Byla e2-2388-294/2017
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Dariui Ališauskui, atsakovo atstovams R. F., advokatui Viačeslavui Beperšč, atsakovui E. B., atsakovo atstovui advokatui Jonui Skruzdžiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Y. S. ieškinį atsakovams E. B. ir UAB Ruvi dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovų solidariai 523,17 EUR nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jai, priklauso automobilis Opel Vivaro B, valstybinis numeris ( - ) (reg. Latvijos Respublikoje). Interneto puslapyje „www.padanguprekyba.lt“ jos sutuoktinis S. S. aptiko lietus ratų diskus, tinkančius jų automobiliui, kuriuos nusprendė įsigyti. Interneto puslapyje buvo nurodyta jų kaina – 320 EUR. 2016-07-07 kartu su vyru atvykę į Vilnių, nuvažiavo į nurodytą parduotuvę, adresu Buivydiškių g. 12A, Vilnius. Pirkdami diskus, iš karto sutarė, kad juos pardavėjas iš karto sumontuos ant mūsų automobilio, už papildomus 20 EUR, todėl iš viso sumokėjo 340 EUR ir iš karto įvažiavo, kaip nurodė pardavėjas, į šalia parduotuvės esančią automobilių remonto patalpą šių diskų uždėjimui. Diskų montavimo (kėlimo ant keltuvo) metu išgirdo keistą metalinį garsą. Nukėlus automobilį nuo keltuvo, pastebėjo, kad pažeistas automobilio dugnas (slenksčiai), nes montuotojas neteisingai kėlė automobilį. Jos vyras nuėjo į parduotuvę aiškintis, tačiau pardavėjas (darbuotojas) nurodė, kad jis žalos atlyginimo klausimų spręsti negali, nurodė, kad šiais klausimais reikėtų kalbėtis su direktoriumi, kuris yra išvykęs, davė jo telefono numerį.

3Vėliau, vyrui kalbantis telefonu su direktoriumi, jis pradėjo aiškinti, kad čia ne jo, o konkretaus darbuotojo, montavusio diskus, kaltė; kad jis žalos atlyginti neprivalo; teigė, kad gali patys suremontuoti (perdažyti) automobilį. Nuvykę į Latviją kreipėsi į gamintojo atstovą ir buvo nustatyta žala, kurią, jos manymu, turi atlyginti atsakovai solidariai.

4Atsakovas UAB „Ruvi“ teismui pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovės sutuoktinis S. S. iš UAB „Ruvi“ už 340,00 EUR nupirko lietus ratų diskus RACINGLINE XFA05 R16X6.5 5X114.3 ET50 66.1. Tai patvirtina ieškovės prie ieškinio pridedama 2016-07-07 PVM sąskaita faktūra serija RV Nr. 4920. Pretenzijų dėl ratų diskų kokybės S. S. neturėjo. Kai S. S. paklausė kur jis gali permontuoti padangas, tai jam buvo parodyti autoservisai, esantys maždaug už 300 m nuo UAB „RUVI“ parduotuvės. Vėliau sužinojo, kad viename iš autoservisų, adresu Sudervės kelias 1, Vilnius, S. S. permontavo padangas į naujus ratų diskus. UAB „Ruvi“ padangų permontavimo metu nedalyvavo ir neturi jokių verslo ar sutartinių santykių su padangas montavusiu autoservisu ar jo darbuotojais. Todėl visiškai neaišku kokių pagrindu ieškovė pareiškė reikalavimą atsakovui UAB „Ruvi“. Ieškovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „Ruvi“ yra atsakinga dėl automobilio Opel Vivaro B, valstybinis numeris ( - ) (reg. Latvijos Respublikoje) dugno dalių apgadinimo. Prašo ieškinį atmesti.

5Atsakovas E. B. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad automobilio rato/diskų nuėjimui ir uždėjimui naudojamas ne keltuvas, o orinis domkratas, kuris įstatomas į tam skirtą automobilio dugne esančią vietą, o automobilis pakeliamas tik tiek, kad atsilaisvintų ratas nuo grindinio ar žemės, tai yra kelis centimetrus. Todėl išgirsti keisto metalinio garso neįmanoma. Pažymi, kad jokių pretenzijų po diskų pakeitimo ieškovė jam nereiškė. Nurodo, kad su atsakovu UAB Ruvi jokie darbiniai ar kiti teisiniai (komerciniai) santykiai nesieja. Jam neaišku, kodėl su pretenzija dėl automobilio apgadinimo ieškovės vyras kreipėsi į UAB Ruvi, o ne į jį bei kodėl dėl padaryto žalos vertinimo atlikimo jam taip nepranešė. Prašo ieškovės ieškinį atmesti.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės ieškinyje nurodytais motyvais.

7Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai prašė ieškinį atmesti iš esmės atsiliepimuose į ieškinį nurodytais motyvais.

8Ieškinys atmestinas.

9Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

10CK 6.189 str. 1 d. įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas, kuris reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Danske Bank A/S v. L. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-702/2013).

12Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovės sutuoktinis S. S. iš UAB „Ruvi“ už 340,00 EUR nupirko lietus ratų diskus RACINGLINE XFA05 R16X6.5 5X114.3 ET50 66.1. Tai patvirtina 2016-07-07 PVM sąskaita faktūra serija RV Nr. 4920.

14Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovę ir atsakovą UAB Ruvi siejo pirkimo – pardavimo santykiai, o ieškovę ir atsakovą E. B. siejo rangos sutartiniai santykiai.

15Vartojimo sutarties instituto tikslas – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimas. Vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios taisyklės sutarčių aiškinimo, sutarties šalių teisių ir pareigų, sutarčių pabaigos klausimams reguliuoti. Šio teisės instituto specifika, be kita ko, pasireiškia platesniu vartotojo teisių gynimo būdų nustatymu, atitinkamais atvejais suteikimu vartotojui teisės nutraukti vartojimo sutartį specialiose vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose, kurios su CK 6.217 straipsnio 1 dalimi koreliuoja kaip specialiosios su bendrąja, nustatytais pagrindais. Įstatyme įtvirtinti vartotojo teisių gynimo būdai tiek esant vartojimo pirkimo-pardavimo, tiek ir vartojimo rangos teisiniams santykiams neturi būti diferencijuojami. Įstatymuose nustatytas teisinis reglamentavimas bei jo tikslas lemia išvadą, kad esant vartojimo rangos teisiniams santykiams užsakovas (vartotojas) disponuoja CK 6.363 straipsnyje įtvirtintomis pirkėjo (vartotojo) teisėmis ir turi teisę pasirinkti kurį nors iš šio straipsnio 4-8 dalyse įtvirtintų pažeistų teisių gynimo būdų. Vartojimo rangos teisiniuose santykiuose CK 6.666 straipsnis bei 6.665 straipsnio 1 ir 3 dalys taikytini kaip specialiosios teisės normos, nepaisant to, jog jie yra CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus „Ranga“ pirmajame skirsnyje „Bendrosios nuostatos“, ir užsakovas (vartotojas) turi teisę savo pasirinkimu reikšti minėtose teisės normose nustatytus reikalavimus. Esant vartojimo rangos teisiniams santykiams, darbo rezultato priėmimo ar naudojimo metu nustačius jo trūkumus, užsakovas (vartotojas) turi teisę savo pasirinkimu pareikšti rangovui reikalavimus, CK įtvirtinta vartotojo teisių gynimo būdų įvairovė, kurių taikymo pasirinkimo teisė suteikta vartotojui, yra viena iš vartojimo sutarčių instituto specifikos išraiškų. CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtinto vartotojo teisių gynimo būdo taikymas tik CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais, neatitiktų teisinio reguliavimo bei vartojimo sutarties instituto tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

16Kaip jau anksčiau minėta, šalis siejo vartojimo pirkimo - pardavimo ir vartojimo rangos teisiniai santykiai. Ginčo išsprendimui taikytinos CK Šeštosios knygos XXXIII (Ranga) pirmojo skirsnio (Bendrosios nuostatos) ir antrojo skirsnio (Vartojimo ranga) nuostatos. Sprendžiant dėl prievolių vykdymo, visų pirma turi būti vadovaujamasi vartojimo rangą reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.672-6.680 straipsniai), kurios laikytinos specialiosiomis bendrąsias rangos sutarties nuostatas (CK 6.644-6.671 straipsniai) reglamentuojančių teisės normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011).

17CK 6.154 straipsnio nuostatos numato sutarties sampratą, sutartims taikomos teisės normos, reglamentuojančios bendruosius prievolės teisės klausimus. Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma (CK 6.159 straipsnis). Pasiūlymas sudaryti sutartį (oferta) ir akceptanto pareiškimas ar elgesys, kuriuo priimamas pasiūlymas gali reikšti, kad sutartis sudaroma nuo to momento. CK 6.192 straipsnis reglamentuoja, kai pagal įstatymus ar susitarimą sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių pasirašomą dokumentą, tiek apsikeičiant raštais, ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. Sutartis gali būti sudaroma ir priimant vykdyti užsakymą.

18Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad ieškovei buvo išrašytas PVM sąskaita faktūra (išrašė atsakovas UAB Ruvi) 340 eurų sumai už diskus.

19Teismas pažymi, kad teisės doktrinoje aiškinant ar pirkėjas aiškiai nurodė, kokiam tikslui ar kokias savybes daiktai turi atitikti, taikoma CK 6.333 straipsnio 1 dalis, arba CK 6.333 straipsnio 4 dalis. CK 6.334 straipsnio 1 dalyje numatyta bendroji taisyklė, kad pardavėjas atsako už parduoto daikto netinkamą kokybę, jeigu pardavėjas nenurodė pirkėjui ir su juo neaptarė daikto trūkumų. Kitaip tariant, pardavėjas atsako už bet kokius (tiek akivaizdžius, tiek paslėptus) daiktų trūkumus, kurie pardavėjo su pirkėju nebuvo aptarti. Pirmoji išimtis susijusi su bendrąja pardavėjo atsakomybės už parduoto daikto trūkumus taisykle, numatyta CK 6.334 straipsnio 1 dalyje, yra - jeigu pardavėjas atskleidė pirkėjui daikto trūkumus, kurie pardavėjui buvo ar turėjo būti žinomi, tai sutartyje gali būti susitarta apriboti ar panaikinti pardavėjo atsakomybę už tokius daikto trūkumus. Antroji išimtis susijusi su pardavėjo asmeniu, jeigu pirkėjas perka daiktus iš pardavėjo, kuris nėra profesionalus pardavėjas (t. y. asmuo, kuris nėra daikto gamintojas, tiekėjas, platintojas ar kitas asmuo, kuris nesiverčia prekybos veikla, o daikto pardavimas yra, pavyzdžiui, jo vienkartinis sandoris). Tokiu atveju rizika dėl daikto trūkumų gali būti perkeliama pirkėjui. Sutartyje negali būti sąlygų, pasunkinančių vartotojo (pirkėjo) padėtį arba panaikinančių ar suvaržančių vartotojo (pirkėjo) teisę pareikšti ieškinį pardavėjui dėl sutarties sąlygų pažeidimo (CK 6.350 str. 2 d.). Jeigu sutarties sudarymo metu pardavėjas atskleidė daikto trūkumus ir su pirkėju juos aptarė, tai pardavėjui pirkėjas negali pareikšti reikalavimų dėl sutartyje aptartų daikto neatitikimų reikalavimams (CK 6.334 str. 1 d.).

20Minėtoje ieškovei išrašytoje sąskaitoje faktūroje nėra niekaip išskirta informacijos, jog būtų parduodamos ne prekės, o suteikiamos ir papildomos paslaugos (pavyzdžiui, diskų/ratų montavimo ir pan.).

21Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

22CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, vykdant sutartį dėti maksimalias pastangas, atitinkančias tokiose pat aplinkybėse esančio protingo asmens standartą. Dėl sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos turinio kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tai universalus prievolių teisės principas, reikalaujantis, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei vykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolės vykdymui, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir pan. Aiškinant pareigos bendradarbiauti principo turinį kasacinio teismo išskirti tokie elementai: pareiga informuoti, duoti nurodymus, suteikti pagalbą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas, koordinuoti veiksmus ir pan. Kiekvienu konkrečiu atveju šių elementų sąrašas gali kisti, priklausomai nuo šalis siejančios sutarties pobūdžio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Etnomedijos intercentras“ v. Lietuvos Respublik?s sveikatos apsaugos ministerija, bylos Nr. 3K-3-535/2013, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

24Šiuo atveju, įvertinus teismui pateiktus rašytinius įrodymus ir šalių pasisakymus teismo posėdžio metu teismas daro išvadą, kad labiau tikėtina, jog ieškovei atsakovas UAB Ruvi tik pardavė prekes, o jokių papildomų paslaugų neteikė. Teismui nepateikti jokie įrodymai, jog parduoti diskai būtų netinkamos kokybės, todėl teismas daro išvadą, kad reikalavimas priteisti nuostolių atlyginimą iš UAB Ruvi yra nepagrįstas, neįrodytas, todėl negali būti patenkintas.

25Ieškovė taip pat reiškia reikalavimą solidariam atsakovui E. B. dėl nuostolių atlyginimo (faktiškai diskus montavusiam asmeniui).

26Kaip matyti iš šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytos pozicijos, ginčo dėl to, kad tarp šalių (ieškovės ir atsakovo E. B.) buvo sudaryta vartojimo rangos sutartis, t. y. sutartis fizinio asmens (vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar profesija, tenkinti, nagrinėjamoje byloje nėra, todėl šalių sudarytai sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės (CK 6.681 str. 4 d.).

27Darbų trūkumų nustatymo teisinės pasekmės, esant sudarytai vartojimo rangos sutarčiai, įtvirtintos CK 6.678 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultato trūkumus, užsakovas turi per šio kodekso 6.666 straipsnyje nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš šio kodekso 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Taigi vartojimo rangos sutarties atveju reikalavimas atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas yra savarankiškas alternatyvus užsakovo pažeistų teisių gynimo būdas.

28Rangovui neatlikus ar netinkamai atlikus vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas savo teise gali ginti vienu iš būdų: reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus, reikalauti atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, pasinaudoti CK 6.334 str. numatytomis pirkėjo teisėmis (CK 6.680 str., 6.665 str., 6.678 str. 1 d.).

29Šiuo atveju nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovė (ar jos sutuoktinis) būtų kreipęsis į faktiškai montavimo darbus atlikusį asmenį dėl nuostolių atlyginimo ar su kitais reikalavimais. Priešingai, iš pateiktų dokumentų visumos matyti, kad ieškovė pretenzijas reiškė UAB Ruvi, kuris, kaip jau anksčiau teismo sprendime konstatuota, nėra niekaip su montavimo darbais susijęs asmuo. Iš telefono pokalbių stenogramos matyti, kad ieškovės sutuoktinis kreipėsi į policiją jau išvykęs iš diskų montavimo vietos, t.y. nuvykęs atgal į parduotuvę.

30Sąžiningumo principas nacionalinėje civilinėje teisėje įtvirtintas LR CK 1.5 straipsnyje kaip bendrasis civilinių teisių santykių dalyvių elgesio reikalavimas, taip pat kriterijus, kuriuo privalo vadovautis teismai aiškindami ir taikydami įstatymus bei vykdydami teisingumą. Sąžiningumo reikalavimo svarba akcentuojama ir konkrečiuose LR CK straipsniuose, reglamentuojančiuose sutartinius teisinius santykius.

31Aukščiau sprendime minėtas ieškovės atstovo elgesys teismui kelia sąžiningumo abejonių. Kadangi prieštaravimai ir neaiškumai (kodėl ieškovė nesikreipė į faktiškai montavimo darbus atlikusį asmenį dėl nuostolių atlyginimo, kodėl nebuvo tuo metu (iš karto montuojant) padarytos nuotraukos yra tik iš ieškovės pusės, atsakovų paaiškinimai tarpusavyje prietaringų duomenų neturi, teismas daro išvadą, kad nėra pagrįstų įrodymų, jog atsakovas E. B. padarė nuostolius netinkamai vykdydamas montavimo darbus.

32Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta anksčiau, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys dėl nuostolių priteisimo yra neįrodytas, todėl jis yra atmestinas.

33Kadangi atmestas pagrindinis reikalavimas (dėl nuostolių priteisimo), teismas neturi teisinio pagrindo tenkinti išvestinio reikalavimo – dėl paskaičiuotų palūkanų priteisimo.

34Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

35Kadangi ieškovės ieškinys atmestinas, ieškovei nėra atlyginamos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos: sumokėtas žyminis mokestis, vertimo išlaidos bei teisinės pagalbos išlaidos.

36Atsakovas UAB Ruvi prašo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 890 EUR sumai.

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Teismo vertinimu, nagrinėjama byla teisiniu požiūriu nebuvo itin sudėtinga, joje nebuvo keliami nauji teisės taikymo bei aiškinimo klausimai, taip pat nebuvo reikalingos kompleksinės teisinės paslaugos ar specialios žinios. Šios aplinkybės leidžia iš dalies sumažinti advokato darbo ir laiko sąnaudas susipažįstant su šioje byloje kilusio ginčo situacija, taip pat atliekant byloje pateiktų įrodymų analizę ir surašant atsiliepimą į ieškinį (kuris nėra didelės apimties, jame nėra detaliai ir išsamiai aptariama teisinė situacija, kad būtų galima vertinti neveik maksimaliu leistinu dydžiu). Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į reikštą reikalavimą (ieškinio sumos dydį), teismo sprendimui atsakovui iš ieškovės priteistina 445 EUR suma advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 str.).

38Atsakovas E. B. prašo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 440 EUR sumai. Kaip jau aukščiau nurodyta (motyvuojant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovui UAB Ruvi ir nesikartojant), teismo vertinimu, nagrinėjama byla teisiniu požiūriu nebuvo itin sudėtinga, joje nebuvo keliami nauji teisės taikymo bei aiškinimo klausimai, taip pat nebuvo reikalingos kompleksinės teisinės paslaugos ar specialios žinios. Kita vertus, atsakovas pateikė teismui atsiliepimą (kuris pasirašytas paties atsakovo), teisinių paslaugų sutartis su advokatu sudaryta tik 2017-04-20 (t.y. praėjus beveik mėnesiui po atsiliepimo teismui pateikimo), advokatas dalyvavo viename teismo posėdyje (kuris truko kiek trumpiau nei 1,5 val.), todėl už atstovavimą atsakovui reikalauti 440 Eur sumos, teismo nuomone, būtų neprotinga, viršytų maksimalius dydžius už atstovavimą teisme (valandinį įkainį) ir neatitiktų teismų praktikos (dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo). Pažymėtina, kad, vadovaujantis Rekomendacijomis, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad nurodytas rodiklis sudaro 748,00 Eur, dėl šios priežasties atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 149,60 EUR (pagal nustatytą atstovavimo teismo posėdyje maksimalų valandinį įkainį).

39Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovės valstybei priteistinos (CPK 92, 93 straipsnis).

40Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

41Ieškovės Y. S. ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovės Y. S., asmens kodas ( - ), atsakovo UAB Ruvi, juridinio asmens kodas 302830364, naudai 445 EUR (keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai) bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovės Y. S., asmens kodas ( - ), atsakovo E. B., asmens kodas ( - ) naudai 149,60 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

44Priteisti iš ieškovės Y. S., asmens kodas ( - ), 5,94 Eur (penki eurai 94 ct) pašto išlaidų valstybei. Išaiškinti, kad nurodytas išlaidas atsakovas turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš... 3. Vėliau, vyrui kalbantis telefonu su direktoriumi, jis pradėjo aiškinti, kad... 4. Atsakovas UAB „Ruvi“ teismui pateiktame atsiliepime į patikslintą... 5. Atsakovas E. B. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su ieškiniu... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti iš... 7. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai prašė ieškinį atmesti iš esmės... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 10. CK 6.189 str. 1 d. įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas,... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 12. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovės sutuoktinis S. S. iš UAB „Ruvi“... 14. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovę ir... 15. Vartojimo sutarties instituto tikslas – didesnės vartotojo teisių ir... 16. Kaip jau anksčiau minėta, šalis siejo vartojimo pirkimo - pardavimo ir... 17. CK 6.154 straipsnio nuostatos numato sutarties sampratą, sutartims taikomos... 18. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad ieškovei buvo išrašytas PVM... 19. Teismas pažymi, kad teisės doktrinoje aiškinant ar pirkėjas aiškiai... 20. Minėtoje ieškovei išrašytoje sąskaitoje faktūroje nėra niekaip išskirta... 21. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 22. CK 6.200 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 24. Šiuo atveju, įvertinus teismui pateiktus rašytinius įrodymus ir šalių... 25. Ieškovė taip pat reiškia reikalavimą solidariam atsakovui E. B. dėl... 26. Kaip matyti iš šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytos pozicijos,... 27. Darbų trūkumų nustatymo teisinės pasekmės, esant sudarytai vartojimo... 28. Rangovui neatlikus ar netinkamai atlikus vartojimo rangos sutartyje numatytą... 29. Šiuo atveju nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovė (ar jos... 30. Sąžiningumo principas nacionalinėje civilinėje teisėje įtvirtintas LR CK... 31. Aukščiau sprendime minėtas ieškovės atstovo elgesys teismui kelia... 32. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta anksčiau, teismas daro išvadą, kad... 33. Kadangi atmestas pagrindinis reikalavimas (dėl nuostolių priteisimo), teismas... 34. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 35. Kadangi ieškovės ieškinys atmestinas, ieškovei nėra atlyginamos jos... 36. Atsakovas UAB Ruvi prašo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 890... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas,... 38. Atsakovas E. B. prašo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 440 EUR... 39. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija... 40. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 41. Ieškovės Y. S. ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovės Y. S., asmens kodas ( - ), atsakovo UAB Ruvi,... 43. Priteisti iš ieškovės Y. S., asmens kodas ( - ), atsakovo E. B., asmens... 44. Priteisti iš ieškovės Y. S., asmens kodas ( - ), 5,94 Eur (penki eurai 94... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...