Byla 3K-3-520/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės, Virgilijaus Grabinsko (pirmininkas ir pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės,

2susipažinusi su 2011 m. sausio 10 d. gautu ieškovo A. F. prašymu dėl teisės taikymo klaidos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovo A. F. ieškinį atsakovei R. F. dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, ištaisymo,

Nustatė

3Ieškovas A. F. pateikė teismui ieškinį, prašydamas padalyti santuokoje su atsakove R. F. įgytą turtą lygiomis dalimis, pripažįstant jam nuosavybės teisę į 0,06 ha sodo sklypą, (duomenys nesklebtini), o atsakovei priteisiant iš jo 2250 Lt kompensaciją.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 31 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, konstatuodamas, kad šalių santuokinio turto padalijimo klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu – Šilutės rajono apylinkės teismui 2004 m. balandžio 21 d. nutartimi patvirtinus taikos sutartį.

5Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. birželio 2 d. nutartimi paliko nepakeistą Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartį.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi nusprendė Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo valstybei 31,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir R. F. – 500 Lt išlaidų advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti.

7Ieškovas pateikė prašymą ištaisyti proceso teisės normos taikymo klaidą, padarytą kasaciniam teismui priteisus iš jo R. F. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti. Prašyme nurodoma, kad nagrinėtu atveju buvo spręstas klausimas dėl atsisakymo priimti ieškinį, t. y. civilinė byla nebuvo iškelta, todėl negalėjo būti sprendžiamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis, 137 straipsnio 1 dalis). Tai, ieškovo nuomone, patvirtina ir kasacinio teismo 2003 m. birželio 12 d. konsultacijoje Nr. A3-83 pateiktas išaiškinimas, kad tais atvejais, kai pirmosios instancijos teismas nutartimi atsisako priimti ieškinį arba laiko jį nepaduotu ir šį procesinį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, kuris tokią nutartį skundžia atskiruoju skundu, tai apie jo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme laiką ir vietą bei šio teismo sudėtį pakanka pranešti tik atskirąjį skundą pateikusiam asmeniui, nes civilinė byla neiškelta ir ieškinyje nurodyti asmenys, išskyrus atskirąjį skundą pateikusį asmenį, dar nėra proceso dalyviai. Taigi, ieškovo nuomone, ginčas dėl atsisakymo priimti ieškinį vyksta tarp jį pateikusio asmens ir šį dokumentą atsisakančio priimti teismo, todėl procesiniai teisniai santykiai tarp ieškinį pateikusio asmens, jame nurodytų asmenų ir teismo neatsiranda. Kasacinis teismas, nuspręsdamas ieškinyje, kurio nepriėmimas buvo skųstas, nurodytą R. F. įtraukti į procesą atsakove, pažeidė proceso teisės normas ir toks teismo sprendimas negalėjo sukelti ieškovui papildomų neigiamų padarinių – pareigos atlyginti R. F. bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio priėmimo klausimas ir ginčas, teismui atsisakius ieškinį priimti, turėjo būti sprendžiamas R. F. nedalyvaujant. Ieškovo nuomone, proceso teisės normos taikymo kasaciniame teisme klaidos, padarytos priteisiant iš jo R. F. išlaidas advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti, ištaisymas nepakeistų kasacinio teismo nutarties esmės.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9CPK 362 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinio teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. Taigi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, kuria iš ieškovo R. F. priteista 500 Lt išlaidų advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti yra įsiteisėjusi, galutinė ir kasacine tvarka neperžiūrėtina. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia išaiškinti ieškovui ir jo atstovui dėl pateiktame prašyme nurodytų argumentų.

10Ieškovas pateiktame prašyme ištaisyti proceso teisės normos taikymo klaidą remiasi kasacinio teismo 2003 m. birželio 12 d. konsultacija Nr. A3-83, nurodo, kad kasacinio teismo teisėjų kolegija, priimdama sprendimą priteisti iš jo R. F. bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidas, nepagrįstai neatsižvelgė į konsultacijoje pateiktus išaiškinimus. Teisėjų kolegija, remdamasi Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimo išaiškinimais dėl privalomų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų teismams teikimo, nurodo, kad tokio pobūdžio konsultacijos nėra privalomos bylas nagrinėjantiems teismams, tarp jų – ir kasacine tvarka bylą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai. Pagal Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams patiems sprendžiant bylas. Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 straipsnis). Pažymėtina, kad ir kasacinio teismo konkrečioje byloje pateikti teisės išaiškinimai turi precedentinę reikšmę tik nagrinėjant bylas, kurios pagal faktines aplinkybes yra analogiškos ar iš esmės panašios į tos bylos, kurią nagrinėdamas kasacinis teismas išaiškino atitinkamą teisės normą. Taigi remiantis nurodytomis nuostatomis kasacinio teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama konkrečią civilinę bylą pagal byloje susiklosčiusią konkrečią faktinę ir teisinę situaciją, priima sprendimą vadovaudamasi teisės aktuose įtvirtintomis teisės normomis ir kasacinio teismo suformuotais precedentais analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, bet ne rekomendacinio pobūdžio konsultacijomis (CPK 3 straipsnio 1, 5 dalys, 4 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Graanul invest“, bylos Nr. 3K-7-465/2008). Taip pat atkreiptinas ieškovo ir jo atstovo dėmesys į tai, kad atskiruoju skundu apskundus pirmosios instancijos teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartį R. F. buvo įtraukta į apeliacinį procesą, teikė atsiliepimą į pateiktą atskirąjį skundą.

11Nurodytais argumentais teisėjų kolegija CPK 362 straipsnio 1 dalies pagrindu sprendžia netenkinti ieškovo pateikto prašymo ištaisyti proceso teisės normos taikymo klaidą.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 291 straipsniu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13Ieškovo A. F. prašymo ištaisyti proceso teisės normos taikymo klaidą netenkinti.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.