Byla 2-200-381/2015
Dėl skolos priteisimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjasArtūras Driukas

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Andajas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-768-777/2015 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neapolis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Andajas“ dėl skolos priteisimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atskirajame skunde keliami fakto bei teisės klausimai, susiję su tuo, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė preliminaraus ieškinio pagrįstumo doktriną ir didelės ieškinio sumos prezumpciją, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio.

6Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Neapolis“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Andajas“ priteisti 243 355,56 Lt skolą už suteiktas eksploatavimo ir valdymo paslaugas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

7Pareikštų reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises ieškinio sumai. Šių priemonių taikymo poreikį ieškovas įrodinėjo rizika, kad atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos gali siekti sumažinti turimą turtą ir taip išvengti jam tikėtinai nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 3 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir areštavo atsakovo turtą 243 355,56 Lt sumai.

10Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus dokumentus, padarė išvadą, kad ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, o ieškinio suma – didelė. Kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, t. y. atsakovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį, anot teismo, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskirajame skunde atsakovas UAB „Andajas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartį, priteisti iš ieškovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Skunde teigiama, kad vien tik ieškinio pateikimas pats savaime negali būti pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina skolos fakto, t. y. ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Nors teismas rėmėsi didelės ieškinio sumos prezumpcija, tačiau ji nėra absoliuti. Ieškovas turėjo pateikti įrodymus apie atsakovo turtinę padėtį, bet ne apsiriboti deklaratyviais teiginiais (CPK 12, 178 straipsniai).

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Įsitikinęs, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas nustatinėja, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad teismas netinkamai aiškino prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną ir be pagrindo sprendė esant grėsmę teismo sprendimo įvykdymo galimam pasunkėjimui arba pasidarymui neįmanomu. Šie klausimai sudaro apeliacinio proceso nagrinėjimo dalyką (CPK 320, 338 straipsniai).

16Kaip minėta, vienas iš motyvų, remdamasis kuriuo apeliantas įrodinėja apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinimo poreikį, – tai ieškinio reikalavimų tikėtinas nepagrįstumas. Pastarąjį faktą apeliantas grindžia tuo, kad ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina ieškovo prašomos įgyvendinti reikalavimo teisės egzistavimo ir jos dydžio. Taigi, apeliantas ieškinio prima facie nepagrįstumą sieja su tokiu ieškinio faktinį pagrindą sudarančių aplinkybių ir jas turinčių pagrįsti įrodymų tyrimo mastu, kuris būdingas bylos nagrinėjimo iš esmės stadijai. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuoja, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ina Trade“ prieš UAB „Ave Matrox“, bylos Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „iTree Lietuva“ prieš UAB „Affecto Lietuva“, bylos Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (žr., pvz.,Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Turto valdymo projektai“ prieš Fjordtrade AS, bylos Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje RUAB „Vėtrūna“ prieš UAB „KG Constructions“ ir kt., bylos Nr. 2-2476/2013). Byloje pareikštame ieškinyje ieškovas prašo priteisti iš apelianto skolą, susijusią su pastato eksploatavimo ir valdymo paslaugų teikimu. Ieškinio faktinis pagrindas suformuluotas tinkamai, pateikti jį turintys pagrįsti įrodymai (šalių pasirašytų sutarčių, susitarimų, skolų užskaitymo aktų, PVM sąskaitų faktūrų kopijos). Vadinasi, prima facie doktrinos požiūriu ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Remiantis tuo, atskirojo skundo argumentai šioje dalyje atmetami kaip nepasitvirtinę.

17Apskųstos teismo nutarties neteisėtumą, o kartu ir nepagrįstumą, apeliantas grindžia ir tuo aspektu, kad nėra kito būtinojo elemento laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. teismo sprendimo įvykdymo galimo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomu grėsmės. Dėl tokio argumento nepagrįstumo, pirmiausia, atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, jog teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių kilęs dėl didelės pinigų sumos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. S. K. ir kt. prieš E. O. ir kt., bylos Nr. 2-210/2013; 2014 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Bradley Enterprises Limited prieš UAB „Krovinių terminalas“ ir kt.¸ bylos Nr. 2-50/2014).

18Prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Memsta“ prieš A. L., bylos Nr. 2-22/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Elgama-Elektronika“ ir kt. prieš UAB „Instra“, bylos Nr. 2-1535/2013). Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK178 straipsnis). Taigi, būtent ieškovui tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga. Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinį dėl priteisimo, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kurių pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas neapribojus atsakovo galimybių disponuoti jo turimu turtu. Prieš tai minėta, kad tokia grėsmė preziumuojama, kai ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos. Ar yra faktinis pagrindas remtis šia prezumpcija kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas. Jeigu ja yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje bylojeUAB „Swedbank lizingas“ prieš UAB „Ardera“ ir kt., bylos Nr. 2-1385/2012; 2014 m. liepos 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. S. prieš G. S. ir kt., bylos Nr. 2-1038/2014). Siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas turtinis reikalavimas nėra didelis ir nesudaro pagrindo teismui taikyti didelės ieškinio sumos prezumpciją, atsakovas turi teikti teismui tą patvirtinančius įrodymus, t. y. rodančius jo gerą turtinę padėtį. Tokių įrodymų apeliantas, savo gynybinę poziciją grindžiantis klaidingu įrodinėjimo naštos paskirstymo tarp šalių traktavimu, kartu su atskiruoju skundu nepateikė. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikis byloje nėra paneigtas.

19Remiantis tuo spręstina, kad atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo panaikinti ar pakeisti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjasArtūras Driukas... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo uždarosios... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atskirajame skunde keliami fakto bei teisės klausimai, susiję su tuo, ar... 6. Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 7. Pareikštų reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 3 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus dokumentus, padarė išvadą, kad... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskirajame skunde atsakovas UAB „Andajas“ prašo panaikinti Klaipėdos... 13. Skunde teigiama, kad vien tik ieškinio pateikimas pats savaime negali būti... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti... 16. Kaip minėta, vienas iš motyvų, remdamasis kuriuo apeliantas įrodinėja... 17. Apskųstos teismo nutarties neteisėtumą, o kartu ir nepagrįstumą,... 18. Prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui... 19. Remiantis tuo spręstina, kad atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....