Byla 2A-1075-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Tamošiūnienės teismo posėdyje teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Contitrans“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vermosa“, prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Contitrans“ pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjų Nordic Trucking Logistics A/S ir Transports Carlsen Sarl pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Contitrans“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė „SEB lizingas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Contitrans“ bankroto administratorius UAB „Vermosa“ kreipėsi į teismą, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Contitrans“ pabaigos, taip pat prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodė šiuos esminius prašymo argumentus:
  1. BUAB „Contitrans“ 2016 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo patvirtintas likvidavimo aktas, priėmė sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl įmonės pabaigos pripažinimo.
  2. Bankroto administratorius atliko visus būtinus veiksmus, susijusius su įmonės veiklos užbaigimu.
  3. Bankroto eigoje buvo vykdomi atsiskaitymai su buvusiais darbuotojais, su antros ir trečios eilės kreditoriais atsiskaitymai nebuvo vykdomi. Todėl atsakovės bankroto byloje liko nepatenkinti pirmos, antros ir trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (t. XVI, b. l. 41–43).
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 23 d. sprendimu pripažino BUAB „Contitrans“ pasibaigusia likvidavus dėl bankroto; įpareigojo administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 5 dalyje.
  1. Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad įmonės turtas realizuotas, todėl įstatyme numatyti įmonės likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktai teismui neteikiami. Administratorius pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras. Pagal BUAB „Contitrans“ likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą apskaitomo turto nėra, liko nepatenkinti 1 129 322 Eur kreditoriniai reikalavimai. Jokių įrodymų, jog egzistuoja reali galimybė patenkinti kreditorių reikalavimus didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu, nėra, o vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų kreditorių interesų apsaugos. Taip pat teismui pateikta Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendė, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (t. XVI, b. l. 55–56).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti atsakovės BUAB „Contitrans“ bankroto administratorius UAB „Vermosa“ prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „Contitrans“ pabaigos. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su skundžiamu sprendimu motyvus:
  1. Atsakovės bankroto administratorius nuslėpė nuo pirmosios instancijos teismo aplinkybę, jog A. K. yra BUAB „Contitrans“ kreditorius, turintis 194 438,83 Eur dydžio finansinį reikalavimą pagal Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-97-173/2016.
  2. Tarp šalių liko neišspręstas ginčas dėl kreditoriaus A. K. finansinio reikalavimo dydžio ir pagrįstumo (patvirtinimo / nepatvirtinimo BUAB „Contitrans“ bankroto byloje). Todėl negali būti priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos (t. XVI, b. l. 58–59).
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės BUAB „Contitrans“ bankroto administratorė UAB „Vermosa“ prašo teismo skundžiamą sprendimą pakeisti ir į kreditorių, kurių reikalavimai nepatenkinti įtraukti kreditorių A. K. su 194 438,83 Eur dydžio finansinius reikalavimu. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Sutinka su apeliacinio skundo teiginiu, jog apeliantas (kreditorius) A. K. turi 194 438,83 Eur dydžio finansinį reikalavimą į BUAB „Contitrans“.
  2. Administratorė apelianto neignoravo, apeliantas dalyvavo atsakovės susirinkimuose, juose balsavo. Į BUAB „Contitrans“ kreditorių sąrašus buvo neįtrauktas dėl techninės klaidos, neatidumo ir šios aplinkybės niekas nepastebėjo. Todėl sutinka, jog kreditoriaus A. K. būtų įtrauktas į BUAB „Contitrans“ nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą, tačiau nesutinka su apelianto prašymu atmesti prašymą dėl įmonės pabaigos pripažinimo, nes: a) administratorius neginčija nei finansinio reikalavimo dydžio, nei pagrįstumo, b) neoperatyvu grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui (t. XVI, b. l. 63–65).

4Teisėjų kolegija

konstatuoja:

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

5Dėl faktinių aplinkybių

 1. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Contitrans“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 28 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto; 2015 m. spalio 20 d. nutartimi pratęsė likvidavimo procedūros terminą 12 mėnesių. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi pripažino atsakovės BUAB ,,Contitrans“ bankrotą tyčiniu. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Contitrans“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas (tame trape ir pirmos eilės kreditoriaus A. K. 65 848,79 Lt dydžio finansinis reikalavimas), kuris buvo patikslintas Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. (padidintas iki 7 209,39 Lt atsakovės BUAB „Contitrans“ kreditoriaus Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro finansinis reikalavimas ir iš atsakovės kreditorinių reikalavimų sąrašo išbraukta AB „SEB lizingas“ su 96.661,47 Lt finansiniu reikalavimu), 2013 m. kovo 24 d. (atsakovės BUAB „Contitrans“ bankroto byloje vietoje kreditorės VMI į kreditorių sąrašą įtrauktas VĮ Turto banką su padidintu 380 799,02 Lt finansiniu reikalavimu; patvirtintas patikslintą padidintas VSDFV Kauno skyriaus 120 775,46 Lt finansinis reikalavimas; patvirtintas patikslintas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 19 282,59 Lt finansinis reikalavimas), 2013 m. spalio 28 d. (nuspręsta iš lėšų, gautų pardavus bankrutavusios įmonės turtą patenkinti nutartyje išvardintų BUAB „Contitrans“ kreditorių patikslintus finansinius reikalavimus, nurodant, jog trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai negalės būti tenkinami iki įsiteisės teismo nutartis dėl trečios eilės kreditoriaus A. K. finansinio reikalavimo patvirtinimo), 2014 m sausio 29 d. (patvirtintas patikslintas kreditorės UAB DK „PZU Lietuva“ 49 328,25 Lt finansinis reikalavimas; ištaisytas rašymo apsirikimas Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartyje, nurodant, kad patvirtintas trečios eilės kreditoriaus Transport Carlsen SARL finansinis reikalavimas yra 430 832,22 Lt), 2014 m. vasario 13 d. (vietoje kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į kreditorių sąrašą įtrauktas VĮ Turto bankas su 34 747,91 Lt finansiniu reikalavimu; patvirtintas patikslintas kreditoriaus VĮ Turto banko 415 546,93 Lt finansinis reikalavimas), 2015 m. spalio 27 d. (ištaisytas rašymo apsirikimas Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarties rezoliucinėje dalyje, nurodant, kad teisingas kreditoriaus pavadinimas yra UAB „Autokurtas“; patvirtintas patikslintas UAB „Contitrans“ kreditorių sąrašas bendrai 1 129 322,22 Eur sumai.
 2. Atsakovės BUAB „Contitrans“ bankroto administratorė UAB „Vermosa“, pateikusi teismui 2016 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolą, kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Toliau teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų.

6Dėl bankrutavusios įmonės pripažinimo pasibaigusia likvidavus dėl bankroto

 1. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-97-173/2016, pagal ieškovo BUAB bankrutavusios UAB „Contitrans“ ieškinį dėl žalos atlyginimo iš atsakovo A. K. ir atsakovo A. K. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Contitrans“ bankroto byloje, buvo nuspręsta: priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei BUAB „Contitrans“ 91 195, 24 Eur žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 523,73 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš atsakovo A. K. valstybės naudai 2 070 Eur žyminio mokesčio; patvirtinti A. K. 191 438, 83 Eur kreditorinį reikalavimą UAB „Contitrans“ bankroto byloje. Apeliantas A. K. yra pateikęs apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo, kuriame prašė panaikinti skundžiamą sprendimą dalyje dėl ieškinio tenkinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimas apeliacine tvarka neišnagrinėtas. Taigi, kaip nustatyta šios nutarties 6 punkte, BUAB „Contitrans“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 27 d. nutartimi buvo patvirtintas patikslintas UAB „Contitrans“ kreditorių sąrašas bendrai 1 129 322,22 Eur sumai, ir į šį sąrašą vėliau nėra įtrauktas kreditoriaus A. K. 191 438, 83 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas, kuris buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-97-173/2016.
 2. Apeliantas teigia, jog jo finansinis reikalavimas sudaro 194 438,83 Eur ir tarp šalių neišspręstas ginčas dėl jo finansinio reikalavimo dydžio ir pagrįstumo. Atsiliepime į apeliacinį skundą BUAB „Contitrans“ bankroto administratorė paaiškino, jog dėl techninės klaidos į BUAB „Contitrans“ nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą neįtraukė kreditoriaus A. K. su 191 438, 83 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, todėl sutinka, kad kreditorius A. K. su 194 438,83 Eur dydžio finansiniu reikalavimu būtų įtrauktas į kreditorių, kurių reikalavimai nepatenkinti sąrašą, t. y. apeliantas A. K. ir bankroto administratorius prašo teismo patvirtinti 3 000 Eur didesnį (194 438,83 Eur dydžio) finansinį reikalavimą, nei šis patvirtintas Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimu. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Atveju, jei paaiškėtų naujos aplinkybės ir atsirastų pagrindas koreguoti (pvz., padidinti) finansinio reikalavimo dydį, tą padaryti bus galima patikslinant šios kreditorės finansinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2013).
 3. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas nesant prima facie (lot. k. įrodymai, turintys didesnę įrodomąją galią) įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesniu mastu) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus.
 4. Apelianto teigimu BUAB „Contitrans“ bankroto procese nėra užbaigti visi darbai, t. y. nėra išspręsti visi ginčai dėl kreditorių finansinių reikalavimų ir nėra galimybės patvirtinti likusių nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apygardos teisme, nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2071-343/2015, pagal ieškovų BUAB „Contitrans“ ir A. K. ieškinį dėl restitucijos taikymo nutraukus finansinio lizingo sutartis ir įmokų grąžinimo atsakovei AB SEB lizingas; šioje byloje paskirtas 2016 m rugsėjo 22 d. teismo posėdis. Dėl šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas skundžiamajame sprendime nepasisakė.
 5. Pažymėtina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, yra svarbi ir kreditorių daugumos nuomonė (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1224/2012; 2011 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-792/2011). Nagrinėjamu atveju iš BUAB „Contitrans“ 2016 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimo protokolo, pateikto per EPP sistemą apskritai nematyti, kad kreditorius Nordic Trucking Logistic A/S, turintis 58,77 proc. balsų skaičių ir kreditorius Transport Carlsen SARL, turintis 11,05 proc. balsų skaičių balsavo (t. XVI, b. l. 38, 39).
 6. Apibendrinusi išdėstytą bei nustačiusi byloje faktinę aplinkybę, jog kreditorius A. K. turi 191 438, 83 Eur dydžio finansinį reikalavimą, tačiau BUAB „Contitrans“ bankroto byloje nebuvo įtrauktas į kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą ir byloje nėra duomenų, pagrindžiančių aplinkybę, jog apeliantas, kaip BUAB „Contitrans“ kreditorius bei kreditoriai Nordic Trucking Logistic A/S ir Transport Carlsen SARL balsavo dėl administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą tvirtinimo, likvidavimo akto ir likvidavimo balanso tvirtinimo ir dėl įpareigojimo bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, teisėjų kolegija sprendžia Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. sprendimą panaikinti ir perduoti klausimus dėl A. K. finansinio reikalavimo dydžio ir pagrįstumo bei BUAB „Contitrans“ pabaigos pripažinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

8Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai