Byla 1-167-327/2018
Dėl kaltinimo

1Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Preikšas, sekretoriaujant Audronei Stankevičiūtei ir Ingai Mieldažytei, dalyvaujant prokurorui Virginijui Mizarui, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei G. D., jos atstovui advokatui Egidijui Blažiui, nukentėjusiajam L. L., kaltinamiesiems V. M. ir G. S., jų gynėjams advokatams Dariui Karabinui ir Reginai Atkočaitienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

21. V. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas:

31. Prienų rajono apylinkės teismo 2013-05-29 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį - 6 mėnesiams laisvės apribojimo, įpareigojant visą bausmės laiką būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., bei pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, 2013-10-10 Kauno apylinkės teismo nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista 45 paromis arešto, bausmę atlikęs;

42. Prienų rajono apylinkės teismo 2013-11-29 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – 9 mėnesiams laisvės apribojimo, įpareigojant visą bausmės laiką būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinus vienu trečdaliu, paskirta galutinė bausmė - 6 mėnesiai laisvės apribojimo, įpareigojant visą bausmės laiką būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val.;

53. Prienų rajono apylinkės teismo 2014-01-27 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį - 9 mėnesiams laisvės apribojimo, įpareigojant visą bausmės laiką būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 7 val., ir tęsti mokslą, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinus vienu trečdaliu, paskirta galutinė bausmė - 6 mėnesiai laisvės apribojimo, įpareigojant visą bausmės laiką būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 7 val., 2014-04-03 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi, Prienų rajono apylinkės teismo 2013-11-29 ir 2014-01-27 baudžiamaisiais įsakymais paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta subendrinta bausmė- 10 mėnesių laisvės apribojimo, įpareigojant per visą laisvės apribojimo laiką nuo 22.00 val. iki 7.00 val. būti gyvenamojoje vietoje ir tęsti mokslą;

64. Kauno apylinkės teismo 2014-11-03 pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (trys veikos) ir 178 straipsnio 1 dalį – 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė – 1 metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis bei 65 straipsnyje nustatytomis bausmių keitimo taisyklėmis, paskirta bausmė subendrinta su Prienų rajono apylinkės teismo 2014-04-03 nutartimi paskirta subendrinta bausme pagal Prienų rajono apylinkės teismo 2013-11-29 ir 2014-01-27 baudžiamuosius įsakymus, ir paskirta galutinė bausmė– 1 metai ir 2 mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 82 ir 92 straipsnių nuostatomis, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę– elgesio apribojimą, įpareigojant nuteistąjį per visą laisvės atėmimo bausmės atidėjimo laiką būti savo namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir mokytis. 2015-03-31 Kauno apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas;

75. Kauno apylinkės teismo 2015-12-09 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 641 straipsnio 1 ir 2 dalis, 64 straipsnio 1 ir 3 dalis – laisvės atėmimu 6 mėnesiams; paskirta bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nuosprendžiu paskirta 1 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausme dalinio sudėjimo būdu, prie neatliktos bausmės iš dalies pridedant nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams ir 5 mėnesiams, teistumas neišnykęs, ir

82. G. S., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), teistas:

91. Prienų r. apylinkės teismo 2013-11-29 pagal BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 4 mėn. įpareigojant visą bausmės laiką būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val.;

102. Kauno apylinkės teismo 2016-04-14 pagal 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėn. pritaikius BK 92 straipsnį bausmės vykdymą atidėtas 1 metams, vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2016-02-12 iki 2016-04-14, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę - nemokamus auklėjamojo pobūdžio darbus 30 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, įpareigojant juos atlikti per 3 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 1 metams, įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, išskyrus jei tai susiję su mokslu ar darbu. Kauno apylinkės teismo 2016-06-14 nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas ir nutarta vykdyti 2016-04-14 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę;

113. Kauno apylinkės teismo 2017-05-18 pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 641 straipsnį – 26 paroms arešto, atliekant jį areštinėje. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalimi, 66 straipsniu, į paskirtą arešto bausmę įskaitytas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2017-03-11, 01.05 val. iki 2017-03-12, 16.20 val., (2 dienos) ir laikyta, kad neatlikta bausmės dalis yra 24 paros arešto;

124. Kauno apylinkės teismo 2017-09-11 pagal 178 straipsnio 2 dalį, 641 straipsnį – 26 paroms arešto. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta 24 parų arešto bausme, jas iš dalies sudedant, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – 45 paros arešto, teistumas neišnykęs; kaltinami pagal BK 129 straipsnio 1 dalį.

13Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

14V. M. (toliau – ir V. M.) ir G. S. (toliau – ir G. S.), veikdami bendrininkų grupėje, 2017 m. gegužės 21 d., nuo 00 val. iki 03:50 val., ( - ), R. L. gyvenamojoje vietoje, kambaryje, būdami apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, asmeninio tarpusavio konflikto su nukentėjusiuoju R. L. metu, tyčia sudavė rankomis ir spyrė tiksliai nenustatytą skaičių kartų, tačiau ne mažiau kaip 27 smūgius R. L. į galvą bei įvairias kūno vietas, ko pasekoje padarė jam II-V kairių šonkaulių tiesioginius lūžimus, tris poodines kraujosruvas kakle, dvi dešiniame žaste, tris kairiame žaste, tris krūtinėje, vieną kairiame petyje, odos nubrozdinimus nugaroje, poodines kraujosruvas ir odos nubrozdinimus galvoje, muštines žaizdas dešiniame antakyje ir viršutinės lūpos gleivinėje, kraujosruvas abiejų lūpų gleivinėje, kraujosruvas galvos minkštuosiuose audiniuose, kraujo išsiliejimą po minkštaisiais ir po kietuoju galvos smegenų dangalais bei į smegenų skilvelius, kas komplikavosi smegenų suspaudimu ir pabrinkimu, ko pasekmėje, nuo galvos sumušimo nukentėjusysis įvykio vietoje mirė, t. y. tyčia nužudė R. L..

15Šiais veiksmais V. M. ir G. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje.

16Kaltinamųjų pozicija dėl kaltinimo

17Kaltinamasis V. M. parodė, kad su G. S. pažįstamas apie 10 metų. Kaltinamasis 2017 m. kovą buvo paleistas iš laisvės atėmimo vietos. Apie savaitę iki įvykio atvyko į ( - ) ir atsitiktinai sutiko G. S.. Apsigyveno pas jį ( - ), dirbo statybose. Įvykio dieną abu gėrė alaus. Prieš pietus parduotuvėje nusipirko dar alaus. G. S. pažįstamas R., kurį kaltinamasis matė pirmą kartą, pakvietė užeiti. R. namuose dar buvo jo sugyventinė R. Sėdo gerti alaus. Po kiek laiko atėjo kažkoks nepažįstamas vyras. Kaltinamasis davė jam 20 eurų nupirkti alaus. Toliau gėrė alų. Begeriant susiginčijo ir susimušė su tuo nepažįstamu. Pavakary su G. S. išėjo. Nuėjo pas G. S. į namus. Apie 22 val. su G. S. vėl nuėjo pas R. išgerti, nes jis buvo siūlęs užeiti kada panorės. Duris rado užrakintas. Beldė, bet niekas neatidarė. Rado atidarytą langą, per jį įlipo. Visur buvo tamsu. Susiradę žvakę užsidegė. Rado R. su sugyventine, kurie gulėjo ir gurkšnojo alų. Kaltinamieji prisijungė. Išgėrę pradėjo kalbėti apie kalėjimą. R. R. pasakė eiti į kitą kambarį. Ji išėjo. Kaltinamieji liko kalbėtis su R. G. S. išėjo į kitą kambarį. R. klausė kur kaltinamasis sėdėjo. Atsakė, kad ( - ). R. pasakė: „stopudovai buvai gaidys“. Kaltinamasis suprato, kad R. norėjo jį įžeisti. Tada kaltinamasis sudavė R. ir jis nukrito ant lovos. Kai mušė, R. toliau įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais. Mušė į įvairias kūno vietas, daugiausia į veidą. Mušė kumščiais ir kojomis. Spyrė į veidą, Sudavė apie 40 smūgių. Buvo užlipęs ant kūno, trypė jo veidą. Norėjo sumušti R. už tai, kad jį įžeidė. Mušimas truko apie 15 minučių. Tada atėjo G. S.. Klausė, kas čia buvo. Paaiškino jam kas buvo. G. S. irgi sudavė R. kelis smūgius į veidą. Sudavė iki 15 smūgių. Po G. S. kaltinamasis susinervavęs dar sudavė kelis kartus. Nuo smūgių R. neteko sąmonės ir liko gulėti ant lovos. Tada priėjo R., apsikabino R. ir pasakė, kad jo nebėra. Kaltinamasis priėjo pasižiūrėti, užpylė vandens ant veido ir krūtinės. R. ėmė kosėti krauju. Kaltinamasis bandė daryti R. dirbtinį kvėpavimą. Pastebėjo, kad nebėra pulso. Kaltinamasis pripažįsta, kad R. mušė labiau, nei G. S.. Tada pasiėmė iš R. namų drabužių – treningų, sportbačių, susidėjo į kuprinę ir apie 4 val. išėjo. Su G. S. pasislėpė. Ryte juos surado policija. Buvo gydytas psichiatrinėje ligoninėje dėl pakrikusių nervų. Ieškinį pripažįsta.

18Iš V. M. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad įvykio vietoje jis detalizavo, kokiomis aplinkybėmis mušė R. L., kaip smūgiavo kumščiais jam į galvą, trypė jį kojomis, spardė į veidą ir galvą. Taip pat nurodė, kaip toliau gulintį R. L. rankomis ir kojomis mušė G. S. (2 t., b. l. 174-189).

19Kaltinamasis G. S. atsisakė duoti parodymus.

20Kadangi kaltinamasis G. S. atsisakė duoti parodymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalimi, jo parodymams patikrinti buvo perskaityti parodymai, G. S. duoti ikiteisminio tyrimo metu (3 t., b. l. 146-148, 162-163). Iš šių parodymų matyti, kad G. S. dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino. Nurodė, kad gyveno pas savo močiutę D. S., ( - ), kieme sandėliuke. Nuo gegužės 16 d. kartu gyveno jo draugas V. M. 2017-05-20 su V. M. gėrė alų. Vakarop kartu nusipirko alaus. Vėliau nusprendė nueiti pas R. (R. N.) bei R. L., kurie gyvena ( - ). Beeidami sutiko kaltinamojo motiną R. S., kuri liepė eiti namo, jie pasiginčijo. Po to su V. M. nuėjo pas R. N. ir R. L. į namus. Keturiese gėrė alų. Begeriant atėjo kažkoks vyriškis. Tam vyriškiui davė pinigų, prašė parnešti išgerti. Vyriškis parnešė degtinės. Tada gėrė penkiese. Gėrė apie 2 valandas, kol V. M. „smigo“. Kaltinamasis išėjo namo, palikęs V. M. pas R. L. Grįžo namo, dar išgėrė ir grįžo pas R. L.. Rado juos miegančius. Prikėlė V. M. ir grįžo į sandėliuką. Ten vėl gėrė. Tada su V. M. vėl nuėjo pas R. L.. Duris rado užrakintas. Abu įlipo pro langą kitoje namo pusėje. Su V. M. nuėjo kambarį, kur miegojo R. ir R. L.. Užsidegė žvakę, pastarieji prabudo. Visi apie pusvalandį gėrė. Tada kaltinamasis su R. nuėjo į kitą kambarį. Prieš išeinant girdėjo, kaip R. L. pavadino V. M. „zonsku gaidžiu“. Su R. kitame kambaryje kalbėjosi apie 20 minučių. Kai išgirdo triukšmą kambaryje, kuriame buvo likęs R. L. su V. M., pamatė kaip V. M. šokinėjo R. L. ant galvos, mušė jį rankomis ir spardė į įvairias kūno vietas. Po smūgių R. L. „atsijungė“, V. M. gėrė alų ir juokėsi. Tada jis pats gal apie 10 kartų daužė R. L. delnais per veidą, bandė jį atgaivinti, vieną kartą įspyrė į galvą. R. L. gulėjo ant lovos ir pradėjo kriokti. Kaltinamasis matė jam iš galvos bėgantį kraują. R. L. į nieką nereagavo. Tada V. M. atnešė vandens ir užpylė ant R. L. Kažkuriuo metu R. L. sukniubo. Prie sukniubusio R. L. priėjo R., paprašė jį pakelti į lovą. Abu pakėlė R. L.. R. verkė, liepė jiems išeiti. Kaltinamasis matė, kaip V. M į kuprinę krovė visokius drabužius. Kuprinę V. M. pasiėmė su savimi. Kaltinamasis su V. M. nuėjo į kažkokį sandėlį, ten pernakvojo. Ryte abu grįžo į namus, artimieji pasakė, kad jų ieško policija. Gailisi dėl to, ką padarė. Jeigu nebūtų girtas - nebūtų taip pasielgęs. G. S. papildomos apklausos metu parodė, kad V. M. pirmas pradėjo rankomis ir kojomis mušti R. L., kadangi šis V. M., o taip pat ir jį, įžeidė, nes pradėjo vadinti gaidžiais ir kitais įžeidžiančiais žodžiais. Konfliktą išprovokavo pats R., jie neturėjo tikslo muštis ar žudyti. Jei R. jų būtų neįžeidinėjęs, tai nebūtų jo mušę. Kai V. baigė mušti R. ir nuo jo nulipo, tai R. dar buvo gyvas, kvėpavo, gargaliavo. Tada jis užlipo R. ant krūtinės ir pasilenkęs delnais daužė jam per veidą apie 10 kartų, dar vieną kartą R. spyrė ir koja. Kadangi buvo tamsu, nematė kur pataikė, galėjo pataikyti ir į galvą. Pas R. ėjo pagerti, o ne vogti, mušti ar žudyti. Kai V. pradėjo mušti R., tai kaltinamasis buvo kartu su V. Kai V. ir jis mušė R., R. lyg buvo kitame kambaryje.

21Teismo posėdyje kaltinamasis G. S. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

22Iš G. S. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad jis detalizavo, kokiomis aplinkybėmis V. M. mušė lovoje gulintį R. L. kumščiais į galvą, šokinėjo ant jo krūtinės, spardė jį kojomis. Taip pat parodė, kaip pats pliaukštelėjo R. L. per veidą ir spyrė jam į galvą (3 t., b. l. 149-160).

23Įrodymai

24Nukentėjusioji G. D., R. L. motina, parodė, kad sūnus buvo seniai išsituokęs, su buvusia žmona negyveno, turi tris pilnamečius vaikus – L., A. ir D. Sūnus gyveno ( - ), su sugyventine R. Sūnus nedirbo, turėjo problemų su sąnariais, sunkiai vaikščiojo, daugiau gulėdavo. Gaudavo pašalpą iš darbo biržos. Nukentėjusioji nuveždavo jam maisto, rūbų. Lankė sūnų kartą du per mėnesį, bendraudavo ir telefonu. Pinigų jam neduodavo, nes jie buvo panaudodami ne pagal paskirtį. Sūnus su sugyventine išgerdavo. Apie įvykį gegužės 22-23 d. pranešė dukra. Pasakė, kad sūnus rastas nužudytas. Paskutiniu metu sūnus piktnaudžiavo alkoholiu. Sūnus nebuvo konfliktiškas. Kaltinamųjų nepažįsta. Sūnus anksčiau buvo teistas, bausmę seniai atlikęs. Palaiko savo ieškinį dėl 1329,04 eurų turtinės žalos ir 5000 neturtinės žalos atlyginimo. Pati laidojo sūnų. Gavo 300 eurų valstybės pašalpą, ji atskaičiuota nuo ieškinio sumos. Neturtinė žala – sūnaus netektis motinai neįvertinama jokiais pinigais. Po įvykio buvo morge, matė sužalojimus, vos atpažino. Buvo stresas, nemiegojo naktimis, gėrė raminamus vaistus. Yra pensininkė, gauna 230 eurų pensiją. Dar truputį dirba, uždirba 200 eurų.

25Nukentėjusysis L. L., žuvusiojo R. L. sūnus, parodė, kad apie tėvo mirtį sužinojo kitą dieną iš savo seserų. Nukentėjusysis nuo dviejų metų gyveno su močiute, atskirai nuo tėvo. Tėvai buvo išsiskyrę. Pas tėvą lankėsi kelis kartus per pastaruosius du metus. Tėvas turėjo sugyventinę R., mėgo išgerti. Tėvą išlaikė močiutė. Iš tėvo jokių lėšų negaudavo, su broliu ir seserimis gyvena ( - ). Galvojo 2017 m. tėvą atsivežti pas save, kad negertų, ieškojo jam darbo.

26Liudytoja R. N. parodė, kad buvo R. L. sugyventinė. Gyveno su juo ( - ). Pragyveno iš Darbo biržos pašalpų. Pažįsta kaltinamąjį G. S., kuris pažinojo R. L., kartais užeidavo. R. anksčiau buvo teistas, atlikęs bausmę. Paskutiniu metu sunkiai vaikščiojo, daugiau sėdėjo ir gulėjo lovoje. Abu vartodavo alkoholį. Apie gegužės 20 d. prieš pietus atėjo draugas P. N., atsinešė šnapso. Visi trys išgėrė. Po to per pietus atėjo ir abu kaltinamieji. Visi gėrė. Apie pietus buvo atėjusi G. S. mama, prašė eiti namo, bet jis nėjo. Liudytoja nuėjo pas kaimynę. Girdėjo, kaip jie visi susikivirčijo. Po trijų keturių valandų sužinojo, kad kažkuris iš kaltinamųjų sumušė P. N.. Kai grįžo iš kaimynės, namuose buvo R. ir kaltinamieji. Jie gėrė alų. Liudytoja vėl išėjo pas kaimynę L. N.. Pavakarėje kaltinamieji išėjo. Iki to laiko jokio pykčio nebuvo. Liudytoja su R. L. nuėjo miegoti. Buvo tamsu, nes elektros nėra. Apie 23 val. liudytoja pajuto, kad yra traukiama iš lovos. Pastebėjo, kad atėjo abu kaltinamieji. Liudytoją ištraukė iš lovos ir nuvedė į kitą kambarį. Išgirdo R. L. balsą: „ką darote, paleiskit R.“. Liudytoja neprisimena, ar buvo koks R. L. ginčas su kaltinamaisiais. Tą vakarą jie kažką kalbėjosi apie kalėjimą. Liudytoja sėdėjo kitame kambaryje su šunimi. G. S. buvo šalia ir jos neišleido, kitame kambaryje liko kaltinamasis V. M. ir R. Liudytoja girdėjo smūgius, bildesį. Viskas truko 15-20 minučių. Po to G. S. nuėjo į kitą kambarį ir uždarė duris. Kai jis išėjo, smūgiai dar girdėjosi. Liudytoja pradėjo rėkti: „neužmuškit“, pradarė duris. Matė kaltinamųjų siluetus, matė, kaip jie mušė R. R. L. gulėjo lovoje. V. M. pasakė atnešti vandens. G. S. atnešė vandens, o V. M. pylė vandenį R. L. ant kūno, gaivino jį, darė dirbtinį kvėpavimą. R. L. neatsigavo. V. M. pasakė: „mes jį užmušėm, gausim po 10 metų“. Tada jie pasiėmė R. treningus, bliuzonus, kedus. V. M. susikrovė viską į savo kuprinę ir jie abu išėjo. Tada liudytoja apkabino R. L., jis paskutinį kartą atsiduso. Liudytoja nuėjo pas kaimynę L. N., pasakė, kad R. užmušė, iškvietė greitąją ir policiją. Liudytoja nurodė, kad R. pats rūpinosi savimi, pats apsitarnavo, pavalgydavo, sportuodavo namuose. Jį aplankyti atvykdavo vaikai, ketino išsivežti į ( - ).

27Kadangi liudytoja R. N. teisiamajame posėdyje nurodė, kad neprisimena visų aplinkybių, apie kurias anksčiau davė parodymus, teismas, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, jos parodymams patikrinti perskaitė liudytojos R. N. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b. l. 98-100). Iš šių parodymų matyti, kad apie 2 valandą nakties su R. L. gulėjo lovoje. Pamatė, kad iš kito kambario į jų kambarį pasišviesdami įėjo V. (M.) su G. Jie galėjo įlipti pro langą kitame kambaryje. Tada visi vėl sėdo gerti alų. Kažkuriuo metu R. L. su V. išsikalbėjo apie sėdėjimą kalėjime ir R. L. kažką pasakė ant V., dėl ko pastarasis įsižeidė ir puolė mušti R. Tada kažkuris iš vaikinų ją išstūmė iš lovos ir įvedė į kitą kambarį, uždarė duris. Kitame kambaryje ji girdėjo tik riksmus, bildesį, garsus, panašius į smūgių sudavimą. Į kambarį, kuriame mušėsi vyrai, ji bijojo užeiti. Po kažkurio laiko įėjo į kambarį ir pamatė, kad V. ir G. abu rankomis muša ir spardo R. Kažkuriuo metu, lyg V., supratęs, kad R. jau be sąmonės, iš dubenio vandeniu apipylė R., dar bandė daryti jam dirbtinį kvėpavimą. Vaikinai pradėjo kalbėti, kad už nužudymą gaus po 10 metų. Liudytoja apsikabino R. Jis tik gargaliavo, įkvėpė oro ir numirė. Tada V. į savo kuprinę pradėjo krautis namuose buvusius drabužius. Tada jie abu iššoko pro langą. Liudytoja išbėgo pas kaimynę L. N. ir paprašė iškviesti policiją.

28Liudytoja R. N. patvirtino savo parodymus.

29Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja R. N. atpažino G. S., kuris 2017-05-20 vakare nužudė jos sugyventinį R. L. (1 t., b. l. 104-106). Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja R. N. atpažino V. M., kuris 2017-05-20 vakare su G. S. nužudė jos sugyventinį R. L. (1 t., b. l. 101-103).

30Liudytoja L. N. parodė, kad kaltinamasis G. S. yra jos kaimynas. Kaimynystėje ( - ) gyveno ir R. L.. Įvykio naktį apie 1-2 val. atbėgo susijaudinusi R. N. ir pasakė, kad R. užmušė. Liudytoja iškvietė policiją. Atėjusi į įvykio vietą matė R. gulintį ant lovos primuštą ir pabėgo. Paskui R. N. sakė, kad G. S. su kažkokiu berniuku ją uždarė į kitą kambarį ir mušė R. L.. R. blogai vaikščiojo, išgerdavo, nebuvo agresyvus, buvo ramus žmogus. G. S. buvo geras vaikas.

31Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad iš buto adresu: ( - ), paimta: 1) pirmame kambaryje popieriaus lapas su avalynės pėdsaku; 2) šalia lovos, prie spintelės ant grindų, knygos lapai su avalynės pėdsako fragmentu; 3) ant lavono, dešinės pusės krūtinės dalies, rasti avalynės pėdsakai, kurie nufotografuoti; 4) ant spintelės, šalia lovos, ant vatos tampono paimta rastų raudonos spalvos dėmių nuoplova, supakuota į voką; 5) ant lovos, šalia lavono kojų rasta pagalvė su raudonos spalvos dėmėmis, pagalvės užvalkalas supakuotas; 6) po lavono dešinės pusės šonu rastas medžiaginis krepšys su raudonos spalvos dėmėmis, paimtas ir supakuotas; 7) šalia lovos rasta į spintelę atremta kėdės dalis su raudonos spalvos dėmėmis, paimta ir supakuota; 8) antrame kambaryje ant grindų, priešais langą rasti du avalynės pėdsakai, kurie su dalimi grindų plokštės atkirsti ir supakuoti; 9) antrame kambaryje ant grindų, šalia stalo, ant vatos tampono paimti rastų raudonos spalvos dėmių pavyzdžiai, kurie supakuoti; 10) ant stalo, antrame kambaryje rasta striukė su raudonos spalvos dėmėmis, kuri paimta ir supakuota; 11) ant viršutinės atverčiamo lango vidinio rėmo dalies, 177 cm ir 173 cm aukštyje išryškinti pirštų pėdsakai, kurie nukopijuoti ant daktiloskopinės plokštelės (1 t., b. l. 10-26).

32Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad R. L. mirė nuo galvos sumušimo, pasireiškusio poodinėmis ir odos nubrozdinimai galvoje, muštinėmis žaizdomis dešiniame antakyje ir viršutinės lūpos gleivinėje, kraujosruvomis abiejų lūpų gleivinėje, kraujosruvomis galvos minkštuosiuose audiniuose, kraujo išsiliejimu po minkštaisiais ir po kietuoju galvos smegenų dangalais bei į smegenų skilvelius. Tai komplikavosi smegenų suspaudimu ir pabrinkimu. R. L. mirtis galėjo įvykti prieš 1-4 valandas iki lavono apžiūros įvykio vietoje. R. L. lavono kraujyje rasta 3,25 % etilo alkoholio, kas atitinka sunkų girtumo laipsnį. R. L. padaryti šie sužalojimai: poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai galvoje, muštinės žaizdos dešiniame antakyje ir viršutinės lūpos gleivinėje, kraujosruvos abiejų lūpų gleivinėje, kraujosruvos galvos minkštuosiuose audiniuose, kraujo išsiliejimas po minkštaisiais ir po kietuoju galvos smegenų dangalais bei į smegenų skilvelius padarytos kietais bukais daiktais ar paviršiais, kuo galėjo būti ir kumštis ar koja ne mažiau kaip trylikos trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai padaryti keleto valandų bėgyje iki mirties. Gyvam tokie sužalojimai būtų vertinami kaip sunkus sveikatos sutrikdymas, o šiuo atveju jie buvo ir mirties priežastimi. Kairių II-V šonkaulių tiesioginiai lūžimai padaryti kietu buku daiktu, kuo galėjo būti ir koja galimai ir vieno trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimai padaryti galimai tuo pačiu arba artimu laiku kaip ir galvos sužalojimai. Šonkaulių lūžimai gyvam būtų vertinami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Poodinės kraujosruvos kakle (trys), dešiniame žaste (dvi), kairiame žaste (trys), krūtinėje (trys), kairiame petyje (viena), odos nubrozdinimas nugaroje padaryti kietais bukais daiktais ne mažiau kaip trylikos trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimų pobūdis neprieštarauja tam, kad jie galėjo būti padaryti tuo pačiu laiku kaip ir galvos sužalojimai. Visi šie sužalojimai gyvam būtų vertinami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimų R. L. rankose, kurie galėjo būti padaryti ginantis, ar pačiam suduodant smūgius, nėra. Neatmetama galimybė, kad po patirtos galvos traumos R. L. galėjo atlikti valingus veiksmus. R. L. mirtis įvyko keleto valandų bėgyje po patirtų galvos sužalojimų (1 t., b. l. 39-45).

33Ekspertas D. T. patvirtino savo specialisto išvadą, parodė, kad nukentėjusiojo mirtį nulėmė sunkūs sužalojimai galvoje, nes jie lėmė kraujo išsiliejimą į smegenis. Išvadoje konstatuotų sužalojimų negalima išskirti pagal eiliškumą. Visi nurodyti sužalojimai padaryti keleto valandų bėgyje, senesnių sužalojimų nėra. Galvoje sužalojimai padaryti nuo nemažiau 13 trauminių poveikių. Sužalojimai kitose kūno vietose taip pat padaryti nuo nemažiau 13 trauminių poveikių. Šonkauliams lūžti užteko ir vieno trauminio poveikio koja. Viso padaryti nemažiau 27 sužalojimai. Visi sužalojimai padaryti keleto valandų bėgyje iki mirties. Mirtis įvyko 1-4 val. iki apžiūros. Mirtis įvyko nuo sužalojimų galvoje. Sužalojimus galvoje sukėlusių smūgių visuma sukėlė mirtį, nes visi smūgiai stiprūs. Nuo bet kurio galėjo įvykti mirtis, todėl išvadoje rašoma, kad mirtis įvyko nuo visumos sužalojimų. R. L. kraujyje rastas alkoholio kiekis (3.25 promilės) tiesioginės įtakos mirties laikui neturėjo. Sužalojimų galvoje eiliškumas neturėjo reikšmės mirties priežasčiai.

34Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad vienas rankos piršto pėdsakas (1 pav.), rastas 2017-05-21 įvykio vietos apžiūros metu ( - ), ir nukopijuotas ant tirti pateiktos daktiloskopinės plokštelės, tinkamas asmeniui identifikuoti. Rankos piršto pėdsakas (1 pav.) yra paliktas V. M. kairės rankos smiliumi. Kiti rankų pėdsakai, nukopijuoti ant tirti pateiktų daktiloskopinių plokštelių, netinkami asmeniui identifikuoti (1 t. 144-146 b.l.).

35Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad:

361. a) ant pateikto tirti tampono, tiriant pažymėto Nr. 1, su nuoplova, padaryta 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. L. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,00000000000000000002 %;

37b) ant pateikto tirti pagalvės užvalkalo, paimto 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 2), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu; rasta dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo, tinkamų abiejų asmenų tapatybei nustatyti tiriant DNR, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant pagalvės užvalkalo (mėg. Nr. 3), rastas žmogaus kraujas. Ant pagalvės užvalkalo (mėg. Nr. 3), rastų, asmens tapatybei nustatyti tinkamų vieno iš dviejų asmenų biologinių pėdsakų, arba kraujo, genotipas sutampa su R. L. genotipu, antro asmens biologiniai pėdsakai, arba kraujas, nepriklauso V. M., G. S.;

38c) ant pateikto tirti krepšio, paimto 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo (mėg. Nr. 4), tinkamų vieno asmens tapatybei nustatyti, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant krepšio (mėg. Nr. 4), rastas žmogaus kraujas. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų žmogaus biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. L. genotipu; rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 5), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu;

39d) ant pateiktos tirti kėdės dalies, paimtos 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 7, Nr. 8), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu; rasta vyro kraujo (mėg. Nr. 9), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, nepriklausančio R. L., V. M., G. S.;

40e) ant pateikto tirti tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, padaryta 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), rasta žmogaus kraujo, netinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR;

41f) ant pateiktos tirti striukės, paimtos 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ):

42- mėg. Nr. 10, Nr. 12 rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, nepriklausančio R. L., V. M., G. S. ir vyrui, kurio kraujo rasta ant kėdės dalies mėg. Nr. 9;

43-mėg. Nr. 13 rasta žmogaus kraujo, netinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR;

44-mėg. Nr. 11 žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

452. Ant pateiktų tirti R. L. šortų, pateiktų 2017-05-24 VTMT Kauno skyriaus sanitaro G. Š., dokumentus, rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 14, Nr. 15), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu; rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 16), netinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

463. Ant pateiktų tirti V. M. pilkos spalvos kelnių, pateiktų 2017-05-21 liudytojos A. K., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus:

47-mėg. Nr. 17, Nr. 18 rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu;

48-mėg. Nr. 19 rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo, tinkamų vieno asmens tapatybei nustatyti, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant V. M. pilkos spalvos kelnių mėg. Nr. 19 rastas žmogaus kraujas. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų žmogaus biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. L. genotipu;

49-mėg. Nr. 20 rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su V. M. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų V. M. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,0000000000000000000006 %.

504. Ant pateiktų tirti V. M. marškinėlių, pateiktų 2017-05-21 V. M., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo (mėg. Nr. 21), tinkamų vieno asmens tapatybei nustatyti, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant V. M. marškinėlių mėg. Nr. 21 rastas žmogaus kraujas. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų žmogaus biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su V. M. genotipu; rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo (mėg. Nr. 22), netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

51Ant pateikto tirti V. M. bliuzono, pateikto 2017-05-21 V. M., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus:

52-mėg. Nr. 23 žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR;

53-mėg. Nr. 24 rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

54Ant pateiktų tirti V. M. mėlynos ir pilkos spalvų kelnių, pateiktų 2017-05- 21 V. M., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 25), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su V. M. genotipu.

55Ant pateiktos tirti V. M. kojinės, tiriant pažymėtos Nr. 1, pateiktos 2017- 05-21 V. M., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 26), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu.

56Ant pateiktos tirti V. M. kojinės, tiriant pažymėtos Nr. 2, pateiktos 2017- 05-21 V. M., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

57Ant pateiktų tirti V. M. batų, pateiktų 2017-05-21 V. M., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo (meg. Nr. 28, Nr. 29), tinkamų vieno asmens tapatybei nustatyti, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant V. M. batų (mėg. Nr. 28, Nr. 29), rastas žmogaus kraujas. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų žmogaus biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. L. genotipu.

585. Ant pateiktų tirti G. S. kelnių, pateiktų 2017-05-21 G. S., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 30, Nr. 32), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu; rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 31), tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su G. S. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų G. S. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,000000000000000003 %.

59Ant pateikto tirti G. S. bliuzono, pateikto 2017-05-21 G. S., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų (mėg. Nr. 33, Nr. 34), netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

60Ant pateikto tirti G. S. bato, tiriant pažymėto Nr. 1, pateikto 2017-05-21 G. S., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo (mėg. Nr. 35), netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

61Ant pateikto tirti G. S. bato, tiriant pažymėto Nr. 2, pateikto 2017-05-21 G. S., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, žmogaus kraujo nerasta, rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų (mėg. Nr. 36), tinkamų vieno asmens tapatybei nustatyti. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų žmogaus biologinių pėdsakų genotipas sutampa su R. L. genotipu.

626. Ant pateiktų tirti R. L. dešinės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-24 VTMT Kauno skyriaus sanitaro G. Š., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo (mėg. Nr. 37), tinkamų vieno asmens tapatybei nustatyti, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant R. L. dešinės rankos nagų nuokarpų (mėg. Nr. 37), rastas žmogaus kraujas. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų žmogaus biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. L. genotipu.

63Ant pateiktų tirti R. L. kairės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-24 VTMT Kauno skyriaus sanitaro G. Š., savanoriškai pateikiant daiktus, dokumentus, rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su R. L. genotipu.

647. Ant pateiktų tirti V. M. dešinės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05- 21 V. M., rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su V. M. genotipu.

65Ant pateiktų tirti V. M. kairės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-21 V. M., rasta dviejų asmenų susimaišiusių biologinių pėdsakų, iš jų ir žmogaus kraujo, tinkamų abiejų asmenų tapatybei nustatyti tiriant DNR, tačiau negalima atsakyti, kuriam asmeniui priklauso ant V. M. kairės rankos nagų nuokarpų (mėg. Nr. 41), rastas žmogaus kraujas. Ant V. M. kairės rankos nagų nuokarpų (mėg. Nr. 41), rastų, asmens tapatybei nustatyti tinkamų vieno iš dviejų asmenų biologinių pėdsakų, arba kraujo, genotipas sutampa su V. M. genotipu, antro asmens genotipas sutampa su vyro, kurio kraujo rasta ant striukės (mėg. Nr. 10, Nr. 12), genotipu.

668. Ant pateiktų tirti G. S. dešinės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-21 G. S., rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su G. S. genotipu.

67Ant pateiktų tirti G. S. kairės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-21 G. S., rasta žmogaus kraujo, netinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR.

689. Keturi objektai, panašūs į plaukus, nuimti nuo kėdės dalies, paimtos 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), yra žmogaus plaukai, netinkami asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR (1 t. 148-160 b.l.).

69Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro rašto reg. Nr. ( - ) ,,Dėl sutapimo DNR registre" nurodyta, kad vyro kraujo, rasto ant kėdės dalies (mėginyje Nr. 9), paimtos 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą ( - ), žiūrėti 2017-09-18 LPKTC specialisto išvadą Nr. ( - ), ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-24734-17, genotipas DNR registre sutapo su genotipu asmens, kurio anketiniai duomenys DNR registre nurodyti: P. N. (1 t. 161 b.l.).

70Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad:

711. Ant tirti pateikto popieriaus lapo (foto Nr. 3), 2017-05-21 paimto įvykio vietos apžiūros metu nuo buto, esančio ( - ), grindų kambaryje Nr. 1, atsispaudęs avalynės pado fragmento pėdsakas (foto Nr. 8) buvo paliktas avalyne, kurios kairės kojos bato pado rašto elementų forma, lokalizacija, tarpusavio išsidėstymas ir matmenys sąsmaukos dalyje yra tokie patys kaip ir tirti pateiktos avalynės poros (foto Nr. 6), paimtos pas įtariamąjį V. M., kairės kojos bato pado sąsmaukos dalies.

722. Ant tirti pateiktos grindų dangos dalies A (foto Nr. 5, kairėje), 2017-05-21 išpjautos ir paimtos įvykio vietos apžiūros metu buto, esančio ( - )., kambaryje Nr. 2, atsispaudęs avalynės pado fragmento pėdsakas (foto Nr. 10), buvo paliktas avalyne, kurios kairės kojos bato pado rašto elementų forma, lokalizacija, tarpusavio išsidėstymas ir matmenys puspadžio dalyje yra tokie patys kaip ir tirti pateiktos avalynės poros (foto Nr. 7), paimtos pas įtariamąjį G. S., kairės kojos bato pado puspadžio dalies.

73Ant tirti pateiktos grindų dangos dalies B (foto Nr. 5, dešinėje), 2017-05-21 išpjautos ir paimtos įvykio vietos apžiūros metu buto, esančio ( - ), kambaryje Nr. 2, atsispaudęs avalynės pado fragmento pėdsakas (foto Nr. 11), buvo paliktas avalyne, kurios kairės kojos bato pado rašto elementų forma, lokalizacija, tarpusavio išsidėstymas ir matmenys puspadžio dalyje yra tokie patys kaip ir tirti pateiktos avalynės poros (foto Nr. 6), paimtos pas įtariamąjį V. M., kairės kojos bato pado puspadžio dalies.

743 ir 4. Ant tirti pateiktų knygos lapų (foto Nr. 4), 2017-05-21 paimtų įvykio vietos apžiūros metu nuo buto, esančio ( - ), grindų kambaryje Nr. 1, atsispaudęs avalynės pėdsakas (foto Nr. 9) ir tirti pateiktame CD (foto Nr. 1) įrašytoje skaitmeninėje nuotraukoje ( - ).jpg, padarytoje 2017-05-21 įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūros metu, užfiksuotas avalynės pėdsakas (foto Nr. 12), atsispaudęs ant lavono krūtinės dešinės pusės dalies, buvo palikti ne tirti pateiktomis dvejomis avalynės poromis (foto Nr. 6, 7), paimtomis iš įtariamųjų V. M. ir G. S. (1 t., b. l. 167-177).

75Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno 1 teismo psichiatrijos skyriaus ekspertizės akto Nr. ( - ) matyti, kad V. M. nusikaltimo padarymo metu konstatuojamas psichikos sutrikimas – asocialaus tipo asmenybės sutrikimas (F60.2); V. M. nusikaltimo padarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti; šiuo metu V. M. konstatuojamas psichikos sutrikimas - asocialaus tipo asmenybės sutrikimas (F60.2); šiuo metu V. M. gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti; V. M. nereikalinga taikyti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones (2 t. b. l. 93-97).

76Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno 1 teismo psichiatrijos skyriaus ekspertizės akto Nr. asocialaus tipo asmenybės sutrikimas matyti, kad G. S. nusikaltimo padarymo metu konstatuojamas psichikos sutrikimas – lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, kai reikia atkreipti dėmesį ir gydyti (F70.1); pagal savo psichikos būklę G. S. įtariamos nusikalstamos veikos padarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti; G. S. šiuo metu konstatuojamas psichikos sutrikimas – lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, kai reikia atkreipti dėmesį ir gydyti (F70.1); pagal savo psichikos būklę G. S. šiuo metu gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti; įtariamajam G. S. nereikalinga taikyti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones (3 t., b. l. 87-92).

77Įrodymų vertinimas

78BK 129 straipsnyje baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas nužudė kitą žmogų, t. y. tyčia neteisėtai atėmė kito žmogaus gyvybę. Ši baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, kai tarp kaltininko veiksmų ir padarinių yra būtinasis priežastinis ryšys, kai iš jo kylantys padariniai yra dėsningi ir iš anksto numatomi, tai yra, kai žmogaus gyvybė atimama veikiant tiesiogine ar netiesiogine tyčia. Nužudymas yra padarytas tiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui, ir to nori. Nužudymas yra padarytas netiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui, ir, nors ir nenorėjo atimti gyvybės, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti (BK 15 str. 3 d., 129 str.). Sąmoningas leidimas padariniams atsirasti netiesioginės tyčios atveju reiškia kaltininko abejingumą galimam kito žmogaus gyvybės atėmimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal susiformavusią teismų praktiką apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, taip pat prieš nusikaltimą ir po jo padarymo ir kt. (kasacinės nutartys Nr. 2K-109/2009, 2K-302/2010, 2K-446/2010, 2K-196/2011, 2K-386/2012, 2K-537/2012; 2K-22/2013 ir kt.).

79Byloje pateikta teismo medicinos specialisto išvada patvirtina, kad R. L. mirė nuo galvos sumušimo, pasireiškusio muštinėmis žaizdomis, kraujosruvomis ir odos nubrozdinimais galvoje, kraujosruvomis galvos minkštuosiuose audiniuose, kraujo išsiliejimu po minkštaisiais ir po kietuoju galvos smegenų dangalais bei į smegenų skilvelius. Sužalojimai galvoje galėjo būti padaryti kumščiu ar koja, ne mažiau kaip nuo trylikos trauminių poveikių. Teismo medicinos ekspertas D. T. patvirtino, kad R. L. mirtis įvyko nuo sužalojimų galvoje visumos, kad šie sužalojimai buvo padaryti stipriais smūgiais. Specialisto išvadoje nurodoma, kad R. L. mirtis įvyko keleto valandų bėgyje po patirtų galvos sužalojimų. Jo mirtis galėjo įvykti prieš 1-4 valandas iki lavono apžiūros įvykio vietoje. Įvykio vieta buvo apžiūrima 2017 m. gegužės 21 d. nuo 4:50 iki 6:10 val. Šios aplinkybės neprieštarauja kaltinime nurodytam nusikalstamos veikos padarymo laikui. Jis atitinka ir kaltinamųjų bei liudytojos R. N. parodymus.

80Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada, kad įvykio vietoje rasti V. M. pirštų pėdsakai, objektyviai patvirtina kaltinamojo V. M. buvimo įvykio vietoje faktą. Ant daugelio iš įvykio vietos paimtų mėginių (nuo kambario grindų, pagalvės, krepšio, kėdės dalies) rasta žmogaus kraujo, kurio DNR genotipas sutampa su R. L. genotipu. Teismo vertinimu tai patvirtina prieš nukentėjusįjį vartoto smurto intensyvumą. DNR specialisto išvada, kad ant V. M. kelnių rasta žmogaus kraujo (mėginiai Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19), kad ant V. M. kojinės rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 26), kurio DNR genotipas sutampa su R. L. genotipu, patvirtina, kad šio kaltinamojo drabužiai kontaktavo su nužudytuoju tuo metu, kai jam buvo padaryti sužalojimai, kai jis kraujavo. Išvadoje nurodytas faktas, kad ant V. M. marškinėlių rasta žmogaus kraujo, nors ir negalima atsakyti, kuriam asmeniui jis priklauso, tačiau jis kartu su kitais aukščiau aptartais įrodymais netiesiogiai patvirtina konflikto buvimą. Specialisto išvada, kad ant V. M. batų rastų biologinių pėdsakų arba kraujo genotipas sutampa su R. L. genotipu, patvirtina V. M. avalynės sąlytį su R. L. kūnu tuo metu, kai jam buvo padaryti kūno sužalojimai, ir patvirtina kaltinamųjų parodymus apie R. L. spardymą. DNR specialisto išvada, kad ant G. S. kelnių rasta žmogaus kraujo (mėg. Nr. 30, Nr. 32), kad ant G. S. bato rasta biologinių pėdsakų (mėg. Nr. 36), kurių genotipas sutampa su R. L. genotipu, patvirtina, kad kelnėmis ir batu buvo kontaktuojama su R. L. kūnu tuo metu, kai jam buvo padaryti sužalojimai, kai jis kraujavo. Tai atitinka kaltinamųjų ir liudytojos R. N. parodymus, apie tai, kad G. S. spardė nukentėjusįjį.

81Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje nurodyta aplinkybė, kad įvykio vietos apžiūros metu rastas avalynės pado fragmento pėdsakas ant R. L. kūno (foto Nr. 8) buvo paliktas avalyne, kurios kairės kojos bato pado rašto elementų forma, lokalizacija, tarpusavio išsidėstymas ir matmenys yra tokie patys kaip V. M. kairės kojos bato pado, patvirtina kaltinamųjų parodymus, kad V. M. trypė R. L.. Šio specialisto išvada apie įvykio vietoje ant grindų rastų avalynės pėdsakų atitikimą kaltinamųjų batų pėdsakus patvirtina abiejų kaltinamųjų buvimo įvykio vietoje faktą.

82Patys kaltinamieji patvirtino sudavę R. L. smūgius rankomis ir kojomis į galvą ir į kitas kūno vietas. V. M. pripažino smogęs ir spyręs daug kartų, trypęs R. L. kojomis. Ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose G. S. pripažino, kad sudavė R. L. ranka į veidą, pripažino, kad ir spyrė jam. Apie prieš R. L. G. S. pavartotą stipresnį smurtą, negu pripažino jis pats, nurodė kaltinamasis V. M., kuris teigė matęs, kaip G. S. smūgiavo rankomis ir spardė R. L. į galvą apie 15 kartų. Smūgių sudavimą į galvą patvirtino ir liudytoja R. N., kuri nurodė, kad matė, kaip abu kaltinamieji rankomis muša ir spardo R. L. Liudytoja patvirtino, kad V. M. R. L. sudavė kumščiais į veidą apie 40 kartų, nuo ko jis liko gulėti lovoje, bet ir toliau buvo mušamas, spardomas į veidą, trypiamas į veidą ir pilvą kojomis. Liudytojos parodymai apie įvykio vietoje jos matytas ir girdėtas aplinkybes nuoseklūs, logiški, natūralūs, sutampa su kaltinamojo V. M. parodymais, atitinka teismo medicinos specialisto išvadą ir įvykio vietoje užfiksuotas aplinkybes – R. L. kūno padėtį ant lovos, kraujo dėmės ant įvairių objektų kambaryje, ant V. M. ir G. S. drabužių. Teismas neturi pagrindo netikėti liudytojos R. N. parodymais, įtarti jos palankumu vienam arba kitam kaltinamajam. Todėl teismas sprendžia, kad šios liudytojos parodymai apie prieš R. L. G. S. pavartotą smurtą – smūgius atitinka tiesą, ir pripažįsta šias aplinkybes įrodytomis.

83Abiejų kaltinamųjų smūgiai ir spyriai kojomis buvo nukreipti nukentėjusiajam į galvos sritį, teismo medicinos ekspertas patvirtino, kad R. L. mirtis įvyko nuo sužalojimų galvoje visumos, todėl teismas sprendžia, kad R. L. mirtį sukėlė abiejų kaltinamųjų smūgiai ir spyriai į galvą.

84Be mirtį sukėlusių sužalojimų R. L. galvoje jam dar buvo nustatyti šonkaulių lūžimai, poodinės kraujosruvos krūtinėje ir įvairiose kitose kūno dalyse. Šie sužalojimai atitinka kaltinamųjų ir liudytojos R. N. parodymus apie abiejų kaltinamųjų prieš nukentėjusįjį vartoto smurto intensyvumą.

85Nukentėjusiajam padarytų sužalojimų kiekis, lokalizacija ir pobūdis rodo, kad prieš R. L. buvo naudojamas intensyvus ir stiprus smurtas. Kaltinamieji yra žymiai jaunesni ir fiziškai pajėgesni už vyresnio amžiaus (45 metų amžiaus) ir ligotą R. L.. Kaip matyti iš teismo medicinos specialisto išvados, R. L. lavono kraujuje rasta 3,25 promilės etilo alkoholio, kas atitinka sunkų girtumo laipsnį. Kaltinamieji su nukentėjusiuoju įvykio dieną ir naktį pakankamai ilgą laiką girtavo, matė jo sveikatos būklę, todėl teismas sprendžia, kad jie turėjo suprasti apie mažesnę R. L. galimybę pasipriešinti.

86Teismo psichiatrinės ekspertizės aktuose abiem kaltinamiesiems konstatuoti psichikos sutrikimai. Abu dėl to buvo gydyti psichiatrinėje ligoninėje. Teismas sprendžia, kad kaltinamųjų psichinės sveikatos būklė galėjo turėti įtakos jų veiksmams nukentėjusiajam įžeidžiančiai atsiliepus apie kaltinamąjį V. M.. Kitų priežasčių konfliktui kilti teismas neįžvelgia. Nukentėjusysis jokių provokuojančių fizinių veiksmų neatliko, todėl teismas sprendžia, kad viena frazė, nors ir įžeidžianti, negali būti vertinama, kaip tiek provokuojanti, kad galėtų sukelti siekį nužudyti, tačiau ši aplinkybė negali nepaneigti V. M. ir G. S. kaltės padarius inkriminuotą nusikaltimą.

87Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad galva yra gyvybei svarbi ir labiausiai pažeidžiama žmogaus kūno dalis bei normalaus protinio išsivystymo žmogus negali nesuvokti, jog suduodamas smūgį kitam žmogui į galvą, daro veiką, keliančią pavojų kito žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tai suvokdamas, kaltininkas numato, kad nuo tokio smūgio nukentėjusiajam gali būti padaryti sveikatos sužalojimai, tarp jų ir tokie, dėl kurių jis gali mirti (kasacinės nutartys Nr. 2K-237/2005, 2K-469/2007, 2K-281/2008, 2K-302/2010, 2K-22/2013, 2K-298/2013).

88Kaltinamasis V. M. nurodė, kad mušė nukentėjusįjį į galvą ir kitas kūno vietas, spardė jį, trypė galvą ir kitas kūno vietas iš pykčio dėl įžeidimo, neturėjo tikslo atimti jam gyvybę, veikė negalvodamas. G. S. taip pat tvirtino, kad neturėjo tikslo atimti gyvybę R. L.. Iš kaltinamųjų V. M. ir G. S. bei liudytojos R. N. parodymų matyti, kad kaltinamieji visą dieną ir vakarą prieš įvykį išgėrė nemažai alkoholinių gėrimų, bendravo, jokio kaltinamųjų V. M. ir G. S. konflikto su R. L. nebuvo. Duomenų apie nepalankius kaltinamųjų santykius su R. L. byloje nėra. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog kaltinamieji būtų turėjęs pagrindą susiformuoti išankstiniam tikslui nužudyti R. L.. Kaltinamieji V. M. ir G. S. nurodė, kad konfliktas kilo kaltinamiesiems su R. L. pradėjus kalbėti apie pataisos namus, nukentėjusiajam žargonu įžeidžiamai atsiliepus apie V. M.. Teismui nėra žinomi kitokie V. M. ir G. S. veiksmų nužudant R. L.motyvai, kaip staiga kilęs pyktis po R. L. įžeidžiamo pasisakymo apie V. M. Iš šių aplinkybių teismas neturi pagrindo spręsti, kad kaltinamieji būtų iš anksto rengęsi nužudyti R. L..

89Teismas sprendžia, kad kaltinamasis V. M. veikė girtumo įtakoje ir dėl staiga kilusio pykčio ėmė mušti R. L., o G. S. prisidėjo prie jo veiksmų ir taip bendrais veiksmais nužudė R. L.. Agresyvų ir neadekvatų kaltinamųjų elgesį ir įniršį įvykio metu patvirtina ir liudytojos R. N. parodymai apie jų veiksmus bei įvykio vietos apžiūros metų nustatytos aplinkybės – suniokota namų aplinka, sulaužyti baldai. Po sumušimo kaltinamieji pakėlė R. L. ant lovos, pylė vandenį, bandė jį gaivinti. Nesant duomenų apie iš anksto susiformavusią tyčią nužudyti nukentėjusįjį ir nesant kitokių šių iš esmės netikėtų V. M. ir G. S. smurtinių veiksmų prieš R. L. priežasčių ir motyvų, nesant jokių duomenų apie kokių nors gyvybės atėmimui arba kūno sužalojimams daryti pritaikytų įrankių panaudojimą, teismas neįžvelgia tiesioginės V. M.ir G. S. tyčios atimti jo gyvybę. Teismas sprendžia, kad tyčia atlikti prieš nukentėjusįjį R. L. smurto veiksmus, kurie sukėlė jo mirtį, kaltinamiesiems kilo staiga.

90Iš kaltinamojo G. S. parodymų matyti, kad jis girdėjo apie R. L. V. M.pasakytus įžeidžiamus žodžius. Abu kaltinamieji yra pakankamai seniai pažįstami, ne kartą yra atlikę laisvės atėmimo bausmę, buvo teisti ir kartu, abu buvo vaikų globos namuose, laikė save draugais, prieš nusikaltimą kartu gyveno pas G. S.. Nors nėra duomenų apie buvusį išankstinį kaltinamųjų susitarimą nužudyti R. L., tačiau abu kaltinamieji girdėjo įžeidžiančią frazę, veikė kartu – sudavė smūgius rankomis ir spardė į galvą ir kitas kūno vietas, todėl teismas sprendžia, kad mušdami R. L. jie veikė vieningai, todėl yra pagrindas daryti išvadą, kad jie veikė bendrininkų grupėje.

91Įvertinęs visas bylos aplinkybes teismas sprendžia, kad V. M. ir G. S. būdami pakankamo protinio išsivystymo ir patenkinamos psichikos būklės (teismo psichiatrijos ekspertizės išvadoje konstatuota, kad kaltinamieji galėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, nors jiems ir nustatyti psichikos sutrikimai), pakankamo išsilavinimo ir gyvenimiškos patirties, akivaizdžiai suvokė, jog savo veiksmais kelia pavojų žmogaus gyvybei. Teismo nuomone, V. M. ir G. S. veiksmų pobūdis pašalina galimybę daryti išvadą, kad jie nesuprato savo veikos pavojingumo žmogaus gyvybei – jie, būdami jaunesni ir fiziškai pajėgesni, veikdami prieš vyresnio amžiaus silpnos sveikatos nukentėjusįjį, daug kartų intensyviai suduodami rankomis ir kojomis smūgius, sukoncentruotus į nukentėjusiojo galvą, nors byloje ir nėra duomenų, kad turėjo išankstinį tikslą atimti gyvybę R. L., jie turėjo įvertinti šias aplinkybes, bei suvokti, kad tokiais veiksmais gali sukelti nukentėjusiojo mirtį, tačiau buvo abejingi galimoms pasekmėms ir sąmoningai leido joms atsirasti. Visa tai atitinka netiesioginės tyčios turinio prasmę ir požymius (BK 15 str. 3 d.). Šiomis aplinkybėmis teismas konstatuoja, jog V. M. ir G. S. R. L. gyvybę atėmė veikdami netiesiogine tyčia, jų nusikalstama veika kvalifikuojama kaip nužudymas, pagal BK 129 straipsnio 1 dalį.

92Tiek iš teismo medicinos specialisto išvados, tiek iš eksperto D. T. parodymų matyti, kad sužalojimai R. L. galvoje galėjo būti padaryti trylikos poveikių pasėkoje. Poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai kitose kūno dalyse taip pat galėjo būti padarytos trylikos poveikių pasėkoje. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, sužalojimai buvo padaryti per palyginus trumpą laikotarpį. Nesant pakankamai duomenų, kad kaltinamieji kankino nukentėjusįjį, teismas nemato pagrindo vertinti jų nusikalstamą veiką, kaip padarytą itin žiauriai (BK 129 str. 2 d. 6 p.).

93Bausmės skyrimas, civilinis ieškinys ir kiti klausimai

94BK 54 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

95BK 61 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Šiame baudžiamajame įstatyme nustatytas ne imperatyvas teismui skirti atitinkamo dydžio bausmę, o bausmės dydžio apskaičiavimo metodas, kurį taikydamas teismas atsižvelgia į nurodytas aplinkybes bei motyvuotai parenka bausmę (kasacinė nutartis Nr. 2K-546/2009).

96BK 129 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, nužudęs kitą žmogų baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų. Kaip jau minėta, byloje nėra duomenų, kad kaltinamieji V. M. ir G. S. būtų turėję išankstinę tyčią padaryti šį nusikaltimą. Nusikaltimui padaryti kaltinamieji nenaudojo specialiai tam pritaikytų įrankių. Teismas sprendžia, kad pagal bylos aplinkybes kaltinamieji nužudė R. L. netikėtai kilusio tarpusavio konflikto metu, veikdami netiesiogine tyčia. Šios V. M. ir G. S. nusikalstamą veiką apibūdinančios aplinkybės, teismo vertinimu, lemia mažesnį veikos pavojingumo laipsnį.

97Teismas, skirdamas V. M. ir G. S. bausmę, atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji padarė labai sunkų tyčinį nusikaltimą (BK 11 str. 6 d.), kurio pasekmės negrąžinamos – dėl jų veiksmų gyvybės neteko brandaus amžiaus žmogus.

98V. M. anksčiau buvo teistas, teistumas neišnykęs (t. 2, b. l. 102-107, 111-160), buvo baustas administracine tvarka (t. 2, b. l. 98-101), nedirbo (t. 2, b. l. 35, 36), iki pilnametystės gyveno vaikų globos namuose (t. 2, b. l. 39), priklausomybės ligų centre neregistruotas (t. 2, b. l. 57).

99G. S. taip pat buvo teistas, teistumas neišnykęs (t. 3, b. l. 100-105, 108-137), buvo ne kartą baustas administracine tvarka (t. 3, b. l. 95-99), nedirbo (t. 3, b. l. 44, 45), priklausomybės ligų centre neregistruotas (t. 3, b. l. 53).

100V. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). G. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

101Kaltinamieji tvirtina, kad konfliktas su R. L. kilo dėl to, kad pokalbio metu šis kalėjimo žargonu įžeidė juos, taip išprovokavo jų smurtinius veiksmus.

102BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta kaltininko atsakomybę lengvinanti aplinkybė (veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusiojo asmens elgesys) nustatoma tada, kai kaltininko nusikalstama veika yra atsakomoji reakcija į provokuojančius arba rizikingus nukentėjusiojo veiksmus. Teismų praktikoje rizikingu laikomas toks elgesys, kai nukentėjusysis neatsargiai skatina kaltininką pradėti nusikalstamą veiką prieš jį. Tokiu atveju nukentėjusysis lengvabūdiškai tiki, kad jo elgesys neišprovokuos nusikalstamos kaltininko veikos prieš jį, arba iš viso nevertina savo elgesio kaip rizikingo, nors gali ir turi numatyti, jog toks elgesys paskatins nusikalstamą kaltininko veiką prieš jį (kasacinės nutartys Nr. 2K-418/2009, 2K-446/2010, 2K-450/2011, 2K-386/2012). Sprendžiant, ar veikos padarymui turėjo įtakos provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys, teismas turi atsižvelgti į tai, ar nukentėjusiojo elgesys iš esmės prieštaravo moralės normoms, buvo įžeidžiantis kaltininką ar jo artimą asmenį, buvo smurtiniai arba kitokie pavojingi, neteisėti veiksmai, iš dalies nulėmę kaltininką nusikalsti prieš nukentėjusįjį (kasacinės nutartys Nr. 2K-377/2011, 2K-450/2011, 2K-440/2013, 2K-412/2014, 2K-21/2016).

103Iš bylos medžiagos ir aplinkybių matyti, kad įvykio dieną tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiojo vyko normalus bendravimas, jie kartu gėrė alkoholinius gėrimus, nesutarimų nebuvo. Konfliktas kilo kai R. L., kaltinamųjų tvirtinimu, kalėjimo žargonu įžeidė kaltinamąjį V. M.. Nors nukentėjusiojo pasakyta frazė ir gali būti pripažinta įžeidimu, tačiau byloje nėra duomenų, kad R. L. būtų atlikęs kokius nors fizinius veiksmus, kad jo elgesys būtų agresyvus, grėsmingas, provokuojantis, skatinantis prieš jį smurtauti. Todėl teismas šių nukentėjusiojo žodžių nevertina kaip provokuojančio nukentėjusiojo asmens elgesio BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkto prasme, tačiau vis dėlto atsižvelgia į šią aplinkybę skirdamas kaltinamiesiems bausmę.

104V. M. ir G. S. tyčia nužudė R. L. bendrais veiksmais, todėl teismas pripažįsta, kad abiejų kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką jie padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d., 1 p.).

105Kaip matyti iš pačių kaltinamųjų parodymų, taip pat iš liudytojos R. N. parodymų, kaltinamieji visą įvykio dieną girtavo, gėrė alkoholinius gėrimus ir prieš pat konflikto su R. L. kilimą. Teismas sprendžia, kad kaltinamųjų girtumas neabejotinai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, ką jie ir patys pripažino, todėl pripažįsta šią aplinkybę sunkinančia abiejų kaltinamųjų atsakomybę (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

106Skirdamas bausmę teismas taip pat vertina kaltinamojo V. M. ir G. S. psichinės sveikatos būklę nusikalstamos veikos padarymo metu. Atlikus abiem kaltinamiesiems teismo psichiatrinę ekspertizę jiems konstatuoti psichikos sutrikimai – V. M. – asocialaus tipo asmenybės sutrikimas, G. S. – lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas. Tokia V. M. ir G. S. psichinės sveikatos būklė netrukdė kaltinamiesiems suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, tačiau, teismo nuomone, ji turėjo įtakos staiga, netikėtai, dėl nukentėjusiojo pasakytos įžeidžios frazės kilti konfliktui su R. L. ir lėmė neadekvačius smurtinius kaltinamųjų veiksmus.

107Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad bausmės tikslams pasiekti – sulaikyti kaltinamuosius nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti galimybę daryti naujas veikas bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 str. 2 d.), jiems skirtina vienintelė BK 129 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta bausmės rūšis – terminuotas laisvės atėmimas (BK 50 str.), jos dydį nustatant mažesnį, negu sankcijoje nustatytas šios bausmės vidurkis (BK 61 str.). V. M. pirmas pradėjo smurto veiksmus, veiksmai buvo žymiai intensyvesni, jis atliko daugiau smurtinių veiksmų, negu G. S., todėl V. M. skiriama griežtesnė bausmė.

108Nukentėjusioji G. D., žuvusiojo motina, pateikė byloje civilinį ieškinį atlyginti 5 000 Eur neturtinės žalos ir 1329,04 Eur turtinės žalos (t. 4, b. l. 125-128). Iš prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, kad už R. L. laidojimo paslaugas ir reikmenis sumokėta ieškinyje nurodyta suma (t. 4. b. l. 129-131). Kaltinamieji prieštaravimo nukentėjusiosios civilinio ieškinio reikalavimams nepareiškė. Teismas pripažįsta, kad turtinės žalos padarymo faktas yra įrodytas aukščiau aptartais, V. M. ir G. S. kaltę dėl R. L. nužudymo patvirtinančiais įrodymais. Pateikti dokumentai, patvirtinantys žuvusiojo R. L. laidojimo išlaidų sumas, išleistas laidojimo paslaugoms, atitinka įprastines tokio pobūdžio išlaidas. Turtinė žala padaryta nusikaltimu. Už neteisėtais veiksmais padarytą žalą atsako kaltas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 str. 1 d., 6.248 str.), todėl reikalaujama turtinės žalos suma nukentėjusiajai G. D. priteisiama iš kaltinamųjų (BPK 115 str. 1 d.).

109Dėl nusikalstamų V. M. ir G. S. veiksmų nukentėjusioji G. D. staiga ir netikėtai neteko sūnaus, su kuriuo nukentėjusioji pakankamai artimai bendravo. Teismas priima nukentėjusiosios civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos argumentus ir neabejoja, kad žuvusiojo motina patyrė skaudžius emocinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą ir emocinę depresiją, todėl pripažįsta, kad neturtinė žala nukentėjusiajai buvo padaryta ir ji turi teisę į šios žalos atlyginimą. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje apibrėžti neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai, tai yra patirtos žalos padariniai, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis ir kitos reikšmingos aplinkybės, taip pat sąžiningumo, protingumo, teisingumo kriterijai. Neturtinės žalos priteisimas skirtas bent iš dalies materialiai kompensuoti nukentėjusiojo asmens dvasinius išgyvenimus, tai yra kompensuoti nematerialias vertybes.

110Teismas, spręsdamas dėl nukentėjusiajai priteistinos neturtinės žalos dydžio, įvertina kaltinamųjų veiksmų pobūdį – tyčinė nusikalstama veika sukėlė negrįžtamas pasekmes, tačiau nusikalstami veiksmai buvo padaryti staiga, netikėtai. Teismas atsižvelgia į artimą nukentėjusiosios ryšį su žuvusiuoju, į tai, kad ikiteisminis tyrimas ir bylos teisminis nagrinėjimas tęsėsi pakankamai ilgą laiką, kas taip pat sukėlė nukentėjusiajai neigiamas emocijas. Taip pat ir į tai, kad V. M. ir G. S. kaltė padarius tyčinį R. L. nužudymą pasireiškė netiesiogine tyčia. Teismų praktikoje netiesioginės tyčinės kaltės atveju priteisiamas mažesnis neturtinės žalos atlyginimas, negu tiesioginės tyčinės kaltės atveju. Be aukščiau nurodytų aplinkybių teismas taip pat atsižvelgia ne tik į nukentėjusiosios, bet ir į pagrįstus kaltinamųjų interesus, į žalą padariusių asmenų turtinę padėtį. V. M. ir G. S. nedirba, byloje nėra duomenų apie kokias nors jų pajamas ar turimą turtą, todėl nėra pagrindo spręsti, kad kaltinamųjų turtinė padėtis yra pasiturima.

111Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes ir siekdamas protingos skirtingų interesų pusiausvyros, atsižvelgdamas į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, teismas daro išvadą, kad nukentėjusiosios patirti išgyvenimai pagrįstai gali būti įvertinti civiliniame ieškinyje prašoma neturtinės žalos atlyginimo dydžio suma, kuri neišeina iš teismų praktikoje nusistovėjusių ribų (kasacinės nutartys Nr. Nr. 2K-148/2011, 2K-410/2011, 2K-569/2012, 2K-641/2012, 2K-390/2013, 2K-525/2013, 2K-7/2014, 2K-282/2014 ir kt.), todėl šis ieškinio reikalavimas tenkinamas pilnai.

112Kadangi tiek turtinę, tiek neturinę žalą kaltinamieji V. M. ir G. S. padarė bendrais veiksmais, žalos atlyginimas iš jų priteisiamas solidariai (CK 6.279 str. 1 d.).

113V. M. šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu 2017 m. gegužės 21 d. buvo sulaikytas BPK 140 straipsnio tvarka (t. 2, b. l. 197), jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas (t. 3, b. l. 4-6), kurio terminas eilę kartų pratęstas (t. 3, b. l. 13-16, 23-26, t. 4, b. l. 115-116, 162-163, t. 5, b. l. 19-20). G. S. šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu 2017 m. gegužės 21 d. buvo sulaikytas BPK 140 straipsnio tvarka (t. 3, b. l. 168), jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas (t. 3, b. l. 176-177), kurio terminas eilę kartų pratęstas (t. 3, b. l. 186-190, t. 4, b. l. 7-8, 110-111, 164-165, t. 5, b. l. 17-18). Laikotarpis, išbūtas sulaikyme ir suėmime, remiantis BK 66 str., įskaitomas į paskirtą bausmę. Kadangi kaltinamiesiems skiriama bausmė – laisvės atėmimas, kardomoji priemonė V. M. ir G. S. – suėmimas – paliekama iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

114Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – įvykio vietos, asocialaus tipo asmenybės sutrikimas, apžiūros metu paimti: popieriaus lapas su avalynės pėdsaku, knygos lapai su avalynės pėdsako fragmentu, 2 vnt. tamponų su nuoplovomis, pagalvės užvalkalas, medžiaginis krepšys, kėdės dalis, grindų plokštės fragmentai su avalynės pėdsakais, striukė, 2 daktiloskopinės plokštelės su rankų pirštų pėdsakais; VTMT Kauno skyriaus sanitaro G. Š. pateikti nužudytojo R. L. drabužiai: raudoni šortai, kraujo pavyzdys, plaukų pavyzdžiai (5 vokai), nagų nuokarpos su panagių turiniu (2 vokai), ant trijų daktiloskopinių kortelių paimti nužudytojo R. L. rankų atspaudų lyginamieji pavyzdžiai; įtariamojo V. M. lyginamieji rankų nagų nuokarpų su panagių segmentais pavyzdžiai (2 vokai), seilių lyginamieji pavyzdžiai (1 vokas), rankų atspaudų lyginamieji pavyzdžiai ant 2 daktiloskopinių kortelių; įtariamojo G. S. lyginamieji rankų nagų nuokarpų su panagių segmentais, pavyzdžiai (2 vokai), seilių lyginamieji pavyzdžiai (1 vokas), rankų atspaudų lyginamieji pavyzdžiai ant 2 daktiloskopinių kortelių; A. K. pateikti mėlynos spalvos kuprinė su logotipu ,,Nike“, kurios viduje yra 5 vnt. bliuzonų ir 2 poros sportinių batelių, saugomi Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos trečiojo skyriaus patalpose esančioje daiktų saugykloje (tarnybinis pranešimas - 2 t., b. l. 11-12), išnagrinėjus bylą daiktai ir pavyzdžiai tapo nebereikalingi, daiktai yra mažos vertės, pavyzdžiai vertės neturi, todėl sunaikinami (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

115Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktos V. M. priklausančios šviesiai pilkos spalvos kelnės; V. M. pateikti: juodos spalvos, trumpomis rankovėmis marškinėliai su užrašu ,,( - )“, pora mėlynos ir žalios spalvos sportinių batų, pora pilkos spalvos kojinių, mėlynos ir pilkos spalvos sportinės kelnės, juodos spalvos bliuzonas, saugomi Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos trečiojo skyriaus patalpose esančioje daiktų saugykloje (tarnybinis pranešimas - 2 t., b. l. 11-12), išnagrinėjus bylą daiktai ir pavyzdžiai tapo nebereikalingi, todėl jie grąžinami daiktų savininkui kaltinamajam V. M. arba jo įgaliotam asmeniui (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

116Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – G. S. pateikti: pora mėlynos spalvos sportinių batelių, juodos spalvos sportinės kelnės su užrašu ,,Designt op wear“ ,,80“, pilkos spalvos bliuzonas su kapišonu, su užrašu ,,Trinity box ny city 74“; G. S. asmens kratos pateikti: juodos spalvos piniginė, Kauno miesto kortelė Nr. ( - ) ir ,,Pildyk“ kortelė Nr. ( - ), saugomi Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos trečiojo skyriaus patalpose esančioje daiktų saugykloje (2017-12-07 tarnybinis pranešimas - 2 t., b. l. 11-12), išnagrinėjus bylą daiktai tapo nebereikalingi, jie priklauso kaltinamajam G. S., kuris pateikė prašymą grąžinti drabužius (t. 5, b. l. 38), todėl jie grąžinami daiktų savininkui kaltinamajam G. S. arba jo įgaliotam asmeniui (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

117Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – CD-R diskas su nuotraukomis, padarytomis įvykio vietos apžiūros metu - priedas prie apžiūros protokolo su priedu - fotolentele Nr. ( - ) (1 t., b. l. 10-26), CD-R diskas su nuotraukomis - priedas prie daiktų apžiūros protokolo su priedu - fotolentele (2 t., b. l. 1-10), CD-R diskas su nuotraukomis - priedas prie įtariamojo V. M. parodymų patikrinimo vietoje protokolo (2 t., b. l. 177-189), CD-R diskas su nuotraukomis - priedas prie įtariamojo G. S. parodymų patikrinimo vietoje protokolo (3 t., b. l. 149-160), saugomi teisme voke prie bylos, išnagrinėjus bylą įrašai tapo nebereikalingi, yra mažos vertės, todėl sunaikinami (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

118Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297, 301, 302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304, 305 straipsniais ir 307 straipsnio 1, 6 ir 7 dalimis teismas

Nutarė

119V. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu dešimčiai metų.

120Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

121Bausmės pradžią V. M. skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos – 2018 m. lapkričio 20 d.

122Vadovaujantis BK 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti laiką, V. M. išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2017 m. gegužės 21 d. iki šios dienos – 2018 m. lapkričio 20 d.

123Kardomąją priemonę V. M. – suėmimą – palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

124G. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti jį laisvės atėmimu aštuoneriems metams.

125Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

126Bausmės pradžią G. S. skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos – 2018 m. lapkričio 20 d.

127Vadovaujantis BK 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti laiką, G. S. išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2017 m. gegužės 21 d. iki šios dienos – 2018 m. lapkričio 20 d.

128Kardomąją priemonę G. S. – suėmimą – palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

129Nukentėjusiosios G. D. civilinį ieškinį tenkinti pilnai. Priteisti G. D. iš V. M. ir G. S. solidariai 1 329,04 Eur turtinės žalos atlyginimui ir 5 000 eurų neturtinės žalos atlyginimui.

130Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – įvykio vietos, ( - ), apžiūros metu paimti: popieriaus lapas su avalynės pėdsaku, knygos lapai su avalynės pėdsako fragmentu, 2 vnt. tamponų su nuoplovomis, pagalvės užvalkalas, medžiaginis krepšys, kėdės dalis, grindų plokštės fragmentai su avalynės pėdsakais, striukė, 2 daktiloskopinės plokštelės su rankų pirštų pėdsakais; VTMT Kauno skyriaus sanitaro G. Š. pateikti nužudytojo R. L. drabužiai: raudoni šortai, kraujo pavyzdys, plaukų pavyzdžiai (5 vokai), nagų nuokarpos su panagių turiniu (2 vokai), ant trijų daktiloskopinių kortelių paimti nužudytojo R. L. rankų atspaudų lyginamieji pavyzdžiai; įtariamojo V. M. lyginamieji rankų nagų nuokarpų su panagių segmentais pavyzdžiai (2 vokai), seilių lyginamieji pavyzdžiai (1 vokas), rankų atspaudų lyginamieji pavyzdžiai ant 2 daktiloskopinių kortelių; įtariamojo G. S. lyginamieji rankų nagų nuokarpų su panagių segmentais, pavyzdžiai (2 vokai), seilių lyginamieji pavyzdžiai (1 vokas), rankų atspaudų lyginamieji pavyzdžiai ant 2 daktiloskopinių kortelių; A. K. pateikti mėlynos spalvos kuprinė su logotipu ,,Nike“, kurios viduje yra 5 vnt. bliuzonų ir 2 poros sportinių batelių sunaikinami.

131Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – A. K. pateiktos V. M. priklausančios šviesiai pilkos spalvos kelnės; V. M. pateikti: juodos spalvos, trumpomis rankovėmis marškinėliai su užrašu ,,Clubbroad Band“, pora mėlynos ir žalios spalvos sportinių batų, pora pilkos spalvos kojinių, mėlynos ir pilkos spalvos sportinės kelnės, juodos spalvos bliuzonas grąžinami daiktų savininkui kaltinamajam V. M. arba jo įgaliotam asmeniui.

132Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – G. S. pateikti: pora mėlynos spalvos sportinių batelių, juodos spalvos sportinės kelnės su užrašu ,,Designt op wear“ ,,80“, pilkos spalvos bliuzonas su kapišonu, su užrašu ,,Trinity box ny city 74“; G. S. asmens kratos pateikti: juodos spalvos piniginė, Kauno miesto kortelė Nr. ( - ) ir ,,Pildyk“ kortelė Nr. ( - ) grąžinami daiktų savininkui kaltinamajam G. S. arba jo įgaliotam asmeniui.

133Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – CD-R diskas su nuotraukomis, padarytomis įvykio vietos apžiūros metu - priedas prie apžiūros protokolo su priedu - fotolentele Nr. ( - ) (1 t., b. l. 10-26), CD-R diskas su nuotraukomis - priedas prie daiktų apžiūros protokolo su priedu - fotolentele (2 t., b. l. 1-10), CD-R diskas su nuotraukomis - priedas prie įtariamojo V. M. parodymų patikrinimo vietoje protokolo (2 t., b. l. 177-189), CD-R diskas su nuotraukomis - priedas prie įtariamojo G. S. parodymų patikrinimo vietoje protokolo (3 t., b. l. 149-160), saugomi teisme voke prie bylos, sunaikinami.

134Dėl nuosprendžio per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtiems kaltinamiesiems nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras... 2. 1. V. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 1. Prienų rajono apylinkės teismo 2013-05-29 pagal Lietuvos Respublikos... 4. 2. Prienų rajono apylinkės teismo 2013-11-29 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį... 5. 3. Prienų rajono apylinkės teismo 2014-01-27 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį... 6. 4. Kauno apylinkės teismo 2014-11-03 pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (trys... 7. 5. Kauno apylinkės teismo 2015-12-09 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 641... 8. 2. G. S., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. 1. Prienų r. apylinkės teismo 2013-11-29 pagal BK 178 str. 2 d. laisvės... 10. 2. Kauno apylinkės teismo 2016-04-14 pagal 180 straipsnio 1 dalį laisvės... 11. 3. Kauno apylinkės teismo 2017-05-18 pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 641... 12. 4. Kauno apylinkės teismo 2017-09-11 pagal 178 straipsnio 2 dalį, 641... 13. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 14. V. M. (toliau – ir V. M.) ir G. S. (toliau – ir G. S.), veikdami... 15. Šiais veiksmais V. M. ir G. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 129... 16. Kaltinamųjų pozicija dėl kaltinimo... 17. Kaltinamasis V. M. parodė, kad su G. S. pažįstamas apie 10 metų.... 18. Iš V. M. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad įvykio vietoje... 19. Kaltinamasis G. S. atsisakė duoti parodymus.... 20. Kadangi kaltinamasis G. S. atsisakė duoti parodymus, vadovaujantis Lietuvos... 21. Teismo posėdyje kaltinamasis G. S. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus... 22. Iš G. S. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad jis detalizavo,... 23. Įrodymai... 24. Nukentėjusioji G. D., R. L. motina, parodė, kad sūnus buvo seniai... 25. Nukentėjusysis L. L., žuvusiojo R. L. sūnus, parodė, kad apie tėvo mirtį... 26. Liudytoja R. N. parodė, kad buvo R. L. sugyventinė. Gyveno su juo ( - ).... 27. Kadangi liudytoja R. N. teisiamajame posėdyje nurodė, kad neprisimena visų... 28. Liudytoja R. N. patvirtino savo parodymus.... 29. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad... 30. Liudytoja L. N. parodė, kad kaltinamasis G. S. yra jos kaimynas. Kaimynystėje... 31. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad iš buto adresu: ( - ),... 32. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvados... 33. Ekspertas D. T. patvirtino savo specialisto išvadą, parodė, kad... 34. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr.... 35. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr.... 36. 1. a) ant pateikto tirti tampono, tiriant pažymėto Nr. 1, su nuoplova,... 37. b) ant pateikto tirti pagalvės užvalkalo, paimto 2017-05-21 apžiūrint... 38. c) ant pateikto tirti krepšio, paimto 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą (... 39. d) ant pateiktos tirti kėdės dalies, paimtos 2017-05-21 apžiūrint įvykio... 40. e) ant pateikto tirti tampono, tiriant pažymėto Nr. 2, su nuoplova, padaryta... 41. f) ant pateiktos tirti striukės, paimtos 2017-05-21 apžiūrint įvykio vietą... 42. - mėg. Nr. 10, Nr. 12 rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti... 43. -mėg. Nr. 13 rasta žmogaus kraujo, netinkamo asmens tapatybei nustatyti... 44. -mėg. Nr. 11 žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų,... 45. 2. Ant pateiktų tirti R. L. šortų, pateiktų 2017-05-24 VTMT Kauno skyriaus... 46. 3. Ant pateiktų tirti V. M. pilkos spalvos kelnių, pateiktų 2017-05-21... 47. -mėg. Nr. 17, Nr. 18 rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti... 48. -mėg. Nr. 19 rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių... 49. -mėg. Nr. 20 rasta žmogaus kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant... 50. 4. Ant pateiktų tirti V. M. marškinėlių, pateiktų 2017-05-21 V. M.,... 51. Ant pateikto tirti V. M. bliuzono, pateikto 2017-05-21 V. M., savanoriškai... 52. -mėg. Nr. 23 žmogaus kraujo nerasta, rasta žmogaus biologinių pėdsakų,... 53. -mėg. Nr. 24 rasta ne mažiau nei dviejų asmenų susimaišiusių biologinių... 54. Ant pateiktų tirti V. M. mėlynos ir pilkos spalvų kelnių, pateiktų... 55. Ant pateiktos tirti V. M. kojinės, tiriant pažymėtos Nr. 1, pateiktos 2017-... 56. Ant pateiktos tirti V. M. kojinės, tiriant pažymėtos Nr. 2, pateiktos 2017-... 57. Ant pateiktų tirti V. M. batų, pateiktų 2017-05-21 V. M., savanoriškai... 58. 5. Ant pateiktų tirti G. S. kelnių, pateiktų 2017-05-21 G. S., savanoriškai... 59. Ant pateikto tirti G. S. bliuzono, pateikto 2017-05-21 G. S., savanoriškai... 60. Ant pateikto tirti G. S. bato, tiriant pažymėto Nr. 1, pateikto 2017-05-21 G.... 61. Ant pateikto tirti G. S. bato, tiriant pažymėto Nr. 2, pateikto 2017-05-21 G.... 62. 6. Ant pateiktų tirti R. L. dešinės rankos nagų nuokarpų, pateiktų... 63. Ant pateiktų tirti R. L. kairės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-24... 64. 7. Ant pateiktų tirti V. M. dešinės rankos nagų nuokarpų, pateiktų... 65. Ant pateiktų tirti V. M. kairės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-21... 66. 8. Ant pateiktų tirti G. S. dešinės rankos nagų nuokarpų, pateiktų... 67. Ant pateiktų tirti G. S. kairės rankos nagų nuokarpų, pateiktų 2017-05-21... 68. 9. Keturi objektai, panašūs į plaukus, nuimti nuo kėdės dalies, paimtos... 69. Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro rašto reg. Nr. ( - )... 70. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Specialisto išvados Nr.... 71. 1. Ant tirti pateikto popieriaus lapo (foto Nr. 3), 2017-05-21 paimto įvykio... 72. 2. Ant tirti pateiktos grindų dangos dalies A (foto Nr. 5, kairėje),... 73. Ant tirti pateiktos grindų dangos dalies B (foto Nr. 5, dešinėje),... 74. 3 ir 4. Ant tirti pateiktų knygos lapų (foto Nr. 4), 2017-05-21 paimtų... 75. Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno 1 teismo psichiatrijos... 76. Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno 1 teismo psichiatrijos... 77. Įrodymų vertinimas... 78. BK 129 straipsnyje baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas nužudė kitą... 79. Byloje pateikta teismo medicinos specialisto išvada patvirtina, kad R. L.... 80. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada, kad... 81. Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje nurodyta aplinkybė, kad... 82. Patys kaltinamieji patvirtino sudavę R. L. smūgius rankomis ir kojomis į... 83. Abiejų kaltinamųjų smūgiai ir spyriai kojomis buvo nukreipti... 84. Be mirtį sukėlusių sužalojimų R. L. galvoje jam dar buvo nustatyti... 85. Nukentėjusiajam padarytų sužalojimų kiekis, lokalizacija ir pobūdis rodo,... 86. Teismo psichiatrinės ekspertizės aktuose abiem kaltinamiesiems konstatuoti... 87. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad galva yra gyvybei svarbi ir... 88. Kaltinamasis V. M. nurodė, kad mušė nukentėjusįjį į galvą ir kitas... 89. Teismas sprendžia, kad kaltinamasis V. M. veikė girtumo įtakoje ir dėl... 90. Iš kaltinamojo G. S. parodymų matyti, kad jis girdėjo apie R. L. V.... 91. Įvertinęs visas bylos aplinkybes teismas sprendžia, kad V. M. ir G. S.... 92. Tiek iš teismo medicinos specialisto išvados, tiek iš eksperto D. T.... 93. Bausmės skyrimas, civilinis ieškinys ir kiti klausimai... 94. BK 54 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad teismas skiria bausmę pagal šio... 95. BK 61 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas, įvertinęs atsakomybę... 96. BK 129 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, nužudęs kitą žmogų... 97. Teismas, skirdamas V. M. ir G. S. bausmę, atsižvelgia į tai, kad... 98. V. M. anksčiau buvo teistas, teistumas neišnykęs (t. 2, b. l. 102-107,... 99. G. S. taip pat buvo teistas, teistumas neišnykęs (t. 3, b. l. 100-105,... 100. V. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs... 101. Kaltinamieji tvirtina, kad konfliktas su R. L. kilo dėl to, kad pokalbio metu... 102. BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta kaltininko atsakomybę lengvinanti... 103. Iš bylos medžiagos ir aplinkybių matyti, kad įvykio dieną tarp... 104. V. M. ir G. S. tyčia nužudė R. L. bendrais veiksmais, todėl teismas... 105. Kaip matyti iš pačių kaltinamųjų parodymų, taip pat iš liudytojos R. N.... 106. Skirdamas bausmę teismas taip pat vertina kaltinamojo V. M. ir G. S.... 107. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad bausmės tikslams... 108. Nukentėjusioji G. D., žuvusiojo motina, pateikė byloje civilinį ieškinį... 109. Dėl nusikalstamų V. M. ir G. S. veiksmų nukentėjusioji G. D. staiga ir... 110. Teismas, spręsdamas dėl nukentėjusiajai priteistinos neturtinės žalos... 111. Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes ir siekdamas protingos skirtingų... 112. Kadangi tiek turtinę, tiek neturinę žalą kaltinamieji V. M. ir G. S.... 113. V. M. šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu 2017 m. gegužės 21 d. buvo... 114. Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai... 115. Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai... 116. Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai... 117. Daiktai, kurie buvo perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai... 118. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297, 301, 302 straipsniais, 303... 119. V. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1... 120. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 121. Bausmės pradžią V. M. skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos... 122. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti... 123. Kardomąją priemonę V. M. – suėmimą – palikti iki nuosprendžio vykdymo... 124. G. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1... 125. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 126. Bausmės pradžią G. S. skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos... 127. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti... 128. Kardomąją priemonę G. S. – suėmimą – palikti iki nuosprendžio vykdymo... 129. Nukentėjusiosios G. D. civilinį ieškinį tenkinti pilnai. Priteisti G. D.... 130. Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti... 131. Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti... 132. Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti... 133. Daiktai, perduoti teismui kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti... 134. Dėl nuosprendžio per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtiems...