Byla 2-2005/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga – IV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-4030-577/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga – IV“ ieškinį atsakovams Vokietijos bendrovei Nukem Technologies GmbH, uždarajai akcinei bendrovei „Betono centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Markučiai“, uždarajai akcinei bendrovei „Peri“ dėl rangos sutarties nutraukimo, įskaitymo ir reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, skolos ir kompensacijos priteisimo, nuostolių atlyginimo, daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Ranga IV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė:

 1. pripažinti Nukem Technologies GmbH 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. B1/NTS-RIV/9.2130/10-882 „IAE LPBKS ir KRATSK B1 ir B234. Dėl: B1 statybvietės. 2008 m. rugpjūčio 28 d. sutarties nutraukimas“ atliktą tarp Vokietijos bendrovės Nukem Technologies GmbH ir UAB „Ranga-IV“ 2008 m. rugpjūčio 28 d. sudarytos Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) rangos sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu;
 2. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 6 880 049,28 Lt nuostolių dėl netektos piniginių lėšų sumos, atsakovui pareikalavus ir gavus išmoką pagal garantiją atlyginimo ir 145 824,05 Lt nuostolių dėl kitų su negrąžintu kreditu bei garantijos išleidimu susijusių sumų atlyginimo;
 3. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 5 945 521,58 Lt atlygį už pagal sutartį atliktus rangos darbus laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 6 d. iki 2010 m. liepos 1 d.;
 4. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 1 553 087,07 Lt sulaikytų pinigų dalį už pagal sutartį atliktus ir priimtus rangos darbus;
 5. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 440 248,95 Lt atlygį už suteiktas statybvietės aptvėrimo ir apsaugos paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 16 d. iki 2010 m. rugpjūčio 13 d.;
 6. pripažinti 2010 m. gruodžio 3 d. Nukem Technologies GmbH atliktą įskaitymą, kuriuo Nukem Technologies GmbH vienašališkai įskaitė savo 1 996 934,17 Lt dydžio prievolę sumokėti UAB „Ranga-IV“ už atliktus Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) statybos rangos darbus su UAB „Ranga-IV“ prievole, kylančia pagal tarpusavio supratimo memorandumą, ir reikalavimo teisėmis, kurias Nukem Technologies GmbH yra perėmęs iš UAB „Betono centras“, UAB „Peri“ bei UAB „Markučiai“, yra neteisėtas ir negaliojantis;
 7. pripažinti, kad UAB „Betono centras“ ir Nukem Technologies GmbH 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta ir negaliojanti;
 8. pripažinti, kad UAB „Peri“ ir Nukem Technologies GmbH 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta ir negaliojanti;
 9. pripažinti, kad UAB „Markučiai“ ir Nukem Technologies GmbH 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta ir negaliojanti.
 10. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai

  51 421 455,16 Lt dydžio kompensaciją ir papildomų nenumatytų išlaidų atlyginimą už vėlavimą pradėti statybos darbus, atsakovui vėluojant pateikti statybos dokumentus;

 11. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 84 150,85 Lt nuostolių, atsiradusių dėl UAB „Ranga-IV“ dėl rangos darbų sustabdymo turėtų papildomų išlaidų, atlyginimą;
 12. įpareigoti Nukem Technologies GmbH per tris darbo dienas nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui BUAB „Ranga-IV“ laikinąją tvorą - statybvietės aptvėrimo paneles (765 vnt.) ir stovus panelėms (685 vnt.) bei priteisti 107 216,20 Lt negautų pajamų atlyginimo;
 13. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 65 705,15 Lt nuostolių dėl neperduoto ieškovo turto atlyginimo;
 14. išreikalauti atsakovo Nukem Technologies GmbH bylos nagrinėjimui reikalingą informaciją – Ignalinos atominės elektrinės laikinosios branduolinio kuro saugyklos (B1) statybos darbų žurnalą;
 15. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti Nukem Technologies GmbH banko sąskaitoje Nr. LT177044060002203341 (AB SEB bankas, banko kodas 70440) bei kitose Lietuvos Respublikoje esančių bankų ir kredito įstaigų sąskaitose esančias lėšas, taip pat Nukem Technologies GmbH turtines teises, kylančias 2005 m. sausio 12 d. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH sudarytos rangos sutarties su papildomais susitarimais pagrindu, bendrai 16 643 258,29 Lt Lt sumai; taip pat areštuoti Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo paneles (765 vnt.) ir stovus (685 vnt.), esančius pas atsakovą Nukem Technologies GmbH ir/ar trečiuosius asmenis, bei uždrausti atsakovui aukščiau nurodytu areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti šio turto teisinę padėtį.

7Ieškovas nurodė, kad ieškinio turinys ir prie jo pateikti įrodymai tikėtinai patvirtina BUAB „Ranga – IV“ reikalavimų pagrįstumą, tai yra leidžia konstatuoti tikimybę, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, byloje pagal pareikštą ieškinį galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, bei sudaro pagrindą nagrinėjamoje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo reiškiamų reikalavimų suma atsakovui sudaro 16 643 258,29 Lt. Tokia didelė pareikštų reikalavimų suma pati savaime sąlygoja grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ieškinio reikalavimų tenkinimo atveju ir sudaro pagrindą teigti, kad egzistuoja objektyvi grėsmė būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui. Atsakovo veikla tiek 2009 metais, tiek 2010 metais buvo nuostolinga. Bendrovės metinis nuostolis 2010 metais sudarė 6 513 000,00 EUR (22 488 086,40 Lt), o 2009 metais – 7 558 000 EUR (26 096 262,40 Lt). Aplinkybė, jog įmonė kelerius metus dirba nuostolingai ir bendras jos nuostolis sudaro trečdalį viso bendrovės turimo turto, leidžia manyti, kad atsakovo turtinė padėtis nėra labai gera. Ieškovas pažymėjo, jog viešai skelbiamais finansinės atskaitomybės duomenimis atsakovo turto vertė iš tiesų yra beveik du kartus mažesnė negu jis nurodė, be to, daugiau kaip du trečdalius atsakovo turimo turto sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio didžiąją dalį sudaro nebaigta gamyba ir atsargos. Bendrovės ilgalaikio turto vertė sudaro tik

81 235 000 EUR (4 264 208 Lt). Taigi įmonės finansiniai rodikliai nėra pastovūs, jie gali keistis tiek į gerąją pusę, tiek blogėti. Tačiau įvertinus 2009-2010 metais dėsningai prastėjusią atsakovo ekonominę padėtį, taip pat aplinkybę, kad aktualius duomenis, apibūdinančius atsakovo turtinę padėtį, atsakovas vengia pateikti, laikytina, kad šiuo metu atsakovo nuostoliai yra dar labiau išaugę, o tai tik patvirtina, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas. Ieškovas pažymėjo, kad poreikį nagrinėjamoje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones patvirtina ir visuomenės informavimo priemonėse ne kartą pasirodę pranešimai apie sudėtingą atsakovo finansinę situaciją. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas Lietuvoje vykdo strateginį projektą, susijusį su valstybės prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais. Šio projekto vykdymui atsakovas buvo pasitelkęs du partnerius – BUAB „Ranga-IV“ ir UAB „Vėtrūna“. Tačiau nė su vienu iš jų už atliktus statybos rangos darbus nėra atsiskaitęs. Be to, pagrindinius su Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) projekto įgyvendinimu susijusius darbus įgyvendinti vėluojama jau net 44 mėnesius. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje nepažeistų viešojo intereso įsisavinti ir tinkamai naudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, nedarytų žalos visuomenei. Priešingai, viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja maksimaliai patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimus.

9Atsakovas UAB „Peri“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad prašymas grindžiamas tik ta aplinkybe, jog yra kilęs ginčas dėl didelės piniginės sumos, o didelė suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau didelė reikalavimo suma teismų praktikoje nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo prašymas kaip nepagrįstas atmestinas.

10Atsakovas Nukem Technologies GmbH atsiliepime į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti nagrinėjamas, kol nėra išspręsti ginčo arbitruotinumo ir taikytinos teisės klausimai. Be to, toks prašymas negali būti nagrinėjamas šioje proceso stadijoje, kadangi analogiško prašymo atmetimas dar nėra išspręstas apeliacine tvarka. Taip pat atsakovas nurodė, kad ieškovas sąmoningai klaidina teismą nurodydamas, kad atsakovas teismui pateikė netikslius duomenis apie savo finansinę padėtį. Atsakovo teismui pateikti duomenys sudaryti pagal tarptautinius finansų apskaitos standartus, kurių reikalavimai yra net griežtesni nei nacionaliniai Vokietijos apskaitos standartai, pagal kuriuos sudarytos atskaitomybės duomenis prašyme cituoja ieškovas. Be to, ieškovas teismui pateikė tik atsakovo viešai skelbiamos finansinės atskaitomybės už 2010 metus ištrauką, tačiau nepateikė bei nepaneigė jokių byloje esančių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį 2011 metais. Todėl tokie ieškovo pateikti duomenys negali būti vertinami kaip paneigiantys gerą atsakovo finansinę padėtį. Atsakovas pabrėžė, kad jo turtinė padėtis yra gera ir stabili. Papildomai nurodė, jog atsakovo finansinė atskaitomybė yra audituota tarptautinės audito bendrovės „PriceWaterhouseCoopers“. Tuo tarpu auditorių išvadoje yra nurodyta, kad atsakovas veikia pagal nenutrūkstamos veiklos principą, tai reiškia, kad verslas funkcionuoja be grėsmės, kad jis bus likviduotas numatomoje ateityje, paprastai apibrėžiamoje kaip būsimas bent 12 mėn. laikotarpis. Taip pat atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo prašyme nurodyta 32 955 000 EUR arba 113 787 024 Lt ieškinio suma neatitinka tikrovės, kadangi pagal patikslintą ieškinį ieškovas per teismą iš atsakovo reikalauja priteisti 5 736 288, 31 EUR arba 19 806 256,26 Lt. Ieškovo daromos nuorodos į masinės informacijos priemonių publikacijas negali būti svariu įrodymu nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, kadangi minėtose publikacijose nėra pateikiama jokių konkrečių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, turimą turtą, o tik išreiškiama subjektyvi suinteresuotų asmenų nuomonė dėl Ignalinos projekto B1 vykdymo eigos. Atsakovas teigia, jog už netinkamą projekto vykdymą didžiąja dalimi yra atsakingas užsakovas, o atsakovo atsakomybė dėl darbų vėlavimo yra tiesiogiai priklausoma nuo paties ieškovo nesugebėjimo derama sparta atlikti reikiamus darbus. Atsakovas kartu su savo motinine bendrove ASE yra Rusijos valstybinės korporacijos „Rosatom“ grupės dalis, kuri yra viena stipriausių pasaulinės atominės energetikos rinkos dalyvių, kontroliuojanti visą vertės sukūrimo šioje srityje grandinę apimančią gavybą, perdirbimą, prekybą, atominių elektrinių projektavimą ir statybą, kuro tiekimą ir susijusių paslaugų teikimą. Atsakovas taip pat veikia turėdamas motininės bendrovės išduotą neribotos sumos finansinę garantiją, galiojančią iki 2015 m. pabaigos. Atsakovas pastebėjo, jog, pritaikius ieškovo prašomus apribojimus, būtų iš esmės pažeista šalių interesų pusiausvyra, nukentėtų byloje nedalyvaujantis trečiasis asmuo – GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, be to, tokiu būdu ieškovo (jo kreditorių) interesai nepagrįstai paneigtų viešąjį interesą. Areštavus atsakovo naudojamą sąskaitą, esančią AB SEB banke, suvaržymus ir apribojimus iš esmės patirtų ne pats atsakovas, kuris banko sąskaitą naudoja kaip atsiskaitymo įrankį, o tretieji asmenys – lėšų iš šios sąskaitos gavėjai, nes minėta atsiskaitomoji sąskaita viename iš Lietuvos bankų buvo atidaryta siekiant išimtinai vykdyti mokėjimus, susijusius su darbo užmokesčiu, mokesčiais valstybei bei savivaldybėms, taip pat atsiskaitymui su vietiniais subrangovais/ tiekėjais. Taip pat tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas sukeltų neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir Lietuvos valstybei, prisiėmusiai tarptautinius įsipareigojimus, bei tuo pačiu didžiajai daliai Lietuvos visuomenės. Atsakovo darbai ir apmokėjimas už juos yra atliekami procedūriškai tiksliai, tik kontroliuojantiems subjektams įsitikinus, jog nėra jokių kliūčių tokiems mokėjimams, todėl areštas neproporcingai pažeistų atsakovo interesus, nes VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, esant tokiai situacijai netvirtintų atsakovo pateiktų sąskaitų, dėl ko neišvengiamai sustotų ir objekte vykdomi rangos darbai. Tokie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo vėlavimai gali sukelti itin dideles neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei, kadangi nebūtų įsisavintos visos Europos Sąjungos biudžete atitinkamais metais jai pagal programą numatytos lėšos.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovo BUAB „Ranga – IV“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

12Teismas nurodė, kad ieškovas prašė areštuoti atsakovo turtines teises, kylančias iš 2005 m. sausio 12 d. sutarties su VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, tačiau teismas padarė išvadą, kad tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas sukeltų neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir Lietuvos valstybei, prisiėmusiai tarptautinius įsipareigojimus. Šios sutarties įgyvendinimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos įsipareigojimais, t. y. su viešuoju interesu. Pritaikius turtinių teisių areštą Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) nebevykdytų mokėjimų atsakovui, dėl ko neišvengiamai sustotų ir rangos darbai objekte. Tokie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo vėlavimai gali sukelti itin dideles neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei, kadangi gali kilti rizika, jog dėl ERPB prižiūrimų ir vėluojančių projektų įgyvendinimo Lietuva neįsisavins visų ES biudžete atitinkamais metais jai pagal Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programą numatytų lėšų, kas gali lemti ir tolimesnį finansavimo mažėjimą. Be to, Lietuvos valstybė dėl darbų vėlavimo gali nukrypti nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programos įgyvendinimo. Taip pat nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iš esmės būtų pažeistas visuomenės interesas, susijęs su kuo operatyvesniu radioaktyvių atliekų saugojimu ir saugios aplinkos sukūrimu.

13Teismas padarė išvadą, kad bet koks su VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir atsakovo Nukem Technologies GmbH sudarytos sutarties įgyvendinimu susijęs apsunkinimas gali lemti mokėjimų atsakovui bei atitinkamai jo subrangovams nutraukimą, t. y. ir tolimesnių Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbų sustabdymą, kas yra nesuderinama su Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais, visuomenės bei nacionaliniu saugumu. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad visos sąskaitos, kurias atsakovas teikia apmokėjimui, privalo būti suderintos (vizuotos) su VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir tik po to teikiamos ERPB, kuris, patikrinęs dokumentus, mokėjimą atlieka ne Ignalinos atominei elektrinei, o tiesiogiai atsakovui Nukem Technologies GmbH. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, rangos darbai objekte sustotų, o tai galėtų sukelti itin neigiamų pasekmių Lietuvos valstybei.

14Teismas pažymėjo, jog ieškovas sudėtingą atsakovo finansinę situaciją grindžia pridedamu Aschaffenburg teismo komerciniam registrui pateiktu atsakovo balansu, parengtu pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis, iš kurio matyti, jog atsakovo veikla 2009 – 2010 metais buvo nuostolinga. Vertinant ieškovo pateiktą balansą ir nurodomus nuotolius, teismas atkreipė dėmesį į tai, jog atsakovo nuostoliai mažėjo, t. y. 2009 metais jie buvo didesni nei 2010 metais. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui taikymo, įvertinęs bylos medžiagą nustatė, kad atsakovo turtas, neįskaitant gautinų sumų už atliktus, bet neapmokėtus darbus, ir atsargų vertės, pagal 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 161 205 EUR, gautinos sumos 15 750 763,97 EUR, o atsargos net 32 203 804,14 EUR. Taigi bendrai atsakovo turtas 2010 m. pabaigoje buvo beveik 50 milijonų EUR (49 217 682,05 EUR). Tuo tarpu atsakovo finansinė padėtis per 2011 metus tik pagerėjo, tai yra praėjusių metų pabaigoje atsakovo turtas, gautinos sumos ir atsargos atitinkamai sudarė 984 570; 48 949 426,22 ir 35 161 467,99 EUR ir bendras turtas viršijo 85 milijonus EUR (85 095 464,21 EUR). Taip pat teismas pažymėjo, kad atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė ir Nukem Technologies GmbH vienintelio akcininko ZAO „Atomstroyexport“ (toliau – ASE) 2012 m. liepos 25 d. patvirtinimą, kad Nukem Technologies GmbH, kartu su savo motinine bendrove ASE yra Rusijos valstybinės korporacijos „Rosatom“, kurios apyvarta sudaro 12 450 milijardų eurų (2010 m.), grupės dalis. Be to, atsakovas veikia turėdamas motininės bendrovės išduotą neribotos sumos finansinę garantiją, galiojančią iki 2015 m. pabaigos. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, jog byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad ginčo suma atsakovui nėra didelė.

15Teismas taip pat nurodė, jog masinės informacijos priemonių publikacijos negali būti svariu įrodymu nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, kadangi minėtose publikacijose nėra pateikiama jokių konkrečių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, turimą turtą, o tik išreiškiama subjektyvi suinteresuotų asmenų nuomonė dėl Ignalinos projekto (B1) vykdymo eigos.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas BUAB „Ranga – IV“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones pritaikyti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Nei ERPB, nei jokia kita Europos Sąjungos institucija nėra 2005 m. sausio 12 d. tarp VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH sudarytos rangos sutarties šalimi, todėl negalima daryti išvados, jog bet kokie iš sutarties kylančių Nukem Technologies GmbH turtinių teisių apsunkinimai gali lemti Europos Sąjungos teikiamo finansavimo neįsisavinimą ar nutraukimą.
 2. Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad atsakovo sąskaitos už atliktus statybos rangos darbus yra teikiamos tiesiogiai ERPB, bei kad turto arešto atsakovo atžvilgiu taikymas suteikia pagrindą bankui pagal projekto finansavimo sutartį sustabdyti mokėjimų vykdymą.
 3. Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) statybos projekto vykdytojas ir ERPB paramos gavėjas yra ne atsakovas, bet VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“. Tuo tarpu laikinosios apsaugos priemonės prašomos taikyti ne paramos gavėjo, o atsakovo atžvilgiu.
 4. Su projektu susijusius darbus įgyvendinti vėluojama jau daugiau kaip 44 mėnesius, todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog turto arešto atsakovo atžvilgiu taikymas galėtų sąlygoti projekto įgyvendinimo vėlavimą, o tai sukeltų itin neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei.
 5. Tik užtikrinus ieškovo kaip bankrutuojančios įmonės reikalavimus, būtų apgintas viešasis interesas, reikalaujantis bankroto bylose maksimaliai patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimus bei užtikrinti jų interesus.
 6. Atsakovo nuostolis 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis sudarė net 15 373 000 EUR. Bendras atsakovo nuosavu kapitalu nepadengtas nuostolis sudaro 25 584 000 EUR ir kasmet didėja.
 7. Nors atsakovas turi nemažos vertės trumpalaikio turto, tačiau šis rodiklis neparodo esant gerą atsakovo finansinę padėtį ir neleidžia įvertinti tikrųjų atsakovo pajėgumų įvykdyti būsimą galimai ieškovui palankų teismo sprendimą.
 8. Atsakovo pateiktoje garantijoje tik nurodyta, kad ji sudaro pagrindą mokėjimų įsipareigojimams vykdyti išimtinai įmonei Nukem Technologies GmbH ir ja remiantis ZAO „Atomstroyexport“ atžvilgiu negali būti pareikšta jokių bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, o tai reiškia, jog atsakovo motininė bendrovė nėra nei solidariai, nei subsidiariai atsakinga už atsakovo prievoles tretiesiems asmenims.
 9. Skundžiama nutartimi nebuvo išspręstas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo panelių (765 vnt.) ir stovų (685 vnt.), esančių pas atsakovą, o tai sudaro absoliutų teismo nutarties negaliojimo pagrindą.

18Atsakovas Vokietijos bendrovė Nukem Technologies GmbH atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas negali nagrinėti ieškovo pareikšto prašymo, kadangi dar nėra išspręstas klausimas dėl ginčo arbitruotinumo, (priskirtinumo nagrinėti teisme). Atsakovas teigia, jog galioja sudaryta arbitražinė išlyga dėl ginčo sprendimo Frankfurto prie Maino (Vokietija) arbitraže, o pačiam ginčui pagal sudarytą rangos sutartį taikytina Anglijos materialinė teisė. Taip pat atsakovas nurodė, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti nagrinėjamas šioje proceso stadijoje, kadangi analogiško prašymo atmetimas dar nėra išnagrinėtas apeliacine tvarka. Atsakovo finansinė padėtis yra gera ir stabili, jo turtas 2011 m. padidėjo ir sudaro 96 308 000 EUR. Be to, atsakovas pateikė savo vienintelio akcininko UAB „Atomstroyexport“ rašytinį patvirtinimą apie akcininko ilgalaikį įsipareigojimą, galiojantį iki 2015 m. gruodžio 31 d., tačiau bet kuriuo atveju iki projektų (B1) ir kitų projektų Ignalinoje pabaigos bei patvirtinantį akcininko pareigą užtikrinti atsakovo nuosavo kapitalo adekvatumą prisiimamiems įsipareigojimams, jeigu toks poreikis iškiltų. Taip pat atsakovas pažymėjo, jog visos sąskaitos, kurias atsakovas, kaip rangovas, teikia apmokėjimui, apmokamos tiesiogiai atsakovui iš lėšų valdytojo ERPB sąskaitų. Atsakovo vykdomo projekto finansavimas užtikrinamas Europos Sąjungos lėšomis, o tai patvirtina, jog nėra jokios rizikos atsakovo mokumui ir jo gebėjimui įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir visai Lietuvos valstybei, prisiėmusiai tarptautinius įsipareigojimus. Tokio pobūdžio priemonių taikymas prieštarautų ir viešajam saugumui. Pritaikius turtinių lėšų areštą, ERPB nebevykdytų mokėjimų atsakovui , dėl ko neišvengiamai sustotų ir rangos darbai objekte, o tokie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo vėlavimai sukeltų itin dideles neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei. Atsakovas pažymėjo, jog teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pilna apimtimi ir nors nepasisakė dėl prašymo atskirų dalių, tačiau iš esmės ieškovo pateiktą prašymą išsprendė. Taip pat atsakovas pabrėžė, jog areštavus jo sąskaitą, apribojimus patirtų lėšų iš šios sąskaitos gavėjai – atsakovo darbuotojai, atliekantys atitinkamas funkcijas objekte, Lietuvos subrangovų ir rangovų įmonės bei valstybė ir savivaldybės, kadangi ji naudojama tik mokėjimams, susijusiems su darbo užmokesčiu, mokesčiais valstybei ir savivaldybėms bei atsiskaitymais su vietiniais subrangovais/ tiekėjais, vykdyti.

19Atsakovas UAB „Peri“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutiko ir prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Atsakovas nurodė, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrįstas ir neturėtų būti taikomas.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pakartotinai atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

21Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – nulemia šio teisinio instituto taikymo išimtinumą, todėl bet kokiu atveju turi būti pagrindžiamas tokių priemonių taikymo būtinumas. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

22Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas BUAB „Ranga – IV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vokietijos bendrovei Nukem Technologies GmBH dėl rangos sutarties nutraukimo, įskaitymo ir reikalavimo teisių perleidimo pripažinimo negaliojančiais, skolos ir kompensacijos priteisimo, nuostolių atlyginimo bei daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo (1 t., b. l. 57-108). Ieškovo reikalavimų suma – 19 806 256,26 Lt. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti Nukem Technologies GmbH banko sąskaitoje Nr. LT177044060002203341 (AB SEB bankas, banko kodas 70440) bei kitose Lietuvos Respublikoje esančių bankų ir kredito įstaigų sąskaitose esančias lėšas, taip pat Nukem Technologies GmbH turtines teises, kylančias 2005 m. sausio 12 d. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH sudarytos rangos sutarties su papildomais susitarimais pagrindu, bendrai 16 643 258,29 Lt Lt sumai; taip pat areštuoti Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo paneles (765 vnt.) ir stovus (685 vnt.), esančius pas atsakovą Nukem Technologies GmbH ir/ar trečiuosius asmenis, bei uždrausti atsakovui aukščiau nurodytu areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti šio turto teisinę padėtį (1 t., b. l. 117-123). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (2 t., b. l. 11-17 ). Dėl minėtos teismo nutarties ieškovas padavė atskirąjį skundą.

23Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tirti, ar jam ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo atsakovo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009). Siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, įstatyme įtvirtinta nuostata, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo prašymas nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Tai gali būti duomenys iš viešų registrų apie turto sudėtį, nustatytus turtinius suvaržymus ir apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų duomenys bei kiti duomenys apie turimas lėšas, gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.

24Ieškovo reiškiamo reikalavimo suma atsakovui sudaro 19 806 256,26 Lt sumą. Tai didelė suma, tačiau ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų apie tai, kad tokia suma būtų didelė šiam konkrečiam atsakovui ir darytų esminę įtaką teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimui ar visiškam negalimumui (CPK 178 str.). Atsakovas pateikė įrodymų, kuriais paneigiama aplinkybė, jog ieškinio reikalavimų suma jam yra didelė, todėl nekyla ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 161 205 EUR, gautinos sumos 15 750 763,97 EUR, o atsargos –

2532 203 804,14 EUR. Bendrai atsakovo turto vertė 2010 m. pabaigoje sudarė beveik 50 milijonų EUR (49 217 682,05 EUR). Per 2011 metus atsakovo turtas didėjo ir sudarė 85 095 464,21 EUR vertę. Ieškovo nurodomos aplinkybės, jog atsakovas 2009-2011 metais patyrė nemažų nuostolių, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas susiduria su itin dideliais sunkumais, kadangi tokių aplinkybių nepatvirtina kiti atsakovo finansiniai rodikliai, pavyzdžiui, didelės vertės turto valdymas. Atkreiptinas dėmesys ir į aplinkybę, jog atsakovas pateikė savo akcininko UAB „Atomstroyexport“ rašytinį patvirtinimą apie akcininko ilgalaikį įsipareigojimą, galiojantį iki 2015 m. gruodžio 31 d., patvirtinantį akcininko pareigą užtikrinti atsakovo nuosavo kapitalo adekvatumą prisiimamiems įsipareigojimams, jeigu toks poreikis iškiltų. Darytina išvada, jog byloje pateikti duomenys paneigia objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui (jei jis būtų palankus ieškovui) įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos. Tokia išvada leidžia sutikti su tuo, kad ir šiuo atveju pirmosios instancijos teismui nebuvo pakankamo pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

26Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jo užtikrinus ieškovo, kaip bankrutuojančios įmonės, ieškinį būtų apgintas viešasis interesas, reikalaujantis bankroto bylose maksimaliai patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimus bei užtikrinti jų interesus. Aptariamu atveju teismo teisėjų kolegija su tokiu argumentu negali sutikti.

27Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog ieškovo nurodytos 2005 m. sausio 12 d. rangos sutarties, sudarytos tarp VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH įgyvendinimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais. Ta aplinkybė pažymėta ir ieškinyje, teigiant, jog rangos sutartis buvo sudaryta Lietuvos Respublikai strategiškai svarbaus projekto, įgyvendinamo vykdant Nacionalinę energetikos strategiją ir stojimo į Europos Sąjungą metu prisiimtus įsipareigojimus nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą. Nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, kuris yra prioritetinis. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog egzistuoja grėsmė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (pvz. ieškovo prašomą atsakovo turtinių teisių areštą), gali susiklostyti padėtis, kai ERPB atsisakys teikti finansavimą atsakovui, o tuomet sustotų ir rangos darbai. Šių darbų uždelsimas neabejotinai sukeltų neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei. Galima rizika, jog Lietuva neįsisavintų Europos Sąjungos biudžete jai pagal Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programą numatytų lėšų. Be to, mūsų valstybė dėl darbų vėlavimo gali neįgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programos, kurios įgyvendinimui ir finansavimo suteikimui yra suplanuoti terminai. Nors ieškovas teigia, jog atlikti darbus jau ir taip vėluojama 44 mėnesius, tačiau teisėjų kolegija pabrėžia, kad dar žymesnis darbų atlikimo uždelsimas, kurį gali lemti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas, būtų nepateisinamas dėl aukščiau išvardintų priežasčių. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų kenkiama visuomenės interesui kuo operatyviau ir sklandžiau sutvarkyti bei saugoti radioaktyviąsias atliekas Ignalinos atominėje elektrinėje, sukurti saugią ir sveiką aplinką visuomenei. Šiuo atveju turi būti užtikrinti visos visuomenės poreikiai, kurie turi viršenybę prieš ieškovo ir jo kreditorių interesus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto akcentuojamas viešasis interesas bankroto byloje tenkinti kreditorių interesus, pagal mastą bei turinį nenusveria viešojo intereso, egzistuojančio visos mūsų visuomenės mastu ir tiesiogiai susijusio su valstybės įsipareigojimais laiku ir tinkamai atlikti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbus bei užtikrinti žmonėms saugią aplinką operatyviai sutvarkant radioaktyviąsias atliekas.

28Atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo neišspręsto ieškovo prašymo taikyti apsaugos priemones, susijusias su Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo panelių (765 vnt.) ir stovų (685 vnt.), esančių pas atsakovą, areštu, neleidžia sutikti su tuo, jog egzistuoja absoliutus skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvardijo visas ieškovo prašytas taikyti priemones ir išnagrinėjęs reikšmingas šiam klausimui spręsti aplinkybes bei įvertinęs pateiktus įrodymus ieškovo prašymą atmetė visa jo apimtimi. Ta aplinkybė, jog skundžiamoje nutartyje plačiau nepasisakyta dėl vienos iš ieškovo prašymo dalių, nesudaro pagrindo manyti, kad pirmosios instancijos teismas apskritai tokio klausimo neišsprendė ir kad egzistuoja absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

29Kiti atskirojo skundo motyvai neturi įtakos kitokiam skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

30Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadų motyvais ir jų nekartoja.

31Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismo nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas, paliekama nepakeista.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Ranga IV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 5. 1 421 455,16 Lt dydžio kompensaciją ir papildomų nenumatytų išlaidų... 6. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. Ieškovas nurodė, kad ieškinio turinys ir prie jo pateikti įrodymai... 8. 1 235 000 EUR (4 264 208 Lt). Taigi įmonės finansiniai rodikliai nėra... 9. Atsakovas UAB „Peri“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 10. Atsakovas Nukem Technologies GmbH atsiliepime į ieškovo prašymą taikyti... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovo BUAB... 12. Teismas nurodė, kad ieškovas prašė areštuoti atsakovo turtines teises,... 13. Teismas padarė išvadą, kad bet koks su VĮ „Ignalinos atominė... 14. Teismas pažymėjo, jog ieškovas sudėtingą atsakovo finansinę situaciją... 15. Teismas taip pat nurodė, jog masinės informacijos priemonių publikacijos... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas BUAB „Ranga – IV“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 18. Atsakovas Vokietijos bendrovė Nukem Technologies GmbH atsiliepimu į... 19. Atsakovas UAB „Peri“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutiko... 20. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 22. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas BUAB „Ranga – IV“... 23. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 24. Ieškovo reiškiamo reikalavimo suma atsakovui sudaro 19 806 256,26 Lt sumą.... 25. 32 203 804,14 EUR. Bendrai atsakovo turto vertė 2010 m. pabaigoje sudarė... 26. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jo užtikrinus... 27. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, jog ieškovo nurodytos 2005 m. sausio... 28. Atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo neišspręsto... 29. Kiti atskirojo skundo motyvai neturi įtakos kitokiam skundžiamos nutarties... 30. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 31. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti ieškovo nurodytas... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti...