Byla 2-137-196/2016
Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „UNIKORT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria pareiškėjo prašymas tenkintas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1087-232/2015 pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kaufhaus“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Geraldis“ įgalioto asmens G. U. pareiškimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi UAB „Kaufhaus“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Geraldis“. 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi patvirtintas UAB „Kaufhaus“ kreditorių sąrašas. 2015 m. birželio 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4BUAB “Kaufhaus” bankroto administratorius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas patvirtinti BUAB „Kaufhaus” bankroto administratoriaus UAB „Geraldis” veiklos ataskaitą. Nurodė, kad pirmasis BUAB „Kaufhaus” kreditorių susirinkimas įvyko 2014 m. gruodžio 15 d. Minėto susirinkimo metu 4-uoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo nutarimas nebuvo priimtas, kadangi nė vienas pasiūlytas nutarimo projektas nesurinko balsų daugumos. 2015 m. birželio 5 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo nutarta: „Klausymo svarstymą atidėti. Įpareigoti bankroto administratorių kitam susirinkimui pateikti poziciją dėl UAB „Kaufhaus” bankroto priežasčių, dėl kokių priežasčių įmonės veikla buvo nuostolinga (ar tam turėjo įtakos vadovų/akcininkų veiksmai/neveikimas), pateikti balansą įmonės bankroto bylos iškėlimo dienai (pasirašytą), 2013 m. balansą su aiškinamuoju raštu, pelno – nuostolių ataskaitą. Kitą kreditorių susirinkimą sušaukti iki 2015 m. birželio 26 d.”. Bankroto administratorius, atsižvelgęs į 2015 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkime išsakytas pastabas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos, papildė ataskaitą ir 2015 m. birželio 25 d. sušaukė BUAB „Kaufhaus” kreditorių susirinkimą. Tačiau susirinkimo metu 1-uoju darbotvarkės klausimu bankroto administratoriaus veiklos ataskaita patvirtinta nebuvo, kadangi dauguma kreditorių balsavo “prieš” šią ataskaitą, nenurodydami jokių ataskaitos trūkumų.

5Administratorius pažymėjo, kad BUAB „Kaufhaus” kreditoriai nepateikė jokių pastabų dėl bankroto administratoriaus ataskaitos, jos ydingumo, ar kitų administratoriaus veiklos trūkumų, administruojant BUAB „Kaufhaus” bankroto procesą, todėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaita turi būti patvirtinta.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi patenkino BUAB „Kaufhaus“ bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ įgalioto asmens G. U. prašymą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos parvirtinimo ir patvirtino BUAB „Kaufhaus“ 2015 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimui pateiktą BUAB „Kaufhaus“ bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ veiklos ataskaitą.

8Teismas nurodė, kad 2015 m. birželio 5 d. vykusiame kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus veiklos ataskaita nebuvo patvirtina, o administratorius buvo įpareigotas pateikti papildomą informaciją. Bankroto administratorius papildė savo veiklos ataskaitą, t. y. pašalino kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus bei nustatytu laiku sušaukė kreditorių susirinkimą, kuriam pakartotinai pateikė tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. 2015 m. birželio 25 d. papildytoje ataskaitoje pateikė balansą bankroto bylos iškėlimo datai, 2013 m. balansą su aiškinamuoju raštu, pelno-nuostolių ataskaitą, pateikė savo poziciją dėl kokių priežasčių įmonės veikla buvo nuostolinga, patikrino sandorius, ginčytinų sandorių, kurie turėjo įtakos įmonės nemokomui ir (ar) atsiskaitymui su kreditoriais nenustatė. Tačiau 2015 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimas administratoriaus veiklos ataskaitos nepatvirtino. Kadangi kreditoriai jokių pastabų dėl pateiktos veiklos ataskaitos nepareiškė, nenurodė, kad ataskaitoje būtų pateikti melagingi faktai, nesikreipė į administratorių dėl papildomos informacijos pateikimo, teismas sprendė, kad kreditoriai netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos neturėjo pagrindo, o formalus administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir nenustatęs jokių administratoriaus funkcijų ar pareigų nevykdymo, patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Kreditorius (apeliantas) UAB „UNIKORT“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės; įtraukti trečiaisiais asmenimis stambiausius kreditorius turinčius virš 66 proc. balsų VĮ Turto bankas ir VSDFV Vilniaus skyrių ir įpareigoti pateikti atsiliepimą dėl šio skundo ir teismo nutarties. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

111. Administratorius nepašalino visų ataskaitos trūkumų, kurie buvo nustatyti 2015 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkime, todėl 2015 m. birželio 25 d. vykusiame kreditorių susirinkime ataskaitai nebuvo pritarta. Administratorius neteisingai suprato jam pavestas užduotis ir nepateikė nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos.

