Byla e2-24-464/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos regiono statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4961-912/2018 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos regiono statyba“ ieškinį atsakovui B. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė BUAB ,,Baltijos regiono statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo B. P. 204 947,67 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62.

7Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-04-17 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-3422-345/2018, UAB ,,Baltijos regiono statyba“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB ,,Barota“. Bankroto administratorė nustatė, kad iki iškeliant bankroto bylą bendrovės vadovu buvo B. P., pagal finansinės atskaitomybės dokumentus už 2016 m. bendrovė turėjo trumpalaikio turto už 410 385 Eur. Pasak ieškovės, atsakovas šio turto bankroto administratorei neperdavė. Teismo 2018-09-06 nutartimi patvirtinti bendrovės kreditorių 204 947,67 Eur finansiniai reikalavimai. Ieškovė tvirtina, kad tuo atveju, jei minėtas turtas būtų buvęs perduotas administratorei, jo būtų pakakę kreditorių reikalavimams patenkinti. Dėl šios priežasties prašo priteisti iš atsakovo atitinkamo dydžio žalos atlyginimą.

83.

9Pareikštam reikalavimui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį turtą, o jo esant nepakankamai – lėšas, kilnojamuosius daiktus ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovui, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ginčas kilo dėl labai didelės sumos, todėl yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2018-10-12 nutartimi atmetė ieškovės BUAB ,,Baltijos regiono statyba“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

135.

14Teismas nustatė, kad ieškovė pagrindė savo reikalavimą ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, pateikė jas pagrindžiančius įrodymus, todėl sprendė, kad ieškinys preliminariai pagrįstas.

156.

16Įvertinęs nagrinėjamam klausimui aktualią Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nustatymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2018-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-773-464/2018; 2018-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1147-196/2018) bei tai, kad ieškovė grėsmę, jog teismo sprendimas gali būti neįvykdytas, siejo tik su pareikšto reikalavimo suma, teismas padarė išvadą, kad ši sąlyga nėra įrodyta. Ieškinio dydis ir asmens turtinė padėtis yra nepakankama sąlyga sprendimo neįvykdymo grėsmei konstatuoti, todėl prašymą atmetė.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Ieškovė BUAB ,,Baltijos regiono statyba“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018-10-12 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą patenkinti ir atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

207.1.

21Byloje iš esmės kvestionuojamas atsakovo sąžiningumas, kadangi jis nėra įvykdęs bankroto bylą nagrinėjančio Vilniaus apygardos teismo 2018-04-17 nutartyje numatyto įpareigojimo perduoti bendrovės turtą bei dokumentus. Ši nutartis ir įpareigojimas jam buvo įteikti asmeniškai, tačiau jis nesąžiningai ir piktavališkai jų nevykdo.

227.2.

23Atsakovas ir po bankroto bylos bendrovei iškėlimo nesielgė rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, todėl kyla pagrįstos abejonės dėl teismo sprendimo įvykdymo galimybės.

247.3.

25Byloje vyrauja viešasis interesas, todė,l siekiant apginti bendrovės kreditorių interesus ir užtikrinti, kad būtų apsaugota jų galimybė patenkinti kreditorinius reikalavimus, kurių vienintelis šaltinis nagrinėjamos bylos dalykas, prašymas turi būti tenkinamas esant įrodytai sprendimo neįvykdymo grėsmei.

26Teisėja

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

288.

29Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

309.

31Pirmosios instancijos teismas atsisakė byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad nėra įrodyta viena iš minėtų sąlygų – grėsmė galimai apeliantei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantė BUAB ,,Baltijos regiono statyba“ atskirajame skunde su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka. Kadangi teismo išvados, susijusios su ieškinio preliminariu pagrįstumu, nėra kvestionuojamos, apeliacinis teismas šių išvadų teisėtumo bei pagrįstumo netikrina ir toliau pasisako tik dėl teismo argumentų, susijusių su grėsmės galimai apeliantei palankaus teismo sprendimo įvykdymui nebuvimu.

3210.

33Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pagal pastarųjų metų Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse suformuotą taisyklę didelė ginčo suma pati savaime nenusako poreikio areštuoti atsakovu įvardijamo asmens turtą ar iki ginčo galutinio išsprendimo taikyti jam ribojimus disponuoti turtu. Kitaip tariant, naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais jau yra paneigta vien didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutus ir savaime pakankamas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

3411.

35Finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai. Tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017). Juo labiau kad tokių priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis byloje Nr. 2-27-407/2016; 2017-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017). Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-16 nutartis byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2017-01-16 nutartis byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017-06-01 nutartis byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018-02-08 nutartis byloje Nr. e2-195-943/2018).

3612.

37Sprendžiant dėl sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti svarbu yra nustatyti ne asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti apribojimus, turtinę padėtį, bet jo elgesį sąžiningumo aspektu. Kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, apeliantės teiginiai, susiję su atsakovo turtine padėtimi, negali būti laikomi pakankamais ir suponuojančiais grėsmės teismo sprendimo įvykdymui konstatavimą. Minėta, kad laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra konservacinė, siekiant išsaugoti skolininko turtą nuo galimai nesąžiningų jo veiksmų, tačiau šios priemonės nėra skirtos skolininko turto sudėties nustatymui, jo masės identifikavimui ar turto sukaupimui, kad iš jo būtų galima vėliau išieškoti teismo sprendimu priteistas lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-30 nutartis byloje Nr. 2-1494-464/2017).

3813.

39Taip pat ne kartą teismų praktikoje išaiškinta, kad prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti konkrečius duomenis bei argumentus apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus / atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma), juolab kad sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016). Todėl prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teikianti šalis kartu turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad priešinga šalis iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu ėmėsi veiksmų turto masei sumažinti, jam nuslėpti ar pan.

4014.

41Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė tokias aplinkybes galinčių pagrįsti duomenų ar įrodymų nepateikė. Šiuo aspektu pažymėtina tai, kad apeliantė, kuria ir tenka pareiga rinkti ir teikti įrodymus, pagrindžiančius jos poziciją bei dėstomus argumentus, jokių faktinių duomenų apie atsakovo valdomą nuosavybės teise turtą, kurį ji galėtų perleisti, paslėpti ar apsunkinti kitomis prievolėmis iki teismas išspręs šalių ginčą, nepateikė. Taip pat nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima daryti bent labiau tikėtiną išvadą, jog atsakovas tiek iki bylos iškėlimo, tiek jos nagrinėjimo metu būtų ėmęsis aktyvių veiksmų savo turtui nuslėpti / perleisti.

4215.

43Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovo nesąžiningumą patvirtina vien jau toks faktas, kad jo atžvilgiu yra inicijuota ši civilinė byla, kurioje ir bus įrodinėjamas jo nesąžiningumas, pasireiškęs bankrutavusiai bendrovei priklausančio turto neperdavimu, išvados dėl atsakovo nesąžiningumo kaip sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nesuponuoja. Kaip minėta, apeliantė savo ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindžia tokiomis faktinėmis aplinkybėmis, kad atsakovas netinkamai vykdė jam, kaip bankrutavusios bendrovės direktoriui tenkančias pareigas, t. y. ne tik netinkamai valdė šią bendrovę, bet ir po bankroto bylos jai iškėlimo paskirtai administratorei neperdavė balanse nurodyti bendrovės turto, dėl ko žala buvo padaryta tiek pačiai bendrovei, tiek jos kreditoriams.

4416.

45Akivaizdu, kad nurodytos faktinės aplinkybės, kuriomis apeliantė įrodinėja grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Tokios aplinkybės bus tiriamos ir vertinamos būtent bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o šioje proceso stadijoje aptarti skundo teiginiai negali būti pripažinti ginčo šalies (atsakovo) nesąžiningumą įrodančiais faktais, lemiančiais jam tokių griežtų ribojimų iki ginčo galutinio išsprendimo taikymą. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesąžiningumą buvo sprendžiama, pavyzdžiui, kai atsakovas slėpė savo gyvenamąją vietą, kai vienos įmonės veikla buvo perkelta į kitą įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-08-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017).

4617.

47Būtinybės atsakovo turto atžvilgiu taikyti disponavimo ribojimus nepatvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.). Nei šiais, nei praėjusiais metais atsakovo atžvilgiu kitų, išskyrus nagrinėjamą, bylų nebuvo iškelta. Nuobaudų, susijusių su dokumentų neperdavimu ar kitų teisėtų apeliantės bankroto bylą nagrinėjančio teismo įpareigojimų nevykdymą, nėra skirta (žr. Vilniaus apygardos teismo civilinę bankroto bylą Nr. B2-91-345/2019).

4818.

49Taigi ir aptarti teismui prieinami duomenys taip pat neteikia pagrindo padaryti išvadą, kad atsakovas iki bylos iškėlimo teisme elgėsi nesąžiningai ir taip gali elgtis ateityje, siekdamas išvengti galimai jam nepalankaus teismo sprendimo vykdymo (slėpti ar perleisti jam priklausantį turtą ar atliki kitus nesąžiningus veiksmus). Pažymėtina, kad ir viešasis interesas, nesant duomenų apie atsakovo nesąžiningus veiksmus, taip pat savaime nėra pakankamas konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę.

5019.

51Apeliantės atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei faktų nepakanka kitokiai išvadai dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui padaryti, nei padarė pirmosios instancijos teismas. Todėl pripažintina, jog ši laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalomoji sąlyga – grėsmė teismo sprendimo įvykdymui – nėra nustatyta (CPK 144 str. 1 d.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB ,,Baltijos regiono statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-04-17 nutartimi, priimta... 8. 3.... 9. Pareikštam reikalavimui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018-10-12 nutartimi atmetė ieškovės BUAB... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad ieškovė pagrindė savo reikalavimą ieškinyje... 15. 6.... 16. Įvertinęs nagrinėjamam klausimui aktualią Lietuvos apeliacinio teismo... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovė BUAB ,,Baltijos regiono statyba“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 20. 7.1.... 21. Byloje iš esmės kvestionuojamas atsakovo sąžiningumas, kadangi jis nėra... 22. 7.2.... 23. Atsakovas ir po bankroto bylos bendrovei iškėlimo nesielgė rūpestingai,... 24. 7.3.... 25. Byloje vyrauja viešasis interesas, todė,l siekiant apginti bendrovės... 26. Teisėja... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 8.... 29. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 30. 9.... 31. Pirmosios instancijos teismas atsisakė byloje taikyti laikinąsias apsaugos... 32. 10.... 33. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pagal... 34. 11.... 35. Finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti... 36. 12.... 37. Sprendžiant dėl sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti svarbu yra... 38. 13.... 39. Taip pat ne kartą teismų praktikoje išaiškinta, kad prašymą pateikęs... 40. 14.... 41. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė tokias aplinkybes... 42. 15.... 43. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovo nesąžiningumą patvirtina vien jau... 44. 16.... 45. Akivaizdu, kad nurodytos faktinės aplinkybės, kuriomis apeliantė įrodinėja... 46. 17.... 47. Būtinybės atsakovo turto atžvilgiu taikyti disponavimo ribojimus... 48. 18.... 49. Taigi ir aptarti teismui prieinami duomenys taip pat neteikia pagrindo padaryti... 50. 19.... 51. Apeliantės atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei faktų nepakanka... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 53. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą....