Byla 1-723-903/2019
Dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, o būtent:

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Svajonei Krakienei, Indrei Valaitytei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Sarpalienei, nepilnametės nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės A. B. įstatyminei atstovei J. B., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui G. B. ir jo atstovui advokatui D. L., civilinio atsakovo UAB „( - )“ įgaliotam atstovui advokatui G. D., kaltinamajam S. V.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3s.v., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), dirbantis UAB „( - )“, pagrindinio išsilavinimo, vedęs, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 1 dalį.

5Teismas

Nustatė

6S. V. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, o būtent:

7jis 2019 m. sausio 18 d., apie 07.40 val., ( - ) g., Klaipėdoje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 9 ir 127 punktų reikalavimus, vairuodamas UAB „( - )“ priklausantį automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ), dviejų eismo juostų kelyje, kai jo važiavimo kryptimi buvo viena eismo juosta, elgėsi neatsargiai, nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui ir aplinkai, pasirinkdamas važiavimo greitį, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio būklę- esant šlapiai, apsnigusiai asfaltuotai kelio dangai, meteorologines sąlygas - tamsiu paros metu bei vietovės reljefą, ties nestaigiu nusukimu į dešinę, kuris buvo pravažiavus L. gatvę, pradėjo slysti, taip prarasdamas automobilio valdymo kontrolę, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir atsitrenkė į priešprieša važiavusį automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ), kuris nuo smūgio tapo nevaldomas ir nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Dėl šio eismo įvykio automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ), vairavusiam G. B. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, o kartu su juo važiavusiai keleivei A. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

8Kaltinamasis S. V. teisiamojo posėdžio metu kaltu dėl kaltinimo prisipažino, paaiškino, kad važiavo mikroautobusu „( - )“, pasikrovė pilnai krovinį ( - ) ir vyko į Šilutę. Buvo labai pravažiuotas kelias, šlapio sniego ant kelio, provėžų, labai slidu. Nepasirinko greičio ir jį užmetė į priešpriešinę juostą. Susidūrė su nukentėjusiojo automobiliu, po susidūrimo nukentėjusiojo automobilis nulėkė į griovį. Jis sustojo, pasimetė, todėl nebuvo nuėjęs į griovį pažiūrėti. Tai pirmas toks nutikimas, ir jis labai pasimetė. Jo vairavimo stažas 1,5 metų. Išlipo iš automobilio tada, kai atvyko pareigūnas, davė pūsti. Kitame automobilyje buvo nukentėjusysis su dukra. Po įvykio darbdavys jį atleido, o paskui vėl priėmė atgal į darbą. Su nukentėjusiais po įvykio nebendravo. Jis įvykio dieną turėjo teisę vairuoti transporto priemonę, tačiau nebuvo praėjęs kursų, kur privalu, todėl pasirodo negalėjo vairuoti. Po įvykio jam uždrausta vairuoti transporto priemonę. Sutinka su pateiktais ieškiniais, nori dalimis juos atlyginti ir susitaikyti su nukentėjusiaisiais.

9Iš nukentėjusiojo G. B. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio tvarka paskelbtų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2019 m. sausio 18 d., apie 07.15 val., jis važiavo žmonai J. B. priklausančiu automobiliu „( - )“, valstybinis numeris ( - ), kartu su dukra A. B. (12 metų), kuri sėdėjo ant priekinės keleivio sėdynės. Abu buvo prisisegę saugos diržus. Jie važiavo iš namų K. į vaiko mokyklą, kuri yra B. prospekte. Įvykio metu buvo tamsus paros metas, oro sąlygos buvo geros, kelio danga slidi, padengta sniegu ir ledu. V. R. gatve apie 30-40 km/h greičiu. Tuo metu jo važiavimo kryptimi buvo intensyvus eismas ir susidariusi automobilių spūstis. Jie važiavo automobilių kolonoje. Atstumas buvo apie dviejų automobilių ilgis. Priešinga eismo kryptimi, tai yra nuo Klaipėdos miesto pusės, automobilių daug nebuvo. Priešinga kryptimi važiavo melsvos spalvos automobilis, markės ir modelio nepamena, už kurio dideliu greičiu link to automobilio artėjo automobilis „( - )“. Automobilis „( - )“ priartėjęs prie melsvos spalvos automobilio galimai stabdė, dėl ko jis tapo nevaldomas, pradėjo slysti taip išvažiuodamas į jo važiavimo eismo juostą. Atstumas nuo jo iki automobilio „( - )“ buvo apie 10-15 metrų. Tai pamatęs, iškart pajuto smūgį į automobilio kairės pusės priekinę dalį. Matomai buvo praradęs sąmonę, nes nepamena, kas įvyko toliau. Pabudo tik būdamas dešinės pusės kelkraščio griovyje. Automobilis stovėjo ant ratų, skersai, priekiu į važiuojamą kelio dalį. Prabudęs pajuto, kad iš automobilio sklinda dūmai, pradėjo kviesti dukrą. Dukra atsiliepė į jo šaukimą ir abu staigiai išlipo iš automobilio. Dukra nesiskundė jokiais skausmais. Jam tuo metu iš galvos bėgo kraujas, svaigo galva, blogai matė. Akyse buvo miglotas vaizdas. Matė, kad ant kelio stovi automobilis „( - )“, prie jo buvo trys asmenys. Automobilio „( - )“ vairuotojas su juo nebendravo. Jo ir dukros sveikata pasidomėjo pašaliniai asmenys, iš kurių, mano, kažkas pranešė apie įvykį policijai. Kol laukė policijos, iš įvykio vietos pasišalino du vyriškiai, kurie stovėjo prie automobilio „( - )“. Vienas vyriškis, kuris liko įvykio vietoje, sėdėjo automobilyje „( - )“, kalbėjo telefonu. Atvykus greitajai, jį ir dukrą išvežė į ligoninę. Kas vyko toliau, nežino. Jo dukrą nuvežė į vaikų ligoninę, o jį į Klaipėdos universitetinę ligoninę. Jis ligoninės reanimacijos skyriuje praleido parą laiko, po to jį perkėlė į neurochirurginį skyrių, kur praleido dvi dienas. Po to jį išleido gydytis namuose. Nedarbingas buvo 5 (penkias) savaites. Tuo metu lankėsi pas šeimos gydytoją „( - )“ klinikoje. Jautė skausmus kairiame šone, ūžė ausyse, skaudėjo kaklą. Vartoja kraujagysles plečiančius vaistus. Skauda priekinius viršutinius dantis. Naktimis blogai miega (1 t., 50-53 b. l.).

10Iš nepilnametės nukentėjusiosios A. B. įstatyminės atstovės J. B. ( - ) straipsnio tvarka paskelbtų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad ji yra mažametės A. B. mama ir G. B. žmona. 2019 m. sausio 18 d., apie 07.30 val., į jos asmeninį telefoną paskambino nepažįstamas numeris. Atsiliepusi suprato, kad kalba su dukra A. B.. Dukra pasakė, kad kartu su tėčiu pateko į avariją ir tėtis yra sužalotas, bėga kraujas. Tuo metu ji buvo namie kartu su pusbroliu, kurio paprašė, kad ją nuvežtų iki įvykio vietos. Avarija buvo įvykusi ( - ) gatvėje. Važiuojant iki įvykio vietos, dar kartą paskambino dukra, tik jau iš savo telefono numerio. Ji pasakė, kad ją kartu su tėčiu veža greitoji į ligoninę. Pravažiavusi eismo įvykio vietą pastebėjo, kad griovyje stovi jos vyro vairuojamas automobilis, taip pat šalikelėje stovėjo automobilis „( - )“. Automobilis „( - )“ priekiu stovėjo į Klaipėdos miesto pusę. Įvykio vietoje nebuvo sustoję. Iškart važiavo pas dukrą į vaikų ligoninę. Atvykusi pamatė, kad dukra išoriškai nėra sužalota, ji tik skundėsi kojos ir krūtinės skausmu. Medikai paaiškino, kad yra daugybiniai sumušimai, dukra buvo paguldyta į ligoninę, kurioje ji praleido parą laiko. Po to gydėsi namuose. Į mokyklą negalėjo eiti dvi su pusę savaitės. Tuo metu jos lankėsi pas šeimos gydytoją Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centre. Jos dukra yra patyrusi fizinę, turtinę ir neturtine žalas, todėl prašo ją pripažinti nukentėjusiąja. Žala nėra atlyginta, dėl žalos išmokėjimo kreipėsi į draudimo bendrovę. Civilinio ieškinio esmė jai suprantama (1 t., 83-86 b. l.)

11Iš liudytojo T. G. ( - ) straipsnio tvarka paskelbtų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2019 metais sausio mėnesį, tikslios dienos nepamena, penktadienį, apie 07.40 val., vienas savo nuosavu automobiliu „( - )“, valstybinis numeris ( - ) važiavo ( - ) gatve link Klaipėdos. Tą dieną buvo tamsus paros metas, oro sąlygos buvo geros, šalta. Kelio danga buvo padengta ledu. ( - ) gatve važiavo apie 50 km/h greičiu. Prieš jį važiavo automobilis „( - )“, valstybinio numerio nepamena. Nuo to automobilio iki jo automobilio buvo apie 15 metrų atstumas. Jie važiavo negreit, nes eismas jų važiavimo kryptimi buvo intensyvus. Kelias slidus. Privažiavus nedidelį kalniuką, kilo juo, pakilus buvo nestaigus (nedidelis) nusukimas į kairę pusę. Prieš pasukus tuo posūkiu pamatė, kaip dideliu greičiu nuo Klaipėdos miesto pusės parvažiuoja automobilis „( - )“, kuris būdamas posūkyje pradėjo slysti, taip išvažiuodamas skersai gatvės į jo važiavimo juostą. Kadangi priešais jį važiavo automobilis „( - )“, automobilis „( - )“ atsitrenkė į to automobilio kairės pusės priekinę dalį. Po smūgio automobilį „( - )“ nubloškė į dešinės pusės griovį ir ten sustojo. Automobilis „( - )“ buvo nuo smūgio nublokštas atgal į jo važiavimo eismo juostą ir ten sustojo priekiu, kryptimi į L. pusę. Jis sustojo prieš įvykio vietą, dešinės pusės kelkraštyje. Paskambino į pagalbos centrą. Iš automobilio „( - )“ išlipo mergaitė ir vyras. Matė, kad vyrui bėga kraujas, galvos srityje. Nematė išoriškai, kad mergaitė būtų sužeista. Automobilio „( - )“ vairuotojas nebuvo sužeistas. Jis visą laiką buvo su automobiliu „( - )“ vairuotoju ir mergaite. Atvykus greitajai, išvažiavo iš įvykio vietos. Dėl įvykusio eismo įvykio mano, kad yra kaltas automobilio „( - )“ vairuotojas, nes jis, esant slidžiai kelio dangai, nepasirinko saugaus greičio, dėl ko posūkyje tapo nevaldomas, slydo, išvažiavo į priešingą, tai yra į automobilio „( - )“ važiavimo juostą ir atsitrenkė į jį (2 t., 28-31 b. l.)

12Iš liudytojos V. K. ( - ) straipsnio tvarka paskelbtų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad šių metų sausio 18 dieną 07.40 val. dirbo kartu su tyrėju M. J.. Iš Klaipėdos AVPK OVS budėtojo gavo pranešimą, kad Klaipėdoje, ( - ) g. yra įvykęs eismo įvykis. Nuvykus į eismo įvykio vietą, paaiškėjo, kad eismo įvykis įvyko kelyje Nr. ( - ) (( - )) 5,6 km. Įvykio vietoje pastebėjo, kad automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ), yra nuvažiavęs nuo kelio, į pakelės griovį, dešinėje kelio pusėje, žiūrint nuo Šilutės kelio link Klaipėdos miesto. Ant važiuojamosios kelio dalies, priešpriešinėje eismo juostoje, stovėjo automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ). Jo priekinė dalis buvo kryptimi nuo Šilutės kelio link Klaipėdos miesto. Prie automobilio stovėjo ir jo vairuotojas, kuris paaiškino, kad lenkdamas automobilį nesuvaldė savojo ir slysdamas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, taip atsitrenkė į automobilį „(duomenys neskelbtini“. Su kalte sutiko. Automobilyje važiavo vienas. Jis eismo įvykio metu nenukentėjo. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „( - )“ keleivė ir vairuotojas, kurie, iki jiems atvykstant, greitosios pagalba buvo nuvežti į ligoninę. Ji ir M. J. įformino eismo įvykį. Automobilį „( - )“ „Velkos“ pagalba nuvežė į Klaipėdos RPK automobilių saugojimo aikštelę. Automobilį „( - )“, apžiūrėjus M. J., grąžino savininkui (2 t., 28-31 b. l.)

13Iš 2019 m. vasario 25 d. tarnybinio pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo matyti, kad 2019 m. sausio 18 d. apie 07.40 val. iš Klaipėdos AVPK OVS budėtojo buvo gautas pranešimas registruotas PRĮR ROIK Nr. ( - ), kuriame nurodyta, jog už pervažos ( - ) g., Klaipėdoje, susidūrė 2 automobiliai, vienam vyrui kraujuoja iš galvos, susidūrė automobilis ( - ), valstybinis numeris ???113, ir autobusiukas, valstybinis numeris ( - ) pranešė liudininkas, informavo GMP, AVPK. Atvykus įvykio vietoje jau buvo ekipažas „1802“, kurie nurodė, kad automobilis ( - ), valstybinis numeris ( - ) kuris važiavo ( - ) g. nuo Klaipėdos m. link Šilutės kelio ir dėl slidžios kelio dangos išslydo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešprieša atvažiuojančiu automobiliu ( - ), valstybinis numeris ( - ) kuris važiavo ( - ) g. nuo Šilutės kelio link Klaipėdos m., automobilį ( - ) vairavo G. B. (alkotesteriu nustatytas 0,00 prom. blaivumas). Automobilio ( - ) vairuotojas S. V. (alkotesteriu nustatytas 0,00 prom. blaivumas), vairuotojas su kalte sutiko. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio ( - ) vairuotojas G. B. ir keleivė A. B., kuriuos GMP išsivežė į ligoninę. Eismo įvykis įformintas ROIK: ( - ) (1 t., 7 b. l.).

14Iš 2019 m. sausio 18 d. kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta eismo įvykio vieta Klaipėdoje, kelyje Nr. ( - ), 5,6 km (1 t., 11-17 b. l.)

15Iš 2019 m. sausio 18 d. transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas lengvasis automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ) (1 t., 19-22 b. l.).

16Iš 2019 m. sausio 18 d. transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto Nr. ( - ) matyti, kad lengvasis automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ), nuvežtas į aikštelę, esančią ( - ) (1 t., 23 b. l.).

17Iš 2019 m. sausio 18 d. transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas automobilis „( - )“, valstybinis numeris ( - ) (1 t., 24-27 b. l.).

18Iš 2019 m. sausio 24 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnavimo skyriaus vedėjo A. G. tarnybinio pranešimo matyti, kad automobilio „( - )“, valstybinis numeris ( - ), transportavimo išlaidos sudarė 50,34 eurus (1 t., 31-34 b. l.).

19Iš Policijos įvykio išklotinės ROIK ( - ) matyti, kad 2019 m. sausio 18 d. 09.32 val. gautas pranešimas iš Universitetinės ligoninės, jog G. B. nukentėjo eismo įvykyje kaip vairuotojas. Diagnozė – politrauma, paguldytas į reanimaciją (1 t., 36 b. l.).

20Iš Policijos įvykio išklotinės ROIK ( - ) matyti, kad 2019 m. sausio 18 d. 09.34 val. gautas pranešimas iš Klaipėdos vaikų ligoninės, jog apie 07.30 val. GMP atvežė A. B., nukentėjo eismo įvykio metu ( - ) g. Diagnozė – galvos, krūtinės, rankos sumušimai, paguldyta į traumatologijos skyrių (1 t., 37 b. l.).

21Iš 2019 m. vasario 20 d. valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad G. B. buvo nustatyti šie sužalojimai: galvos sumušimas su muštine žaizda viršugalvyje, odos nubrozdinimu smakre, galvos smegenų sukrėtimu, odos nubrozdinimai kairio raktikaulio, kairio klubakaulio bei pilvo kairėje apatinėje srityse, krūtinkaulio kūno lūžimas. Nustatytus sužalojimus G. B. galėjo patirti 2019 m. sausio 18 d. eismo įvykio metu teisėsaugos nustatytomis ir užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Dėl krūtinkaulio lūžimo sveikata sutrikdoma ilgalaikiai (ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui) – G. B. patirta trauma nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties. (1t., 44-45 b. l.)

22Iš 2019 m. vasario 20 d. valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad A. B. buvo nustatyti šie sužalojimai: krūtinės ląstos, dubens kairės pusės ir dešinio kelio sumušimai, skersinės poodinės kraujosruvos pilvo srityje. Nustatytus sužalojimus A. B. galėjo patirti 2019 m. sausio 18 d. eismo įvykio metu teisėsaugos nustatytomis ir užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Tyrimui pateiktų medicininių dokumentų apimtyje A. B. sužalojimai nežymaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties (1 t., 68-69 b. l.)

23Tuo būdu kaltinamojo S. V. parodymais, kuriuos patvirtina tiek nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai, tiek kiti byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai, patikimai nustatyta, jog kaltinamasis 2019 m. sausio 18 d., apie 07.40 val., ( - ) g., Klaipėdoje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 9 ir 127 punktų reikalavimus, vairuodamas UAB „( - )“ priklausantį automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ), dviejų eismo juostų kelyje, kai jo važiavimo kryptimi buvo viena eismo juosta, elgėsi neatsargiai, nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui ir aplinkai, pasirinkdamas važiavimo greitį, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio būklę- esant šlapiai, apsnigusiai asfaltuotai kelio dangai, meteorologines sąlygas - tamsiu paros metu bei vietovės reljefą, ties nestaigiu nusukimu į dešinę, kuris buvo pravažiavus L. gatvę, pradėjo slysti, taip prarasdamas automobilio valdymo kontrolę, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir atsitrenkė į priešprieša važiavusį automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ), kuris nuo smūgio tapo nevaldomas ir nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Dėl šio eismo įvykio automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ), vairavusiam G. B. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, o kartu su juo važiavusiai keleivei A. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Taigi kaltinamojo S. V. kaltė dėl nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 1 dalyje, įrodyta.

24Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes.

25Kaltinamojo S. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, jog jis prisipažino ir gailisi nusikaltęs. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

26Kaltinamasis S. V. padarė neatsargų nusikaltimą, sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo sužaloti du asmenys (vienas nesunkiai, kitas nežymiai), anksčiau ne kartą baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimus, kas rodo jo atsainų požiūrį į Kelių eismo taisykles. Kita vertus, nusikalto pirmą kartą, prisipažino ir gailisi nusikaltęs, turi šeimą, augina 7 vaikus, gauna minimalią algą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas mano, jog bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus griežčiausią BK 281 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą, nustatant už sankcijos vidurkį mažesnį jo dydį, šią bausmę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, sumažinant vienu trečdaliu ir, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis, jos vykdymą atidedant, paskiriant du įpareigojimus - per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bei dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

27Dėl civilinio ieškinio

28Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai G. B. bei A. B. teismui pateikė civilinį ieškinį dėl: 1) 4 000 Eur neturtinės žalos ir 563,23 Eur turtinės žalos atlyginimo priteisimo G. B., 2) 2 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo priteisimo A. B., iš kaltinamojo S. V. bei civilinių atsakovų ( - ) ir UAB „( - )“ (1 t., 99-138 b. l.).

29Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusieji G. B. bei A. B. pateikė pareiškimą dėl dalies civiliniu ieškiniu keliamų reikalavimų atsisakymo, kuriame nurodo, kad G. B. atsisako tos turtinės žalos atlyginimo reikalavimo dalies, kurios neatlygino draudimo kompanija, t. y. 192,67 Eur, ir įvertinus tai, kad draudimo kompanija atlygino G. B. 2000 Eur neturtinės žalos, o A. B. 400 Eur neturtinės žalos, prašo priteisti iš civilinių atsakovų ( - ) ir UAB „( - )“ G. B. 2000 Eur neturtinės žalos, o A. B. 1600 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

30Patikslintas civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

31Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Žala padaroma vertybėms, kurios neturi piniginės išraiškos, tačiau civilinė teisė jas gina turtiniais būdais. Neturtinė žala įvertinama ir atlyginama pinigais (CK 6.250 straipsnio l dalis). Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus). Atlygintinos neturtinės žalos ribų (minimumo ar maksimumo) įstatymas (CK 6.250 straipsnis) nenustato, įvertinti neturtinę žalą palikta teismui, nes tai yra fakto klausimas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais, t. y. nustatydamas neturtinės žalos dydį turi atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Įvertindamas neturtinę žalą pinigais, teismas turi vadovautis ne tik CK 6.250 straipsnyje, bet ir 6.251 straipsnio 2 dalyje bei 6.282 straipsnyje nurodytais kriterijais.

32Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Civilinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo aiškesnė ir svarbesnė yra vertybė, tuo stipriau ji ginama. Asmens sveikata, gyvybė yra viena iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų, ne visada atkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl turi būti itin saugoma. Priteisiant neturtinę žalą, tai gali būti padaroma nustatant teisingą neturtinės žalos dydį, atsižvelgiant vien į šią pažeistą vertybę. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį vienas iš neturtinės žalos dydžio parinkimo kriterijų yra pasekmės. Jeigu jos susijusios su asmens sveikatos dideliais pakenkimais, rimtų sužalojimų asmeniui sukėlimu, kentėjimais nuo fizinio skausmo žalojimo metu, yra lydimos nerimo dėl sveikatos ateityje, jeigu jos susiję su ateities intervencijomis ar kitokiu poveikiu žmogaus kūnui dėl pasekmių šalinimo (operacijomis, specialiomis procedūromis ir kt.), tai yra esminis neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus. Dar vienas iš neturtinės žalos dydžio parinkimo kriterijų yra neturtinę žalą padariusio asmens kaltė. Jeigu ji pasireiškia didžiausio pavojaus visuomenei forma - darant tyčinį smurtinį nusikaltimą prieš asmenį, priverčiant žmogų išgyventi fizines ir dvasines kančias žalojimo metu, neturtinę žalą padariusio asmens tokiu būdu pasireiškusi kaltė sudaro prielaidas neturtinės žalos dydį nustatyti didesnį, ir atvirkščiai, neatsargiais nesmurtiniais veiksmais pasireiškusi kaltė sudaro prielaidas neturtinės žalos dydį nustatyti mažesnį. Žalą padariusio asmens turtinė padėtis yra dar vienas iš kriterijų, galinčių turėti įtakos nustatomam neturtinės žalos atlyginimo dydžiui. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į žalą padariusio asmens finansavimo šaltinius ir turtinę būklę, turimą turtą ir lėšas, įvertinti jo turtinę padėtį. Tačiau Lietuvos A. T. ne kartą yra pažymėjęs, kad žalą padariusio asmens turtinė padėtis sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju negali būti lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį, esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus šiuo atveju, kaip jau minėta, yra žalos pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai.

33Teismas pažymi, jog pagal besiformuojančią teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai padaromi nesunkūs sveikatos sutrikdymai, nukentėjusiesiems, priklausomai nuo reikšmingų bylos aplinkybių, yra priteisiama neturtinės žalos nuo 350 Eur iki 11584,80 Eur: kasacinės bylos 2K-821/2007 (1448,10 Eur (5000 Lt) – krūtinkaulio lūžimas), 2K-44/2008 (2896,20 Eur (10000 Lt) - žastikaulio kaklo lūžimas, galvos, krūtinės sumušimai), 2K-68/2008 (11584,80 Eur (40000 Lt) - dešinio klubikaulio lūžimas, gūžduobės lūžimas, šlaunikaulio galvutės išnirimas, dešinio raktikaulio išnirimas, galvos smegenų sukrėtimas, dėl dubens kaulų lūžių nukentėjusioji daugiau kaip šešis mėnesius negalėjo vaikščioti, savarankiškai apsitarnauti, patyrė nepatogumus dėl gulimo režimo, buvo du kartus operuota, be patirto fizinio skausmo, ji išgyvena ir dėl išliekamųjų sužalojimo padarinių), 2K-171/2008 (1158,48 Eur (4000 Lt) – kojos blauzdos jungiamojo raiščio plyšimas), 2K-382/2008 (2896,20 Eur (10000 Lt) – krūtininio slankstelio lūžis), 2K-423/2008 (2896,20 Eur (10000 Lt) – stuburo slankstelio išnirimas ir lūžimas, 1 metai nedarbingumo (tiek prašė pats nukentėjusysis); 2316,96 Eur (8000 Lt) – kelio girnelės lūžimas (tiek prašė pats nukentėjusysis); 1448,10 Eur (5000 Lt) – žastikaulio lūžimas, operacija žastikaulio osteosintezė plokštele ir varžtais), 2K-64/2009 (3396,20 Eur (11726,40 Lt) - sumušta dešinė blauzda, atlūžo blauzdikaulio išorinis gumburas, plyšo kairio kelio išorinis meniskas), 2K-111/2009 (2027,34 Eur (7000 Lt) - galvos, nugaros ir juosmens raiščių sumušimas bei patempimas; 2027,34 Eur (7000 Lt) - galvos smegenų sukrėtimas), 2K-129/2009 (1158,48 Eur (4000 Lt) - galvos smegenų sukrėtimas), 2K-179/2009 (2816,96 (9726,40 Lt) - poodinės kraujosruvos kaktoje, veide, dešinėje krūtyje, pilvo sienoje, kojose, pakaušio sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu, muštinė žaizda apatinės lūpos gleivinėje, odos nubrozdinimas krūtinės ląstoje, dešinės pėdos II padikaulio distalinio kaulo lūžis, nustatyta galvos smegenų sukrėtimas, dėl dešinės pėdos padikaulio lūžimo jai buvo uždėta gipso langetė, nukentėjusioji dėl psichinės sveikatos pablogėjusios būklės lankėsi ir pas psichoterapeutę), 2K-207/2009 (1158,48 Eur (4000 Lt) - muštinė žaizda galvoje, galvos, kaklo, dubens sumušimai, galvos smegenų sukrėtimas, kairio gaktikaulio šakos lūžis, nubrozdinimai veide), 2K-320/2009 (5792,40 Eur (20000 Lt) - muštinė-plėštinė žaizda apatinėje lūpos kairėje pusėje, kairės gūžduobės užpakalinio krašto skeveldrinis lūžis su poslinkiu, kairio šlaunikaulio išnirimas, kairės kryžkaulio pusės linijinis lūžis be poslinkio, nukentėjusysis buvo operuotas, atliktas kairio šlaunikaulio išnirimo atstatymas, pritaikytas skeletinis tempimas, susiūta lūpos žaizda, pasak nukentėjusiojo, jis ligoninėje gulėjo 3 mėnesius, dėl sužalojimo negalėjo vaikščioti 7 mėnesius, ir dabar sunku vaikščioti; 4054,68 Eur (14000 Lt) - skeveldrinis dešinio žastikaulio lūžimas, buvo operuota, atlikus pjūvį dešinio peties sąnario srityje rentgeno kontrolėje žastikaulis sintezuotas dviem strypais, nukentėjusiajai rekomenduota po 3 savaičių nuo traumos uždėti cirkuliacinį gipsą ir jį laikyti 2,5-3 mėnesius, pasak nukentėjusiosios, ranka pastoviai skauda, nebegali dirbti ūkio darbų, gydytojai uždraudė kelti daiktus, sunkesnius kaip 10 kg, nes rankos plastmasinis kaulas, nors ir įtvirtintas geležiniais įtvarais, turi prigyti per 5 metus, taip pat ji nežino, kiek rankos operacijų ateityje reikės iškęsti, nes kaulas gali būti išimtas anksčiau kaip organizmo atmestas svetimkūnis), 2K-386/2009 (5792,40 Eur (20000 Lt) - muštinės žaizdos kaktos dešinėje pusėje su kraujosruva dešinės pusės viršutiniame voke, pakauškaulio linijinis lūžis, galvos smegenų sukrėtimas, kraujosruva po voratinkliniu smegenų dangalu, kairio žastikaulio lūžis), 2K-401/2009 (1083,18 Eur (3740 Lt) - galvos sumušimas su potraumine tarpšonkauline neuralgija, dešinio peties sumušimas), 2K-168/2010 (2317 Eur (8000 Lt) - sumušta krūtinės ląsta, pasekmes dėl sužalojimo nukentėjusioji jautė beveik 2 mėnesius), 2K-200/2010 (2896,20 Eur (10000 Lt) - dešinės kojos blauzdikaulio ir šeivikaulio kulkšnelių lūžis su raiščio plyšimu bei pėdos panirimu, koja buvo du kartus operuota, nukentėjusioji po operacijos turėjo gulėti lovoje pakelta koja, dėl sulaužytos kojos negalėjo atlikti elementarių buitinių reikalų, lankyti paskaitų ir mokytis, gydymas tęsiamas iki šiol, planuojama dar viena operacija, tebejaučia diskomfortą, ypač vasarą, dėl likusių randų), 2K-215/2010 (1948,10 Eur (6726,40 Lt) - kompresinis 1 juosmeninio slankstelio lūžimas), 2K-277/2010 (1685,59 Eur (5820 Lt) - dešinės blauzdos kaulų lūžis, nukentėjusysis 4 mėnesius buvo nedarbingas, iki šiol skauda koja, geria vaistus), 2K-280/2010 (2896,20 Eur (10000 Lt) - skeveldrinis dešinės blauzdos kaulų lūžis su poslinkiu, dešinės alkūnės, kairio dilbio ir plaštakos žaizdos, kairio X-to šonkaulio lūžis, nugaros sumušimas ir galvos smegenų sukrėtimas), 2K-288/2010 (3396,08 Eur (11726,40 Lt) - muštinė žaizda pakaušyje, poodinės kraujosruvos pečiuose, rankose, kojose), 2K-252-677/2015 (3475,45 Eur - daugybiniai veido odos nubrozdinimai ir paviršinės žaizdos su galvos smegenų sukrėtimu bei dešinės šlaunies ir kelio sumušimas; 868,86 Eur - kraujosruva kairio peties srityje, kaklo raiščių patempimas); 2K-35-895/2017 (1500 Eur - plėštinės žaizdos apatinio žandikaulio srityje dešinėje pusėje ir atviras apatinio žandikaulio dešinės pusės lūžis), 2K-95-222/2017 (1600 Eur - krūtinės ląstos sumušimas, pasireiškęs kairės pusės 11-o šonkaulio lūžiu, kairio plaučio sumušimu, lydimais kraujo ir oro susikaupimu kairėje krūtinplėvės ertmėje, galvos smegenų sukrėtimas, galvos sumušimas, pasireiškęs poodine kraujosruva ir odos nubrozdinimu kaktos kairėje pusėje, stuburo kaklinės dalies 1-2 slankstelių panirimas (pirmosios instancijos teisme buvo priteista 2 500 Eur, LAT sumažinta dėl didelio vairuotojos neatsargumo); 1300 Eur - galvos smegenų sukrėtimas, muštinė žaizda dešinės ausies srityje, dešinio raktikaulio petinio galo panirimas (pirmosios instancijos teisme buvo priteista 2 000 Eur, LAT sumažinta dėl didelio vairuotojos neatsargumo)); 2K-211-895/2018 (2896,20 Eur - paviršiniai odos nubrozdinimai veide, krūtinės ląstoje, kairio peties, abiejų riešų, klubo ir abiejų kelių srityse, kairiojo alkūnkaulio kūno lūžis, galvos smegenų sukrėtimas, kairio vidutinio sėdmens raumens plėšimas, kairio peties ir riešo sąnarių kontaktūros).

34Pagal besiformuojančią teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai padaromi nežymūs sveikatos sutrikdymai, nukentėjusiesiems, priklausomai nuo reikšmingų bylos aplinkybių, yra priteisiama neturtinės žalos ir virš 1 000 Eur: kasacinės bylos 2K-320/2008 (1281,43 Eur (4424,54 Lt) - kraujosruvos krūtinės ląstoje, kaklo nubrozdinimas, krūtinės ir dešiniojo peties sumušimas; 1281,43 Eur (4424,54 Lt) - daugybinės poodinės krūtinės ląstos ir pilvo kraujosruvos), 2K-605/2011 (579,24 Eur - pjautinė žaizda kairėje šlaunyje su aplinkine poodine kraujosruva, negali normaliai vairuoti, bijo sunkvežimių, dantis gydosi iki dabar, sumuštas veidas, lūpa, dantenos, lūpą susiuvo, po smūgio patyrė fizinį skausmą, atsirado nemalonių pojūčių; 2K-95-222/2017 (pirmosios instancijos teisme priteista vienai nukentėjusiajai 1 000 Eur - galvos smegenų sukrėtimas, pilvo sienos sumušimas, pasireiškęs poodine kraujosruva pilve, kitai 500 Eur - dešinės šlaunies sumušimas, poodinės kraujosruvos abiejose blauzdose, muštinė žaizda apatinėje lūpoje, dėl didelio vairuotojos neatsargumo šios sumos LAT sumažintos atitinkamai iki 650 Eur ir 350 Eur); 2K-368-489/2018 (300 Eur - krūtinės ląstos sumušimas).

35Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto 2019 m. vasario 20 d. išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad G. B. buvo nustatyti šie sužalojimai: galvos sumušimas su muštine žaizda viršugalvyje, odos nubrozdinimu smakre, galvos smegenų sukrėtimu, odos nubrozdinimai kairio raktikaulio, kairio klubakaulio bei pilvo kairėje apatinėje srityse, krūtinkaulio kūno lūžimas.

36Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas G. B. dėl neturtinės žalos parodė, kad jo prašoma 4000 Eur suma atitinka jo išgyvenimus, kuriuos patyrė. Jis parą laiko gulėjo reanimacijoje, o vėliau neurochirurginiame skyriuje. Jam buvo nustatyti šie sužalojimai – galvos sutrenkimas, hematomos, krūtinkaulio skilimas. Operacijų nedarė, lūžusio krūtinkaulio negipsavo, todėl reikėjo labai ramiai gulėti. Po to išleido gydytis ambulatoriškai. Po kelių dienų vėl teko vykti į ligoninę dėl skausmų, nes sumušimai palietė visą jo organizmą. Krūtinkaulis praėjo skaudėti po 2-3 mėnesių. Maudimas dar ir dabar būna per oro permainas. Galvoje ūžesys dar dabar yra. Tabletes dar geria, su koja viskas dabar kaip ir gerai. Nedarbingume išbuvo 6 savaites. Dėl pasekmių turi riboti keliones, bendravimą su draugais.

37Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad A. B. buvo nustatyti šie sužalojimai: krūtinės ląstos, dubens kairės pusės ir dešinio kelio sumušimai, skersinės poodinės kraujosruvos pilvo srityje.

38Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės A. B. įstatyminė atstovė J. B. parodė, kad po įvykio dukros pilvas buvo visas mėlynas, buvo susidariusios didelės hematomos, kurios 3 mėnesius neišsivaikščiojo, ji labai daug gėrė nuskausminamųjų, patyrė daug skausmo, iki šiol dar bijo važiuoti su mašina, nes jai visada atrodo, kad visos mašinos važiuoja į ją, nebenori važiuoti iš namų (net ir pas senelius), mieliau lieka namie. Iki įvykio ji buvo labai aktyvi, dalyvaudavo įvairiose veiklose, renginiuose, dabar nebenori bendrauti, bendrauja tik telefonu ir internetu, tiesiog bijo, kad niekas nenutiktų.

39Be jau išdėstytų neturtinės žalos atlyginimui reikšmingų aplinkybių, iš kurių akivaizdu, kad nukentėjusieji G. B. bei A. B. patyrė ne tik skausmą dėl fizinių sužalojimų, tačiau ir dvasinius išgyvenimus – jie kiekvieną dieną jaučia sužalojimų pasekmes, be to, neabejotinai juos slegia ir kelia nerimą galimos sužalojimų pasekmės ateityje, įvertintina ir tai, kad šioje baudžiamojoje byloje nenustatyta, kad kaltinamasis kelių eismo taisykles pažeidė elgdamasi itin rizikingai, priešingai, nustatyta, kad S. V. padarė neatsargų nusikaltimą dėl nusikalstamo nerūpestingumo - tamsiu paros metu, esant slidžiam keliui, artėdamas prie nestaigaus nusukimo į dešinę, nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui ir aplinkai, ko pasekoje sukėlė eismo įvykį ir sužalojo nukentėjusiuosius, šis eismo įvykis, kurį padarė S. V., yra atsitiktinis įvykis jo gyvenime, jis vairavo blaivus. Be to, nukentėjusiesiems nebuvo atliekamos chirurginės operacijos, byloje nėra duomenų, kad jiems būtų nustatytas pastovus nedarbingumo netekimas, G. B. padarytas nesunkus sveikatos o A. B. padarytas nežymus sutrikdymas, kuris jiems nesukėlė ilgalaikių itin neigiamų pasekmių. Taip pat įvertintina ir tai, kad S. V. yra vedęs, turi septynis vaikus, gyvena tik iš gaunamų minimalių pajamų.

40Taigi atsižvelgdamas į anksčiau aptartus neturtinės žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų vertinimo principus bei šių principų pritaikymą konkrečiose bylose, kuriose eismo įvykio metu nesunkiai sužalojami asmenys, ir aptartas aplinkybes sugretindamas su šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis, taip pat atsižvelgdamas į motyvus, kuriais grindžiamas prašymas atlyginti neturtinę žalą, bei į kitus neturtinės žalos įvertinimo kriterijus, nustatytus CK 6.250 straipsnio 2 dalyje, vadovaudamasi įstatymu, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas laiko, kad šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju, vėlgi atsižvelgiant į šiuo metu Klaipėdos apygardos teismo formuojamą praktiką dėl neturtinės žalos priteisimo nesunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais (Klaipėdos apygardos teismo nutartys baudžiamosiose bylose 1A-18-361/2019 (4500 Eur - galvos plaukuotosios dalies kirstinė žaizda, kryžkaulio dešinės pusės bei dešinio gaktikaulio abiejų šakų lūžiai, stuburo III–V juosmeninių slankstelių skersinių ataugų lūžiai, dešinės blauzdos sumušimas, taip pat byloje pateikti medicininiai dokumentai apie apeliantės gydymo eigą, trukmę – dėl patirtų dubens ir stuburo lūžių nevaikščiojo 6 savaites, su vaikštyne vaikščiojo 2 savaites, gydėsi Palangos reabilitacijos ligoninėje 20 dienų, 2018 m. balandžio 17 d. diagnozuota cervikalgija (degeneracinė stuburo liga), buvo nedarbinga 8 mėnesius, dabar fizinio darbo dirbti negali, išlieka nugaros skausmai), 1A-82-462/2019 (5000 Eur - dešinio žastikaulio skeveldrinis galvos lūžimas su poslinkiu, dešinio šeivikaulio galvos lūžimas ir kairio raktikaulio petinio galo lūžimas, taip pat galvos ir kaklo sumušimas (kaklo raiščių patempimas), kelias dienas gulėjo ligoninėje, buvo atlikta dešinio peties akromioplastikos operacija, dėl kairio raktikaulio petinio galo lūžimo taip pat rekomenduotas operacinis gydymas, po to beveik 2 savaites taikytas reabilitacinis gydymas), atlygintinas nukentėjusiojo G. B. patirtos neturtinės žalos dydis yra 3 500 Eur, o nukentėjusiosios A. B. patirtos neturtinės žalos dydis yra 1 000 Eur. Įvertinus, kad dalį 2 000 Eur neturtinės žalos nukentėjusiajam G. B. bei 400 Eur neturtinės žalos nukentėjusiajai A. B. jau atlygino civilinis atsakovas ( - ), nukentėjusiajam G. B. priteistina 1 500 Eur, o nukentėjusiajai A. B. 600 Eur neturtinė žala iš to pačio civilinio atsakovo ( - ), kadangi nustatytos neturtinės žalos dydis neviršija Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje (galiojusios nusikalstamos veikos padarymo metu) nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumos dėl vieno eismo įvykio ribos (5 000 Eur).

41Dėl išlaidų advokato paslaugoms apmokėti

42Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai G. B. bei A. B. pateikė prašymą priteisti jų naudai iš kaltinamojo 838 Eur patirtų atstovavimo išlaidų bei pateikė šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

43Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti (BPK 106 straipsnio 2 dalis). Teismas taip pat gali nuspręsti neišieškoti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, kad nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-272/2011, 2K-605/2011, 2K-687/2012, 2K-92/2014, 2K-210/2014, 2K-548/2014, 2K-373-976/2018).

44Atsižvelgdamas į tai, kad šios baudžiamosios bylos aplinkybės teisminio nagrinėjimo metu itin nesikeitė, visi teisme ištirti reikšmingiausi įrodymai iš esmės buvo surinkti ikiteisminio tyrimo metu, į tai, kad kaltinamasis turi 7 vaikus, gauna minimalų atlyginimą, teismo nuomone, prašomos priteisti atstovavimo išlaidų suma yra per didelė, juolab, kad atstovo valandinis įkainis viršija nustatytus koeficientus, nurodytus Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 „D. R. dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Taigi prašoma priteisti išlaidų advokato paslaugoms apmokėti suma mažinama iki 600 Eur.

45Dėl kitų proceso išlaidų

46Iš 2019 m. sausio 24 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnavimo skyriaus vedėjo A. G. tarnybinio pranešimo matyti, kad automobilio „( - )“, valstybinis numeris ( - ), priverstinio nuvežimo paslaugos išlaidos sudarė 50,34 eurus (1 t. 31-34 b. l.), kurios pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamojo S. V..

47Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 301-308 straipsniais,

Nutarė

48S. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti S. V. galutinę keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bausmės vykdymą atidėti vienerių metų laikotarpiui, įpareigojant S. V. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

51Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų G. B. ir A. B. patikslintą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies. Priteisti iš ( - ) nukentėjusiajam G. B. 1 500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų), o nukentėjusiajai A. B. 600 Eur (šešių šimtų eurų) neturtinės žalos atlyginimo. Likusioje dalyje patikslintą civilinį ieškinį atmesti.

52Priteisti iš kaltinamojo S. V. nukentėjusiajam G. B. 600 Eur (šešių šimtų eurų) išlaidas, patirtas advokato pagalbai apmokėti.

53Priteisti iš kaltinamojo S. V. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariatui 50,34 eurų (penkiasdešimt eurų 34 euro centus) patirtų išlaidų dėl automobilio „( - )“, valstybinis numeris ( - ), priverstinio nuvežimo paslaugos.

54Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Gintaras... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. s.v., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), dirbantis UAB „( -... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281... 5. Teismas... 6. S. V. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo... 7. jis 2019 m. sausio 18 d., apie 07.40 val., ( - ) g., Klaipėdoje, pažeisdamas... 8. Kaltinamasis S. V. teisiamojo posėdžio metu kaltu dėl kaltinimo... 9. Iš nukentėjusiojo G. B. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 10. Iš nepilnametės nukentėjusiosios A. B. įstatyminės atstovės J. B. ( - )... 11. Iš liudytojo T. G. ( - ) straipsnio tvarka paskelbtų ikiteisminio tyrimo metu... 12. Iš liudytojos V. K. ( - ) straipsnio tvarka paskelbtų ikiteisminio tyrimo... 13. Iš 2019 m. vasario 25 d. tarnybinio pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo... 14. Iš 2019 m. sausio 18 d. kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo... 15. Iš 2019 m. sausio 18 d. transporto priemonės techninės būklės patikrinimo... 16. Iš 2019 m. sausio 18 d. transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto Nr.... 17. Iš 2019 m. sausio 18 d. transporto priemonės techninės būklės patikrinimo... 18. Iš 2019 m. sausio 24 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos... 19. Iš Policijos įvykio išklotinės ROIK ( - ) matyti, kad 2019 m. sausio 18 d.... 20. Iš Policijos įvykio išklotinės ROIK ( - ) matyti, kad 2019 m. sausio 18 d.... 21. Iš 2019 m. vasario 20 d. valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos... 22. Iš 2019 m. vasario 20 d. valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos... 23. Tuo būdu kaltinamojo S. V. parodymais, kuriuos patvirtina tiek nukentėjusiojo... 24. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo... 25. Kaltinamojo S. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai,... 26. Kaltinamasis S. V. padarė neatsargų nusikaltimą, sukėlė eismo įvykį,... 27. Dėl civilinio ieškinio... 28. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai G. B. bei A.... 29. Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusieji G. B. bei A. B. pateikė... 30. Patikslintas civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.... 31. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnį... 32. Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į... 33. Teismas pažymi, jog pagal besiformuojančią teismų praktiką eismo įvykių... 34. Pagal besiformuojančią teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai padaromi... 35. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto 2019 m.... 36. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas G. B. dėl... 37. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto... 38. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės A. B.... 39. Be jau išdėstytų neturtinės žalos atlyginimui reikšmingų aplinkybių,... 40. Taigi atsižvelgdamas į anksčiau aptartus neturtinės žalos dydžiui... 41. Dėl išlaidų advokato paslaugoms apmokėti... 42. Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai G. B. bei... 43. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 44. Atsižvelgdamas į tai, kad šios baudžiamosios bylos aplinkybės teisminio... 45. Dėl kitų proceso išlaidų... 46. Iš 2019 m. sausio 24 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos... 47. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 48. S. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šią... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 ir 2... 51. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų G. B. ir A. B. patikslintą civilinį... 52. Priteisti iš kaltinamojo S. V. nukentėjusiajam G. B. 600 Eur (šešių... 53. Priteisti iš kaltinamojo S. V. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos... 54. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...