Byla ATP-250-149/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarimo, kuriuo K. Š. pripažintas kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnyje, ir nubaustas 45 (keturiasdešimt penkių) eurų dydžio bauda

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi K. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarimo, kuriuo K. Š. pripažintas kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnyje, ir nubaustas 45 (keturiasdešimt penkių) eurų dydžio bauda,

Nustatė

2K. Š. administracine tvarka nubaustas už tai, kad jis 2016 m. lapkričio 16 d., apie 19.00 val., parduotuvėje „Maxima“, esančioje Pilaitės pr. 31, Vilniuje, prekybos salėje paėmė vieną pakelį kavos „Lavazza caffe expresso“, 5,58 Eur vertės, ir praėjo pro kasas, nesumokėjęs už šią prekę.

32017-03-01 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas K. Š. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto 2017-01-20 nutarimą ir administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukti. Skunde nurodoma, kad neginčijamų įrodymų, patvirtinančių jo kaltę, dėl jam inkriminuoto teisės pažeidimo, numatyto ANK 108 straipsnyje, byloję nėra. Vagystės jis nepadarė, sulaikytas buvo neteisėtai, teismo sprendimas pagrįstas pakankamai neištirtais ir prieštaringais įrodymais. Byloje esančiame vaizdo įraše nėra užfiksuota, kad jis praeitų pro kasas, nešinas tariamai pagrobtą kavą. Apeliantas neneigia, kad buvo paėmęs kavą, tačiau vėliau nusprendė jos nepirkti ir paliko ją prekybos salės lentynose dar iki kasų. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai vadovavosi melagingais apsaugos darbuotojo parodymais. Taip pat nurodo, kad pateiktuose teismui vaizdo įrašuose niekur nėra užfiksuota, kad jis (K. Š.) prie savęs turėtų kavos pakelį „Lavazza caffe expresso“ ar kitą pagrobtą prekę. Apelianto teigimu, visi teismo išvardinti įrodymai yra išvestiniai, jie vieni kitų nepapildo, nedetalizuoja ir nesudaro jokios objektyvios visumos.

42017-03-09 Vilniaus apygardos teisme gautas Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto Penktojo PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio atstovo atsiliepimas į K. Š. apeliacinį skundą, kuriame prašoma apeliacinio skundo netenkinti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-20 nutarimą palikti nepakeistą.

5K. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.

6K. Š. veika kvalifikuota tinkamai.

7Lietuvos Respublikos ANK 108 str. nustatyta, kad vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

8Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi, ar nėra suklastoti, ir nuspręsti, ar įrodymais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Formuojamojoje teismų praktikoje pripažįstama, kad įrodymų visumos reikalavimas nereiškia, jog faktinėms aplinkybėms nustatyti turi būti išnaudojamos visos įmanomos įrodinėjimo priemonės. Teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

9Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais.

10Nors K. Š. savo kaltę neigia, jo kaltė neginčijamai įrodo viešame teismo posėdyje ištirtų ir įvertintų byloje esančių įrodymų visuma.

11Iš policijoje registruojamų įvykių registro duomenų matyti, kad 2016 m. lapkričio 16 d., 19.12 val. buvo gautas pranešimas, kad parduotuvėje „Maxima“, esančioje Pilaitės pr. 31, Vilniuje, apsaugos darbuotojai sulaikė apsivogusį asmenį.

12Iš UAB „Maxima LT“ parduotuvės „Maxima“ direktorės pavaduotojos E. Š. 2016 m. lapkričio 16 d. pareiškimo matyti, kad 2016 m. lapkričio 16 d., apie 19.00 val. prekybos centre „Maxima XX“, Pilaitės pr. 31, Vilniuje, už kasų buvo sulaikytas neprisistatęs asmuo, kuris iš parduotuvės pasisavino vieną pakelį kavos „Lavazza caffe expresso“, 5,58 Eur vertės, įvykis užfiksuotas vaizdo stebėjimo aparatūra.

13Teismo posėdžio metu liudytojas parduotuvės „Maxima“, esančios Pilaitės mikrorajone, apsaugos darbuotojas D. R. parodė, kad įvykio dieną į parduotuvę atėjo pilietis, kuris paėmė parduotuvės pirkinių krepšelį, o į jį įsidėjo maišelį. Prekybos salėje vyriškis paėmė kavos pakelį, įdėjo jį į pirkinių krepšelyje buvusį maišelį, kuris buvo pirkinių krepšyje, ir nuėjo į mėsos skyrių. Prie kasų sumokėjo už mėsos gaminį, o kavos neišėmė. Asmenį jo kolega, kartu stebėjęs įvykį apsaugos poste per vaizdo kameras, sulaikė už kasų. Atvedus jį į postą, pas jį buvo rastas pakelis kavos, kuris buvo grąžintas į prekybą, parduotuvė nuostolio nepatyrė.

14Iš Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 4-osios kuopos 2-ojo būrio vyriausiojo patrulio Povilo Virganavičiaus 2016 m. lapkričio 16 d. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2016 m. lapkričio 16 d., apie 19.30 val., iš Vilniaus apskrities VPK OVS Budėtojų poskyrio buvo gautas pranešimas vykti į parduotuvę „Maxima“, esančią Pilaitės pr. 31, Vilniuje, kur yra sulaikytas asmuo, įtariamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, atvykę į parduotuvę pagal apsaugos darbuotojo pareiškimą sulaikė asmenį, kuris tiek apsaugos darbuotojams, tiek pareigūnams atsisakė prisistatyti, ir kurį pareigūnai pristatė į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 1 PK. Važiuodami Saltoniškių gatve pastebėjo, kad asmuo apsivyniojo saugos diržą kelis kartus aplink kaklą, bandė pasikarti. Pareigūnams staiga sustojus ir atidarius tarnybinio automobilio duris, minėtas asmuo aktyviais veiksmais neleido atlaisvinti nuo jo kaklo saugos diržo, todėl buvo panaudotos tarnybinės dujos ir uždėti antrankiai.

15Iš byloje esančių parduotuvės „Maxima“, kurios adresas Pilaitės pr. 31, Vilniuje, prekybos salėje kavos ir arbatos skyriuje ir prie kasų užfiksuotų vaizdo įrašų, matyti, kaip K. Š. dedasi kavos pakelį į krepšyje esantį atvirą polietileninį maišą, prie kasos už kavos „Lavazza caffe expresso“ pakelį neatsiskaito.

16Aukštesnės instancijos teismas K. Š. parodymus apie tai, kad jis kavos prie kasos neturėjo, persigalvojęs ją pirkti paliko kažkur prekybos salėje, vertintini kritiškai, kaip pastarojo siekis išvengti administracinės atsakomybės, byloje bėra duomenų, kad apsaugos darbuotojas D. R., UAB „Maxima LT“ parduotuvės „Maxima“ direktorė pavaduotoja E. Š., VPK Patrulių rinktinės 4-osios kuopos 2-ojo būrio vyriausiasis patrulis Povilas Virganavičius dėl kavos „Lavazza caffe expresso“ pakelio būtų suinteresuoti apkalbėti K. Š. ar kitaip jam pakenkti.

17Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A261-3555/2011, Nr. N662-1252/2012 ir kt.).

18Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog K. Š. padarė jam inkriminuotą administracinį nusižengimą. Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, skundžiamame nutarime nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas.

19Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė, apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams, apeliantas, gi, vadovaudamasi tik deklaratyviais teiginiais bei subjektyviu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-20 nutartimo vertinimu, nepateikė aukštesnės instancijos teismui jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutarimą.

20Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei tikėjosi atskiri proceso dalyviai, savaime nereiškia, jog bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-88/2013, 2K-455/2013, 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-62/2014, 2K-19/2014, 2K-422/2014, 2K-308/2014, 2K-202/2014, 2K/129/2014, 2K-139/2014 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle v. Finland ir kt.).

21Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-20 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo šį nutarimą panaikinti ar pakeisti.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 653 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarimą palikti nepakeistą ir K. Š. apeliacinio skundo netenkinti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, rašytinio proceso... 2. K. Š. administracine tvarka nubaustas už tai, kad jis... 3. 2017-03-01 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas K. Š.... 4. 2017-03-09 Vilniaus apygardos teisme gautas Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto... 5. K. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.... 6. K. Š. veika kvalifikuota tinkamai.... 7. Lietuvos Respublikos ANK 108 str. nustatyta, kad vagystė, sukčiavimas, turto... 8. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jie patikimi, ar nėra... 9. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis... 10. Nors K. Š. savo kaltę neigia, jo kaltė neginčijamai... 11. Iš policijoje registruojamų įvykių registro duomenų matyti, kad 2016 m.... 12. Iš UAB „Maxima LT“ parduotuvės „Maxima“ direktorės pavaduotojos 13. Teismo posėdžio metu liudytojas parduotuvės „Maxima“, esančios... 14. Iš Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 4-osios kuopos 2-ojo būrio... 15. Iš byloje esančių parduotuvės „Maxima“, kurios adresas Pilaitės pr.... 16. Aukštesnės instancijos teismas K. Š. parodymus apie... 17. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 18. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas,... 19. Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos... 20. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė... 21. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Vilniaus miesto... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 653 str. 1 d. 1 p.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarimą palikti... 24. Nutartis neskundžiama....