Byla 1-69-951/2015
Dėl ko nukentėjusysis G. T. nugriuvo ant žemės, ir čia G. T. gulint ant žemės, spyrė ne mažiau kaip 3 kartus nukentėjusiajam G. T. į įvairias kūno vietas, A. M. pribėgus ir tyčia spyrus nukentėjusiajam G. T. ne mažiau kaip 3 kartus į įvairias kūno vietas, tokiais savo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam G. T. galvos smegenų sukrėtimą, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Ilona Jakubėnienė,

2sekretoriaujant I. L.,

3dalyvaujant prokurorei E. G.,

4kaltinamajam P. F., jo gynėjui advokatui A. D.,

5nukentėjusiesiems V. F., E. S., G. T.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje P. F., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, gyvenantis Šiaulių r., ( - ), baigęs 9 klases, nedirbantis, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 161 straipsnio 1 dalyje, 159 straipsnyje.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8P. F. 2012 m. gruodžio 13 d. nuo 17 val. 30 min. iki 18.00 val. Šiaulių rajone, Kuršėnų mieste, J. Biliūno gatvėje, ties namu Nr. 29, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., viešoje vietoje, niekindamas elementarias moralės bei elgesio normas, panaudodamas kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, trikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: jis smogė nukentėjusiajam V. F. alkūne vieną kartą iš nugaros į kaklo sritį, nukentėjusiajam V. F. nugriuvus ant žemės, tyčia spyrė nukentėjusiajam V. F. ne mažiau kaip 5 kartus į galvą, šonus, nugarą, kojas bei kitas kūno vietas, A. M. tyčia spyrus ne mažiau kaip 5 kartus V. F. į galvą, šonus, sėdmenis, nugarą, kojas bei kitas kūno vietas, tokiais savo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam V. F. nubrozdinimą ir kraujosruvą kairės akies vokuose, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

9Be to, P. F. 2012 m. gruodžio 13 d. nuo 17 val. 30 min. iki 18 val. 00 min. Šiaulių rajone, Kuršėnų mieste, T. T. gatvėje, ties namu Nr. 15, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., viešoje vietoje, niekindamas elementarias moralės bei elgesio normas, panaudodamas kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: A. M. tyčia sudavus kumščiu nukentėjusiajam G. T. 3 kartus į veido sritį, po ko nukentėjusysis G. T. perbėgo gatvę, kur ties namu Nr. 21 jis smogė nukentėjusiajam G. T. vieną kartą keliu į veido sritį, dėl ko nukentėjusysis G. T. nugriuvo ant žemės, ir čia G. T. gulint ant žemės, spyrė ne mažiau kaip 3 kartus nukentėjusiajam G. T. į įvairias kūno vietas, A. M. pribėgus ir tyčia spyrus nukentėjusiajam G. T. ne mažiau kaip 3 kartus į įvairias kūno vietas, tokiais savo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam G. T. galvos smegenų sukrėtimą, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

10Be to, P. F. 2012 m. gruodžio 13 d. nuo 17 val. 30 min. iki 18 val. 00 min. Šiaulių rajone, Kuršėnų mieste, J. Biliūno gatvėje, ties namu Nr. 31, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, t. y. be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį E. S., o būtent: jis trenkė nukentėjusiajam E. S. kumščiu vieną kartą į nosį, nukentėjusiajam nugriuvus ant žemės, tyčia spyrė nukentėjusiajam ne mažiau kaip 10 kartų į galvą, šonus, nugarą, kojas bei kitas kūno vietas, A. M. tyčia spyrus ne mažiau kaip 10 kartų į galvą, šonus, nugarą, kojas bei kitas kūno vietas, tokiais veiksmais P. F. padarydamas E. S. nosies kaulų lūžį, bei bendrais veiksmais padarė nukentėjusiajam E. S. galvos smegenų sukrėtimą, kraujosruvas nosies nugarėlėje ir dešinėje plaštakoje, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

11Be to, P. F. laikotarpyje nuo 2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. 00 min. iki 18 val. 00 min., tiksliai nenustatytu laiku, savo namuose, Šiaulių rajone, Kuršėnų mieste, J. Biliūno g. 31, žinodamas, kad A. V., gim. ( - ), ir A. M., gim. ( - ), yra nepilnamečiai, mažiausiai tris kartus parūpino ir davė šiems alkoholinius gėrimus, dėl ko nepilnamečiai vartojo alkoholinius gėrimus ir nuo jo poveikio apsvaigdavo, t.y. įtraukė vaikus girtauti.

12Be to, P. F. į nusikalstamą veiką įtraukė vaiką, t.y. nuo 2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. 00 min. iki 18 val. 00 min. Šiaulių rajone, Kuršėnų mieste, J. Biliūno ir T. T. gatvėse – viešoje vietoje, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ėmęs mušti gatvėje sutiktus V. F., E. S. ir G. T., asmeniniu pavyzdžiu skatino nepilnametį A. M., gim. ( - ), daryti nusikalstamas veikas – viešosios tvarkos pažeidimus, t.y. kartu su juo spardyti bei suduoti smūgius nukentėjusiesiems į įvairias kūno vietas.

13Kaltinamasis P. F. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad duotų parodymus teismui, bet nieko nepamena. Nepamena, kad būtų trenkęs V. F.. Pamena, kad pirmas trenkė E. S.. Viskas vyko 2012-12-13, buvo ne vienas, su A. M.. Buvo Biliūno g. 31, Kuršėnuose pas jį namie, vėliau ėjo į parduotuvę, pirko alaus, gal du butelius, gerai nepamena. Alaus nebeišgėrė. Jau buvo girtas. Nusipirkę alaus, abu ėjo į savo namus. V. F. nepamena. Pamena, kad sutiko E. S. ir G. T.. E. S. buvo jo pažįstamas, trenkė jam iš alkūnės į veidą, šis nukrito. Kas vyko toliau, nežino, bet jo nespardė, tikriausiai nuėjo. Alkūne į veidą trenkė ne V. F., o E. S.. Kas vyko toliau, nežino. A. M. jam ėjo už nugaros. Vėliau sutiko dar du vaikinus, jie jam nepažįstami, nepamena, ką jiems darė. Gal ir naudojo smurtą jų atžvilgiu, nepamena. Buvo su A. M., nematė, ką jis darė, buvo kitoje gatvės pusėje. Tie vaikinai irgi buvo kitoje gatvės pusėje, ten, kur ir A. M.. Kas ten vyko, nepamena, buvo girtas. Nukentėjusieji perėjo į jo gatvės pusę. Kai mušė, kažkoks vyras pradėjo šaukti „ką čia darote“ ir nubėgo. Nuo trenkimo alkūne E. S. iki kitų nukentėjusiųjų susitikimo praėjo apie 10 min. Buvo dviese, G. T. nepažįsta. Pašalinių asmenų nepastebėjo. Į įvykio vietą pareigūnai neatvyko, greitosios irgi nematė. Kai pabėgo, nuėjo nusipirkti alaus ir išėjo namo. E. S. žino iš matymo, nežino, ar jis buvo sužalotas. Nepamena, ar jam ką darė, jei taip sako, vadinasi, trenkė alkūne į veidą, bet nespardė. Su juo buvo A. M., nematė, ką jis darė, buvo už jo. Nežino, kodėl trenkė nukentėjusiajam. Pirko nepilnamečiams alkoholio, bet nežinojo, kad jie nepilnamečiai. Pirko būdamas su A. M., T. J., taip pat A. V.. Jie lyg mokėsi 10 klasėje, nežino, kiek jiems metų. Gal jie ir nepilnamečiai, bet nesuprato, nes atrodo vyresni. Pirkto alaus kiekio nepamena. Tą vakarą pirko lygtais tik vieną kartą. Jie šiek tiek gėrė prie parduotuvės, jis gėrė su jais kartu. Trise išgėrė apie 1 litrą alaus. Jie jau buvo apsvaigę. Jie jam davė pinigų, kad nupirktų, niekaip neatsilygino, pirko iš draugiškumo. Biliūno gatvėje smurto nenaudojo, smurtą naudojo Tilvyčio g. Nepamena, kad būtų smurtavęs prieš V. F., daug laiko praėjo, buvo 2012 metais. Nematė, kad G. T. būtų sužalotas. Kai mušė E. S., matė A. M., elgėsi netinkamai. Su A. M. nesitarė atlikti nusikalstamą veiką, kartu ėjo, A. M. pats prisijungė prie nusikaltimų. Nematė, ką jis darė. Savo elgesį vertina blogai, nedažnai pasitaiko tokių atvejų, tai buvo pirmas kartas, žalą atlygins. Neatsiprašė nukentėjusiojo, neturėjo galimybės. Nesuprato, kad vaikai buvo nepilnamečiai. Žinojo, kelintoje klasėje jie mokėsi, bet metų neskaičiavo. Gal kartojo kursą, nes atrodė daug vyresni. Jis turėjo pinigų, dėl to pirko alkoholio. A. V. lyg irgi turėjo pinigų. Jis ėjo pirkti, A. V. jam padavė pinigus, tai ir nupirko. Nėra niekada kalbėję apie amžių. Visokio amžiaus asmenys eina į mokyklą. A. V., A. M. amžiaus nežinojo. Jų klasiokas buvo pilnametis. Alkoholio pirko du kartus, jis pirko abu kartus. Nežino kodėl jis pirko. Nepagalvojo, kad A. V. nepilnametis. Jie neprašė jo nupirkti. Gal A. M. meluoja, šiai dienai jie nebendrauja. Nepamena, kas V. F. sudavė pirmą smūgį, visai nepamena, kad būtų jį mušęs, buvo girtas. Kalbos, kad ką nors muš, nebuvo. A. M. yra pasakojęs, kad kažkam yra sudavęs. Nežino, ar jo elgesys skatino A. M. muštis, jis turi savo galvą. Kai susitiko su A. V., nusipirko alkoholio, kai atėjo A. M. – vėl pirko. Pirko ir dar vieną kartą, iš viso 3 kartus. Kai susitiko su A. V., jau buvo išgėręs. Jo draugas buvo jų klasiokas, jis pilnametis, tai dėl to manė, kad ir jie pilnamečiai. Pasielgė neatsakingai, dabar taip nesielgtų. Blogai vertina savo elgesį, tai toks pirmas kartas. Išgertuvių yra buvę, bet nedažnai. Nedirba niekur. Išsilavinimas 9 klasių, specialybės neturi. Jeigu būtų paleistas, gyventų pas mamą, ieškotųsi darbo, kad atlygintų žalą. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, P. F. paaiškino, kad nežinojo, jog asmenys nepilnamečiai, nepamena, kad ikiteisminio tyrimo metu būtų taip sakęs. Nežino, ar tyrėja galėjo sumeluoti, gal ne taip suprato, ar jis ne taip pasakė.

14P. F. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme, kad visus kartus alų pirko jis, nes A. M. ir A. V. yra nepilnamečiai ir jiems neparduoda. Žinojo, kad jie yra nepilnamečiai, žinojo, kad lygtais iki 18 metų negalima vartoti alkoholinių gėrimų. Jiems neliepė gerti, jie gėrė patys. Trečią žmogų – G. T., pirmas mušti pradėjo A. M.. Mano, kad nebebūtų jo mušęs, jei ne A. M.. Supranta, kad mušdamas žmones gatvėje, pažeidė viešąją tvarką, nes tai darė viešoje vietoje, o visa tai matė A. V., kuris sakė „kam taip darot“. Kaip supranta, jam nepatiko toks jo ir A. M. elgesys (1 t. 21-22, 68-70, 121-123; 2 t. 37-38 b. l.).

15Nukentėjusysis V. F. teisme parodė, kad kaltinamasis pažįstamas iš matymo. P. F. su draugais jį užpuolė. Buvo žiema, apie 18 val. jie ėjo iš priekio, prasilenkiant pajuto smūgį. Buvo dar smūgis į koją, šonus, galvą. Neteko sąmonės, paliko jį gulėti ant žemės. Pro šalį važiavo žmogus, sustojo, išgelbėjo jį. Jo sūnus irgi buvo sumuštas, važiavo mašinos gale. Nuėjo į policiją. Sumušė apie 18 val., jie buvo trise. Smurtavo du, ką darė trečias, nežino. Mano, kad smurtavo P. F., davė jam į sprandą, šonus, kojas. Paskutinis smūgis buvo iš kojos į smilkinį. Nežino, kuriuos smūgius sudavė būtent P. F.. Nežino, ar jie buvo blaivūs. Liudytojų aplink lyg ir nebuvo. Prie jo sustojo automobilis, gale buvo sumuštas jaunuolis, lygtais pavardė A.. Patyrė sumušimus, veido nubrozdinimus, sugadino telefoną. Civilinį ieškinį pareiškė, tas klausimas buvo išspręstas kitoje byloje. Iš A. M. pusės yra dalis atlyginta, nežino, tiksliai kiek, iki 100 Eur, vyksta išieškojimas. Atsiprašymo nesulaukė.

16Nukentėjusysis G. T. teisme parodė, kad P. F. nepažįsta, yra susitikęs per įvykį. Ėjo su draugu, prisėdo. Priėjo P. F. su draugu ir pradėjo stumdytis. Gavo tris smūgius iš rankos į galvą. Sudavė kumščiu į veidą. Po smūgio keliu pargriuvo, draugas pabėgo. Vaikinai jį spardė, draugas nubėgo kviesti pagalbos. Spyrė gal 15 kartų kojomis. Kito asmens nepažinojo. Dingsties mušti nebuvo. Jam buvo ištinusi lūpa, galvos sumušimas, dvi dienas gulėjo ligoninėje. Dėl civilinio ieškinio nieko pasakyti negali. Yra priteista kitoje byloje, A. M. moka kas mėnesį, tiksliai sumos nežino. Moka savanoriškai, šiuo metu yra sumokėjęs 130 eurų.

17Nukentėjusysis E. S. teisme parodė, kad kaltinamąjį žino, šalia gyvena, yra kaimynai. Ėjo vakare, jį užpuolė. Pirmas trenkė P. F., nugriuvo, A. M. spardė kojomis. Užsidengė veidą, po to pabėgo. Buvo žiemos vakaras, gal 2012 m. Jį užpuolė Žalgirio g., Kuršėnuose, o gal Biliūno g. sankryžoje. Jis buvo blaivus. Priežasties, konflikto, apsižodžiavimo nebuvo. Jie buvo trise. Trečio asmens nežino. Iš ankstesnių teismų žino, kad su P. F. buvo A. M.. P. F. ir A. M. naudojo smurtą. P. F. trenkė pirmą smūgį, sulaužė jam nosį, po to abu spardė. Nuo vieno smūgio nukrito, po to dar buvo apie 20 smūgių į nugarą, rankas, galvą, pilvą. Jam sulaužė nosį, buvo mėlynės ant rankų, nugaros. P. F. kažkada per posėdį atsiprašė, jam neatleido. Nežino, koks buvo jų tikslas, nieko nereikalavo. Priėjo prie jo ir pradėjo mušti.

18Liudytoja R. T. teisme parodė, kad P. F. nepažįsta, žino, kodėl yra kviečiama, dėl sūnaus užpuolimo. Ėjo namo, paskambino vaikas ir pasakė, kad jį užpuolė. Grįžo namo, buvo prakirsta lūpa. Parašė policijoje pareiškimą. Priežasties užpulti nebuvo, sūnus P. F. nepažinojo. Jis sėdėjo su draugu ir viskas. G. T. skundėsi, kad skauda galvą, nes į ją trenkė. Sakė, kad galva svaigsta. Iš policijos jį išvežė su greitąja į ligoninę. Civilinio ieškinio klausimą sprendė kitoje byloje, A. M. moka žalą. Jis moka geranoriškai, tikslios sumos nežino, moka į sūnaus sąskaitą. Yra priteista 2000 Lt. Moka po 15 Eur per mėnesį, neskaičiavo, kiek jau sumokėjo. Iki sūnaus pilnametystės mokėjo į jos sąskaitą, nepamena, kokia suma sumokėta. P. F. jos sūnaus neatsiprašė.

19Liudytojas A. V. teisme parodė, kad P. F. pažįsta, jis jo draugas. G. T. nepažįsta, žino, kodėl yra kviečiamas. 2013-12-13 buvo su P. F., susitiko apie 17 val. Jį pakvietė P. F., jis buvo vienas. Susitiko turbūt prie parduotuvės, kalbėjosi, pasiūlė atsigerti alaus. Tuo metu jam buvo 17 metų. Sutiko atsigerti alaus. Pirko P. F.. Jo neprašė, tiesiog sutiko, kad nupirktų. P. F. jį vaišino. Išgėrė apie 4 litrus alaus. Nebuvo įpratęs gerti, bet atsigerdavo. Po to prisijungė A. M.. Nežino, kur susitiko. Gėrė toliau. Nepamena, ar dar pirko, seniai tai buvo. Po to kažkur ėjo, sutiko nepažįstamus asmenis. Sunkiai pamena, nes trukdo prisiminti laikas. Žmogus praėjo pro šalį, nežino, kuris pirmas, ar P. F., ar A. M. jam smogė, prasidėjo muštynės. Asmuo buvo vienas, gal blaivus, nežino. Priežasčių jį mušti nebuvo. Tiesiog mušė ir viskas, konflikto nebuvo. Nežino, kur P. F. sudavė, gal rankomis, asmuo buvo nugriuvęs. Nežino, ar P. F. tęsė muštynes, kai asmuo pargriuvo. Jis neprisidėjo, bandė kelti V. F., bet išgelbėti nepavyko, jis nuėjo. Nieko draugams nesakė. Buvo ir daugiau muštynių. P. F. buvo neblaivus, gėrė kartu, nežino kiek išgėręs. Daug dabar nepamena, anksčiau buvo apklaustas, skaitė šiuos parodymus, jie teisingi. Mano, kad P. F. gailisi. Alų pirko P. F., nežino kodėl. P. F. jam pasiūlė atsigerti, nusipirko alaus ir jį pavaišino. Yra pažįstami 3-4 metus. Nežino, ar jis žinojo jo amžių. Tuo metu mokėsi 10 klasėje. Pagarsinus A. V. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, liudytojas teigė, kad parodymai teisingi, daugiau nieko nepamena. Alkoholio ėjo pirkti 3 kartus: iš pradžių alaus, po to vėl alaus, o galiausiai – vyno. Viską gėrė, buvo apsvaigęs. Nežino, ar P. F. žinojo, jog yra nepilnametis. P. F. jo gerti neskatino. Pasiūlė, o jis neatsisakė. Prašymo nupirkti alaus nebuvo. Dar gėrė A. M.. Jis irgi buvo nepilnametis. Nežino, ar P. F. žinojo, kad A. M. nepilnametis. Gimtadienių nėra šventę, vienas kito nesveikina. Nepamena, ar P. F. pirmas trenkė nukentėjusiajam. Iki muštynių nebuvo kalbos, kad ką nors primuš. Nežino, kas muštynių iniciatorius, neprisimena.

20Liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme, jog 2012 m. gruodžio 13 d. apie 13 val. P. F. jam parašė SMS žinutę, kad pasiėmęs iš mokyklos daiktus ateitų prie buvusios „Cento“ parduotuvės, kuri dabar lygtais vadinasi „IKI Cento“. Jis kartu su draugu A. M., su kuriuo mokosi toje pačioje klasėje, pasiėmę daiktus ėjo susitikti su P. F.. Eidami V. K. gatve pamatė priešais ateinantį P. F., bet dar nesusitikus su juo, A. M. apsigalvojo ir nusprendė eiti atgal į mokyklą. Jis liko ir susitikęs su P. F. nuėjo į parduotuvę. Beeinant į parduotuvę jam P. F. pasakė „neturiu su kuo išgerti, todėl pasikviečiau tave“. Abu su P. F. nuėjo į parduotuvę ir nusipirko 2 l 6 laipsnių stiprumo alaus. Nusipirkę alų, nuėjo pas P. F. į namus, kur abu išgėrė alų. Begerdami alų susirašinėjo su A. M. SMS žinutėmis bei „Facebook“. Pasibaigus alui, nusprendė vėl eiti į parduotuvę, kur buvo sutarę susitikti su A. M.. Kai susitiko prie parduotuvės su Arvydu, P. F. nuėjo į parduotuvę, kur nupirko alaus, lygtais 3 bambalius 6 ar 5 laipsnių stiprumo ir visi trys nuėjo pas P. F. į namus gerti alaus. Begeriant alų pas P. F., buvo trumpam užsukęs M. M., tačiau jis pabuvo labai trumpai, negėrė, o jam išėjus P. F. pasiūlius nusprendė eiti pas E. V., tačiau ten neužsibuvo ir grįžo atgal pas P. F. į namus. Visai netoli P. F. namų susitiko priešais ateinantį vyriškį, su kuriuo prasilenkiant P. F. pradėjo jį mušti rankomis, po ko tas vyras nugriuvo ant žemės, kuriam P. F. spyrė koja, kur pataikė, nematė ir pasakyti negali. Viskas vyko labai greitai, buvo labai girtas, todėl sunkiai orientavosi, kas vyksta ir nespėjo visko sužiūrėti. Sakė „baikit, nemuškit“. Po to, palikę tą žmogų gulintį ant žemės, visi ėjo pas E. V., tačiau ko ten ėjo ir kas pasiūlė vėl eiti pas E. neprisimena. Kai nuėjo pas E. į namus, P. F. sugalvojo vėl eiti nusipirkti alkoholio ir kartu su A. M. išėjo, o jis pasiliko pas E. namuose. Savo draugų palaukė apie pusvalandį, bet nesulaukęs nusprendė eiti jų ieškoti. Pasižvalgė, pavaikštinėjo netoliese, bet draugų neradęs parėjo atgal pas E. V.. Kažkur po 40 min. pas E. V. atėjo P. F. ir A. M., kurie parsinešė du butelius vyno. Po to visi trys išėjo pas P. F. į namus, E. V. liko savo namuose. Nežino, kodėl P. F. ir A. M. sumušė tą žmogų, bet jam atrodo jie taip padarė be jokios priežasties tik dėl to, kad buvo girti, nes buvo nemažai išgėrę. Jam nepasakojo apie tai, kad dar kažką sumušė, todėl nelabai ką apie tai gali papasakoti. Prašė, kad draugai liautųsi taip elgęsi, bet jie jo neklausė (1 t. 166-168 b. l.).

21Liudytojas G. K. teisme parodė, kad P. F. pažįsta, jau seniai jį žino, gyveno viename kaime. G. T. pažįsta, kartu dalyvavo posėdžiuose. 2013 m. gruodžio mėn., girdėjo pagalbos šauksmą. Atbėgo vaikinas, pasakė kas vyksta. Paskambino bendruoju pagalbos telefonu. Vaikinas sakė, kad 2-3 jaunuoliai užpuolė draugą ir sumušė. Kai jis nubėgo, užpuolikai jau buvo nubėgę. Užpuolikai matyti. G. T. sakė, kad skauda galvą, buvo apsvaigęs. Lyg spardė jį kojomis. Iki pagalbos šauksmo į gatvę išėjęs nebuvo. Lyg ir viską prisimena. Lauke buvo jau išsilakstę užpuolikai. Kaltininkų nematė.

22Liudytojas N. G. teisme parodė, kad P. F. pažįsta nuo muštynių. G. T. yra jo draugas. Žino, kodėl yra kviečiamas. Ramiai sėdėjo, kai P. F. su draugu pradėjo mušti G. T.. Bėgo kviesti pagalbos. Mušė P. F.. G. T. nieko nemušė, nežino, kodėl jį mušė. Ramiai sėdėjo, užpuolikams priėjus, konflikto nebuvo. Buvo suduota į veidą, nežino, kas sudavė. Nusisuko. Vienas smūgis buvo į veidą, G. pasimetė. Sakė jam bėgti, bet jau nebepabėgo, nugriuvo. Jis bėgo kviesti pagalbos, nežino, ką darė P. F., kai G. pargriuvo. Kreipėsi į G. K., kuris buvo garaže. Jis nugynė asmenis. Jie buvo dviese. Antro asmens nepažįsta, žino, kad A. M.. Nežino, kuris pirmas sutrenkė. Gal P. F. ir sudavė, bėgo pagalbos, todėl tiksliai nematė. Asmenys buvo su striukėmis, kapišonais. Gelbėti bandė, bet neišėjo. Jam bandė suduoti, bet smūgio išvengė. Nežino, kuris bandė jam suduoti.

23A. M. teisme parodė, kad buvo mokykloje su A. V., atėjo P. F.. A. V. išėjo su P. F., jis pasiliko. Po mokyklos nuėjo pas P. F., gėrė, ėjo iki parduotuvės ir pradėjo mušti žmones. Ėjo trise, bet A. V. vėliau išėjo. Pirmą sumušė V. F., nežino, ar P. F. jį pažinojo, jis pats nepažinojo. Priežasties mušti nebuvo. Spardė V. F. abu su P. F., A. V. nieko nedarė. Nematė, kaip V. F. sužalojo. Buvo išgėręs, visi buvo išgėrę. Tuo metu buvo nepilnametis. Kažkas nupirko alkoholio iš parduotuvės. Jam alkoholio nepardavė. Su P. F. yra pažįstami nelabai artimai. Gal P. F. nežinojo, kad buvo nepilnametis. P. F. žinojo, kad eina į mokyklą, nes jis pasiliko pamokose. A. V. irgi mokėsi toje pačioje klasėje. P. F. kvietė juos kur nors pabūti, nežino, ar konkrečiai kvietė gerti. Vėliau sužinojo, kad gers. Nedažnai piktnaudžiauja alkoholiu. Išgėrė normaliai, kelis butelius po 2 litrus alaus. Buvo apsvaigęs. P. F. primygtinai gerti nekvietė, pats gėrė. Po to ėjo dar parsinešti, bet nebenuėjo, sutiko G. T.. Paprašė jo cigaretės, neturėjo, tai trenkė jam tris kartus į galvą. P. F. jam spyrė, kai šis perbėgo į kitą gatvės pusę. G. T. nukrito, tada jį spardė. Turbūt P. F. irgi spardė. G. T. sužalojimų nematė. Pašalinių asmenų lyg ir nebuvo. Nežino, kiek laiko praėjo nuo V. F. iki G. T. mušimo, gal 30 min. Viskas vyko tuo metu, kai išėjo pirkti alkoholio. Dar buvo suduota E. S.. Pakeliui į parduotuvę po V. F. sutiko E. S.. Viso sumušė tris asmenis. Nepamena, kur sudavė, ar nuo smūgių nukrito. Jis irgi mušė E. S., jo sužalojimų nematė. A. V. tuo metu buvo nepilnametis. Nežino, ar P. F. žinojo, kad jis nepilnametis. A. V. su P. F. bendravo. A. V. buvo jo klasiokas, jis ir iš išvaizdos atrodė kaip nepilnametis. Po to, kai visus sumušė, ėjo pas P. F. slėptis. Nepamena, ar dar nusipirko alkoholio. Jis turbūt turėjo pinigų, gal metėsi alkoholiui, nepamena. Nepamena, kiek kartų pirko alkoholį. Grįžę pas P. F., jau turbūt nebegėrė, išsigando. Buvo apsvaigęs, jo mušti niekas neskatino, kai išgeria, susisuka galva. Nebuvo plano eiti mušti. Dažnai taip nesielgia, nežino, kodėl taip pasielgė. P. F. elgesys gal ir turėjo įtakos jo elgesiui, nežino, ar būtų smurtavęs, jei P. F. nebūtų smurtavęs. Nepamena, kas pirmas sudavė V. F.. P. F. nerodė pavyzdžio, kad reikia mušti. Kai P. F. pradėjo mušti, turbūt dėl to ir jis mušė. Nepamena, ar ikiteisminio tyrimo metu apklausoje dalyvavo advokatas, nepamena ar teisingai pasakojo, lyg sakė teisybę. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, A. M. teigė, kad viską pripažįsta, pas E. V. užėjo šiaip. Alkoholį gėrė per du kartus. Alkoholio pirkime iniciatoriai buvo visi, abu norėjo išgerti. P. F. veiksmai kažkiek įtakos turėjo. Būtų ėjęs vienas, nebūtų mušęs. Pamatė, kad P. F. mušasi, tai ir jis mušė, P. F. jo neskatino. Ką veikė A. V. su P. F. iki jam ateinant, nežino. Kai susitiko, nežino, ar jie buvo blaivūs. P. F. nupirko alkoholio, nes jam nepardavė, kadangi yra nepilnametis. Kalbos apie amžių nebuvo. Daugiau nebuvo kam pirkti alkoholio, tai P. F. pirko. Nežino, iš kur P. F. žinojo, kad jie nepilnamečiai, nepamena, kad būtų minėjęs. Pašalinių asmenų pirkti alkoholio neprašė. Žinojo, kad P. F. pilnametis.

24A. M. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme, jog 2012 m. gruodžio mėn. 13 d. apie 13 val. jo klasiokas A. V. gavo SMS žinutę nuo P. F., kuris siūlė pabėgti iš pamokų ir ateiti prie „IKI Cento“ parduotuvės. A. V. sutiko susitikti su P. F. ir jis kartu su juo ėjo prie „IKI Cento“ parduotuvės V. K. gatve. Beeidamas sugalvojo atbūti likusias pamokas, todėl apsisuko ir nuėjo atgal į mokyklą, o A. V. nuėjo prie parduotuvės susitikti su P. F.. Pasibaigus pamokoms, galėjo būti apie 15 val., grįžo namo. Namuose pavalgė, pasidėjo daiktus: kuprinę ir susirašinėjo facebook ir SMS žinutėmis su P. F. ir A. V.. Susirašinėdamas susitarė su draugais susitikti prie „IKI Cento“ parduotuvės. Po kiek laiko išėjo iš namų ir nuėjo prie parduotuvės, kur buvo sutarę susitikti. Prie parduotuvės jau laukė P. F. ir A. V., o jam atėjus, P. F., nuėjęs į parduotuvę, nupirko alaus, lygtais 3 plastikinius butelius 6 ar 5 laipsnių stiprumo ir tada ėjo pas P. F. į namus jo gerti. Begeriant alų pas P. F., buvo trumpam užsukęs M. M., tačiau jis pabuvo labai trumpai, o jam išėjus jie nusprendė eiti pas E. V., tačiau ten neužsibuvo ir grįžo atgal pas Praną į namus. Išgėrę alų, galėjo būti apie 17 val., nusprendė vėl eiti iki parduotuvės ir, išėję iš P. F. namo, pamatė ateinant kažkokį vyriškį, kuris buvo vyresnio amžiaus. Jis to vyriškio nemušė, jam trenkė tik P. F.. Po to, palikę tą vyrą gulintį ant žemės, ėjo toliau. Eidami pamatė ateinant kažkokį vaikiną. Prasilenkiant su juo, P. F. nieko nesakęs trenkė alkūne į veido sritį. Nuo suduoto smūgio tas vaikinas nugriuvo ant žemės, tuomet jis priėjo prie to vaikino ir trenkė jam 2 kartus kumščiu į veido sritį. To vaikino nespardė, ar tą vaikiną spardė P. F., nežino, tačiau A. V. tikrai jo nespardė, jis tik buvo šalia ir nieko nedarė, tiesiog stovėjo. Palikę tą vaikiną gulintį ant žemės, ėjo pas E. V.. Nuėję pas E. V., nusprendė, jog trūksta dar alaus ir kartu su P. F. ėjo į parduotuvę „IKI Cento“. A. V. liko pas E. V. namuose. Einant T. T. gatve, gatvės pabaigoje, netoli Šilumos tinklų, pamatė du stovinčius vaikinukus. Tie vaikinai lygtais kažką pasakė, ką jie sakė, konkrečiai pasakyti negali, bet dėl pasakytų žodžių jis įsižeidė, bent jau jam pasirodė, kad tai buvo kažkas įžeidžiančio, todėl priėjęs trenkė kumščiu vienam iš tų vaikinų į veido sritį, po to smūgio tas vaikinas paėjo į priekį apie žingsnį ir jis vėl priėjęs prie jo smogė jam antrą kartą kumščiu į veidą, o vaikinukui paėjus dar žingsnį, sudavė trečią kartą. Tada tas vaikinas perėjo ar tai perbėgo gatvę ir kitoje gatvės pusėje prie jo priėjo P. F. ir smogė jam keliu į veido sritį, po ko tas vaikinas nugriuvo ant šaligatvio. Kur visą tą laiką buvo antrasis vaikinukas, nepastebėjo, tačiau viso incidento metu jis pats asmeniškai taip pat gavo nuo kažko vieną kartą kumščiu į veido sritį. Kas sudavė, nežino ir nurodyti negali. Neprisimena, ar buvo atėjęs koks pašalinis žmogus, tačiau palikę tą vaikiną nuėjo vėl į parduotuvę ir nusipirko vyno. Po to vėl nuėjo pas E. V. į namus, o tada - pas P. F. į namus. Tą dieną kartu su P. F. ir A. V. išgėrė gal kokius 4 plastikinius butelius alaus po 2 litrus. Taigi, buvo girtas, todėl visų aplinkybių tiksliai neprisimena, prisimena tik tiek, kiek pasakojo, ir tai miglotai. Nuoširdžiai gailisi dėl tokio savo elgesio, taip pasielgė dėl to, jog buvo girtas, būdamas blaivus pasielgęs taip tikrai nebūtų. Be to, jei nebūtų tų žmonių pradėjęs mušti P. F., jis jų tikrai nebūtų mušęs, kadangi F. veiksmai atlikti tų žmonių atžvilgiu jam turėjo didelę įtaką. Anksčiau nieko panašaus nėra padaręs (1 t. 46-47, 78-79, 136-137, 139-141, 2 t. 42-44 b. l.).

25Dėl viešosios tvarkos pažeidimų (V. F. ir G. T. atžvilgiu)

26Be kaltinamojo P. F. paaiškinimų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų teismas remiasi ir kitais byloje esančiais ir teisme ištirtais įrodymais.

272012-12-13 V. F. pareiškime nurodyta, jog 2012-12-13 apie 18 val. gatvėje, ties J. Biliūno g. 29 namu, Kuršėnų mieste, Šiaulių rajone jį sumušė keturi nepažįstami jaunuoliai suduodami smūgį į sprandą, o jam nugriuvus, spardydami kojomis į įvairias kūno vietas gal 8-10 kartų (1 t. 4 b. l.).

282012-12-13 įvykio vietos, kurioje buvo sumuštas V. F., apžiūros protokole nurodyta, jog įvykio vieta yra Šiaulių r., Kuršėnų m., ties J. Biliūno g. 29 namu, prie įvažiavimo į kiemą vartų, gatvėje (1 t. 5-7 b. l.).

292012-12-14 specialisto išvada Nr. G 2070/12(04), kurioje nurodyta, jog V. F. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t. 15 b. l.).

302013-03-27 parodymų patikrinimo vietoje su įtariamuoju A. M. protokolu, iš kurio matyti, jog jis parodė vietas, kur kartu su P. F. J. Biliūno gatvėje bei T. T. gatvėje sumušė nepažįstamus žmones (1 t. 146-152 b. l.).

312013-01-08 R. T. protokole-pareiškime nurodyta, jog 2012-12-13 apie 17.30 val. Kuršėnų mieste, prie Kuršėnų miesto turgaus buvo sumuštas jos nepilnametis sūnus G. T.. Iš sūnaus pasakojimo žino tiek, jog jis stovėjo ir kalbėjosi su N. G., o pro šalį ėję jaunuoliai, paklausę „ko žiūrit“, be jokios priežasties užsipuolė ir jį sumušė. Sūnų mušė du jaunuoliai, kurių vienas rankos kumščiu trenkė 3 kartus į veidą, o antrasis paėmęs už galvos trenkė keliu į galvą, po ko sūnui nugriuvus tie jaunuoliai ėmė jį spardyti kojomis (1 t. 86 b. l.).

322012-12-13 įvykio vietos, kurioje buvo sumuštas G. T., apžiūros protokole nurodyta, jog įvykio vieta yra ties Šiaulių r., Kuršėnų m., J. Biliūno g. 31 namu, J. Biliūno ir Žalgirio gatvių sankryžoje (1 t. 53-55 b. l.).

332013-01-09 atliekant parodymų patikrinimą vietoje su nukentėjusiuoju G. T., nukentėjusysis G. T. parodė vietą, kurioje jis stovėjo su draugu, o po to buvo sumuštas nepažįstamų jaunuolių (1 t. 102-108 b. l.).

342013-03-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nukentėjusysis G. T. neatpažino nuotraukose pateiktų vaikinų, kaip asmenų, dalyvavusių jį sumušant, tačiau parodė į P. F. kaip asmenį, kuris yra labai panašių bruožų (1 t. 109-111 b. l.).

352013-01-17 specialisto išvadoje Nr. G 100/13(04) nurodyta, jog G. T. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t. 93 b. l.).

36Iš Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžio (įsigaliojusio Šiaulių apygardos teismui 2014-09-30 priėmus nutartį) matyti, kad A. M. buvo pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (dėl V. F. sumušimo), padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (dėl G. T. sumušimo), padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (dėl E. S. sumušimo) (3 t. 11-17, 33-37 b. l.).

37BK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad už viešosios tvarkos pažeidimą atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį nulemia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodyti keli alternatyvūs viešosios tvarkos pažeidimo būdai: 1) įžūlus elgesys; 2) grasinimai; 3) patyčios; 4) vandališki veiksmai. Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą, dėl kurio sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, įžūlūs veiksmai su gyvūnais ar prieš juos, kitokie veiksmai, dėl kurių aplinkiniai pasijuto šokiruoti ar pažeminti, tai gali būti trukdymas kitiems žmonėms ilsėtis, dirbti ir pan. Pažymėtina, kad teismų praktikoje smurto panaudojimas prieš asmenį viešoje vietoje paprastai laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (kasacinės nutartys Nr. 2K-248/2008, 2K-447/2010, 2K-229/2011, Nr. 2K-410/2011 ir kt.). Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, svarbu nustatyti, kad neteisėti kaltininko veiksmai buvo atlikti būtent viešoje vietoje. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Nusikalstamo elgesio padariniai yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Nors šis BK straipsnis saugo tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai, sužalojamas ar sunaikinamas svetimas turtas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-249/2009). Tačiau pažymėtina, kad sveikata, turtas greta viešosios tvarkos ir rimties yra papildoma BK 284 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos saugoma vertybė, todėl nežymius sveikatos sutrikdymus, turto sunaikinimus apima BK 284 straipsnio 1 dalies sudėtis ir šie padariniai nereikalauja papildomai kvalifikuoti veiką pagal kitus straipsnius (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015-06-23 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-371-696/2015).

38Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis P. F. iš esmės neigė padaręs nusikalstamą veiką V. F. atžvilgiu, teigdamas, kad nepamena, jog būtų trenkęs V. F.. Tačiau teismas tokius kaltinamojo paaiškinimus atmeta ir jais nesiremia, vertindamas juos kaip kaltinamojo pasirinktą gynybinę poziciją siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės ir atriboti save nuo įvykio, be to, tokius jo duotus paaiškinimus paneigia ir kita bylos medžiaga, kuri buvo ištirta teisme. Teismo posėdžio nukentėjusysis V. F. parodė, kad kaltinamasis pažįstamas iš matymo, P. F. su draugais jį užpuolė, apie 18 val. jie ėjo iš priekio, prasilenkiant pajuto smūgį, buvo dar smūgis į koją, šonus, galvą, neteko sąmonės, po smūgių paliko jį gulėti ant žemės. Įvykio vietoje buvęs ir teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas A. V. taip pat patvirtino, kad žmogus praėjo pro šalį, nežino, kuris pirmas, ar P. F., ar A. M. jam smogė, prasidėjo muštynės, priežasčių mušti nukentėjusįjį nebuvo, nežino, kur P. F. jam sudavė, asmuo buvo nugriuvęs, jis prie muštynių neprisidėjo, V. F. bandė kelti, bet išgelbėti nepavyko, todėl nuėjo. A. M. taip pat teismui patvirtino, kad ėjo trise iki parduotuvės ir pradėjo mušti žmones, pirmą sumušė V. F., nežino, ar P. F. jį pažinojo, jis pats jo nepažinojo, priežasties mušti nukentėjusįjį nebuvo, spardė V. F. abu su P. F., A. V. nieko nedarė. Teismas remiasi šiais nukentėjusiojo, liudytojo parodymais, nes jie duoti davus priesaiką teisme, be to, byloje nenustatytas ir šių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi ar siekis melagingai apkaltinti P. F. nusikaltimo padarymu. Teismas remiasi ir teisme apklausto A. M. parodymais, kuris jau buvo nuteistas Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžiu už šio nusikaltimo padarymą, ir viso tyrimo metu analogiškai aiškino įvykio aplinkybes. Tuo tarpu pats kaltinamasis P. F. viso tyrimo metu nebuvo nuoseklus, ikiteisminio tyrimo metu pripažinęs savo kaltę dėl nusikaltimo padarymo, teisminio nagrinėjimo metu aiškino priešingai, kas dar kartą neleidžia teismui tikėti P. F. duotų paaiškinimų nuoširdumu ir traktuoti juos kaip atitinkančius obejetktyvią tiesą dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių.

39Pažymėtina ir tai, kad aukščiau nurodytų asmenų parodymus patvirtina ir byloje esanti specialisto išvada, iš kurios matyti, kad V. F. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, 2013-03-27 parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kai A. M. parodė vietas, kur kartu su P. F. J. Biliūno gatvėje bei T. T. gatvėje sumušė nepažįstamus žmones.

40Iš bylos aplinkybių matyti, kad P. F. veiksmai dėl smurto panaudojimo buvo įžūlūs, nes jais buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams, aplinkai, nepaisoma visuomenėje galiojančių elgesio normų. Šiais įžūliais veiksmais buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, nes buvo sužalotas V. F., šalia buvę asmenys pasijuto nejaukiai ir buvo šokiruoti, kaip nurodė netoliese buvęs liudytojas A. V., pamatęs įvykį, jis šaukė draugams „baikit nemuškit“. Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis, viešoje vietoje įžūliai elgdamasis bei smurtaudamas prieš nukentėjusįjį, suprato pavojingą savo veiksmų pobūdį, t. y. suvokė, jog viešoje vietoje be jokios priežasties naudoja nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą, numatė, kad dėl tokių jo veiksmų sutriks viešoji rimtis ir tvarka bei to norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia. Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstama veika padaryta viešoje vietoje, sumušant V. F., t. y. elgiantis įžūliai, dėl tokių veiksmų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir viešoji tvarka, P. F. veika šioje dalyje teisingai kvalifikuota kaip nusikaltimas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje.

41Be to, teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad P. F. viešoje vietoje, Šiaulių r., Kuršėnuose, ties T. T. g. 15 namu, būdamas apsvaigęs, bendrais tyčiniais įžūliais veiksmais kartu su A. M., niekindamas elementarias moralės bei elgesio normas, panaudodamas kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, trikdė visuomenės rimtį ir tvarką, panaudojo fizinį smurtą G. T. atžvilgiu. Kaltinamasis P. F. dėl šios veikos padarymo teismui prisipažino iš dalies, nurodydamas, kad nepamena, ką darė, gal ir smurtavo, nepamena, nes buvo girtas, prisimena, kad kai mušė nukentėjusįjį, kažkoks vyras pradėjo šaukti „ką čia darote“. Tačiau kaltinamojo kaltę įrodo byloje esančių įrodymų visuma. Nukentėjusysis G. T. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant teisme, davė analogiškus, nuoseklius parodymus, nurodydamas, kad buvo su draugu, kuomet priėjo P. F. ir pradėjo stumdytis, gavo tris smūgius iš rankos į galvą, jam sudavė kumščiu į veidą, po keliu suduoto smūgio pargriuvo ir jį pradėjo spardyti, spyrė gal 15 kartų kojomis, tuo metu draugas nubėgo kviesti pagalbos. Analogiškai įvykio aplinkybes nurodė ir liudytojas N. G., kuris buvo kartu su nukentėjusiuoju. Liudytoja R. T. teisme paliudijo, kad jos sūnus buvo užpultas, tai patvirtina ir R. T. pareiškimas, kuriame nurodyta, jog 2012-12-13 apie 17.30 val. Kuršėnų mieste, prie Kuršėnų miesto turgaus buvo sumuštas jos nepilnametis sūnus G. T., iš sūnaus pasakojimo žino tiek, jog jis stovėjo ir kalbėjosi su N. G., o pro šalį ėję jaunuoliai, paklausę „ko žiūrit“, be jokios priežasties užsipuolė ir jį sumušė, sūnų mušė du jaunuoliai, kurių vienas rankos kumščiu trenkė 3 kartus į veidą, o antrasis, paėmęs už galvos, trenkė keliu į galvą, po ko sūnui nugriuvus, tie jaunuoliai ėmė jį spardyti kojomis. Liudytojas G. K. teismui parodė, kad išgirdo triukšmą, pagalbos šauksmą ir tuomet atbėjo vaikinas ir pasakė, kas vyksta. A. M. taip pat teismui patvirtino, jog kai sutiko G. T., paprašė jo cigaretės, šis neturėjo, todėl trenkė jam tris kartus į galvą, P. F. jam spyrė, G. T. nukrito, tada jį spardė. Pažymėtina, kad A. M. nurodytos aplinkybės yra nustatytos ir Šiaulių apylinkės teismo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu A. M. atžvilgiu. Taip pat teismas sprendžia, kad šie parodymai vienas kitam neprieštrauja, todėl teismas jais remiasi, be to, juos patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga, kuri buvo ištirta teisme – specialisto išvada, kad nukentėjusiajam G. T. padarytas galvos smegenų sukrėtimas, t. y. nežymus sveikatos sutrikdymas; Šiaulių teritorinės ligonių kasos raštas, kad dėl šio įvykio G. T. buvo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos; 2013-01-09 parodymų patikrinimo vietoje su nukentėjusiuoju G. T. protokolas, kai nukentėjusysis G. T. parodė vietą, kurioje jis stovėjo su draugu, o po to buvo sumuštas nepažįstamų jaunuolių.

42Ištyrus bylos aplinkybes, matyti, kad P. F. veiksmai dėl smurto panaudojimo buvo įžūlūs, nes jais buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams, aplinkai, nepaisoma visuomenėje galiojančių elgesio normų, šiais įžūliais veiksmais buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, sužalotas G. T., taip pat pats kaltinamasis patvirtino, kad jam bemušant G. T., įvykį matė kažkoks vyras ir pradėjo šaukti. Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis, viešoje vietoje įžūliai elgdamasis bei smurtaudamas prieš nukentėjusįjį, suprato pavojingą savo veiksmų pobūdį, t. y. suvokė, jog viešoje vietoje be jokios priežasties naudoja nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą, numatė, kad dėl tokių jo veiksmų sutriks viešoji rimtis ir tvarka bei to norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia. Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstama veika padaryta viešoje vietoje, sumušant G. T., t. y. elgiantis įžūliai, dėl tokių veiksmų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir viešoji tvarka, todėl P. F. veika šioje dalyje teisingai kvalifikuota kaip viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje.

43Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo E. S. atžvilgiu

44Be kaltinamojo P. F. paaiškinimų, nukentėjusiojo, liudytojų parodymų teismas remiasi ir kitais byloje esančiais ir teisme ištirtais įrodymais.

452012-12-13 E. S. protokole - pareiškime nurodyta, jog 2012-12-13 apie 17.30 val. Žalgirio – J. Biliūno gatvių sankryžoje, netoli J. Biliūno g. 31 namo, Kuršėnų mieste, Šiaulių rajone jį sumušė iš matymo pažįstamas P. F. su dviem nepažįstamais draugais. P. F. jam rankos kumščiu smogė į nosį ir su kitais dviem jaunuoliais gulintį spardė į įvairias kūno vietas, spirdami 25-30 kartų (1 t. 52 b. l.).

462012-12-13 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, jog įvykio vieta yra ties Šiaulių r., Kuršėnų m., J. Biliūno g. 31 namu, J. Biliūno ir Žalgirio gatvių sankryžoje (1 t. 53-55 b. l.).

472012-12-14 specialisto išvadoje Nr. G 2072/12(04) nurodyta, jog E. S. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (1 t. 63 b. l.).

48Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą nesunkus sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas tada, kai jis padaromas dėl chuliganiškų paskatų. Šią veiką kvalifikuojanti aplinkybė yra įrodinėjimo dalykas. Chuliganiškos paskatos – tai nusikalstamo elgesio motyvas, kuris konstatuojamas nustačius, kad sveikatos sutrikdymo veiksmus lėmė noras pademonstruoti aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą, elementarių moralės bei elgesio normų ignoravimą, siekis priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, kai nėra jokių smurtinius veiksmus pateisinančių priežasčių arba kaip pretekstas savo veiksmams panaudojama mažareikšmė dingstis (kasacinės nutartys Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009). Baudžiamoji atsakomybė už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą taikoma tada, kai pripažįstama, kad sveikatos sutrikdymas padarytas visai be dingsties arba dėl menkavertės dingsties, viešoje vietoje (kasacinės nutartys Nr. 2K-142/2008, 2K-417/2008, 2K-293/2009, 2K-272/2010, 2K-286/2011).

49Kaltinamasis P. F. dėl E. S. nesunkaus sveikatos sutrikdymo kaltu prisipažino iš dalies nurodydamas, kad E. S. buvo jo pažįstamas, trenkė jam pirmas iš alkūnės į veidą, šis nukrito, nepamena ar daugiau ką nors darė. Teismas iš dalies remiasi šiais P. F. paaiškinimais, tačiau vertina juos kaip neišsamius, duotus turint siekį kuo daugiau atriboti save nuo įvykio ir sušvelninti baudžiamąją atsakomybę. Pažymėtina, kad P. F. kaltę įrodo kita byloje esanti ir teisme ištirta medžiaga. Nukentėjusysis E. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant teisme, davė nuoseklius ir išsamius parodymus teigdamas, kad jį vakare užpuolė jaunuoliai, P. F. trenkė pirmą smūgį, po to abu spardė, nuo vieno smūgio nukrito, po to dar buvo apie 20 smūgių į nugarą, rankas, galvą, pilvą, jam sulaužė nosį, buvo mėlynės ant rankų, nugaros, užpuolikai nieko nereikalavo, konflikto ar apsižodžiavimo nebuvo, tiesiog priėjo ir pradėjo mušti. E. S. protokole - pareiškime taip pat nurodyta, jog 2012-12-13 apie 17.30 val. Žalgirio – J. Biliūno gatvių sankryžoje, netoli J. Biliūno g. 31 namo, Kuršėnų mieste, Šiaulių rajone jį sumušė iš matymo pažįstamas P. F. su dviem nepažįstamais draugais, P. F. jam rankos kumščiu smogė į nosį ir gulintį spardė į vairias kūno vietas, spirdami 25-30 kartų. Teisminio nagrinėjimo metu A. M. nurodė, kad eidami su P. F., prasilenkė su vaikinu, prasilenkiant P. F. nieko nesakęs trenkė tam vaikinui alkūne į veido sritį, nuo smūgio vaikinas nukrito ant žemės, tuomet jis priėjo prie to vaikino ir trenkė jam 2 kartus kumščiu į veido sritį. Liudytojų ir kaltinamojo parodymus patvirtina ir 2012-12-14 specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad E. S. padaryti sužalojimai: nosies kaulų lūžis, galvos smegenų sukrėtimas, kraujosruvos nosies nugarėlėje ir dešinėje plaštakoje, sužalojimai atitinka įvykio aplinkybes ir vertintini kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Šiaulių teritorinės ligonių kasos raštas taip pat patvirtina, kad dėl šio įvykio E. S. buvo teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

50Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad P. F., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas bendrininkų grupėje su A. M., tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, t. y. be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, niekindamas elementarias moralės ir elgesio normas, trenkė nukentėjusiajam E. S. kumščiu vieną kartą į nosį, nukentėjusiajam nugriuvus ant žemės, tyčia spyrė nukentėjusiajam ne mažiau kaip 10 kartų į galvą, šonus, nugarą, kojas bei kitas kūno vietas ir taip nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį E. S.. Vertinant baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus, taip pat atsižvelgiant į specialisto išvadą apie E. S. padarytus sužalojimus, į tai, kad E. S. buvo mušamas be jokio motyvo, t. y. dėl chuliganiškų paskatų, atsižvelgiant į nusikaltimo padarymą viešoje vietoje, ignoruojant žmonių tarpusavio bendravimo taisykles ir įprastas elgesio normas, darytina išvada, kad kaltinamojo P. F. kaltė dėl nesunkaus E. S. sveikatos sutrikdymo visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

51Dėl vaikų įtraukimo girtauti

52Pagal BK 161 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas įtraukė vaiką girtauti. Vaiko įtraukimas girtauti BK 161 str. 1 d. prasme yra kaltininko veiksmai (siūlymas, įkalbinėjimas, prašymas, raginimas, konkliudentiniai gestai, grasinimas, bauginimas, reikalavimas ir pan.), kuriais jis pasiekia, kad vaikas įsitrauktų (taptų dalyviu, nariu) į girtavimą. Įtraukimas suponuoja tam tikrą santykį su kaltininku, jis yra tuomet, kai girtaujama su konkrečiu kaltininku. Be to, girtauti reiškia sistemingai vartoti svaigiuosius gėrimus. Baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje sistemingumas siejamas su kartotinumu (3 ir daugiau kartų), periodiškumu, nedideliu laiko tarpu tarp išgėrimų, svaigiųjų gėrimų vartojimo intensyvumu (Vilniaus apygardos teismo 2011-07-15 nuosprendis baudžiamojoje byloje 1A-610/11). Pagal BK 161 str. vaiku yra laikomas asmuo iki 18 metų.

53Kaltinamasis P. F. dėl šios nusikalstamos veikos teisme kaltu prisipažino iš dalies ir nurodė, kad pirko nepilnamečiams alkoholio, tačiau nežinojo, kad jie nepilnamečiai, žinojo, kad asmenys mokosi 10 klasėje, bet nežinojo, kiek jiems metų, nes atrodė vyresni, galvojo, kad gal kartoja kursą. Tačiau tokie P. F. parodymai vertintini kritiškai, kaip kaltinamojo pasirinkta gynybinė pozicija. Pažymėtina ir tai, kad juos paneigia ir paties P. F. ikiteisminio tyrimo metu duoti, bei bylą nagrinėjant teisme pagarsinti, parodymai, kad visus kartus alų pirko jis, nes A. M. ir A. V. yra nepilnamečiai ir jiems neparduoda, žinojo, kad jie nepilnamečiai, žinojo, kad lygtais iki 18 metų negalima vartoti alkoholinių gėrimų. P. F. kaltę patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai. Liudytojas A. V. teismui teigė, kad P. F. jam parašė žinutę, kad pasiėmęs iš mokyklos daiktus ateitų prie parduotuvės, kur susitikus, P. F. pasiūlė atsigerti alaus, P. F. jį vaišino, išgėrė apie 4 litrus alaus, po to prisijungė A. M.. Liudytojas taip pat teigė, kad jis ir A. M. buvo klasiokai, P. F. žinojo, kad jie mokosi 10 klasėje, kas parodo, kad P. F. turėjo žinoti jų amžių, kad 10 klasėje pilnamečiai paprastai nesimoko. Teismas pažymi ir tai, kad iš A. V. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jam su P. F. beeinant į parduotuvę, P. F. pasakė „neturiu su kuo išgerti, todėl pasikviečiau tave“, abu su P. F. nuėjo į parduotuvę ir nusipirko 2 l 6 laipsnių stiprumo alaus, nusipirkę alų nuėjo pas P. F. į namus, kur abu alų išgėrė. A. M. taip pat teismui nurodė, kad P. F. pirko alkoholį, nes jam nepardavė, kadangi buvo nepilnametis, P. F. žinojo, kad jis eina į mokyklą, nes išeiti iš pamokų jį ir kvietė. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad A. M. teisminio nagrinėjimo metu nurodė, jog jis su A. V. buvo klasiokai, o A. V. ir iš išvaizdos atrodė kaip nepilnametis. Esant tokioms aplinkybėms, P. F. teiginys, kad vienas A. V. ir A. M. klasiokas kartojo kursą ir buvo pilnametis, dėl to manė, kad ir A. V. su A. M. yra pilnamečiai, tik kartojantys kursą, vertintinas kritiškai.

54Bylos aplinkybių visumos analizė, tai, kad įvykio dieną ne tik P. F., bet ir A. V. su A. M. buvo apsvaigę, rodo, kad P. F. veikė tiesiogine tyčia, turėjo tikslą girtauti, kartu paskatindamas iš mokyklos išeiti ir kartu su juo alkoholinius gėrimus vartoti nepilnamečius, taip įtraukdamas A. V. su A. M. į girtavimą. Taip pat pažymėtina, kad alkoholiniai gėrimai buvo vartojami sistemingai. Teisminio nagrinėjimo metu pats P. F. patvirtino, jog kai susitiko su A. V., nusipirko alkoholio, kai atėjo A. M., vėl pirko, alkoholio pirko ir dar vieną kartą, taip iš viso 3 kartus. Tokias aplinkybes patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausti A. V. bei A. M., kurie teigė, jog du kartus P. F. pirko alų ir vieną kartą vyną.

55Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstama veika buvo padaryta 2012-12-13, o tuo metu A. V., kuris gimęs ( - ), ir A. M., kuris gimęs ( - ), buvo nepilnamečiai, kad alkoholį P. F. pirko tris kartus, laiko tarpas tarp pirkimų buvo nedidelis, visus kartus alkoholiniai gėrimai buvo geriami P. F. namuose, visus kartus nepilnamečiai girtavo su pačiu P. F., nepilnamečiai nuo alkoholio vartojimo buvo apsvaigę, konstatuotina, kad P. F. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 161 str. 1 d., kaip vaikų įtraukimas girtauti.

56Dėl vaiko įtraukimo į nusikalstamą veiką

57Pagal BK 159 str. atsako tas, kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką. Nukentėjusysis nuo šio nusikaltimo – asmuo, neturintis 18 metų: tiek nepilnametis, tiek ir mažametis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-12 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-121/2008). Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta valstybės, savivaldos institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiga saugoti vaiką nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos. BK 159 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už baudžiamojo įstatymo saugomų teisinių gėrių – vaiko intereso dėl pozityvaus jo psichikos vystymosi (pagrindinis nusikaltimo objektas) ir visuomenės intereso formuoti nepilnamečio vaiko asmenybę (papildomas nusikaltimo objektas) pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-532/2006). Šio nusikaltimo objektyvioji pusė pasireiškia bet kokiais aktyviais psichiniais ar fiziniais veiksmais, sukeliančiais vaiko norą dalyvauti darant nusikalstamą veiką. Įtraukimas į nusikalstamą veiką gali pasireikšti ne tik įtikinėjimu, prašymu, papirkimu, grasinimu ar apgaule, bet ir veiksmais, skatinančiais vaiko žemas paskatas, savanaudiškus siekius ir t. t. (Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-165/2009). BK 159 straipsnio dispozicijoje nurodyti vaiko įtraukimo į nusikalstamą veiką būdai: įtikinėjimas, prašymas, papirkimas, grasinimas, apgaulės panaudojimas, tačiau šis sąrašas nėra užbaigtas. Straipsnio dispozicijoje nustatyta, kad be nurodytų būdų, vaikas gali būti įtrauktas į nusikalstamą veiką ir kitokiu būdu (Panevėžio apygardos teismo 2010-08-06 nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-461-511/2010). BK 159 straipsnyje numatyta veika padaroma tiesiogine tyčia. Taikant BK 159 straipsnį nereikalaujama, kad kaltininkas žinotų tikslų vaiko, įtraukiamo į nusikalstamą veiką, amžių. Pakanka nustatyti, jog kaltininkas supranta, kad įtraukiamas asmuo yra vaikas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-330/2008).

58Kaltinamasis P. F. dėl šios veikos kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad neskatino ir neragino nepilnamečio A. M. daryti nusikalstamas veikas. Tačiau teismas pažymi, kad įtraukimas gali pasireikšti ir aktyviais veiksmais, sukeliančiais vaiko norą dalyvauti darant nusikalstamas veikas. Iš bylos aplinkybių matyti, kad nepilnamečio A. M. įtraukimas į nusikalstamas veikas pasireiškė tuo, kad kaltinamasis P. F. pasinaudojo savo, kaip vyresnio asmens amžiumi, autoritetu. P. F., būdamas užpuolimų sumanytoju ir iniciatoriumi, pirmasis pradėjo mušti žmones, taip rodydamas pavyzdį A. M.. Pažymėtina, kad teiminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad P. F. pirmas pradėjo daryti nusikalstamą veiką V. F. atžvilgiu, suduodamas smūgį nukentėjusiajam, jo nusikalstamus veiksmus matant kartu buvusiam A. M.. Tai, kad P. F. žinojo, jog A. M. yra nepilnametis, teismas jau nustatė aukščiau esančiais motyvais. Atkreiptinas dėmesys, kad pats A. M. teismui pripažino, kad P. F. elgesys gal ir turėjo įtakos jo elgesiui, nežino, ar būtų smurtavęs, jei P. F. nebūtų smurtavęs, kai pradėjo mušti P. F., turbūt dėl to ir jis mušė. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų A. M. parodymų, kurie buvo pagarsinti teisme, taip pat matyti, kad jei nebūtų tų žmonių pradėjęs mušti P. F., jis jų tikrai nebūtų mušęs, kadangi F.veiksmai atlikti tų žmonių atžvilgiu jam turėjo didelę įtaką, o anksčiau nieko panašaus nėra padaręs. Išdėstytos aplinkybės, P. F. aktyvus dalyvavimas kartu su A. M. nusikaltimų padaryme, jėgos ir fizinio smurto demonstravimas mušant nukentėjusiuosius nepilnamečio akivaizdoje, tokiu būdu išprovokuojant ir nepilnamečio A. M. nusikalstamus veiksmus, leidžia teigti, jog P. F. skatino nepilnamečio žemas, t. y. chuliganiškas paskatas, ir tai vertintina kaip vaiko įtraukimas į nusikalstamas veikas kitokiu būdu. Ištyręs ir įvertinęs surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad P. F. įvykdė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 159 straipsnyje.

59Formuluojant kaltinimą P. F., buvo nurodyta, kad jis skatino nepilnametį A. M. daryti nusikalstamas veikas – viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų. Tačiau iš Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžio (įsigaliojusio Šiaulių apygardos teismui 2014-09-30 priėmus nutartį) matyti, kad A. M. buvo pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (dėl V. F. sumušimo), padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (dėl G. T. sumušimo), padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d. (dėl E. S. sumušimo). Esant tokioms aplinkybėms, iš kaltinimo šalintina aplinkybė, kad P. F. skatino A. M. daryti nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų. Toks kaltinimo patikslinimas nekeičia faktinių esminių bylos aplinkybių ir nesunkina kaltinamojo teisinės padėties.

60Bausmės skyrimas

61Kaltinamojo P. F. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis dėl viešosios tvarkos sutrikdymo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo laikytina tai, kad nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje, atsakomybę sunkina ir tai, kad nusikalto apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui.

62Skirdamas bausmę kaltinamajam P. F. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas atsižvelgia į veikų pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytų veikų motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą ir į atsakomybę sunkinančias aplinkybes, į tai, kad jis padarė penkias nusikalstamas veikas, keturios kurių yra priskiriamos prie nesunkių nusikaltimų, viena prie apysunkių nusikaltimų, veikos baigtos. P. F. nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas (2 t. 3-5 b. l.), baustas administracine tvarka (2 t. 14-17 b. l.), nedirbantis (2 t. 6 b. l.), nesimokantis. Tokių aplinkybių visuma rodo, kad bausmės tikslai bus pasiekti P. F. už padarytus nusikaltimus, numatytus LR BK 284 str. 1 d., 159 str., skyrus sankcijose numatytas arešto bausmes, už nesunkų sveikatos sutrikdymą paskiriant laisvės atėmimo bausmę, o už nusikaltimą, numatytą LR BK 161 str. 1 d., paskiriant laisvės apribojimo bausmę.

63Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 65 str., paskirtos bausmės subendrintinos tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant dalį švelnesnių bausmių, prieš tai arešto bausmes pakeitus į laisvės atėmimo bausmę, vieną arešto parą prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai, ir laisvės apribojimo bausmę pakeitus laisvės atėmimo bausme, dvi laisvės apribojimo dienas prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

64Teisminio nagrinėjimo metu buvo keliamas klausimas dėl BK 75 str. taikymo. Tačiau teismas pažymi, kad bausmės vykdymo atidėjimo institutas (BK 75 str.) yra išimtinė bausmės realizavimo forma, kurią galima taikyti tik byloje esant įstatymo nurodytoms laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo nuteistajam sąlygoms ir teismui padarius motyvuotą išvadą, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai konkrečiam asmeniui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tam teismas turi atlikti individualų konkrečių bylos aplinkybių, susijusių tiek su padaryta nusikalstama veika, tiek su nuteistojo asmenybe, teisinį vertinimą. Baudžiamasis įstatymas neįtvirtina reikalavimo, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas vieną kartą, tačiau bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Teismas išimtinio atvejo galimybę nustato vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–56/2014).

65Pažymėtina, kad P. F. per labai trumpą laiko tarpą, t. y. per vieną dieną padarė penkias nusikalstamas veikas, dėl kurių buvo sutrikdyta visuomenės rimtis, sužalota žmonių sveikata ir į nusikalstamas veikas įtrauktas nepilnametis. Iš bylos aplinkybių matyti, kad P. F. nebuvo nuoširdus, nepripažino teismui padaręs nusikalstamas veikas, duodamas paaiškinimus stengėsi išvengti baudžiamosios atsakomybės ir atriboti save nuo įvykių, nesigailėjo dėl savo veiksmų, nevertino jų kritiškai. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad P. F. pasislėpė nuo teismo, dėl ko buvo išduotas Europos arešto orderis. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių apylinkės teismo 2015-09-10 nuosprendžiu P. F. buvo pripažintas kaltu dėl veikų, numatytų BK 180 str. 2 d. ir 22 str. ir 180 str. 2 d., padarymo ir jam taikytas BK 75 str. (nuosprendis neįsiteisėjęs). Bylos duomenys liudija ir tai, kad P. F. niekur nedirba, nesimoko. Nurodytos aplinkybės neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį, parodo, kad jis pavojingas visuomenei, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo taikyti BK 75 str.

66Į P. F. paskirtos bausmės laiką yra įskaitytinas jo laikino sulaikymo ir suėmimo laikas nuo 2015-06-23 iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. iki 2015-09-22.

67Kaltinamajam P. F. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

68Civiliniai ieškiniai

69Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujama Šiaulių teritorinės ligonių kasos, ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 825,88 Lt (239,19 EUR) civilinį ieškinį dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo (1 t. 97-98 b. l.). Nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. N1-103-771/2014, iš kurios buvo išskirta ši nagrinėjama baudžiamoji byla P. F. atžvilgiu, buvo gautas Šiaulių teritorinės ligonių kasos raštas, kuriame nurodyta, kad A. M. (kuris buvo nuteistas 2014-05-22 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu) sumokėjo 415,00 litų žalą Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šiaulių apylinkės teismas 2014-05-22 nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. N1-103-771/2014 Valstybinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį A. M. atžvilgiu dėl turtinės žalos atlyginimo paliko nenagrinėtą nurodydamas, kad A. M. savo dalį padarytos turtinės žalos atlygino. Esant tokioms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Valstybinei ligonių kasai padaryta žala kilo ir dėl P. F. nusikalstamų veiksmų, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš P. F. priteistina atlyginti 119 Eur padarytos žalos atlyginimą.

70Nukentėjusiojo G. T. įstatyminė atstovė R. T. byloje buvo pareiškusi 6000 Lt (1737,72 Eur) dydžio civilinį ieškinį, iš jų prašė priteisti 2000 Lt (579,24 Eur) kaip turtinės žalos atlyginimą ir 4000 Lt (1158,48 Eur) kaip neturtinės žalos atlyginimą (1 t. 116 b. l).

71Nukentėjusysis V. F. byloje pareiškė 2 510,00 litų (726,94 Eur) turtinės ir 2000,00 litų (579,24 Eur) neturtinės žalos civilinį ieškinį (2 t. 106-107 b. l.).

72Šiaulių apylinkės teismas 2014-05-22 nuosprendyje išanalizavo ir pasisakė, kad nukentėjusiojo V. F. pareikštas 2510,00 litų civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra atmestinas kaip nepagrįstas, taip pat G. T. įstatyminės atstovės R. T. pareikštas 2 000 litų civilinis ieškinys dėl turtinės žalos yra atmestas kaip nepagrįstas. Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendis negali būti kvestionuojamas, nes jis šioje byloje turi res judicata galią, o Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. sausio 16 d. nutarime yra pažymėjęs, kad „<...> įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti faktai yra res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas), turi prejudicinę reikšmę, <...> jie iš naujo neįrodinėjami“, todėl pakartotinai dėl atmestinų ieškinių teismas nepasisako.

73Teismų praktikoje laikomasi taisyklių, nustatančių, kad tais atvejais, kai žala padaryta bendrais kaltinamojo ir kito asmens, dėl kurio byla išskirta į atskirą procesą, veiksmais, visa žala priteisiama iš nuteisto asmens. Vėliau, priėmus apkaltinamąjį nuosprendį asmeniui, kurio byla buvo išskirta, iš jo žalos atlyginimas priteisiamas solidariai su ankstesniu nuosprendžiu nuteistu asmeniu. Nurodytiems civiliniams ieškovams padaryta žala yra jau nuteisto asmens A. M. ir šioje byloje teisiamo P. F. bendrų veiksmų padarinys. Pagal CK 6.279 straipsnio 1 dalį bendrai žalos padarę asmenys atsako solidariai. Esant solidariajai atsakomybei, kreditorius gali reikalauti tiek iš visų bendraskolių, tiek iš bet kurio jų atskirai įvykdyti tiek visą prievolę, tiek bet kurią jos dalį. Jeigu visi nuostoliai išieškomi iš vieno skolininko, šis turi teisę atgręžtine tvarka reikalauti nuostolių atlyginimo iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis pats įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį (CK 6.280 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nukentėjusiajam V. F. priteistina solidariai iš P. F. kartu su A. M. (iš kurio žalos atlyginimas priteistas Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžiu) 550,28 Eur (1 900 Lt) neturtinei žalai atlyginti. Nukentėjusiajam G. T. priteistina solidariai iš P. F. kartu su A. M. (iš kurio žalos atlyginimas priteistas Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžiu) 926,78 Eur (3 200 Lt) neturtinei žalai atlyginti.

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

75P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį (dėl V. F. sumušimo) ir paskirti 50 (penkiasdešimties) parų arešto bausmę.

76P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį (dėl G. T. sumušimo) ir paskirti 50 (penkiasdešimties) parų arešto bausmę.

77P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

78P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 161 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant P. F. būti namuose nuo 22.00 val. vakaro iki 7.00 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, mokytis, dirbti arba registruotis darbo biržoje.

79P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 159 straipsnį ir paskirti 40 (keturiasdešimties) parų arešto bausmę.

80Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 65 str., paskirtas bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant dalį švelnesnių bausmių, prieš tai arešto bausmes pakeitus į laisvės atėmimo bausmę, vieną arešto parą prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai, ir laisvės apribojimo bausmę pakeitus laisvės atėmimo bausme, dvi laisvės apribojimo dienas prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai ir galutinę subendrintą bausmę P. F. paskirti 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo. Bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2015-09-22.

81Į P. F. paskirtos bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2015-06-23 iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. iki 2015-09-22.

82Kaltinamajam P. F. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

83Iš P. F. civiliniam ieškovui - Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – priteisti atlyginti 119 eurų pareikšto civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo.

84Iš P. F. solidariai su A. M. (iš kurio žalos atlyginimas priteistas Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžiu) priteisti nukentėjusiajam V. F. 550,28 eurų neturtinės žalos atlyginimo.

85Iš P. F. solidariai su A. M. (iš kurio žalos atlyginimas priteistas Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžiu) priteisti nukentėjusiajam G. T. 926,78 eurų neturtinės žalos atlyginimo.

86Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Ilona Jakubėnienė,... 2. sekretoriaujant I. L.,... 3. dalyvaujant prokurorei E. G.,... 4. kaltinamajam P. F., jo gynėjui advokatui A. D.,... 5. nukentėjusiesiems V. F., E. S., G. T.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje P. F.,... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. P. F. 2012 m. gruodžio 13 d. nuo 17 val. 30 min. iki 18.00 val. Šiaulių... 9. Be to, P. F. 2012 m. gruodžio 13 d. nuo 17 val. 30 min. iki 18 val. 00 min.... 10. Be to, P. F. 2012 m. gruodžio 13 d. nuo 17 val. 30 min. iki 18 val. 00 min.... 11. Be to, P. F. laikotarpyje nuo 2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. 00 min. iki 18... 12. Be to, P. F. į nusikalstamą veiką įtraukė vaiką, t.y. nuo 2012 m.... 13. Kaltinamasis P. F. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino iš dalies ir... 14. P. F. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme,... 15. Nukentėjusysis V. F. teisme parodė, kad kaltinamasis pažįstamas iš matymo.... 16. Nukentėjusysis G. T. teisme parodė, kad P. F. nepažįsta, yra susitikęs per... 17. Nukentėjusysis E. S. teisme parodė, kad kaltinamąjį žino, šalia gyvena,... 18. Liudytoja R. T. teisme parodė, kad P. F. nepažįsta, žino, kodėl yra... 19. Liudytojas A. V. teisme parodė, kad P. F. pažįsta, jis jo draugas. G. T.... 20. Liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 21. Liudytojas G. K. teisme parodė, kad P. F. pažįsta, jau seniai jį žino,... 22. Liudytojas N. G. teisme parodė, kad P. F. pažįsta nuo muštynių. G. T. yra... 23. A. M. teisme parodė, kad buvo mokykloje su A. V., atėjo P. F.. A. V. išėjo... 24. A. M. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme,... 25. Dėl viešosios tvarkos pažeidimų (V. F. ir G. T. atžvilgiu)... 26. Be kaltinamojo P. F. paaiškinimų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų... 27. 2012-12-13 V. F. pareiškime nurodyta, jog 2012-12-13 apie 18 val. gatvėje,... 28. 2012-12-13 įvykio vietos, kurioje buvo sumuštas V. F., apžiūros protokole... 29. 2012-12-14 specialisto išvada Nr. G 2070/12(04), kurioje nurodyta, jog V. F.... 30. 2013-03-27 parodymų patikrinimo vietoje su įtariamuoju A. M. protokolu, iš... 31. 2013-01-08 R. T. protokole-pareiškime nurodyta, jog 2012-12-13 apie 17.30 val.... 32. 2012-12-13 įvykio vietos, kurioje buvo sumuštas G. T., apžiūros protokole... 33. 2013-01-09 atliekant parodymų patikrinimą vietoje su nukentėjusiuoju G. T.,... 34. 2013-03-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nukentėjusysis... 35. 2013-01-17 specialisto išvadoje Nr. G 100/13(04) nurodyta, jog G. T. padarytas... 36. Iš Šiaulių apylinkės teismo 2014-05-22 nuosprendžio (įsigaliojusio... 37. BK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad už viešosios tvarkos pažeidimą... 38. Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis P. F. iš esmės neigė padaręs... 39. Pažymėtina ir tai, kad aukščiau nurodytų asmenų parodymus patvirtina ir... 40. Iš bylos aplinkybių matyti, kad P. F. veiksmai dėl smurto panaudojimo buvo... 41. Be to, teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad P. F.... 42. Ištyrus bylos aplinkybes, matyti, kad P. F. veiksmai dėl smurto panaudojimo... 43. Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo E. S. atžvilgiu... 44. Be kaltinamojo P. F. paaiškinimų, nukentėjusiojo, liudytojų parodymų... 45. 2012-12-13 E. S. protokole - pareiškime nurodyta, jog 2012-12-13 apie 17.30... 46. 2012-12-13 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, jog įvykio vieta yra... 47. 2012-12-14 specialisto išvadoje Nr. G 2072/12(04) nurodyta, jog E. S.... 48. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8... 49. Kaltinamasis P. F. dėl E. S. nesunkaus sveikatos sutrikdymo kaltu prisipažino... 50. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad P. F.,... 51. Dėl vaikų įtraukimo girtauti... 52. Pagal BK 161 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas įtraukė vaiką girtauti.... 53. Kaltinamasis P. F. dėl šios nusikalstamos veikos teisme kaltu prisipažino... 54. Bylos aplinkybių visumos analizė, tai, kad įvykio dieną ne tik P. F., bet... 55. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstama veika... 56. Dėl vaiko įtraukimo į nusikalstamą veiką... 57. Pagal BK 159 str. atsako tas, kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas,... 58. Kaltinamasis P. F. dėl šios veikos kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad... 59. Formuluojant kaltinimą P. F., buvo nurodyta, kad jis skatino nepilnametį A.... 60. Bausmės skyrimas... 61. Kaltinamojo P. F. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo... 62. Skirdamas bausmę kaltinamajam P. F. už nusikalstamų veikų padarymą,... 63. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 65 str., paskirtos bausmės subendrintinos... 64. Teisminio nagrinėjimo metu buvo keliamas klausimas dėl BK 75 str. taikymo.... 65. Pažymėtina, kad P. F. per labai trumpą laiko tarpą, t. y. per vieną dieną... 66. Į P. F. paskirtos bausmės laiką yra įskaitytinas jo laikino sulaikymo ir... 67. Kaltinamajam P. F. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, paliktina iki... 68. Civiliniai ieškiniai... 69. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas - Valstybinė ligonių kasa prie... 70. Nukentėjusiojo G. T. įstatyminė atstovė R. T. byloje buvo pareiškusi 6000... 71. Nukentėjusysis V. F. byloje pareiškė 2 510,00 litų (726,94 Eur) turtinės... 72. Šiaulių apylinkės teismas 2014-05-22 nuosprendyje išanalizavo ir pasisakė,... 73. Teismų praktikoje laikomasi taisyklių, nustatančių, kad tais atvejais, kai... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 75. P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 76. P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 77. P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 78. P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 161... 79. P. F. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 159... 80. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 65 str., paskirtas bausmes subendrinti... 81. Į P. F. paskirtos bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo... 82. Kaltinamajam P. F. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą, palikti iki... 83. Iš P. F. civiliniam ieškovui - Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos... 84. Iš P. F. solidariai su A. M. (iš kurio žalos atlyginimas priteistas... 85. Iš P. F. solidariai su A. M. (iš kurio žalos atlyginimas priteistas... 86. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...