Byla 2-1813-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą atnaujinti procesą pareiškėja grindžia aplinkybe, kad 2008 m. balandžio 17 d. kredito sutarties Nr. 031-93418 (toliau – ir kredito sutartis) 4.1.5 punkte numatyta, kad „turto vertė turi būti ne mažesnė nei nurodyta preliminarioje šio turto įvertinimo ataskaitoje“, tačiau preliminaraus turto vertinimo būdo nėra. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos teigimu, teismų procesiniai sprendimai priimti nesilaikant sutarčių aiškinimo taisyklių, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnyje, kadangi teismai nesiaiškino tikrosios kredito sutarties teksto esmės. Teismai taip pat nesiaiškino, ar 2007 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaita yra vertintina kaip preliminari, kadangi tokios preliminarios vertinimo ataskaitos nebūta. Kreditas suteiktas vadovaujantis 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitos pagrindu, tačiau iš šios ataskaitos aišku, kad turtas (žemės sklypas) vertintas tokios būklės, kokios negalėjo būti vertinamas. Minėta vertinimo ataskaita taip pat nėra įforminta kaip preliminari. Kredito sutartis negali būti galiojanti, nes neįvykdytos visos esminės kredito sutarties sąlygos, teismai nagrinėję bylą dėl šių sąlygų nepasisakė.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 15 d. nutartimi CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų pagrindu atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

123.

13Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė, kad pareiškėja jau apie 20 kartų prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d., gegužės 18 d., rugpjūčio 7 d. nutartimis netenkino pareiškėjo prašymo (civilinės bylos Nr. A2-228-803/2017, A2-3556-232/2018, A2-4255-864/2018). Kitus prašymus teismas atsisakė priimti arba dėl nepašalintų trūkumų jie grąžinti pareiškėjai. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėtose bylose pagal pareiškėjos skundus visas pirmos instancijos teismo nutartis paliko nepakeistomis. Nurodė, kad pareiškėja iš esmės nurodo tą pačią, jos manymu, proceso atnaujinimo pagrindą sudarančią aplinkybę dėl 2017 m. gegužės 28 d. turto vertinimo ataskaitos preliminarumo, tik jos buvimą papildo naujais argumentais, kurie nėra laikytini nauju įrodymu, galinčiu patvirtinti, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių.

144.

15Teismas sprendė, kad pareiškėja remiasi tapačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su 2007 m. gegužės 28 d., 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, kredito sutarties sąlygos įrašo galimo neatitikimo sutarčių aiškinimo taisyklių nuostatų, suklydimu dėl tikrosios turto vertės. Tačiau teismai šias aplinkybes įvertino ir dėl jų pasisakė anksčiau nagrinėtose bylose.

16III.

17Atskirojo skundo argumentai

185.

19Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį panaikinti, grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

205.1.

21Teismas nesuprato ir neatskleidė bylos esmės, kadangi į teismą kreiptasi sužinojus, kad kredito įstaiga nesivadovavo 2007 m. gegužės 28 d. preliminaria vertinimo ataskaita, o įrašas kredito sutartyje apie preliminarią turto vertinimo ataskaitą (kredito sutarties 4.1.5 punktas) nėra siejamas su minėta vertinimo ataskaita.

225.2.

23Teismas, nagrinėjęs pareiškėjos prašymus dėl proceso atnaujinimo civilinėse bylose Nr. A2-228-803/2017, A2-3556-232/2018, A2-4255-864/2018 nesuprato bylos esmės, nenustatė, kad būta 2007 m. gegužės 28 d. UAB „Verslavita“ preliminarios turto vertinimo ataskaitos, nepasisakė dėl CK 6.193 straipsnio nuostatų, nesiaiškino esminės kredito sutarties sąlygos (numatytos kredito sutarties 4.1.5 punkte) reikšmės.

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

266.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

287.

29Pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

308.

31Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti.

329.

33Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose ir 374 straipsnyje nustatytais pagrindais, konstatavęs, kad pareiškėja nurodo iš esmės tas pačias, jos manymu, proceso atnaujinimo pagrindą sudarančias aplinkybes, dėl kurių teismai jau ne kartą yra pasisakę, jas papildydama naujais argumentais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisinį pagrindą, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punkto nuostatomis, kadangi minėtame straipsnyje nurodyti pagrindai taikytini sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Nepaisant to, teismas UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą taip pat atsisakė priimti kaip teikiamą pakartotinai (CPK 374 straipsnis).

3410.

35Pagal CPK 374 straipsnį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Šiuo straipsniu siekiama, be kita ko, užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo.

3611.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Kasacinio teismo vertinimu, būtų nepagrįsta priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

3812.

39Tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija, kad apeliantė proceso atnaujinimo pagrindu nurodo jai naujai paaiškėjusią aplinkybę, kokia yra tikroji kredito sutarties sąlygos 4.1.5 punkto esmė dėl turto įvertinimo ataskaitos. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo, kad apeliantės 2018 m. spalio 2 d. prašymas grindžiamas iš esmės tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurių teismas nurodė buvus bene dvidešimt. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje priimtų ankstesnių procesinių teismo sprendimų, taip pat šio prašymo atnaujinti procesą turinį, ir pagrįstai nustatė, jog pareiškėja pareiškimą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų vertinimu, jų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan. Klausimas dėl 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų santykio bei reikšmės proceso atnaujinimui apeliantės jau buvo iškeltas, o teismų – išsamiai įvertintas. Tuo tarpu apeliantė vėl kelia 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų klausimą, t. y. remiasi aplinkybėmis, dėl kurių reikšmės proceso atnaujinimui jau yra pasisakyta ankstesniais teismų procesiniais spendimais (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018).

4013.

41Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 15 d. nutartimi CPK 137 straipsnio 2... 12. 3.... 13. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis... 14. 4.... 15. Teismas sprendė, kad pareiškėja remiasi tapačiomis aplinkybėmis,... 16. III.... 17. Atskirojo skundo argumentai... 18. 5.... 19. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 20. 5.1.... 21. Teismas nesuprato ir neatskleidė bylos esmės, kadangi į teismą kreiptasi... 22. 5.2.... 23. Teismas, nagrinėjęs pareiškėjos prašymus dėl proceso atnaujinimo... 24. IV.... 25. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 6.... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 28. 7.... 29. Pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo... 30. 8.... 31. Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą... 32. 9.... 33. Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo... 34. 10.... 35. Pagal CPK 374 straipsnį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu... 36. 11.... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje... 38. 12.... 39. Tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija,... 40. 13.... 41. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 43. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....