Byla ATP-599-365/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarimo, kuriuo A. O. pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1731 str. 1 d., ir nubaustas įspėjimu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarimo, kuriuo A. O. pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1731 str. 1 d., ir nubaustas įspėjimu.

2A. O. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla, iškelta pagal ATPK 413 str. 1 d. , 414 str. 3 d nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

4A. O. pagal ATPK 1731 str. 1 d. nubaustas dėl to, kad 2015-11-09 d. 11.00 val. atlikto UAB „( - )“ (toliau – Bendrovė), esančios ( - ), Vilniuje, operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, jog 2015 spalio mėnesio darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje Nr. 20 užfiksuota, jog M. R. pinigai išmokėti išrašius kasos išlaidų orderį. Patikrinimui buvo pateiktas 2015-10-16 kasos išlaidų orderis be numerio, be privalomų rekvizitų, kuriame nurodyta, kad M. R. išmokėti 148.27 eurai. Dokumente nėra pinigų gavėjo, įmonės vadovo kasininko parašų. Darbo užmokesčio 2015 liepos mėnesio žiniaraštyje Nr. 14 užfiksuota, kad E. T. pinigai išmokėti, išrašius kasos išlaidų orderį. Patikrinimui pateiktas 2015-07-20 kasos išlaidų orderis be numerio, kuriame nurodyta, kad E. T. išmokėti 263.18 eurai. Orderis be privalomų rekvizitų, dokumente nėra pinigų gavėjo, įmonės vadovo, kasininko parašų. Įmonės vadovas A. O., kuris yra ir įmonės kasininkas, neužtikrino, kad pildant kasos dokumentus juose būtų visi privalomi rekvizitai, todėl pažeidė 2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 1 d. 6 p., ir 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 p., 5 p., 2 d. 7 p., 19 p., nuostatas ir įvykdė ATPK 1731 str. 1 d. numatytą administracinės teisės pažeidimą.

5Be to, A. O. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 413 str. 1 d. , 414 str. 3 d. dėl to, kad 2015-11-09 d. 11.00 val. atlikus UAB „( - )“, esančios ( - ), Vilniuje, operatyvų patikrinimą buvo nustatyta, kad įmonės direktorius A. O., būdamas darbdavys, tyčia apskaičiavo ir išmokėjo darbuotojams R. R., E. T., M. R. už 2015 metų gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesius darbo užmokesčio neapskaitytais pinigais 442.58 Eurus, t.y.:

6R. R., kiekvieno mėnesio kiekvienos savaitės penktadienį statybos objekte, kuriame tuo metu buvo vykdomi darbai, A. O. mokėdavo po 100 eurų, už kuriuos R. R. niekur nepasirašydavo. Tokiu būdu nuo 2015 metų gegužės iki 2015 metų lapkričio mėnesio, R. R. buvo išmokėta 2015 metų gegužės 22 d. – 100 eurų., gegužės 29 d. -100 eurų, birželio 5 d. – 100 eurų, birželio 12 d. – 100 eurų, birželio 19 d. – 100 eurų, birželio 26 d. – 100 eurų., liepos 3 d. – 100 eurų., liepos 10 d. -100 eurų., liepos 17 -100 eurų., liepos 24 d. -100 eurų., liepos 31 d. – 100 eurų., rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 14 d.-100 eurų., rugpjūčio 21 d. -100 eurų., rugpjūčio 28 d. -100 eurų, rugsėjo 4 d.-100 eurų., rugsėjo 11 d. – 100 eurų., rugsėjo 18 d. -100 eurų., rugsėjo 25 d. -100 eurų, spalio 2 d. -100 eurų. Pagal patikrinimui pateiktus darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius Nr. 10,12,14,16,18 ir kilnojamo pobūdžio darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius Nr. 5,6,7,8,9, R. R. grynais pinigais buvo išmokėta 1905.06 eurai. Nustatyta, kad darbo užmokesčio neapskaitytais pinigais R. R. laikotarpyje nuo 2015 metų gegužės 22 d. iki 2015 m. spalio 2 d. buvo išmokėta 94.94 eurai;

7E. T. nuo 2015-06-15, kiekvieno mėnesio, kiekvienos svaitės penktadienį statomame objekte, adresu Mindaugo g. 14 Vilnius, A. O. mokėdavo po 100 eurų , už kuriuos E. T. niekur nepasirašinėjo. Tokiu būdu, 2015 metų birželio ir liepos mėnesiais E. T. buvo išmokėta: 2015 m. birželio 19 d. -100 eurų., birželio 26 d. -100eurų, liepos 3 d. -100 eurų., liepos 10 d. -100 eurų., liepos 17 d. -100 eurų. Pagal patikrinimui pateiktus darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius Nr. 12,14 ir kilnojamo pobūdžio darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius Nr. 6,7 E. T. grynais pinigais buvo išmokėta 448.75 eurai. Nustatyta, kad darbo užmokesčio neapskaitytais pinigais E. T. laikotarpyje nuo 2015 metų birželio 19 d. iki 2015 metų liepos 17 d. buvo išmokėta 51.25 eurai;

8M. R. pinigus išmokėdavo A. O., kuris kiekvieno mėnesio, kiekvienos savaitės penktadienį jam mokėdavo po 100 eurų, už- kuriuos M. R. niekur nepasirašinėjo. Tokiu būdu M. R. 2015 metų rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiais buvo išmokėta: rugpjūčio 21 d. -100 eurų, rugpjūčio 28 d. -100 eurų., rugsėjo 4 d. – 100 eurų., rugsėjo 11 d. – 100 eurų., rugsėjo 18 d. -100 eurų., rugsėjo 25 d. – 100 eurų., spalio 2 d. – 100 eurų., spalio 9 d. -100 eurų., spalio 16 d.- 100 eurų. Pagal patikrinimui pateiktus darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius Nr. 16,18,20 ir kilnojamo pobūdžio darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius Nr. 8,9,10 M. R. grynais pinigais buvo išmokėta 603.61 eurai. Nustatyta, kad darbo užmokesčio neapskaitytais pinigais M. R. laikotarpyje nuo 2015 metų rugpjūčio 21 d. iki 2015 metų spalio 16 d. buvo išmokėta 296.39 eurai.

9Tokiu būdu įmonės direktorius A. O., būdamas darbdavys laikotarpiu nuo 2015 metų gegužės iki 2015 metų spalio mėnesio (imtinai) įmonės darbuotojams tyčia apskaičiavo ir išmokėjo 442.58 eurus darbo užmokesčio neįtraukto į įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus ir kuris buvo išmokamas statomame objekte ( - ),Vilniuje, bei kituose statomuose objektuose, kuriuose įmonė vykdė darbus. Šiais veiksmais A. O. pažeidė 2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d. ir 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 p., 7 p. nuostatas.

10Taip pat patikrinimo metu buvo nustatyta, kad E. T. susitaręs su įmonės direktoriumi A. O. dėl darbo užmokesčio ir darbo sąlygų, nepasirašęs darbo sutarties nuo 2015-05-05 pradėjo dirbti statomame objekte ( - ), Vilniuje. Neįforminus darbo santykių E. T. dirbo nuo 2015-05-05 iki 2015-06-16. Dirbant be darbo sutarties E. T. buvo išmokėtas 600 eurų atlyginimas. Tokiu būdu įmonės vadovas A. O. neužtikrino, kad prieš darbo pradžią būtų sudaryta darbo sutartis su E. T. ir teisės aktų nustatyta tvarka apie jo įdarbinimą nepranešė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. Šiais veiksmais A. O. pažeidė Darbo kodekso 93 str. 98 str. 1 d. 1 p., 2 p., 99 str. 2 d., 6 d. nuostatas.

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarimu A. O. pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1731 str. 1 d., ir nubaustas įspėjimu.

12A. O. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla, iškelta pagal ATPK 413 str. 1 d. , 414 str. 3 d nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

13Apeliaciniu skundu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Inspekcija) prašo panaikinti šio Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimo dalį, kuria A. O. administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 413 str. 1 d. , 414 str. 3 d. nutraukta, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – pripažinti A. O. kaltu padarius ATPK 413 str. 1 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir skirti jam 868 eurų baudą, taip pat pripažinti A. O. kaltu padarius ATPK 414 str. 3 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir skirt jam 2896 eurų baudą bei vadovaujantis ATPK 33 str., subendrinti paskirtąsias nuobaudas su skundžiamu teismo nutarimu pagal ATPK 1731 str. 1 d. paskirta nuobauda – įspėjimu, ir skirti jam galutinę nuobaudą - 2896 eurų baudą.

14Inspekcijos manymu, pirmosios instancijos teismo nutarimo dalis dėl administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotų administracinių teisės pažeidimų, įtvirtintų ATPK 413 str. 1 d. ir 414 str. 3 d. yra nepagrįstai ir neteisėtai nutraukta, nutarimas šioje dalyje priimtas netinkamai ir neobjektyviai įvertinus byloje surinktus įrodymus, todėl, Inspekcijos nuomone, naikintinas.

15Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą turėjo išnagrinėti visus reikšmingus faktus, ištirti visas galimas įvykio versijas, įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir jų visumą bei įvertinti tiek administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį kaltinančius, tiek jį teisinančius įrodymus ir pašalinti prieštaravimus tarp jų, tačiau tai, pasak apelianto, padaryta nebuvo.

16Nesutikdama su atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotu administracinio teisės pažeidimo, įtvirtinto ATPK 413 str. 1 d., nutraukimu, Inspekcija apeliacinį skundą motyvavo tuo, kad, teismas, nenurodė motyvų, kodėl vadovavosi liudytojo E. T. teisme duotais ir pakeistais jo parodymais dėl darbo pradžios bendrovėje, o ne jo parašu patvirtintu pirminiu rašytiniu paaiškinimu pateiktu operatyvaus patikrinimo metu (kuriame liudytojas E. T. nurodė darbo pradžią nuo 2015-05-05 iki 2015-06-16), ir netinkamai darbo pradžią siejo su vėlesne nei 2015-06-15 data. Atkreipia dėmesį, kad E. T. operatyvaus patikrinimo metu paaiškinimus davė laisva valia, jį patvirtindamas savo parašu, dėl ko, apelianto nuomone, abejoti pirminiame paaiškinime E. T. nurodytomis aplinkybėmis apie faktinę darbo pradžią bendrovėje ir apie 600 eurų atlygį už nelegaliai dirbtą laikotarpį nuo 2015-05-05 iki 2015-06-16, nėra pagrindo. Taip pat Inspekcija nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi išimtinai liudytojo B. O. ir administracinėn atsakomybėn traukiamo A. O. parodymais, kuriais buvo neigiamas E. T. nelegalaus darbo fakto buvimas, o teismas nevertino ir nelygino šių parodymų su kitais byloje esančiais objektyviais duomenimis, t.y. teismo posėdyje apklaustų Inspekcijos vyr. specialistų V. M. ir G. V. parodymais bei jų nustatytais ir užfiksuotais faktais 2015-11-03 Faktų fiksavimo pažymoje Nr. FR1050-3076, kad 2015-11-03 pradėjus Bendrovės patikrinimą buvo pastebėti staiga iš bendrovės objekto pasišalinę du nenustatyti asmenys, kas, pasak apelianto, paneigia liudytojo B. O. ir administracinėn atsakomybėn traukiamo A. O. parodymus, jog į objektą negali patekti asmenys be išduotų darbo pažymėjimų ir (ar) darbo sutarčių.

17Nesutikdama su atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotu administracinio teisės pažeidimo, įtvirtinto ATPK 414 str. 3 d., nutraukimu, Inspekcija apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog Bendrovės direktorius A. O. darbuotojams E. T., M. R. bei R. R. mokėjo bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaitytą darbo užmokestį. Operatyvaus patikrinimo metu paaiškinimus pateikė 6 asmenys, įskaitant Bendrovės direktorių, iš kurių 3 darbuotojai (E. T., M. R. bei R. R.) savo rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad dirbant Bendrovėje gavo neapskaitytą darbo užmokestį. Bendrovės darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiuose užfiksuotos sumos E. T., M. R. bei R. R. nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2015 m. spalio mėn. nesutampa su minėtų asmenų rašytiniuose paaiškinimuose nurodytomis sumomis, kurias jie faktiškai gavo už darbą bendrovėje minėtu laikotarpiu. Bylos nagrinėjimo teisme metu liudytojai E. T., M. R. bei R. R. pakeitė parodymus ir nurodė, kad jie už išmokėtą algą pasirašydavo darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiuose, tačiau byloje esantys apskaitos dokumentai patvirtina, kad prie tų sumų, prie kurių yra asmenų parašai, yra nurodytos mažesnės išmokėtos (atskaičius mokesčius) piniginės sumos už faktiškai ir realiai gautas sumas. Inspekcija, vertindama šių liudytojų teisme duotus ir pakeistus parodymus, mano, jog teismas nepagrįstai nesivadovavo šių liudytojų rašytiniais paaiškinimais duotais operatyvaus patikrinimo metu dėl neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo bendrovėje, akcentuodama, kad rašytiniai paaiškinimai tokio pobūdžio bylose yra pagrindiniai faktai, leidžiantys daryti išvadą ir priimti teisingą sprendimą. Mano, jog teismas vertindamas tik antrinius (teisme duotus) liudytojų parodymus, kurie, pasak apelianto, tikėtina buvo suderinti su bendrovės direktoriumi, kuris būdamas suinteresuotu bylos baigtimi siekė jo kaltę paneigiančių liudytojų parodymų, neteisingai vertino situaciją, o vėlesnius pateiktus parodymus turėjo vertinti kaip neobjektyvius, kadangi liudytojai bandė padėti A. O. išvengti administracinės atsakomybės.

18Toliau apeliaciniame skunde Inspekcija pažymi, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutarimą, pažeidė ATPK 256 str. 3 d. ir 257 str. nuostatas, kadangi nebuvo pakankamai aktyvus ir nesiaiškino, dėl kokių priežasčių liudytojai pakeitė savo pirminius rašytinius paaiškinimus bei nesiėmė priemonių prieštaravimams pašalinti. Taip pat, Inspekcijos nuomone, teismas nevertino Inspekcijos vyr. specialistų, teisme apklaustų liudytojais V. M. ir G. V. duotų parodymų bei nesiėmė priemonių pašalinti prieštaravimus, kilusius tarp Inspekcijos pareigūnų ir kitų liudytojų duotų parodymų, o rėmėsi vien gynybos pateiktais argumentais bei bendrovėje dirbusių asmenų teisme duotais parodymais. Taip pat nurodo, kad teismas buvo pasyvus ir neužtikrino rungtyniškumo principo įgyvendinimo, kadangi bylą nagrinėjo nekviesdamas Institucijos atstovo, kaip kaltinimą palaikančios šalies, kuri pateiktų savo poziciją ir išsklaidytų teismui visus kilusius neaiškumus, tam, kad būtų priimtas tinkamas, objektyvus ir teisingas sprendimas.

19Atsiliepimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą, nubaustasis A. O. prašo Inspekcijos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-19 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje A.2.8.-2491-369/2016 palikti nepakeistu.

20Dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 413 str. 1 d., nurodo, kad teismas nutraukdamas bylą pagal ATPK 413 str. 1 d. visapusiškai ir pilnai išnagrinėjo visus įrodymus į posėdį šaukdamas visus liudininkus, kurių parodymai reikšmingi šiai bylai. Pagrindinis liudininkas, kuris galėjo patvirtinti ar paneigti nelegalaus darbo faktą buvo E. T., kuris paliudijo, kad pradėjo dirbti vasarą ir tai vyko iš karto po darbo starties sudarymo, o duodamas paaiškinimus Inspekcijoje, jis galėjo supainioti savo darbo pradžią. Taip pat minėtas liudytojas, kaip ir kiti teismo posėdžio metu apklausti liudytojai – buvę Bendrovės darbuotojai, teigė, kad jiems buvo diktuojama, ką reikia rašyti paaiškinimuose. Pabrėžia, kad nei jam (A. O.), nei jo vadovaujamai Bendrovei nėra žinoma, kokie asmenys buvo jų statomame objekte, esančiame ( - ), Vilniuje, pažymėdamas, jog jo vadovaujama bendrovė nėra šio objekto savininkas, o tiesiog atliko sutartyje aptartus darbus, todėl nėra atsakingi už nežinomus asmenis, kurie galimai buvo objekte, o liudytojas B. O., duodamas parodymus teismo posėdžio metu apie reikalaujamų darbo pažymėjimų faktą objektuose, minėjo kitą objektą, esantį ( - ), Vilniuje, už kurį jis ir buvo atsakingas asmuo. Be to, atkreipia dėmesį, kad liudytojas E. T. nurodė dirbęs ( - ), Vilniuje, objekte, todėl negali būti siejamas su nenustatytais asmenimis objekte esančiame adresu ( - ). Taip pat teigia, kad šis liudytojas nėra suinteresuotas bylos išnagrinėjimo rezultatu, kadangi su E. T. darbo sutartis buvo nutraukta 2015 metų rudenį ir bylos nagrinėjimo teisme metu jis UAB “( - )” nedirbo, atkreipdamas dėmesį, kad operatyvaus patikrinimo metu, tiek ir vėliau Bendrovėje nebuvo rastos neapskaitytos lėšos, o teismui išreikalavus rašytinius paaiškinimus ir kitų apklaustų asmenų (bedrovės darbuotojų) Inspekcijoje paaiškinimus, šie patvirtindami E. T. paaiškinimus teime, savo paaiškinimuose nurodė, kad jokių pažeidimų (nelegalaus darbo, išmokėtų sumų, didesnių nei nurodyta žiniaraščiuose ir pan.) nebuvo, o visi šie asmenys dirbo objekte ( - ), Vilniuje, tuo pačiu metu kai dirbo liudytojai E. T., R. R., M. R..

21Dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 414 str. 3 d., nurodo, kad Inspekcija surašant administracinio teisė pažeidimo protokolą rėmėsi išimtinai M. R., R. R. ir E. T. duotais paaiškinimais Inspekcijoje ir nesutikdamas su Inspekcijos pozicija, kad reikia vadovautis šių liudytojų Inspekcijoje duotais paaiškinimais, nurodo, kad būtent teisme aplausti liudytojai patvirtino, jog jiems buvo išmokėta ta suma, kuri nurodyta darbo užmokesčio žiniaraščiuose, jie negavo darbo užmokesčio daugiau, nei ten nurodyta. Taip pat atsiliepime atkreipiamas dėmesys, kad liudytojai teismo posėdžio metu buvo įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, o aplinkybė, kad apklausti liudytojai teismo posėdžio metu jo vadovaujamojoje įmonėje nedirbo, tik patvirtina, kad liudytojams nebuvo pagrindo duoti šališkus parodymus, o apelianto tvirtinimas, kad neva liudytojų parodymai buvo suderinti su juo, kaip bendrovės direktoriumi, yra deklaratyvūs teiginiai ir prielaidos, neparemti jokiais įrodymais.

22Atsiliepimu į Inspekcijos skundą, nubaustasis A. O., vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., prašo priteisti iš apelianto jo naudai patirtas išlaidas advokato pagalbai, nes, pasak A. O., jo minimas Įstatymas numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Jo patirtos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas sudaro 400 eurų, kurių dydis yra protingas ir neviršija rekomenduojamų priteisti išlaidų dydžio.

23Apeliacinis skundas netenkinamas.

24ATPK 30211 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

25A. O. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 1731 str. 1 d., 413 str. 1 d. ir 414 str. 3 d., padarymo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 413 str. 1 d. ir 414 str. 3 d. buvo nutraukta nesant A. O. veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Šiuo nutarimu A. O. pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1731 str. 1 d., ir nubaustas įspėjimu.

26Apeliaciniame skunde nekeliamas klausimas dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1731 str. 1 d., padarymo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to nepasisako.

27Apeliaciniame skunde ginčijamos teismo išvados dėl A. O. kaltės padarius ATPK 413 str. 1 d. ir 414 str. 3 d. numatytus pažeidimus. Inspekcijos įsitikinimu pirmosios instancijos teismo nutarimo dalis dėl administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotų administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 413 str. 1 d. ir 414 str. 3 d. yra nepagrįstai ir neteisėtai nutraukta, teigiant, kad nutarimas šioje dalyje priimtas netinkamai ir neobjektyviai įvertinus byloje surinktus įrodymus, dėl ko pirmosios instancijos teismas, išimtinai vadovaudamasis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir Bendrovėje dirbusių liudytojų teisme duotais parodymais, o kitus byloje surinktus rašytinius paaiškinimus, darbo sutartis, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius bei liudytojais apklaustų patikrinimą vykdžiusių pareigūnų (V. M. ir G. V.) parodymus, vertino paviršutiniškai ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą.

28ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 str. matyti, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

29Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apylinkės teismas, nagrinėdamas A. O. administracinio teisės pažeidimo bylą ir nustatydamas teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai įvertino surinktų įrodymų pakankamumą, jų logiškumą, įrodymų šaltinių patikimumą. ATPK 257 str. įtvirtintų įrodymų vertinimo principų žemesnysis teismas nepažeidė, įrodymus vertino atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, teismo išvados pagrįstos išsamia bylos duomenų analize ir neprieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, apklausė administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, liudytojus, betarpiškai ištyrė rašytinius įrodymus ir savo išvadas dėl A. O. inkriminuotų pažeidimų, numatytų ATPK 413 str. 1 d. ir 414 str. 3 d., pagrindė aptartų įrodymų visumos analize bei vertinimu.

30Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad A. O. kaltę įvykdžius ATPK 413 str. 1 d., 414 str. 3 d. numatytus administracinius teisės pažeidimus valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai įrodinėjo į mokesčių inspekciją iškviestų buvusių UAB „( - )“ darbuotojų - liudytojų R. R., E. T. ir M. R., jų pačių rašytais paaiškinimais, kurių pagrindu buvo surašyta operatyvaus patikrinimo pažyma ir administracinio teisės pažeidimo protokolas, todėl pirmos instancijos teismas, ištyręs administracinėje byloje surinktus duomenis, padarė pagrįstą išvadą, kad byloje nėra neginčijamų duomenų patvirtinančių administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas aplinkybes.

31Dėl ATPK 413 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo

32Pagal Lietuvos Respublikos DK 98 str. 1 d. 1 p. nelegaliu darbu laikomas darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant arba jam prižiūrint, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, paklūsta nustatytai darbo organizavimo tvarkai, ir kuris atitinka bent vieną iš šių požymių: yra šio LR DK 93 straipsnyje nustatyti darbo sutarties požymiai, o darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties; darbdavys prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios nėra pranešęs Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią; darbą dirba užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, įdarbinti, nesilaikant jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos; darbą dirba trečiosios šalies piliečiai, įdarbinti nesilaikant šio Kodekso 98 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų.

33Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 413 str. 1 d. nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.

34Teismų formuojamoje praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad pagrindiniai įrodymai aptariamos kategorijos (nelegalaus darbo) bylose yra pirminiai nelegaliai dirbančio asmens paaiškinimai, liudytojų, pareigūnų, mačiusių pažeidimą, tiesiogiai bendravusių su nelegaliai dirbusiu darbuotoju, parodymai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-535/2012).

35Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2015-11-03 Inspekcijos pareigūnas V. M. vykdydamas patikrinimą UAB „( - )“ viename iš objektų, nustatė, kad be legaliai dirbančių asmenų objekte su darbo pažymėjimais ir su kuriais buvo sudarytos darbo sutartys, tikrinamojoje statybvietėje buvo pastebėti dar du asmenys, kurie prasidėjus patikrinimui pasišalino. Inspekcijos pareigūnas V. M. tai pažymėjimo 2015-11-03 faktų fiksavimo pažymoje (b.l. 8). 2015-11-09 faktų fiksavimo pažymoje Inspekcijos pareigūnai V. M. ir ir G. V. nurodė, kad 2015-11-09 buvo apsilankyta UAB „( - )“ biure, adresu ( - ),Vilniuje, suskaičiuoti kasoje esančių grynųjų pinigų likučio nebuvo galimybės. Taip pat užfiksuota, kad įmonė vykdo darbus 3 objektuose: daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), Vilniuje, individualus gyvenamasis namas ( - ), Vilniuje, daugiabutis gyvenamasis namas Ozo g. 14, Vilniuje (b.l. 10,11). Bylos duomenys patvirtina, kad po patikrinimų į Inspekciją buvo kviečiami R. R., E. T. ir M. R. dėl jų dirbamo darbo UAB „( - )“ ir mokamo darbo užmokesčio aplinkybių nustatymo. R. R. paaiškinimą parašė 2015-12-01 (b.l. 14), M. R. -2015-12-04 (b.l. 15), o E. T. -2015-12-15 (b.l. 16), po ko 2015-12-30 VMI vyr. specialistas V. M. surašė operatyvaus patikrinimo pažymą, kurioje nurodė nustatytus UAB „( - )“ direktoriaus A. O. pažeidimus ir jam surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą.

36Kaip matyti iš bylos medžiagos ir nurodyta skundžiamame nutarime, buvusio UAB „( - )“ pagalbinio darbininko E. T. darbas buvo įrodinėjamas minėto asmens paaiškinimu, kuris gautas jį iškvietus į VMI. Apklaustas pirmosios instancijos teisme E. T. paaiškino, kad jis bendrovėje „pradėjo dirbti vasarą, pirmą vasaros mėnesį“, pasirašius sutartį, negalėdamas prisiminti konkrečios dienos, o paaiškindamas Inspekcijoje teiktame paaiškinime nurodytas aplinkybes jis (E. T.) teisme nurodė, kad buvo neteisingai suprastas, susipainiojo skaičiuodamas mėnesius, todėl pirminiame rašytame paaiškinime jis klaidingai nurodė, kad tam tikrą laiką UAB „( - )“ dirbo nelegaliai, pažymėdamas, jog pirminiai pateikti faktai nėra teisingi ir tokių aplinkybių nurodymas buvo įtakotas jį apklaususio Inspekcijos pareigūno. Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. O. ir teisme apklaustas jo brolis, liudytojas B. O. šią aplinkybę kategoriškai neigė ir jos nepripažino. Apklaustas teisme B. O. nurodė, kad jam dirbant objekte Mindaugo g. 14, visiems į darbą bendrovėje priimtiems asmenims išduodami darbo pažymėjimai, be kurių jie negali patekti į bendrovės objektą ir ten dirbti, nurodydamas, kad tame objekte dirbo R. R., E. T., M. R.. Nors apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai rėmėsi išimtinai liudytojų E. T., B. O. ir administracinėn atsakomybėn traukiamo A. O. parodymais teisme, kuriais buvo neigiamas E. T. nelegalaus darbo fakto buvimas, nes teismas nevertino ir nelygino šių parodymų su kitais byloje esančiais objektyviais duomenimis, t.y. teismo posėdyje apklaustų Inspekcijos vyr. specialistų V. M. ir G. V. parodymais bei jų nustatytais ir užfiksuotais faktais, apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliacinio skundo argumentams ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl A. O. inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 413 str. 1 d,, yra teisingos, pagrįstos ir motyvuotos, atitinkančios faktines aplinkybes.

