Byla 2S-1205-577/2013
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SIV Grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „SIV Grupė“ ieškinį atsakovui UAB „SIV Capital“ dėl nepagrįsto praturtėjimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „SIV Grupė“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas 100 000 Lt dydžio pinigines lėšas bei bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – ieškinio reikalavimo sumai atsakovo kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto ir / ar piniginių lėšų areštą, nepranešant apie laikinosios apsaugos priemonės taikymą atsakovui. Nurodė, kad pareikšto reikalavimo suma yra didelė, atsakovas ilgą laiką negrąžina ieškovui priklausančių pinigų. Be to, pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o tokios aplinkybės kaip grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Teismas atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 100 000 Lt dydžio be pagrindo įgytas pinigines lėšas, tačiau nepateikė teismui įrodymų ar bent tikėtinų duomenų, kurių pagrindų būtų galima teigti, jog atsakovas gali imtis veiksmų paslėpti, perleisti ar sunaikinti turtą, dėl ko ieškinio patenkinimo atveju piniginių lėšų grąžinimas ieškovui gali pasunkėti arba tapti neįmanomas ir iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad atsakovas siekia apsunkinti galimą išieškojimą, vykdant teismo sprendimą. Ieškovas taip pat nepateikė duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, todėl, pirmosios instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, jog pareikšto reikalavimo suma atsakovui yra didelė. Taip pat teismas nurodė, kad vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Ieškovas UAB „SIV Grupė“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Apeliantas nurodo, kad didelė ieškinio suma preziumuoja būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pasak ieškovo, atsakovas nėra didelė įmonė, kurios veikla, gebėjimas atsiskaityti su kreditoriais bei to sąlygota finansinė padėtis būtų laikytina tokia gera ir stabili, kad tai paneigtų didelės ieškinio sumos suponuojamą prezumpciją taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekiant apsaugoti ieškovo turtinio intereso patenkinimą, jeigu ieškinys būtų tenkintas. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą dėl atsakovo turtinės padėties. Pasak ieškovo, galimybė, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, yra preziumuojama, o ši prezumpcija gali būti paneigiama paties atsakovo, o ne ieškovo pateiktais duomenimis apie atsakovo gerą finansinę padėtį. Taip pat apeliantas pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones iki byla bus išspręsta, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o tokios aplinkybės kaip grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Pasak ieškovo, atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai yra pabloginama ieškovo padėtis, nes ieškovo reikalavimas liko visiškai neužtikrintas. Be to, apeliantas nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje pateikia tik deklaratyvius motyvus dėl preliminaraus ieškovo reikalavimo vertinimo, tačiau neaptarė konkrečių ieškovo reikalavimų atsakovo atžvilgiu pagrįstumo.

6Atsakovas UAB „SIV Capital“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu.

10Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį.

11Pagal CPK 144 str. 1 d. nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

12Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013 ir kt.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

13Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo konkrečiu atveju byloje nėra duomenų apie atsakovo turimą turtą ir jo santykį su įmonės įsipareigojimais, kurie patvirtintų gerą atsakovo finansinę padėtį ir realią galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Taigi iš bylos medžiagos nėra galimybės nustatyti realios atsakovo turtinės padėties ir ją įvertinti kaip gerą. Pažymėtina, kad pareiga pagrįsti savo gerą turtinę padėtį tenka atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis c.b. Nr. 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013). Atsakovas, siekdamas patvirtinti savo stabilią finansinę padėtį bei paneigti ieškovo keliamas abejones dėl būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo rizikos, net nepateikė atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija ir atsakovas nepateikia įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo gerą finansinę padėtį, tai daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė, negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-567/2012). Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įprastai 100 000 Lt suma juridiniam asmeniui yra laikytina didele suma. Esant nurodytoms aplinkybėms, tikėtina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Be to, pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Nagrinėjamu atveju ieškovas, prašydamas teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, ieškinyje nurodė faktinį ieškinio pagrindą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.), pridėjo įrodymus, kuriais įrodinėtų ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl tuo pačiu nėra galimybės vien šiuo pagrindu teigti, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.

15Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, neužtikrinamos ieškovo teisės. Tokiu būdu būtų paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė, galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti realiai neįvykdomas atsakovui bylos nagrinėjimo metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių netekus turto, vadinasi, ir byloje įvykdytas teisingumas būtų tik deklaratyvus. Tokia situacija neatitiktų teisinėje valstybėje įtvirtintų teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, realaus pažeistų teisių gynimo ir kitų teisės principų (Konstitucijos 109 str. 1 d., CPK 6 str.).

16Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 str.).

17Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apelianto atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovo UAB „SIV Capital“ atsžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 338 str.).

18Vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekiant nesuteikti nė vienai šaliai perdėto pranašumo ar varžyti vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, pirmiausiai areštuotinas reikalavimo vertę atitinkantis atsakovo kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant arba esant nepakankamai – piniginės lėšos.

19Kadangi teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, ieškovui išaiškinama, kad jis dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos (CPK 147 str. 6 d., 2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1480 red., Žin., 2011, Nr. 85-4126).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str. teismas

Nutarė

21Ieškovo UAB „SIV Grupė“ atskirąjį skundą tenkinti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Ieškovo UAB „SIV Grupė“ (į.k. 301821024, buveinės adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius) reikalavimų užtikrinimui neviršijant 100 000 Lt (vieno šimto tūkstančių litų) sumos areštuoti atsakovo UAB „SIV Capital“ (į.k. 300124734, buveinės adresas Savičiaus g. 3A-38, Vilnius) nuosavybės teise priklausantį turtą, įskaitant kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ar turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, – pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

24Išaiškinti areštuotų daiktų savininkams, kad nuo daiktų arešto momento jie netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę.

25Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

26Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai bei šalims.

27Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

28Jeigu ieškovas nesikreips į antstolį ir nebus patikslinti areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „SIV Grupė“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi ieškovo... 5. Ieškovas UAB „SIV Grupė“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 6. Atsakovas UAB „SIV Capital“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi... 10. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 11. Pagal CPK 144 str. 1 d. nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 12. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 13. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo konkrečiu... 14. Be to, pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 15. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakius... 16. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme... 17. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 18. Vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekiant nesuteikti nė vienai šaliai... 19. Kadangi teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, ieškovui... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.... 21. Ieškovo UAB „SIV Grupė“ atskirąjį skundą tenkinti.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti... 23. Ieškovo UAB „SIV Grupė“ (į.k. 301821024, buveinės adresas M. K. Paco g.... 24. Išaiškinti areštuotų daiktų savininkams, kad nuo daiktų arešto momento... 25. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 26. Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti Turto arešto aktų registro... 27. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.... 28. Jeigu ieškovas nesikreips į antstolį ir nebus patikslinti areštuoto turto...