Byla e2S-1871-803/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „GRISTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Kasybos technika“ pareiškimą skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „GRISTA“ dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kreditorė kreipėsi į teismą, prašydama išduoti teismo įsakymą dėl 13 716,15 Eur skolos, 31,45 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų bei 265,00 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės.

72.

8Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui kreditorė pareiškime taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareikšto reikalavimo ribose areštuoti skolininkės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas skolininkę ir trečiuosius asmenis. Prašymą grindė didele skolos suma, tuo, kad skolininkės VĮ Registrų centras pateiktas balansas už 2017 metus patvirtina, jog 2017 m. gruodžio 31 d. bendrovė buvo nemoki – jos įsipareigojimai kreditoriams yra didesni nei pusė bendrovės balanse apskaitomo turto. Be to, skolininkė turi kitų įsiskolinimų kitiems kreditoriams, nuo 2018 metų pabaigos teismuose padaugėjo civilinių bylų, kuriuose skolininkė yra atsakovė, iš skolininkės trečiųjų asmenų naudai yra priteisiamo skolos.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi tenkino kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei jos 13 747,60 Eur reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nutarė areštuoti skolininkei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant skolininkei nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant jai teisę nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis, leidžiant skolininkei iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams, mokėti socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei.

124.

13Teismas nurodė, kreditorės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama priteisti suma yra didelė. Teismas sprendė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, skolininkė savo turtą gali paslėpti arba perleisti tretiesiems asmenims, dėl to būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, kadangi nustatė, jog skolininkė nevykdo savo piniginių prievolių kitiems kreditoriams, skolininkės VĮ Registrų centras pateiktas balansas už 2017 metus patvirtina, jog bendrovė buvo nemoki.

14III. Atskirojo skundo ir atliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Skolininkė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartį bei priimti naują nutartį – kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

175.1.

18iš pateikto kreditorės pareiškimo ir prie jo pridėtų įrodymų nėra aišku ar kreditorės skolininkei reiškiamas reikalavimas yra pagrįstas, todėl negalima teigti, jog yra įvykdyta pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga;

195.2.

20didelės reikalavimo sumos prezumpcija laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismų nėra taikoma nuo 2014 metų. Pirmosios instancijos teismas nutartyje, kuria buvo nuspręsta skolininkės turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi jau pasenusią ir neaktualia Lietuvos apeliacinio teismo praktika;

215.3.

22kreditorė pareiškime nenurodo iš esmės jokių argumentų, patvirtinančių bent teorinį skolininkės nesąžiningumą. Pagal aktualią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką šios sąlygos nustatymas yra būtinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nesant šiai aplinkybei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės yra negalimas bei neteisėtas;

235.4.

24kreditorė savo pareiškime nepateikia jokių teiginių pagrindžiančių skolininkės galimą nesąžiningumą, t. y. ketinimą parduoti, slėpti ar kitaip suvaržyti nuosavybes teises į skolininkei priklausantį turtą, kas yra būtina sąlyga taikant laikinąsias apsaugos priemones. Kreditorė taip pat nepateikia jokių įrodymų apie galimą skolininkės nesąžiningumą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą yra pažymėta, jog civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Tuo tarpu teismas savo nutartyje skolininkės (ne)sąžiningumo kriterijaus kaip vienos iš pagrindinių aplinkybių laikinųjų apsaugos priemonių taikymui net neanalizuoja. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, jog yra antroji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, t. y. byloje nėra nustatyta, kad netaikius kreditoriaus prašomos laikinosios apsaugos priemonės ateityje galimai kreditorės naudai priimto teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

256.

26Kreditorė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti skolininkės atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių palikti nepakeistą bei priteisti iš skolininkės bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

276.1.

28skolininkė praleido terminą atskirajam skundui paduoti, termino atnaujinti neprašo, todėl vien šiuo pagrindu skundą teismas turėjo atsisakyti priimti. Skolininkė klaidina teismą, teigdama, jog ji su priimta nutartimi susipažino tik 2019 m. spalio 4 d., susikūrusi paskyrą. CPK 335 straipsnis nustato, jog nutartis, priimta rašytinio proceso tvarka, gali būti skundžiama per 7 dienas nuo jos įteikimo. Kreditorės žiniomis, tiek teismo įsakymas, tiek skundžiama nutartis skolininkui buvo įteikta 2019 m. rusėjo 26 d. dieną, todėl atskirąjį skundą ji turėjo pateikti ne vėliau kaip 2019 m. spalio 3 d. Atskirąjį skundą skolininkė pateikė 2019 m. spalio 11 d., todėl praleido terminą jam paduoti, termino praleidimo priežasčių nenurodė, atnaujinti neprašė, todėl skundas apskritai neturėjo būti priimtas, o pirmosios instancijos nutartis negali būti pakeista ar panaikinta;

296.2.

30Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų . Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas; Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pareiškimui dėl teismo įsakymo išdavimo užtikrinti. Prašydamas išduoti teismo įsakymą kreditorius neprivalo pagrįsti savo reikalavimo ir jo faktinio pagrindo įrodymais, o teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reikalavimo tenkinimo negalimumas yra akivaizdus jau pradinio jo pateikimo momentu. Todėl pirmosios instancijos teismui, priėmus kreditoriaus pareiškimą bei jo pagrindu teismo įsakymą, negalima konstatuoti, kad kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumas yra akivaizdus;

316.3.

32skolininkė, nei teikdama prieštaravimus dėl teismo įsakymo, nei skųsdama nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikė jokių motyvų bei juos pagrindžiančių įrodymų, leidžiančių pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui suabejoti kreditorės reikalavimų pagrįstumu;

336.4.

34atskirojo skundo argumentai, neva kreditorė nepateikė įrodymų, jog atsakovas ketina paslėpti turtą ar jį perleisti, yra nepagrįsti, kadangi pareiškus ieškinį teisme dėl didelės ieškinio sumos, teoriškai įmanoma situacija, kuomet skolininkas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, turimą kilnojamąjį turtą perleis, ar imsis kitų veiksmų, kuriais apsunkins išieškojimą iš turto kreditorės palankaus teismo sprendimo atveju. UAB „Kasybos technika“ prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog yra reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės, ar taps neįmanomu. Kreditorė pažymėjo, jog skolininkė nekilnojamojo turto neturi, apie turimą skolininkės kilnojamąjį turtą nėra žinoma. Skolininkė VĮ Registrų centras nėra pateikusi finansinės atskaitomybės už 2018 metus, nors turėjo pareigą tai padaryti iki 2019 m. gegužės 31 d., tokiu būdu galimai siekia nuslėpti savo sunkią finansinę padėtį;

356.5.

36skolininkė teikdama skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taip pat nuslepia faktą, jog Vilniaus apygardos teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Grista“ (civilinės bylos Nr. eB2-4306-852-2019). Iš bankroto byloje pateiktų kito kreditoriaus duomenų apie UAB „Grista“ finansinę būklę matyti, jog skolininkei, kaip atsakovei per 2019 m. rugsėjo mėnesį pradėta daugiau kaip 10 civilinių bylų, kas papildomai patvirtina, jog yra reali rizika, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu;

376.6.

38skolininkė, teikdama atskirąjį skundą dėl nutarties nepateikė jokių įrodymų ir nepagrindė, jog jos finansinė padėtis yra gera, jog turi finansinių galimybių įvykdyti būsimą teismo sprendimą, ir jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, todėl UAB „Grista“ nepateikus įrodymų, paneigiančių kreditorės pareiškime ir teismo nutartyje nurodytų motyvų, jog ieškinio suma skolininkei yra didelė, teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

417.

42Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

438.

44Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis). Taigi proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

459.

46Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių skolininkės atžvilgiu netaikius, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas. Atskirajame skunde teigiama, kad laikinosios apsaugos priemonės skolininkės atžvilgiu taikytos nepagrįstai, kadangi nėra aišku ar kreditorės skolininkei reiškiamas reikalavimas yra pagrįstas, be to nėra jokios grėsmės, kad kreditorei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.

4710.

48Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo.

4911.

50Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pareiškimui dėl teismo įsakymo priėmimo užtikrinti. Prašydamas išduoti teismo įsakymą kreditorius neprivalo pagrįsti savo reikalavimo ir jo faktinio pagrindo įrodymais (CPK 433 straipsnio 3 dalis), o teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo (CPK 435 straipsnio 3 dalis). Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas nekvestionavo pareiškimo pagrįstumo, ką patvirtina 2019 m. rugsėjo 5 d. byloje priimtas teismo įsakymas, todėl šioje proceso stadijoje nesant priešingų duomenų, sutiktina, jog kreditorės pareikšti reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Teismas nustatęs, jog pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas, būtų atsisakęs priimti teismo įsakymą (CPK 435 straipsnio 2 dalis). Be to, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), skolininkei pateikus prieštaravimus, kreditorė pateikė ieškinį, kurį teismas priėmė (civilinė byla Nr. e2-37463-545/2019). Taigi ginčijama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šiuo metu galioja ieškiniui užtikrinti. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, kad teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, jog teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-924-516/2017, 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014) ir nelemia tokios nutarties neteisėtumo. Tačiau net ir pripažinus, jog kreditorė tikėtinai pagrindė pareikštų reikalavimų pagrįstumą, nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi antrosios sąlygos, susijusios su grėsmės galimai kreditorei palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimu.

5112.

52Nagrinėjamu atveju kreditorė grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui visapusiškai sieja su reikalavimo sumos apeliantei dydžiu, įrodinėdama, jog jos prasta finansinė padėtis. Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo taisyklė, jog didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti ir kiekvienu atveju teismas privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, be kita ko atsižvelgti ir į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1648-196/2016; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016; 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013). Kartu pažymima ir tai, kad tuo atveju, jeigu vis dėlto šia prezumpcija teismo nutartyje yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-178/2017; 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-913-381/2015; 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1038/2014; 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; kt.), t. y. būtent skolininkė, siekdama, kad jos turtui nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turi teikti įrodymus, pagrindžiančius jos gerą finansinę padėtį ar kitaip paneigiančius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą.

5313.

54Nagrinėjamu atveju, skolininkė nei pirmosios instancijos teismui nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie savo turtinę (finansinę) padėtį, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą dėl galimos grėsmės sprendimo įvykdymui. Byloje nėra duomenų, kad skolininkės finansinė padėtis yra gera, todėl nekyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Priešingai, skolininkės pateikti Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai už 2017 metus tik patvirtina, kad 2017 metais skolininkės finansinė situacija buvo sudėtinga, kadangi įmonė turėjo turto 727 700 Eur sumai, o jos finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 594 590 Eur sumą.

5514.

56Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Lietuvos teismuose yra pareikštas ne vienas finansinis reikalavimas UAB „GRISTA“. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų taip pat matyti, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. eB2-4306-852-2019 dėl bankroto bylos skolininkei, kurioje 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi UAB „GRISTA“ iškelta bankroto byla ir nors ši nutartis dar neįsiteisėjo, tačiau ši aplinkybė patvirtina ne itin gerą įmonės finansinę padėtį.

5715.

58Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkami taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5916.

60CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, kol nėra išnagrinėta civilinė byla ir nėra priimtas sprendimas nė vienos iš šalių naudai, t, y. kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs teismo procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą byloje, priteisti bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018). Atsižvelgiant į tai, kreditorės UAB „Kasybos technika“ patirtų išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas išnagrinėjus bylą iš esmės.

61Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

62skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „GRISTA“ atskirąjį skundą atmesti.

63Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

64Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorė kreipėsi į teismą, prašydama išduoti teismo įsakymą dėl 13... 7. 2.... 8. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui kreditorė pareiškime taip pat prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi tenkino... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kreditorės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama... 14. III. Atskirojo skundo ir atliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Skolininkė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 17. 5.1.... 18. iš pateikto kreditorės pareiškimo ir prie jo pridėtų įrodymų nėra... 19. 5.2.... 20. didelės reikalavimo sumos prezumpcija laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. 5.3.... 22. kreditorė pareiškime nenurodo iš esmės jokių argumentų, patvirtinančių... 23. 5.4.... 24. kreditorė savo pareiškime nepateikia jokių teiginių pagrindžiančių... 25. 6.... 26. Kreditorė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti... 27. 6.1.... 28. skolininkė praleido terminą atskirajam skundui paduoti, termino atnaujinti... 29. 6.2.... 30. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad spręsdamas... 31. 6.3.... 32. skolininkė, nei teikdama prieštaravimus dėl teismo įsakymo, nei skųsdama... 33. 6.4.... 34. atskirojo skundo argumentai, neva kreditorė nepateikė įrodymų, jog... 35. 6.5.... 36. skolininkė teikdama skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taip pat... 37. 6.6.... 38. skolininkė, teikdama atskirąjį skundą dėl nutarties nepateikė jokių... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 7.... 42. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 43. 8.... 44. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 45. 9.... 46. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad... 47. 10.... 48. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria... 49. 11.... 50. Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pareiškimui... 51. 12.... 52. Nagrinėjamu atveju kreditorė grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 53. 13.... 54. Nagrinėjamu atveju, skolininkė nei pirmosios instancijos teismui nei... 55. 14.... 56. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio... 57. 15.... 58. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 59. 16.... 60. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 61. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 62. skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „GRISTA“ atskirąjį skundą... 63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti... 64. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....