Byla 2K-88/2013
Dėl Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nuosprendžio, kuriuo S. O. pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 149 straipsnio 1 dalį trejiems metams šešiems mėnesiams

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Jono Prapiesčio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. O. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. nuosprendžio, kuriuo S. O. pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 149 straipsnio 1 dalį trejiems metams šešiems mėnesiams.

2Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, kuria nuteistojo S. O. gynėjos advokatės Vitos Neverauskaitės apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Jono Prapiesčio pranešimą,

Nustatė

4S. O. nuteistas už tai, kad 2010 m. rugsėjo 24 d., apie 8.00 val., (duomenys neskelbtini), išžagino R. O. S. O., turėdamas tikslą lytiškai santykiauti su nukentėjusiąja R. O., užėjęs į šios nuomojamą butą (duomenys neskelbtini), sudavė jai ne mažiau kaip du smūgius į įvairias kūno vietas, o po to, sugriebęs nukentėjusiąją už rankų, nutempė į kambarį, kur, pastūmęs ant lovos, kelis kartus užsimodamas ranka bei laikydamas už rankų, grasino panaudoti fizinį smurtą. Taip palaužęs nukentėjusiosios R. O. valią bei atėmęs galimybę priešintis, S. O. ją nurengė ir prieš nukentėjusiosios valią su ja lytiškai santykiavo.

5Nuteistasis S. O. kasaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir jo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 149 straipsnio 1 dalies į 151 straipsnio 1 dalį sumažinant jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

6Kasatorius nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 301 straipsnio nuostatas, nes savo sprendimus grindė tik nukentėjusiosios parodymais apie fizinės bei psichinės prievartos naudojimą, nors kiti liudytojai neigė fizinio smurto naudojimo faktą.

7Pasak kasatoriaus, nukentėjusioji melagingą pareiškimą dėl seksualinio išnaudojimo padavė vedina savanaudiškų paskatų, nes turi pasiėmusi didelę paskolą, kuriai padengti neturi lėšų ir yra materialiai nuo jo priklausoma, todėl ji, nors ir nenorėjo, bet visą laiką lytiškai su juo santykiavo. Dėl to, kasatoriaus nuomone, jo nusikalstama veika turi būti perkvalifikuota iš BK 149 straipsnio 1 dalies į 151 straipsnio 1 dalį. Kasatoriaus teigimu, 2010 m. rugsėjo 24 d. jis susipyko su žmona dėl šeimyninių priežasčių ir, vaikams išėjus, kaip nurodė pati nukentėjusioji, pasimylėjo su juo „iš gailesčio ar kitokios priežasties“, kad jis nusiramintų ir nekeltų skandalų. Kasatoriaus tvirtinimu, tai buvo ne pirmas kartas, kada po šeimyninio ginčo jis su žmona susitaikė lytiškai santykiaudamas. Kartu kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog, nors įvykio metu jis su žmona kartu ir negyveno, bet turėjo bendrą ūkį ir pastovius lytinius santykius.

8Kasatorius taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neatsakė į jo gynėjos apeliacinio skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išvadų neatitikties faktinėms bylos aplinkybėms. Pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į minėtus jo gynėjos skundo argumentus, apsiribojo tik bendrojo pobūdžio teiginiais.

9Be to, kasatoriaus nuomone, jo baudžiamojoje byloje buvo pažeistos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucijos) 31 straipsnio 2 dalies, BPK 58 straipsnio 2 dalies nuostatos, nes nuosprendį priėmęs pirmosios instancijos teismo teisėjas P. Karvelis kaip ikiteisminio tyrimo teisėjas 2011 m. birželio 23 d., 2011 m. rugsėjo 27 d. šioje byloje sprendė ir kardomosios priemonės suėmimo vykdymo jam pratęsimo klausimą.

10Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Arūnas Meška atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo S. O. kasacinį skundą atmesti.

11Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad byloje nustatyta, jog 2010 m. rugsėjo 24 d., apie 7.00 val., S. O., atvykęs į nukentėjusiosios R. O. nuomojamą butą, pradėjo mušti nukentėjusiąją matant jų sūnui ir dukrai, o šiems, išėjus į mokyklą, panaudodamas fizinį smurtą bei grasindamas jį panaudoti, nukentėjusiąją R. O. išžagino.

12Prokuroro nuomone, nuteistasis, keisdamas savo parodymus ir keldamas vis naujas įvykio vertinimo versijas, siekia išvengti baudžiamosios atsakomybės. Prokuroro tvirtinimu, „keistai atrodo [...] tai, kad, anot kasatoriaus, jam nenaudojant fizinės prievartos, nukentėjusiosios rūbai buvo suplėšyti (kasatorius tai išvis nutyli) ir santykiaujama buvo vaiko lovoje (įvykio vietos apžiūros metu paimta ir specialistams pateikta paklodė ir užvalkalas iš dukters, o ne nukentėjusiosios lovos).“ Negana to, pasak prokuroro, kasatorius dar bando įteigti, kad jo sperma ant ištirtos patalynės galėjo likti iš anksčiau, „pamiršdamas“, iš kieno lovos ši patalynė buvo paimta. Prokuroro teigimu, teismai pagrįstai rėmėsi nukentėjusiosios parodymais, nes juos patvirtina tiek kitų liudytojų parodymai, tiek ir specialistų išvados. Teismai šiuos duomenis pagrįstai pripažino pakankamais S. O. kaltei įrodyti ir juos išsamiai aptarė savo sprendimuose.

13Prokuroras, nesutikdamas su kasatoriaus argumentais dėl pirmosios instancijos teismo teisėjo P. Karvelio šališkumo, atkreipia dėmesį į tai, kad teisėjas P. Karvelis S. O. tęsė kardomosios priemonės – suėmimo – terminą tuo metu, kai byla jau buvo perduota pirmosios instancijos teismui.

14Prokuroras atsiliepime taip pat nurodo, kad nuteistasis S. O. kasaciniame skunde pakartoja savo gynėjos apeliacinio skundo argumentus, todėl jo teiginiai apie „formalų ir nekompetentingą“ gynėjų pagalbą yra niekuo nepagrįsti ir deklaratyvūs.

15Nuteistojo S. O. kasacinis skundas atmestinas.

16Dėl Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies, BPK 58 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi

17Kasatorius tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo teisėjas P. Karvelis, priėmęs 2011 m. spalio 13 d. apkaltinamąjį nuosprendį, „prieš tai dalyvavo šioje byloje kaip ikiteisminio tyrimo teisėjas, spręsdamas 2011 m. birželio 23 d. ir 2011 m. rugsėjo 27 d. klausimą dėl kardomosios priemonės vykdymo pratęsimo. Toks teisėjo dalyvavimas šioje byloje įgijo suinteresuotumo pobūdį, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 58 straipsnio 2 dalyje pabrėžta, kad teisėjas negali dalyvauti procese ir pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą“.

18Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

19BPK 58 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisėjas negali dalyvauti procese ir pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą, jeigu jis tame procese dalyvavo kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar gynėjas (1 punktas); jeigu jis sprendė įtariamojo suėmimo ar suėmimo pratęsimo klausimą, sankcionavo procesinių prievartos priemonių taikymą arba nagrinėjo proceso dalyvių skundus toje pačioje byloje (2 punktas).

20Pažymėtina, kad kasatoriaus baudžiamąją bylą Vilniaus apygardos prokuratūra 2011 m. birželio 20 d. perdavė tuomečiam Vilniaus miesto 1–ajam apylinkės teismui, kurio pirmininkas 2011 m. birželio 20 d. patvarkymu ją perdavė nagrinėti teisėjui P. Karveliui. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą suėmimo termino pratęsimo klausimą sprendžia teismas, kurio žinioje yra byla (BPK 127 straipsnio 9 dalis). Kaltinamojo S. O. suėmimo pratęsimo klausimą sprendė Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo teisėjas (o ne ikiteisminio tyrimo teisėjas, kaip klaidingai kasaciniame skunde nurodo S. O.) P. Karvelis teismo 2011 m. birželio 23 d., 2011 m. rugsėjo 27 d. posėdžiuose.

21Minėta, kad nuo 2011 m. birželio 20 d. S. O. baudžiamoji byla buvo teisėjo P. Karvelio žinioje. Iki tol teisėjas P. Karvelis kasatoriaus baudžiamosios bylos procese nedalyvavo. Vadinasi, sprendžiant kardomosios priemonės suėmimo termino pratęsimo klausimą S. O. baudžiamojoje byloje, baudžiamojo proceso įstatymas nebuvo pažeistas. Nebuvo pažeisti ir BPK 58 straipsnio 2 dalies reikalavimai. Konstitucinis Teismas baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtintos kaltinamojo suėmimo termino pratęsimo tvarkos nėra pripažinęs neatitinkančia Konstitucijos.

22Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad S. O. baudžiamojoje byloje Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies ir BPK 58 straipsnio 2 dalies nuostatos nebuvo pažeistos.

23Dėl BPK 301 straipsnio nuostatų laikymosi

24Kasatorius nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pažeidė BPK 301 straipsnio nuostatas, nes savo sprendimus grindė tik nukentėjusiosios parodymais apie fizinės bei psichinės prievartos naudojimą, nors „kitų liudytojų parodymai neigia fizinį smurtą. Nebuvo matančių, kad buvo naudojamas fizinis smurtas“.

25BPK 301 straipsnyje nustatyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje (1 dalis), apkaltinamasis nuosprendis negali būti pagrįstas vien tik nukentėjusiųjų ar liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymais. Šių asmenų parodymais galima pagrįsti apkaltinamąjį nuosprendį tik tuo atveju, kai juos patvirtina kiti įrodymai (2 dalis).

26Pažymėtina, kad iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, jog teismas savo išvadas dėl S. O. kaltės grindė ne tik nukentėjusiosios R. O., bet ir liudytojų E. R. (R.), Č. M., O. O., I. R. parodymais, eksperto J. M. Paliulio paaiškinimais, specialisto 2010 m. rugsėjo 30 d., 2010 m. gruodžio 21 d., 2011 m. gegužės 24 d. išvadomis Nr. G 3653/10 (01), S 461/10 (01), S 190/11 (01), pokalbių telefonu išklotine ir kita bylos medžiaga, patvirtinančia nukentėjusiosios parodymus. Pabrėžtina ir tai, kad šioje byloje nukentėjusiajai R. O. anonimiškumas nebuvo taikomas, ji buvo apklausta pirmosios instancijos teismo posėdyje, jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, buvo balsu perskaityti, o proceso dalyviai, tarp jų ir pats S. O. bei jo gynėjas, uždavė jai klausimus.

27Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo S. O. baudžiamojoje byloje BPK 301 straipsnio nuostatos nebuvo pažeistos.

28Dėl BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 3, 5 dalių nuostatų laikymosi

29Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neatsakė į jo gynėjos apeliacinio skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išvadų neatitikties faktinėms bylos aplinkybėms. Pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į minėtus jo gynėjos skundo argumentus, apsiribojo tik bendrojo pobūdžio teiginiais. Taigi kasatorius, nors skunde tiesiogiai ir nenurodo, iš esmės teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas jo baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 3, 5 dalių nuostatas.

30Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės (BPK 320 straipsnio 3 dalis, 332 straipsnio 3, 5 dalys). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimo, jog apeliacinės instancijos teismas nutarties aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės, nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą. Šios apeliacinės instancijos teismo pareigos apimtis gali keistis atsižvelgiant į teismo priimamo sprendimo rūšį ir kiekvieno nagrinėjimo teisme atvejo aplinkybes (kasacinės bylos Nr. 2K-26/2012, 2K-430/2012, 2K-603/2012). Taigi apeliacinio skundo ribas apibrėžia nuosprendžio apskundimo pagrindai ir motyvai, apelianto prašymai – jų apimtis, pobūdis, konkretumas, tikslumas.

31Iš baudžiamosios bylos matyti, kad apeliacinės instancijos teismas, siekdamas išsamiai, nešališkai patikrinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą bei teisėtumą, pašalinti byloje esančius prieštaravimus, iškilusias abejones, išklausęs proceso dalyvių nuomonių dėl įrodymų tyrimo, vadovaudamasis BPK 324 straipsnio 6 dalies nuostatomis, atliko įrodymų tyrimą ir 2012 m. sausio 24 d. teismo posėdyje apklausė nuteistąjį S. O. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nutartyje išdėstė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo S. O. gynėjos esminių skundo argumentų, tarp jų ir dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išvadų neatitikties faktinėms bylos aplinkybėms, pateikė išsamius motyvus, kodėl jo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis pripažįstamas teisingu bei pagrįstu.

32Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo S. O. baudžiamąją bylą, nepažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 3, 5 dalių nuostatų.

33Dėl kitų kasatoriaus skundo teiginių ir kasacinės instancijos teismo įgaliojimų ribų

34Nuteistasis S. O., prašydamas jo padarytą nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 149 straipsnio 1 dalies į 151 straipsnio 1 dalį, nurodo, kad nukentėjusioji melagingą pareiškimą dėl seksualinio išnaudojimo padavė vedina savanaudiškų paskatų, nes turi pasiėmusi didelę paskolą, kuriai padengti neturi lėšų ir yra materialiai nuo jo priklausoma, todėl ji, nors ir nenorėjo, bet visą laiką lytiškai su juo santykiavo. Pažymėtina, kad toks prašymas ir jį pagrindžiantys argumentai nebuvo nurodyti nei nuteistojo S. O. gynėjos apeliaciniame skunde, nei apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, todėl jie apeliacinės instancijos teisme nebuvo nagrinėti. Tuo tarpu pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacine tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme (BPK 367 straipsnio 3 dalis). Dėl to šis nuteistojo skundo prašymas ir minėti teiginiai turi būti paliekami nenagrinėti, nes pagal baudžiamojo proceso įstatymą jie negali būti kasacinio skundo dalykas ir yra už kasacinės instancijos teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribų.

35Kartu nuteistasis S. O. kasaciniame skunde teigia ir tai, kad „gynėjų advokatų pagalba šioje byloje buvo formali ir nekompetentinga. Pažymėtina, kad šis nuteistojo teiginys iš esmės yra deklaratyvus, nes kasatorius jo neargumentavo. Tuo tarpu baudžiamojo proceso įstatyme nustatyta, kad kasaciniame skunde, be kasacinio teismo pavadinimo, skundžiamo teismo nuosprendžio ir (ar) nutarties, kasatoriaus prašymo, turi būti nurodyti ir teisiniai argumentai, pagrindžiantys BPK 369 straipsnyje nurodytų apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindų buvimą (BPK 368 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, pagal baudžiamojo proceso įstatymą, jei kasaciniame skunde nurodomi abstraktūs bendrojo pobūdžio, neargumentuoti teiginiai, laikoma, kad tai neatitinka BPK 368 straipsnio 2 dalyje kasaciniam skundui keliamų reikalavimų, ir tokie teiginiai paliekami nenagrinėti.

36Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Nuteistojo S. O. kasacinį skundą atmesti

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Jono Prapiesčio pranešimą,... 4. S. O. nuteistas už tai, kad 2010 m. rugsėjo 24 d., apie 8.00 val., (duomenys... 5. Nuteistasis S. O. kasaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios bei apeliacinės... 6. Kasatorius nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pažeidė... 7. Pasak kasatoriaus, nukentėjusioji melagingą pareiškimą dėl seksualinio... 8. Kasatorius taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neatsakė į... 9. Be to, kasatoriaus nuomone, jo baudžiamojoje byloje buvo pažeistos ir... 10. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Arūnas Meška... 11. Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad byloje nustatyta, jog... 12. Prokuroro nuomone, nuteistasis, keisdamas savo parodymus ir keldamas vis naujas... 13. Prokuroras, nesutikdamas su kasatoriaus argumentais dėl pirmosios instancijos... 14. Prokuroras atsiliepime taip pat nurodo, kad nuteistasis S. O. kasaciniame... 15. Nuteistojo S. O. kasacinis skundas atmestinas.... 16. Dėl Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies, BPK 58 straipsnio 2 dalies nuostatų... 17. Kasatorius tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo teisėjas P. Karvelis,... 18. Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, kaltinamas padaręs... 19. BPK 58 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisėjas negali dalyvauti procese ir... 20. Pažymėtina, kad kasatoriaus baudžiamąją bylą Vilniaus apygardos... 21. Minėta, kad nuo 2011 m. birželio 20 d. S. O. baudžiamoji byla buvo teisėjo... 22. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Dėl BPK 301 straipsnio nuostatų laikymosi ... 24. Kasatorius nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pažeidė... 25. BPK 301 straipsnyje nustatyta, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais... 26. Pažymėtina, kad iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, jog... 27. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Dėl BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 3, 5 dalių nuostatų... 29. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neatsakė į jo... 30. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas bylą... 31. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad apeliacinės instancijos teismas,... 32. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Dėl kitų kasatoriaus skundo teiginių ir kasacinės instancijos teismo... 34. Nuteistasis S. O., prašydamas jo padarytą nusikalstamą veiką... 35. Kartu nuteistasis S. O. kasaciniame skunde teigia ir tai, kad „gynėjų... 36. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 37. Nuteistojo S. O. kasacinį skundą atmesti...