Byla e2-1421-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurotest Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4859-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurotest Baltic“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Eurotest Baltic“ (toliau – UAB „Eurotest Baltic“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei biudžetinei įstaigai Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba arba perkančioji organizacija), kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. gegužės 19 d. raštu Nr. S-283-(222.) įformintą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, pateiktą supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Bliuzonai“ (toliau – viešasis pirkimas), įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti viešojo pirkimo sąlygas, priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Ieškovė nurodė, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas bei efektyviausias viešojo intereso užtikrinimo būdas, kadangi nesustabdžius viešojo pirkimo procedūros pirkimo laimėtojas bus nustatytas bei viešojo pirkimo sutartis bus sudaryta vadovaujantis galimai neteisėtomis pirkimo sąlygomis, kas pažeistų viešųjų pirkimų skaidrumo ir sąžiningumo principus. Ieškovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra visos būtinos sąlygos, t. y. ginčo viešojo pirkimo vykdymas negali būti pateisinamas ypatinga skuba; viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą, ką ir leistų pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nagrinėjamoje byloje; pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešajam interesui padaryta žala bus mažesnė už žalą, kuri atsirastų, jei tokios priemonės nebūtų pritaikytos; pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismo sprendimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis būtų palankus ieškovei ar atsakovei, būtų galima įvykdyti, tuo tarpu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bet tenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas nurodė, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 2 dalimi ir 4237 straipsnio 1 dalimi, tiekėjo teisė prašyti sustabdyti viešojo pirkimo procedūras yra svarbi, tačiau teismas gali atsisakyti taikyti minimas priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas.

8Teismas, įvertinęs ieškovės argumentus, susijusius su būtinumu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendė, kad jie yra deklaratyvaus pobūdžio, grindžiami tik pačios ieškovės samprotavimais ir prielaidomis, todėl nesudaro pagrindo išvadai, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje ieškinio reikalavimai yra prima facie pagrįsti.

9Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda ir visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Teismas konstatavo, kad iš ieškovės pateiktų duomenų preliminaraus (prima facie) įvertinimo negalima daryti išvados, jog neabejotinai galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar tam tikrai jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, todėl prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei sutarties vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012).

10Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju sustabdžius ginčo viešojo pirkimo procedūras, galėtų atsirasti didesnė žala, nei žala, pirkimo procedūrų nesustabdžius, todėl laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovė UAB „Eurotest Baltic“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, neatsižvelgė į tai, kad netaikius šių priemonių bei patenkinus ieškinį, viešasis pirkimas turėtų būti nutrauktas, o pasirašyta viešojo pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia, kas sukeltų žalos tiek perkančiajai organizacijai, kuri turėtų vykdyti viešąjį pirkimą iš naujo, tiek ieškovei ir kitiems rinkos dalyviams, kurie dalyvautų ginčo viešajame pirkime pagal neteisėtas pirkimo sąlygas.

142. Pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino aplinkybių, kad perkančiosios organizacijos perkamos prekės bus tiekiamos dalimis pagal atskirus užsakymus, kas patvirtina, jog nėra jokios skubos neišnagrinėjus ginčo teisme reikalauti iš tiekėjų pateikti pasiūlymus, vertinti jų kvalifikaciją ir su pasirinktu laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, kuri gali būti pripažinta negaliojančia tuo atveju, jeigu teismas tenkintų ieškinį.

153. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju viešųjų pirkimų principų užtikrinimas yra didesnė vertybė, nei prekių įsigijimas pirkimo sąlygose nustatytu 2016 – 2017 m. laikotarpiu, kadangi net ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą perkamos prekės bus įsigytos nustatytu laikotarpiu, kas atitiks viešojo pirkimo ekonomiškumo ir efektyvumo principus.

16Atsakovė Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

171. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimai grindžiami deklaratyviais ir subjektyviais ieškovės samprotavimais, kurie nesudaro pakankamo pagrindo ieškinio prima facie pagrįstumui.

182. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų padaryta žala perkančiajai organizacijai, ieškovei ir kitiems rinkos dalyviams. Didžiausia žala nagrinėjamoje situacijoje būtų padaryta ne atsakovei, o Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutiniams pareigūnams, kurie laiku nebūtų aprūpinti tarnybine uniforma bei negalėtų vykdyti savo tiesioginių pareigų.

193. Atskirojo skundo argumentai, kad nėra jokios skubos vykdyti ginčo viešąjį pirkimą, taip pat nepagrįsti. Perkančioji organizacija yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldi įstaiga, todėl privalo vadovautis departamento įsakymais, kuriuose numatyti konkretūs 2016 m. investicijų projektų įgyvendinimo priemonių veiksmų ir veiklos planų terminai, taip pat tam skirtos lėšos. Šiuose planuose numatytos lėšos turi būti įsisavintos 2016 metais, nepriklausomai nuo to, kad vykdomo viešojo pirkimo sutartį numatoma pasirašyti 12 mėnesių laikotarpiui, t. y. dalį prekių įsigyjant 2016 m. ir dalį prekių įsigyjant 2017 m. Einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos lėšos būtų grąžintos į valstybės biudžetą kitoms reikmėms, todėl susidariusioje situacijoje tenkinant atskirų suinteresuotų tiekėjų interesus, būtų pažeistas viešasis interesas.

204. Ginčo viešojo pirkimo metu visiems tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai buvo taikomi objektyviai ir visiems vienodai, todėl nėra pagrindo išvadai, kad viešasis pirkimas vykdomas neskaidriai bei pažeidžiant tiekėjų konkurenciją.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti viešojo pirkimo procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, pirmiausia pažymi, kad vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Kaip teisingai nurodyta ieškovės procesiniuose dokumentuose, viešųjų pirkimų bylose teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgia į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

26Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo ginčija perkančiosios organizacijos Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti jos pretenziją, kurioje buvo keliamas klausimas dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo (patikslinimo). Pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo. Pirmosios instancijos teismas šį ieškovės prašymą atmetė padaręs išvadas, kad nagrinėjamu atveju preliminariai įvertinus ieškovės pateiktus duomenis bei ieškinyje nurodytus argumentus, negalima nustatyti ginčijamo viešojo pirkimo esminių principų pažeidimų, t. y., kad ieškinys prima facie yra pagrįstas, be to, nagrinėjamoje situacijoje prioritetas turėtų būti teikiamas visuomenės interesui (statutiniams pareigūnams) gauti perkamas prekes kuo greičiau. Ieškovė, nesutikdama su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu atveju ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o prioritetas turėtų būti teikiamas ne visuomenės interesui gauti perkamas prekes kuo greičiau, o visuomenės interesui užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi bei viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą.

27Kadangi nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio vertinimas tiesiogiai susijęs su kita būtinąja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio preliminariu pagrįstumu, todėl apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pasisako dėl šios laikinųjų apsaugos priemonių būtinosios sąlygos buvimo.

28Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne bylos nagrinėjimą iš esmės.

29Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į viešojo pirkimo objektą, taip pat į tai, kad ieškovės argumentai dėl jos teisių pažeidimo grindžiami tik jos pačios samprotavimais ir prielaidomis, sprendė, kad nagrinėjamu atveju negalima daryti išvados dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad padarydamas tokią išvadą pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko preliminarų ieškinio reikalavimų pagrįstumo įvertinimą, ko pasėkoje neteisingai sprendė, kad nagrinėjamoje bylos stadijoje negalima nustatyti ginčijamo viešojo pirkimo esminių principų pažeidimų, t. y. ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumo.

30Kaip matyti iš bylos duomenų, pareikštame ieškinyje ne tik nurodyti reikalavimai ir jų teisinis pagrindas, bet ir faktiniai bei teisiniai argumentai, taip pat pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl priešingai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Be to, tik išnagrinėjus bylą iš esmės, bus padarytos išvados dėl ginčijamo viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo ir pagrįstumo, jų objektyvumo ir išimtinumo, taip pat tiekėjų sąžiningos konkurencijos ir perkančiosios organizacijos galimybių patenkinti savo poreikius nustatant kitas viešojo pirkimo sąlygas bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų esminių principų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškinio reikalavimai yra prima facie pagrįsti.

31Atskirajame skunde ieškovė taip pat kelia klausimą dėl nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio aiškinimo ginčijamo viešojo pirkimo kontekste. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje prioritetą suteikė ne pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui, o operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai, sprendžia, kad ji yra teisėta ir pagrįsta.

32Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų, tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

33Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastinto atviro konkurso būdu numato įsigyti pareigūnų (vyrų ir moterų) bliuzonus; prekės turės būti tiekiamos dalimis 2016-2017 metais pagal pateiktus užsakymus, teikiamus raštu; užsakytos prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos, išskyrus 2 partijas bliuzonų (vyrų) po 35 vnt., kurie turės būti pristatyti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo; prekių pristatymo vieta – Kirtimų g. 37, Vilnius (pirkimo sąlygų 1, 12 – 15 punktai). Kaip teisingai nurodoma atsakovės atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą, perkančioji organizacija yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldi įstaiga, todėl privalo vadovautis šio departamento direktoriaus priimtais įsakymais. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakyme Nr. 1-62 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jos įstaigų 2016 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių veiksmų plano patvirtinimo“ ir 2016 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. 1-151 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų patvirtinimo“ įvardintos konkrečios 2016 m. investicijų projektų įgyvendinimo priemonių veiksmų ir veiklos planų terminai, taip pat tam skirtos lėšos. Šiuose planuose numatytos lėšos turi būti įsisavintos 2016 metais (iki 2016 m. gruodžio 31 d.), nepriklausomai nuo to, kad ginčo viešojo pirkimo sutartį numatoma pasirašyti 12 mėnesių terminui, t. y. dalį prekių įsigyjant 2016 metais, ir dalį – 2017 metais. Taigi, priešingai nei teigia apeliantė, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir numatytu terminu nepasirašius pirkimo sutarties bei neįsigijus pareigūnų tarnybinių uniformų, skirtos piniginės lėšos nebus laiku įsisavintos bei bus grąžintos į valstybės biudžetą, kas sukeltų nepakeliamos žalos ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir patiems pareigūnams, kurie laikytini neatsiejama visuomenės dalimi, nes pastarieji negalėtų pradėti vykdyti pagal planą numatytos mokomosios programos ir laiku jos įsisavinti.

34Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčijamo viešojo pirkimo objektas sudaro pakankamą pagrindą spręsti apie išskirtinai reikšmingų prekių pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, taip pat iš esmės pablogintų perkančiosios organizacijos padėtį, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad prioritetas turi būti suteiktas ne viešojo pirkimo procedūros teisėtumui, o operatyviam viešojo pirkimo procedūrų vykdymui.

35Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nesant visų būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo sąlygų, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimo bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas plačiau nepasisakant dėl kitų konkrečių argumentų, nurodytų atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą, kadangi jie neturi esminės teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Eurotest Baltic“ (toliau – UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi atmetė ieškovės... 7. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 8. Teismas, įvertinęs ieškovės argumentus, susijusius su būtinumu taikyti... 9. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste teismas pažymėjo, kad viešųjų... 10. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju sustabdžius ginčo viešojo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovė UAB „Eurotest Baltic“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino aplinkybių, kad... 15. 3. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju... 16. Atsakovė Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjamu atveju... 18. 2. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad nepritaikius prašomų... 19. 3. Atskirojo skundo argumentai, kad nėra jokios skubos vykdyti ginčo... 20. 4. Ginčo viešojo pirkimo metu visiems tiekėjams buvo sudarytos vienodos... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 25. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl skundžiamos pirmosios... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 27. Kadangi nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio... 28. Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų... 29. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į viešojo pirkimo objektą, taip... 30. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareikštame ieškinyje ne tik nurodyti... 31. Atskirajame skunde ieškovė taip pat kelia klausimą dėl nagrinėjamoje... 32. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, viešųjų pirkimų... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastinto atviro... 34. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 35. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 37. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą....