Byla 2S-1350-221/2013
Dėl atlygintinų paslaugų teikimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Kapitalo valda“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei UAB „Transgika“ dėl atlygintinų paslaugų teikimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 10 677,65 Lt skolą, 540,38 Lt palūkanų, 7,51 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 337 Lt bylinėjimosi išlaidas. Kartu su ieškiniu pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą 11 218,03 Lt sumai. Nurodė, kad atsakovė į raginimus nereaguoja, vengia atsiskaityti, todėl yra tikimybė, kad skolos išieškojimas gali būti apsunkintas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi atmetė ieškovės UAB „Kapitalo valda“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „Transgika“ turto atžvilgiu.

7Teismas nurodė, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kaip ir deklaratyvūs teiginiai apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui nėra pagrindas varžyti kito asmens teises. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų pagrindžiančių blogą atsakovės turtinę padėtį, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovės atžvilgiu vykdytinų turtinių reikalavimų nėra. Įvertinus tai, spręstina, kad ieškinio suma nėra didelė atsakovei – juridiniam asmeniui, o ieškovei nepateikus įrodymų patvirtinančių, kad atsakovė siekia perleisti savo turtą tretiesiems asmenims, nėra pagrindo manyti, jog atsakovė vengs įvykdyti teismo sprendimą. Išdėstytų argumentų kontekste teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikė tikėtinai nepagrįstu ir atmestinu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Kapitalo valda“ prašo teismo panaikinti skundžiamą nutartį ir tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Ieškovė nurodo, jog teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovė reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tik deklaratyviais teiginiais ir nepateikia jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių blogą atsakovės turtinę padėtį ar realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovė kartu su ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis pateikė ir turimus rašytinius įrodymus, kurie patvirtina atsakovės neveikimą, blogą turtinę padėtį bei aplinkybę, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimas įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, t. y. 2012 m. rugpjūčio 22 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, kurį pasirašydama atsakovė išreiškė savo valią ir patvirtino, jog sutinka su, nuo 2012-05-31 susidariusiu 11 185,85 Lt įsiskolinimu; 2012 m. rugsėjo 18 d. priminimą dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovei buvo nustatytas terminas įsiskolinimui padengti, tačiau atsakovė ir toliau nepagrįstai vengė ir tebevengia padengti susidariusį įsiskolinimą. Pažymėtina, jog 2012-11-19 atsakovė padengė tik 508,20 Lt dalį skolos, kas įrodo, jog atsakovė pripažįsta savo skolinius įsipareigojimus, tačiau dėl finansinių sunkumų neturi galimybės jų padengti; pateikė 2013 m. vasario 20 d. atsakovei pranešimą apie reikalavimo teisių perleidimą su prašymu iki 2013 m. kovo 22 d. sumokėti ieškovei visą įsiskolinimą, tačiau atsakovė ir toliau elgėsi nesąžiningai ir neteisėtai disponavo ieškovei priklausančiomis lėšomis, dėl ko ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo; Centrinės hipotekos įstaigos išrašą apie atsakovei priklausančio turto areštą. Be to, internetinio portalo www.rekvizitai.lt duomenimis atsakovė šiuo metu taip pat yra skolinga 15 501,09 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – „Sodra“). Pažymėtina, jog nuolatinis įsiskolinimas Sodrai tęsiasi jau nuo 2011 m. rugsėjo 25 d. Tiek atsakovės ekonominė būklė, tiek kredito istorija, tiek įsiskolinimas Sodrai yra įvertintas absoliučiai neigiamai ir tai yra tik dar vienas įrodymas, patvirtinantis, jog atsakovės finansinė būklė nėra gera, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

11Atsakovė atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

15Įstatymas numato, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. konkrečios bylos aplinkybės. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civ. byloje Nr.2-330/2009).

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas nutarties, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013 ir kt.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

18Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo konkrečiu atveju byloje nėra duomenų apie atsakovės turimą turtą ir jo santykį su įmonės įsipareigojimais, kurie patvirtintų gerą atsakovės finansinę padėtį ir realią galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Taigi iš bylos medžiagos nėra galimybės nustatyti realios atsakovės turtinės padėties ir ją įvertinti kaip gerą. Pažymėtina, kad pareiga pagrįsti savo gerą turtinę padėtį tenka atsakovei (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013).

19Atsakovė, siekdama patvirtinti savo stabilią finansinę padėtį bei paneigti ieškovės keliamas abejones dėl būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymo rizikos, net nepateikė atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jeigu pagal ieškovės pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija ir atsakovė nepateikia įrodymų, kurie patvirtintų atsakovės gerą finansinę padėtį, daryti išvadą, kad atsakovei ieškinio suma nėra didelė, negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-567/2012). Todėl 11 218,03 Lt ieškinio suma laikytina didele atsakovei. Esant nurodytoms aplinkybėms, tikėtina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Be to, pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Nagrinėjamu atveju ieškovė, prašydama teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu, ieškinyje nurodė faktinį ieškinio pagrindą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), pridėjo įrodymus, kuriais įrodinėtų ieškinyje išdėstytas aplinkybes bei pateikė įrodymus, kurie patvirtina atsakovės neveikimą, tikėtina blogą turtinę padėtį bei aplinkybę, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, t. y. pateikė 2012 m. rugpjūčio 22 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, kurį pasirašydama atsakovė išreiškė savo valią ir patvirtino, jog sutinka su nuo 2012-05-31 susidariusiu 11 185,85 Lt įsiskolinimu; 2012 m. rugsėjo 18 d. priminimą dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovei buvo nustatytas terminas įsiskolinimui padengti, kurio ji nevykdė, 2013 m. vasario 20 d. pranešimą atsakovei apie reikalavimo teisių perleidimą su prašymu iki 2013 m. kovo 22 d. sumokėti ieškovei visą įsiskolinimą bei centrinės hipotekos įstaigos išrašą apie atsakovei priklausančio turto areštą.

21Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2- 58-615/2013 iš atsakovo UAB „Transgika“ ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro naudai priteista 26414,80 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 792 Lt žyminio mokesčio, 136,76 Lt ieškovo patirtų išlaidų už kurą, 338,50 Lt ieškovo patirtų išlaidų už dokumentų vertimą. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013 Kauno apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

22Esant nustatytoms aplinkybėms, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas jai palankus teismo sprendimas, todėl tuo pačiu nėra galimybės vien šiuo pagrindu teigti, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.

23Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, neužtikrinamos ieškovės teisės. Tokiu būdu būtų paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė, galimai ieškovei palankus teismo sprendimas galėtų būti realiai neįvykdomas atsakovei bylos nagrinėjimo metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių netekus turto, vadinasi, ir byloje įvykdytas teisingumas būtų tik deklaratyvus. Tokia situacija neatitiktų teisinėje valstybėje įtvirtintų teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, realaus pažeistų teisių gynimo ir kitų teisės principų (Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalis, CPK 6 straipsnis).

24Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovei, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 straipsniai).

25Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės atžvilgiu. Apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovės UAB „Transgika“ atžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 338 straipsnis).

26Vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekiant nesuteikti nė vienai šaliai perdėto pranašumo ar varžyti vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, pirmiausiai areštuotinas reikalavimo vertę atitinkantis atsakovės kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant arba esant nepakankamai – piniginės lėšos.

27Kadangi teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė, ieškovei išaiškinama, kad ji dėl atsakovės turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos (CPK 147 straipsnio 6 dalis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

29Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ atskirąjį skundą tenkinti.

30Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

31Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ (į. k. 126308223, registracijos adresas: Savanorių pr. 192, Kaunas) reikalavimų užtikrinimui neviršijant ieškinio sumos, t. y. 11 218,03 Lt, areštuoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Transgika“ (į. k. 154252970, buveinės adresas: Ateities pl. 77E, Kaunas) nuosavybės teise priklausantį turtą, įskaitant kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ar turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškove.

32Nutarties vykdymą pavesti ieškovės pasirinktam antstoliui.

33Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai bei šalims.

34Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

35Jeigu ieškovė nesikreips į antstolį ir nebus patikslinti areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi atmetė ieškovės... 7. Teismas nurodė, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Kapitalo valda“ prašo teismo panaikinti... 10. Ieškovė nurodo, jog teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad... 11. Atsakovė atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 15. Įstatymas numato, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas nutarties, kuria teismas atsisakė taikyti... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo konkrečiu... 19. Atsakovė, siekdama patvirtinti savo stabilią finansinę padėtį bei paneigti... 20. Be to, pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 21. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno... 22. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra... 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, atsisakius... 24. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovei, esant įstatyme... 25. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 26. Vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekiant nesuteikti nė vienai šaliai... 27. Kadangi teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė, ieškovei... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 29. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ atskirąjį... 30. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir... 31. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ (į. k.... 32. Nutarties vykdymą pavesti ieškovės pasirinktam antstoliui.... 33. Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Turto arešto aktų registro... 34. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.... 35. Jeigu ieškovė nesikreips į antstolį ir nebus patikslinti areštuoto turto...