Byla 2A-881/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1907-160/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcines bendroves „Eltera“ ieškini atsakovui VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“del sandoriu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo, treciasis asmuo UAB „YIT technika“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Kazio Kailiuno (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Alvydo Poškaus, Donato Šerno, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcines bendroves „Eltera“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1907-160/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcines bendroves „Eltera“ ieškini atsakovui VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“del sandoriu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo, treciasis asmuo UAB „YIT technika“.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla n u s t a t e :

 1. Ginco esme

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkricio 2 d. nutartimi iškele bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Eltera“ (toliau – BUAB „Eltera“), imones administratoriumi paskyre UAB „Bankroto administravimo kontora“. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. nutartimi pripažino BUAB „Eltera“ bankrutavusia ir likviduotina del bankroto.

4BUAB „Eltera“ bankroto administratorius pareiške actio Pauliana ieškini atsakovui VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ ir CK 6.66 straipsnio pagrindu praše pripažinti negaliojanciais: 2010 m. birželio 29 d. ir 2010 m. rugsejo 24 d. tarp UAB „Eltera“, VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ ir YIT technika“ sudarytus susitarimus del tiesioginio atsiskaitymo, taikyti restitucija, priteisti iš atsakovo 17 424 Lt bei bylinejimosi išlaidas.

5Nurode, kad buvo pažeistos kitu UAB ,,Eltera“ kreditoriu teises, kadangi VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ buvo suteikta pirmenybe prieš kitus kreditorius patenkinti savo reikalavima. UAB ,,Eltera“ savo isiskolinima VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ sumažino 17 424 Lt, sudarydama 2010 m. birželio 29 d. ir 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimus del tiesioginio atsiskaitymo: pagal 2010 m. birželio 29 d. susitarima sutare, kad UAB ,,YIT technika“ sumoka tiesiogiai atsakovui, ivykus apmokejimui, atsakovas sumažina ieškovui skola 11 918,50 Lt, o ieškovas, ivykus apmokejimui, sumažina UAB ,,YIT technika“ skola 11 918,50 Lt; pagal 2010 m. rugsejo 24 d. susitarima, šalys analogiškai sutare sumažinti isiskolinima del 5 505,50 Lt. Ieškovas pažymejo, kad 2010 m. birželio 29 d. susitarimo sudarymo metu, UAB ,,Eltera“ isiskolinimas pirmosios eiles kreditoriams (imones darbuotojams) buvo susidares nuo 2010 m. kovo menesio, nuo 2010 m. birželio 21 d. iki 2010 m. birželio 30 d. ir nuo 2010 m. rugsejo 23 d. iki 2010 m. rugsejo 28 d. UAB ,,Eltera“ nesilaike isipareigojimu moketi imokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), taip pat nepajege padengti isiskolinimo Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – VMI) pagal 2010 m. sausio 28 d. sudaryta mokestines paskolos sutarti. 2010 m. birželio 30 d. duomenimis, UAB ,,Eltera“ buvo nemoki – imones turta sudare 1 808 388,58 Lt, pradelsti isipareigojimai – 996 023,59 Lt, t. y. pradelsti isipareigojimai viršijo puse i imones balansa irašyto turto vertes. Ieškovo nuomone, tiek atsakovas, tiek UAB ,,Eltera“ buvo nesažiningi, kadangi jau 2009 m. lapkricio 17 d. atsakovui buvo žinoma apie sunkia UAB ,,Eltera“ finansine padeti.

6Atsiliepimu i ieškini atsakovas VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ praše ieškini atmesti. Atsakovas nurode, kad ginco šalys, sudarydamos gincijamus susitarimus, buvo sažiningos, sandorius šalys sudaryti privalejo, sandoriai atitinka kreditoriu ir ieškovo interesus ir sudaryti iki bankroto bylos iškelimo. Nurode, kad ieškovas nepateike irodymu, patvirtinanciu, jog UAB „Eltera“ neprivalejo sudaryti ginco sandoriu. Ginco sandoriu sudarymo laikotarpiu ieškovas vykde veikla, stengesi atsiskaityti su kreditoriais, sieke išvengti bankroto. Atsakovas pažymejo, kad sandoriai buvo trišaliai, taciau ieškovas nenurode, kuo pasireiške treciojo asmens UAB ,,YIT technika“ nesažiningumas. Be to, sudarius ginco sandorius, ieškovo mokumas nepasikeite, kadangi atsakovui už ieškova tiesiogiai sumokejo treciasis asmuo.

7Treciasis asmuo UAB ,,YIT technika“ atsiliepimu i ieškini praše ji atmesti.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovo BUAB „Eltera“ ieškini atsakovui VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ del sandoriu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo atmete, priteise iš ieškovo 2000 Lt advokato pagalbos išlaidoms atlyginti.

9Teismas nustate, kad ieškinys pareikštas nepraleidus ieškinio senaties termino. Teismas pažymejo, kad sandorius pripažinti negaliojanciais turi buti nustatyta butinu tokiam pripažinimui salygu visuma, neirodžius bent vienos salygos, kitu salygu irodymas negali buti pagrindu sandori pripažinti negaliojanciu.Teismas taip pat nustate, jog byloje nera pateikta irodymu, kad UAB „Eltera“ nebuvo skolinga atsakovui ir skolos mažinimas iš viso nebuvo galimas atlikti.

10Teismas konstatavo, kad ieškovo dalinis atsiskaitymas su atsakovu (kreditoriumi), kurio patalpose buvo isikurusi bendrove ir už patalpu nuoma isiskolinimas buvo susidares anksciau, nei kad skolos kitiems kreditoriams, faktiškai bendroves mokumui itakos neturejo, o kitu kreditoriu teisiu pažeisti negalejo del sumoketos sumos dydžio – sumoketa suma kitu kreditoriu reikalavimu patenkinimui esmines reikšmes nesudaro.

11Teismas konstatavo, kad 2010 m. birželio 29 d. UAB „Eltera“ dar nebuvo iškelta bankroto byla, jos atžvilgiu nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, todel atsakovo veiksmai, kuriais buvo siekiama gauti skolos atlyginima, sudarant mineta susitarima del netiesioginio atsiskaitymo, negali buti laikomi nesažiningais. Teismas pažymejo, kad aplinkybes, kad patalpos buvo išnuomotos naujai steigiamai bendrovei UAB „Elteros projektai“, taip pat negalima laikyti atsakovo nesažiningumu. Del to ieškini šioje dalyje atmete neirodžius pagrindinio, atsakovo atveju, actio Pauliana elemento – treciojo asmens, sudariusio sandori nesažiningumo.

12Teismas ieškovo argumenta, kad priemus ieškini del bankroto bylos iškelimo skolininkas (UAB „Eltera“) neturejo teises sudaryti skolos perkelimo 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimo, nes Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsejo 23 d. nutartimi UAB „Eltera“ atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, atmete kaip nepagrista. Teismas nustate, kad turto arešto registre turto areštas buvo iregistruotas 2010 m. rugsejo 27 d., todel laikytina, kad nuo tos dienos tiek ieškovas, tiek atsakovas privalejo žinoti apie draudimus, UAB „Eltera“ ieškinio del bankroto bylos iškelimo kopija ir nutarties taikyti laikinasias priemones kopija buvo iteikta tik 2010 m. rugsejo 29 d. Teismas pažymejo, kad IBI nebuvo uždraudes skolininkui atsiskaityti su kreditoriais iki bankroto bylos iškelimo. Del nurodytu motyvu teismas konstatavo, kad sudarant 2010 m. rugsejo 24 d. susitarima atsakovo veiksmai taip pat laikytini sažiningais. Teismas nustate, kad neirodžius atsakovo nesažiningumo sudarant susitarimus, kitos actio Pauliana instituto salygos ginco tampa teisiškai nereikšmingos, nes nesusidaro visa actio Pauliana instituto salygu visuma.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i apeliacini skunda argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Eltera“ prašo apeliacines instancijos teisma Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. BUAB „Eltera“ VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ . Apeliacini skunda grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes bei irodymus, todel priejo prie nepagristos išvados, kad gincytinais sandoriais nebuvo pažeistos kitu kreditoriu teises. Teismo argumentas, kad dalinis atsiskaitymas su kreditoriumi, kurio patalpose buvo isikures ieškovas, ir už patalpu nuoma isiskolinimas buvo susidares anksciau, skolos kitiems kreditoriams faktiškai bendroves mokumui itakos neturejo, o kitu kreditoriu teisiu pažeisti negalejo del sumoketos sumos dydžio – sumoketa suma kitu kreditoriu reikalavimu patenkinimui esmines reikšmes nesudare, atmestinas kaip nepagristas. Pirma, gincijamu sandorio sumos dydis yra visiškai nesvarbus ir jis nera siejamas su actio Pauliana taikymo salyga, kadangi nepriklausomai nuo sumos atsiskaitymui su vienu kreditoriumi panaudotos lešos galejo buti panaudotos visu kreditoriu reikalavimams patenkinti. Antra, ieškovui bunant nemokiam buvo suteikta pirmenybe atsakovui patenkinti savo finansini reikalavima aukšciau kitu kreditoriu. Trecia, ieškovas perleido savo likvidu turta ir tokiu budu buvo sumažinta turto, i kuri gali buti nukreiptas išieškojimas, apimtis ir to turto vertes neužtenka kreditoriu reikalavimams patenkinti.
 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vetino byloje pateiktus irodymus, todel nepagristai konstatavo, kad atsakovas buvo sažiningas. Pirma, ieškovas 2009 m. lapkricio 17 d. ir 2010 m. liepos 23 d. raštais informavo atsakova, jog nera pajegus iš karto atsiskaityti su atsakovu del smarkiai veluojanciu atsiskaitymu, todel nebuvo pajegus laiku sumoketi atsakovui nuomos mokescio, susidare 104 487,33 Lt isiskolinimas, taciau teismas visiškai nevertino šiu argumentu ir pažeide CPK 176-185 straispniu nuostatas. Antra, atsakovas kaip verslininkas nebuvo apdairus ir protingas, t.y. žinodamas apie sunkia UAB „Eltera“ finansine bukle ir kitus kreditorius, sudare gincijamus sandorius taip siekdamas sažiningai patenkinti savo finansini reikalavima aukšciau kitu kreditoriu. Trecia, teismo argumentas, kad IBI nebuvo uždraudes atsiskaityti su kreditoriais iki bankroto bylos iškelimo atmestinas kaip nepagristas. Atsakovui pinigai pagal 2010 m. rugsejo 24 d. susitarima buvo pervesti tik 2010 m. spalio 1 d., o ieškovas bei atsakovas tarpusavio skolu užskaitos akta sudare tik 2010 m. spalio 6 d., t.y. tuo metu, kai ieškovo turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones ir buvo draudžiama vykyti visas finansines prievoles neivykdytas iki turto arešto akto iregistravimo. Del to tarpusavio atsiskaitymo aktas sudarytas neteisetai, teismas del ju sprendime nepasisake, tokiu budu pažeide CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkta, nes šioje dalyje teismo sprendimas yra visiškai nemotyvuotas, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.
 3. Teismo argumentas, kad neirodžius, kad atsakovas, sudarydamas sandorius buvo nesažiningas, kitos actio Pauliana instituto salygos ginco nagrinejimui tampa nebepagrindžiancios ieškinio, nes nesusidaro visa actio Pauliana instituto salygu visuma, todel jos detaliai nenagrinejamos, atmestinas kaip nepagristas. Atsakovo nuomone, šalys gincijamu sandoriu sudaryti neprivalejo. Tarp ieškovo ir atsakovo 2007 m. gruodžio 28 d. sudarytoje negyvenamuju patalpu ir darbo vietu naudojimo bei verslo valdymo vietu paslaugos sutartyje Nr. 167 nebuvo numatyta galimybe atsiskaityti, sudarant susitarimus del tiesioginio atsiskaitymo su treciaisiais asmenimis, todel ir šioje byloje buvo pakeista sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka, o nebuvo jokios sutarties, istatymo ar teismo sprendimo, kuris butu ipareigojes šalis pakeisti sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužes 7 d. sprendimas, priimtas civilineje byloje Nr. 2-1095/2012).
 4. Teismas nepagristai netaike CK 1.78 straipsnio 5 dalyje ir 1.80 straipsnyje itvirtintu nuostatu. 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimu buvo pažeistos imperatyvios Turto arešto aktu istatymo nuostatos, nes gincijamu susitarimu ieškovas neteisetai perleido savo reikalavimo teise, nors disponuoti šia teise ieškovui buvo uždrausta. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas ex officio turejo pripažinti gincytina sandori negaliojanciu CK 1.80 straipsnio pagrindu.

15Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovas VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ prašo apeliacines instancijos teisma apeliacini skunda atmesti kaip nepagrista ir palikti nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendima, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinejimosi išlaidas, taip pat prašo byla nagrineti žodinio proceso tvarka. Atsiliepima grindžia šiais argumentais:

 1. Nepagristi apeliacinio skundo motyvai, kad ginco sandoriais buvo suteikta atsakovui pirmenybe prieš pirmos, antros bei kitus trecios eiles UAB „Eltera“ kreditorius. Toks atsiskaitymo budas buvo iprastas tiek UAB „Eltera“, tiek tarp kitu imoniu. UAB „Eltera“ 2010 m. birželio – 2010 m. rugsejo menesiais vykde veikla, sieke išvengti bankroto, analogišku budu atsiskaitinejo su daugeliu imoniu. Taip pat pažymejo, jog iki bankroto bylos iškelimo istatymai nenustato bendrojo kreditoriu lygybes principo, budingo bankroto procesui. Be to, pažymejo, jog toks teises bei bankroto aiškinimas prasilenkia su esamu teisiniu reguliavimu bei šio reguliavimo pateiktu kasacinio teismo aiškinimu (žr. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. lapkricio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Šiuo atveju ieškovas privalejo sudaryti ginco sandorius, kadangi sudarius ginco sandorius ieškovas galejo toliau testi veikla, t.y. dalinai atsiskaicius buvo suteikta galimybe toliau nuomuotis patalpas, kuriuose imone vykde veikla.
 2. Atsakovo nuomone, dalinis atsiskaitymas su kreditoriumi ir tai, kad skola susidariusi anksciu nei kitiems kreditoriams, faktiškai itakos UAB „Eltera“ mokumui neturejo. Sudarius ginco sandorius ne tik sumažejo ieškovo turto kiekis, bet proporcingai buvo sumažintos ir moketinos skolos kreditoriams. Vadinasi, jog ginco sandoriai nepadidino imones nemokumo ir imones mokumui itakos neturejo, kadangi del ju proporcingai sumažejo turtas ir moketinos sumos.
 3. Atmestini ieškovo argumentai del atsakovo nesažiningumo. Atsakovas buvo pakankamai apdairus, rupestingas , sudarydamas ginco sandorius ir buvo pakankamai suinteresuotas civiliniu santykiu stabilumu. Apeliaciniame skunde minimi ieškovo raštai patvirtina, jog atsakovas buvo informuotas, kad ieškovo finansiniai sunkumai yra laikini ir ieškovas yra pajegus ir ketina tinkamai atsiskaityti su atsakovu per raštuose nurodyta laikotarpi. Ginco sandorius privalejo sudaryti ir atsakovas, kadangi paslaugu tiekejams už suteiktas komunalines, eksploatavimo paslaugas atsiskaitydavo tiesiogiai atsakovas, o ne patalpu nuomininkas, o išaugus skolos sumai virš 100 000 Lt, ir toliau negaunant pajamu iš pagrindinio nuomininko, atsakovas nebutu pajegus atsiskaityti su paslaugu tiekejais , kas taip pat butu salygoje atsakovo nemokuma.
 4. Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai netaike CK 1.78 straipsnio 5 dalyje ir 1.80 straipsnyje itvirtintu nuostatu, atmestinas kaip nepagristas. 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimas buvo sudarytas iki laikinuju apsaugos priemoniu taikymo ieškovui, reikalavimo perleidimo sutartis yra konsensualine ir reikalavimas pereina kreditoriui nuo reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo. 2007 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta 2007 m. gruodžio 28 d. negyvenamuju patalpu ir darbo vietu naudojimo bei verslo valdymo paslaugu sutartyje Nr. 167 nebuvo nustatyta, jog išimtinai tik ieškovas turi teise sumoketi moketina suma pagal sutarti, todel akivaizdu, jog ieškovas buvo laisvas pasirinkti prievoles ivykdymo buda, t.y. moketi pats ar per treciaji asmeni. Be to, sutinkamai su CK 6.39 straipsnio 2 dalimi, jeigu kreditorius sutiko priimti prievoles ivykdyma kitokiu budu, prievole laikoma taip pat ivykdyta tinkamai. Pirmasis ginco sandoris sudarytas dar 2010 m. birželio 29 d., antrasis tuomet, kada atsakovo turto areštuota buvo tik nežymi dalis. Be to, sudarant antraji sandori, apie 2010 m. rugsejo 23 d. nutarti, kuria taikytas ieškovui areštas visam turtui, nebuvo žinoma, kadangi ši nutartis iregistruota Turto areštu akto registre tik 2012 m. rugsejo 27 d. ir 2010 m. rugsejo 29 d. iteikta ieškovui.
 5. Apelianto cituojama Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. 2A-1095/2012, negalima remtis, kadangi apelianto cituojamos ir šios bylos faktines aplinkybes bei esamas (buves) teisinis reglamentavimas aiškiai nesutampa. Kiekvienas teismo pateiktas teises aiškinimas gali ir turi buti suprantamas ir aiškinamas tik konkrecios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrecioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-68/2006).

16IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

17Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškinio, pripažines, kad UAB „Eltera“ dalinis atsiskaitymas su atsakovu (kreditoriumi) faktiškai bendroves mokumui itakos neturejo, kitu kreditoriu teisiu pažeisti negalejo del sumoketos sumos dydžio – sumoketa suma kitu kreditoriu reikalavimu patenkinimui esmines reikšmes nesudaro, be to, neirodžius atsakovo nesažiningumo sudarant susitarimus, kitos actio Pauliana instituto salygos ginco išsprendimui tampa teisiškai nereikšmingos, nes nesusidaro visa actio Pauliana instituto salygu visuma.

18Apeliantas gincija pirmosios instancijos teismo išvadas, nurodydamas, kad gincijamu sandorio sumos dydis yra visiškai nesvarbus ir jis nera siejamas su actio Pauliana taikymo salyga, kadangi nepriklausomai nuo sumos atsiskaitymui su vienu kreditoriumi panaudotos lešos galejo buti panaudotos visu kreditoriu reikalavimams patenkinti, ieškovui bunant nemokiam buvo suteikta pirmenybe atsakovui patenkinti savo finansini reikalavima aukšciau kitu kreditoriu, ieškovas perleido savo likvidu turta ir tokiu budu buvo sumažinta turto, i kuri gali buti nukreiptas išieškojimas, apimtis ir to turto vertes neužtenka kreditoriu reikalavimams patenkinti, skolininkas ir treciasis asmuo buvo nesažiningi, ginco sandoriu sudaryti neturejo, pirmosios instancijos teismas ex officio turejo pripažinti 2010 m. rugsejo 24 d. gincytina sandori negaliojanciu CK 1.80 straipsnio pagrindu. Del šiu argumentu Lietuvos apeliacinio teismo teiseju kolegija pasisako savo sprendime.

19Faktines bylos aplinkybes

20Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Eltera“, kuriai veliau iškelta bankroto byla, savo isiskolinima VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ sumažino 17 424 Lt, sudarydama 2010 m. birželio 29 d. ir 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimus del tiesioginio atsiskaitymo: 2010 m. birželio 29 d. UAB „Eltera“, UAB „YIT technika“ ir UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“ sudare susitarima, pagal kuri UAB „YIT technika“, kuri yra skolinga UAB „Eltera“, 11 918,50 Lt sumoka tiesiogiai UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“, kuriai yra skolinga UAB „Eltera“, šia suma UAB „Eltera“ sumažina UAB „YIT Technika“ skolos dydi, o UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“ šiai sumai sumažina UAB „Eltera“ isiskolinima. Šia sutartimi UAB „Eltera“ padenge dali, t.y. 11 918,50 Lt skolos UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“. 2010 m. rugsejo 24 d. šalys sudare analogiška susitarima, pagal kuri UAB „Eltera“ padenge dali, t.y. 5 505,50 Lt skolos UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkricio 2 d. nutartimi iškele bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Eltera“, imones administratoriumi paskyre UAB „Bankroto administravimo kontora“.Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtino bankrutuojancios UAB „Eltera“ kreditoriu saraša, tame tarpe ir trecios eiles VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ kreditorini reikalavima 82 433,74 Lt sumai.

21Byloje sprendžiamas gincas del sandoriu pripažinimo negaliojanciais actio Pauliana pagrindu ir restitucijos taikymo.

22Del bylos nagrinejimo žodinio proceso tvarka

23CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinejamas žodinio proceso tvarka, jeigu byla nagrinejantis teismas pripažista, kad žodinis nagrinejimas butinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime i apeliacini skunda arba pareiškime del prisidejimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuota prašyma nagrineti byla žodinio proceso tvarka, taciau šis prašymas teismui nera privalomas. Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas nenustate aplinkybiu, kurios galetu buti vertintinos, kaip pagrindas del bylos nagrinejimo žodinio proceso tvarka. Pažymetina, kad tokiu aplinkybiu ar kitu svariu argumentu nagrineti byla žodinio proceso tvarka nenurode ir prašyma nagrineti byla žodinio proceso tvarka pareiškes atsakovas VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ prašymas nagrineti byla žodinio proceso tvarka netenkintinas.

24Del kreditoriu teisiu pažeidimo kaip actio Pauliana tenkinimo salygos

25CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sarašas atveju, kuriu bent viena irodžius turi buti pripažistama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai del sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, budamas nemokus, suteikia pirmenybe kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teises.

26Nagrinejamu atveju UAB „Eltera“, kuriai 2010 m. lapkricio 2 d. nutartimi iškelta bankroto byla, negavo atsiskaitymo iš savo skolininko treciojo asmens UAB „YIT technika“, taciau dalinai atsiskaite su savo kreditoriumi atsakovu UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“ tokiu budu, kad UAB „Eltera“ padenge dali savo isiskolinimo UAB ,,Mokslo ir technologiju parkas“. Todel butina ivertinti, ar tokiais sandoriais nebuvo pažeisti UAB „Eltera“ kitu kreditoriu interesai, o jei taip – ar egzistuoja kitos actio Pauliana tenkinimo salygos.

27Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išskyres tokias actio Pauliana ieškinio taikymo salygas: 1) kreditorius turi tureti neabejotina ir galiojancia reikalavimo teise; 2) gincijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nera suejes vieneriu metu ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalejo sudaryti gincijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesažiningas, nes žinojo ar turejo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) treciasis asmuo, sudares su skolininku atlygintini dvišali sandori, buvo nesažiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas i perleista pagal gincijama sandori turta (ar jo verte) tiek, kiek butina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsejo 27 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-362/2011; kt.). Kaip teisingai pažymejo pirmosios instancijos teismas, sandoriui pripažinti negaliojanciu CK 6.66 straipsnio pagrindu butinas visu nurodytu salygu visetas. Nenustacius bent vienos nurodytu salygu egzistavimo, nera pagrindo sandori pripažinti negaliojanciu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-511/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilineje Nr. 3K-3-25/2012; kt.).

28Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kuria buvo pripažinta, kad gincijamais sandoriais nebuvo pažeistos kitu kreditoriu teises.

29Pirmosios instancijos teismas nurode, kad ieškovo dalinis atsiskaitymas su atsakovu (kreditoriumi), kurio patalpose buvo isikurusi bendrove, ir už patalpu nuoma isiskolinimas buvo susidares anksciau, nei kad skolos kitiems kreditoriams, faktiškai bendroves mokumui itakos neturejo, o kitu kreditoriu teisiu pažeisti negalejo del sumoketos sumos dydžio – sumoketa suma kitu kreditoriu reikalavimu patenkinimui esmines reikšmes nesudaro.

30Teiseju kolegija pažymi, kad kreditoriui nedraudžiama iki bankroto bylos iškelimo daryti iskaitymus, bet skolininkas turi pareiga nepažeisti kitu kreditoriu interesu. Jeigu, be kreditoriaus, kuriam perleistas reikalavimas i lešas, nemokumo padetyje esantis skolininkas turejo daugiau kreditoriu, kuriu reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitu kreditoriu interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to, kad imones nemokumas nedidejo arba nepakito (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2012 m. gegužes 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad nuo 2010 m. kovo menesio UAB „Eltera“ atsirado sunki finansine padetis, del kurios bendrove nebemokejo viso atlyginimo darbuotojams bei pradejo laiku neatsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su VSDFV bei VMI. Vienas iš gincijamu susitarimu sudarytas 2010 m. birželio 29 d., kai pagal BUAB “Eltera” buhalterines apskaitos duomenis 2010 m. birželio 30 d. jos turtas sudare 1 808 388,58 Lt, o pradelsti ispareigojimai – 996 023,59 Lt, t.y. pradelsti imones isipareigojimai viršijo puse i balansa irašyto turto vertes. Vilniaus apygardos teisme 2010 m. rugsejo 21 d. buvo gautas ir 2010 m. rugsejo 23 d. nutartimi priimtas pareiškimas del bankroto bylos UAB „Eltera“ iškelimo bei areštuotas atsakovo UAB „Eltera“ turtas, sustabdyti išieškojimai ir turto realizavimas pagal vykdomuosius dokumentus. Nutartis del bankroto bylos iškelimo apeliantui priimta 2010 m. lapkricio 2 d. (t.y. po keturiu menesiu nuo pirmojo sandorio sudarymo). Šioje nutartyje konstatuota, kad atsakovas veluoja išmoketi darbuotojams atlyginimus. Be to, i byla pateiktas 2010 m. rugsejo 16 d. UAB “Eltera” raštas kreditoriui UAB “Elektros iranga” patvirtina aplinkybe, kad imone, sudarydama antraji sandori buvo faktiškai nemoki ir vis sudetingiau jai tapo vykdyti veikla . Del to teiseju kolegija sprendžia, kad i byla pateikti irodymai patvirtina, kad gincijamu sandoriu sudarymo metu apeliantas buvo faktiškai nemokus ir turejo kitu kreditoriu. Pažymetina, kad apelianto nemokuma gincijamu sandoriu sudarymo metu pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Teiseju kolegija atkreipia demesi, kad teismu praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam, jog butu pagrindas gincyti sandori CK 6.66 straipsnio pagrindu, nebutina, jog skolininko atžvilgiu butu iškelta bankroto byla, o pakanka konstatuoto skolininko nemokumo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2012 m. gegužes 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Lietuvos apeliacinio teismo teiseju kolegija pripažista, kad gincijamais sandoriais, atsižvelgiant i santykinai nedidele ju suma, negalejo sukelti apelianto nemokumo. Nemokumas negalejo buti sukeltas be to ir todel, kad apeliantas jau buvo nemokus. Todel atsižvelgiant i konstatuota apelianto nemokuma, butina ivertinti, ar gincijamu sandoriu faktiškai nemokus apeliantas nesuteike pirmenybes vienam kreditoriui ir tuo nepažeide likusiu kreditoriu teisiu (CK 6.66 str. 1 d.).

31Lietuvos apeliacinio teismo teiseju kolegija atkreipia demesi, kad tais atvejais, kai nemokus skolininkas vienu ar kitu budu atsiskaito su vienu kreditoriumi, pastarasis yra privilegijuojamas kitu kreditoriu atžvilgiu, ir pažeidžiami kreditoriu visumos interesai, nes atsiskaitymui panaudotos lešos galejo buti skirtos visu kreditoriu reikalavimams tenkinti. Iš principo teisinio santykio dalyviu tarpusavio skolu dengimo sandoriai nera draudžiami ir netgi skatintini, nes padeda sumažinti bendra isiskolinimo lygi, taciau kai vienas iš dalyviu jau yra faktiškai nemokus, ypac kai jam inicijuota bankroto byla, tokiu sandoriu sudarymas gali buti nesažiningas likusiu kreditoriu atžvilgiu. Be to, tam, kad konstatuoti kreditoriu teisiu pažeidima, nebutina konkreciai ivardinti kreditoriu, kuriu teises gincijamu sandoriu pažeidžiamos. Imones nemokumas ir velesnis bankroto bylos iškelimas daro itaka kiekvieno kreditoriaus ir kreditoriu visumos teisems. Konkretaus nukentejusio kreditoriaus ivardijimas nera butinas, nes pažeidžiamos teises visu kreditoriu, kuriu reikalavimo patenkinimo terminai buvo sueje sandorio sudarymo metu ir kuriems skolininkas nesuteike analogiškos reikalavimo tenkinimo galimybes. Teiseju kolegija pažymi, kad byloje irodymu, patvirtinanciu, kad pirmojo sandorio sudarymo metu, t.y. 2010 m. birželio 29 d., apeliantas butu kreipesis i visus kreditorius su siulymu sudarineti sutartis ir taip mažinti isiskolinimus, nes norejo mažinti isiskolinimus, nera. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad toki siulyma UAB „Eltera“ 2010 m. rugsejo 16 d. raštu Nr. 10/S0219 pateike vienam iš kreditoriu UAB „Elektros iranga“. Taciau, nera aišku, ar tokie siulymai iš tiesu buvo adresuoti visiems kreditoriams, ir ar jais iš tiesu buvo galimybe pasinaudoti esant skolininko nemokumo situacijai.

32Teiseju kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad sudaryti ginco sandoriai kitu kreditoriu teisiu pažeisti negalejo del sumoketos sumos dydžio – sumoketa suma kitu kreditoriu reikalavimu patenkinimui esmines reikšmes nesudaro, kadangi ieškinio suma, palyginti su bendra 1 372 106,15 Lt patvirtintu kreditoriniu reikalavimu suma, yra nedidele.

33Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad jeigu „be kreditoriaus, kuriam perleistas reikalavimas i lešas, nemokumo padetyje esantis skolininkas turejo daugiau kreditoriu, kuriu reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitu kreditoriu interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to, kad imones nemokumas nedidejo arba nepakito. Ta aplinkybe, kad imones nemokumas del skolininko sudaryto sandorio nepadidejo ar išliko toks pats, nera teisiškai lemianti ar reikšminga, sprendžiant, ar yra pažeistos kitu kreditoriu teises ar interesai, nes jie gali buti pažeidžiami kitais budais, nesusijusiais su nemokumu. Kreditoriu teises ar interesai gali buti pažeidžiami ir tais atvejais, kai nemokumas išlieka toks pats ar nedideja, pavyzdžiui, tik keiciasi turto struktura, bet kitiems kreditoriams sutrukdoma gauti bent dali atsiskaitymo, kuris nemokumo situacijoje jiems priklausytu skolininkui vykdant su jais sutartis ir atsiskaitymus pagal istatymo nustatyta tvarka ir reikalavimus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2012 m. gegužes 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Nagrinejamoje byloje sudarius gincijamus sandorius apeliantas iš tiesu prarado pareiga atsiskaityti su VšI „Mokslo ir technologiju parkas”, taciau ir neteko galimybes gauti 17 424 Lt suma iš UAB „YIT technika“, o ši suma, atsižvelgiant i apelianto faktiška nemokuma, galejo buti panaudota daliniam atsiskaitymui ne vien su VšI „Mokslo ir technologiju parkas”, bet ir su kitais kreditoriais.

34Del sandoriu šaliu sažiningumo ju sudarymo metu

35Teiseju kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarant tiek 2010 m. birželio 29 d., tiek 2010 m. rugsejo 24 d. tiesioginio atsiskaitymo susitarimus, atsakovas veike sažiningai ir neirodžius pagrindinio, atsakovo atveju, actio Pauliana elemento – treciojo asmens, sudariusio sandori nesažiningumo, ieškinys yra nepagristas.

36Teiseju kolegija pažymi, kad esant nemokumo situacijai skolininkas privalo elgtis sažiningai. Viena actio Pauliana taikymo salygu yra skolininko nesažiningumas. Tai – skolininko žinojimas ar turejimas žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. Budamas nemokus, jeigu istatymai nedraudžia, skolininkas turi teise sudaryti sandorius ir vykdyti atsiskaitymus, bet neturi teises sudaryti pranašumo ne vienam kreditoriui. Sažiningo elgesio tokioje situacijoje neatitinka tai, jeigu jis iš keleto kreditoriu išskiria viena ar kelis ir visiškai atsiskaito. Toks skolininko veiksmas reiškia jo nesažininguma, o tam tikromis aplinkybemis yra uždraustas baudžiamojo istatymo. Pranašumo vienam kreditoriui suteikimas kaip actio Pauliana aplinkybe yra ir kreditoriaus teisiu pažeidimas, ir skolininko nesažiningumas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2012 m. gegužes 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

37Civilineje teiseje galioja sažiningumo prezumpcija – kiekvienas asmuo laikomas sažiningu, jeigu neirodyta kitaip. Prievoles šalies sažiningumas preziumuojamas atsižvelgiant i sažiningumo prezumpcija ir sistemiškai aiškinant CK 6.66 ir 6.67 straipsnius. CK itvirtinti konkretus nesažiningumo prezumpcijos atvejai, tarp ju – 6.67 straipsnyje, kurie traktuotini kaip bendrosios taisykles išimtys. Taikant actio Pauliana instituta turi buti nustatomas tiek skolininko, tiek treciojo asmens nesažiningumas, kai gincijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesažiningumas (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-262/2008, 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-86/2012).

38Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas neabejotinai žinojo apie savo nemokuma gincijamo sandorio sudarymo metu ir apie tai, kad tokiu sandoriu pažeidžiami kitu kreditoriu interesai, todel jis pripažistamas nesažiningu.

39CK 6.66 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dvišali sandori pripažinti negaliojanciu šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai treciasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandori, buvo nesažiningas, t. y. žinojo arba turejo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra pažymejes, kad vertinant treciojo asmens nesažininguma, kuris, palyginti su skolininko nesažiningumu, gali buti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, kad jo žinojimas butu nukreiptas i konkretu kreditoriu, užtenka, kad treciasis asmuo žinotu, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokuma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Apeliacinio teismo teiseju kolegija sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovas, kuris pagal CK 6.66 straipsnio 2 dali laikomas treciuoju asmeniu ieškovo ir kitu kreditoriu atžvilgiu, sudares su skolininku UAB „Eltera“ atlygintini sandori, nebuvo sažiningas, kadangi atsakovas žinojo apie ieškovo bloga finansine padeti. Vertinant atsakovo sažininguma, taip pat atkreiptinas demesys i atsakovo ir apelianto ryšius. Šiuo atveju abi šalys yra verslininkai ir juo sieja ilgalaikiai verslo santykiai. Ieškovas nuo 2009 m. liepos men. nebuvo pajegus atsiskaityti padengti menesio nuomos mokescio pagal tarp šaliu 2007 m. gruodžio 28 d. sudaryta negyvenamuju patalpu ir darbo vietu naudojimo bei verslo valdymo vietu paslaugos sutarti Nr. 167. I byla pateikti irodymai patvirtina, kad nuo minetos datos ieškovo isiskolinimas atsakovui vis didejo, 2010 m. birželio 29 d. sandorio sudarymo metu ieškovas atsakovui buvo skolingas net 104 487,33 Lt. Del nurodytu aplinkybiu atsakovas turejo suvokti bei žinoti ir žinojo, jog mineti sunkumai nera laikino pobudžio, taciau atsakovas ir toliau elgesi neapdairiai ir neprotingai bei nesieme jau tuo metu jokiu priemoniu susidariusiai situacijai spresti. Taip pat atsakovas turejo suprasti ir suprato, kad tokiu budu patenkinus savo reikalavimo dali sustipres ieškovo nemokumas kitu kreditoriu atžvilgiu. Apie tai turejo žinoti ir žinojo tiek UAB „Eltera“, tiek VšI „Moklso ir technologiju parkas”. Teiseju kolegija pažymi, kad toks atsiskaitymo budas galejo buti racionalus, jei ne aplinkybe, kad UAB „Eltera“ buvo faktiškai nemoki sandoriu sudarymo metu. Del nurodytu aplinkybiu ir motyvu teiseju kolegija atmeta kaip nepagristus atsakovo argumentus, jog verslo praktikoje sandoriai sudaromi pasitikejimo pagrindais. Šios aplinkybes yra pakankamos tam, kad butu paneigtas UAB „Mokslo ir technologiju paras“ sažiningumas ir konstatuota, kad šis atsakovas turejo žinoti ir žinojo, jog gincijamas sandoris pažeis kitu kreditoriu teises.

40Vertinant kitu sandorio šaliu VšI „Moklso ir technologiju parkas”, UAB „YIT technika“ sažininguma, teismu praktikoje pripažistama, kad sažiningu gali buti laikomas tas kontrahentas, kuris jam prieinamomis priemonemis pasidomejo, ar sandori su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditoriu, ar sudarant sandori nebus pažeisti ju interesai. Verslininko, kaip subjekto, nuolat sudarancio jo veiklai užtikrinti butinus sandorius, statusas sustiprina reikalavima dometis kita sandorio šalimi, jos turtine padetimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti nepažeidžiant istatymu, siekiant, kad sandoriu nebutu pažeistos kitu asmenu teises ir interesai, kad sandoris užtikrintu stabilius santykius (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-168/2007, ir kt.). Tai daroma ir jo paties interesais, todel iš turto igijejo pagal sandori reikalaujama dometis kita sandorio šalimi ir jos turtine padetimi. Teismu praktikoje toks elgesys pripažintinas turto igijejo pareiga (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

41Bylos duomenimis nustatyta, kad dar iki 2010 m. rugsejo 24 d. gincijamo sandorio sudarymo UAB „Eltera“ atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones – buvo areštuotas bendroves turtas. Teiseju kolegija pažymi, kad turto arešto duomenys vieši, todel kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teise ir galimybe pasidometi ar nesuvaržytos sandorio šalies teises, kad ateityje išvengtu del to galinciu atsirasti sunkumu. Be to, nekyla abejoniu, kad UAB „Eltera“ visos šios faktines aplinkybes: skolu mastas, turtine padetis, finansiniai sunkumai, nemokumas, gincai teisme pagal kreditoriu ieškinius, pranešimai apie ketinama inicijuoti bankroto byla bei bylos inicijavimas, buvo žinomos, todel, kaip atidi ir rupestinga verslininke, ji privalejo apie mineta situacija informuoti sandorio šalis, taciau irodymu, kad tokia pareiga ivykde, i byla nepateikta. Atsakovas taip pat nepateike irodymu, kad jis, kaip asmuo suinteresuotas civiliniu teisiniu santykiu stabilumu, elgesi apdairiai ir iki gincijamu susitarimu sudarymo pasidomejo kitos sandorio šalies patikimumu, praše informacijos apie šalies turtine padeti, turimus kreditorius, skolu masta, atsiskaitymus su kreditoriais, gincus teisme, daiktiniu teisiu suvaržymus ir pan., svarste ar ginco sandoris nepažeis skolininko kreditoriu interesu. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad treciajam asmeniui UAB „YIT technika“ taip pat turejo buti ir buvo žinomos aplinkybes apie UAB „Eltera“ skolu masta, turtine padeti.

42Teiseju kolegija sprendžia, kad visu gincijamuose sandoriuose dalyvavusiu asmenu sažiningumas, kaip actio Pauliana tenkinimo salyga, yra paneigtas.

43Del privalomumo sudaryti gincijama sandori

44Sandoris gali buti gincijamas actio Pauliana pagrindu, jeigu jis neprivalejo buti sudarytas (CK 6.66 str.1 d.). Lietuvos Aukšciausiasis Teismas salyga „neprivalejo“ aiškina kaip teisines prievoles sudaryti sandori neturejima. Privalejimas sudaryti sandori – vienas iš imperatyvu, ribojanciu sutarciu sudarymo laisve. Tokios butinybes sudaryti sandori pavyzdžiais gali buti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš istatymu ar kitu pagrindu atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-425/2000 ir kt.). Teiseju kolegija sprendžia, kad nagrinejamoje byloje nera irodymu, kuriu pagrindu butu galima daryti išvada, kad šiuo atveju UAB „Eltera“ ar kiti gincijamu sutarciu dalyviai turejo pareiga sudaryti gincijamus susitarimus.

45Lietuvos apeliacinio teismo teiseju kolegija konstatuoja, kad del nustatytu CK 6.66 straipsnio salygu viseto yra pagrindas pripažinti gincijamus sandorius negaliojanciais.

46Del imperatyviu teises normu pažeidimo

47Apeliantas apeliacini skunda taip pat grindžia tuo argumentu, kad teismas nepagristai netaike CK 1.78 straipsnio 5 dalyje ir 1.80 straipsnyje itvirtintu nuostatu, kadangi 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimu buvo pažeistos imperatyvios Turto arešto aktu registro istatymo nuostatos. Apeliantas pažymejo, kad 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimo del tiesioginio atsiskaitymo 2 punkte nurodyta, jog atsakovas ivykus apmokejimui pagal šio susitarimo punkta sumažina ieškovo skola 5 505,50 Lt. Iš antrojo tarpusavio skolu užskaitos akto matyti, kad pinigai iš treciojo asmens atsakovui buvo pervesti 2010 m. spalio 1 d. ir ieškovas bei atsakovas tarpusavio skolos užskaitos akta sudare 2010 m. spalio 6 d., kai ieškovo turtui jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones ir buvo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neivykdytas iki turto arešto akto iregistravimo. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas ex officio turejo pripažinti gincytina sandori negaliojanciu CK 1.80 straipsnio pagrindu. Teiseju kolegija iš dalies sutinka su tokiu apelianto teiginiu.

48Sandoris, vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokiu salygu visuma: teises norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji, ginco sandoris pažeidžia nurodytoje normoje itvirtinta imperatyva ir šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. rugsejo 30 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-432/2008). Remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika, sutartis yra absoliuciai negaliojanti (niekine sutartis), jeigu ja sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarciu teises principai ir del to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai. Kad konkreti teises nuostata yra imperatyvi, lemia tai, jog ji griežtai formuluoja paliepima ir neleidžia jo suprasti dviprasmiškai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-523/2011).

49Teiseju kolegija pažymi, jog ginco sutartis buvo sudaryta iki Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsejo 23 d. nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo iregistravimo turto areštu akto registre, o reikalavimas pereina naujajam kreditoriui nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, priešingai nei teigia ieškovas, taciau nagrinejamu atveju atkreiptinas demesys i tai, kad 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimo sudarymo metu Turto areštu aktu registre buvo iregistruotas laikinas BUAB „Eltera“ turto areštas, t.y. 2010 m. rugpjucio 17 d. buvo iregistruotas Turto arešto aktas Nr. ( - ), kuris UAB “Eltera” iteiktas 2010 m. rugpjucio 20 d., todel laikino arešto galiojimo metu BUAB „Eltera“ neturejo teises disponuoti visu turtu, inter alia sudaryti 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimo . Vadovaujantis šio susitarimo metu galiojusio Turto arešto aktu registro istatymo (toliau – TAARI) 11straipsnio 1 dalimi, ieškovo nekilnojamuju ir kilnojamuju daiktu, piniginiu lešu bei turtiniu teisiu laikino arešto metu buvo apribotas disponavimas visu ieškovo turtu (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, pinigines lešos bei turtines teises). Turto areštas – tai istatymu nustatyta tvarka ir salygomis taikomas priverstinis nuosavybes teises i turta arba atskiru šios teises sudetiniu daliu – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti irodymus, civilini ieškini, kreditoriu reikalavimu patenkinima, kitu reikalavimu ir isipareigojimu ivykdyma (TAARI 2 str. 1 d.). Teismu praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra areštuojamas visas turtas, kol nebus sudarytas turto aprašas ir identifikuotas konkretus areštuojamas turtas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-549/2010). Pagal TAARI 11 straipsnio 3 dali, jeigu per 1 menesi nuo turto arešto akto laikino iregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuota turta identifikuojantys duomenys, arba papildomai pateiktuose hipotekos skyriui dokumentuose nepakanka duomenu areštuotam turtui identifikuoti, hipotekos teisejo nutartimi laikinai iregistruotas turto arešto aktas gali buti išregistruotas iš turto arešto aktu registro. Del nurodytu motyvu teiseju kolegija konstatuoja, kad gincijamu 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimu buvo pažeistos imperatyvios TAARI 11 straipsnio 1 dalies nuostatos. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad gincijamas 2010 m. rugsejo 24 d. susitarimas pažeide imperatyvias TAARI nuostatas, todel pripažintinas negaliojanciu ir pagal CK 1.80 straipsni.

50Del restitucijos taikymo

51Actio Pauliana instituto pagrindine paskirtis ir tikslas yra kompensacinis. Tokiu budu sandorio pripažinimas negaliojanciu nera pagrindinis šio teises instituto tikslas, o tik priemone atstatyti skolininko pažeista mokuma ir sugražinti skolininka i ankstesne turtine padeti (atstatyti finansine galimybe). Pripažinus sandori negaliojanciu turi buti taikoma restitucija, tai yra viena šalis privalo gražinti kitai sandorio šaliai visa, ka yra gavusi pagal sandori (CK 6.145 str. 1 d.).

52Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad restitucijos taikymas kiekvienu atveju priklauso nuo konkrecios bylos aplinkybiu. Restitucija taikoma ne mechaniškai, o atsižvelgiant i istatyme numatytas restitucijos taikymo salygas ir ju taikymui reikšmingas konkrecios bylos aplinkybes. Be to, teise atskirais atvejais pakeisti restitucijos buda arba apskritai jos netaikyti yra viena iš byla nagrinejanciam teismui suteiktu diskreciniu teisiu (CK 1.5 str. 3 d., CPK 3 str. 7 d.). Nagrinejamu atveju atsižvelgiant i bylos aplinkybes ir pripažinus gincijama sandori negaliojanciu, taikytina restitucija, pagal kuria pinigai gražinami bankrutuojanciai imonei i bendra turto mase ir jie naudojami atsiskaityti su visais kreditoriais IBI nustatyta tvarka (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005 m. lapkricio 14 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-573/2005).

