Byla ATP-219-149/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarimo, kuriuo G. V. nubausta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 45 str. 2 d., pritaikius 301 str., 350 Eur dydžio bauda

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal G. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarimo, kuriuo G. V. nubausta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 45 str. 2 d., pritaikius 301 str., 350 Eur dydžio bauda,

Nustatė

2G. V. administracine tvarka nubausta už tai, kad ji, 2015-04-22 būdama bausta administracine nuobauda už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 45 straipsnio 1 dalyje, padarymą, vengė grąžinti savavališkai užimtą žemę, o būtent:

32015-02-18 atlikus žemės naudojimo patikrinimą ir surašius žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49ZN-80 nustatyta, kad R. S. 9-oji g. yra riboto transporto eismo pagalbinė D 2-6) kategorijos gatvė, skirta lengvųjų automobilių ir pėsčiųjų eismui susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose. Minėtoji gatvė yra tarp žemės sklypų, esančių R. S. 9-oji g. 3, R. S. 9-oji g. 2, R. S. 9 oji g. 4, R. S. 9-oji g. 6, R. S. 9-oji g. 8, R. S. 6-oji g.22, ir žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )). Žemės sklypai suformuoti ir įregistruoti VĮ „ Registrų centras“ , vadovaujantis preliminariais matavimais, išskyrus žemės sklypą, esatį R. S. 9-oji g. 8, kuris įregistruotas vadovaujantis kadastriniais matavimais. Patikrinimo metu buvo pamatuota vietovėje susiformavusi gatvė, nustatyta, kad žemės sklypo R. k. 35, Vilniuje, naudotojai yra užėmę valstybinę žemę (gatvės dalį), kurios plotas 265 m2.

4Pakartotinai atlikus valstybinės žemės naudojimo kontrolę ir surašius 2015-05-20 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49ŽN-216 nustatyta, kad pažeidimai, nustatyti 2015-02-18 žemės naudojimo patikrinimo akte Nr. 49ŽN-80, nepašalinti.

5G. V., gyvenanti R. k. 35, Vilniuje, vengdama pašalinti pažeidimus, nustatytus 2015-02-18 žemės naudojimo patikrinimo akte Nr. 49ZN-80, toliau savavališkai naudodamasi valstybine žeme, užėmė R. S. 9-osios gatvės dalį, esančią šalia jai nuosavybės teise priklausančio namo R. k.35, Vilniuje. G. V., vengdama atlaisvinti valstybinę žemę ir dalį R. S. 9-osios gatvės, kuri aptverta tvora, pažeidė trečiųjų asmenų teises ir įstatymais saugomus interesus. Pažeidimas užfiksuotas geodezine matavimo įranga GPS „TOPCON“ GRS-1, fotoaparatu „OLYMPUS“ TOUGH TG-820. Tokiais savo veiksmais G. V. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 45 straipsnio 2 dalyje.

6Apeliaciniu skundu G. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-06 nutarimą ir administracinę bylą jos atžvilgiu nutraukti.

7Skundą iš esmės grindžia tais pačiais dokumentais ir argumentais, kuriais vadovavosi pirmosios instancijos teismo posėdyje.

8Nurodo, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, kad ginčas dėl žemės sklypo vyksta jau eilę metų. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2001-07-18 sprendimu Vilniaus aps. viršininko administracija buvo įpareigota Vyriausybės nustatyta tvarka sudaryti žemės sklypo, esančio R. k. Nr. 31 ir R. k. Nr. 35 pirkimo-pardavimo sutartį su namų valdos savininkais pagal 1997-09-04 Vilniaus miesto Valdybos sprendimu Nr. 1455 V nustatytas ribas. Apeliantės teigimu, ne vieną ir ne du kartus rašė prašymus į įvairias institucijas dėl šių sutarčių sudarymo. Buvo sudarytos dvi atskiros namų valdos (Rodūnios kelias 31 ir Rodūnios kelias 35). Šiuo metu yra vienas nesuformuotas (ne dėl jos kaltės) žemės sklypas, kuris dar nuo 1965 metų aptvertas tvora, kuri yra įregistruota nekilnojamo turto registre ir jai priklauso tik 1/3 tvoros. Mano, kad teismas paskyrė jai administracinę nuobaudą už veiksmus, kurių ji neatliko. Apeliantės teigimu, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 1965 m. pastatyta tvora buvo bent kiek pastumta ir kad šiuos veiksmus atliko būtent ji. Šių duomenų teismui nepateikė ir Nacionalinė žemės tarnyba. Taip pat teigia, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad ji naudotųsi valstybinės žemės viršpločiu. Nurodo, kad yra neįgali, silpnos sveikatos, 74 metų amžiaus, gauną nedidelę pensiją, todėl nėra pajėgi mokėti tokias dideles baudas. Nebūdama teisininkė, nežinojo, kad, sumokėjus baudą, dar privalo nugriauti ir tvorą, kurios didesnė dalias priklauso ne jai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-22 nutarimo neskundė dėl patirto streso ir suprastėjusios sveikatos. Teigia, kad tuo metu neturėjo nei jėgų, nei finansinių galimybių.

9Atsiliepimas į G. V. apeliacinį skundą negautas.

10G. V. apeliacinis skundas netenkintinas.

11Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

12G. V. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.

13Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 45 str. 2 d. savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas privačių ar valstybinių vandens telkinių naudojimas asmens, kuris jau buvo baustas administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, arba po įspėjimo raštu vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką privačios nuosavybės teise priklausančių arba valstybinių vandens telkinių naudojimą – užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.

14Nors G. V. savo kaltę dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 45 str. 2 d., padarymo neigia, jos kaltė neginčijamai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais byloje esančiais įrodymais: 1) 2015-02-18 žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 49ŽN-80, iš kurio matyti, jog buvo nustatyta, kad R. S. 9-oji g. yra riboto transporto eismo pagalbinė D (2-6) kategorijos gatvė, skirta lengvųjų automobilių ir pėsčiųjų eismui susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose. R. S. 9-oji gatvė yra tarp žemės sklypų, esančių R. S. 9-oji g. 3, R. S. 9-oji g. 2, R. S. 9 oji g. 4, R. S. 9-oji g. 6, R. S. 9-oji g. 8, R. S. 6-oji g.22, ir žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )). Žemės sklypai suformuoti ir įregistruoti VĮ „ Registrų centras“, vadovaujantis preliminariais matavimais, išskyrus žemės sklypą, esantį R. S. 9-oji g. 8, kuris įregistruotas vadovaujantis kadastriniais matavimais. R. k. 35 nėra įregistruotas VĮ „Registrų centras“. Patikrinimo metu buvo pamatuota vietovėje susiformavusi gatvė, nustatyta, kad žemės sklypo R. k. 35, Vilniuje, naudotojai yra užėmę valstybinę žemę (gatvės dalį), kurios plotas 265 m2 (b.l. 12-14); 2) VĮ „Registrų centras“ duomenimis, iš kurių matyti, jog G. V. vardu nuosavybės teisė yra įregistruota tik į pastatus, esančius adresu R. k. 35, Vilniuje, nuosavybės teisė į žemės sklypą neįregistruota (b.l. 15-16); 3) 2015-02-18 žemės naudojimo patikrinimo aktu, pagal kurį G. V. 2015-03-26 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 45 straipsnio 1 dalį už savavališką 2652 m ploto valstybinės žemės (gatvės dalies) užėmimą, aptveriant šią žemę tvora; 3) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-22 nutarimu, kuriuo G. V. už minėto administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 45 straipsnio 1 dalyje, padarymą buvo skirta bauda (b.l. 9-10), kuris apeliacine tvarka skundžiamas nebuvo ir įsiteisėjo 2015-05-14; 4) 2015-05-20 patikrinimo aktu, iš kurio matyti, jog, pakartotinai patikrinus valstybinę žemę, esančią šalia gyvenamojo namo R. k. 35, Vilniuje, nustatyta, kad 2015-02-18 patikrinimo aktu nustatyti pažeidimai pašalinti nebuvo, tvora nebestovi toje pačioje vietoje, užimdama 265 m2 valstybinės žemės (b.l. 5-6); 5) Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas pranešimu, iš kurio matyti, jog Z. B. 2001 metais kreipėsi į šį departamentą, prašydamas atstatyti privažiavimą prie sodo sklypo Nr. 108, esančio SB „Aviatorius“. Išnagrinėjęs šį prašymą Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas informavo, jog, išnagrinėjus namų valdos R. k. 35, Vilniuje ribas ir plotą, SB „Aviatorius“ generalinį planą (jame 1973 metais suderintas valdų R. k. 31-35 aptvėrimas) ir išvykus į vietą nustatyta, kad minėtame sodo gen. plane suprojektuotą privažiavimą prie sodo sklypų Nr. 108, 110 užima namų valda (užtverta tvora). Peržiūrėjus atliktus sklypui R. k. 35 tiksliuosius matavimus nustatyta, kad šios namų valdos užimamas plotas yra didesnis negu nurodyta 1978-10-25 techninės apskaitos kortelėje ir sklypo inventorizacijos plane. Suteikus G. V. privatizavimui sklypą, likusioje žemės juostoje (apie 4 m pločio), kuri priklauso SB „Aviatorius“, yra galimybė atstatyti privažiavimą prie sklypų Nr. 108, 110 (b.l. 91). Šio rašto kopija G. V. buvo išsiųsta; 6) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-10-16 raštu, iš kurio matyti, kad ministerija, atsakydama į Z. B. raštą dėl privažiavimo prie žemės sklypo Nr. 108 SB „Aviatorius“, nurodė, kad privažiavimo prie pareiškėjo žemės sklypo Nr. 108 R. S. 9-ąja gatve klausimą bus galima išspręsti tik tuomet, kai bus atlikti namų valdos, esančios R. k. 35, kadastriniai matavimai. Šios namų valdos naudotojai per praėjusį pusmetį nesiėmė jokių veiksmų dėl šio žemės sklypo privatizavimo ir kadastrinių matavimų atlikimo. Šiame rašte taip pat konstatuota, kad namų valdos, esančios R. k. 35, Vilniuje, ribos buvo nustatytos Vilniaus miesto valdybos 1997-09-04 sprendimu Nr. 1455V „Dėl privačių namų valdų (R. k. 31 ir 35, Š. g. 29, U. g. kvartalo sklypas Nr. 861) ribų nustatymo Naujininkų seniūnijoje“. Z. B. minimas privažiavimas, kuris yra aptvertas tvora, nėra priskirtas namų valdos, esančios R. k. 35, teritorijai ir šis žemės plotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punktu, negalės būti perduotas namų valdos, esančios R. k. 35, naudotojų nuosavybėn, kadangi žemė neprivatizuojama, jeigu ji užimta bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms. Todėl, Žemės ūkio ministerijos specialistų nuomone, namų valdos, esančios R. k. 35, naudotojai, aptvėrę tvora valstybinę žemę, kurioje turi būti įrengta R. S. 9-oji gatvė, pažeidžia ne tik Z. B., bet ir kitų asmenų interesus (b.l. 92-93); 7) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2014-11-26 raštu, iš kurio matyti, jog informavo Nacionalinė žemės tarnyba buvo informuota apie tai, kad gatvių klasifikaciją pagal kategorijas ir pagrindinius jų techninius parametrus reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 patvirtintas statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. R. S. 9-oji gatvė yra riboto transporto eismo pagalbinė D (2-6) kategorijos gatvė, skirta lengvųjų automobilių ir pėsčiųjų eismui susiformavusiose gyvenamosiose teritorijose, užstatytose vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais, mėgėjiško sodo teritorijose, senamiesčiuose. Plotis tarp gatvės raudonųjų linijų turi būti 5,0-12,0 m važiuojamoji dalis: vienos eismo juostos – 3,5 m arba dviejų eismo juostų po 2,75 m pločio pasirinktinai. Vadovaujantis minėto reglamento 3 lentele, akligatvių pabaigoje turi būti įrengtos automobilių apsisukimo aikštelės (minimalus aikštės dydis, esant stačiakampio formos, - 12,5x12,5, apskritimui R=6,0 m). Todėl R. S. 9-osios gatvės pabaigoje rekomenduotina įrengti automobilių apsisukimo aikštelę (b.l. 87); 8) Apklausto teismo posėdyje liudytojo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vyr. specialisto Z. V. parodymais, kuris patvirtino, kad, atlikus valstybinės žemės naudojimo kontrolę, buvo nustatyta, jog žemės sklypo, esančio R. k. 35, Vilniuje, naudotojai yra užėmę R. S. 9-osios gatvės dalį, kurios plotas 265 m2, aptverdami ją tvora. Statiniai, esantys R. k. 35, Vilniuje priklauso G. V., ir ji naudojasi aptvertu sklypu; 9) iš dalies teismo posėdyje apklaustų liudytojų Č. J., Z. B., K. S. ir V. Š. parodymais, kurie patvirtino, kad už tvoros esančiu sklypu naudojasi G. V., todėl tvora taip pat galimai priklauso jai; 10) pačios G. V. 2015-12-16 teismo posėdžio metu duotais parodymais, kur ji neneigė, jog byloje esančiose nuotraukose užfiksuotą tvorą pastatė jos miręs vyras ir patraukti šios tvoros ji neketina.

15Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad G. V. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 45 str. 2 d.

16ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

17Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A261-3555/2011, Nr. N662-1252/2012 ir kt.).

18Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog G. V. padarė jai inkriminuotą administracinės teisės pažeidimą. Pirmosios instancijos teisme išsakytus ir apeliaciniame skunde atkartotus G. V. argumentus aukštesnės instancijos teismas vertina, kaip pastarosios gynybinę versiją, siekiant išvengti administracinės atsakomybės.

19Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, skundžiamame nutarime nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas.

20Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė, apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams, apeliantas, gi, vadovaudamasis tik deklaratyviais teiginiais bei subjektyviu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-06 nutarimo vertinimu, nepateikė aukštesnės instancijos teismui jokių naujų objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutarimą.

21Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei tikėjosi atskiri proceso dalyviai, savaime nereiškia, jog bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-88/2013, 2K-455/2013, 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-62/2014, 2K-19/2014, 2K-422/2014, 2K-308/2014, 2K-202/2014, 2K/129/2014, 2K-139/2014 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle v. Finland ir kt.).

22Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-06 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo šį nutarimą panaikinti ar pakeisti.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarimą palikti nepakeistą ir G. V. apeliacinio skundo netenkinti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje... 2. G. V. administracine tvarka nubausta už tai, kad ji, 2015-04-22 būdama bausta... 3. 2015-02-18 atlikus žemės naudojimo patikrinimą ir surašius žemės... 4. Pakartotinai atlikus valstybinės žemės naudojimo kontrolę ir surašius... 5. G. V., gyvenanti R. k. 35, Vilniuje, vengdama pašalinti pažeidimus,... 6. Apeliaciniu skundu G. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 7. Skundą iš esmės grindžia tais pačiais dokumentais ir argumentais, kuriais... 8. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, kad... 9. Atsiliepimas į G. V. apeliacinį skundą negautas.... 10. G. V. apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės... 12. G. V. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 45 str. 2 d. savavališkas privačios... 14. Nors G. V. savo kaltę dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK... 15. Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad G. V. padarė... 16. ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje... 17. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 18. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas,... 19. Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu,... 20. Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos... 21. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė... 22. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarimą palikti... 25. Nutartis neskundžiama....