Byla ATP-425-149/2015
Dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. nutarimo, kuriuo S. S. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 650 Eur dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. S. apeliacinį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. nutarimo, kuriuo S. S. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 650 Eur dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams,

Nustatė

2S. S. administracine tvarka nubaustas už tai, kad jis 2015 m. sausio 17 d., 21.55 val., Ukmergės m., Antakalnio gatvėje vairavo automobilį Jeep Grand Cherokee, valstybinis numeris ( - ) neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,8 promilės ±5 procentai), t.y. tokiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 126 str. 4 d.

3Apeliaciniu skundu S. S. prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-02-17 nutarimą ir administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukti.

4Skunde nurodo, jog protokolo surašymo metu buvo tamsu ir jis nepastebėjo, kad jis surašytas dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 126 str. 4 d. padarymo. Teigia, kad 2017-01-17 jis buvo išgėręs dvi taures brendžio, tačiau transporto priemonės nevairavo. Apelianto teigimu, tą dieną jo draugas A. D. iškūreno pirtį pas jį nuvažiavęs išsimaudė, o po to dviese išgėrė brendžio butelį. Paprašė sūnaus draugo A. J. parvežti jį namo, jam (apeliantui) priklausančiu automobiliu Jeep Grand Cherokee, v/n ( - ) A. J. pavežė jį iki Ąžuolų g., kur paliko, kadangi jis (apeliantas) gyvena netoli Putinų gatvėje ir dar norėjo susitikti su draugu, kurį ketino pasikviesti telefonu. Tarp 21.20 ir 22.00 val. sėdėjo savo automobilyje, policijos pareigūnai jo nestabdė, jie priėjo prie stovinčio automobilio, jis jiems nesakė, kad vairavo automobilį. Manė, kad baudžiamas už tai, kad pasirodė viešoje vietoje girtas. Rašant administracinio teisės pažeidimo protokolą bei atliekant kitus veiksmus, neneigė, kad vairavo automobilį, kadangi nesuprato kad jam gresia administracinė atsakomybė. Prašė neskirti nuobaudos, kadangi nepadarė jokio pažeidimo. Protokolo neskaitė, nes buvo tamsu ir nebuvo apšvietimo. Savo paaiškinime nenurodė, kad vairavo transporto priemone būdamas neblaivus, tik nurodė, kad išgėrė dvi taures brendžio. Garso įrašas, apelianto teigimu, tik patvirtina aplinkybę, kad jis buvo neblaivus taip pat tai, kad jis prašė neskirti jam nuobaudos, tačiau, nepatvirtina aplinkybės, kad jis vairavo neblaivus, todėl, apelianto manymu, garso įrašas nėra pakankamas įrodymas administracinėje byloje nustatytoms aplinkybėms ar kitų įrodymų patikimumui pagrįsti. Teigia, kad liudytojų A. J., E. Š., A. D. parodymai sudaro nuoseklią įrodymų grandinę ir patvirtina, kad jis nevairavo automobilio, būdamas neblaivus.

5S. S. apeliacinis skundas netenkintinas.

6Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

7S. S. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.

8Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 4 d. transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo – užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.

9Nors S. S. savo kaltę dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 126 str. 4 d. neigia, jo kaltė neginčijamai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais byloje esančiais įrodymais: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 1), Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. PK Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio Vyresniojo patrulio Tomo Vainalavičiaus 2015-01-17 tarnybiniu pranešimu (b.l. 2) bei teismo posėdžio metu duotais parodymais (b.l 14); asmens blaivumo testu (b.l. 4); pranešimu nuo nušalinimo nuo transporto priemonės vairavimo (b.l. 5); garso įrašu; iš dalies liudytojo J. S. parodymais (b.l. 14).

10Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad S. S., 2015 m. sausio 17 d., 21.55 val., Ukmergės m., Antakalnio gatvėje vairavo automobilį Jeep Grand Cherokee, v/n ( - ) neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,8 promilės ±5 procentai), t.y. tokiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 126 str. 4 d.

11ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

12Teisme administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. S. neprisipažino padaręs administracinį teisės pažeidimą ir parodė, kad 2015 m. sausio 17 d. draugas kūreno pirtį, jis nuvažiavęs išsimaudė, po to su draugu išgėrė brendžio butelį. Paskambino sūnaus draugams ir paprašė, kad parvairuotų mašiną, jis pats mašinos nevairavo. Jo automobilį vairavo Andrius, o Egidijus vairavo „Audi“, ir su ja važiavo iš paskos. Paprašė, kad užvažiuotų į „Maxima“ parduotuvę, nusipirko mažą buteliuką brendžio ir jie jį parvežė iki Ąžuolų gatvės. Niekas jo mašinos nestabdė, vaikinai parvairavo ir viskas. Jis tada paskambino draugui Vidui, kad parvairuotų jo mašiną iki jo namų, galvojo su juo dar išgerti (b.l. 13).

13Šiuos S. S. parodymus paneigia kiti viešame teismo posėdyje ištirti iš įvertinti byloje esantys įrodymai.

14Apklaustas teismo posėdyje liudytoju Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnas Tomas Vainalavičius parodė, kad jis 2015-01-17 dirbo Ukmergės mieste, Putinų, Ąžuolų ir Antakalnio gatvėse, 21.50 val., su kolege užvažiavo į parduotuvę, jis liko automobilyje. Per raciją buvo pranešta, kad neblaivus vairuotojas vairuoja automobilį Jeep Grand Cheroke, buvo žinomi automobilio numeriai. Pamatė nuo Vilniaus gatvės atvažiuojantį minėtą automobilį, vairuotojas važiavo vienas, keistai pasilenkęs. Pradėjo sekti tą automobilį. Automobilis nuo jų atsiplėšė, bet jie automobilį matė, po to automobilis užsuko į Ąžuolų gatvę ir sustojo, jis tada priėjo, prisistatė, automobilyje sėdėjo S. S. vienas, ir maigė telefoną. S. S. mašina visą laiką buvo jų akiratyje. S. S. visą laiką buvo vienas automobilyje, tik jau po visko privažiavo sūnus ir parvairavo mašiną namo. Jokių automobilių prie džipo nebuvo, niekas iš mašinos neišlipo, automobilio gale irgi nieko nebuvo. S. S. neneigė, kad vartojo alkoholį pas draugą pirtyje, kad išgėrė porą taurelių brendžio, dar yra garso įrašas padarytas, jis prisipažino. S. S. su viskuo sutiko, skubėjo, sakė, kad nori greičiau namo. S. S. paaiškino, kad jam reikės atvykti į teismą, jam visos teisės ir pareigos buvo išaiškintos žodžiu, nes pats nesugebėjo perskaityti. S. S. prisiskambino sūnui ir atvažiavo sūnus su automobiliu BMW. Jie žiūrėjo būtent į S. S. vairuojamą automobilį, o kas važiavo iš priekio ar galo, jie nestebėjo, bet džipui sustojus, jokių kitų automobilių nebuvo, jis sustojo vienas. Automobilis Jeep Grand Cheroke iš Antakalnio gatvės niekur nebuvo užsukęs, važiavo į Ąžuolų gatvę ir jiems stebint sustojo. Tada jie įjungė švyturėlius (b.l. 13).

15Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad S. S. neginčija vairavęs girtas, nurodo, kad išgėrė dvi taureles brendžio, dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi (b.l. 1).

16Iš byloje esančio asmens blaivumo testo matyti, kad S. S. 2015-01-17 22:07:12 val. nustatytas 1,80 promilių girtumas (b.l. 4).

17Iš teismo posėdyje išklausyto garso įrašo matyti, jog policijos pareigūnų ir S. S. pokalbis buvo įrašinėjamas, pokalbio su policijos pareigūnu metu S. S. neneigė vairavęs automobilį, S. S. alkotesteriu buvo nustatytas 1.80 promilės girtumas, girdėti, kad S. S. prašo rodmenis pakoreguoti, prašo, kad policijos pareigūnai jį palydėtų iki namų.

18Apklaustas teismo posėdyje liudytoju J. S. parodė, S. S. yra jo tėvas, jis sutinka duoti parodymus. 2015 m. sausio 17 d., apie 21.50 val., paskambino tėvas ir pasakė, kad atvažiuotų į Ąžuolų-Uosių gatvę. Jis nuvažiavo, pamatė pareigūnų automobilį prie tėvo džipo, nuo gyvenamosios tėvo vietos iki jo džipo buvo 150 m. Jis paklausė pareigūnų, kas įvyko, pareigūnai pasakė, kad tėvas sulaikytas, reikės parvairuoti automobilį. Parvairavo tėvo automobilį į jo namus ir po 5-7 min. grįžo į vietą. Tėvas sakė, kad buvo pirtelėje, išgėrė, jis sakė, kad nevairavo automobilio, buvo labai susijaudinęs, tėvui buvo stresas. Tėvo mašinoje buvo alkoholio butelis. Kodėl tėvas paskambino jo draugams, nežino, jie bendrauja tarpusavyje, gerai sutaria, nėra jaučiamas amžiaus skirtumas (b.l. 14).

19Aukštesnės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas pagrįstai nesivadovavo liudytojų A. J., E. Š., A. D. parodymais, kadangi šie asmenys yra gerai pažįstami, su patrauktu administracinėn atsakomybėn S. S., juos sieja glaudūs draugiški santykiai, todėl aukštesnės instancijos teismas šių asmenų parodymus vertina, kaip siekį padėti S. S. išvengti administracinės atsakomybės.

20Apklaustas teismo posėdyje liudytoju A. J. apylinkės parodė, kad bendrauja su S. S. sūnumi Justu, pažįsta ir S. S.. Sausio 17 d. S. S. paskambino ir paprašė jį parvežti nuo „Vienybės“ sodų. Kokia savaitės diena buvo, nepamena, buvo vakaras. Sodai yra už gamyklos „Vienybė“ ir už „Likmerės“. Nuvažiavo su kitu draugu „Audi“ automobiliu, mašina draugo E.. E. vairavo savo automobilį „Audi“, o jam davė vairuoti S. S. džipą. S. S. sėdėjo šalia, o automobilis „Audi“ važiavo iš paskos, buvo apie 21.00 val. vakaro. S. S. prašymu užvažiavo į parduotuvę „Maxima“ Pivonijos mikrorajone, Antakalnio gatvėje, nes jis norėjo nusipirkti butelį. Po to, aki S. S. apsipirko, visi nuvažiavo link namų. Ąžuolų gatvėje S. S. paprašė sustoti, sakė, kad dar paskambins draugui, kad ateitų parvairuotų iki namų, kur jis ketino su juo išgerti, todėl jį apie 21.30 val. paliko stovėti Ąžuolų gatvėje ir išvažiavo. Daugiau atvažiavę nebuvo (b.l. 13)

21Apklaustas teismo posėdyje liudytoju E. Š. parodė, kad su A. važinėjo Audi A6 automobiliu po miestą, buvo savaitgalis. Paskambino S. S. ir paprašė, kad atvažiuotų į Fazanų gatvę į „Draugystės“ sodus ir parvairuotų jo mašiną. Jiems nuvažiavus, draugas sėdo už S. S. džipo vairo, o jis važiavau iš paskos su savo mašina. Prie parduotuvės „Maxima“ sustojo, buvo po 21.00 val. Parduotuvėj S. S. užtruko gal 15 minučių. Po to visi pasuko link Pušelės sodų, Antakalnio gatvėje pasuko į Ąžuolų gatvę, A. sustojo, išlipo iš džipo, ir jis su A. išvažiavo. Džipas sustojo Ąžuolų gatvėje pačioj pradžioj, prie miškelio (b.l. 14).

22Apklaustas teismo posėdyje liudytoju A. D. paliudijo, kad 2015 m. sausio 17 d., po pirties S. S. išsikvietė sūnaus draugus, kurie atvažiavo su automobiliu „Audi“ ir parvairavo S. S. mašiną (b.l. 14).

23Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, kad liudytojai A. J., E. Š., A. D. pasirašytinai buvo įspėti apie atsakomybę dėl melagingų parodymų, todėl spręstinas klausimas dėl jų patraukimo atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. ar ATPK 1872 str.

24Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A261-3555/2011, Nr. N662-1252/2012 ir kt.).

25Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog S. S. padarė jam inkriminuotą administracinės teisės pažeidimą. Pirmosios instancijos teisme išsakytus ir apeliaciniame skunde atkartotus S. S. argumentus aukštesnės instancijos teismas vertina, kaip pastarojo gynybinę versiją, siekiant išvengti administracinės atsakomybės.

26Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, skundžiamame nutarime nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus ir padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas.

27Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė, apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktų įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams, apeliantas, gi, vadovaudamasis tik deklaratyviais teiginiais bei subjektyviu Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-02-17 nutarimo vertinimu, nepateikė aukštesnės instancijos teismui jokių naujų objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutarimą.

28Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei tikėjosi atskiri proceso dalyviai, savaime nereiškia, jog bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-88/2013, 2K-455/2013, 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-62/2014, 2K-19/2014, 2K-422/2014, 2K-308/2014, 2K-202/2014, 2K/129/2014, 2K-139/2014 ir kt.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle v. Finland ir kt.).

29Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-02-17 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo šią nutartį panaikinti ar pakeisti.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

31Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. nutarimą palikti nepakeistą ir S. S. apeliacinio skundo netenkinti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Leonarda Gurevičienė, teismo posėdyje... 2. S. S. administracine tvarka nubaustas už tai, kad jis 2015 m. sausio 17 d.,... 3. Apeliaciniu skundu S. S. prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo... 4. Skunde nurodo, jog protokolo surašymo metu buvo tamsu ir jis nepastebėjo, kad... 5. S. S. apeliacinis skundas netenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. nustatyta, kad administraciniu teisės... 7. S. S. padaryta veika kvalifikuota tinkamai.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 4 d. transporto priemonių vairavimas,... 9. Nors S. S. savo kaltę dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK... 10. Šių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad S. S., 2015 m. sausio 17... 11. ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje... 12. Teisme administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. S. neprisipažino... 13. Šiuos S. S. parodymus paneigia kiti viešame teismo posėdyje ištirti iš... 14. Apklaustas teismo posėdyje liudytoju Ukmergės rajono policijos komisariato... 15. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad S. S. neginčija... 16. Iš byloje esančio asmens blaivumo testo matyti, kad S. S. 2015-01-17 22:07:12... 17. Iš teismo posėdyje išklausyto garso įrašo matyti, jog policijos... 18. Apklaustas teismo posėdyje liudytoju J. S. parodė, S. S. yra jo tėvas, jis... 19. Aukštesnės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas pagrįstai... 20. Apklaustas teismo posėdyje liudytoju A. J. apylinkės parodė, kad bendrauja... 21. Apklaustas teismo posėdyje liudytoju E. Š. parodė, kad su A. važinėjo Audi... 22. Apklaustas teismo posėdyje liudytoju A. D. paliudijo, kad 2015 m. sausio 17... 23. Nagrinėjamo skundo kontekste pažymėtina, kad liudytojai A. J., E. Š., A. D.... 24. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 25. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad aukštesnės instancijos teismas,... 26. Pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu,... 27. Praktiškai dėl visų apeliacinio skundo argumentų, pirmosios instancijos... 28. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė... 29. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Ukmergės rajono... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.... 31. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. nutarimą palikti... 32. Nutartis neskundžiama....