53Šiuo atveju pripažinus negaliojanciomis nuo sudarymo momento 2010 m. birželio 29 d. ir 2010 m. rugsejo 24 d. tiesioginio atsiskaitymo susitarimus, sudarytus tarp UAB „Eltera“, VšI „Mokslo ir technologiju parkas“ ir YIT technika“, taikytina restitucija, pagal kuria lešos – 17 424 Lt Lt, kurias buvo gaves VšI „Mokslo ir technologiju parkas“, priteistinos ieškovui BUAB „Eltera“, kurio kreditoriu interesais pareikštas actio Pauliana ieškinys. Atsakovas VšI „Mokslo ir technologiju parkas“, turedamas galiojanti kreditorini reikalavima BUAB „Eltera“, turi teise ji pareikšti IBI nustatyta tvarka.

54Del apeliacinio skundo ir teismo sprendimo

55Teiseju kolegijos nuomone, del nurodytu aplinkybiu pirmosios instancijos teismo išvados del ieškinio atmetimo yra nepagristos.

56Del nurodytu motyvu teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas.

57Del bylinejimosi išlaidu

58Apeliantas (ieškovas), jeigu nebutu istatymo atleistas nuo bylinejimosi išlaidu, už ieškini butu turejes sumoketi 523 Lt dydžio žymini mokesti (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p.). Kadangi ieškinys tenkintas, nurodytos bylinejimosi išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

59Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

60Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima.

61Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcines bendroves „Eltera“ ieškini atsakovui VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“ del sandoriu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo, treciasis asmuo UAB „YIT technika“, patenkinti.

62Pripažinti negaliojanciais nuo sudarymo momento 2010 m. birželio 29 d. ir 2010 m. rugsejo 24 d. tiesioginio atsiskaitymo susitarimus, sudarytus tarp UAB „Eltera“, VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“ ir YIT technika“.

63Taikyti restitucija ir priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Eltera“ (kodas 122582757) iš atsakovo VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“ (kodas 121900559) 17 424 Lt (septyniolika tukstanciu keturis šimtus dvidešimt keturis litus).

64Priteisti valstybei iš atsakovo VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“ (kodas 121900559 ) 523 Lt (penkis šimtus dvidešimt tris litus) žyminio mokescio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla n u s t a t e :
  3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkricio 2 d. nutartimi iškele bankroto... 4. BUAB „Eltera“ bankroto administratorius pareiške actio Pauliana ieškini... 5. Nurode, kad buvo pažeistos kitu UAB ,,Eltera“ kreditoriu teises, kadangi... 6. Atsiliepimu i ieškini atsakovas VšI „Mokslo ir technologiju parkas“... 7. Treciasis asmuo UAB ,,YIT technika“ atsiliepimu i ieškini praše ji... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovo BUAB... 9. Teismas nustate, kad ieškinys pareikštas nepraleidus ieškinio senaties... 10. Teismas konstatavo, kad ieškovo dalinis atsiskaitymas su atsakovu... 11. Teismas konstatavo, kad 2010 m. birželio 29 d. UAB „Eltera“ dar nebuvo... 12. Teismas ieškovo argumenta, kad priemus ieškini del bankroto bylos iškelimo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i apeliacini skunda argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Eltera“ prašo apeliacines instancijos... 15. Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovas VšI „Mokslo ir technologiju... 16. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai... 17. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškinio, pripažines, kad UAB... 18. Apeliantas gincija pirmosios instancijos teismo išvadas, nurodydamas, kad... 19. Faktines bylos aplinkybes... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Eltera“, kuriai veliau iškelta... 21. Byloje sprendžiamas gincas del sandoriu pripažinimo negaliojanciais actio... 22. Del bylos nagrinejimo žodinio proceso tvarka... 23. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinejamas... 24. Del kreditoriu teisiu pažeidimo kaip actio Pauliana tenkinimo salygos... 25. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sarašas atveju, kuriu bent... 26. Nagrinejamu atveju UAB „Eltera“, kuriai 2010 m. lapkricio 2 d. nutartimi... 27. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išskyres tokias actio Pauliana ieškinio... 28. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kuria buvo... 29. Pirmosios instancijos teismas nurode, kad ieškovo dalinis atsiskaitymas su... 30. Teiseju kolegija pažymi, kad kreditoriui nedraudžiama iki bankroto bylos... 31. Lietuvos apeliacinio teismo teiseju kolegija atkreipia demesi, kad tais... 32. Teiseju kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad... 33. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad jeigu „be... 34. Del sandoriu šaliu sažiningumo ju sudarymo metu... 35. Teiseju kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 36. Teiseju kolegija pažymi, kad esant nemokumo situacijai skolininkas privalo... 37. Civilineje teiseje galioja sažiningumo prezumpcija – kiekvienas asmuo... 38. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas neabejotinai žinojo apie savo... 39. CK 6.66 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dvišali sandori pripažinti... 40. Vertinant kitu sandorio šaliu VšI „Moklso ir technologiju parkas”, UAB... 41. Bylos duomenimis nustatyta, kad dar iki 2010 m. rugsejo 24 d. gincijamo... 42. Teiseju kolegija sprendžia, kad visu gincijamuose sandoriuose dalyvavusiu... 43. Del privalomumo sudaryti gincijama sandori... 44. Sandoris gali buti gincijamas actio Pauliana pagrindu, jeigu jis neprivalejo... 45. Lietuvos apeliacinio teismo teiseju kolegija konstatuoja, kad del nustatytu CK... 46. Del imperatyviu teises normu pažeidimo... 47. Apeliantas apeliacini skunda taip pat grindžia tuo argumentu, kad teismas... 48. Sandoris, vadovaujantis CK 49. Teiseju kolegija pažymi, jog ginco sutartis buvo sudaryta iki Vilniaus... 50. Del restitucijos taikymo... 51. Actio Pauliana instituto pagrindine paskirtis ir tikslas yra kompensacinis.... 52. Teiseju kolegija atkreipia demesi i tai, kad restitucijos taikymas kiekvienu... 53. Šiuo atveju pripažinus negaliojanciomis nuo sudarymo momento 2010 m.... 54. Del apeliacinio skundo ir teismo sprendimo... 55. Teiseju kolegijos nuomone, del nurodytu aplinkybiu pirmosios instancijos teismo... 56. Del nurodytu motyvu teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 57. Del bylinejimosi išlaidu... 58. Apeliantas (ieškovas), jeigu nebutu istatymo atleistas nuo bylinejimosi... 59. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 60. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendima panaikinti ir... 61. Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcines bendroves „Eltera“ ieškini... 62. Pripažinti negaliojanciais nuo sudarymo momento 2010 m. birželio 29 d. ir... 63. Taikyti restitucija ir priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 64. Priteisti valstybei iš atsakovo VšI „MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS“...