122. Administratorius pateikė 2014 metų balansą, sudarytą 2014 m. rugpjūčio 31 d., tačiau nutartis dėl bankroto bylos įsiteisėjo 2014 m. rugsėjo 15 d., todėl ir balansas turėjo būti pateiktas tas, kuris buvo sudarytas 2014 m. rugsėjo 15 d.

133. 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo pateiktas Registrų centrui, todėl tai neleidžia kreditoriams įsitikinti, ar 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys atitiko tikrąją 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės finansinę situaciją.

144. Administratorius taip pat neįvykdė kreditorių 2015 m. birželio 5 d. susirinkimo reikalavimo – pateikti savo poziciją, kokios priežastys lėmė įmonės bankrotą. Administratorius nepaaiškino, kur 2014 metais dingo įmonės ilgalaikis materialusis turtas.

155. Bankroto administratorius nenurodė, iš kokių lėšų buvo perkamas įmonės ilgalaikis turtas, pvz. 2013 m. kovo 13 d. įsigytas krovininis automobilis.

166. Administratorius nepilnai nustatė kreditorių sąrašą, nes vėliau jis buvo tikslintas, be to, jis nesikreipė į atitinkamas institucijas dėl vadovo atsakomybės apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą.

17Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti kreditoriaus UAB „UNIKORT“ atskirąjį skundą; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti UAB „UNIKORT“ 5792,00 Eur baudą, pusę sumos skiriant BUAB „Kaufhaus“, o kitą valstybės naudai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

181. Apeliantas neteisingai teigia, jog administratorius neatsižvelgė į 2015 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkime išsakytus administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumus. Priešingai, administratorius pateikė visus dokumentus, kuriuos įpareigojo pateikti kreditoriai, t. y. pateikė poziciją dėl įmonės bankroto priežasčių, pateikė balansą įmonės iškėlimo datai, 2013 metų balansą su aiškinamuoju, pelno – nuostolių ataskaitą.

192. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad administratoriaus pateiktas įmonės balansas buvo sudarytas 2014 m. rugpjūčio 31 d., nors bankroto byla įmonei buvo iškelta 2014 m. rugsėjo 4 d. Administratorius nurodo, kad tuo laikotarpiu įmonė jokios veiklos nevykdė, todėl ir finansinės ataskaitos duomenys nesikeitė. Be to, administratorius nėra atsakingas už tai, kad BUAB „Kaufhaus“ 2013 metų finansinė atskaitomybė nebuvo įregistruota Juridinių asmenų registre.

203. BUAB „Kaufhaus“ kreditoriai nepateikė jokių pastabų dėl bankroto administratoriaus ataskaitos, jos ydingumo, ar kitų administratoriaus veiklos trūkumų, administruojant BUAB „Kaufhaus“ bankroto procesą.

214. Administratorius nesutinka, kad kreditorius UAB „UNIKORT“ pateikė teismui pastabas dėl 2015 m. birželio 25 d. kreditorių susirinkimui pateiktos tvirtinti savo veiklos ataskaitos. Kreditoriaus balsavimo biuletenyje, kuris buvo pasirašytas įgalioto asmens ir patvirtintas įmonės antspaudu, jokių pastabų nebuvo pateikta, kreditoriaus darbuotojo elektroninis laiškas gali būti vertinama tik kaip asmeninė A. O. nuomonė.

225. Administratoriaus nuomone, apeliantas pateikdamas atskirąjį skundą piktnaudžiauja savo teisėmis, nes jokių objektyvių aplinkybių nepateikė, o tik vilkina bankroto procedūrą ir trukdo administratoriui dirbti. Atsižvelgiant į tai, administratorius prašo paskirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę sumos skiriant BUAB „Kaufhaus“ naudai, o kitą valstybei.

23IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

24Dėl bylos nagrinėjimo ribų

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

26Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo

27ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas).

28Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių. ĮBĮ 24 str. 1 d. nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

29Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko 2014 m. gruodžio 15 d. Susirinkimo darbotvarkėje 4 klausimu buvo numatyta svarstyti administratoriaus veiklos ataskaitą. Tačiau nutarimas nebuvo priimtas ir ataskaita nebuvo patvirtinta (b. l. 62). 2015 m. birželio 5 d. įvyko kitas BUAB „Kaufhaus“ kreditorių susirinkimas, kurio metu pirmu klausimu buvo svarstytas bankroto administratoriaus įgalioto asmens G. U. ataskaitos patvirtinimas. Šiame kreditorių susirinkime administratoriaus veiklos ataskaita taip pat nebuvo priimta, bet buvo nutarta: „Klausimo svarstymą atidėti. Įpareigoti administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti poziciją dėl BUAB „Kaufhaus“ bankroto priežasčių, dėl kokių priežasčių įmonės veikla buvo nuostolinga (ar tam turėjo įtakos įmonės vadovų/akcininkų veiksmai/neveikimas), pateikti balansą įmonės bankroto iškėlimo datai (pasirašytą), 2013 metų balansą su paaiškinamuoju raštu, pelno – nuostolių ataskaitą. Kitą kreditorių susirinkimą sušaukti iki 2015 m. birželio 26 d.“ (b. l. 66-68). Vykdydamas kreditorių įpareigojimus, administratorius 2015 m. birželio 25 d. sušaukė kreditorių susirinkimą ir pateikė papildytą administratoriaus veiklos ataskaitą. Tačiau kreditoriai, nepareikšdami jokių pretenzijų dėl ataskaitos, balsuodami 26,34 proc. – „Už“ ir 56,13 proc. - „Prieš“, nepatvirtino administratoriaus UAB „Geraldis“ įgalioto asmens pateiktos ataskaitos (b. l. 69). Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų. Kreditorių susirinkimas yra subjektas, kuris turi įgaliojimus reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir turi teisę jas tvirtinti arba atsisakyti tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Šios procedūros nagrinėjamu atveju buvo laikytasi. 2015 m. birželio 25 d. vykusiame kreditorių susirinkimui nepatvirtinus administratoriaus veiklos ataskaitos, jis turėjo teisę kreiptis į teismą, jog šis patvirtintų administratoriaus veiklos ataskaitą. Kadangi kreditoriai nepareiškė savo prieštaravimų dėl pateiktos ataskaitos, apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog nebuvo pagrindo atsisakyti patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. Nesutiktina ir su apelianto argumentais, jog jis savo prieštaravimus dėl administratoriaus veiklos ataskaitos pateikė administratoriui siųstame 2015 m. birželio 24 d. elektroniniame laiške. Iš šio laiško turinio matyti, kad kreditoriaus BUAB „Kaufhaus“ balsavimo raštu biuletenyje, kuris buvo pasirašytas įgalioto asmens parašu bei patvirtintas įmonės antspaudu, jokių pastabų pateikta nebuvo. Elektroninis laiškas buvo išsiųstas kreditoriaus darbuotojo A. O., kuris pats nėra kreditorius BUAB „Kaufhaus“ bankroto byloje, todėl jo pateiktos pastabos negali būti vertinamos kaip oficiali kreditoriaus UAB „UNIKORT“ nuomonė. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai, nenustatė kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, toliau ši byla bus nagrinėjama atskirojo skundo ribose, t. y. įvertinant skundžiamos nutarties, kuria buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita, teisėtumą bei pagrįstumą.

30Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų dauguma priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.), darytina išvada, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Vadinasi, administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

31Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad kreditorius savo nesutikimą dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo iš esmės grindė tuo, jog administratorius netinkamai ištaisė 2015 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkime nurodytus trūkumus. Tačiau su tokia apelianto nuomone nėra pagrindo sutikti, ją paneigia ir byloje esantys įrodymai. Kaip jau buvo minėta, administratorius ištaisė 2015 m. birželio 5 d. vykusiame kreditorių susirinkime nustatytus trūkumus ir kreditorių susirinkimui pateikė visus prašomus dokumentus. Apelianto argumentas, kad administratorius netinkamai įvykdė savo pareigas ir pateikė įmonės balansą sudarytą 2014 m. rugpjūčio 31 d., o ne nutarties dėl bankroto bylos įsitesėjimo dienai, yra nepagrįstas. Bankroto byla atsakovui BUAB „Kaufhaus“ buvo iškelta 2014 m. rugsėjo 4 d., nutartis įsiteisėjo 2014 m. rugsėjo 15 d. Pažymėtina, kad teismas, priimdamas nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, areštuoja visą įmonės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos. Todėl apelianto reikalavimas pateikti įmonės balansą, sudarytą 2014 m. rugsėjo 15 d., kuomet įsiteisėjo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, yra nepagrįstas ir laikytinas pertekliniu, nes įmonė jau kurį laiką nevykdė jokios ūkinės – komercinės veiklos, o 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą, visas atsakovo turtas buvo areštuotas, todėl 2014 m. rugpjūčio 31 d. sudarytas įmonės balansas iš esmės negali skirtis nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo ar įsiteisėjimo dienai sudaryto įmonės balanso.

32Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad administratorius nėra atsakingas už tai, kad atsakovo finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus nebuvo pateiktas Registrų centrui. UAB „Geraldis“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, todėl tik nuo šio momento jam atsiranda pareiga vykdyti su įmonės administravimu susijusias pareigas, tame tarpe ir įmonės finansines ataskaitas pateikti viešiesiems registrams.

33Apelianto argumentai, kad bankroto administratorius nevykdė 2015 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkime nustatyto įpareigojimo pateikti savo poziciją, kokios priežastys lėmė įmonės bankrotą, yra visiškai nepagrįsti. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog administratorius nurodė, kad įmonės bankrotą lėmė tiesiog verslo nesėkmė bei kiti išoriniai veiksniai, susiję su verslo partneriais Vokietijoje, bei jų vedama įmonės valdymo politika (b.l. 54). Įmonei kurį laiką nebuvo tiekiamos naujos prekės, todėl atsakovas išpardavinėjo tik senas prekes, o turimas asortimentas nebuvo įvairinamas, todėl įmonė per tą laikotarpį patyrė nemažus nuostolius ir tapo nemokia. Apelianto argumentai, kad administratorius neanalizavo, kur dingo atsakovo ilgalaikis turtas bei, iš kokių lėšų jis buvo perkamas, yra nepagrįsti, nes administratorius yra pateikęs visus duomenis apie įmonės ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, tolimesnį ilgalaikio turto pardavimo tvarkos nustatymą ir kainą, taip pat kreditorių bei debitorių sąrašus (b.l. 35-54). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylose vyrauja viešasis interesas, kuris suponuoja aktyvų teismo vaidmenį tokio pobūdžio bylose, tai nereiškia, kad teismas perima byloje dalyvaujančių asmenų įrodinėjimo pareigą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1918/2012, 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2335/2011, 2011 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1746/2011, 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1189/2014). Taigi, ir bankroto bylose galioja civilinio proceso taisyklė dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo, pagal kurią kiekviena šalis pati nustato įrodinėjimo dalyką, aplinkybes, kuriomis grindžiami pareikšti reikalavimai ir atsikirtimai, bei privalo jas įrodyti, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 1 str. 1 d., 12 str., 13 str., 178 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Kadangi apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kuriais grindžia savo samprotavimus dėl administratoriaus neteisingų išvadų dėl įmonės bankrotą lėmusių priežasčių, apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus atmeta kaip neįrodytus.

34Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad administratorius neišsamiai parengė savo patikslintą veiklos ataskaitą, nes joje nenurodė, iš kokių lėšų buvo perkamas įmonės ilgalaikis turtas (krovininis automobilis), nepilnai nustatė kreditorių sąrašą, kuris vėliau buvo tikslinamas, be to, jis nesikreipė į atitinkamas institucijas dėl vadovo atsakomybės apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą. Šios aplinkybės nebuvo nurodytos administratoriaus veiklos ataskaitoje, todėl, apelianto nuomone, teismas neturėjo jos tvirtinti. Su tokia apelianto nuomone nėra pagrindo sutikti, nes 2015 m. birželio 5 d. vykusiame kreditorių susirinkime, nebuvo pritarta administratoriaus veiklos ataskaitai, tačiau kreditoriai nurodė, ką papildomai administratorius turi nurodyti savo ataskaitoje, o būtent: pateikti poziciją dėl BUAB „Kaufhaus“ bankroto priežasčių, pateikti balansą įmonės bankroto iškėlimo datai (pasirašytą), 2013 metų balansą su paaiškinamuoju raštu, pelno – nuostolių ataskaitą. Visus šiuos įpareigojimus administratorius įvykdė ir 2015 m. birželio 25 d. vykusiam kreditorių susirinkimui pateikė patikslintą savo veiklos ataskaitą. Dėl patikslintos administratoriaus veiklos ataskaitos kreditoriai daugiau jokių pastabų nepareiškė, todėl apeliantas nepagrįstai atskirajame skunde kelia naujus su administratoriaus veikla susijusius klausimus. Apeliantui nenurodžius pastabų dėl administratoriaus veiklos ataskaitos kreditorių susirinkime, administratorius apie jas nežinojo ir negalėjo jų ištaisyti. Kadangi nauji administratoriaus veiklos trūkumai buvo nurodyti tik atskirajame skunde, dėl jų nieko nepasisakė ir pirmosios instancijos teismas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, šie naujai nurodyti trūkumai negali būti vertintini apeliacinės instancijos teisme, nes apeliacijos objektą sudaro tik pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

35Netenkintas ir apelianto prašymas į šios bylos nagrinėjimą įtraukti trečiaisiais asmenimis stambiausius kreditorius turinčius virš 66 proc. balsų, t. y. VĮ Turto banką ir VSDFV Vilniaus skyrių bei įpareigoti šiuos asmenis pateikti atsiliepimą dėl šio skundo ir teismo nutarties. Pažymėtina, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o bendrovės veiklai vadovauja teismo paskirtas įmonės administratorius, kurio pareiga yra ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Apie vykstančius teisminius ginčus bei priimamas nutartis, yra pranešama administratoriui, kuris turimą informaciją pateikia visiems kreditoriams. Kaip jau buvo minėta, kreditoriai savo teises gali ginti dalyvaudami įmonės kreditorių susirinkimuose, o nesutikdami su priimtais nutarimais gali juos skųsti teismui, tačiau tai yra kreditorių teisė, o ne pareiga (CPK 42 str.). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su apelianto reikalavimu ir įpareigoti kitus kreditorius (VĮ Turto banką ir VSDFV Vilniaus skyrių) pateikti atskiruosius skundus dėl skundžiamos teismo nutarties ar atsiliepimus į apelianto atskirąjį skundą.

36Dėl baudos skyrimo

37Administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą, pateikė teismui pašymą skirti apeliantui 5792,00 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos skiriant BUAB „Kaufhaus“, o kitą pusę valstybei. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apelianto veiksmuose nėra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių.

38Pažymėtina, kad civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. CPK 95 str. 1 d. numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

39Nagrinėjamu atveju administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad apeliantas nepateikė jokių objektyvių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą skundžiamai nutarčiai panaikinti, o teikdamas teismui nepagrįstus skundus tik piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, vilkina bankroto procesą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei įvertinęs administratoriaus argumentus, nemato pagrindo konstatuoti, jog apeliantas, pareikšdamas teismui atskirąjį skundą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą, netenkintinas administratoriaus prašymas dėl 5792,00 Eur baudos kreditoriui UAB „UNIKORT“ skyrimo.

40Administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat prašė atlyginti jam bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių šių išlaidų buvimą, todėl šis prašymas nėra tenkintinas.

41Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo bylą ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kuria patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, todėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi UAB „Kaufhaus“... 4. BUAB “Kaufhaus” bankroto administratorius kreipėsi į teismą su... 5. Administratorius pažymėjo, kad BUAB „Kaufhaus” kreditoriai nepateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi patenkino BUAB... 8. Teismas nurodė, kad 2015 m. birželio 5 d. vykusiame kreditorių susirinkime... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Kreditorius (apeliantas) UAB „UNIKORT“ pateikė teismui atskirąjį... 11. 1. Administratorius nepašalino visų ataskaitos trūkumų, kurie buvo... 12. 2. Administratorius pateikė 2014 metų balansą, sudarytą 2014 m. rugpjūčio... 13. 3. 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo pateiktas Registrų... 14. 4. Administratorius taip pat neįvykdė kreditorių 2015 m. birželio 5 d.... 15. 5. Bankroto administratorius nenurodė, iš kokių lėšų buvo perkamas... 16. 6. Administratorius nepilnai nustatė kreditorių sąrašą, nes vėliau jis... 17. Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 18. 1. Apeliantas neteisingai teigia, jog administratorius neatsižvelgė į 2015... 19. 2. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad administratoriaus pateiktas įmonės... 20. 3. BUAB „Kaufhaus“ kreditoriai nepateikė jokių pastabų dėl bankroto... 21. 4. Administratorius nesutinka, kad kreditorius UAB „UNIKORT“ pateikė... 22. 5. Administratoriaus nuomone, apeliantas pateikdamas atskirąjį skundą... 23. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 24. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo... 27. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 28. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus... 29. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas... 30. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su... 31. Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad kreditorius savo nesutikimą... 32. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad administratorius nėra... 33. Apelianto argumentai, kad bankroto administratorius nevykdė 2015 m. birželio... 34. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad administratorius neišsamiai... 35. Netenkintas ir apelianto prašymas į šios bylos nagrinėjimą įtraukti... 36. Dėl baudos skyrimo ... 37. Administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą, pateikė teismui pašymą... 38. Pažymėtina, kad civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir... 39. Nagrinėjamu atveju administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą... 40. Administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat prašė atlyginti... 41. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos... 43. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti...