Byla e2-113-1120/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „ČELTA“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atmetė ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „ČELTA“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi šį teismo sprendimą paliko nepakeistą.

62.

7UAB „ČELTA“ 2019 m. spalio 7 d. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Nurodė, jog byla iš esmės nenagrinėta, neatskleista jos esmė kai bankas tikslu apgauti / suklaidinti kredito gavėją įrašė į kredito sutartį nuorodą, kad pagrįstų nežinomos turto vertinimo ataskaitos panaudojimą tuo atveju, jei kredito gavėjas sužinotų, jog kredituojama jam nežinomu parametru – 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaita Nr. N-08-058.

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 14 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti, nurodyti, kokiu pagrindu, numatytu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnyje, turėtų būti atnaujinamas procesas išnagrinėtoje byloje.

104.

11Pareiškėja 2019 m. spalio 21 d. pateikė patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriame nurodė, jog atnaujinimo pagrindas yra kredito sutarties pripažinimas negaliojančia, kai neįvykdytos esminės kredito sutarties sąlygos. Taip pat nurodė, kad būtina apklausti S. V., R. Š. ir pardavėjus. UAB „ČELTA“ prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad teismai nustatė, jog kreditas teiktas 2008 m. sausio 31 d. UAB „Verslavita“ turto vertinimo ataskaita Nr. N-08-058, kurios UAB „ČELTA“ nežinojo. Tačiau 2008 m. sausio 31 d. vertinimu nenustatyta reali turto vertė, nes vertė nustatyta tokiai žemės sklypo būklei, kokios nėra ir negalėjo būti. Akivaizdu, kad nustatyta rinkos vertė negali būti teisinga. Be to, minėta vertinimo ataskaita neturi juridinės galios, nes nėra pasirašyto turto apžiūros akto. Pasak UAB „ČELTA“, kredito sutartis sudaryta per apgaulę (suklaidinimą), kad sklypo rinkos vertė yra 3 mln. Lt, nors iš tikrųjų rinkos vertė buvo 2 170 000 Lt.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „ČELTA“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

156.

16Teismas nustatė, kad UAB „ČELTA“ ne kartą kreipėsi į teismą, reikšdama iš esmės analogiškus prašymus dėl proceso atnaujinimo. Teismas konstatavo, kad UAB „ČELTA“ prašymus grindžia tuo pačiu faktiniu pagrindu, t. y. naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, susijusiomis su netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu, neteisingai nustatyta verte, suklydimu dėl tikrosios turto vertės, kredito sutarties sąlygų. Teismas nurodė, kad šios aplinkybės jau įvertintos teismų, UAB „ČELTA“ prašymas atnaujinti procesą nebuvo tenkintas. Atsižvelgdamas į tai, teismas atsisakė priimti UAB „ČELTA“ prašymą CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų bei CPK 374 straipsnio pagrindu.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19UAB „ČELTA“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir prašymą grąžinti nagrinėti iš naujo.

208.

21UAB „ČELTA“ nurodo, kad teismas konkrečiai nenurodė, kas rodo (kokia konkrečiai byla), kad kredituota rinkos verte, nustatyta pagal įstatymą ir, kad toks vertės nustatymas turi juridinę galią. Teismai yra pasisakę tik dėl to, kad 3 ml. Lt būsima rinkos vertė nėra nepagrįstai per didelė palyginus su kaina. Tačiau įstatymas nenumato būsimos rinkos vertės, nes rinkos vertė yra konkretus, realus dydis. Pasak UAB „ČELTA“, teismas nenagrinėjo prašymo, nesuprato, kad esminė aplinkybė yra ta, jog joks teismas nepasisakė dėl 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaitos atitikimo įstatymui. UAB „ČELTA“ 2019 m. vasario 19 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė pareiškimą dėl UAB „ČELTA“ atskirųjų skundų nagrinėjimo, kuriame iš esmės kartoja pareiškime dėl proceso atnaujinimo ir atskirajame skunde nurodytus argumentus, prašo išnagrinėti bylą iš esmės.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

249.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

2610.

27Šiuo atveju buvo sprendžiamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas, todėl teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 370 straipsnio 1 dalis), taip pat patikrina, ar nėra CPK įtvirtintų pagrindų, draudžiančių priimti prašymą, tačiau netikrina prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo.

2811.

29Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad UAB „ČELTA“ prašymą atnaujinti procesą atsisako priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų pagrindu (yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (4 punktas), teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (5 punktas)). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad UAB „ČELTA“ pareiškimą grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan. Taigi, pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo tai, kad UAB „ČELTA“ 2019 m. spalio 21 d. patikslinusi prašymą, pateikė pakartotinį prašymą atnaujinti procesą.

3012.

31CPK 374 straipsnyje yra nustatyti apribojimai pateikti pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo. Šis straipsnis numato, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Aiškindamas CPK 374 straipsnio nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ja, be kita ko, yra siekiama užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais asmuo grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei asmuo grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Tuo atveju, jei kaip naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė nurodoma iš esmės tapati anksčiau nurodytai aplinkybei, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

3213.

33UAB „ČELTA“ prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kaip minėta, pareiškėjas gali pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu (šiuo atveju – CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu), bet pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu teisiniu pagrindu negali būti grindžiamas ir tuo pačiu faktiniu pagrindu. Siekiant nustatyti, ar UAB „ČELTA“ šiuo atveju pateikė pakartotinį prašymą, kuris nėra galimas pagal CPK 374 straipsnį, būtina nustatyti, ar šiame prašyme kaip naujai paaiškėjusi nurodoma iš esmės tapati aplinkybė, kuri jau buvo nurodyta anksčiau.

3414.

35Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „ČELTA“ su prašymais dėl proceso atnaujinimo į teismą kreipėsi ne kartą. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad, pareiškėja iš esmės analogiškus prašymus dėl proceso atnaujinimo, grindžiamus tuo pačiu pagrindu, t. y. naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, susijusiomis su 2007 m. gegužės 28 d., 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu, neteisingai nustatyta verte, suklydimu dėl tikrosios turto vertės, kredito sutarties sąlygų, jau buvo teikusi teismui ir šios pareiškėjos nurodytos aplinkybės teismų įvertintos. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad pareiškėja daug kartų kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje. Vilniaus apygardos teismas priimtomis nutartimis netenkino pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo (Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėse bylose Nr. A2-228-803/2017, A2-3556-232/2018, A2-4255-864/2018, A2-5423-852/2018).

3615.

37Ieškovės argumentai dėl kreditavimo tikslo, netinkamai atlikto žemės sklypo vertinimo bei neteisingai nustatytos žemės sklypo vertės, kaip pagrindų atnaujinti procesą, taip pat ne kartą teismų pripažinti kaip pakartotiniai (žr. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-4546-864/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1571-381/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-4949-866/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1813-790/2018; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-5423-852/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-306-790/2019). Taigi, UAB „ČELTA“ 2019 m. spalio 17 d. patikslintą prašymą atnaujinti procesą grindžia tomis pačiomis (anksčiau UAB „ČELTA“ nurodytomis) aplinkybėmis, susijusiomis su tuo, kad bankas sąmoningai (siekdamas apgauti ar suklaidinti kredito gavėją) neatskleidė tikrosios kredito sutarties sąlygų esmės. Apeliacinės instancijos teismas priėjo išvados, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai UAB „ČELTA“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti, nes pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu teisiniu pagrindu negali būti grindžiamas ir tuo pačiu faktiniu pagrindu.

3816.

39Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje... 6. 2.... 7. UAB „ČELTA“ 2019 m. spalio 7 d. kreipėsi į teismą su prašymu... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 14 d. nutartimi nustatė... 10. 4.... 11. Pareiškėja 2019 m. spalio 21 d. pateikė patikslintą prašymą dėl proceso... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi atsisakė priimti UAB... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad UAB „ČELTA“ ne kartą kreipėsi į teismą,... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. UAB „ČELTA“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 20. 8.... 21. UAB „ČELTA“ nurodo, kad teismas konkrečiai nenurodė, kas rodo (kokia... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 24. 9.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. 10.... 27. Šiuo atveju buvo sprendžiamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo... 28. 11.... 29. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 30. 12.... 31. CPK 374 straipsnyje yra nustatyti apribojimai pateikti pakartotinį prašymą... 32. 13.... 33. UAB „ČELTA“ prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1... 34. 14.... 35. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nustatė pirmosios instancijos teismas,... 36. 15.... 37. Ieškovės argumentai dėl kreditavimo tikslo, netinkamai atlikto žemės... 38. 16.... 39. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 41. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....