Byla 2-2454/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,MST Darbai“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-979-357/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Mano Miškas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,MST Darbai“ bankroto byloje, civilinės bylos Nr. B2-979-357/2013, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „MST Darbai“ direktorius A. A. teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „MST Darbai“. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Administratoriai LT“.

4Ieškovas UAB „Vitkonta“ teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „MST Darbai“. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Inovestus“.

5Trečiasis asmuo UAB „Mano miškas“ taip pat kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „MST Darbai Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Kitoks sprendimas“.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atsakovui UAB „MST Darbai“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Investus“.

9Pasisakydamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas nurodė, kad aplinkybė, kai bankroto administratoriumi skiriamas asmuo, kurį siūlo atsakovo akcininkas, dažniausiai vertinama neigiamai, nes ji gali sukelti abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo ir ateityje komplikuoti bankroto procedūras dėl skundų ir konfliktinių situacijų tarp bankroto administratoriaus ir įmonės savininko. Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes įmonės administratoriumi teismas paskyrė kreditoriaus UAB „Vitkonta“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Inovestus“. Teismas pažymėjo, kad nenustatyta aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Inovestus“ negalėtų būti administratoriumi.

10III.

11Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Mano miškas“ prašo šią teismo nutartį panaikinti dalyje, kuria paskirtas administratorius ir bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Kitoks sprendimas“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

 1. teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad UAB „Vitkonta“ gali būti susijęs su UAB „MST Darbai“ direktoriumi ir akcininku, kadangi ši įmonė tvarkė atsakovo buhalterinę apskaitą. Atsakovas net nebuvo skolingas UAB „Vitkonta“, kreditoriaus teises ši įmonė įgijo nusipirkusi skolą iš kito kreditoriaus ir tai padaryta prieš teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tai akivaizdžiai parodo, kad UAB „Vitkonta“ įsigijo skolą tik dėl to, kad kaip įmonė tvarkanti atsakovo buhalterinę apskaitą galėtų prisijungti prie bankroto kėlimo ir pateikti papildomo administratoriaus kandidatūrą.
 2. UAB „Vitkonta“ ir UAB „MST Darbai“ direktorius yra susiję, nes bankroto administratorius G. T. dirba tiek ieškovo A. A. siūlyto bankroto administratoriaus „Administratoriai LT“ UAB, dėl kurio teismui kilo pagristos abejonės, tiek pas paskirtą administratorių UAB „Inovestus“. Visi šie faktai akivaizdžiai rodo, kad yra susiję tiek UAB „MST Darbai“ direktorius, tiek UAB „Vitkonta“, tiek UAB „Inovestus“.
 3. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad UAB „Vitkonta“ skolą sudaro tik 1 046,50 Lt, kai atsakovo skola UAB „Mano miškas“ siekia net 14 395,42 Lt (plius teismo išlaidos ir teismo priteistos palūkanos).
 4. Teismas neatsižvelgė ir į siūlomų bankroto administratorių patirtį. Pagal viešai prieinamus duomenis UAB „Invovestus“ vykdo 22 bankroto procedūras, iš kurių 21 procedūrą vykdo vienas ir tas pats administratorius G. T. (kuris dirba ir UAB „Administratoriai LT“) ir yra baigusi tik 4 bankroto procedūras. Tuo tarpu apelianto siūlomas administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ šiuo metu vykdo tik 6 bankroto procedūras ir yra baigusi vykdyti net 35 bankroto procedūras. Atsižvelgiant į tai daroma išvada, kad apelianto UAB „Mano miškas“ siūlomo bankroto administratoriaus patirtis yra didesnė ir užimtumas mažesnis.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „MST Darbai“ direktorius A. A. prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad:

 1. UAB „ MST Darbai“ ir UAB „ Vitkonta“ jokių ūkinių-komercinių santykių niekada neturėjo. UAB „MST Darbai“ buhalterinę apskaitą iki 2013 m. kovo 29 d. tvarkė samdoma buhalterė I. J. . Iki 2013 m. gegužės 6 d. buhalterinę apskaitą vedė direktorius T. Š. . Šiuo metu apskaitą tvarko UAB „MST Darbai“ direktorius A. A. .
 2. Apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ veiklą vykdo Vilniaus mieste, o UAB „MST Darbai“ registruota Šiauliuose, todėl administratoriaus buvimas kitame mieste tik apsunkintų bankroto procedūrą, bei didintų procedūros kaštus.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Vitkonta“ prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad:

 1. UAB „Vitkonta“ niekada neteikė buhalterinės apskaitos ir jokių kitų paslaugų UAB „MST Darbai“, todėl pateikiamos galimos sąsajos tarp UAB „Vitkonta“ ir UAB „MST Darbai“ yra niekuo nepagristos ir neatitinkančios tikrovės.
 2. Nepagrįstas apelianto atskirojo skundo motyvas, jog UAB „Vitkonta“ ir UAB „MST Darbai" direktorius yra susiję, nes bankroto administratorius G. T. dirba tiek pas ieškovo A. A. siūlytą bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“, tiek pas paskirtąjį bankroto administratorių UAB „Inovestus“. Bankroto administratoriai - juridiniai asmenys UAB „Administratoriai LT“ ir UAB „Inovestus“ yra visiškai skirtingos įmonės, kurių akcininkai tarpusavyje nėra susiję. Vien faktas, kad darbuotojas dirba dvejose įmonėse, tu imoniu tarpusavyje susijusiomis nepadaro, todėl apelianto abejonės dėl galimo interesu konflikto yra visiškai nepagristos.
 3. Apeliacinės instancijos teismas ne kartą yra akcentavęs, kad bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių.
 4. Apelianto siūlomo administratoriaus buveinės vieta turi didelės įtakos bankroto procedūros ekonomiškumui, efektyvumui. Pažymėtina, kad vien atvykimas iš Vilniaus į Šiaulius, kur registruotas atsakovas, ir grįžimas atgal sudarytų apie 450 km, kas padidintų išlaidas kurui, be to kelionė užtruktų kone visą darbo dieną.

15Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme apeliantas pateikė papildomą informaciją, nurodo, kad paskirtojo administratoriaus UAB ,,Inovestus“ buveinė taip pat registruota ne Šiauliuose, o Panevėžyje. Pažymėjo, kad direktoriui pačiam vesti buhalterinę apskaitą draudžia įstatymas, todėl akivaizdu, jog direktorius ryžtasi teigti, jog pažeidžia įstatymą vien tam, kad suklaidintų teismą dėl sąsajų su UAB ,,Vitkonta“.

16IV.

17Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „MST Darbai“ bankroto administratoriumi paskyrė jo kreditoriaus UAB ,,Vitkonta“ pasiūlytą kandidatūrą – UAB „Inovestus“, o ne kreditoriaus UAB ,,Mano miškas“ nurodytą – UAB „Kitoks sprendimas“.

20Kaip žinoma, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių, o tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Taigi tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

21Kaip jau nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad administratoriumi skirtinas – UAB „Inovestus“. Apeliantas teigia, kad teismas nevertino aplinkybės, kad bankroto bylą įmonei iniciavo bendrovės vadovas (akcininkas), taip pat su šiuo asmeniu susijęs UAB ,,Vitkonta“, (kurio siūlytas bankroto administratorius ir buvo pasirinktas pirmosios instancijos teismo), o bankroto administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, taip pat, jog skiriant administratorių, būtina atsižvelgti į didžiausio kreditoriaus išreikštą nuomonę dėl šio kandidatūros, nes jo pritarimas administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą.

22Atmesdamas kaip nepagrįstus nurodytus apelianto argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje. Viena vertus, sutiktina su apelianto argumentu, kad pagal suformuotą teismų praktiką, laikomasi pozicijos, kad atsakovo vadovas (akcininkas) gali turėti didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tiek, kiek keliamos abejonės dėl bankroto administratoriaus nešališkumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011), tačiau, kita vertus, nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė į bylą nei vieno įrodymo, jog ieškovas UAB „MST Darbai“ direktorius A. A. ir UAB ,,Vitkonta“ yra kažkaip tarpusavyje susiję asmenys (CPK 178, 185 str.).

23Kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, kaip ir šiuo nagrinėjamu atveju, teismas paprastai parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011, 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Todėl apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmosios intonacijos teismas, kaip minėta, nustatęs, jog abiejų likusių siūlomų administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus ir nenustatęs, jog kuris nors iš nurodytų asmenų pagal kvalifikaciją galėtų netinkamai vykdyti administratoriaus pareigas, pagrįstai, įgyvendindamas tik jam įstatymo suteiktą diskrecijos teisę paskirti šį, atsakovo administratoriumi paskyrė UAB „Inovestus“. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme. Taigi apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriau tinkamumo eiti šias pareigas (CPK 178 str., 180 str., 314 str.). Kartu pažymėtina, kad kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Juo labiau, kad kreditorių reikalavimai bankroto byloje dar nėra patvirtinti. Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodyta, kad parenkant bankroto administratorių atsižvelgina į kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonę dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013, 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013, 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013, 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013 ), tačiau šis kriterijus yra tik vienas iš kriterijų sprendžiant, ar bankroto administratorius gali tinkamai vykdyti bankroto administravimo procedūrą, šis vertintinas kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis, galinčiomis būti reikšmingomis parenkant tinkamiausią administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-1784/2012, 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013). Paminėtina ir tai, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai administratoriaus buveinė yra kitame mieste nei administruojamos įmonės buveinė, kreditoriai gali patirti papildomas transporto išlaidas, o paskirtam administratoriui gali būti sunku atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1861/2011). Skiriamo bankroto administratoriaus veiklos vieta svarbi, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-855/2010). Todėl apeliacinis teismas vėlgi pažymi, kad atstumas tarp Šiaulių (bankrutuojančios įmonės buveinės vieta) ir Vilniaus (apelianto siūlomo bankroto administratoriaus buveinės vieta) yra apie 213 km., kai tuo tarpu tarp Šiaulių ir Panevėžio (paskirtojo administratoriaus buveinės vieta) tik apie 79 km. Taigi, pirmosios instancijos teismo paskirtam administratoriui bus suteikta galimybė administratoriui efektyviau bei mažesnėmis sąnaudomis administruoti įmonę (CPK 185 str.). Nesutinkant su apelianto argumentais dėl administratoriaus užimtumo, akcentuotina, kad, visų pirma, bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos, etc., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. 2-699/2013). Remiantis bylos duomenis, administratorius UAB „Inovestus“ sutiko administruoti atsakovo bankroto procesą, todėl ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis įvertino savo užimtumą. Beje, duomenų, kad bankroto administratoriaus vardu veikiantys asmenys administravimo funkcijas atliktų netinkamai, byloje nėra (CPK 178 str., 180 str., 314 str.). Kita vertus, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 23 str. 13 p.), o pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

24Apibendrinus tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, apeliantas leistinomis priemonėmis neįrodė, kad paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų, arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų, o nurodyti apelianto argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados (CPK 178, 180, 185, 301 str., 320 str. 1 d.).

25Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad keisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės bei materialinės teisės normas, nenukrypo nuo nuoseklios teismų praktikos nagrinėjamu klausimu, todėl atskirasis skundas atmetamas (CPK 301 str., 320 str. 1 d., 329, 338 str.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „MST Darbai“ direktorius A. A. teismui pateikė ieškinį... 4. Ieškovas UAB „Vitkonta“ teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos... 5. Trečiasis asmuo UAB „Mano miškas“ taip pat kreipėsi į teismą su... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atsakovui UAB... 9. Pasisakydamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas nurodė, kad... 10. III.... 11. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Mano miškas“ prašo šią teismo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „MST Darbai“ direktorius... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Vitkonta“ prašo... 15. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme apeliantas pateikė... 16. IV.... 17. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 20. Kaip žinoma, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs... 21. Kaip jau nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad... 22. Atmesdamas kaip nepagrįstus nurodytus apelianto argumentus, apeliacinės... 23. Kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, kaip ir šiuo... 24. Apibendrinus tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismo... 25. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 27. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą....