Byla e2-862-241/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baryso baldai“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. eB2-424-440/2019), suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Sadiva“, uždaroji akcinė bendrovė „DARVAL“, uždaroji akcinė bendrovė „VENTA LT“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus antruoju (patvirtinta bankroto administratorės ataskaita), trečiuoju (neišrinktas kreditorių komitetas), devintuoju (patvirtinta administravimo išlaidų sąmata), vienuoliktuoju (nustatyta turto pardavimo tvarka) ir dvyliktuoju (administratorė įpareigota kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos) darbotvarkės klausimais.

82.

9Nurodė, kad bankroto administratorė pirmajame kreditorių susirinkime nepateikė informacijos apie įmonės turto pirkimus, pardavimus, nurašymus bei sudarytus sandorius, nepateikė duomenų ar laiku kreiptasi į teismą dėl įmonės bankroto, todėl bankroto administratorės ataskaita negalėjo būti tvirtinama. Nepagrįstai buvo atsisakyta išrinkti kreditorių komitetą, tokiu būdu sudarant galimybę didžiausiam kreditoriui, turinčiam 63,13 procentų balsų, t. y. buvusiam įmonės vadovui, priimti sau palankius sprendimus. Susirinkime buvo patvirtina administravimo išlaidų sąmata, bankroto administratorei nepateikus jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių administravimo išlaidų dydį. Nepagrįstai buvo nepritarta įmonės kilnojamojo turto (baldų) pardavimui iš varžytynių. Be pagrindo (per anksti) buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, kadangi bankroto administratorė neįvykdė visų jai įstatyme nustatytų pareigų.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 3 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies – panaikino 2019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą devintuoju darbotvarkės klausimu, ir perdavė jį kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; skundo dalį dėl kitų 2019 m. vasario 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmetė.

144.

15Teismas nurodė, kad iš ginčijamos 2019 m. sausio 31 d. bankroto administratorės ataskaitos matyti, jog administratorė ataskaitoje pateikė pagrindinius duomenis apie bendrovę ir jos valdymo organus, bendrovės bankroto proceso pradžią ir atliktus veiksmus, taip pat duomenis apie bendrovės turtą, kreditorius, informaciją apie bendrovės veiklą iki bankroto proceso pradžios ir bankroto priežastis, bendrovės patirtas išlaidas, gautas pajamas ir sudarytas sutartis po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. 2019 m. balandžio 2 d. bankroto administratorės atstovas papildomai nurodė, kad per paskutinius 36 mėnesius sandorių, prieštaraujančių bendrovės veiklos tikslams ir kreditorių interesams, nebuvo atlikta.

165.

17Teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog bankroto administratorė bendrovės kreditoriams pateikė žinomai klaidingus duomenis, kad neteikė prašomų duomenų ar ataskaita parengta ydingai ir pan. Kreditorių susirinkimo nutarimas atspindi daugumos kreditorių valią, o tai, kad balsų daugumą turinčio kreditoriaus nuomonė dėl bankroto ataskaitos išsamumo skiriasi nuo kitų bendrovės kreditorių vertinimo, nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu. Aplinkybė, kad buvusio įmonės vadovo V. B. 63,13 procentų balsų dauguma patvirtinta ataskaita savaime nesudaro pagrindo pripažinti priimtą nutarimą neteisėtu. Ataskaitos išvados gali pasikeisti bankroto administratorei vėliau nustačius naujas aplinkybes.

186.

19Teismas pažymėjo, kad pareiškėja VMI kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu (dėl neišrinkto kreditorių komiteto) iš esmės skundžia tuo pagrindu, kad šis nutarimas buvo priimtas faktiškai vieno kreditoriaus, t. y. V. B., balsų dauguma. Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog kreditorius yra buvęs bendrovės vadovas negali pati savaime būti pagrindu išvadai, kad asmuo yra nesąžiningas. Kiekvienas kreditorius turi teisę balsuoti ar nebalsuoti susirinkime bei teisę, bet ne pareigą, nusišalinti nuo tam tikrų klausimų svarstymo.

207.

21Teismas nurodė, kad bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos turi būti realios, būtinos, tikslingos, administratorius privalo ekonomiškai naudoti bankrutuojančios įmonės lėšas administravimo išlaidoms apmokėti. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė sąmatos projektu siūlė bankroto administratorės atlyginimą nustatyti 6 MMA (3 330 Eur), kitoms bankroto administravimo išlaidoms – 19 MMA (10 545 Eur). Tačiau nepateikė nei jau patirtų, nei į ateitį būtinų jokio šių išlaidų pagrindimo, nenurodė kodėl toks administravimo išlaidų dydis yra būtinas. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad 2019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimas devintuoju darbotvarkės klausimu (dėl išlaidų sąmatos tvirtinimo) naikintinas ir perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

228.

23Teismas nurodė, kad BUAB „Baryso baldai“ pagrindinė veikla – baldų gamyba, didžiąją dalį įmonės turto sudaro baldai, kurių bendra vertė – 15 343,36 Eur ir ji viršija 250 bazinių socialinių išmokų (9 500 Eur) dydį, numatytą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte, pagal kurį toks turtas parduodamas iš varžytynių. Tačiau atskirų turto vienetų (baldų) vertė svyruoja nuo 8,26 Eur iki 3 719,01 Eur, be to vien formalus minėtos nuostatos laikymasis gali iš esmės būti neracionalus ir neproporcingas. Teismas sprendė, kad nustatyta turto realizavimo tvarka (ne iš varžytynių, o per mažmeninius prekybos taškus) labiau atitiktų įmonės kreditorių interesus, todėl pareiškėjos argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu atmestini kaip nepagrįsti.

249.

25Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkime dvyliktuoju darbotvarkės klausimu buvo pritarta siūlymui įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai bus įvykdytos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir darbai, sudarytas bendrovės likvidacinis balansas. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės pabaigos priėmimą laikyti nesavalaikiu ir paneigiančiu bankroto administratorės pareigą užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus. Teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos galimas tik įvykdžius visas ĮBĮ numatytas procedūras ir tik esant tam pagrindui.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

2810.

29Atskirajame skunde pareiškėja VMI prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria nutarta palikti nepakeistus 2019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus antruoju, trečiuoju, vienuoliktuoju ir dvyliktuoju darbotvarkės klausimais, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos skundą dėl nurodytų nutarimų panaikinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad remiantis šiai dienai žinoma informacija sandorių, prieštaraujančių bendrovės veiklos tikslams ir kreditorių interesams, nebuvo aptikta. Bankroto administratorė 2019 m. balandžio 2 d. pateikė teismui informaciją, kuri prieštarauja kreditorių susirinkimui pateiktai ataskaitai. Šioje informacijoje teigiama, kad sandorių analizė už 36 mėn. nebuvo atlikta, o sandorių patikrinimo terminas baigiasi 2019 m. birželio 6 d. Be to, bendrovės kreditoriams pateiktas tik sutarčių sąrašas, tačiau neatlikta sandorių analizė tiek teisiniu, tiek ir ekonominiu–finansiniu vertinimu, neįvertinti sandoriai tarp susijusių asmenų.

3210.2.

33Administratorės teismui pateiktoje 2019 m. balandžio 2 d. informacijoje nurodyta, kad bendrovės bankrotas galimai nėra savalaikis, tačiau kokio dydžio žala galėjo būti padaryta šiai dienai nustatyti nėra galimybės dėl duomenų trūkumo, nors 2019 m. vasario 7 d. administratoriaus ataskaitoje teigė, kad visi dokumentai perimti. Taip pat administratorės pateiktoje 2019 m. balandžio 2 d. informacijoje nurodyta, kad tyčinio bankroto požymių nustatyta nebuvo, nors prieš tai teigė, kad bendrovės bankrotas galimai nėra savalaikis, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas yra vienas iš tyčinio bankroto požymių.

3410.3.

35Teismas neįvertino svarbios aplinkybės, kad išrinkus kreditorių komitetą būtų sutaupytos kreditorių lėšos bei bendrovės bankroto procesas vyktų operatyviai. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos argumentą, kad nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto rinkimų, buvo priimtas iš esmės vieno, balsų daugumą turinčio kreditoriaus ir buvusio vadovo V. B. balsais. Teismas nagrinėdamas skundą dėl šio nutarimo neatskleidė bylos esmės.

3610.4.

37Administratorės pasiūlyta turto pardavimo tvarka neužtikrina galimybės gauti maksimalią rinkos kainą ir patenkinti kreditorių reikalavimus, nes turto kaina nuo kreditorių susirinkimo protokolo surašymo dienos sumažinama 30 procentų ir vėliau mažinama administratorės nuožiūra. Bendrovės turtas yra pas trečiuosius asmenis, jis neperimtas, nežinoma jo būklė. Tretieji asmenys nėra atsakingi dėl turto dingimo, sugadinimo ir kitų nelaimingų atsitikimų. Turto perėmimas iš trečiųjų asmenų ir saugojimas kreditoriams nieko nekainuotų, nes šios lėšos yra įtrauktos į administravimo išlaidas.

3810.5.

39Teismas neatsižvelgė, kad bankroto administratorė kreditoriams nepateikė informacijos ir duomenų apie bendrovės sudarytus sandorius per 36 mėn. laikotarpį, nurodant jų sudarymo datą, šalį, pobūdį ir vertę; apie bendrovės bankroto priežastis; apie perimtą turtą, t. y. nepateikta informacija kada, pagal kokį aktą ir koks turtas buvo perimtas; nepateikė teismui ieškinio įmonės vadovui dėl laiku nesikreipimo iškelti bankroto bylą; nepateikė atsiskaitymų eiliškumo pažeidimų analizės; nepateikė kitos bendrovės kreditoriams svarbios informacijos. Esant šioms aplinkybėms negalėjo būti svarstomas klausimas dėl įmonės pabaigos.

4010.6.

41Nors bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo, visgi, toks kreditorius, atsižvelgiant į tai, kad jo balsai lemia ginčo kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, turėtų nusišalinti nuo tokių klausimų svarstymo kreditorių susirinkime, o to nepadaręs – elgiasi nesąžiningai. Kreditorius buvęs įmonės vadovas ir akcininkas V. B., balsuodamas BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkime antruoju, trečiuoju, vienuoliktuoju ir dvyliktuoju darbotvarkės klausimais, turėjo nusišalinti nuo balsavimo. Akivaizdu, kad 2019 m. vasario 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti šio kreditoriaus balsų dauguma, todėl be V. B. balso nutarimai skundžiamais darbotvarkės klausimais būtų buvę priimti visiškai kitokie.

4211.

43Atsakovė BUAB „Baryso baldai“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Bankrosta“, prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4411.1.

45Pareiškėja, turėdama galimybę susipažinti su bendrovės dokumentais, nepateikė jokių argumentų, kurie galėtų sudaryti pagrindą išvadai, kad administratorės ataskaitos turinys galėtų būti klaidingas. Kreditorių balsų dauguma pritarus administratorės ataskaitai, o pareiškėjai nepateikus jokių įrodymų, kad ataskaitos turinys galėtų būti klaidingas, nėra jokio pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl ataskaitos tvirtinimo. Tai, kad balsų daugumą turinčio kreditoriaus nuomonė dėl pateiktos ataskaitos išsamumo skiriasi nuo kitų kreditorių vertinimo, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti nutarimą neteisėtu.

4611.2.

47Kreditoriai, balsų dauguma realizuodami kreditorių autonomijos principą, sprendžia klausimą ar įmonėje turi būti sudarytas kreditorių komitetas, ar ne. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti naikinamas tik tuo atveju, jei jis yra neteisėtas. Suprantama, jog priimant nutarimus, kreditorių nuomonės gali išsiskirti, tačiau nekonstatavus nutarimo neteisėtumo, nėra jokio pagrindo nutarimą panaikinti, net jeigu skundą pateikusio įmonės kreditoriaus nuomonė būtų teisingesnė nei balsų daugumą turinčių kreditorių nuomonė.

4811.3.

49Nutarimas, kuriuo nustatyta įmonės turto realizavimo tvarka, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Be to, 30 procentų nuolaida mažmeninės prekybos vietoje yra normali ir pagrįsta prekybinė nuolaida, kuri jokiu atveju negali būti laikoma neprotinga ar neatitinkančia rinkos tendencijų. Priešingai nei teigiama skunde, įmonės turtą administratorius yra perėmęs savo žinion, tačiau pagal susitarimus su baldų prekybos įmonėmis, baldai yra palikti saugoti prekybos taškuose. Baldų transportavimas sąlygotų dideles išlaidas, be to jų ardymas pakenktų baldų kokybei, o neišardytus baldus transportuoti būtų neergonomiška. Taip pat atsirastų baldų saugojimo kaštai (patalpų nuoma), nes administratorius neturi galimybių saugoti tokio tūrio turto savo patalpose.

5011.4.

51Pareiškėja, teigdama, kad turto perėmimas iš trečiųjų asmenų ir saugojimas kreditoriams nieko nekainuotų yra neteisi, kadangi bet kokios bankroto proceso išlaidos mažina įmonės galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Nutartyje teismas pagrįstai nurodė, jog labiau tikėtina, kad baldų realizavimas per mažmeninius prekybos taškus užtikrintų galimybę gauti maksimalią rinkos kainą, o pareiškėja šių teismo motyvų nepaneigė.

5211.5.

53Teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės pabaigos priėmimo laikyti nesavalaikiu ir paneigiančiu administratorės pareigą užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai, atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus. Sutiktina su nutarties motyvais, kad kreditoriai gali priimti sprendimą siūlyti taikyti šią procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime.

5412.

55Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius prašo pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5612.1.

57Akivaizdu, kad kreditorius V. B. yra suinteresuotas sau, kaip buvusiam vadovui ir akcininkui, palankių nutarimų priėmimu. Kreditorius V. B., balsuodamas BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkime antruoju, trečiuoju, devintuoju, vienuoliktuoju ir dvyliktuoju darbotvarkės klausimais, turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes be šio kreditoriaus balso būtų buvę priimti kitokie nutarimai.

5812.2.

59Neargumentuotas atsisakymas rinkti kreditorių komitetą, nulemtas didžiausiojo kreditoriaus, prieštarauja bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principams, o pareiškėjos pasiūlyta baldų pardavimo tvarka ir kainos labiau atitinka bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, nei bankroto administratorės pasiūlyta ir priimta. Vertinant kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės pabaigos teisėtumą, pareiškėja skunde aiškiai išdėstė, kokie bankroto administratorės veiksmai neatlikti. Tik nurodytus veiksmus atlikus, siūlytina šaukti kreditorių susirinkimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

60Teismas

konstatuoja:

61IV.

62Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6313.

64Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

65Dėl procedūrinių pažeidimų

6614.

67Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį. Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

6815.

69Atskirajame skunde pareiškėja akcentuoja BUAB „Baryso baldai“ kreditoriaus – buvusio įmonės vadovo ir akcininko V. B. nesąžiningumą, pastarajam balsuojant įmonės kreditorių susirinkime. Apeliantės teigimu, V. B. turėjo nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai suinteresuotas, svarstymo, nes tokiu atveju būtų priimti kitokie nutarimai.

7016.

71ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

7217.

73Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių.

7418.

75Bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo kreditorių susirinkime. Tačiau vien aplinkybė, kad už ginčijamų nutarimų priėmimą balsavo didžiausias kreditorius (buvęs įmonės vadovas ir akcininkas), turintis didžiąją daugumą kreditorių balsų (63,13 procentų), nesudaro pagrindo išvadai, jog vien dėl to skundžiami nutarimai yra akivaizdžiai neteisėti, ar kad šis kreditorius elgiasi aiškiai nesąžiningai, juolab, kad už ginčijamų nutarimų priėmimą balsavo ir kiti (mažesni) kreditoriai. Pažymėtina, kad visi kreditoriai turi vienodas teises, taip pat ir dalyvauti bei balsuoti kreditorių susirinkime, o didžiausias įmonės kreditorius neturėjo teisinio pagrindo nusišalinti svarstant ginčijamus kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimus, nes būtų pažeistas lygiateisiškumo principas. Šis kreditorius, kaip ir kiti kreditoriai, turėjo suinteresuotumą dėl susirinkime iškeltų klausimų, todėl turėjo teisę dalyvauti jų svarstyme bei už juos balsuoti.

7619.

77ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Taigi pareiškėja ar kiti kreditoriai, manydami, kad kreditorių susirinkime priimtų nutarimų turinys pažeidžia jų teises, gali kreiptis į teismą, prašydami atitinkamus nutarimus panaikinti, ką šiuo atveju pareiškėja ir padarė.

7820.

79Apeliantė nekvestionuoja aplinkybių, susijusių su kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos laikymusi. Tokių pažeidimų ex officio nenustatė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai, todėl byloje toliau spręstinas klausimas dėl ginčijamų nutarimų, priimtų antruoju, trečiuoju, vienuoliktuoju ir dvyliktuoju darbotvarkės klausimais, turinio pagrįstumo ir teisėtumo aspektais.

80Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu

8121.

822019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta administratorės veiklos ataskaita. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog bankroto administratorė pateikė kreditoriams žinomai klaidingus duomenis, kad neteikė prašomų duomenų ar ataskaita parengta ydingai. Tai, kad balsų daugumą turinčio kreditoriaus nuomonė dėl bankroto ataskaitos išsamumo skiriasi nuo kitų kreditorių pozicijos, teismo vertinimu nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu.

8322.

84Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl bankroto administratorės pateiktos veiklos ataskaitos atitikties ĮBĮ yra nepagrįsta, kadangi ataskaitoje neatlikta sandorių analizė, nepateikti duomenys apie bendrovės bankroto priežastis, neįvertinta aplinkybė dėl galimo tyčinio bankroto. Be to, pasak apeliantės, 2019 m. balandžio 2 d. bankroto administratorės teismui pateikta papildoma informacija prieštarauja ginčijamu nutarimu patvirtintai bankroto administratorės ataskaitai.

8523.

86Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą bankroto administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita svarbi informacija.

8724.

88Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos teisinės reikšmės kasacinis teismas yra nurodęs, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Bankroto administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-167-823/2016).

8925.

90Kreditorių susirinkimo patvirtintoje BUAB „Baryso baldai“ 2019 m. sausio 31 d. bankroto administratorės veiklos ataskaitoje nurodyti duomenys: bendra informacija apie BUAB „Baryso baldai“ (registracijos data, įstatinis kapitalas, valdymo organai), bankroto administratorės atlikti procedūriniai veiksmai (išsiųsti dokumentai, atliktos registracijos, perimti dokumentai), informacija, susijusi su bankroto bylos nagrinėjimu teisme (kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai, priimtos teismo nutartys), bendrovės darbuotojai (jų atleidimas), turtas, bendrovės išlaidos, gautos pajamos ir sudarytos sutartys po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, kt.

9126.

922019 m. sausio 31 d. bankroto administratorės veiklos ataskaitoje taip pat nurodyta, kad pagal šiai dienai bankroto administratorei žinomą informaciją, sandorių, prieštaraujančių bendrovės veiklos tikslams ir kreditorių interesams, nebuvo atlikta. Šios ataskaitos rašymo dieną nepakanka duomenų objektyviai nustatyti konkrečių veiksnių ar konkrečių bendrovės valdymo organų veiksmų, sąlygojusių bendrovės nemokumą, todėl manytina, kad nemokumą sąlygojo valdymo organų veiksmų visuma, tačiau informacija bus toliau renkama ir analizuojama.

9327.

94Bankroto administratorė, atsižvelgdama į kreditorių pastabas dėl savo veiklos ataskaitos, 2019 m. kovo 14 d. pateikė kreditoriams papildomą informaciją (pirmosios instancijos teismui pateikta 2019 m. balandžio 2 d.). Papildomoje informacijoje nurodyta, kad per paskutinius 36 mėnesius sandorių, prieštaraujančių bendrovės veiklos tikslams ir kreditorių interesams, nebuvo atlikta. Sandorių tarp susijusių asmenų bendrovė neatliko, tyčinio bankroto požymių nustatyta nebuvo. Duomenų, kad būtų pažeistas atsiskaitymų eiliškumas, administratorė neturi. Bendrovės bankrotas galimai nėra savalaikis, tačiau kokio dydžio žala galėjo būti padaryta šiai dienai nustatyti nėra galimybės dėl duomenų trūkumų. Įrodinėjant konkrečią vadovo padarytą žalą reikalinga įrodyti ne tik konkrečius vadovo (ne) atliktus veiksmus, konkrečią datą, bet ir kaip keitėsi finansinių reikalavimų struktūra tarp tariamos žalos darymo pradžios iki bankroto bylos iškėlimo. Sandorių įvertinimo terminas baigiasi 2019 m. birželio 6 d., administratorė neatmeta galimybės, kad gavus naujos konkrečios informacijos, šios išvados gali pasikeisti.

9528.

96Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, iš ataskaitos turinio ir kreditoriams pateiktos papildomos informacijos matyti, kad bankroto administratorė atliko BUAB „Baryso baldai“ sandorių analizę, kurios metu nenustatė sandorių, prieštaraujančių bendrovės veiklos tikslams ir kreditorių interesams, taip pat sandorių tarp susijusių asmenų, pažeidžiančių atsiskaitymų eiliškumą, tyčinio bankroto požymių. Aplinkybė, kad pareiškėjos netenkina nurodytos bankroto administratorės išvados, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad išvada pati savaime yra netinkama. Pažymėtina, kad bendrovėms kreditoriams taip pat buvo pateiktas sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma sutarčių data, šalys ir pobūdis. Įvertinus šią aplinkybę ir įstatymo garantuojamą teisę kreditoriams susipažinti su bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės dokumentais (ĮBĮ 21 straipsnis), pareiškėjos atskirojo skundo argumentai, kuriuose nepateikiamos konkrečios aplinkybės, t. y. neįvardinti sandoriai, kurie prieštarautų įmonės veiklai, laikytini deklaratyviais.

9729.

98Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos atskirojo skundo argumentais, kad bankroto administratorės 2019 m. sausio 31 d. veiklos ataskaita ir jos 2019 m. kovo 14 d. kreditoriams pateikta papildoma informacija yra prieštaringos, kadangi papildoma informacija buvo patikslintas ataskaitos turinys, kartu su ja buvo pateiktas sutarčių sąrašas. Vien tai, jog 2019 m. kovo 14 d. papildomoje informacijoje administratorė pažymėjo, kad jos išvados, atsiradus papildomų duomenų, vėliau gali keistis, neleidžia teigti, kad bankroto administratorė iki galo nebuvo atlikusi perimtų dokumentų analizės. Kaip matyti iš ataskaitos ir papildomos informacijos turinio, konkrečių išvadų dėl BUAB „Baryso baldai“ bankroto priežasčių administratorė pateikti negalėjo ne dėl nepakankamo perimtų dokumentų ištyrimo, o dėl duomenų trūkumo.

9930.

100Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumais negali būti laikomi atvejai, kai dėl objektyvių priežasčių (įmonės dokumentų administratoriui nepateikimo, termino patikrinti įmonės sandorius nepasibaigimo ir pan.), administratorius negali pateikti ataskaitos apie įmonės sandorių per 36 mėnesius teisėtumo analizės rezultatus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-688-381/2015; 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1322-330/2016). Tokia taisyklė taikytina ir bendros informacijos apie sudarytus sandorius pateikimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-317-553/2019).

10131.

102Tiek bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo, tiek šio ginčo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, bendrovės sandorių, sudarytų per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį, patikrinimo terminas nebuvo pasibaigęs (terminas baigėsi 2019 m. birželio 6 d.). Be to administratorė nurodė objektyvias priežastis, kodėl negalėjo pateikti konkrečių išvadų dėl bendrovės bankroto priežasčių, kurių pareiškėja atskirojo skundo argumentais nepaneigė.

10332.

104Taigi apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad BUAB „Baryso baldai“ administratorės veiklos ataskaita atitinka įstatymo jai keliamus reikalavimus – ataskaitoje pateikta informacija iš esmės atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimus, todėl kreditorių susirinkimas neturėjo pagrindo šios ataskaitos netvirtinti.

105Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu

10633.

107Pareiškėja nesutinka su 2019 m. vasario 7 d. vykusiame kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu nerinkti BUAB „Baryso baldai“ kreditorių komiteto. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad išrinkus kreditorių komitetą būtų sutaupytos kreditorių lėšos bei bendrovės bankroto procesas vyktų operatyviai.

10834.

109ĮBĮ 23 straipsnis, įtvirtinantis kreditorių susirinkimo teises, be kita ko, numato ir kreditorių susirinkimo teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių (ĮBĮ 23 straipsnio 2 punktas). Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Kreditorių komitetas įgyvendina kreditorių susirinkimui priskirtus įgaliojimus. Jeigu kreditorių susirinkimas nenusprendė kitaip, tai kreditorių komitetas iš esmės turi tokius pačius įgaliojimus, kaip ir kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-546-381/2017).

11035.

111Sudarant kreditorių komitetą bei jam deleguojant kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas (jų dalį), bankroto procesas tampa paprastesnis ir ekonomiškesnis, tai ypač aktualu tais atvejais, kai bendrovė turi daug kreditorių. Tačiau įstatymas kreditorių susirinkimo teisės spręsti dėl kreditorių komiteto sudarymo iš esmės neriboja, taip pat nesieja kreditorių komiteto sudarymo galimybės su bendrovės dydžiu ar jos kreditorių skaičiumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-797-823/2018).

11236.

113Kadangi teisės aktai nenumato imperatyvaus įpareigojimo ir sąlygų, kurioms esant turėtų būti renkamas kreditorių komitetas, todėl kreditoriams balsu dauguma nusprendus jo nerinkti, toks nutarimas negali būti laikomas neteisėtu. Minėta, kad vien ta aplinkybė, jog dominuojantis vienas kreditorius iš esmės nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo ir nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą nutarimą. Nepaisant to, BUAB „Baryso baldai“ bankroto byloje patvirtinti tik 20 kreditorių reikalavimai (76 163,62 Eur), iš jų 4 darbuotų (862,01 Eur). Esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad sudarius BUAB „Baryso baldai“ kreditorių komitetą, bankroto procesas būtų racionalizuotas, t. y. taptų daug paprastesnis ir / ar ekonomiškesnis.

114Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu

11537.

1162019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimu vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu nuspręsta 15 343,36 Eur vertės bendrovės turtą (įvairius baldus) realizuoti tokia tvarka: pardavinėti konsignacijos pagrindu su kontrahentais UAB „Miegas“, A. V. Š. įmone „Mažeikių rama“, UAB „Ralbera“, UAB „Alstonas“; turto kainą nuo kreditorių susirinkimo protokolo surašymo dienos sumažinti 30 procentų; sumažintą kainą laikyti mažiausiai 30 dienų; vėliau turto kainą mažinti administratoriaus nuožiūra, tačiau įpareigoti administratorių orientuotis į maksimalų kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą bei atsižvelgti į bankroto proceso koncentruotumo ir operatyvumo principus.

11738.

118Atitinkamai kreditorių susirinkimo nutarimu vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu nepritarta pareiškėjos VMI ir kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus nutarimo projektui nurodytą turtą realizuoti varžytynėse, nustatant pirmųjų varžytynių pradinę kainą 15 343,36 Eur, antrųjų varžytynių – 12 274,69 Eur; nustatyti varžytynėse

1193 procentų turto kainos didinimo intervalą; turto nepardavus, įpareigoti administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų patvirtinta tolimesnė turto pardavimo tvarka.

12039.

121Atskirajame skunde nurodoma, kad vadovaujantis nusistovėjusia bankroto procesų praktika ir ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis bei siekiant užtikrinti, kad bankroto procedūra vyktų operatyviai ir kreditoriai gautų daugiau ekonominės naudos, nurodytą turtą tikslinga parduoti iš varžytynių. Be to, kreditorių susirinkime patvirtinta turto pardavimo tvarka neužtikrina galimybės gauti maksimalią turto rinkos kainą ir patenkinti kreditorių reikalavimus, kadangi turto kaina mažinama 30 procentų, o vėliau nustatoma tik administratorės nuožiūra.

12240.

123Turto pardavimo ir perdavimo tvarka įtvirtinta ĮBĮ 33 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad įmonės turtas ir (arba) neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko (savininkų) turtas, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, įsiteisėjus ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalyje nurodytai teismo nutarčiai, parduodamas: 1) gyvūnai, produktai, kitas greitai gendantis ar galintis greitai prarasti savo prekinę vertę turtas – už administratoriaus, atsižvelgiant į analogiškų objektų (prekių) faktinių sandorių rinkoje kainas, nustatytą (kai turtas įkeistas – suderinus su įkaito turėtoju) kainą; 2) nekilnojamasis ir įkeistas turtas, taip pat turtas, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, išskyrus šios dalies 1 ir 4 punktuose ir šio straipsnio 4, 5 dalyse nurodytus atvejus, – iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 3) kitas ir neparduotas dvejose varžytynėse šios dalies 2 punkte nurodytas turtas – kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka tos pačios apimties ir detalumo, kaip buvo siūloma varžytynių metu.

12441.

125Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta teisės norma, nustatanti joje nurodyto turto (nekilnojamojo, įkeisto kilnojamojo ir turto, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą) pardavimo tvarką, yra imperatyvi. Tai, kad ši norma yra imperatyvi, patvirtina ir ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, suteikianti kreditorių susirinkimui diskrecijos teisę nustatyti ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto turto kitokią pardavimo tvarką tik tada, kai jis neparduotas dvejose varžytynėse (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1729-407/2017).

12642.

127Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos turto pardavimo tvarkos. Ginčo turtą sudaro

12881 vienetas įvairių atskirų baldų (lovos, stalai, lentynos, foteliai, kėdės, veidrodžiai, čiužiniai, kt.), kurių vertė svyruoja nuo 8,26 Eur iki 3 719,01 Eur. Bendra baldų vertė sudaro 15 343,36 Eur, t. y. viršija 250 bazinių socialinių išmokų (9 500 Eur), tačiau bylos faktinės aplinkybės neleidžia daryti išvados, jog nurodytas turtas turėtų būti laikomas kaip kompleksas ir, kad jo pardavimas iš varžytynių būtų privalomas ir / ar tikslingiausias realizavimo būdas. Pažymėtina, kad tiek baldų vertė, tiek pobūdis iš esmės skiriasi, be to bankrutuojančiai įmonei nuosavybės teise priklausantys baldai yra skirtingose vietose – kontrahentų UAB „Miegas“, A. V. Š. įmonės „Mažeikių rama“, UAB „Ralbera“, UAB „Alstonas“ parduotuvių ekspozicijose. Pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis, nurodytų baldų išardymas ir transportavimas į vieną vietą kainuotų apie 2 000 – 3 000 Eur, patalpų (sandėlio) nuoma baldams laikyti papildomai kainuotų 300 – 400 Eur per mėnesį. Atsižvelgus į šias aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimą vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta įmonės turtą parduoti ne iš varžytynių, o konsignacijos sutarčių pagrindu, pripažinti neteisėtu ar nepagrįstu.

12943.

130Nėra pagrindo sutikti ir su pareiškėjos atskirojo skundo argumentais, kad kreditorių priimta turto pardavimo tvarka (nustatyta pradinė baldų kaina su 30 procentų nuolaida) neužtikrina galimybės maksimaliai patenkinti kreditorių reikalavimus. Įvertinus minėtą aplinkybę, kad baldai yra parduotuvių ekspozicijose, taip pat bankroto proceso operatyvumo principą, tokio pobūdžio pardavimo tvarkos (mažesnės nei rinkos kaina) nustatymas laikytinas pagrįstu.

131Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dvyliktuoju darbotvarkės klausimu

13244.

133Dvyliktuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu kreditoriai nusprendė įpareigoti bankroto administratorę, įvykdžius ĮBĮ jai nustatytas pareigas ir darbus, sudaryti bendrovės likvidacinį balansą, jį pateikti kreditorių susirinkimų pirmininkui susipažinti ir kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį apygardos teismą su prašymu priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos.

13445.

135Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo kreditorių susirinkimo nutarimą dėl įmonės pabaigos pripažinti priimtą ne laiku ir paneigiančiu bankroto administratorės pareigą užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus, kadangi sprendimas dėl įmonės pabaigos galimas tik įvykdžius visas ĮBĮ numatytas procedūras.

13646.

137Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas neatsižvelgė, jog bankroto administratorė kreditoriams nepateikė informacijos ir duomenų apie bendrovės sudarytus sandorius per 36 mėn. laikotarpį, apie bendrovės bankroto priežastis, apie perimtą turtą, nepateikė ieškinio buvusiam įmonės vadovui dėl bankroto bylos neiškėlimo laiku, nepateikė atsiskaitymų eiliškumo pažeidimų analizės, taip pat kitos kreditoriams svarbios informacijos. Esant šioms aplinkybėms, pasak apeliantės, negalėjo būti svarstomas klausimas dėl BUAB „Baryso baldai“ pabaigos.

13847.

139Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, gavęs iš administratoriaus dokumentus, būtinus klausimui dėl įmonės pabaigos išnagrinėti, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013, 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Išvardintų sąlygų vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Aptartas teisinis reguliavimas įtvirtina, kad bet kokiu atveju sprendimą dėl įmonės pabaigos priima bankroto bylą nagrinėjantis teismas ir tik jam pavesta įvertinti ar yra išpildytos visos sąlygos įmonės pabaigai konstatuoti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-406-798/2016). Toks sprendimas atsakovės BUAB „Baryso baldai“ bankroto byloje dar nepriimtas.

14048.

141Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad kreditorių susirinkimo nutarimo dėl BUAB „Baryso baldai“ pabaigos priėmimo nėra pagrindo laikyti paneigiančiu bankroto administratorės pareigą užtikrinti tinkamą bankroto procedūrų atlikimą. Priešingai, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės pabaigos yra nukreiptas operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, užtikrina kreditorių interesų ir bankrutuojančios įmonės interesų pusiausvyrą, o vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas, nagrinėjamu atveju nesant įrodymų apie realią galimybę patenkinti kreditorių reikalavimus didesne apimtimi, neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininkės interesų apsaugos. Atkreiptinas dėmesys, kad ne tik teismui, priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos, yra nustatyta pareiga įsitikinti ar tinkamai yra pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti kreditorių finansinių reikalavimus, tačiau ir pačiame ginčijamame nutarime bankroto administratorei pavesta kreiptis į teismą, tik įvykdžius jai ĮBĮ nustatytas pareigas.

14249.

143Pareiškėja, ginčydama šį kreditorių susirinkimo nutarimą, iš esmės nurodė tuos pačius argumentus, kurie yra paneigti šios nutarties 28 – 29 punktuose, todėl pakartotinai dėl jų nepasisakytina. Atskirai pažymėtina, kad teisė ginčyti bankrutuojančios įmonės sudarytus sandorius, kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, suteikta ne tik įmonės administratoriui, bet ir įmonės kreditoriams (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad pareiškėja šiomis teisėmis yra pasinaudojusi (ketintų pasinaudoti), o bankroto administratorė, kaip nurodyta ataskaitoje, būtinų pagrindų tokių bylų inicijavimui nenustatė.

144Dėl bylos procesinės baigties

14550.

146Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas nagrinėjamam ginčui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino bei taikė ĮBĮ normas, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

147Dėl bylinėjimosi išlaidų

14851.

149Atskirąjį skundą atmetus, atsakovė BUAB „Baryso baldai“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Į bylą pateikti duomenys patvirtina BUAB „Baryso baldai“ patirtas 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Nurodytos išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintas rekomendacijas „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ (8.16 punktas), todėl atsakovei BUAB „Baryso baldai“ iš apeliantės VMI priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 384,68 Eur, t. y. iki atsiliepimo į atskirąjį skundą maksimalaus dydžio (CPK 98 straipsnis).

150Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

151Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

152Priteisti iš pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Baryso baldai“, j. a. k. 302707123, 384,68 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų 68 ct) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 8. 2.... 9. Nurodė, kad bankroto administratorė pirmajame kreditorių susirinkime... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. balandžio 3 d. nutartimi skundą tenkino... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad iš ginčijamos 2019 m. sausio 31 d. bankroto... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog bankroto administratorė... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja VMI kreditorių susirinkimo nutarimą... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos turi... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad BUAB „Baryso baldai“ pagrindinė veikla – baldų... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkime dvyliktuoju darbotvarkės... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 28. 10.... 29. Atskirajame skunde pareiškėja VMI prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m.... 30. 10.1.... 31. Kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad remiantis šiai... 32. 10.2.... 33. Administratorės teismui pateiktoje 2019 m. balandžio 2 d. informacijoje... 34. 10.3.... 35. Teismas neįvertino svarbios aplinkybės, kad išrinkus kreditorių komitetą... 36. 10.4.... 37. Administratorės pasiūlyta turto pardavimo tvarka neužtikrina galimybės... 38. 10.5.... 39. Teismas neatsižvelgė, kad bankroto administratorė kreditoriams nepateikė... 40. 10.6.... 41. Nors bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus... 42. 11.... 43. Atsakovė BUAB „Baryso baldai“, atstovaujama bankroto administratorės MB... 44. 11.1.... 45. Pareiškėja, turėdama galimybę susipažinti su bendrovės dokumentais,... 46. 11.2.... 47. Kreditoriai, balsų dauguma realizuodami kreditorių autonomijos principą,... 48. 11.3.... 49. Nutarimas, kuriuo nustatyta įmonės turto realizavimo tvarka, neprieštarauja... 50. 11.4.... 51. Pareiškėja, teigdama, kad turto perėmimas iš trečiųjų asmenų ir... 52. 11.5.... 53. Teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo kreditorių susirinkimo... 54. 12.... 55. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių... 56. 12.1.... 57. Akivaizdu, kad kreditorius V. B. yra suinteresuotas sau, kaip buvusiam vadovui... 58. 12.2.... 59. Neargumentuotas atsisakymas rinkti kreditorių komitetą, nulemtas... 60. Teismas... 61. IV.... 62. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 63. 13.... 64. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 65. Dėl procedūrinių pažeidimų... 66. 14.... 67. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 68. 15.... 69. Atskirajame skunde pareiškėja akcentuoja BUAB „Baryso baldai“... 70. 16.... 71. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 72. 17.... 73. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus... 74. 18.... 75. Bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus... 76. 19.... 77. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 78. 20.... 79. Apeliantė nekvestionuoja aplinkybių, susijusių su kreditorių susirinkimo... 80. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu... 81. 21.... 82. 2019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimu... 83. 22.... 84. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl... 85. 23.... 86. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą bankroto administratorius teikia... 87. 24.... 88. Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos teisinės reikšmės... 89. 25.... 90. Kreditorių susirinkimo patvirtintoje BUAB „Baryso baldai“ 2019 m. sausio... 91. 26.... 92. 2019 m. sausio 31 d. bankroto administratorės veiklos ataskaitoje taip pat... 93. 27.... 94. Bankroto administratorė, atsižvelgdama į kreditorių pastabas dėl savo... 95. 28.... 96. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, iš ataskaitos turinio ir... 97. 29.... 98. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos atskirojo skundo argumentais, kad... 99. 30.... 100. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad administratoriaus... 101. 31.... 102. Tiek bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo, tiek šio ginčo... 103. 32.... 104. Taigi apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 105. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 106. 33.... 107. Pareiškėja nesutinka su 2019 m. vasario 7 d. vykusiame kreditorių... 108. 34.... 109. ĮBĮ 23 straipsnis, įtvirtinantis kreditorių susirinkimo teises, be kita ko,... 110. 35.... 111. Sudarant kreditorių komitetą bei jam deleguojant kreditorių susirinkimo... 112. 36.... 113. Kadangi teisės aktai nenumato imperatyvaus įpareigojimo ir sąlygų, kurioms... 114. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu... 115. 37.... 116. 2019 m. vasario 7 d. BUAB „Baryso baldai“ kreditorių susirinkimo nutarimu... 117. 38.... 118. Atitinkamai kreditorių susirinkimo nutarimu vienuoliktuoju darbotvarkės... 119. 3 procentų turto kainos didinimo intervalą; turto nepardavus, įpareigoti... 120. 39.... 121. Atskirajame skunde nurodoma, kad vadovaujantis nusistovėjusia bankroto... 122. 40.... 123. Turto pardavimo ir perdavimo tvarka įtvirtinta ĮBĮ 33 straipsnyje, kurio 1... 124. 41.... 125. Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta... 126. 42.... 127. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nebuvo... 128. 81 vienetas įvairių atskirų baldų (lovos, stalai, lentynos, foteliai,... 129. 43.... 130. Nėra pagrindo sutikti ir su pareiškėjos atskirojo skundo argumentais, kad... 131. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dvyliktuoju darbotvarkės klausimu... 132. 44.... 133. Dvyliktuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu kreditoriai nusprendė... 134. 45.... 135. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo kreditorių... 136. 46.... 137. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas neatsižvelgė, jog bankroto... 138. 47.... 139. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, gavęs iš... 140. 48.... 141. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 142. 49.... 143. Pareiškėja, ginčydama šį kreditorių susirinkimo nutarimą, iš esmės... 144. Dėl bylos procesinės baigties... 145. 50.... 146. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 147. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 148. 51.... 149. Atskirąjį skundą atmetus, atsakovė BUAB „Baryso baldai“ įgijo teisę... 150. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 151. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartį palikti... 152. Priteisti iš pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos...