Byla e2A-758-381/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Gintaro Pečiulio ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Medics“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1636-601/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Medics“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Baltic Medics“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) „Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras“, vykdančiai supaprastintą atvirąjį konkursą „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, prašydama pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais:
 • atsakovės Konkurso sąlygų 15.4. punkto reikalavimą, numatantį, kad tiekėjui Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, [būtų] galiojanti ne mažiau kaip vienerius metus;
 • Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies: „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, specialiųjų reikalavimų 1 punkto reikalavimą, numatantį, kad mėginiai į laboratoriją turi būti pristatomi per dvidešimt minučių nuo jų paėmimo;
 • Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies: „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, specialiųjų reikalavimų 4 punkto reikalavimą, numatantį, kad skubūs tyrimai turi būti atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo;
 • Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies: „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, specialiųjų reikalavimų 7 punkto reikalavimą, numatantį, kad atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą, pirmas mėginio atsakymas turi būti pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento.
 1. Ieškovė nurodė, kad VšĮ „Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2016 m. gruodžio 12 d. CVP IS paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 181616).
 2. Ieškovė 2016 m. gruodžio 18 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją „Dėl supaprastinto atvirojo konkurso Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, kurioje buvo reikalaujama panaikinti konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimą (Valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, galiojanti ne mažiau kaip šešerius metus); panaikinti 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1 punktą (Mėginiai į laboratoriją turi būti pristatomi per dvidešimt minučių po jų paėmimo), 4 punktą (Skubūs tyrimai turi būti atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo), 7 punktą (Atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą, pirmas mėginio atsakymas turi būti pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento), 8 punktą (Tiekėjas turi užtikrinti galimybę pakartoti tyrimą tą pačią dieną, pastebėjus mėginio neatitikimą (pvz., krešulys ir pan.)); panaikinti 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 5 punkto reikalavimą (Mėginiai tyrimams atlikti turi būti paimami kiekvieną darbo dieną, taip pat ir šeštadienį); panaikinti 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 10 punktą (Tiekėjas paslaugas (laboratorinius tyrimus) privalo atlikti laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, galiojančią ne mažiau kaip šešerius metus, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (atlikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas – laboratorinius tyrimus) bei 2 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami užmiesčio ribose“, specialiųjų reikalavimų 5 punkto reikalavimus (Tiekėjas įsipareigoja pirkimo sutarties galiojimo metu pagal perkančiosios organizacijos pareikalavimą teikti statistines ataskaitas apie suteiktas paslaugas (atliktus laboratorinius tyrimus) elektroniniu paštu „Excel“ formatu); panaikinti 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami užmiesčio ribose“, specialiųjų reikalavimų 6 punktą (Tiekėjas turi turėti akreditavimo pažymėjimą pagal ISO 15189:2012, kuris turi galioti ne mažiau kaip vienerius metus); atitinkamai pakeisti konkurso sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punktus.
 3. Perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 27 d. pranešime Nr. S-3876 „Dėl pretenzijos“ nurodė, kad ieškovės pretenzijoje keliami reikalavimai buvo patenkinti iš dalies. Pranešime nurodyta, kad atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2017 m. sausio 9 d., 9 val. 00 min. Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunktyje nustatytas reikalavimas, kad licencija turi galioti ne mažiau kaip šešerius metus buvo pakeistas į vienerių metų galiojimo laiką. Atsakovė atsisakė tenkinti reikalavimus dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1, 4, 5, 7 punktų, tenkino reikalavimus dėl 2 priedo 1 pirkimo dalies 8 ir 10 punktų bei antros pirkimo dalies 5 ir 6 punktų, panaikino 2.1.5. punktą bei Konkurso sąlygų 15 punktą papildė nauju 15.7. punktu (pateikiamas akreditavimo pažymėjimas pagal LST EN ISO 15189:2013 (ISO 15189:2012, pataisyta versija), kuris turi galioti ne mažiau kaip vienerius metus.

5Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunkčio reikalavimo

 1. Ieškovės nuomone, nors perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 27 d. pranešime Nr. S-3876 „Dėl pretenzijos“ nurodė, kad reikalavimas, nustatytas Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunktyje, jog licencija turi galioti ne mažiau kaip šešerius metus buvo pakeistas į vienerių metų galiojimo laiką, tačiau iš esmės prieštaravimas teisės aktams nebuvo panaikintas, nes dirbtinai tiekėjų konkurenciją ribojantis reikalavimas išliko.

6Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimo

 1. Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalyje: „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, 1 punkte nurodoma, kad mėginiai į laboratoriją turi būti pristatomi per dvidešimt minučių po jų paėmimo, tačiau šis reikalavimas yra akivaizdžiai perteklinis, neatitinkantis perkančiosios organizacijos poreikių ir pritaikytas vieninteliam konkrečiam tiekėjui, kuris veiklą vykdo tuo pačiu adresu, kaip ir perkančioji organizacija, t. y. VšĮ Kėdainių ligoninei, nes tik ji gali organizuoti nuolatinį darbuotojų atvykimą į perkančiosios organizacijos procedūrų kabinetą pasiimti mėginių. Techninės specifikacijos nustatyto reikalavimo pritaikymas vienam tiekėjui panaikina bet kokią galimybę konkuruoti kitiems tiekėjams, galintiems įvykdyti sutartį ir tuo juos diskriminuoja.
 2. Ne tiriamosios medžiagos patekimo į laboratoriją laikas garantuoja tinkamos ir kokybiškos paslaugos suteikimą, bet laboratorinių tyrimų atlikimo kokybė ir trukmė. Nėra jokio skirtumo ar tiriamoji medžiaga į laboratoriją pateks per dvidešimt minučių nuo tiriamosios medžiagos paėmimo ar per aštuoniasdešimt minučių. Svarbu, kad tyrimas būtų atliktas tinkamai ir per tokią laiko trukmę, kuri yra reikalinga perkančiajai organizacijai.
 3. Ginčijamas reikalavimas nėra aiškus, nes nėra aišku, kokie mėginiai (kraujo, šlapimo ir kt.), ar visi turės būti pristatyti į laboratoriją per dvidešimt minučių. Jeigu visi, neaišku, kaip tiekėjas turės užtikrinti šlapimo ir išmatų mėginių pateikimą į laboratoriją per nustatytą laiką, kai šių mėginių (šlapimo ir išmatų) paėmimo momento užfiksuoti neįmanoma.
 4. Nors perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją nurodė, kad šio punkto reikalavimai taikomi tik ekstriniams tyrimams, tačiau specifikacijoje nepateiktas ekstrinių tyrimų sąrašas bei prognozuojamas kiekis. Galimybė reikalaujamus ekstrinius tyrimus atlikti greičiau, nei per dvi valandas yra, tačiau tam naudojamos kur kas brangesnės technologijos bei didesnes sąnaudas generuojantis darbo organizavimo būdas. Todėl, norint pateikti tinkamą pasiūlymą yra būtina žinoti ekstrinių tyrimų apimtis.

7Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimo

 1. Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalyje specialiųjų reikalavimų 4 punkte nurodoma, kad skubūs tyrimai būtų atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo. Tačiau šis reikalavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V – 17 patvirtintos Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos 2 priedo „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratoriniai tyrimai“ nuostatoms.
 2. Perkančioji organizacija atsakyme į ieškovės pretenziją nurodė, kad šio punkto reikalavimai taikomi pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamiems tyrimams. Toks atsakymas, anot ieškovės, leidžia teigti, kad tiekėjas pats turi teisę nuspręsti, kokie tyrimai ir koks jų skaičius yra ekstriniai. Nurodytoje medicinos normoje nėra pateiktas tyrimų, kurie turi būti atliekami teikiant šeimos gydytojo paslaugas, sąrašas, bet nurodomos ligos ir būklės, kurias gydytojas turi gebėti įtarti, diagnozuoti, gydyti bei kokias manipuliacijas atlikti.

8Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimo

 1. Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalyje specialiųjų reikalavimų 7 punkte nustatytas reikalavimas, kad, atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą, pirmas mėginio atsakymas būtų pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento, klinikine prasme yra nepagristas, o viešųjų pirkimų normų prasme – perteklinis, diskriminacinis ir konkurenciją ribojantis.
 2. Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai pirkimo objektui laboratoriniams tyrimams, surenkamiems mieste, iš esmės skiriasi nuo reikalavimų laboratoriniams tyrimams, surenkamiems užmiestyje. Nustatyta, kad mėginiai iš užmiesčio ambulatorijų bus surenkami vieną ar du kartus per savaitę, o ne per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento ir pan. Jeigu šiuos reikalavimus vertinti kaip funkcinius, turinčius reikšmę sveikatos priežiūros paslaugų kokybei, neaišku, dėl kokių priežasčių užmiesčio gyventojams numatoma teikti kur kas prastesnės kokybės paslaugas nei jos teikiamos miesto gyventojams.
 3. Atsakovė VšĮ „Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.

9Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunkčio reikalavimo

 1. Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimas pripažinti Konkurso sąlygų 15.4. punkto reikalavimus neteisėtais ir negaliojančiais yra suformuluotas ydingai, nes ieškovė argumentavo savo reikalavimą tik ginčijamo punkto 2 papunkčio atžvilgiu, o dėl 15.4 punkto 1 papunkčio nepasisakė nei pretenzijoje, nei ieškinyje, todėl šioje dalyje ieškinio reikalavimas turėtų būti paliktas nenagrinėtas.
 2. 2016 m. gruodžio 30 d. paskelbtose Konkurso sąlygose nėra ieškinio reikalavimu ginčijamos sąlygos dėl asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimo. Ginčijamo 15.4 punkto 2 papunktyje nurodyta, kad pateikiama valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.
 3. Kadangi ieškovė ginčija dar 2016 m. lapkričio 21 d. perkančiosios organizacijos paskelbtas laboratorinių tyrimų specifikacijas, akivaizdu, jog ieškovė praleido VPĮ 94 straipsnyje numatytą terminą, todėl teismo prašoma taikyti ieškinio senatį ir ieškinio reikalavimą atmesti.

10Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimo

 1. Mėginių pristatymo į laboratoriją laikas neabejotinai įtakoja kokybiškos paslaugos suteikimą, nes net jei tiekėjas laboratorinius tyrimus galės atlikti per dešimt minučių, tačiau mėginius pristatinės į laboratoriją tik vieną kartą per savaitę, pacientų teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą bus pažeista. Patenkinus ieškovės reikalavimą, nebūtų nustatytas laiko tarpas, per kurį mėginiai privalėtų būti paimti į laboratoriją, tokia situacija būtų nepateisinama pacientų gerovės požiūriu. Dvidešimties minučių laiko tarpas, per kurį skubūs tyrimai turi būti pristatyti į laboratoriją, yra objektyviai būtinas ir realiai įmanomas laiko tarpas, užtikrinantis pacientų teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą.
 2. Perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje argumentai, kad nurodyta konkurso sąlyga nėra aiški, nes išmatų ir šlapimo mėginių paėmimo laiko ieškovė nežino, nebuvo nurodyti ir vertinti, todėl teismo nenagrinėtini.

11Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimo

 1. Konkurso sąlygų 2 priede „Laboratorinių tyrimų specifikacija“ yra nurodyti konkrečių tyrimų kiekiai, tuo tarpu detalizuoti, kiek iš jų galimai reikalinga atlikti skubiai, ieškovė neprašė ir tokia apimtimi keisti Konkurso sąlygų nesiūlė. Ieškovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V – 17 nustatytu dviejų valandų laikotarpiu skubiems tyrimams atlikti. Šiame teisės akte yra nurodyta, kokie tyrimai yra laikomi skubiais, o ne per kiek laiko jie privalo būti atlikti.

12Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimo

 1. Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ specialiųjų reikalavimų 7 punktas, numatantis, kad atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą, pirmas mėginio atsakymas turi būti pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento, yra būtinas, nes tik gavus pirmojo mėginio atsakymą, iš kurio galima daryti pagrįstą išvadą, jog pacientui galima duoti gliukozės tirpalo, o ne iš karto siųsti endokrinologo konsultacijai, galima atlikti visas tolimesnes ieškovės nurodytas procedūras – duoti pacientui gliukozės tirpalo ir, palaukus dvi valandas, pakartotinai imti mėginį. Visiškai nenumatant laiko tarpo, per kurį šio mėginio rezultatai turi būti pateikti, pacientams objektyviai nebūtų įmanoma atlikti tokių tyrimų, nes neturint duomenų apie esamą gliukozės kiekį kraujyje, duoti gliukozės tirpalo būtų nepagrįstai rizikuojama paciento sveikata.
 2. Kaimo vietovėje atliekami planiniai tyrimai, Konkurso sąlygose apibrėžti reikalavimai visiškai patenkina perkančiosios organizacijos poreikius, nes esant poreikiui atlikti skubius tyrimus, pacientas yra siunčiamas pas gydytojus specialistus bei atitinkamai skubius tyrimus galinčias atlikti įstaigas. Nustatyti tokius pačius reikalavimus laboratoriniams tyrimams, atliekamiems kaimo vietovėje, nėra prasmės.

13Dublikas

 1. Ieškovė 2017 m. sausio 31 d. teismui pateiktame dublike nurodė, kad vadovaudamasi CPK normomis iš dalies keičia ieškinio reikalavimą ir prašo pripažinti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus, buvo neteisėti. Kitos reikalavimų dalies ieškovė nekeitė.
 2. Ieškovė nurodė, kad bet kuris atidus tiekėjas, gavęs atsakymą į pretenziją, kurioje nurodyta, kad perkančioji organizacija patikslina Konkursinių sąlygų 15.4. punkto 2 papunktį ir nustato, kad reikalavimas, jog licencija turi galioti ne mažiau kaip šešerius metus buvo pakeistas į vienerių metų galiojimo laiką, vienareikšmiškai suprastų, kad licencijos terminas nėra panaikintas, o tik sutrumpintas. Tačiau perkančioji organizacija tik pretenziją pateikusiam tiekėjui atsiuntė minėto turinio išaiškinimą, o kituose dokumentuose nurodė priešingą informaciją (konkretaus galiojimo termino nebeliko). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, ieškovė prašo pripažinti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus yra neteisėti.
 3. Atsakydama į atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytą argumentą, kad ieškovė praleido VPĮ 94 straipsnyje numatytą terminą, ieškovė teigia, jog šiuo atveju ji nepraleido pretenzijos pateikimo termino. Be to, remiantis kasacinio teismo praktika aplinkybė, jog perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo pretenziją, kuri buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo momentą, reiškia ir tai, kad šį terminą perkančioji organizacija atnaujino.
 4. Papildomai pasisakydama dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimo, ieškovė nurodė, kad tinkamai paruoštas mėginys gali būti saugomas gana ilgą laiką ir tai neturės įtakos tyrimo rezultatams. Tuo atveju, kai retesni tyrimai atliekami užsienio šalyje, nes Lietuvoje tokie tyrimai neatliekami, pervežant mėginius sugaištama ilgiau nei savaitę ir dėl to tyrimo rezultatų objektyvumas nenukenčia.
 5. Papildomai pasisakydama dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimo, ieškovė nurodė, kad pirmo lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia kvalifikuotas, bet nespecializuotas paslaugas. Esant sudėtingiems atvejams, iš jų ir skubiems, kurie viršija šeimos gydytojo kompetencijos apimtis, pacientai yra siunčiami pas gydytojus specialistus į antro ar trečio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas arba, esant gyvybei pavojingoms būklėms, greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežami į stacionarines, specializuotas paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, nebegaištant keturiasdešimt penkių minučių laboratorinio tyrimo atlikimui.
 6. Papildomai pasisakydama dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimo, ieškovė nurodė, kad atsakovė pernelyg laisvai interpretuoja sveikatos mokslo nustatytus faktus bei sukurtas metodikas. Gydytojo siuntimai, iš jų ir atlikti gliukozės tolerancijos mėginį, galioja ne ilgiau nei vieną mėnesį. Per nurodytą laiką gliukozės kiekio pokyčiai kraujo plazmoje nėra esminiai. Be to, ne vienas pacientas nelaukia viso mėnesio, kol baigsis siuntimo galiojimo laikas. Paprastai šis tyrimas atliekamas po keleto dienų nuo jo paskyrimo, kai pacientas tinkamai jam pasirengia, todėl reikalavimas pirmojo mėginio tyrimui per dvidešimt minučių mediciniškai yra nepagrįstas.

14Triplikas

 1. Atsakovė 2017 m. vasario 9 d. teismui pateiktame triplike nurodė, kad galutinė Konkurso sąlygų redakcija buvo paskelbta viešai 2016 m. gruodžio 30 d. ir pateikdama ieškinį teismui po dviejų savaičių ieškovė turėjo ne tik galimybę, bet ir pareigą pasidomėti faktinėmis aplinkybėmis, kurias ketina ginčyti teisme.
 2. Nepaisant to, kad ieškinį dėl Konkurso sąlygų ginčijimo ieškovė surašė 2017 m. sausio 2 d., savo pasiūlymą perkančiajai organizacijai ji pateikė 2017 m. sausio 9 d., patvirtindama, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis. Taigi, ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai patvirtinimą, kad Konkurso sąlygos ją tenkina ir atitinkamai pagal šias sąlygas suformulavo savo pasiūlymą.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad, 2016 m. gruodžio 30 d. patikslinus Konkurso sąlygas, 15.4 punkto 2 papunktyje neliko sąlygos, dėl kurios ieškovė reiškė nesutikimą. Ieškovei, kaip ir kitiems tiekėjams, buvo pranešta apie pirkimo sąlygų pakeitimus, kurie yra paskelbti viešai (galutinė konkurso sąlygų redakcija paskelbta 2016 m. gruodžio 30 d.), todėl nėra pagrindo atsakovės veiksmus pripažinti neteisėtais vien dėl to, jog ieškovė nesusipažino su konkurso sąlygų pakeitimais (patikslinimais).
 3. Ginčo pirkimo objektas – laboratoriniai tyrimai, jų atlikimas kaip įmanoma skubiau siejamas su tokia esmine vertybe, kaip žmogaus sveikata ir gyvybė, todėl tik esant nustatytiems pakankamai trumpiems terminams gali būti užtikrinta savalaikė, kokybiška sveikatos apsaugos paslauga, tuo pačiu užtikrinama ir viešojo intereso apsauga. Duomenų, jog nagrinėjamu atveju nustatyti terminai nėra protingi ir realūs, nėra pateikta, juo labiau tiek ieškovė, tiek kiti tiekėjai nustatytu laiku (2017 m. sausio 9 d.) pagal nustatytas konkurso sąlygas pateikė pasiūlymus be jokių pastabų. Visiems tiekėjams nustatytos sąlygos buvo žinomos ir vienodos, diskriminacinio pobūdžio nuostatų ieškovės atžvilgiu teismas nenustatė, todėl pagrindo specialiųjų reikalavimų 1, 4, 7 punktus pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nėra.
 4. Nepagrįstas ieškovės argumentas, jog keturiasdešimt penkių minučių terminas dėl skubių tyrimų atlikimo nuo mėginio paėmimo prieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17 patvirtintos klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos, 2 priede „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratoriniai tyrimai“, nuostatoms – tam tikrus tyrimus atlikti ne vėliau kaip per dvi valandas po jų paskyrimo. Nors šis teisės aktas yra galiojantis, tačiau jame nustatyti minimalūs reikalavimai, tuo tarpu perkančiajai organizacijai, vykdant viešąjį pirkimą, nėra draudžiama nusistatyti aukštesnius reikalavimus.
 5. Nepagrįstas ieškovės argumentas, jog pirminio mėginio tyrimas per dvidešimt minučių, atliekant gliukozės tolerancijos tyrimą, nėra būtinas, mediciniškai nepagrįstas. Teismas pritaria atsakovės nuomonei, jog cukraus kiekis kraujyje per mėnesį laiko gali pasikeisti žymiai, todėl atsakovės konkurso sąlyga, kuria, darant gliukozės tolerancijos tyrimą, siekiama įsitikinti, ar pacientui galima duoti gliukozės tirpalo, ar tai nesukels jam neigiamų pasekmių, yra visiškai pagrįsta, atitinkanti pacientų interesus ir užtikrinanti kokybišką sveikatos paslaugų teikimą.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18

 1. Ieškovė UAB „Baltic Medics“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

19Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimo

 1. Dublike ieškovė patikslino savo ieškinio reikalavimą, prašydama pripažinti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus buvo neteisėti. Šį patikslinimą nulėmė tai, kad, tik pateikus atsakovei savo atsiliepimą į ieškovės ieškinį, paaiškėjo, jog perkančioji organizacija, 2016 m. gruodžio 27 d. atsakydama į ieškovės pretenziją, ieškovei nurodė, kad ginčijamas 15.4. punkto 2 papunktis keičiamas, nustatant įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ne mažiau kaip vienerius metus nuo jos įsigaliojimo. Tuo tarpu kituose dokumentuose po pakeitimų (konkurso sąlygose, patikslintame skelbime) licencijos galiojimo apribojimas nebuvo nurodytas. Ieškovė, neturėdama visų perkančiosios organizacijos su pirkimu susijusių dokumentų, neturėjo galimybės ieškinyje tiksliai suformuluoti reikalavimo ir tai apibrėžė ieškinyje, prašydama teismo šiuos dokumentus išreikalauti. Tik 2017 m. vasario 2 d., dubliką ir tripliką jau pateikus teismui, atsakovė pateikė teismui dokumentus, įrodančius perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus.
 2. Ieškovės patikslintas ieškinio reikalavimas grindžiamas tuo, kad konkurso sąlygų reikalavimai skirtinguose pirkimo dokumentuose negali prieštarauti vienas kitam, kad jie turi būti tikslūs, aiškūs ir nedviprasmiški (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis), kad visi tiekėjai juos galėtų suprasti ir vertinti vienodai. Perkančioji organizacija, skirtinguose pirkimo dokumentuose nustatydama skirtingus reikalavimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimo termino, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą.
 3. Ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad perkančioji organizacija laikosi VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatytų pirkimo dokumentų tikslinimo, aiškumo ir dviprasmybių vengimo reikalavimų, todėl netikrino ir negretino pranešimo turinio su kituose pirkimo dokumentuose nurodyta informacija.
 4. Pirmosios instancijos teismas visiškai formaliai, paviršutiniškai ir neįsigilinęs į ieškovės argumentus, vertino, kad perkančioji organizacija elgėsi tinkamai, ieškovei, kaip ir kitiems tiekėjams, pranešdama apie pirkimo sąlygų pakeitimus (15.4 punkto 2 papunktis), kurie buvo paskelbti viešai 2016 m. gruodžio 30 d. Teismas privalėjo nustatyti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai, nustatant ir modifikuojant ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą, turėjo įtakos ieškovės galimybei pateikti tinkamą pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, kad klaidinantys ir skaidrumo principus ieškovės atžvilgiu pažeidžiantys perkančiosios organizacijos veiksmai turėjo įtakos ieškovei renkantis dalyvavimo paskelbtame konkurse strategiją.
 5. Atsakovės teismui pateiktuose viešųjų pirkimų dokumentuose nėra duomenų apie komisijos priimtą sprendimą dėl Konkurso sąlygų 15.4 punkto 2 papunkčio modifikavimo taip, kad įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai nebūtų nustatytas vienerių metų galiojimas.

20Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1, 4, 7 punkto reikalavimų

 1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų pirkimo objektui pagrįstumą, remiasi teisės normomis, reglamentuojančiomis tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūras (VPĮ 32-37 straipsniai) bei cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis apie reikalavimų minimaliems kvalifikacijos reikalavimams įtaką. Apeliantė pažymi, kad neginčijo ir neginčija perkančiosios organizacijos pareigos vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, bei jos teisės skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus. Tuo tarpu ginčijamo konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1, 4, 7 punktuose nustatyti reikalavimai liečia reikalavimus pirkimo objektui.
 2. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad byloje nėra duomenų, kad specialiųjų reikalavimų 1, 4, 7 punktuose nustatyti terminai nėra protingi ir realūs, kad tiek ieškovė, tiek kiti tiekėjai nustatytu laiku pateikė pasiūlymus be jokių pastabų, nepagrįstos. Pirma, ieškovė teikė pretenziją perkančiajai organizacijai, antra, buvo nuosekliai įrodinėjama, kad ginčijami reikalavimai pažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimus (VPĮ 25 straipsnio 2 dalį), trečia, teismas ignoravo, kad pirkimo objektas buvo suskaidytas į dvi pirkimo dalis, kurioms buvo galima pateikti du atsikrus pasiūlymus, ginčijami pirmos pirkimo dalies pirkimo objektui nustatyti reikalavimai, pirmai pirkimo daliai pasiūlymus pateikė tik du tiekėjai – ieškovė ir VšĮ Kėdainių ligoninė, kiti tiekėjai pateikė pasiūlymus antrai pasiūlymo daliai. Reikalavimai pirkimo objektui buvo parengti, proteguojant VšĮ Kėdainių ligoninė.

21Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimo

 1. Ekstrinių tyrimų paslaugų kokybė priklauso ne nuo tiriamosios medžiagos pristatymo į laboratoriją laiko, bet nuo laiko per kurį yra atliekamas tyrimas ir pateikiamas gydytojui atsakymas. Perkančiajai organizacijai būtų užtekę nustatyti pagrįstą ir realų terminą, per kurį ekstrinis tyrimas turi būti atliktas bei nurodyti ekstrinių tyrimų sąrašą bei kiekius. To būtų užtekę tam, kad perkančioji organizacija įsigytų jai reikalingas paslaugas, o paslaugos teikėjai, sąžiningai konkuruodami, galėtų pateikti perkančiajai organizacijai tikruosius poreikius atitinkantį pasiūlymą. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl ekstrinių tyrimų atlikimo laiko, neįsigilinęs į pateiktų įrodymų bei argumentų visumą, priėmė formalų, jokiais teisiniais argumentais nepagrįstą sprendimą.

22Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimo

 1. Ieškovė iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V – 17 patvirtintose Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos 2 priedo „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratoriniai tyrimai“ nuostatose nustatyti minimalūs reikalavimai skubiems tyrimams atlikti, tuo tarpu perkančiajai organizacijai, vykdant viešąjį pirkimą, nėra draudžiama nusistatyti aukštesnius reikalavimus. Tačiau perkančiajai organizacijai nepateikiant ekstrinių tyrimų sąrašų ir kiekių, tiekėjai neturi galimybių objektyviai apskaičiuoti pasiūlymo kainą bei pateikti tinkamą pasiūlymą, todėl lieka tik vienas būdas apginti pažeistas teises – reikalauti, kad būtų nustatytas ilgesnis ekstrinio tyrimo atlikimo laikas.

23Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimo

 1. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės ginčijamo Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalies 7 punkte nustatyto reikalavimo, kuriame numatyta, kad, atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą, pirmas mėginio atsakymas turi būti pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento, rėmėsi vien tik atsakovės argumentais. Tuo tarpu sprendimas skirti gliukozės tolerancijos mėginį yra priimamas iš anksto įsitikinus, kad tam yra indikacijos ir priimamas ne tyrimo vykdymo dieną paėmus pirmą mėginį, bet anksčiau, prieš keletą dienų, nes pacientas turi iš anksto pasiruošti tyrimui – atvykti ryte nevalgęs, nerūkęs, negėręs alkoholinių gėrimų, prieš tai tris dienas normaliai maitinęsis, nevartojęs vaistų ir pan. Tyrimas atliekamas tam tikra seka: paimamas bazinis kraujo mėginys, pacientui duodama išgerti 75 g gliukozės, ištirpintos vandenyje, po dviejų valandų paimamas antrasis kraujo mėginys. Gydytojas vertindamas abiejų tyrimų atsakymus, vertindamas jų abiejų rezultatus, sprendžia apie organizmo gliukozės toleravimą. Joks tarpinių rezultatų vertinimas po dvidešimties minučių, kaip teigia atsakovė, po tiriamos medžiagos paėmimo neatliekamas.
 2. Atsakovės samprotavimai, kad pirmas mėginys turi būti ištirtas per dvidešimt minučių nuo jo paėmimo tam, kad gydytojas galėtų įvertinti, ar gliukozės tolerancijos tyrimas galimas yra nelogiški. Pirma, tai nėra kasdienis tyrimas ir yra atliekamas ypač retai, todėl gydytojas šį tyrimą skiria tik tais atvejais, kai gliukozės kiekis plazmoje viršija 6,1 mmol/l, kapiliariniame kraujyje – 5,5 mmol/l bei įvertinus tai, ar iš viso toks tyrimas gali būti atliekamas pacientui. Antra, tyrimas paskiriamas prieš keletą dienų iki jo atlikimo, nes pacientas turi atvykti tinkamai tyrimui pasiruošęs.
 3. Skundžiamame sprendime teismas visiškai nevertino ieškovės argumento dėl gliukozės tolerancijos tyrimo atlikimo kaimo vietovės gyventojams.
 4. Paslaugų kokybės skirtumai tarp kaimo ir miesto gyventojų blogina paslaugų prieinamumą, pažeidžia sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimą – sveikatos priežiūros sąlygos lygiomis galimybėmis siekti sveikatos, kiek įmanoma sumažinant skirtumus tarp jos siekiančių asmenų (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 17 dalis).
 5. Perkančiosios organizacijos veiksmai ir priimti sprendimai paveikė kitus tiekėjus, nes suteikė vienam tiekėjui VšĮ Kėdainių ligoninė nepagrįsto konkurencinio pranašumo.
 6. Atsakovei nustačius vieną tiekėją proteguojančias, o kitus tiekėjus diskriminuojančias pirkimo sąlygas, proteguojamas tiekėjas pateikė pasiūlymą, kurio kaina net 2,9 karto viršija realią konkurencingą kainą.
 1. Atsakovė VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

24Dėl ieškinio reikalavimo pakeitimo

  1. Nors apeliantė teigia, kad tik susipažinusi su atsiliepimu į ieškinį galėjo spręsti apie savo reikalavimų pagrįstumą, tačiau tai paneigta byloje esančių rašytinių įrodymų, patvirtinančių ginčijamo Konkurso sąlygų paskelbimą 2016 m. gruodžio 30 d. dar prieš apeliantei surašant ieškinio reikalavimus.
  2. Ieškovės teiginys apie dublike galutinai suformuluotus reikalavimus yra teisiškai nereikšmingas, nes teismas privalo nagrinėti tuos ieškovo reikalavimus, kurie buvo išnagrinėti viešųjų pirkimų bylose privalomoje ikiteisminėje stadijoje, nebent CPK nustatyta tvarka ieškovas dalies savo reikalavimų atsisako. Savo reikalavimus apeliantė suformulavo 2016 m. gruodžio 18 d., pateikdama pretenziją perkančiajai organizacijai, ieškinyje jie buvo iš esmės pakartoti, o dublike ieškovė pakeitė reikalavimo dalyką, tačiau taip, kad nei teismas, nei atsakovė iš dubliko teksto nesuprato šio pakeitimo esmės. Apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, lėmusi neteisingo sprendimo priėmimą dėl neva pavėluoto ginčijamo viešojo pirkimo konkurso duomenų išreikalavimo iš atsakovės, neturėjo ir negalėjo turėti jokios įtakos ieškinio reikalavimų suformulavimui. Ieškovės reikalauta viešojo pirkimo konkurso medžiaga prie bylos prijungta CPK nustatyta tvarka, todėl apeliaciniame skunde nurodomos faktinės aplinkybės, susijusios su procesu, jokios teisinės reikšmės byloje neturi.

25Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunkčio reikalavimo

  1. Ieškovė neaiškiai ir nesuprantamai bei nemotyvuotai dublike pakeitė savo reikalavimo formuluotę. Tik apeliaciniame skunde ieškovė atskleidžia, jog perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas dėl 15.4. punkto 2 papunkčio siejamas ne su reikalavimo turiniu, o su šio reikalavimo pakeitimais.
  2. Apeliantė teigia, kad teismas pavėluotai išreikalavo duomenis iš perkančiosios organizacijos ir tokiu būdu buvo pažeista jos procesinė teisė tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimus. Tačiau nurodyta aplinkybė neturi jokio teisinio ryšio su ieškovės reikalavimais.
  3. Kadangi dalyje reikalavimo pagrindimą pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus dėl 15.4. punkto 2 papunkčio neteisėtais apeliantė išdėstė tik apeliaciniame skunde, nei perkančioji organizacija, nei pirmosios instancijos teismas šia apimtimi bylos nenagrinėjo, todėl civilinė byla dėl reikalavimo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus dėl 15.4 punkto 2 papunkčio neteisėtais turi būti nutraukta.
  4. Visi tiekėjai, tame tarpe ir ieškovė, pateikė atsakovei savo pasiūlymą, todėl akivaizdu, kad pirkimo sąlygas ieškovė suprato aiškiai ir tiksliai, todėl kaltinimas neskaidrumu yra apsimestinis, formalus ir neįrodytas.
  5. Remiantis apeliantės 2017 m. sausio 9 pateiktu pasiūlymu su visais priedais, 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimai iki pakeitimo (kurie buvo ginčijami ieškovės pretenzija ir pradiniu ieškiniu) apeliantei pagal faktinius duomenis (UAB „Baltic Medics“ išduotos licencijos datą) nebuvo aktualūs. Taigi, ieškovė, teikdama pradinį ieškinio reikalavimą, neturėjo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes teismo sprendimu tenkinus šį ieškinio reikalavimą, tai neturėtų jokios įtakos jos teisėms ir galimybėms dalyvauti konkurse.
  6. Procesiniuose dokumentuose apeliantės atskleistos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pretenzijos ir ieškinio pateikimo metu, ji nebuvo tinkamai susipažinusi su Konkurso sąlygomis (2016 m. gruodžio 30 d. redakcija), todėl būtent neatsakingas ir nerūpestingas ieškovės procesinis elgesys, neteisingai suformuluojant savo pretenzijos ir ieškinio reikalavimus, lėmė šalių teisminį ginčą.

26Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1, 4, 7 punktų reikalavimų

  1. Tenkinant apeliantės reikalavimus tokiu būdu, kaip jie yra suformuluoti dėl Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1, 4, 7 punktų, skubūs tyrimai iš viso nebebūtų atliekami skubiai, nes nebeliktų reikalavimų skubiems tyrimams. Perkančioji organizacija, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas, turi objektyvų poreikį skubiems tyrimams, todėl tokį reikalavimą ir numatė tiekėjams.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė po ieškinio pateikimo teismui pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą ir atitinkamai patvirtino, jog susipažino ir sutinka su Konkurso sąlygomis, Konkursą sustabdžius po vokų su pasiūlymais atplėšimo stadijos ieškinio tenkinimas jokių teisinių pasekmių ieškovei nesukels.
  3. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodė naują motyvą, teigdama, kad perkančioji organizacija nepagrįstai ginčo pirkimą išskaidė į dalis (paslaugas miesto ir kaimo vietovėse), tačiau perkančiosios organizacijos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos mieste ir kaimo vietovėje skiriasi, todėl atitinkamai ir poreikis laboratoriniams tyrimams yra visiškai kitoks.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas.

29Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

 1. Atsakovė VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Kėdainių PSPC) 2016 m. gruodžio 12 d. CVP IS sistemoje paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 181616). Pirkimo objektas skaidomas į dvi atskiras pirkimo dalis: 1 pirkimo dalis – „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ (iš VšĮ Kėdainių PSPC, esančios Budrio g. 5, Kėdainiai); 2 pirkimo dalis – „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami užmiesčio ribose“ (iš VšĮ Kėdainių PSPC priklausančių ambulatorijų, nurodytų techninėje specifikacijoje, 2 priedas) (Konkurso sąlygų 9 punktas).
 2. Ieškovė 2016 m. gruodžio 18 d. CVP IS priemonėmis pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją „Dėl supaprastinto atvirojo konkurso Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, kuria reikalavo panaikinti Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimą; panaikinti 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1, 4, 5, 7, 8, 10 punktus bei 2 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 5, 6 punktus, atitinkamai pakeisti konkurso sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punktus.
 3. Atsakovė 2016 m. gruodžio 27 d. pateikė ieškovei pranešimą „Dėl pretenzijos“, kuriame nurodė, jog ieškovės pretenzijoje keliami reikalavimai buvo patenkinti iš dalies: Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunktyje nustatytas reikalavimas, kad licencija turi galioti ne mažiau kaip šešerius metus buvo pakeistas į vienerių metų licencijos galiojimo laiką. Atsakovė atsisakė tenkinti reikalavimus dėl Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1, 4, 5, 7 punktų, tenkino reikalavimus dėl Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 8 ir 10 punktų bei antros pirkimo dalies 5 ir 6 punktų, panaikino 2.1.5. punktą bei Konkurso sąlygų 15 punktą papildė nauju 15.7. punktu.
 4. Ieškovė, nesutikdama su atsakove, 2017 m. sausio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti Konkurso sąlygų 15.4. punkto, Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies: „laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, specialiųjų reikalavimų 1, 4, 7 punktų reikalavimus neteisėtais ir negaliojančiais.
 5. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai numatyti Konkurso sąlygų 15 punkte.
 6. Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunktyje nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams turėti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją.
 7. Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 1 punkte nustatytas reikalavimas pirkimo objektui, kad mėginiai į laboratoriją turi būti pristatomi per dvidešimt minučių nuo jų paėmimo.
 8. Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 4 punkte nustatytas reikalavimas pirkimo objektui, kad skubūs tyrimai turi būti atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo.
 9. Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų 7 punkte nustatytas reikalavimas pirkimo objektui, kad atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą, pirmas mėginio atsakymas turi būti pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento.
 10. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos ribas sudaro klausimai, ar perkančiosios organizacijos ginčijamose viešojo pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai nėra ribojantys konkurencijos, ar nustatydama tokias pirkimo sąlygas perkančioji organizacija nepažeidė tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, taip pat viešųjų pirkimų proporcingumo ir skaidrumo principų.

30Dėl viešųjų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant pirkimo dokumentus

 1. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečia elgesio taisykle nustatančia teisės normą, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.
 2. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Tai, ar atitinkamas pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį.

31Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus

 1. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.
 2. Kasacinio teismo išaiškinta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti tiekėjų kvalifikaciją išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo ( VPĮ 3 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-506/2009). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-43/2012; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).
 3. Perkančiosios organizacijos, įgyvendindamos pareigą patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški, proporcingi ir suderinami su pirkimo objektu bei teisės aktų reikalavimais. Dėl to VPĮ 32 straipsnyje įtvirtinta būtent „minimalių“ tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąvoka, suponuojanti atitinkamos (pakankamos pirkimo sutarčiai įvykdyti) kvalifikacijos tiekėjams lygias galimybes dalyvauti pirkime. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, riboja konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

32Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunktyje numatyto reikalavimo

 1. Ieškovė pretenzijoje atsakovei prašė panaikinti Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio kvalifikacinį reikalavimą, numatantį, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, [būtų] galiojanti ne mažiau kaip šešerius metus. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad šis reikalavimas yra dviprasmiškas, nes nėra tiksliai aišku, koks reikalavimas keliamas: ar licencija turi būti suteikta ne mažiau nei prieš šešerius metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ar licencija turi galioti ateityje šešerius metus. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančiu 2016 m. gruodžio 23 d. VšĮ Kėdainių PSPC Viešojo Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolu Nr. 21 nustatė, kad atsakovės Komisija, 2016 m. gruodžio 23 d. nagrinėdama ieškovės pretenziją, nutarė patikslinti Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunktį, nurodydama, kad vietoj „Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, galiojanti ne mažiau kaip šešerius metus“, turi būti nurodyta „Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, galiojanti ne mažiau kaip vienerius metus“. Atsakydama į ieškovės pretenziją, atsakovė jai pateiktame 2016 m. gruodžio 27 d. atsakyme „Dėl pretenzijos“ nurodė analogišką ginčijamos sąlygos pakeitimą. 2017 m. sausio 31 d. teismui pateiktame dublike, ieškovė iš dalies pakeitė savo reikalavimus ir prašė teismo pripažinti, kad VšĮ Kėdainių PSPC veiksmai supaprastintame atvirajame konkurse “Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus buvo neteisėti, kita reikalavimų dalis nepakito.
 2. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija, 2016 m. gruodžio 27 d. atsakydama į jos pretenziją, nurodė, kad ginčijamas 15.4. punkto 2 papunktis keičiamas, nustatant įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ne mažiau kaip vienerius metus nuo jos įsigaliojimo. Tuo tarpu kituose dokumentuose po pakeitimų (konkurso sąlygose, patikslintame skelbime) licencijos galiojimo apribojimas nebuvo nurodytas. Kadangi konkurso sąlygų reikalavimai skirtinguose pirkimo dokumentuose negali prieštarauti vienas kitam, jie turi būti tikslūs, aiškūs ir nedviprasmiški (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis), kad visi tiekėjai juos galėtų suprasti ir vertinti vienodai, todėl perkančioji organizacija, skirtinguose pirkimo dokumentuose nustatydama skirtingus reikalavimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimo termino, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą.
 3. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).
 4. Priešingas VPĮ nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje (nebent įstatymui priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjui objektyviai paaiškėtų po pretenzijos padavimo), lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme, prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.
 5. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija, kurioje, be kita ko, prašė perkančiosios organizacijos panaikinti pirminių Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimą, numatantį, jog tiekėjai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, [būtų] galiojanti ne mažiau kaip šešerius metus. Perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovės pretenziją, šį reikalavimą pakeitė nurodydama, kad licencija turi galioti ne mažiau kaip vienerius metus. Ieškovė teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad ir šis pakeitimas, jog licencija turi galioti ne mažiau kaip vienerius metus iš esmės prieštarauja teisės aktams, nes dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė teismui pateiktame ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Konkurso sąlygų 15.4. punktą, tačiau tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde pateikė argumentus tik dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio. Atsakovei pateikus atsiliepimą į ieškinį, paaiškėjo, jog 2016 m. gruodžio 30 d. patikslinus Konkurso sąlygas, jų 15.4 punkto 2 papunktyje neliko sąlygos, dėl kurios ieškovė reiškė nesutikimą. Atsižvelgdama į tai, ieškovė dublike ieškinio reikalavimą pakeitė ir prašė teismo pripažinti, kad VšĮ Kėdainių PSPC veiksmai supaprastintame atvirajame konkurse “Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus, taip pat skirtinguose viešojo pirkimo dokumentuose nustatant skirtingas pirkimo sąlygas, buvo neteisėti, t. y. ieškovė neprašė panaikinti Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, kadangi jį pakeitė pati perkančioji organizacija. Akivaizdu, kad tokio reikalavimo (pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, pažeidžiančiais viešųjų pirkimų skaidrumo principą) ieškovės atsakovei pateiktoje pretenzijoje nebuvo ir negalėjo būti, nes ginčijama aplinkybė dėl viešojo pirkimo sąlygos pakeitimo 2016 m. gruodžio 30 d. atsirado vėliau.
 6. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas šiuo klausimu, pagrįstai nurodė, kad ieškovei, kaip ir kitiems tiekėjams, buvo pranešta apie pirkimo sąlygų 2016 m. gruodžio 30 d. pakeitimus, kurie yra paskelbti viešai (galutinė konkurso sąlygų redakcija paskelbta 2016 m. gruodžio 30 d.). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovė, iš esmės pakeisdama ieškinio reikalavimą dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio, nesilaikė privalomos VPĮ 94 straipsnyje įtvirtintos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos. Tuo tarpu ieškinyje teismui nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, teismas nagrinėja tik tuos tiekėjo reikalavimus, kurie buvo išnagrinėti ikiteisminėje stadijoje, nebent CPK nustatyta tvarka ieškovė (tiekėja) dalies savo reikalavimų atsisako. Kasacinio teismo praktikoje dėl nurodytų įstatymo nuostatų išaiškinta, kad bylą nagrinėjančio teismo pareiga yra patikrinti, ar buvo laikomasi privalomos ikiteisminės ginčų sprendimų tvarkos. Atvejis, kai byloje nustatoma, kad tiekėja nesilaikė išankstinės ginčų sprendimų ne teisme tvarkos, yra pagrindas nutraukti bylą pagal CPK 293 straipsnio 2 punktą, išskyrus atvejus, kai nustatomas pagrindas dėl ieškovo iškeltų reikalavimų ar kitų šalių teisinių aspektų spręsti ex officio (žiūrėti pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-384-248/2015). Nustačiusi, kad ieškovė, pakeisdama reikalavimą dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio, nesilaikė ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas bylos dalį dėl reikalavimo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus, nutraukti (CPK 293 straipsnio 2 punktas).
 7. Teisės doktrinoje pažymima, kad ieškinys – tai suinteresuoto asmens kreipimasis į teismą civilinio proceso nustatyta tvarka bei vadovaujantis civilinės, darbo, šeimos ar kitų teisės šakų normomis su reikalavimu apginti pažeistą ar ginčijamą teisę, remiantis konkrečiomis aplinkybėmis ir įrodymais, patvirtinančiais šias aplinkybes. Reikalavimas nurodyti ieškinio dalyką reiškia, kad ieškovas turi aiškiai suformuluoti savo prašymą, t. y. nurodyti, kokiu būdu prašoma apginti pažeistą subjektinę teisę, t. y. nurodyti pažeistos teisės gynimo būdą (CK 1.138 straipsnis). Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškiniu, kaip procesiniu dokumentu, turi būti reiškiamas materialusis teisinis reikalavimas, kurio patenkinimo atveju būtų sukeliamos (atsirastų) materialiosios teisinės pasekmės. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013). Dėl to teismas, nustatęs, kad vienas ar keli ieškovo pareikšti reikalavimai nesukuria materialiųjų teisinių padarinių, turėtų arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovė, kaip nustatyta 60 sprendimo punkte, dublike iš dalies pakeitė savo reikalavimus ir prašė teismo pripažinti, kad VšĮ Kėdainių PSPC veiksmai supaprastintame atvirajame konkurse “Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus, buvo neteisėti. Teisėjų kolegija pažymi, kad net tuo atveju, jei būtų konstatuota, jog perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidė skaidrumo principą (skirtinguose dokumentuose nurodydama skirtingas viešojo pirkimo sąlygas) jokia materialioji subjektinė tiekėjos teisė nebūtų apginta. Minėta, kad ieškiniu, kaip procesiniu dokumentu, turi būti reiškiamas materialusis teisinis reikalavimas, kurio patenkinimo atveju būtų sukeliamos (atsirastų) materialiosios teisinės pasekmės. Šiuo atveju šis ieškovės reikalavimas nesukelia jokių materialinių teisinių padarinių. Atsižvelgdamas į tai, kad šį reikalavimą pirmosios instancijos teismas priėmė ir dėl jo iš esmės pasisakė, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju taip pat yra pagrindas šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį panaikinti ir bylą šioje dalyje nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 293 straipsnio 1 punktas).
 9. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovės reikalavimas pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus, nėra ir pagrįstas. VPĮ 2 straipsnio 21 punktas numato, jog pirkimo dokumentai yra perkančiosios organizacijos raštu pateikiami teikėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Teismų praktika taip pat numato, kad visi viešojo pirkimo sąlygų išaiškinimai yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovės pretenziją su nuoroda į pirkimo sąlygų pakeitimus taip pat tampa sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (VPĮ 2 straipsnio 21 punktas).
 10. 2016 m. gruodžio 30 d. patikslinus Konkurso sąlygas, ginčijamo 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimas buvo pakeistas – ginčijamoje sąlygoje neliko sąlygos dėl konkretaus licencijos galiojimo termino. Byloje taip pat yra atsakovės per CVP IS tiekėjams siųsti 2016 m. gruodžio 30 d. pranešimai apie pirkimo sąlygų pakeitimus ir pasiūlymo grąžinimą. Šiuo atveju akcentuotina, kad 2016 m. gruodžio 30 d. tiekėjams atsakovė išsiuntė du pranešimus – 14.12 val. Pranešimą Nr. 4861447 ir 14.20 val. Pranešimą Nr. 4861474 – juose buvo informuojama, kad pirkimo Nr. 307482:1 „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“ sąlygose yra pakeitimų ir pateiktos elektroninės nuorodos į šiuos pakeitimus. Nurodyti pranešimai buvo išsiųsti visiems viešojo pirkimo dalyviams, tame tarpe ir ieškovei. Pranešimuose taip pat pažymėta, kad ieškovės UAB „Baltic Medics“ direktorė S. B. aptariamus pranešimus perskaitė 2017 m. sausio 2 d. – Pranešimą 4861474 - 08.07 val., o Pranešimą 4861447 - 08.08 val., kas patvirtina, kad apie ginčijamos sąlygos pakeitimą ieškovė buvo informuota ir apie jį turėjo žinoti dar iki ieškinio pateikimo teismui 2017 m. sausio 12 d. Nustatytos aplinkybės paneigia ieškovės argumentus, kad ji neturėjo visų su pirkimu susijusių dokumentų, todėl neturėjo galimybės tiksliai suformuluoti ieškinio reikalavimo.
 11. Kaip nurodė pati ieškovė, ji netikrino ir negretino pranešimo turinio su kituose pirkimuose nurodyta informacija, kas dar kartą patvirtina ieškovę žinojus apie perkančiosios organizacijos pranešimus dėl pirkimo sąlygų pakeitimo. Minėta, kad perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovės pretenziją su nuoroda į pirkimo sąlygų pakeitimus tampa sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (VPĮ 2 straipsnio 21 punktas), o perkančioji organizacija, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, savo iniciatyva gali paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus (VPĮ 27 straipsnio 4 dalis). Nurodytos aplinkybės paneigia ieškovės argumentus apie tai, kad atsakovė skirtinguose pirkimo dokumentuose nustatė skirtingus reikalavimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimo termino. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija ginčijamą ieškovės Konkurso sąlygą patikslino praėjus trims dienoms nuo atsakymo į atsakovės pretenziją pateikimo, o ne vienu metu nustatė skirtingas Konkurso sąlygas, kaip bandė įrodyti ieškovė.
 12. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios nutarties 64-66 punktuose nustatytas aplinkybes, daro išvadą, jog ieškovės teiginiai, kad atsakovė, nustatydama Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimą, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, laikytini nepagrįstais. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir nutartyje nurodyta kasacinio teismo praktika bei Teisingumo Teismo jurisprudencija). Tačiau nagrinėjamu atveju pačios ieškovės nerūpestingas elgesys lėmė, kad, pateikdama ieškinį teismui, ji neapdairiai nepasidomėjo atsakovės padarytais Konkurso sąlygų pakeitimais, apie kuriuos buvo informuota, ir ginčijo nebegaliojančios redakcijos Konkurso sąlygą.
 13. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik gavęs licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Išduodamos licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai yra neterminuotos (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis). Byloje esančios ieškovės įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos Nr. 3379 duomenimis atsakovei teisė verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas suteikta nuo 2016 m. spalio 7 d. Minėta, kad pretenzijoje perkančiajai organizacijai, kurioje ieškovė prašė pripažinti negaliojančia pirminės redakcijos Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimą, ieškovė nurodė, kad jai nėra aišku, ar licencija turi būti suteikta ne mažiau nei prieš šešerius metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ar licencija turi galioti ateityje šešerius metus. Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasirengimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti pagal viešojo pirkimo sutartį įsipareigojimus; tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuris žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą; kvalifikacija turi būti įgyta iki pirkimo dokumentuose nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Šios nuostatos suponuoja pareigą tiek perkančiosioms organizacijoms nustatyti tokias pirkimo sąlygas, kuriomis būtų patikrinama tiekėjų jau turima kvalifikacija, tiek pareigą tiekėjams pagrįsti, kad kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip pirkimo dokumentuose nustatytą galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes (ieškovei išduotos licencijos datą, neterminuotą jos galiojimą) bei kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovės dar pretenzijoje, vėliau ieškinyje teismui pareikštas reikalavimas dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio kvalifikacino reikalavimo nebuvo aktualūs, nes neturėjo įtakos jos teisėms ir galimybei dalyvauti konkurse.

33Dėl ieškinio senaties taikymo byloje

 1. Atsakovė atsiliepime į ieškovės ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė ginčijo dar 2016 m. lapkričio 21 d. perkančiosios organizacijos paskelbtas laboratorinių tyrimų specifikacijas.
 2. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovė skundžia ne techninių specifikacijų, kurios buvo paskelbtos 2016 m. lapkričio 21 d., projektą (VPĮ 7 straipsnio 1 dalis), bet viešojo pirkimo, kuris buvo paskelbtas 2016 m. gruodžio 12 d., techninės specifikacijos sąlygas. Atsakovė 2016 m. gruodžio 12 d. CVP IS sistemoje paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, ieškovė 2016 m. gruodžio 18 d. CVP IS priemonėmis pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją „Dėl supaprastinto atvirojo konkurso Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“. Atsakovė atsakymą į ieškovės pretenziją pateikė 2016 m. gruodžio 27 d., o ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos nuomone, 2017 m. sausio 12 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą. Reikalavimo taikyti ieškinio senatį dėl termino kreiptis į teismą, gavus atsakymą į ieškovės pateiktą pretenziją, praleidimo, atsakovė nepareiškė (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pagrindo taikyti atsakovės prašomą ieškinio senatį nėra.

34Dėl reikalavimų viešojo pirkimo objektui bei perkančiosios organizacijos rengiamoms pirkimo objekto techninėms specifikacijoms

 1. Kiti ieškovės ginčijami viešojo pirkimo sąlygose įtvirtinti reikalavimai keliami pirkimo objektui, todėl teisėjų kolegija išsamiau pasisako dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių bei expressis verbis įtvirtinto reikalavimo techninių specifikacijų nuostatomis užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis).
 2. VPĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti viešojo pirkimo objektų techninių specifikacijų, kurias pateikti yra perkančiųjų organizacijų pareiga, parengimo būdai bei būdų deriniai, į kuriuos būtina atsižvelgti tiek nustatant reikalavimus pirkimo objektui, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams. Viešojo pirkimo objekto techninė specifikacija gali būti parengta, pirma, nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas; šiuo atveju kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ (3 dalies 1 punktas); antra, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus (3 dalies 2 punktas); tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; trečia, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 1 punkte nurodytas technines specifikacijas; ketvirta, nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 1 punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 2 punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti; toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal standartą, techninį liudijimą, bendrąsias technines specifikacijas, norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus; šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“ (VPĮ 25 straipsnio 8 dalis). Be to, VPĮ 3 priede įtvirtinta, kad prekių ar paslaugų pirkimo atveju techninė specifikacija – pirkimo dokumentų nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys, tokie kaip kokybės lygio, poveikio aplinkai rodiklių, visų reikalavimų (taip pat ir galimybės naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimo atlikimo, eksploatacinių savybių, produkto vartojimo (naudojimo), arba duomenys, apimantys produktui taikytinus reikalavimus, būtent: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminologija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai ir atitikties įvertinimo tvarka.
 3. Dėl VPĮ 25 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra konstatavęs, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių; pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Taigi, perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 4. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygose nėra tiesiogiai atskleista, koks būdas ar būdų derinys iš anksčiau nurodytųjų pasirinktas nustatant reikalavimus pirkimo objektui. Tačiau, įvertinus viešojo pirkimo objekto (laboratorinių tyrimų paslaugos) paskirtį, akivaizdu, jog reikalavimai pirkimo objektui nustatyti išimtinai apibūdinant norimą gauti rezultatą (VPĮ 35 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

35Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimo

 1. Pirminių Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto specialiajame reikalavime buvo nurodyta, kad mėginiai į laboratoriją turi būti pristatomi per dvidešimt minučių po jų paėmimo. Ieškovei pateikus pretenziją, perkančioji organizacija nurodytą punktą panaikinti atsisakė, tačiau papildomai nurodė, kad šis punktas taikomas tik ekstriniams tyrimams (kai teikiant būtinąją pagalbą reikia skubiai įvertinti paciento būklę). Analogišką reikalavimo papildymą perkančioji organizacija nurodė ir pakeistose Konkurso sąlygose.
 2. Ieškovės teigimu nurodytas reikalavimas yra perteklinis, neatitinkantis perkančiosios organizacijos poreikių ir pritaikytas konkrečiam tiekėjui, kuris veiklą vykdo tuo pačiu adresu, kaip ir perkančioji organizacija, t. y. VšĮ Kėdainių ligoninei. Tik ši tiekėja gali organizuoti nuolatinį darbuotojų atvykimą į perkančiosios organizacijos procedūrų kabinetą pasiimti mėginių. Be to, ieškovės nuomone, nėra skirtumo, ar tiriamoji medžiaga į laboratoriją pateks per dvidešimt minučių nuo jos paėmimo, nes svarbu yra, kad pats tyrimas būtų atliktas tinkamai ir per tokią laiko trukmę, kuri yra reikalinga perkančiajai organizacijai. Taip pat atsakovė, patikslindama, kad šio punkto reikalavimai taikomi tik ekstriniams tyrimams, nepateikė ekstrinių tyrimų sąrašo bei prognozuojamo kiekio.
 3. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės argumentais nurodo, kad mėginių pristatymo į laboratoriją laikas neabejotinai įtakoja kokybiškos paslaugos suteikimą. Perkančioji organizacija didžiausiu prioritetu laiko pacientų interesą per trumpiausiai įmanomą laiką gauti kokybišką paslaugą, nes būtent tokie reikalavimai yra keliamai pačiai perkančiajai organizacijai. Dvidešimties minučių laiko tarpas, per kurį skubūs tyrimai turi būti pristatyti į laboratoriją, atsakovės nuomone, yra objektyviai būtinas ir realiai įmanomas laiko tarpas, užtikrinantis pacientų teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą.
 4. Išanalizavus ginčijamą Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimą, nurodantį, jog mėginiai į laboratoriją turi būti pristatomi per dvidešimt minučių po jų paėmimo (taikoma tik ekstriniams tyrimams), teisėjų kolegija sprendžia, jog šis reikalavimas nėra aiškus ir gali būti suprantamas dviprasmiškai. Specialiajame reikalavime nurodyta, kad mėginiai turi būti pristatomi į laboratoriją per dvidešimt minučių „po jų paėmimo“, kas gali reikšti, jog mėginiai turi būti pristatyti į laboratoriją per dvidešimt minučių po jų paėmimo iš paciento, arba per dvidešimt minučių po jų paėmimo iš sveikatos priežiūros įstaigos. Pažymėtina, kad Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 2 punkto reikalavime numatyta, kad mėginius turi pasiimti laboratorijos atstovas, kuris privalo laikytis mėginių transportavimo sąlygų reikalavimų. Atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 2 priede esančią Laboratorinių tyrimų specifikaciją, matyti, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti biocheminių ir imunofermentinių tyrimų atlikimo paslaugas, kurių atlikimui yra tiriamas paciento kraujas, šlapimas, išmatos. Paprastai yra tiriamas rytinis šlapimas ir rytinės išmatos, kuriuos pacientai pristato patys, todėl šių mėginių paėmimo momento užfiksuoti neįmanoma, o kartu neįmanoma ir nustatyti dvidešimties minučių terminą po jų paėmimo. Jeigu ginčijamo reikalavimo sąlygą suprasti kaip reikalavimą tiekėjui mėginius pristatyti į laboratoriją per dvidešimt minučių nuo jų paėmimo iš sveikatos priežiūros įstaigos, t. y. VšĮ Kėdainių PSPC, tuomet toks reikalavimas ne tik dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, nes tikėtinai tik tuo pačiu adresu esanti tiekėja (VšĮ Kėdainių ligoninė) turi galimybę organizuoti nuolatinį mėginių paėmimą ir pristatymą į laboratoriją per dvidešimt minučių nuo jo paėmimo, ir leidžia abejoti organizuojamo konkurso skaidrumu. Kita vertus, toks reikalavimas yra perteklinis, nes šiuo atveju svarbu yra ne tai, per kiek laiko mėginys bus pristatytas į laboratoriją, bet laikas, per kurį yra atliekamas tyrimas ir pateikiamas gydytojui atsakymas. Kaip teisingai nurodo ieškovė, ne tiriamosios medžiagos patekimo į laboratoriją laikas garantuoja tinkamos ir kokybiškos paslaugos suteikimą, bet laboratorinių tyrimų atlikimo kokybė ir trukmė. Kitame Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavime buvo taip pat nurodyta, kad skubūs tyrimai turi būti atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo. Taigi, ieškovės ginčijamas techninės specifikacijos reikalavimas yra ne tik neaiškus, bet ir perteklinis, dirbtinai ribojantis konkurenciją ir diskriminuojantis tiekėjus.
 5. Minėta, kad perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovės pretenziją, patikslino ginčijamą Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimą, nurodydama, kad jis taikomas tik ekstriniams tyrimams. Atsakyme į ieškovės pretenziją atsakovė taip pat nurodė, kad šis punktas taikomas, kai teikiant būtinąją pagalbą reikia skubiai įvertinti paciento būklę, tačiau perkančioji organizacija nei tokių ekstrinių tyrimų sąrašo, nei prognozuojamo jų kiekio nenurodė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad perkančioji organizacija 1 pirkimo dalies Konkurso sąlygų 2 priede „Laboratorinių tyrimų specifikacija“ nurodė orientacinį metinį tyrimų kiekį, tačiau orientacinio ekstrinių tyrimų kiekio nenurodė, kas, pritariant ieškovei, norint pateikti tinkamą pasiūlymą yra būtina žinoti. Pažymėtina, kad konkurso sąlygų reikalavimai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis), kad visi tiekėjai juos galėtų suprasti ir vertinti vienodai. Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose turėtų vengti abstrakčių, dviprasmiškai suprantamų formuluočių, nes šios sunkina tiekėjų dalyvavimą pirkime. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) turi nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kiekį, nagrinėjamu atveju, tyrimų skaičių (jų kiekį), apibūdinti, kokie tyrimai bus atliekami nustatytu atsiskaitymo laikotarpiu bei sutarties galiojimo laikotarpiu, kad pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turėtų realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei pateikti tinkamą pasiūlymą.
 6. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos nustatytas ir ieškovės kvestionuojamas Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimas, keliamas viešojo pirkimo objektui, yra neaiškus ir perteklinis, jį nustatant buvo pažeisti skaidrumo ir tiekėjų nediskriminavimo principai, nesilaikyta iš VPĮ išplaukiančios perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti aiškias ir tikslias pirkimo sąlygas, todėl ginčijama viešojo pirkimo reikalavimo nuostata pripažintina neteisėta.

36Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimo

 1. Pirminių Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto specialiajame reikalavime buvo nurodyta, kad skubūs tyrimai turi būti atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo. Atsakovė šį reikalavimą panaikinti atsisakė ir, atsakydama į ieškovės pretenziją, nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, šio punkto reikalavimas taikomas visiems pagal šią normą gydytojo kompetencijai priskirtiniems tyrimams.
 2. Ieškovė apeliaciniame skunde sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V – 17 patvirtintose Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos 2 priedo „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratoriniai tyrimai“ nuostatose nustatyti minimalūs reikalavimai skubiems tyrimams atlikti, tuo tarpu perkančiajai organizacijai, vykdant viešąjį pirkimą, nėra draudžiama nusistatyti aukštesnius reikalavimus. Tačiau, ieškovės nuomone, perkančiajai organizacijai nepateikus ekstrinių tyrimų sąrašų ir kiekių, tiekėjai neturi galimybių objektyviai apskaičiuoti pasiūlymo kainą bei pateikti tinkamą pasiūlymą.
 3. Minėtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V – 17 patvirtintos Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos 5 punkte yra numatyta, kad skubūs klinikiniai laboratoriniai tyrimai – visi klinikiniai laboratoriniai tyrimai, atliekami ne vėliau kaip per 2 valandas nuo ėminio paėmimo ir kurių atlikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose laboratorinės diagnostikos paslaugas, arba pagal sutartis kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinamas visą parą. Tuo tarpu atsakovė nurodė, kad ginčijamas reikalavimas taikomas visiems gydytojo kompetencijai priskirtiniems tyrimams pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau – Medicinos norma). Nurodyta Medicinos norma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos Ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013, nustato šeimos gydytojo veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę (1 punktas). Privaloma minimali šeimos gydytojo kompetencija įvardyta šios Medicinos normos punktuose, kuriuose numatyta, kokias ligas šeimos gydytojas turi diagnozuoti, gydyti ir ką turi mokėti atlikti (12 punktas), tačiau joje nėra pateiktas tyrimų, kurie turi būti atliekami teikiant šeimos gydytojo paslaugas, sąrašas. Apie būtinybę perkančiajai organizacijai nurodyti tyrimų skaičių (jų kiekį) ir apibūdinti, kokie tyrimai bus atliekami, apeliacinės instancijos teismas pasisakė sprendimo 79 punkte. Akcentuotina, kad atsakovė atsiliepime į ieškovės ieškinį teigė, jog ieškovė, pateikdama pretenziją perkančiajai organizacijai, neprašė jos nurodyti, kiek ir kokie tyrimai turi būti atliekami skubiai per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentai turi būti tiek aiškūs, kad kiekvienas pirkime norintis dalyvauti tiekėjas galėtų objektyviai apskaičiuoti pasiūlymo kainą bei pateikti tinkamą pasiūlymą. Tai kartu reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą ir be atskiro tiekėjo prašymo techninėje specifikacijoje nurodyti tyrimų skaičių (jų kiekį) ir apibūdinti, kokie tyrimai bus atliekami. Akivaizdu, kad ne visi tyrimai, atliekami VšĮ Kėdainių PSPC yra ekstriniai, tačiau atsakovė nei ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, nei ieškovei pateikus ieškinį teismui, nepateikė jokios informacijos, kiek ir kokių tyrimų perkančioji organizacija atlieka per metus (pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju numatytos sudaryti pirkimo sutarties terminas yra 12 mėnesių) ekstrine tvarka. Teismui nekyla abejonių, kad tokie duomenys objektyviai egzistuoja. Atsižvelgdama į nustatytą aplinkybę, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimas, yra neaiškus, jį nustatant nesilaikyta iš VPĮ išplaukiančios perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti aiškias ir tikslias pirkimo sąlygas, todėl apeliaciniu skundu ginčijamas viešojo pirkimo sąlygų reikalavimas pripažintinas neteisėtu.
 4. Atsakovė tiek atsiliepime į ieškovės ieškinį, tiek atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad teismui tenkinus ieškovės reikalavimus, Konkurso sąlygose nebeliktų jokių reikalavimų, kurie išskirtų skubius tyrimus. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad jai nekelia abejonių atsakovės argumentų, kad perkančioji organizacija pagal savo veiklos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje specifiką ir svarbą visuomenei privalo užtikrinti skubių (ekstrinių) tyrimų atlikimą, pagrįstumas. Nagrinėjamu atveju nurodyti viešojo pirkimo objektui keliami reikalavimai savaime atitinka perkančiosios organizacijos vykdomos veiklos specifiką, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslą ir esmę bei yra proporcingi pirkimo objektui. Teisėjų kolegijos nuomone, vien aplinkybė, kad perkančioji organizacija neužtikrino ginčijamų Konkurso sąlygų aiškumo bei lygių galimybių tiekėjams varžytis, nesudaro pagrindo bloginti pacientams teikiamų paslaugų kokybę, tyrimų atlikimo nepertraukiamumą ir terminus. Tačiau nurodytos viešojo pirkimo sąlygos ir jose įtvirtinti reikalavimai, kiek juose neaptarta galimybė visiems tiekėjams lygiomis teisėmis varžytis dėl tokių paslaugų (laboratorinių tyrimų) teikimo, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principams bei riboja tiekėjų konkurenciją.

37Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimo

 1. Pirminių Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto specialiajame reikalavime buvo nurodyta, kad atliekant gliukozės tolerancijos mėginio tyrimą pirmas mėginio atsakymas turi būti pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento. Atsakovė šį reikalavimą panaikinti atsisakė ir, atsakydama į ieškovės pretenziją, nurodė, kad, atliekant gliukozės tolerancijos mėginį, po pirmojo gliukozės kiekio kraujo serume tyrimo atlikimo pacientui duodama išgerti gliukozės, todėl, siekiant apsaugoti pacientą nuo ūminės hiperglikemijos būklės, būtina įvertinti, koks yra gliukozės kiekis.
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas „Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) nustato cukrinio diabeto diagnozavimo, ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais, gydymo efektyvumo vertinimo ir stebėjimo tvarką (1 punktas). Aprašas nustato, kad cukrinis diabetas diagnozuojamas atliekant glikemijos (gliukozės kiekis veninėje kraujo plazmoje, matuojamas mmol/l. (12 punktas)) tyrimus veninėje kraujo plazmoje (3 punktas). Jeigu, atlikus glikemijos tyrimą, gaunami prieštaringi rezultatai, privaloma atlikti gliukozės tolerancijos mėginį (nagrinėjimu atveju tyrimą). Jeigu po dviejų valandų 75 g gliukozės krūvio glikemija yra didesnė arba lygi 11,1 mmol/l, diagnozuojamas cukrinis diabetas. Hiperglikemija (gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas, pasireiškiantis bet kurios angliavandenių apykaitos sutrikimo stadijos metu (2 punktas)) nevalgius nėra kontraindikacija atlikti gliukozės tolerancijos mėginį (3.3 punktas).
 3. Atsižvelgiant į nurodytą reguliavimą yra akivaizdu, kad atsakovės teiginys, jog tik gavus pirmojo mėginio atsakymą, iš kurio galima daryti pagrįstą išvadą, jog pacientui galima duoti gliukozės tirpalo, galima atlikti visas tolimesnes nurodytas procedūras – duoti pacientui gliukozės tirpalo ir, palaukus dvi valandas, pakartotinai imti mėginį, mediciniškai nepagrįstas. Teismas pritaria ieškovei, kad šis tyrimas nėra kasdienis, paskiriamas iš anksto ir esant poreikiui, prieš jį atliekant pacientas turi pasiruošti – atvykti ryte nevalgęs, nerūkęs, negėręs alkoholinių gėrimų, prieš tai tris dienas normaliai maitinęsis, nevartojęs vaistų ir pan. Minėta, kad atsakovė, atsakydama į ieškovės pretenziją, nurodė, kad, prieš pacientui duodant išgerti gliukozės, siekiant apsaugoti pacientą nuo ūminės hiperglikemijos būklės, būtina įvertinti, koks yra gliukozės kiekis. Tačiau, remiantis Aprašo 3.3 punkte nurodyta aplinkybe, jog hiperglikemija nevalgius nėra kontraindikacija (priežastis, dėl kurios yra žalinga arba negalima vartoti to ar kito vaisto arba taikyti kokio nors gydymo metodo) atlikti gliukozės tolerancijos mėginį, paneigiami atsakovės argumentai apie reikalingumą pirmo mėginio atsakymą pateikti per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento.
 4. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad šis Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimas yra neaiškus ir perteklinis, kaip ir ginčijamas 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto reikalavimas, ginčijamo reikalavimo sąlygą suprantant arba kaip reikalavimą tiekėjai mėginius pristatyti į laboratoriją per dvidešimt minučių nuo jų paėmimo iš sveikatos priežiūros įstaigos, arba per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo iš paciento momento. Tokiu atveju mėginio pristatymo į laboratoriją laikas yra ir tyrimo atlikimui skirto laiko dalis, todėl tyrimo atlikimui skirto laiko dirbtinis išskaidymas į sudėtines dalis prieštarauja protingumo ir skaidrumo principams. Byloje esančio 2017 m. sausio 9 d. perkančiosios organizacijos Komisijos posėdžio protokolo Nr. 4 duomenimis 1 pirkimo daliai „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ pasiūlymus pateikė tik ieškovė UAB „Baltic Medics“ ir VšĮ Kėdainių ligoninė. Minėta, kad tiekėja VšĮ Kėdainių ligoninė veikia tuo pačiu adresu, kaip ir perkančioji organizacija VšĮ Kėdainių PSPC, todėl akivaizdu, jog tik VšĮ Kėdainių ligoninė turėtų galimybę organizuoti nuolatinį mėginių paėmimą per reikalaujamą dvidešimties minučių laikotarpį ir galimai pateikti pirmąjį mėginio atsakymą per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento. Atsižvelgdamas į nustatytą aplinkybę, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto reikalavimas yra ne tik mediciniškai nepagrįstas, bet kartu pažeidžia nediskriminavimo, skaidrumo, lygiateisiškumo principus, riboja tiekėjų konkurenciją, akivaizdžiai proteguoja vieną iš tiekėjų, todėl yra neteisėtas.
 5. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai, neįsigilinęs į byloje pateiktus duomenis, nustatė, kad perkančiosios organizacijos VšĮ Kėdainių PSPC viešojo pirkimo „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 181616, 1 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ sąlygų 1, 4 ir 7 punktuose nustatyti terminai nepažeidžia VPĮ nuostatų.

38Dėl kitų apeliaciniame skunde nurodytų argumentų

 1. Ginčydama Konkurso sąlygas, ieškovė taip pat teigė, kad nustatyti reikalavimai pirkimo objektui – laboratoriniams tyrimams, surenkamiems mieste, iš esmės skiriasi nuo reikalavimų tyrimams, surenkamiems užmiestyje. Byloje esančių Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 pirkimo dalyje yra nurodyti laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami užmiesčio ribose. Kaip teisingai nurodo ieškovė, šiai 2 pirkimo daliai nėra keliami specialieji reikalavimai, kad mėginiai į laboratoriją būtų pristatomi per dvidešimt minučių po jų paėmimo, kad skubūs tyrimai būtų atliekami per keturiasdešimt penkias minutes nuo mėginio paėmimo, kad tyrimai būtų atliekami ir šeštadieniais, kad gliukozės tolerancijos pirmas mėginio tyrimas būtų pateiktas per dvidešimt minučių nuo mėginio paėmimo momento ir pan. 2 pirkimo dalies specialieji reikalavimai numato, kad tiekėjas įsipareigoja tiriamą medžiagą savo transportu ir sąskaita paimti iš perkančiosios organizacijos ir pristatyti į tiekėjo laboratoriją (1 punktas). Tiriama medžiaga turi būti surenkama darbo dienomis kartą ar du per savaitę (pirmadieniais; pirmadieniais ir ketvirtadieniais; pirmadieniais ir penktadieniais; antradieniais; antradieniais ir ketvirtadieniais; trečiadieniais) nuo 9.30 val. iki 10.30 val. pagal grafiką nurodytose ambulatorijose (2 punktas). Ieškovės nuomone, nustatyti reikalavimai 2 pirkimo daliai leidžia teigti, kad užmiesčio gyventojams numatoma teikti prastesnės kokybės paslaugas, nei jos teikiamos miesto gyventojams. Atsakyme į ieškovės pretenziją dėl 2 pirkimo dalies specialiųjų reikalavimų, perkančioji organizacija tik nurodė, kad gliukozės tolerancijos mėginys ambulatorijose neatliekamas. Atsakovė nurodė, kad kaimo vietovėje atliekami planiniai tyrimai, nes esant poreikiui atlikti skubius tyrimus, pacientas yra siunčiamas pas gydytojus specialistus bei atitinkamai skubius tyrimus galinčias atlikti įstaigas.
 2. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad 2 pirkimo dalyje nurodyti laboratoriniai tyrimai bus surenkami nurodytu laiku iš ambulatorijų. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir bendrosios praktikos slaugytojo bei bendruomenės slaugytojo, esant poreikiui ir akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigose (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas (Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu V-943 patvirtinto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas“ 1 punktas). Atsižvelgiant į poįstatyminiame teisės akte nurodytą aplinkybę, bei tai, kad užmiesčio vietovėje atliekami tik planiniai tyrimai, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos 2 pirkimo dalyje nustatyti specialieji reikalavimai nesuponuoja prastesnės kokybės teikiamų paslaugų, kaip teigia ieškovė. Pagal nustatytas bylos aplinkybes, viešojo pirkimo objektas bei tikslas pirmoje ir antroje pirkimo dalyse iš esmės skiriasi, todėl nėra jokio pagrindo vienam pirkimo objektui (laboratoriniams tyrimams, surenkamiems mieste) keliamus standartus taikyti kitos paskirties objektui (laboratoriniams tyrimams, surenkamiems užmiestyje).
 3. Minėto 2017 m. sausio 9 d. perkančiosios organizacijos Komisijos posėdžio protokolo Nr. 4 duomenimis, ieškovė pateikė savo pasiūlymą 1 pirkimo daliai „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ bei 2 pirkimo daliai „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami užmiesčio ribose“. Atsakovės nuomone, tai, kad ieškovė pateikė savo pasiūlymą perkančiajai organizacijai, patvirtina apeliantės sutikimą su visomis pirkimo sąlygomis, todėl kaltinimas neskaidrumu yra apsimestinis, formalus bei ieškinio tenkinimas jokių teisinių pasekmių ieškovei nesukels. Aplinkybė, kad ieškovė pateikė ieškinį dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo jau po to, kai pateikė pasiūlymą perkančiajai organizacijai, nepatvirtina fakto, jog ieškovė pripažino viešojo pirkimo sąlygas teisėtomis. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors ieškovė viešojo pirkimo sąlygų teisėtumą kvestionuoja vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, tai nesudaro pagrindo riboti ieškovei teisę ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, kadangi teismui pateiktame ieškinyje ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos, kurias iš esmės ieškovė ginčijo 2016 m. gruodžio 18 d. pretenzijoje.

39Dėl procesinės bylos baigties

 1. Kasacinio teismo yra nurodyta, kad, teismui sprendžiant dėl pirkimo sąlygų teisėtumo ir ieškinio (ne)patenkinimo, jo sprendimas neišvengiamai sukelia (gali sukelti) padarinių ir kitiems viešojo pirkimo dalyviams, nepriklausomai nuo to, jie buvo įtraukti į procesą ar ne. Šie galimi (neigiami) padariniai dalyviams susiję su teismų procesinėmis pareigomis konstatavus pirkimo sąlygų neteisėtumą. Kai teismas dėl pareikšto reikalavimo (ar ex officio) atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, ieškinio patenkinimo faktas yra nepakankamas rezultatas, sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Tokiu atveju teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo. Pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tolesnio procedūrų vykdymo nepateisina aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesirems. Pirma, tai de facto suponuotų sumažėjusią pirkimo sąlygų apimtį, taigi ir lemtų draudžiamą pirkimo sąlygų pakeitimą (žr. pagal analogiją Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimą Komisija /CAS SucchidiFrutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Antra, niekada negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies pirkime nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai. Tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tokiems tiekėjams ir toliau sudarytų kliūtis pasiūlymams pateikti (pvz., pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas), nors perkančioji organizacija jau nebesiremtų neteisėta pirkimo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).
 2. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad perkančiosios organizacijos Komisija 2017 m. sausio 18 d. posėdyje (2017 m. sausio 18 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 5), vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 4 dalimi bei 2017 m. sausio 17 d. Kauno apygardos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdė visas pirkimo procedūras. Anksčiau minėtame 2017 m. sausio 9 d. Komisijos posėdžio protokole Nr. 4 (88 punktas) yra nurodyta, kad 2017 m. sausio 9 d. atsakovė susipažino su elektroninėmis priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais, juos paskelbė bei nurodė kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jokių kitų veiksmų šiame pirkime perkančioji organizacija neatliko. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegijos sprendimą pripažinti Konkurso sąlygas, numatytas 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, specialiųjų reikalavimų 1, 4 ir 7 punktuose, neteisėtomis, viešojo pirkimo „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 181616, 1 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ procedūros nutrauktinos.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme atlyginimo

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, jog yra pagrindas patenkinti 75 proc. ieškinio reikalavimų, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai perskirstytinos ginčo šalių procese pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos.
 3. Ieškovė, teikdama ieškinį pirmosios instancijos teismui, sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio (2017 m. sausio 10 d. SEPA mokėjimo nurodymas), todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovei priteistina 162,75 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ieškovė taip pat turėjo 450 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (2017 m. vasario 20 d. pažyma bei 2017 m. sausio 20 d. banko mokėjimo nurodymas), kurias sudaro išlaidos už ieškinio parengimą. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Ieškovės deklaruotos atstovavimo išlaidos neviršija nurodytose rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (337,50 Eur) taip pat priteistinos iš atsakovės (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Viso iš atsakovės ieškovei priteistina 500,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (162,75 Eur žyminio mokesčio ir 337,50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų), patirtų pirmosios instancijos teisme.
 4. Apeliacinės instancijos teismui patenkinus 75 proc. apeliacinio skundo reikalavimų, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovė, teikdama apeliacinį skundą, sumokėjo 270 Eur žyminio mokesčio (2017 m. kovo 27 d. banko mokėjimo nurodymas). Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad už apeliacinius skundus yra mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (CPK 80 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju nustačius, kad, pateikdama ieškinį teismui, ieškovė turėjo mokėti ir sumokėjo 217 Eur, o ne 270 Eur žyminį mokestį, ieškovei grąžintina už apeliacinį skundą permokėta žyminio mokesčio dalis (53 Eur) (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 5. Nustačius, kad ieškovės už apeliacinį skundą mokėtina žyminio mokesčio suma yra 217 Eur, proporcingai patenkintų apeliacinio skundo reikalavimų daliai (75 procentai) iš atsakovės ieškovei priteistina 162,75 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nors ieškovė apeliaciniame skundė nurodė, jog dokumentus, patvirtinančius jos patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, pateiks iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tačiau iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pabaigos nepateikė bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį patvirtinančių įrodymų.
 6. Iš viso ieškovei iš atsakovės priteistina 500,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (162,75 Eur žyminio mokesčio ir 337,50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų) patirtų pirmosios instancijos teisme ir 162,75 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio), patirtų apeliacinės instancijos teisme, viso – 663 Eur.
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 1000 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (2017 m vasario 6 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 2017-2/2), kurias sudaro išlaidos už susipažinimą su ieškiniu, atsiliepimo į ieškinį bei tripliko parengimą, o apeliacinės instancijos teisme – 600,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (2017 m balandžio 14 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 2017-4/2), kurias sudaro išlaidos už susipažinimą su apeliaciniu skundu, atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, iš viso – 1600 Eur. Atsakovės patirtos atstovavimo išlaidos taip pat neviršija nurodytose rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į teismo atmestų ieškinio reikalavimų dalį, atsakovė turi teisę į 400 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 8. Atlikus priteistinų išlaidų vienai šaliai iš kitos įskaitymą, galutinė priteistina bylinėjimosi išlaidų suma ieškovei iš atsakovės yra 263 Eur.

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir byloje priimti naują sprendimą.

43Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti perkančiosios organizacijos viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras supaprastinto atvirojo viešojo pirkimo „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 181616, sąlygas, numatytas 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“, specialiųjų reikalavimų 1, 4 ir 7 punktuose.

44Nutraukti viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras vykdomas supaprastinto atvirojo viešojo pirkimo „Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 181616, 1 pirkimo dalies „Laboratoriniai tyrimai, kurie surenkami miesto ribose“ procedūras.

45Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo pripažinti viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras veiksmus supaprastintame atvirajame konkurse “Laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimas“, nustatant Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimus, neteisėtais.

46Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Medics“ (juridinio asmens kodas 302449178) žyminio mokesčio dalį – 53 Eur (penkiasdešimt tris eurus), sumokėto per kredito įstaigą AB SEB 2017 m. kovo 27 d. (dokumento Nr. 3421).

47Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Medics“ (juridinio asmens kodas 302449178) iš atsakovės viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (juridinio asmens kodas 191045757) 263 Eur (du šimtus šešiasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4.
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 5. Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunkčio reikalavimo
   6. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto... 7. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto... 8. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto... 9. Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunkčio reikalavimo
    10. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto... 11. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto... 12. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto... 13. Dublikas
    1. Ieškovė 2017 m. sausio 31 d. teismui... 14. Triplikas
     1. Atsakovė 2017 m. vasario 9 d. teismui... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16.
      1. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 14 d.... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18.
       1. Ieškovė UAB „Baltic Medics“ apeliaciniame... 19. Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunkčio reikalavimo
         20. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1, 4, 7 punkto... 21. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto... 22. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto... 23. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto... 24. Dėl ieškinio reikalavimo pakeitimo
          1. Nors... 25. Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkte 2 papunkčio reikalavimo
            26. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1, 4, 7 punktų... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų
             30. Dėl viešųjų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant... 31. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti minimalius tiekėjų... 32. Dėl Konkurso sąlygų 15.4. punkto 2 papunktyje numatyto reikalavimo 33. Dėl ieškinio senaties taikymo byloje
             1. Atsakovė... 34. Dėl reikalavimų viešojo pirkimo objektui bei perkančiosios organizacijos... 35. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 1 punkto... 36. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 4 punkto... 37. Dėl 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 pirkimo dalies 7 punkto... 38. Dėl kitų apeliaciniame skunde nurodytų argumentų
               39. Dėl procesinės bylos baigties
               1. Kasacinio teismo... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. sprendimą panaikinti ir byloje... 43. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti perkančiosios organizacijos viešosios... 44. Nutraukti viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros... 45. Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo pripažinti viešosios... 46. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Medics“... 47. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Medics“ (juridinio...