Byla 1-16-531/2019
Dėl ko nepagrįstai iš bendrovės kasos nurašė 30536,74 Eur;

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2sekretoriaujant Audronai Jasiukėnienei,

3dalyvaujant prokurorui Aidui Amparavičiui,

4kaltinamiesiems S. S. ir G. S.,

5kaltinamųjų gynėjams adv. Sauliui Kučiui ir adv. padėjėjui Vitaliui Venckui,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

7S. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. vieta (duomenys neskelbtini), teistas 2014-05-06 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., 300 str. 1 d., 220 str. 1 d. - 76 MGL (2862,16 Eur) dydžio bauda, teistumas neišnykęs,

8kaltinamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje; 222 straipsnio 1 dalyje; 24 straipsnio 6 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų padarymu;

9G. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, turinti aukštąjį išsilavinimą, nedirbanti, turinti (duomenys neskelbtini) proc. nedarbingumą, gyv. vieta (duomenys neskelbtini), deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje; 220 straipsnio 1 dalyje (2 veikos) numatytų nusikaltimų padarymu;

10Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11S. S., būdamas (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini)) direktoriumi, priimdamas sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuodamas juridinio asmens veiklą, veikdamas įmonės vardu, pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį, būdamas atsakingu už (duomenys neskelbtini) apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą bei buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų tinkamą pateikimą apskaitą tvarkančiai bendrovei (duomenys neskelbtini), kuri tvarkė bendrovės (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą pagal (duomenys neskelbtini) pasirašytą buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini),

12laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki 2016 m. balandžio 20 d., bendrovės veiklos teritorijoje (duomenys neskelbtini), siekdamas bendrovės naudai išvengti mokėti mokesčius, klastodamas bendrovės apskaitos dokumentus ir surašydamas juose žinomai neteisingus duomenis apie neįvykusias ūkines operacijas ir pateikdamas juos (duomenys neskelbtini) buhalterei, nežinančiai apie jo daromas nusikalstamas veikas, kuri šiuos dokumentus įtraukė į (duomenys neskelbtini) apskaitą, taip tyčia, per apskaitą tvarkiusią bendrovės (duomenys neskelbtini) buhalterę, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą bendrovės (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, o būtent:

13pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574

14?

156 straipsnio „ Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 dalį, kur nurodyta, jog „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, reikalavimus;

16?

1712 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“ reikalavimus;

181) nes 2016 m. į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) pardavė tarpininkavimo paslaugas už 294,27 Eur (51,07 Eur PVM) sumą;

19?

2013 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys“ reikalavimus,

211) nes į apskaitą (kasą, skolos tiekėjams) pateikė buhalterei įtraukti dokumentus - kasos išlaidų orderius - (duomenys neskelbtini), kuriuose užfiksuota tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų išmokėjimą (duomenys neskelbtini) 30536,74 Eur sumai, dėl ko nepagrįstai iš bendrovės kasos nurašė 30536,74 Eur;

222) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė dokumentų - 2015 m. lapkričio - gruodžio bei 2016 sausio mėn. sąskaitų faktūrų, kuriose užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini) už bendrą 36000 Eur sumą, nors realiai (duomenys neskelbtini) jokių transporto paslaugų bendrovei (duomenys neskelbtini) nepardavė, pinigai, pagal sąskaitas faktūras išmokėti nebuvo, o savo parašais patvirtino šias tariamas ūkines operacijas, taip suklastodamas tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus - PVM sąskaitas faktūras bei pinigų priėmimo kvitus;

233) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė dokumentų - 2015m. rugpjūčio, 2016 kovo mėn. PVM sąskaitų faktūrų, kuriose užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini) už bendrą 53136,45 Eur (iš jų 9222,02 Eur PVM) sumą, nors realiai (duomenys neskelbtini) jokių transporto paslaugų bendrovei (duomenys neskelbtini) nepardavė, pinigai pagal PVM sąskaitas faktūras išmokėti nebuvo, o savo parašais patvirtino šias tariamas ūkines operacijas, suklastodamas tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus - PVM sąskaitas faktūras bei pinigų priėmimo kvitus;

24?

2519 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, „kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo būti saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“,

261) nes neišsaugojo ir tyrimui nepateikė bendrovės (duomenys neskelbtini) gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrų, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos dokumentų, atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščių (sandėlio apskaitos registrų), atsargų nurašymo aktų ir turto inventorizacijos dokumentų.

27Dėl nustatytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti (duomenys neskelbtini) 2015 - 2016 metų turto, įsipareigojimų dydžio bei jų struktūros.

28G. S., būdama (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini)) direktore, priimdama sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuodama juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, pagal LR Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį, būdama atsakinga už (duomenys neskelbtini) apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą bei buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų tinkamą pateikimą apskaitą tvarkančiai bendrovei (duomenys neskelbtini), kuri tvarkė bendrovės (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, pagal (duomenys neskelbtini) pasirašytą buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 20 dienos iki 2016 m. gruodžio 31 dienos, bendrovės veiklos teritorijoje (duomenys neskelbtini), o po to dirbdama vadybininke, veikdama bendrai kartu su savo sutuoktiniu S. S., kuris nuo 2016-04-20 dirbo (duomenys neskelbtini) vadybininku, siekdama sumažinti mokėtinus mokesčius, klastodama apskaitos dokumentus, o S. S. laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 6 dienos iki lapkričio 28 dienos, suklastojus dalį apskaitos dokumentų, surašant juose žinomai neteisingus duomenis apie neįvykusias ūkines operacijas, ir pateikdama juos (duomenys neskelbtini) buhalterei, nežinančiai apie daromas nusikalstamas veikas, kuri šiuos dokumentus įtraukė į (duomenys neskelbtini) apskaitą, taip tyčia, G. S., S. S. padedant, per apskaitą tvarkiusią bendrovę (duomenys neskelbtini) apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą bendrovės (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą, o būtent:

29pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574

30?

314 straipsnio reikalavimus „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“;

321) nes tyrimui nepateikti PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos su dokumentais, atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščiai, atsargų nurašymo aktai, turto inventorizacijos dokumentai, (duomenys neskelbtini) buhalterinės apskaitos registruose pakeisti, ištrinti ir perrašyti finansiniai duomenys, kurie nepagrįsti dokumentais - buhalterinėmis pažymomis;

33?

346 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 dalį, kur nurodyta, jog „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ reikalavimus;

35?

3612 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“ reikalavimus;

371) nes bendrovė 2016 m. spalio – lapkričio mėn. į apskaitą įtraukė ūkines operacijas - grūdų pirkimą iš fizinių asmenų už bendrą 11839,57 Eur sumą (2054,80Eur PVM), kurios nebuvo pagrįstos apskaitos dokumentais - PVM sąskaitomis faktūromis;

382) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) atliko transporto paslaugas už 563,37 Eur sumą (98,12 Eur PVM);

393) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė septynių PVM sąskaitų faktūrų - (duomenys neskelbtini), pagal kurias pirko pupas iš (duomenys neskelbtini) už bendrą 46681,91 Eur sumą (8101,82 Eur PVM);

404) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) pardavė kviečius už 17944,78 Eur sumą (3114,38 Eur PVM);

415) nes bendrovė į apskaitą įtraukė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią bendrovė pardavė grūdus (duomenys neskelbtini) už 6582,32 Eur sumą (1142,39 Eur PVM), tačiau į apskaitą vietoje 5439,93 Eur įtraukė 4297,54 Eur pajamų ir 1142,39 Eur pardavimo PVM;

42?

4313 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys“ reikalavimus,

441) nes į bendrovės apskaitą įtraukė tariamus grūdinės produkcijos pirkimus iš tyrimo metu nenustatytų asmenų, o (duomenys neskelbtini) direktoriui K. L., surašius 2016 m. spalio - lapkričio mėn. PVM sąskaitas - faktūras: (duomenys neskelbtini), kurių (duomenys neskelbtini) nedeklaravo, (duomenys neskelbtini) apskaitoje užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis, t.y. 970163 t. kviečių įsigijimo iš (duomenys neskelbtini) už 139248,31 Eur (24167,06 Eur PVM), nors realiai (duomenys neskelbtini) jokios grūdinės produkcijos nepardavė, pinigai pagal išrašytas PVM sąskaitas - faktūras bendrovei (duomenys neskelbtini) išmokėti nebuvo,

452) G. S. suklastojus tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus – kasos išlaidų orderius:

46(duomenys neskelbtini), apie pinigų išmokėjimą iš bendrovės kasos,

473) o S. S. suklastojus (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvitus: (duomenys neskelbtini), kuriuose jis savo parašu patvirtino apie pinigų sumokėjimą K. L. ir pateikė juos G. S., kuri pateikė buhalterei įtraukti į apskaitą,

48taip G. S. ir S. S. bendrais veiksmais į bendrovės buhalterinę apskaitą - atsargų (sąskaita (duomenys neskelbtini)), gautino PVM (sąskaita (duomenys neskelbtini)) apskaitos registrą bei dalį sąskaitų skolų tiekėjams (sąskaita (duomenys neskelbtini)) apskaitos registrą, įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie grūdinės produkcijos įsigijimą iš (duomenys neskelbtini), kurių bendrovė nepirko, atsiskaitymui su (duomenys neskelbtini) panaudojus pagal kasos pajamų kvitus už 133719,48 Eur sumą, kurių bendrovė (duomenys neskelbtini) nemokėjo.

49Dėl nustatytų pažeidimų iš dalies negalima buvo nustatyti (duomenys neskelbtini) 2016 metų turto, įsipareigojimų dydžio bei jų struktūros.

50Taip pat G. S. būdama (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini)) direktore, priimdama sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuodama juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų tinkamą surašymą ir jų pateikimą apskaitą tvarkančiai bendrovei (duomenys neskelbtini), kuri tvarkė bendrovės (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą pagal (duomenys neskelbtini) pasirašytą buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), pagal Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 28 str., būdama atsakinga už (duomenys neskelbtini) teisingą finansinių atskaitomybių ir deklaracijų sudarymą už apskaitos organizavimą ir deklaracijų pateikimą, pažeisdama:

512002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751

52?

5364 str. 1 d. „pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą. Turima PVM sąskaita faktūra turi atitikti visus šio įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus“ reikalavimus;

54?

5514 str. 1 d. „prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra“ reikalavimus;

56?

5758 str. 1 d. „PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui arba avansui įforminti“;

582001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675

59?

604 str. 1 d. „ Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra viso Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“;

61?

6217 str. 1 d. „leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu Įstatymas nenustato ko kita“;

63?

6411 str. 4 d. „išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais“;

65laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 14 d. (duomenys neskelbtini), apskaitą tvarkančios bendrovės veiklos teritorijoje, tyčia siekdama bendrovės naudai išvengti mokėtinų mokesčių valstybei – 11314 Eur pridėtinės vertės mokesčio ir 24073 Eur pelno mokesčio sumokėjimo, šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas ir apskaičiuotą pelną (duomenys neskelbtini) buhalterė, nežinanti apie daromas nusikalstamas veikas, pateikė, prisijungusi prie elektroninės deklaravimo sistemos, valstybės įgaliotai institucijai - VMI:

661) 2016 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys neskelbtini), neįtraukė sandorio su (duomenys neskelbtini) dėl transporto paslaugų pirkimo, pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) bei nedeklaravo 98 Eur pirkimo PVM, ir taip nesumažino mokėtino PVM mokesčio;

672) 2016 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys neskelbtini), neįtraukė sandorių su (duomenys neskelbtini), dėl tarpininkavimo paslaugų pardavimo už bendrą 46681,91 Eur sumą (8102 Eur PVM), pagal PVM sąskaitas faktūras - (duomenys neskelbtini) bei nedeklaravo 8102 Eur pardavimo PVM ir taip 2016 m. gruodžio mėn. 8102 Eur sumažino mokėtiną į biudžetą PVM;

683) 2016 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys neskelbtini), neįtraukė sandorių su (duomenys neskelbtini), dėl kviečių pardavimo už 17944,78 Eur sumą (3114 Eur PVM), pagal PVM sąskaitą faktūrą - (duomenys neskelbtini), bei nedeklaravo 3114 Eur pardavimo PVM ir taip 2016 m. gruodžio mėn. 3114 Eur sumažino mokėtiną į biudžetą PVM;

694) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 metus, pateiktoje (duomenys neskelbtini), deklaravo 1330748 Eur pajamų, kai turėjo deklaruoti 1292036 Eur ir grąžintiną 3746 Eur pelno mokestį, kai turėjo deklaruoti 131130 Eur apmokestinamąjį pelną ir sumokėti 15924 Eur pelno mokesčio;

705) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2016 metus, pateiktoje (duomenys neskelbtini), deklaravo 2662192 Eur pajamų, 2628212 Eur sąnaudų ir 33980 Eur apmokestinamąjį pelną ir grąžintiną 5097 Eur pelno mokestį, kai tyrimo metu buvo nustatytos neapskaitytos sąnaudos ir pajamos, todėl neteisingai deklaravo ir nesumokėjo 8149 Eur pelno mokesčio;

71tokiu būdu šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas pateikė (duomenys neskelbtini) VMI - (duomenys neskelbtini) ir bendrovės (duomenys neskelbtini) naudai išvengė 11314 Eur PVM ir 24073 Eur pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą – viso mokesčių už 35387 Eur sumą.

72Be to, laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 6 d. iki 2016 m. gruodžio 14 d. (duomenys neskelbtini), apskaitą tvarkančios bendrovės veikslo teritorijoje, per buhalterinę apskaitą tvarkančią (duomenys neskelbtini) buhalterę, nežinančią apie daromas nusikalstamas veikas, apgaulingai tvarkant apskaitą ir pateikiant suklastotus dokumentus, tyčia, siekdama bendrovės (duomenys neskelbtini) naudai išvengti 24167,06 Eur PVM mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą, į bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukus suklastotus dokumentus, šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos, (duomenys neskelbtini) buhalterė pateikė valstybės įgaliotai institucijai - VMI:

732016 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys neskelbtini), deklaravus sandorius su (duomenys neskelbtini) dėl grūdinės produkcijos pirkimo už bendrą 139248,31 Eur (24 167,06 Eur PVM), pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras: (duomenys neskelbtini) dėl kviečių pirkimo ir šiuos neteisingus duomenis bei pirkimo PVM pateikė (duomenys neskelbtini) VMI - (duomenys neskelbtini), taip tokiu būdu išvengė 24167,06 Eur PVM sumokėjimo į valstybės biudžetą.

74S. S. taip pat pareikštas kaltinimas tuo, kad jis, būdamas (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini), registruota (duomenys neskelbtini)) direktoriumi ir turėdamas savo žinioje bendrovės turtą, vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą, priimdamas sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuodamas juridinio asmens veiklą, taip pat atlikdamas ir bendrovės kasininko funkcijas, laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 13 dienos iki gruodžio 22 dienos, (duomenys neskelbtini), bendrovės veiklos teritorijoje, pagal jo surašytus (duomenys neskelbtini) kasos išlaidų orderius - (duomenys neskelbtini) už bendrą 30536,74 Eur sumą, nesumokėdamas pinigų (duomenys neskelbtini) įgaliotam atstovui, šių kasos išlaidų orderių nepagrindė apskaitos dokumentais – pinigų priėmimo kvitais arba kasos pajamų orderiais, kurie patvirtintų, jog (duomenys neskelbtini) pinigus pagal surašytus dokumentus gavo, taip surašius tik šiuos dokumentus, kuriuose užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamą pinigų sumokėjimą (duomenys neskelbtini) iš bendrovės (duomenys neskelbtini) kasos, taip tyčia, neturėdamas teisinio pagrindo, pasisavino jo žinioje buvusį svetimą (duomenys neskelbtini) priklausantį didelės vertės turtą - pinigus – 30536,74 Eur.

75Nors kaltinamieji savo kaltę neigia, pareikštus kaltinimus G. S. ir S. S. dėl apgaulingos apskaitos organizavimo, taip pat G. S. – dėl neteisingų duomenų pateikimo, patvirtina liudytojų parodymai, specialistų išvados ir kiti įrodymai, užfiksuoti bylos dokumentuose.

76Byloje išnagrinėti įrodymai, susiję su visais kaltinamiesiems pareikštais kaltinimais;

77Kaltinamasis S. S. teismo posėdyje paaiškino, jog kaltės dėl jam pareikštų kaltinimų nepripažįsta. Nesutinka su specialisto išvada. Nurodė, jog jis buvo (duomenys neskelbtini) direktoriumi. O kai jį nuteisė, direktoriaus pareigų atsisakė. Tada direktore tapo jo sutuoktinė G. S., o jis - komercijos direktoriumi. Į jo pareigas įėjo prižiūrėti sandorius, buvo atsakingas už pirkimus – pardavimus. Žmona žinojo apie visus sandorius, ji visur važiuodavo, bendraudavo su ūkininkais. Vadybininku buvo J. R.. Bendrovės metinė apyvarta buvo apie 2,5 - 3 milijonai eurų. Veždavo per dieną 10 - 15 mašinų. Bendrovės būstinė yra (duomenys neskelbtini). Ten registruota įmonė, tvarkanti apskaitą, taip numatyta sutartyje. Jie toje būstinėje nebūdavo, nes turėjo ofisą namuose (duomenys neskelbtini). Čia buvo kompiuteris, kuriuo ruošdavo ir atsispausdindavo dokumentus. Čia buvo juodraščiai, buvo daug krovinio važtaraščių. Tie 4 kasos išlaidų orderiai - tai ne dokumentai, tiksliau - negaliojantys dokumentai. Jie buvo išrašyti, bet į apskaitą jie negalėjo būti įtraukti, nes buvo suklysta. Dokumentai buvo išrašyti, išmesti ir užmiršti. Realiai pinigų - 30 tūkstančių eurų nebuvo, jie liko bendrovės kasoje, jų iš niekur jis nepaėmė, jų nebuvo išimta iš banko ir iš kasos. (duomenys neskelbtini) disponavo grynais pinigais, kuriuos išimdavo banke su kortele. Jam iš savo įmonės vogti pinigus yra nelogiška.

78Su (duomenys neskelbtini) siejo verslo santykiai. Buvo sandorių gal už 200 tūkstančių eurų. Galimai tuo atveju buvo sutarta, kad iš jų bus perkami grūdai, gal buvo paruošti dokumentai. Greičiausiai buvo nesutarta dėl kainos ir sandoriai anuliuoti. Įprastai išsirašomos sąskaitos - faktūros, kasos pajamų orderiai, bet šiuo atveju buvo išrašyti kasos pajamų orderiai, bet jie nepasirašyti abiejų pusių, todėl yra negaliojantys. Kai namie darė kratą, šiukšlių dėžėje rado ir surinko dokumentus, kuriuose buvo klaidinga informacija. Ten buvo ir tie 4 kasos pajamų orderiai, kurie atsidūrė pas tyrėjus. Ar jie buvo pateikti apskaitą tvarkančiai įmonei, nepamena.

79Sandoriai su (duomenys neskelbtini) yra įvykę. K. L. juos susirado pagal skelbimus, nes (duomenys neskelbtini) skelbdavo, kad superka grūdus. Su K. L. bendravo jis pats. Turėjo sudarę sutartis su 9 elevatoriais. (duomenys neskelbtini) iš L. pirko grūdus, (duomenys neskelbtini) išrašė sąskaitas, o jis sumokėjo K. L. grynus pinigus. K. L. net sutartyje nurodė, kad atsiskaitymas tik grynais pinigais. Jie turėjo išankstines sutartis su (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), kurioms pristatydavo grūdus. (duomenys neskelbtini) reikėjo grūdų, nes tais metais turėjo pristatyti apie 10 tūkstančių tonų. Jie tikrai pirko tuos grūdus, dokumentai nesuklastoti. Sandoriai vyko, vyko vežimai ir pirkimai. Sandėlius nuomojo iš ūkininko P., grūdus atvežė (duomenys neskelbtini) transportas. Jie rašė krovinio važtaraščius, kurie yra byloje. Tuos grūdus buvo nupirkę ir sandėliavo (duomenys neskelbtini). Krovinio važtaraščiai, kurie yra byloje, siuntėjas (duomenys neskelbtini) nurodė, kad siuntėjas (duomenys neskelbtini) ir gavėjas (duomenys neskelbtini). Už (duomenys neskelbtini) direktorių, jeigu jis ko nepateikė, jis nėra atsakingas. K. L. atveža 3 - 4 mašinas į sandėlį (duomenys neskelbtini), pas R. P., pasveria, išrašoma sąskaita - faktūra, krovinio važtaraščiai, priėmimo aktai. Susitikus su L., išrašo kasos pajamų orderius, dokumentus, važiuoja į banką, išima pinigus. Jie su kasos pajamų orderiu paduodami L.. Ar jis tuos kasos pajamų orderius pateikė mokesčių inspekcijai, pasakyti negali.

80Sandoriai buvo realūs, jie užfiksuoti apskaitoje. (duomenys neskelbtini) pardavė ne vien (duomenys neskelbtini), bet ir kitoms įmonėms. Mano, kad pateikė tvarkingus dokumentus, neslėpė mokesčių. Kad nepateikė kokios vienos sąskaitos, tikrai nenorėdamas taip padarė. Visur būna techninių klaidų, bet yra 5 metų laikotarpis tam ištaisyti. Per dvejus metus jie kažką pataisė, bandė buhalteriją taisyti, bet neatitiko diskeliuose kažkas. Kai prasidėjo bankroto procedūra, jau nebegalima taisyti. Įmonė veikė pelningai, turėjo daug sutarčių, didelis kiekis buvo vežtas į (duomenys neskelbtini). Jie liko skolingi 420 tūkstančių Eur, to pasekoje prasidėjo bankrotas. Nebegalėjo atsiskaityti su ūkininkais, su įmonėmis, nebeužteko pinigų apyvartai.

81(duomenys neskelbtini) su (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) sandorių neturėjo. Byloje matė sąskaitas - faktūras. Galėjo būti, kad sumaišė ir nežiūrėdamas pasirašė, pasitikėdamas buhalterine įmone. Neskaitė dokumentų ir pasirašydavo, ką buhalterija duodavo. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nieko nevežė. 89 tūkstančiai Eur - netikri pinigai. Tokių pinigų nemokėjo nei vienai, nei kitai. Nepripažįsta, kad (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), mokėjo grynais. Grynais pinigais atsiskaitydavo gal apie 30 procentų nuo apyvartos. Ūkininkai visi nori grynųjų pinigų, o didelės įmonės grynųjų pinigų neduoda.

82Buvo labai dideli vežimai, dideli pardavimai, atvažiuodavo, iškraudavo, veždavo į (duomenys neskelbtini). Būdavo per dieną net 20 mašinų. Žurnalo nevesdavo, sandėlio apskaitos registro nevesdavo, gal tai ir buvo klaida.

83Kaltinamoji G. S. paaiškino, jog kaltės dėl jai pareikštų kaltinimų nepripažįsta. Ji niekam nėra nurodžiusi neįtraukti į apskaitą sąskaitų. Deklaracijas pildė (duomenys neskelbtini). Buhalterijos apskaitą vykdančiai bendrovei buvo pateikti visi dokumentai, taip pat ir krovinio važtaraščiai. Galimai buvo padaryta klaidų vedant apskaitą, tačiau ir specialistė, teikdama išvadą, galėjo suklysti. Specialisto išvada neteisinga, nes ji buvo įtraukusi ne visas sąskaitas, o patikslinti jų neleido. Bendrovę tikrino mokesčių inspekcija, FNTT. Buvo paimti visi dokumentai, buhalterija nespėjo visko suvesti, todėl negalėjo nieko ištaisyti. Kai kuriuos jos paaiškinimus tyrėja ne taip užrašė. Kasos pajamų orderių neklastojo, nes L. parašai yra tikri. Pinigus (duomenys neskelbtini) iš (duomenys neskelbtini) mokėjo S. S.. Bendrovė turėjo (duomenys neskelbtini) bankų korteles, grynuosius pinigus imdavo iš banko ir atsiskaitydavo su ūkininkais. Bankų kortelės buvo paimtos S. S. vardu, pas jį jos ir buvo. Jis nuimdavo pinigus iš banko, išsirašydavo kasos pajamų orderius. Būdavo, kad pinigų lieka, tada jie laikomi pas save, nes reikėjo ir kuro užsipilti, ir sumokėti už transportą, kai kam reikėdavo grynais pinigais ir atlyginimą sumokėti. Su grūdų tiekėjais buvo sudarytos sutartys, superkami dideli kiekiai žemės ūkio produkcijos, kuri buvo vežama į sandėlius, o po to – į (duomenys neskelbtini). Visa tai atsispindi dokumentuose, kurių ji neturi. Kadangi ji ne visada galėjo vykdyti direktorės pareigas, įgaliodavo savo sutuoktinį S. S. ar kitus darbuotojus spręsti klausimus, susijusius su bendrovės veikla.

84Liudytoja A. G., parodė, jog yra (duomenys neskelbtini) bankroto administratorė. Šiai bendrovei bankroto byla buvo iškelta (duomenys neskelbtini). Dokumentus už 2016 m. ir 2015 m. dalį gavo iš FNTT. Iš direktorės G. S. gavo 2014, 2017 ir 2018 metų dokumentus, bet tik dalį. Kreditorinių įsiskolinimų suma yra apie 600 tūkstančių Eur, kreditorių - apie 16. Šiuo metu yra tik bankroto procedūros pradžia.

85Dokumentai buvo perduodami dalimis. Vyksta dar vienas FNTT tyrimas, mokesčių inspekcija irgi vykdo (duomenys neskelbtini) patikrinimą. Yra perduotas nekilnojamas turtas - gamybinis pastatas. Bendrovės būstinė registruota (duomenys neskelbtini). Buvo ten nuvykusi, bet nieko nerado, nes ten yra buhalterinių paslaugų įmonė (duomenys neskelbtini).

86Liudytoja D. B. (buv. D.) parodė, jog dirbant (duomenys neskelbtini), apie dvejus metus vedė kaltinamiesiems priklausančios įmonės, su kuria buvo sudaryta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis, apskaitą ir tvarkė buhalteriją. Įmonės dokumentus pateikdavo S. ir G., dar vadybininkas J. ir V. P., o ji suvesdavo į programą. Dėl jos ir kitų darbuotojų darbo kokybės, (duomenys neskelbtini) pretenzijų nebuvo pareiškusi. Apskaitai tvarkyti buvo pateikiami tik buhalteriniai dokumentai - PVM sąskaitos - faktūros, bankiniai išrašai, kasos orderiai, važtaraščiai, sutartys. Dokumentus pateikdavo iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 dienos, kurią dieną per tą laikotarpį, nesvarbu. Bankinius išrašus galima buvo pateikti vėliau, svarbiausia būdavo pirkimų – pardavimų sąskaitos, atsirasdavo kartais pasimetusių sąskaitų, tekdavo tikslinti deklaracijas. Ne visos įmonės ir jiems laiku pateikdavo sąskaitas. Yra įmonių, kurios sąskaitas persiunčia daug vėliau. Deklaracijas teikdavo (duomenys neskelbtini), o duomenys jose buvo iš gautų dokumentų. Grynųjų pinigų netvarkė, prie bankinių pavedimų neprieidavo, jokių mokėjimų nedarė. (duomenys neskelbtini) dėl deklaracijų, pelno ir PVM teikimo būdavo padaryti įgaliojimai, įmonės padarydavo tuos įgaliojimus R. G. vardu, o išsiųsti galėdavo bet kuris darbuotojas. Kol nebuvo teisminių procesų, kol nebuvo užblokuotos sąskaitos, (duomenys neskelbtini) dokumentų buvo labai daug, bet paskui mažėjo, per mėnesį būdavo apie 2 sąskaitas. Kai buvo paimti dokumentai ir kompiuteriai, sutriko apskaitos vedimas.

87Liudytojas Z. K., parodė, jog su S. S. ir jo žmona yra susijęs verslo reikalais. Jis užsiima prekyba žemės ūkio produkcija, yra (duomenys neskelbtini) vadovas. Su S. vadovaujama bendrove vyko prekyba, buvo prekiaujama grūdais. Su (duomenys neskelbtini) sutarčių nesudarinėdavo, o išsirašydavome sąskaitas – faktūras, kasos orderius. Atsiskaitymai vykdavo ir grynais, ir pavedimais. Pagal tuos keturis orderius (duomenys neskelbtini) pinigų - 30536 Eur nebuvo gavusi, tokia suma bendrovės apskaitoje nebuvo įtraukta. Su (duomenys neskelbtini) būdavo tarpusavio skolų. 2016 metais galėjo būti ir 76 tūkstančiai. 2015 m. 11 - 12 mėn. S. S. jokių pinigų nemokėjo. Nežino, iš kur atsirado tokie dokumentai, tačiau jie (orderiai) nėra pilnai užpildyti. Pagal juos jokių sandorių nebuvo, atsiskaitymai nevyko. Į (duomenys neskelbtini) apskaitą jie nėra įtraukti. Su S. apie juos nekalbėjo. Bendrovės buhalterinis patikrinimas buvo 2015 metais. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus tvirtina.

88Apklausta teismo posėdyje specialistė R. P. parodė, jog yra FNTT (duomenys neskelbtini). Ji atliko (duomenys neskelbtini) ūkinės – finansinės veiklos analizę. Atsakymus į visus užduotus klausimus parašė pagal pateiktą medžiagą ir pateiktus (duomenys neskelbtini) dokumentus nuo 2015 m. birželio iki 2016 m. pabaigos. (duomenys neskelbtini) užsiėmė grūdinių kultūrų ir mineralinių trąšų prekyba, pati negamino. (duomenys neskelbtini), kuriai vadovavo direktorė R. G., tvarkė (duomenys neskelbtini) apskaitą, tačiau labai nekokybiškai. Buvo atliktos kratos, išimti apskaitos registrai, po kiek laiko vėl atlikta krata, registrai jau buvo visiškai kitokie. Teikti elektronines deklaracijas už (duomenys neskelbtini) buvo įgaliota R. G.. Apskaitos registrai tvarkomi elektroniniu būdu. Ant registrų parašų nėra. Kas pildydavo grynųjų pinigų apskaitą, neaišku. Ant išrašytų kasos orderių buvo įmonės vadovo parašai. Sąskaitos – faktūros neįtrauktos į deklaracijas. Tyrimui buvo pateikti ir kitų bendrovių dokumentai, su kuriais (duomenys neskelbtini) turėjo sandorius. Buvo atliekamas tyrimas dėl (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Duomenys buvo naudojami tiriant (duomenys neskelbtini) veiklą. Tose įmonėse buvo atlikti priešpriešiniai patikrinimai. FNTT užklausė tų įmonių, buvo paprašyta medžiaga, tai yra sandorių dokumentai. Krovinio gabenimo važtaraščiai iš (duomenys neskelbtini) buvo pateikti po išvados surašymo, todėl įrašė, kad jų nėra. Ten parašyta siuntėjas, tiekėjas ir gavėjas - (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) rekvizitų čia visai nėra. Parašas yra, bet pavardė nenurodyta. Krovinių važtaraščiai gauti iš kitų įmonių buvo tvarkingi, nurodyta iš kur veža, kur veža, o čia – tik (duomenys neskelbtini).

89Pagal buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str., už apskaitos organizavimą ir už apskaitos dokumentų ir registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Už apskaitos dokumento surašymą laiku ir teisingai, esančių dokumentų tikrumą, operacijų teisėtumą, atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, išsamios, ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiam buhalteriui arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei. Vadovas atsakingas už teisingų dokumentų pateikimą. Jeigu tvarko įmonė, tai ką jie gauna, tai jie ir įtraukia į apskaitą. Po to dokumentai turi grįžti į bendrovę. Pagal įstatymus registrai ir dokumentai turi būti saugomi 10 metų. Kol įmonei apskaitą tvarko įmonė, dokumentai gali būti ir ten. Deklaracijas teikia buhalteriai elektroniniu būdu, parašų nėra. Kam leista deklaruoti, tas žmogus suderina su valstybine mokesčių inspekcija ir deklaruoja. Išvados 6 lape parašyta, kas buvo buhalterijoje ne taip. Buvo atliktos kratos, paimti dokumentai, kompiuteryje rasti daugelio įmonių apskaitos registrai. Po to vėl buvo atlikta krata jau kitais - 2017 metais. Sulyginus abu registrus niekas neaišku, kas buvo pirminiame registre, to jau nebėra, arba kažkas sukeista, visos sumos sumaišytos. Skiriasi pirkimai, grūdų pirkimai – pardavimai, PVM, kasos duomenys, pajamos, sąnaudos.

90Pagal buhalterinės apskaitos 11 str. už buhalterinių įrašų teisingumą LR teisės aktų nustatyta tvarka atsako buhalteris arba tvarkanti įmonė. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, kuri sudaroma su atsakovu. Įmonė turi pateikti teisingus duomenis, o pagal pateiktus duomenis buhalterė turi teisingai įtraukti į apskaitą.

91Dėl sandorių su (duomenys neskelbtini) ir su (duomenys neskelbtini). Pirmos kratos metu nustatyta, kad buvo sandoriai ir teikiamos transporto paslaugos. Yra (duomenys neskelbtini) sutartis, sudaryta su (duomenys neskelbtini), yra dokumentai. Pagal iš (duomenys neskelbtini) išimtus dokumentus išrašyti pinigų priėmimo kvitai, kuriuose už sumokėtas sumas pasirašė S. S.. Įmonės kasos išlaidų orderiai, jeigu tai sumokėta kitai įmonei, turi būti kitos įmonės pinigų gavimą patvirtinantis dokumentas. Tai yra arba pinigų priėmimo kvitas, arba kasos pajamų orderio kvitas. Įmonė, gavusi pinigus, išrašo dokumentą, kurio vieną dalį paduoda įmonei, kita pasiliekama sau. Šiuo atveju tokio dokumento nėra. Patvirtinimo, kad (duomenys neskelbtini) gavo pinigus iš (duomenys neskelbtini), nėra. Tai reiškia, kad nėra patvirtinta, jog įmonė gavo pinigus. Kiti mokėjimai, kurie padaryti pavedimais yra, o grynais - ne. Tie kasos išlaidų orderiai atsirado po antros kratos, ir jie jau buvo įtraukti į apskaitą, nors prieš tai jų nebuvo. (duomenys neskelbtini) kasoje 2015 metų lapkričio mėnesį ta piniginė suma buvo, nes ji buvo nurašyta. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais vyko su (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir su (duomenys neskelbtini). Suma didžiulė, per tris mėn. išmokėta 295 tūkstančiai Eur grynaisiais.

92(duomenys neskelbtini) išrašytame ir į apskaitą įtrauktame (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderyje (duomenys neskelbtini) nurodyta 6941,31 Eur įplaukų suma, o to paties orderio nuplėštame kasos pajamų orderio kvite, kuris pateiktas (duomenys neskelbtini), užfiksuota suma - 7941,31 Eur, t.y. vienu tūkstančiu eurų didesnė suma. Todėl buvo konstatuota, jog neaišku, kiek iš tikrųjų įmonė gavo. Ar tai techninė klaida, negalima patikrinti, nes orderis tas pats, o suma skiriasi. (duomenys neskelbtini) tiriamuoju laikotarpiu už 2015 m. deklaravo 1330748 Eur pajamas, 1292306 Eur sąnaudas ir 38442 Eur pelną. 2016 metų finansinių ataskaitų tyrimui nepateikė. Jos nebuvo ir tikslinamos atsižvelgiant į apskaitos registrų pataisas.

93Liudytoja R. G. parodė, jog nuo 2014 metų, (duomenys neskelbtini) apskaitą pagal buhalterinės apskaitos sutartį tvarkė (duomenys neskelbtini), kurios vadove buvo ji. Apskaitai žodiniu susitarimu buvo priskirtas darbuotojas, bet jie keitėsi. Paskutiniu laiku kelis metus apskaitą tvarkė D. D. (B.). Ji į programą suvesdavo duomenis deklaracijoms, o kai duomenys suvesti, deklaraciją užpildo bet kuri darbuotoja. (duomenys neskelbtini) prisijungimas prie mokesčių inspekcijos yra jos vardu. Darbuotojo, kuris teikė deklaraciją, identifikuoti negalima, nes ją pateikia ta, kuri turi laiko, kuri būna prisijungusi. (duomenys neskelbtini) buvo tikrinama dažnai, per metus po keletą kartų, todėl turėdavo pateikti dokumentus, jie būdavo paimami ir kartais negrįždavo. FNTT darbuotojai du kartus, 2015 ir 2016 metais, paėmė serverius. Po 2015 metų, kai paėmė, buvo mėginama atstatyti duomenis, serveriuose tie duomenys galėjo nesutapti, nes metus laiko vyko darbas, galėjo padaryti klaidų, kadangi perdarant balansus galėjo rastis nesutapimų. Tai ne klaidos, bet tai gali būti pavėlavę dokumentai, kurie vėliau atsirasdavo. Buvo laikas, kai turėjo tvarkyti apskaitą, bet pirminių dokumentų neturėjo. Buvo dvi institucijos, kurioms reikėjo dokumentų. 2016 metų gale paėmė daugelio įmonių dokumentus. Kad ji pildė netinkamai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) dokumentus, nei S. S., nei G. S. nežinojo. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) dokumentai (duomenys neskelbtini) apskaitoje atsirado per klaidą. Kokiu būdu ant jų atsirado S. S. parašai, nežino. (duomenys neskelbtini) aptarnavo apie 40 įmonių, todėl galėjo vienų įmonių dokumentai patekti į kitų apskaitą. Ji pati su pirminiais dokumentais niekada nedirbo. Ji matydavo tik ataskaitas ir suvestines. Tačiau kai dokumentų srautas didelis, galėjo nepastebėti, jog kitos įmonės dokumentai pakliūva ne į tą. Pagal buhalterinės apskaitos įstatymą už bendrovės dokumentus atsako bendrovės vadovas. Įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą atsako už tuos dokumentus, kuriuos atneša įmonės. Kai segtuvai susegti, suvesti į programą, jie su lydraščiu atiduodami direktoriui. Pagal tai, kokius dokumentus pateikia, programa vykdo numeraciją ir pakeisti nieko negalima. Yra matyti, kada atnešti dokumentai, matyti, kada buvo pavėluota. Nepamena, ar (duomenys neskelbtini) vadovai reiškė pretenzijas dėl dokumentų tvarkymo.

94Liudytojas J. R. parodė, kad nuo 2016 m. kovo iki 2018 m. vasario mėn. dirbo (duomenys neskelbtini) vadybininku. Bendrovė nuo 2016 m. pabaigos turėjo sandėlius (duomenys neskelbtini). Ten sandėliavo kviečius, žirnius, pupas. Tikslas buvo vienas – sandėliuoti dėl kainos, išlaukti kainą, kartais ūkininkai norėjo ištuštinti sandėlius, be to, pirkdavo pigiau, parduodavo brangiau. 2016 metų rudenį buvo tiekimas į sandėlius iš (duomenys neskelbtini). Paskambindavo vairuotojai, pasakydavo, kad netoli. Tada jis važiuoja, paima mėginius, patikrina grūdus ir priima, vizualiai nustato svorį, specialiai nesverdavo. Į sandėlį tiekimas buvo nuolat, turėjo didelių įsipareigojimų pagal sutartis. Sandėlį sudarė du angarai, tilpo apie pusantro tūkstančio tonų, jie buvo (duomenys neskelbtini). Dažniausiai buvo užimta apie 500 tonų, tiek žirnių, tiek kviečių. Techniką pakrovimo - iškrovimo darbams duodavo sandėlio nuomotojas. Teigia, jog jis buvo nuolatinis įgaliotas asmuo pasirašyti sutartims, įgaliojimas buvo nuolatinis. Vairuotojai turėdavo krovinio važtaraščius, bet jis jų nepasilikdavo, sąskaitų – faktūrų nematydavo, jokių dokumentų nepildydavo, piniginių reikalų netvarkė. Su dokumentais dirbo S..

95Liudytojas R. P., parodė, jog su S. S. ir G. S. sieja darbiniai santykiai. Jis dirba (duomenys neskelbtini) direktoriumi, o anksčiau buvo vadybininku. Nurodė, kad (duomenys neskelbtini) turėjo komercinių santykių su (duomenys neskelbtini). Pagal 2016 m. rugsėjį sudarytą nuomos sutartį pusei metų buvo išnuomoti jų ūkio sandėliai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Jis bendraudavo su S. S. ir vadybininku J.. (duomenys neskelbtini) naudojosi tais sandėliais, matė, kad jie ten vežė grūdus, o ūkio darbuotojai juos pakraudavo. Išnuomotuose sandėliuose galima sutalpinti iki 2 tūkstančių tonų. Ten yra jų ūkio teritorija, todėl sandėlyje buvo naudojama jų technika. Sutartis buvo sudaryta tik su (duomenys neskelbtini). Kitų pastatų daugiau niekam nenuomojo ir naudojo savo reikmėms.

96Sąskaitas už nuomą išrašė buhalterė, viskas buvo daroma pavedimais, gal kažkokia dalis ir buvo grynaisiais. Tai buvo pirma ir vienintelė sutartis. Joje aptarta kaina - 100 Eur per mėnesį, nepriklausomai veža, ar neveža. Į šią kainą įėjo ir technikos naudojimas pakrovimo - iškrovimo darbams.

97Iš juridinio asmens duomenų matyti, kad (duomenys neskelbtini) direktoriumi buvo S. S., o nuo 2016-04-20 G. S. (8 t. 44-46 b.l.).

98Sodros duomenys rodo, kad (duomenys neskelbtini) dirbo S. S. ir G. S. (8 t. 121 b.l.).

99Iš Panevėžio apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių matosi, kad pagal VMI pareiškimą (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)buvo iškelta bankroto byla (3 t. 4-7; 8-9 b.l.).

100Iš 2018-07-02 Panevėžio apygardos teismo nutarties (duomenys neskelbtini) bankroto byloje matyti, kad patvirtinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 5 789 930,27 Eur sumai (3 t. 13 b.l.).

101Iš reikalaujamų pateikti dokumentų 2017-02-24, 2017-02-27, 2017-03-03, 2017-03-09 protokolų matosi, kad S. S. pateikė (duomenys neskelbtini) dokumentus už 2015 - 2016 metus (1 t. 157-158; 159-160;161-162; 163-165 b.l.).

102Kratų protokoluose užfiksuota, kad FNTT (duomenys neskelbtini) pareigūnai ikiteisminiame tyrime Nr. (duomenys neskelbtini), 2016-09-15 ir 2017-07-05 atliko kratas pas R. G. (duomenys neskelbtini). Jų metu buvo paimti kompiuteriai su įvairių bendrovių, tame tarpe ir (duomenys neskelbtini), apskaitos registrais (1 t. 169-198 b.l.).

103Iš apžiūrų protokolų, atliktų tyrime Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad apžiūrėti kratų metu paimti (duomenys neskelbtini) dokumentai ir registrai. Tyrimo metu palyginus kratų metu kompiuteriuose rastus (duomenys neskelbtini) apskaitos registrus už 2015 metus buvo nustatyta, kad 2016-09-15 kratos metu paimtų apskaitos registrų duomenys nesutampa su duomenimis, kurie užfiksuoti 2017-07-05 kratos metu paimtuose apskaitos registruose. Atitinkamai nesutampa ir suvestinių registrų – 2015 m. didžiųjų knygų duomenys (2 t. 1-9 b.l.).

104Iš 2018-02-08 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti buhalterinės programos (duomenys neskelbtini) duomenys, susiję su (duomenys neskelbtini) bendrovėje (duomenys neskelbtini), kurie buvo pateikti specialistei (2 t. 10-13 b.l.).

105Iš 2018-02-08 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti buhalterinės programos (duomenys neskelbtini) duomenys kompiuteryje, susiję su (duomenys neskelbtini) bendrovėje (duomenys neskelbtini), kurie buvo pateikti specialistei, atlikusiai ūkinės - finansinės veiklos tyrimą (2 t. 14-17 b.l.).

106Iš savanoriško dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad (duomenys neskelbtini) bankroto administratorė pateikė bendrovės kasos ir pardavimų dokumentų kopijas (3 t. 99-101 b.l.).

107Pagal Asmenų DB duomenis, (duomenys neskelbtini) K. L. mirė (2 t. 65 b.l.).

108Iš juridinio asmens duomenų bazės matyti, kad (duomenys neskelbtini) direktoriumi buvo K. L. (2 t. 62-64 b.l.).

1092018-04-06 specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) dėl (duomenys neskelbtini) (9 t. 28-69 b.l.) užfiksuota:

1101)

111(duomenys neskelbtini) įregistruota (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini); įmonės kodas (duomenys neskelbtini). Nuo (duomenys neskelbtini) bendrovė įregistruota PVM mokesčių mokėtoju, PVM mokėtojo kodas (duomenys neskelbtini). (duomenys neskelbtini) įstatinio kapitalo dydis – 202025 €, padalintas į 6976 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 €.

1122)

113(duomenys neskelbtini) tyrimui nepateikė akcininkų registracijos žurnalo, kuriame turi būti registruoti visi su akcijomis ir akcininkais susiję pasikeitimai. Pagal (duomenys neskelbtini) duomenis, nuo 2014-04-29 bendrovės vieninteliu akcininku buvo A. K., o 2016-02-23 užregistruotas pranešimas apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą, kad nuo 2015-09-30 bendrovės akcijos priklauso ne vienam akcininkui. Bendrovės (duomenys neskelbtini) pateiktos 2015 metų finansinės atskaitomybės Aiškinamąjame rašte nurodyta, kad įmonėje yra 5 akcininkai, turintys po 360 vnt. arba po 20 % akcijų, tai akcininkai: M. B., D. K., V. L., V. P. ir S. S.. (duomenys neskelbtini) tyrimui pateikė (duomenys neskelbtini)Vertybinių popierių (akcijų) pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią akcininkai V. L., M. B. ir D. K. po 360 vnt. arba 20 % akcijų pardavė L. S., G. S. ir A. P..

1143)

115(duomenys neskelbtini) direktoriumi nuo 2015-04-10 iki 2016-04-20 buvo S. S.. Pagal (duomenys neskelbtini) Darbo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) S. S. nuo 2014-09-17 bendrovėje dirbo vadybininko pareigose, o nuo 2015-04-10 akcininko sprendimu jis paskirtas direktoriumi (akcininko sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini)).

1164)

117Nuo 2016-04-20 iki tiriamojo laikotarpio pabaigos bendrovės direktore buvo G. S.. Pagal (duomenys neskelbtini) Darbo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) G. S. nuo 2015-04-13 bendrovėje dirbo vadybininkės pareigose, o nuo 2016-04-20 akcininkų nutarimu ji paskirta direktorės pareigoms (Akcininkų susirinkimo protokolas Nr. (duomenys neskelbtini)).

1185)

119Pagal (duomenys neskelbtini) sudarytą Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą nuo 2014-02-29 tvarko (duomenys neskelbtini), įgaliotas asmuo – direktorė R. G.. (duomenys neskelbtini), atstovaujama direktoriaus S. S., 2015-05-26 ir 2016-02-22 įgaliojimais R. G. įgaliojo teikti bendrovės finansines ataskaitas elektroniniu būdu.

120(duomenys neskelbtini) tiriamuoju laikotarpiu tikrino Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI). Pagal (duomenys neskelbtini) VMI 2017-03-21 Operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis, kontrolės departamento (duomenys neskelbtini) vyr. specialistė D. R. tikrino 2016 m. spalio - lapkričio mėn. bendrovės teikiamų gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus, analizavo sandorius su tiekėjais ir pirkėjais ir kitą operatyvaus patikrinimo metu surinktą informaciją. Patikrinimo metu bendrovės pateiktus pirminius pirkimo dokumentus palyginus su bendrovės ir tiekėjų mokesčių administratoriui teikiamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenimis, nustatyti neatitikimai. Taip pat neatitikimai nustatyti bendrovės pirminius pardavimo apskaitos dokumentus bei jų registrus palyginus su pirkėjų gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenimis (VMI 2017-03-21 Operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. (duomenys neskelbtini).

121Pagal 2017 m. vasario ir kovo mėn. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus (duomenys neskelbtini) tyrimui pateikė 2015-2016 metų pirkimų ir pardavimų PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų ir kasos išlaidų dokumentus, grūdų priėmimo, grūdų išvežimo dokumentus, krovinių važtaraščius; banko sąskaitų išrašus, įvairias sutartis ir kt. dokumentus bei 2016 metų apskaitos registrus: didžiąją knygą, sąskaitų istorijas (apyvartas pagal buhalterines sąskaitas), ilgalaikio turto apskaitos registrus, atsargų (krapų) nurašymo aktą 2016-12-31; inventorizacijos aktą 2016-12-31; finansines ataskaitas už 2016 metus - balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą.

122Taip pat tyrimui pateikti du CD diskai, kuriuose nukopijuota 2016-09-15 ir 2017-07-05 atliktų kratų pas R. G. metu paimtuose kompiuteriuose rasta informacija - tai yra apskaitos registrai: didžiosios knygos bei buhalterinių sąskaitų istorijos (apyvartos pagal buhalterines sąskaitas).

123-

124Patikrinus tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad tyrimui nepateikti: tiriamojo laikotarpio (nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31) Gautų ir Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos su dokumentais; atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščiai (sandėlio apskaitos registrai), atsargų nurašymo aktai, turto (tame skaičiuje ir atsargų) inventorizacijos dokumentai: inventorizacijos aprašai, inventorizacijos ir buhalterinių likučių sutikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos aktai.

125-

126(duomenys neskelbtini) tyrimui nepateikė grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščio (sandėlio apskaitos registro), kuriame būtų apskaitytas pirktų ir parduotų grūdinių kultūrų užpajamavimas, išlaidavimas ir jų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai.

127Todėl įsigytų grūdinių kultūrų kiekis tyrimo metu buvo nustatytas iš pirminių apskaitos dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų.

128-

129Nustatyta, kad pagal tyrimui pateiktų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, laikotarpiu nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31 (duomenys neskelbtini) įsigijo 19197,90 tonų grūdinių kultūrų. Tačiau patikrinus atsargų apskaitos registro ((duomenys neskelbtini)) duomenis nustatyta, kad atsargose užregistruotos dar 4 -ios PVM sąskaitos faktūros, kurios tyrimui nepateiktos ir pagal kurias fiksuoti grūdų pirkimai iš fizinių asmenų, iš viso už 11839,57 €.

130-

131Pagal pirminių pirkimo dokumentų ir atsargų apskaitos registro duomenis nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu bendrovė įsigijo grūdinių kultūrų už 2757340,36 € ir 548403,28 € PVM, iš viso už 3305743,64 €.

132Didžiausi žemės ūkio produkcijos tiekėjai buvo ūkininkai, (duomenys neskelbtini) bei kitos įmonės.

133Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) už įsigytą iš įmonių ir ūkininkų grūdinių kultūrų produkciją bei įmonės už nupirktą iš (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų produkciją pagrinde atsiskaitė banko pavedimais ir retesniais atvejais - grynaisiais pinigais.

134Pagal PVM sąskaitų faktūrų duomenis, (duomenys neskelbtini) įsigijo iš (duomenys neskelbtini) 1555,81 tonų grūdinių kultūrų už 244063,88 € ir 51253,42 € PVM, iš viso už 295317,30 €. Iš jų:

135-

1362016 m. rugsėjo mėn. - 585,65 tonas pupų ir žirnių už 128982,63 € ir 27086,36 € PVM, iš viso už 156068,99 € (iš jų: 326,54 t pupų už 80826,10 € ir 259,11 t žirnių už 75242,89 €). PVM sąskaitose faktūrose pasirašė pardavėjo įgaliotas asmuo K. L..

137-

1382016 m. spalio - lapkričio mėn. - 970,16 tonų kviečių už 115081,25 € ir 24167,06 € PVM, iš viso už 139248,31 €. PVM sąskaitose faktūrose pasirašė pardavėjo įgaliotas asmuo K. L. bei pirkėjo įgaliotas asmuo G. S., kuri pasirašė ne visose sąskaitose faktūrose.

139-

140Krovinių gabenimo važtaraščiai tyrimui nepateikti, todėl neaišku kas, kokiu transportu ir kokiu adresu pervežė žemės ūkio produkciją iš (duomenys neskelbtini).

141-

142PVM sąskaitas faktūras (duomenys neskelbtini) apskaitė atsargų ((duomenys neskelbtini)), gautino PVM ((duomenys neskelbtini)) apskaitos registruose bei dalį sąskaitų - skolų tiekėjams apskaitos registre ((duomenys neskelbtini)).

143-

144Taip pat nustatyta, kad penkios PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias fiksuoti pirkimai už 23661,12 € ir atsiskaitymai pagal jas, skolų tiekėjams apskaitos registre nefiksuotos, todėl šiame registre ir didžiojoje knygoje apskaitytos ūkinių operacijų su (duomenys neskelbtini) bendros apyvartos nėra teisingos, jos 23661,12 € mažesnės, nei fiksuotos pirkimo dokumentuose.

145FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas (ikiteisminio tyrimo byla Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitė PVM sąskaitas faktūras, kuriose užfiksuoti pupų ir žirnių pardavimai (duomenys neskelbtini) už 156068,99 €. Taip pat pagal kasos pajamų orderius, patvirtintus S. S. ir K. L. parašais, (duomenys neskelbtini) kasoje apskaitė 154 068,99 € įplaukas iš (duomenys neskelbtini).

146Daugiau (duomenys neskelbtini) apskaitoje nefiksuotos jokios ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) ir tyrimui nebuvo pateikti jokie kiti pardavimus ir atsiskaitymus pagrindžiantys dokumentai bei krovinių gabenimo važtaraščiai.

147Taip pat nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) neapskaitė grūdinių kultūrų, pagal dokumentus parduotų įvairioms įmonėms, tame skaičiuje ir (duomenys neskelbtini), įsigijimo bei tyrimui nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų grūdų įsigijimą ir pervežimą.

148(duomenys neskelbtini) teikė VMI pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, tačiau deklaruoto PVM mokesčio visiškai nemokėjo (Pagal 2018-02-06 Specialisto išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis).

149Dėl nustatytų aplinkybių visumos tikėtina, kad (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini) nepirko, o tik buvo įforminti dokumentai, kuriuose užfiksuoti tikrovės neatitinkantys rekvizitai.

150Jeigu (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini) nepirko, tada (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 6 str. 2 d. (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes išrašytuose dokumentuose – 2016 m. PVM sąskaitose faktūrose, kasos išlaidų orderiuose ir kasos pajamų orderių kvituose užfiksuoti ir į apskaitą įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas iš (duomenys neskelbtini) grūdines kultūras, iš viso už 295.317,30 €, kur 244.063,88 € - prekių vertė ir 51253,42 € - PVM bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini), iš viso 294.854,07 €.

151-

152Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose nurodytomis sąlygomis, bendrovė prekių iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir grynųjų pinigų jai nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ir kasos išlaidų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

153-

154Taip pat tokiu atveju bendrovei buvo padarytas 294854,07 € nuostolis, nes nuo bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 294854,07 € grynųjų pinigų išlaidos.

155Pagal 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. kasos išlaidų orderius ir kasos pajamų orderių kvitus (duomenys neskelbtini) kasos išlaidose apskaitė 294854,07 € grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini). Kasos išlaidų orderiuose nurodyta, kad grynieji pinigai išmokėti bendrovės direktorei G. S., kuri orderiuose pasirašė už įmonės vadovą ir kasininką. (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvituose už pinigus sumokėjusį asmenį pasirašė S. S., o už gautus pinigus – (duomenys neskelbtini) direktorius K. L..

156Pagal atlikto (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimo duomenis nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) kasoje apskaitė 154068,99 € įplaukas iš (duomenys neskelbtini). Kasos pajamų orderiuose už pinigus sumokėjusį asmenį pasirašė S. S., o už gavusį pinigus – K. L. (pagal 2018-02-06 Specialisto išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis).

157Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) buhalterinė apskaita laikotarpiu nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31 buvo tvarkoma nesivadovaujant norminių aktų reikalavimų. (duomenys neskelbtini) nesivadovauta:

1581. 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574:

159- 19 straipsnio 1 ir 2 dalies (apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo turi būti saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis) reikalavimais, nes neišsaugoti ir tyrimui nepateikti tiriamojo laikotarpio (nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31) Gautų ir Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos su dokumentais; atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščiai (sandėlio apskaitos registrai), atsargų nurašymo aktai; turto (tame skaičiuje ir atsargų) inventorizacijos dokumentai: inventorizacijos aprašai, inventorizacijos ir buhalterinių likučių sutikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos aktai.

160-18 straipsnio 4 dalies (klaidos apskaitos registruose gali būti taisomos taip, kad būtų galima nustatyti padarytą taisymą, prireikus surašant buhalterinę pažymą) reikalavimais, nes tyrimui nepateikti ūkines finansines operacijas, susijusias su pataisytais įrašais apskaitos registruose, pagrindžiantys dokumentai - buhalterinės pažymos. Todėl pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima iš dalies nustatyti, kurie veiklos rezultatai ir buhalteriniai įrašai yra teisingi.

161-4 straipsnio (ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams) reikalavimais, nes 2016-09-15 ir 2017-07-05 kratų pas R. G. metu paimtuose kompiuteriuose rasti ir tyrimui pateikti prieštaringi buhalterinės apskaitos registrų už 2015 metus duomenys. Registruose buvo pakeisti, ištrinti ar perrašyti finansiniai duomenys, kurie nepagrįsti dokumentais - buhalterinėmis pažymomis. Dėl to (duomenys neskelbtini) apskaitos informacija nėra tinkama, objektyvi, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

162-6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) reikalavimais, nes:

1631) į apskaitą klaidingai du kartus įtraukta (duomenys neskelbtini) PVM sąskaita faktūra Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią iš E. K. įmonės pirktos transporto paslaugas už 934,50 € ir 196,25 € PVM, iš viso už 1130,75 €. Dėl to 2015 metų apskaitoje nepagrįstai 934,50 € padidintos bendrovės sąnaudos ir į PVM atskaitą nepagrįstai įtrauktas 196,25 € pirkimo PVM.

1642) pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) bendrovė pardavė (duomenys neskelbtini) grūdų už 6582,32 € (kur 5439,93 € grūdų vertė ir 1142,39 € PVM), tačiau vietoje 5439,93 € į apskaitą įtraukė 4297,54 € pajamas ir todėl neapskaitė 1142,39 € pajamų.

165-12 straipsnio 1 dalies (visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais) reikalavimais, nes:

1661) 2015-2016 m. 106.712,82 € grynųjų pinigų išlaidos kasoje nepagrįstos dokumentais - kasos pajamų orderių kvitais ar pinigų priėmimo kvitais, kurie patvirtintų, kad orderiuose nurodyti pinigų gavėjai pinigus gavo.

1672) 2016 m. apskaitoje užfiksuotos ūkinės operacijos - grūdų pirkimas iš fizinių asmenų už 11839,57 € (kur 9784,77 € - grūdų vertė ir 2054,80 € - PVM) nepagrįstos apskaitos dokumentais – PVM sąskaitomis faktūromis.

168-6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 12 straipsnio 1 dalies (visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais) reikalavimais, nes 2016 m. į apskaitą neįtrauktos ir dokumentais - PVM sąskaitomis faktūromis nepagrįstos ūkinės operacijos:

169bendrovės pirktos iš (duomenys neskelbtini) transporto paslaugos už 467,25 € ir 98,12 € PVM, iš viso už 565,37 € bei įmonėms parduotos grūdinės kultūros ir paslaugos už 53653,69 € ir 11267,27 € PVM, iš viso už 64920,96 €; iš jų:

170-

171(duomenys neskelbtini) - už 46.681,91 €;

172-

173(duomenys neskelbtini) - už 17944,78 €;

174-

175(duomenys neskelbtini) - už 294,27 €;

176Dėl to (duomenys neskelbtini) 2016 metais neapskaitytos 467,25 € sąnaudos ir 53653,69 € pajamos bei į PVM atskaitą neįtraukta 98,12 € pirkimo PVM ir 11267,27 € pardavimo PVM.

177-6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes:

178- 2016 m. dokumentuose – keturiuose kasos išlaidų orderiuose užfiksuoti ir į apskaitą (kasą, skolas tiekėjams) įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų – 30536,74 € išmokas (duomenys neskelbtini), kurių pastaroji įmonė, pagal jos pateiktus duomenis, negavo. Dėl to (duomenys neskelbtini) padarytas 30.536,74 € nuostolis, nes iš bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 30.536,74 Eur grynųjų pinigų išlaidos.

179- Jeigu (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini) nepirko, tada išrašytuose dokumentuose – 2016 m. PVM sąskaitose faktūrose, kasos išlaidų orderiuose ir kasos pajamų orderių kvituose užfiksuoti ir į apskaitą įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas iš (duomenys neskelbtini) grūdines kultūras, iš viso už 295317,30 €, kur 244063,88 € - prekių vertė ir 51253,42 € - PVM bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini), iš viso 294854,07 €.

180Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose nurodytomis sąlygomis, bendrovė prekių iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir grynųjų pinigų jai nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ir kasos išlaidų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai. Taip pat tokiu atveju bendrovei buvo padarytas 294854,07 € nuostolis, nes nuo bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 294854,07 € grynųjų pinigų išlaidos.

181- Į 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastus apskaitos registrus įtraukus ūkines operacijas su (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) nesivadovavo Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes:

1821) į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 36000 € bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini) – 36000 €.

183Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir pinigų už jas nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – (duomenys neskelbtini) pateikti pinigų priėmimo kvitai ir kasos pajamų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

1842) į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 53136,45 € bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini) – 53136,45 €.

185Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir pinigų už jas nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – (duomenys neskelbtini) pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir kasos pajamų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

186Tačiau vėliau, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, Pirminėje apskaitoje užfiksuotos ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) buvo panaikintos, taip pat sunaikinti apskaitos registruose nurodyti dokumentai - sąskaitos faktūros ir kasos išlaidų orderiai.

1872. 2001-12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 51 str. 2 dalies (metinė pelno mokesčio deklaracija kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos) reikalavimais, nes bendrovė Juridinių asmenų registrui nepateikė finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus, kurį privalėjo pateikti iki 2017-06-01.

188Iš tyrimui pateiktų dokumentų iš dalies nebuvo galima nustatyti (duomenys neskelbtini) 2015 ir 2016 metų veiklos rezultatų, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros dėl šių priežasčių:

189I. Nustatyta, kad tyrimui nepateikti: tiriamojo laikotarpio (nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31) Gautų ir Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos su dokumentais, atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščiai (sandėlio apskaitos registrai), atsargų nurašymo aktai, turto (tame skaičiuje ir atsargų) inventorizacijos dokumentai: inventorizacijos aprašai, inventorizacijos ir buhalterinių likučių sutikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos aktai.

190Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimais, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo turi būti saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis.

191II. 2016-09-15 ir 2017-07-05 atliktų pas R. G. kratų metu buvo paimti R. G. kompiuteriai su įvairių bendrovių, tame skaičiuje ir (duomenys neskelbtini), apskaitos registrais. Tyrimo metu nustatyta, kad 2016-09-15 kratos metu paimtų (duomenys neskelbtini) apskaitos registrų duomenys nesutampa su duomenimis, kurie užfiksuoti 2017-07-05 kratos metu paimtuose apskaitos registruose. Nustatyta, kad 2017-07-05 kratos, kuri buvo atlikta jau vykstant ikiteisminiam tyrimui, metu rastų ir paimtų apskaitos registrų – sąskaitų istorijų ir suvestinio apskaitos registro - didžiosios knygos kai kurie finansiniai duomenys buvo pakeisti, ištrinti ar perrašyti. Tačiau nauji, ištaisyti įrašai nepagrįsti dokumentais - buhalterinėmis pažymomis. Taip pat nustatyta, kad buhalterinių sąskaitų likučiai 2016 metų pradžiai buvo atkelti iš apskaitos registrų, kurie kompiuteriuose rasti antrosios kratos, vykusios 2017-07-05, metu.

192Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574:

193-18 straipsnio 4 dalies (klaidos apskaitos registruose gali būti taisomos taip, kad būtų galima nustatyti padarytą taisymą, prireikus surašant buhalterinę pažymą) reikalavimų, nes tyrimui nepateikti ūkines finansines operacijas, susijusias su pataisytais įrašais apskaitos registruose, pagrindžiantys dokumentai - buhalterinės pažymos. Todėl pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima iš dalies nustatyti, kurie veiklos rezultatai ir buhalteriniai įrašai yra teisingi.

194-4 straipsnio (ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams) reikalavimais, nes 2016-09-15 ir 2017-07-05 kratų pas R. G. metu paimtuose kompiuteriuose rasti ir tyrimui pateikti prieštaringi buhalterinės apskaitos registrų už 2015 metus duomenys. Registruose buvo pakeisti, ištrinti ar perrašyti finansiniai duomenys, kurie nepagrįsti dokumentais - buhalterinėmis pažymomis. Dėl to (duomenys neskelbtini) apskaitos informacija nėra tinkama, objektyvi, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

195Dėl nurodytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti bendrovės turto bei nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, atvaizduotų 2015 metų Didžiojoje knygoje ir finansinės atskaitomybės dokumentuose – balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje, teisingumo.

196III. Nustatyta 17-ka atvejų, kai pagal kasos išlaidų orderius buvo nurašytos grynųjų pinigų išlaidos, iš viso 106712,82 € (2015 m. - 38573,08 €; 2016 m. – 68139,74 €), kurios nebuvo pagrįstos jokiais pinigų gavimą patvirtinančiais dokumentais. Kad iš kasos išmokėtus pinigus gavo, nepatvirtinta (duomenys neskelbtini) ir kt. įmonių dokumentais.

197Kasos išlaidų orderiuose už vadovą ir kasininką pasirašė atitinkamu laikotarpiu S. S. arba G. S., tačiau už pinigų gavėją pasirašė tik (duomenys neskelbtini) atstovas, kurio rekvizitai nenurodyti, o kituose orderiuose pinigų gavėjų parašų nėra ir jų rekvizitai nenurodyti.

198Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 12 straipsnio 1 dalies (visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais) reikalavimais, nes 2015 - 2016 metais 106712,82 € grynųjų pinigų išlaidos kasoje nepagrįstos dokumentais - kasos pajamų orderių kvitais ar pinigų priėmimo kvitais, kurie patvirtintų, kad orderiuose nurodyti pinigų gavėjai pinigus gavo.

199IV. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitytos keturios 2016 m. spalio - lapkričio mėn. PVM sąskaitos faktūros, kurios tyrimui nepateiktos ir pagal kurias fiksuoti grūdų pirkimai iš fizinių asmenų, iš viso už 11839,57 € (kur 9784,77 € - grūdų vertė ir 2054,80 € - PVM). Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies (visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais) reikalavimais, nes bendrovės 2016 m. apskaitoje užfiksuotos ūkinės operacijos - grūdų pirkimas iš fizinių asmenų už 11839,57 € (kur 9784,77 € - grūdų vertė ir 2054,80 € - PVM), nepagrįstos apskaitos dokumentais – PVM sąskaitomis faktūromis.

200V. Nustatyta, kad:

201- Pagal 2016 m. rugsėjo - lapkričio mėn. PVM sąskaitų faktūrų duomenis, (duomenys neskelbtini) įsigijo iš (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų už 244063,88 € ir 51253,42 € PVM, iš viso už 295317,30 €. PVM sąskaitose faktūrose pasirašė pardavėjo (duomenys neskelbtini) įgaliotas asmuo K. L. bei nevisose sąskaitose - pirkėjo įgaliotas asmuo G. S..

202PVM sąskaitas faktūras (duomenys neskelbtini) apskaitė atsargų, gautino PVM ir dalį sąskaitų - skolų tiekėjams apskaitos registre ((duomenys neskelbtini)). Krovinių gabenimo važtaraščiai tyrimui nepateikti, todėl neaišku kas, kokiu transportu ir kokiu adresu pervežė žemės ūkio produkciją iš (duomenys neskelbtini).

203- Pagal 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. kasos išlaidų orderius ir kasos pajamų orderių kvitus (duomenys neskelbtini) kasos išlaidose apskaitė 294854,07 € grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini). Kasos išlaidų orderiuose nurodyta, kad grynieji pinigai išmokėti bendrovės direktorei G. S., kuri orderiuose pasirašė už įmonės vadovą ir kasininką. (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvituose už pinigus sumokėjusį asmenį pasirašė S. S., o už gautus pinigus – (duomenys neskelbtini) direktorius K. L..

204FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas (ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitė 2016 m. rugsėjo mėn. PVM sąskaitas faktūras, kuriose užfiksuoti pardavimai (duomenys neskelbtini) už 156068,99 €. Taip pat pagal kasos pajamų orderius, patvirtintus S. S. ir K. L. parašais, (duomenys neskelbtini) kasoje apskaitė 154068,99 € įplaukas iš (duomenys neskelbtini). Daugiau (duomenys neskelbtini) apskaitoje nefiksuotos jokios ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) ir tyrimui nebuvo pateikti jokie kiti pardavimus ir atsiskaitymus pagrindžiantys dokumentai bei krovinių gabenimo važtaraščiai. Taip pat nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) neapskaitė grūdinių kultūrų, pagal dokumentus parduotų įvairioms įmonėms, tame skaičiuje ir (duomenys neskelbtini), įsigijimo bei tyrimui nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų grūdų įsigijimą ir pervežimą. (duomenys neskelbtini) teikė VMI pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, tačiau deklaruoto PVM mokesčio visiškai nemokėjo (Pagal 2018-02-06 Specialisto išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis).

205Dėl aprašytų aplinkybių visumos tikėtina, kad (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini) nepirko, o tik buvo įforminti dokumentai, kuriuose užfiksuoti tikrovės neatitinkantys rekvizitai.

206Jeigu (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini) nepirko, tada (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 6 str. 2 d. (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes išrašytuose dokumentuose – 2016 m. PVM sąskaitose faktūrose, kasos išlaidų orderiuose ir kasos pajamų orderių kvituose užfiksuoti ir į apskaitą įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas iš (duomenys neskelbtini) grūdines kultūras, iš viso už 295317,30 €, kur 244063,88 € - prekių vertė ir 51253,42 € - PVM bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini), iš viso 294.854,07 Eur.

207Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose nurodytomis sąlygomis, bendrovė prekių iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir grynųjų pinigų jai nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ir kasos išlaidų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai. Taip pat tokiu atveju bendrovei buvo padarytas 294854,07 Eur nuostolis, nes nuo bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 294854,07 € grynųjų pinigų išlaidos.

208VI. Pagal atliktus priešpriešinius patikrinimus nustatyta, kad (duomenys neskelbtini):

2091) į apskaitą klaidingai du kartus (2015-04-30 ir 2015-12-01) įtraukė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią iš E. K. įmonės įsigytos transporto paslaugos už 1130,75 € (iš jų: 934,50 € paslaugų vertė ir 196,25 € PVM). Dėl to bendrovė nepagrįstai 934,50 € padidino 2015 m. sąnaudas ir į apskaitą nepagrįstai įtraukė 196,25 € pirkimo PVM.

2102) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) bendrovei atliko transporto paslaugas už 565,37 € (iš jų: 467,25 € paslaugų vertė ir 98,12 € PVM). Dėl to bendrovė neapskaitė 467,25 € sąnaudų ir į atskaitą neįtraukė 98,12 € pirkimo PVM.

2113) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) pardavė tarpininkavimo paslaugas už 294,27 € (iš jų: 243,20 € paslaugų vertė ir 51,07 € PVM). Dėl to bendrovė į apskaitą neįtraukė 243,20 € pajamų ir 51,07 € pardavimo PVM.

2124) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė septynių (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias pardavė (duomenys neskelbtini) pupas už 46681,91 € (iš jų: 38580,09 € - prekių vertė ir 8101,82 € - PVM). Dėl to bendrovė neapskaitė 38580,09 € pajamų ir į atskaitą neįtraukė 8101,82 € pardavimo PVM.

2135) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros (duomenys neskelbtini), pagal kurią pardavė (duomenys neskelbtini) kviečius už 17944,78 € (iš jų: 14830,40 € grūdų vertė ir 3114,38 € PVM). Dėl to bendrovė neapskaitė 14830,40 € pajamų ir į atskaitą neįtraukė 3114,38 € pardavimo PVM.

2146) pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) pardavė (duomenys neskelbtini) grūdų už 6582,32 € (iš jų: 5439,93 € grūdų vertė ir 1142,39 € PVM), tačiau vietoje 5439,93 € apskaitė 4297,54 € pajamas ir 1142,39 € pardavimo PVM. Dėl to bendrovė į apskaitą neįtraukė 1142,39 € pajamų.

215Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574:

216-6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 12 straipsnio 1 dalies (visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais) reikalavimais, nes 2016 m. į apskaitą neįtrauktos ir dokumentais - PVM sąskaitomis faktūromis nepagrįstos ūkinės operacijos: bendrovės pirktos iš (duomenys neskelbtini) transporto paslaugos už 467,25 € ir 98,12 € PVM, iš viso už 565,37 € bei įmonėms parduotos grūdinės kultūros ir paslaugos už 53653,69 € ir 11267,27 € PVM, iš viso už 64920,96 €; iš jų:

217(duomenys neskelbtini) - už 46681,91 €;

218(duomenys neskelbtini) - už 17944,78 €;

219(duomenys neskelbtini) - už 294,27 €.

220Dėl to (duomenys neskelbtini) 2016 metais neapskaitytos 467,25 € sąnaudos ir 53653,69 € pajamos bei į PVM atskaitą neįtraukta 98,12 € pirkimo PVM ir 11267,27 € pardavimo PVM.

221-6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) reikalavimais, nes:

2221) į apskaitą klaidingai du kartus įtraukta (duomenys neskelbtini) PVM sąskaita faktūra Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią iš E. K. įmonės pirktos transporto paslaugas už 934,50 € ir 196,25 € PVM, iš viso už 1130,75 €. Dėl to 2015 metų apskaitoje nepagrįstai 934,50 € padidintos bendrovės sąnaudos ir į PVM atskaitą nepagrįstai įtrauktas 196,25 € pirkimo PVM.

2232) pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) bendrovė pardavė (duomenys neskelbtini) grūdų už 6582,32 € (kur 5439,93 € grūdų vertė ir 1142,39 € PVM), tačiau vietoje 5439,93 € į apskaitą įtraukė 4297,54 € pajamas ir todėl neapskaitė 1142,39 € pajamų.

224VII. Nustatyta, kad pagal 2015 m. lapkričio - gruodžio mėn. kasos išlaidų orderius bendrovė kasos išlaidose apskaitė 30536,74 € grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini). Kasos išlaidų orderius pasirašė (duomenys neskelbtini) vadovas S. S. (už vadovą ir kasininką) bei gavėjas, kurio pavardė nenurodyta. Tačiau kasos išlaidos nepagrįstos dokumentais (pinigų priėmimo kvitais arba kasos pajamų orderio kvitais), kurie patvirtintų, kad (duomenys neskelbtini) pinigus gavo. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) tyrimui pateiktuose apskaitos registruose minėtų įplaukų neapskaitė ir tyrimui nepateikė kasos pajamų orderių apie gautas grynųjų pinigų įplaukas iš (duomenys neskelbtini).

225Taip pat nustatyta, kad 2016-09-15 atliktos pas R. G. kratos metu paimtame kompiuteryje rastuose apskaitos registruose 30536,74 € grynųjų pinigų išmokos (duomenys neskelbtini) apskaitytos nebuvo. Išlaidos į apskaitą buvo įtrauktos vėliau, 2017-07-05 kratos pas R. G. metu rastuose apskaitos registruose.

226Dėl aprašytų aplinkybių visumos daroma išvada, kad (duomenys neskelbtini) grynųjų pinigų – 30.536,74 € (duomenys neskelbtini) realiai nemokėjo.

227Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes 2016 m. dokumentuose – keturiuose kasos išlaidų orderiuose užfiksuoti ir į apskaitą (kasą, skolas tiekėjams) įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų – 30536,74 € išmokas (duomenys neskelbtini), kurių pastaroji įmonė, pagal jos pateiktus duomenis, negavo. Dėl to (duomenys neskelbtini) padarytas 30536,74 € nuostolis, nes iš bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 30536,74 Eur grynųjų pinigų išlaidos.

228VIII. Tyrimui pateikta (duomenys neskelbtini) Ekspedijavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini), atstovaujama direktoriaus A. Š., įsipareigojo organizuoti krovinių vežimą Užsakovui (duomenys neskelbtini), atstovaujamai direktoriaus S. S..

229Nustatyta, kad 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastuose (duomenys neskelbtini) apskaitos registruose 2015 m. lapkričio - gruodžio mėn. į apskaitą buvo įtraukti prekių/paslaugų pirkimai iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 36000 € bei 2015 m. lapkričio – 2016 m. sausio mėn. apskaityti apmokėjimai (duomenys neskelbtini) grynaisiais pinigais, iš viso 36000 €.

230Ūkinės operacijos apskaitytos skolų tiekėjams ((duomenys neskelbtini)), kasos apskaitos registruose bei įtrauktos į sąnaudas ((duomenys neskelbtini)); jos atsispindi ir didžiojoje knygoje.

231Tačiau patikrinus 2017-07-05 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastus apskaitos registrus nustatyta, kad ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) juose jau nebefiksuotos – t.y. Pirminėje apskaitoje užfiksuoti duomenys panaikinti. Taip pat nustatyta, kad bendrovė tyrimui nepateikė Pirminėje apskaitoje nurodytų, sandorius su (duomenys neskelbtini) pagrindžiančių dokumentų – sąskaitų faktūrų ir kasos išlaidų orderių.

232(duomenys neskelbtini) dokumentus pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus FNTT pateikė 2017 m. vasario - kovo mėn., tai yra jau vykstant ikiteisminiam tyrimui.

233FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas (ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitė pardavimus (duomenys neskelbtini) už 36000 €, nors pardavimo dokumentų (sąskaitos faktūros) tyrimui nepateikė, bei pagal pinigų priėmimo kvitus, patvirtintus S. S. parašais (išskyrus vieną) ir kasos pajamų orderius kasoje apskaitė 36000 € grynųjų pinigų įplaukas iš (duomenys neskelbtini). Tačiau (duomenys neskelbtini) tyrimo metu nustatyta, kad ūkinės operacijos tarp (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) realiai neįvyko, (duomenys neskelbtini) paslaugų (duomenys neskelbtini) nesuteikė ir pinigų už jas negavo.

234(duomenys neskelbtini) krovinių pervežimo paslaugų vykdyti negalėjo, nes transporto priemonių neturėjo ir tyrimui nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų, jog bendrovė krovinių pervežimui pasitelkė trečiųjų asmenų transporto priemones. Taip pat nustatyta, kad Espedijavimo sutartyje ir kasos pajamų orderiuose nurodytas (duomenys neskelbtini) direktorius A. Š. bendrovėje 2015 metais nedirbo ir negalėjo atstovauti bendrovei ir jos vardu vykdyti ūkinių operacijų. Pagal A. Š. parodymus, jis buvo fiktyvus direktorius ir jokių sandorių nesudarinėjo, o tik pasirašė R. G. duotus pasirašyti dokumentus; jis S. S. nepažįsta ir apie (duomenys neskelbtini) negirdėjo ir jokių sandorių su ja nesudarinėjo (Pagal 2017-10-17 Specialisto išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis).

235(duomenys neskelbtini), į 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastus apskaitos registrus įtraukusi ūkines operacijas su (duomenys neskelbtini), nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 36000 € bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini) – 36000 €.

236Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir pinigų už jas nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – (duomenys neskelbtini) pateikti pinigų priėmimo kvitai ir kasos pajamų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

237Tačiau vėliau, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, Pirminėje apskaitoje užfiksuotos ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) buvo panaikintos, taip pat sunaikinti Pirminės apskaitos registruose nurodyti dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos išlaidų orderiai), nors FNTT kratų metu išimti ir (duomenys neskelbtini) pateikti dokumentai (2015-11-19 Ekspedijavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), pinigų priėmimo kvitai, kasos pajamų orderiai) patvirtina jų surašymo faktą.

238Pažymėtina, kad (duomenys neskelbtini) apskaitą tvarkė (duomenys neskelbtini), kurios direktore tuo metu buvo R. G.. R. G. atstovaujama (duomenys neskelbtini) taip pat buvo (duomenys neskelbtini) steigėja. R. G. nuo įmonės įkūrimo iki 2016-02-28 buvo (duomenys neskelbtini) vadove, o nuo 2016-02-29 jos vadovaujama (duomenys neskelbtini) tvarkė (duomenys neskelbtini) apskaitą (iki to laiko buhalterio įmonėje nebuvo).

239IX. Nustatyta, kad 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastuose (duomenys neskelbtini) apskaitos registruose 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. kovo mėn. buvo apskaityti prekių/paslaugų pirkimai iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 53136,45 €, iš jų: 43914,43 € paslaugų vertė ir 9222,02 € PVM. Taip pat nustatyta, kad tuo pačiu laikotarpiu į apskaitą buvo įtraukti apmokėjimai (duomenys neskelbtini) grynaisiais pinigais, iš viso 53136,45 €. Ūkinės operacijos apskaitytos kasos, gautino PVM ir dalis sąskaitų - skolų tiekėjams ((duomenys neskelbtini)) apskaitos registruose bei įtrauktos į sąnaudas ((duomenys neskelbtini)). Ūkinės operacijos atsispindi ir didžiojoje knygoje.

240Tačiau, patikrinus 2017-07-05 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastus (duomenys neskelbtini) apskaitos registrus nustatyta, kad ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) juose jau nebefiksuotos – t.y. Pirminėje apskaitoje užfiksuoti duomenys panaikinti. Taip pat nustatyta, kad bendrovė tyrimui nepateikė Pirminėje apskaitoje nurodytų, sandorius su (duomenys neskelbtini) pagrindžiančių dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų ir kasos išlaidų orderių.

241(duomenys neskelbtini) dokumentus pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus FNTT pateikė 2017 m. vasario - kovo mėn., tai yra jau vykstant ikiteisminiam tyrimui.

242FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas (ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitė pervežimo paslaugų pardavimus (duomenys neskelbtini) už 53136,45 € ir gautas iš (duomenys neskelbtini) kasos įplaukas pagal įformintus kasos pajamų orderius, patvirtintus direktorių S. S. ir E. N., buhalterės R. G. parašais. Taip pat nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) dokumentuose ir apskaitos registruose fiksuotos neįvykusios ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini).

243Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) neturėjo techninės gamybinės bazės, kuri būtina vykdyti PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotas pervežimo paslaugas, įmonė nuosavybės teise nevaldė transporto priemonių, kuriomis galėjo atlikti pervežimo paslaugas (duomenys neskelbtini) ir kitoms įmonėms. Pagal įmonių vairuotojų O. L. ir E. B. parodymus, jie (duomenys neskelbtini) buvo įdarbinti formaliai ir bendrovėje vairuotojais nedirbo (Pagal 2017-06-23 Specialisto išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenis).

244Dėl to (duomenys neskelbtini), į 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastus apskaitos registrus įtraukusi ūkines operacijas su (duomenys neskelbtini), nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys) reikalavimais, nes į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 53136,45 € bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini) – 53136,45 €. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir pinigų už jas nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – (duomenys neskelbtini) pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir kasos pajamų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

245Tačiau vėliau, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, Pirminėje apskaitoje užfiksuotos ūkinės operacijos su (duomenys neskelbtini) buvo panaikintos, taip pat sunaikinti Pirminės apskaitos registruose nurodyti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, kasos išlaidų orderiai), nors (duomenys neskelbtini) pateikti dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ir kasos pajamų orderiai, kuriuose pasirašė ir (duomenys neskelbtini) direktorius S. S., patvirtina jų surašymo faktą.

246Pažymėtina, kad (duomenys neskelbtini) apskaitą tvarkė (duomenys neskelbtini), kurios vadovais buvo: nuo 2014-02-03 iki 2016-03-07 - R. G., o nuo 2016-03-07 - E. N. (R. G. dukra). (duomenys neskelbtini) steigėja buvo (duomenys neskelbtini), atstovaujama R. G.; įmonės vadove nuo 2015-06-02 iki 2016-10-05 buvo E. N., o įmonės buhalterinę apskaitą nuo 2015-02-20 iki 2016-09-27 tvarkė taip pat (duomenys neskelbtini), kurios įgaliotas asmuo - R. G..

247Tyrimo metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje deklaravo neteisingus duomenis ir todėl neteisingai apskaičiavo mokėtiną pelno mokestį. Nustatyta, kad:

2481. Pagal FNTT turimą duomenų bazę nustatyta, kad VĮ Registrų centrui pateiktoje finansinės atskaitomybės pelno (nuostolių) ataskaitoje (duomenys neskelbtini) už 2015 metus deklaravo 1330748 Eur pajamas, 1292306 Eur sąnaudas ir 38442 € pelną prieš apmokestinimą. VMI pateiktoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 metus bendrovė deklaravo 1330748 € pajamas, 24973 € apmokestinamąjį pelną (iš 38442 € pelno atskaitė praėjusių laikotarpių nuostolį - 13469 €) ir 3746 € mokėtiną pelno mokesčio sumą.

249Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad 2016-09-15 kratos pas R. G. metu kompiuteryje rasti (duomenys neskelbtini) apskaitos registrų finansiniai duomenys, kurie buvo deklaruoti VĮ Registrų centrui pateiktoje pelno (nuostolio) ataskaitoje ir VMI pateiktoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, buvo ištaisyti - pakeisti, ištrinti ar perrašyti. Tačiau VĮ Registrų centrui ir VMI deklaruotų duomenų (duomenys neskelbtini) nepatikslino.

250Taip pat nustatyta, kad pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) iš E. K. įmonės pirktos transporto paslaugos į apskaitą buvo įtrauktos du kartus ir dėl to bendrovė nepagrįstai 934,50 € padidino 2015 m. sąnaudas.

251Todėl tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės 2015 metų pajamos sudarė 1292036 €, sąnaudos – 1147437 € ir pelnas prieš apmokestinimą - 144599 €. Iš 144599 € pelno atskaičius 13469 € praėjusių laikotarpių nuostolį nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) 2015 metų apmokestinamasis pelnas buvo 131130 €.

252Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 str. 1 d. nuostatomis nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) už 2015 metus nedeklaravo ir nesumokėjo 15924 € pelno mokesčio ((131130-24973) x 15 %).

253FNTT turimos VĮ Registrų centro DB duomenimis, (duomenys neskelbtini) 2016 metų finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui nepateikė. Tačiau tyrimui pateiktoje pelno (nuostolių) ataskaitoje už 2016 metus nurodė 2662192 Eur pajamas, 2628212 Eur sąnaudas ir 33980 € pelną prieš apmokestinimą. VMI pateiktoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2016 metus bendrovė deklaravo 2662192 € pajamas, 33980 € apmokestinamąjį pelną ir 5097 € mokėtiną pelno mokesčio sumą.

254Tačiau remiantis tyrimui pateiktais (duomenys neskelbtini) dokumentais, apskaitos registrais ir ikiteisminio tyrimo medžiaga nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) 2016 metais neapskaitė 467,25 € sąnaudų ir 54796,08 € pajamų. Iš jų:

2551. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr.(duomenys neskelbtini) už (duomenys neskelbtini) suteiktas transporto paslaugas neapskaitė 467,25 € sąnaudų;

2562. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini) už parduotas (duomenys neskelbtini) tarpininkavimo paslaugas neapskaitė 243,20 € pajamų;

2573. Pagal septynias (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitas faktūras už parduotas (duomenys neskelbtini) pupas neapskaitė 38580,09 € pajamų;

2584. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini) už parduotus (duomenys neskelbtini) kviečius neapskaitė 14830,40 € pajamų;

2595. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) už parduotus (duomenys neskelbtini) kviečius neapskaitė 1142,39 € pajamų.

260Todėl tyrimo metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) 2016 metų pajamos sudarė 2716988 € (2662192+54796), sąnaudos – 2628679 € (2628212+467) ir apmokestinamasis pelnas buvo 88.309 €.

261Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 str. 1 d. nuostatomis nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) už 2016 metus nedeklaravo ir nesumokėjo 8149 € pelno mokesčio ((88309-33980) x 15%).

262Iš viso už tiriamąjį laikotarpį (duomenys neskelbtini) nedeklaravo ir nesumokėjo 24073 € pelno mokesčio, iš jų: už 2015 m. - 15924 €, už 2016 m. – 8149 €.

263(duomenys neskelbtini) VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaravo neteisingus PVM duomenis ir dėl to neteisingai apskaičiavo mokėtiną PVM.

264Nustatyta, kad:

2651. 2016-09-15 kratos pas R. G. metu kompiuteryje rasti (duomenys neskelbtini) apskaitos registrų finansiniai duomenys buvo ištaisyti - pakeisti, ištrinti ar perrašyti. Tačiau pagal FNTT turimos VMI duomenų bazės duomenis nustatyta, kad PVM deklaracijose deklaruotų duomenų (duomenys neskelbtini) nepatikslino.

266Be to nustatyta, kad pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) iš E. K. įmonės pirktos transporto paslaugos į apskaitą buvo įtrauktos du kartus – 2015-04-30 ir 2015-12-01 dienomis. Dėl to į 2015 m. gruodžio mėn. PVM atskaitą nepagrįstai buvo įtrauktas 196,25 € pirkimo PVM.

267Remiantis tyrimui pateiktais dokumentais, apskaitos registrais ir ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) pagal neapskaitytus ir tyrimui nepateiktus dokumentus į apskaitą 2016 m. neįtraukė 98,12 € pirkimo PVM ir 11267,27 € pardavimo PVM, iš jų:

2681)

269Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) už (duomenys neskelbtini) suteiktas transporto paslaugas neapskaitė ir į 2016 m. rugpjūčio mėn. PVM atskaitą neįtraukė 98,12 € pirkimo PVM;

2702)

271Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini) už parduotas (duomenys neskelbtini) tarpininkavimo paslaugas neapskaitė ir į 2016 m. vasario mėn. PVM atskaitą neįtraukė 51,07 € pardavimo PVM;

2723)

2733. Pagal septynias (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitas faktūras už parduotas (duomenys neskelbtini) pupas neapskaitė ir į 2016 m. rugsėjo mėn. PVM atskaitą neįtraukė 8101,82 € pardavimo PVM;

2744)

275Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini) už parduotus (duomenys neskelbtini) kviečius neapskaitė ir į 2016 m. lapkričio mėn. PVM atskaitą neįtraukė 3114,38 € pardavimo PVM.

276Duomenys apie (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijoje deklaruotus ir tyrimo metu nustatytus duomenis pateikti specialisto išvados (duomenys neskelbtini) priede.

277Dėl S. S. ir G. S. pareikštų kaltinimų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje, įrodymų analizė bei motyvai;

278S. S. ir G. S. pareikšti kaltinimai, kad jie atitinkamais laikotarpiais, t.y. S. S. nuo 2015 m. balandžio 10 dienos iki 2016 m. balandžio 20 dienos, o G. S. - nuo 2016 m. balandžio 20 dienos iki 2016 m. gruodžio 31 dienos, būdami (duomenys neskelbtini) vadovais - direktoriais, būdami atsakingi už bendrovės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą bei buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų tinkamą pateikimą apskaitą tvarkančiai bendrovei, apgaulingai tvarkė (duomenys neskelbtini) apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti (duomenys neskelbtini) 2015 - 2016 metų turto, įsipareigojimų dydžio bei jų struktūros. Taip pat S. S. kaltinamas, kad G. S. būnant bendrovės direktore, jis laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 6 dienos iki lapkričio 28 dienos, padėjo jai apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, pateikdamas apskaitai suklastotus dokumentus.

279Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. numato baudžiamąją atsakomybę už kelių alternatyvių veikų padarymą: 1) apgaulingą teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą; 2) buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentų sunaikinimą; 4) buhalterinės apskaitos dokumentų sugadinimą. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 222 straipsnį kyla tuo atveju, kai dėl straipsnio dispozicijoje išvardytų veikų padarymo atsiranda padariniai: negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai sąmoningas buhalterinės apskaitos netvarkymas arba šios apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). Nors nusikaltimo motyvas nėra būtinasis šio nusikaltimo požymis, tačiau neretai buhalterinė apskaita apgaulingai tvarkoma siekiant nuslėpti mokesčius valstybei ar neteisėtai įgyti svetimą turtą, t.y. ją lydi nusikaltimai finansams ir nuosavybei.

280Pažymėtina, kad BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra blanketinė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-41/2012). Pagrindinis įstatymas, nustatantis buhalterinės apskaitos reikalavimus, yra 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame įtvirtinta, jog visų rūšių įmonės privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Pagal šio įstatymo 10 straipsnį ūkio subjekto apskaitą tvarko: vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Įmonės vadovas yra atsakingas už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita pagal įstatymo reikalavimus, kad įmonėje dirbtų buhalteris ar būtų sudarytos sutartys su tokias paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Vadovas, pavedęs konkrečius buhalterinės apskaitos tvarkymo darbus įmonės buhalteriui, kitiems atsakingiems asmenims, iš esmės bus įgyvendinęs pareigą – organizuoti įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą. Taigi, aiškinant BK 222 straipsnio 1 dalies nuostatas, darytina išvada, kad baudžiamojon atsakomybėn už buhalterinės apskaitos pažeidimus paprastai traukiamas įmonės buhalteris, o esant bendrininkavimui su įmonės vadovu – abu šie asmenys. Įmonės vadovas gali būti tik šio nusikaltimo bendrininkas (organizatorius, kurstytojas). Tačiau, jei apgaulingai apskaitai vesti jis panaudoja nekaltą asmenį, t.y. asmenį, atsakingą už buhalterinės apskaitos tvarkymą, bet nežinantį apie tai, kad apskaitos dokumentai, kuriais remiantis tvarkoma buhalterinė apskaita, yra apgaulingi, bendrininkavimas negalimas, ir įmonės vadovas, vadovaujantis tarpinio vykdymo institutu, tampa nusikaltimo vykdytoju (BK 24 straipsnio 3 dalis). Įmonės vadovas už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą savarankiškai gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tais atvejais, kai jis sąmoningai pateikinėja buhalterei suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus tam, kad ji juos įtrauktų į apskaitą, o įmonės buhalterė apie tai neinformuojama. Šiuo atveju įmonės vadovas daro nusikaltimą įmonės buhalterės rankomis, šiai nesuvokiant jos daromos veikos pavojingumo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-363/2014). Be to, svarbu pažymėti, kad, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, į apskaitą privalu įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalis reikalauja, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

281Šioje byloje kaltinimai apgaulingu apskaitos tvarkymu yra pareikšti tik (duomenys neskelbtini) vadovams, konstatuojant, jog buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė, jos vadovė ir darbuotojai apie pateikiamų apskaitos dokumentų ydingumą ir kaltinamųjų nusikalstamus veiksmus, nežinojo. Liudytoja R. G. parodė, jog nuo 2014 metų, (duomenys neskelbtini) apskaitą pagal buhalterinės apskaitos sutartį tvarkė (duomenys neskelbtini), kurios vadove buvo ji. Apskaitai žodiniu susitarimu buvo priskirtas darbuotojas, bet jie keitėsi. Paskutiniu laiku kelis metus apskaitą tvarkė D. D.. Liudytoja D. B. (buv. D.) apklausta teismo posėdyje parodė, jog dirbant (duomenys neskelbtini), apie dvejus metus vedė kaltinamiesiems priklausančios įmonės, su kuria buvo sudaryta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis, apskaitą ir tvarkė buhalteriją. Įmonės dokumentus pateikdavo S. (S.) ir G. (S.), dar vadybininkas J. ir V. P., o ji suvesdavo juos į programą.

282Konkretūs buhalterinės apskaitos pažeidimai, kuriuos padarė S. S. ir G. S. yra išdėstyti specialistės išvadoje (9 t. 28-69 b.l.) ir kaltinamiesiems pareikštuose kaltinimuose, t.y.:

283S. S. pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574

284?

2856 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 dalį, kur nurodyta, jog „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, reikalavimus;

286?

28712 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“ reikalavimus;

2881) nes 2016 m. į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) pardavė tarpininkavimo paslaugas už 294,27 Eur (51,07 Eur PVM) sumą;

2892) nes į apskaitą buhalterei pateikė du kartus įtraukti (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) už 1130,75 Eur (196,25 Eur PVM) sumą, pagal kurią iš E. K. įmonės pirko transporto paslaugas, dėl ko nepagrįstai 934,50 Eur padidino bendrovės sąnaudas ir į PVM atskaitą nepagrįstai įtraukė 196,25 Eur pirkimo PVM;

290?

29113 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys“ reikalavimus,

2921) nes į apskaitą (kasą, skolos tiekėjams) pateikė buhalterei įtraukti dokumentus - kasos išlaidų orderius - (duomenys neskelbtini), kuriuose užfiksuota tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų išmokėjimą (duomenys neskelbtini) 30536,74 Eur sumai, dėl ko nepagrįstai iš bendrovės kasos nurašė 30536,74 Eur;

2932) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė dokumentų - 2015 m. lapkričio - gruodžio bei 2016 sausio mėn. sąskaitų faktūrų, kuriose užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini) už bendrą 36000 Eur sumą, nors realiai (duomenys neskelbtini) jokių transporto paslaugų bendrovei (duomenys neskelbtini) nepardavė, pinigai, pagal sąskaitas faktūras išmokėti nebuvo, o savo parašais patvirtino šias tariamas ūkines operacijas, taip suklastodamas tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus - PVM sąskaitas faktūras bei pinigų priėmimo kvitus;

2943) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė dokumentų - 2015m. rugpjūčio, 2016 kovo mėn. PVM sąskaitų faktūrų, kuriose užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini) už bendrą 53136,45 Eur (iš jų 9222,02 Eur PVM) sumą, nors realiai (duomenys neskelbtini) jokių transporto paslaugų bendrovei (duomenys neskelbtini) nepardavė, pinigai pagal PVM sąskaitas faktūras išmokėti nebuvo, o savo parašais patvirtino šias tariamas ūkines operacijas, suklastodamas tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus - PVM sąskaitas faktūras bei pinigų priėmimo kvitus;

295?

29619 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, „kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo būti saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“,

2971) nes neišsaugojo ir tyrimui nepateikė bendrovės (duomenys neskelbtini) gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrų, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos dokumentų, atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščių (sandėlio apskaitos registrų), atsargų nurašymo aktų ir turto inventorizacijos dokumentų.

298G. S. pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574

299?

3004 straipsnio reikalavimus „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“;

3011) nes tyrimui nepateikti PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos su dokumentais, atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščiai, atsargų nurašymo aktai, turto inventorizacijos dokumentai, (duomenys neskelbtini) buhalterinės apskaitos registruose pakeisti, ištrinti ir perrašyti finansiniai duomenys, kurie nepagrįsti dokumentais - buhalterinėmis pažymomis;

302?

3036 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 dalį, kur nurodyta, jog „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ reikalavimus;

304?

30512 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“ reikalavimus;

3061) nes bendrovė 2016 m. spalio – lapkričio mėn. į apskaitą įtraukė ūkines operacijas - grūdų pirkimą iš fizinių asmenų už bendrą 11839,57 Eur sumą (2054,80Eur PVM), kurios nebuvo pagrįstos apskaitos dokumentais - PVM sąskaitomis faktūromis;

3072) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) atliko transporto paslaugas už 563,37 Eur sumą (98,12 Eur PVM);

3083) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė septynių PVM sąskaitų faktūrų - (duomenys neskelbtini), pagal kurias pirko pupas iš (duomenys neskelbtini) už bendrą 46681,91 Eur sumą (8101,82 Eur PVM);

3094) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) pardavė kviečius už 17944,78 Eur sumą (3114,38 Eur PVM);

3105) nes bendrovė į apskaitą įtraukė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią bendrovė pardavė grūdus (duomenys neskelbtini) už 6582,32 Eur sumą (1142,39 Eur PVM), tačiau į apskaitą vietoje 5439,93 Eur įtraukė 4297,54 Eur pajamų ir 1142,39 Eur pardavimo PVM;

311?

31213 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys“ reikalavimus,

3131) nes į bendrovės apskaitą įtraukė tariamus grūdinės produkcijos pirkimus iš tyrimo metu nenustatytų asmenų, o (duomenys neskelbtini) direktoriui K. L., surašius 2016 m. spalio - lapkričio mėn. PVM sąskaitas - faktūras: (duomenys neskelbtini), kurių (duomenys neskelbtini) nedeklaravo, (duomenys neskelbtini) apskaitoje užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis, t.y. 970163 t. kviečių įsigijimo iš (duomenys neskelbtini) už 139248,31 Eur (24167,06 Eur PVM), nors realiai (duomenys neskelbtini) jokios grūdinės produkcijos nepardavė, pinigai pagal išrašytas PVM sąskaitas - faktūras bendrovei (duomenys neskelbtini) išmokėti nebuvo,

3142) G. S. suklastojus tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus – kasos išlaidų orderius:

315(duomenys neskelbtini), apie pinigų išmokėjimą iš bendrovės kasos,

3163) o S. S. suklastojus (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvitus: (duomenys neskelbtini), kuriuose jis savo parašu patvirtino apie pinigų sumokėjimą K. L. ir pateikė juos G. S., kuri pateikė buhalterei įtraukti į apskaitą,

317taip G. S. ir S. S. bendrais veiksmais į bendrovės buhalterinę apskaitą - atsargų (sąskaita (duomenys neskelbtini)), gautino PVM (sąskaita (duomenys neskelbtini)) apskaitos registrą bei dalį sąskaitų skolų tiekėjams (sąskaita (duomenys neskelbtini)) apskaitos registrą, įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie grūdinės produkcijos įsigijimą iš (duomenys neskelbtini), kurios bendrovė nepirko, atsiskaitymui su (duomenys neskelbtini) panaudotus pagal kasos pajamų kvitus už 133719,48 Eur sumą, kurios bendrovė (duomenys neskelbtini) nemokėjo.

318Iš S. S. ir G. S. pareikštų kaltinimų matyti, jog šioje byloje yra aktualus apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas. Buhalterinė apskaita BK 222 straipsnio prasme – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti (Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 2 straipsnio 5 punktas). Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Pagal įstatymą apskaitos dokumentas – tai popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą (BAĮ 2 straipsnio 1 punktas). Pagal BAĮ 10, 11 ir 21 straipsnių prasmę apgaulingo teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektais gali būti tiek buhalteris, tiek ūkio subjekto vadovas, tiek abu, jeigu tai jie daro susitarę, o apgaulingai įmonės buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma tiek aktyviais veiksmais, tiek ir neveikimu.

319Esant įmonėje buhalteriui, už apgaulingą buhalterinės apskaitos vedimą atsako asmuo, kuris pagal darbo (paslaugų) sutartį buvo atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą, šiuo atveju – buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė. Tačiau tais atvejais, kai įmonės vadovas pateikia buhalteriui neteisingus duomenis ar iš viso nepateikia duomenų apie atliktas įmonėje operacijas, jis tampa nusikaltimo vykdytoju (tarpinis vykdymas), nes sąmoningai nusikalstamais tikslais panaudoja nekaltą asmenį. Kaip tik tokia situacija susidarė šioje byloje, kadangi kaltinamieji, pateikdami sąskaitas faktūras, kitus pirminius apskaitos dokumentus, kuriose buvo fiksuotos neįvykusios ūkinės operacijos, sąmoningai suklaidino buhalterines paslaugas teikusią įmonę, kurios veiksmuose ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta kaltė. Todėl S. S. ir G. S. veiksmai vertinami kaip tarpinis vykdymas ir kvalifikuojami kaip nusikaltimo vykdytojų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-41/2012, 2K-454/2012, 2K-569/2012, 2K-430/2013, 2K-363/2014).

320Tačiau baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šiuos duomenis turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.).

321Išvadai dėl padarinių buvimo pagrįsti ar paneigti paprastai būtini specialiomis žiniomis pagrįstų tyrimų metu gauti duomenys (specialisto išvada, ekspertizės aktas), tačiau galutinę išvadą apie nusikalstamų padarinių buvimą ar nebuvimą daro tik teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tarp jų ir padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų pobūdį, mastą, priežastis, dėl kurių jie padaryti, ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-601/2012).

322Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Padaryti pažeidimai ir dėl jų kilę padariniai aprašyti 2018-04-06 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) pateiktoje specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) dėl (duomenys neskelbtini), konstatuota, kad:

3231)

324Tyrimui nebuvo pateikti tiriamojo laikotarpio (nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31) Gautų ir Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai, atskaitingų asmenų avanso apyskaitos su dokumentais, atsargų - grūdinių kultūrų apyvartų žiniaraščiai (sandėlio apskaitos registrai), atsargų nurašymo aktai, turto (tame skaičiuje ir atsargų) inventorizacijos dokumentai: inventorizacijos aprašai, inventorizacijos ir buhalterinių likučių sutikrinimo žiniaraščiai, inventorizacijos aktai.

3252)

326nustatyta, kad 2016-09-15 kratos metu paimtų (duomenys neskelbtini) apskaitos registrų duomenys nesutampa su duomenimis, kurie užfiksuoti 2017-07-05 kratos metu paimtuose apskaitos registruose. Sąskaitų istorijų ir suvestinio apskaitos registro - didžiosios knygos kai kurie finansiniai duomenys buvo pakeisti, ištrinti ar perrašyti. Tačiau nauji, ištaisyti įrašai nepagrįsti dokumentais - buhalterinėmis pažymomis.

3273)

328Nustatyta 17-ka atvejų, kai pagal kasos išlaidų orderius buvo nurašytos grynųjų pinigų išlaidos, iš viso 106712,82 € (2015 m. - 38573,08 €; 2016 m. – 68139,74 €), kurios nebuvo pagrįstos jokiais pinigų gavimą patvirtinančiais dokumentais.

3294)

330Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitytos keturios 2016 m. spalio - lapkričio mėn. PVM sąskaitos faktūros, kurios tyrimui nepateiktos ir pagal kurias fiksuoti grūdų pirkimai iš fizinių asmenų, iš viso už 11839,57 € (kur 9784,77 € - grūdų vertė ir 2054,80 € - PVM).

3315)

332Pagal 2016 m. rugsėjo - lapkričio mėn. PVM sąskaitų faktūrų duomenis, (duomenys neskelbtini) įsigijo iš (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų už 244063,88 € ir 51253,42 € PVM, iš viso už 295317,30 €. Krovinių gabenimo važtaraščiai tyrimui nepateikti, todėl nėra neaišku kas, kokiu transportu ir kokiu adresu pervežė žemės ūkio produkciją iš (duomenys neskelbtini). Be to ši bendrovė neapskaitė grūdinių kultūrų, pagal dokumentus parduotų įvairioms įmonėms, tame skaičiuje ir (duomenys neskelbtini), įsigijimo bei tyrimui nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų grūdų įsigijimą ir pervežimą. Dėl to specialistė padarė išvadą, jog realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose nurodytomis sąlygomis, bendrovė prekių iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir grynųjų pinigų jai nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ir kasos išlaidų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai. Taip pat tokiu atveju bendrovei buvo padarytas 294854,07 Eur nuostolis, nes nuo bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 294854,07 € grynųjų pinigų išlaidos.

3336)

334(duomenys neskelbtini) į apskaitą ir tyrimui nepateikė: (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) bendrovei atliko transporto paslaugas už 565,37 €, dėl ko bendrovė neapskaitė 467,25 € sąnaudų ir į atskaitą neįtraukė 98,12 € pirkimo PVM; (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitos faktūros (duomenys neskelbtini), pagal kurią (duomenys neskelbtini) pardavė tarpininkavimo paslaugas už 294,27 €, dėl ko bendrovė į apskaitą neįtraukė 243,20 € pajamų ir 51,07 € pardavimo PVM; septynių (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitų faktūrų, pagal kurias pardavė (duomenys neskelbtini) pupas už 46681,91 €, dėl ko bendrovė neapskaitė 38580,09 € pajamų ir į atskaitą neįtraukė 8101,82 € pardavimo PVM; 2016-11-17 PVM sąskaitos faktūros (duomenys neskelbtini), pagal kurią pardavė (duomenys neskelbtini) kviečius už 17944,78 € (iš jų: 14830,40 € grūdų vertė ir 3114,38 € PVM). Dėl to bendrovė neapskaitė 14830,40 € pajamų ir į atskaitą neįtraukė 3114,38 € pardavimo PVM; pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) pardavė (duomenys neskelbtini) grūdų už 6582,32 € (iš jų: 5439,93 € grūdų vertė ir 1142,39 € PVM), tačiau vietoje 5439,93 € apskaitė 4297,54 € pajamas ir 1142,39 € pardavimo PVM. Dėl to bendrovė į apskaitą neįtraukė 1142,39 € pajamų. Dėl to (duomenys neskelbtini) 2016 metais neapskaitytos 467,25 € sąnaudos ir 53653,69 € pajamos bei į PVM atskaitą neįtraukta 98,12 € pirkimo PVM ir 11267,27 € pardavimo PVM.

3357)

3362016 m. dokumentuose – keturiuose kasos išlaidų orderiuose užfiksuoti ir į apskaitą (kasą, skolas tiekėjams) įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų – 30536,74 € išmokas (duomenys neskelbtini), kurių pastaroji įmonė, pagal jos pateiktus duomenis, negavo. Dėl to (duomenys neskelbtini) padarytas 30536,74 € nuostolis, nes iš bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 30536,74 Eur grynųjų pinigų išlaidos.

3378)

338į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 36000 € bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini) – 36000 €. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir pinigų už jas nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai –(duomenys neskelbtini) pateikti pinigų priėmimo kvitai ir kasos pajamų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

3399)

340į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas transporto paslaugas iš (duomenys neskelbtini), iš viso už 53136,45 € bei grynųjų pinigų išmokas (duomenys neskelbtini) – 53136,45 €. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų iš (duomenys neskelbtini) nepirko ir pinigų už jas nemokėjo, o tik buvo surašyti dokumentai – (duomenys neskelbtini) pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir kasos pajamų orderiai, kuriuose užfiksuoti neteisingi rekvizitai.

341Teismas neturi priežasčių kitaip vertinti specialisto išvados, ją pateikusios specialistės kompetencija abejonių nekelia. Kaltinamieji neneigia, kad tvarkant buhalterinę apskaitą, galėjo būti padaryta klaidų. Taip pat teismas atmeta kaip nepagrįstą gynybos teiginį, jog specialistė viską suskaičiavo ir įvertino, kas reiškia, jog galima nustatyti asmens veiklą, jo turtą, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą. Tai teigdami kaltinamieji neįvertina jų pačių teiktų pirminių apskaitos dokumentų ydingumo.

342Už specialisto išvadoje išvardintus buhalterinės apskaitos pažeidimus atsakomybė tenka (duomenys neskelbtini) vadovams S. S. ir G. S., nes vienareikšmiškai yra patvirtinta, jog tik jie patys surašydavo, užpildydavo savo bendrovės apskaitos dokumentus, juos iki pateikimo buhalterines paslaugas teikiančiais įmonei, kaupė, laikė, ir turėjo pareigą tikrinti bei kontroliuoti, kad jie atspindėtų įvykusias ūkines operacijas, turėtų visus rekvizitus, būtų laiku pateikiami apskaitai.

343Šioje byloje yra neginčijamai įrodyta, kad kaltinamieji, atitinkamais laikotarpiais vadovaudami bendrovei, šių savo pareigų nevykdė, dėl ko atsirado pasekmės, t.y. jog negalima visiškai ar iš dalies nustatyti (duomenys neskelbtini) veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

344Taip pat teismas sprendžia, jog pagrįstas kaltinimas pareikštas S. S. dėl bendrininkavimo darant nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., nes bendrovei vadovaujant G. S., kaltinamieji veikė kartu, t.y. S. S. padėjo G. S., surašydamas ir pateikdamas netikrus apskaitos dokumentus - (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvitus, todėl jo veiksmai kvalifikuotini kaip padėjėjo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d.

345Kaip minėta, specialistė savo išvadoje yra konstatavusi, jog be visų kitų pažeidimų buvo klaidingai du kartus (2015-04-30 ir 2015-12-01) įtraukta (duomenys neskelbtini) PVM sąskaita faktūra Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią iš E. K. įmonės buvo įsigytos transporto paslaugos už 1130,75 €. dėl ko bendrovė nepagrįstai 934,50 € padidino 2015 m. sąnaudas ir į apskaitą nepagrįstai įtraukė 196,25 € pirkimo PVM. Teismo manymu, to paties dokumento įtraukimas į buhalterinę apskaitą du kartus, laikytinas buhalterio klaida, o ne apgaulingos apskaitos tvarkymo požymiu, todėl ši aplinkybė iš kaltinimo S. S. yra šalintina.

346Teismas daro išvadą, jog S. S. ir G. S. veikos pagal visus požymius atitinka BK 222 str. 1 d., o S. S. - ir pagal 24 str. 6 d. bei 222 str. 1 d. numatytus nusikaltimus ir yra visiškai įrodytos.

347Dėl pareikštų kaltinimų G. S. dėl nusikaltimų, numatytų BK 220 straipsnio 1 dalyje, įrodymų analizė bei motyvai;

348Iš G. S. pareikštų kaltinimų matyti, jog ji, būdama (duomenys neskelbtini) direktore, atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų tinkamą surašymą ir jų pateikimą apskaitą tvarkančiai bendrovei, laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 14 d. (duomenys neskelbtini), apskaitą tvarkančios bendrovės veiklos teritorijoje, tyčia siekdama bendrovės naudai išvengti mokėtinų mokesčių valstybei – 11314 Eur PVM ir 24073 Eur pelno mokesčio sumokėjimo, šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas ir apskaičiuotą pelną (duomenys neskelbtini) buhalterė, nežinanti apie daromas nusikalstamas veikas, pateikė, prisijungusi prie elektroninės deklaravimo sistemos, valstybės įgaliotai institucijai - VMI.

349Taip pat ji laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 6 d. iki 2016 m. gruodžio 14 d., tyčia, siekdama bendrovės naudai išvengti 24167,06 Eur PVM mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą, į bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukus suklastotus dokumentus - 2016 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje 2016-12-14, deklaravus sandorius su (duomenys neskelbtini) dėl grūdinės produkcijos pirkimo už bendrą 139248,31 Eur (24167,06 Eur PVM), pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras, šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas, (duomenys neskelbtini) buhalterė pateikė, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos, valstybės įgaliotai institucijai - VMI.

350G. S. dėl šio kaltinimo kalta neprisipažino. Nurodė, jog deklaracijas pildė (duomenys neskelbtini). Buhalterinę apskaitą vykdančiai bendrovei buvo pateikti visi dokumentai. Galimai buvo padaryta klaidų vedant apskaitą. Bendrovę tikrino mokesčių inspekcija, FNTT. Buvo paimta daug dokumentų, o buhalterija nespėjo visko suvesti. 2018-06-12 apklausta įtariamąja, ji nurodė, kad visi sandoriai su (duomenys neskelbtini) yra pagrįsti apskaitos dokumentais - krovinio važtaraščiais, kuriuos pateikė, ir kasos pajamų orderiais. Už produkciją buvo atsiskaityta grynais pinigais pagal kasos pajamų orderius. Produkcija pristatyta į (duomenys neskelbtini) sandėliavimui, o po to parduota. Kodėl (duomenys neskelbtini) parduotos produkcijos neapskaitė, ji nežino. Su kitais grūdų tiekėjais buvo sudarytos sutartys, superkami dideli žemės ūkio produkcijos kiekiai, kuri buvo vežama į sandėlius, o po to – į (duomenys neskelbtini).

351Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 220 straipsnio 1 dalį yra būtinos šios objektyvios sąlygos: 1) įrašymas į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą siekiant išvengti mokesčių; 2) šių dokumentų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai.

352Šio straipsnio prasme neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys subjekto, kurio vardu pateikiama deklaracija arba nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas, pajamų, pelno, turto ar jų naudojimo.

353Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad šio nusikaltimo sudėtis yra formali – nusikalstama veika laikoma baigta, kai kaltininkas įrašo žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai, ir kad ši nusikalstama veika padaroma tiesiogine tyčia, kurios turinį sudaro tai, kad mokesčių mokėtojas suvokia, jog pateikia neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą valstybės įgaliotai institucijai ir kad dėl to bus išvengta privalomų mokėti mokesčių ar jų dalies, ir to nori (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-308-697/2016).

354Bylos dokumentais patvirtinta, kad nuo 2016-04-20 akcininkų nutarimu bendrovės direktore buvo paskirta G. S. (Akcininkų susirinkimo protokolas Nr. (duomenys neskelbtini)), t. y. ji veikė šios įmonės vardu, jos naudai ir interesais, turėjo teisę įmonės vardu priimti sprendimus ir kontroliuoti jos veiklą.

355Pagal (duomenys neskelbtini) sudarytą Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (specialisto išvados (duomenys neskelbtini) priedas 1 - 3 lapai; 9 t. 102 - 104 b.l.) (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą nuo 2014-02-29 tvarkė (duomenys neskelbtini), kurios įgaliotas asmuo – direktorė R. G.. (duomenys neskelbtini), atstovaujama direktoriaus S. S., 2015-05-26 ir 2016-02-22 įgaliojimais R. G. įgaliojo teikti bendrovės finansines ataskaitas elektroniniu būdu. Sutarties 4.1 p. numatyta, kad Užsakovas atsako už pirminių apskaitos dokumentų pateikimo pilnumą, teisingumą ir savalaikį pateikimą Vykdytojui, o 4.2 p. numatyta, jog Vykdytojas atsako už finansinės atskaitomybės atitikimą bendriems apskaitos principams ir galiojantiems norminiams aktams. Jei finansinės atskaitomybės nukrypimus nuo minėtų principų ir norminių aktų įtakojo nesavalaikis priminių dokumentų pateikimas, arba nepateikimas, Vykdytojas už tokius nukrypimus neatsako.

356Pagal 2015-05-26 ir 2016-02-22 įgaliojimus (specialisto išvados (duomenys neskelbtini) priedas 1 - 2 lapai; 9 t. 105 - 106 b.l.), R. G. buvo įgaliota elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus juridinių asmenų registrui dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo naudojant el. pašto adresą (duomenys neskelbtini).

357Iš elektroniniu būdu pateiktų metinių pelno mokesčio ir PVM deklaracijų matyti, kad jas teikė (duomenys neskelbtini) el. paštu (duomenys neskelbtini) (9 t. 3-11). Jose pateiktos bendrovės apmokestinamos pajamos akivaizdžiai nesutampa su buhalteriniuose dokumentuose fiksuotais sandoriais (9 t. 145-148; 150-168 b.l.).

3581) 2016 m. rugpjūčio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (9 t. 5), pateiktoje 2016-12-14, neįtraukė sandorio su (duomenys neskelbtini) dėl transporto paslaugų pirkimo, pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys neskelbtini) bei nedeklaravo 98 Eur pirkimo PVM, ir taip nesumažino mokėtino PVM mokesčio;

3592) 2016 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (9 t. 4), pateiktoje (duomenys neskelbtini), neįtraukė sandorių su (duomenys neskelbtini), dėl tarpininkavimo paslaugų pardavimo už bendrą 46681,91 Eur sumą (8102 Eur PVM), pagal PVM sąskaitas faktūras - (duomenys neskelbtini) bei nedeklaravo 8102 Eur pardavimo PVM ir taip 2016 m. gruodžio mėn. 8102 Eur sumažino mokėtiną į biudžetą PVM;

3603) 2016 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (9 t. 3), pateiktoje (duomenys neskelbtini), neįtraukė sandorių su (duomenys neskelbtini), dėl kviečių pardavimo už 17944,78 Eur sumą (3114 Eur PVM), pagal PVM sąskaitą faktūrą - (duomenys neskelbtini), bei nedeklaravo 3114 Eur pardavimo PVM ir taip 2016 m. gruodžio mėn. 3114 Eur sumažino mokėtiną į biudžetą PVM;

3614) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 metus (9 t. 8-9), pateiktoje (duomenys neskelbtini), deklaravo 1330748 Eur pajamų, kai turėjo deklaruoti 1292036 Eur ir grąžintiną 3746 Eur pelno mokestį, kai turėjo deklaruoti 131130 Eur apmokestinamąjį pelną ir sumokėti 15924 Eur pelno mokesčio;

3625) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2016 metus (9 t. 10-11), pateiktoje (duomenys neskelbtini), deklaravo 2662192 Eur pajamų, 2628212 Eur sąnaudų ir 33980 Eur apmokestinamąjį pelną ir grąžintiną 5097 Eur pelno mokestį, kai tyrimo metu buvo nustatytos neapskaitytos sąnaudos ir pajamos, todėl neteisingai deklaravo ir nesumokėjo 8149 Eur pelno mokesčio;

363tokiu būdu šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas pateikė (duomenys neskelbtini) VMI - (duomenys neskelbtini) ir bendrovės (duomenys neskelbtini) naudai išvengė 11314 Eur PVM ir 24073 Eur pelno mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą – viso mokesčių už 35387 Eur sumą.

364Iš 2016-12-14 Pridėtinės vertės mokesčio patikslintos deklaracijos kopijos (9 t. 6 ir specialisto išvados (duomenys neskelbtini) priedas 18 lapas; 10 t. 166 b.l.) matyti, kad ją teikė (duomenys neskelbtini) už laikotarpį nuo 2016-10-01 iki 2016-10-31. Joje nurodyta apmokestinamų sandorių suma 320517 €. Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM - 68064 €, standartinio tarifo pardavimo PVM - 67308 €, ir grąžintina iš biudžeto PVM - 756 €.

365Specialistės sudarytoje (duomenys neskelbtini) apskaitytų pirkimų iš (duomenys neskelbtini) suvestinėje (9 t. 161 b.l.) užfiksuota, jog pagal 6-ias spalio mėnesio sąskaitas faktūras ir 8-ias lapkričio mėnesio sąskaitas faktūras iš (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) įsigijo kviečių atitinkamai už 79398,25 € su PVM ir 59850,06 € su PVM, iš kurių PVM sudaro atitinkamai 13779,86 € ir 10387,20 €, viso 24167,06 €. FNTT atlikus (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimą (ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini)), nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitė PVM sąskaitas faktūras, kuriose užfiksuoti pupų ir žirnių pardavimai (duomenys neskelbtini) už 156068,99 €. Taip pat pagal kasos pajamų orderius, patvirtintus S. S. ir K. L. parašais, (duomenys neskelbtini) kasoje apskaitė 154068,99 € įplaukas iš (duomenys neskelbtini).

366Kaltinamosios G. S. paaiškinimai, jog bendrovė turi teisę per penkerius metus tikslinti deklaracijas, nepaneigia jos kaltės pateikus buhalterijai sąskaitas faktūras, kuriose fiksuotos neįvykusios ūkinės operacijos, taigi ir nešalina jos atsakomybės pagal BK 220 straipsnio 1 dalį. G. S. buvo atsakinga už tinkamą savo dokumentų pateikimą buhalterinei apskaitai, todėl privalėjo užtikrinti, kad Mokesčių inspekcijai būtų pateikiamos teisingos šios veiklos pajamų deklaracijos. Tačiau akivaizdu, kad ji nei mokesčių deklaravimu, nei deklaruojamų pajamų ir mokesčių teisingumo visiškai nesidomėjo ir to nekontroliavo, nors tokią pareigą, kaip bendrovės direktorė turėjo.

367Šią išvadą patvirtina ir pačios G. S. paaiškinimai, jog pati jokių deklaracijų neteikė. Jų duomenys būdavo suformuojami pagal suvestus pirminius apskaitos dokumentus ir tada deklaracijos būdavo teikiamos el. būdu per buhalterinių paslaugų įmonės turėtą prisijungimą prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos. Tačiau byloje nepaneigta, kad būdama (duomenys neskelbtini) direktore, ji teikė ir buvo atsakinga už buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal kuriuos buvo sudaromos ir teikiamos deklaracijos.

368Kadangi byloje yra vienareikšmiškai nustatyta, kad dėl S. S. tyčinių veiksmų teikiant buhalterinei apskaitai netinkamus (neatitinkančius tikrovės) dokumentus - sąskaitas faktūras, valstybės institucijai - VMI buvo pateiktos neteisingos PVM deklaracijos už 2016 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesius, taip pat metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2015 - 2016 metus. Tokiais veiksmais nusikalstama veika buvo baigta.

369Pagal nustatytas faktines aplinkybes, kaltinamosios G. S. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (LR 2015-06-25 įst. XI-1871 redakcija), taigi baudžiamasis įstatymas buvo pritaikytas tinkamai.

370G. S. buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų BK 220 straipsnio 1 dalyje numatytų atskirų, pavienių nusikalstamų veikų, tačiau bylos faktinės aplinkybės rodo, kad tai buvo tęstinė veika, kadangi kaltinamoji inkriminuotus veiksmus atliko vienu ir tuo pačiu laikotarpiu - 2016 m., bei būdu, veikdama vieninga tyčia ir siekdama vieningo nusikalstamo rezultato.

371Pagal šiuos kriterijus jos padaryta veika atitinka nusikaltimą, numatytą BK 220 straipsnio 1 dalį ir yra visiškai įrodyta.

372Dėl S. S. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 str. 2 d.;

373Kaip minėta, S. S. buvo pareikštas kaltinamas jo žinioje buvusio didelės vertės turto - 30536,74 Eur piniginių lėšų pasisavinimu, t.y. jų paėmimu iš bendrovės (duomenys neskelbtini), kurios direktoriumi buvo, kasos ir panaudojimu nežinia kam, dėl ko jo vadovaujama bendrovė patyrė 30536,74 Eur dydžio nuostolį.

374Kaltinamasis S. S. dėl šio kaltinimo nurodė, kad tie 4 kasos išlaidų orderiai - tai ne dokumentai, tiksliau - negaliojantys dokumentai. Jie buvo išrašyti, bet į apskaitą jie negalėjo būti įtraukti, nes buvo suklysta. Dokumentai buvo išrašyti, išmesti ir užmiršti. Realiai pinigų - 30 tūkstančių eurų nebuvo, jie liko bendrovės kasoje, jų iš niekur jis nepaėmė, jų nebuvo išimta iš banko ir iš kasos. Jis neturėjo jokio tikslo savintis bendrovės turto.

375Lietuvos Respublikos BK 2 str. 4 d. nustato, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį.

376Pasisavinimo esmę sudaro tai, kad kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą ar turtinę teisę neteisėtai (viršydamas įgaliojimus) neatlygintinai paverčia savu turtu, kitaip tariant, ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu ir tuo padaro žalą turto savininkui. Turto pasisavinimas padaromas veikiant tik tiesiogine tyčia, kas reiškia, jog kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas (turtinė teisė), neteisėtai disponuodamas šiuo turtu (turtine teise) ar šį turtą paimdamas (pavyzdžiui, paimdamas iš bendrovės kasos), siekia šį turtą (turtinę teisę) paversti savo nuosavu turtu (turtine teise) taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita. Todėl sprendžiant, ar bendrovės vadovas, neteisėtai disponuodamas bendrovės turtu ar jį paimdamas, padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą), t.y. kokį sumanymą turėjo bendrovės vadovas neteisėtai disponuodamas ar paimdamas jam patikėtą (buvusį jo žinioje) bendrovės turtą: ar jį naudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar panaudoti bendrovės interesais. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad jeigu bendrovės vadovas tokį turtą neteisėtai paėmė ar kitaip neteisėtai juo disponavo, turėdamas sumanymą jį naudoti bendrovės poreikiams tenkinti, tai jo veika paprastai negali būti vertinama kaip tokio turto pavertimas nuosavu ir kvalifikuojama pagal BK 183 straipsnį. Todėl teismas turi remtis teisminio nagrinėjimo metu nustatytais duomenimis, patvirtinančiais kaltininko sumanymą bendrovės turtą naudoti (ar ir patį tokio turto naudojimą) bendrovės reikmėms. Tokiu atveju, tik išsamus bylos aplinkybių išnagrinėjimas sudaro galimybes padaryti teisingas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-330/2011; Nr. 2K-P-78/2012; Nr. 2K-234-942/2015; Nr. 2K-154-976/2017 ir kt.).

377Minėtas kaltinimas S. S. iš esmės yra grindžiamas specialisto išvada. Įrodymais patvirtinta, kad inkriminuojamos veikos laikotarpiu (duomenys neskelbtini) direktoriumi buvo S. S., kuris turėjo teisę disponuoti įmonės piniginėmis lėšomis, patikėtomis jam dėl užimamų pareigų. Specialistė, įvertinusi jai pateiktus pirminius buhalterinius dokumentus - (duomenys neskelbtini) kasos išlaidų orderius: (duomenys neskelbtini) bendrai 30536,74 Eur sumai, išrašytus (duomenys neskelbtini), konstatavo, kad juose nurodytos pinigų sumos buvo išduotos būtent S. S., nes juos pasirašė (duomenys neskelbtini) vadovas S. S. (už vadovą ir kasininką) bei gavėjas, kurio pavardė nenurodyta.

378Taip pat specialistė nustatė, kad šios kasos išlaidos nepagrįstos dokumentais (pinigų priėmimo kvitais arba kasos pajamų orderio kvitais), kurie patvirtintų, kad (duomenys neskelbtini) pinigus gavo. (duomenys neskelbtini) tyrimui pateiktuose apskaitos registruose minėtų įplaukų neapskaitė ir tyrimui nepateikė kasos pajamų orderių apie gautas grynųjų pinigų įplaukas iš (duomenys neskelbtini). Taip pat 2016-09-15 atliktos pas R. G. kratos metu paimtame kompiuteryje rastuose apskaitos registruose 30536,74 € grynųjų pinigų išmokos (duomenys neskelbtini) apskaitytos nebuvo. Išlaidos į apskaitą buvo įtrauktos vėliau, 2017-07-05 kratos pas R. G. metu rastuose apskaitos registruose.

379Dėl aprašytų aplinkybių visumos specialistė daro išvadą, kad (duomenys neskelbtini) grynųjų pinigų – 30536,74 € (duomenys neskelbtini) realiai nemokėjo, o keturiuose kasos išlaidų orderiuose užfiksuoti ir į apskaitą (kasą, skolas tiekėjams) įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų – 30536,74 € išmokas (duomenys neskelbtini), kurių pastaroji įmonė, pagal jos pateiktus duomenis, negavo. Dėl to konstatuotas (duomenys neskelbtini) padarytas 30536,74 € nuostolis, nes iš bendrovės kasos nepagrįstai nurašytos 30536,74 Eur grynųjų pinigų išlaidos.

380Tačiau specialistė savo išvadoje taip pat nurodė, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta viso 17-ka atvejų, kai pagal (duomenys neskelbtini) kasos išlaidų orderius buvo nurašytos grynųjų pinigų išlaidos, iš viso 106712,82 € (2015 m. - 38573,08 €; 2016 m. – 68139,74 €), kurios nebuvo pagrįstos jokiais pinigų gavimą patvirtinančiais dokumentais. Kad iš kasos išmokėtus pinigus gavo, nepatvirtinta (duomenys neskelbtini) ir kt. įmonių dokumentais.

381Kai pats bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas pagal išlaidų orderį iš bendrovės kasos paima ir panaudoja pinigus neaiškiems tikslams ir, nesilaikydamas buhalterinės apskaitos taisyklių, nepateikia išlaidas pagrindžiančių dokumentų, šis veiksmas vertintinas kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas arba iššvaistymas. Tai ne kartą pabrėžta kasacinėse nutartyse Nr. 2K-451/2004, 2K-440/2005, 2K-202/2006, 2K-213/2006, 2K-47/2007, 2K-108/2008, 2K-61/2009, tačiau kvalifikuojant bendrovės vadovo veiką kaip turto pasisavinimą, reikia įvertinti, ar neteisėtai disponuojant bendrovės turtu ar jį paimant, bendrovei buvo padaryta turtinė žala. Ši žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose esančius duomenis. Pavyzdžiui, buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma apgaulingai, siekiant gauti neįtrauktų į apskaitą grynųjų pinigų, kurie panaudojami bendrovės reikmėms tenkinti (perkama bendrovės veiklai reikalinga įranga, medžiagos, atsiskaitoma už bendrovei suteiktas paslaugas ir pan.). Nors šiais pinigais disponuojama neteisėtai, tačiau tokiu disponavimu turtinė žala bendrovei nepadaroma ir paprastai tai negali būti laikoma turto pasisavinimu BK183 straipsnio prasme” (LAT plenarinės sesijos nutartis 2K-P-78/2012).

382Todėl pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, ar įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų, ar jis veikė tyčia, t.y. suprasdamas, kad savinasi įmonės turtą, numatydamas įmonei daromą žalą ir to norėdamas. Dėl to duomenys, rodantys, kad paimti pinigai buvo panaudoti įmonės reikmėms arba jų paėmimas turėjo kitokią prasmę ir iš tikrųjų žalos įmonei nepadarė, turi būti ištirti ir įvertinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-330/2011; Nr. 2K-P-78/2012; Nr. 2K-P-95/2012 ir kt.).

383Liudytojas Z. K. - (duomenys neskelbtini) vadovas, paneigė gavęs grynus pinigus iš S. S.. Jo apklausos metu buvo pateikti (duomenys neskelbtini) kasos išlaidų orderiai: (duomenys neskelbtini) bendrai 30536,74 Eur sumai, kuriuose nurodyta pagrindas - (duomenys neskelbtini). Peržiūrėjęs šiuos dokumentus, Z. K. teismui teigė, jog grafoje „Gavėjas“ parašas yra ne jo. Be to, jeigu S. S. būtų mokėjęs pinigus, turėtų būti jo bendrovės išrašyti dokumentai - pinigų priėmimo kvitai ar kasos pajamų orderiai su atitinkamais rekvizitais bei jo parašais ir šie dokumentai būtų įtraukti į bendrovės apskaitą, tačiau (duomenys neskelbtini) pinigų negavo.

384Kaltinamasis S. S. neigia pinigų paėmimą iš kasos, tvirtindamas, kad dokumentai, kuriais remiantis grindžiamas kaltinimas, t.y. 4 kasos išlaidų orderiai: (duomenys neskelbtini) bendrai 30536,74 Eur sumai, yra negaliojantys dokumentai, atspausdinti per klaidą ir tyrėjų rasti darant kratą, šiukšlių dėžėje, jų namuose. Tačiau specialisto išvadoje užfiksuota, kad 2016-09-15 atliktos pas R. G. kratos metu paimtame kompiuteryje rastuose apskaitos registruose 30536,74 € grynųjų pinigų išmokos (duomenys neskelbtini) apskaitytos nebuvo. Išlaidos į apskaitą buvo įtrauktos vėliau, 2017-07-05 kratos pas R. G. metu rastuose apskaitos registruose, kas reiškia, jog minėti dokumentai vis dėl to buvo pateikti buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei ir apskaityti, kas paneigia S. S. paaiškinimus apie jų atsiradimą per klaidą, išmetimą ir suradimą šiukšlių dėžėje darant kratas.

385Tačiau šioje byloje buvo vienareikšmiškai nustatyta, kad (duomenys neskelbtini), vadovaujant S. S., buvo apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita, turint tikslą vengti mokesčių mokėjimo, o taip pat gauti grynųjų pinigų atsiskaitymams su produkcijos tiekėjais, ką patvirtina faktas apie 17 atvejų, susijusių su grynųjų pinigų išlaidų nurašymu pagal (duomenys neskelbtini) kasos išlaidų orderius. Be visų kitų pažeidimų, buvo pripažintas pagrįstu kaltinimas S. S., kad jis į apskaitą (kasą, skolos tiekėjams) pateikė buhalterei įtraukti dokumentus - kasos išlaidų orderius - (duomenys neskelbtini), kuriuose užfiksuoti tikrovės neatitinkantys duomenys apie grynųjų pinigų išmokėjimą (duomenys neskelbtini) 30536,74 Eur sumai, dėl ko nepagrįstai iš bendrovės kasos nurašė 30536,74 Eur;

386Tyčinė kaltės forma, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis, privalo būti įrodyta ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Pažymėtina ir tai, kad duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, jog nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti. Šiuo atveju teismas sprendžia, jog nėra surinkta pakankamai objektyvių ir įtikinamų S. S. kaltę dėl turto pasisavinimo patvirtinančių įrodymų (t. y. kad piniginės lėšos – 30536,74 Eur nebuvo panaudotos (duomenys neskelbtini) veikloje), reikšmingų nusikalstamai veikai inkriminuoti, todėl jis yra išteisintinas iš kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nesant padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 329 str. 1 p.).

387Bausmių skyrimo ir kiti su nuosprendžio priėmimu susiję klausimai;

388Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad inkriminuojamą veiką, susijusią su apgaulingu apskaitos organizavimu, jie padarė bendrininkų grupėje.

389Skirdamas kaltinamiesiems bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamų veikų motyvus, stadiją, kaltinamųjų asmenybes apibūdinančius duomenis, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, kitus bausmių skyrimo pagrindus ir įstatymuose įtvirtintą būtinumą individualizuoti bausmes bei baudžiamojo poveikio priemonių taikymą.

390Kaltinamojo S. S. padarytos veikos yra priskiriamos apysunkių, o G. S. – apysunkio ir nesunkaus nusikaltimų kategorijoms (BK 11 straipsnio 3 ir 4 dalys).

391S. S. nusikaltimus padarė anksčiau būdamas teistas (11 t. 2 - 3; 4 - 27 b.l.). Jam ankstesniuoju baudžiamuoju įsakymu skirta bausmė - bauda nėra išieškota ir priverstinio išieškojimo vykdymas tęsiasi iki šiol (Teismų informacinės sistemos LITEKO 2019-04-10 išrašas iš antstolių informacinės sistemos registro).

392S. S. yra baustas administracine tvarka už transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų ir kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nuobaudų galiojimo terminai nėra pasibaigę (11 t. 28 - 31 b.l.). Apie įskaitas psichiatrinio ar priklausomybės ligų skyriuje duomenų nėra. Jį charakterizuojančių duomenų iš gyvenamosios vietos nėra taip pat.

393G. S. neteista (12 t. 2 b.l.). Yra bausta administracine tvarka už transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų ir kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nuobaudų galiojimo terminai nėra pasibaigę (12 t. 3 - 5 b.l.). Apie įskaitas psichiatrinio ar priklausomybės ligų skyriuje duomenų nėra. Ją charakterizuojančių duomenų iš gyvenamosios vietos nėra taip pat.

394Teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, į inkriminuotų veikų skaičių, jų ekonominį ir finansinį pobūdį, mastą bei trukmę, kaltinamųjų asmenybes, valstybinio kaltintojo poziciją dėl skirtinų bausmių, sprendžia, jog S. S. ir G. S. yra baustini švelnesnėmis už bausmės vidurkį baudomis, kurios tarpusavyje turi būti bendrinamos dalinio sudėjimo būdu.

395Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - (duomenys neskelbtini) dokumentų kopijos:

396- kasos išlaidų orderiai: (duomenys neskelbtini), susiję su (duomenys neskelbtini) (9 t. 125; 127; 130-131 b.l.);

397- PVM sąskaitos - faktūros, kasos pajamų orderiai ir išlaidų orderiai, susiję su (duomenys neskelbtini) (3 t. 102 - 174 b.l.) -

398yra įdėtos į bylą, todėl jų išėmimo iš ten klausimas nesprendžiamas.

399Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 303 str., teismas

Nutarė

400S. S., dėl jam inkriminuotos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

401S. S., pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje; 24 straipsnio 6 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti:

402- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį - 120 MGL (4519,20 Eur) dydžio bauda.

403- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį - 100 MGL (3766 Eur) dydžio bauda.

404Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir S. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 150 MGL (5649 Eur) dydžio baudą.

4052018-05-31 Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu skirtą laikiną nuosavybės teisės ribojimą S. S. piniginėms lėšoms, esančioms ar būsiančioms (duomenys neskelbtini) banko sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinti, įvykdžius nuosprendį skirtos piniginės baudos dalyje.

406G. S. pripažinti kalta, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje (2015-06-25 įst. XI-1871 redakcija) ir ją nubausti:

407- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį - 110 MGL (4142,60 Eur) dydžio bauda;

408- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį - 60 MGL (2259,60 Eur) dydžio bauda;

409Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir G. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę - 130 MGL (4895,80 Eur) dydžio baudą.

410Išaiškinti nuteistiesiems, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 23 straipsniu, baudos bausmė savanoriškai įvykdoma per du mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo, sumokant ją į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (pasirinktinai: Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)), nurodant įmokos kodą (duomenys neskelbtini). Sumokėjęs baudą nuteistasis nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė vykdoma priverstinai.

411Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. sekretoriaujant Audronai Jasiukėnienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Aidui Amparavičiui,... 4. kaltinamiesiems S. S. ir G. S.,... 5. kaltinamųjų gynėjams adv. Sauliui Kučiui ir adv. padėjėjui Vitaliui... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 7. S. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini),... 8. kaltinamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje;... 9. G. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini),... 10. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. S. S., būdamas (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini),... 12. laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki 2016 m. balandžio 20 d.,... 13. pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos... 14. ?... 15. 6 straipsnio „ Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2... 16. ?... 17. 12 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir... 18. 1) nes 2016 m. į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 19. ?... 20. 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų –... 21. 1) nes į apskaitą (kasą, skolos tiekėjams) pateikė buhalterei įtraukti... 22. 2) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė... 23. 3) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė... 24. ?... 25. 19 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, „kad apskaitos dokumentai ir... 26. 1) nes neišsaugojo ir tyrimui nepateikė bendrovės (duomenys neskelbtini)... 27. Dėl nustatytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti (duomenys... 28. G. S., būdama (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini),... 29. pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos... 30. ?... 31. 4 straipsnio reikalavimus „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad... 32. 1) nes tyrimui nepateikti PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai,... 33. ?... 34. 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2... 35. ?... 36. 12 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir... 37. 1) nes bendrovė 2016 m. spalio – lapkričio mėn. į apskaitą įtraukė... 38. 2) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 39. 3) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 40. 4) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 41. 5) nes bendrovė į apskaitą įtraukė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą... 42. ?... 43. 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų –... 44. 1) nes į bendrovės apskaitą įtraukė tariamus grūdinės produkcijos... 45. 2) G. S. suklastojus tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus –... 46. (duomenys neskelbtini), apie pinigų išmokėjimą iš bendrovės kasos,... 47. 3) o S. S. suklastojus (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvitus:... 48. taip G. S. ir S. S. bendrais veiksmais į bendrovės buhalterinę apskaitą -... 49. Dėl nustatytų pažeidimų iš dalies negalima buvo nustatyti (duomenys... 50. Taip pat G. S. būdama (duomenys neskelbtini) (kodas (duomenys neskelbtini),... 51. 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo... 52. ?... 53. 64 str. 1 d. „pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo... 54. ?... 55. 14 str. 1 d. „prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą... 56. ?... 57. 58 str. 1 d. „PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo... 58. 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo Nr.... 59. ?... 60. 4 str. 1 d. „ Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra viso Lietuvos Respublikos... 61. ?... 62. 17 str. 1 d. „leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos... 63. ?... 64. 11 str. 4 d. „išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali... 65. laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 14 d. (duomenys... 66. 1) 2016 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys... 67. 2) 2016 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys neskelbtini),... 68. 3) 2016 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys... 69. 4) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 metus, pateiktoje (duomenys... 70. 5) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2016 metus, pateiktoje (duomenys... 71. tokiu būdu šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas... 72. Be to, laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 6 d. iki 2016 m. gruodžio 14 d.... 73. 2016 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje, pateiktoje (duomenys neskelbtini),... 74. S. S. taip pat pareikštas kaltinimas tuo, kad jis, būdamas (duomenys... 75. Nors kaltinamieji savo kaltę neigia, pareikštus kaltinimus G. S. ir S. S.... 76. Byloje išnagrinėti įrodymai, susiję su visais kaltinamiesiems pareikštais... 77. Kaltinamasis S. S. teismo posėdyje paaiškino, jog kaltės dėl jam... 78. Su (duomenys neskelbtini) siejo verslo santykiai. Buvo sandorių gal už 200... 79. Sandoriai su (duomenys neskelbtini) yra įvykę. K. L. juos susirado pagal... 80. Sandoriai buvo realūs, jie užfiksuoti apskaitoje. (duomenys neskelbtini)... 81. (duomenys neskelbtini) su (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)... 82. Buvo labai dideli vežimai, dideli pardavimai, atvažiuodavo, iškraudavo,... 83. Kaltinamoji G. S. paaiškino, jog kaltės dėl jai pareikštų kaltinimų... 84. Liudytoja A. G., parodė, jog yra (duomenys neskelbtini) bankroto... 85. Dokumentai buvo perduodami dalimis. Vyksta dar vienas FNTT tyrimas, mokesčių... 86. Liudytoja D. B. (buv. D.) parodė, jog dirbant (duomenys neskelbtini), apie... 87. Liudytojas Z. K., parodė, jog su S. S. ir jo žmona yra susijęs verslo... 88. Apklausta teismo posėdyje specialistė R. P. parodė, jog yra FNTT (duomenys... 89. Pagal buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str., už apskaitos organizavimą ir... 90. Pagal buhalterinės apskaitos 11 str. už buhalterinių įrašų teisingumą LR... 91. Dėl sandorių su (duomenys neskelbtini) ir su (duomenys neskelbtini). Pirmos... 92. (duomenys neskelbtini) išrašytame ir į apskaitą įtrauktame (duomenys... 93. Liudytoja R. G. parodė, jog nuo 2014 metų, (duomenys neskelbtini) apskaitą... 94. Liudytojas J. R. parodė, kad nuo 2016 m. kovo iki 2018 m. vasario mėn. dirbo... 95. Liudytojas R. P., parodė, jog su S. S. ir G. S. sieja darbiniai santykiai. Jis... 96. Sąskaitas už nuomą išrašė buhalterė, viskas buvo daroma pavedimais, gal... 97. Iš juridinio asmens duomenų matyti, kad (duomenys neskelbtini) direktoriumi... 98. Sodros duomenys rodo, kad (duomenys neskelbtini) dirbo S. S. ir G. S. (8 t. 121... 99. Iš Panevėžio apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių... 100. Iš 2018-07-02 Panevėžio apygardos teismo nutarties (duomenys neskelbtini)... 101. Iš reikalaujamų pateikti dokumentų 2017-02-24, 2017-02-27, 2017-03-03,... 102. Kratų protokoluose užfiksuota, kad FNTT (duomenys neskelbtini) pareigūnai... 103. Iš apžiūrų protokolų, atliktų tyrime Nr. (duomenys neskelbtini) matyti,... 104. Iš 2018-02-08 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti buhalterinės... 105. Iš 2018-02-08 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti buhalterinės... 106. Iš savanoriško dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad (duomenys... 107. Pagal Asmenų DB duomenis, (duomenys neskelbtini) K. L. mirė (2 t. 65 b.l.).... 108. Iš juridinio asmens duomenų bazės matyti, kad (duomenys neskelbtini)... 109. 2018-04-06 specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) dėl (duomenys... 110. 1)... 111. (duomenys neskelbtini) įregistruota (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys... 112. 2)... 113. (duomenys neskelbtini) tyrimui nepateikė akcininkų registracijos žurnalo,... 114. 3)... 115. (duomenys neskelbtini) direktoriumi nuo 2015-04-10 iki 2016-04-20 buvo S. S..... 116. 4)... 117. Nuo 2016-04-20 iki tiriamojo laikotarpio pabaigos bendrovės direktore buvo G.... 118. 5)... 119. Pagal (duomenys neskelbtini) sudarytą Buhalterinės apskaitos paslaugų... 120. (duomenys neskelbtini) tiriamuoju laikotarpiu tikrino Valstybinė mokesčių... 121. Pagal 2017 m. vasario ir kovo mėn. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo... 122. Taip pat tyrimui pateikti du CD diskai, kuriuose nukopijuota 2016-09-15 ir... 123. -... 124. Patikrinus tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad tyrimui nepateikti:... 125. -... 126. (duomenys neskelbtini) tyrimui nepateikė grūdinių kultūrų apyvartų... 127. Todėl įsigytų grūdinių kultūrų kiekis tyrimo metu buvo nustatytas iš... 128. -... 129. Nustatyta, kad pagal tyrimui pateiktų PVM sąskaitų faktūrų duomenis,... 130. -... 131. Pagal pirminių pirkimo dokumentų ir atsargų apskaitos registro duomenis... 132. Didžiausi žemės ūkio produkcijos tiekėjai buvo ūkininkai, (duomenys... 133. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) už įsigytą iš įmonių ir ūkininkų... 134. Pagal PVM sąskaitų faktūrų duomenis, (duomenys neskelbtini) įsigijo iš... 135. -... 136. 2016 m. rugsėjo mėn. - 585,65 tonas pupų ir žirnių už 128982,63 € ir... 137. -... 138. 2016 m. spalio - lapkričio mėn. - 970,16 tonų kviečių už 115081,25 € ir... 139. -... 140. Krovinių gabenimo važtaraščiai tyrimui nepateikti, todėl neaišku kas,... 141. -... 142. PVM sąskaitas faktūras (duomenys neskelbtini) apskaitė atsargų ((duomenys... 143. -... 144. Taip pat nustatyta, kad penkios PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias fiksuoti... 145. FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas... 146. Daugiau (duomenys neskelbtini) apskaitoje nefiksuotos jokios ūkinės... 147. Taip pat nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) neapskaitė grūdinių... 148. (duomenys neskelbtini) teikė VMI pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas,... 149. Dėl nustatytų aplinkybių visumos tikėtina, kad (duomenys neskelbtini)... 150. Jeigu (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini)... 151. -... 152. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose... 153. -... 154. Taip pat tokiu atveju bendrovei buvo padarytas 294854,07 € nuostolis, nes nuo... 155. Pagal 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. kasos išlaidų orderius ir kasos... 156. Pagal atlikto (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimo... 157. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) buhalterinė apskaita laikotarpiu nuo... 158. 1. 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574:... 159. - 19 straipsnio 1 ir 2 dalies (apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki... 160. -18 straipsnio 4 dalies (klaidos apskaitos registruose gali būti taisomos... 161. -4 straipsnio (ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija... 162. -6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 163. 1) į apskaitą klaidingai du kartus įtraukta (duomenys neskelbtini) PVM... 164. 2) pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys... 165. -12 straipsnio 1 dalies (visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi... 166. 1) 2015-2016 m. 106.712,82 € grynųjų pinigų išlaidos kasoje nepagrįstos... 167. 2) 2016 m. apskaitoje užfiksuotos ūkinės operacijos - grūdų pirkimas iš... 168. -6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 169. bendrovės pirktos iš (duomenys neskelbtini) transporto paslaugos už 467,25... 170. -... 171. (duomenys neskelbtini) - už 46.681,91 €;... 172. -... 173. (duomenys neskelbtini) - už 17944,78 €;... 174. -... 175. (duomenys neskelbtini) - už 294,27 €;... 176. Dėl to (duomenys neskelbtini) 2016 metais neapskaitytos 467,25 € sąnaudos... 177. -6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 178. - 2016 m. dokumentuose – keturiuose kasos išlaidų orderiuose užfiksuoti ir... 179. - Jeigu (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini)... 180. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose... 181. - Į 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastus apskaitos... 182. 1) į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas... 183. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų... 184. 2) į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas... 185. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų... 186. Tačiau vėliau, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, Pirminėje apskaitoje... 187. 2. 2001-12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 51 str. 2 dalies (metinė... 188. Iš tyrimui pateiktų dokumentų iš dalies nebuvo galima nustatyti (duomenys... 189. I. Nustatyta, kad tyrimui nepateikti: tiriamojo laikotarpio (nuo 2015-06-01 iki... 190. Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės... 191. II. 2016-09-15 ir 2017-07-05 atliktų pas R. G. kratų metu buvo paimti R. G.... 192. Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės... 193. -18 straipsnio 4 dalies (klaidos apskaitos registruose gali būti taisomos... 194. -4 straipsnio (ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija... 195. Dėl nurodytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti bendrovės turto... 196. III. Nustatyta 17-ka atvejų, kai pagal kasos išlaidų orderius buvo... 197. Kasos išlaidų orderiuose už vadovą ir kasininką pasirašė atitinkamu... 198. Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės... 199. IV. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitytos keturios 2016 m. spalio -... 200. V. Nustatyta, kad:... 201. - Pagal 2016 m. rugsėjo - lapkričio mėn. PVM sąskaitų faktūrų duomenis,... 202. PVM sąskaitas faktūras (duomenys neskelbtini) apskaitė atsargų, gautino PVM... 203. - Pagal 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. kasos išlaidų orderius ir kasos... 204. FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas... 205. Dėl aprašytų aplinkybių visumos tikėtina, kad (duomenys neskelbtini)... 206. Jeigu (duomenys neskelbtini) grūdinių kultūrų iš (duomenys neskelbtini)... 207. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose... 208. VI. Pagal atliktus priešpriešinius patikrinimus nustatyta, kad (duomenys... 209. 1) į apskaitą klaidingai du kartus (2015-04-30 ir 2015-12-01) įtraukė... 210. 2) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM... 211. 3) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM... 212. 4) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė septynių (duomenys... 213. 5) į apskaitą neįtraukė ir tyrimui nepateikė (duomenys neskelbtini) PVM... 214. 6) pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys... 215. Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės... 216. -6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 217. (duomenys neskelbtini) - už 46681,91 €;... 218. (duomenys neskelbtini) - už 17944,78 €;... 219. (duomenys neskelbtini) - už 294,27 €.... 220. Dėl to (duomenys neskelbtini) 2016 metais neapskaitytos 467,25 € sąnaudos... 221. -6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 222. 1) į apskaitą klaidingai du kartus įtraukta (duomenys neskelbtini) PVM... 223. 2) pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys... 224. VII. Nustatyta, kad pagal 2015 m. lapkričio - gruodžio mėn. kasos išlaidų... 225. Taip pat nustatyta, kad 2016-09-15 atliktos pas R. G. kratos metu paimtame... 226. Dėl aprašytų aplinkybių visumos daroma išvada, kad (duomenys neskelbtini)... 227. Dėl to (duomenys neskelbtini) nesivadovauta 2001-11-06 LR Buhalterinės... 228. VIII. Tyrimui pateikta (duomenys neskelbtini) Ekspedijavimo sutartis Nr.... 229. Nustatyta, kad 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje rastuose... 230. Ūkinės operacijos apskaitytos skolų tiekėjams ((duomenys neskelbtini)),... 231. Tačiau patikrinus 2017-07-05 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje... 232. (duomenys neskelbtini) dokumentus pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų... 233. FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas... 234. (duomenys neskelbtini) krovinių pervežimo paslaugų vykdyti negalėjo, nes... 235. (duomenys neskelbtini), į 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame... 236. Realiai minėtos ūkinės operacijos neįvyko, bendrovė transporto paslaugų... 237. Tačiau vėliau, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, Pirminėje apskaitoje... 238. Pažymėtina, kad (duomenys neskelbtini) apskaitą tvarkė (duomenys... 239. IX. Nustatyta, kad 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje... 240. Tačiau, patikrinus 2017-07-05 kratos pas R. G. metu paimtame kompiuteryje... 241. (duomenys neskelbtini) dokumentus pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų... 242. FNTT buvo atliktas (duomenys neskelbtini) ūkinės finansinės veiklos tyrimas... 243. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) neturėjo techninės gamybinės bazės,... 244. Dėl to (duomenys neskelbtini), į 2016-09-15 kratos pas R. G. metu paimtame... 245. Tačiau vėliau, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, Pirminėje apskaitoje... 246. Pažymėtina, kad (duomenys neskelbtini) apskaitą tvarkė (duomenys... 247. Tyrimo metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) Metinėje pelno mokesčio... 248. 1. Pagal FNTT turimą duomenų bazę nustatyta, kad VĮ Registrų centrui... 249. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad 2016-09-15 kratos pas R. G. metu... 250. Taip pat nustatyta, kad pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą... 251. Todėl tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės 2015 metų pajamos sudarė 1292036... 252. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo... 253. FNTT turimos VĮ Registrų centro DB duomenimis, (duomenys neskelbtini) 2016... 254. Tačiau remiantis tyrimui pateiktais (duomenys neskelbtini) dokumentais,... 255. 1. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr.(duomenys... 256. 2. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini)... 257. 3. Pagal septynias (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitas faktūras už... 258. 4. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini)... 259. 5. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys... 260. Todėl tyrimo metu nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) 2016 metų pajamos... 261. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo... 262. Iš viso už tiriamąjį laikotarpį (duomenys neskelbtini) nedeklaravo ir... 263. (duomenys neskelbtini) VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaravo neteisingus... 264. Nustatyta, kad:... 265. 1. 2016-09-15 kratos pas R. G. metu kompiuteryje rasti (duomenys neskelbtini)... 266. Be to nustatyta, kad pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr.... 267. Remiantis tyrimui pateiktais dokumentais, apskaitos registrais ir ikiteisminio... 268. 1)... 269. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą Nr. (duomenys... 270. 2)... 271. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini)... 272. 3)... 273. 3. Pagal septynias (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitas faktūras už... 274. 4)... 275. Pagal (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą faktūrą (duomenys neskelbtini)... 276. Duomenys apie (duomenys neskelbtini) PVM deklaracijoje deklaruotus ir tyrimo... 277. Dėl S. S. ir G. S. pareikštų kaltinimų, numatytų BK 222 straipsnio 1... 278. S. S. ir G. S. pareikšti kaltinimai, kad jie atitinkamais laikotarpiais, t.y.... 279. Nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str.... 280. Pažymėtina, kad BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra... 281. Šioje byloje kaltinimai apgaulingu apskaitos tvarkymu yra pareikšti tik... 282. Konkretūs buhalterinės apskaitos pažeidimai, kuriuos padarė S. S. ir G. S.... 283. S. S. pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės... 284. ?... 285. 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2... 286. ?... 287. 12 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir... 288. 1) nes 2016 m. į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 289. 2) nes į apskaitą buhalterei pateikė du kartus įtraukti (duomenys... 290. ?... 291. 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų –... 292. 1) nes į apskaitą (kasą, skolos tiekėjams) pateikė buhalterei įtraukti... 293. 2) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė... 294. 3) nes į apskaitą įtraukė, tačiau buhalterei ir tyrimui nepateikė... 295. ?... 296. 19 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, „kad apskaitos dokumentai ir... 297. 1) nes neišsaugojo ir tyrimui nepateikė bendrovės (duomenys neskelbtini)... 298. G. S. pažeidė Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės... 299. ?... 300. 4 straipsnio reikalavimus „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad... 301. 1) nes tyrimui nepateikti PVM sąskaitų faktūrų apskaitos registrai,... 302. ?... 303. 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2... 304. ?... 305. 12 straipsnio 1 dalies, kur nurodyta, jog „visos ūkinės operacijos ir... 306. 1) nes bendrovė 2016 m. spalio – lapkričio mėn. į apskaitą įtraukė... 307. 2) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 308. 3) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 309. 4) nes bendrovė į apskaitą neįtraukė, buhalterei ir tyrimui nepateikė... 310. 5) nes bendrovė į apskaitą įtraukė (duomenys neskelbtini) PVM sąskaitą... 311. ?... 312. 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto – „vienas iš privalomų rekvizitų –... 313. 1) nes į bendrovės apskaitą įtraukė tariamus grūdinės produkcijos... 314. 2) G. S. suklastojus tikrus (duomenys neskelbtini) apskaitos dokumentus –... 315. (duomenys neskelbtini), apie pinigų išmokėjimą iš bendrovės kasos,... 316. 3) o S. S. suklastojus (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderių kvitus:... 317. taip G. S. ir S. S. bendrais veiksmais į bendrovės buhalterinę apskaitą -... 318. Iš S. S. ir G. S. pareikštų kaltinimų matyti, jog šioje byloje yra... 319. Esant įmonėje buhalteriui, už apgaulingą buhalterinės apskaitos vedimą... 320. Tačiau baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai netinkamas... 321. Išvadai dėl padarinių buvimo pagrįsti ar paneigti paprastai būtini... 322. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad bendrovės buhalterinė... 323. 1)... 324. Tyrimui nebuvo pateikti tiriamojo laikotarpio (nuo 2015-06-01 iki 2016-12-31)... 325. 2)... 326. nustatyta, kad 2016-09-15 kratos metu paimtų (duomenys neskelbtini) apskaitos... 327. 3)... 328. Nustatyta 17-ka atvejų, kai pagal kasos išlaidų orderius buvo nurašytos... 329. 4)... 330. Nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) apskaitytos keturios 2016 m. spalio -... 331. 5)... 332. Pagal 2016 m. rugsėjo - lapkričio mėn. PVM sąskaitų faktūrų duomenis,... 333. 6)... 334. (duomenys neskelbtini) į apskaitą ir tyrimui nepateikė: (duomenys... 335. 7)... 336. 2016 m. dokumentuose – keturiuose kasos išlaidų orderiuose užfiksuoti ir... 337. 8)... 338. į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas... 339. 9)... 340. į apskaitą įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pirktas... 341. Teismas neturi priežasčių kitaip vertinti specialisto išvados, ją... 342. Už specialisto išvadoje išvardintus buhalterinės apskaitos pažeidimus... 343. Šioje byloje yra neginčijamai įrodyta, kad kaltinamieji, atitinkamais... 344. Taip pat teismas sprendžia, jog pagrįstas kaltinimas pareikštas S. S. dėl... 345. Kaip minėta, specialistė savo išvadoje yra konstatavusi, jog be visų kitų... 346. Teismas daro išvadą, jog S. S. ir G. S. veikos pagal visus požymius atitinka... 347. Dėl pareikštų kaltinimų G. S. dėl nusikaltimų, numatytų BK 220... 348. Iš G. S. pareikštų kaltinimų matyti, jog ji, būdama (duomenys neskelbtini)... 349. Taip pat ji laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 6 d. iki 2016 m. gruodžio 14 d.,... 350. G. S. dėl šio kaltinimo kalta neprisipažino. Nurodė, jog deklaracijas... 351. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 220 straipsnio 1 dalį yra būtinos šios... 352. Šio straipsnio prasme neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys... 353. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad šio... 354. Bylos dokumentais patvirtinta, kad nuo 2016-04-20 akcininkų nutarimu... 355. Pagal (duomenys neskelbtini) sudarytą Buhalterinės apskaitos paslaugų... 356. Pagal 2015-05-26 ir 2016-02-22 įgaliojimus (specialisto išvados (duomenys... 357. Iš elektroniniu būdu pateiktų metinių pelno mokesčio ir PVM deklaracijų... 358. 1) 2016 m. rugpjūčio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (9 t. 5),... 359. 2) 2016 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (9 t. 4), pateiktoje... 360. 3) 2016 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (9 t. 3),... 361. 4) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 metus (9 t. 8-9), pateiktoje... 362. 5) Pelno mokesčio deklaracijoje už 2016 metus (9 t. 10-11), pateiktoje... 363. tokiu būdu šiuos neteisingus duomenis apie deklaruotas bendrovės pajamas... 364. Iš 2016-12-14 Pridėtinės vertės mokesčio patikslintos deklaracijos kopijos... 365. Specialistės sudarytoje (duomenys neskelbtini) apskaitytų pirkimų iš... 366. Kaltinamosios G. S. paaiškinimai, jog bendrovė turi teisę per penkerius... 367. Šią išvadą patvirtina ir pačios G. S. paaiškinimai, jog pati jokių... 368. Kadangi byloje yra vienareikšmiškai nustatyta, kad dėl S. S. tyčinių... 369. Pagal nustatytas faktines aplinkybes, kaltinamosios G. S. veiksmai teisingai... 370. G. S. buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų BK 220 straipsnio 1 dalyje... 371. Pagal šiuos kriterijus jos padaryta veika atitinka nusikaltimą, numatytą BK... 372. Dėl S. S. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 str. 2 d.;... 373. Kaip minėta, S. S. buvo pareikštas kaltinamas jo žinioje buvusio didelės... 374. Kaltinamasis S. S. dėl šio kaltinimo nurodė, kad tie 4 kasos išlaidų... 375. Lietuvos Respublikos BK 2 str. 4 d. nustato, kad pagal baudžiamąjį... 376. Pasisavinimo esmę sudaro tai, kad kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo... 377. Minėtas kaltinimas S. S. iš esmės yra grindžiamas specialisto išvada.... 378. Taip pat specialistė nustatė, kad šios kasos išlaidos nepagrįstos... 379. Dėl aprašytų aplinkybių visumos specialistė daro išvadą, kad (duomenys... 380. Tačiau specialistė savo išvadoje taip pat nurodė, kad atliekant tyrimą... 381. Kai pats bendrovės vadovas ar kitas administracijos atstovas pagal išlaidų... 382. Todėl pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, tokio pobūdžio bylose būtina... 383. Liudytojas Z. K. - (duomenys neskelbtini) vadovas, paneigė gavęs grynus... 384. Kaltinamasis S. S. neigia pinigų paėmimą iš kasos, tvirtindamas, kad... 385. Tačiau šioje byloje buvo vienareikšmiškai nustatyta, kad (duomenys... 386. Tyčinė kaltės forma, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 387. Bausmių skyrimo ir kiti su nuosprendžio priėmimu susiję klausimai;... 388. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę... 389. Skirdamas kaltinamiesiems bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų... 390. Kaltinamojo S. S. padarytos veikos yra priskiriamos apysunkių, o G. S. –... 391. S. S. nusikaltimus padarė anksčiau būdamas teistas (11 t. 2 - 3; 4 - 27... 392. S. S. yra baustas administracine tvarka už transporto priemonių dalyvavimo... 393. G. S. neteista (12 t. 2 b.l.). Yra bausta administracine tvarka už transporto... 394. Teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, į inkriminuotų veikų... 395. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 396. - kasos išlaidų orderiai: (duomenys neskelbtini), susiję su (duomenys... 397. - PVM sąskaitos - faktūros, kasos pajamų orderiai ir išlaidų orderiai,... 398. yra įdėtos į bylą, todėl jų išėmimo iš ten klausimas nesprendžiamas.... 399. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 303... 400. S. S., dėl jam inkriminuotos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 401. S. S., pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 402. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį - 120... 403. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 222... 404. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 405. 2018-05-31 Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu skirtą... 406. G. S. pripažinti kalta, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 407. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį - 110... 408. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį - 60... 409. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 410. Išaiškinti nuteistiesiems, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių... 411. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, gali būti...