37Sutiktina su Inspekcijos skundo argumentu, jog patikrinimo metu E. T. pateikęs paaiškinimą nurodė, jog dirbdamas nuo 2015-05-05 iki 2015-06-16 objekte ( - ) g. jis dėl darbo tarėsi su direktoriumi A. O.. Taip pat sutiktina, kad pareigūnų parodymai yra itin svarbūs teisingam bylos išnagrinėjimui. Tačiau kaip matyti iš bylos duomenų bei skundžiamo nutarimo, teisme apklaustas liudytoju pareigūnas G. V. tik patvirtino, kad dalyvavo UAB „( - )“ patikrinime, kuomet iš bendrovės objekto pasišalino du asmenys, o pareigūnas V. M. patvirtino, jog jam pačiam nėra žinoma nei apie nelegalų darbą, nei apie išmokėtas sumas, šios aplinkybės jam tapo žinomos tik iš bendravimo su R. T., R. R. ir M. R.. Tačiau remtis vien tik šiais E. T. paaiškinimais Inspekcijoje ir jų pagrindu nubausti A. O., neatsižvelgiant į kitus byloje surinktus ir teismo posėdyje išanalizuotus duomenis, kurie pagrįstai kėlė abejones ir pirmosios instancijos teismui dėl nelegalaus darbo minėtoje įmonėje, nėra pagrindo. Pažymėtina, kad nors pirminiai E. T. paaiškinimai buvo duoti Inspekcijos pareigūnams pradėjus tyrimą, tačiau, sutinkant su pirmosios instancijos teismo vertinimu, tai nereiškia, kad toks paaiškinimas atitiko tikrovę, nes kaip matyti iš šio pirminio paaiškinimo, E. T., kaip ir kiti asmenys (R. R. ir M. R.), teikdami savo paaiškinimus nebuvo įspėti už melagingų parodymų davimą, tuo tarpu netikėti šių liudytojų parodymais teisme, kurie parodymus teikė būdami įspėti dėl atsakomybės pagal ATPK 1872 str., teismas neturi pagrindo ir šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, jog E. T., R. R. ir M. R. parodymai buvo suderinti ir išdėstyti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui naudinga linkme, siekiant šiam padėti išvengti atsakomybės.

38Įrodymų patvirtinančių, jog patikrinimo metu pastebėjus objekte du pasišalinusius asmenis būtų apklausti vietoje esantys ir galimai pažeidimą matę liudytojai, kurie galėjo pažinoti nenustatytus asmenis objekte, ar galėtų paaiškinti kitas svarbias aplinkybes, turinčias reikšmės nustatyti tiesą byloje, nėra, tokių duomenų nepateikė ir teisme apklausti liudytojais Inspekcijos pareigūnai G. V. ir V. M.. Įvertinus ir tai, jog tiek iš 2015-11-03 faktų fiksavimo pažymos, tiek iš 2015-12-30 Operatyvaus patikrinimo pažymos nėra aišku, ar objekte pastebėti du nenustatyti asmenys realiai dirbo tikrinamajame objekte už sutartą atlygį, atliko darbo sutartyje numatytas funkcijas, paklusdami darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliacinio skundo argumentams ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl A. O. reiškiamo kaltinimo susijusio su nelegaliu darbu yra teisingos, pagrįstos ir motyvuotos. ATPK 257 str. įtvirtintų įrodymų vertinimo principų žemesnysis teismas nepažeidė, įrodymus vertino atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, teismo išvados pagrįstos išsamia bylos duomenų analize.

39Dėl ATPK 414 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo

40Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 414 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę už tyčinį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje pažeidimą arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimą.

41Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija) 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (2010 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 671 redakcija) 4 punkte numatyta, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį. Taisyklių 7 punktas nustato, kad vienkartinė darbo užmokesčio, premijų, pašalpų, pensijų, stipendijų, tantjemų, dividendų ar kita išmoka asmeniui (ūkio subjekto darbuotojui arba asmeniui, kuris nėra ūkio subjekto darbuotojas) turi būti įforminama kasos išlaidų orderiu.

42Atsižvelgus į pinigų priėmimą ir išmokėjimą įmonėse reglamentuojančias teisės normas, darytina išvada, kad išmokami darbo užmokesčiai bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos privalo būti įtrauktos į buhalterinės apskaitos dokumentus, o šios tvarkos pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę pagal ATPK 414 straipsnio 3 dalį.

43Iš administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų duomenų bei skundžiamo nutarimo matyti, kad šis pažeidimas nebuvo nustatytas VMI darbuotojams apsilankius UAB „( - )“ ofise, kas pažymėta ir 2015-11-09 faktų fiksavimo pažymoje. Joje pažymėta, kad bendrovės direktorius A. O. nurodė, kad pinigai, saugumo sumetimais, saugomi kitoje vietoje, tačiau patikrinimą atlikę Inspekcijos pareigūnai į kitą vietą nevažiavo ir galimai į buhalterinę apskaitą neįtrauktų pinigų neieškojo, apsiribojo į Inspekciją pakviesdami buvusius bendrovės darbuotojus E. T., M. R., R. R., kurie rašytuose paaiškinimuose nurodė, kad kiekvieną jų darbo savaitės penktadienį A. O. ar jo brolis jiems išmokėdavo po 100 eurų. Taigi galimas darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas Inspekcijos buvo įrodinėjamas E. T., M. R. ir R. R. paaiškinimais. Būdami įspėti už melagingų parodymų davimą teismo posėdyje E. T., M. R. ir R. R. nepatvirtino pirminiuose paaiškinimuose nurodytų faktinių aplinkybių. Teismo posėdžio metu apklausti Inspekcijos pareigūnai patvirtino, kad pagal E. T., M. R. ir R. R. paaiškinimus ir buvo nustatyta, kad šiems asmenims buvo išmokėtas atlyginimas, kurio dalis nebuvo įtraukta į buhalterinę apskaitą.

44Įvertinus šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos padaryta išvada, kad A. O. inkriminuotas administracinis teisės pažeidimas buvo išsiaiškintas matematiniais paskaičiavimais į Inspekciją iškviestus E. T., M. R., R. R. ir jų rašytuose paaiškinimuose nurodytomis aplinkybėmis dėl gautinų sumų, kurios buvo matematiškai sudėtos neva jiems išmokėtos ir į buhalterinę apskaitą neįtrauktos pinigų sumos ir sulygintos su darbo užmokesčių žiniaraščiuose nurodytomis sumomis, o gautas skirtumas buvo įvertintas kaip neapskaitytas darbo užmokestis. Tokio užmokesčio dydis R. R. sudarė – 94.94 eurai, E. T. – 51.25 eurai, M. R. – 296.39 eurai. Daugiau objektyvių įrodymų dėl realiai mokėto didesnio darbo užmokesčio, kuris nebuvo įtrauktas įmonės apskaitą, nėra.

45Pagal teismų formuojamą praktiką, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, kuriose reiškiamas kaltinimas padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 414 str. 3 d. numatytą teisės pažeidimą (darbo užmokesčio, neįtraukto į buhalterinę apskaitą išmokėjimas), šis pažeidimas turi būti įrodinėjamas tiesioginiais įrodymais, o kaltinimo liudytojų parodymai turėtų būti patvirtinami kitais objektyviais įrodymais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-11-13 nutartis administracinėje byloje N143-614/2008; 2007-12-29 nutartis administracinėje byloje N10-2044/2007; 2007-08-16 nutartis administracinėje byloje N5-1428/2007 ir kt.). Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad vien bendrovės buhalterinės apskaitos neatitikimas asmens paaiškinimui negali būti pagrindas kvalifikuoti veiką pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 414 str. 3 d. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. N575-1449/2010).

46A. O. nepripažino mokėjęs E. T., M. R. ir R. R. neapskaitytą darbo užmokestį, teisme apklausti liudytojai E. T., M. R. ir R. R. pirminiuose paaiškinimuose nurodytų aplinkybių nepatvirtino. Vertinant tokius liudytojų parodymus, teismui išreikalavus rašytinius paaiškinimus ir kitų asmenų (R. R., V. R.), kurie buvo UAB „( - )“ darbuotojai ir, kurie Inspekcijoje davė paaiškinimus, iš kurių turinio seka, kad Bendrovėje jokių pažeidimų (nelegalaus darbo, išmokėtų sumų, didesnių nei nurodyta žiniaraščiuose ir pan.) nebuvo, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas atsižvelgdamas į byloje esančius duomenis ir teismų praktiką pagrįstai nustatė, kad byloje neginčytinų įrodymų, jog A. O. išmokėjo darbo užmokestį, kuris neapskaitytas įmonės buhalterinėje apskaitoje, nėra.

47Inspekcija apeliacinį skundą motyvavo ir tuo, jog buvo pažeistas rungtyniškumo principo įgyvendinimas, kadangi, pasak apelianto, byla buvo nagrinėjama Institucijos atstovui nedalyvaujant. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ši aplinkybė nėra laikytina esminiu pažeidimu, nes kaip matyti iš byloje esančių duomenų, liudytojais byloje buvo kviečiami ir apklausti Institucijos pareigūnai V. M. ir G. V., kurie tiesiogiai vykdė operatyvaus patikrinimo pavedimą ir pateikė operatyvaus patikrinimo pažymą. Institucijos atstovo dalyvavimas teismo posėdyje naujų faktinių aplinkybių, ar teisme duotų Institucijos pareigūnų parodymų nei nepatvirtintų, nei nepaneigtų, juolab, kad liudytojais apklausti minėti Inspekcijos pareigūnai teikė paaiškinimus iš esmės jų nustatytais faktais operatyvaus patikrinimo metu ir palaikydami teiktose pažymose užfiksuotas aplinkybes. Įvertinus ir ATPK 272 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, kad administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, tai, jog kviesdamas Institucijos pareigūnus liudytojais, teismas Institucijos surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą atstovo dalyvavimo nepripažino būtinu, šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas neteisėtai ir nepagrįstai.

48Vertinant nurodytų teisės normų nuostatas, esamą teismų praktiką bei išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų išsamiai pasisakė, apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams, apeliantas, gi, vadovaudamasi tik deklaratyviais teiginiais bei subjektyviu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-19 nutarimo vertinimu, nepateikė aukštesnės instancijos teismui jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutarimą.

49Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, jog bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-88/2013, 2K-455/2013, 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-62/2014, 2K-19/2014, 2K-422/2014, 2K-308/2014, 2K-202/2014, 2K/129/2014, 2K-139/2014 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle v. Finland ir kt.).

50Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-19 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo šį nutarimą panaikinti ar pakeisti.

51Dėl A. O. patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti kompensavimo

52Atsiliepimu į Inspekcijos skundą, A. O., vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., prašo priteisti iš apelianto jo naudai patirtas išlaidas advokato pagalbai surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

53Išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, kompensavimas nustatytas Lietuvos Respublikos ATPK 279 straipsnyje. Šis straipsnis numato, kad turėtos išlaidos kompensuojamos nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams. ATPK normose nėra numatyta, jog administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui atlyginamos atstovavimo ar kitos dėl bylinėjimosi teisme patirtos išlaidos. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas neteisėtai administracinėn atsakomybėn patrauktam, neteisėtai administracine tvarka nubaustam asmeniui taip pat nenumatytas. Be to, pagal Lietuvos Respublikos ATPK 3021 straipsnį, jeigu teismas panaikino organo (pareigūno) nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir šią bylą nutraukė, grąžinamos išieškotos pinigų sumos, atlygintinai paimti ir konfiskuoti daiktai, panaikinami kiti apribojimai, susiję su anksčiau priimtu nutarimu; kai grąžinti daikto negalima, atlyginama jo vertė; neteisėtu administracinio arešto paskyrimu piliečiui padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.

54Nubaustojo A. O. patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimas šioje byloje būtų prilyginamas jo patirtai žalai, atsiradusiai dėl priimto nutarimo. Tokios pozicijos nuosekliai laikosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo priimtose nutartyse (žr. pvz., nutartis Nr. N575-5779/2008, N525-2272/2009, N575-3736/2010, N62-496/2010, N575-8154/2010 ir kt.). Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant dėl neteisėtai administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, teismui panaikinus Institucijos nutarimą skirti administracinę nuobaudą, išaiškinta, jog ATPK normose nenustatyta, kad neteisėtai administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui atlyginamos dėl bylinėjimosi teisme patirtos išlaidos, todėl šis klausimas negali būti sprendžiamas administracinio teisės pažeidimo teisenos tvarka; vadovaujantis Konstitucijoje įtvirtintu žalos atlyginimo principu, asmuo, neteisėtai patrauktas administracinėn atsakomybėn, turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlyginta neteisėtais valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmais padaryta žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-26 nutartis Nr. 2AT-17-2012).

55Taigi ir šiuo atveju, asmuo dėl kurio administracinio teisės pažeidimo byla dalyje nutraukta, turi teisę pateikti reikalavimą Institucijai, kurios iniciatyva buvo pradėta administracinio teisės pažeidimo byla, ir kurios neteisėtais veiksmais galimai padaryta žala, kurią sudaro patirtos bylinėjimosi išlaidos, būtų atlyginta, tačiau šis klausimas sprendžiamas ne administracinio teisės pažeidimo teisenos, o civilinio proceso tvarka. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, šis A. O. prašymas yra paliekamas nenagrinėtas.

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

57Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-19 nutarimą nepakeistą ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacino skundo netenkinti.

  1. O. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas palikti nenagrinėtu.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, teismo posėdyje... 2. A. O. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla, iškelta pagal ATPK... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,... 4. A. O. pagal ATPK 1731 str. 1 d. nubaustas dėl to, kad 2015-11-09 d. 11.00 val.... 5. Be to, A. O. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 6. R. R., kiekvieno mėnesio kiekvienos savaitės penktadienį statybos objekte,... 7. E. T. nuo 2015-06-15, kiekvieno mėnesio, kiekvienos svaitės penktadienį... 8. M. R. pinigus išmokėdavo A. O., kuris kiekvieno mėnesio, kiekvienos... 9. Tokiu būdu įmonės direktorius A. O., būdamas darbdavys laikotarpiu nuo 2015... 10. Taip pat patikrinimo metu buvo nustatyta, kad E. T. susitaręs su įmonės... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutarimu A. O.... 12. A. O. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla, iškelta pagal ATPK... 13. Apeliaciniu skundu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 14. Inspekcijos manymu, pirmosios instancijos teismo nutarimo dalis dėl... 15. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 16. Nesutikdama su atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotu administracinio... 17. Nesutikdama su atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuotu administracinio... 18. Toliau apeliaciniame skunde Inspekcija pažymi, kad teismas, priimdamas... 19. Atsiliepimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą,... 20. Dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 413 str. 1 d., nurodo,... 21. Dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 414 str. 3 d., nurodo,... 22. Atsiliepimu į Inspekcijos skundą, nubaustasis A. O., vadovaudamasis... 23. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 24. ATPK 30211 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardos teismas,... 25. A. O. administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas dėl... 26. Apeliaciniame skunde nekeliamas klausimas dėl administracinio teisės... 27. Apeliaciniame skunde ginčijamos teismo išvados dėl A. O. kaltės padarius... 28. ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje... 29. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apylinkės teismas,... 30. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad A.... 31. Dėl ATPK 413 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo... 32. Pagal Lietuvos Respublikos DK 98 str. 1 d. 1 p. nelegaliu darbu laikomas... 33. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 413 str. 1 d. nelegalus darbas užtraukia... 34. Teismų formuojamoje praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad pagrindiniai... 35. Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2015-11-03... 36. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir nurodyta skundžiamame nutarime, buvusio... 37. Sutiktina su Inspekcijos skundo argumentu, jog patikrinimo metu E. T. pateikęs... 38. Įrodymų patvirtinančių, jog patikrinimo metu pastebėjus objekte du... 39. Dėl ATPK 414 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo... 40. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 414... 41. Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574... 42. Atsižvelgus į pinigų priėmimą ir išmokėjimą įmonėse... 43. Iš administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų duomenų bei... 44. Įvertinus šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos... 45. Pagal teismų formuojamą praktiką, nagrinėjant administracinių teisės... 46. A. O. nepripažino mokėjęs E. T., M. R. ir R. R. neapskaitytą darbo... 47. Inspekcija apeliacinį skundą motyvavo ir tuo, jog buvo pažeistas... 48. Vertinant nurodytų teisės normų nuostatas, esamą teismų praktiką bei... 49. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė... 50. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto... 51. Dėl A. O. patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti kompensavimo... 52. Atsiliepimu į Inspekcijos skundą, A. O., vadovaudamasis Administracinių... 53. Išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą,... 54. Nubaustojo A. O. patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimas šioje byloje... 55. Taigi ir šiuo atveju, asmuo dėl kurio administracinio teisės pažeidimo byla... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 57. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-19 nutarimą nepakeistą ir... 58. Nutartis neskundžiama....