Byla A2-311-278/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „FF lizingas“ ieškinį atsakovui Z. V., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. S., I. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „FF lizingas“ ieškinį atsakovui Z. V., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. S., I. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo ir,

Nustatė

2pareiškėjas Z. V. prašo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktų pagrindais atnaujinti civilinės bylos Nr.e2-1405-450/2017 procesą. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017-10-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.e2A-947-464/2017 atmetė jo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017-04-27 sprendimo, civilinėje byloje Nr.e2-1405-450/2017, kuriuo ieškovės bankrutavusios UAB „FF Lizingas“ naudai iš jo priteistas 85 986 Eur žalos atlyginimas, 5% metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Teigia, jog priimdami procesinius sprendimus ir pripažindami, jog UAB „FF Lizingas“ vardu sudarydamas paskolų sutartis su trečiaisiais asmenimis R.B. S., UAB „Marigora“ ir jos direktoriumi I. V. jis padarė žalą įmonei, teismai nevertino jo pateiktų įrodymų, netenkino prašymų išreikalauti dokumentus, o išvadas grindė nutartimi, kuria UAB „FF Lizingas“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Be to, apeliacinės instancijos teismas ignoravo jo teikiamus įrodymus, nepasisakė dėl jų, argumentuodamas, kad dėl tariamos jo kaltės ieškovė negali pateikti bendrovės apskaitos duomenų, kad jis tariamai neperdavė bankroto administratoriui tam reikalingų ieškovės dokumentų ir turto. Teigia, kad Lietuvos apeliacinio teismas 2018-11-07 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1498-241/2018) nustatyta, kad nei UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorė, nei suinteresuoti asmenys UAB „Skome“ ir UAB „Baltic arms“ nepaneigė jo nurodytų aplinkybių, kad UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos programą su duomenimis nurašė ir sunaikino bankroto administratorė ir kreditorių komitetas. Ši aplinkybė patvirtina, kad byla negalėjo būti nagrinėjama be UAB „FF Lizingas“ apskaitos duomenų ir kad ieškovės atstovė UAB „Admivita“ sąmoningai nepateikė jo prašytų ir bylos nagrinėjimui būtinų apskaitos duomenų. Tai buvo būtina tam, kad išsiaiškinti ar R.B. S. skolingas ieškovei, ar jis, Z. V., įnešė į UAB „FF Lizingas“ kasą iš R.B. S. gautas lėšas, ar I. V. ir UAB „Marigora“ skolingos UAB „FF Lizingas“ ir kt.. Be to, teigia, kad 2018-11-07 nutartimi nustatyta, jog nutartyse dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto iškėlimo, bankoto pripažinimo tyčiniu nėra konstatuotas tikslus įmonės nemokumo faktas, o UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorė neteikė į bylą duomenų apie faktinio UAB „FF Lizingas“ nemokumo momentą, todėl nepagrįsti byloje priimtų sprendimų argumentai dėl jo kaltės, grindžiamos nutartimi dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Tvirtina, kad priėmus 2018-11-07 nutartį, paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, t.y., kad UAB „FF Lizingas“ bankroto iškėlimo metu ne tik kad nebuvo nemoki, bet ir tai, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ginče dėl bankroto bylos iškėlimo ir šio bankroto pripažinimo tyčiniu priėmė nutartis, nenustatę ir neįvertinę įmonės nemokumo ir jo galimo atsiradimo momento. Be to, nurodo, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi nustatyti žinomai melagingi bylos dalyvių paaiškinimai dėl UAB „FF lizingas“ nemokumo, dėl kurių priimtos nepagrįstos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo nutartys. Dėl šios priežasties, civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo priteisimo, nustatinėjant jo kaltės buvimą ar nebuvimą, teismai nepagrįstai vadovavosi tuo, kad UAB „FF Lizingas“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Nurodo, kad įsiteisėję teismo sprendimai yra analogija su nuosprendžiu, nes nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas bei analogija su nuosprendžiu, kuriuo nustatytos galimai nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant bylą.

3Atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr.e2-1405-450/2017 pareiškėjas Z. V. prašo:

41.

5Panaikinti 2017-04-27 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria ieškovės bankrutavusios UAB „FF Lizingas“ naudai iš atsakovo Z. V. priteista 85 986 Eur ir 5% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidos;

62.

7CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu ieškinį palikti nenagrinėtu ar CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme;

83.

9teismui nusprendus nagrinėti bylą, ieškinį atmesti visais jo reikalavimais;

104.

11CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 10 punkto pagrindais sustabdyti bylą iki įsiteisės teismo sprendimai civilinėse bylose:

124.1.

13Nr. A2-2480-555/2018; Nr. A2-1099-273/2019 ir Nr. B2-212-230/2018 pagal 2018-11-22 Z. V. prašymą dėl skubių procesinių veiksmų dėl skubaus UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo, kreditorių komiteto nušalinimo ir kitų reikalavimų;

145.

15bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir nustatyti trečiųjų asmenų I. V. ir R. S. dalyvavimą būtinu;

166.

17išreikalauti iš UAB „FF Lizingas“:

186.1. įmonės buhalterinės apskaitos programų nurašymo ir sunaikinimo aktus bei įrodymus, kad UAB „FF Lizingas“ sutartis su A. J. firma „Alfitas“ bankroto administratorius nenutraukė ir sumokėjo licencijos mokesčius;

196.2. apskaitos duomenis apie debitorius UAB „Marigora“, I. V. ir R. B. S., kreditorių M. Ž., Z. V., Z. V. į UAB „FF Lizingas“ kasą įneštas R. B. S. lėšas, UAB „Parex Lizingas“ kolektyvinę sutartį su darbuotojais;

206.3.

21Z. V. susipažinimo su UAB „FF Lizingas“ dokumentais nuo 2015 m. gruodžio iki 2016 m. vasario antstolių D. B. ir R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų video medžiagą, raštiškus paaiškinimus, dėl nepateiktų Z. V. susipažinimui visų raštais prašytų UAB „FF Lizingas“ dokumentų, nors raštiškus paaiškinimus pateikti UAB „Admivita“ buvo įpareigota 2016-02-04 Kauno apygardos teismo protokoliniu nutarimu civilinėje byloje Nr. B2-866-413/2016;

226.4.

23įrodymus apie UAB „Marigora“ teisių ir pareigų perėmėjus, įrodymus, kokius veiksmus UAB „Admivita“, kaip UAB „FF Lizingas“ atstovas, atliko UAB “Marigora” bankroto byloje - kokią informaciją ir įrodymus UAB „FF Lizingas“ surinko, kaip balsavo UAB „Marigora“ kreditorių susirinkimuose, komiteto posėdžiuose;

246.5.

25UAB „Parex lizingas“ 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę ir 2002 m. - 2010 m. UAB „FF Lizingas“ finansinio lizingo ir išperkamosios nuomos sutarčių registravimo sąrašus;

267. įpareigoti UAB „FF Lizingas“ suteikti Z. V. teisę susipažinti su UAB „FF Lizingas“ dokumentais - sutarčių su UAB „Mabuta“ ir potencialiais kreditoriais UAB „Sportas LTU“ ir kitais kreditoriais ruošimo ir vykdymo dokumentais, sutarčių projektais, sutarčių su UAB „Marigora“, I. V. ir R. S. ruošimo ir vykdymo dokumentais, verslo projekto 2009 m. UAB „Marigora“ Aukštos pridėtinės vertės plastikinių gaminių gamybos verslo planas ES paramai gauti pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-01-K „Lyderis LT“ ir jo perkėlimo į Klaipėdą, adresu ( - ), ruošimo dokumentais bei susirašinėjimo su Lietuvos verslo paramos agentūra dokumentais;

278. išduoti liudijimą dėl įrodymų rinkimo, nustatant, kad įrodymus, kaip vengiant pateikti ir dėl sveikatos bei finansinės padėties bankroto administratorius UAB „Admivita“ Z. V. pateiktų neatlygintinai.

288.

29Nepranešus ieškovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr.0174/17/02509 iki įsiteisės naujas teismo sprendimas šioje byloje.

309.

31Skirti byloje ekonominę ekspertizę, pateikiant šiuos klausimus:

3210.1

33. ar būtų buvęs pagrindas iškelti bankroto bylą UAB „FF Lizingas“, jei nebūtų buvusios 2011-08-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, civilinėje byloje Nr.2-6773-516/2011, pritaikytos 6,911 mln. Lt dydžio laikinosios apsaugos priemonės ir atsakovė UAB „FF Lizingas“ nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. būtų galėjusi parduoti rinkos kaina teismo nutartimi areštuotą UAB „FF Lizingas“ nekilnojamąjį turtą?

3410.2

35. kokia rinkos kaina galima buvo tikėtis vykdomojoje byloje Nr.0074/13/22154 priverstine tvarka varžytynėse parduoti UAB „FF Lizingas“ komercines patalpas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), 2013 m. rugsėjo mėn.?

3611.

37Paaiškėjus, kad UAB „FF Lizingas“ apskaitos programos duomenys sunaikinti ar kad valstybės institucijoms bankroto administratorė teikė klaidingus apskaitos duomenis, priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui.

3812.

39Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

40Atsiliepimu į prašymą bankrutavusios UAB „FF Lizingas“ administratorius UAB “Admivita” prašymą siūlo atmesti. Nurodo, kad šiuo metu nėra paaiškėjusių jokių naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos ir analizuojamos išnagrinėtoje civilinėje byloje pagal šalių pateiktus argumentus ir įrodymus. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bankrutavusios UAB „FF lizingas“ bankroto administratoriaus prašymą dėl Z. V. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, apribojimo bei apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas Z. V. atskirąjį skundą ir priimdamas pareiškėjo nurodomą 2018-11-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1498-241/2018, nagrinėjo ginčo dalyką apsiribojant procesiniuose dokumentuose pateiktais argumentais, įrodymais bei reikalavimais. Tvirtina, jog minėtoje byloje nėra nei imperatyvios įstatymo nuostatos, nei kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo, kuriuo bankroto administratorius būtų įpareigotas teikti duomenis apie faktinį bankrutavusios UAB “FF lizingas” nemokumo momentą. Tvirtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi pareiškėjo nurodytų aplinkybių apie žinomai melagingų bylos dalyvių paaiškinimų dėl UAB “FF lizingas” nemokumo, dėl galimai nusikalstamos dalyvaujančių byloje ir teisėjų veikos nebuvo nustatyta. Nurodo, kad pareiškėjui žinoma iš sustabdytos civilinės bylos Nr. e2-2250-640/2018 dokumentų, 2015-08-21 bankrutavusios UAB „FF lizingas“ nematerialaus turto nurašymo akto, kad buhalterinė apskaitos programa yra nurašyta vadovaujantis įmonės 2015-08-18 kreditorių susirinkimo nutarimu, tačiau nėra sunaikinta ir, nors buvusiam įmonės vadovui nesuteikus prisijungimo kodų, prisijungti prie buhalterinės apskaitos programos administratoriui nepavyko, ji yra saugoma kietajame diske. Nurodo, kad dėl kitų prašyme nurodytų argumentų bankrutavusi UAB „FF lizingas“ nepasisako, nes argumentai arba yra paneigti įsiteisėjusiomis teismų nutartimis, arba yra pareiškėjo samprotavimai, neturintys nei teisinio, nei faktinio pagrindo; arba yra teiginiai, nesusiję su nagrinėjamu klausimu. Teigia, jog prašymas yra nei teisiškai, nei faktiškai nepagrįstas, iš esmės pateiktas galimai siekiant suklaidinti teismą ir trukdyti vykdomoms bankrutavusios UAB „FF lizingas“ bankroto procedūroms. Nurodo, jog procesui nesant atnaujintam, nemato teisinio ir/ ar faktinio pagrindo pasisakyti dėl pareiškėjo iš prašymo atnaujinti procesą išvedamų papildomų prašymų, kurie galės būti sprendžiami ir dėl jų pagrįstumo pasisakoma tik teismui atnaujinus prašymą ir nusprendus bylą nagrinėti iš naujo.

41Atnaujinti procesą atsisakytina.

42Proceso atnaujinimas yra savarankiška civilinio proceso stadija, kuri reglamentuojama Civilinio proceso kodekso XVIII skyriaus normų. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (( - ) straipsnio 2 dalis) ir kt. (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-356/2006; Nr. 3K-3-303/2007; Nr. 3K-3-108/2009; Nr. 3K-3-572/2009, 3K-3-337/2011, 3K-3-262/2013 ir kt.).

43Viena iš sąlygų procesui atnaujinti yra CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas Z. V., paduodamas teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.e2-1405-450/2017, nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi buvo nustatytos naujos aplinkybės, kurios yra pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo priteisimo, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2017-04-27 sprendimas įsiteisėjo 2017-10-05. Įvertinus, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismui paduotas 2018-12-17, darytina išvada, kad prašymas paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatytų terminų.

44Kaip minėta, proceso atnaujinimą išnagrinėtoje byloje galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai ir laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-468/2014, Nr. e3K-3-31-611/2018).

45Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Z. V. prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktų pagrindais.

46CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu civilinė byla gali būti atnaujinta kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Teismų praktikoje nurodoma, kad pagrindas procesui atnaujinti civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių yra tada, kai pareiškėjas įrodo kad: 1) tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y., jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-607-917/2015, 3K-3-347-915/2015, Nr. 3K-3-437-686/2016, e3K-3-184-415/2017 ir kt.). Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip - patenkintus reikalavimus atmesti, nepatenkintus reikalavimus patenkinti arba teismo sprendimą pakeisti. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka paminėtų reikalavimų, jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-31/2014, Nr. 3K-3-360/2014, 3K-3-347-915/2015 ir kt.).

47Pareiškėjas Z. V. prašo atnaujinti procesą išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1405-450/2017 pagal bankrutavusios FF lizingas“ ieškinį atsakovui Z. V., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. S., I. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo. Iš minėtos bylos duomenų matyti, kad 2017-04-27 sprendimu teismas nustatė, jog trūkstant apyvartinių lėšų, UAB “FF Lizingas”, kurios vadovu ir vienu iš akcininkų buvo Z. V., 2010-01-27 su UAB „Mabuta“ sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovei buvo suteikta 144 810,01 Eur paskola vienerių metų laikotarpiui ir šios paskolos įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas bendrovei nuosavybės teise priklausantis turtas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad įmonei suteikta paskolos dalis 2010-01-29 ir 2010-02-01 buvo perskolinta tretiesiems asmenims - R. S. suteikiant 43 443 Eur (150 000 Lt), I. V. - 14 481 Eur (50 000 Lt), UAB „Marigora“ 28 962 Eur dydžio paskolas. R. S. grąžinus tik 900 Eur, įmonei negrąžinta 85 986 Eur ir paskolų išieškojimas yra negalimas, nes UAB „Marigora“ yra bankrutavusi ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro, o iš I. V. bei R. S. išieškojimai apsunkinti, minėti asmenys registruotino turto neturi ir kt.. Tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismai minėtoje civilinėje byloje darė išvadą, kad skolinant lėšas tretiesiems asmenims, įmonei pačiai trūkstant apyvartinių lėšų, Z. V. nevykdė pareigos domėtis kita sudaromo sandorio šalimi, jos turtine padėtimi, nereikalavo prievolės grąžinimo užtikrinimo, tuo prisiimant neprotingai didelę nuostolių bendrovei atsiradimo riziką ir buvusio UAB “FF Lizingas” vadovo Z. V. veiksmus vertino kaip priešingus įmonės interesams, veiklos tikslams ir žalingais įmonei. Konstatavo, jog Z. V. neveikė išimtinai įmonės interesais, netinkamai organizavo bendrovės veiklą bei jos tikslų įgyvendinimą, savalaikiai nesiėmė aktyvių veiksmų susigrąžinti paskolas ir tuo sąmoningai sudarė prielaidas sumažėti bendrovės turtui, todėl jam kyla pareiga atlyginti žalą, lygią paskolos sutartimis perskolintai ir dėl šios priežasties nepanaudotai bendrovės veikloje bei atsiskaitymui su kreditoriais negrąžintai pinigų sumai. Minėtas išvadas dėl Z. V. civilinės atsakomybės, teismai darė įvertinę ne tik paskolų sutarčių sudarymo aplinkybes, bet ir jų sąlygas, Z. V. veiksmus (neveikimą), viršijusius normalią ūkinę riziką, įmonės padėtį ir jos veiklos tikslus, taip pat nustačius, kad tuo atveju, jei paskolų sutartys nebūtų buvusios sudarytos, ieškovė nebūtų patyrusi 85 986 Eur dydžio nuostolių (žalos), tokios sumos dydžiu būtų mažesni jos neįvykdyti įsipareigojimai kreditoriams.

48Pareiškėjas Z. V., kaip naujai paaiškėjusias aplinkybes procesui atnaujinti išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1405-450/2017 nurodo, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi konstatuota, jog nei bankroto administratorius, nei suinteresuoti asmenys UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ nepaneigė jo nurodytų aplinkybių, kad UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos programą su duomenimis nurašė ir sunaikino bankroto administratorius ir kreditorių komitetas. Be to, minėta nutartimi konstatuota, jog UAB „FF Lizingas“ bankroto iškėlimo metu ne tik įmonė nebuvo nemoki, bet ir tai, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ginče dėl bankroto bylos iškėlimo ir šio bankroto pripažinimo tyčiniu, priėmė nutartis, nenustatę ir neįvertinę įmonės nemokumo ir jo galimo atsiradimo momento. Dėl šios priežasties, civilinėje byloje dėl žalos priteisimo, nustatinėjant jo kaltės buvimą ar nebuvimą, teismai nepagrįstai vadovavosi tuo, kad UAB „FF Lizingas“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Teigia, jog nustatytos esminės naujos aplinkybės, kad teisminiuose ginčuose dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, šio bankroto pripažinimo tyčiniu bei nagrinėjamoje byloje, buvo vadovaujamasi melagingais bankroto administratoriaus ir pareiškėjų UAB „Skome“, UAB „Baltic arms“ paaiškinimais teismui.

49Teismas konstatuoja, jog pareiškėjo Z. V. nurodomos aplinkybės, nustatytos Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi, negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, nes neatitinka visų aukščiau nurodytų požymių.

50Pirma, šios aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis, t.y., negalima pripažinti, kad jos nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui, nagrinėjant ieškinį dėl žalos priteisimo, ar, kad nurodomos aplinkybės Z. V. tapo žinomos jau įsiteisėjus sprendimui ir turi esminę reikšmę bylai. Iš civilinės bylos Nr.e2-1405-450/2017 duomenų matyti, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui, teikdamas atsiliepimus į ieškinį, apeliacinį skundą, Z. V. neneigė, jog R. S., I. V., UAB „Marigora“ buvo perduotos UAB „FF Lizingas“ pasiskolintos lėšos ir jų grąžinimas nebuvo užtikrintas. Z. V. nurodė, kad jam nežinoma kodėl UAB „Marigora” ir šios įmonės direktorius I. V. negrąžino paskolų. Teigė, kad R. S. nėra ieškovės skolininkas, nes anksčiau (2008 metais) jis paskolino bendrovei lėšas, kuriomis buvo atsiskaityta su advokatu M. Ž. už paslaugas kitose bylose, tačiau paskolintas lėšas į bendrovės kasą įnešė jis pats, todėl įmonei gavus paskolą, jos dalimi buvo atsiskaityta su R. S.. Pareiškėjas tvirtina, kad šias aplinkybes gali įrodyti įmonės buhalteriniai dokumentai, tačiau jų bankroto administratorius teismui neteikė, be to, Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi konstatuota, jog nepaneigti jo teiginiai, kad buhalterinės apskaitos programą su duomenimis nurašė ir sunaikino bankroto administratorius ir kreditorių komitetas. Iš civilinėje byloje esančio 2017-05-29 Z. V. apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017-04-27 sprendimo matyti, kad, prašydamas panaikinti skundžiamą sprendimą jis nurodė, jog 2015-08-18 UAB „FF lizingas“ kreditorių komiteto nutarimu buvo nurašyta buhalterinės apskaitos programa ir pateikė minėtą kreditorių komiteto protokolo kopiją. Bankroto administratorius teismui nurodė, kad buhalterinės apskaitos programa yra nurašyta, tačiau ji nesunaikinta, o Z. V. neperduodant prisijungimo prie apskaitos kodų, programa negalima naudotis. Minėti duomenys leidžia daryti išvadą, kad apie nurašytą buhalterinės apskaitos programą pareiškėjui Z. V. buvo žinoma nagrinėjant civilinę bylą, nes šią aplinkybę jis nurodė 2017-05-29 paduotame apeliaciniame skunde. Dėl paminėto, nėra pagrindo konstatuoti, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-11-07 nutartimi nurodžius, kad bankroto administratorius nepaneigė programos nurašymo fakto, ši aplinkybė yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri Z. V. nebuvo žinoma civilinės bylos Nr. e2-1405-450/2017 nagrinėjimo metu, ar kad ji turi esminę reikšmę nagrinėjamai bylai. Be to, buhalterinės apskaitos duomenimis Z. V. siekia įrodyti, kad R. S. dar 2008 m. bendrovei paskolino pinigines lėšas ir sudarant 2010-01-29 paskolos sutartį šios lėšos R. S. buvo grąžintos. Tačiau pats Z. V. 2016-11-04 atsiliepime į ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo nurodė, kad 2008 m. iš R. S. gautas lėšas jis pats įnešė į bendrovės kasą savo vardu ir jomis įmonė atsiskaitė su advokatu M. Ž., teikusiu įmonei teisines paslaugas. Kadangi paties Z. V. teigimu jokie buhalteriniai dokumentai su R. S. nebuvo sudaryti, todėl net ir buhalterinės apskaitos duomenų pateikimas negali neginčijamai patvirtinti R. S. paskolos UAB „FF lizingas“ buvimo. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-02-01 sprendimu už akių iš R. S. yra priteista skola bei palūkanos, tačiau dėl minėto sprendimo R. S. teismui prieštaravimų neteikė, atnaujinti proceso neprašė, kas iš dalies paneigia Z. V. teiginius, jog 2010-01-28 R. S. suteikta 43 443 Eur (150 000 Lt) paskola faktiškai yra įmonės paskolos R. S. grąžinimas. Konstatuoti, jog R. S. nėra žinoma prie priimtą sprendimą už akių, teismas neturi pakankamo pagrindo, nes apie minėtą sprendimą žinoma pareiškėjui Z. V., jis Vilniaus apygardos teismui dar 2017-01-11, kartu su tripliku, pateikė R. S. 2017-01-08 patvirtinimą iš kurio matyti, kad jam yra žinoma apie UAB „FF Lizingas“ iškeltą bankroto bylą, todėl neatmestina, jog jis yra informuotas ir apie jo atžvilgiu priimtą sprendimą už akių. Įvertintina ir tai, kad ir R. S. 2017-01-08 patvirtinime nurodė, jog įmonei, per įmonės direktorių Z. V. jis paskolino apie 150 000 Lt, tačiau jokie paskolos dokumentai nebuvo pasirašyti, kas leidžia daryti išvadą, jog dokumentų patvirtinančių R. S. paskolos suteikimą UAB „FF Lizingas“ įmonė neturi. Kokius teiginius buhalterinės apskaitos programa patvirtintų dėl paskolų suteikimo I. V., UAB „Marigora“, Z. V. nenurodė. Pareiškėjas neneigia, jog minėti asmenys paskolų negrąžino, o jo vadovaujama įmonė nesiėmė jokių veiksmų paskolų išieškojimui, kas patvirtina, Z. V., kaip įmonės vadovo, netinkamą veikimą, fiduciarinių pareigų pažeidimą, paskolos sutarčių, prieštaraujančių įmonės veiklos tikslams ir įmonės interesams sudarymą ir tuo žalos įmonei ir jos kreditoriams padarymą. Priimdami procesinius sprendimus dėl žalos atlyginimo priteisimo, teismai vadovavosi įsiteisėjusiais Vilniaus apygardos teismo 2016-02-01 ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-25 sprendimais už akių, priimtais civilinėse bylose Nr. 2-1743-603/2016 ir Nr. 2-799-600/2016 dėl skolos iš trečiųjų asmenų I. V. ir R. S. priteisimo, bankrutavusios UAB „Marigora“ bankroto byloje esančiais duomenimis apie nepatenkintus ieškovės finansinius reikalavimus, antstolės B. T. pažymomis, kurios patvirtina teismų sprendimais priteistų skolų iš fizinių asmenų I. V. ir R. S. išieškojimo negalimumą, todėl ir neišreikalavus UAB “FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos duomenų teismas turėjo galimybę spręsti ieškinio dėl žalos atlyginimo priteisimo pagrįstumo klausimą.

51Antra, nėra pagrindo konstatuoti esant nustatytoms naujoms, esminėms aplinkybėms, turinčioms reikšmę išnagrinėtai civilinei bylai Nr. e2-1405-450/2017 ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi konstatuota, jog nutartyse dėl įmonės bankroto iškėlimo, bankroto pripažinimo tyčiniu nėra konstatuotas tikslus UAB „FF Lizingas“ nemokumo faktas, o įmonės bankroto administratorė neteikė į bylą duomenų apie faktinio UAB „FF Lizingas“ nemokumo momentą.

52Iš Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutarties matyti, kad šia nutartimi atmestas bankrutavusios UAB „FF Lizingas“ administratoriaus UAB „Admivita“ prašymas apriboti buvusio bankrutavusios įmonės vadovo Z. V. teises eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Prašomos atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-1405-450/2017 dalykas - atsakovo Z. V., kaip buvusio UAB „FF lizingas“ vadovo civilinė atsakomybė dėl bendrovei padarytos žalos, netinkamai organizuojant bendrovės veiklą, jos tikslų įgyvendinimą t.y., kad jis, kaip buvęs bendrovės vadovas netinkamai vykdė CK 2.87 straipsnyje ir bendrovės įstatuose nurodytas pareigas – netinkamai organizavo bendrovės veiklą, jos tikslų įgyvendinimą, o tretiesiems asmenims suteikdamas įmonės apyvartinėms lėšoms gautos paskolos dalį, veikė priešingai įmonės veiklos tikslams bei įmonės interesams, tuo padarydamas žalą įmonei ir jos kreditoriams. Aukščiau minėtoje apeliacinės instancijos teismo 2018-11-07 nutartyje, išnagrinėtas Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir ĮBĮ) 10 straipsnio 14 dalyje numatytų sankcijų buvusiam įmonės vadovui taikymo klausimas ir šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nesprendė ir nepasakė dėl Z. V. vadovaujamos UAB „FF Lizingas“ sudarytų sandorių, buvusio įmonės vadovo veiksmų teisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas įmonės nemokumo momento (ne)nustatymą siejo su buvusio įmonės vadovo Z. V. pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „FF Lizingas“ (ne)atsiradimo momentu, bet ne su įmonės nemokumo, kaip pagrindo iškelti bankroto bylą (ne)nustatymu. Minėtos bylos ir civilinės bylos dėl žalos atlyginimo priteisimo reikalavimų dalykai, pagrindai ir ribos nesusiję. Be to, ta aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartyje nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-13 nutartyse dėl bankroto bylos iškėlimo bei Kauno apygardos teismo 2016-08-04 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017-02-17 nutartyse dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nėra konstatuotas tikslus UAB „FF Lizingas“ nemokumo faktas, nėra pareiškėjui naujai paaiškėjusi aplinkybė, nes tai, jog įmonė turi turto, yra moki ir neatitinka nemokumo būsenos, UAB „FF Lizingas“ atstovaujama Z. V., nurodė minėtose bylose teiktuose atskiruose skunduose. Apeliacinės instancijos teismas 2013-11-13 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-2520/2013), atmesdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutarties įmonei iškelti bankroto bylą nurodė, jog bankroto byla įmonei keltina nustačius darbo užmokesčio nemokumo faktą. Konstatavo, jog atskirųjų skundų argumentai ir byloje esantys duomenys apeliacinės instancijos teismui nekelia abejonių dėl įmonės nemokumo, vertinant jį neatsiskaitymo su darbuotojais, kaip savarankiško pagrindo bankroto bylai iškelti, kontekste. Byloje nepaneigtos teismų nustatytos aplinkybės, jog 2010-01-29 ir 2010-02-01 paskolų sutarčių sudarymo metu įmonės finansinė būklė buvo sudėtinga, bendrovei trūko apyvartinių lėšų ir tuo pagrindu UAB „FF Lizingas“ valdyba 2010-01-26 suteikė įmonės vadovui teisę bendrovės vardu pasirašyti paskolos sutartį bei pritarė, jog paskolos įvykdymo užtikrinimui būtų įkeistas bendrovei priklausantis turtas (ir žemės nuomos teisė). Įmonės finansinės būklės sudėtingumą konstatavo pirmos ir apeliacinės instancijos teismai tiek įmonei iškeliant bankroto bylą, tiek ir įmonės bankrotą pripažįstant tyčiniu. Minėtose teismų 2013-09-10, 2013-11-13, 2016-08-04, 2017-02-20 nutartyse konstatuota, jog nuo 2009 m. darbo užmokestis įmonės darbuotojams nebuvo mokamas ar buvo mokama tik jo dalis; įmonė 2009 m. pabaigoje turėjo 101 222 Lt su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, 2010 m. pabaigoje – 142 645 Lt, 2011 m. pabaigoje – 375 340 Lt; o nuo 2010 m. birželio mėn. nesilaikyta nustatytos įmokų mokėjimo tvarkos (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nustatyti faktai civilinėje byloje Nr.e2-1405-450/2017 dėl žalos atlyginimo priteisimo buvo laikomi prejudiciniais faktais (CPK 182 straipsnio 2 punktas) ir jie Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi nėra paneigti. Įmonės finansinės būklės, darbo užmokesčio vėlavimo darbuotojams, neneigė ir pas Z. V.. Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartis įmonei iškelti bankroto bylą, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-13 nutartimi nebuvo panaikinta. Kauno apygardos teismo 2016-08-04 nutartimi įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017-02-17 nutartimi nėra paneigti Z. V., kaip įmonės vadovo, netinkamas veikimas, fiduciarinių pareigų pažeidimas, paskolos sutarčių, prieštaraujančių įmonės veiklos tikslams ir įmonės interesams, sudarymas ir žalos įmonės kreditoriams padarymas. Taigi, įmonės nemokumo fakto momento nustatytas, sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, esminės reikšmės neturi ir neturėjo.

53Šiuo metu tebeegzistuoja visi Z. V. civilinės atsakomybės dėl žalos, konstatuotos Vilniaus apygardos teismo 2017-04-27 sprendimu (civilinė byla Nr.e2-1405-450/2017 pagrindai ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartyje, priimtoje išnagrinėjus civilinę bylą Nr.2-1498-241/2018, konstatuotos aplinkybės nesudaro pagrindo civilinės bylos dėl žalos atlyginimo priteisimo procesui atnaujinti. Be to, kaip minėta, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios, jos pareiškėjui buvo žinomos nagrinėjant bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo, esminės reikšmės išnagrinėtai civilinei bylai bylai neturi, todėl nepagrindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo.

54Be to, pareiškėjas Z. V. civilinės bylos nagrinėjimą prašo atnaujinti ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 4 punkte nurodytais pagrindais, teigdamas, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi nustatyti žinomai melagingi bylos dalyvių paaiškinimai dėl UAB „FF Lizingas“ nemokumo bei galimai nusikalstamos dalyvaujančių byloje asmenų ir teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant bylas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų normose nustatyta, kad proceso atnaujinimo pagrindas yra tuo atveju, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas; kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą. Esant minėtoms nuostatoms, pateikiant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais, prie prašymo pareiškėjas turi pridėti įsiteisėjusį teismo nuosprendį, kuriame būtų konstatuoti melagingi šalies ar kitų asmenų parodymai ir kt., sudarantys pagrindą spręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo.

552019-01-14 nutartimi nustačius pareiškėjui Z. V. terminą trūkumams pašalinti ir nurodžius, kad teismui nepateikti įsiteisėję nuosprendžiai, patikslintu prašymu įrodymų (įsiteisėjusio teismo nuosprendžio) pareiškėjas Z. V. teismui nepateikė, nurodydamas, kad įsiteisėjęs sprendimas yra nuosprendžio analogija (civilinė byla Nr. A2-311-278/2019, b. l. 51-52, 54-68). Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad baudžiamąsias bylas nagrinėja tik teismai, todėl tik nuosprendis, priimtas baudžiamajame procese, pripažįstamas teisingumo aktu ir tik nuosprendžiu konstatuoti faktai laikomi nustatytais ir nereikalingais papildomo įrodinėjimo (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-522/2004). Todėl konstatuotina, jog pareiškėjo Z. V. nurodytos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytiems požymiams ir nesudaro pagrindo atnaujinti procesą byloje, nes tik baudžiamojoje byloje priimtas ir įsiteisėjęs nuosprendis, kuriuo būtų nustatytos aplinkybės, paneigiančios civilinėje byloje nustatytas aplinkybes ir galėtų galimai lemti kitokį rezultatą, procesą būtų galima atnaujinti minėtų punktų pagrindu. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi pareiškėjo nurodytos aplinkybės apie žinomai melagingų bylos dalyvių paaiškinimų, galimai nusikalstamos dalyvaujančių byloje asmenų ir teisėjų veikos nebuvo nustatytos. Įsiteisėjusiam sprendimui (nutarčiai) taikyti nuosprendžio analogiją nėra pagrindo.

56Dėl paminėtų motyvų atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1405-450/2017, atsisakytina. Kadangi prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, dėl kitų pareiškėjo Z. V. prašymų, išskyrus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris yra išspręstas 2019-02-14 nutartimi, nepasisakoma.

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 370 straipsnio 3 dalimi teismas

Nutarė

58pareiškėjo Z. V. prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1405-450/2017, pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „FF lizingas“ ieškinį atsakovui Z. V., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje R. S., I. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo, atmesti.

59Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

60Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. pareiškėjas Z. V. prašo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 3. Atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr.e2-1405-450/2017 pareiškėjas Z. V.... 4. 1.... 5. Panaikinti 2017-04-27 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria... 6. 2.... 7. CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu ieškinį palikti nenagrinėtu ar... 8. 3.... 9. teismui nusprendus nagrinėti bylą, ieškinį atmesti visais jo reikalavimais;... 10. 4.... 11. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 10 punkto pagrindais sustabdyti bylą... 12. 4.1.... 13. Nr. A2-2480-555/2018; Nr. A2-1099-273/2019 ir Nr. B2-212-230/2018 pagal... 14. 5.... 15. bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir nustatyti trečiųjų asmenų I. V.... 16. 6.... 17. išreikalauti iš UAB „FF Lizingas“:... 18. 6.1. įmonės buhalterinės apskaitos programų nurašymo ir sunaikinimo aktus... 19. 6.2. apskaitos duomenis apie debitorius UAB „Marigora“, I. V. ir R. B. S.,... 20. 6.3.... 21. Z. V. susipažinimo su UAB „FF Lizingas“ dokumentais nuo 2015 m. gruodžio... 22. 6.4.... 23. įrodymus apie UAB „Marigora“ teisių ir pareigų perėmėjus, įrodymus,... 24. 6.5.... 25. UAB „Parex lizingas“ 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę ir 2002 m. -... 26. 7. įpareigoti UAB „FF Lizingas“ suteikti Z. V. teisę susipažinti su UAB... 27. 8. išduoti liudijimą dėl įrodymų rinkimo, nustatant, kad įrodymus, kaip... 28. 8.... 29. Nepranešus ieškovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti... 30. 9.... 31. Skirti byloje ekonominę ekspertizę, pateikiant šiuos klausimus:... 32. 10.1... 33. . ar būtų buvęs pagrindas iškelti bankroto bylą UAB „FF Lizingas“, jei... 34. 10.2... 35. . kokia rinkos kaina galima buvo tikėtis vykdomojoje byloje Nr.0074/13/22154... 36. 11.... 37. Paaiškėjus, kad UAB „FF Lizingas“ apskaitos programos duomenys sunaikinti... 38. 12.... 39. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 40. Atsiliepimu į prašymą bankrutavusios UAB „FF Lizingas“ administratorius... 41. Atnaujinti procesą atsisakytina.... 42. Proceso atnaujinimas yra savarankiška civilinio proceso stadija, kuri... 43. Viena iš sąlygų procesui atnaujinti yra CPK 368 straipsnio 1 dalyje... 44. Kaip minėta, proceso atnaujinimą išnagrinėtoje byloje galima taikyti tik... 45. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Z. V. prašo atnaujinti procesą CPK 366... 46. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu civilinė byla gali būti... 47. Pareiškėjas Z. V. prašo atnaujinti procesą išnagrinėtoje Vilniaus... 48. Pareiškėjas Z. V., kaip naujai paaiškėjusias aplinkybes procesui atnaujinti... 49. Teismas konstatuoja, jog pareiškėjo Z. V. nurodomos aplinkybės, nustatytos... 50. Pirma, šios aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis, t.y.,... 51. Antra, nėra pagrindo konstatuoti esant nustatytoms naujoms, esminėms... 52. Iš Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutarties matyti, kad šia nutartimi... 53. Šiuo metu tebeegzistuoja visi Z. V. civilinės atsakomybės dėl žalos,... 54. Be to, pareiškėjas Z. V. civilinės bylos nagrinėjimą prašo atnaujinti ir... 55. 2019-01-14 nutartimi nustačius pareiškėjui Z. V. terminą trūkumams... 56. Dėl paminėtų motyvų atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 58. pareiškėjo Z. V. prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo... 59. Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 60. Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...