Byla 2S-1927-254/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaistata“ atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18-753/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Relektra“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaistata“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Voltas“ ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl neatlygintinų servitutų nustatymo, draudimo atlikti servituto teisę pažeidžiančius veiksmus, leidimo atlikti kabelio trasos ženklinimo darbus be savininko sutikimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
  1. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Relektra” (buvusi UAB „Vildara”) ieškinį atsakovei UAB „Kaistata” dėl neatlygintinų servitutų nustatymo ir draudimo atlikti servituto teisę pažeidžiančius veiksmus, leidimo atlikti kabelio trasos ženklinimo darbus be savininko sutikimo (2016-10-12 pareikštas papildomas reikalavimas).
  2. Ieškovė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – leisti jai be žemės sklypų savininkės atsakovės UAB „Kaistata” sutikimo žemės sklypuose: 1) 6,9260 ha žemės sklype, kadastro numeris ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); 2) 3,3000 ha žemės sklype, kadastro numeris ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); 3) 1,2200 ha žemės sklype, kadastro numeris ( - ) ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), atstatyti 10 kV įtampos elektros kabelio linijos iš N. S. kaimo per ( - ) mišką į AB “ESO” Žiežmarių 110/10 kV transformatorinę pastotę atpažinimo ženklus tiesiuose ruožuose ne rečiau kaip kas 500 metrų posūkių, sankirtų su keliais abiejose pusėse, sankirtų su melioracijos grioviais vietose, bei atnaujinti esančių ženklų išblukusius užrašus.
  3. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) 2016 m. rugpjūčio 4 d. surašytu privalomai vykdytinu nurodymu Nr. 13ĮP1-48 (toliau ir Privalomasis nurodymas), kuriuo ieškovė įpareigota atstatyti neurbanizuotose teritorijose nedirbamose žemėse kabelio linijos atpažinimo ženklus tiesiuose ruožuose ne rečiau kaip kas 500 metrų posūkių, sankirtų su keliais abiejose pusėse, sankirtų su melioracijos grioviais vietose bei atnaujinti esančių ženklų išblukusius užrašus (t. 2, b. l. 13-14). Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė minėtus įpareigojimus atlikti draudžia, ką patvirtina byloje pateiktas antstolio M. P. 2017 m. balandžio 21 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas(t. 6, b. l. 113-114). Pažymėjo, kad minėtas nurodymas yra privalomai vykdytinas, todėl nei atsakovės veiksmai, nei nagrinėjama civilinė byla neatleidžia ieškovės nuo privalomajame nurodytų reikalavimų vykdymo bei atsakomybės už jų nevykdymą taikymo (t. 6, b. l. 112). Be to, ieškovė nurodė, kad šiai dienai ieškovei priklausanti 10 kV elektros kabelio linija, kurios dalis nutiesta per atsakovei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, yra nepažymėta ženklais, dėl ko kyla realus pavojus žmonių saugumui ir gyvybei, kadangi byloje pateikti duomenys patvirtina, jog atsakovė minėtuose žemės sklypuose atlieka kasinėjimo darbus (pateiktas 2015-09-15 antstolio D. J. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 1, b. l. 123-125), minėta aplinkybė nurodyta ir UAB „Kaistata“ atsiliepime į ieškinį). Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė žmonių, t. y. atsakovės ir samdomų darbuotojų gyvybei ir jų saugumui. Be to, neatlikus VEI privalomojo nurodyme reikalavimo, ieškovei bus taikoma atsakomybė už jo nevykdymą ir uždrausta eksploatuoti elektros kabelių liniją, kuri būtų naudojama ieškovės UAB „Relektra” kasdieninei nepertraukiamai ūkinei komercinei veiklai vykdyti, t. y. trijų vėjo jėgainių eksploatacijai. Uždraudus ieškovei eksploatuoti elektros kabelių liniją, ieškovo ūkinė komercinė veikla turės būti priverstinai stabdoma, dėl ko ieškovė patirs didelius nuostolius. Kartu ieškovė pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl elektros linijų kabelių servitutų nustatyto per atsakovei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, o ne dėl statybos teisėtumo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovės UAB „Relektra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – leido ieškovei UAB „Relektra“ laikinai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo, be atsakovės UAB „Kaistata“ sutikimo, atsakovės nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose: 6,9260 ha žemės sklype, kadastro numeris ( - ), ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), 3,3000 ha žemės sklype, kadastro numeris ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) ir 1,2200 ha žemės sklype, kadastro numeris ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), laikinai atstatyti ieškovei UAB „Relektra“ nuosavybės teise priklausančios 10 kV įtampos elektros kabelių linijos atpažinimo ženklus iš N. S. kaimo per ( - ) kaimus, S. mišką į AB „ESO“ Žiežmarių 110/10 kV transformatorinę pastotę laikinus atpažinimo ženklus tiesiuose ruožuose ne rečiau kaip kas 500 metrų posūkių, sankirtų su keliais abiejuose pusėse, sankirtų su melioracijos grioviais vietose bei atnaujinti esančių ženklų išblukusius užrašus, elektros linijos kabelio apsaugos zonoje, sudarytoje pagal 2016 m. birželio 7 d. UAB „Inžinerija LT“ žemės sklypo planą, laikantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energijos ministerijos 2016 m. rugpjūčio 4 d. privalomai vykdytino nurodymo Nr. 13ĮP1-48.
