Byla e2-1673-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Sun Industries“, uždarosios akcinės bendrovės AARGAU, uždarosios akcinės bendrovės „ELIOINVEST“, uždarosios akcinės bendrovės „FC Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės „FM Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės „Green Fin“, uždarosios akcinės bendrovės „Obwalden“, uždarosios akcinės bendrovės SBSUN ir uždarosios akcinės bendrovės „Gudruolis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje ieškovo advokato I. N. ir partnerių kontoros „Cobalt“ advokato I. N. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Sun Industries“, uždarajai akcinei bendrovei AARGAU, uždarajai akcinei bendrovei „ELIOINVEST“, uždarajai akcinei bendrovei „FC Real Estate“, uždarajai akcinei bendrovei „FM Real Estate“, uždarajai akcinei bendrovei „Green Fin“, uždarajai akcinei bendrovei „Obwalden“, uždarajai akcinei bendrovei SBSUN ir uždarajai akcinei bendrovei „Gudruolis“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 39 515,77 Eur skolos, 3 594,35 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sun Industries“, AARGAU UAB, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB SBSUN ir UAB „Gudruolis“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises gauti iš trečiųjų asmenų lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant, turtines (reikalavimo) teises į gautinas lėšas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“), o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovių pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje 43 110,12 Eur sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad atsakovių turtinė padėtis yra sunki, prašoma priteisti suma yra didelė, todėl yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą, taikė laikinąsias - 43 110,12 Eur sumai areštavo atsakovių UAB „Sun Industries“, AARGAU UAB, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, SBSUN UAB, ir UAB „Gudruolis“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises gauti iš trečiųjų asmenų lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant, turtines (reikalavimo) teises į gautinas lėšas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“), turto ir turtinių teisių nesant ar esant nepakankamai, areštavo atsakovių pinigines lėšas sąskaitose ir kasose, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu, taip pat leidžiant mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atlyginimus darbuotojams.

124.

13Preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pagrįstumą, teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir dėl to negalėtų būti patenkintas.

145.

15Teismo vertinimu, ieškinio suma - 43 110,12 Eur, atsižvelgiant į atsakovių sunkią turtinę padėtį, ką patvirtina ieškovo pateikti duomenys apie atsakovų finansinę situaciją bei kitų kreditorių vykdomus išieškojimus iš atsakovų turto, laikytina, didele suma. Teismo nuomone, atsakovės, siekdamos išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, gali bandyti slėpti arba perleisti savo turtą kitiems asmenims, todėl yra reali grėsmė, jog priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali būti apsunkintas ar pasidaryti neįmanomas.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Atsakovės UAB „Sun Industries“, UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB SBSUN ir UAB „Gudruolis“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Su atskiruoju skundu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

206.1

21Ieškovas suklaidino teismą dėl ieškinio sumos. Iš paties ieškovo persiųsto 2018 m. rugpjūčio 14 d. skolų suderinimo akto matyti, kad bendra skola ieškovui sudaro tik 30 295,77 Eur, o tai akivaizdžiai patvirtina, kad ieškinys dėl 9 220 Eur sumos ir nuo šios sumos proporcingai skaičiuojamų delspinigių yra nepagrįstas. Be to, atskirojo skundo pateikimo dienai atsakovė UAB „Gudruolis“ ieškovui sumokėjo 221,84 Eur skolą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės 10 279,84 Eur sumai naikintinos.

226.2

23Laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai buvo taikytos solidariai. Ieškovas nepateikė teismui jokio rašytinio šalių susitarimo dėl prievolių solidarumo įrodymo. Be to, ir po ieškinio pateikimo toliau apskaito atsakovių įsiskolinimą kaip atskiras skolas, todėl ieškinio reikalavimas dėl tariamo atsakovių ir UAB „Sun Industries“ prievolių solidarumo yra prima facie (preliminariai) nepagrįstas.

246.3

25Bendra atsakovių skola pagal 2018 m. rugpjūčio 14 d. skolų suderinimo aktą yra 21 236,47 Eur, o UAB „Sun Industries“ skola sudaro 9 059,30 Eur. Atsakovės vykdo elektros gamybos veiklą ir gauna stabilias pajamas, todėl abejotina, ar galėtų susidaryti tokia situacija, kad atsakovės nepajėgtų susimokėti kiekvienai iš jų tenkančių 3 tūkst. Eur nesiekiančių sumų. Iš su atskiruoju skundu teikiamos atsakovių 2018 m. rugpjūčio 2 d. finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovių turimas turtas siekia nuo 100 tūkst. iki 300 tūkst. Eur, be to, atsakovės nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. uždirbo 600 tūkst. grynojo pelno. Tai akivaizdžiai patvirtina, kad neegzistuoja ieškovo nurodyta aplinkybė dėl tariamo atsakovių nemokumo ir grėsmės neįvykdyti 3 tūkst. Eur prievoles pagal būsimą teismo sprendimą. Ieškovo nurodyta aplinkybė dėl tariamo turto realizavimo grėsmės taip pat neatitinka tiesos. UAB „Gudruolis“ finansinės atskaitomybės dokumentai apskritai neteikiami, nes jos 200 Eur skola buvo sumokėta ieškovui.

267.

27Ieškovas advokatas I. N. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Su atsiliepimu pateikia naujų rašytinių įrodymų ir nurodo šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

287.1

29Papildomai susipažinus su buhalterinės apskaitos duomenimis dėl atsakovių skolos dydžio, patikslintina, kad atsakovių neapmokėta solidari skola ieškovui sudaro 32 661,45 Eur, todėl teismui bus teikiamas patikslintas ieškinys ir neprieštaraujama dėl taikyto arešto masto sumažinimo iki 32 661,45 Eur. Skolos faktą patvirtina objektyvios aplinkybės (suteiktos teisinės paslaugos ir išrašytos sąskaitos faktūros, kurios nėra apmokėtos), todėl nėra pagrindo abejoti dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

307.2

31Nagrinėjamu atveju egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.720 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas solidarios atsakomybės pagrindas, kuris atitinka susiklosčiusią faktinę situaciją. Nors su kiekviena atsakove buvo sudaryta atskira teisinių paslaugų teikimo sutartis, tačiau atsakovėms buvo teikiamos neatsiejamai susijusios teisinės paslaugos, todėl jų atsakomybė yra solidari. Atsakovė UAB „Gudruolis“ taip pat yra solidari skolininkė, todėl nėra pagrindo naikinti ir jos atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

327.3

33Nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė, kad būsimas ir galbūt ieškovui palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas ar bus vengiama jį vykdyti. Kaip minėta, atsakovių skola yra solidari, todėl prielaida, kad kiekvienos iš jų mokėtina suma, tenkinus ieškinį, nesudarytų nė 3 tūkst. Eur, yra nepagrįsta. Atsakovių argumentai dėl jų veiklos pelningumo yra klaidinantys ir nepaneigia grėsmės dėl būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo. Sisteminė Nekilnojamojo turto ir Turto areštų aktų registrų bei atsakovių finansinės atskaitomybės dokumentų analizė patvirtina, kad atsakovės faktiškai yra nemokios (pradelsti įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto turto vertę) ir sistemingai išparduodamas jų turtas. Eliminavus turto pardavimo pajamas, matyti, kad atsakovės veikė faktiškai nuostolingai. Atsakovių buhalterinį pelną sąlygojo ne sėkminga veikla, o pajamas generuojančio turto išpardavimas.

34Teismas

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

378.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 ir 338 straipsniai).

399.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovių atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

41Dėl naujų rašytinių įrodymų

4210.

43Atsakovės su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų – išrašus iš atstovavimo sutarčių su ieškovu, ieškovo teiktus 2018 m. rugpjūčio 14 d. skolų suderinimo aktus, dokumentus, patvirtinančius UAB „Gudruolis“ skolos sumokėjimą ir atsakovių finansinės atskaitomybės dokumentus.

4411.

45Ieškovas su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujų rašytinių įrodymų – skolos detalizavimo lentelę, Turto areštų aktų registro išrašus ir Nekilnojamojo turto registro išrašus.

4612.

47CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės sprendžiamam klausimui aplinkybes.

4813.

49Atsižvelgiant į tai, kad atsakovių pateikti išrašai iš atstovavimo sutarčių, 2018 m. rugpjūčio 14 d. skolų suderinimo aktas ir dokumentai, patvirtinantys UAB „Gudruolis“ skolos sumokėjimą, bei ieškovės pateikta skolos detalizavimo lentelė neturi tiesioginės įtakos sprendžiamo klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo baigčiai, todėl šiuos rašytinius įrodymus atsisakytina prijungti prie bylos.

5014.

51Tuo tarpu šalių teikiami rašytiniai įrodymai, susiję su atsakovių finansine padėtimi ir atsakovėms priklausančiu nekilnojamuoju turtu prijungtini prie bylos, kadangi šie įrodymai gali turėti įtakos sprendžiamam klausimui, be to, apeliantėms, būtinybė pateikti šiuos įrodymus atsirado tik įvertinus skundžiamos nutarties argumentaciją bei siekiant pašalinti abejones dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o atsakovei – siekiant atsikirsti į atskirojo skundo argumentus. Pastebėtina, kad prie bylos prijungiami rašytiniai įrodymai byloje dalyvaujantiems asmenims yra žinomi, kadangi jie buvo išsiųsti šalims susipažinti.

52Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo

5315.

54Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialinės teisės.

5516.

56Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

5717.

58Kaip ir buvo minėta, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminarų) vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

5918.

60Pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, pastebėtina, kad, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimu priėmė ieškovo advokato I. N. atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 10 448,67 Eur ir šią bylos dalį nutraukė bei priteisė ieškovui advokatui I. N. solidariai iš atsakovių UAB „Sun Industries“, UAB AARGAU, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB SBSUN ir UAB „Gudruolis“ 30 095,77 Eur skolą už suteiktas teisines paslaugas, 2 565,68 Eur delspinigių ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6119.

62Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1294-302/2016 ir kt.).

6320.

64Taigi, nors minėtas pirmos instancijos teismo sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, bylos dalis dėl 10 448,67 Eur buvo nutraukta ir ieškovui advokatui I. N. solidariai iš atsakovių priteista 30 095,77 Eur skolos už suteiktas teisines paslaugas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškovės ieškinio reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovių dėl 30 095,77 Eur skolą prima facie (preliminaraus) pagrįstumo. Todėl detaliau dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio reikalavimo priteisti skolą už suteiktas teisines paslaugas solidariai iš atsakovių pagrįstumu, nepasisakytina.

6521.

66Konstatavus, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti, vertintina kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – grėsmė galbūt ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

6722.

68CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes.

6923.

70Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovių atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones, padaręs išvadą, kad, atsižvelgus į atsakovių turtinę padėtį, laikytina, jog ieškinio suma atsakovėms yra didelė. Teismo nuomone, atsakovės, siekdamos išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, gali bandyti slėpti arba perleisti savo turtą kitiems asmenims, todėl yra reali grėsmė, jog priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali būti apsunkintas ar pasidaryti neįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo sutikti su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija.

7124.

72Visų pirma, nagrinėjamu atveju, be kita ko, aktualu tai, kad ieškovė turtinį solidarų reikalavimą reiškia net devynioms atsakovėms (apeliantėms), todėl ieškinio sumos dydis vertintinas atsižvelgiant į jų visų finansines galimybes bendrai įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju.

7325.

74Atsižvelgiant į atsakovių pateiktus aktualaus laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentus, iš kurių matyti, kad atsakovių vykdoma veikla yra pelninga, apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtų nepagrįsta daryti išvadą, jog 32 661,45 Eur suma galėtų būti vertinama kaip didelė pinigų suma devynioms veiklą vykdančioms įmonėms.

7526.

76Antra, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal pastarųjų metų Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse suformuotą taisyklę didelė ginčo suma bet kuriuo atveju pati savaime nesuponuoja poreikio areštuoti atsakovu įvardijamo asmens turtą ir / ar iki ginčo galutinio išsprendimo uždrausti disponuoti turtu. Kitaip tariant, naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais jau yra paneigta didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1156-464/2018).

7727.

78Trečia, Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai, be kita ko, esama duomenų ir apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1034-464/2017; 2018 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-499-943/2018 ir kt.).

7928.

80Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, nėra preziumuojamas, todėl jį įrodyti pareiga tenka tam asmeniui, kuris prašo tokių priemonių imtis prieš kitą asmenį (CPK 12 ir 178 straipsniai).

8129.

82Taigi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kuriais sąmoningai būtų siekiama išvengti teismo sprendimo vykdymo (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Priešingu atveju, šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas.

8330.

84Pažymėtina, kad vien aplinkybė, jog, kilus ginčui tarp šalių, atsakovės neatsiskaito su ieškovu, per se (pati savaime) nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovių nesąžiningumo ir spręsti, jog atsakovės turi ketinimų savo turtą paslėpti ar kitaip išvengti pareigos vykdyti būsimą teismo sprendimą.

8531.

86Tiesa, iš ieškovo su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad atsakovės nuo 2018 m. gegužės mėnesio iki 2018 m. rugsėjo mėnesio yra perleidusios tam tikrus nekilnojamojo turto objektus, kuriems nebuvo taikomi jokie apribojimai, tretiesiems asmenims, tačiau ir ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, įvertinus ieškinio reikalavimo sumą ir tai, kad atsakovėms nuosavybės teise ir toliau priklauso pakankamai nekilnojamojo turto, šiuo konkrečiu atveju negali būti pagrindas išvadai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

8732.

88Be to, pastebėtina ir tai, kad, kaip jau ir buvo minėta, ieškovas nagrinėjamoje byloje atsakovėms reiškia solidarųjį reikalavimą, o solidariosios prievolės atveju kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 4 dalis). Vadinasi, jeigu būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, o jo neįvykdytų vienas / keli iš bendraskolių, ieškovas visą savo reikalavimą galėtų nukreipti į kitus likusius bendraskolius.

8933.

90Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju nėra galimas.

91Dėl bylos procesinės baigties

9234.

93Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl atsakovių atskirasis skundas tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas atsakovių atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

95Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 39 515,77 Eur skolos, 3... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovo... 12. 4.... 13. Preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pagrįstumą, teismas... 14. 5.... 15. Teismo vertinimu, ieškinio suma - 43 110,12 Eur, atsižvelgiant į atsakovių... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atsakovės UAB „Sun Industries“, UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB... 20. 6.1... 21. Ieškovas suklaidino teismą dėl ieškinio sumos. Iš paties ieškovo... 22. 6.2... 23. Laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai buvo taikytos solidariai.... 24. 6.3... 25. Bendra atsakovių skola pagal 2018 m. rugpjūčio 14 d. skolų suderinimo aktą... 26. 7.... 27. Ieškovas advokatas I. N. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą... 28. 7.1... 29. Papildomai susipažinus su buhalterinės apskaitos duomenimis dėl atsakovių... 30. 7.2... 31. Nagrinėjamu atveju egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.720... 32. 7.3... 33. Nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė, kad būsimas ir galbūt... 34. Teismas... 35. IV.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 8.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. 9.... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 41. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 42. 10.... 43. Atsakovės su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų –... 44. 11.... 45. Ieškovas su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujų... 46. 12.... 47. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 48. 13.... 49. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovių pateikti išrašai iš atstovavimo... 50. 14.... 51. Tuo tarpu šalių teikiami rašytiniai įrodymai, susiję su atsakovių... 52. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo ... 53. 15.... 54. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui... 55. 16.... 56. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos... 57. 17.... 58. Kaip ir buvo minėta, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias... 59. 18.... 60. Pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, pastebėtina, kad,... 61. 19.... 62. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 63. 20.... 64. Taigi, nors minėtas pirmos instancijos teismo sprendimas šiuo metu ir nėra... 65. 21.... 66. Konstatavus, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti, vertintina kita... 67. 22.... 68. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais... 69. 23.... 70. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovių atžvilgiu taikė... 71. 24.... 72. Visų pirma, nagrinėjamu atveju, be kita ko, aktualu tai, kad ieškovė... 73. 25.... 74. Atsižvelgiant į atsakovių pateiktus aktualaus laikotarpio finansinės... 75. 26.... 76. Antra, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal pastarųjų metų Lietuvos... 77. 27.... 78. Trečia, Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad... 79. 28.... 80. Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 81. 29.... 82. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo... 83. 30.... 84. Pažymėtina, kad vien aplinkybė, jog, kilus ginčui tarp šalių, atsakovės... 85. 31.... 86. Tiesa, iš ieškovo su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų duomenų... 87. 32.... 88. Be to, pastebėtina ir tai, kad, kaip jau ir buvo minėta, ieškovas... 89. 33.... 90. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad nagrinėjamu... 91. Dėl bylos procesinės baigties... 92. 34.... 93. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 95. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą...