Byla e2-260-769/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Ingai Borusevičienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Banketas LT“ bankroto administratoriaus UAB „Turto valdymas“ įgaliotam atstovui Vitalijui Šerpyčiui, atsakovei R. Z., jos atstovui advokatui Audriui Stonkui, atsakovei M. Z.-M., jos atstovei advokatei Astai Jakštienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Banketas LT“ patikslintą ieškinį atsakovėms R. Z., M. Z. – M. dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė 2015-07-22 pateikė teismui ieškinį ir 2015-12-09 patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovių ieškovės naudai 22 377,56 Eur žalos atlyginimo, padaryto savalaikiai nesikreipus dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Nurodė, kad UAB „Banketas LT“ įsteigta 2012-03-02, įmonė teikė maitinimo, pobūvių ir pan. renginių organizavimo paslaugas, įmonės akcininke, savininke ir vadove visą įmonės veiklos laikotarpį buvo atsakovė R. Z.. Jos įgaliojimu atsakovė M. Z. (ankstesnis vardas –I., dabartinė pavardė Z. – M.) 2012-10-26 – 2013-11-06 įgalinta faktiškai eiti įmonės vadovo pareigas. 2015-02-11 įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Turto valdymas“, atsakovė R. Z. įpareigota perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2015-03-10, už nutarties įpareigojimų nevykdymą atsakovė R. Z. 2015-05-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-915-826/2015 yra bausta. Iki šios nutarties priėmimo R. Z. perdavė administratoriui įmonės steigimo dokumentus ir dalį įmonės sutarčių, sudarytų 2012 02 mėn. – 2013 07 mėn. Įmonės buhalteriją tvarkiusi UAB „Apskaita visiems“ perdavė dalį įmonės finansinių dokumentų (sudarytų nuo 2012 03 mėn. iki 2013 11 mėn., bei keletą sudarytų 2013 12 mėn., 2014 ir 2015 metais), dokumentai už 2013 12 mėn. – 2015 02 mėn. laikotarpį, išskyrus keletą dokumentų už 2013 m. gruodžio mėn. ir 2014 bei 2015 metus, kaip ir įmonės turtas, administratoriui neperduoti. Susipažinęs su dokumentais administratorius nustatė, kad dar 2012-11-02 įmonė buvo nemoki, kadangi pradelstos skolos ir įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, įmonės kreditoriams padaryta didelė žala. Susipažinus su 2014-03-28 teismo baudžiamuoju įsakymu (b.b. Nr. I-498-795/2014) nustatyta, kad M. Z. – M. dalyvavo įmonės veikloje: 2012-02-28 M. Z. – M. įnešė įstatinį kapitalą ir veikė kaip faktinė vadovė (sudarinėjo darbo sutartis su darbuotojais, juos atleisdavo iš darbo, skirdavo drausmines nuobaudas, sudarinėjo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus, sudarinėjo įmonės vardu sutartis, buvo atsakinga už įmonės kasą ir pan.). Nurodė, jog atsakovė M. Z. – M. bankroto byloje pateikė 19181,38 Eur finansinį reikalavimą, teismas patvirtino jos kreditorinį reikalavimą 14805,04 Eur sumai, pažymėjo, kad M. Z. – M. nurodytos išlaidos buvo patirtos nuo 2012-11-06 iki 2015-02-27. Atsakovė M. Z. – M. analogiškas paslaugas teikia įsteigusi kitą įmonę, iš kurios administratorius 2015-10-22 perėmė du nerūdijančio plieno stalus, šaldytuvą ir šaldiklį. Ieškovė nurodė, kad atsakovės turi atsakyti solidariai, nes nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų atkurtas įmonės mokumas, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo tuo padarydamos žalą bendrovei. Pažymėjo, kad atsakovės įmonės ir jos kreditorių atžvilgiu veikė itin nerūpestingai, nesąžiningai ir neatidžiai, veikė ne pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, nesiėmė jokių priemonių, kad būtų sumažintos įmonės skolos ir būtų atkurtas jos mokumas, atsakovės dėl savo netinkamo pareigų vykdymo (atitinkamai dėl neveikimo ir netinkamo veikimo) tik didino įsiskolinimus, iki kol buvo inicijuotas bankrotas vieno iš kreditorių 2014 m. Ieškovė nurodė, kad atsakovės nepasinaudojo palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo sąlygomis, nesikreipdamos dėl bankroto inicijavimo dar labiau pablogino įmonės padėtį dėl 2013-2015 metų laikotarpiu padidėjusių ir atsiradusių naujų įsiskolinimų, piktavališkai, tikėtina siekdamos išvengti dar didesnės atsakomybės jų atžvilgiu taikymo, galimai sunaikino ir / ar nuslėpė dalį įmonės finansinių dokumentų; elgėsi neteisėtai – buvusi formali įmonės vadovė – atsakovė R. Z. buvo pasyvi ir nesiėmė jokių priemonių, kad įmonės veikla būtų vykdoma tinkamai, o atsiradus nemokumui (2012 m. lapkričio 2 d.) nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų kuo anksčiau inicijuojamas bankrotas; atsakovė M. Z.–M. faktiškai ėjusi vadovo pareigas, elgėsi priešingai įmonės interesams –netinkamai valdė įmonės pinigines lėšas, laiku nedengė įsiskolinimų, apie susidariusias dideles skolas tinkamai ir laiku neinformavo įmonės akcininkės, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų kuo anksčiau inicijuojamasi bankrotas, netinkamai tvarkė kasos dokumentus, siekdama neteisėtų tikslų suklastojo įmonės dokumentus, atsakovės R. Z. parašą, už ką buvo nuteista. Nurodė, kad ieškovei padaryta žala laikytina pinigų suma, kuria padidėjo įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per laikotarpį nuo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo, iki bankroto bylos iškėlimo, dėl neteisėto atsakovių neveikimo įmonės kreditoriams buvo padaryta 22 377,56 Eur dydžio žala, kurią atsakovės privalo atlyginti solidariai.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovas Vitalijus Šerpytis, patikslino reikalavimo sumą, ją sumažindamas iki 21455,40 Eur, prašė tenkinti ieškinį jame išdėstytų argumentų ir motyvų pagrindu. Papildomai nurodė, kad įmonė Banketas LT įkurta tęsti ankstesnės Ziminaitės įmonės „( - )“ veiklą ( dabar įsteigta analogiška trečia įmonė „( - )“); nors akcininke ir vadove registruota R. Z., tačiau byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad abi atsakovės dalyvavo įmonės valdyme, abi yra atsakingos už padarytą žalą ta apimtimi, kuria išaugo kreditoriniai reikalavimai, nes nesiėmė jokių veiksmų, kad atstatytų įmonės mokumą. Be to, buhalterinės įmonės atstovė, apklausta liudytoja, nurodė, kad įmonė veiką vykdė nuo 2012 m. vidurio iki 2013 m. pabaigos, faktinė vadovė buvo Z., retkarčiais bendraudavo ir su Z., bet pagrindinius dokumentus teikė Z., su kitomis institucijomis buvo bendraujama per Z.. Ieškovės atstovo teigimu, atsakovė Z. lankydavosi bare, žinojo apie skolas, skolos laikui bėgant augo, todėl turi atsakyti už žalą kaip įmonės vadovė. Z. bandymai dengti įmonės skolas bei pateikti vekseliai už įmonės įsipareigojimus patvirtina vadovavimo įmonei faktą, nes, ieškovės atstovo teigimu, nebūdamas vadovu ir akcininku to protingas žmogus nedarytų. Žala priteistina solidariai, nes tiek viena, tiek kita atsakovė veikė kaip vadovės. Atsakovė Z., nutraukusi įgaliojimą, privalėjo inicijuoti bankrotą. Nurodė, kad atsakovės Z. bandymai daryti įskaitymus ir sumažinti žalos sumą šiuo metu, jau iškėlus bankroto bylą, nėra galimi, be to, pirminiame atsiliepime Z. sutiko su padaryta žala ir nemokumo nustatymo momentu.

4Atsakovė R. Z. atsiliepimo teismo nustatytu terminu nepateikė. Paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovė Z., kuri negalėjo savo vardu vykdyti veiklos, paprašė atsakovės vardu įsteigti įmonę, ji UAB „Banketas LT“ dirbo barmene, o įmonės veikla rūpinosi Z. duoto įgaliojimo pagrindu. Prokuratūrai atlikus tyrimą, Z. pripažinta kalta ir nuteista. Atsakovės atžvilgiu taip pat buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl finansinių ataskaitų nepateikimo, tačiau ji buvo išteisinta, nes neturėjo galimybės patekti į bendrovės patalpas, duomenų apie įmonės darbuotojus, tiekėjus ir kreditorius neturėjo. Atsakovė nurodė neturėjusi duomenų apie įmonės finansinę padėtį, todėl negalėjo inicijuoti bankroto, taip pat nurodė, kad 2015-03-11 informavo bankroto administratorių, jog tėra formali akcininkė ir direktorė ir negali pateikti įmonės dokumentų, nurodė, kad dalis dokumentų yra apskaitą tvarkiusioje įmonėje, 2015-09-09 prašė administratoriaus savo iniciatyva perimti įmonės turtą iš įmonės nuomotų patalpų ar tiesiogiai iš atsakovės Z.. R. Z. teigimu, žala ieškovei padaryta kaltais atsakovės Z. veiksmais.

5Teismo posėdyje atsakovė R. Z. prašė ieškinį jos atžvilgiu atmesti. Nurodė, kad 10000 litų paskola baro technikos supirkimui imta atsakovės Z. prašymu, vėliau įmonė paskolą grąžino, pati atsakovė jokios patirties versle ir tinkamo išsilavinimo neturi,-jos išsilavinimas vidurinis, atsakovė Z. įkalbėjo Z. įkurti įmonę savo vardu, sakė vėliau ją perimsianti; nurodė nežinanti, ar su „Bennet Distributors“ sudarytoje sutartyje yra jos parašas, nes neprisimenanti jos pasirašymo, prekes pagal šią sutartį užsakinėjo Z. su A.. Atsakovė įmonėje dirbo barmene, padėdavo virtuvėje, darė viską, išskyrus tai, kad vadovavo, bet algos už tai negaudavo. Paaiškino, kad šiuo metu atsakovė Z. dirba tose pačiose patalpose, užsiima ta pačia veikla tik kitu pavadinimu. Nurodė, jog ji pati nebuvo įdarbinta „Banketas LT“, už vieną banketą gaudavo po 80 Lt, pinigai nebuvo apskaitomi, juos išmokėdavo Z.; už darbą paskutinėje Jūros šventėje gavo 100 Lt. Atlyginimų darbuotojams ji nemokėjo, jų į darbą nepriiminėjo, neatleidinėjo. Sužinojo apie įmonės būklę iš interneto, pamačiusi įmonės įsiskolinimą Sodrai. 2013 m. pabaigoje su policijos pagalba bandė patekti į įmonės patalpas, kad išsiaiškinti įmonės situaciją. A. Z. pasirašytus vekselius nieko nežino.

6Atsakovės R. Z. atstovas advokatas A. Stonkus prašė ieškinį atsakovės R. Z. atžvilgiu atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Z. buvo paprašyta tapti formalia akcininke ir vadove, nes ankstesnei Z. įmonei buvo iškelta bankroto byla. Realiai vadovavo Z.. Advokatas prašė remtis liudytojos, įmonės buhalterės, paaiškinimais, kad dokumentus net ir iki įgaliojimo išdavimo atnešdavo Z., Z. dirbo barmene, veikla pradėta 2012-06 mėn. Nurodė, jog Z. neneigė nurodyto nemokumo momento,- 2012-11-02 datos, tai yra po 2012-10-25 įgaliojimo išdavimo. Advokato teigimu, tokius klausimus, kaip bankroto bylos inicijavimas ar veiklos tęsimas, turėjo priiminėti realias vadovo pareigas einantis asmuo – Z., būtent ji laidavo savo asmeniniu turtu kreditoriams, kas reiškė, kad buvo reali „Banketas LT“ savininkė, joks asmuo, nebūdamas savininku, nerizikuotų savo asmeninėmis lėšomis. Z. net negalėjo patekti į patalpas, todėl akivaizdu, kad ji negalėjo atleisti darbuotojų. Žala atsirado dėl faktinės savininkės kaltės, todėl ji turėtų ją ir atlyginti. Liudytojai patirtino, kad vadove laikė ne Z., o Z.. Be to, dalis darbuotojų dirba ir dabar, dalis yra giminaičiai.

7Atsakovė M. Z. – M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė pašalinti ją iš proceso, taip pat pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį jos atžvilgiu atmesti ir priteisti visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ji nepripažintina įmones vadove, pinigus įmonės steigimui paskolino, vienintele akcininke ir vadove buvo R. Z., nuo įmonės steigimo vadovas nebuvo keistas. Vienintelio akcininko sprendimais R. Z. išleista nemokamų atostogų ir laikinai einančia direktorės pareigas buvo paskirta ji, tačiau tai nesudaro pagrindo ją pripažinti vadovu, nes įgaliojimas nebuvo įregistruotas juridinių asmenų registre, nebuvo pakeista jos darbo sutartis, taip pat nesudaryta nauja,- ji nebuvo įmonės vadove, nes vadovo funkcijos neperduodamos įgaliojimu; atsakovė nevaldė įmonės, o atliko įvairius veiksmus pagal išduotą įgaliojimą; atsakovė R. Z. visą laiką vykdė įmonės vadovės pareigas – atliko mokėjimus tiekėjams, pasirašė 2012 m. įmonės balansą. Nurodė, jog nėra priežastinio ryšio tarp reikalaujamos atlyginti žalos ir atsakovės veiksmų, nes įgaliojimas jai išduotas 2012-10-26, o ieškovė nurodė, kad įmonė tapo nemoki dar 2012-11-02, todėl atsakovė neturėjo galimybės įtakoti įmonės nemokumą, sutartis su „Bennet Distributors“ pasirašyta 2012-10-18, iki įgaliojimo išdavimo, didžioji įsiskolinimo dalis atsirado pagal sutartis, sudarytas iki įgaliojimo atsakovei išdavimo, o panaikinus įgaliojimą atsirado naujų įsiskolinimų, atsakovė R. Z. neatleido įmonės darbuotojų, todėl didėjo įsiskolinimai VSDFV ir VMI. Atsakovė taip pat nurodė, kad nėra pagrindo jai reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, nes ji 2012-11-06 – 2015-02-12 laikotarpiu asmeninėmis lėšomis sumokėjo 66229 Lt (19181,38 Eur) įmonės veiklos išlaidas ir skolas, įskaitant ir iki 2012-10-26 įgaliojimo išdavimo. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neįrodė aplaidaus kasos dokumentų tvarkymo, taip pat įmonės dokumentų klastojimo ryšio su bankroto bylos iškėlimu įmonei ir reikalaujamos žalos atlyginimu, teigė, kad įmonės bankrotą sukėlė atsakovės R. Z. nerūpestingumas. Taip pat nurodė, jog ieškovė nepagrįstai prašo taikyti solidarią atsakomybę.

8Teismo posėdyje atsakovė M. Z. – M. palaikė atsiliepimuose ir kituose procesiniuose prašymuose išdėstytą poziciją, prašė ieškinį jos atžvilgiu atmesti, paaiškindama, kad turi aukštąjį verslo administravimo išsilavinimą, su R. Z. buvo labai geros draugės, pati R. Z. pasiėmė paskolą, už ją nupirko įmonei daiktus; įgaliojimas buvo išduotas tik tam, kad Z.-M. galėtų pasirašyti dokumentus; dėl Z. kaltės iš Bennet‘o buvo nupirkta labai daug alkoholio, dėl ko Z.-M., mažindama įsiskolinimą, atliko grąžinimą bei darė mokėjimus, pasirašė vekselį. M. Z. –M. teigė negalėjusi atleisti darbuotojų, nes nebuvo įmonės vadovė; įgaliojimas buvo panaikintas, kai susipyko su R. Z..

9Atsakovės M. Z. – M. atstovė advokatė A. Jakštienė prašė atmesti ieškinį atsakovės M. Z. – M. atžvilgiu, priteisti 1800 Eur bylinėjimosi išlaidas. Palaikė atsiliepimuose, taip pat kituose prašymuose išdėstytą poziciją, rėmėsi liudytojų paaiškinimais. Nurodė, kad Z. neigia savo atsakomybę, o ginčo, kad Z. buvo akcininkė ir vadovė nėra, ikiteisminio tyrimo medžiagoje 2013-11-30 nutarime konstatuota, kad Z. atsakomybė nekvestionuojama; ieškovas neįrodė Z. atsakomybės, jos, kaip bendrovės vadovės, statuso; nėra solidarios atsakomybės, nebuvo bendrų veiksmų. Įstatinis kapitalas suformuotas Z. paskolintomis lėšomis. Z. visą laiką buvo vienintelė vadovė, todėl atsakyti turi ji. Teismui nusprendus, kad reikalavimas atsakovės Z. atžvilgiu pagrįstas, advokatė teigė, jog yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovė yra ir „Banketas Lt“ kreditorė, ir skolininkė, skolininkas ir kreditorius sutampa ir dėl to atsakovės prievolė atlyginti žalą 14805,04 Eur sumoje yra pasibaigusi pagal CK 6.126 str. 1 d. Teismui tenkinus ieškinį, prašė sumažinti iš atsakovės Z. reikalaujamą atlyginti žalą, - jos kreditorinio reikalavimo 14805,04 Eur suma, taip pat 8006,63 Eur – 2012 ir 2013 m. balansuose nurodyta atsakovės padengtų įmonės skolų suma, 1367,28 Eur suma kreditoriui UAB „Bennet Distributors“ dėl asmeninio įsipareigojimo vekseliu, taip pat 922,136 Eur suma UAB „Apskaita visiems“, nes ją atlygino.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Nr. 3K-3-206/2010; Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (3K-3-585/2012; Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Nr. 3K-3-316/2010; Nr. 3K-3-85/2014; kt.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Nr. 3K-3-324/2008).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Banketas LT“ įsteigta 2012-03-02, įmonės vadove (direktore) 2012-02-24 – 2015-02-24 įregistruota R. Z., a.k. ( - ) 2015-02-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Banketas LT“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Turto valdymas“ (T.I, e.b.l. 11-15); 2012-10-26 įgaliojimu R. Z. įgaliojo I. Z., a.k. ( - ) sudaryti ir pasirašyti darbo sutartis su priimamais ir atleidžiamais darbuotojais, pasirašyti darbo sutarčių registracijos, darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnaluose ir atstovauti visus su darbo santykiais susijusius interesus, taip pat įgaliojo UAB „Banketas LT“ atstovauti interesus valstybinėse įstaigose bei visose įmonėse ir organizacijose, susijusiose su įmonės veikla, sudaryti ir pasirašyti sutartis su įmonės klientais, gauti ir pateikti visus reikalingus dokumentus, pažymas, leidimus ir kt., susijusius su įmonės verslu, įgaliojimas R. Z. panaikintas 2013-11-06 (T.I, e.b.l. 16, 17). 2015-05-15 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-915-826/2015 patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, vėliau, 2015-06-01 nutartimi patikslintas VMI kreditorinis reikalavimas 1565,28 Eur, 2015-07-03 nutartimi patvirtintas M. Z. 14085,04 Eur kreditorinis reikalavimas (T.I, e.b.l. 19-23). Iš ieškovės pateikto UAB „Banketas LT“ balanso už 2012 m. matyti, kad įmonės turtą sudarė 7028,00 Lt (2035,45 Eur): 5794,00 Lt (1678,06 Eur) ilgalaikis turtas ir 1234,00 Lt (357,39 Eur) trumpalaikis turtas, įmonės nuostoliai buvo 54134 Lt (15678,29 Eur), iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 51162,00 Lt (14817,54 Eur); 2014 m. įmonės turtas sudarė 4946,09 Lt (1432,49 Eur), nuostoliai – 103779,65 Lt (30056,66 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 99093,59 Lt (28699,49 Eur) (T.I, e.b.l. 79-85). UAB „Banketas LT“ metines finansines ataskaitas už 2012 m. pateikė R. Z. (T.III, e.b.l. 201). 2012-02-28 mokėjimo nurodymu Nr.514845 I. Z. į UAB „Banketas LT sąskaitą įmokėjo 10000 Lt (T.III, e.b.l. 86). Atsakovė M. Z. – M. nuo 2012-03-27 iki 2015-03-19 dirbo UAB „Banketas LT“ (T. I, e.b.l. 114-117, T II, e.b.l. 18), pagal 2012-08-14 darbo sutartį I. Z. priimta į administratorės pareigas, sutartyje duomenų apie jos nutraukimą nėra (T.I. e.b.l. 118-119). 2012-11-09, 2013-02-01 vienintelio akcininko sprendimais R. Z. nusprendė atitinkamai laikinai nuo 2012-11-12 iki 2013-02-01, taip pat nuo 2013-02-02 iki 2013-02-25 paskirti I. Z., a.k. ( - ) direktore (T.III, e.b.l. 22, 23). Atsakovė Z. priėminėjo įsakymus, skyrė drausmines nuobaudas, pasirašinėjo darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, sudarinėjo darbo grafikus, priimdavo sprendimus dėl darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, sudarydavo darbo sutartis su priimamais darbuotojais (T.III, e.b.l. 87-139, 161); 2012-11-23 sudarė mobilaus interneto linijos sutartį Nr. IL-2-4530569-423-1 (T.III, e.b.l. 154-156); 2013-11-06 kredito MI-EIF-2012-2034-05 įsiskolinimo dengimui įnešė į UAB „Bankletas LT“ kasą 400 Lt, 2013-08-05 – 1026,56 Lt, laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-05-31 įnešė – 8173,29 Lt (T.III, e.b.l. 157-159); 2013-05-10 įgaliojimu įgaliojo A. P. teikti finansinių ataskaitų rinkinius elektroniniu būdu, sudarė sutartį dėl duomenų teikimo VĮ Registrų centras (T.III, e.b.l. 196-197, 198-200). Nustatyta, jog 2013-06-06 M. Z. pasirašė vekselį UAB „Bennet Distributors“; antstolė M. Vėliuvienė vykdo išieškojimą iš M. Z. pagal 2014-07-28 vykdomąjį įrašą, išduotą Vilniaus m. 15-ojo notarų biuro dėl 4818,92 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš M. Z. vekselio turėtojo UAB “Bennet Distributors“ naudai (T.IV, e.b.l. 31, 32, 33, 63); taip pat nustatyta, kad UAB „Apskaita visiems“ pareiškė apie kreditorinio reikalavimo atsisakymą UAB „Banketas LT“ bankroto byloje, nes M. Z. – M. visiškai atsiskaitė su kreditore ir 2016-01-18 nutartimi teismas tenkino prašymą dėl reikalavimo atsisakymo (T.IV, e.b.l. 44-46); atsakovė Z. į UAB „Banketas LT“ sąskaitą įsipareigojimų dengimui darė įmokas: 2013-01-02 – 1500 Lt, 2013-03-26 – 1000 Lt, 2013-03-19 – 1000 Lt, 2013-04-04 – 2000 Lt (T.IV, e.b.l. 174-177).

13Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja L. S. paaiškino, kad dirbo „Banketas LT“ nuo 2013-03-01 iki 2013-08-01, dirbo barmene pamainomis, atlyginimą liudytojai 2-3 kartus išmokėjo M. Z., ji ir priėmė liudytoją į darbą, R. Z. taip pat porą kartų mokėjo atlyginimą, jis buvo mokamas grynaisiais pinigais. R. Z. dirbo kartu, padėdavo virtuvėje, stalus padengti. Kas buvo vadovas, nesidomėjo; dirbti „Banketai LT“ liudytoją pakvietė Z.; šiuo metu liudytoja dirba MB „Banketai visiems“ tuo pačiu adresu, rengia banketus, yra mažosios bendrijos direktorė, bendriją įkūrė J. Z., tačiau perdavė veiklą liudytojai, kuri dirba kartu su M. Z.. Liudytoja A. G. paaiškino, kad „Banketai LT“ dirbo nuo 2012 10 mėn. iki 2013 m. pavasario, R. Z. įmonėje daugiausiai būdavo vakarais, ji buvo direktore, kartą R. ( Z.) su G. išlaužė bendrovės duris ir daug alkoholio išsinešė; liudytoją įdarbino R. Z., o atleido M. Z., dirbti pakvietė - M. Z., atlyginimą mokėjo M.. Liudytoja D. K. paaiškino, kad dirbo UAB „Banketai LT“ nuo 2013 04 iki 2013 10 mėn. pabaigos, virėjos padėjėja, įmonei vadovavo R., M. dirbo virtuvėje, R. barmene nedirbo, darbo pokalbis vyko su M. ir su R., darbo pokalbio metu liudytoja nesuprato, kuri yra vadovė, darbo sutartį pasirašė su M., kuri dirbdavo virtuvėje, -liudytoja ją laikė virtuvės viršininke. Liudytoja J. Z. paaiškino, kad yra atsakovės Z. sesuo, 2013 m. įsidarbino barmene - padavėja pas R. Z., jos buvo draugės, R. ir M. taip pat buvo draugės, vėliau susipyko dėl asmeninių priežasčių; darbuotojams vadovavo R. su G., priekaištaudavo, kad blogai dirba; pinigus iš žmonių imdavo R. Z.; kai ateidavo į darbą, ji eidavo prie kasos aparato pasitikrinti, ar yra pinigų; į darbą liudytoją priėmė R. ir sesuo; šiuo metu su R. Z. jokių santykių nepalaiko; sesuo su R. Z. susipyko dėl pinigų trūkumo per Jūros šventę. „Banketas Lt“ 2013 m. 11 mėn. nustojo veikti. Liudytoja A. P. paaiškino, kad jos įmonė teikia buhalterines paslaugas; 2012 03 mėn. su R. Z. sudarė sutartį; įgaliojimas I. Z. buvo duotas, nes R. Z. žadėjo išvažiuoti, iki įgaliojimo išdavimo viskas buvo gerai, įgaliojimo galiojimo metu dokumentus atnešdavo I. Z., kol Z. turėjo įgaliojimą, visi pinigai ėjo per ją; įgaliojimą R. Z. panaikino, nes sakė dirbsianti pati, bet įmonei dokumentų neteikė; 2014 m. įmonė nedirbo, darbuotojus atleido bankroto administratorius; pirkimai įmonėje prasidėjo 2012 m 06 mėn., dokumentus atveždavo Z.; finansinės ataskaitos buvo derinamos su vadovu, nes reikėjo jo parašo; liudytoja buvo pasirašiusi vekselį su Z., kad jos įmonei būtų išmokėta skola, pasirašė Z., nes skola įmonei susidarė prie Z., pagal vekselį yra atsiskaityta, atsiskaitė M. Z..

14Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

15Teismų praktikoje suformuota, kad bylose dėl žalos atlyginimo priteisimo, kai ieškinys grindžiamas pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neįvykdymu, žala priteisiama tokiais atvejais, kai įmonė pakankamai ilgą laiką nevykdo įprastos ūkinės - komercinės veiklos, tačiau prisiima naujus įsipareigojimus, dėl ko didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su esamais kreditoriais arba atsiranda naujų kreditorių, su kuriais taip pat nėra galimybės atsiskaityti. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Nustatinėjant, ar atsakovas nepažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, esminę reikšmę turi ir tai, ar pagal bylos faktines aplinkybes atsakovas šios pareigos vykdymo požiūriu veikė pakankamai rūpestingai, atidžiai ir sąžiningai, įmonės ir jos kreditorių interesais.

16Atsakovės R. Z. ir M. Z.- M. savo kaltę dėl žalos padarymo neigė, teigdamos, jog būtent kita atsakovė yra kalta ir turi atsakyti pagal ieškinį. Pats žalos dydis, įmonės nemokumo nustatymo data nebuvo ginčijama, todėl teismas plačiau dėl patikslintos ieškinio reikalavimo sumos paskaičiavimo nepasisako.

17Dėl kaltės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nustatyta tiek įmonės administracijos vadovui, tiek savininkui ( LR Įmonių bankroto įstatymo 5 str., 8 str.1d.). Ieškiniu yra prašoma taikyti solidariąją atsakomybę. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu numatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Vienas įstatyme numatytų atvejų, kai solidarioji skolininkų pareiga yra preziumuojama yra tuomet, kai prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (CK 6.6 str. 3 d.). Ši prezumpcija taikoma tuomet, kai žala padaroma kelių asmenų bendrais veiksmais ir nėra galimybės atriboti kiekvieno iš jų atsakomybės laipsnį. Ieškovė prašo taikyti solidariąją atsakomybę, nes žala padaryta bendrais atsakovių veiksmais: R. Z. buvo įmonės akcininkė ir vadovė pagal dokumentus, o M. Z. – M. veikė kaip faktinė vadovė (sudarinėjo darbo sutartis su darbuotojais, juos atleisdavo iš darbo, skirdavo drausmines nuobaudas, sudarinėjo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus, sudarinėjo įmonės vardu sutartis, buvo atsakinga už įmonės kasą ir pan.). Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad bankrutavusi įmonė „ Banketas LT“ buvo įkurta M. Z.-M. iniciatyva ir lėšomis, R. Z. faktiniais veiksmais. Ištyrus bylos medžiagą, išklausius liudytojų parodymus buvo iš esmės patvirtintos ieškovės nurodytos aplinkybės, jog tiek M. Z.–M., būdama faktine įmonės vadove, elgėsi priešingai įmonės interesams –netinkamai valdė įmonės pinigines lėšas, laiku nedengė įsiskolinimų, apie susidariusias dideles skolas tinkamai ir laiku neinformavo įmonės akcininkės, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų kuo anksčiau inicijuojamasi bankrotas, netinkamai tvarkė kasos dokumentus, siekdama neteisėtų tikslų suklastojo įmonės dokumentus, už ką buvo nuteista; tiek formali vadovė R. Z., turėjusi visus būtinus įgalinimus priimti su įmonės veikla susijusius sprendimus, nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų atkurtas įmonės mokumas, atsiradus nemokumui (2012 m. lapkričio 2 d.) nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų kuo anksčiau inicijuojamas bankrotas ir pan., t.y., atsakovės, žinodamos apie įmonės kritinę finansinę padėtį,-jos nemokumą, savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad abi atsakovės dalyvavo įmonės valdyme, laikytina, kad abi yra atsakingos už padarytą žalą dėl savalaikio bankroto neinicijavimo. Todėl teismas sutinka, jog ieškiniu prašoma priteisti žala padaryta abiejų atsakovių bendrais veiksmais, ir nesant galimybės atriboti kiekvienos iš jų atsakomybės laipsnį, taikytina solidarioji atsakomybė dėl 21455,40 Eur žalos atlyginimo.

18Dėl prievolės pasibaigimo. M. Z.-M. atstovė advokatė teigė, jog patenkinus ieškinį yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovė yra ir „Banketas Lt“ kreditorė, ir skolininkė, -jos sutampa, todėl atsakovės prievolė atlyginti žalą 14805,04 Eur sumoje yra pasibaigusi pagal CK 6.126 str. 1 d.

19CK 6.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai skolininkas ir kreditorius sutampa, t. y. kai skolininkas ir kreditorius vienoje prievolėje yra tas pats asmuo. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog tai gali įvykti nelikus vienos iš prievolės šalių – mirus fiziniam asmeniui arba reorganizavus juridinį asmenį, -prievolės šalių sutaptis prievolėje – dėl tam tikro juridinio fakto viename prievoliniame santykyje įvykstantis prievolės šalies pasikeitimas, kurio pagrindu skolininkas įgyja kreditoriaus reikalavimo teisę, t. y. toje pačioje prievolėje tampa ir skolininkas, ir kreditorius. Tuo atveju, kai įstatyme nustatyta prievolė, tačiau konkrečiu atveju susiklosčiusiomis aplinkybėmis jos kreditorius ir skolininkas yra tas pats asmuo (pvz., žalos sau padarymo atvejis), tai tokiu konkrečiu atveju prievolės net neatsiranda, nes kreditoriaus ir skolininko sutapimas yra aplinkybė, prieštaraujanti prievolinio teisinio santykio bruožams (LAT 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013). Iš bylos duomenų nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas bankroto byloje patvirtino M. Z. – M. kreditorinį reikalavimą 14805,04 Eur sumai. Ieškinyje ši suma nurodyta kaip solidariais atsakovių R. Z. ir M. Z.-M. neteisėtais veiksmais padaryta žala kreditorei M. Z.. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimus laikytina, kad atsakovė M. Z.-M. negali tuo pačiu metu būti ir skolininke, ir kreditore, teismui pripažinus jos atsakomybę dėl bendrovės kreditoriams padarytos žalos, nustačius, jog įmonės kreditore yra ir M. Z.-M., pripažinus solidariąją atsakovių atsakomybę, laikytina, jog prievolė dėl 14085,04 Eur žalos atlyginimo yra pasibaigusi.

20CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovių priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-07-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų. Už ieškinį nėra sumokėtas žyminis mokestis, nes ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 9 p.). Byloje mokėtinas žyminis mokestis 483 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7d.). Atsakovė M. Z. – M. prašė atlyginti 1800 Eur jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (T.VI, e.b.l. 1-13). Byloje buvo 6,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo tenkintas iš dalies, nes atsakovė atsiskaitė su viena iš įmonės kreditorių, pripažinus ieškinį pagrįstu, atsakovės M. Z.-M. patirtos bylinėjimosi išlaidos iš bankrutavusios bendrovės nepriteistinos. Bylinėjimosi išlaidos valstybei iš atsakovių priteistinos solidariai.

22Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2015-11-23, 2015-12-10 teismo nutartimis, paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (T.II, e.b.l.6, T. IV, e.b.l. 1-2) (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

23Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti solidariai iš atsakovių R. Z., a.k( - ) ir M. Z.-M., a.k( - ) ieškovei BUAB „Banketas LT“, į.k.302736662, 7370,36 Eur ( septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų 36 ct) žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2015-07-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti valstybei solidariai iš atsakovių R. Z., a.k( - ) ir M. Z.-M., a.k( - ) 489,56 Eur ( keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 56 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė 2015-07-22 pateikė teismui ieškinį ir 2015-12-09 patikslintą... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovas Vitalijus Šerpytis, patikslino... 4. Atsakovė R. Z. atsiliepimo teismo nustatytu terminu nepateikė. Paaiškino,... 5. Teismo posėdyje atsakovė R. Z. prašė ieškinį jos atžvilgiu atmesti.... 6. Atsakovės R. Z. atstovas advokatas A. Stonkus prašė ieškinį atsakovės R.... 7. Atsakovė M. Z. – M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė... 8. Teismo posėdyje atsakovė M. Z. – M. palaikė atsiliepimuose ir kituose... 9. Atsakovės M. Z. – M. atstovė advokatė A. Jakštienė prašė atmesti... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Banketas LT“ įsteigta 2012-03-02,... 13. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja L. S. paaiškino, kad dirbo... 14. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad... 15. Teismų praktikoje suformuota, kad bylose dėl žalos atlyginimo priteisimo,... 16. Atsakovės R. Z. ir M. Z.- M. savo kaltę dėl žalos padarymo neigė,... 17. Dėl kaltės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 18. Dėl prievolės pasibaigimo. M. Z.-M. atstovė advokatė teigė, jog patenkinus... 19. CK 6.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai skolininkas... 20. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Už ieškinį nėra sumokėtas žyminis mokestis,... 22. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2015-11-23, 2015-12-10 teismo... 23. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas,... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti solidariai iš atsakovių R. Z., a.k( - ) ir M. Z.-M., a.k( - )... 26. Priteisti valstybei solidariai iš atsakovių R. Z., a.k( - ) ir M. Z.-M., a.k(... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...