Byla 2-306-769/2016
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Karpis“ priešieškinį ieškovei UAB „RV architektų studija“, trečiajam asmeniui UAB „Ambra investicijos“ dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant ieškovo UAB „RV architektų studija“ atstovams V. Š., R. D., advokatui R. I., atsakovo UAB „Karpis“ atstovui advokatui A. P., trečiojo asmens UAB „Ambra investicijos“ atstovui G. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „RV architektų studija“ ieškinį atsakovui UAB „Karpis“, trečiajam asmeniui UAB „Ambra investicijos“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Karpis“ priešieškinį ieškovei UAB „RV architektų studija“, trečiajam asmeniui UAB „Ambra investicijos“ dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2015-07-01 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 12792,52 Eur skolą, 8,30 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 288 Eur žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-06-15 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius (planavimo organizatorius), UAB „Karpis“ ir UAB „Ambra investicijos“ (mokėtojas), UAB „RV architektų studija“ (rengėjas) sudarė Trišalę teritorijų planavimo ir tyrinėjimo darbų sutartį Nr. T12-21 dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialiojo plano rengimo, kuria sutarta, jog mokėtojas atsiskaitys su rengėju pagal atskirą sutartį. 2011-03-07 tarp užsakovo UAB „Karpis“ ir UAB „Ambra investicijos“ bei rangovo UAB „RV architektų studija“ sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 2011_03_MARGIS-SP dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialiojo plano parengimo ir projektavimo darbų apmokėjimo, darbų kaina – 110000 Lt (31858,20 Eur) ir 21 proc. PVM – 23100 Lt (6690,22 Eur), iš viso 133100 Lt (38548,43 Eur), 70 proc. kainos turėjo sumokėti UAB „Karpis“, 30 proc. kainos – UAB „Ambra investicijos“. Vykdant sutartį sumokėtas avansas: UAB „Karpis“ 2011-04-19 sumokėjo 28000 Lt, UAB „Ambra investicijos“ 2011-04-11 sumokėjo 12000 Lt, taip pat UAB „Karpis“ sumokėjo 2011-12-15 21000 Lt pagal 2011-11-28 įvykdytų darbų aktą Nr. 1 ir sąskaitą faktūrą RVS Nr. 2006073. 2013-11-07 Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-298 projektas buvo patvirtintas. UAB „Ambra investicijos“ pasirašė 2013-12-30 aktą ir sumokėjo jai tenkančią projektavimo darbų kainos dalį, UAB „Karpis“ neatsiskaitė, ir pagal 2015-03-19 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą RVS Nr. 150301 yra skolinga 12792,52 Eur.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė nesutinkanti su pareikštu ieškiniu, prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, nebendradarbiavo su atsakove, vilkino projektavimo sutartyje numatytų darbų atlikimą, pažeidė sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus: avansas ieškovei sumokėtas 2011-04-19, tačiau projektavimo darbų šios sutarties 2.1.1 – 2.1.5 p. nustatytais terminais neatliko, ieškovė nevykdė sutarties 2.2 p. įsipareigojimo atlikti darbus per 7 mėnesius ir dar 2011 m. pabaigoje suderintą projektą pateikti Trakų rajono savivaldybei tvirtinti, ieškovė nepranešė apie jokias aplinkybes, sutrukdžiusias savalaikiai vykdyti sutartį, atsisakė susitikti su atsakove, atsakovei 2013-02-25 raštu pareikalavus pateikti informaciją apie atliktus darbus, ieškovė jos nepateikė; ieškovė tik 2014-05-19 pranešė apie Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-11-07 sprendimo Nr. S1-298 priėmimą prašydama apmokėti atliktus darbus, tačiau dėl ieškovės darbų vilkinimo, rengtas projektas atsakovei prarado prasmę, pasikeitė teisės aktai; ne kartą raginta informuoti apie darbų eigą, pateikti tarpinių darbų rezultatus ir projekto rengimo tarpinius dokumentus, jų nepateikė, elgėsi nesąžiningai, į atsakovei pateiktą sąskaitą įtraukė darbus, kurie realiai dar nebuvo atlikti. Dėl grubaus atliktų darbų terminų pažeidimo, atsakovė įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, ši teisė šalina ieškovės teisę reikalauti atlyginimo už netinkamai vykdytos sutarties rezultatus, atsakovei neliko pareigos priimti ieškovės darbų rezultato.

4Atsakovė UAB „Karpis“ taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nutraukti 2011-03-07 projektavimo sutartį Nr. 2011_03_MARGIS-SP, priteisti iš UAB „Architektų studija“ 14191,38 Eur nuostolių atlyginimą, priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vykdant Trišalės sutarties įsipareigojimus, tarp UAB “Karpis”, UAB “Ambra investicijos” ir UAB “RV architektų studija“ 2011-03-07 sudaryta Projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 2011-03 MARGIS-SP, kuria UAB “RV architektų studija” įsipareigojo sutartyje numatytais terminais ir tvarka parengti apie 940 ha Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialųjį planą, o užsakovai – įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Atsakovė UAB “Karpis” įsipareigojo rangovui sumokėti 70% darbų kainos, o UAB “Ambra investicijos”- 30% darbų kainos, atsakovė sumokėjo avansą (2011-04-19 28 000 Lt, t.y. 8 109,36 Eur, 2011-12-15 – 21 000 Lt (t.y. 6 082,02 Eur), iš viso 49000 Lt; projektavimo darbams atlikti buvo numatytas 7 mėn. terminas (sutarties 2.2 p.), tačiau iki 2011-11-19, UAB “RV architektų studija“ darbų neatliko, tapo aišku, kad UAB „Karpis“ negalės pasinaudoti surasto investuotojo teikiamomis finansavimo galimybėmis, prarado suinteresuotumą gauti Projektavimo sutarties rezultatą. Nurodė, kad planavo Trakų sav., 940 ha plote statyti etnografinius mažaaukščius gyvenamuosius namus ir juos parduoti, buvo radusi investuotoją – International E. I. Limited, 2005-01-02 buvo pasirašyta Investavimo sutartis, privalėjo pateikti investuotojui nekilnojamo turto plėtros projektą, projekto įgyvendinimo realumą patvirtinančius dokumentus, tačiau ieškovei laiku nepateikus specialiojo plano, UAB „Karpis“ neteko finansavimo galimybių, be to, nuo 2014-01-01 įsigaliojo Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos nebeliko reikalavimo rengti specialiojo plano, todėl iš ieškovės priteistina jai sumokėta suma, kuri yra laikoma atsakovės patirtais nuostoliais.

5Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė UAB „RV architektų studija“ prašė priešieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „Karpis“ pretenzijas ieškovei dėl sutarties vykdymo terminų pažeidimo pateikė tik tada, kai ieškovė informavo apie užbaigtus darbus, kvietė pasirašyti atliktų darbų aktą ir sumokėti darbų kainą; atsakovė neturi pagrindo remtis CK 6.658 str. 3 dalimi, suteikiančia teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo, nes ši norma taikytina tuo atveju, jei darbų atlikimo metu tampa aišku, kad jie tinkamai nebus atlikti, tokiu atveju užsakovas turi teisę nustatyti rangovui terminą trūkumams pašalinti ir tik jų nepašalinus – atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo; darbų vykdymo metu pretenzijų iš UAB „Karpis“ nebuvo gauta, byloje nėra duomenų apie netinkamą darbų atlikimą ar trūkumų šalinimą. Atsakovė darbų atlikimo metu ir net po jų užbaigimo sutarties neatsisakė, nenutraukė, todėl turi sumokėti už atliktus darbus. Nurodė, jog darbų pabaigos terminas nebuvo pažeistas; atsakovė neįrodė, kad rengtas projektas prarado prasmę atsakovei. Projektavimo darbų sutartyje atsakomybės rangovui klausimas keliamas tik dėl netinkamo, projektinių pasiūlymų neatitinkančio projekto parengimo, tačiau ir tokiu atveju šalys sudaro trūkumų taisymo aktą (sutarties 6.1 p.); taip pat nurodė, kad 2010-06-15 trišalė sutartis ir 2011-03-07 projektavimo darbų sutartis numato skirtingus darbų atlikimo terminus, sutartys aiškintinos vadovaujantis bendraisiais teisės principais, realus 2011-03-07 sutarties vykdymo terminas negalėjo būti trumpesnis nei 36 mėn.

6Trečiasis asmuo UAB „Ambra investicijos“ atsiliepimo į ieškinį, taip pat į priešieškinį neteikė, bylos nagrinėjime teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką trečiasis asmuo informuotas tinkamai, šalims sutinkant byla nagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovas V. Š., bendrovės direktorius, palaikė ieškinį jame nurodytais pagrindais ir motyvais, prašė jį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, atsakovės priešieškinį atmesti. Paaiškino, jog darbų nevilkino, nespėjo sutarties įvykdyti per 3 metus ( iki 2013-06-15),- įvykdyti sutartį sukliudė biurokratinės kliūtys, planavimo sąlygas gavo tik po 4 mėnesių, nors įstatymas numato 20 dienų terminą; sutartyje nebuvo numatytos baudos už nesavalaikį darbų atlikimą, dėl sutarties atliktų darbų bendravo su atsakove, atsakinėjo į užduodamus klausimus, projekto derinimas ir tvirtinimas savivaldybėje buvo baigtas per 2 mėnesius, apie atsakovės pretenzijas sužinojo tik po ieškinio pateikimo. Ieškovės manymu, nors ir praleistas terminas darbų užbaigimui, tačiau atlikti darbai yra aktualūs, sklypų vertė padidėjo, pasikeitus įstatyminei bazei, parengtu Projektu galima naudotis.

8Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas R. I. nurodė, kad palaiko ieškinį, prašė jį tenkinti, nurodęs kad sutarti darbai buvo atlikti dar 2013 m., tačiau atsakovė, sumokėjusi dalį darbų kainos, toliau vengia vykdyti įsipareigojimus ir iki šiol neatsiskaito su ieškove, skola sudaro 12722 Eur, be to, atsakovė privalo sumokėti procesines palūkanas, atsakovė faktines aplinkybes dėl skolos susidarymo pripažįsta. Dėl priešieškinio nurodė, kad jis grindžiamas tuo, kad atlikti darbai prarado prasmę, atsakovė atsisakydama pasirašyti atliktų darbų aktą, nenurodė priežasčių, dėl kurių atsisako pasirašyti, todėl laikytina, kad ji vengia priimti darbus neketindama jų apskritai priimti. Atsakovė neįrodė, kad ieškovė būtų pažeidusi esminę sutarties sąlygą. Advokato nuomone, terminas nėra esminė sutarties sąlyga, šalys apskritai nebuvo sutarusios darbų atlikimo terminą laikyti esmine sutarties sąlyga, todėl atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl sutarties nutraukimo nepagrįstas. Be to, atsakovė sudarant projektavimo darbų sutartį neinformavo ieškovės apie investavimo sutartį.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovas advokatas A. P. pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų ir motyvų pagrindu prašė ieškinį atmesti, tenkinti priešieškinį. Ieškovė, kaip rangovas, vėlavo pateikti darbų rezultatą, atsakovei tas rezultatas buvo reikšmingas, ieškovės vėlavimas suteikia atsakovei teisę atsisakyti sutarties, todėl atsakovė turi teisę į nuostolių atlyginimą. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nurodė, kad darbų rezultatas buvo perduotas pavėluotai,- 2014 metų gegužės mėnesį, todėl atsakovė turi teisę atsisakyti mokėti; atsakovė netrukdė sutarties vykdymui, tačiau sutartis nebuvo įvykdyta, todėl yra visos sąlygos prašyti nutraukti sutartį, manė, kad sutartis pasibaigusi, nes iki sutartyje nustatyto termino darbai nebuvo atlikti, galutinis darbų rezultatas nebuvo priimtas laiku.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Priešieškinis atmestinas.

12Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Nr. 3K-3-206/2010; Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (3K-3-585/2012; Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Nr. 3K-3-316/2010; Nr. 3K-3-85/2014; kt.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Nr. 3K-3-324/2008).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-06-15 tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (planavimo organizatorius), UAB „Karpis“ ir UAB „Ambra investicijos“ (mokėtojas) ir UAB „RV architektų studija“ (rengėjas) sudaryta Trišalė teritorijų planavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis Nr. T12-21 dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialiojo plano rengimo (e.b.l. 39-41, T.I); 2011-03-07 tarp UAB „Karpis“ ir UAB „Ambra investicijos“ (užsakovas) ir UAB „RV architektų studija“ (rangovas) sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 2011_03_MARGIS-SP dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialiojo plano parengimo ir projektavimo darbų apmokėjimo, nustatyta darbų kaina –133100 Lt (38548,43 Eur), 70 proc. kainos turėjo sumokėti UAB „Karpis“, 30 proc. kainos – UAB „Ambra investicijos“ (sutarties 4.1 p.) (e.b.l. 42-45, T.I); taip pat nustatyta, kad atsakovė UAB „Karpis“ 2011-04-19 sumokėjo 28000 Lt avansinę įmoką, 2011-12-01 – dar 21000 Lt (e.b.l. 47, 48, T.I); 2011-11-28 ieškovė ir atsakovė pasirašė įvykdytų darbų aktą Nr. 1 dėl 2011-03-07 sutarties 2.1.1. ir 2.1.2. p. numatytų darbų atlikimo (e.b.l. 51,T.I). 2013-11-07 Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. S1-298 patvirtino Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialųjį planą ir jo sprendinius pagal pridedamą projektą (e.b.l. 59, T.I); 2014-12-23, 2015-03-19 ieškovė registruotu laišku pranešė atsakovei UAB „Karpis“ apie 2013-11-07 Trakų r. Savivaldybės tarybos sprendimą, prašė pasirašyti atliktų darbų aktą ir apmokėti už atliktus darbus (e.b.l. 56-57, 58, T.I); ieškovė pateikė atsakovei 2015-03-19 įvykdytų darbų aktą Nr. 2 dėl 2011-03-07 sutartimi numatytų darbų atlikimo (e.b.l. 60, T.I), taip pat 2015-03-19 PVM sąskaitą – faktūrą 12792,52 Eur sumai dėl atsiskaitymo už ieškovės atliktus darbus (e.b.l. 61, T.I).

14Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 12792,52 Eur skolą už atliktus projektavimo darbus, nurodydama, kad atsakovė nepagrįstai nepasirašo 2015-03-19 įvykdytų darbų akto Nr. 2 (e.b.l. 60, T.I) ir neapmoka jai pateiktos 2015-03-19 PVM sąskaitos faktūros Serija RVA Nr. 150301 (e.b.l. 61, T.I).

15Projektavimo darbų rangos teisinius santykius reglamentuoja CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos specialiosios teisės normos ir pirmajame skirsnyje įtvirtintos bendrosios rangos nuostatos, jei specialiosios teisės normos nenustato ko kita (CK 6.644 straipsnio 2 dalis). CK 6.700 straipsnį projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal šalių sudarytas sutartis ieškovė buvo įsipareigojusi parengti specialųjį planą ( Projektą) per 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo (2010-06-15 sutarties 1.1 p.,2.2 p.); atsiskaitymas buvo numatytas atskiroje sutartyje ( 3.1 p.); 5.3 punkte buvo įtvirtinta, jog šalys gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą dėl „force majeure“ aplinkybių, apie kurių atsiradimą privalo nedelsiant informuoti kitą šalį; atsakovei sutartyje buvo įtvirtinta teisė vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš 10 dienų pranešus ieškovei ( 5.1. p.); sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ( 6.1 p.). 2013-11-07 sprendimu Nr.S1-298 Trakų r. savivaldybės taryba patvirtino Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 119 tvarkymo zonos specialųjį planą. Projektavimo darbų rangos sutartimi, pasirašyta 2011-03-07 tarp Užsakovo ( atsakovės) ir Rangovo ( ieškovės), susitarta dėl projektavimo darbų atlikimo tvarkos, apmokėjimo. Sutarties 2.2. numatyta, jog „projektavimo darbų terminas nuo jų pradžios iki nustatyta tvarka suderinto projekto pateikimo Trakų rajono savivaldybei tvirtinti-7 mėnesiai“, 2.3. punkte įtvirtinta galimybė šį terminą prailginti. Nors šalys buvo susitarusios dėl galimybės pratęsti sutarties terminą, kai taps aišku, jog nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių darbų atlikimo terminas bus pažeistas, tačiau šiuo punktu nepasinaudojo. Bylos nagrinėjimo metu tarp šalių nekilo ginčo, jog sutartis nebuvo įvykdyta laiku: ieškovės teigimu, pavėluota 3 mėnesiais, skaičiuojant nuo sutartų 3 metų, atsakovės teigimu, pavėluota keliais metais, terminą skaičiuojant pagal 2011 metų projektavimo sutartį. Teismas sutinka, kad sutarties įvykdymo terminas buvo pažeistas, bei atmeta, kaip nepagrįstus ieškovės atstovo advokato teiginius, jog sutartyje numatytas sutartinių įsipareigojimų atlikimo terminas nėra esminė sutarties sąlyga. Projektavimo darbų rangos sutartyje Nr. 2011_03_MARGIS-SP buvo akcentuotas sutarties dalykas: numatytais terminais ir tvarka parengti specialųjį planą, sutarties 2 dalyje buvo išvardyti konkretūs ieškovės darbai ir jų atlikimo terminai, sutarties 3 dalyje ieškovė įsipareigojo :“laiku, tinkamai bei kokybiškai“ atlikti darbus ir pan., todėl darytina išvada, kad ieškovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, laiku nepateikė atsakovei projekto, dėl ko, atsakovės teigimu, ieškovės atlikti darbai prarado prasmę.

16Būtent dėl to, atsakovė priešieškiniu prašo nutraukti 2011-03-07 projektavimo darbų sutartį vadovaujantis CK 6.652 str., nes ieškovė (rangovas pagal sutartį) pažeidė darbų atlikimo terminą. Vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai:1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato;2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės;3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje;5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienašališko sutarties nutraukimo teisinis pagrindas – esminis sutarties pažeidimas, nulemtas sutartį pažeidusios šalies kaltų veiksmų. Rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Šalys taip pat gali nustatyti atskirų darbų atlikimo terminus (CK 6.652 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.652 straipsnio 2 dalimi, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų praleidimą, t. y. turi pareigą atlikti darbus per rangos sutartyje nustatytą terminą. Terminų pažeidimo teisinių pasekmių taikymas skiriasi priklausomai nuo to, ar rangovas pažeidžia visų darbų atlikimo galutinį terminą, ar tarpinius terminus. Pirmuoju atveju taikytina CK 6.652 straipsnio 4 dalis. Antruoju atveju užsakovas gali, jei mano, kad toks pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas, atitinkantis CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose įtvirtintas sąlygas, vienašališkai nutraukti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311-415/2015). Tokiu būdu, atsakovė galėjo prašyti teismo ar vienašališkai pati nutraukti sutartį tik esant tarpinių terminų praleidimui, kol nebuvo paruoštas pats projektas. Pažymėtina, kad ir pati atsakovė reikalavimą dėl sutarties nutraukimo grindžia CK 6.652 straipsniu, nurodančiu, jog jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę ( 4 d.), taigi, šiame straipsnyje nenumatyta sutarties nutraukimo galimybė vienai iš sutarties šalių įvykdžius, nors ir pavėluotai, sutartinius įsipareigojimus. Užsakovo teisė atsisakyti sutarties, kol darbas dar nebaigtas, yra numatyta CK 6.658 straipsnyje, dėl kurio taikymo Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad tuo atveju, jeigu užsakovas atsisako nuo projektavimo sutarties dėl to, kad prarado interesą vykdyti statybas dėl objektyvių aplinkybių (pokyčių nekilnojamojo turto rinkoje ar pan.), jis pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį privalo sumokėti už faktiškai atliktus projektavimo darbus. Pažymėjo, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdęs pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės, rangos sutartimi sutartų darbų rezultato kokybė siejama su sutarties sąlygomis, jose nustatytų savybių suteikimu darbo rezultatui (LAT 2013-12-06 nutartis Nr. 3K-3-640/2013). Laikytina, kad priešieškinio reikalavimas nutraukti 2011-03-07 sudarytą projektavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens, ypač įvertinus tą faktą, kad trečiasis asmuo visiškai pagal nurodytą sutartį yra atsiskaitęs, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

17Atsakovė prašo priteisti 14191,38 Eur nuostolių atlyginimo. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Tai reiškia, kad įrodinėjimo pareiga tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotai šaliai (CPK 178 straipsnis). Atsakovė grįsdama priešieškinio reikalavimus nurodė, kad buvo sudariusi investavimo sutartį, tačiau apie tai rangovo neinformavo, t.y. nebendradarbiavo su rangovu. Be to, atsakovė nurodė, kad rengtas projektas prarado prasmę, kadangi pasikeitė teisinis reglamentavimas, tačiau ieškovės atstovas patvirtino, kad ginčo atveju specialusis planas net ir pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui, turėjo būti rengiamas, bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad rangovui vėluojant atlikti darbus nustatytu terminu atsakovė būtų reiškusi dėl to pretenzijas. Atsakovė prašydama priteisti 14191,38 Eur nuostolių atlyginimo šio savo reikalavimo nepagrindė: nepateikė duomenų apie prarastus investuotojus, turėtą/ nutrauktą sutartį su finansiniu verslo partneriu ir pan., apie patirtus dėl termino praleidimo nuostolius ir t.t. Atsakovei neįrodžius, jog patyrė nuostolius, kurie yra lygūs sumokėtai ieškovei sumai, bei ieškovei pateikus duomenis, kad atsakovės nurodytas investuotojas International E. I. Limited dar 2008 m. išregistruotas iš juridinių asmenų registro, darytina išvada, kad priešieškinio reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

18CK 6.704 straipsnyje numatyta, kad užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Tai yra iš sutarties kilusi prievolė, kuri turi būti vykdoma (LAT 2012-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2012). CK 6.655 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad pagal projektavimo sutartį ieškovė privalėjo per 7 mėnesius atlikti projektavimo darbus, šis terminas nebuvo prailgintas šalių sutarimu, todėl projektas dar 2011 metais turėjo būti pateiktas tvirtinimui. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012). Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių nėra pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas ( 5.4. p.), atsakovei detalaus plano projektas bei kiti su juo susiję dokumentai perduoti be akto. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Įvertinus ieškovės teismo posėdžio metu išsakytus teiginius, jog ji siūlė taikiu sutarimu atsakovei sumažinti reikalaujamą sumą per pusę, atsižvelgus į CK 6.665 straipsnio 1 d.2 punkte nurodytą užsakovo teisę esant nukrypimui nuo sutarties sąlygų reikalauti sumažinti darbų kainą, įvertinus projektavimo darbų rangos sutarties darbų atlikimo tvarkos, numatytos sutarties 2 dalyje, pažeidimus, laikytina, kad ieškovės reikalaujama skola yra iš dalies nepagrįsta, todėl mažintina, priteisiant iš atsakovės 6396 eurų skolą.

19LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytos 8,3 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-05-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 288 Eur žyminio mokesčio išlaidų, 1605 Eur teisinės pagalbos išlaidų, todėl ieškinį tenkinus iš dalies, priešieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės UAB „Karpis“. Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio ( CPK 98 str.2d.). Atsižvelgus į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytus maksimalius dydžius (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), įvertinus bylos sudėtingumą ( byla nebuvo sudėtinga, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, nereikėjo specialių žinių ir pan.), byloje prašomų priteisti sumų dydį bei įvertinus kitus kriterijus, nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato atstovavimą teisme 1200 eurų. Laikant, kad patenkinta 50 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 600 Eur advokato atstovavimo išlaidų, 144 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Byloje buvo 8,48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,- jos priteistinos iš šalių po lygiai.

21Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priešieškinį atmesti.

24Priteisti ieškovės UAB „RV architektų studija“, į.k. 300538856, iš atsakovės UAB „Karpis“, į.k. 140248684, 6396 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai) skolos, 8,30 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2015-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 744 Eur ( septyni šimtai keturiasdešimt keturi Eur) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „RV architektų studija“, į.k. 300538856, ir atsakovės UAB „Karpis“, į.k. 140248684, po 4,24 Eur (keturi eurai 24 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E.... 2. ieškovė 2015-07-01 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė nesutinkanti su pareikštu... 4. Atsakovė UAB „Karpis“ taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašo... 5. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė UAB „RV architektų studija“... 6. Trečiasis asmuo UAB „Ambra investicijos“ atsiliepimo į ieškinį, taip... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovas V. Š., bendrovės direktorius, palaikė... 8. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas R. I. nurodė, kad palaiko... 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovas advokatas A. P. pateiktuose procesiniuose... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Priešieškinis atmestinas.... 12. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-06-15 tarp Trakų rajono savivaldybės... 14. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 15. Projektavimo darbų rangos teisinius santykius reglamentuoja CK šeštosios... 16. Būtent dėl to, atsakovė priešieškiniu prašo nutraukti 2011-03-07... 17. Atsakovė prašo priteisti 14191,38 Eur nuostolių atlyginimo. CPK 12... 18. CK 6.704 straipsnyje numatyta, kad užsakovas privalo sumokėti rangovui... 19. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas,... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priešieškinį atmesti.... 24. Priteisti ieškovės UAB „RV architektų studija“, į.k. 300538856, iš... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „RV architektų studija“, į.k.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...