Byla eB2-343-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alastonas“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Ex Ante“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. įsiteisėjusia nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Alastonas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta mažoji bendrija (toliau – MB) „Ex Ante“. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. įsiteisėjusia nutartimi UAB „Alastonas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 1. 2018 m. gegužės 8 d. teisme gautas bankrutavusios UAB „Alastonas“ bankroto administratorės MB „Ex Ante“ įgalioto asmens L. P. – L. prašymas pripažinti BUAB „Alastonas“ veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto. Pažymėjo, kad bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 31 straipsnyje nurodytus veiksmus. Nurodė, kad bankrutavusi įmonė neturi jokio turto atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais ir administratoriumi ir pateikia įmonės likvidacinį balansą. Kartu su prašymu bankroto administratorė pateikia 2018 m. gegužės 8 d. vykusio bankrutavusios UAB „Alastonas“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 2, kurio trečiuoju klausimu kreditoriai nutarė patvirtinti bankrutavusios UAB „Alastonas“ likvidavimo (nulinį) balansą ir įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.
 1. 2018 m. gegužės 14 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl įrodymų prijungimo prie bylos, kuriuo pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. gegužės 9 d. pažyma dėl įmonės išregistravimo Nr. S-Š-256, patvirtinanti, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūra UAB „Alastonas“ pretenzijų neturi.
 1. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta 2018 m. gegužės 10 d. specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti išsiunčiant pranešimą. Įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 1. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 1. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 1. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad bankroto administratorei nebuvo perduotas įmonės balansas nei įmonės turtas, todėl įmonės turtas buvo nustatytas pagal viešus registrų duomenis. Valstybės įmonės (toliau - VĮ) Registrų centro duomenimis UAB „Alastonas“ bankroto bylos iškėlimo dienai neturėjo nekilnojamojo turto; VĮ „Regitra“ duomenimis įmonės vardu buvo registruotos dvi transporto priemonės, tačiau nesant techninės apžiūros talono ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, todėl jos išregistruotos; kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nebuvo pateikta.
 1. Bankrutavusios UAB „Alastonas“ kreditorių susirinkimo 2018 m. gegužės 8 d. protokolo Nr. 2 antruoju klausimu buvo nutarta parduoti reikalavimo teisę įgytą pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. balandžio 4 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-3781-907/2018 už 300 Eur. LITEKO duomenimis Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. balandžio 4 d. priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-3781-907/2018, kuriuo buvo priteista ieškovei BUAB „Alastonas“, į. k. 145603089, solidariai iš atsakovų V. V. ir A. A. 9648,08 Eur skola, 5 (penkių) procentų metinės palūkanos už priteistą 9648,08 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos. Iš bankroto administratorės pateiktos 2018 m. balandžio 30 d. likvidavimo pabaigos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad visos gautos pajamos sudaro 300 Eur, kitos sąnaudos 4 299 Eur, todėl bendra nuostolių suma sudaro 3 999 Eur.
 1. Iš bankroto administratorės pateikto 2018 m. balandžio 30 d. UAB „Alastonas“ likvidavimo pabaigos balanso matyti, kad bankrutavusios įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 13 647 Eur. Minimą sumą sudaro nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai, kurie buvo patvirtinti įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartimi 9 648,08 Eur sumai ir kitos sąnaudos 3 999 Eur sumai, kurias sudaro bankroto administratorės atlyginimas ir kitos administravimo išlaidos.
 1. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. gegužės 9 d. pažyma dėl įmonės išregistravimo Nr. S-Š-256, patvirtinanti, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūra neturi pretenzijų dėl UAB „Alastonas“ veiklos pabaigos.
 1. Iš 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad trečiuoju klausimu kreditoriai nutarė dėl įmonės pabaigos – patvirtino bankrutavusios UAB „Alastonas“ likvidavimo (nulinį) balansą ir įpareigojo bankroto administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl įmonės pabaigos.
 1. Bankrutavusios UAB „Alastonas“ kreditoriai buvo informuoti apie teismo posėdžio laiką ir vietą, kada bus nagrinėjama bankrutavusios UAB „Alastonas“ bankroto administratorės prašymas dėl bankrutavusios UAB „Alastonas“ veiklos pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauta prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažįsta, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi UAB „Alastonas“.
 1. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 9 648,08 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 1. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad UAB „Alastonas“, juridinio asmens kodas 145603089, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vytauto g. 106-7, veikla pasibaigė.

9Patvirtinti bankrutavusios UAB „Alastonas“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 9648,08 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusPagrindinė skola, EurDelspinigiai, palūkanos, EurKreditorinio reikalavimo suma, Eur
Antros eilės kreditoriai
 1.  
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius6 819,10741,147 560,24
Iš viso:7 560,24
Trečios eilės kreditoriai
 1.  
Šiaulių miesto savivaldybės administracija2 087,84-2 087,84
Iš viso:2 087,84
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:9 648,08
Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

11Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai