Byla 2S-462-656/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „TNS LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui VšĮ „Demokratijos plėtros fondas“ ir tretiesiems asmenims E. E., M. P. dėl duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės bei žeminančiais ieškovo dalykinę reputaciją, tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo bei neturtinės žalos priteisimo.

2Teismas, išnagrinęjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti tikrovės neatitinkančiais ir ieškovo UAB ( - ) dalykinę reputaciją, garbę ir orumą žeminančiais ieškinyje nurodytus teiginius; įpareigoti atsakovą artimiausiame po teismo sprendimo įsiteisėjimo žurnalo ( - ) numeryje be jokių papildomų komentarų, vaizdo iliustracijų tinkamai paskelbti ieškinyje nurodytą paneigimą; priteisti iš atsakovo 150.000 Lt dydžio neturtinę žalą; bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui priklausančio turto areštą 150.000 Lt sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimo dėl konkrečios 150.000 Lt neturtinės žalos padarymo. Teismas taip pat nenustė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti.

9Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

  1. Teismas ginčijamoje nutartyje konstatavo, kad reikalavimas dėl 150.000 Lt neturtinės žalos priteisimo tikėtinai yra nepagrįstas. Tad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepagrįstai ieškinį nagrinėjo iš esmės. Remiantis kasacinio teismo praktika teismas turėjo vertinti grėsmę, kad kad galimai palankus ieškovui sprendimas bus neįvykdytas, o ne vertinti ieškinio pagrįstumą.
  2. Nutartis nemotyvuota.
  3. Egzistuoja pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes ieškinys yra pareikštas dėl didelės sumos, o pagal teismų praktiką, esant didelei ieškinio sumai, teismo sprendimo neįvykdymo rizika yra preziumuojama.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

14Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

15Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

16Pabrėžtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011).

17Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012).

18Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2779/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai vertindamas ieškinio pagristumą, konstatavo, kad 150.000 Lt ieškinio suma tikėtinai nepagrįsta. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas šioje bylos stadijoje pasisakė dėl bylos išnagrinėjimo iš esmės. Ieškinys pareiškštas dėl neturtinės žalos priteisimo atsakovui neva paskleidus apie ieškovą tiesos neatitinkančią, ieškovą kompromituojančią informaciją. Šioje bylos stadijoje neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigais, jos piniginė išraiška nustatoma teismo, vadovaujantis kriterijais, kurių nebaigtinis sąrašas įtvirtintas CK 6.250 str. (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011).

19Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civ. byloje Nr.2-256/2012). Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Tuo tarpu teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais, įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė, o ir nepateikė įrodymų, jog, net ir patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas. Tuo tarpu proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t .y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad šiuo atveju ieškovas su ieškiniu teismui nepateikė konkrečių įrodymų, kurie suponuotų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą šioje byloje. Tuo tarpu atsakovo pateikti 2011 m. finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad 2011 metais viešosios įstaigos veikla buvo pelninga, o turto ji turėjo 506.610 Lt sumoje.

20Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialines ir procesines teisės normas ir priėmė pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas, išnagrinęjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti tikrovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 8. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m.... 9. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Teismas... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi... 15. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar... 16. Pabrėžtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 17. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme... 18. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 19. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti...