Byla 2K-512/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 12 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Aurelijaus Gutausko, Vytauto Masioko ir pranešėjo Gintaro Godos, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. P. (R. P.) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 12 d. nutarties.

2Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu R. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 292 straipsnio 2 dalį dvejų metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2012 m. rugpjūčio 15 d. iki 2012 m. rugpjūčio 21 d.

3Iš R. P. konfiskuoti pinigai 1 JAV doleris ir 290 Lt, automobilis „Citroen Evasion“ (valst. Nr. ( - ) automobilio raktelis bei transporto priemonės registracijos liudijimas.

4Iš R. P. išieškota konfiskuoto turto vertę atitinkanti pinigų suma 125 Lt.

5Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 21 d. nutartimi nuteistojo R. P. apeliacinis skundas atmestas.

6Teisėjų kolegija,

Nustatė

7R. P. nuteistas už tai, kad dėl savanaudiškų paskatų gabeno ir slėpė neteisėtai valstybės sieną perėjusius užsieniečius, t. y. 2012 m. rugpjūčio 11 d., apie 5.30 val., Šalčininkų rajone, Eišiškių miestelio prieigose, Rodūnės gatvėje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės saugomame pasienio ruože, žinodamas apie neteisėtai Lietuvos Respublikos valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos perėjusius Gruzijos Respublikos piliečius G. T. ir M. B., juos pasitiko, už 100 JAV dolerių (pagal 2012 m. rugpjūčio 11 d. kursą – 279,32 Lt) atlygį jam priklausančiu automobiliu „Citroen Evasio“ (valst. Nr. ( - ) nugabeno į „T. M. kaimo turizmo sodybą“, esančią Trakų rajone, ( - ), ir ten minėtus asmenis slėpė savo vardu išnuomotame kambaryje iki 2012 rugpjūčio 15 d. 6.00 val., kuomet juos sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnai;

8tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2012 m. rugpjūčio 14 d., apie 5.00 val., Šalčininkų rajone, Eišiškių miestelio prieigose, Rodūnės gatvėje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės saugomame pasienio ruože, žinodamas apie neteisėtai Lietuvos Respublikos valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos perėjusį Gruzijos Respublikos pilietį M. S., jį pasitiko, už 50 JAV dolerių (pagal 2012 m. rugpjūčio 14 d. kursą – 139,66 Lt) atlygį jam priklausančiu automobiliu „Citroen Evasio“ (valst. Nr. ( - ) nugabeno į viešbutį „Vlaspa“ Vilniuje, Šv. Stepono g. 11, ir ten minėtą asmenį slėpė savo vardu išnuomotame kambaryje iki 2012 rugpjūčio 15 d. 7.00 val., kuomet jį sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnai.

9Kasaciniu skundu nuteistasis R. P. prašo pakeisti teismų sprendimus ir taikant BK 54 straipsnio 3 dalį paskirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu.

10Skunde teigiama, kad šioje byloje yra ypatingos aplinkybės, kurių pagrindu gali būti taikomos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos. Kasatorius nurodo, kad apie padarytas veikas teisėsaugos pareigūnams pranešė jis pats savo valia ir niekieno neverčiamas. 2012 m. rugpjūčio

1115 d. jis pareigūnams V. Ž. ir R. J. papasakojo apie Gruzijos piliečius ir pas juos nuvedė tuo metu, kai joks ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, nes nebuvo pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų padarymo, nebuvo taikytos jokios procesinės prievartos priemonės. Šias aplinkybes patvirtino ir patys pareigūnai, kurie nurodė, kad turėjo tik operatyvinės informacijos apie tai, jog R. P. gali pervežti neteisėtai valstybės sieną perėjusius asmenis. Byla buvo pradėta tik paties kasatoriaus parodymų pagrindu, kiti byloje surinkti įrodymai tik papildė pateiktus pagrindinius kasatoriaus kaltę patvirtinančius jo duotus parodymus. Taigi šiuo atveju atsižvelgiant į teisingumo principo įgyvendinimą bei asmenybės ir nusikalstamos veikos pavojingumą, kasatoriaus manymu, būtų pagrindas skirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu.

12Atsiliepimu Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Arūnas Verenius prašo nuteistojo kasacinį skundą atmesti.

13Atsiliepime nurodoma, kad teismas, švelnindamas bausmę pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Pasak prokuroro, kasatoriaus nurodytos aplinkybės nelaikytinos išimtinėmis. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, jog pirmosios instancijos teismas teisingai vadovavosi bausmės skyrimo pagrindais ir taisyklėmis, teisingai išsprendė atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių klausimą, išsamiai atsakė dėl BK 54 straipsnio netaikymo. Prokuroras, sutikdamas su apeliacinės instancijos teismo motyvais, pažymi, kad R. P. savo noru neatvyko ir nepranešė teisėsaugos institucijoms apie savo nusikalstamą veiką. Iš apklaustų pareigūnų R. J. ir V. Ž. parodymų matyti, kad jie turėjo operatyvinės informacijos apie tai, jog R. P. gabena nelegaliai į Lietuvos Respubliką patekusius asmenis iš trečiųjų šalių, ir 2012 m. rugpjūčio 15 d. tikrinant informaciją buvo sustabdytas patikrinti R. P. vairuojamas automobilis, tuo metu paaiškėjo jo padaryta nusikalstama veika, nes automobiliu buvo gabenamas Gruzijos Respublikos pilietis G. T. be asmens tapatybės dokumentų. Be to, R. P. bandė nuslėpti savo nusikalstamą veiką, išmesdamas turėtą čekį už viešbučio kambario nuomą, nors vėliau nuteistasis pareigūnams pasakojo apie jo gabentus ir kaimo turizmo sodyboje bei viešbutyje gyvenusius Gruzijos Respublikos piliečius, tačiau tai negali būti vertinama kaip R. P. pranešimas pareigūnams apie savo nusikalstamą veiką. Šios aplinkybės yra svarbios, bet jos skiriant bausmę buvo teisingai įvertintos, kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė.

14Kasacinis skundas atmestinas.

15Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo

16Vadovaujantis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, įtvirtintais BK 54 straipsnyje, bausmė skiriama pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikantis BK bendrosios dalies nuostatų (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pagal susiformavusią teismų praktiką BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos tik tada, jeigu nustatomos išimtinės aplinkybės, leidžiančios padaryti išvadą, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 2K-491/2012). Šioje byloje abiejų instancijų teismai nenustatė jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų galimas BK

1754 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymas.

18Nors kasatorius mano, kad jam paskirta bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui, o jo prisipažinimas ir pranešimas apie nusikalstamas veikas turėtų būti vertinamas kaip išimtinė aplinkybė, kuri leistų paskirti švelnesnę negu numato sankcija bausmę, tačiau šis argumentas teismų buvo apsvarstytas ir įvertintas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Iš bylos matyti, kad R. P. už BK 292 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą buvo paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Pagal šio straipsnio sankciją bausmės vidurkis yra ketveri metai laisvės atėmimo, vadinasi, teismas paskyrė daug mažesnę bausmę, negu bausmės vidurkis, atsižvelgdamas į bausmės skyrimui svarbias aplinkybes. Byloje nėra aplinkybių, kurios leistų kitaip įvertinti nuteistojo prisipažinimą ir jį laikyti išimtine aplinkybe, o dėl fakto, kad jis atvyko pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir pats pranešė apie nusikalstamą veiką, pakankamai išsamiai pasisakė apeliacinės instancijos teismas, nurodydamas, kad tik tikrinant operatyvinę medžiagą ir sustabdžius R. P. automobilį, kuriame buvo nelegaliai gabenamas asmuo, R. P., prieš tai pabandęs nuslėpti kai kuriuos įrodymus, tačiau tam nepavykus atskleidė pareigūnams nusikaltimo aplinkybes, parodė paslėptus nelegaliai atgabentus asmenis.

19Atsižvelgus į bylos duomenų visumą, nėra pagrindo R. P. skunde nurodomų aplinkybių vertinti kaip išimtinių, kurios leistų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti bausmę švelnesnę negu numatyta straipsnio sankcijoje.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Atmesti nuteistojo R. P. kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu R. P. nuteistas... 3. Iš R. P. konfiskuoti pinigai 1 JAV doleris ir 290 Lt, automobilis „Citroen... 4. Iš R. P. išieškota konfiskuoto turto vertę atitinkanti pinigų suma 125 Lt.... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 6. Teisėjų kolegija,... 7. R. P. nuteistas už tai, kad dėl savanaudiškų paskatų gabeno ir slėpė... 8. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2012 m. rugpjūčio 14 d., apie 5.00 val.,... 9. Kasaciniu skundu nuteistasis R. P. prašo pakeisti teismų sprendimus ir... 10. Skunde teigiama, kad šioje byloje yra ypatingos aplinkybės, kurių pagrindu... 11. 15 d. jis pareigūnams V. Ž. ir R. J. papasakojo apie Gruzijos piliečius ir... 12. Atsiliepimu Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo... 13. Atsiliepime nurodoma, kad teismas, švelnindamas bausmę pagal BK 54 straipsnio... 14. Kasacinis skundas atmestinas.... 15. Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo... 16. Vadovaujantis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, įtvirtintais BK 54... 17. 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymas.... 18. Nors kasatorius mano, kad jam paskirta bausmė aiškiai prieštarauja... 19. Atsižvelgus į bylos duomenų visumą, nėra pagrindo R. P. skunde nurodomų... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 21. Atmesti nuteistojo R. P. kasacinį skundą....