Byla eB2-2446-221/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Valhalla Inter“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Valhalla Inter“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius bankroto bylą prašo iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Nurodo, jog atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. rugpjūčio 5 d. buvo 2 739,14 Eur. Pagal atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės turtas sudarė 49 356 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 91 597 Eur. Atsakovė neturi turto, piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovė yra nemoki.

32016 m. rugpjūčio 25 d. Kauno apygardos teisme gautas atsakovės UAB „Valhalla Inter“ vadovo atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovės įmonei, kuriame prašoma atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Valhalla Inter“. Taip pat iš atsakovės vadovo gauti papildomi duomenys apie atsakovės turtinę padėtį 2016 m. rugsėjo 13 d., 2016 m. rugsėjo 23 d., 2016 m. spalio 7 d.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas įpareigotai valstybės institucijai, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

9Iš atsakovės vadovo teismui pateikto 2016 m. liepos 31 d. įmonės balanso (b. l. 119–120) duomenų matyti, kad jame įrašytas įmonės turtas buvo vertas 49 356 Eur (ilgalaikis turtas – 23 260 Eur, jį sudaro nematerialusis turtas, trumpalaikis turtas – 26 096 Eur, jį sudaro per vienerius metus gautinos sumos (26 093 Eur), pinigai ir jų ekvivalentai (3 Eur)), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 91 597 Eur (visi mokėtini per vienerius metus). Įpareigojus atsakovės vadovą pateikti duomenis apie atsakovės įmonės nematerialiojo turto sudėtį ir jo vertę, atsakovės vadovas nurodė, kad įmonė neturi nematerialaus turto (b. l. 142). Tai reiškia, kad įmonės 2016 m. liepos 31 d. balanso duomenys yra neteisingi, tačiau atsakovės vadovas nepaaiškino duomenų neatitikimo priežasčių. Palyginus įmonės 2016 m. liepos 31 d. balansą su jos 2015 m. gruodžio 31 d. balansu (b. l. 82), darytina prielaida, kad atsakovės ilgalaikį turtą turėtų sudaryti materialusis turtas – transporto priemonės, tačiau iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovė neturi transporto priemonių. VĮ Registrų centro duomenys patvirtina, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto. Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė neturi jokio ilgalaikio turto.

10Kaip minėta, didžiąją dalį atsakovės trumpalaikio turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 26 093 Eur. Iš 2016 m. rugpjūčio 22 d. pažymos (b. l. 75–76) nustačius, kad gautinas sumas sudaro iš Danijos Karalystėje esančios bendrovės A/S Flex Logistics gautina 26 093,12 Eur suma, atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti duomenis apie veiksmus, kurių yra ėmęsis, kad atgautų skolą iš minėtos bendrovės, nurodyti, kokios yra skolos atgavimo perspektyvos. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015). Atsakovės vadovas nurodė, kad 26 093,12 Eur sumos atgavimo perspektyvos bus svarstytinos po civilinių bylų išsprendimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme ir Vilniaus miesto apylinkės teisme. Taip pat jis teigė, kad abipusiu susitarimu 26 093,12 Eur iš A/S Flex Logistics išmokėjimas yra laikinai pristabdytas, kol vyksta teisminiai ginčai, kad AB DNB bankas, rezervavęs įmonės sąskaitose esančias lėšas, negalėtų įšaldyti minėtų lėšų ir taip neteisėtai pelnytis įmonės sąskaita. Teismo vertinimu, atsakovės vadovas pats sau prieštarauja, iš pradžių teigdamas, kad skolos atgavimo perspektyvos bus svarstomos po civilinių bylų išsprendimo, o vėliau nurodydamas, kad atsakovės įmonė ir A/S Flex Logistics yra susitarusios dėl skolos mokėjimo atidėjimo. Pažymėtina, kad atsakovės vadovas nepateikė įrodymų pagrįsti teiginiams apie susitarimo su A/S Flex Logistics sudarymą, todėl nėra pagrindo spręsti apie tokio susitarimo egzistavimą. Atsakovei nepateikus įrodymų apie 26 093,12 Eur sumos gavimo iš A/S Flex Logistics galimybes, šio turto negalima priskirti prie realaus atsakovės įmonės turto.

11Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė neturi realaus turto (ilgalaikio ir trumpalaikio), iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai.

12Vertinant pradelstų atsakovės įsipareigojimų apimtį, pažymėtina, kad net kelis kartus ragintas atsakovės vadovas nepateikė teismui vieno atsakovės įmonės kreditorių sąrašo, kuriame būtų nurodyti visi įmonės kreditoriai, jų adresai, įsipareigojimų sumos, atsiskaitymo terminai. Dėl to teismas atsakovės kreditorius ir įsipareigojimų jiems sumas nustato iš kelių atsakovės vadovo pateiktų dokumentų turinio ir 2016 m. liepos 31 d. įmonės balanso duomenų. Pagal minėtą balansą atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 91 597 Eur sumą. Atsakovės vadovo pateikto įmonės kreditorių sąrašo (b. l. 75–76) duomenimis, įsipareigojimai kreditoriams (visi įsipareigojimai pradelsti) sudaro 21 257,32 Eur sumą (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 2 657,48 Eur, „EPASS24“ – 57,65 Eur, „Euro Parking Collection and Tiemann“ – 36,89 Eur, AS „Fjellingen“ – 148,98 Eur, UAB „Tele2“ – 1 891,63 Eur, „DKV Euro Service Baltikum“ – 10 219,8 Eur, K. K. – 4 957,04 Eur, S. K. – 1 287,85 Eur). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimu iš UAB „Valhalla inter“ ir K. K. AB DNB bankui solidariai yra priteista 2 060,61 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 697,45 Eur palūkanų, 164,19 Eur delspinigių ir 17 848,04 Eur nuostolių už negrąžintą turtą, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (20 770,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugsėjo 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2016 m. gegužės 30 d., Vilniaus apygardos teismui atmetus UAB „Valhalla inter“ ir K. K. apeliacinius skundus. Aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartis yra apskųsta kasacine tvarka, nesudaro pagrindo laikyti, kad atsakovė nėra skolinga AB DNB bankui nurodytos 20 770,29 Eur sumos. Taip pat atsakovės vadovas yra nurodęs, kad įmonė skolinga 124,43 Eur sumą UAB „Adampolis“, 1 476,86 Eur – D. P., 509,75 Eur – T. A., 330,07 Eur – L. K. (b. l. 72–74). Atsakovės vadovas nurodė, kad atsakovė yra sumokėjusi 526,72 Eur skolą UAB DK „PZU Lietuva“ (b. l. 133), o UAB „ARRO“ 17 212,25 Eur sumos atsakovė faktiškai nėra skolinga, nes UAB „ARRO atsakovei nesuteikė paslaugų (b. l. 142). Atsakovei nepateikus pastarąsias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, teismas neturi pagrindo spręsti apie 17 212,25 Eur skolos UAB „ARRO“ nebuvimą, tuo labiau, kad ši suma įtraukta į įmonės balansą. Pažymėtina, kad Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pranešė teismui, jog pagal 2016 m. rugpjūčio 22 d. mokesčių apskaitoje turimus duomenis, atsakovė valstybės ir/ar savivaldybės biudžetams, pinigų fondams skolinga 5 039,43 Eur. Įvertinus nurodytas aplinkybes, spręstina, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažesnę nei 66 720,4 Eur sumą. Atsakovės vadovas yra nurodęs, kad įmonė S. K. yra skolinga 1 759 Eur darbo užmokesčio, 377,29 Eur dienpinigių, K. K. – 26 514 Eur sumą, kuri buvo suteikta įmonei kaip beprocentė paskola. Atsakovės vadovas teigia, kad šių sumų grąžinimo terminas nėra nustatytas, todėl teismas jų neįtraukia į atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams bendrą sumą.

13Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė neturi realaus turto, o jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažesnę nei 66 720,4 Eur sumą.

14Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, nevykdo realios veiklos, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Valhalla Inter“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti UAB „Valhalla Inter“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

15Atsakovės vadovas yra nurodęs, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal UAB „Valhalla inter“ ieškinį AB DNB bankui, kuriuo UAB „Valhalla inter“ prašo pripažinti neteisėtu lizingo sutarties nutraukimą, iš AB DNB banko priteisti 13 000 Eur skolą, 589,18 Eur palūkanų, 5 proc. metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, taip pat, kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus nagrinėjamas UAB „Valhalla inter“ kasacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutarties. Teismo vertinimu, atsakovės vadovo nurodytos aplinkybės apie nagrinėjamas civilines bylas nesudaro pagrindo kitaip vertinti įmonės mokumo, kadangi, net atsakovei iš AB DNB banko priteisus jos reikalaujamą sumą ir atitinkamai 20 770,29 Eur suma sumažinus jos pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sumą (byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti tokią prielaidą), UAB „Valhalla Inter“ skolų ir turto vertės santykis vis tiek atitiktų Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl išliktų pagrindas iškelti jai bankroto bylą.

16Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė Marija Bartaševičiūtė, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

17Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

18iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Valhalla Inter“, įmonės kodas 302643546, esančiai Varėnos r. sav., Tolkūnų k., Mokyklos g. 12.

19Įmonės bankroto administratore paskirti Mariją Bartaševičiūtę (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA406).

20Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir bankroto administratorei.

23Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

24Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

26Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

27Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 3. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Kauno apygardos teisme gautas atsakovės UAB... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Iš atsakovės vadovo teismui pateikto 2016 m. liepos 31 d. įmonės balanso... 10. Kaip minėta, didžiąją dalį atsakovės trumpalaikio turto sudaro per... 11. Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė neturi realaus... 12. Vertinant pradelstų atsakovės įsipareigojimų apimtį, pažymėtina, kad net... 13. Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad atsakovė neturi realaus... 14. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 15. Atsakovės vadovas yra nurodęs, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra... 16. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė... 17. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 18. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Valhalla Inter“,... 19. Įmonės bankroto administratore paskirti Mariją Bartaševičiūtę (įmonių... 20. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 21. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 23. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 25. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 26. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 27. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...