Byla 1A-102-574/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio, kuriuo O. S. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 2 dalį ir jai paskirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir O. S. paskirta galutinė 6 metų laisvės atėmimo bausmė

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jurgitos Mačionytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vitalijos Norkūnaitės, Nidos Vigelienės, sekretoriaujant Agnei Strunkytei, dalyvaujant prokurorui Šarūnui Šimoniui, nuteistosios O. S. gynėjai advokatei Eglei Latauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios O. S. ir jos gynėjos advokatės Eglės Latauskienės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio, kuriuo O. S. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 2 dalį ir jai paskirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir O. S. paskirta galutinė 6 metų laisvės atėmimo bausmė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

41.

5O. S. nuteista už tai, kad turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai disponavo dideliu kiekiu narkotinės medžiagos karfentanilio, t. y., O. S. 2018 m. liepos 2 d., tiksliau nenustatytu laiku, (duomenys nesklebtini), turėdama tikslą parduodant kitiems asmenims platinti narkotines medžiagas, už apie 350 Eur iš tyrimo nenustatyto asmens, vardu K., neteisėtai įgijo didelį kiekį narkotinės medžiagos karfentanilio, kurio masė 0,002 g., supakuotą viename šimte folijos lankstinukų. Tą pačią dieną dalį neteisėtai įsigytos narkotinės medžiagos Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, perpakavo į naujus folijos lankstinukus, visą įsigytą didelį kiekį narkotinės medžiagos karfentanilio, kurio masė 0,002 g. supakuotą viename šimte folijos lankstinukų, neteisėtai laikė bei gabeno su savimi. 2018 m. liepos 4 d., iki 15.00 val., O. S. didelį kiekį narkotinės medžiagos karfentanilio, kurio masė 0,002 g. supakuotą viename šimte folijos lankstinukų, sudėjo į voką ir paslėpė (duomenys nesklebtini) pašto dėžutėje, kurioje laikė tol, kol 2018 m. liepos 4 d., apie 15.00 val., policijos pareigūnai kratos metu rado ir paėmė O. S. laikytą didelį kiekį narkotinės medžiagos karfentanilio, kurio masė 0,002 g.

6II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

72.

8Apeliaciniu skundu nuteistoji O. S. ir jos gynėja adv. Eglė Latauskienė prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendį dėl paskirtos galutinės 6 metų bausmės ir, taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, skirti švelnesnę bausmę.

93.

10Skunde nurodoma, kad teismo sprendimas dalyje dėl paskirtos bausmės yra nepagrįstas, pažeidžiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas dėl bausmės skyrimo, netinkamai pritaikyto įstatymo bei dėl proporcingumo principo esminio pažeidimo.

114.

12Kritiškai vertinama pirmosios instancijos teismo pozicija, kad narkotinių medžiagų platinimas buvo vienintelis O. S. užsiėmimas ir pajamų šaltinis. Tokie teismo teiginiai, prieštarauja patys sau, tame pačiame sprendime teismas priėmė sprendimą - įsiteisėjus šiam skundžiamam nuosprendžiui, grąžinti iš O. S. 2018 m. liepos 4 d. kratos ((duomenys nesklebtini)) metu rastus ir paimtus 240 Eur ir 52 Eur (viso 292 Eur), kadangi baudžiamosios bylos metu nebuvo įrodyta, jog šie pinigai gauti nusikalstamu būdu. Tokiu atveju, teismo sprendimas negali būti grindžiamas hipotetinio pobūdžio prielaidomis ir išvadomis.

135.

14BK 54 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta tiesioginio teisingumo principo bausmių skyrimo procese taikymo galimybė: tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesne bausme. Toks teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje nustatytų aplinkybių visuma, rodančia, jog baudžiamajame įstatyme nurodytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-432/2014, 2K-186- 942/2015). Bausmės švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali būti pagrįstas išimtinėmis aplinkybėmis, rodančiomis, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautu teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-512/2013, 2K-252/2014, 2K-447/2014, 2K-361/2014, 2K-P-89/2014 ir kt.). Taikant kaltininkui baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę ir jos resocializacijos poreikius. Kita vertus, valstybė taiko kraštutinę griežčiausią laisvės atėmimo bausmę ir parenka tam tikrą jos trukmę tik tada, kai tokia priemonė yra proporcinga padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui, atsižvelgdama taip pat ir į kaltininko asmenybę, ir tikrai, kai tai yra būtina (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-536/2014, 2K-204-942/2015). BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-382/2012).

156.

16Nuteistosios šeimos santykiai ir socialiniai ryšiai, aplinka, teismo sprendime nebuvo paminėti. Siekiant paskirti teisingą bausmę, visiškai nebuvo vertinta nuteistosios asmenybė, vadovautasi tik tipiniais keliais standartiniais dokumentais, nurodančiais buvusius teistumus, tačiau kitų dokumentų, apibūdinančių nuteistosios socialinius ryšius su šeima, bendruomene ir pan. nepateikta, nors baudžiamajame įstatyme aiškiai pasisakyta, dėl kaltininko asmenybės vertinimo privalomumo. Nuteistoji O. S. yra paskirta savo neįgalaus brolio - J. S. rūpintoja pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą Nr. (duomenys nesklebtini). Kitų artimiausių giminaičių, kurie galėtų juo rūpintis nėra. Nuteistosios O. S. mama - R. S. yra senyvo amžiaus, dėl senatvės ir su tuo susijusių sveikatos problemų, negali pasirūpinti J. S., mama R. S., taip pat rūpinasi nuteistoji. Toks ilgalaikis laisvės atėmimas neigiamai paveiktų nurodytų asmenų kasdieninę priežiūrą ir rūpybą, kardinaliai pakeistų ir darytų įtaką jų tolimesnio gyvenimo kokybei. Tokiu atveju, sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, turėjo būti kruopščiai įvertintos tiek su veikos padarymu, tiek su nuteistosios asmenybe susijusios faktinės aplinkybės, kaip visuma, ir tik tada daroma išvada, ar reikia ir galima, atsižvelgiant į teisingumo bei proporcingumo principus ir bausmės tikslus, skirti vienokią ar kitokią bausmę.

177.

18Skundžiamame nuosprendyje aiškiai matyti, kad teismas, konstatuodamas paskirtos bausmės teisingumą ir adekvatumą veikos pavojingumui, nuteistosios asmenybei, bausmės tikslams išdėstė lakoniškus ir formalius argumentus, kurie nėra pakankami tam, kad juos būtų galima vertinti kaip motyvuotas išvadas ar motyvus, o nuosprendis pripažįstamas teisingu ir pagrįstu. Baudžiamosios atsakomybės individualizavimas reikalauja nustatyti baudžiamajame įstatyme optimalias kaltininko resocializacijai būtinas bausmių rūšis ir jų dydžius bei sudaryti teisines prielaidas teismui parinkti ir paskirti proporcingą ir teisingą bausmę arba kitą baudžiamosios teisės poveikio priemonę. Tačiau pirmosios instancijos teismas, turėdamas pareigą įvertinti visas aukščiau nurodytas aplinkybes, tik bendraisiais teiginiais nurodė, kad kaltinamosios atžvilgiu prokuroro ir gynėjo prašytą pritaikyti BK 54 straipsnio 3 dalyje numatytą taisyklę ir skirti trumpesnę laisvės atėmimo bausmę, nei numatyta sankcijoje, nėra jokio pagrindo, tokios bausmės skyrimas aiškiai pažeistų teisingumo principų saugoti visuomenę nuo pavojingų sveikatai ir gyvybei narkotinių medžiagų platinimo, plitimo. Tačiau ši nuostata nėra pagrindinė ir vienintelė taisyklė, kuria turėjo vadovautis pirmosios instancijos teismas. Pagrindinės taisyklės yra aiškiai suformuluotos baudžiamajame įstatyme, o bausmės skyrimo norma, mininti teisingumo principą, yra labai abstrakti ir taikytina tik retais ir ypatingais atvejais, o šiuo atveju vertinant visas nuteistosios padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir jų visumą aiškiai matyti, kad tai netipinė nusikalstama situacija, todėl vertinimas ir teismo sprendimas turi būti išimtinis.

198.

20Teismo posėdžio metu nuteistosios O. S. gynėja adv. Eglė Latauskienė prašė apeliacinį skundą tenkinti. Prokuroras taip pat siūlė apeliacinį skundą patenkinti.

21III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas atmestinas.

239.

24Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Iš pateikto apeliacinio skundo turinio matyti, kad nuteistoji bei jos gynėja apeliaciniu skundu kaltės bei veikos kvalifikacijos neginčija, nuosprendį skundžia dėl paskirtos per griežtos bausmės ir prašo ją švelninti.

2510.

26BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad bausmė turi užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teisingumo principas yra bendrasis teisės principas, kuris, skiriant bausmes, įgauna specifinį turinį, nulemtą būtinybės kaltininkui paskirti tinkamai individualizuotą bausmę, nenukrypti nuo susiklosčiusios bausmių skyrimo praktikos bei atsižvelgti į baudžiamajame įstatyme įtvirtintus reikšmingus bylai kriterijus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-68-942/2016 kt.).

2711.

28Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra. Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

2912.

30Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog sąlygų skirti nuteistajai švelnesnę bausmę, negu nustatyta įstatyme, nagrinėjamu atveju, nėra. BK 54 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Sprendžiant klausimą dėl to, ar paskirta bausmė atitinka teisingumo principą, turi būti įvertinami bylos duomenys, apibūdinantys tiek kaltininko padarytą nusikalstamą veiką, tiek kaltininko asmenybę. Nagrinėjamu atveju, teismas nenustatė nei išimtinių, nei kitų aplinkybių, kurių visuma sudarytų pagrindą O. S. atžvilgiu taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Nuteistosios O. S. asmenybę apibūdinantys duomenys nėra išskirtinai teigiami, duomenys, apibūdinantys nusikalstamą veiką, taip pat nerodo mažesnio jos pavojingumo.

3113.

32BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta, kad už minėto nusikaltimo padarymą gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė nuo 8 iki 10 metų. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, tai, kad nustatyta baudžiamąją atsakomybę lengvinanti bei atsakomybę sunkinanti aplinkybės, O. S. asmenybę charakterizuojančius duomenis, paskyrė 9 metų laisvės atėmimo bausmę, kuri BK 641 straipsnio pagrindu sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė 6 metų laisvės atėmimo bausmė.

3314.

34Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bausmės skyrimo O. S., atsižvelgė į visas reikšmingas aplinkybes, t. y. į tai, kad O. S. padarė vieną sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis, 260 straipsnio 2 dalis), į kaltės formą (tiesioginė tyčia), nusikalstamos veikos stadiją (veika baigta) bei kaltininkės asmenybę - praeityje teista keturis kartus, visus kartus buvo teisiama už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (t. 1., b. l. 135-138), bausta administracine tvarka (t. 1., b. l. 132). Svarbu ir tai, kad naują nusikalstamą veiką nuteistoji padarė praėjus kiek mažiau nei 3 mėnesiams po to, kai buvo paleista iš pataisos namų atlikusi bausmę pagal ankstesnį nuosprendį. Visos aptartos aplinkybės formuoja teismo nuomonę apie nuteistosios asmenybę, bei, kad anksčiau teismų paskirtos bausmės neturėjo jokios įtakos jos elgesiui, nepaveikė, kad nebenusikalstų, todėl skundą nagrinėjantis teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, jog O. S. atžvilgiu taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti švelnesnę bausmę, nei numatyta sankcijoje, nebuvo ir šiuo metu nėra jokio pagrindo.

3515.

36Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė ir O. S. atsakomybę sunkinančią aplinkybę, numatytą BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punkte. BK 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinį nusikaltimą, kurį padarė būdamas pilnametis, ir jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų, toks asmuo yra recidyvistas. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų, O. S. tyčinį nusikaltimą, už kurį nuteista skundžiamu nuosprendžiu, padarė jau būdama teista už tyčinį sunkų nusikaltimą įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. nuosprendžiu, kurio pagrindu nuteistajai paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, iš įkalinimo įstaigos O. S. paleista 2018 m. balandžio 20 d., taigi nauja veika padaryta dar neišnykus ankstesniam teistumui (BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto b papunktis). Taip pat nustatyta viena nuteistosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė, t. y., tai kad nuteistoji O. S. gailisi įvykdžiusi nusikalstamą veiką ir ją pripažino (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl, kaip minėta, BK 641 straipsnio pagrindu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu.

3716.

38Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę neatsižvelgė į nuteistosios O. S. socialinę, šeiminę aplinką ir ryšius, bei tai, jog nuteistoji yra vienintelė neįgalaus brolio J. S. rūpintoja, taip pat rūpinasi savo senyvo amžiaus mama. Tačiau, nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija įvertinusi aukščiau išdėstytas aplinkybes ir byloje esančių duomenų visumą, sprendžia, jog šios aplinkybės nėra pakankamas pagrindas švelninti O. S. paskirtą bausmę. Kaip matyti iš bylos duomenų, O. S. savo brolio rūpintoja Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu paskirta 2011 metais. Nuo 2011 metų iki nusikalstamos veikos, už kurią nuteista skundžiamu nuosprendžiu, ji buvo nuteista dar du kartus – 2012 m. balandžio 24 d. bei 2016 m. liepos 19 d. nuosprendžiais laisvės atėmimo bausmėmis už analogiškas nusikalstamas veikas. Todėl šios aplinkybės, vertinant pačios nuteistosios požiūrį į šeimą ir būtinybę nurodomais asmenimis pasirūpinti, sudaro prielaidas manyti, jog nuteistoji nėra linkusi laikytis visuomenėje priimtų normų, ignoruoja kitų asmenų interesus nuolat darydama naujus nusikaltimus.

3917.

40Apeliantės taip pat nurodo, kad apylinkės teismas remdamasis tik hipotetinėmis prielaidomis padarė išvadą, jog vienintelis nuteistosios užsiėmimas ir pajamų šaltinis yra iš nusikalstamos veikos gaunamas uždarbis, priešingai, teismas grąžino O. S. kratų metu rastus 240 Eur bei 52 Eur. Su šiais skundo argumentais teisėjų kolegija sutinka iš dalies. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistoji iki suėmimo 2018 m. liepos 4 d. nedirbo, išleista iš įkalinimo įstaigos 2018 m. balandžio 20 d., kurioje atliko bausmę dėl tapačios veikos (BK 260 straipsnio 1 dalis), praėjus mažiau nei trims mėnesiams vėl nusikalto. Taigi, nors pirmosios instancijos teismas minimą išvadą dėl nelegalaus nuteistosios pajamų šaltinio padarė vertindamas šiuos duomenis, tačiau byloje nėra nustatyta, kad O. S. nagrinėjamoje byloje iš jai inkriminuotos nusikalstamos veikos būtų gavusi kokias nors pajamas, nuosprendžiu nuteistajai grąžinti kratų metu rasti pinigai. Tokiu būdu nėra pagrindo neginčijamai teigti, kad vienintelis nuteistosios užsiėmimas ir pajamų šaltinis buvo iš nusikalstamos veikos gaunamas uždarbis, tačiau, vertinant visų bausmės skyrimui reikšmingų duomenų kontekste, ši aplinkybė nėra tokia reikšminga, kuri sudarytų pagrindą švelninti paskirtą bausmę.

4118.

42Atsakant į apeliacinio skundo argumentus dėl teisminės praktikos taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, akcentuotina, kad precedento galias turi tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Teismų procesiniai sprendimai, priimti skunde nurodomose kasacinėse nutartyse, nagrinėjamu atveju, nėra reikšmingi, nes jose teismų nustatytos aplinkybės skiriasi nuo faktinių aplinkybių, nustatytų nagrinėjamoje byloje. Be to, apeliaciniame skunde minėta teisminė praktika nėra analizuojama faktinių aplinkybių bei nuteistosios asmenybę charakterizuojančių aplinkybių tapatumo ar panašumo aspektu, akcentuojant vien tik BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų aiškinimą bendrąja prasme.

4319.

44Įvertinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendis dalyje dėl bausmės nuteistajai O. S. skyrimo yra teisėtas ir pagrįstas, jį keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Nuteistosios O. S. ir jos gynėjos advokatės Eglės Latauskienės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 4. 1.... 5. O. S. nuteista už tai, kad turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti,... 6. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 7. 2.... 8. Apeliaciniu skundu nuteistoji O. S. ir jos gynėja adv. Eglė Latauskienė... 9. 3.... 10. Skunde nurodoma, kad teismo sprendimas dalyje dėl paskirtos bausmės yra... 11. 4.... 12. Kritiškai vertinama pirmosios instancijos teismo pozicija, kad narkotinių... 13. 5.... 14. BK 54 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta tiesioginio teisingumo principo... 15. 6.... 16. Nuteistosios šeimos santykiai ir socialiniai ryšiai, aplinka, teismo... 17. 7.... 18. Skundžiamame nuosprendyje aiškiai matyti, kad teismas, konstatuodamas... 19. 8.... 20. Teismo posėdžio metu nuteistosios O. S. gynėja adv. Eglė Latauskienė... 21. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. 9.... 24. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320... 25. 10.... 26. BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad bausmė turi užtikrinti... 27. 11.... 28. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji... 29. 12.... 30. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog sąlygų skirti nuteistajai... 31. 13.... 32. BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta, kad už minėto nusikaltimo... 33. 14.... 34. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl... 35. 15.... 36. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė ir O. S. atsakomybę... 37. 16.... 38. Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas skirdamas... 39. 17.... 40. Apeliantės taip pat nurodo, kad apylinkės teismas remdamasis tik... 41. 18.... 42. Atsakant į apeliacinio skundo argumentus dėl teisminės praktikos taikant BK... 43. 19.... 44. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Vilniaus... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 46. Nuteistosios O. S. ir jos gynėjos advokatės Eglės Latauskienės apeliacinį...