Byla 2-1417/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Turto valdymo centro, trečiųjų asmenų akcinės bendrovės SEB banko ir bankrutavusios kooperatinės bendrovės Nacionalinės kredito unijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3625-656/2014 pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą uždarajai akcinei bendrovei Turto valdymo centrui dėl bankroto bylos iškėlimo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Galinta ir partneriai“, bankrutavusi kooperatinė bendrovė Nacionalinė kredito unija, akcinė bendrovė SEB bankas).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atskiruosius skundus,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) Turto valdymo centrui bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“. Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. sausio 24 d. atsakovo mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui sudarė 1 956 125,82 Lt. Inspekcijos veiksmai, siekiant išieškoti bendrovės skolą valstybės biudžetui, rezultatų nedavė. Bendrovės atžvilgiu vykdoma 14 vykdomųjų bylų. Antstolių informacinės sistemos duomenimis iš atsakovo turto vykdomas išieškojimas juridiniams asmenims: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui – 4 154,99 Lt, UAB „Senamiesčio ūkis“ – 31 787,14 Lt, UAB „Vilniaus energija“ – 22 933,09 Lt, UAB „Galinta ir partneriai“ – 527 855,78 Lt. Pareiškėjo nuomone, tikėtina, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašė iškelti atsakovui UAB Turto valdymo centrui bankroto bylą, paskirti bankroto administratoriumi UAB „Admivira“.

6Trečiasis asmuo bankrutavusi kooperatinė bendrovė (toliau – ir BKB) Nacionalinė kredito unija tuo atveju, jei atsakovui būtų iškelta bankroto byla, prašė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexforis“.

7Trečiasis asmuo akcinė bendrovė (toliau – ir AB) SEB bankas prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi iškėlė UAB Turto valdymo centrui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivira“.

9Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendė pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis. Pagal atsakovo pateiktą balansą įmonė 2014 m. kovo 26 d. turėjo turto už 12 364 317 Lt (ilgalaikio už 4 817 591 Lt, trumpalaikio – 7 546 726 Lt, iš kurio 7 103 462 Lt sudarė per vienerius metus gautinos sumos), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 9 456 036 Lt. Juridinių asmenų registrui teiktais įmonės 2012 metų balanso duomenimis įmonė turto turėjo už 14 883 774 Lt, t. y. įmonės turtas per dvejų metų laikotarpį sumažėjo daugiau kaip dviem milijonais litų. Pagal atsakovo 2014 m. gegužės 7 d. teismui pateiktus duomenis pradelsti įmonės įsiskolinimai sudarė 10 023 066,09 Lt, o tai žymiai viršija pusę įmonės turto, todėl teismas sprendė, kad atsakovas atitinka nemokios įmonės kriterijus, todėl iškėlė bankroto bylą.

10Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija ir trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Admivira“, trečiasis asmuo bankrutavusi kooperatinė bendrovė Nacionalinė kredito unija – UAB „Lexforis“, trečiasis asmuo akcinė bendrovė SEB bankas – UAB „Insolvensa“. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) nepareiškė prieštaravimų dėl pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų. Pagal Departamento duomenis didžiausią darbo patirtį turi UAB „Insolvensa“ (leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2009 m. balandžio 27 d., baigęs 39 bankroto bylas), tačiau šio administratoriaus užimtumas yra didžiausias (tenka 11 bankroto bylų vienam administratoriui). UAB „Lexforis“ leidimas išduotas 2013 m. sausio 14 d., nėra baigtos nei vienos bankroto bylos, todėl šio administratoriaus patirtis nėra didelė. Teismas, įvertinęs administratorių darbo patirtį ir krūvį, bankrutuojančios įmonės apimtis, sprendė, kad UAB „Admivira“ (leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2011 m. lapkričio 28 d., baigęs 8 bankroto bylas, vienam administratoriui tenka 6 bankroto bylos) labiau užtikrins operatyvų bankroto procesą. Teismas pažymėjo, kad nenustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių šio administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama.

 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Apeliantas (atsakovas) UAB Turto valdymo centras atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. vasario 5 d. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas neatitinka ĮBĮ nurodytų nemokumo kriterijų, todėl nėra pagrindo jam kelti bankroto bylą.
 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi finansinės atskaitomybės duomenimis, t. y. nesiaiškino ir netyrė, ar visa atsakovo balanse nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudaro pradelstus įsipareigojimus, tokiu būdu pažeisdamas teismų praktiką.
 3. Teismas negalėjo remtis 2014 m. gegužės 7 d. atsakovo darbuotojos buhalterės G. M. parengtais dokumentais, nes jie buvo pateikti neįgalioto asmens bei neatitiko (neatitinka) faktinės situacijos. Atsakovo vadovas nebuvo suteikęs atsakovo buhalterei G. M. įgaliojimų veikti atsakovo vardu, tačiau nepaisant to, per apsirikimą ar nežinojimą buhalterė pateikė teismui kreditorių ir debitorių sąrašus. G. M. pateiktas kreditorių sąrašas apima tiek pradelstus, tiek nepradelstus įsipareigojimus ir yra netikslus, todėl juo remtis sprendžiant įmonės nemokumo klausimą negalima.
 4. Ieškovas pareiškime kaip pagrindinę prašymo iškelti atsakovui bankroto bylą priežastį nurodė mokestinę nepriemoką, kurios antstolei neva nepavyko išieškoti, tačiau toks pagrindas bankroto bylai iškelti nėra numatytas teisės aktuose, o taip pat prieštarauja teismų praktikai. Teismų praktikoje nurodoma, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

12Apeliantas (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų) AB SEB bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutarties dalį, kuria UAB Turto valdymo centro bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“ ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB Turto valdymo centro bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. UAB „Admivira“ vadovei V. V., administruojant BUAB „Fondas statyboms vystyti“ bankroto procesą, Departamentas 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-59 paskyrė nuobaudą, nes UAB „Admivira“ įgaliotas asmuo V. V. pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkto nuostatas, t. y. suteikė informaciją subjektui, kuriam tokios informacijos suteikti neturėjo teisės. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 15 d. sprendimu konstatavo, kad Departamentas pagrįstai UAB „Admivira“ vadovei paskyrė nuobaudą – įspėjimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A143-786/2014, 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi atmetė UAB „Admivira“ vadovės skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. sprendimą paliko nepakeistą. Dėl šios priežasties apeliantui kyla abejonių dėl UAB „Admivira“ kompetencijos teikti bankroto administravimo paslaugas. Šiuo metu UAB „Admivira“ vadovei paskirta nuobauda galioja, o operatyvų ir skaidrų bankroto procesą gali vykdyti tik toks bankroto administratorius, kuri neturi galiojančių nuobaudų ir nėra praradęs kreditorių pasitikėjimo.
 2. UAB „Insolvensa“ faktinis užimtumas, tenkantis vienam fiziniam bankroto administratoriui, yra mažesnis nei UAB „Admivira“.
 3. Didžiausią patirtį iš pasiūlytų bankroto administratorių turi UAB „Insolvensa“.
 4. AB SEB bankas yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kas skiriant administratorių yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę, tačiau teismas to nepadarė.

13Apeliantas (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų) BKB Nacionalinė kredito unija atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutarties dalį, kuria UAB Turto valdymo centro bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivira“ ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB Turto valdymo centro bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexforis“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Paskirtasis bankroto administratorius yra labiau užimtas nei UAB „Lexforis“, taip pat turi žymiai mažesnę darbo patirtį. UAB „Lexforis“ darbuotojai yra itin aukštos kvalifikacijos ir šiuo metu turi nedidelį darbo krūvį.
 2. UAB „Lexforis“ turi ne tik buveinę Vilniuje, tačiau yra įsiteigusi ir du filialus Kaune bei Klaipėdoje, o tai lemia, kad šis bankroto administratorius turės galimybę itin operatyviai ir efektyviai spręsti bankroto administravimo klausimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei užtikrinti tinkamą kreditorių ir įmonės interesų atstovavimą mažesniais kaštais. Teismo paskirto bankroto administratoriaus buveinė yra Vilniuje.

14Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo apeliantų skundų netenkinti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

 1. Byloje nėra duomenų, kurie būtų kliūtis atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“, taip pat nebuvo nustatyta, kad UAB „Admivira“ negalėtų tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, vadovaujantis nešališkumo principu. Apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras.
 2. Atsakovas, nesutikdamas su teismo išvada dėl nemokumo, turėjo pateikti į bylą įrodymus, kurie paneigtų įsiskolinimų kreditoriui aplinkybes, patvirtintų mokumą, tačiau tokių duomenų nepateikė. Teismas, nustatydamas atsakovo turimo turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų dydį, tinkamai ir išsamiai išanalizavo atsakovo pateiktą balansą ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus bei padarė teisingą išvadą, kad atsakovas yra nemokus, nes laiku nemoka įstatymu nustatytų mokesčių ir kitų privalomų įmokų, kad taikytos priverstinio poveikio priemonės tikslo nepasiekė, skola valstybės biudžetui nesumokėta. Atsakovas nepateikė objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad atsakovas susidūrė su laikinais sunkumais ir kad ateityje atsakovo finansinė padėtis gerės.

15Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą ir skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. AB SEB bankas 2014 m. vasario 28 d. pranešimu nuo 2014 m. kovo 8 d. nutraukė visas su atsakovu sudarytas finansinio lizingo sutartis, lizinguotas turtas šiuo metu iš atsakovo yra atsiimtas ir pradėta jo realizavimo procedūra. Atsakovas su AB SEB banku taip pat buvo sudaręs kredito sutartį, kurioje numatytas kredito grąžinimo terminas pasibaigė 2013 m. rugsėjo 30 d.. Šiuo metu atsakovo įsiskolinimas (negrąžintas kreditas, palūkanos, delspinigiai) sudaro 2 642 000 Lt. Taigi atsakovo atskirajame skunde nurodyti teiginiai, kad atsakovas neva neturi pradelstų įsipareigojimų AB SEB bankui, yra neteisingi.
 2. Nors atsakovas atskirajame skunde teigia, kad teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovo buhalterės pateiktais įmonės kreditorių ir debitorių sąrašais, tačiau nepateikė duomenų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsakovui UAB Turto valdymo centrui iškelta bankroto byla ir šios įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivira“.

17Dėl bankroto bylos iškėlimo

18Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

19Iš atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonė 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo turto už 12 302 517 Lt, iš kurio ilgalaikį turtą sudarė 4 851 284 Lt, trumpalaikį – 7 451 233 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 9 428 802 Lt, iš kurių 5 297 632 Lt – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (I t., 154-155 b. l.). Iš atsakovo 2014 m. kovo 26 d. balanso duomenų matyti, kad įmonė 2014 m. kovo 26 d. turto turėjo už 12 364 317 Lt, iš kurio ilgalaikį turtą sudarė 4 817 591 Lt, trumpalaikį – 7 546 726 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 9 456 036 Lt, iš kurių 5 324 866 Lt – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (I t., 157-158 b. l.). 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovo grynąjį pelną sudarė 2 179 423 Lt, 2014 m. kovo 26 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovo pelną sudarė 34 566 Lt (I t., 153, 156 b. l.).

20Į bylą buvo pateikta pradelstų įsipareigojimų lentelė, iš kurios matyti, kad 2013 m. rugsėjo 5 d. atsakovo turtą sudarė 14 555 582 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 3 948 336 Lt, 2013 m. lapkričio 27 d. atsakovo turtą sudarė 14 417 814 Lt, pradelsti įsipareigojimai – 3 836 385 Lt (I t., 160 b. l.). Tačiau šioje lentelėje yra atspindėti tik apibendrinti duomenys, iš šios lentelės duomenų nėra aišku, kokiems kreditoriams atsakovo skolos yra pradelstos, kada suėjo jų mokėjimo terminai, koks jų dydis, taip pat nėra aišku, kada sueis terminai atsakovo skoloms kitiems kreditoriams mokėti. Kaip jau buvo nurodyta, pagal 2014 m. kovo 26 d. balanso duomenis atsakovo mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė 9 456 036 Lt. Dėl šios priežasties visiškai pagrįstai pirmosios instancijos teismas ėmėsi priemonių išsiaiškinti tikrąją atsakovo finansinę padėtį ir įpareigojo atsakovą UAB Turto valdymo centrą pateikti teismui įmonės kreditorių ir debitorių sąrašus pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienai, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, bendros kreditorių ir debitorių įsiskolinimų sumos (II t., b. l. 68). Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo mokumo klausimą, vertino ne tik visus įmonės įsipareigojimus, bet aiškinosi, kokią dalį atsakovo turimų įsipareigojimų sudaro pradelsti įsipareigojimai. Vilniaus apygardos teisme 2014 m. gegužės 7 d. buvo gauti ir priimti atsakovo debitorių bei kreditorių sąrašai, kuriuos pateikė UAB Turto valdymo centro buhalterė. Iš atsakovo 2014 m. vasario 5 d. debitorių sąrašo matyti, kad atsakovo debitorines skolas sudarė 8 859 907,31 Lt, kreditorines – 10 023 066,09 Lt, skolų mokėjimo terminai pagal sąraše pateiktus duomenis 2014 m. sausio 1 d. buvo suėję (II t., 79-89 b. l.). Nors atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis 2014 m. gegužės 7 d. atsakovo darbuotojos vyr. buhalterės G. M. pateiktais dokumentais, nes jie buvo pateikti neįgalioto asmens, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka. Visų pirma, iš 2014 m. gegužės 7 d. lydraščio matyti, kad kreditorių ir debitorių sąrašus buhalterė pateikė vykdydama teismo įpareigojimą. Nėra duomenų, kad šiam asmeniui nebuvo pavesta įvykdyti teismo įpareigojimą ir pateikti minėtus sąrašus, be to, jokiu kitu būdu šis teismo įpareigojimas ir nebuvo įvykdytas. Kreditorių ir debitorių sąrašuose yra nurodyta informacija, tiesiogiai susijusi su buhalterine apskaita, o ūkio subjekto finansų apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą (Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 1 dalis). Į bylą nepateikta duomenų, kad atsakovo kreditorių ir debitorių sąrašus parengusi bei teismui pateikusi bendrovės vyr. buhalterė neturėjo teisės pasirašyti tokių buhalterinės apskaitos dokumentų. Pirmosios instancijos teismas, vykdant jo įpareigojimą gautus kreditorių ir debitorių sąrašus, kuriuos pateikė ir pasirašė atsakovo vyr. buhalterė, pagrįstai vertino ir jais rėmėsi spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

21Be to, aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas vertino ir rėmėsi atsakovo vyr. buhalterės pateiktu atsakovo kreditorių sąrašu, neleidžia spręsti, jog dėl to buvo neteisingai nustatyta atsakovo mokumo būsena. Atsakovas, atskirajame skunde teigdamas, kad 2014 m. gegužės 7 d. atsakovo darbuotojos vyr. buhalterės G. M. dokumentuose nurodyti duomenys neatitiko (neatitinka) tikrovės, duomenų, patvirtinančių tokį teiginį, nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai). Atsakovas, nurodydamas dėl buhalterės pateiktame kreditorių sąraše esančių netikslumų, teigia, kad kreditorių sąraše yra fiksuojamos finansinių įsipareigojimų sumos AB „SEB lizingas“, tačiau šios sumos negali būti priskiriamos pradelstiems įsipareigojimams, o tam patvirtinti pateikė AB „SEB lizingas“ 2013 m. spalio 30 d. raštą „Suinteresuotoms institucijoms“, kuriuo pranešta, kad tarp AB „SEB lizingas“ ir UAB Turto valdymo centro šiuo metu vyksta derybos dėl finansinio lizingo sutarčių tolimesnio vykdymo, todėl AB „SEB lizingas“ artimiausiu metu neketina pradėti išieškojimo iš UAB Turto valdymo centro (II t., b. l. 182). Taip pat atsakovas skunde nurodo, kad kreditorių sąraše įrašytas UAB „Malavas“ 1 400 000 Lt įsipareigojimas. Su šia įmone buvo sudaryta 2007 m. rugpjūčio 7 d. preliminarioji nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis bei 2007 m. rugpjūčio 7 d. žemės sklypo ir inžinerinių tinklų pirkimo-pardavimo sutartis. Šių sutarčių pagrindu UAB „Malavas“, kaip pirkėjas, įsipareigojo iš atsakovo įsigyti atitinkamą nekilnojamojo turto kompleksą ir jų pagrindu pervedė atsakovui 1 400 000 Lt avansą, tačiau šiuo metu dėl esminio sutarties sąlygų pažeidimo atsakovas yra inicijavęs sutarties nutraukimą, todėl ši suma, pasak atsakovo, negali būti laikoma kaip pradelstas įsipareigojimas. Apelianto nuomone, vien šių kreditorių sąraše nurodytų, tačiau nepradelstų įsipareigojimų suma sudaro 6 799 134 Lt (AB „SEB lizingas“ – 5 399 134 Lt, UAB „Malavas“ – 1 400 000 Lt), tačiau šias sumas pirmosios instancijos teismas priskyrė prie pradelstų įmonės įsipareigojimų. Apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, kad atsakovo kreditorius AB SEB bankas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodė, kad bankas 2014 m. vasario 28 d. pranešimu nuo 2014 m. kovo 8 d. nutraukė visas su atsakovu sudarytas finansinio lizingo sutartis, kad lizinguotas turtas šiuo metu iš atsakovo yra atsiimtas ir pradėta turto realizavimo procedūra. Iš kartu su atsiliepimu pateikto 2014 m. vasario 28 d. AB SEB banko pranešimo dėl lizingo sutarčių nutraukimo matyti, kad atsakovo skola kreditoriui AB „SEB lizingui“ 2014 m. vasario 28 d. buvo 1 861 996,48 Lt (1 375 219,97 Lt skola ir 486 776,51 Lt delspinigiai) (II t., 201-213 b. l.). AB SEB taip pat nurodo, kad atsakovas su banku buvo sudaręs kredito sutartį, kurioje numatytas kredito grąžinimo terminas pasibaigė 2013 m. rugsėjo 30 d. ir kad šiuo metu atsakovo įsiskolinimas AB SEB bankui sudaro 2 642 000 Lt (I t., b. l. 188-200, II t., b. l. 202-203). Įvertinus šias aplinkybes darytina išvada, kad atsakovo atskirajame skunde nurodyti teiginiai dėl įsiskolinimų AB SEB bankui būklės yra nepagrįsti.

22Atsakovas taip pat ginčija atsakovo kreditorių sąraše, kurį pasirašė atsakovo vyr. buhalterė, įrašytą kaip pradelstą UAB „Malavas“ 1 400 000 Lt įsiskolinimą, tačiau net ir vertinant šią sumą kaip nepagrįstai (ginčytinai) įrašytą į kreditorių, kuriems atsakovas skolų mokėjimus yra pradelsęs, sąrašą, tai nesudaro pagrindo kitokiai išvadai nei padarė pirmosios instancijos teismas dėl atsakovo nemokumo. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas, teigdamas, jog į bylą pateiktame kreditorių sąraše fiksuotos ne tik pradelstos skolos, tačiau ir skolos, kurių mokėjimų terminai nėra suėję, kartu su atskiruoju skundu nepateikė kito sąrašo, paneigiančio pirmiau nurodytą aplinkybę.

23Atsakovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismo liko neįvertinta aplinkybė, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo prioritetas turi būti teikiamas reabilitaciniam tikslui, o atsakovas nuolat uždirba pajamų. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė duomenis, kad atsakovo mokestinė nepriemoka 2014 m. sausio 24 d. buvo 1 956 125,82 Lt, kuri, bendrovei ir toliau nevykdant įstatymo pagrindu atsiradusios pareigos, tik didėja. Gyventojų pajamų mokesčio nepriemoka susidarė nuo 2011 m. gegužės 16 d. mokėjimo termino, nekilnojamojo turto mokesčio nepriemoka susidarė nuo 2012 m. vasario 1 d. mokėjimo termino, pridėtinės vertės mokesčio – nuo 2009 m. spalio 26 d. mokėjimo termino. Pirmiau šioje nutartyje jau buvo įvertintos kitos atsakovo pradelstos skolos, kurios yra didelės. Darytina išvada, kad esant tokiems žymiems įsiskolinimams, nepatvirtinamas nei atsakovo kaip realaus mokesčių mokėtojo statusas, nei jo veiklos sėkmingumas (pelningumas). Atsakovo pateikta pajamų suvestinė ar kiti duomenys neleidžia pagrįstai manyti, kad egzistuoja realios galimybės atsakovui atsiskaityti su pareiškėju ir kitais kreditoriais. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl atsakovo tikrosios finansinės padėties taip pat yra svarbi aplinkybė, kad įmonės skolas sudaro dideli įsiskolinimai būtent valstybės biudžetams, besitęsiantys ne vienerius metus, taigi atsakovo patiriami finansiniai sunkumai prarado laikinumo požymius.

24Apelianto teigimu, teismų praktikoje pasisakyta, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. ĮBĮ 4 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys (kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės vadovas, likviduojamos įmonės likvidatorius) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus. Nagrinėjamu atveju antstolė D. P. 2014 m. sausio 22 d. grąžino pareiškėjui sprendimus (kaip vykdytinus dokumentus) su antstolio patvarkymais dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei su išieškojimo negalimumo aktais dėl 1 162 887,54 Lt sumos, nustačiusi, kad skolininkas neturi turto ir pajamų, iš kurių gali būti išieškoma. Esant tokiai faktinei situacijai, pareiškėjas pagal ĮBĮ 4 straipsnį turėjo pakankamą pagrindą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir toks pareiškėjo veiksmas negali būti laikomas palėptu skolos išieškojimo būdu. Duomenų, kad mokesčių administratoriaus nurodyta atsakovo mokestinė skola valstybės biudžetui būtų ginčijama, nėra.

25Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktų faktų vertinimu ir jo išvada, jog atsakovas yra faktiškai nemoki įmonė. Atsakovas neatskleidė, kokiu būdu ir priemonėmis įmonė per protingą laikotarpį galėtų padengti didelius kreditorinius įsiskolinimus ir atsiskaityti su kreditoriais. Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovui bankroto bylą, nes reali įmonės finansinė būklė atitinka ĮBĮ reglamentuotą nemokumo sąvoką (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

26Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

27Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs aplinkybių, kad kuris nors iš siūlomų bankroto administratorių neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimų, įvertinęs siūlomas kandidatūras pagal jų veiklos patirtį ir darbo krūvį, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivira“. Apeliantas AB SEB bankas, nesutikdamas su paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra, teigia, kad jo siūlomo kandidato – UAB „Insolvensa“ faktinis užimtumas, tenkantis vienam fiziniam bankroto administratoriui, yra mažesnis nei UAB „Admivira“, kad ši įmonė iš pasiūlytų bankroto administratorių turi ir didžiausią patirtį. Apeliantas taip pat pažymi, kad AB SEB bankas yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių. Apeliantas BKB Nacionalinė kredito unija, nesutikdama su paskirto administratoriaus kandidatūra, teigia, kad teismo paskirtas bankroto administratorius yra labiau užimtas nei UAB „Lexforis“, taip pat turi mažesnę darbo patirtį. Be to, UAB „Lexforis“ turi buveinę ne tik Vilniuje, tačiau yra įsteigusi filialus Kaune bei Klaipėdoje, todėl šis bankroto administratorius turės galimybę operatyviau ir efektyviau spręsti bankroto administravimo klausimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei užtikrinti tinkamą kreditorių ir įmonės interesų atstovavimą mažesniais kaštais.

28Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje.

29Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

30Pagal bylos duomenis Departamentas pranešė, kad UAB „Admivira“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (II t., b. l. 94), o apeliantai šios aplinkybės neginčija. Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Admivira“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta. Apeliantai taip pat nepateikė objektyvių duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (CPK 178, 314 straipsniai). Apeliantų atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, jų patirties teikiant bankroto administravimo paslaugas, nėra prioritetinės ir teisiškai reikšmingiausios aplinkybės, kurios pačios savaime besąlygiškai turėtų įtakos teismo paskirto administratoriaus keitimui.

31Administruoti atsakovą pretenduojančių juridinių asmenų veiklos vieta (buveinė) sutampa su bankrutuojančios įmonės buveine, skiriasi tik jų užimtumas ir patirtis. Pagal viešai skelbiamus Departamento duomenis UAB „Admivira“ dirba 2 darbuotojai, turintys bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimus, kurie vykdo 13 bankroto procedūrų, ši bendrovė yra baigusi 11 bankroto procedūrų. Apelianto AB SEB banko siūlomas administratorius UAB „Insolvensa“ šiuo metu turi 6 darbuotojus, vykdo 64 bankroto procedūras, yra baigęs 44 bankroto procedūras. Apelianto BKB Nacionalinės kredito unijos siūlomas administratorius UAB „Lexforis“ turi penkis darbuotojus, vykdančius 8 bankroto procedūras, tačiau dar nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Tokie duomenys, apeliacinio teismo įsitikinimu, nesudaro pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai, nekompetentingai ar nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje aiškinama, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Administratorius UAB „Admivira“ sutiko administruoti UAB Turto valdymo centro bankroto procesą, todėl ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis atsakingai įvertino savo užimtumą ir gebėjimus administruoti atsakovą.

32Nagrinėjamu atveju nei apeliantai, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė duomenų, kurie sudarytų svarų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus šališkumu, juridinio bankroto administratoriaus vardu veikiančių fizinių asmenų (įgaliotinių) kompetencija ir pajėgumu tinkamai atlikti atsakovo administravimo funkcijas (CPK 178, 185 straipsniai), todėl apeliacinis teismas daro išvadą, jog atskirųjų skundų argumentai, susiję su netinkamu bankroto administratoriaus paskyrimu, laikytini nepagrįstais.

33Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 m. balandžio 28 rašto matyti, kad Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-59 UAB „Admivira“ darbuotojai V. V. buvo skirta nuobauda – įspėjimas (II t., b. l. 94), nors jokių apribojimų teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas nuobaudą gavusiam administratoriui teisės aktai nenumato. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto AB SEB banko skundo argumentu, kad aplinkybė, jog UAB „Admivira“ darbuotojui buvo paskirta nuobauda, pati savaime lemia paskirto bankroto administratoriaus gebėjimus užtikrinti operatyvų ir skaidrų atsakovo bankroto procesą.

34Vertindamas apelianto AB SEB banko atskirojo skundo argumentą, susijusį su tuo, kad jis yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių ir į tai turi būti atsižvelgiama dėl siūlomos bankrutuojančio skolininko administratoriaus kandidatūros, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog pagal susiformavusią teismų praktiką kreditorių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros yra fakultatyvinis kriterijus sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą. Apeliacinio teismo vertinimu, kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali būti lemiantis bankroto administratoriaus paskyrimą faktorius, tokiu būdu susiaurinant įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę.

35Apibendrindamas pirmiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo, tinkamai nustatė ir įvertino teisiškai svarbias bylos aplinkybes, teisingai taikė ĮBĮ normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, todėl naikinti skundžiamą nutartį (jos dalį) atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atskiruosius skundus,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 6. Trečiasis asmuo bankrutavusi kooperatinė bendrovė (toliau – ir BKB)... 7. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė (toliau – ir AB) SEB bankas prašė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendė pagal naujausius finansinės... 10. Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija ir trečiasis asmuo Valstybinio... 11. Apeliantas (atsakovas) UAB Turto valdymo centras atskirajame skunde prašo... 12. Apeliantas (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų) AB... 13. Apeliantas (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų) BKB... 14. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 15. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 17. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 18. Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama,... 19. Iš atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonė 2013... 20. Į bylą buvo pateikta pradelstų įsipareigojimų lentelė, iš kurios matyti,... 21. Be to, aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas vertino ir rėmėsi... 22. Atsakovas taip pat ginčija atsakovo kreditorių sąraše, kurį pasirašė... 23. Atsakovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismo liko neįvertinta... 24. Apelianto teigimu, teismų praktikoje pasisakyta, kad bankroto bylos... 25. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 26. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 27. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs aplinkybių, kad kuris nors iš... 28. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią... 29. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 30. Pagal bylos duomenis Departamentas pranešė, kad UAB „Admivira“ atitinka... 31. Administruoti atsakovą pretenduojančių juridinių asmenų veiklos vieta... 32. Nagrinėjamu atveju nei apeliantai, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys... 33. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2014 m.... 34. Vertindamas apelianto AB SEB banko atskirojo skundo argumentą, susijusį su... 35. Apibendrindamas pirmiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 37. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą....