Byla e2-411-516/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „METALISTAS LT“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „METALISTAS LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Litvija“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „METALISTAS LT“ pareiškė ieškinį, kuriame prašė priteisti iš atsakovės 72 938,5 Eur nuostolių ir 26 506,09 Eur dydžio skolą pagal 2018 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą–faktūrą (Serija MET Nr. 16463) ir 2018 m. balandžio 11 d. PVM sąskaitą–faktūrą (Serija MET Nr. 16542); 6 proc. dydžio metines palūkanas už ieškinio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72.

8Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 99 444,59 Eur sumai areštuoti atsakovei UAB „Litvija“ nuosavybės teise priklausančias ir pas atsakovę ir (ar) trečiuosius asmenis esančias pinigines lėšas, turtines teises, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pavedant surasti areštuojamą turtą ir jį aprašyti ieškovės pasirinktam antstoliui.

93.

10Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovė yra juridinis asmuo, kuris neturi jokio nekilnojamojo turto, jai jau yra taikyti turto areštai dėl įsiskolinimų kitiems kreditoriams, teismuose yra nagrinėjamos dar penkios bylos atsakovės atžvilgiu dėl skolų ir delspinigių priteisimo. Be to, jau priimti du atsakovei nepalankūs teismų sprendimai, kuriais iš atsakovės priteistos skolos. Visuma šių, įrodymais pagrįstų aplinkybių, ieškovės nuomone, rodo atsakovės nesąžiningumą bei sistemingą ir kryptingą savo įsipareigojimų įvairiems kreditoriams (ne tik ieškovei) nevykdymą ir kelia grėsmę dėl teismo sprendimo neįvykdymo, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

114.

12Šiaulių apygardos teismas 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir taikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

135.

14Atsakovė UAB „Litvija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išsprendė iš esmės – panaikino atsakovės UAB „Litvija“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

197.

20Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš atsakovės pateiktos 2018 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog atsakovė per 2018 metų devynis mėnesius iš pardavimų gavo 2 620 330 Eur pajamų. 2018 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenys patvirtina, kad atsakovės turimas ilgalaikis turtas sudaro 179 240 Eur sumą, visas atsakovės turimas turtas sudaro

21915 191 Eur. Teismo vertinimu, nurodyti duomenys patvirtina, kad atsakovei ieškinio suma nėra didelė ir atsakovės turimas turtas viršija ieškinio sumą.

228.

23Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nėra jokių duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą, jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Be to, ieškovė atsakovės nesąžiningumą grindžia klaidingais argumentais, kurie remiantis teisingumo, protingumo kriterijais, patys savaime negali būti vertinami kaip atsakovės nesąžiningi veiksmai, nesąžiningas elgesys.

249.

25Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovės teisių suvaržymas, lyginant su ieškovės interesais, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos, yra pernelyg neproporcinga priemonė, kuri galėtų lemti padarinių, akivaizdžiai neatitinkančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų, atsiradimą, t. y. areštavus pinigines lėšas, kai kito areštuotino turto nepakanka (nėra), galimi ūkinės–komercinės veiklos trikdžiai, dėl kurių, labiau tikėtina, atsakovės pajėgumas įvykdyti teismo sprendimą tik sumažėtų, o ne padidėtų. Tokia situacija nebūtų naudinga ir pačiai ieškovei, jeigu jos reikalavimai galiausiai būtų teismo sprendimu patenkinti.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2810.

29Ieškovė UAB „METALISTAS LT“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo

302019 m. sausio 3 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo

312018 m. gruodžio 13 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3210.1.

33Atsakovės pateikti nauji duomenys nepaneigia didelės ieškinio sumos prezumpcijos. Nors pagal atsakovės pateiktus pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis atsakovės pardavimo pajamos per pirmuosius 9 metų mėn. sudarė 2 620 330 Eur sumą, tačiau šis rodiklis nerodo atsakovės finansinės padėties būklės ir nepagrindžia jos galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovės į balansą įrašyto turto vertė sudaro 915 191 Eur sumą, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 524 539 Eur sumą. Vertinant šiuos duomenis, preliminariai galima daryti išvadą, kad atsakovė yra faktiškai nemoki. Vien šie aptariami atsakovės balansiniai duomenys leidžia pagrįstai abejoti skundžiamoje teismo nutartyje nurodyta išvada, kad ieškinio suma atsakovei nėra didelė.

3410.2.

35Byloje pateikti duomenys pagrindžia atsakovės verslo praktikoje taikomą tendenciją vengti atsiskaitymo su kreditoriais. Tokia atsakovę charakterizuojanti informacija leidžia spręsti, kad egzistuoja galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo nevykdymo rizika.

3610.3.

37Aplinkybę, kad atsakovės interesai nėra neproporcingai pažeidžiami laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, pagrindžia ir faktas, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo areštuotas tik kilnojamasis atsakovės turtas, o piniginių lėšų areštas netaikytas.

3811.

39Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Litvija“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4011.1.

41Iš byloje pateikto balanso matyti, kad tiek ilgalaikio, tiek trumpalaikio turto, net ir vertinant atskirai, pakanka ieškovei galbūt palankiam teismo sprendimui įvykdyti. Be to, iš balanso duomenų matyti, kad atsakovės pinigai ar jų ekvivalentai, sudarantys

42130 213 Eur sumą, viršija visą ieškinio sumą. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė yra visiškai finansiškai pajėgi įvykdyti teismo sprendimą netgi tuo atveju, jeigu sprendimu ieškinys būtų patenkintas visiškai.

4311.2.

44Šiuo metu atsakovė be šios bylos su ieškove neturi jokių kitų nagrinėjamų bylų, kuriose ji būtų atsakove ar skolininke. Aplinkybė, kad ginčai tarp atsakovės ir kitų asmenų sprendžiami teismuose, nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovė sąmoningai ir tyčia vengia vykdyti savo prievoles.

4511.3.

46Ieškovė nei su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nei su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą, jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Atskirajame skunde pati ieškovė pripažįsta, kad neturi jokių įrodymų apie atsakovės ketinimus imtis neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų, todėl nėra pagrindų pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti.

47Teismas

konstatuoja:

48IV.

49Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5012.

51Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Dėl naujų rašytinių įrodymų

5213.

53Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: www.creditinfo.lt informaciją apie atsakovės kreditingumo reitingą, preliminarių teismo sprendimų kopijas ir išrašą iš Turto arešto aktų registro. Kiti pateikti duomenys – eteismai.lt duomenys apie bylas, kuriose dalyvavo atsakovė, yra vieši duomenys.

5414.

55Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė viešus duomenis apie išnagrinėtą bylą su UAB Elme Metall Lithuania.

5615.

57Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (CPK 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo viešų duomenų pridėti prie bylos, nes teismas gali naudoti duomenis iš viešų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

5816.

59Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo pridėti prie bylos ieškovės pateiktus naujus įrodymus, nes jie yra susiję su bendrais duomenimis apie atsakovės turtinę padėtį, kurie, pagal toliau šioje nutartyje nurodomą teismų praktiką, nėra susiję įrodinėjimo dalyku dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 180, 314 straipsniai). Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo

6017.

61Pagal CPK 144 straipsnį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6218.

63Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas ieškinį pripažino preliminariai pagrįstu, tačiau, nenustatęs grėsmės teismo sprendimo įvykdymui bei pažymėjęs, kad prašomų priemonių taikymas būtų neproporcingas, panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6419.

65Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad tiek šalys, tiek pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą vertino pagal didelės ieškinio sumos prezumpciją. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais jau yra paneigta didelės ieškinio sumos prezumpcija, kaip savaime sprendimo įvykdymo pasunkėjimą pagrindžianti aplinkybė. Aktualioje ir vyraujančioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad neišgalėjimas ir nenorėjimas įvykdyti teismo sprendimą (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir (ar) piniginėmis lėšomis apribojimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019; 2019 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje

66Nr. e2-92-196/2019; 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-24-464/2019).

6720.

68Taigi, tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, patvirtinti gali tik duomenys apie atsakovo nesąžiningumą ir (ar) jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017;

692018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018), turint tikslą išvengti ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1462-516/2018; 2018 m. birželio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-773-464/2018; 2017 m. sausio 12 d. nutartį civilinėje byloje

70Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; kt.), t. y. laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai asmuo pateikia konkrečių duomenų, bent tikėtinai pagrindžiančių atsakovo sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą.

7121.

72Todėl, priešingai nei nurodo ieškovė, svarbu yra nustatyti ne asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti apribojimus, turtinę padėtį ir pareikšto jam ieškinio sumos reikšmingumą, bet jo elgesį sąžiningumo aspektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019).

7322.

74Esant pirmiau nurodytai vyraujančiai teismų praktikai, pirmosios instancijos teismas, nors ir vertino didelės ieškinio sumos argumentus, tačiau taip pat vertino ir atsakovės galimą nesąžiningumą ir (ar) jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovė nepateikė duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmiausia akcentuotina, kad civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri turi būti paneigta (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-204-196/2018 ir kt.). Ieškovės argumentai, kad atsakovė sistemingai neatsiskaito su savo kreditoriais yra deklaratyvūs ir grindžiami tik civilinių bylų iškėlimo faktu. Šis faktas savaime nepaneigia sąžiningumo prezumpcijos ir nepatvirtina atsakovės ketinimų nevykdyti teismo sprendimo ar paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti.

7523.

76Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė, prašydama taikyti atsakovei turto ir lėšų areštą, nenurodė jokių argumentų ir nepateikė jokių duomenų, leidžiančių teismui spręsti apie galimą atsakovės nesąžiningumą, t. y. siekį išvengti jai galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo, sutiktina su atsakovės atsiliepime išdėstyta pozicija, kad ieškovei nepateikus įrodymų dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, t. y. neįrodžius antrosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, jos atskirasis skundas negali būti patenkintas.

7724.

78Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisingą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

79Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „METALISTAS LT“... 7. 2.... 8. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 99 444,59 Eur... 9. 3.... 10. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovė yra juridinis asmuo, kuris... 11. 4.... 12. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi patenkino... 13. 5.... 14. Atsakovė UAB „Litvija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi panaikino Šiaulių... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš atsakovės pateiktos 2018 m.... 21. 915 191 Eur. Teismo vertinimu, nurodyti duomenys patvirtina, kad atsakovei... 22. 8.... 23. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nėra jokių duomenų apie galimą... 24. 9.... 25. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovės teisių suvaržymas,... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 10.... 29. Ieškovė UAB „METALISTAS LT“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos... 30. 2019 m. sausio 3 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Šiaulių apygardos... 31. 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais... 32. 10.1.... 33. Atsakovės pateikti nauji duomenys nepaneigia didelės ieškinio sumos... 34. 10.2.... 35. Byloje pateikti duomenys pagrindžia atsakovės verslo praktikoje taikomą... 36. 10.3.... 37. Aplinkybę, kad atsakovės interesai nėra neproporcingai pažeidžiami... 38. 11.... 39. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Litvija“... 40. 11.1.... 41. Iš byloje pateikto balanso matyti, kad tiek ilgalaikio, tiek trumpalaikio... 42. 130 213 Eur sumą, viršija visą ieškinio sumą. Šios aplinkybės... 43. 11.2.... 44. Šiuo metu atsakovė be šios bylos su ieškove neturi jokių kitų... 45. 11.3.... 46. Ieškovė nei su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nei su... 47. Teismas... 48. IV.... 49. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. 12.... 51. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 52. 13.... 53. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus:... 54. 14.... 55. Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė viešus... 56. 15.... 57. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos... 58. 16.... 59. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo pridėti prie bylos... 60. 17.... 61. Pagal CPK 144 straipsnį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 62. 18.... 63. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas... 64. 19.... 65. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad tiek šalys, tiek... 66. Nr. e2-92-196/2019; 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 67. 20.... 68. Taigi, tikėtiną grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos... 69. 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018), turint... 70. Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr.... 71. 21.... 72. Todėl, priešingai nei nurodo ieškovė, svarbu yra nustatyti ne asmens, kurio... 73. 22.... 74. Esant pirmiau nurodytai vyraujančiai teismų praktikai, pirmosios instancijos... 75. 23.... 76. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė, prašydama taikyti... 77. 24.... 78. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 79. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 80. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....