Byla 1-175-927/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant Ugnei Rėkutei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Vilimui, gynėjams advokatams Sigitui Židoniui, Mindaugui Paukštei, vertėjaujant Galinai Tijūnėlienei, Viktorijai Mikelevič, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

2A. K. (A. K.), gim. ( - ), Rusijos Federacijos pilietis, gyv.: Rusijos ( - ) vedęs, dirbantis ( - )vairuotoju, Lietuvoje neteistas, administracine tvarka baustas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 227 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį,

4A. L., a. k. ( - ) gim. ( - ) Molėtų r., Lietuvos Respublikos pilietė, gyv.: ( - )ištekėjusi, dirbanti ( - ), neteista, administracine tvarka nebausta,

5kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

6A. K. norėdamas papirkti valstybės tarnautoją ir siekdamas neteisėto pastarosios veikimo vykdant įgaliojimus, davė mažesnį nei 1 MGL dydžio kyšį bei suklastojo tikrą dokumentą, o būtent jis:

71. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., vykdamas tranzitu iš Baltarusijos Respublikos per Lietuvos Respubliką vilkiku ,,DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - ) su puspriekabe ,,SCHMITZ‘‘, valstybinis Nr. ( - ), Vilniaus teritorinės muitinės ( - )A. L., atliekančiai savo tarnybines pareigas šiame poste ir pildančiai tranzito deklaraciją Nr ( - ), pateikė dvi degalų deklaracijas – degalų deklaraciją Nr. ( - ), kurios 6-tame langelyje tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nurodydamas, kad transporto priemonėje ,,DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ‘‘, valstybinis Nr. ( - ), gabena 300 litrų dyzelinio kuro, bei degalų deklaraciją Nr. ( - ), kurioje buvo nurodyti teisingi duomenys, jog vilkiko bake gabenama 1480 l dyzelinio kuro, o puspriekabės bake gabenama 200 l dyzelinio kuro, šiais savo veiksmais turėdamas tikslą parduoti Lietuvoje nedeklaruotą kurą, po ko ( - ) A. L., suprasdama, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - )nurodyti žinomai melagingi duomenys, pavirtino šias abi degalų deklaracijas antspaudu su savo rekvizitais ir Lietuvos muitinės antspaudu ir jose pasirašė, tokiu būdu patvirtindama, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - ) įrašyti melagingi duomenys yra teisingi, po ko grąžino šias degalų deklaracijas A. K., o jis už šį A. L. neteisėtą veikimą vykdant savo įgaliojimus davė jai 30 Eur kyšį,

8t. y. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 227 straipsnio 4 dalyje;

92. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., vykdamas tranzitu iš Baltarusijos Respublikos per Lietuvos Respubliką vilkiku ,,DAF‘‘, valstybinis Nr( - ), su puspriekabe ‚,,SCHMITZ‘‘, valstybinis Nr. ( - ), Vilniaus teritorinės muitinės ( - )degalų deklaracijos Nr. AR ( - ) 6-tame langelyje tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nurodydamas, kad transporto priemonėje DAF, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ“, valstybinis Nr. ( - ), jis gabena 300 litrų dyzelinio kuro, šiais savo veiksmais turėdamas tikslą parduoti Lietuvoje nedeklaruotą kurą. Po to jis nurodytą degalų deklaraciją kartu su kita degalų deklaracija Nr. ( - ), kurioje buvo nurodyti teisingi duomenys, jog vilkiko bake gabenama 1480 l dyzelinio kuro, o puspriekabės bake gabenama 200 l dyzelinio kuro, pateikė ( - ) A. L., atliekančiai savo tarnybines pareigas šiame poste ir pildančiai tranzito deklaraciją Nr. ( - ), kuri, suprasdama, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - )nurodyti žinomai melagingi duomenys, šios degalų deklaracijos 8-ame langelyje „Muitinės atžymos“ uždėjo antspaudą su savo rekvizitais ir Lietuvos muitinės antspaudą bei šalia jų pasirašė, tokiu būdu patvirtindama, kad A. K. surašytoje bei jos antspaudais bei parašu patvirtintoje degalų deklaracijoje įrašyti žinomai melagingi duomenys yra teisingi, po ko šią jų bendrais veiksmais suklastotą degalų deklaraciją kartu su kita patvirtinta degalų deklaracija Nr. ( - ) kurioje buvo nurodyti teisingi duomenys, grąžino jam, o jis jai už tai davė 30 Eur dydžio kyšį,

10t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

11A. L. priėmė mažesnės negu 1 MGL vertės dydžio kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus bei suklastojo tikrą dokumentą ir jį panaudojo, o būtent ji:

121. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., būdama valstybės tarnautoja, Vilniaus teritorinės muitinės vyresniąja inspektore, atlikdama savo tarnybines pareigas ( - )Vilniaus r., įformindama iš Baltarusijos Respublikos per Lietuvos Respubliką vilkiku ,,DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ‘‘, valstybinis Nr. ( - ) vykstančio Rusijos Federacijos piliečio A. K. tranzito deklaraciją Nr. ( - ) pastarajam pateikus jai dvi degalų deklaracijas – degalų deklaraciją Nr. ( - ), kurios 6-tame langelyje jis tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nurodydamas, kad transporto priemonėje ,,DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - ) su puspriekabe ,,SCHMITZ‘‘, valstybinis Nr. ( - ), gabena 300 litrų dyzelinio kuro, bei degalų deklaraciją Nr. ( - ), kurioje buvo nurodyti teisingi duomenys, jog vilkiko bake gabenama 1480 litrų dyzelinio kuro, o puspriekabės bake gabenama 200 litrų dyzelinio kuro, ir suprasdama, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - ) nurodyti žinomai melagingi duomenys, pavirtino šias abi degalų deklaracijas antspaudu su savo rekvizitais ir Lietuvos muitinės antspaudu ir jose pasirašė, tokiu būdu patvirtindama, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - )įrašyti melagingi duomenys yra teisingi, po ko, grąžindama šias degalų deklaracijas A. K., už šį neteisėtą veikimą vykdant savo įgaliojimus priėmė iš jo 30 Eur dydžio kyšį,

13t. y. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 225 straipsnio 4 dalyje;

142. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., būdama Vilniaus teritorinės muitinės vyresniąja inspektore ir atlikdama savo tarnybines pareigas ( - ) įformindama iš Baltarusijos Respublikos per Lietuvos Respubliką vilkiku „DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe „SCHMITZ“, valstybinis Nr. ( - )vykstančio Rusijos Federacijos piliečio A. K. tranzito deklaraciją Nr. ( - ) pastarajam pateikus jai degalų deklaraciją Nr. ( - )kurios 6-tame langelyje jis tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nurodydamas, kad transporto priemonėje ,,DAF“, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ“, valstybinis Nr. ( - ) gabena 300 litrų dyzelinio kuro, ir suprasdama, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - ) nurodyti žinomai melagingi duomenys, kadangi A. K. jai kartu su degalų deklaracija N( - ) pateikė ir kitą degalų deklaraciją Nr. ( - )kurioje buvo nurodyti teisingi duomenys, jog vilkiko bake gabenama 1480 litrų dyzelinio kuro, o puspriekabės bake gabenama 200 litrų dyzelinio kuro, už 30 Eur kyšį degalų deklaracijos Nr. ( - ) 8-ame langelyje „Muitinės atžymos“ uždėjo antspaudą su savo rekvizitais ir Lietuvos muitinės antspaudą bei šalia jų pasirašė, tokiu būdu patvirtindama, kad degalų deklaracijoje įrašyti žinomai melagingi duomenys yra teisingi, ir šiais savo veiksmais kartu su A. K., kiekvienam atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, suklastojo tikrą dokumentą. Po to ji prisijungė savo slaptažodžiu prie muitinės informacinės sistemos „Keleivio deklaracija“ ir tyčia joje suvedė žinomai melagingus duomenis iš deklaracijos Nr. ( - ), išsaugojo šiuos duomenis sistemoje ir patvirtino juos kaip teisingus ir tokiu būdu panaudojo žinomai suklastotą degalų deklaraciją ( - )t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

15Kaltinamasis A. K. kaltu padaręs šias nusikalstamas veikas prisipažino iš dalies ir teisme paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, įvažiuodamas į pasienį, paruošė dokumentus muitinei įforminti. Užpildė deklaraciją, kad veža kurą ir sumažino vežamo kuro kiekį, t. y. nurodė, kad veža 300 litrų, nors bakas buvo pilnas. Pateikdamas dokumentus inspektorei iš pradžių padavė dokumentus, po to pasakė, kad turi vykti pas veterinarą, nes vežė greitai gendančius produktus. Muitinėje paliko dokumentus, o pats nuvyko pas veterinarus. Grįžo iš veterinarijos gydytojo pas muitinės inspektorę atsiimti dokumentų. Kadangi plomba nebuvo pakeista, tai inspektorė netikrino. Buvo uždėta Rusijos muitinės plomba, ji buvo puspriekabėje. Nereikėjo keisti plombos, todėl inspektorė neišėjo ir nežiūrėjo. Būdamas pas veterinarą sužinojo, kad kelyje bus patikrinimas, tada ir užpildė tikrąją deklaraciją, kurioje nurodė tikslų kuro kiekį. Kai atsiėmė dokumentus iš muitinės inspektorės, atsisėdo į mašiną, paėmė deklaraciją, kur buvo užpildytas tikras kuro kiekis ir grįžo pas inspektorę. Pasakė, kad ji užmiršo atžymėti deklaraciją. Inspektorė uždėjo antspaudą nepatikrinusi, o tą pirmą, prieš tai užpildytą deklaraciją su melagingais duomenimis, paslėpė. Kai buvo sustabdytas tikrinimui, pateikė tikrą deklaraciją ir buvo sulaikytas. Apklausos metu buvo surašytas protokolas, kur buvo nurodyta, kad jis davė pareigūnei 30 eurų kyšį. Jam pagrasino, kad jei nepasirašys, jo neišleis, o jei pasirašys, tai pažadėjo, jog byla nepasieks teismo ir jam bus skirta bauda. Jo parodymus ikiteisminio tyrimo metu surašė tyrėja, kada ji jam pasakė, kokius parodymus turi duoti, ar sakė šalia vertėjo ir gynėjo, ar vienam esant – nepamena. Iš pradžių ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad nedavė kyšio, o apie deklaraciją iš karto prisipažino. Po to jam buvo pasakyta, kad pas muitinės pareigūnę rasta 30 eurų, pasakyta kokiomis kupiūromis rasti pinigai. Visą tai jam pasakė tyrėja. Jis net nežinojo kokio nominalo kupiūros, tyrėja pasakė. Tyrėja pažadėjo, kad jei pasirašys, byla nepasieks teismo ir bus paskirta 150 eurų bauda. Užpildė pirminę deklaraciją nurodęs melagingus duomenis, nes tikėjosi, kad pareigūnė netikrins kuro kiekio. Iš kurios deklaracijos duomenys buvo suvesti į sistemą - nežino (t. 4 b. l. 13-17).

16Kaltinamojo parodymai nebuvo nuoseklūs ir keitėsi ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu.

17Ikiteisminio tyrimo metu (t. 2 b. l. 74-76) kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai bei nurodė, kad atvažiavęs į Lietuvos muitinės Lavoriškių kelio postą ir poste dirbusiai muitinės pareigūnei, kurios vardo ir pavardės nežino, pateikė transporto priemonės registracijos dokumentus, savo pasą, krovinio dokumentus ir abi kuro deklaracijas, t. y. vieną su klaidingais duomenimis apie kurą, kitą – teisingą. Tokius dokumentus gavusi muitinės pareigūnė suprato, kad turi atžymėti abi kuro deklaracijas ir į muitinės sistemą įvesti klaidingą kuro deklaraciją, nes už tai gaus atlygį, buvo numatęs jai sumokėti 30 eurų. Tai, kad už tokį kuro deklaracijų patvirtinimą reikia mokėti 30 eurų, jam buvo nurodę kiti vairuotojai. Priėmusi dokumentus, muitinės pareigūnė jį nukreipė į veterinarijos postą. Po patikrinimo veterinarijos poste grįžo pas tą pačią muitinės pareigūnę, jai perdavė veterinarijos sertifikatą ir nuėjo prie automobilio, kur laukė muitinės pareigūnės, kol ji, įforminusi visus gabenamo krovinio dokumentus, ateis užplombuoti puspriekabės. Po kelių minučių atėjo muitinės pareigūnė ir atnešė bei perdavė jam visus įformintus krovinio dokumentus, užplombavo puspriekabę. Dokumentų perdavimo metu jis muitinės pareigūnei į ranką perdavė 30 eurų už tai, kad ji patvirtino aukščiau aptartas kuro deklaracijas. Muitinės pareigūnei perdavė vieną 20 eurų kupiūrą ir dvi kupiūras po 5 eurus. Muitinės pareigūnės perduotus dokumentus peržiūrėjo tik įlipęs į vilkiką ir įsitikino, kad abi kuro deklaracijos patvirtintos muitinės pareigūnės parašais ir Lietuvos muitinės antspaudais. Kuro deklaraciją su realiai nurodytu kuro kiekiu pasidėjo prie visų dokumentų ir ją pateikė patikrinimui, kai buvo sustabdytas patikrinimui tik išvažiavęs iš aptariamo muitinės posto. Suklastotą kuro deklaraciją paslėpė vilkike, už vairuotojo sėdynės esančioje galinėje vilkiko sienelėje, už plastikinės sienelės apdailos. Suklastotą kuro deklaraciją būtų pateikęs Lietuvos ir Rusijos pasienyje išvykdamas iš Lietuvos, nes kurą planavo parduoti pakeliui stovėjimo aikštelėje netoli Marijampolės, kadangi žino, jog ten dažnai sukiojasi nepažįstami asmenys, kurie superka baltarusišką arba rusišką kurą. Šiuos savo parodymus kaltinamasis patvirtino 2017-06-02 apklausos metu ir papildomai paaiškino, kad abi kuro deklaracijas užpildė ( - )posto teritorijoje. Pildė sėdėdamas savo vilkiko kabinoje (t. 2, b. l. 81). Apklausiamas papildomai 2017-07-11 kaltinamasis dar kartą patvirtino savo pirmesnių parodymų tikrumą (t. 2 b. l. 85).

18Apklausų ikiteisminio tyrimo metu protokolai kaltinamojo perskaityti ir pasirašyti, apklausos metu dalyvavo ir kaltinamojo gynėjas, ir vertėjas, jokių pastabų dėl jų netikslumo ar parodymų gavimo neteisėtais būdais, prašymų ar papildymų ikiteisminio tyrimo metu nepareiškė nei kaltinamasis, nei jo gynėjas. Su bylos medžiaga kaltinamasis susipažinti nenorėjo, o jo gynėjas, susipažinęs su visa bylos medžiaga, jokių pastabų nenurodė (t. 3 b. l. 126-127, 131). Ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai gauti įstatymų nustatyta tvarka ir teisėtais būdais, jie turi įrodomąją galią ir yra vienu iš įrodymų, kuriais teismas vadovaujasi priimdamas nuosprendį (BPK 20 str.).

19Kaltinamoji A. L. kalta padariusi šias nusikalstamas veikas neprisipažino ir teisme paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje minimas krovininis automobilis privažiavo prie svarstyklių. Dešinės pusės juosta skirta tuštiems automobiliams, kairės pusės juosta - krautiems automobiliams. Ji dirbo krautų automobilių darbo vietoje. Vairuotojas įėjo į jos kabinetą. Jeigu privažiuoja prie jos langelio, tada dvi ašys būna ant svarstyklių ir fiziškai nėra galimybių aptarnauti per langelį, todėl aptarnaujama iš skirtingų pusių. Vairuotojas atnešė dokumentus. Ji pasiliko kelionės leidimą, elektroninės deklaracijos popierinį variantą, kuro deklaraciją. Kadangi buvo veterinariniai dokumentai, patikra buvo veterinarinė - vairuotojas išvažiavo ar išėjo į veterinarijos tarnybą. Jokių dviejų deklaracijų jis jai nepateikė, patalpoje ji buvo ne viena – su ja buvo už aikštelę atsakingas vyriausiasis inspektorius. A. K. nieko jos neprašė ir išvažiavo į veterinarinę tarnybą. Ji jo nelaukė, nes kol vienas vairuotojas išvažiuoja į veterinarinę tarnybą, ji negali sėdėti be darbo, turi patikrinti kitą automobilį. Kai ji priėmė muitinės tarpininko elektroninę deklaraciją, tada rizikos valdymo sistema jai davė rinktis kanalą: žalią, geltoną arba raudoną. Buvo duotas geltonas kanalas, t. y. dokumentinis tikrinimas. Dokumentinis tikrinimas neįpareigoja pareigūno eiti ir vietoje tikrinti (krovinio, plombų), užtenka patikrinti dokumentus. Šiuo konkrečiu atveju ji net nebuvo išėjusi iš patalpos. Sugrįžus vairuotojui ji paklausė, ar veterinarė tarnyba atidarė plombas. Jis atsakė, kad liko uždėtos Rusijos Federacijos plombos. Jos Lietuvoje pripažįstamos. Apie jas yra nurodoma CMR (kelionės dokumente) ir yra patvirtinama Rusijos Federacijos spaudais. Taip pat dažniausiai būna muitinės tikrinimo akte įrašyta Rusijos Federacijos plomba ir patvirtinta spaudu. Ji į sistemą įvedė Rusijos Federacijos užkabintą plombą. Ji buvo A. K. apgauta. Pirma jis jai pateikė vieną deklaraciją. Ji ją patvirtino. Kadangi buvo parinktas geltonas kanalas, ji neturėjo pareigos tikrinti krovinio ar dar ko nors vietoje. Jei reikėtų rinktis raudoną kanalą, tam reikėtų nurodyti rimtą priežastį: įtarimą dėl ko nors neteisėto. Šiuo atveju nebuvo rimto pagrindo patikrinti. Kai vairuotojas grįžo iš veterinarinės tarnybos, pateikė jai veterinarinius dokumentus, nes kol negauti šie dokumentai, negali baigti patikros. Tada ji pabaigė forminti ir veterinarinius dokumentus, antspaudus sudėjo, rizikos valdymo sistemoje parašė, kad atliktas dokumentinis patikrinimas, t. y. kad patikrinti važtaraščiai. Pamena, kad buvo kažkokie neatitikimai deklaracijoje, kažkas buvo neįrašyta kuro deklaracijoje, lygtai odometro duomenys. Ką jis turėjo patikslinti, ji nepamena. Ji grąžino vairuotojui dokumentus ir jis išvažiavo. Prieš tai buvo išėjęs, nes jos patalpoje nėra vietos, o kai grįžo, pateikė jau viską surašęs. Kai gavo dokumentus, nepamena, ar jie buvo su jos patvirtinimu, ar ne. Mano, kad vairuotojas galėjo pakeisti jai geltoną lapą, kuris lieka pas vairuotoją, būtent tuo metu, kai išėjo papildyti, galėjo apkeisti geltoną lapą, arba atėjęs pasakė, kad neva ji pamiršusi patvirtinti deklaraciją. Tuo metu buvo daug vairuotojų poste ir jis galėjo tuo pasinaudoti. Buvo pavargusi, nes 4 val. ryto, dirba po 24 val., daug konfliktinių situacijų ir tai atsiliepia darbo kokybei. Geltoname lape nelabai matyti visi duomenys, jis yra antras, pamatai, kad pavardė sutampa ir patvirtini. Apie 6.30 val. ryto atvažiavo kriminalinės policijos pareigūnai, imuniteto pareigūnai ir mobilios grupės pareigūnai. Įėjo į patalpą ir jos paprašė parodyti piniginę. Ji atidarė ir parodė, kad ten yra 20 eurų kupiūra ir dvi po 5 eurus kupiūros. Buvo dar smulkių pinigų. Ji privalo kažkiek tai pinigų turėti, nes į darbą atvažiuoja iš toli, atstumas 100 kilometrų. Ji žinojo, kad tai iš namų atsivežti pinigai, todėl kitą dieną parašė prašymą tyrėjui, kad padarytų pinigų ekspertizę dėl pirštų antspaudų, nes buvo tikra, jog vairuotojo antspaudų ant pinigų negali būti, nes tų pinigų jis jai nedavė. Ji dirba sąžiningai, ankstesni ikiteisminiai tyrimai prieš ją buvo nutraukti, o kolega liudijęs prieš ją – nusižudė. Šioje byloje tyrėjos nepažįsta, mano, kad ji neturi pagrindo jos apkalbėti. Piniginė buvo jos rankinėje, kuri kabėjo ant pakabos, kolegos pusėje. Pagal nustatytą tvarką ji gali su savimi turėti iki 30 Eur. Iš vakaro vyras ėjo į parduotuvę maisto pirkti ir ji paprašė, kad vyras jai įdėtų 30 Eur į piniginę. Į darbą atvyko su kolege. Tą dieną jai nereikėjo pinigų atsiskaitymams, tačiau kartais važiuoja į ( - ) pietauti. Įėjimas į jos darbo vietą yra filmuojamas. Viena kamera nukreipta į vilkiką, kita kamera - į duris. Patalpos viduje kamerų nėra. Vairuotojai ateina pas ją paimti deklaracijų. Ir tą kartą buvo tris ar keturis kartus užėję (t. 4 b. l. 17-20). Papildomai teisme nurodė, kad tiksliai neatsimena, kodėl jai užkliuvo kuro deklaracija, kurią jai pateikė A. K.. Ji tą kartą dirbo nuo 2.30 val. nakties iki 7 val. ryto, formino krovinius. Tik A. K. krovinys turėjo atlikti veterinarijos patikrinimo formalumus, visi kiti kroviniai neužsilaikė. Juos suformino ir išleido, o A. K. atveju turėjo atidėti dokumentus į šalį. Turėjo būti atliktas veterinarijos patikrinimas, jis dar ėjo į banką, susimokėti už veterinarijos patikrinimą, o tai užima laiko. Ji tuo tarpu kitus krovinius suformino. Kadangi formino kitą krovinį, negalėjo mesti ir vėl tą patį baigti forminti. Kiti kroviniai ėjo greitai, be papildomų patikrinimų. Pas juos poste praktika dėl posto pareigūnų trūkumo, dėl eilių susidarymo, kad dvi valandas būni prie krovinių, dvi valandas - prie lengvųjų automobilių. Pareigūnai stengiasi kuo greičiau suvesti deklaracijas. Kai dirba prie lengvųjų, būna tarpai, nes įsileidžia 10 mašinų ir kol patikrina, tuo metu suvedinėja kuro deklaracijas. Ji atsakinga už dokumentų sutvarkymą. Vyrai dirba prie lengvųjų automobilių ir jie greičiau suveda duomenis (t. 4 b. l. 83).

20Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji A. L. davė analogiškus parodymus, savo kaltę neigė, nurodė, kad kai į patalpą, kurioje ji dirbo, užėjo įtarime minimas vairuotojas, joje dar buvo kitas pareigūnas, vyr. inspektorius G. K.. Tai gerai prisimena, kadangi lijo lietus. Taip pat nori pasakyti, kad pagal 2016-05-10 Vilniaus teritorinės muitinės viršininko J. R. nurodymą dėl gabenamo degalų kiekio ir ridos fiksavimo Nr. 4V-499, neprivalėjo tikrinti kuro bakų, kadangi vairuotojas jai padavė kuro deklaraciją, kurioje buvo nurodytas 330 litrų degalų kiekis. Todėl ji iš patalpos nebuvo išėjusi. Tuo metu tvarkė trijų transporto priemonių muitinės dokumentus. Poste yra tokia tvarka, kad vairuotojas, praėjęs pasienio patikrą, muitininkui palieka dokumentus, o pats važiuoja į kitų tarnybų tikrinimo vietą. Taip buvo ir tą kartą. Įtarime minimas vairuotojas jai paliko visus dokumentus, o ji jam padavė jo pasą, kad jis galėtų susitvarkyti maisto - veterinarinės tarnybos formalumus. Pasas jam buvo reikalingas tam, kad sumokėtų atitinkamas rinkliavas. Kai jis išėjo, ji pabaigė tvarkyti eilėje esančios transporto priemonės dokumentus. Kai tai padarė, paėmė dokumentus, kuriuos jam padavė vairuotojas A. K.. Priėmė šio krovinio elektroninę deklaraciją, tačiau, kol vairuotojas nebuvo susitvarkęs maisto - veterinarinės tarnybos, jos toliau tvarkyti negalėjo ir kadangi turėjo laiko, tai į programą pradėjo vesti kuro deklaraciją. Kadangi jai trūko duomenų, kokių tiksliai - neprisimena, ar tai paso duomenų ar odometro, ar bakų talpos, todėl dokumentus atidėjo į šoną ir pradėjo tvarkyti kitos transporto priemonės dokumentus. Kol į patalpą, kurioje dirbo, grįžo vairuotojas A. K., ji mano, kad sutvarkė kelių transporto priemonių muitinės dokumentus. Kai jis grįžo, tuomet ji jam padavė turimą, jo užpildytą kuro deklaraciją bei pasakė, kad jis ją pataisytų. Jis išėjo. Ji mano, kad jis net du kartus buvo atėjęs vėl pas ją su kuro deklaracija, kol ją surašė taisyklingai. Ji per tą laiką iš patalpos nebuvo išėjusi. Nori pasakyti, kad posto teritorijoje kuro deklaracijų blankai yra padėti prie visų darbo vietų, prie muitinės pareigūnų ar net tarpininkų. Tų blankų muitinės pareigūnas vairuotojams neišduoda. Tuos blankus vairuotojai paima patys. Ji mano, kad vairuotojas galimai pasinaudojo tuo, kad jis jau buvo užpildęs viršutinį ir apatinį blanko egzempliorius ir išėjęs papildyti duomenų apkeitė apatinį egzempliorių, kuriame ji pasirašė ir uždėjo antspaudą. Arba jis galėjo po kažkiek laiko vėl užeiti ir pasakyti, kad "vat ant mano blanko neuždėtas Jūsų antspaudas". Ir ji jį dėl skubėjimo uždėjo. Nori pasakyti, kad ji iš darbo patalpos tikrinti vairuotojo A. K. transporto priemonės nebuvo išėjusi, nebent tik pažiūrėti transporto priemonės plombos, ką turėjo užfiksuoti poste esančios vaizdo kameros. Kuro bakų tikrai nėjo tikrinti. Dėl didelio darbo krūvio nėra galimybių patikrinti visų transporto priemonių. Tuo labiau, kad visuomet yra didelės transporto priemonių eilės, o darbuotojų yra mažai, o iš darbuotojų yra reikalaujama "pralaidumo". Tą dieną prie krautų transporto priemonių ji dirbo viena, jos kolega dirbo prie tuščių krovininių transporto priemonių, o kitas - prie lengvųjų. Mano, kad yra apgauta, kad vairuotojas K kažkokiu būdu, apgaule, gavo jos parašą ir antspaudą ant netikros kuro deklaracijos. Muitinės pareigūnas turi teisę darbo vietoje turėti apie 32 eurus grynųjų pinigų. Sulaikymo metu jos rankinėje, jos piniginėje, buvo paimti 30 eurų. Tai buvo jos asmeniniai pinigai. Po sulaikymo ji iš karto parašė prašymą, kad būtų padaryti pirštų ir biologiniai tyrimai, kadangi žinojo, kad ant paimtų kupiūrų bus tik jos pėdsakai. Taip pat nori pasakyti, kad darbo metu rankinė yra darbo vietoje, ji prie rankinės tą dieną priėjusi nebuvo (t. 3, b. l. 106-107).

21Kaltinamųjų kaltė padarius jiems inkriminuotas veikas įrodyta šiais įrodymais ir duomenimis:

22-liudytojos D. S. parodymais teisme, kad kaltinamuosius prisimena, nes atliko ikiteisminį tyrimą. A. K. nemokėjo proceso kalbos, todėl buvo užtikrintas vertėjo dalyvavimas, apklausoje dalyvavo gynėjas advokatas M. Paukštė. Vertėjas išaiškino teises, išvertė pranešimą apie įtarimą. Paklaustas ar supranta kuo yra įtariamas, jis pasakė, kad taip ir davė parodymus. Prisimena, kad jis pasakojo, jog vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką patikrinimo metu muitinės pareigūnei pateikė kuro deklaracijas, kuriose nurodė, vienoje mažesnį, kitoje didesnį kuro kiekį ir paaiškino, kad kuro dvi deklaracijos buvo reikalingos tam, kad jeigu išvykus iš muitinės ribų būtų patikrinimas. Paklausus ar muitinės pareigūnė klausė, kodėl jis pateikė dvi deklaracijas, jis paaiškino, kad gavusi dvi deklaracijas pareigūnė suprato, kad turi atžymėti abi deklaracijas ir už tai gaus atlygį. Jis paaiškino, kad pareigūnei davė 30 eurų. Kada davė, negali prisiminti. Buvo gauta informacija, kad sulaikytas vairuotojas ir kad pas jį yra dvi kuro deklaracijos ir kad galimai muitinės pareigūnė galėjo gauti neteisėtą atlygį, nes atžymėtos buvo dvi kuro deklaracijos. Iki apklausos su įtariamuoju jai neteko bendrauti. Kadangi jis buvo sulaikytas tik išvykęs iš posto, jo teisės buvo suvaržytos, jis buvo sulaikytas. Gynėjas buvo nuo apklausos pradžios. Neprisimena ar prieš apklausą buvo leista pasikalbėti su gynėju. Ji (teismo pastaba – liudytoja) neturėjo informacijos, kokia suma ir kokiomis kupiūromis buvo perduota, kaip neteisėtas atlygis. Apklausos protokole užfiksuota tik tai, ką sakė pats įtariamasis. Nebuvo kitų pareigūnų, tik ji. Su kuo įtariamajam teko bendrauti iki apklausos - nežino, pirminė informacija buvo tokia, kad jis pateikė dvi deklaracijas ir davė muitinės pareigūnei neteisėtą atlygį. Tuo kartu su pareigūnais, kurie sulaikė kaltinamąjį nebendravo, net nežino kas jie. Nežino ir to, ar buvo pareigūnė sulaikyta. Įtarimas jam buvo įteiktas prieš apklausą, išverstas į rusų kalbą. Jokio spaudimo kaltinamajam nedarė, negalėjo žadėti perspektyvų dėl bylos pabaigos, nes tai ne jos kompetencija. Parodymus jis davė savo noru. Kol ji atliko tyrimą, su prokuroru nekalbėjo apie akistatos atlikimą. Pirminėje apklausoje apie plombas A. L. išvis nekalbėjo. O ką kitas įtariamasis sakė - neprisimena. Nesiaiškino šių aplinkybių. Neatsimena ką pirma apklausė: ar A. K., ar A. L.. Parengė pirminį įtarimą, remdamasi pirmine informacija: pareigūnų tarnybiniais pranešimais (t. 4, b. l. 28-30);

23-liudytojo D. Ž. parodymais teisme, kad dirba muitinės departamento imuniteto tarnybos vyr. tyrėju. Su kaltinamaisiais nepažįstamas. Kaltinamoji A. L. yra muitinės pareigūnė, kaltinamasis - vairuotojas. Įvykio datos neatsimina, bet naktį vykdė tiesiogines funkcijas, su kitais muitinės pareigūnais atlikinėjo kontrolę. Pareigūnų pavardžių neatsimena, tačiau tai buvo mobiliosios grupės ir imuniteto tarnybos pareigūnai. Sustabdė vilkiką, kurio vairuotojas pateikė visus turimus dokumentus, pateikė kuro deklaraciją. Kitas pareigūnas tikrino, ar kuro deklaracijos duomenys suvesti į tam tikrą bazę. Pastebėjo, kad kuro deklaracija nesuvesta. Kitas pareigūnas buvo ne su jais, jis tikrino duomenis prie informacinių sistemų. Vilkikų, kurie atvažiavo po šio vilkiko, duomenys jau buvo suvesti, todėl iškilo klausimas, kodėl po tikrinamo vairuotojo, kitų vilkikų duomenys suvesti, o šio - ne. Tik po kokių 1,5 val. – 2 val. duomenų bazėje atsirado deklaracija, bet neatitiko duomenys su jiems pateiktais. Toje deklaracijoje, kurią jiems pateikė, buvo įrašytas gabenamo kuro kiekis ir matė, kad bake tiek ir yra kuro, o duomenų bazėje buvo įvestas žymiai mažesnis kiekis, 200 ar 300 l. Kilo įtarimas, kodėl suvedami duomenys mažesni, negu gabenamas kuro kiekis, manė dėl to, kad būtų galima nusipilti kurą Lietuvos Respublikoje, o išvažiuojant per kitą postą į Rusijos Federaciją pateikti kitą deklaracija, kurioje nurodyta, kad kuro mažiau ir klausimų poste nekyla, kad trūksta kuro ir kur jis yra. Susisiekė su muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnais, papasakojo įtarimus, kad padarytas dublis kuro deklaracijos, t. y. kad padarytos dvi kuro deklaracijos, pasirašytos muitinės pareigūno, tikslu vieną deklaraciją rodyti iki kuro nupylimo. Jiems rodė deklaraciją iki kuro nupylimo, kad veža pilną kuro baką. Jeigu nebūtų patikrinę duomenų bazėje, nekiltų jokių įtarimų. Palaukė, kol bus suvesti duomenys sistemoje, tada pasikonsultavo su kriminaline tarnyba ir jie priėmė sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą, pagal jų pateiktus duomenis. Pasikalbėjo su vairuotoju, pasakė ką įtaria, kad detaliai tikrins kabiną. Jis suprato, kad bus ieškoma antros deklaracijos ir pats ją parodė. Jis išėmė ją iš kabinos, ji buvo paslėpta kabinoje už pamušalo. Tai buvo ta deklaracija, kurios duomenys buvo suvesti į duomenų bazę su mažesniu kuro kiekiu. Tas pareigūnas, kuris tikrino sistemoje, matė, kuris muitinės pareigūnas suvedė duomenis. Tiksliai neatsimena, ar pas tą muitinės pareigūną buvo atlikta asmens krata ir tarnybinės vietos krata. Jis pats visą laiką buvo poste. Darbo vietų pas muitinės pareigūną labai daug. Jis pats rado paslėptą kuro deklaraciją, o ką dar jis atliko - nepamena, visiškai palaiko savo tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes. Vairuotojas trumpai pasakė, kad pareigūnei davė tam tikrą pinigų sumą, tam kad ji pasirašytų ant dviejų deklaracijų, dabar neatsimena kokią sumą. Vairuotojas buvo perspėtas, kad bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl ko įtariamas, kad bus ieškoma kuro dekoracijos. Buvo pasakyta, kad detaliai apžiūrės automobilį, net iki vidinio išrinkimo ir jis pats pateikė deklaraciją. Po to buvo procesinė apklausa. Tuo metu, kai jis (teismo pastaba – liudytojas) kalbėjo su vairuotoju, nežinojo, kas buvo rasta pas muitinės pareigūną. Tą naktį sklandžiai kiekviena deklaracija atsispindėjo duomenų sistemoje. Sekančios mašinos jau važiavo, ant popierinių deklaracijų matė antspaudą ir sistemoje duomenys atsirado. Gali nukristi deklaracija ir po to būti duomenys suvesti, tačiau šios deklaracijos duomenys nesutapo. Šis patikrinimas nebuvo suplanuotas, jis buvo eilinis. Mobilios grupės pareigūnai neturi galimybės patikrinti duomenų per sistemą. Vairuotojas kelyje rodo, pareigūnai tikrina, jei viskas gerai, tada sėkmingai važiuoja toliau. Šiuo atveju turėjo galimybę patikrinti per sistemą ir pasitaikė toks atvejis (t. 4, b. l. 81-84);

24-2016-07-22 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos imuniteto tarnybos vyriausiojo tyrėjo D. Ž. tarnybiniu pranešimu, kuriuo užfiksuota, kad 2016 m. liepos 22 d. nuo 04.00 val. kelyje 103 Vilnius - Polockas buvo atliekama iš Baltarusijos Respublikos per ( - ) kelio postą atvykstančių krovininių automobilių rekontrolė. Apie 04.00 val. buvo sustabdytas vilkikas ,,DAF“, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ“, valstybinis Nr. ( - ). Transporto priemonių vairuotojas, Rusijos Federacijos pilietis A. K. (A. K.), pateikė kuro deklaraciją Nr. ( - ), kurios 6 - ame langelyje vairuotojas deklaravo, kad transporto priemonėse gabena, 1680 litrų dyzelino kuro bei nurodė, kad šią deklaraciją pateikė Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste dirbančiai muitinės pareigūnei. Peržiūrėjus aptariamą kuro deklaraciją, nustatyta, kad ją savo antspaudu, apvaliu muitinės antspaudu pažymėjo bei šalia pasirašė vyresnioji inspektorė A. L., kuri tokiu būdu patvirtino, kad muitinei pateiktoje kuro deklaracijoje įrašyti duomenys teisingi. Tokiu atveju A. L. duomenis iš aptariamos kuro deklaracijos turėjo suvesti muitinės informacinėje sistemoje „Keleivio deklaracija“, tačiau 04.11 val., A. L. įforminusi tranzito deklaraciją Nr. ( - )išleido A. K. iš pirminio tikrinimo vietos ir leido vykti tranzitu per LR teritoriją, bet jai pateiktų duomenų iš kuro deklaracijos ( - )į muitinės informacinę sistemą nesuvedė ir nenurodė gabenamo kuro kiekio, t. y. 1680 litrų. Tik 2016-07-22 06.20 val., ji (A. L.) prisijungusi savo vardu prie muitinės informacinės sistemos „Kuro deklaracija“ suvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, juos išsaugojo ir tokiu būdu patvirtino, sistemoje nurodydama, kad A. K. 2016-07-22 06.23 val., pirminio tikrinimo metu pateikė kuro deklaraciją Nr. ( - ) ir deklaravo, kad gabena 300 litrų dyzelino kuro. Kilus įtarimams, kad A. L. tyčia sistemoje suvedė tikrovės neatitinkančius duomenis ir galimai už tai gavo neteisėtą atlygį, t. y. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama asmeninės naudos sau, apie įvykį buvo pranešta Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnams (t. 1 b. l. 4);

25-2016-07-22 apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kuriuose užfiksuota, kad atlikta automobilio ,,DAF, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ, valstybinis Nr. ( - ) apžiūra. Apžiūrint vilkiko kabiną nustatyta, kad odometro duomenys yra ( - )Kabinoje rasta ir paimta kuro deklaracija Nr. ( - ) kurioje nurodyta, kad odometro duomenys ( - ), kuro kiekis vilkike 1480 litrų, puspriekabėje - 200 litrų. Galinėje vilkiko sienelėje, už vairuotojo nugaros, pritvirtinta lentelė su užrašu DAF, virš jos prie sienelės varžtais pritvirtinta plastikinė apdaila, už jos rasta paslėpta perlenkta kuro deklaracija Nr. 794363, kurioje nurodyti odometro duomenys – 832507, kuro kiekis – 300 litrų. Abi kuro deklaracijos pasirašytos ir patvirtintos Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniosios inspektorės A. L.. Apžiūros metu naudojant kuro matavimo bakuose metrologinę liniuotę išmatuotas kuro kiekis bei nustatyta, kad vilkiko dešiniajame kuro bake kuro lygis siekia 65 cm padalą, kairiajame – 64 cm padalą, apskaičiavus kuro bakų dydį nustatyta, kad dešiniajame kuro bake yra 939 litrų dyzelino kuro, kairiajame 451 litras, bendras kuro kiekis - 1390 litrų (t.1, b. l. 38-47);

26-2016-07-25 apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad atlikta apžiūros metu paimtų deklaracijų, kurios supakuotos vienkartinėse objektų pakavimo pakuotėse Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), apžiūra. Pakuotė Nr. ( - ) nepažeista, ant pakuotės paaiškinamieji užrašai „byla 02-4-00124-16 vilkiko ,,DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - )2016-07-22 apžiūra“. Prakirpus pakuotę iš jo išimta ir apžiūrėta kuro deklaracija Nr. ( - ) nurodyta, kad ją pildo vairuotojas A. K. (A. K.), paso numeris, vairuojama transporto priemonė, jos valstybiniai registracijos ženklų numeriai, transporto priemonės odomentro duomenys - 832507; kuro bako talpa – 1 680 bei gabenamo kuro kiekis 300 litrų. Pakuotė Nr. ( - ) nepažeista, ant pakuotės paaiškinamieji užrašai „byla 02-4-00124-16 vilkiko DAF, valstybinis Nr. ( - ) 2016-07-22 apžiūra“. Prakirpus pakuotę iš jo išimta ir apžiūrėta kuro deklaracija Nr. ( - )Deklaracijoje nurodyta, kad ją pildo vairuotojas A. K., paso numeris, vairuojama transporto priemonė, jos valstybiniai registracijos ženklų numeriai, transporto priemonės odomentro duomenys - 835503; kuro bako talpa – 1680 bei gabenamo kuro kiekis – 1480 litrų vilkiko kuro bake ir 200 litrų puspriekabės kuro bake (t.1, b. l. 49-55);

27-2016-07-22 patalpų, daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėta kaltinamosios A. L. darbo vieta ( - ) kelio poste. A. L. darbo vietoje ant darbo stalo prie muitinės deklaracijų rasta kuro deklaracija Nr. ( - )3, kuri pildyta 2016-07-22 bei patvirtinta A. L. parašu ir Vilniaus teritorinės muitinės antspaudu. Joje nurodytas vilkiko ,,DAF‘‘, valst Nr. ( - ) kuro kiekis – 300 l (t. 1, b. l. 56-61);

28-2016-08-01 apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrimas objektas yra vaizdo įrašas, kuris buvo darytas nuo 2016-07-22, 03:25:59. Pirmojo apžiūrimo vaizdo įrašo pavadinimas yra "Atvykimas iš BR į punktą". Vaizdo įraše matyti kaip krovininiai automobiliai patenka iš Baltarusijos Respublikos į Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto punktą. Filmavimo kampas pastovus. 03:26:58 pro užkardą įvažiuoja geltonos spalvos vilkikas "MAN" su baltos spalvos puspriekabe. 03:27:25 pro užkardą įvažiuoja baltos spalvos vilkikas "Renault" su pilkos spalvos tentine puspriekabe. 03:27:50 pro užkardą įvažiuoja baltos spalvos vilkikas "DAF" su baltos spalvos puspriekabe.03:28:20 pro užkardą įvažiuoja baltos spalvos vilkikas "MAN" su pilkos spalvos tentine puspriekabe. 03:48:41 pro užkardą įvažiuoja baltos spalvos vilkikas "MAN" su mėlynos spalvos tentine puspriekabe. Daugiau reikšmingos ikiteisminiam tyrimui medžiagos šiame vaizdo įraše nerasta. Apžiūrimas objektas yra vaizdo įrašas, kuris buvo darytas nuo 2016-07-22, 04:17:59. Apžiūrimo vaizdo įrašo pavadinimas yra "Išvykimas iš punkto į LR". Vaizdo įraše filmuojamas kelias, kuriuo krovininiai automobiliai išvyksta iš Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto punkto į Lietuvos Respubliką. Filmavimo kampas pastovus. 04:18:35 vaizdo įraše matomas pravažiuojantis baltos spalvos vilkikas "DAF" su balta puspriekabe. Daugiau reikšmingos ikiteisminiam tyrimui medžiagos šiame vaizdo įraše nerasta. Apžiūrimas objektas yra vaizdo įrašas, kuris buvo darytas nuo 2016-07-22, 03:42:00. Apžiūrimo vaizdo įrašo pavadinimas yra "Patikrinimas po stogine". Filmavimo kampas pastovus. Vaizdo įraše filmuojama patikrinimo vieta po stogu, esanti Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste. 03:42:00 yra matomas pravažiuojantis geltonos spalvos vilkikas "MAN" su balta puspriekabe. Iš karto po jo 03:42:39 privažiuoja ir sustoja baltos spalvos vilkikas "DAF" su balta puspriekabe. 03:45:34 vairuotojas išlipa iš minėto balto vilkiko "DAF" kabinos ir nueina už būdelės, matomos kairėje pusėje, kažką nešdamasis rankoje. 03:50:04 tas pats vairuotojas grįžta, įsėda į jau minėtą baltos spalvos vilkiką "DAF", pasiima iš kabinos baltos spalvos dokumentus ir nueina keliu. 03:51:24 vairuotojas grįžta jau be baltos spalvos dokumentų rankoje, įsėda į vilkiką ir išvažiuoja. Daugiau reikšmingos ikiteisminiam tyrimui medžiagos šiame vaizdo įraše nerasta. Apžiūrimas objektas yra vaizdo įrašas, kuris buvo darytas nuo 2016-07-22, 03:51:00. Apžiūrimo vaizdo įrašo pavadinimas yra "Už patikrinimo stambus planas iš galo". Filmavimo kampas pastovus. Vaizdo įraše filmuojama aikštelė, esanti Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste. 03:51:00 matyti trys asmenys, stoviniuojantys prie baltos spalvos vilkiko puspriekabės galo ir šviečiantys su žibintuvėliu į vilkiko puspriekabės galines duris. Dešiniau matomas automobilių tikrinimo angaras. 04:06:06 yra matoma, kaip minėtas vilkikas su baltos spalvos puspriekabe, prie kurios galo stovėjo ir švietė žibintuvėliu trys asmenys, išvažiuoja. Daugiau reikšmingos ikiteisminiam tyrimui medžiagos šiame vaizdo įraše nerasta. Apžiūrimas objektas yra vaizdo įrašas, kuris buvo darytas nuo 2016-07-22, 03:40:59. Apžiūrimo vaizdo įrašo pavadinimas yra "Už patikrinimo stambus planas iš priekio". Filmavimo kampas pastovus. Vaizdo įraše filmuojama aikštelė, esanti Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste. Čia matomi automobiliai, praėję patikrą ir važiuojantys į Lietuvos Respubliką. Daugiau reikšmingos ikiteisminiam tyrimui medžiagos šiame vaizdo įraše nerasta (.1, b. l. 66-69);

29-2017-07-04 tarnybiniu pranešimu Nr. 7T-512, kuriame nurodyta, kad tyrimo metu buvo gauti duomenys iš Keleivio deklaracijų duomenų kaupimo ir apdorojimo informacinės sistemos apie 2016-07-14, 2016-07-17, 2016-07-21 ir 2016-07-22 A. L. suvestas Degalų deklaracijas (iš viso 41). Tęsiant analizę pagal gautus duomenis iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos buvo gauta informacija apie Degalų deklaraciją užpildžiusių vairuotojų sienos kirtimus atitinkamai 2016-07-14, 2016-07-17, 2016-07-21 ir 2016-07-22. Atlikus gautų duomenų analizę nustatyta, kad A. L. degalų deklaracijas į Keleivio deklaracijų duomenų kaupimo ir apdorojimo informacinę sistemą dažniausiai suvesdavo per 15 min. nuo sienos kirtimo užfiksavimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos momento arba net anksčiau negu pasienio pareigūnai fiksuodavo sienos kirtimą. Tačiau yra užfiksuoti keli atvejai, kuomet degalų deklaracija buvo suvesta į Keleivio deklaracijų duomenų kaupimo ir apdorojimo informacinę sistemą gerokai vėliau, po 30, 60 o kartais net 480 minučių. Visa išanalizuota informacija yra pateikiama Lentelėje Nr. 1 (priedas Nr. 1) (t.1, b. l. 98-129);

30-2017-07-04 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėti trys egzemplioriai degalų deklaracijų, iš kurių deklaracijos Nr. ( - ) yra pirmas ir antras egzempliorius (pirmas egzempliorius - baltos spalvos, antras egzempliorius - geltonos spalvos), o Nr( - )tik antras egzempliorius (geltonos spalvos). Trijų deklaracijų 8 langelyje „Muitinės žymos“ yra uždėti mėlynos spalvos rašalu „( - ) A. L.“ bei „Lietuvos muitinė ( - )2016-07-22“ antspaudų spaudai (deklaracijų kopijose atžymėti geltonos spalvos žymekliu). Abiejų antspaudų spaudo išsidėstymas trijuose degalų deklaracijų egzemplioriuose yra panašus. „( - ) A. L.“ atspaudo spaudai yra atžymėti aukštyn kojomis ir yra pasvirę vienodu kampu (t. 1, b. l. 141-148);

31-2017-07-05 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėta keturiolika egzempliorių degalų deklaracijų kopijų. Visų deklaracijų 8 langelyje „Muitinės žymos“ yra uždėti mėlynos spalvos rašalu „( - ) A. L.“ bei „Lietuvos muitinė LT LT ( - )2016-07-22“ antspaudų spaudai (deklaracijų kopijose atžymėti geltonos spalvos markeriu). Trylikoje deklaracijose „( - ) A. L.“ atspaudo spaudas yra pasvirę vienodu kampu, tačiau išdėstytas skirtingose vietose. Deklaracijoje Nr. ( - )A. L.“ atspaudo spaudas atžymėtas aukštyn kojomis (t. 1, b. l. 152-178);

32-2017-07-05 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėta dvylika egzempliorių degalų deklaracijų kopijų. Deklaracijos yra tvarkingai užpildytos. Visų deklaracijų 1 langelyje yra nurodyta „A. K.“, 3 langelyje „Pasas ( - )“, 5 langelyje „DAF ( - )“. Visose deklaracijoje 6 langelyje yra nurodyta 300 litrų, išskyrus Nr. ( - ), kurioje nurodoma 1660 litrų, 1480 litrų, 180 litrų (t. 2, b. l. 1-26);

33-2017-07-04 tarnybiniu pranešimu Nr. 7T-514, kuriame nurodyta, kad tyrimo metu buvo gauti duomenys iš Keleivio deklaracijų duomenų kaupimo ir apdorojimo informacinės sistemos apie A. K. pateiktas muitinei bei į informacinę sistemą suvestas degalų deklaracijas (iš viso 12 deklaracijų, 4 lapai). Tęsiant pagal duomenis iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos buvo gauta informacija apie A. K. sienos kirtimus nuo 2016-01-01 iki 2017-06-28 (viso 14 lapų). Atlikus gautų duomenų analizę nustatyta, kad 2016-06-20, 04.28 val., A. K. degalų deklaraciją į Keleivio deklaracijų duomenų kaupimo ir apdorojimo informacinę sistemą įvedė A. L. ( - )Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinėje sistemoje užfiksuota, kad 2016-06-20 A. K. sieną kirto 03.25 val. (6 išrašo lapas). Iš surinktų duomenų nustatyta, kad A. K. labai dažnai kerta Lietuvos Respublikos valstybinę sieną. Taip pat nustatyta, kad 2016-06-20 A. K. pateiktą deklaraciją Nr. ( - )A. L. į Keleivio deklaracijų duomenų kaupimo ir apdorojimo informacinę sistemą įvedė po 60 minučių po to, kai pasienio pareigūnas užfiksavo jo sienos kirtimą (t. 2, b. l. 27-47);

34-2016-07-22 A. L. asmens kratos protokolu, nuotraukomis, kuriuo užfiksuota, kad jos metu, be kita ko, iš kaltinamosios A. L. buvo paimta rudos spalvos piniginė, su joje esančiais 30 eurų - viena dvidešimties eurų nominalo kupiūra bei dvi - penkių eurų nominalo kupiūros (t. 3, b. l. 82-86); asmeniniai daiktai, išskyrus 30 Eur, grąžinti A. L. (t. 3 b. l. 87);

35-Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018-01-15 raštu Nr. (17.2/02) 3B-414, kuriuo užfiksuota, kad keleivių pateiktos degalų deklaracijos, pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-319, patvirtintu 2014 m. gegužės 22 d. „Dėl degalų deklaracijos formos, reikalavimų degalų deklaracijos formai bei degalų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ 10 punktą, muitinės pareigūnas, įformintus rašytinius degalų deklaracijos duomenis įveda į muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (MDAS) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

361. Keleivių deklaravimo sistema (KDS).

37MDAS sistema yra elektroninė deklaracijose pateiktų statistinių duomenų kaupimo ir padorojimo sistema, kurioje raštu deklaruojama keleivio gabenamų prekių informacija neturi skirtis. Patikrinus KDS deklaracijos Nr. ( - ) duomenis nustatyta, kad KDS duomenų bazėje yra užfiksuota, jog Keleivio deklaracijos Nr. AR794363 duomenis į sistemą įvedė pareigūnė A. L.. Jos pažymėjimo numeris ( - ). Duomenų įvedimo data ir laikas 2016-07-22 06:26 val. Deklaracijos duomenys nebuvo koreguoti.

38Įvedant degalų deklaracijos duomenis į KDS, pirmiausia įvedama informacija apie keleivį ir ji išsaugoma. Po to įvedama informacija apie gabenamas prekes ir išsaugoma taip pat. Šiuo atveju buvo įvesta viena prekė - kuras.

39Degalų deklaracijos duomenys išsaugomi paspaudus duomenų išsaugojimo mygtuką „Saugoti“. Saugojimo metu išsaugoma naudotojo įvesta ir tarnybinė informacija. Tarnybinė informacija (naudotojo vardas, atitinkantis pareigūno pažymėjimo numerį, ir išsaugojimo data, laikas) naudotojui neprieinama koregavimui.

40Prie Keleivio deklaracijos informacinės sistemos prisijungti gali tik registruoti naudotojai su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Pagal atliekamas funkcijas, naudotojas turi jam priskirtą rolę sistemoje.

41KDS nėra fiksuojamas prisijungimo prie sistemos laikas. Fiksuojama įvestų arba koreguotų duomenų išsaugojimo data ir laikas. Ši informacija yra tarnybinė, naudotojui neprieinama keitimui. Naudotojui prisijungus prie sistemos ir neatliekant jokių veiksmų, jis atjungiamas po 30 min. Naudotojas norėdamas atlikti tolimesnius veiksmus, turi kartoti prisijungimą. KDS duomenų bazėje nėra užfiksuota, kad pareigūnas J. Z. atliko kokius nors duomenų įvedimo arba taisymo veiksmus su keleivio deklaracija Nr. ( - ). Jis, kaip naudotojas, turėjo tik peržiūros rolę Keleivio deklaracijos informacinėje sistemoje.

422. Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS).

43Tranzito deklaracijų duomenys muitinės išvykimo įstaigai perduodami elektroninėmis priemonėmis. Pateikiamų duomenų apdorojimą, įforminimą ir kontrolę užtikrina NTKS. Pateikti tranzito deklaracijų duomenis gali tik asmenys (deklarantai), turintys galiojančias muitinės informacinėje sistemoje užregistruotas NTKS Verslininko modulio autentifikavimo priemones.

44Patikrinus NTKS sistemoje duomenis nustatyta, kad tranzito deklaracija MRN ( - ) yra pateikta 2016-07-21 19:03. Ją elektroniniu būdu pateikė UAB ( - ) ( - ), deklaranto atstovė - Ž. O..

45Su tranzito deklaracija MRN 16LTVK10001521DDC7 išvykimo įstaigoje NTKS buvo atlikti šie veiksmai: 1. deklaracija priimta (suteiktas MRN) - 2016-07-22 03:50:32; 2. deklaracija pervesta į būseną „Tikrinama išvykimo įstaigoje“ - 2016-07-22 03:51:14; 3. įvestas tikrinimo rezultatas

46- 2016-07-22 03:52:10; 4. užregistruota garantija - 2016-07-22 04:09:33; 5. užbaigtas forminimas išvykimo įstaigoje (deklaracija pervesta į būseną „Gabenti leista“) - 2016-07-22 04:10:05.

47Visus aukščiau išvardintus veiksmus atliko NTKS naudotojas A. L., NTKS identifikacinis numeris - ( - ), tarnybinio pažymėjimo numeris - VL0156.

48Tranzito deklaracijos MRN 16LTVK10001521DDC7 duomenyse nėra informacijos apie fizinį asmenį A. K.. Minėtos deklaracijos duomenyse nurodyti šie juridiniai asmenys: procedūros vykdytojas - UAB F. S., siuntėjas ( - ) (t. 4 b. l. 75).

49Dėl veikų kvalifikavimo pagal Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalį ir BK 227 straipsnio 4 dalį bei BK 300 straipsnio 1 dalį.

50A. K. kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrą dokumentą bei norėdamas papirkti valstybės tarnautoją ir siekdamas neteisėto pastarosios veikimo vykdant įgaliojimus, davė mažesnį nei 1 MGL dydžio kyšį, t. y. padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, 227 straipsnio 4 dalyje, o A. L., būdama valstybės tarnautoja, priėmė mažesnės negu 1 MGL vertės dydžio kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus bei suklastojo tikrą dokumentą, t. y. padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

51Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalies dispozicijoje nustatyta: „Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar sutaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus...“.

52Veikimas ar neveikimas vykdant įgaliojimus suprantamas kaip valstybės tarnautojo arba jam prilyginto asmens atlikimas arba neatlikimas kyšio davėjo ar kito asmens interesais veiksmų, kuriuos jis turi ir (ar) gali atlikti vykdydamas įstatymais ar kitais teisės aktais jam suteiktus įgaliojimus.

53Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalis taikoma tada, kai kyšis priimamas, pažadama ar susitariama jį priimti, reikalauja ar provokuojama jį duoti už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšininkavimo objektyvieji požymiai – 1) kyšio paėmimas, 2) pažadas jį priimti, 3) susitarimas jį priimti, 4) reikalavimas jį duoti, 5) provokavimas jį duoti – įstatymo dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryti bent viena šių veikų. Kyšininkavimo sudėtis formali, todėl nusikalstama veika laikoma baigta nuo bet kurios iš šių veikų padarymo momento. Kyšininkavimas už neteisėtą veikimą yra tada, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo kyšio davėjo interesus patenkina ar žada patenkinti neatlikdamas veiksmų, kuriuos jis privalo atlikti vykdydamas įgaliojimus. Ši nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia.

54Papirkimas, numatytas BK 227 straipsnyje, yra pasiūlymas, pažadas duoti kyšį arba kyšio davimas valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus arba tarpininkui, siekiant tų pačių rezultatų.

55Papirkimo nusikalstamos veikos sudėtis kaip ir kyšininkavimo yra formali, todėl veika laikoma baigta: 1) pasiūlius duoti kyšį; 2) pažadėjus duoti kyšį; 3) davus kyšį. Veikai kvalifikuoti neturi reikšmės kyšio pasiūlymo, pažadėjimo ar davimo būdas, vieta ar kitos panašios aplinkybės.

56BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Kadangi šie BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodyti požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, tai baudžiamajai atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš šiame BK straipsnyje nurodytų veikų. BK 300 straipsnis saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą, jų pagrindu sudaromų teisiškai reikšmingų sandorių ar rengiamų kitų dokumentų tikrumą. Tikro dokumento suklastojimas – tai tokie veiksmai, kuriais pakeičiamas dokumento turinio teisingumas, t. y. jame įrašoma tikrovės neatitinkanti informacija, o žinomai suklastoto tikro dokumento panaudojimas – tai tokio dokumento pateikimas įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui. Įstatymas nenustato reikalavimų dokumento formai. Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas, tačiau keliami reikalavimai dokumento turiniui. Dokumentas turi suteikti informacijos apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Svarbus dokumento požymis yra tai, kad dokumentas yra tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą faktą (juridinį faktą). Tai įrašas, kurio panaudojimas sukelia ar gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-662/2000, 2K-775/2007, 2K-263/2010, 2K-57/2014, 2K-235-2014).

57Kaltinamiesiems inkriminuota po vieną objektyvųjį požymį – A. K. – kyšio davimas, A. L. - kyšio priėmimas, bei abiem kaltinamiesiems inkriminuotas tikro dokumento suklastojimas, o A. L. dar ir jo panaudojimas.

58Kaltinamoji A. L. ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje kategoriškai neigė priėmusi kyšį iš A. K. bei suklastojusi ir panaudojusi suklastotą tikrą dokumentą, teigė buvusi apgauta A. K., o pinigus turėjusi su savimi, nes tokią sumą jiems leistina su savimi turėti. Kaltinamasis A. K., ikiteisminio tyrimo metu prisipažinęs dėl jam inkriminuotų veikų, teisme savo parodymus pakeitė ir teigė, kad jokio kyšio A. L. nedavė, tačiau pripažino savo veiksmus dėl dokumento suklastojimo.

59Teismas tokias teisminio nagrinėjimo metu išsakytas kaltinamųjų versijas vertina kaip jų gynybos būdą ir daro išvadą, kad jos neatitinka byloje nustatytų aplinkybių ir prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams.

60Kaltinamasis A. K. ikiteisminio tyrimo metu (t. 2 b. l. 74-76, 81, 85) kaltu prisipažino dėl abiejų jam inkriminuotų veikų ir nurodė, kad atvažiavęs į Lietuvos muitinės Lavoriškių kelio postą ir poste dirbusiai muitinės pareigūnei A. L. pateikė transporto priemonės registracijos dokumentus, savo pasą, krovinio dokumentus ir dvi degalų deklaracijas, t. y. Nr. AR 794363, kurios 6-tame langelyje jis tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nurodydamas, kad jo vairuojamoje transporto priemonėje ,,DAF“, valstybinis Nr( - )su puspriekabe ,,SCHMITZ“, valstybinis Nr. ( - ), gabenama 300 litrų dyzelinio kuro, ir degalų deklaraciją Nr. ( - ), kurioje buvo nurodyti teisingi duomenys, jog vilkiko bake gabenama 1480 litrų dyzelinio kuro, o puspriekabės bake gabenama 200 litrų dyzelinio kuro. Už tai, kad pareigūnė savo parašu ir antspaudu patvirtins abi deklaracijas, o į muitinės sistemą įves klaidingus duomenis buvo numatęs jai sumokėti 30 eurų, kuriuos vėliau, atgavęs iš jos dokumentus, jai ir padavė. Priėmusi dokumentus, muitinės pareigūnė jį nukreipė į veterinarijos postą. Po patikrinimo veterinarijos poste grįžo pas tą pačią muitinės pareigūnę, jai perdavė veterinarijos sertifikatą ir nuėjo prie automobilio, kur laukė muitinės pareigūnės. Po kelių minučių atėjo muitinės pareigūnė ir atnešė bei perdavė jam visus įformintus krovinio dokumentus. Dokumentų perdavimo metu muitinės pareigūnei į ranką perdavė 30 eurų, t. y. 20 eurų kupiūrą ir dvi kupiūras po 5 eurus. Kuro deklaraciją su realiai nurodytu kuro kiekiu pasidėjo prie visų dokumentų ir ją pateikė patikrinimui, kai buvo sustabdytas patikrinimui tik išvažiavęs iš aptariamo muitinės posto. Suklastotą kuro deklaraciją paslėpė vilkike, už vairuotojo sėdynės esančioje galinėje vilkiko sienelėje, už plastikinės sienelės apdailos. Suklastotą kuro deklaraciją norėjo pateikti Lietuvos ir Rusijos pasienyje išvykdamas iš Lietuvos, nes kurą planavo parduoti.

61Būtent šiuos kaltinamojo A. K. parodymus patvirtina kiti byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai, todėl teismas jais vadovaujasi priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį. Pirmiausia, liudytojas D. Ž. tiek savo tarnybiniame pranešime užfiksavo, tiek teisme duodamas parodymus patvirtino, kad 2016 m. liepos 22 d. apie 04.00 val. buvo sustabdytas A. K. vairuotas vilkikas ,,DAF“, valstybinis Nr. ( - ). A. K. jį tikrinusiems muitinės pareigūnams pateikė kuro deklaraciją Nr. AR 794362, kurioje buvo nurodyta, kad transporto priemonėje sumoje gabena 1680 litrų dyzelino kuro bei patvirtino, kad būtent šią deklaraciją pateikė Vilniaus teritorinės muitinės ( - )dirbančiai muitinės pareigūnei. Peržiūrėjus pateiktą degalų deklaraciją buvo nustatyta, kad ją savo antspaudu, apvaliu muitinės antspaudu pažymėjo bei šalia pasirašė vyresnioji inspektorė A. L., kuri tokiu būdu patvirtino, kad muitinei pateiktoje kuro deklaracijoje įrašyti duomenys teisingi ir juos pastaroji turėjo suvesti į muitinės informacinę sistemą „Keleivio deklaracija“. Tačiau 2016 m. liepos 22 d. 04.11 val. A. L., prieš tai įforminusi tranzito deklaraciją Nr. ( - ), išleido A. K. iš pirminio tikrinimo vietos ir leido vykti tranzitu per LR teritoriją, bet jai pateiktų duomenų iš kuro deklaracijos Nr. ( - )į muitinės informacinę sistemą nesuvedė. Duomenys buvo suvesti tik 2016 m. liepos 22 d. 06.20 val., t. y. beveik daugiau kaip po dviejų valandų. A. L., prisijungusi savo vardu prie muitinės informacinės sistemos „Kuro deklaracija“, suvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, juos išsaugojo ir tokiu būdu patvirtino, sistemoje nurodydama, kad A. K. 2016 m. liepos 22 d. 06.23 val. pirminio tikrinimo metu pateikė kuro deklaraciją Nr. ( - )ir deklaravo, kad gabena 300 litrų dyzelino kuro. Pasikonsultavus su kriminaline tarnyba, buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą, pagal jų pateiktus duomenis. A. K. po to, kai jam buvo trumpai paaiškinta, kad bus ieškoma antros deklaracijos, pats jiems ją atidavė ir nurodė, kad pareigūnei davė tam tikrą pinigų sumą, kad ji pasirašytų ant dviejų deklaracijų. Kai kalbėjosi su vairuotoju, nežinojo, kas buvo rasta pas pareigūnę kratos metu. Nors kaltinamasis A. K. teigė, kad prisipažinti dėl kyšio davimo jį privertė ikiteisminio tyrimo metu apklausinėjusi tyrėja ir nurodė, kokias aplinkybes jis turi nurodyti, ši versija teisminio nagrinėjimo metu buvo paneigta, nes teismo posėdyje liudytoja apklausta D. S. nurodė, jog ji jokių duomenų kaltinamajam A. K. nenurodinėjo, apklausos metu jų pati nežinojo, ikiteisminio tyrimo metu apklausos protokole užfiksuota tik tai, ką sakė pats A. K., kiti pareigūnai apklausoje nedalyvavo. Tą kartą su pareigūnais, kurie sulaikė kaltinamąjį, nebendravo, net nežino, kas jie. Apklausdama A. K. nežinojo ir to, ar buvo pareigūnė sulaikyta.

62Be aptartų liudytojų parodymų, duotų teisiamajame posėdyje, abiejų kaltinamųjų kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais: aptartame pareigūno D. Ž. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad duomenys iš suklastotos deklaracijos Nr. ( - )buvo suvesti į muitinės informacinę sistemą tik 2016 m. liepos 22 6.20 val. (t. 1 b. l. 4), nors kitų deklaracijų duomenys, kurie buvo suvedami tą pačią dieną bei pirmesnėmis dienomis, t. y. 2016-07-14, 2016-07-17, 2016-07-21 ir 2016-07-22, A. L. suvesdavo dažniausiai per 15 minučių nuo sienos kirtimo užfiksavimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos momento arba net anksčiau negu pasienio pareigūnai fiksuodavo sienos kirtimą. Pastebėtina ir tai, kad nors A. L. teisme aiškino, kad A. K. pateiktos deklaracijos duomenis ji suvedė žymiai vėliau, nes buvo daug darbo, be to jis buvo klaidingai užpildęs duomenis (teismo pastaba – kokius konkrečiai duomenis kaltinamoji negalėjo teisme patikslinti) , todėl grąžino pastarajam jo pateiktą degalų deklaraciją, visgi duomenis tranzito deklaracijos MRN ( - ) A. L. įvedė 2016-07-22 03:50:32, o baigė tvarkyti 2016-07-22 04:10:05. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018-01-15 raštu Nr. (17.2/02) 3B-414 nurodoma, kad patikrinus KDS deklaracijos Nr. ( - ) duomenis nustatyta, kad KDS duomenų bazėje yra užfiksuota, jog Keleivio deklaracijos Nr. ( - ) duomenis į sistemą įvedė pareigūnė A. L.. Jos pažymėjimo numeris ( - ). Duomenų įvedimo data ir laikas 2016 m. liepos 22 d. 06:26 val. Deklaracijos duomenys nebuvo koreguoti. Be to, šiame Muitinės departamento rašte nurodoma, kad naudotojui prisijungus prie sistemos ir neatliekant jokių veiksmų, jis atjungiamas po 30 min. Naudotojas norėdamas atlikti tolimesnius veiksmus, turi kartoti prisijungimą. (t. 4 b. l. 75). Kaltinamoji A. L. teisme teigė, kad pradėjusi įforminti A. K. pateiktą deklaraciją, ji pastebėjo, kad joje yra ne visi duomenys, todėl registraciją ji nutraukė ir grąžino deklaraciją A. K.. Kaip matyti, tokie duomenys teismui nebuvo pateikti, o muitinės departamento informacinis raštas vienareikšmiškai patvirtina, kad duomenys buvo suvesti tik 2016 m. liepos 22 d. 06:26 val. Mažai tikėtina ir tai, kad patyrusi muitinės pareigūnė galėjo būti apgauta ir jai A. K. galėjo pateikti du kartus pasirašyti degalų deklaracijas. A. L. teigė, kad galimai vairuotojas (teismo pastaba - kaltinamasis A. K.) galimai pasinaudojo tuo, kad jis jau buvo užpildęs viršutinį ir apatinį blanko egzempliorius ir išėjęs papildyti duomenų, apkeitė apatinį deklaracijos egzempliorių, kuriame ji sudėjo savo parašą ir antspaudą. Pažymėtina tai, kad apžiūrėjus abiejų deklaracijų antrinius egzempliorius ir deklaracijos Nr. ( - ) pirminį egzempliorių, aiškiai matyti, kad tiek parašai, tiek A. L. tarnybinis antspaudas yra uždėti panašiai, kas teismui leidžia teigti, jog jie buvo dedami vienu metu, eiliškumo tvarka. Pas A. L. darbo vietos apžiūros metu buvo rastas deklaracijos Nr. ( - ) pirminis egzempliorius (t. 1, b. l. 56-61). Jis paimamas, kai pareigūnas pasirašo ir jį atplėšęs, pasilieka jį sau, o antrą egzempliorių, kaip patvirtina bylos medžiaga, atiduoda vairuotojui. Todėl teismas netiki kaltinamosios versija dėl jos apgaulės, nes pas A. K. buvo rasti abiejų deklaracijų antri A. L. pasirašyti ir užantspauduoti deklaracijų egzemplioriai. Kaltinamosios A. L. asmens kratos metu buvo aptikti jos asmeninėje piniginėje 30 eurų - viena dvidešimties eurų nominalo kupiūra bei dvi penkių eurų nominalo kupiūros (t. 3 b. l. 82-86). Kad būtent tokio nominalo kupiūros buvo paduotos A. L. nurodė ir pats A. K. ikiteisminio tyrimo metu. Pastebėtina, kad jis tai patvirtino, dar nežinodamas kokie pinigai buvo rasti pas A. L. ir jam to pasakyti negalėjo nei vienas iš pareigūnų.

63Kaltinamasis A. K. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad jam dokumentai buvo perduoti lauke, prie automobilio, o jis tuo metu perdavė A. L. pinigus. Nors buvo nurodytas plombavimo faktas, kuris teisme nepasitvirtino, tai niekaip nepaneigia abiejų kaltinamųjų kaltės, nes pinigai pas A. L. buvo rasti, jie rasti būtent tokio nominalo kupiūromis, kokias davęs nurodė A. K., abiejų deklaracijų egzemplioriai buvo rasti pas A. K., todėl dokumentų perdavimo faktas laikytinas įrodytu, o kartu lieka nepaneigti ir kaltinamojo A. K. parodymai dėl pinigų perdavimo A. L., bei pačios A. L. parodymai, kad ji iš darbo patalpos tikrinti vairuotojo A. K. transporto priemonės nebuvo išėjusi, nebent tik pažiūrėti transporto priemonės plombos.

64Teismas atmeta kaltinamųjų paaiškinimus neigiant kyšio davimą ir paėmimą, bei susitarimą suklastoti degalų deklaraciją ir jų parodymus vertina kaip pasirinktą gynybos poziciją.

65BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Teismas įvertinęs surinktus įrodymus kiekvieną atskirai ir jų visumą, daro išvadą, kad kaltinamieji A. K. ir A. L. suklastojo tikrą dokumentą veikdami grupe, nes A. L., būdama valstybės tarnautoja, patvirtino savo parašu ir antspaudu abi jai pateiktas deklaracijas, iš kurių vienoje buvo nurodyti neteisingi duomenys, vėliau šiuos klaidingus duomenis suvedė į informacinę sistemą ir patvirtino jų teisingumą, už ką gavo 30 Eur atlygį.

66Nors pats pinigų perdavimo ir paėmimo faktas techninėmis priemonėmis neužfiksuotas, tačiau byloje surinktais įrodymais neginčijamai įrodyta, kad kaltinamoji A. L. paėmė iš kito kaltinamojo A. K. 30 Eur kyšį. Kad ant nusikaltimo dalyko – pinigų nerasti abiejų kaltinamųjų pirštų antspaudai, nepaneigia kyšio davimo ir priėmimo fakto, nes kaltinamųjų kaltė įrodyta kitais byloje užfiksuotais įrodymais (A. K. pirminiais parodymais, liudytojų parodymais, A. L. asmens kratos protokolu), o kalti asmenys baudžiami remiantis įrodymų visuma (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-17 nutartis Nr. 2K-486-693/2015).

67Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - ), 6-tame langelyje, buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, nurodant, kad transporto priemonėje ,,DAF‘‘, valstybinis Nr. ( - ), su puspriekabe ,,SCHMITZ‘‘, valstybinis Nr( - ), gabena 300 litrų dyzelinio kuro, ne 330 litrų, todėl ši aplinkybė abiem kaltinamiesiems pareikštuose kaltinimuose tikslintina.

68Kaltinamųjų veiksmai teisingai kvalifikuoti: A. L. - pagal BK 225 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, o A. K. - pagal BK 227 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį.

69Dėl bausmės skyrimo ir daiktinių įrodymų.

70Kaltinamųjų A. L. ir A. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Nors teismas vadovavosi kaltinamojo A. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kuomet jis pripažino savo kaltę visiškai, to teismas nevertina kaip atsakomybę lengvinančios aplinkybės.

71Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius dvi aplinkybes: 1) kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: 2) kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis.

72Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011, 2K-7-54-677/2015). Pažymėtina, kad sprendžiant, ar kaltininkas nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, teismui nepakanka nustatyti, jog asmuo ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo papasakojo nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, būtina nustatyti ir jo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos. Nuoširdus gailėjimasis nustatomas ne vien pagal bendrus formalius pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, kaltininko elgesį po įvykio ir vėliau ir pan.) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-38/2009, 2K-259/2009, 2K-94/2010, 2K-450/2010, 2K-7-107/2013).

73Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pripažinęs savo kaltę, teisme parodymus pakeitė ir faktines bylos aplinkybes nurodė visiškai priešingas, nei jas nustatė teismas, išnagrinėjęs visus byloje esančius įrodymus. Iš bylos proceso metu duotų kaltinamojo paaiškinimų matyti, kad jis savo veiksmų nevertina kritiškai, kaltę dėl vienos nusikalstamos veikos neigia, kitos veikos aplinkybes, nors ir pripažindamas, pasakoja kitaip, nei nustatė teismas ir tuo klaidina teismą. Taigi, nenustačius kaltininko nuoširdaus gailėjimosi padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, teismas neturi teisinio pagrindo pripažinti BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės.

74Abiem kaltinamiesiems atsakomybę sunkinanti aplinkybė dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos – veiką padarė bendrininkų grupė (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas), dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 225 straipsnio 4 dalyje (A. L.) ir BK 227 straipsnio 4 dalyje (A. K.) sunkinančių aplinkybių nėra.

75Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 ir 54 straipsniuose įtvirtintais bausmės tikslais bei bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, taip pat atsižvelgiama į tai, kad kaltinamųjų veiksmais padarytas vienas tyčinis nesunkus nusikaltimas (BK 11 straipsnio 3 dalis) ir po vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 straipsnis), nusikalstamą veiką, numatytą BK 225 straipsnio 4 dalyje, padarė pareigūnė, į tai, kad abu kaltinamieji: ir A. L., ir A. K. pirmiau neteisti, administracine tvarka baustas tik A. K., abu dirba, turi šeimas, kad nėra jų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, o sunkinanti aplinkybė, kaip minėta – kad nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, padarė bendrininkų grupėje. Skiriant bausmes atsižvelgiama ir į kaltinamųjų elgesį nusikalstamų veikų padarymo metu ir po jų padarymo: abu tęsė darbą, jokių teisės pažeidimų nepadarė. Todėl darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, t.y. baudas. Nustatant baudos dydį atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, paimto ir duoto kyšio sumą, kuri laikytina nedidele. Nors kiekvieno kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pripažintinos kaip padarytos įgyvendinant vieną sumanymą, tačiau jos padarytos skirtingais veiksmais, ne tuo pačiu metu, o viena po kitos, skiriasi savo pobūdžiu, todėl bausmės tarpusavyje bendrintinos iš dalies sudedant (LR BK 63 straipsnio 1, 4 dalis).

76Teismas, atsižvelgęs į prokuroro siūlomus bausmės dydžius, konstatuoja, kad vadovaujantis teisingumo principu, kaltinamiesiems turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, skiriama bausmė turi būti adekvati padarytoms veikoms, atitikti veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo, pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra, bausmės – šiuo atveju baudos – dydis turėtų būti toks, kad kaltinamieji realiai galėtų bausmę atlikti, t. y. sumokėti baudą. Įvertinus abiejų kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, materialinę padėtį (dirba), jiems skirtinų baudų dydžiai nustatomi nesiekiantys baudų, numatytų sankcijose už jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, vidurkių (BK 47 straipsnio 3 dalies redakcija, keista 2015-06-25 įstatymu Nr. XII-1871 (įsigaliojo nuo 2016-04-01 – remiantis 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2277), o pridedamų baudų dydžiai nustatomi mažesni nei pusė skirtinų baudų už BK 227 straipsnio 4 dalyje - A. K., ir BK 225 straipsnio 4 dalyje - A. L..

77Kaltinamajam A. K. paskirta kardomoji priemonė – 2000 eur užstatas, nuosprendžiui įsiteisėjus naikintina, o atsižvelgiant į tai, kad A. K. yra užsienio valstybės pilietis, gyvena Rusijoje, tikslinga užstato sumą nukreipti baudos išeiškojimui.

78Daiktiniai įrodymai nuosprendžiui įsiteisėjus – viena 20 Eur ir dvi 5 Eur nominalo kupiūros, konfiskuotinos ir perduotinos valstybės nuosavybei (BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas, BK 72 straipsnio 2 dalis), 3 daktiloskopinės kortelės – sunaikintinos (94 straipsnio 1 dalies 4 punktas) (t. 1 b. l. 97), o kompaktinis diskas su vaizdo įrašais (t. 1 b. l. 69) – paliktinas byloje (94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

79Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 2 dalyje,

Nutarė

80A. K. (A. K.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 227 straipsnio 4 dalyje ir nuteisti:

81-pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 150 MGL dydžio bauda;

82-pagal BK 227 straipsnio 4 dalį – 50 MGL dydžio bauda.

83Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šias bausmes iš dalies sudedant subendrinti ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – 170 MGL (6402,20 Eur) dydžio baudą.

84Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 2017-07-22 (1 parą) ir, prilyginus ją 2 MGL dydžio baudai, laikyti, kad kaltinamajam paskirta bausmė – 168 MGL (6326,88 Eur) dydžio bauda.

85Kardomąją priemonę – 2000 Eur užstatą, įmokėtą į Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros sąskaitą ( - ), įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti ir perduoti baudos išieškojimui. (Bauda mokama į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. ( - ), kodas 73000, įmokos kodas 6801).

86Likusi baudos dalis, kurios nepadengė užstato suma, turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. ( - ), kodas 73000, įmokos kodas 6801) per 10 (dešimt mėnesių) nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

87A. L. pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 225 straipsnio 4 dalyje ir nuteisti:

88-pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 200 MGL dydžio bauda;

89-pagal BK 225 straipsnio 4 dalį – 70 MGL dydžio bauda.

90Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šias bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – 230 MGL (8661,80 Eur) dydžio baudą.

91Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 2017-07-22 (1 parą) ir, prilyginus ją 2 MGL dydžio baudai, laikyti, kad kaltinamajai paskirta bausmė – 228 MGL (8586,48 Eur) dydžio bauda.

92Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. ( - ), kodas 73000, įmokos kodas 6801) per 20 (dvidešimt mėnesių) nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

93Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

94Daiktinius įrodymus nuosprendžiui įsiteisėjus – vieną 20 Eur ir dvi 5 Eur nominalo kupiūras, konfiskuoti ir perduoti valstybės nuosavybei, 3 daktiloskopines korteles – sunaikinti, o kompaktinį diską su vaizdo įrašais – palikti byloje (94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

95Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Jolanta... 2. A. K. (A. K.), gim. ( - ), Rusijos Federacijos pilietis, gyv.: Rusijos ( - )... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 227 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio... 4. A. L., a. k. ( - ) gim. ( - ) Molėtų r., Lietuvos Respublikos pilietė, gyv.:... 5. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio... 6. A. K. norėdamas papirkti valstybės tarnautoją ir siekdamas neteisėto... 7. 1. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., vykdamas tranzitu iš Baltarusijos... 8. t. y. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 227 straipsnio 4... 9. 2. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., vykdamas tranzitu iš Baltarusijos... 10. t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.... 11. A. L. priėmė mažesnės negu 1 MGL vertės dydžio kyšį už neteisėtą... 12. 1. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., būdama valstybės tarnautoja, Vilniaus... 13. t. y. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 225 straipsnio 4... 14. 2. 2016 m. liepos 22 d. apie 4 val., būdama Vilniaus teritorinės muitinės... 15. Kaltinamasis A. K. kaltu padaręs šias nusikalstamas veikas prisipažino iš... 16. Kaltinamojo parodymai nebuvo nuoseklūs ir keitėsi ikiteisminio tyrimo bei... 17. Ikiteisminio tyrimo metu (t. 2 b. l. 74-76) kaltinamasis kaltu prisipažino... 18. Apklausų ikiteisminio tyrimo metu protokolai kaltinamojo perskaityti ir... 19. Kaltinamoji A. L. kalta padariusi šias nusikalstamas veikas neprisipažino ir... 20. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji A. L. davė analogiškus parodymus, savo... 21. Kaltinamųjų kaltė padarius jiems inkriminuotas veikas įrodyta šiais... 22. -liudytojos D. S. parodymais teisme, kad kaltinamuosius prisimena, nes atliko... 23. -liudytojo D. Ž. parodymais teisme, kad dirba muitinės departamento imuniteto... 24. -2016-07-22 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų... 25. -2016-07-22 apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kuriuose užfiksuota, kad... 26. -2016-07-25 apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad atlikta apžiūros... 27. -2016-07-22 patalpų, daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad... 28. -2016-08-01 apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrimas objektas... 29. -2017-07-04 tarnybiniu pranešimu Nr. 7T-512, kuriame nurodyta, kad tyrimo metu... 30. -2017-07-04 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėti... 31. -2017-07-05 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėta... 32. -2017-07-05 daiktų apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota, kad apžiūrėta... 33. -2017-07-04 tarnybiniu pranešimu Nr. 7T-514, kuriame nurodyta, kad tyrimo metu... 34. -2016-07-22 A. L. asmens kratos protokolu, nuotraukomis, kuriuo užfiksuota,... 35. -Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 36. 1. Keleivių deklaravimo sistema (KDS).... 37. MDAS sistema yra elektroninė deklaracijose pateiktų statistinių duomenų... 38. Įvedant degalų deklaracijos duomenis į KDS, pirmiausia įvedama informacija... 39. Degalų deklaracijos duomenys išsaugomi paspaudus duomenų išsaugojimo... 40. Prie Keleivio deklaracijos informacinės sistemos prisijungti gali tik... 41. KDS nėra fiksuojamas prisijungimo prie sistemos laikas. Fiksuojama įvestų... 42. 2. Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS).... 43. Tranzito deklaracijų duomenys muitinės išvykimo įstaigai perduodami... 44. Patikrinus NTKS sistemoje duomenis nustatyta, kad tranzito deklaracija MRN ( -... 45. Su tranzito deklaracija MRN 16LTVK10001521DDC7 išvykimo įstaigoje NTKS buvo... 46. - 2016-07-22 03:52:10; 4. užregistruota garantija - 2016-07-22 04:09:33; 5.... 47. Visus aukščiau išvardintus veiksmus atliko NTKS naudotojas A. L., NTKS... 48. Tranzito deklaracijos MRN 16LTVK10001521DDC7 duomenyse nėra informacijos apie... 49. Dėl veikų kvalifikavimo pagal Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalį... 50. A. K. kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrą dokumentą bei norėdamas papirkti... 51. Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalies dispozicijoje nustatyta:... 52. Veikimas ar neveikimas vykdant įgaliojimus suprantamas kaip valstybės... 53. Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 4 dalis taikoma tada, kai kyšis... 54. Papirkimas, numatytas BK 227 straipsnyje, yra pasiūlymas, pažadas duoti... 55. Papirkimo nusikalstamos veikos sudėtis kaip ir kyšininkavimo yra formali,... 56. BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro... 57. Kaltinamiesiems inkriminuota po vieną objektyvųjį požymį – A. K. –... 58. Kaltinamoji A. L. ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje... 59. Teismas tokias teisminio nagrinėjimo metu išsakytas kaltinamųjų versijas... 60. Kaltinamasis A. K. ikiteisminio tyrimo metu (t. 2 b. l. 74-76, 81, 85) kaltu... 61. Būtent šiuos kaltinamojo A. K. parodymus patvirtina kiti byloje surinkti ir... 62. Be aptartų liudytojų parodymų, duotų teisiamajame posėdyje, abiejų... 63. Kaltinamasis A. K. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad jam dokumentai buvo... 64. Teismas atmeta kaltinamųjų paaiškinimus neigiant kyšio davimą ir... 65. BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal... 66. Nors pats pinigų perdavimo ir paėmimo faktas techninėmis priemonėmis... 67. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad degalų deklaracijoje Nr. ( - ), 6-tame... 68. Kaltinamųjų veiksmai teisingai kvalifikuoti: A. L. - pagal BK 225 straipsnio... 69. Dėl bausmės skyrimo ir daiktinių įrodymų.... 70. Kaltinamųjų A. L. ir A. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 71. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 72. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą... 73. Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis A. K. ikiteisminio tyrimo metu... 74. Abiem kaltinamiesiems atsakomybę sunkinanti aplinkybė dėl BK 300 straipsnio... 75. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 ir 54 straipsniuose įtvirtintais... 76. Teismas, atsižvelgęs į prokuroro siūlomus bausmės dydžius, konstatuoja,... 77. Kaltinamajam A. K. paskirta kardomoji priemonė – 2000 eur užstatas,... 78. Daiktiniai įrodymai nuosprendžiui įsiteisėjus – viena 20 Eur ir dvi 5 Eur... 79. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 2 dalyje,... 80. A. K. (A. K.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 81. -pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 150 MGL dydžio bauda;... 82. -pagal BK 227 straipsnio 4 dalį – 50 MGL dydžio bauda.... 83. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šias bausmes iš dalies sudedant... 84. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 2017-07-22 (1 parą) ir,... 85. Kardomąją priemonę – 2000 Eur užstatą, įmokėtą į Lietuvos... 86. Likusi baudos dalis, kurios nepadengė užstato suma, turi būti sumokėta į... 87. A. L. pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 88. -pagal BK 300 straipsnio 1 dalį – 200 MGL dydžio bauda;... 89. -pagal BK 225 straipsnio 4 dalį – 70 MGL dydžio bauda.... 90. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šias bausmes subendrinti iš... 91. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 2017-07-22 (1 parą) ir,... 92. Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 93. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 94. Daiktinius įrodymus nuosprendžiui įsiteisėjus – vieną 20 Eur ir dvi 5... 95. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...