Byla e2A-1529-258/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Kutrienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Baltoil“, atsakovių Nacionalinės Žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir UAB „T Parkas“, trečiųjų asmenų UAB „Pelesos verslo centas“ ir UAB „Botfortas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Baltoil“, atsakovių Nacionalinės Žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir UAB „T Parkas“, trečiųjų asmenų UAB „Pelesos verslo centas“ ir UAB „Botfortas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Baltoil“ ieškinius atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei Žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos UAB „T Parkas“, AB „Swedbank“ ir Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimų ir įsakymo panaikinimo, valstybinės Žemės nuomos sutarties bei hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiais, pagal atsakovės UAB „T Parkas“ priešieškinį ieškovei UAB „Baltoil“, atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, ir Nacionalinei Žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo ir valstybinės Žemės nuomos sutarties dalių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis bei servituto nustatymo, trečiųjų asmenų UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ savarankišką reikalavimą dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys – UAB „Botfortas“, UAB „Pelesos verslo centras“, Z. D. ir V. Š..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Baltoil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 49VĮ-104-(14.49.2) ,,Dėl kitos paskirties valstybinio Žemės sklypo dalies, esančios valstybinės Žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilniuje, nuomos“; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo dienos Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB ,,T Parkas“ 2018 m. sausio 25 d. pasirašytą Valstybės Žemės nuomos sutartį Nr. 49SŽN-18-(14.49.57.); pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos uždarosios akcinės bendrovės ,,T Parkas“ ir ,,Swedbank“, AB 2018 m. sausio 31 d. sudarytą sutartinės hipotekos sandorį, notarinio registro Nr. 3-1141, sutartinės hipotekos identifikavimo kodas ( - ). Prijungtoje civilinėje byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašė panaikinti Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. balandžio 26 d. raštą Nr. 1SS-838-(7.5.), kuriuo buvo atmesti UAB „Baltoil“ 2018 m. sausio 17 d. skundas ir 2018 m. balandžio 4 d. skundas; panaikinti Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 49VĮ-2261-(14.49.2.) „Dėl Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-662 „Dėl 2008-12-19 Valstybinės Žemės nuomos sutarties Nr. 01/2008-277, pakeistos 2009-02-05 Susitarimu Nr. K01/2009-4, 2009-03-27 Susitarimu Nr. K01/2009-30, 2010-03-03 Susitarimu Nr. K01/2010-37 pripažinimo pasibaigusia ir valstybinės Žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ( - ), Vilniuje, dalių, reikalingų atskiriems pastatams (statiniams) eksploatuoti, nustatymo, nuomos sutarties sudarymo su UAB „Industrius“, nuomos sutarties, sudarytos su UAB „Baltoil“, dalinio pakeitimo“ pakeitimo“; panaikinti Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2016-03-14 d. raštą Nr. 49SJN-604-(14.49.105.) dėl atsisakymo leisti įkeisti 1,045 ha ploto dalies, esančios 2,17 ha valstybinės Žemės sklype ( - ), Vilniuje, kurio unikalus Nr. ( - ), nuomos teisę ir įpareigoti Nacionalinę Žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo spręsti klausimą dėl leidimo įkeisti 1,045 ha ploto dalies, esančios 2,17 ha valstybinės Žemės sklype ( - ), Vilniuje, kurio unikalus Nr. ( - ), nuomos teisę.

72.

8Ieškovė nurodė, kad Žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu ( - ), Vilniuje, yra ieškovei nuosavybės teise priklausantys statiniai, kurių užstatytas plotas – 10099,5 kv. m. Minėtų statinių eksploatavimui 2008 m. gruodžio 19 d. nuomos sutartimi Nr. N01/2008-278, pakeista 2009 m. vasario 5 d. susitarimu Nr. K01/2009-3, 2009 m. kovo 27 d. susitarimu Nr. K01/2009-31, 2010 m. kovo 3 d. susitarimu Nr. K01/2010-38, 2012 m. kovo 5 d. susitarimu Nr. 49SŽN-(14.49.66)-52, išnuomota 10450 kv. m ploto Žemės sklypo dalis. 2012 m. kovo 5 d. susitarimo Nr. SŽN-(14.49.66)-52 1 punkte numatytos konkrečios nuomojamos Žemės sklypo dalys, tenkančios kiekvienam ieškovei nuosavybės teise priklausančiam statiniui. Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 49VĮ-2261-(14.49.2) aukščiau paminėtas Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2)-662 buvo pakeistas, perskirstant statiniams priskirtas Žemės sklypo dalis ir numatant, kad UAB „Baltoil“ priklausantiems statiniams, t. y. kitiems statiniams Aikštelei, šaligatviui, pažymėtiems plane a1, b2, Aikštelės a1 plotas – 8944 kv. m, šaligatvio b1 plotas – 357,00 kv. m, bendras plotas 9301 kv. m,, kiti inžineriniai statiniai – Stoginė, nepriskirta jokia Žemės sklypo dalis. Minėtiems ieškovės statiniams Žemės sklypo dalys įsakymu Nr. 49VĮ2261-(14.49.2) buvo priskirtos kitiems savininkams priklausantiems statiniams, kurie nėra pastatyti šiose Žemės sklypo dalyse. Aikštelė ir šaligatvis, kurių pažymėjimas plane a1 ir b2, bei Stoginė 9I1/g yra vieninteliai statiniai Žemės sklype, kuriems 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 49VĮ-2261-(14.49.2) nepriskirtas Žemės sklypo plotas ir kurie atsiduria kitiems Žemės sklypo naudotojams priskirtoje žemėje. Ieškovas laiko, kad tuo buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.551 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės Žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 8 p., 28 p., 33 p. Minėtos teisės normos numato, kad kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui tenka Žemės sklypo dalis, reikalinga jam eksploatuoti.

93.

10Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ieškovei tapo žinoma, kad UAB „T Parkas“ sudarė nuomos sutartį dėl 15485 kv. m ploto Žemės sklypo dalies ir įkeitė nuomos teisę. Ginčijamas įsakymas priimtas ir nuomos sutartis sudaryta remiantis matininko J. M. parengtu 2017 m. rugsėjo 21 d. Žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, planu M 1:500, kuris neatitinka įstatymų reikalavimų, nes nėra išskirtos Žemės sklypo dalys, reikalingos ieškovei priklausantiems statiniams eksploatuoti (Aikštelei, šaligatviui ir Stoginei). Minėtame plane neteisingai nurodyta, kad Stoginė nėra išlikusi, nes iš tikrųjų yra išlikę Stoginės pamatai, esantys šalia pastato – sandėlio 8F1p. Ieškovei nuosavybės teise priklausančiais statiniais užstatyta Žemės sklypo dalis yra išnuomota kitų statinių savininkams, kuriems priklausančiais statiniais nuomojama Žemės sklypo dalis neužstatyta. Ieškovė laiko, kad tuo yra pažeidžiamos jos kaip minėtų statinių savininkės teisės. Ieškovė laiko, jog jai priklausantys inžineriniai statiniai - Aikštelė, šaligatvis, unikalus Nr. ( - ), pažymėti plane a1, b1 laikytini pagrindiniais statiniais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.12 str. apibrėžtą sąvoką. Minėti statiniai naudojami kaip savarankiškas statinys, ką patvirtina jų nuomos sutartys. Tai, kad minėti statiniai yra savarankiški nekilnojamojo turto vienetai, patvirtina prejudicinę reikšmę šioje civilinėje byloje turintis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1188-910/2015.

114.

12Atsakovai ieškinio nepripažino. Pagrindiniu argumentu nurodė tai, jog ieškinyje nurodyti ieškovei nuosavybės teise priklausantys statiniai, esantys Žemės sklype Pelesos g. 1, Vilniuje: Aikštelė ir šaligatvis, kurių pažymėjimas plane a1 ir b2, bei Stoginė 9I1/g, nėra savarankiški statiniai. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. ir Taisyklių 28.1 punkte įtvirtintas imperatyvas, draudžiantis valstybinę Žemės be aukciono išnuomoti ūkinės veiklos pobūdžio ar neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės statiniams, todėl Plane, kuriuo remiantis buvo priimtas Ginčijamas Įsakymas ir sudaryta Ginčijama Nuomos Sutartis, visiškai pagrįstai ir teisėtai Aikštelei (Asfalto dangai) ir Stoginei nėra išskirtos savarankiškos Žemės sklypo dalys.

135.

14Atsakovė UAB „T Parkas“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti niekine ir negaliojančia nuo priėmimo momento Nacionalinės Žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-662 dalį, kuria inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) – Aikštelė, šaligatvis (unikalus Nr. ( - )) eksploatavimui buvo nustatyta 9 764 kv. m. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis, o inžinerinio statinio – Stoginė (unikalus Nr. ( - )) eksploatavimui – 4 kv. m. ploto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis; pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento Nacionalinės Žemės tarnybos ir UAB „Baltoil“ sudaryto 2012 m. kovo 5 d. susitarimo dėl 2008 m. gruodžio 19 d. valstybinės Žemės nuomos sutarties Nr. N01/2008-278, pakeistos 2009 m. vasario 5 d. susitarimu Nr. K01/2009-3, 2009 m. kovo 27 d. susitarimu Nr. K01/2009-31, 2010 m. kovo 3 d. susitarimu Nr. K01/2010-38, dalinio pakeitimo dalį, kuria inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) – Aikštelė, šaligatvis (unikalus Nr. ( - )) eksploatacijai buvo išnuomota 9 764 kv. m. ploto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis, o inžinerinio statinio – Stoginė (unikalus Nr. ( - )) eksploatacijai buvo išnuomota 4 kv. m. ploto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis; nustatyti inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) – Aikštelė, šaligatvis (unikalus Nr. ( - )), tampančio tarnaujančiu daiktu, servitutus pagal pateikiamą Servitutų nustatymo planą.

156.

16Tretieji asmenys UAB „Botfortas“ ir UAB „Pelesos verslo centras“ pareiškė savarankiškus reikalavimus. Prašė pagal teikiamą UAB „Geoksis“ matininko J. M. parengtą planą nustatyti 2007 kv. m ploto neterminuotą servitutą kitiems inžineriniams statiniams Aikštelei, šaligatviui, unikalus Nr. ( - ) (tarnaujantis daiktas) administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ) (viešpataujantis daiktas), naudai tokiomis sąlygomis:

176.1.

18Servituto turėtojai yra viešpataujančio daikto savininkai ir / ar bet kokie viešpataujančio daikto savininko nurodyti / įgalioti tretieji asmenys, taip pat viešpataujančio daikto (jo dalies) nauji savininkai, viešpataujančiame daikte suformuotų patalpų savininkai ar kiti teisėti viešpataujančio daikto (jo dalies) naudotojai ir / ar valdytojai;

196.2.

20Servituto turėtojai turi teisę be atskiro tarnaujančio daikto savininko sutikimo netrukdomai ir bet kuriuo paros metu valdyti ir naudotis tarnaujančiu daiktu, prieiti, privažiuoti prie tarnaujančio daikto, statyti transporto priemones ir kitaip naudoti tarnaujantį daiktą pagal jo tiesioginę paskirtį;

216.3.

22Servituto turėtojai turi teisę be atskiro tarnaujančio daikto savininko sutikimo netrukdomai ir bet kuriuo paros metu naudotis tarnaujančiu daiktu tiek, kiek yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka įrenginėjant, statant, rekonstruojant, eksploatuojant, aptarnaujant ir / remontuojant viešpataujantį daiktą (jo dalis), naudojantis ir / ar valdant viešpataujantį daiktą (jo dalis);

236.4.

24Tarnaujančio daikto savininkas neturi teisės tarnaujančio daikto dalyje, kurios atžvilgiu nustatomas servitutas, statyti kokias nors kliūtis, užtvarus ar imtis bet kokių veiksmų, kurie trukdytų ar kaip nors apribotų galimybę tinkamai naudoti ir eksploatuoti viešpataujantį daiktą ar įgyvendinti aukščiau nurodytas servituto turėtojų teises.

257.

26Nurodė, kad tinkamam Administracinio pastato naudojimui pagal tikslinę paskirtį yra būtina galimybė prieiti, privažiuoti prie Administracinio pastato, parkuoti transporto priemones, o tam reikalinga servitutų nustatymo plane prie Administracinio pastato pažymėta Sklypo dalis, užstatyta Aikštele (asfalto danga bei šaligatviu). Be to, 2014-06-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-533 patvirtinto STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107 p. esančios lentelės 4 p. nustato, kad administracinės paskirties pastato minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius yra 1 vieta 25 kv. m. pagrindinio ploto. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Administracinio pastato pagrindinis plotas lygus 2260,82 kv. m, todėl tokiam pastatui tenkantis minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius siekia 90 vietų (2260,82 kv. m / 25). Vadinasi, visiškai pagrįstai PVC su Botfortu prašo nustatyti tokio turinio servitutą. Taip pat nurodė, kad NŽT 2017 Įsakymu priskirdama atitinkamą Sklypo dalį Administraciniam pastatui (iš esmės sutampa su Aikštelės dalimi, kuriai prašoma taikyti servitutą) pripažino, jog tokia Sklypo dalis yra būtina tinkamam Administracinio pastato eksploatavimui ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį, todėl PVC ir Botforto prašomo nustatyti servituto turinys yra visiškai pagrįstas.

278.

28Ieškovė su priešieškiniu ir trečiųjų asmenų savarankiškais reikalavimais nesutiko.

29II.

30Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

319.

32Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovės reikalavimus atmetė. Atsakovės UAB „T Parkas“ priešieškinį patenkino iš dalies. Teismas pripažino negaliojančia nuo priėmimo momento Nacionalinės Žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-662 dalį, kuria inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) – Aikštelės, šaligatvio, unikalus Nr. ( - ), eksploatavimui buvo nustatyta 9 764 kv. m. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis, o inžinerinio statinio – Stoginė, unikalus Nr. ( - ), eksploatavimui – 4 kv. m. ploto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis; pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento Nacionalinės Žemės tarnybos ir UAB „Baltoil“ sudaryto 2012 m. kovo 5 d. susitarimo dėl 2008 m. gruodžio 19 d. valstybinės Žemės nuomos sutarties Nr. N01/2008-278, pakeistos 2009 m. vasario 5 d. susitarimu Nr. K01/2009-3, 2009 m. kovo 27 d. susitarimu Nr. K01/2009-31, 2010 m. kovo 3 d. susitarimu Nr. K01/2010-38, dalinio pakeitimo dalį, kuria inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) – Aikštelė, šaligatvis, unikalus Nr. ( - ), eksploatacijai buvo išnuomota 9 764 kv. m. ploto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis, o inžinerinio statinio – Stoginė (unikalus Nr. ( - )) eksploatacijai buvo išnuomota 4 kv. m. ploto Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) dalis. Kitą priešieškinio dalį atmetė. Teismas taip pat atmetė trečiųjų asmenų UAB „Botfortas“ ir UAB „Pelesos verslo centras“ savarankiškus reikalavimus dėl servituto nustatymo. Teismas priteisė lygiomis dalimis iš atsakovių UAB „Baltoil“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsakovės UAB „T Parkas“ naudai 4214,84 EUR bylinėjimosi išlaidų.

3310.

34Teismas nustatė, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta Aikštelės (asfalto dangos) ir Stoginės pagrindinė naudojimo paskirtis yra kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). Ieškovei nuosavybės teise Stoginė fiziškai nėra išlikusi, ką patvirtina atsakovės UAB „T Parkas“ pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Aplinkybė, jog yra išlikę Stoginės pamatai, nepaneigia, jog Stoginė nėra naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį ir nepatvirtina valstybinės Žemės sklypo nuomos šio statinio eksploatavimui būtinumo.

3511.

36Teismas sprendė, kad net 9301 kv. m valstybinės Žemės sklypo dalies priskyrimas tik inžinerinių statinių – Aikštelės ir Stoginės eksploatavimui pažeidžia kitų statinių savininkų teises naudotis jų statinių eksploatavimui pagal jų tiesioginę paskirtį reikalingu valstybinės Žemės sklypo plotu. Nei Aikštelėje, nei šaligatvyje negali būti vykdoma jokia kita veikla, nesusijusi su aplinkui esančių statinių eksploatavimu. Teismas sprendė, kad ieškovės nurodyta aplinkybė, jog minėta Aikštelė yra faktiškai nuomojama automobilių parkavimui, nekeičia Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotos minėto statinio paskirties – kiti inžineriniais statiniai (kiemo įrenginiai). Pažymėjo, jog minėto statinio nuoma automobilių parkavimui neatitinka Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotos minėto statinio paskirties. Todėl nagrinėjamu atveju su ieškove sudaryta nuomos sutarties dalis dėl minėtiems statiniams eksploatuoti išnuomoto Žemės sklypo nutraukta teisėtai.

3712.

38Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 20 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2014, yra išaiškinęs, kad teisė naudotis valstybine žeme pastatams ir statiniams eksploatuoti, ją nuomoti ir pirkti yra teisės aktuose nustatyta teisė. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad atsakovei UAB „T Parkas“ Žemės sklypo dalis ginčijamais įsakymu ir nuomos sutartimi išnuomota teisėtai. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog ginčijamais įsakymais ir nuomos sutartimi buvo pažeistos ieškovės, kaip to paties Žemės sklypo naudotojos bei kitų tame pačiame Žemės sklype esančių pastatų bei statinių savininko teisės. Ieškovė taip pat neįrodė, jog Žemės sklype esantiems statiniams eksploatuoti reikalingas valstybinės Žemės sklypo plotas nustatytas netinkamai. Ieškovė nenurodė, kokie teisės aktai numato privalomą nuomojamo valstybinės Žemės sklypo plano derinimą su kitais valstybinės Žemės sklypo nuomininkais ar valstybinėje žemėje esančių pastatų savininkais.

3913.

40Teismas nurodė, kad teisės aktai draudžia Aikštelės (asfalto dangos) ir Stoginės (kuri net nėra išlikusi) eksploatacijai išskirti atskirą Žemės sklypo ploto dalį, kadangi šie statiniai pagal tiesioginę jų paskirtį neatitinka savarankiškai funkcinės paskirties statinių kriterijų. Įstatymo numatytas draudimas valstybinę Žemės be aukciono išnuomoti ūkinės veiklos pobūdžio ar neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės statiniams, įsigaliojo 2004 m. vasario 21 d., t. y. prieš ieškovei nuosavybės teise įsigyjant ginčo kiemo statinius. Analogiškas draudimas yra įtvirtintas ir Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės Žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 28.1 punkte. Aplinkybę, kad Aikštelė (Asfalto danga) ir Stoginė iš esmės neatitinka savarankiškai funkcionuojantiems statiniams taikomų kriterijų patvirtina duomenys įrašyti Nekilnojamojo turto registre apie pagrindinę naudojimo paskirtį. Nekilnojamojo turto registro duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

4114.

42Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ne kiekvienas ant valstybinės Žemės sklypo esančio pastato savininkas turi teisę be aukciono išsinuomoti valstybinės Žemės sklypą, o tik tas, kurio pastatas turi apibrėžtą naudojimo paskirtį arba ūkinės veiklos pobūdį. Nagrinėjamu atveju dalis ieškovei nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių Žemės sklype ( - ), Vilniuje: Aikštelė (asfalto danga) bei Stoginė neturi apibrėžtos savarankiškos naudojimo paskirties ir ūkinės veiklos pobūdžio. Aplinkybė, kad Aikštelė (asfalto danga) ir Stoginė yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai, turintys unikalius numerius ir galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais, neturi įtakos to daikto turimai funkcinei paskirčiai. Nacionalinės Žemės tarnybos 2012 m. vasario 24 d. įsakymo ir 2012 m. kovo 5 d. susitarimo dalys, kuriomis buvo išskirtos ir išnuomotos savarankiškos Žemės sklypo dalys, skirtos Aikštelės (asfalto dangos) ir Stoginės eksploatacijai, pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas, todėl pripažįstamos negaliojančiomis. Dėl atsakovės UAB „T Parkas“ teisės ginčyti minėtą administracinio akto ir nuomos sutarties dalį teismas pažymėjo, jog jie pažeidžia atsakovės, kaip tame pačiame Žemės sklype esančio pastato savininkės teisę į pastato eksploatavimui reikalingos Žemės sklypo dalies nuomą. Todėl šią priešieškinio dalį tenkino.

4315.

44Teismas, pasisakydamas dėl atsakovės UAB „T Parkas“ ir trečiųjų asmenų UAB „Botfortas“ bei UAB „Pelesos verslo centras“ reikalavimų, susijusių su servitutų nustatymu, nurodė, kad prašymas nustatyti servitutą iš esmės motyvuojamas ne servituto būtinumu (negalėjimu naudoti statinio nenustačius servituto), o tuo, kad nenustačius servituto atsakovė ir tretieji asmenys negali naudotis jiems išnuomota Žemės sklypo ( - ), Vilniuje (toliau – Žemės sklypas) dalimi, nes šiems asmenims buvo išnuomota Žemės sklypo dalis, užstatyta ieškovei priklausančiais statiniais. Teismas nurodė, kad, priešingai nei teigia ieškovė, tokia situacija nepatvirtina ieškovės šioje byloje ginčijamo Nacionalinės Žemės tarnybos 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo dėl numotinų Žemės sklypo dalių neteisėtumo. Ieškovė, įsigydama nuosavybėn neapibrėžtos savarankiškos funkcinės paskirties statinius neturėjo pagrindo tikėtis, jog jiems eksploatuoti bus išnuomotas Žemės sklypas, tokią nuomos teisę atimant iš likusių savarankiškos funkcinės paskirties pastatų savininkų. Todėl nagrinėjamu atveju kliūtys naudotis nuosavybės teise priklausančiais statiniais, ieškovės sudarytos nuomos sutarties bei administracinio akto dalis pripažinus negaliojančiomis kyla ne atsakovei ir tretiesiems asmenims, o ieškovei. Kad ieškovei nuosavybės teise priklausanti Aikštelė nėra susijusi su kitais statiniais tame pačiame Žemės sklype esančiais statiniais taip, kad be jos kiti statiniai negalėtų būti naudojami pagal paskirtį arba būtų nevisaverčiai, konstatavo Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1188-910/2015.

4516.

46Teismas, pasisakydamas dėl atsakovės UAB „T parkas“ ir trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su servitutu, nurodė, kad servitutas priverstinai gali būti nustatomas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas; servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti daikto savininko interesų įgyvendinimą. Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė, todėl, spręsdami su servituto nustatymu susijusius klausimus, teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsakovei ir tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausantiems statiniams eksploatuoti yra išnuomotas valstybinės Žemės sklypas, o ieškovei priklausantys statiniai, kaip konstatuota civilinės bylos Nr. 2-1188-910/2015 teismo sprendime sudaro tik patogesnes sąlygas naudotis kitais tame pačiame sklype esančiais statiniais, tačiau nėra būtini šiems statiniams eksploatuoti.

47III.

48Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4917.

50Apeliaciniu skundu tretieji asmenys UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ prašo sprendimą dalyje dėl UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ savarankiško reikalavimo nustatyti servitutą pakeisti ir reikalavimą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

5117.1.

52Siekiant tinkamai naudotis jiems priklausančiu Administraciniu pastatu, būtų neišvengiamai naudojamasi dalimi Aikštelės – egzistuoja objektyvus poreikis nustatyti servitutą daliai Aikštelės. Eksploatuojant administracinį pastatą būtų neišvengiamai naudojamasi Aikštelės dalimi – eksploatuoti administracinio pastato nesinaudojant Aikštelės dalimi yra objektyviai neįmanoma. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės apskritai nevertino, dėl ko, pasiremdamas tik deklaratyviais teiginiais ir kitoje byloje priimtu teismo sprendimu, neturinčiu nieko bendro su servitutų nustatymu, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

5317.2.

54Servitutas Aikštelės atžvilgiu yra reikalingas ne tam, kad tiesiog būtų galima naudotis sklypo dalimi, tačiau sklypo dalimi, kuri yra būtina Administracinio pastato eksploatavimui. Servitutą tretieji asmenys prašė nustatyti ne sklypo dalies naudai, kaip sprendime teigia pirmosios instancijos teismas, tačiau būtent Administracinio pastato naudai. Žemiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad prašomo nustatyti servituto turinys buvo nulemtas būtent administracinio pastato eksploatacinių poreikių ir esamos susiklosčiusios užstatymo sklype situacijos.

5517.3.

56NŽT 2017 Įsakymu po visapusiško įvertinimo buvo nustatyta administracinio pastato eksploatavimui reikalinga ir objektyviai įmanoma Sklypo dalis. Būtent šioje sklypo dalyje (reikalingoje būtent administracinio pastato eksploatavimui) esančiai Aikštelės daliai tretieji asmenys ir prašo nustatyti servitutą. Vadinasi, ta aplinkybė, jog sklypo dalis, į kurią patenkančiai Aikštelės daliai prašomas nustatyti servitutas, yra reikalinga administracinio pastato eksploatavimui, yra patvirtinta 2017 Įsakymu, t. y. už valstybinės Žemės sklypo dalių skirtingų tokiame sklype esančių statinių eksploatavimui priskyrimą atsakingos institucijos sprendimu. Pats pirmosios instancijos teismas tikrino 2017 Įsakymo teisėtumą ir patvirtino, jog 2017 Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, t. y. teismas pripažino, kad atsakinga institucija priskyrė pagrįstą sklypo dalį administracinio pastato eksploatavimui, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė nustatyti servitutą Aikštelės daliai, patenkančiai į sklypo dalį, reikalingą administracinio pastato eksploatavimui, priėjimui, privažiavimui prie jo. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad prašomo turinio servituto poreikį lemia būtent administracinio pastato paskirtis. Administracinis pastatas yra administracinės paskirties. Todėl akivaizdu, kad tinkamam administracinio pastato naudojimui pagal tikslinę paskirtį yra būtina ne tik sklypo dalis, esanti po pastatu, bet ir pastatu neužstatyta sklypo dalis.

5717.4.

58Pirmosios instancijos teismas netinkamai rėmėsi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1188-910/2015 sprendimu, kadangi jame nebuvo nustatinėjamos jokios aplinkybės, kurių pagrindu sprendžiama dėl servituto būtinumo. Kitoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad sklype esantys pagrindiniai statiniai (įskaitant T Parko garažą, PVC ir Botfortui priklausantį administracinį pastatą) galėtų būti naudojami ir tuo atveju, jeigu Aikštelės nebūtų, be to, konstatuota, jog Aikštelė nelaikytina visų Sklype esančių statinių priklausiniu, dalinės nuosavybės teise priklausančia tų pastatų savininkams. Teismas nagrinėjo Aikštelės teisinio savarankiškumo klausimą, o ne tai, ar esant susiklosčiusiai situacijai, siekiant eksploatuoti administracinį pastatą yra įmanoma nesinaudoti Aikštele.

5917.5.

60Teismas tik konstatuodamas, kad Aikštelė sudaro tik patogesnes sąlygas naudotis administraciniu pastatu, sprendime niekaip nepagrindė, kokiu racionaliu būdu gali būti eksploatuojamas administracinis pastatas nesinaudojant dalimi Aikštelės.

6117.6.

62Prašomo servituto nustatymas realiai niekaip nesuvaržytų Baltoil teisių. Tą savo sprendime konstatavo ir pats pirmosios instancijos teismas, tačiau vis tiek padarė priešingą išvadą dėl servituto nustatymo. Be to, Baltoil neturint jokių teisių į sklypo dalį, esančią po Aikštelės dalimi, kuriai prašoma nustatyti servitutą, servituto nustatymas jokių Baltoil teisių nesuvaržo, nes Baltoil priklausanti Aikštelė sklype yra neteisėtai ir negali būti niekaip naudojama.

6317.7.

64Atsisakęs nustatyti prašomą servitutą, pirmosios instancijos teismas nesprendė ir dėl servituto atlygintinumo. Dėl šios priežasties Botfortas ir PVC prašo apeliacinės instancijos teismo, sprendžiant dėl servituto atlygintinumo, vadovautis PVC ir Botforto procesiniuose dokumentuose bei žodiniuose paaiškinimuose išsamiai išdėstytais argumentais.

6518.

66Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „T Parkas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-10 sprendimo, priimto civilinėje dalį, kuria buvo atmestas UAB „T Parko“ 2018-05-31 priešieškinio reikalavimas dėl servituto nustatymo ir šioje byloje priimti naują sprendimą – nustatyti inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) - Aikštelė, šaligatvis (unikalus Nr. ( - )), tampančio tarnaujančiu daiktu, servitutus pagal pateiktą 2018-11-14 UAB „Geoksis“ matininko J. M. servitutų nustatymo planą. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

6718.1.

68T Parkui, PVC ir Botfortui nuosavybės teise priklausantys statiniai (pastatas-garažas ir administracinis pastatas), kurių naudojimo ir tinkamo eksploatavimo užtikrinimui ir prašoma nustatyti servitutus, yra Žemės sklype, kuris iš esmės visas priklauso valstybei (išskyrus 7 kv. m. iš 21 700 kv. m., kurie nuosavybės teise priklauso PVC). Pastato-garažo užstatytas plotas yra 8 414 kv. m., o bendras plotas siekia 31191,40 kv. m., administracinio pastato - atitinkamai 804 kv. m. ir 2 649,88 kv. m. Taigi abiejų šių pastatų bendras užstatymo plotas siekia 42,5 proc. viso Žemės sklypo ploto, o visas bendras plotas - net 156 proc. Žemės sklypo ploto. Be Pastato-Garažo ir administracinio pastato, Žemės sklype dar yra šie savarankiškai funkcionuojantys statiniai. Iš esmės visas likęs valstybinės Žemės sklypo plotas (apie 9 301 kv. m.), kuris nėra užstatytas savarankiškai funkcionuojančiais statiniais, yra padengtas/ užklotas Baltoil priklausančia Aikštele (asfalto danga), kuri pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pagrindinę naudojimo paskirtį (kiti inžineriniai statiniai(kiemo įrenginiai) yra skirta kiemo funkcijai atlikti. Kadangi Baltoil priklausanti Aikštelė (asfalto danga) yra įsiterpusi tarp visų Žemės sklype esančių savarankiškai funkcionuojančių statinių ir juos apsupusi bei siekia Žemės sklypo ribas iš visų pusių, tai tiek T Parkas, tiek kiti asmenys, kuriems priklauso Žemės sklype esantys statiniai (jų patalpos), norėdami patekti į savo nuosavybę ir ją naudoti pagal paskirtį, neišvengiamai turi pasinaudoti ir atitinkama dalimi Aikštelės (asfalto dangos) - ja pravažiuoti, praeiti, ant jos pasilikti transporto priemonę ar pan.

6918.2.

70Pirmosios instancijos teismas bandydamas paneigti objektyvios būtinybės nustatyti prašomus servitutus buvimą, visiškai nepagrįstai rėmėsi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-16 sprendime, priimtame kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1188-910/2015. Nurodytame 2015-03-16 sprendime, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas dėl Aikštelės (asfalto dangos) buvimo esmine Pastato-Garažo, administracinio pastato ir kontrolinio punkto dalimi (Civilinio kodekso 4.15 str. prasme) ir būtent šiame kontekste buvo padaryta išvada, jog Aikštelė(Asfalto danga) su pastatu-garažu, administraciniu pastatu ir kontroliniu punktu nėra tiek susijusi, kad bejos (jos nesant) nurodyti statiniai negalėtų būti naudojami pagal paskirtį.

7118.3.

72Aikštelės (asfalto dangos) atžvilgiu prašomų nustatyti servitutų (tiek Pastato-Garažo eksploatacijai, tiek kelio servituto, skirto bendram naudojimui) plotai ir paskirtys iš esmės sutampa su matininko J. M. parengtu 2017-09-21 Žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, planu M 1:500, kurio pagrindu NŽT priėmė 2017 įsakymą, juo išskirdama kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui (vertinant jo faktinį, o ne teisinį statusą) eksploatuoti reikalingą atskirą Žemės sklypo dalį bei (ii) numatydama bendro naudojimo erdves, kurios nagrinėjamu atveju yra būtinos tam, kad būtų galima tinkamai naudoti ir eksploatuoti visus Žemės sklype savarankiškai funkcionuojančius statinius pagal jų turimą pagrindinę paskirtį.

7318.4.

74Aikštelės (asfalto dangos) atžvilgiu T Parko prašomi nustatyti servitutai, kurių turinys, tikslai ir plotai atitinka 2017 įsakymu NŽT nustatytas ir paskirstytas Žemės sklypo dalis, yra racionalūs, pagrįsti ir objektyviai būtini. Priešingu atveju, ne tik Pastato-Garažo, bet ir kitų Žemės sklype esančių savarankiškai funkcionuojančių statinių (administracinio pastato, kontrolinio punkto, autoserviso ir kt.) nebūtų įmanoma naudoti pagal paskirtį.

7518.5.

76T Parko vertinimu, atsižvelgiant į turimą specifinę situaciją, Aikštelės (Asfalto dangos) atžvilgiu turėtų būti nustatomi neatlygintiniai nustatomi servitutai. Nustačius prašomus servitutus - pagrindinė Aikštelės (asfalto dangos) naudojimo paskirtis nepasikeis ir nebus papildomai apribota. Tai yra, Aikštelė (asfalto danga) ir toliau bus naudojama tik tam, kad būtų užtikrintas patekimas į visus kitus Žemės sklype savarankiškai funkcionuojančius statinius bei užtikrintas šių statinių tinkamas naudojimas ir eksploatavimas. Jokiai kitai veiklai ar paskirčiai Aikštelė (asfalto danga) negalėjo ir negalės būti naudojama. Nuomos mokestį už naudojimąsi Žemės sklypo dalimi, kuri yra uždengta Aikštele (asfalto danga) moka T Parkas ir kitų savarankiškai funkcionuojančių statinių savininkai, to tarpu Baltoil sutaupo 2 735,04 EUR per metus. Už Aikštelę (asfalto dangą) Baltoil mokamas nekilnojamojo turto mokestis siekia 1425 EUR per metus, yra ženkliai mažesnis už Baltoil patiriamą sutaupymą nemokant nuomos mokesčio už valstybinės Žemės sklypo dalį, esančia po Aikštele (asfalto danga). Pajamos už Aikštelės (asfalto dangos) dalies nuomą, Baltoil buvo gaunamos naudojant Aikštelę (asfalto dangą) ne pagal jos paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, todėl akivaizdu, kad asmuo negali pagrįstai ir teisėtai tikėtis tokių negautų pajamų kompensacijos.

7718.6.

78Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad atitinkamos 2012 įsakymo ir 2012 susitarimo dalys yra niekinės ir negaliojančios ab initio, kadangi yra priimtos/sudarytos pažeidžiant imperatyvias teisės aktų normas, draudžiančias išnuomoti valstybinę žemę be aukciono ūkinės veiklos pobūdžio ar neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės statinių eksploatacijos ar naudojimo užtikrinimui, sprendime kartu privalėjo konstatuoti ir iš to kylančias pasekmes. Imperatyvios teisės aktų normos draudžia Aikštelės (asfalto dangos) ir Stoginės (kuri realiai net nėra išlikusi) eksploatavimui išnuomoti atskiras Žemės sklypo dalis, taip pat nėra jokių objektyvių galimybių kitu teisėtu būdu suteikti teisę naudotis Žemės sklypu Aikštelės (asfalto dangos) ir neišlikusios Stoginės eksploatacijai, NŽT, kaip valstybinės Žemės patikėtinė, turėtų būti įpareigojama išpirkti Aikštelę (asfalto dangą) iš Baltoil. Tokią poziciją iš esmės patvirtina ir aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-76-684/2018).

7919.

80Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Baltoil“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą dalyje, kuria atmesti ieškovo UAB „Baltoil“ ieškiniai ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Baltoil“ ieškinius tenkinti; panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą dalyje, kuria tenkinta dalis UAB „T Parkas“ priešieškinio reikalavimų ir šioje dalyje UAB „T parkas“ priešieškinio reikalavimus atmesti. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

8119.1.

82Pirmosios instancijos teismas savo išvadas dėl Aikštelės ir Stoginės funkcinės priklausomybės bei apibrėžto naudojimo grindė Nekilnojamojo turto registre įregistruota Aikštelės ir Stoginės paskirtimi (Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)), tačiau ignoravo faktinį statinių naudojimą, taip nukrypdamas nuo teismų praktikoje nustatytų vertinimo kriterijų. Teismų praktikoje įtvirtinta taisyklė, kad lemiamą reikšmę turi ne sklype esančių statinių teisinio registravimo duomenys, bet faktinės situacijos vertinimas, todėl kiekvienu atveju svarbu įvertinti ir tai, ar Žemės sklype vykdoma veikla susijusi su esančio statinio naudojimu, ar numatoma toliau plėtoti šią ar kitokią veiklą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-228/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; 2013-03-14 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-117/2013 ir kt.). Kad ieškovė Žemės sklype faktiškai vykdo veiklą, susijusią su Aikštelės naudojimu, patvirtina ieškovės į bylą pateiktos nuomos sutartys, iš kurių matyti, kad Aikštelė naudojama automobiliams statyti, atitinkamos aplinkybės užfiksuotos ir atsakovės UAB „T Parkas“ pateiktame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Teismų praktika patvirtina, kad ieškovė turėjo teisę išsinuomoti Aikštelės užimamą Žemės sklypo plotą, nes faktiškai naudojo Aikštelę.

8319.2.

84Ginčijamame sprendime padaryta niekuo nepagrįsta išvada, kad Aikštelės nuoma automobilių parkavimui neatitinka Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotos Aikštelės paskirties, nes akivaizdu, kad vienas iš įprastų Aikštelės, kiemo naudojimo būdų yra naudojimas automobiliams statyti. Tai pripažino ir kitos šalys byloje (UAB „T Parkas“, UAB „Pelesos verslo centras“ UAB „Botfortas“), teismui pateiktuose priešieškinyje ir savarankiškuose reikalavimuose reikalaudami suteikti teisę naudotis Aikštele (nustatyti servitutą) būtent šiai paskirčiai – transporto priemonėms statyti.

8519.3.

86Pirmosios instancijos teismas, Aikštelę ir Stoginę laikydamas statiniais, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui ir neturi aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio, turėjo vadovautis, tačiau nesivadovavo prejudiciniais faktais, nustatytais kitoje byloje. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimas įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismui 2016-01-21 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-768-431/2016 atmetus ieškovo apeliacinį skundą, nutartyje apeliacinės instancijos teismas patvirtino, kad „visi viename Žemės sklype esantys pagrindiniai daiktai, tarp kurių yra ir garažas, gali būti naudojami pagal paskirtį, nepaisant Aikštelės, tvoros, šaligatvio buvimo“, ir pasisakė, kad „nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti kiemo statinius (tvorą, Aikštelę bei šaligatvį) garažo priklausiniais“. Pirmosios instancijos teismas ginčijamą sprendimą grindė išvadomis, kad nei Aikštelėje, nei šaligatvyje negali būti vykdoma jokia kita veikla, nesusijusi su aplinkui esančių statinių eksploatavimu, kad Aikštelė neturi aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio, tačiau šios išvados prieštarauja aukščiau nurodytuose sprendime ir nutartyje nustatytiems prejudiciniams faktams. Kad Aikštelė, Stoginė yra savarankiškai funkcionuojantys statiniai patvirtina ir tai, kad jais nuo 2006 metų buvo disponuojama atskirai nuo kitų statinių, šiuo metu priklausančių atsakovui UAB „T Parkas“, tretiesiems asmenims UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ ir kartu su degalinės statiniais, kurie priklauso ieškovui. Šios aplinkybės konstatuotos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-16 d. sprendimu civ. byloje Nr. 2-1188-910/2015.

8719.4.

88Sprendžiant dėl Aikštelės ir Stoginės statuso nurodytomis teisės aktų nuostatomis nebuvo pagrindo vadovautis, nes pirmosios instancijos teismo nurodytos formuluotės dėl kitos paskirties inžinerinių statinių įvardijimo kaip neturinčių aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui, teisės aktuose atsirado vėliau, nei Aikštelė ir Stoginė buvo pastatyti, nustatyti jų kadastriniai duomenys ir UAB „Baltoil“ įsigijo juos nuosavybės teise.

8919.5.

90Ginčijamame sprendime nepagrįstai teigiama, kad ieškovė neįrodė, jog ginčijamais įsakymais ir nuomos sutartimi buvo pažeistos ieškovo kaip to paties Žemės sklypo naudotojo teisės. Taip teigdamas pirmosios instancijos teismas prieštarauja pats sau, nes tuo pačiu ginčijamame sprendime yra pasisakęs, kad nagrinėjamu atveju kliūtys naudotis nuosavybės teise priklausančiais statiniais, ieškovės sudarytos nuomos sutarties bei administracinio akto dalis pripažinus negaliojančiomis kyla ne atsakovei ir tretiesiems asmenims, o ieškovei.

9119.6.

92Ginčijamo sprendimo pagrindu ieškovei priklausančių statinių atžvilgiu gali būti taikomos CK 4.105 str. 1 d. numatytos pasekmės nusavinant ieškovui priklausančius statinius. CK 4.105 str. 1 d. nuostatos, kad teisės naudotis Žemės sklypu praradimas sąlygoja ir statinio, stovinčio ant tos Žemės, nuosavybės teisės praradimą, patvirtina, kad ieškovės šioje byloje ginčyti 2017-12-21 įsakymas ir 2018-01-25 d. įsakymas, kurių pagrindu ieškovė netenka teisės naudotis jo statinio užimama Žemės sklypo dalimi, pažeidžia ieškovės nuosavybės teises į Aikštelę ir Stoginę.

9319.7.

94Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškovės ieškinius šioje byloje niekaip nevertino ieškovo argumentų dėl Ginčijamo 2018-01-25 d. įsakymo ir Ginčijamos sutarties, kuri minėto įsakymo pagrindu buvo sudaryta su UAB „T Parkas“ dėl valstybinės Žemės nuomos, negaliojimo. Šiuo aspektu Ginčijamo 2018-01-25 d. įsakymo ir Ginčijamos sutarties vertinimas niekaip nepriklauso nuo to, ar bus pripažintas neteisėtu Ginčijamas 2017-12-21 įsakymas dėl Žemės sklypo dalių, reikalingų statiniams eksploatuoti, nustatymo. Ginčijamas 2018-01-25 įsakymas ir Ginčijama sutartis, taip pat nuomos teisės, kylančios iš Ginčijamos sutarties, įkeitimas yra neteisėti tuo pagrindu, kad UAB „T Parkas“ buvo nuspręsta išnuomoti ir jam išnuomota Žemės sklypo dalis, kuri yra išnuomota UAB „Baltoil“. Priėmus Ginčijamą 2018-01-25 įsakymą ir sudarius Ginčijamą sutartį, ta pati valstybinė žemė yra išnuomota dviem nuomininkams, ir tokia situacija prieštarauja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnyje nustatytiems principams bei teisinės valstybės principui. Be to, Nacionalinė Žemės tarnyba Ginčijamą 2018-01-25 įsakymą priėmė remdamasi Ginčijamu 2017-12-21 įsakymu nepaisant to, kad dėl Ginčijamo 2017-12-21 d. įsakymo panaikinimo ieškovė jau buvo kreipęsis į Nacionalinę Žemės tarnybą išankstinio ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarka ir ginčas dar nebuvo išspręstas.

9520.

96Apeliaciniu skundu Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti sprendimą dalyje, kurioje buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos iš Nacionalinės Žemės tarnybos UAB „T parkas“ naudai. Apeliaciniame skunde nurodo, kad atsakovė UAB „T parkas“ reiškiamu reikalavimu aiškiai nurodė, kad prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės UAB „Baltoil“, tokio reikalavimo Nacionalinės Žemės tarnybos atžvilgiu nebuvo prašoma, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas iš Nacionalinės Žemės tarnybos jas priteisė nepagrįstai. Be to, sprendimas dalyje buvo priimtas atsakovės UAB „T parkas“ naudai, Nacionalinė Žemės tarnyba su atsakovo priešieškiniu dalyje sutiko, vadinasi teismo sprendimas tenkino ir Nacionalinės Žemės tarnybos interesus, manytina, kad tokiu sprendimu pirmosios instancijos teismas išėjo už priešieškinio ribų.

9721.

98Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas „Swedbank“ AB prašo atmesti ieškovės UAB „Baltoil“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

9921.1.

100CK 4.224 str. 1 d. 4 p. numato, kad įkeitimo teisė baigiasi pasibaigus teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimo terminui. „Swedbank“, AB vertinimu, ieškinio reikalavimas pripažinti sutartinio įkeitimo sutartį, identifikavimo kodas ( - ), kuria įkeistos Žemės sklypo nuomos teisės, yra netinkamas ieškovo galimai pažeistų teisių gynimo būdas, kadangi teismui pripažinus 2018-01-25 valstybinės Žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 49SŽN-18-(14.49.57.) negaliojančia, įkeitimo teisė pasibaigs minėtu CK 4.224 str. 1 d. 4 p. pagrindu, todėl atskiras ieškinio reikalavimas dėl įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir „Swedbank“, AB patraukimas šioje byloje atsakovu yra perteklinis.

10121.2.

102Asmeniui, byloje teigiančiam, kad jo turimam pastatui eksploatuoti išnuomotas per mažo ploto valstybinės Žemės sklypas, tenka įrodinėjimo pareiga tai pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2011; 2017 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239-684/2017). Kadangi Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2017-12-22 rašte Nr. 49SJN-3009-(14.49.105.) nurodyta, kad Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018-01-25 įsakymas Nr. 49VĮ-104-(14.49.2.) buvo priimtas įvertinus išnuomotame Žemės sklype esančių statinių atitikimą savarankiškai funkcionuojantiems statiniams taikomus kriterijus, o kartu su ieškiniu nebuvo pateikta įrodymų, kurie paneigtų Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus išvadas, todėl ieškovės UAB „Baltoil“ ieškinys skundžiamu teismo sprendimu pagrįstai buvo atmestas kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 178 str.).

10322.

104Atsakovė UAB „T Parkas“ atsiliepimu į UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ 2019-01-09 apeliacinį skundą tenkinti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-10 sprendimą dalyje, kuria buvo atmestas UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ savarankiškas reikalavimas, pakeisti ir savarankišką reikalavimą tenkinti. Atsiliepime nurodo, kad T Parkas sutinka su PVC ir Botforto pateiktu apeliaciniu skundu, kadangi jame išdėstyta pozicija iš esmės sutampa su paties T Parko šioje byloje pateikto apeliacinio skundo argumentacija.

10523.

106Atsakovė UAB „T Parkas“ atsiliepimu į Nacionalinės Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skundą prašo Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus, 2019-01-08 apeliacinį skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde T Parkas pareiškia, kad sutinka su NŽT apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, jog sprendimas skundžiamoje dalyje yra nepagrįstas, kadangi T Parkas civilinėje byloje neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų iš NŽT (kaip tai numato Civilinio proceso kodekso 98 str. 1 d.). Be to, jei ne ieškovės pozicija, užimta civilinėje byloje, T Parko teisinės išlaidos būtų ženkliai mažesnės, kadangi NŽT iš esmės palaikė priešieškinio reikalavimus.

10724.

108Ieškovė UAB „Baltoil“ atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės Žemės tarnybos apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nacionalinės Žemės tarnybos ginčijamoje dalyje palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civ. byloje Nr. 3K-3-533/2008 priimtoje 2008-10-28 nutartyje yra pasisakęs, kad CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų byla nesprendžiama iš esmės. Pagal CPK 290 straipsnio 1 dalį teismas atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutartis. CPK numatytais atvejais jos yra įtraukiamos į teismo sprendimus ir kitus procesinius dokumentus kaip jų sudėtinė dalis. Bet kokiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai nėra tarp šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis. Jeigu ieškinyje toks reikalavimas nurodytas, tai jis nevertinamas kaip materialinis teisinis reikalavimas, kuris ieškovo nukreipiamas atsakovui. Nepriklausomai nuo to, ar toks reikalavimas nurodytas procesiniuose dokumentuose, teismas ex officio privalo taikyti procesinį įstatymą ir jo pagrindu spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų. Be to, Nacionalinė Žemės tarnyba nesutiko su UAB „T Parkas“ ieškiniu dalyje dėl NŽT 2012-02-24 įsakymo pripažinimo negaliojančiu, būtent šio įsakymo pagrindu buvo sudaryta UAB „T Parkas“ ginčytas 2012-03-05 susitarimas dėl nuomos sutarties.

10925.

110Ieškovė UAB „Baltoil“ atsiliepimu į UAB „T Parkas“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą UAB „T Parkas“ ginčijamoje dalyje palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

11125.1.

112Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog nėra objektyvios būtinybės nustatyti prašomus servitutus.

11325.2.

114Apeliaciniame skunde prašomų servitutų būtinumas motyvuojamas tuo, kad ieškovei ir tretiesiems asmenims priklausantys statiniai yra Žemės sklype, kuris iš esmės visas priklauso valstybei; ieškovui ir tretiesiems asmenims priklausančių statinių užimamu užstatytu ir bendru plotu; tuo, kad Aikštelė užima likusį statinių neužimtą Žemės sklypo plotą; tuo, kad po Aikštele esanti valstybinė žemė yra priskirta ne Aikštelės, o kitų statinių naudojimui ir eksploatavimui (Apeliacinio skundo 17.1-17.5 p.). Apelianto nurodomos aplinkybės gali būti laikomos reikšmingomis sprendžiant dėl valstybinės Žemės sklypo dalies priskyrimo vienam ar kitam Žemės sklype esančiam statiniui eksploatuoti vadovaujantis LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtinta tvarka, tačiau nėra pakankamos, kad pagrįsti prašomų servitutų naudotis Aikštele nustatymo būtinumą. Šios aplinkybės nepatvirtina, kad nenustačius prašomų servitutų nėra galimybės naudotis atsakovui ir tretiesiems asmenims priklausančiais statiniais.

11525.3.

116Apeliacinį skundą grįsdamas tuo, kad po Aikštele esanti Žemės sklypo dalis yra priskirta kitiems statiniams, atsakovė laikosi pozicijos, kad Nacionalinei Žemės tarnybai pagal LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintą tvarką nusprendus dėl konkrečiam statiniui priskirtinos Žemės sklypo dalies, toks sprendimas savaime yra pagrindas nustatyti servitutą, pagal kurį statiniui, kuriam priskirta Žemės sklypo dalis, kaip viešpataujančiam daiktui tarnautų priskirtoje Žemės sklypo dalyje esantys statiniai. Su tuo sutikti nėra jokio pagrindo, nes Nacionalinei Žemės tarnybai nėra suteikta įgaliojimų spręsti dėl servituto naudotis privačioje nuosavybėje esančiais statiniais nustatymo. Kriterijai, kuriais remiantis statiniams priskiriama valstybinės Žemės sklypo dalis ir kriterijai, kuriais remiantis gali būti nustatytas servitutas naudotis statiniais, yra skirtingi. Nustatant servitutą tarnaujančio daikto dydis neturi reikšmės, nes turi būti nustatytas tik toks servitutas, koks objektyviai yra būtinas, siekiant minimaliai riboti tarnaujančiu tampančio daikto savininko teises, jei pakanka nustatyti servitutą dalyje tarnaujančio daikto, tai likusioje tarnaujančio daikto dalyje nustatyti servitutą nėra pagrindo.

11725.4.

118Iki ieškinio pareiškimo nei atsakovei, nei kitiems Žemės sklype esančių statinių savininkams kliūčių naudoti statinius pagal paskirtį nebuvo ir nėra. Žemės sklype esančių statinių savininkai nėra kreipęsi į ieškovę dėl servituto naudotis ieškovei priklausančia Aikštele nustatymo, dėl to nebuvo kilęs ginčas. Tai paneigia apelianto teiginius, kad nenustačius Aikštelei servitutų nėra galimybės eksploatuoti apeliantui ir kitiems savininkams priklausančius Žemės sklype esančius statinius.

11925.5.

120Atsakovė niekaip nepagrindė kad Pastato-Garažo tinkamai eksploatacijai reikalingas servitutas naudotis 2 157 kv. m ploto Aikštelės dalimi, ir kad būtina nustatyti 4 931 kv. m ploto bendrą kelio servitutą – šie plotai tiesiog perkelti iš Žemės sklypo plano, kuriuo vadovaujantis priimtas Ginčijamas 2017-12-21 įsakymas. Bendrą kelio servitutą buvo prašoma nustatyti tuo pačiu ir kitiems savininkams priklausančių statinių naudai, tačiau šie savininkai (V. Š., Z. D.) reikalavimų nustatyti servitutus nepareiškė.

12125.6.

122Atsakovės reikalaujamas servitutas negali būti nustatytas, nes jo turinys siejamas ne su viešpataujančio, o su tarnaujančio daikto paskirtimi ir dėl abstraktaus apibrėžimo gali būti aiškinamas plečiamai (prašoma suteikti teisę viešpataujančio daikto savininkui kitaip naudoti tarnaujantį daiktą pagal jo tiesioginę paskirtį, prašoma suteikti teisę privažiuoti prie tarnaujančio daikto, tarsi tai būtų ne tarnaujantis, o viešpataujantis daiktas).

12325.7.

124Apeliaciniame skunde remiasi pirmosios instancijos teismo išvada, kad nei aikštelėje, nei šaligatvyje negali būti vykdoma jokia kita veikla, nesusijusi su aplinkui esančių statinių eksploatavimu, kad Aikštelė neturi aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio, tačiau šios pirmosios instancijos teismo išvados prieštarauja Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimu civ. byloje Nr. 2-1188-910/2015 ir Vilniaus apygardos teismo 2016-01-21 nutartimi civ. byloje Nr. 2A-768-431/2016 nustatytiems prejudiciniams faktams.

12525.8.

126Atsakovė neneigia, kad ieškovė už Aikštelę moka nekilnojamojo turto mokestį, tačiau atsakovės teigimu ieškovė sutaupys dėl to, kad palikus panaikinus Nacionalinės žemės tarnybos 2012-03-05 susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties, kuria ieškovei buvo išnuomotas Aikštelės užimama Žemės sklypo dalis, ieškovė sutaupys, todėl Nekilnojamojo turto mokestis ieškovei neturėtų būti kompensuojamas. Su tuo sutikti nėra jokio pagrindo, nes jei ieškovei ir sumažėtų mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis, tai šis sumažėjimas bus sąlygotas valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, o ne servituto nustatymo. Dėl servituto nustatymo, jei servitutas būtų nustatytas, ieškovė jokių sutaupymų nepatirtų.

12725.9.

128CK 4.105 str. 5 d. numatyta, kad ginčus dėl statinių nukėlimo, nugriovimo arba perleidimo žemės sklypo savininko ar trečiojo asmens nuosavybėn sprendžia teismas. Tačiau reikalavimo nukelti, nugriauti ar perleisti Aikštelę byloje taip pat nebuvo pareikšta, todėl pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu priimti sprendimo neturėjo jokio pagrindo. Apelianto nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-09 d. nutartis civ. byloje Nr. e3K-3-76-684/2018 nepaneigia, kad nurodytais klausimais teismas sprendimą gali priimti tik esant byloje pareikštam atitinkamam reikalavimui.

12926.

130Atsiliepimu tretieji asmenys UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ į UAB „Baltoil“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei UAB „T Parkas“ apeliacinius skundus prašo:

13126.1.

132Sprendimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo reikalavimų priimti savo nuožiūra.

13326.2.

134Sprendimą dėl UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalyje, kur UAB „T Parkas“ prašo naikinti sprendimą dalyje, kuria teismas atsisakė nustatyti servitutą UAB „T Parkas“ priklausančio pastato atžvilgiu.

13526.3.

136Tenkinti UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti sprendimo dalį, kuria atsisakyta nustatyti kelio servitutą aikštelės daliai patenkančiai ant valstybinės žemės sklypo dalies, priskirtos bendram naudojimui.

13726.4.

138Sprendimą dėl UAB „Baltoil“ apeliacinio skundo reikalavimų, kiek tai susiję su UAB „Baltoil“ ieškinių reikalavimais panaikinti 2018 m. Įsakymą, 2018 m. T Parko sutartį bei Hipotekos sandorį, priimti savo nuožiūra.

13926.5.

140Atmesti UAB „Baltoil“ apeliacinio skundo reikalavimus, panaikinti sprendimo dalį, kurioje pirmosios instancijos teismas atmetė UAB „Baltoil“ reikalavimą dėl 2017 Įsakymo, NŽT sprendimo panaikinimo, o taip pat tenkino T Parko priešieškinio reikalavimą dėl 2012 Įsakymo ir 2012 Susitarimo panaikinimo.

14126.6.

142Sprendimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo reikalavimų priimti savo nuožiūra.

14326.7.

144Sprendimą dėl UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalyje, kur UAB „T Parkas“ prašo naikinti sprendimą dalyje, kuria teismas atsisakė nustatyti servitutą UAB „T Parkas“ priklausančio pastato atžvilgiu, priimti savo nuožiūra.

14526.8.

146Tenkinti UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti sprendimo dalį, kuria atsisakyta nustatyti kelio servitutą aikštelės daliai patenkančiai ant valstybinės žemės sklypo dalies, priskirtos bendram naudojimui.

14727.

148Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tokius argumentus:

14927.1.

150Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė valstybinės žemės nuomą reglamentuojančius teisės aktus bei tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes. Byloje buvo vertinami ne tik registro duomenys, bet ir faktinė situacija, susijusi su Stogine bei Aikštele, dėl ko sprendimas šioje dalyje yra laikytinas visiškai pagrįstu ir teisėtu.

15127.2.

152Ieškovės nuomotas Aikštelės plotas, neaiškiu pagrindu aptvertas ieškovės, sudaro labai mažą dalį visos Aikštelės, kas taip pat patvirtina, kad pati Aikštelė kaip tokia nėra skirta savarankiškam, nuo Sklype esančių pastatų atskirtam, funkcionavimui. Remiantis Baltoil logika, išnuomojus šaligatvius (kuriais patenkama į T Parko garažą, PVC ir Botforto administracinį pastatą) automobilių parkavimui, taip pat būtų galima konstatuoti, jog šaligatvis turi aiškią savarankišką funkciją, dėl ko šaligatviui galėtų be aukciono būti išnuomotas valstybinės žemės sklypas, nors akivaizdu, kad šaligatvių naudojimas parkavimui neatitiktų savo paskirties. Akivaizdu, kad tokia Baltoil pozicija yra visiškai neteisinga ir ydinga.

15327.3.

154Aikštelės (asfalto dangos) forma yra netaisyklinga, nevientisa (įsiterpusi tarp kitų statinių) ir užimanti iš esmės visą kitais statiniais neužstatytą Sklypo plotą, dėl ko Aikštelė negali būti naudojama atskirai nuo kitų statinių, nes po ja esantis žemės plotas objektyviai būtinas kitų statinių aptarnavimui. Aikštelė, į kurią įeina ne tik asfalto danga, tačiau ir palei pastatų įėjimus esantys šaligatviai, užtikrina patekimą prie kiekvieno statinio, atlieka bendro kiemo funkciją, t.y. yra naudojama transporto priemonių parkavimui, apsisukimams, pėsčiųjų patekimui į pastatus ir pan.

15527.4.

156Stoginė apskritai nėra išlikusi, o tą patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kurį į bylą kartu su atsiliepimu į Baltoil ieškinį pateikė T Parkas, bei pati Baltoil, savo Ieškinyje nurodanti, kad išlikę tik Stoginės pamatai. Akivaizdu, kad faktiškai neišlikusi Stoginė neturi jokios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, todėl, net ir tebesant Stoginės teisinei registracijai Nekilnojamojo turto registre, jai Sklypo dalis 2017 Įsakymu nepriskirta visiškai pagrįstai. Be to, ir Aikštelė yra ištrupėjusi, akivaizdžiai neprižiūrima, dalyje apskritai neišlikusi, kas taip pat leidžia daryti išvadą, kad jai negali būti be aukciono išnuomojama valstybinė žemė.

15727.5.

158Patys Aikštelės ir Stoginės viešo registro duomenys patvirtina, jog šie statiniai neturi aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, todėl, remiantis Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. ir Nutarimo 28.1 p., 2017 m. Įsakymu visiškai pagrįstai jiems nepriskirta jokia dalis Sklypo. Vien ta aplinkybė, kad atitinkamos teisės aktų formuluotės apie kitos paskirties inžinerinių statinius, atsirado jau po Aikštelės ir Stoginės registravimo registre, nėra pagrindas nesiremti šiais teisės aktais. Vadovaujantis tokia Baltoil logika, realiai vienodi statiniai galėtų būti skirtingai traktuojami (vienas laikomas turinčiu savarankišką funkciją, kitas ne) vien dėl laikmečio, kuriuo jie buvo pastatyti ar registruoti. Be to, teisės aktai, kuriais rėmėsi ir pirmosios instancijos teismas, nepakeitė Aikštelės bei Stoginės paskirties, o tik tiksliau apibrėžė, kas priskiriama kitų inžinerinių statinių sąvokai.

15927.6.

160Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1188 910/2015 bei Vilniaus apygardos teismo 2016-01-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-768-431/2016, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistas, nebuvo nustatyta, kad Aikštelė ir Stoginė atitinka statinius, kuriems be aukciono turi būti išnuomojama valstybinė žemė. Baltoil, nesąžiningai spekuliuodama tariamai prejudiciniais faktais, klaidina teismą. Baltoil minimoje civilinėje byloje, be kita ko, buvo nagrinėjamas reikalavimas pripažinti ieškovės nuosavybės teisę į šiuo metu T Parkui priklausančio garažo priklausinius (įskaitant Aikštelę) ir išreikalauti juos iš neteisėto Baltoil valdymo. Kitaip tariant, byloje buvo nagrinėjamas Aikštelės teisinis savarankiškumo statusas.

16128.

162Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „T parkas“ prašo UAB „Baltoil“ 2019-01-09 apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-10 sprendimo dalį, kuria buvo atmesti UAB „Baltoil“ ieškiniai bei tenkintas UAB „T Parko“ priešieškinio reikalavimas, palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

16328.1.

164Statinio faktinis naudojimas nėra ir objektyviai negali būti pakankama sąlyga jo savininkui ne aukciono būdu išnuomoti valstybinės žemės sklypą (jo dalį), o apeliacinio skundo teiginys, jog „aukščiau nurodyto teismų praktika patvirtina, kad ieškovas turėjo teisę išsinuomoti aikštelės užimamų žemės sklypo plotų, nes faktiškai naudojo aikštelę“ yra iš esmės neteisingas ir klaidinantis apeliacinės instancijos teismą.

16528.2.

166Aplinkybė, kad tam tikrą laiką (apie 2 metus iš 8) keli ieškovės savavališkai aptverti Aikštelės (Asfalto dangos) fragmentai buvo naudojami ūkinei - komercinei veiklai vykdyti, tokiu būdu pažeidžiant Aikštelės (Asfalto dangos), kaip kiemo įrenginio, pagrindinę naudojimo paskirtį, turinčią užtikrinti laisvą ir nevaržomą patekimą prie visų Žemės sklype esančių savarankiškai funkcionuojančių statinių, nesuteikia ir negali suteikti teisės ieškovui ne aukciono tvarka išsinuomoti Žemės sklypo dalį, kadangi Aikštelė (Asfalto danga) neatlieka jokios savarankiškos funkcijos, o jos pagrindinė naudojimo paskirtis yra užtikrinti kitų kieme esančių statinių tinkamą naudojimą ir eksploatavimą.

16728.3.

168Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, jog pirmosios instancijos teismas sprendime neva nepagrįstai padarė išvadą, kad Aikštelės (Asfalto dangos) nuoma automobilių parkavimui neatitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruotos Aikštelės (Asfalto dangos) paskirties, nes pagal ieškovę „vienas iš įprastų aikštelės, kiemo naudojimo būdų yra naudojimas automobiliams statyti“. Tačiau taip teigdama, ieškovė nepagrįstai susiaurina „kiemo“ funkciją, kuri turi užtikrinti savarankišką funkciją turinčių statinių tinkamą eksploatavimą ir naudojimą, t.y. turi sudaryti galimybes patekti (privažiuoti/prieiti) prie visų kieme stovinčių statinių, sudaryti galimybes prasilenkti į Žemės sklypą įvažiuojančiam/išvažiuojančiam transportui, sudaryti galimybes įvažiuoti ir manevruoti sunkiasvoriam specialiajam transportui, aptarnaujančiam Žemės sklype stovinčius ir savarankišką funkciją atliekančius statinius, ir, tik be kita ko, sudaryti galimybes į Žemės sklypą įvažiavusioms transporto priemonėms laikinai sustoti/stovėti.

16928.4.

170Pirmosios instancijos teismas, sprendime konstatuodamas, kad Aikštelė (Asfalto danga) ir Stoginė neatitinka savarankiškai funkcionuojantiems statiniams taikomų kriterijų, pagrįstai ir teisingai vadovavosi Nekilnojamojo turto registre įregistruota Aikštelės (Asfalto dangos) ir Stoginės pagrindine naudojimo paskirtimi. Kiekvieną nekilnojamąjį daiktą (statinį/ inžinerinį įrenginį) registruojant Nekilnojamojo turto registre kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, be kitų objektyvių parametrų (ploto, tūrio, koordinačių ir pan.) kartu yra įregistruojama ir to daikto pagrindinė naudojimo paskirtis, kuri yra nustatoma pagal realią to daikto atliekamą funkciją.

17128.5.

172Nekilnojamojo turto registre nurodyta Aikštelės (Asfalto dangos) ir Stoginės pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). Pažymi, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 5 priedo, reglamentuojančio inžinerinių statinių pagrindinių naudojimo paskirčių klasifikavimą, 4.2 punktą kitos paskirties inžineriniai statiniai (prie kurių pagal NTR duomenis priskiriama tiek Aikštelė (Asfalto danga), tiek ir Stoginė) yra apibūdinami kaip „neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienutės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir pan.). Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, reglamentuojančio statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį, 12 p. pateikiama analogiška formuluotė. Nurodytos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ formuluotės iš esmės atitinka Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 punkte įtvirtintą imperatyvą įvardinantį statinius, kurių eksploatavimui draudžiama ne aukciono tvarka išnuomoti savarankišką valstybinės žemės dalį.

17328.6.

174Ieškovė apeliaciniame skunde teigdama, jog pagal Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. „būtino sąlyga išimčiai, kai užstatytas žemės sklypas nėra išnuomojamas, taikyti Aikštelės ir Stoginės atžvilgiu yra tai, kad šie statiniai turi tarnauti pagrindiniam statiniui <...>“ klaidina apeliacinės instancijos teismą, kadangi Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. yra labai aiškiai reglamentuota, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Pati įstatyminė formuluotė labai aiškiai parodo, kad sprendžiant klausimą, ar statinys patenka į Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. išimtį, turi būti vertinamas ne jo teisinis statusas, lemiantis galėjimą/negalėjimą savarankiškai dalyvauti civilinėje į apyvartoje, o realiai atliekama funkcija, nulemta jo pagrindinės naudojimo paskirties.

17528.7.

176Ieškovė nuomos teisę į Aikštele (Asfalto danga) užstatytą Žemės sklypo dalį prarado ne dėl ginčijamų administracinių aktų ir 2018 m. T Parko sutarties, o dėl imperatyvių teisės normų, draudžiančių valstybinę žemę be aukciono išnuomoti ūkinės veiklos pobūdžio ar neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės statiniams, priimtų dar 2004-02-21, t.y. gerokai prieš tai, kai ieškovė nuosavybės teise įsigijo ginčo kiemo statinius.

17728.8.

178Ieškovės nurodytoje byloje (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2-1188-910/2015 ir Vilniaus apygardos teismas 2016-01-21 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2A-768-431/2016) buvo sprendžiamas klausimas išimtinai tik dėl Aikštelės (Asfalto dangos) teisinio statuso, t.y. galėjimo būti savarankišku civilinės apyvartos objektu. Tačiau tai nereiškia ir objektyviai negali reikšti, kad jokios kitos aplinkybės nebegali turėti įtakos ieškovo nuosavybės teisei į ginčo statinius.

17928.9.

180NŽT neprivalėjo iš anksto suderinti/ gauti ieškovo pritarimą nei dėl Plano, nei dėl 2017 įsakymo projekto, nes joks teisės aktas, reglamentuojantis žemės sklypų planų (kuriuose išskiriamos savarankiškai funkcionuojantiems statiniams/įrenginiams eksploatuoti reikalingos valstybinės žemės dalys) rengimą, tokios išankstinio viešinimo ir derinimo pareigos nenustato. Tokios pareigos nenustato nei Žemės įstatymas, nei Taisyklės, kuriuose, be kita ko, yra detaliai reglamentuota valstybinės žemės išnuomojimo/pardavimo lengvatinėmis sąlygomis (be aukciono) procedūra.

18128.10.

182Pirmosios instancijos teismas priimtame Sprendime pagrįstai ir teisingai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra taikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2009, kuria remdamasis ieškovas bando pagrįsti tariamą NŽT pareigą suderinti iš anksto su ieškovu, kaip suinteresuotu asmeniu, Plano sprendinius.

18328.11.

1842018 m. įsakymu ir 2018 m. T Parko sutartimi ta pati Žemės sklypo dalis nebuvo išnuomota dviem nuomininkams, kadangi 2012 m. įsakymo ir 2012 m. Susitarimo dalys, kuriomis atitinkama Žemės sklypo dalis buvo išnuomota ieškovei, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kas reiškia, kad yra niekinės ir negaliojančios nuo jų sudarymo momento (Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalis), ką pagrįstai sprendime konstatavo pirmosios instancijos teismas. Net jei būtų konstatuota, kad 2012 m. įsakymas ir 2012 m. Susitarimas atitinkamose dalyse nėra laikytini niekiniais ir negaliojančiais ab initio, su kuo T Parkas kategoriškai nesutinka, tai bet kokiu atveju, ieškovės teiginys dėl tos pačios valstybinės žemės išnuomojimo dviem skirtingiems nuomininkams bet kuriuo atveju neturėtų būti laikomas teisingu ar pagrįstu.

18528.12.

186Aplinkybė, kad 2018 įsakymo priėmimo ir 2018 T Parko sutarties sudarymo metu ieškovo skundas dėl 2017 įsakymo teisėtumo dar nebuvo išnagrinėtas, pati savaime neturi jokios įtakos 2018 m. įsakymo priėmimo ir 2018 m. T Parko sutarties sudarymo teisėtumui, kadangi skundo dėl individualaus administracinio akto padavimas teismui automatiškai nesustabdo akto galiojimo.

18729.

188Ieškovė UAB „Baltoil“ atsiliepimu į trečiųjų asmenų UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ apeliacinį skundą prašo trečiųjų asmenų apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ ginčijamoje dalyje palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tokius argumentus:

18929.1.

190Tretieji asmenys servituto naudotis Aikštele nustatymo būtinumą motyvuoja tuo, kad apeliantams ginčijamu 2017-12-21 d. įsakymu buvo nuspręsta išnuomoti Aikštelės užimamą valstybinę žemę, t. y. jų prašymas nustatyti servitutą motyvuojamas ne tuo, kad Žemės sklype esančių statinių savininkai negali naudoti statinių nenustačius servituto, o tuo, kad Žemės sklype esančių statinių savininkai nenustačius servituto negali naudotis Ginčijamu 2017-12-21 d. įsakymu jiems priskirta Žemės sklypo dalimi, kurią užima Aikštelė.

19129.2.

192Nacionalinei žemės tarnybai nėra suteikta įgaliojimų spręsti dėl servituto naudotis privačioje nuosavybėje esančiais statiniais nustatymo. Kriterijai, kuriais remiantis statiniams priskiriama valstybinės žemės sklypo dalis ir kriterijai, kuriais remiantis gali būti nustatytas servitutas naudotis statiniais, yra skirtingi. Sprendžiant dėl valstybinės žemės sklypo dalies priskyrimo sklype esantiems statiniams, bendram ar atskiram naudojimui išdalijamas visas žemės sklypo plotas. Jei Žemės sklypo plotas būtų ne 2,17 ha, kaip šiuo atveju, o didesnis, tai ir šis didesnis sklypo plotas pagal LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintą tvarką būtų paskirstytas žemės sklype esantiems statiniams bendram ar atskiram naudojimui. Tuo tarpu nustatant servitutą tarnaujančio daikto dydis neturi reikšmės, nes turi būti nustatytas tik toks servitutas, koks objektyviai yra būtinas, siekiant minimaliai riboti tarnaujančiu tampančio daikto savininko teises, jei pakanka nustatyti servitutą dalyje tarnaujančio daikto, tai likusioje tarnaujančio daikto dalyje nustatyti servitutą nėra pagrindo.

19329.3.

194Jokių argumentų, kad būtina nustatyti servitutą Aikštelės daliai, ginčijamu 2017-12-21 įsakymu priskirtai apeliantams priklausančiam administraciniam pastatui, apeliantai nepateikė, nes remiasi tik tais pačiais argumentais, kuriais įrodinėjo ginčijamo 2017-12-21 įsakymo pagrįstumą, arba pačiu faktu, kad ginčijamu 2017-12-21 įsakymu Aikštelės užimama Žemės sklypo dalis priskirta kitiems statiniams.

19529.4.

196Iki ieškinio pareiškimo nei tretiesiems asmenims, nei kitiems Žemės sklype esančių statinių savininkams kliūčių naudoti statinius pagal paskirtį nebuvo ir nėra. Žemės sklype esančių statinių savininkai nėra kreipęsi į ieškovę dėl servituto naudotis ieškovei priklausančia Aikštele nustatymo, dėl to nebuvo kilęs ginčas. Tai paneigia trečiųjų asmenų teiginius, kad nenustačius Aikštelei servituto nėra galimybės eksploatuoti trečiųjų asmenų priklausančio pastato, prie jo privažiuoti ar jį remontuoti.

19729.5.

198Apeliaciniame skunde teigiant, kad servitutą būtina nustatyti dėl to, kad Aikštelė stovi ant Žemės sklypo dalies, kuri ginčijamu 2017-12-21 įsakymu priskirta naudotis atsakovei, prašomų nustatyti servitutų būtinumas vėl motyvuojamas ne tuo, kad Žemės sklype esančių statinių savininkai negali naudoti statinių nenustačius servituto, o tuo, kad Žemės sklype esančių statinių savininkai nenustačius servituto negali naudotis ginčijamu 2017-12-21 d. įsakymu jiems priskirta Žemės sklypo dalimi, kurią užima Aikštelė.

19929.6.

200Trečiųjų asmenų reikalaujamas servitutas negali būti nustatytas, nes jo turinys siejamas ne su viešpataujančio, o su tarnaujančio daikto paskirtimi ir dėl abstraktaus apibrėžimo gali būti aiškinamas plečiamai (prašoma suteikti teisę viešpataujančio daikto savininkui kitaip naudoti tarnaujantį daiktą pagal jo tiesioginę paskirtį, prašoma suteikti teisę privažiuoti prie tarnaujančio daikto, tarsi tai būtų ne tarnaujantis, o viešpataujantis daiktas).

20129.7.

202Apeliaciniame skunde visiškai nepagrįstai teigiama, kad ginčijamas sprendimas užkerta galimybes eksploatuoti tretiesiems asmenims priklausantį administracinį pastatą. Tretieji asmenys eksploatavo administracinį pastatą daug metų iki ginčijamo sprendimo priėmimo, eksploatuoja pastatą ir šiuo metu, ginčijamas sprendimas negali turėti tam jokios neigiamos įtakos.

20329.8.

204Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimą įpareigoti NŽT išpirkti Aikštelę nebuvo jokio pagrindo, nes nei viena iš byloje dalyvaujančių šalių nebuvo pareiškusi tokio reikalavimo (priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, tokio reikalavimo nebuvo pareiškęs ir UAB „T Parkas“).

20529.9.

206Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesprendė klausimo dėl servituto atlygintinumo, nes šis klausimas spręstinas tik tuo atveju, jei servitutas būtų nustatytas. Jei šis klausimas būtų sprendžiamas apeliacinėje instancijoje, ieškovas prašo teismo vadovautis pirmojoje instancijoje pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytais ieškovo argumentais.

20730.

208Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo UAB „Baltoil“ apeliacinį skundą atmesti, UAB „T parko“ apeliacinį skundą tenkinti, UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepime į apeliacinius skundus nurodo tokius argumentus:

20930.1.

210Metodikos, detaliai reglamentuojančios,

211kokia tvarka turėtų būti nustatomos žemės sklypų dalys, reikalingos pastatų eksploatavimui, nėra, todėl nustatant žemės sklypų dalis, reikalingas pastatų eksploatavimui, turi būti vadovaujamasi bendraisiais principais, išdėstytais Taisyklių 8 punkte, kuris numato, kad parduodamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengtą parduodamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriame turi būti išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrengimui su priklausiniais eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalys ir nustatytas šių dalių plotas.

21230.2.

213UAB „Baltoil“ nurodomoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-768-431/2016, pagal ieškovės UAB „Industrius“ apeliacinį skundą, buvo konstatuota, kad kiti inžineriniai statiniai Aikštelė, Šaligatvis nėra pagrindinių daiktų, esančių Žemės sklype priklausiniai, bet ar pirmiau minėti inžineriniai statiniai gali būti savarankiški, tai nebuvo nagrinėjamos civilinės bylos dalykas.

21430.3.

215Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta, kad žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Aplinkybė, jog statinys yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pati savaime nereiškia, kad statinys yra naudojamas. Pagal galiojančius teisės aktus žemės sklypo nuoma be aukciono siejama su konkrečios paskirties statinio naudojimu vykdant tam tikrą veiklą ir eksploatuojant jį pagal esamą (tiesioginę) paskirtį. Taigi, svarbus ne tik statinio buvimo faktas žemės sklype, bet ir jo naudojimas konkrečiai veiklai, t. y. ar žemės sklype yra vykdoma veikla susijusi su esančio statinio naudojimu. Pažymėtina ir tai, kad valstybinės žemės patikėtinis, nagrinėdamas asmens prašymą parduoti ar išnuomoti žemės sklypą, kuriame yra statiniai ar įrenginiai, turi įvertinti ne tik viešajame registre išdėstytus duomenis apie statinių teisinę registraciją, bet kartu įvertinti ir tai, ar statinys (įrenginys) gali funkcionuoti kaip atskiras objektas, ar jame gali būti vykdoma tam tikro ūkinio pobūdžio veikla, ar šis statinys / objektas yra tokios būklės, kad jį būtų galima eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį, įrašytą Nekilnojamojo turto registre.

21630.4.

217Žemės įstatyme, nei Taisyklėse nėra išdėstyta procedūra, vadovaujantis kuria žemės sklypo naudotojai turėtų būti informuojami apie įsakymo dėl žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančių statinių eksploatavimui nustatymą. Taip pat, teisės aktų reglamentuojančių žemės sklypų planų, kuriuose išskiriamos savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingas dalis rengimo, viešinimo apie šiuos rengiamus planus, nėra. Pažymi, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad „kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip <...>.“ Pagal ginčijamą Įsakymą ieškovės nuomojamo Žemės sklypo dalis nuo 10450 kv. m ploto sumažėja iki 1245 kv. m ploto. Vilniaus miesto skyrius apie priimtą 2017-12-21 Įsakymą informavo UAB „Baltoil“, laikydamasis visų Viešojo administravimo įstatyme nustatytų principų, 2017-12-12 raštu Nr. 49SJN-3009-(l4.49.105) „Dėl informavimo apie priimtą įsakymą“, aiškiai, motyvuotai, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, paaiškino apie parengtą Žemės sklypo planą ir Įsakymą, todėl Nacionalinės žemės tarnybos vertinimu, tai kad minėtas Žemės sklypo planas nebuvo suderintas su UAB „Baltoil“ nedaro Žemės sklypo plano neteisėtu.

21830.5.

219Įvertinus aplinkybę, jog Žemės sklype plane kitų inžinerinių statinių – Stoginės nebuvo rasta, ji nėra išlikusi (ką pagrindžia ir patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas), todėl teisinio pagrindo išskirti Žemės sklypo dalies statiniui, kuris nėra naudojamas pagal pagrindinę naudojimo paskirtį nėra. Tik asmuo, turintis valstybinės žemės sklype savarankiškai funkcionuojančių statinių, pirmiau minėtų nuostatų pagrindu turi teisę reikalauti sudaryti žemės nuomos sutartį dėl šiems statiniams eksploatuoti reikalingo valstybinės žemės ploto.

22030.6.

221Vilniaus miesto skyriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos raštai yra motyvuoti, pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, priimti tinkamai įvertinus susiklosčiusią situaciją, laikantis procedūrų, todėl nėra pagrindo jų naikinti. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis pažymėtina, kad UAB „Baltoil“ tinkamai nepagrindė ieškiniuose nurodyto reikalavimo, kuris grindžiamas tuo, kad atsakovė neturėjo teisės priimti ginčijamo įsakymo, ar sudaryti susitarimo su UAB „T parkas“ dėl ko laikytina, kad Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2017-12-21 įsakymas ir Nacionalinės žemės tarnybos 2018-04-26 sprendimas Nr. lSS-838-(8.5) yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra jokio pagrindo jų naikinti. Taip pat buvo vadovautasi Nekilnojamojo turto registro centro duomenimis, realia faktine situacija, dėl Aikštelės ir Stoginės, nenukrypstant nuo formuojamos kasacinio teismo praktikos, Žemės įstatymo ir Taisyklių nuostatų.

22230.7.

223Aikštelė ir Šaligatvis yra išsidėstę tarp visų kitų Žemės sklype esančių savarankiškai funkcionuojančių statinių, ir pagal savo parametrus ir išsidėstymą tiesiog negali būti naudojama atskirai nuo kitų statinių nes po šiais inžineriniais statiniais esantis žemės plotas yra būtinas kitų statinių aptarnavimui: užtikrina patekimą iki kiekvieno statinio; atlieka bendrą kiemo funkciją, t. y. naudojamas transporto priemonių parkavimui, apsisukimams ir panašiai. Todėl draudimas kitų statinių savininkams naudotis nurodytu Žemės sklypo plotu neatitinka Taisyklių 8 ir 33 punkto nuostatų, o tokiu būdu yra pažeidžiamos kitų statinių savininkų teisės ir teisėti interesai tinkamai eksploatuoti statinius pagal jų tiesioginę paskirtį.

22430.8.

225Prašomu servitutu tiek UAB „T parkas“, tiek UAB „Botfortas“ ir UAB „Pelesos verslo centras“ siekia, kad nagrinėjamu atveju Žemės sklype statinius turintys asmenys galėtų naudotis UAB „Baltoil“ priklausančia Aikštele, Šaligatviu, tam, kad galėtų tinkamai eksploatuoti Žemės sklype esančius savarankiškus statinius - garažą (unikalus Nr. ( - )), administracinį pastatą (unikalus Nr. ( - )) ir į juos patekti. Be to, ir pats pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad nei Aikštelėje, nei Šaligatvyje negali būti vykdoma jokia kita veikla nesusijusi su aplinkui esančių statinių eksploatavimui, patekimu prie jų ir panašiai.

226VI.

227Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22831.

229Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

230Dėl ieškovės UAB „Baltoil“ apeliacinio skundo

23132.

232Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei UAB „Baltoil“, atsakovei UAB „T Parkas“, tretiesiems asmenims UAB „Botfortas“, UAB „Pelesos verslo centras“, Z. D. ir V. Š. nuosavybės teise priklauso statiniai, esantys 21 700 kv. m žemės sklype, unikalus Nr. ( - ). Ieškovei UAB „Baltoil“ nuosavybės teise priklauso degalinė, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 195 kv. m., bendras plotas 151,30 kv. m.; operatorinė, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 43 kv. m.; bendras plotas 40,27 kv. m.; aikštelė, unikalus Nr. ( - ), plotas 128,34 kv. m., stoginė, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 105,21 kv. m.; suskystintų dujų modulis (dvi dujų talpos po 6,7 kub. m.), unikalus Nr. ( - ); sandėlis, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 44 kv. m.; bendras plotas 36,92 kv. m.; rezervuaras, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 145 kv. m., rezervuaras, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 138 kv. m.; kiti inžineriniai statiniai – aikštelė, šaligatvis, unikalus Nr. ( - ), aikštelės a1 plotas – 8944,00 kv. m; šaligatvio b1 plotas – 357,00 kv. m; kiti inžineriniai statiniai - stoginė, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta 9l1/g; kiti inžineriniai statiniai – tvora, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane t1, t2, t3, t4, t5.

23333.

234Ieškovė nesutinka su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2017-12-21 įsakymu Nr. 49VĮ-2261-(14.49.2.) pakeisti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-662. Nurodo, kad ginčijamu 2017 m. įsakymu buvo perskirstytos statiniams priskirtos Žemės sklypo dalys numatant, kad UAB „Baltoil“ priklausantiems statiniams (Kiti inžineriniai statiniai Aikštelė, šaligatvis, pažymėjimas plane a1, b2, aikštelės a1 plotas – 8944 kv.m, šaligatvio b1 plotas – 357,00 kv. m, bendras plotas 9301 kv. m, unikalus Nr. ( - ) ir Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė, pažymėjimas plane 9I1/g, unikalus Nr. ( - )) nepriskiriama jokia Žemės sklypo ploto dalis.

23534.

236CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Ši CK nuostata detalizuota Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte, kuriame nurodyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui.

23735.

238LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Taisyklės) 28 punkte nurodyta, kad išnuomojami Taisyklių 2.1., 2.2., 2.4. papunkčiuose nurodyti naudojami žemės sklypai, užstatyti šiuose punktuose nurodytais asmenims nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais statiniais išskyrus žemės sklypus, kuriuose pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui.

23936.

240Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad, esant teisminiam ginčui dėl to, ar asmeniui ne aukciono tvarka turi būti išnuomojamas arba parduodamas valstybinės žemės sklypas, užstatytas jam priklausančiais statiniais ir įrenginiais, reikia nustatyti ir įvertinti, ar šie statiniai ir įrenginiai yra natūroje ir ar jie atitinka įstatyme nurodytus kriterijus. Taip pat Kasacinio Teismo praktikoje nurodoma, kad ne kiekvienas ant valstybinės žemės sklypo esančio pastato savininkas turi teisę be aukciono išsinuomoti valstybinės žemės sklypą, o tik tas, kurio pastatas turi apibrėžtą naudojimo paskirtį arba ūkinės veiklos pobūdį, o šio pastato eksploatacijai reikia turėti žemės sklypo nuomos teisę. Savininkas pirmiausia turi ketinti naudoti statinį pagal tiesioginę paskirtį ir tam yra būtina išsinuomoti žemės sklypą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2008; 2013 m. spalio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2013; 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-333-248/2018 21 punktą).

24137.

242Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklausanti Stoginė fiziškai nėra išlikusi. Tai patvirtina atsakovės UAB „T Parkas“ pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad aplinkybė, jog yra išlikę stoginės pamatai, nepaneigia, jog stoginė nėra naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį ir nepatvirtina valstybinės žemės sklypo nuomos šio statinio eksploatavimui būtinumo. Pažymėtina, jog byloje nėra įrodymų, kurių pagrindų galima būtų padaryti kitokią išvadą, t. y. patvirtinančių aplinkybę, kad Stoginė yra išlikusi ir naudojama pagal paskirtį. Atsižvelgiant į tai spręstina, jog nebuvo jokio faktinio ir teisinio pagrindo išnuomoti ieškovei valstybinės žemės sklypą, esantį po Stogine, ne aukciono tvarka.

24338.

244Vertinant, ar pagrįstai buvo priimtas 2017-12-12 įsakymas, kuriuo pakeistas anksčiau galiojęs įsakymas dėl Aikštelei išnuomoto žemės sklypo ne aukciono tvarka, atsižvelgtina į priimto ginčijamo įsakymo tikslą. 2017-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus rašte dėl informacijos apie priimtą įsakymą nurodyta, kad 2017-12-21 įsakymas buvo priimtas įvertinus Žemės sklype esančių statinių atitikimą savarankiškai funkcionuojantiems statiniams taikomus kriterijus: kiekvieno statinio tiesioginę paskirtį; jo parametrus; išsidėstymą vietovėje; patekimą iki statinio, galimybę statinį eksploatuoti atskirai nuo kitų, Žemės sklype esančių naudojamų statinių, t. y. statinio teisinės ir, svarbiausia, funkcinės priklausomybės buvimą / nebuvimą su kitais statiniais. Nacionalinės žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos nustačius, kad Žemės sklype esantiems statiniams - kitiems inžineriniams statiniams - Aikštelei, Šaligatviui, kurie užima beveik visą Žemės sklypo plotą, neužstatytą kitais statiniais. Aikštelė ir Šaligatvis yra išsidėstę tarp visų kitų Žemės sklype esančių savarankiškai funkcionuojančių statinių, ir pagal savo parametrus ir išsidėstymą tiesiog negali būti naudojami atskirai nuo kitų statinių nes po šiais inžineriniais statiniais esantis žemės plotas yra būtinas kitų statinių aptarnavimui: užtikrina patekimą iki kiekvieno statinio; atlieka bendrą kiemo funkciją, t. y. naudojamas transporto priemonių parkavimui, apsisukimams ir panašiai.

24539.

246Kaip minėta, pagal Kasacinio teismo praktiką vien tik statinio valstybinės žemės sklype turėjimas savaime nesukuria jo savininkui teisės be aukciono išsinuomoti valstybinės žemės sklypą. Valstybinė žemė lengvatinėmis sąlygomis gali būti išnuomojama tik tais atvejais, kai žemės sklype esantis statinys turi apibrėžtą naudojimo paskirtį arba ūkinės veiklos pobūdį, o jo savininkas siekia naudoti statinį pagal tiesioginę paskirtį ir tam yra būtina išsinuomoti žemės sklypą. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklausanti ir Žemės sklype esančios asfaltuotos Aikštelės pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką asfalto danga priskiriama prie statinių, kurie neturi aiškios funkcinės paskirties (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2008; kt.). Taigi, vien jau statinio aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo neturėjimas įrodo, kad tokio pobūdžio statinys neatitinka teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, kuriems gali būti išnuomotas valstybinės žemės sklypas ne aukciono tvarka. Be to, byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad Aikštelė yra įsiterpusi tarp statinių, priklausančių ir kitiems savininkams, kas būdinga būtent kiemo statinių paskirčiai – užtikrinti statinių tinkamą eksploatavimą ir naudojimą sudarant galimybes patekti (privažiuoti/prieiti) prie visų kieme stovinčių statinių. Aplinkybė, kad dalį aikštelės ieškovė yra išnuomojusi nekeičia Aikštelės funkcinės paskirties, įtvirtintos tiek Nekilnojamojo turto registre, tiek ir jos faktinės paskirties užtikrinti patekimą prie šalia Aikštelės esančių statinių. Darytina išvada, kad ieškovės ginčijamas Nacionalinės Žemės tarnybos 2017 įsakymas, kuris pakeitė anksčiau galiojusį NŽT 2012 įsakymą negali būti laikomas neteisėtu.

24740.

248Pažymėtina, jog ieškovė apeliaciniame skunde prašė panaikinti sprendimą dalyje, kurioje tenkintas atsakovės UAB „T parkas“ priešieškinis dėl 2012 m. įsakymo panaikinimo. Tačiau apeliaciniame skunde nurodo argumentus, susijusius su būtinybe jai priklausantiems statiniams Aikštelei ir Stoginei išskirti valstybinės žemės sklypą, reikalingą statiniams eksploatuoti. Kaip minėta, teisėjų kolegija laiko pagrįstu Nacionalinės Žemės tarnybos sprendimą neišskirti šiems statiniams valstybinio žemės sklypo nuomai ne aukciono tvarka. Apeliaciniame skunde nėra pateikiami nesutikimo argumentai dėl 2012 m. įsakymo prieštaravimo imperatyviosioms normoms prasme, todėl 2012 m. įsakymo atitikimas imperatyviosioms normoms nevertintinas.

24941.

250Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nurodo, kad jos ginčijamais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 49VĮ-104-(14.49.2) ir 2018 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus susitarimą su atsakove UAB „T parkas“, kurių pagrindu atsakovei UAB „T parkas“ buvo išnuomota 15 485 kv. m. ploto Žemės sklypo dalis, bei Hipotekos sandoris, kuriuo, be kita ko, buvo įkeista nuomos teisė į atitinkamą Žemės sklypo dalį pažeidė ieškovės interesus. Ieškovės teigimu, ginčijamas 2018-01-25 įsakymas ir ginčijama sutartis, taip pat nuomos teisės, kylančios iš ginčijamos sutarties, įkeitimas yra neteisėti tuo pagrindu, kad UAB „T Parkas“ buvo nuspręsta išnuomoti ir jam išnuomota Žemės sklypo dalis, kuri yra išnuomota UAB „Baltoil“. Ieškovė nurodo, kad priėmus ginčijamą 2018-01-25 įsakymą ir sudarius ginčijamą sutartį, ta pati valstybinė žemė yra išnuomota dviem nuomininkams, taip pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnyje nustatytiems principams bei teisinės valstybės principui. Teisėjų kolegija su tokiais ieškovės argumentais nesutinka.

25142.

252Bylos duomenimis, Nacionalinei Žemės tarnybai 2017 m. atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad 2012 m. įsakymu neteisėtai dalis Žemės sklypo buvo priskirta Aikštelės (Asfalto dangos) ir Stoginės eksploatacijai. Tuo pagrindu priimtas 2017 m. įsakymas, pakeitęs 2012 įsakymą. 2017 m. įsakyme nurodyta, kad pakeičiamas 2012 m. įsakymas dėl žemės sklypo, reikalingo pastatams nuomoti, nuomos su ieškove ir šis žemės sklypas priskiriamas kitų pastatų eksploatacijai. Pažymėtina, jog sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Nelikus galiojančios administracinio akto nuostatos, kuri suteikė teisę išnuomoti žemės sklypą ne aukciono tvarka ieškovei, ir tuo pačiu administraciniu aktu suteikiant teisę šį žemės sklypą nuomoti kitam asmeniui, negali susiklostyti tokia situacija, kad vienas žemės sklypas ne aukciono tvarka būtų išnuomotas dviem nuomininkams. Šioje byloje pripažintas teisėtu 2017 m. įsakymas suteikė teisę tik vienam nuomininkui ginčo žemės sklypą išnuomoti. Todėl nepagrįstu laikytinas ieškovės argumentas, kad tas pats žemės sklypas nuomojamas dviem nuomininkams. Tuo tarpu Nacionalinės žemės tarnybos atliktos procedūros, susijusios su ieškovės nuomos sutartimi, nėra šios bylos dalykas.

25343.

254Ieškovė neteisėtais laiko 2018 m. įsakymą ir 2018 T Parko sutartį ir tuo pagrindu, kad ieškovė buvo padavusi skundą dėl 2017 m įsakymo teisėtumo ir jis dar nebuvo išnagrinėtas. Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokiu ieškovės argumentu, nurodo, kad skundo dėl individualaus administracinio akto padavimas teismui automatiškai nesustabdo akto galiojimo. Viešojo administravimo srityje galioja viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų teisėtumo principas, kuris yra suprantamas taip, kad viešojo administravimo subjektas negali panaikinti savo priimtų spendimų ir tokia galimybė nėra nustatyta atitinkamą sritį reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose. Teisėtumo principas bei viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo privalomumo principai suponuoja tai, kad viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas galioja tol, kol nėra panaikintas aukštesnio viešojo administravimo subjekto (jeigu tokia galimybė yra nustatyta) arba teismo (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-6162-244/2014). 2018 m. įsakymo priėmimo ir 2018 m. sutarties tarp Nacionalinės Žemės tarnybos ir atsakovės sudarymo metu 2017 m. įsakymas nebuvo panaikintas, todėl ieškovės skundo dėl 2017 m. padavimas nesustabdė šio įsakymo galiojimo.

25544.

256Ieškovė taip pat nurodo, kad matininko J. M. parengtas 2017 m. rugsėjo 21 d. Žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, planas M 1:500 turėjo būti derintas su ieškove. Tokį savo argumentą grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-07 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2009. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nurodyta kasacinio teismo praktika šioje byloje netaikytina. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodytoje 2009 m. byloje nagrinėjo klausimą dėl žemės sklypo, kuris yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas, naudojimosi tvarkos nustatymo. Tuo tarpu šioje byloje nagrinėjami valstybinės žemės nuomos, reikalingos statiniams eksploatuoti, ne aukciono tvarka klausimai.

25745.

258Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia UAB „T parkas“ ir „Swedbank“, AB 2018-01-31 sudarytą sutartinės hipotekos sandorį yra išvestinis reikalavimas. Netenkinus prašymo pripažinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos priimtą 2017 m. įsakymą ir jos pagrindu sudarytą susitarimą tarp atsakovės UAB „T parkas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos, nėra pagrindo panaikinti 2018-01-31 sudarytą sutartinės hipotekos sandorį.

25946.

260Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą sprendimą ieškovės reikalavimų dalyje, jį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų spręstina, jog ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

261Dėl atsakovės UAB „T Parkas“ ir trečiųjų asmenų UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB „Botfortas“ apeliacinių skundų

26247.

263Atsakovė UAB „T Parkas“ priešieškiniu byloje prašė nustatyti inžinerinio statinio (kiemo įrenginio) – Aikštelės, šaligatvio (unikalus Nr. ( - )), tampančio tarnaujančiu daiktu, servitutus pagal pateiktą 2018-11-14 UAB „Geoksis“ matininko J. M. servitutų nustatymo planą. Atsakovei UAB „T Parkas“ nuosavybės teise priklauso 8 aukštų pastatas - garažas, kuris stovi 21 700 kv. m. ploto žemės sklype ( - ) Vilnius. Tretiesiems asmenims su savarankiškais reikalavimais priklauso patalpos administraciniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), 2260,82 kv. m.

26448.

265Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais prašė pagal pateiktą 2018-11-14 UAB „Geoksis“ matininko J. M. parengtą planą nustatyti 1995 kv. m ploto neterminuotą servitutą kitiems inžineriniams statiniams aikštelei, šaligatviui (Aikštelė), unikalus Nr. ( - ) (tarnaujantis daiktas) administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ) (viešpataujantis daiktas).

26649.

267Tiek atsakovė, tiek tretieji asmenys naudoti poreikį nustatyti servitutą grindė tuo, kad jie negali naudoti jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų pagal paskirtį, nes ieškovei priklausanti Aikštelė uždengianti iš esmės visą neužstatytą Žemės sklypo plotą tarp pastatų ir nepasinaudojus Aikštele eksploatuoti pastatų pagal jų paskirtį nėra galimybės. Nurodytų bylos šalių vertinimu, egzistuoja objektyvus poreikis nustatyti servitutą daliai Aikštelės.

26850.

269Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės priešieškinį ir trečiųjų asmenų savarankišką reikalavimą dėl servituto nustatymo, motyvuodamas tuo, jog atsakovei ir tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausantiems statiniams eksploatuoti yra išnuomotas valstybinės žemės sklypas, o ieškovei priklausantys statiniai sudaro tik patogesnes sąlygas naudotis kitais tame pačiame sklype esančiais statiniais, tačiau nėra būtini šiems statiniams eksploatuoti.

27051.

271Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį, priimdamas sprendimą teismas turi bylą išspręsti iš esmės, tai yra nagrinėjamu atveju išspręsti tarp šalių kilusį ginčą dėl servituto nustatymo. Atmesdamas atsakovės priešieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus teismas nepašalino prieštaravimų tarp šalių. Pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad servitutą prašančios nustatyti šalys tik siekia patogesnio būdo naudotis jiems priklausančiais statiniais, nenurodė kaip šios šalys gali eksploatuoti patalpas nesinaudojant Aikštelės dalimi. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą dalyje dėl servitutų nustatymo, iš esmės neįvertino, ar atsakovė ir tretieji asmenys turi realias galimybes patekti prie jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų nenustatant prašomų servitutų per ieškovei priklausančią Aikštelę.

27252.

273Šalys, kurios prašė nustatyti servitutą, teikė servitutų nustatymo planus, taip pat išsamius paaiškinimus dėl būtinybės nustatyti statinio (Aikštelės) servitutą, tačiau pirmosios instancijos sprendime nenurodė jokių argumentų, susijusių su servituto turiniu ar jų neatitikimu teisės aktų reikalavimams. Pažymėtina, jog šioje byloje nebuvo ginčo dėl to, kad ieškovei priklausanti Aikštelė ir Šaligatvis yra išsidėstę tarp visų kitų žemės sklype esančių savarankiškai funkcionuojančių statinių, kas galimai pagrindžia atsakovės ir trečiųjų asmenų nurodomas aplinkybes, kad nepasinaudojus ieškovei priklausančia dalimi Aikštelės nėra galimybės patekti prie savo statinių. Tuo tarpu ieškovė, pasisakydama dėl trečiųjų asmenų prašymo ieškovės Aikštelėje nustatyti servitutą, nurodė, jog nesutinka su administracinio pastato eksploatavimui prašomo nustatyti servituto dydžiu ir mano, kad administracinio pastato eksploatavimui pakankamas 1 metro pločio apie pastato išorinę sieną servitutas, o ne ieškiniu prašomas nustatyti žymiai didesnis servitutas. Taip pat atsiliepime į atsakovės UAB „T parkas“ priešieškinį ieškovė nesutiko su prašomo servituto dydžiu. Nurodytos aplinkybės taip pat galimai patvirtina, kad ieškovė iš dalies ir pati pripažįsta, kad egzistuoja poreikis nustatyti servitutus, tačiau nesutinka su prašomų servitutų apimtimi. Be to, ieškovė taip pat yra nurodžiusi, kad atsakovė ir tretieji asmenys turi galimybę naudotis jiems priklausančiais statiniais ir nesinaudojant ieškovės Aikštele. Tačiau įrodymų, pagrindžiančių šią aplinkybę ieškovė nepateikė, pirmosios instancijos teismas taip pat nepareikalavo šių įrodymų iš ieškovės. Tokiu būdu buvo nevisapusiškai išnagrinėta byla, pirmosios instancijos teismo išvada apie šalių prašomas sudaryti patogesnes sąlygas naudotis ieškovei priklausančia Aikštele padaryta nesant byloje įrodymų pagrindžiančių šią išvadą.

27453.

275Išdėstyti motyvai sudaro pagrindą pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas, neatskleidęs bylos esmės, priėmė nepagrįstą sprendimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2009; 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2009; 2009-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Nagrinėjamu atveju dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų bylos nagrinėjimas iš esmės apeliacinės instancijos teisme reikštų jos nagrinėjimą visa apimtimi iš naujo, o po jos išsprendimo būtų suvaržyta šalių teisė į apeliaciją. Atsižvelgiant į išdėstytą kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl reikalavimų, susijusių su servitutais, yra naikintinas, nes nebuvo atskleista bylos esmė, neįvertinti bylai svarbūs įrodymai. Todėl byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

27654.

277Pagal CK 4.129 straipsnį dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimus susijusius su servitutų nustatymu, servituto atlygintinumo klausimo kaip išvestinio reikalavimo nenagrinėjo. Atsižvelgiant į tai, kad bylos dalis dėl servitutų nustatymo tikslingumo perduodama nagrinėti iš naujo, servitutų atlygintinumo klausimas apeliacinės instancijos teisme nenagrinėtinas.

278Dėl atsakovės Nacionalinės Žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo

27955.

280Nacionalinė Žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu skundžia sprendimo dalį, kuria buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos iš Nacionalinės Žemės tarnybos UAB „T parkas“ naudai. Apeliaciniame skunde nurodo, kad atsakovė UAB „T parkas“ reiškiamu reikalavimu aiškiai nurodė, kad prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės UAB „Baltoil“, o iš Nacionalinės Žemės tarnybos neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų, todėl jos priteistos nepagrįstai.

28156.

282Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Taigi nurodyta CPK nuostata taikoma esant dviem sąlygoms – yra pareikštas šalis prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas ir pateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

28357.

284Šioje byloje atsakovė UAB „T parkas“ prašė bylinėjimosi išlaidas priteisti tik iš ieškovės, o iš Nacionalinės Žemės tarnybos bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesant atsakovės prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kitos atsakovės (Nacionalinės Žemės tarnybos), jas vis tiek priteisė. Pažymėtina, jog teismas, atsižvelgdamas į ieškinio patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, turi paskirstyti bylinėjimosi išlaidas tarp šalių ir priteisti jas tik iš tos šalies, iš kurios prašoma jas priteisti. Tačiau teismas savo iniciatyva negali priteisti iš tos šalies, iš kurios neprašoma priteisti net jei prašančiai šaliai dalis bylinėjimosi išlaidų būtų nekompensuota.

28558.

286Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje dalis pareikštų reikalavimų nėra išnagrinėti, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, šalims nepaskirstomos.

28759.

288Apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo klausimas taip pat paliekamas spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 93 str.).

289Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

290Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalis, kuriomis atmesta dalis atsakovės UAB „T Parkas“ priešieškinio reikalavimų ir trečiųjų asmenų UAB „Botfortas“ ir UAB „Pelesos verslo centras“ savarankiški reikalavimai dėl servituto nustatymo, priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir šioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

291Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Baltoil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad Žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu (... 9. 3.... 10. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ieškovei tapo žinoma, kad UAB „T... 11. 4.... 12. Atsakovai ieškinio nepripažino. Pagrindiniu argumentu nurodė tai, jog... 13. 5.... 14. Atsakovė UAB „T Parkas“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė... 15. 6.... 16. Tretieji asmenys UAB „Botfortas“ ir UAB „Pelesos verslo centras“... 17. 6.1.... 18. Servituto turėtojai yra viešpataujančio daikto savininkai ir / ar bet kokie... 19. 6.2.... 20. Servituto turėtojai turi teisę be atskiro tarnaujančio daikto savininko... 21. 6.3.... 22. Servituto turėtojai turi teisę be atskiro tarnaujančio daikto savininko... 23. 6.4.... 24. Tarnaujančio daikto savininkas neturi teisės tarnaujančio daikto dalyje,... 25. 7.... 26. Nurodė, kad tinkamam Administracinio pastato naudojimui pagal tikslinę... 27. 8.... 28. Ieškovė su priešieškiniu ir trečiųjų asmenų savarankiškais... 29. II.... 30. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 31. 9.... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovės... 33. 10.... 34. Teismas nustatė, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta Aikštelės... 35. 11.... 36. Teismas sprendė, kad net 9301 kv. m valstybinės Žemės sklypo dalies... 37. 12.... 38. Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 20 d.... 39. 13.... 40. Teismas nurodė, kad teisės aktai draudžia Aikštelės (asfalto dangos) ir... 41. 14.... 42. Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad... 43. 15.... 44. Teismas, pasisakydamas dėl atsakovės UAB „T Parkas“ ir trečiųjų... 45. 16.... 46. Teismas, pasisakydamas dėl atsakovės UAB „T parkas“ ir trečiųjų... 47. III.... 48. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 49. 17.... 50. Apeliaciniu skundu tretieji asmenys UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB... 51. 17.1.... 52. Siekiant tinkamai naudotis jiems priklausančiu Administraciniu pastatu, būtų... 53. 17.2.... 54. Servitutas Aikštelės atžvilgiu yra reikalingas ne tam, kad tiesiog būtų... 55. 17.3.... 56. NŽT 2017 Įsakymu po visapusiško įvertinimo buvo nustatyta administracinio... 57. 17.4.... 58. Pirmosios instancijos teismas netinkamai rėmėsi Vilniaus miesto apylinkės... 59. 17.5.... 60. Teismas tik konstatuodamas, kad Aikštelė sudaro tik patogesnes sąlygas... 61. 17.6.... 62. Prašomo servituto nustatymas realiai niekaip nesuvaržytų Baltoil teisių.... 63. 17.7.... 64. Atsisakęs nustatyti prašomą servitutą, pirmosios instancijos teismas... 65. 18.... 66. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „T Parkas“ prašo panaikinti Vilniaus... 67. 18.1.... 68. T Parkui, PVC ir Botfortui nuosavybės teise priklausantys statiniai... 69. 18.2.... 70. Pirmosios instancijos teismas bandydamas paneigti objektyvios būtinybės... 71. 18.3.... 72. Aikštelės (asfalto dangos) atžvilgiu prašomų nustatyti servitutų (tiek... 73. 18.4.... 74. Aikštelės (asfalto dangos) atžvilgiu T Parko prašomi nustatyti servitutai,... 75. 18.5.... 76. T Parko vertinimu, atsižvelgiant į turimą specifinę situaciją, Aikštelės... 77. 18.6.... 78. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad atitinkamos 2012 įsakymo ir... 79. 19.... 80. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Baltoil“ prašo panaikinti Vilniaus... 81. 19.1.... 82. Pirmosios instancijos teismas savo išvadas dėl Aikštelės ir Stoginės... 83. 19.2.... 84. Ginčijamame sprendime padaryta niekuo nepagrįsta išvada, kad Aikštelės... 85. 19.3.... 86. Pirmosios instancijos teismas, Aikštelę ir Stoginę laikydamas statiniais,... 87. 19.4.... 88. Sprendžiant dėl Aikštelės ir Stoginės statuso nurodytomis teisės aktų... 89. 19.5.... 90. Ginčijamame sprendime nepagrįstai teigiama, kad ieškovė neįrodė, jog... 91. 19.6.... 92. Ginčijamo sprendimo pagrindu ieškovei priklausančių statinių atžvilgiu... 93. 19.7.... 94. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškovės ieškinius šioje byloje... 95. 20.... 96. Apeliaciniu skundu Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 97. 21.... 98. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas „Swedbank“ AB prašo atmesti... 99. 21.1.... 100. CK 4.224 str. 1 d. 4 p. numato, kad įkeitimo teisė baigiasi pasibaigus... 101. 21.2.... 102. Asmeniui, byloje teigiančiam, kad jo turimam pastatui eksploatuoti išnuomotas... 103. 22.... 104. Atsakovė UAB „T Parkas“ atsiliepimu į UAB „Pelesos verslo centras“ ir... 105. 23.... 106. Atsakovė UAB „T Parkas“ atsiliepimu į Nacionalinės Žemės tarnyba prie... 107. 24.... 108. Ieškovė UAB „Baltoil“ atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės Žemės... 109. 25.... 110. Ieškovė UAB „Baltoil“ atsiliepimu į UAB „T Parkas“ apeliacinį... 111. 25.1.... 112. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 113. 25.2.... 114. Apeliaciniame skunde prašomų servitutų būtinumas motyvuojamas tuo, kad... 115. 25.3.... 116. Apeliacinį skundą grįsdamas tuo, kad po Aikštele esanti Žemės sklypo... 117. 25.4.... 118. Iki ieškinio pareiškimo nei atsakovei, nei kitiems Žemės sklype esančių... 119. 25.5.... 120. Atsakovė niekaip nepagrindė kad Pastato-Garažo tinkamai eksploatacijai... 121. 25.6.... 122. Atsakovės reikalaujamas servitutas negali būti nustatytas, nes jo turinys... 123. 25.7.... 124. Apeliaciniame skunde remiasi pirmosios instancijos teismo išvada, kad nei... 125. 25.8.... 126. Atsakovė neneigia, kad ieškovė už Aikštelę moka nekilnojamojo turto... 127. 25.9.... 128. CK 4.105 str. 5 d. numatyta, kad ginčus dėl statinių nukėlimo, nugriovimo... 129. 26.... 130. Atsiliepimu tretieji asmenys UAB „Pelesos verslo centras“ ir UAB... 131. 26.1.... 132. Sprendimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 133. 26.2.... 134. Sprendimą dėl UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalyje, kur UAB „T... 135. 26.3.... 136. Tenkinti UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti... 137. 26.4.... 138. Sprendimą dėl UAB „Baltoil“ apeliacinio skundo reikalavimų, kiek tai... 139. 26.5.... 140. Atmesti UAB „Baltoil“ apeliacinio skundo reikalavimus, panaikinti sprendimo... 141. 26.6.... 142. Sprendimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 143. 26.7.... 144. Sprendimą dėl UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalyje, kur UAB „T... 145. 26.8.... 146. Tenkinti UAB „T Parkas“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti... 147. 27.... 148. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo tokius argumentus:... 149. 27.1.... 150. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė valstybinės žemės nuomą... 151. 27.2.... 152. Ieškovės nuomotas Aikštelės plotas, neaiškiu pagrindu aptvertas... 153. 27.3.... 154. Aikštelės (asfalto dangos) forma yra netaisyklinga, nevientisa (įsiterpusi... 155. 27.4.... 156. Stoginė apskritai nėra išlikusi, o tą patvirtina antstolio faktinių... 157. 27.5.... 158. Patys Aikštelės ir Stoginės viešo registro duomenys patvirtina, jog šie... 159. 27.6.... 160. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 161. 28.... 162. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „T parkas“ prašo UAB... 163. 28.1.... 164. Statinio faktinis naudojimas nėra ir objektyviai negali būti pakankama... 165. 28.2.... 166. Aplinkybė, kad tam tikrą laiką (apie 2 metus iš 8) keli ieškovės... 167. 28.3.... 168. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 169. 28.4.... 170. Pirmosios instancijos teismas, sprendime konstatuodamas, kad Aikštelė... 171. 28.5.... 172. Nekilnojamojo turto registre nurodyta Aikštelės (Asfalto dangos) ir Stoginės... 173. 28.6.... 174. Ieškovė apeliaciniame skunde teigdama, jog pagal Žemės įstatymo 9 str. 6... 175. 28.7.... 176. Ieškovė nuomos teisę į Aikštele (Asfalto danga) užstatytą Žemės sklypo... 177. 28.8.... 178. Ieškovės nurodytoje byloje (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2-1188-910/2015... 179. 28.9.... 180. NŽT neprivalėjo iš anksto suderinti/ gauti ieškovo pritarimą nei dėl... 181. 28.10.... 182. Pirmosios instancijos teismas priimtame Sprendime pagrįstai ir teisingai... 183. 28.11.... 184. 2018 m. įsakymu ir 2018 m. T Parko sutartimi ta pati Žemės sklypo dalis... 185. 28.12.... 186. Aplinkybė, kad 2018 įsakymo priėmimo ir 2018 T Parko sutarties sudarymo metu... 187. 29.... 188. Ieškovė UAB „Baltoil“ atsiliepimu į trečiųjų asmenų UAB „Pelesos... 189. 29.1.... 190. Tretieji asmenys servituto naudotis Aikštele nustatymo būtinumą motyvuoja... 191. 29.2.... 192. Nacionalinei žemės tarnybai nėra suteikta įgaliojimų spręsti dėl... 193. 29.3.... 194. Jokių argumentų, kad būtina nustatyti servitutą Aikštelės daliai,... 195. 29.4.... 196. Iki ieškinio pareiškimo nei tretiesiems asmenims, nei kitiems Žemės sklype... 197. 29.5.... 198. Apeliaciniame skunde teigiant, kad servitutą būtina nustatyti dėl to, kad... 199. 29.6.... 200. Trečiųjų asmenų reikalaujamas servitutas negali būti nustatytas, nes jo... 201. 29.7.... 202. Apeliaciniame skunde visiškai nepagrįstai teigiama, kad ginčijamas... 203. 29.8.... 204. Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimą įpareigoti NŽT išpirkti... 205. 29.9.... 206. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesprendė klausimo dėl servituto... 207. 30.... 208. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į... 209. 30.1.... 210. Metodikos, detaliai reglamentuojančios,... 211. kokia tvarka turėtų būti nustatomos žemės sklypų dalys, reikalingos... 212. 30.2.... 213. UAB „Baltoil“ nurodomoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje... 214. 30.3.... 215. Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta, kad žemės sklypai... 216. 30.4.... 217. Žemės įstatyme, nei Taisyklėse nėra išdėstyta procedūra, vadovaujantis... 218. 30.5.... 219. Įvertinus aplinkybę, jog Žemės sklype plane kitų inžinerinių statinių... 220. 30.6.... 221. Vilniaus miesto skyriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos raštai yra... 222. 30.7.... 223. Aikštelė ir Šaligatvis yra išsidėstę tarp visų kitų Žemės sklype... 224. 30.8.... 225. Prašomu servitutu tiek UAB „T parkas“, tiek UAB „Botfortas“ ir UAB... 226. VI.... 227. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 228. 31.... 229. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 230. Dėl ieškovės UAB „Baltoil“ apeliacinio skundo... 231. 32.... 232. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei UAB „Baltoil“, atsakovei UAB „T... 233. 33.... 234. Ieškovė nesutinka su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 235. 34.... 236. CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne... 237. 35.... 238. LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties... 239. 36.... 240. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje laikomasi nuoseklios... 241. 37.... 242. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklausanti... 243. 38.... 244. Vertinant, ar pagrįstai buvo priimtas 2017-12-12 įsakymas, kuriuo pakeistas... 245. 39.... 246. Kaip minėta, pagal Kasacinio teismo praktiką vien tik statinio valstybinės... 247. 40.... 248. Pažymėtina, jog ieškovė apeliaciniame skunde prašė panaikinti sprendimą... 249. 41.... 250. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nurodo, kad jos ginčijamais... 251. 42.... 252. Bylos duomenimis, Nacionalinei Žemės tarnybai 2017 m. atlikus patikrinimą... 253. 43.... 254. Ieškovė neteisėtais laiko 2018 m. įsakymą ir 2018 T Parko sutartį ir tuo... 255. 44.... 256. Ieškovė taip pat nurodo, kad matininko J. M. parengtas 2017 m. rugsėjo 21 d.... 257. 45.... 258. Ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia UAB „T parkas“ ir... 259. 46.... 260. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 261. Dėl atsakovės UAB „T Parkas“ ir trečiųjų asmenų UAB „Pelesos verslo... 262. 47.... 263. Atsakovė UAB „T Parkas“ priešieškiniu byloje prašė nustatyti... 264. 48.... 265. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais prašė pagal pateiktą... 266. 49.... 267. Tiek atsakovė, tiek tretieji asmenys naudoti poreikį nustatyti servitutą... 268. 50.... 269. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės priešieškinį ir trečiųjų... 270. 51.... 271. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį, priimdamas... 272. 52.... 273. Šalys, kurios prašė nustatyti servitutą, teikė servitutų nustatymo... 274. 53.... 275. Išdėstyti motyvai sudaro pagrindą pripažinti, kad pirmosios instancijos... 276. 54.... 277. Pagal CK 4.129 straipsnį dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai... 278. Dėl atsakovės Nacionalinės Žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 279. 55.... 280. Nacionalinė Žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio... 281. 56.... 282. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 283. 57.... 284. Šioje byloje atsakovė UAB „T parkas“ prašė bylinėjimosi išlaidas... 285. 58.... 286. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje dalis pareikštų reikalavimų nėra... 287. 59.... 288. Apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą dalyje pirmosios instancijos... 289. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 290. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalis,... 291. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....