Byla 2-1714/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bendraieškio D. G. ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria Vilniaus apygardos teismas iškėlė atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sporto komunikacijos“ bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių, civilinėje byloje Nr. B2-3642-232/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ ir bendraieškių V. V. bei D. G. ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sporto komunikacijos“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiraisiais skundais keliamas Vilniaus apygardos teismo nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto byloje paskyrė bankroto administratorių, teisėtumo klausimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Finresta“.

7Pirmosios instancijos teismas teisės aktų nustatyta tvarka suderino įmonę administruoti sutikusių bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir UAB „Finresta“ kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir konstatavo, jog abi įmonės atitinka nustatytus reikalavimus. Bendraieškio D. G. prašymas skirti UAB „Sporto komunikacijos“ administratoriumi fizinį asmenį M. K., buvo gautas likus porai dienų iki teismo posėdžio paskirtos dienos, todėl teismas nespėjo suderinti šios administratoriaus kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu ir sprendė, kad netikslinga atidėti posėdį iki bus suderinta minėto bankroto administratoriaus kandidatūra. Teismas įvertinęs siūlomų ir suderintų administratorių darbo krūvį, jų buveinę, siekdamas įgyvendinti bankroto proceso tikslus bei užtikrinti jo objektyvumą ir nešališkumą, konstatavo, kad UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi skirtinas bankroto administratorius UAB „Finresta“

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Bendraieškis D. G. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi paskirti M. K.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nesvarstė bendraieškio D. G. pasiūlytos bankroto administratoriaus M. K. kandidatūros.
 2. Vilniaus apygardos teismas, matydamas, kad nespėja suderinti bendraieškio D. G. pateiktos bankroto administratoriaus kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu, turėjo atsižvelgti į ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies normą ir pratęsti pasirengimą nagrinėti bylą teisme.
 3. Vilniaus apygardos teismas, nesuderinęs ir neįvertinęs bendraieškio D. G. siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, galimai pažeidė bankroto proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir operatyvumo principus.
 4. Teismo sprendimas paskirti bankroto administratoriumi UAB „Finresta“ yra nepagrįstas ir neatitinka įstatymo, nes pažeidžia ĮBĮ, pagal kurį teismas privalo derinti ir vertinti visas pateiktas bankroto administratorių kandidatūras.

10Ieškovas UAB „Conlex“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai ir deklaratyviai nurodė, kad įvertinus siūlomų administratorių darbo krūvį, jų buveinę ir kitus kriterijus BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi skiriamas UAB „Finresta“.
 2. Lyginant Įmonių bankroto valdymo departamento tinklapyje skelbiamus teismo paskirto administratoriaus UAB „Finresta“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūrų veiklos rodiklius bei patirtį administruojant bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones, galima daryti išvadą, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūra turi pranašumą prieš UAB „Finresta“.
 3. Jei administratoriaus kandidatūra būtų parenkama atsižvelgiant į teritorinį principą, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atitiktų visus administratoriui keliamus kriterijus, kadangi vieno iš UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbuotojų darbo vieta yra Vilniuje.

11Atsakovas UAB „Sporto komunikacijos“ atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Finresta“ ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o bendraieškio D. G. ir ieškovo UAB „Conlex“ atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiami šiais argumentais:

 1. M. K., kaip fizinio asmens, bankroto administratoriaus kandidatūra turi daug mažesnius pajėgumus tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę, nei juridinis asmuo bankroto administratorius. M. K. veda tik vieną bankroto procesą, nėra užbaigęs nei vienos įmonės bankroto bylos, todėl tokio administratoriaus paskyrimas būtų rizikingas ir keltų grėsmę greitam ir operatyviam bankroto procesui.
 2. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Finresta“ turi tik tris darbuotojus, kurie veda net 37 bankroto bylas. Didelis darbuotojų darbo krūvis neužtikrins tinkamos, sparčios, nuoseklios, koncentruotos bei ekonomiškos UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto proceso eigos.
 3. UAB „Conlex“ bankroto administratoriumi siūlo paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Argumentas, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra labiau patyręs, yra deklaratyvaus pobūdžio ir negali būti laikomas kaip pranašumas prieš kitus siūlomus kandidatus.
 4. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra ypatingai užimtas, 209 vedami įmonių bankroto procesai, net ir atsižvelgiant į dirbančių darbuotojų skaičių, yra itin didelis krūvis. Esant tokiam užimtumui bankroto procesai objektyviai vyksta daug lėčiau, ne taip koncentruotai ir operatyviai, kaip galėtų vykti administruojant kitam administratoriui, turinčiam mažesnį darbo krūvį.
 5. Argumentas, jog vienas administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbuotojas dirba Vilniaus mieste, nieko nekeičia, nes nėra žinoma, kad būtent šis asmuo bus paskirtas įgaliotu asmeniu šioje bankroto byloje.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovo BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Finresta“.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Spręsdamas bankroto administratoriaus skyrimo klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.), užimtumą, buveinės vietą geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006).

15Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo įvertinti kiekvieną iki nemokumo klausimo išsprendimo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą ir išdėstyti motyvus, kodėl parenka konkrečią administratoriaus kandidatūrą, o kitas kandidatūras atmeta. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, turi įvertinti, ar pakankamai laiko liko iki paskirto teismo posėdžio, kuriame numatyta spręsti įmonės nemokumo ir bankroto administratoriaus skyrimo klausimą, ar naujai pateiktos kandidatūros (kandidatūrų) įvertinimas nepažeis proceso operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo principų (CPK 2, 7 str.) (žr. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1772/2012, 2013 m. gegužės 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1469/2013).

16Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirenka bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėsto savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-913/2012). Paprastai pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, skirdamas atsakovo BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratorių, įvertino ir su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos suderino ieškovo UAB „Conlex“ pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei bendraieškio V. V. pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Finresta“ kandidatūras. Nustatęs, kad šie administratoriai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, teismas nutartimi atsakovo BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Finresta“. Kito administratoriaus – M. K. – kandidatūros, kurią pasiūlė bendraieškis D. G., teismas su Įmonių bankroto valdymo departamentu nederino ir jo tinkamumo administruoti bankrutuojančią įmonę nesvarstė. Tokį procesinį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad prašymas įtraukti D. G. bendraieškiu ir bankroto administratoriumi paskirti jo siūlomą asmenį teisme gautas likus porai dienų iki teismo posėdžio paskirtos dienos, todėl nespėta suderinti administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu.

18Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti ir bankroto administratoriaus M. K. kandidatūrą, o skirdamas bankroto administratoriumi vieną iš pasiūlytų trijų kandidatūrų, nurodyti argumentus, kodėl atmeta kitas kandidatūras. Juo labiau, kad bendraieškio D. G. prašymas teisme buvo gautas 2013 m. balandžio 11 d., t. y. likus trims darbo dienoms iki paskirto teismo posėdžio dienos. Nors skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyta, kad prašymas bankroto bylą nagrinėjančiai teisėjai perduotas likus dviem dienoms iki paskirto teismo posėdžio ir todėl nebuvo spėta suderinti M. K. kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu, tačiau Lietuvos apeliaciniam teismui išsiuntus užklausimą, atsakymas gautas tą pačią dieną (2013 m. birželio 20 d.). Taigi, pirmosios instancijos teismo veiksmai nederinant bankroto administratoriaus kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu likus dviem darbo dienoms iki įmonės nemokumo klausimo sprendimo, motyvuojant tokį sprendimą ekonomiškumo, operatyvumo ir koncentruotumo principais, šiuo atveju vertintini kaip nepagrįsti. Teismas, iki bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus skyrimo klausimo nagrinėjimo gavęs M. K. kandidatūrą, vykdydamas pareigą būti aktyvus bankroto procese, turėjo pateikti derinti Įmonių bankroto valdymo departamentui ir bendraieškio D. G. pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Neatlikęs šių veiksmų, teismas nepagrįstai atsisakė svarstyti M. K. kandidatūrą.

19Byloje esant aplinkybėms, kai dėl atsakovo nemokumo ginčo nėra, o ginčas kilo tik dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus, šių bylų nagrinėjimo operatyvumą ir ekonomiškumą, administratoriaus kandidatūros klausimą turi išspręsti apeliacinės instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1941/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pateiktos ir turi būti vertinamos trys bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Finresta“ ir M. K. kandidatūra. Visi pasiūlyti administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, sutinka administruoti atsakovą, jų kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

20Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB „Finresta“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2010 m. lapkričio 25 d., šiuo metu vykdo 37 bankroto procedūras, yra užbaigęs 11, bendrovėje dirbantys 3 fiziniai bankroto administratoriai iš viso vykdo 46 bankroto procedūras, t. y. vidutiniškai 15,3. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2001 m. spalio 22 d., šiuo metu vykdo 219, yra užbaigusi 583 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirbantys 10 darbuotojų, kurie vykdo iš viso 231 bankroto procedūras, t. y. vidutiniškai 23,1. M. K. leidimą vykdyti bankroto administravimo veiklą turi nuo 2011 m. gruodžio 27 d., iki šiol nėra įvykdęs nė vienos įmonės bankroto procedūros, šiuo metu vykdo 1 bankroto procedūrą. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiklą vykdo Kaune ir tik vienas įmonės darbuotojas savo buveinės vietą nurodo Vilniuje, o UAB „Finresta“ ir M. K. – Vilniuje. Iš šių duomenų darytina išvada, kad tinkamiausia BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriaus kandidatūra yra būtent UAB „Finresta“. Nors M. K. turi mažiausią užimtumą, o dėl patirties negali būti diskriminuojamas, tai nesudaro pagrindo spręsti, kad jo kandidatūra būtų tinkamesnė už teismo paskirtojo administratoriaus kandidatūrą. Juo labiau, kad bankrutuojanti įmonė pagal 2013 m. kovo 31 d. balansą turi turto už 2 222 201 Lt, o pradelstų įsipareigojimų už 3 101 525 Lt. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad mažesnę patirtį turinčio administratoriaus dėl šios priežasties neskiriant administruoti bankrutuojančią bendrovę, visais atvejais bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1204/2010, 2010 m. spalio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1514/2010, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2613/2011). Vien tik administratoriaus darbo didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procesų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1486/2009, 2010 m. liepos 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-993/2010). Tačiau tokia praktika nereiškia, kad teismas turi skirti mažiausią patirtį turintį bankroto administratorių, o tokio administratoriaus nepaskyrus, bus pažeisti lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principai (2013 m. birželio 7 d. Civilinė byla Nr. 2-1563/2013). Bankroto administratoriaus veiklos vieta taip pat yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-855/2010). Tuo atveju, kai administratoriaus buveinė yra kitame mieste, negu administruojamos įmonės buveinė, kreditoriai gali patirti papildomas transporto išlaidas, o paskirtam administratoriui gali būti sunku atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1861/2011). Todėl ne Vilniuje veikiančio administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuris, kaip matyti iš viešai skelbiamų duomenų, turi ir didžiausią darbo krūvį, kandidatūra, nepaisant to, kad šis administratorius turi didžiausią patirtį, vertintina kaip mažiausiai tinkama efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras.

21Apeliantai nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

22Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Apeliacinės instancijos teismas nevertino atsakovo BUAB „Sporto komunikacijos“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus reiškiamų reikalavimų grąžinti bankroto administratoriaus skyrimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi byla apeliacine tvarka dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nagrinėjama pagal atskirųjų skundų reikalavimus (CPK 301-339 str.).

23Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Finresta“, įvertinus visas tris įstatymo reikalavimus atitinkančias kandidatūras, negali būti laikomas neteisėtu. Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas nevertino vienos iš pateiktų bankroto administratoriaus kandidatūros, tačiau tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus paskyrimą, todėl nėra objektyvaus pagrindo keisti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria atsakovo BUAB „Sporto komunikacijos“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Finresta“.

24Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kurį asmenį bankroto administratoriumi paskiria teismas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas arba kreditorius (kreditoriai), kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo), jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtasis administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka, be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo ir (arba) jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

25Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiraisiais skundais keliamas Vilniaus apygardos teismo nutarties dalies,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Pirmosios instancijos teismas teisės aktų nustatyta tvarka suderino įmonę... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Bendraieškis D. G. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 10. Ieškovas UAB „Conlex“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsakovas UAB „Sporto komunikacijos“ atsiliepimais į atskiruosius skundus... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 14. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 15. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas, skirdamas bankroto... 16. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai pirmosios... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, skirdamas atsakovo BUAB... 18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų... 19. Byloje esant aplinkybėms, kai dėl atsakovo nemokumo ginčo nėra, o ginčas... 20. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai... 21. Apeliantai nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto... 22. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi teisinės... 23. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 24. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kurį asmenį... 25. Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 26. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį palikti...