Byla 1-58-768/2018

1Panevėžio apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Donatui Jatužiui, sekretoriaujant Jūratei Buitvydienei, dalyvaujant prokurorei Linai Šimonienei, gynėjui advokatui Žygimantui Rutkauskui, kaltinamajam E. P., nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo įgaliotam atstovui advokato padėjėjui Dainiui Mažyliui,

2viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3E. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, ( - ), dirbantis ( - ) ūkyje pagalbiniu darbuotoju, gyv. ( - ) r., neteistas (teistumas išnykęs),

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 165 straipsnio 1 dalyje, 284 straipsnyje, 135 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnyje.

Nustatė

51.

6E. P. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2017 m. sausio 14 dieną, apie 23.00 val., ( - ), veikdamas su L. V. ir G. B., kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 165 str. 1 d. nutrauktas Biržų rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2017 m. vasario 3 d. patvirtintu 2017 m. vasario 2 d. prokuroro nutarimu BK 38 str. ir 212 str. 1 d. 5 p. pagrindais, tyčia, turėdamas tikslą pagąsdinti būsto šeimininką V. L., neteisėtai atvirai, prieš būsto savininko V. L. valią, rankomis traukdamas į save uždarytas duris, iš namo vidaus rankomis laikomas V. L., sulaužydamas durų rankeną ir taip atidarydamas gyvenamojo namo duris, L. V. namo viduje pripurškiant pipirinių dujų, pro duris įsibraudamas į V. L. priklausantį gyvenamąjį namą, tuo neteisėtai pažeidė asmens būsto neliečiamumą.

71.1.

8E. P., 2017 m. sausio 14 dieną, apie 23.00 val., ( - ), veikdamas su L. V., G. B. ir A. B., kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str. nutrauktas Biržų rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2017 m. vasario 3 d. patvirtintu 2017 m. vasario 2 d. prokuroro nutarimu BK 38 str. ir 212 str. 1 d. 5 p. pagrindais, viešoje vietoje, įžūliu, akivaizdžiai agresyviu ir moralės požiūriu nepriimtinu, aplinkinius šokiruojančiu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, t. y. pašalinių asmenų akivaizdoje, iš chuliganiškų paskatų, tyčia garsiai rėkdamas, rankomis traukdamas į save uždarytas duris, iš namo vidaus rankomis laikomas V. L., sulaužydamas durų rankeną ir taip atidarydamas gyvenamojo namo duris, L. V. name pripurškiant pipirinių dujų, pro duris įsibraudamas į V. L. priklausantį gyvenamąjį namą, nukentėjusiajam V. L. nubėgus slėptis į kitą kambarį ir užsirakinus duris, kumščiu smogdamas į užrakintas duris įlaužė durų fanerą, taip sugadindamas dvejas duris, tuo padarydamas – nukentėjusiajam V. L. bendrą 60 eurų turtinę žalą. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus V. L. gyvenamojo namo kieme, kumščiu išdauždamas automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), kuris priklauso S. L., kairės pusės galinį stiklą, A. B. kumščiu išdaužus minėto automobilio kairės pusės priekinį stiklą, taip apgadino nukentėjusiajai S. L. priklausantį automobilį ir tuo padarė nukentėjusiajai S. L. - bendrą 100 eurų turtinę žalą, šiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

91.2.

10E. P. 2017 m. spalio 7 d., apie 2.58 val., viešoje vietoje – ( - ) gatvių sankryžos, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia lazda sudavė smūgį U. B. į galvos sritį, nuo ko nukentėjusysis nugriuvo ant asfaltuotos kelio dangos, tuo padarydamas odos nubrozdinimus kaktos dešinėje ir dešinio viršausio srityje, poodines kraujosruvas dešinės akies vokuose, dešiniame dilbyje, dešinio nykščio srityje, kairiame žaste, krūtinės kairėje, kairėje blauzdoje, galvos kairės pusės smilkininio - momeninio kaulo įspaustinį lūžį, dešinio kaktinio kaulo lūžį išorinėje ir viršutinėje akiduobės sienoje, galvos smegenų sumušimą su ryškiais židininiais neurologiniais simptomais, kraujosruvas po kietuoju galvos smegenų dangalu nespaudžiančias smegenų, pakraujavimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, taip tyčia sunkiai sutrikdė U. B. sveikatą.

11Dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo ir viešosios tvarkos pažeidimų (veikos prieš L.)

122.

13Kaltinamasis E. P. teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad dėl 2017 m. sausio 14 d. konflikto su L. susitaikė ir padarytą žalą atlygino. Pripažįsta, kad dėl konfliktinės su V. ir J. L. situacijos, įsiveržė į jų namus, apgadino duris trenkdamas į jas kumščiu bei išdaužė jų automobilio šoninį langą. Parodė, kad konfliktas su L. prasidėjo tuomet, kai buvo nuplėšti ir į upę įmesti jų automobilio numeriai, kadangi jie manė, jog taip pasielgė jo brolis. L. dėl to skambinėdavo jam, todėl jis, jo brolis G. B., L. V. ir A. B., būdami neblaivūs, nuėjo pasikalbėti pas juos, tačiau į namus įleisti nebuvo, kviečiami ateiti į kiemą pasikalbėti, taip pat neišėjo. Traukė į save uždarytas namo duris norėdamas jas atidaryti, tačiau rankena sulūžo. Neteisėtai patekęs į namo vidų, trenkdamas kumščiu į kitas duris jas apgadino – įlaužė fanerą. Išeidamas iš namo išdaužė kieme stovėjusio automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), kairės pusės galinį stiklą.

142.1.

15Be kaltinamojo kaltės pripažinimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo ir viešosios tvarkos pažeidimų, jo kaltė grindžiama ir kitais, byloje ištirtais įrodymais:

162.1.1.

17Nukentėjusiojo V. L. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad jis įvykio vakarą, būdamas neblaivus, skambino E. P. priminti, jog nustotų kabinėtis. Pastarasis kvietė jį išsiaiškinti santykių prie sankryžos, tačiau atsisakęs tai daryti pasakė, tegul patys ateina. Po kurio laiko išgirdo beldimą į duris. Atidaręs duris pamatė G. B., o prie automobilio – L. V.. Kieme bekalbant su G. B., iš už kampo išbėgo E. P., kuris jį puolė, todėl jis bėgo į namo vidų, darė duris, o E. P. bandė jas atidaryti, laikė durų rankeną, kuri lūžo. Tuomet jis su žmona nubėgo į kitą kambarį užsirakinti, matė, kaip į virtuvę įeina ir E. P.. Būdami kitame kambaryje girdėjo purškiamų dujų šnypštimą, pajuto trenksmą (smūgį iš rankos ar kojos) į duris. Šios durys taip pat buvo apgadintos. Po to jis pasišalino. Girdėjo kaip namuose ir kieme E. P. vartojo necenzūrinius žodžius. Kada dužo automobilio stiklai pasakyti negali. Padaryta žala atlyginta, kaltinamajam pretenzijų neturi – jis atsiprašė, su juo susitaikė (t. 3., b. l. 19-21, 25-26, 32-34).

182.1.2.

19Nukentėjusiosios S. L. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad nors automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) priklauso jai, tačiau juo naudojasi jos sūnus V. L.. Automobilis laikomas jo namuose, adresu ( - ). Žino, kad jaunuoliai sūnui padarytą žalą atlygino, su juo susitaikė. Ji pretenzijų jiems taip pat neturi (t. 3, b. l. 41-42).

202.1.3.

21Liudytojos J. L. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, jog įvykio metu buvo namuose. Girdėjo, kuomet mamai skambino telefonas, tačiau ji atsisakė su skambinančiuoju kalbėti. Po kurio laiko išgirdo beldimą į duris, pamatė įeinančius E. P., L. V.. Vyras ją įstūmė į virtuvę ir laikė duris, bandė užsirakinti, tačiau rankena lūžo ir „Č.“ pateko į vidų. Tada jie su vyru nubėgo į kambarį, kuriame užsirakino, girdėjo spyrį ar trenksmą į duris, kurios nuo smūgio buvo apgadintos. Dėl įvykio labai išsigando (3 t., b. l. 46, 48-49).

222.1.4.

23Liudytojos D. G. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, jog nors įvykio vakarą buvo stipriai neblaivi, tačiau matė, kaip žentas V. L. išėjęs į lauką po kurio laiko įbėgo į kambarį kartu su dukra ir užsirakino. Jaunuolis vardu „Č.“ taip pat įbėgo į virtuvę, tačiau ką jis darė – nepamena dėl girtumo. Verandoje taip pat matė tris asmenis (t. 3, b. l. 55-56)

242.1.5.

25L. V., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, apklausto ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju parodymais, kad įvykio vakarą kartu su E. P., G. B. ir A. B., būdami neblaivūs, nuėjo pas V. L., kadangi pastarasis skambinėjo E. P.. G. B. tarpduryje stovintį V. L. įkalbinėjo išeiti pasikalbėti, kuomet E. P. pradėjo bėgti V. L. link. Pastarasis uždarė duris, o E. P. siekė jas atidaryti. Atidarius duris E. P. įbėgo į namo vidų, jis su G. B. taip pat įėjo, jis papurškė dujų, išėjo į lauką, kas vyko namo viduje nematė. Po to E. P. išbėgo. Išgirdo dūžtantį stiklą, mano, jog E. P. išdaužė automobilio langą. Gailisi taip pasielgęs, su nukentėjusiaisiais susitaikė, žalą atlygino (t. 3, b. l. 67-68, 81-82, 96-97).

262.1.6.

27G. B., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, apklausto ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju parodymais, jog kartu su broliu, L. V. ir A. B. nuėjo pas V. L.. Besikalbant su V. L. tarpduryje, E. P. pradėjo bėgti V. L. link, todėl pastarasis įbėgo į namus, užsidarė duris. E. P. bandė atidaryti duris, o jas atidaręs, įbėgo į namo vidų. Kas vyko toliau – nematė. Išbėgęs E. P. ėjo paskutinis, kuomet išgirdo dūžtantį stiklą (3 t., b. l. 114-115, 128-129).

282.1.7.

29A. B., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, apklausto ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju parodymais, kad įvykio vakarą E. P. pradėjo skambinėti V. L., todėl jis kartu su L. V., E. P. ir G. B. nuėjo pas jį. E. P. sukonfliktavo su V. L., kuris nubėgo į namus, o E. P. tuo tarpu trankė jo namų duris. Nematė išlaužtų durų, tačiau kažkokį bambtelėjimą girdėjo.E. P. nusivedė savo namų link. Eidamas tyčia trenkė į kieme stovėjusį automobilį, išdauždamas jo langą. Kitą langą išdaužė E. P.. Savo kaltę pripažįsta visiškai, gailis taip pasielgęs, padarytą žalą atlygino, su nukentėjusiaisiais susitaikė (3 t., b. l. 161-162, 174-176,189-190).

302.1.8.

31Pareiškimu apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolu, iš kurio matyti, kad užfiksuota įvykio vieta - ( - ), namas, kurio veranda apkalta plastikinėmis lentelėmis, lauko durys šarvuotos, rudos spalvos. Pro šias duris patenkama į verandą, iš jos, pro šarvuotas juodos spalvos duris - į virtuvę. Namo durų rankena iš vidinės pusės mechaniškai pagadinta. Virtuvėje, kairėje pusėje esančios rudos spalvos durys – mechaniškai pažeistos. Namo kieme stovinčio automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) kairės pusės priekiniai ir galiniai durų stiklai išdaužti (t. 3, b. l. 1-6).

322.2.

33Taigi, teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad šiuo atveju baudžiamojoje byloje yra užtektinai duomenų, pagrindžiančių kaltinamojo E. P. kaltę 2017 m. sausio 14 d. padarius nusikalstamas veikas L. atžvilgiu. Kaltinamajam inkriminuotos nusikalstamos veikos teisingai ir pagrįstai kvalifikuotos pagal BK 165 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnį.

34Dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos pažeidimo (veikos prieš U. B.)

353.

36Kaltinamasis E. P. teismo posėdžio metu savo kaltės dėl nusikalstamų veiksmų prieš U. B. nepripažino ir paaiškino, jog 2017 m. spalio 7 d. iš vakaro jam paskambino neblaivus R. T., nukentėjusiojo U. B. draugas ir jo buvusios merginos sūnėnas, iš ( - ) kaimo, kuris pasiūlė susitikti ( - ) kaime – jis sutiko, nors žinojo, jog asmenys iš kito kaimo mėgsta kelti konfliktus. Kartu su L. V., G. B., R. P. ėjo, būdami visi neblaivūs, į paskirtą vietą – prie tarptautinio kelio pėsčiomis, jokių lazdų kartu pasiėmę nebuvo. Atėję matė du stovinčius automobilius įjungtomis šviesomis, kurie po įvykio važinėjo pro jo namus. Susitikimo vietoje prie jo priėjo V. V., su kuriuo apsižodžiavo. Pamatęs, jog jis rankoje turi medinį pagalį, kuriuo, kaip suprato, ruošėsi jam trenkti, papurškė į jį dujų iš savigynai turimo dujų balionėlio ir pradėjo su draugais bėgti atgal, kai pajuto pagalių krušą į savo nugarą, dėl ko atsirado nugaros patinimas. Parbėgus namo atvyko policija ir jį išsivežė. Koks turėjo būti susitikimo tikslas nežino, tačiau žino, jog jaunuoliai iš ( - ) jo nemėgsta. Parodė, jog įvykio metu viso matė 10-15 žmonių, tame tarpe ir A. P.. Su nukentėjusiuoju yra konfliktavęs praeityje, bet jau buvo susitaikęs. Įvykio metu jo nematė, nežinojo, jog jis susitikimo vietoje taip pat buvo. Mano, jog jam galėjo trenkti R. G., nes jis mėgsta muštis, ne kartą į jo kaimą atvažiavo su lazdomis, be to, jis kartu su nukentėjusiuoju vyko į ligoninę.

373.1.

38Nukentėjusysis U. B. parodė, jog nors kaltinamąjį pažįsta, tačiau jie nėra draugai. Pamena, jog įvykio vakarą kartu su S. J., R. T., V. V., R., R. G., A. P., Ž. K., N. Z., K. V. šventė jo grįžimą iš užsienio, visi vartojo alkoholį. Po 22.00 val. nieko nebepamena, pabudo ligoninės palatoje po 3 dienų. Draugai R. G., Ž. K. ir kiti, atvykę į ligoninę, sakė, jog jie buvo nuvažiavę aiškintis dėl A. P. išdaužto automobilio lango, kuomet sukonfliktavus, E. P. trenkė iš „penketuko“ jam į galvą, dėl ko šis nukrito. Draugai – R. G., Ž. K. ir kiti atvažiavo pas jį į ligoninę ir pasakojo, kad jie visi nuvažiavo aiškintis dėl A. P. išdaužto automobilio lango, dėl ko ir įvyko konfliktas. Dėl įvykio patirtų sveikatos sužalojimų vartojo įvairius vaistus, gydėsi ligoninėje, tęsė reabilitaciją sanatorijoje, liko liekamieji reiškiniai, nors kai kurie sutrikimai beveik atsistatė (atmintis, regėjimas). Patyrė 502,12 eurų turtinės ir 25 000 eurų neturtinės žalos. Draudimas išmokėjo 1 200 Eur ar 2 000 Eur išmoką. Neigė, jog jį galėjo sumušti giminaitis R. G.. Iš draugų pasakojimų suprato, jog draugai įvykio metu turėjo lazdas.

393.2.

40Liudytojas A. K. parodė, kad įvykio vakarą dirbo – saugojo sandėlį. Matė, jog į sandėlių pusę važiuoja automobiliai, kurie sustojo ant kelio. Iš jų išlipę asmenys, kiek jų tiksliai buvo – nesimatė, atsidarę automobilio bagažinę, išsiėmė pagalius. Išgirdęs riksmus išėjo į lauką, atstumas nuo jo iki įvykio vietos – apie 200 metrų. Matė, jog dalis jaunuolių nubėgo ( - ) kaimo link, kiti – nebėgo. Į Įvykio vietą nuėjo atvykus policijai ir greitajai pagalbai. Nematė kaip atrodė ant kelio gulintis sužalotas žmogus. Prie jo buvo jaunuolio draugai. Lazdų nebebuvo, kalbos apie įvykį taip pat. Prieš tai iš įvykio vietos išvažiavo vienas automobilis. Įvykio vietoje E. P. nematė.

413.3.

42Liudytojas S. J. parodė, jog E. P. pažįsta iš matymo. Įvykio vakarą buvo pas nukentėjusįjį, šventė jo sugrįžtuves. Viso buvo apie 12 žmonių, visi vartojo alkoholį. Po vidurnakčio R. T. pradėjo skambinėti E. P., pokalbį girdėjo - kaltinamasis siūlė atvažiuoti ir viską išsiaiškinti, vartojo necenzūrinius žodžius. Nežino kodėl buvo skambinėjama. Vėliau sužinojo, jog R. T. paprašė G. B. duoti E. P. telefono numerį. G. B. atsisakė taip pasielgti, tačiau E. P. pats paskambino ir pradėjo aiškintis. Nežino, ką kaltinamasis norėjo tuo pasakyti kviesdamas. Vėliau atvažiavo A. automobilis ( - ), į kurį sutilpę 9, išvažiavo į ( - ) k. Jis važiavo, nes norėjo padėti draugams. Kad išdaužtas automobilio langas yra konflikto priežastis sužinojo kitą dieną. Susitikimo vietoje matė E. P. ir jo draugus, jų buvo 5. Jis jokio pagalio ar kito daikto pasiėmęs nebuvo, nematė, jog kiti taip pat būtų ką nors turėję, bet gal kažką ir pasiėmė, kas buvo po ranka. Vėliau V. V. sakė, jog turėjo pagalį. Pirmas į jaunuolių iš ( - )k. pusę ėjo V. V., iš kitos pusės – E. P.. Atstumas iki nukentėjusiojo buvo iki pusantro metro, iki E. P. – apie 4 metrus. Tuo metu G. B. atėjo prie jo, taikiai kalbėjosi. Pokalbio metu pamatė kaip E. P. purškė aerozolį į V. V.. Pastarasis atsitraukė ir nukentėjusysis buvo pirmas. E. P. abiem rankomis mojo pagaliu, po ko U. B. nugriuvo ant asfalto. Tada E. P. ir kiti pradėjo bėgti, jie bandė juos pavyti, bet nesėkmingai. Grįžo prie sąmonės netekusio U. B.. Matė, kad E. P. ateinant turėjo kažką rankose, apie pusė metro ilgio daiktą. E. P. mostas buvo kaip keliant, iš apačios abejomis rankomis, šoninis smūgis. Matė, kaip atliko smūgį, kaip krito U. B.. Tai matė ir A. P., R. T., L. A., R. G.. Atvykus policijai nurodė, kad smūgį sudavė kaltinamasis.

433.4.

44Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, bet jie nėra draugai. Įvykio vakarą kurį laiką šventė kartu su nukentėjusiuoju, vėliau išėjo namo. Apie 1.00 val. nakties jam paskambino V. V. ir pasakė, jog nori važiuoti aiškintis dėl E. P. išdaužto jo automobilio stiklo, nes jis žalos atlyginti nesutiko. Pasikvietė L. A. ir nuvyko pas nukentėjusįjį, o paskui visi į ( - )kaimą. Ėjo vieni prieš kitus. Jis ir S. atsistojo prie kaltinamojo brolio G. B., kuris rankose jokių daiktų neturėjo, visi kalbėjosi taikiai, kai pamatė, kaip E. P. pučia dujas į V. V.. V. V. atsitraukė, o nukentėjusysis gal norėjo patraukti jį į šoną, ir tuo metu matė, kaip kaltinamasis trenkė nukentėjusiajam. Jis stovėjo 5-10 metrų atstumu nuo nukentėjusiojo. Nematė, kad kaltinamasis būtų atsinešęs pagalį, tačiau matė, jog kažką laikė rankose – galbūt dujų balionėlį. Matė, jog E. P. mostas buvo iš apačios į viršų, šoninis smūgis ir U. B. nukrito. Vieni pasiliko prie ant žemės gulinčio draugo, kiti – vijosi kaltinamąjį ir jo draugus (E., G., R., L., A.). Teigė, jog E. P. pradėjo skambinėti, o važiavimo iniciatoriai iš jų pusės buvo R. ir K., jie taip pat skambinėjo. Pagalys – medinis statybinis „penketukas“ buvo daugiau kaip metro ilgio, jį atsinešė V. V., kuris, papurškus į jį dujas, metė pagalį, kurį pakėlė kaltinamasis. Nukentėjusysis puolė ginti V. V. ir pastūmė kaltinamąjį. Jis pats jokių įrankių neturėjo, matė, jog kiti turėjo gal du pagalius. Jo automobilyje buvo rastas perlaužtas pagalys, kurį įdėjo Robertas.

453.5.

46Liudytojas R. G. parodė, jog kaltinamąjį pažįsta, įvykyje dalyvavo. Pas nukentėjusįjį švęsti jo sugrįžtuvių susirinko A., V., R. ir kiti. A. pasakė, jog E. P. išdaužė jo automobilio stiklą. Bešvenčiant iš R. T. telefono buvo paskambinta G. ir prašyta E. P. telefono numerio, tačiau jis jo nedavė. Vėliau į R. telefoną paskambino pats E. P. - prasidėjo konfliktas telefonu, sakė patiems atvažiuoti ir viską išsiaiškinti. E. P. skambino gal 3-4 kartus, todėl po vidurnakčio nutarė nuvažiuoti, jei kviečia. V. paskambino A., jis atvažiavo kartu su draugu L.. Nutarė pasiimti kažką apsigynimui, jei užpultų, tačiau nematė, kas ką pasiėmė. Nuvažiavo į ( - )k., prie ( - ) bokštų. Netrukus pamatė ateinančių 5-6 žmonių siluetus. V. pradėjo eiti pirmas, paskui U., tada K. su R. ir visi ėjo jų link. V. su pagaliu rankose susitiko su E. ir E.iš karto V. papurškė dujomis. Tuo tarpu V. išmetė rankose turėtą pagalį į jaunuolių iš ( - )k. pusę ir atsitraukė. Tada jis, eidamas V. link, pamatė kaip krenta U. (nuo jo buvo gal 5-10 metrų atstumu), o prieš jį stovėjo E. ir buvo pasiruošęs trenkti. Nematė paties smūgio, bet suprato, jog E. P. trenkė U. B., kadangi tik E. P. buvo priekyje jo. U. gulėjo be sąmonės, o jie puolė vytis jaunuolius iš ( - )k., nepavijus grįžo atgal, iškvietė greitąją pagalbą, kartu išvažiavo į ligoninę. Pažino iš jaunuolių tik kaltinamąjį ir jo brolį. Kai kas iš jų (( - )k. jaunuolių) turėjo kažką rankose, pats nešėsi apdirbtą šluotos kotą.

473.6.

48Liudytojas T. N. parodė, jog kaltinamąjį pažįsta iš matymo. Su nukentėjusiuoju gyvena tame pačiame kaime. Į įvykio vietą atvyko jau po įvykio A. paprašius. Į automobilį įsėdę neblaivūs K., R. ir S. kalbėjo, jog U. su pagaliu trenkė E.. Juos paleido savo kaime. Po įvykio girdėjo, jog Ugnius ligoninėje. Į kaimų konfliktus nesikiša.

493.7.

50Liudytojas K. V. parodė, jog yra nukentėjusiojo pusbrolis, dalyvavo įvykyje, kaltinamąjį pažįsta iš matymo. Įvykio vakarą susirinko pas U., visi vartojo alkoholį, likus 9 asmenims palietė temą dėl išdaužto A. P. automobilio lango, todėl nutarė išsiaiškinti dėl nuostolių atlyginimo. Iš R. T. telefono paskambino Laurynui ir paprašė atsiųsti E. P. telefono numerį. Po kelių minučių į Roko telefoną paskambino pats E. P.. Prasidėjo žodinis konfliktas, kvietė atvažiuoti išsiaiškinti. Po dar kelių panašaus pobūdžio E. P. skambučių nutarė nuvažiuoti išsiaiškinti, manė sumokės už langą ir išsiskirstys. Daugiausiai dėl susitikimo tarėsi R.. A. P. atvažiavo su draugu L., visi nuvažiavo į ( - )k. prie ūkininko ( - ) angarų. Laukė su įjungtomis automobilio šviesomis. Pasirodė gal 5-6 žmonės. V. išėjo pirmas, jis iš paskos (kokių 5 metrų atstumu), matė V. prieinantį prie E. ir pastarojo pučiamas dujas į jį. Tuo metu V. išmetė pagalį, susiėmė už veido. Paspartinęs žingsnį V. link, metė pagalį į jaunuolių iš ( - )k. pusę norėdamas juos pagąsdinti, bet pagalys nukrito ant žemės neliesdamas nei vieno žmogaus. Jų kompanijoje pagalių nematė. Tuomet pajuto pagalio ar strypo smūgį į dešinį petį, susigūžė ir apsisuko automobilio link. Eidamas pamatė gulintį U., tačiau kas jį sužalojo nematė. Vijosi jaunuolius iš ( - )k., bet nepavijo. Grįžę iškvietė greitąją pagalbą. Į ligoninę su U. išvažiavo R.. Važiuojant S. sakė, jog U. sužalojo E., be to, įvykio vietoje girdėjo žodžius „ką padarei Č.?“. Iš to suprato, jog U. sužalojo E.. Įvykio metu jis irgi turėjo „penketuką“, pasiėmė iš U. daržinės. Kiti jo kompanijos dalyviai taip pat turėjo pagalių savigynai, nors manė susitars draugiškai. Po įvykio nukentėjusiojo sveikata suprastėjo – dažnai svaigsta galva, sunku vairuoti, nakties metu vairuodamas nemato.

513.8.

52Liudytojas L. A. parodė, kad kaltinamojo nepažįsta, nukentėjusįjį – šiek tiek. Įvykio vakarą buvo ( - ) kuomet paskambinęs A. paprašė pavežti. Iki kaimo atvyko savo automobiliu, toliau visi važiavo su A.. Tik visiems važiuojant suprato, jog vykstama aiškintis santykių. Kai kurie iš jų turėjo pagalius, jis – ne. Sustojo ant kelio. Matė ateinančius jaunuolius, rankose jie nieko neturėjo. V. su pagaliu rankoje ėjo pirmas kaltinamojo link, už jo – U.. E. P. likus 1 metrui iki V. papurškė dujų, o pastarasis metė pagalį ir pataikė E. P. į petį. Tada E. į jį mestu pagaliu, keldamas pagalį nuo žemės, užsimojo ir trenkė U., pataikydamas jam į galvą. Nuo smūgio U. griuvo ir nebeatsikėlė, o jaunuoliai iš ( - )k. pradėjo bėgti. Buvo 20 metrų atstumu, viską matė, buvo blaivus. Konfliktą pradėjo „Č.“, pūsdamas dujų balionėliu. Nematė, jog dar kažkas būtų mušęsi ar stumdęsi.

533.9.

54Liudytojas A. V. parodė, jog E. P. yra jo draugas. Įvykio vakarą sulaukė E. P. skambučio, iš kurio suprato, kad atvažiuoja jaunuoliai iš ( - ) k., kurie ieško problemų. Nuėjo visi – jis, E., G., R.. Jokių pagalių pasiėmę nebuvo, tik E. turėjo dujų balionėlį. ( - ) bokštų link ėjo labiausiai atsilikęs – apie 300 metrų, kuomet išgirdo E. raginimą bėgti, suprato – muštynės baigtos. Jaunuoliai iš ( - ) k., dar juos vaikėsi, po to išsiskirstė. Būdamas atsilikęs nei smūgių, nei purškiamų dujų nematė. Po įvykio girdėjo, jog U. nuo savų pagaliu gavo. Dėl susitikimo tarėsi L. V., kas pirmas skambino nežino. Žino G., N., jie visuomet puola ant E..

553.10.

56Liudytojas L. V. parodė, jog įvykio vakarą leidžiant laiką kartu su E., G., R. ir A. jam paskambino R. T., kuris norėjo pakalbėti su E., kuriam ir perdavė telefono ragelį. E. pasakė, jog atvažiuoja vaikinai iš ( - ) k., kurie siūlė E. į galvą, kvietė susitikti, todėl nuėjo visi. Iš ( - ) k., atvažiavo daug jaunuolių. Kai nuėjo, jie jau jų laukė išlipę iš automobilio. Pirmas ant jų pradėjo pulti V. V., stumdytis su E., kuris jį atstūmė atgal. Tuomet kiti pradėjo į juos mėtyti pagalius, jie pradėjo bėgti. Nubėgo į G. namus, vėliau išsiskirstė. Žino, jog įvykio metu nukentėjo U., tačiau kaip tai atsitiko nematė, sužinojo vėliau. Susitikimą organizavo, visiems skambinėjo neblaivus R. T..

573.11.

58V. V. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įvykio išvakarėse buvo su draugais – U. B., K. V., R. G., R. T., R. B., A. P. ir S. J., visi vartojo alkoholį. Pradėjo kalbėti apie tai, jog reiktų pasiaiškinti su E. P. dėl A. P. išdaužto automobilio stiklo, nes jis nesumokėjo už nuostolius. R. parašė E., susitarė susitikti prie ( - )k. esančių sandėlių. Visi buvo girti, pasikvietė blaivų vairuotoją L. A., visi vyko vienu automobiliu. Susitikimo metu E. buvo dar su 4 asmenimis. Konfliktą planavo išspręsti taikiai, jokio įrankio rankose neturėjo. Pagalius turėjo K., U., S.. E. ir jo draugai taip pat turėjo pagalius. Jis priėjo prie E. pasikalbėti ir gal jo kūno laikysena atrodė agresyviai, dėl ko E. galėjo neteisingai įvertinti. E. staiga jam į veidą papurškė dujų. Kai atsisuko, pamatė, kad U. guli be sąmonės. E. su savo draugais staigiai pabėgo. Tada jam R. pasakojo, kad kai E. į jį purškė dujas, U. puolė jį ginti, todėl E. atėmęs iš pastarojo pagalį, juo trenkė jam pačiam – U.. Jis pats to smūgio nematė (1 t., b. l. 124-125).

593.12.

60Papildomos apklausos metu V. V. parodė, kad pirminiai parodymai nėra tikslūs, todėl patikslino, jog įvykio vakarą R. paskambino E. ir pakvietė susitikti. Susitarus dėl susitikimo, kai kurie draugai iš U. malkinės pasiėmė pagalius, kažkas nulaužė grėblio kotą, taip pat pasiėmė „penketukus“ gal apie 1 metro ilgio. Pats jokių pagalių neėmė. Jis paskambino A., pakvietė ateiti, o šis savo draugą L. A.. Visi: jis, A., U., S., R., R., R., K. susėdo į A. ( - ). Vėliau matė, kad bagažinėje buvo pagalių. Vienas pagalys buvo automobilio salone. Nuvažiavo beveik iki ( - )k., sustojo ant pagrindinio kelio, ties ( - ) ferma, angarais. Atvykus dar E. P. nebuvo. Jis pasiėmė iš bagažinės grėblio kotą, kad pagąsdinti. Su pagaliais matė U., R. ir K.. Tada pamatė ant kelio ateinat E.. Jo kompanija buvo lyg ir iš 4 asmenų. E. buvo be pagalio ar kiti du jaunuoliai buvo su pagaliais - nematė. Tada pamatė G. B., kuris buvo be pagalio. Jis pirmas ėjo E. link, turėjo grėblio kotą, kurį laikė nuleidęs, kas ėjo iš paskos – nematė. Kontakto su E. nebuvo. E. iš karto pradėjo purkšti dujas į veidą. Jis iškart numetė pagalį kažkur, nematė kur. Buvo užsimerkęs, nes labai graužė akis. Iki to susitikimo buvo necenzūrinių žodžių iš abiejų pusių. Jis nebematė, kas vyko, negirdėjo smūgių, tik draugų šūksnius „U., U.“. Kai prasivalė akis, pamatė gulintį U., o E.su kompanija nebebuvo. Tada automobiliu kartu su S., L. ir K. važinėjo ir ieškojo E.. Visų draugų pagalius jis išmėtė į laukus šalia įvykio vietos. Žino, kad pas A. automobilyje policija rado pagalių, mano, kad tie pagaliai buvo net nepaimti į tą susitikimą, nes ne visi draugai buvo su pagaliais. Rankose turėtų pagalių niekas į automobilį negrąžino. Pirmoje apklausoje jis sakė, kad iš R. sužinojo, jog įvykio metu iš U. E. atėmė pagalį ir tuo pačiu pagaliu sužalojo U.. Nežino ar tai tiesa, nes visi visko po įvykio prikalbėjo, buvo visokių versijų. Kai kurie draugai buvo labai girti ir negalėjo visko matyti. Blaiviausi buvo jis, A., o blaivus buvo L. R. buvo išgėręs. U., R., R., K. ir S. buvo tikrai labai girti. Pirmoje apklausoje sakė netiesą, kad buvo du automobiliai iš jų pusės ir kad jis pats neturėjo pagalio, nes tai buvo po įvykio, pergyveno dėl draugo, labai gailisi, kad davė netikslius parodymus. Šia apklausa pasakė visą tiesą. (1 t., b. l. 126-127).

613.13.

62R. B. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įvykio vakarą buvo pas U. B., vartojo alkoholį. Po vidurnakčio dalis asmenų nusprendė vykti aiškintis santykių dėl išdaužto lango su „Č.“, todėl į A. P. automobilį sušokęs kartu su V., A., K., U., G. ir dar keliais jaunuoliais važiavo prie ( - ) angarų. Būdamas bagažinėje jokių įrankių nematė. Belaukiant jaunuolių iš ( - )k. jokių įrankių niekas neturėjo, tačiau išvydus, jog kai kurie iš atėjusių jaunuolių turi lazdas, jie taip pat jas pasiėmė iš automobilio, tame tarpe ir jis. V. ėjo pirmas, paskui U., vyko konfliktas. Matė kaip V. pripurškė balionėliu dujų, matė, kad ant žemės guli U., tačiau kodėl ir kaip jis nugriuvo nematė. Liko prie U., kiti vijosi atėjusius jaunuolius. Smūgių niekam nesudavė, nematė, jog kas muštųsi ar stumdytųsi. Važiavo kartu dėl kompanijos, kito tikslo neturėjo (1 t., b. l. 196-197).

633.14.

64R. T. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog įvykio metu buvo pas U., kuomet išėjo kalba apie A. automobilio išdaužtą stiklą. Būdami neblaivūs nusprendė išsiaiškinti santykius su E., norėjo, jog jis atlygintų padarytą žalą. Po vidurnakčio paskambino L. V., kuris yra „Č.“ draugas, tačiau jis pastarojo numerio nepasakė. Netrukus paskambino pats E. ir pasakė, jei norit – atvažiuokit, išsiaiškinsim, pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius. E. skambino dar keletą kartų, išprovokavo juos atvažiuoti. A. atėjo su L., visi nusprendė savigynai pasiimti pagalius, nes E. linkęs muštis, purkšti dujomis. R. pasiėmė ilgą pagalį, U., K. ir V. pasiėmė „penketukus“, juos dėjo ir į automobilio bagažinę, ir į automobilio saloną. Susitikus prasidėjo bendravimas nezenzūriniais žodžiais, įvyko konfliktas. V. E. papurškė dujų, tuomet V.metė pagalį. Pats nematė, jog kas ką nors muštų pagaliais, vėliau sužinojo, jog „Č.“ užmušė U.. Šalia U. gulėjo perlūžęs „penketukas“. Vėliau sužinojo, jog K. taip pat gavo smūgį į nugarą, tačiau iš ko ir nuo ko nežino. Kvietė greitąją. Su L. ir S. vyko ieškoti pabėgusio E., tačiau jo neradę grįžo prie U. (t. 1., b. l. 116-117, 120-121).

653.15.

66R. P. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog įvykio vakarą, apie vidurnaktį, jam parašė L. V., jog atvažiuoja vaikinai iš ( - ) k. ir reikia pagalbos. Suprato, jog bus muštynės. Dviračiu numynus prie E. P. namų jau buvo susirinkę A. V., L. V., E. P., G. B.. Laukė stovėdami, kol iš kitos kompanijos paskambino ir pasakė tikslią susitikimo vietą – ( - ) bokštai. Pirmi susitikti ėjo „Č.“, jo brolis ir A.. Jis su L. ėjo iš paskos. Atėjus ant kelio iš automobilių pradėjo lipti iki 10 jaunuolių (V. V., A. P., U. B., G. ir kt.) su medinėmis ilgomis lazdomis. „Č.“ su V., kuris turėjo ilgą pagalį, apsistumdė, tuomet „Č.“ papurškė jam dujų, visi kiti pradėjo juos pulti, o jis pradėjo bėgti. Matė, jog bėga ir L.. E. bėgo paskutinis. Vėliau susitiko prie G. namų. Nematė, jog kas suduotų smūgius, susistumdė tik „Č.“. Jie jokių įrankių ar ginklų neturėjo, apie įvykio metu sužalotą asmenį sužinojo internetinėje grupėje. Apie šio asmens sužalojimo aplinkybes nieko nežino (t. 2., b. l. 38-39, 40-41).

673.16.

68Iš liudytojo V. V. parodymų patikrinimo vietoje metu matyti, kad ( - ) rajone, ( - )mstl., ( - ) gatvėje prie važiuojamosios kelio dalies, pievoje rasti du mediniai pagaliai - vienas 54 cm ilgio 5x5 cm pločio, antras 83 cm. ilgio 5x5 cm pločio, kuriuos sudėjus nustatyta, kad jie sudarė vieną objektą. Taip pat rastas medinis pagalys, apvaliai nutekintas, 150 cm ilgio. (1 t., b. l. 131-135, 136, 137-148, 149-150, 151).

693.17.

70Iš automobilio ( - )“, valst. Nr. ( - ) apžiūros protokolo matyti, kad rasti ir paimti du mediniai pagaliai, nustatyta, kad galimai iki perlūžimo jie sudarė vieną objektą. (1 t., b. l. 177-180, 181-182).

713.18.

72Iš liudytojo K. V. parodymų patikrinimo vietoje metu matyti, kad jis patvirtino savo parodymus (2 t., b. l. 9-11, 12-16).

733.19.

74Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad E. P. kūne išorinių sužalojimų nerasta (2 t., b. l. 192).

753.20.

76Iš apžiūros protokolo, kuriuo buvo atliktas 2017 m. spalio 13 d. reikalaujamų daiktų pateikimo protokolu iš E. P. paimtų drabužių – sportinių kelnių ir švarkelio, avalynės – sportinių batelių tyrimo matyti, jog ant sportinio švarkelio „ADIDAS“, „CLIMA PROOF“ priekinėje dalyje, kairėje pusėje nuo užtrauktuko 1,5 ir nuo švarkelio apatinio krašto 6 cm. yra netaisyklingos formos ištepimas apie 1,5 cm skersmens. Ištepimas rusvos spalvos, panašus į kraujo (galimai plauto) dėmę. Šalia yra dar panašios kilmės nedidelių ištepimų. (2 t., b. l. 115-116, 153-155, 156-161).

773.21.

78Iš 2017 m. spalio 26 d. savanoriškų daiktų pateikimo protokolo iš VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės paimtų nukentėjusiojo U. B. drabužių - džemperio „NIKE“, marškinėlių „NIKE“, kelnių „NIKE“ ir avalynės - sportinių batelių „FILA“ apžiūros matyti, jog U. B. džemperis „NIKE“ ir marškinėliai „NIKE“ yra su rusvos spalvos ištepimais, kurie panašūs į kraujo (2 t., b. l.105-106, 124-126, 127-132).

793.22.

80Iš protokolo – pareiškimo matyti, jog E. B. kreipėsi į policiją dėl savo sūnaus U. B. sumušimo 2017 m. spalio 7 d., apie 2.00 val., ( - ) r., ( - )k., kuris dėl sunkių sužalojimų gydomas VšĮ Panevėžio Respublikinės ligoninės reanimacijos skyriuje. Nurodė, jog sūnų sužaloti galėjo E. P. (1 t., b. l. 11).

813.23.

82Iš Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresniojo tyrėjo D. K. tarnybinio pranešimo „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ matyti, kad 2017 m. spalio 7 d., apie 3.00 val., ( - ) r., ( - )k., ( - ) gatvėje, prie ( - ) gatvių sankryžos, viešoje vietoje, kitų piliečių akivaizdoje buvo sumuštas U. B., galimai suduodant lazda per galvą. U. B. dėl galvos sumušimo išvežtas į VšĮ Panevėžio Respublikinę ligoninę. (1 t., b. l. 13).

833.24.

84Iš 2017 m. spalio 7 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog įvykio vieta yra ( - ) r. ( - )k., ties ( - ) gatvių sankryža. gatvės važiuojamojoje dalyje rasta ir paimta medinės nuolaužos, dujų balionėlis „POLICE SECURITY“ (1 t., b. 1. 40-42, 43, 44-45).

853.25.

86Iš 2017 m. spalio 7 d. papildomos įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad ( - ) rajone ( - )mstl., ( - ) gatvėje, rasti ir paimti 2 vnt. metalinių strypų, 1 vnt. medinis pagalys (1 t., b. 1. 49-52, 53-57).

873.26.

88Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - )) matyti, jog: U. B. nustatyta odos nubrozdinimai kaktos dešinėje ir dešinio viršausio srityje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešiniame dilbyje, dešinio nykščio srityje, kairiame žaste, krūtinės kairėje, kairėje blauzdoje, galvos kairės pusės smilkininio - momeninio kaulo įspaustinis lūžis, dešinio kaktinio kaulo lūžis išorinėje ir viršutinėje akiduobės sienoje, galvos smegenų sumušimas su ryškiais židininiais neurologiniais simptomais, kraujosruvos po kietuoju galvos smegenų dangalu nespaudžiančias smegenis, pakraujavimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais. Sužalojimai padaryti ne užilgo iki pristatymo į ( - ) ligoninę, t. y. 2017 m. spalio 7 d., 4.45 val.; nustatyti sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais, kuo galėjo būti lazda, galvoje - mažiausiai 2 trauminiais poveikiais, kitose kūno srityse - 5 trauminiais poveikiais; remiantis sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1, 6.6.2 punktais, U. B. nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas; anksčiau sirgtos ligos ir patirti sužalojimai U. B. sveikatos sutrikdymo mastui įtakos neturėjo. (2 t., b. l. 166-167).

893.27.

90Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus papildomos specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad nustatyta: pagal U. B. nustatytų sužalojimų pobūdį ir lokalizaciją, yra tikėtina, jog galvos kairės pusės smilkininio - momeninio kaulo įspaustinis lūžis galėjo būti padarytas suduodant smūgį lazda; odos nubrozdinimai kaktos dešinėje ir dešinio viršausio srityje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešinio kaktinio kaulo lūžis išorinėje ir viršutinėje akiduobės sienoje, tikėtina, galėjo būti padaryta nugriuvus po smūgio ir galvos dešine puse atsitrenkus į asfaltuotą dangą; galvos smegenų sumušimas su ryškiais židininiais neurologiniais simptomais, kraujosruvos po kietuoju galvos smegenų dangalu nespaudžiančios smegenų, pakraujavimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais galėjo būti padaryti tiek po smūgio lazda į galvą, tiek nugriuvus ir galvos dešine puse atsitrenkus į asfaltą; kiti sužalojimai kūne padaryti kietais bukais daiktais (paviršiais); dešinio kaktinio kaulo lūžis viršutinėje akiduobės sienoje (kaukolės pamato), galvos smegenų sumušimas su ryškiais židininiais neurologiniais simptomais kvalifikuojami sunkiu sveikatos sutrikdymu (2 t., b. l. 170).

913.28.

92Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, jog U. B. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 1,66 % (promilės etilo alkoholio) (2 t., b. l. 172).

933.29.

94Iš girtumo matavimo testo Nr. 1998 matyti, jog 2017 m. spalio 7 d. 4.44 val. E. P. nustatytas 1,42 % (promilės etilo alkoholio) (5 t., b. l. 34).

953.30.

96Iš 2017 m. spalio 9 d. savanoriško daiktų pateikimo protokolo, kuomet iš liudytojo L. V. buvo paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ su SIM kortele, matyti, jog apžiūros metu, „mesendžerio“ programėlėje, susirašinėjimo grupėje ( - ) užfiksuotas pokalbis apie įvykio metu naudotas dujas bei suduotą smūgį U.. Taip pat galimai L. V. fotonuotrauka su beisbolo lazda (2 t., b. l. 55, 56-63).

974.

98Teismas, išanalizavęs visus byloje surinktus įrodymus bei juos sugretinęs tarpusavyje, konstatuoja, jog bylos duomenimis neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis E. P. sudavė lazda nukentėjusiajam U. B. į galvos sritį ir dėl dešinio kaktinio kaulo lūžio viršutinėje akiduobės sienoje (kaukolės pamato), galvos smegenų sumušimo su ryškiais židininiais neurologiniais simptomais, nukentėjusiajam padarė sunkų sveikatos sutrikdymą. Nukentėjusiajam dėl suduoto smūgio į galvos sritį, dėl ko jis nugriuvo ant asfalto, taip pat buvo padaryti ir kiti sužalojimai: odos nubrozdinimai kaktos dešinėje ir dešinio viršausio srityje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, dešiniame dilbyje, dešinio nykščio srityje, kairiame žaste, krūtinės kairėje, kairėje blauzdoje, galvos kairės pusės smilkininio - momeninio kaulo įspaustinis lūžis, kraujosruvos po kietuoju galvos smegenų dangalu nespaudžiančias smegenų, pakraujavimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais.

994.1.

100Nors kaltinamasis E. P. viso proceso metu savo kaltę dėl nukentėjusiajam suduoto smūgio pagaliu neigė, tačiau teismo vertinimu, tai, kad jis atliko kaltinime nurodytus smurtinius veiksmus prieš nukentėjusįjį U. B. patvirtina šie byloje surinkti įrodymai – nukentėjusiojo parodymai, kad iš draugų jis sužinojo, jog E. P. trenkė jam iš „penketuko“ į galvos sritį dėl ko jis praradęs sąmonę nukrito, liudytojų S. J. parodymai, kad E. P. abiem rankomis suėmęs pagalį juo mojo U. B., A. P. – E. P. smūgis nukentėjusiajam buvo šoninis, iš apačios į viršų, R. G. – suprato, jog E. P. trenkė pagaliu nukentėjusiajam, kadangi prieš jį buvo tik E. P., L. A. – į E. P. mestu pagaliu, keldamas nuo žemės kaltinamasis užsimojo ir trenkė nukentėjusiajam, pataikydamas į galvos sritį, V. V. – ėjo E. P. link su pagaliu (grėblio kotu), kurį, jam papurškus kažkur numetė, prasivalęs akis pamatė gulintį nukentėjusįjį. Vertinant šių liudytojų parodymus matyti, jog liudytojai iš esmės vienareikšmiškai teigia matę smurto panaudojimo prieš nukentėjusįjį faktą, todėl jais netikėti teismas neturi pagrindo, juolab, jog jie atitinka ir kitus, byloje esančius liudytojų išvestinius parodymus, t. y. T. N. – į jo automobilį įsėdę K., R., S. sakė, jog nukentėjusiajam su pagaliu trenkė kaltinamasis, K. V. – įvykio metu girdėjo šūksnius „ką padarei „Č.“?, suprato, jog E. P. sužalojo U. B., R. B. – V. ėjo pirmas, paskui jį – U., E. link, matė kaip V. papurškė dujų, o ant žemės guli U. B., T. T. – E. P. purškė dujas V., pamatė gulinti nukentėjusįjį, šalia jo gulėjo perlūžęs „penketukas“, vėliau sužinojo, kad tai „Č.“ darbas, R. P. – „Č.“ su V., kuris turėjo ilgą lazdą apsistumdė, tuomet V. jis papurškė dujų. Nors pastarieji liudytojai tiesiogiai nematė suduodamo smūgio nukentėjusiajam fakto, tačiau tokie parodymai taip pat nelaikomi nepatikimais, kadangi jie iš esmės atitinka tiek nustatytas faktines bylos aplinkybes, tiek ir teismo specialisto išvadas, kuriose nustatytų sužalojimų lokalizacija ir pobūdis atitinka tiek ikiteisminio, tiek teisminio tyrimo metu duotus aukščiau minėtų liudytojų, nukentėjusiojo parodymus dėl kaltinamojo E. P. suduoto smūgio lazda nukentėjusiajam U. B.. Vertinant liudytojų G. B., R. P. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog jiems nėra žinomos aplinkybės apie tai, kas sužalojo nukentėjusįjį, liudytojo L. V. – jog jis taip pat nežino, nuo ko nukentėjo pastarasis, akivaizdu, jog jie, būdami kaltinamojo draugai, giminaičiai, nurodo tokias įvykio aplinkybes, siekdami sušvelninti kaltinamojo padėtį, todėl teismas, vertindamas šių proceso dalyvių parodymus, jais remiasi tik tiek, kiek jie atitinka surinktų įrodymų visumą.

1014.2.

102Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusysis, tiek ir kiti įvykyje dalyvavę liudytojai neneigė, jog santykiai tarp abiejų kaimų jaunimo buvo priešiški, neretai konfliktiški. Įvykio metu, neblaivių jaunuolių susitikimas, kurio iniciatoriais iš esmės buvo įvykio dalyviai iš nukentėjusiojo pusės (jaunimo iš ( - ) k.), kas teismo manymu, turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, įvyko siekiant išsiaiškinti asmeninius santykius dėl žalos, padarytos kaltinamajam išdaužus A. P. automobilio langą, atlyginimo. Iš aptartų liudytojų parodymų matyti, jog tiek viena, tiek kita pusė, dėl asmeninių santykių aiškinimosi, buvo pasiruošusios smurtu spręsti konfliktą, t. y. kaltinamasis turėjo dujų balionėlį – vaikinai iš ( - ) k. pagalius. Aptartos aplinkybės nepaneigia teismo įsitikinimo, nei tai, jog asmeninio konfliktinio susitikimo iniciatoriai iš esmės buvo įvykio dalyviai iš ( - ) k., kadangi dauguma jaunuolių patvirtino, jog būtent R. T. pats pradėjo skambinėti ir ieškoti E. P., siūlyti susitikti ( - )k., nei tai, kad kaltinamasis iš tiesų turėjo pakankamą pagrindą manyti, jog jam gali būti suduoti smūgiai lazda, kurią turėjo besiartinantis prie jo V. V., juolab, jog kaltinamasis, atsižvelgus į liudytojų parodymus, jokios lazdos kartu į susitikimą pasiėmęs nebuvo. Taigi, nepaisant to, jog jaunuoliai iš abiejų kaimų pasirinko būtent tokį santykių aiškinimosi būdą, bylos duomenys rodo, jog V. V. nors ir turėjo rankoje lazdą, tačiau jokių konkrečių smurtinių veiksmų prieš kaltinamąjį neatliko, atvirkščiai, būtent kaltinamasis pirmas pradėjo veikti, t. y. purkšti dujas į V. V., trenkė nuo žemės paimta lazda U. B.. Taigi, šiuo atveju bylos įrodymai patvirtina kaltinamojo nusikalstamą elgesį. Aptartos aplinkybės nekelia abejonių, jog kaltinamasis šalia V. buvusiam nukentėjusiajam tyčia sudavė lazda. Minėti liudytojų parodymai patvirtina, jog paėmęs lazdą, buvusią šalia jo, užsimodamas, nors ir nesitaikydamas, trenkė nukentėjusiajam. Byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog kaltinamasis turėjo tiesioginę tyčią sunkiai sužaloti nukentėjusįjį, tačiau suduodamas lazda smūgį į gyvybiškai svarbią kūno dalį – galvą, suvokė savo veiksmų pavojingą pobūdį, galimas pasekmes ir nors to tiesiogiai nesiekė, savo tyčiniais veiksmais sąmoningai leido tokioms pasekmėms kilti. E. P. kaltė dėl sunkaus kūno sužalojimo pasireiškė netiesioginės neapibrėžtos tyčios forma. Byloje surinkti ir ištirti įrodymai duoda pagrindą išvadai, jog E. P. sunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam padarė savo tyčiniais veiksmais. Kita vertus, sudavęs smūgį E. P. suprato, jog sužalojo U. B., nes pradėjo bėgti, ragino bėgti ir kitus jo draugų ratui priklausančius jaunuolius. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų – tai sunkus sveikatos sutrikdymas, padarytas negerbiant bei demonstratyviai ignoruojant elementarias elgesio taisykles ir visuotinai priimtas moralės normas, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiama priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, nusikalstama be jokios dingsties arba kaip pretekstą savo veiksmams panaudojant mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-241/2009, 2K-266/2009, 2K-7/2013, 2K-383/2015 ir kt.). Tais atvejais, kai kaltininkas fizinį smurtą naudoja dėl kilusių asmeninių nesutarimų, t. y. kai nusikalstamus veiksmus lemia konkrečios, juos paaiškinančios priežastys, chuliganiškos paskatos, kaip veiką kvalifikuojanti aplinkybė, paprastai neinkriminuojamos (kasacinės nutartys Nr. 2K-314/2012, 2K-454/2011).

1034.3.

104Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į konflikto, tarp jaunuolių, atsiradimo priežastis – dėl praeityje išdaužto stiklo, į tai, jog iš matymo pažįstamų jaunuolių susitikimą inicijavo būtent įvykio dalyviai iš nukentėjusiojo pusės, kurie su savimi turėjo atsivežtus pagalius, į tai, kad susitikimo metu nukentėti galėjo tiek vieno, tiek kito kaimo įvykyje dalyvavę jaunuoliai, taip pat galimą konflikto sprendimo būdą – galimą tarpusavio muštynių, būdą, todėl sprendžia, jog kaltinamasis veikė vedamas ne chuliganiškų, tačiau asmeninių paskatų, kadangi jis tokiu savo elgesiu neišreiškė ir nedemonstravo niekinamojo požiūrio į visuomenėje priimtas elementarias elgesio taisykles ir morales normas, nesiekė sutrikdyti viešosios tvarkos, konfliktas nekilo be priežasties ir t. t. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-2K-136/2008, 314/2012, Nr. 2K-454/2011, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 1A-258-197/2017). Be to, pažymėtina, kad asmeniniam konfliktui išspręsti jaunuoliai pasirinko vėlų paros metą, pakankamai nuošalią vietą, kas rodo, kad nebuvo siekiama save priešpastatyti visuomenei ir atvirai rodyti nepagarbą, atvirkščiai, įvykio dalyviai siekė nuošaliau nuo visuomenės išsiaiškinti tarpusavio santykius, o tai taip pat parodo, kad kaltinamasis neturėjo chuliganiškų paskatų. Be to, kaltinamasis su savimi jokio įrankio (išskyrus dujų balionėlį) neturėjo, nukentėjusiajam smūgiavo jų pačių į įvykio vietą atgabentu ir nuo žemės pakeltu pagaliu, todėl šių duomenų pagrindu galima išvada, kad kaltinamojo veiksmai kilo spontaniškai, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, iš anksto tokio pavojingumo veiksmų jis atlikti neplanavo ir nenorėjo. Tokiu atveju teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veika atitinka ne BK 135 straipsnio 2 dalies 8 punkto požymius, o BK 135 straipsnio 1 dalies požymius.

1054.4.

106E. P. kaltinamas nusikaltimo padarymu, kurį įvykdė ( - ) r., ( - )k., ( - ) gatvių sankryžos, šalia ūkininko ( - ) sandėlių - viešoje vietoje. Iš tiesų, vieta, kurioje jaunuoliai sprendė asmeninį konfliktą, galėjo atsirasti kitų žmonių, tačiau nagrinėjamos bylos kontekste svarbu tai, jog ši vieta iš esmės yra nuošali, atokiau nuo gyvenviečių, be to, jaunuoliai spręsti asmeninį konfliktą susirinko naktį. Tiesa, nors įvykio metu netoliese buvo sandėlius saugojęs sargas, tačiau jis paties įvykio nematė, o į įvykio vietą atėjo tik tuomet, kai atvyko greitosios bei policijos tarnybiniai automobiliai, kitų asmenų daugiau nebuvo, toliau gyvenančių kaimo gyventojų ramybė ir poilsis nakties metu sutrikdytas taip pat nebuvo, todėl spręstina, jog kitų žmonių rimtis ir viešoji tvarka šiuo atveju sutrikdyta nebuvo. Įvertinus tai, kas jau aptarta kaltinamasis iš kaltinimo pagal BK 284 straipsnį, tai, kad sužalojo nukentėjusįjį pažeisdamas viešąją tvarką išteisinamas nesant jo veiksmuose šios nusikalstamos veikos požymių.

107Dėl bausmės kaltinamajam skyrimo

1085.

109Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės byloje yra tos, kad jis pripažino padaręs veikas prieš L. ir nuoširdžiai gailėjosi, atlygino L. padarytą turtine žalą. Dėl veikos prieš U. B. savo kaltės nepripažino. Tačiau šioje kaltinimo dalyje jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad nusikalstamos veikos padarymui turėjo provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo asmens elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas), sunkinančia - kad visas nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas taip pat turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui.

1105.1.

111Skiriant kaltinamajam E. P. bausmę teismas atsižvelgia į padarytų nesunkaus, apysunkio ir sunkaus nusikaltimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, į kaltės formą ir rūšį, veiksmų tikslus ir motyvus, į kaltinamojo asmenybę. E. P. iki šių veikų padarymo laikomas neteistu (t. 5, b. l. 19-21), administracine tvarka baustas, turi galiojančią nuobaudą (t. 5, b. l. 15-18), mokosi ( - ), charakterizuojamas pakankamai gerai (5 t., b. l. 14), dirba G. V. ūkininko ūkyje pagalbiniu darbuotoju (5 t., b. l. 8), psichikos sveikatos centre, priklausomybių ligų įskaitoje neregistruotas, atlygino L. padarytą turtinę žalą. Kartu atsižvelgtina ir į tai, kad dėl minėtų epizodų nustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinanti aplinkybės. Vertinama ir tai, jog E. P. iš asmeninių paskatų nukentėjusiajam sudavė pagaliu į galvos sritį, padarydamas jam sunkų sveikatos sutrikdymą lėmusius sužalojimus, kad dėl sužalojimų nukentėjęs 9 d. buvo gydomas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, toliau beveik mėnesį buvo taikomas reabilitacinis gydymas. Taip pat atsižvelgtina, jog kaltinamasis yra jauno amžiaus, moksleivis, uždarbiauja ūkininko ūkyje. Svarbu įvertinti ir tai, kad nors smurtinius veiksmus prieš U. B. pirmasis atliko kaltinamasis, tačiau susitikimo iniciatoriai buvo būtent jaunuoliai iš ( - ) k. Aukščiau aptartų duomenų visuma suteikia pagrindą svarstyti dėl skirtinos bausmės pagal BK 135 straipsnio 1 dalies atitikties teisingumo principui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-456/2013). Teismo nuomone, aptartos aplinkybės iš dalies sumažina kaltinamojo asmenybės ir padarytos nusikalstamos veikos prieš U. B. pavojingumą. Galiausiai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisingumo principo reikšmę skiriant bausmes, ne vienoje nutartyje yra pasisakęs, kad bausmė laikoma teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-420/2006 ir kt.). Taigi, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, taip pat į kaltinamojo asmenybę bei susiklosčiusius jaunuolių tarpasmeninius santykius bei pasirinktą jo aiškinimosi būdą, teismas daro išvadą, kad BK 135 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės – laisvės atėmimo, paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui ir yra visiškai netikslingas. Teismo vertinimu, siekiant išsaugoti kaltinamojo turimus socialinius ryšius, vertinant kaltinamojo galimybes atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, kaltinamojo atžvilgiu visi bausmės tikslai gali būti pasiekti netaikant jam realios laisvės atėmimo bausmės, o taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, paskiriant švelnesnę bausmės rūšį nei numatyta straipsnio sankcijose už padarytą sunkų nusikaltimą. Atsižvelgiant į visas aukščiau minėtas aplinkybes, kaltinamajam E. P. skirtina laisvės apribojimo bausmė, nustatant tarpusavyje suderintus draudimus ir įpareigojimus. Teismo vertinimu, ši bausmė leis įgyvendinti BK 41 straipsnyje įtvirtintas bausmės paskirties nuostatas (bendrąją prevenciją, nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimą, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimą ir bausmės teisingumo principo įgyvendinimą, ir t.t.).

112Dėl civilinių ieškinių

1136.

114Panevėžio teritorinės ligonių kasos pareikštas 2 443,96 Eur civilinis ieškinys dėl U. B. gydymo metu patirtų išlaidų, apmokėtų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų yra pagrįstas dokumentais, todėl civilinis ieškinys visiškai tenkinamas (2 t., b. l. 77-73).

1157.

116Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo U. B. pareikštas civilinis ieškinys dėl 500 eurų turtinės ir 25 000 eurų neturtinės žalos atlyginimo tenkinamas iš dalies (1 t., b. l. 76-78). U. B. nurodo, jog dėl gydymo bei reabilitacijos metu pirktų medikamentų patyrė 500 Eur turtinės žalos, tačiau iš į bylą pateiktų dokumentų (receptų, kvitų, medicininių procedūrų knygelės) minėta suma visiškai neatsispindi. Matyti, jog nukentėjusysis lankė reabilitaciją, pirko vaistus už 3,99 Eur, tačiau daugiau jokių, prašomą sumą patvirtinančių dokumentų nepateikė (t. 5., b. l. 152-153, 174-186).

1177.1.

118Reikšdamas civilinį ieškinį kartu ir dėl neturtinės žalos atlyginimo (25 000 Eur) nurodo, jog dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų iki šiol jaučia pasekmes. Iki įvykio buvo visiškai sveikas, o po jo, kankina nemiga, nerimas, baimės jausmas bei nuolatiniai galvos skausmai, žymiai suprastėjo atmintis, kai kurių asmenų apskritai neprisimena, suprastėjo regėjimas, galvoje liko išoriškai matomi randai. Dėl įvykio neigiamus išgyvenimus jaučia iki šiol – kankina bendras silpnumas, vakarais sunkiau vairuoti, o tuo tarpu kaltinamasis iki šiol net nemėgino jo atsiprašyti. Iš tiesų, byloje esantys duomenys neabejotinai byloja apie nukentėjusiojo patirtus sužalojimus, tačiau iš nukentėjusiajam 2018 m. sausio 29 d. atlikto instrumentinio tyrimo išvados kartu matyti ir tai, jog jokių židininių pakitimų nukentėjusiojo galvos smegenyse nematyti, intracerebrinių hematomų nestebėta. Epikrizėje išrašant ligonį taip pat nustatyta, jog galvos skausmas neatžymėtas, tačiau dvejinimasis, svaigimas sumažėjo, rankų judesiai pakankamai aktyvūs, koordinuoti, galūnių raumenų jėga padidėjo iki 5 balų, vaikšto be kompensacinės priemonės, eisenos tolygumas pagerėjęs ir kt. (t. 5., b. l. 149, 151), kitų duomenų, patvirtinančius civiliniame ieškinyje nurodytus negalavimus, nėra.

1197.2.

120Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250 straipsnį, neturtinė žala, tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Kartu pažymėtina, kad kiekvienu atveju priteisiamos neturtinės žalos dydis tyčinio sunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais yra įvairus, todėl kaskart jis nustatomas individualiai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-101-677/2015). Šiuo aspektu teismas nustatydamas nukentėjusiajam iš kaltinamojo priteistinos sumos neturtinei žalai atlyginti dydį atsižvelgia į tai, kad žala padaryta tyčiniu nusikaltimu, taip pat į kilusias pasekmes – galvos traumą – dešinio kaktinio kaulo lūžį viršutinėje akiduobės sienoje (kaukolės pamato), galvos smegenų sumušimą su ryškiais židininiais neurologiniais simptomais bei kitus sužalojimus, akivaizdu, kad dėl tokių sužalojimų nukentėjusysis tikrai jautė didelį skausmą, sutriko jo normalus gyvenimo ritmas, pakankamai ilgai gydėsi. Natūralu ir visiškai suprantama, jog nukentėjusiajam kilo nesaugumo bei baimės jausmas, todėl vertinama, jog nukentėjusysis patyrė neturtinę žalą.

1217.3.

122Nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgtina į kaltinamojo turtinę padėtį charakterizuojančius įrodymus, t. y. jis moksleivis, dirbantis pas ūkininką pagalbininku. Šiame kontekste pažymėtina, kad nors kaltinamasis pakankamai jauno amžiaus, darbingas, gaunantis pajamų iš ūkininko pagalbininko darbo, tačiau jis vis dar yra moksleivis, todėl negali savęs realizuoti pilnaverčiu darbuotoju. Be to, nors nukentėjusysis teigia, jog jį vis dar kamuoja galvos skausmai, bendras silpnumas, vakarais sunkiau vairuoti, tačiau iš byloje esančių duomenų kategoriškai teigti, jog tokius jo negalavimus patvirtina byloje esantys medicininiai dokumentai negalima, kadangi tyrimai buvo atlikti beveik prieš metus, o kitų duomenų apie liekamuosius reiškinius, be nukentėjusiojo teiginių, nėra. Reiškia, yra pagrindo teigti, kad nukentėjusiojo sveikata ženkliai pagerėjo, bendravimo, judėjimo ar kitokių suvaržymų jo sveikatos būklė nebesukelia. Be to, svarbu įvertinti ir tai, kaip minėta, jog konfliktinę situaciją – susitikimą iniciavo ne kaltinamasis, o būtent nukentėjusiojo draugai, tame tarpe ir pats nukentėjusysis, visi elgėsi provokuojančiai ir rizikingai, todėl teismo vertinimu, pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes ir teismų praktiką, tokio pobūdžio baudžiamosiose bylose, nukentėjusiajam atlygintinos neturtinės žalos dydis nustatytinas 9 000 Eur. Būtent tokia suma, teismo nuomone, labiausiai atitiks sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pažymėtina, kad toks neturtinės žalos dydis atitinka ir teismų praktiką bylose dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-73/2013, 2K-7/2013, 2K-271/2014, 2K-111-696/2015, 2K-351-222/2015, 2K-172-942/2016, 2K-427-693/2016, 2K-337-489/2017, 2K-64-303/2018, 2K-166-699/2018, 2K-337/489/2018 ir kt.) (priteista nuo apytiksliai 1 000 iki 24 000 Eur) neturtinei žalai atlyginti. Teismo vertinimu, nustatytos kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo ypatingai nukrypti nuo teismų praktikoje už analogiškų veikų padarymą neturtinei žalai atlyginti priteisiamų sumų. Iš AB ( - ) byloje esančių raštų taip pat matyti, jog bendrovė išmokėjo 500 Eur ir 1750 Eur draudimo išmokas nukentėjusiajam, todėl laikoma, jog kaltinamasis nukentėjusiajam turi atlyginti likusią neturtinės žalos atlyginimo dalį - 6 750 Eur (t. 5., b. l. 152-153, 174-186, 187-188, 189).

123Dėl proceso išlaidų

1248.

125BPK 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, teismas gali šių išlaidų kaltinamajam ir nepriteisti arba jų dydį sumažinti. Taip pat turi būti įvertinta suteiktos teisinės pagalbos kompleksiškumas, teisinei pagalbai teikti skirtas darbo laikas. Nukentėjusysis U. B. byloje pateikė pinigų priėmimo kvitus, patvirtinančius jo turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti ir prašo šias išlaidas priteisti iš kaltinamojo. Nukentėjusiojo pateikti dokumentai patvirtina jo turėtas išlaidas (1 400 Eur) (5 t., b. l. 154-155, 190) advokatui už patarimus, teiktas atstovavimo bei dokumentų rengimo paslaugas. Teismas, vadovaudamasis aukščiau aptartomis baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, sprendžia, kad nukentėjusysis patyrė išlaidas, yra pagrindas nukentėjusiojo turėtas išlaidas dėl advokato atstovavimo nukentėjusiajam pripažinti proceso išlaidomis ir išieškoti iš nuteistosios nukentėjusiajam (BPK 104 straipsnio 2 dalis, 106 straipsnio 2 dalis).

126Dėl daiktų

1279.

128Daiktai – medinės nuolaužos, 2 vnt. metalinių strypų, 6 vnt. medinių pagalių, dujų balionėlis, vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktu, sunaikintini kaip menkaverčiai; U. B. ir E. P. drabužiai – grąžintini teisėtiems savininkams vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

129Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 301-308 straipsniais, teisėjų kolegija,

Nutarė

130E. P. pripažinti kaltu pagal BK 165 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnį, 135 straipsnio 1 dalį ir jam paskirti:

131pagal BK 165 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams;

132pagal BK 284 straipsnį (L. epizodas) laisvės apribojimą 1 (vieneriems) 6 (šešiems) mėnesiams;

133pagal BK 135 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių.

134Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo ir jų dalinio sudėjimo būdu ir E. P. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 2 (dvejiems) metams.

135Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1, 3 ir 5 punktais įpareigoti E. P. visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su mokslais ar darbu; tęsti mokslą ir darbą arba būti užsiregistravus Užimtumo tarnyboje; per 1 (vienerius) metus 6 (šešis) mėnesius neatlygintinai išdirbti 200 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

136Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikiname sulaikyme bei suėmime išbūtą laiką nuo 2017 m. sausio 15 d. iki 2017 m. sausio 16 d., nuo 2017 m. spalio 7 d. iki 2017 m. spalio 14 d., laikant, jog jis yra atlikęs 16 laisvės apribojimų dienų.

137E. P. pagal BK 284 straipsnį (U. B. epizodas) išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

138Palikti nepakeistas iki nuosprendis įsiteisės kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąsias priemones panaikinti, E. P. asmens tapatybės kortelę, grąžinti.

139Tenkinti civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti ir iš E. P. priteisti 2 443,96 Eur (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt tris eurus 96 cnt.) Panevėžio teritorinei ligonių kasai.

140Tenkinti civilinį ieškinį iš dalies ir priteisti iš E. P. nukentėjusiajam U. B. 3,99 Eur (trijų eurų 99 ct) turtinės ir 6 750 Eur (šešių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties eurų) neturtinės žalos atlyginimą, 1 400 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų eurų) nukentėjusiojo turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti.

141Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: medinės nuolaužos, 2 vnt. metalinių strypų, 6 vnt. medinių pagalių (kvito nr. ( - )), dujų balionėlis (kvito nr. ( - )), perduotus saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui, saugyklą, sunaikinti; U. B. ir E. P. drabužius – džemperį NIKE, marškinėlius NIKE, kelnes NIKE ir avalynę – sportinius batelius FILA, atitinkamai sportines kelnes ADIDAS, sportinį švarkelį ADIDAS, sportinę avalynę – sportinius batelius – K-SWISS (kvito nr. ( - )), grąžinti atitinkamai teisėtiems savininkams (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktai).

142Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki pradėjus bausmės vykdymą.

143Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus... 2. viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 5. 1.... 6. E. P. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2017 m. sausio 14 dieną, apie 23.00... 7. 1.1.... 8. E. P., 2017 m. sausio 14 dieną, apie 23.00 val., ( - ), veikdamas su L. V., G.... 9. 1.2.... 10. E. P. 2017 m. spalio 7 d., apie 2.58 val., viešoje vietoje – ( - ) gatvių... 11. Dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo ir viešosios tvarkos pažeidimų... 12. 2.... 13. Kaltinamasis E. P. teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino visiškai ir... 14. 2.1.... 15. Be kaltinamojo kaltės pripažinimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo... 16. 2.1.1.... 17. Nukentėjusiojo V. L. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad jis... 18. 2.1.2.... 19. Nukentėjusiosios S. L. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad nors... 20. 2.1.3.... 21. Liudytojos J. L. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, jog įvykio metu... 22. 2.1.4.... 23. Liudytojos D. G. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, jog nors įvykio... 24. 2.1.5.... 25. L. V., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, apklausto ikiteisminio... 26. 2.1.6.... 27. G. B., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, apklausto ikiteisminio... 28. 2.1.7.... 29. A. B., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, apklausto ikiteisminio... 30. 2.1.8.... 31. Pareiškimu apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo... 32. 2.2.... 33. Taigi, teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad šiuo atveju... 34. Dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos pažeidimo (veikos... 35. 3.... 36. Kaltinamasis E. P. teismo posėdžio metu savo kaltės dėl nusikalstamų... 37. 3.1.... 38. Nukentėjusysis U. B. parodė, jog nors kaltinamąjį pažįsta, tačiau jie... 39. 3.2.... 40. Liudytojas A. K. parodė, kad įvykio vakarą dirbo – saugojo sandėlį.... 41. 3.3.... 42. Liudytojas S. J. parodė, jog E. P. pažįsta iš matymo. Įvykio vakarą buvo... 43. 3.4.... 44. Liudytojas A. P. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, bet jie nėra draugai.... 45. 3.5.... 46. Liudytojas R. G. parodė, jog kaltinamąjį pažįsta, įvykyje dalyvavo. Pas... 47. 3.6.... 48. Liudytojas T. N. parodė, jog kaltinamąjį pažįsta iš matymo. Su... 49. 3.7.... 50. Liudytojas K. V. parodė, jog yra nukentėjusiojo pusbrolis, dalyvavo įvykyje,... 51. 3.8.... 52. Liudytojas L. A. parodė, kad kaltinamojo nepažįsta, nukentėjusįjį –... 53. 3.9.... 54. Liudytojas A. V. parodė, jog E. P. yra jo draugas. Įvykio vakarą sulaukė E.... 55. 3.10.... 56. Liudytojas L. V. parodė, jog įvykio vakarą leidžiant laiką kartu su E.,... 57. 3.11.... 58. V. V. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įvykio... 59. 3.12.... 60. Papildomos apklausos metu V. V. parodė, kad pirminiai parodymai nėra... 61. 3.13.... 62. R. B. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įvykio... 63. 3.14.... 64. R. T. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog įvykio metu... 65. 3.15.... 66. R. P. liudytoju apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog įvykio... 67. 3.16.... 68. Iš liudytojo V. V. parodymų patikrinimo vietoje metu matyti, kad ( - )... 69. 3.17.... 70. Iš automobilio ( - )“, valst. Nr. ( - ) apžiūros protokolo matyti, kad... 71. 3.18.... 72. Iš liudytojo K. V. parodymų patikrinimo vietoje metu matyti, kad jis... 73. 3.19.... 74. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto... 75. 3.20.... 76. Iš apžiūros protokolo, kuriuo buvo atliktas 2017 m. spalio 13 d.... 77. 3.21.... 78. Iš 2017 m. spalio 26 d. savanoriškų daiktų pateikimo protokolo iš VšĮ... 79. 3.22.... 80. Iš protokolo – pareiškimo matyti, jog E. B. kreipėsi į policiją dėl... 81. 3.23.... 82. Iš Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono policijos komisariato Reagavimo... 83. 3.24.... 84. Iš 2017 m. spalio 7 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog įvykio... 85. 3.25.... 86. Iš 2017 m. spalio 7 d. papildomos įvykio vietos apžiūros protokolo matyti,... 87. 3.26.... 88. Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto... 89. 3.27.... 90. Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus papildomos... 91. 3.28.... 92. Iš valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos... 93. 3.29.... 94. Iš girtumo matavimo testo Nr. 1998 matyti, jog 2017 m. spalio 7 d. 4.44 val.... 95. 3.30.... 96. Iš 2017 m. spalio 9 d. savanoriško daiktų pateikimo protokolo, kuomet iš... 97. 4.... 98. Teismas, išanalizavęs visus byloje surinktus įrodymus bei juos sugretinęs... 99. 4.1.... 100. Nors kaltinamasis E. P. viso proceso metu savo kaltę dėl nukentėjusiajam... 101. 4.2.... 102. Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusysis, tiek ir kiti įvykyje dalyvavę... 103. 4.3.... 104. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į konflikto, tarp jaunuolių, atsiradimo... 105. 4.4.... 106. E. P. kaltinamas nusikaltimo padarymu, kurį įvykdė ( - ) r., ( - )k., ( - )... 107. Dėl bausmės kaltinamajam skyrimo... 108. 5.... 109. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės byloje yra tos, kad jis... 110. 5.1.... 111. Skiriant kaltinamajam E. P. bausmę teismas atsižvelgia į padarytų... 112. Dėl civilinių ieškinių... 113. 6.... 114. Panevėžio teritorinės ligonių kasos pareikštas 2 443,96 Eur civilinis... 115. 7.... 116. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo U. B. pareikštas civilinis ieškinys... 117. 7.1.... 118. Reikšdamas civilinį ieškinį kartu ir dėl neturtinės žalos atlyginimo (25... 119. 7.2.... 120. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250... 121. 7.3.... 122. Nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgtina į kaltinamojo turtinę... 123. Dėl proceso išlaidų... 124. 8.... 125. BPK 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 126. Dėl daiktų... 127. 9.... 128. Daiktai – medinės nuolaužos, 2 vnt. metalinių strypų, 6 vnt. medinių... 129. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298,... 130. E. P. pripažinti kaltu pagal BK 165 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnį, 135... 131. pagal BK 165 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams;... 132. pagal BK 284 straipsnį (L. epizodas) laisvės apribojimą 1 (vieneriems) 6... 133. pagal BK 135 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 10... 134. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 4 dalimi,... 135. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1, 3 ir 5 punktais įpareigoti E. P.... 136. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 137. E. P. pagal BK 284 straipsnį (U. B. epizodas) išteisinti nepadarius veikos,... 138. Palikti nepakeistas iki nuosprendis įsiteisės kaltinamajam paskirtas... 139. Tenkinti civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti ir iš E. P. priteisti 2... 140. Tenkinti civilinį ieškinį iš dalies ir priteisti iš E. P. nukentėjusiajam... 141. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 142. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 143. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...