Byla 2-1409/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga – IV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr.2-4030-577/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga – IV“ ieškinį atsakovams Vokietijos bendrovei Nukem Technologies GmbH, uždarajai akcinei bendrovei „Betono centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Markučiai“, uždarajai akcinei bendrovei „Peri“ dėl rangos sutarties nutraukimo, įskaitymo ir reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, skolos ir kompensacijos priteisimo, nuostolių atlyginimo, daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Ranga IV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė:

 1. pripažinti Nukem Technologies GmbH 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. B1/NTS-RIV/9.2130/10-882 „IAE LPBKS ir KRATSK B1 ir B234. Dėl: B1 statybvietės. 2008 m. rugpjūčio 28 d. sutarties nutraukimas“ atliktą tarp Vokietijos bendrovės Nukem Technologies GmbH ir UAB „Ranga-IV“ 2008 m. rugpjūčio 28 d. sudarytos Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) rangos sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu;
 2. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai

  56 880 049,28 Lt nuostolių dėl netektos piniginių lėšų sumos, atsakovui pareikalavus ir gavus išmoką pagal garantiją atlyginimo ir 145 824,05 Lt nuostolių dėl kitų su negrąžintu kreditu bei garantijos išleidimu susijusių sumų atlyginimo;

 3. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 5 945 521,58 Lt atlygį už pagal sutartį atliktus rangos darbus laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 6 d. iki 2010 m. liepos 1 d.;
 4. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 1 553 087,07 Lt sulaikytų pinigų dalį už pagal sutartį atliktus ir priimtus rangos darbus;
 5. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 440 248,95 Lt atlygį už suteiktas statybvietės aptvėrimo ir apsaugos paslaugas laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 16 d. iki 2010 m. rugpjūčio 13 d.;
 6. pripažinti 2010 m. gruodžio 3 d. Nukem Technologies GmbH atliktą įskaitymą, kuriuo Nukem Technologies GmbH vienašališkai įskaitė savo 1 996 934,17 Lt dydžio prievolę sumokėti UAB „Ranga-IV“ už atliktus Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) statybos rangos darbus su UAB „Ranga-IV“ prievole, kylančia pagal tarpusavio supratimo memorandumą, ir reikalavimo teisėmis, kurias Nukem Technologies GmbH yra perėmęs iš UAB „Betono centras“, UAB „Peri“ bei UAB „Markučiai“, yra neteisėtas ir negaliojantis;
 7. pripažinti, kad UAB „Betono centras“ ir Nukem Technologies GmbH 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta ir negaliojanti;
 8. pripažinti, kad UAB „Peri“ ir Nukem Technologies GmbH 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta ir negaliojanti;
 9. pripažinti, kad UAB „Markučiai“ ir Nukem Technologies GmbH 2010 m. rugpjūčio 5 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra neteisėta ir negaliojanti.
 10. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai

  61 421 455,16 Lt dydžio kompensaciją ir papildomų nenumatytų išlaidų atlyginimą už vėlavimą pradėti statybos darbus, atsakovui vėluojant pateikti statybos dokumentus;

 11. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 84 150,85 Lt nuostolių, atsiradusių dėl UAB „Ranga-IV“ dėl rangos darbų sustabdymo turėtų papildomų išlaidų, atlyginimą;
 12. įpareigoti Nukem Technologies GmbH per tris darbo dienas nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui BUAB „Ranga-IV“ laikinąją tvorą – statybvietės aptvėrimo paneles (765 vnt.) ir stovus panelėms (685 vnt.) bei priteisti 107 216,20 Lt negautų pajamų atlyginimo;
 13. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 65 705,15 Lt nuostolių dėl neperduoto ieškovo turto atlyginimo;
 14. išreikalauti atsakovo Nukem Technologies GmbH bylos nagrinėjimui reikalingą informaciją - Ignalinos atominės elektrinės laikinosios branduolinio kuro saugyklos (B1) statybos darbų žurnalą;
 15. priteisti iš atsakovo Nukem Technologies GmbH ieškovo BUAB „Ranga-IV“ naudai 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo Nukem Technologies GmbH banko sąskaitoje Nr. LT177044060002203341 (AB SEB bankas, banko kodas 70440) bei kitose Lietuvos Respublikoje esančių bankų ir kredito įstaigų sąskaitose esančias lėšas, taip pat Nukem Technologies GmbH turtines teises, kylančias 2005 m. sausio 12 d. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH sudarytos rangos sutarties su papildomais susitarimais pagrindu, bendrai 16 643 258,29 Lt sumai; areštuoti Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo paneles (765 vnt.) ir stovus (685 vnt.), esančius pas atsakovą Nukem Technologies GmbH ir/ar trečiuosius asmenis, bei uždrausti atsakovui aukščiau nurodytu areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti šio turto teisinę padėtį.

8Ieškovas nurodė, kad reiškiamas ieškinys dėl Rangos sutarties (FIDIC) nutraukimo, įskaitymo ir reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, skolos ir kompensacijos priteisimo, nuostolių atlyginimo ir be pagrindo įgyto turto priteisimo yra grindžiamas neapmokėtais finansiniais dokumentais, kuriais pagal teisės aktų reikalavimus yra įforminama mokėjimo pagal sutartines prievoles pareiga, Rangos sutarties (FIDIC) nuostatomis ir šios sutarties pagrindu pareikštomis pretenzijomis bei reikalavimais, 2010 m. birželio 18 d. ir 2010 m. birželio 30 d. balansų duomenimis, iš kurių matyti, kad Rangos sutarties (FIDIC) nutraukimo momentu UAB „Ranga-IV“ nebuvo nemoki įmonė, taip pat ginčo šalių susirašinėjimu dėl Nukem Technologies GmbH vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Šie ieškinio reikalavimus pagrindžiantys dokumentai tikėtinai patvirtina BUAB „Ranga-IV“ reikalavimų pagrįstumą ir leidžia manyti, kad byloje pagal pareikštą ieškinį gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę patvirtina tai, kad reikalavimo suma yra didelė – 16 643 258,29 Lt, atsakovas yra užsienio juridinis asmuo, kurio finansinė padėtis ieškovui nėra žinoma, spaudoje viešai skelbta informacija leidžia ieškovui daryti pagrįstą išvada, kad atsakovo turtinė padėtis yra sudėtinga.

9Atsakovas Vokietijos bendrovė Nukem Technologies GmbH atsiliepime nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas negali nagrinėti ieškovo pareikšto prašymo, kadangi dar neišspręstas klausimas dėl ginčo arbitruotinumo. Atsakovas nesutinka su ginčo pagal ieškovo ieškinį nagrinėjimu teismuose ir laikosi nuomonės, kad ginčas yra perduotinas nagrinėti Frankfurto prie Maino (Vokietija) arbitražui ir yra nagrinėtinas pagal Anglijos materialinę teisę. Taip pat nurodė, jog atsakovo turtinė padėtis yra gera ir stabili. Masinės informacijos priemonių publikacijos negali būti svariu įrodymu, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi jose nėra pateikiama jokių konkrečių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, turimą turtą, o tik išreiškiama subjektyvi nuomonė. Ieškovas nepateikė jokių duomenų apie atsakovo turtinę padėtį. Atsakovas nesutiko, kad ieškinio suma jam yra didelė, kadangi ji turi būti vertinama atsižvelgiant į atsakovo turimą turtą. Be to, pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra, nukentėtų byloje nedalyvaujantis trečiasis asmuo – NS Gesellschaft für Nuklear-Service nbH. Ieškovo interesai nepagrįstai paneigtų viešąjį interesą. Atsakovas pažymėjo, kad areštavus nurodytą sąskaitą, suvaržymus ir apribojimus patirtų lėšų iš šios sąskaitos gavėjai – atsakovo darbuotojai, Lietuvos subrangovų ir tiekėjų įmonės, valstybė ir savivaldybės, kadangi ji naudojama tik mokėjimams, susijusiems su darbo užmokesčiu, mokesčiais valstybei ir savivaldybėms bei atsiskaitymais su vietiniais subrangovais/tiekėjais vykdyti. Be to, prašymo areštuoti atsakovo turtines teises, kylančias iš 2005 m. sausio 12 d. sutarties su VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, patenkinimas sukeltų neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir Lietuvos valstybei bei didžiajai daliai Lietuvos visuomenės. Tai akivaizdžiai prieštarautų viešajai tvarkai bei valstybės saugumui, pažeistų byloje nedalyvaujančių asmenų teises bei interesus.

10Ieškovas papildomai nurodė, kad ieškinyje yra pareikšta net trylika savarankiškų reikalavimų, todėl net ir tuo atveju, jeigu teismas laikytų, kad ieškovas preliminariai neįrodė nurodyto ieškinio reikalavimo pagrįstumo, nagrinėjamoje byloje užtikrintinas kitų tikėtinai pagrįstų reikalavimų dėl skolos, netesybų ir nuostolių atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, taip pat daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo įvykdymas. Šių reikalavimų vykdymą ieškovas prašė užtikrinti taikant skirtingo pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones – piniginių lėšų ir konkretaus turto, sudarančio ginčo dalyką, areštą. Ieškovas nurodė, jog jis neprivalo pateikti teismui finansinę atsakovo būklę pagrindžiančių įrodymų. Atsakovas nepateikė duomenų, paneigiančių grėsmės teismo sprendimo vykdymui prezumpciją. Pareikšto reikalavimo suma pagal turimo turto, kuris, atsakovo teigimu, viršija 85 000 000 EUR, vertę nėra didelė, tačiau išsamesnių duomenų apie finansinę būklę (bendrovės per vienerius metus mokėtinų sumų bei trumpalaikių įsipareigojimų dydį, gebėjimą trumpalaikėmis priemonėmis likviduoti trumpalaikius įsiskolinimus, padengti visas ilgalaikes ir trumpalaikes sumas ir pan.) atsakovas nepateikė. Ieškovas pažymėjo, jog viešasis interesas, reikalaujantis bankroto bylose maksimaliai patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimus ir užtikrinti jų interesus, kaip tik sudaro pagrindą nagrinėjamoje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo BUAB „Ranga – IV“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

12Teismas nurodė, kad ieškovas prašė areštuoti atsakovo turtines teises, kylančias iš 2005 m. sausio 12 d. sutarties su VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“. Teismas padarė išvadą, kad tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas sukeltų neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir Lietuvos valstybei, prisiėmusiai tarptautinius įsipareigojimus. Šios sutarties įgyvendinimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos įsipareigojimais, tai yra su viešuoju interesu. Pritaikius turtinių teisių areštą, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau – ERPB) nebevykdytų mokėjimų atsakovui, dėl ko neišvengiamai sustotų rangos darbai objekte. Tokie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo vėlavimai gali sukelti itin dideles neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei, kadangi gali kilti rizika, jog dėl ERPB prižiūrimų ir vėluojančių projektų įgyvendinimo Lietuva neįsisavins visų ES biudžete atitinkamais metais jai pagal Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programą numatytų lėšų, kas gali lemti ir tolimesnį finansavimo mažėjimą. Be to, Lietuvos valstybė dėl darbų vėlavimo gali nukrypti nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programos įgyvendinimo. Nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones taip pat būtų iš esmės pažeistas visuomenės interesas, susijęs su kuo operatyvesniu radioaktyvių atliekų saugojimu ir saugios aplinkos sukūrimu.

13Teismas pabrėžė, kad atsakovas pateikė dokumentus, iš kurių matyti, jog atsakovo turtinė padėtis yra gera, finansinė būklė stabili, o ilgalaikės veiklos pajamos iš vykdomų projektų, įskaitant ir projektus dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo, yra garantuotos saugiais finansiniais instrumentais bei Europos Sąjungos lėšomis. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsakovo turtas, neįskaitant gautinų sumų už atliktus, bet neapmokėtus darbus, ir atsargų vertės, 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 161 205 EUR, gautinos sumos 15 750 763,97 EUR, o atsargos net 32 203 804,14 EUR. Taigi atsakovo turtas 2010 m. pabaigoje bendrai buvo beveik 50 milijonų EUR (49 217 682,05 EUR) vertės. Be to, finansinė atsakovo padėtis per 2011 metus pagerėjo, praėjusių metų pabaigoje atsakovo turtas, gautinos sumos ir atsargos sudarė atitinkamai 984 570; 48 949 426,22 ir 35 161 467,99 EUR, o bendras turtas viršijo 85 milijonų EUR (85 095 464,21 EUR). Atsakovas pateikė eilę bankų ir kitų asmenų pažymų apie jo patikimumą bei žinomumą. Teismas padarė išvadą, jog šie finansiniai rodikliai neabejotinai patvirtina atsiliepime išdėstytus teiginius, kad ginčo suma atsakovui nėra didelė.

14Teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentu, jog masinės informacijos priemonių publikacijos negali būti svariu įrodymu nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, nes publikacijose nėra pateikiama jokių konkrečių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, turimą turtą, o tik išreiškiama subjektyvi suinteresuotų asmenų nuomonė dėl Ignalinos projekto (B1) vykdymo eigos.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Ieškovas BUAB „Ranga – IV“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones pritaikyti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus atitinkamais įrodymais.
 2. Ieškinio turinys ir prie jo pridėti įrodymai leidžia konstatuoti tikimybę, jog išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, o tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Pareikšto reikalavimo suma laikytina didele, tuo tarpu atsakovo pateikti dokumentai nepatvirtina, jog bendrovės turtinė padėtis yra gera, o ilgalaikės veiklos pajamos iš vykdomų projektų yra garantuotos saugiais finansiniais instrumentais bei Europos Sąjungos lėšomis.
 4. Atsakovas nepateikė teismui duomenų, kurie leistų objektyviai įvertinti tikrąją atsakovo finansinę padėtį, tai yra bendrovės per vienerius metus mokėtinų sumų bei trumpalaikių įsipareigojimų dydį, gebėjimą trumpalaikėmis priemonėmis likviduoti trumpalaikius įsiskolinimus, padengti visas ilgalaikes ir trumpalaikes sumas ir pan.
 5. Pagal atsakovo pateiktus dokumentus didžiąją dalį, tai yra beveik 60 procentų atsakovo turto sudaro gautinos sumos. Iš to darytina išvada, kad didelę dalį turto atsakovas numato gauti ateityje, tačiau šiuo metu realiai jo neturi.
 6. Europos Sąjungos biudžeto lėšomis yra finansuojamas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ vykdomas laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) projektas, tačiau šios Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paramos gavėjas yra ne atsakovas, o trečiasis asmuo VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“.
 7. Atsakovo atžvilgiu taikytas areštas negalėtų turėti įtakos VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ santykiams su trečiaisiais asmenimis dėl Europos Sąjungos biudžeto lėšų įsisavinimo ar Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų vykdymui.
 8. Visuomenės informavimo priemonėse yra ne kartą pasirodę pranešimai, jog atsakovo finansinė padėtis yra nestabili, bendrovė gali būti nepajėgi įgyvendinti projektų ir juos vėluoja užbaigti.
 9. Byloje nėra nustatytos aplinkybės, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės galėtų daryti žalą ar turėti neigiamą įtaką žmonių gerovei.
 10. Tik užtikrinus ieškovo, kaip bankrutuojančios įmonės reikalavimus, būtų apgintas viešasis interesas, reikalaujantis bankroto bylose maksimaliai patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimus bei užtikrinti jų interesus.
 11. Skundžiama nutartimi nebuvo išspręstas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo panelių (765 vnt.) ir stovų (685 vnt.), esančių pas atsakovą, arešto, o tai sudaro absoliutų teismo nutarties negaliojimo pagrindą.

17Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą kaip nepagrįstą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas negali nagrinėti ieškovo pareikšto prašymo, kadangi dar neišspręstas klausimas dėl ginčo arbitruotinumo, tai yra jo priskirtinumo nagrinėti teisme. Atsakovas teigia, jog nagrinėjamu atveju galioja arbitražinė išlyga dėl ginčo sprendimo Frankfurto prie Maino (Vokietija) arbitraže, o pačiam ginčui pagal sudarytą rangos sutartį taikytina Anglijos materialinė teisė. Atsakovo turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 161 205 EUR, gautinos sumos 15 750 763,97 EUR, o atsargos net 32 203 804,14 EUR. Taigi atsakovo turtas 2010 m. pabaigoje buvo beveik 50 milijonų EUR (49 217 682,05 EUR). Be to, finansinė atsakovo padėtis per 2011 metus tik pagerėjo, praėjusių metų pabaigoje atsakovo gautinos sumos ir atsargos atitinkamai sudarė 984 570; 48 949 426,22 ir 35 161 467,99 EUR, taigi bendras turtas viršijo 85 000 000 EUR. Be to, atsakovas pateikė savo vienintelio akcininko UAB „Atomstroyexport“ rašytinį patvirtinimą apie akcininko ilgalaikį įsipareigojimą, galiojantį iki 2015 m. gruodžio 31 d., tačiau bet kuriuo atveju iki projektų (B1) ir kitų Ignalinoje pabaigos bei patvirtinantį akcininko pareigą užtikrinti atsakovo nuosavo kapitalo adekvatumą prisiimamiems įsipareigojimams, jeigu toks poreikis iškiltų. Taip pat atsakovas pažymėjo, jog visos sąskaitos, kurias atsakovas kaip rangovas teikia apmokėjimui, apmokamos tiesiogiai atsakovui iš lėšų valdytojo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sąskaitų. Atsakovo vykdomo projekto finansavimas užtikrinamas Europos Sąjungos lėšomis, o tai patvirtina, jog nėra jokios rizikos atsakovo mokumui ir jo gebėjimui įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir visai Lietuvos valstybei, prisiėmusiai tarptautinius įsipareigojimus. Tokio pobūdžio priemonių taikymas prieštarautų viešajam saugumui. Pritaikius turtinių lėšų areštą, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas nebevykdytų mokėjimų atsakovui, dėl ko neišvengiamai sustotų ir rangos darbai objekte, o tokie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo vėlavimai sukeltų itin dideles neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei. Atsakovas pažymėjo, jog teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pilna apimtimi ir nors nepasisakė dėl ieškovo prašymo atskirų dalių, tačiau iš esmės ieškovo pateiktą prašymą išsprendė. Taip pat atsakovas pabrėžė, jog areštavus jo sąskaitą, apribojimus patirtų lėšų iš šios sąskaitos gavėjai, tai yra atsakovo darbuotojai, atliekantys atitinkamas funkcijas minėtame objekte, nedidelės Lietuvos subrangovų ir rangovų įmonės bei valstybė ir savivaldybės, kadangi ji naudojama tik mokėjimams, susijusiems su darbo užmokesčiu, mokesčiais valstybei ir savivaldybėms bei atsiskaitymais su vietiniais subrangovais/ tiekėjais vykdyti.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

19Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti šių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

20Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas BUAB „Ranga – IV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vokietijos bendrovei Nukem Technologies GmBH dėl rangos sutarties nutraukimo, įskaitymo ir reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, skolos ir kompensacijos priteisimo, nuostolių atlyginimo bei daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Ieškovo reikalavimų suma atsakovui sudaro 19 806 256,26 Lt. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti Nukem Technologies GmbH banko sąskaitoje Nr. LT177044060002203341 (AB SEB bankas, banko kodas 70440) bei kitose Lietuvos Respublikoje esančių bankų ir kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas, taip pat Nukem Technologies GmbH turtines teises, kylančias 2005 m. sausio 12 d. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH sudarytos rangos sutarties su papildomais susitarimais pagrindu, bendrai 16 643 258,29 Lt Lt sumai; taip pat areštuoti Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo paneles (765 vnt.) ir stovus (685 vnt.), esančius pas atsakovą Nukem Technologies GmbH ir/ ar trečiuosius asmenis, bei uždrausti atsakovui aukščiau nurodytu areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti šio turto teisinę padėtį (b. l. 46 – 47). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino (b. l. 139 – 143). Dėl minėtos teismo nutarties ieškovas pateikė atskirąjį skundą.

21Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, tai yra ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009). Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti ginčo šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Tai gali būti duomenys iš viešų registrų apie registruotino turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų duomenys bei duomenys iš įmonės sąskaitų apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, finansinės atskaitomybės dokumentai, kai atsakovas yra juridinis asmuo, ir kt.

22Nagrinėjamu atveju ieškovo reiškiamo reikalavimo atsakovui dydis sudaro 19 806 256,26 Lt sumą. Tokia suma apskritai laikytina didele, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų apie tai, kad tokia suma būtų didelė būtent atsakovui ir ji savaime sąlygotų teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo ar negalimumo galimybę (CPK 178 str.). Tuo tarpu atsakovas prie procesinių dokumentų pateiktais įrodymais paneigė teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės buvimą, tai yra tą aplinkybę, jog jam ieškovo ieškiniu reiškiamo reikalavimo suma yra didelė. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 161 205 EUR, gautinos sumos 15 750 763,97 EUR, o atsargos net 32 203 804,14 EUR. Taigi atsakovo turtas 2010 m. pabaigoje bendrai sudarė beveik 50 milijonų EUR (49 217 682,05 EUR). Be to, atsakovo finansinė padėtis per 2011 metus gerėjo, o bendra turto vertė sudarė 85 095 464,21 EUR. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovas į bylą pateikė savo vienintelio akcininko UAB „Atomstroyexport“ rašytinį patvirtinimą apie akcininko ilgalaikį įsipareigojimą, galiojantį iki 2015 m. gruodžio 31 d., tai yra iki projekto B1 ir kitų projektų Ignalinoje vykdymo pabaigos, patvirtinantį akcininko pareigą užtikrinti atsakovo nuosavo kapitalo adekvatumą prisiimamiems įsipareigojimams, jeigu toks poreikis iškiltų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas į bylą pateiktais duomenimis paneigė objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

23Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jog tik užtikrinus ieškovo, kaip bankrutuojančios įmonės reikalavimus, būtų apgintas viešasis interesas, reikalaujantis bankroto bylose maksimaliai patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimus bei užtikrinti jų interesus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais nesutinka.

24Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nurodytiems argumentams, jog ieškovo ginčijamos 2005 m. sausio 12 d. rangos sutarties, sudarytos tarp VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir Nukem Technologies GmbH įgyvendinimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais. Tą aplinkybę patvirtina ir pats ieškovas, ieškinyje nurodydamas, jog rangos sutartis buvo sudaryta Lietuvos Respublikai strategiškai svarbaus projekto, įgyvendinamo vykdant Nacionalinę energetikos strategiją ir stojimo į Europos Sąjungą metu prisiimtus įsipareigojimus nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą (b. l .10). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, kuris šiuo atveju laikytinas prioritetiniu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tai yta atsakovo turtinių teisių areštą, gali susiklostyti situacija, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas nebevykdys mokėjimų atsakovui, dėl ko neišvengiamai sustotų rangos darbai. Tokio pobūdžio darbų atlikimo vėlavimas sąlygotų neigiamas pasekmes visai Lietuvos valstybei. Tokiu būdu yra galimybė rizikos, jog Lietuvos Respublika neįsisavintų visų Europos Sąjungos biudžete jai pagal Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programą numatytų lėšų. Be to, Lietuvos valstybė dėl darbų vėlavimo gali nukrypti ir nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programos įgyvendinimo, kai tokios programos įgyvendinimui ir finansavimo suteikimui yra numatyti preciziškai apibrėžti terminai. Nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas visuomenės interesas, susijęs su kuo operatyvesniu radioaktyviųjų atliekų Ignalinos atominėje elektrinėje sutvarkymu bei saugojimu ir saugios aplinkos visuomenei sukūrimu. Todėl nagrinėjamu atveju būtent visos visuomenės interesas bei saugumas yra tie visuotiniai gėriai, kurie turėtų būti užtikrinami. Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto nurodomas viešasis interesas bankroto byloje patenkinti kreditorių interesus, pagal savo mastą bei pobūdį nenusveria viešojo intereso, egzistuojančio visos visuomenės mastu, tai yra Lietuvos Respublikos įsipareigojimų tinkamai bei laiku uždaryti Ignalinos atominę elektrinę bei užtikrinti visos visuomenės saugumą, pasireiškiantį kiek įmanoma operatyviu radioaktyviųjų atliekų sutvarkymu bei saugios gyvenimo aplinkos sukūrimu.

25Apelianto dėstomi atskirojo skundo argumentai dėl skundžiama nutartimi neišspręsto vieno iš ieškovo pareikšto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tai yra Ignalinos atominės elektrinės laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) aptvėrimo panelių (765 vnt.) ir stovų (685 vnt.) esančių pas atsakovą, arešto, atmestini kaip nepagrįsti.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įvardijo ieškovo prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir išnagrinėjęs visas minėtiems klausimams svarbias aplinkybes bei įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė visa apimtimi. Vien ta apelianto nurodoma aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas plačiau nepasisakė dėl vieno iš ieškovo pareikštų prašymų, nesudaro pagrindo padaryti išvadai, jog pirmosios instancijos teismas apskritai tokio klausimo nesprendė.

27Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

28Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija negali nesutikti su pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas pagrindžiančiais nutarties motyvais.

29Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti ieškovo prašytas laikinąsias apsaugos priemones nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas prašymas dėl tokių priemonių taikymo, paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Ranga IV“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 5. 6 880 049,28 Lt nuostolių dėl netektos piniginių lėšų sumos, atsakovui... 6. 1 421 455,16 Lt dydžio kompensaciją ir papildomų nenumatytų išlaidų... 7. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Ieškovas nurodė, kad reiškiamas ieškinys dėl Rangos sutarties (FIDIC)... 9. Atsakovas Vokietijos bendrovė Nukem Technologies GmbH atsiliepime nurodė, kad... 10. Ieškovas papildomai nurodė, kad ieškinyje yra pareikšta net trylika... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo BUAB... 12. Teismas nurodė, kad ieškovas prašė areštuoti atsakovo turtines teises,... 13. Teismas pabrėžė, kad atsakovas pateikė dokumentus, iš kurių matyti, jog... 14. Teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentu, jog masinės informacijos... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Ieškovas BUAB „Ranga – IV“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 17. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą kaip... 18. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 20. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas BUAB „Ranga – IV“... 21. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovo reiškiamo reikalavimo atsakovui dydis sudaro 19... 23. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo argumentu, jog tik... 24. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nurodytiems... 25. Apelianto dėstomi atskirojo skundo argumentai dėl skundžiama nutartimi... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 27. Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos nutarties... 28. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį palikti...