  2. Tokį procesinį sprendimą teismas priėmė, įvertinęs ieškinio reikalavimus, atsižvelgęs į tai, kad dėl naujų įrodymų pareikalavimo, dėl liudytojų iškvietimo apklausai bylos nagrinėjimas užsitęsė, bei tai, kad netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių gali kilti grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei, nes atsakovei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) rašytinės sutarties pagrindu yra atliekami UAB „MJ Magma“ gręžimo darbai, siekiant nustatyti naujus žvyro telkinio plotus, atlikus tyrimus, įrengti žvyro karjerą (t. 4, b. l. 25-26).
 1. Atskirojo skundo teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Kaistata“ atstovė prašo teismo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-18-753/2017 ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės UAB „Relektra“ prašymą atsakovės atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Pirmosios instancijos teismas, tenkinęs ieškovės prašymą ir taikęs laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principus.
   2. Apeliantės nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių būtinumas yra neįrodytas ir nepagrįstas. Ieškovė neturi visų reikalingų dokumentų, t. y. naujos išpildomosios kabelio linijos nuotraukos su faktinėmis kabelio koordinatėmis, projekto, kuris atitiktų įstatymines normas, kadangi nutiesta ieškovės elektros kabelio linija neatitinka eksploatavimo taisyklių. Pažymi, kad UAB „Inžinerija LT“ paruošti žemės sklypo planai su kabelio linijų brėžiniais ir koordinatėmis, neatitinka faktinės 10 Kv kabelio linijos, einančios per Žemės sklypus Nr. 1. Nr. 2 ir Nr. 3., koordinačių. Tuo pačiu kabelio linija neatitinka ir projekto Nr. 2010/81-TP-E.KL koordinačių bei elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų. Šiuo atveju privaloma atkasti/šurfuoti visą 10 kv elektros kabelio liniją ne tik per atsakovei priklausančius žemės sklypus, tačiau ir per visus tame regione esančius sklypus, per kuriuos eina kabelio linija iki pat ieškovės vėjo jėgainių ir nustatyti tikslias 10 kV elektros kabelio linijos koordinates, kad būtų galimą nužymėti įspėjamaisiais ženklais elektros kabelio buvimo vietą. Be to, norint vykdyti 10 kV elektros kabelio atpažinimo ženklų įrengimą UAB „Kaistata“ priklausančiuose žemės sklypuose, reikalinga žemėtvarkos institucijų patvirtinta išpildomoji – geodezinė 10 kV kabelių linijos nuotrauka su tiksliomis koordinatėmis, kuri (kabelių linija) eina per atsakovei priklausančius sklypus. Minėta nuotrauka šiai dienai nėra padaryta. Minėtas aplinkybes įrodo AB „Kauno tiltai“ pateikta išvada su išpildomąja elektros kabelio linija bei išpildomoji nuotrauka. Dėl minėtų priežasčių pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, 10 kV kabelio linija būtų pažymėta ne pagal faktines kabelio buvimo koordinates. Minėtų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
  2. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6Dėl naujų įrodymų prijungimo

  1. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
  2. Nagrinėjamu atveju atsakovė kartu su atskiruoju skundu bei papildomai apeliacinės instancijos teismui pateikė eilę naujų įrodymų, kuriais siekia paneigti teismo padarytą išvadą dėl grėsmės ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Įvertinus aplinkybę, kad ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo nagrinėjamas nepranešus atsakovei, spręstina, kad apeliantė neturėjo galimybės šių įrodymų teismui pateikti anksčiau, todėl teismas juos priima į bylą ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

  1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tiek CPK 144 straipsnio formuluotė, tiek ją aiškinanti teismų praktika leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas tik egzistuojant abiems šioms sąlygoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017). Laikinosios apsaugos priemonės turi būti neatsiejamai susiję su byloje pareikštais reikalavimai. Be to, teismo pareiga parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.
  2. Bylos duomenimis, ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu dėl neatlygintinų servitutų nustatymo atsakovei priklausančiuose žemės sklypuose, kuriuose yra nutiesta 10 kV ieškovei priklausanti elektros kabelio linija, draudimo atlikti servituto teisę pažeidžiančius veiksmus bei leidimo atlikti kabelio trasos ženklinimo darbus be savininko sutikimo. Siekiant užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą, ieškovė teismo prašė taikyti laikinąsias pasaugos priemones ir leisti jai be žemės sklypų savininkės UAB „Kaistata” sutikimo, atsakovei priklausančiuose žemės sklypuose atlikti 10 kV elektros kabelio linijos ženklinimą bei atnaujinti esančių ženklų išblukusius užrašus. Minėtą prašymą skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismui tenkinus, apeliantė (atsakovė) dėl jos pateikė atskirąjį skundą.
  3. Apeliantės nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių būtinumas šiuo atveju nebuvo pagrįstas ir įrodytas, kadangi ieškovei priklausanti elektros kabelio linija neatitinka Projekto Nr. 2010/81-TP-E.KL koordinačių bei paklojimo taisyklių. Šiuo aspektu apeliantė atskirajame skunde nurodė visą eilę veiksmų, kurių ėmėsi tai nustatyti. Taip pat nurodė institucijas, į kurias kreipėsi ir kurių sprendimus ji skundė įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovės nuomone, tik nustačius tikslias elektros linijos koordinates, būtų galima pažymėti įspėjamaisiais ženklais elektros kabelio buvimo vietą, o šiuo metu ieškovė neturi ir geodezinės 10 kV kabelių linijos nuotraukos, todėl apeliantė laiko ieškovės ieškinį tikėtinai nepagrįstu, kas buvo pagrindu teismui jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
  4. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-625/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015).
  5. Nors apeliantė teigia, kad visa ieškovės paklota kabelio linija per atsakovei priklausančius sklypus neatitinka Projekto Nr. 2010/81-TP-E.KL, kadangi visa elektros linija yra paklota kitomis koordinatėmis bei neatitinka Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimų, tačiau toks teiginys savaime nėra pagrindas išvadai, kad ieškinys (ieškinio reikalavimas, kurio įvykdymo užtikrinimui teikiamas prašymas) nėra tikėtinai pagrįstas.
  6. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama pozicija, jog teismo atliekamas prima facie (preliminarus) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017, 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; kt.).
  7. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju byloje ginčas kilo dėl servitutų nustatyto atsakovei priklausančiuose sklypuose, dėl juose paklotų elektros linijų kabelių. Byloje nesprendžiamas ginčas dėl ieškovei priklausančio elektros kabelio linijos paklojimo teisėtumo/neteisėtumo, o ieškiniu siekiama servitutų nustatymo tam, kad ieškovė turėtų teisę visuose minėtuose sklypuose naudoti kabelių liniją, įskaitant teises prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie kabelių linijos, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti kabelių linijos įrengimo, techninės priežiūros, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo bei derinimo darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą. Iš to seka, kad atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai dėl kabelio linijos paklojimo ginčo žemės sklypuose galimo neteisėtumo, nėra tiesiogiai susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nebus detaliai analizuojami.
  8. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-757-236/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015). Preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014), todėl ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, ko iš esmės apeliantė siekė, teikdama papildomus įrodymus, dėl kurių patikimumo, pakankamumo tiek ieškovės, tiek ir atsakovės nurodytiems argumentams patvirtinti teismas galės pasisakyti tik išnagrinėjęs bylą iš esmės.
  9. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje ir jo papildyme nurodė savo argumentus, pateikė ieškinį pagrindžiančius rašytinius įrodymus, kurie, jos manymu, įrodo reikalavimų pagrįstumą. Atsakovės atskirojo skundo argumentai, bylos duomenys, preliminariai įvertintas ieškinys (jo papildymas) bei kartu su juo pateikti įrodymai nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui šioje bylos nagrinėjimo stadijoje padaryti išvadą, kad ieškinys (ar jo atskiri reikalavimai) yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti patenkintas.
  10. Tuo tarpu sprendžiant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos – grėsmės galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pažymėtina, kad šiuo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sutampa su pareikšto ieškinio reikalavimais. Tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės tam tikrais atvejais (kai pareiškiami prevencinio pobūdžio reikalavimai) gali būti taikomos, tačiau jų taikymas turi būti pakankamai pagrįstas. Tai, kad galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis spręsti klausimus, kurie bus išsprendžiami teismo sprendimu iš esmės išnagrinėjus ginčą byloje, turėtų būti išimtinė, laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1880/2013; 2017 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-837-407/2017).
  11. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė grindžia: 1) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2016 m. rugpjūčio 4 d. surašytu privalomai vykdytinu nurodymu Nr. 13ĮP1-48 (t. 2, b. l. 13-14), kuriuo ieškovė įpareigota atstatyti neurbanizuotose teritorijose nedirbamose žemėse kabelio linijos atpažinimo ženklus tiesiuose ruožuose ne rečiau kaip kas 500 metrų posūkių, sankirtų su keliais abiejose pusėse, sankirtų su melioracijos grioviais vietose bei atnaujinti esančių ženklų išblukusius užrašus, o to neatlikus, jai gresia sankcijos, dėl kurių ji patirtų didelę žalą; 2) neatlikus žymėjimų, ieškovės nuomone, kyla realus pavojus žmonių saugumui ir gyvybei, kadangi byloje pateikti duomenys (2015-09-15 antstolio D. J. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 1, b. l. 123-125) patvirtina, jog atsakovė minėtuose žemės sklypuose vykdo kasinėjimo darbus.
  12. Ieškovė, papildydama savo ieškinį reikalavimu leisti be atsakovės UAB „Kaistata“ sutikimo, paminėtuose atsakovės nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose atstatyti 10 kV įtampos elektros kabelių linijos atpažinimo ženklus iš N. S. kaimo per ( - ) mišką į AB „ESO“ Žiežmarių 110/10 kV transformatorinę pastotę atpažinimo ženklus tiesiuose ruožuose ne rečiau kaip kas 500 metrų posūkių, sankirtų su keliais abiejuose pusėse, sankirtų su melioracijos grioviais vietose bei atnaujinti esančių ženklų išblukusius užrašus, iš esmės pareiškė prevencinio pobūdžio reikalavimą. Kas nagrinėjamu atveju yra viena iš prielaidų, kurios pagal pirmiau nurodytą teisminę praktiką leidžia teismui spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurios sutampa su pareikštu reikalavimu byloje.
  13. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė nurodė, kad neįvykdžius Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energijos ministerijos 2016 m. rugpjūčio 4 d. privalomai vykdytino nurodymo Nr. 13ĮP1- 48, kyla grėsmė, kad bus eliminuotas pats ginčo objektas, nes ieškovei negalint eksploatuoti elektros kabelių linijos, taps nereikalingi ir servitutai šioms elektros kabelių linijoms naudoti ir aptarnauti. Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-897/2014). Tokią tikimybę šioje byloje pagrindžia VEI 2016 m. rugpjūčio 4 d. surašytas privalomai vykdytinas nurodymas Nr. 13ĮP1-48 (t. 2, b. l. 13-14), VEI 2017 m. balandžio 3 d. raštas, adresuotas ieškovei (t. 6, b. l. 112) ir 2015 m. rugsėjo 15 d. antstolio D. J. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas.
  14. Pastebėtina, kad net ir egzistuojant byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygoms, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi laikytis proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Tuo atveju, jeigu dėl tokių priemonių taikymo atsakovas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kurie ieškinio atmetimo atveju galėtų būti sunkiai atlyginami, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti netaikomos, jei net ir egzistuotų ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-918-516/2016).
  15. Nagrinėjamu atveju atsakovė, nesutikdama su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nenurodė, kokių nepatogumų ar neigiamų padarinių sukeltų elektros linijos kabelio vietų paženklinimas. Tuo tarpu įvertinus privalomo nurodymo nevykdymo pasekmes bei galimą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, darytina išvada, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis šalių interesų pusiausvyros.
  16. Pastebėtina, kad ieškovė, atlikdama elektros kabelio linijų ženklinimą atsakovei priklausančiuose žemės sklypuose, turės atsižvelgti į VEI 2017 m. rugpjūčio 22 d. raštą, adresuotą tiek ieškovei, tiek atsakovei, kuriame konstatuota, jog ieškovei priklausanti 10 kV įtampos elektros kabelių linija įrengta pažeidžiant ELIĮT 168 p., 172 p., ir UAB „Energetikos projektai“ projekto Nr. 2010/81-TP-E.KL reikalavimus (nustatyti elektros kabelio linijos paklojimo nukrypimai nuo projektinių matmenų nuo 0,35 m. iki 7,12 m) (t. 7, b. l. 16-18). Kartu atsakovei išaiškintina, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata ir prejudicinės galios, todėl, pasikeitus aplinkybėms, reikšmingoms laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui, atsakovė turi teisę kreiptis į teismą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo arba panaikinimo (CPK 148 straipsnis, 149 straipsnis). Be to, atsakovė turi teisę kreiptis į teismą ir dėl nuostolių, patiriamų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 straipsnis).
  17. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šiuo atveju egzistuoja abi būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais, teismas

Nutarė

9Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai