Byla 1-42-926/2019

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Aušra Vingilė, sekretoriaujant Kristinai Vitunskienei, dalyvaujant prokurorui Vytautui Gataveckui, kaltinamajam T. D., jo gynėjai advokatei R. K., nukentėjusiesiems E. J., K. M., J. M., nukentėjusiosios R. M. atstovei advokatei R. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T. D., gimęs ( - ), Kaune, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, teistas: ) 2008-06-11 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 6 dalį, 4 metams laisvės atėmimo; 2) 2011-08-30 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pagal BK 242 straipsnį, 1 metams laisvės atėmimo, bausmę subendrinus su 2008-06-11 nuosprendžiu paskirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – 1 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo; 3) 2014-04-23 Kauno apylinkės teismo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, 8 MGL dydžio bauda, baudą sumokėjęs 2014-05-09; 4) 2019-02-07 Kauno apylinkės Kauno rūmų teismo nuosprendžiu pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą, laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metai. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4T. D. 2017-03-25 laikotarpiu nuo 20.30 val. iki 22.30 val. bute, ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, konflikto dėl asmeninių nesutarimų su A. J. metu, kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra išskirta į kitą bylą, bendrais veiksmais, tyčia A. J. rankų kumščiais sudavė bei kojomis spyrė ne mažiau kaip 25 smūgius į galvą ir ne mažiau kaip 16 smūgių į kaklą, kairį petį, krūtinę, pilvą, kairę plaštaką, kairį klubą, tuo bendrais veiksmais padarė jam odos nubrozdinimus kaktoje abipus, abiejuose antakiuose, kairiajame smilkinyje, nosyje, kairės ausies kaušelyje, viršutinės lūpos gleivinėje, apatinės lūpos dešinėje, smakre, kaklo dešinėje, pilvo kairėje, III-o šonkaulio dešinėje, kairėje plaštakoje, kairiame klube; poodines kraujosruvas abiejų akių vokuose, kaktoje abipus, dešiniajame smilkinyje, kairio žando – smilkinio srityje, nosyje, kairės ausies kaušelyje, dešiniame žande, po abiejų akių junginėmis, viršutinės ir apatinės lūpų kairėje, abiejų žandų minkštuose audiniuose, galvos minkštuose audiniuose, kakle abipus, kairiame petyje, krūtinės kairėje, pilvo dešinėje; muštines žaizdas kaktos dešinėje, abiejų akių viršutiniuose vokuose, dešinės ausies išorinėje landoje bei užausyje, apatinėje lūpoje; plėštines žaizdas dešinės ausies kaušelyje su kremzlinės dalies pažeidimu, viršutinėje lūpoje, apatinės lūpos gleivinėje; viršutinio kairio 2-o danties išmušimą; II-IV, VII-VIII-o šonkaulių lūžius kairėje, kas dėl sunkios galvos smegenų traumos pasireiškusios pakraujavimu po kietuoju galvos smegenų dangalu abipus ir po voratinkliniu smegenų dangalu, kaukolės pamato priekinės duobės lūžiu dešinėje, nosies kremzlinės dalies lūžiu, difuziniu aksonų pažeidimu, kas komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu, kraujavimu į kvėpavimo takus bei į skrandį, aspiracija krauju, dėl ko A. J. po patirtos sunkios galvos smegenų traumos netrukus įvykio vietoje mirė, tokiu būdu nužudė A. J..

5Kaltinamasis T. D. savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo nepripažino ir nurodė, kad jis sudavė tik kelis smūgius, nuo jo smūgių A. J. nemirė, tik nukrito, jis su D. N. bendrais veiksmai negalėjo užmušti A. J., pastarąjį užmušė D. N.. Tą dieną jis buvo grįžęs iš žvejybos, buvo išgėręs alaus. Jam būnant svečiuose, atėjo A. J.. Tuo metu buvo ir D. N.. Jis A. J. 2-4 kartus sudavė, o po to išėjo į namus. Ką darė D. N. jam išėjus, jis nežino. Kai po 3 valandų grįžo, D. N. gėrė alų, o A. J. lavonas gulėjo tarp durų kambaryje. D. N. jis nieko neklausė. D. N. lavoną vilko į konteinerį, o jis ėjo kartu su D. N.. D. N. vienas nešė lavoną, jis jam nepadėjo. Kai D. N. lavoną išvežė, jis sėdėjo lauke, jam buvo šokas, jis daug rūkė. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus.

6Kaltinamasis T. D. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo parodymai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti teisiamojo posėdžio metu, kad kaltu prisipažįsta pilnai. 2017-03-25, apie 17 val., grįžo namo iš žvejybos. Namuose persirengė ir nuėjo pas kaimyną, draugą D., gyvenantį ( - ). Eidamas pas D., užėjo į parduotuvę, esančią ( - ), nusipirko du butelius 1 litro talpos 6 laipsnių stiprumo „Tauro“ alaus. Pas D. atėjo maždaug apie 17.15 val., ten jau buvo J. ir J. draugas. Jie visi gėrė alų. Begerdami bendravo, nesipyko, nesibarė, jokio konflikto nebuvo. Apie 18 val. pas D. atėjo jo ir D. pažįstamas, vardu A., kuris buvo stiprokai apgirtęs, su savimi atsinešė keletą butelių 1 litro talpos 6 laipsnių stiprumo „Tauro“ alaus. Tada jau penkiese gėrė alų. Apie 20 val. tarp jo, A. ir vyriškio, kuris atėjo kartu su J., prasidėjo konfliktas, tačiau dėl kokios priežasties, jis neprisimena. Prasidėjus konfliktui, D. nuėjo į kitą kambarį miegot. Kambaryje liko jis, A., J. ir jos draugas. Konflikto metu jis pirmas A. kumščiu, ne mažiau kaip 3 kartus, stipriai sudavė į veidą. Po jo suduotų smūgių, A. dar stovėjo. Tada jis A. kumščiu dar sudavė ne mažiau kaip 15 kartų į krūtinę. Kol jis kumščiu mušė A. į krūtinę, J. draugas kumščiu sudavė A. į galvą. Nuo jų abiejų smūgių A. nukrito ant grindų, krisdamas galva trenkėsi į durų staktą. Nukritęs ant dešiniojo šono, A. dar judėjo, sunkiai kvėpavo, iš nosies pasipylė kraujas. A. gulėjo tarpduryje tarp koridoriaus ir kambario, t. y. viršutinė kūno dalis buvo koridoriuje, o kojos gulėjo kambaryje. Kur tuo metu buvo J., jis pasakyti negali, nes kai mušė A., kažkas išjungė kambaryje šviesą. Po to jis nuėjo į virtuvę parūkyti, kambaryje tuo metu liko J. ir jos draugas, o D. miegojo. Jis surūkė vieną cigaretę, po to nuėjo į savo namus. Namuose buvo iki 21.30 val., tada pasiėmė cigaretes ir vėl nuėjo pas D. Kai įėjo į koridorių, pamatė vis dar gulintį A. toje pačioje vietoje, tik šiek tiek kitoje pozoje, pastarasis buvo daugiau susirietęs. Jis priėjo prie A., pasilenkė ir patikrino pulsą rankoje. Rankoje pulso neužčiuopė, todėl palietė kaklą, tačiau vis tiek nieko neužčiuopė. Jis pasakė Jolantos draugui, kad A. negyvas. Tada prie A. priėjo ir J. draugas, kuris irgi žiūrėjo pulsą. Abudu suprato, kad A. yra negyvas. J. net buvo išėjusi iš kambario. Jo manymu J. nesuprato, kas atsitiko. J. draugas paėmė A. už abejų rankų ir nutempė pastarąjį į kiemą. Kieme abu tarėsi ką darys su kūnu. Spontaniškai abu sugalvojo, kad A. kūną reikia įkišti į konteinerį ir nuvežti kur nors toliau nuo namų. Kieme prie vartų, išeinant į L. gatvę, stovėjo žalios spalvos atliekų konteineris su ratukais. Jis konteinerį atitempė prie A. kūno. Konteineris buvo tuščias. Jis paguldė konteinerį ant šono ir tuo metu, gulintį ant nugaros A. kūną, galva žemyn, įstūmė į konteinerį. Kai A. kūną J. draugas tempė į kiemą, kartu atitempė ir baltos spalvos skudurą, t. y. paklodę, kuri gulėjo koridoriuje ir buvo kruvina. Įkišę A. kūną į konteinerį kartu su paklode, jie paėmė konteinerį už rankenų ir ištempė konteinerį pro vartus į L. gatvę. Tempė kalnu žemyn link prekybos centrų „Senukai“ ir „Prisma“. Nutempė iki kalno vidurio, likus iki kalno apačios 30 metrų, permetė konteinerį per apsauginį barjerą ir kelis metrus nuo barjero paliko konteinerį gulintį ant šono prie krūmų. Abu kartu su J. draugu grįžo pas D. į namus. Dar išgėrė po vieną stiklinę alaus, parūkė. Tada jis išėjo namo. Kelintą valandą grįžo, pasakyti negali, bet galimai buvo apie 2 val. Namuose jis nusiplovė rankas, kuriuos buvo kruvinos, nusirengė ir nėjo miegoti. Rūbai, kuriais buvo apsirengęs įvykio metu, buvo švarūs, t. y. kraujo dėmių nepastebėjo. Įvykio metu vilkėjo chaki spalvos striukę su užtrauktuku, po apačia vilkėjo baltos spalvos džemperį, mūvėjo tamsiai pilkos spalvos treningo kelnes, avėjo šviesiai pilkos spalvos kedus. Minėtų rūbų ir kedų neskalbė, nešiojo iki šiol, t. y. su jais ir buvo sulaikytas. 2017-03-26, apie 9 val., jam į jo mobiliojo ryšio telefono numerį, kuris yra nurodytas asmens duomenų pažymoje, paskambino J. draugas ir norėjo pakalbėti apie A., tačiau jis pasakė, kad telefonu nekalbės, kalbės tik susitikęs ir padėjo ragelį. Tiksliai negali pasakyti kurią dieną, jam skambino J. ir klausė, kur dingo konteineris. Jis tiesiog pasakė, kad nežino. Ji skambino dar kelis kartus. 2017-03-26, vakare jis buvo užėjęs pas kaimyną D., D. jo klausinėjo, iš kur atsirado kraujas ant grindų, tačiau jis nieko nenorėjo pasakoti ir nieko nepasakė. Mano, kad A. nuo jo smūgių numirti negalėjo, galėjo mirti nuo galvos atsitrenkimo į durų staktą. Nužudyti A. jis nenorėjo, dėl savo elgesio gailisi (4 t., b. l. 60-62).

7A. J. pažinojo galimai nuo 2014 metų, santykiai su A. buvo normalūs, draugais nebuvo, tik retkarčiais susitikę pasikalbėdavo, išgerdavo alaus. Jokių konfliktų tarp jų niekada ankščiau nebūdavo. D. gyvena ( - ). Kitame bute gyveno D. brolis G. su žmona M. Jis tą dieną gėrė alų, t. y. rytą, kai buvo žvejyboje, jis su R. išgėrė du butelius alaus ir po to, kaip jau minėjo, gėrė pas D. Jis jautėsi nedaug išgėręs. Dėl ko visko neprisimena, pasakyti negali. Kažkada yra turėjęs galvos traumą, galimai dėl to ir neprisimena. Kai jis su A. susiginčijo, J. su draugu irgi buvo kambaryje, gėrė alų, o D. konflikto pradžioje dar buvo kambaryje, bet vėliau išėjo į kitą kambarį, kaip suprato, prigulti. Kaip viskas vyko toliau, t. y. kaip vyko konfliktas tarp jo ir A., tiksliai neprisimena, bet prisimena, kad pradžioje pykosi žodžiais. Kai vyko konfliktas, jis tuo metu sėdėjo ant fotelio, kuris stovėjo netoli durų, vedančių į kambarį, kuriame miegojo D., o A. sėdėjo priešais įėjimo duris. Ar degė kambaryje šviesa neprisimena, bet už lango jau buvo tamsoka. Besiginčijant su A., jis atsistojo ir A trenkė kumščiais tris kartus į veidą. A. jam trenkti nespėjo, nes jis toliau A. smūgiavo kumščiais į krūtinės ląstą. Smūgių galėjo būti ne mažiau kaip dešimt. Kai jis smūgiavo A. į krūtinės ląstą, A. nuo smūgių pasilenkė, o tuo metu prie A., priėjęs J. draugas, A. rankomis smūgiavo į galvą. Po jų abiejų smūgių A. nukrito ant grindų tarp durų, t. y. A. kūnas gulėjo ant slenksčio tarp koridoriaus ir kambario, tarpduryje. Kokioje padėtyje gulėjo A. neprisimena, jam atrodo, kad A. kūnas gulėjo galva į koridoriaus pusę, kojomis į kambarį. Ar bėgo A. kraujas, nepastebėjo, neprisimena. Kai A. nukrito ant grindų, judėjo, tačiau nieko nesakė. Kai jis su J. draugu mušė A., J. sėdėjo tame pačiame kambaryje ant lovos. Mano, kad J. tikrai matė, kaip mušė A. D. tuo metu miegojo. Kiek laiko mušė A., neprisimena, bet atrodo, kad neilgai. Po to jis nuėjo namo, namuose pasiėmė cigarečių, pavalgė, lauke parūkė ir vėl nuėjo pas D. Namuose užtruko apie valandą. Kai grįžo, A. gulėjo ant grindų, ant šono, prie pečiaus, nejudėjo. Kambaryje jo vietoje, kur jis sėdėjo anksčiau, sėdėjo J. draugas ir gėrė alų, o ant sofos sėdėjo J. Jis priėjo prie A., pasilenkė, čiupinėjo A. ranką, ieškojo pulso, tačiau pulso neapčiuopė, tada pradėjo pirštais ieškoti pulso ant kaklo, tačiau ir ten neapčiuopė. Jis pasakė J. draugui, kad A. nebegyvas. Kambaryje ant grindų, prie pečiaus, ant kilimo buvo daug kraujo. J. draugas irgi tikrino A. pulsą. Jis labai išsigando ir nusprendė išeiti į lauką parūkyti, o tuo metu J. draugas ėjo jam iš paskos. Jiems virtuvėje, link išėjimo durų, kelią užstojo M. ir G. M. paklausė kas atsitiko, jis pasakė, kad nieko neatsitiko, jie bandė eiti į kambarį, bet jis pasakė, kad šie neitų. Jis M. ir G. įtikino, kad nieko neįvyko, dėl to jie išėjo. Viskas gavosi ekspromtu, t. y. J. draugas paėmė A. už rankų ir ištempė A. kūną į kiemą, tempė pro virtuvę, o jis tuo metu laukė kieme, rūkė. Kai ištraukė kūną į kiemą, šalia A. kojų gulėjo kažkokia paklodė baltos spalvos. Iš kur ji atsirado, tikrai pasakyti negali, nes jis neėmė. Kiek prisimena, kai J. draugas ištempė A. kūną į kiemą, tempė iki šiukšlių konteinerio, kuris stovėjo šalia tvoros, netoli vartų. Jis paguldė konteinerį ant žemės ir abu įkišo A. kūną į konteinerio vidų. Įkišę pakėlė ant ratukų ir ištempė konteinerį pro vartelius į kelią. Nebuvo aptarę kur tempti konteinerį, todėl ekspromtu sugalvojo tempti nuo kalno žemyn. Konteinerį tempė abu. Prisimena, kad tempė keliu iki kalno vidurio, o vėliau konteinerį, kuriame buvo A. kūnas, perkėlė per apsauginį kelio atitvarą ir, paguldę ant šono metro atstumu nuo atitvaro, paliko. Jis grįžo į namus, o tuo metu J. draugas nuėjo pas D. Kai jie bandė paslėpti A. kūną, J. buvo namuose, išėjusi į kiemą nebuvo. Kitą rytą jis nuėjo pas D., D. tuo metu tvarkėsi ir klausinėjo, ką jie padarė, tačiau jis D. nieko nesakė. Jis D. padėjo tvarkytis: nuvalė durų staktą, kuri buvo kruvina. Tą rytą jam skambino J. draugas, prašė, kad jis atvažiuotų, tačiau jis nevažiavo. Dar skambinėjo ir J., kuri klausinėjo kur dingo konteineris. Jis J. nieko nepasakojo kas įvyko, taip pat nepasakojo kur dingo konteineris (4 t., b. l. 65-68).

8A. J. kojomis nespardė, mušė tik rankomis. Nužudyti A. J. tikrai nenorėjo, tiesiog viskas gavosi netyčia, spontaniškai. Labai gailisi dėl savo poelgio ir nori atsiprašyti A. J. giminių (4 t., b. l. 73-74).

9Pagarsinus parodymus nurodė, kad jis pirmas sudavė mirusiajam. Jis mušė A., bet jo nežudė, kitas kaltinamasis tai padarė, į konteinerį A. nekišo, D. kišo. Jis kartu su D. bendrais veiksmai negalėjo užmušti mirusiojo. Po apklausų protokolais pasirašė, juos skaitė, pastabų neturėjo, dalyvavo parodymų patikrinime. Su nukentėjusiais po įvykio bendravo, žalos jiems neatlygino, kadangi neturi iš ko.

102018-07-23 apklausiamas teisme nurodė, kad viskas buvo kambaryje. Jis sudavė į galvos sritį kokius 3 smūgius ir iki 15 smūgių sudavė į krūtinės sritį. Jis daug smūgių į galvą nesudavė, daugiau sudavė į krūtinės ląstą. Jam atrodo, kad kraujas pasirodė iš nosies, smūgiuojant turbūt jis pataikė į nosį. Tada priėjo D. N., kuris irgi sudavė į galvą, į krūtinės ląstą. Negali pasakyti, kada nukentėjusysis nugriuvo, bet kai jis išeidinėjo, jau buvo nukritęs, bet dar kvėpavo. Jis išėjo į namus, o po to grįžo. Paskui A. buvo išvilktas iš namų, už rankos jį išvilko D. N., o jis tuo metu buvo kieme. Jis padėjo kūną įkišti į konteinerį ir abu nuvilko konteinerį žemyn kalnu. Jis tą dieną buvo išgėręs 3-4 butelius alaus. Sutinka, kad užmušė bendrais veiksmais. Civilinius ieškinius pripažįsta.

11Parodymų patikrinimo vietoje protokole nurodyta, kad įtariamasis T. D. parodė vietą bei būdą, kur 2017-03-25, vakare tarp jo ir A. J. vykusio konflikto metu, sudavė smūgius rankomis, kaip pastarasis nuo jo smūgių nukrito. Nurodė, kad vėliau tikrino ar yra pulsas, o supratęs, kad A. J. negyvas, kartu su D. N., į kiemą ištemptą kūną, įdėjo į šiukšlių konteinerį, kur vėliau konteinerį stūmė ir permetė per atitvarą. Nurodė, kur bute matė kraujo dėmes (4 t., b. l. 76-81).

12 Specialisto išvadoje Nr. G859/2017(02) nurodyta, kad T. D. konstatuotas odos nubrozdinimas kairės plaštakos II piršte, padarytas kietu buku daiktu, vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje 2-5 paros iki apžiūros. Poodinė kraujosruva kairiame delne, padaryta kietu buku daiktu, vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, ne mažiau dviejų parų iki apžiūros bėgyje. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Odos randai dilbiuose padaryti galimai aštriais pjaunančiais daiktais, būdingi savęs žalojimui. Odos randai pilve padaryti aštriais pjaunančiais daiktais, galimai ritualiniais tikslais. Odos nubrozdinimas dešinėje šlaunyje padarytas kietu buku daiktu, vieno ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje 2-5 paros iki apžiūros ir atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Odos nubrozdinimas kairėje plaštakoje bei poodinė kraujosruva kairiame delne galėjo būti padaryti ir besiginant. Sužalojimai galėjo būti padaryti T. D. esant įvairiose padėtyse. Sužalojimai yra savo ranka lengvai pasiekiamose lokalizacijose, galėjo būti padaryti ir griuvimo metu (4 t., b. l. 21-22).

13Specialisto paaiškinime nurodyta, kad T. D. konstatuotas odos nubrozdinimas kairės plaštakos II piršte, poodinė kraujosruva kairiame delne galėjo būti padaryti tiek besiginant, tiek ir smūgiuojant pačiam. Poodinė kraujosruva kairiame delne rasta odos nuospaudoje, giluminė, todėl tikėtina, kad galėjo būti padaryta smūgiuojant delnu kitam asmeniui (4 t., b. l. 24-25).

14Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra išskirta į kitą bylą, kaltinamasis D. N. kaltu prisipažino ir nurodė, kad įvykis buvo 2017-03-25, per išgertuves. A. J. buvo pas D., ( - ). Ten atėjo ir jis. Gėrė jis, T. D., D. ir A. J.. Dėl kažko susiginčijo, gerai nepamena dėl ko, nes buvo girtas. Po to prasidėjo muštynės. Nepamena, kas buvo iniciatorius, kas pirmas sudavė. Gal kažką pasakė A. J. jam, ar T., neatsimena. Jis su T. mušė A. J. kambaryje, miegamajame ir šis nebeatsikėlė. Nepasakys, kur sudavė smūgius, mušė rankomis. Neatsimena, ar A. J. gynėsi. Tuo metu jis buvo visiškai girtas. A. J. nebeatsikėlė. Vėliau jis su T. išnešė kūną į kiemą, jis turbūt laikė už kojų, o T. – už rankų. Kieme lavoną paguldė ant pievos, vėliau įkišo į konteinerį žemyn galva. Po smūgių sudavimo iki kūno ištempimo į lauką praėjo gal valanda, tuo metu A. J. sąmoningas nebuvo. Tą valandą jis toliau gėrė. Konteinerį jis su T. nuvežė prie kalno ir paliko prie kelio. Nesimatė, kad konteineryje yra žmogus. Po to jis su T. nuėjo kiekvienas į savo namus. Nemano, kad A. J. sudavė tiek smūgių, kiek nurodyta kaltinamajame akte. Jis sudavė į pilvą ir krūtinę kumščiais. Kojomis nesudavė. Nežino, kodėl reikėjo mušti A. J.. Jo konflikto metu niekas nemušė. Ikiteisminio tyrimo metu sakė tiesą, sutinka su civiliniais ieškiniais.

15Kaltinamasis D. N. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti teisiamojo posėdžio metu, kad kaltu prisipažįsta pilnai. 2017-03-25, apie 11 val., jį telefonu ateiti pakvietė kaimynė J.. Jam nuėjus, bute buvo J. su sugyventiniu K., su kuriuo jis apsistumdė ir policija K. išvežė. Apie 13 val. jis su J. nuvažiavo pas D., adresu ( - ). Prieš tai užsuko į parduotuvę ir nusipirko 4 butelius po 1 litro talpos alaus „Tauras“ 7,5 stiprumo. Pas D. namuose buvo iš matymo pažįstamas T. Visi gėrė alų, bendravo, jokių konfliktų nebuvo. Kai išgėrė visą alų, maždaug apie 17 val., J. kartu su vyriškiu, kurio vardo nežino, nuėjo į parduotuvę nusipirkti dar alaus, degtinės. Pas D. bute liko jis, D. ir T. J. su vyriškiu parduotuvėje užtruko apie 20 minučių. Kai J. grįžo su vyriškiu, atnešė atrodo 4 butelius alaus, vieną 0,5 litro butelį degtinės. J. grįžus, D. nuėjo miegoti į kitą kambarį, nes buvo girtas. Visi likę gėrė toliau, t. y. J. su vyriškiu gėrė degtinę, o jis su T. gėrė alų. Po kiek laiko vyriškis išėjo į namus, tai liko jis, J., T. ir miegantis D. Jau sutemus, pas D. atėjo dar vienas vyriškis. Tą vyriškį jis matė pirmą kartą. Atėjęs vyriškis su savimi atsinešė alaus, prisijungė prie jų, kartu gėrė alų. Praėjus kažkiek laiko minėtas vyriškis pradėjo konfliktuoti su J. dėl pastarosios buvusio sutuoktinio, kuris yra miręs. Prisimena, kad T. sakė, kad vyriškis nesikištų, nelįstų prie J. Vyriškis reagavo agresyviai. Kai vyriškis ruošėsi išeiti iš buto, paklausė, kas pastarąjį palydės namo. T. atsistojo ir kartu su vyriškiu nuėjo link išėjimo iš buto, o jis su J. liko kambaryje, sėdėjo ant lovos. Jis nematė, bet kiek suprato, vyriškis puolė T., sudavė. Tiksliai kur ir kaip sudavė, jis nematė, tik girdėjo kažkokius trenksmus. Kai išgirdo triukšmą, pasikėlė nuo lovos ir ėjo link koridoriaus. Pro atviras buto duris pamatė vyriškį, gulintį ant grindų, ant pilvo, galva buvo pasukta į šoną. Vyriškio veidas buvo kruvinas. Kai jis priėjo prie gulinčio vyriškio, koja spyrė pastarajam ne mažiau kaip 5 – 6 kartus į šoną. Vyriškis nejudėjo. Kur buvo tuo metu T. pasakyti negali, nes neprisimena. Koridorius, kuriame gulėjo vyriškis, siauras, apie 1 metro pločio ir apie 3 metrus ilgio. Prisimena, kad koridoriuje priešais įėjimą į butą, kuriame buvo pas D., stovėjo nedidelė spintelė, panašu, kad batams. Prisimena, kad jis su T. gulintį vyriškį išvilko paėmę už rankų į kiemą. Kai vilko minėtą vyriškį į kiemą, pastarasis nejudėjo. Minėtą vyriškį išvilko į kiemą, paliko kažkur prie sandėliuko ar malkinės, o patys grįžo į butą. Kai jis su T. grįžo į kambarį, J. jau miegojo. Ji miegojo kitame kambaryje, t. y. tame kambaryje kur miegojo D. Grįžę į kambarį abu dar atsigėrė alaus, parūkė. Kiek buvo valandų pasakyti negali, nes neprisimena, bet buvo po vidurnakčio. Pabuvę kambaryje apie 20 minučių jis su T. išėjo į kiemą pasižiūrėti kaip tas vyras. T. prisilietė vyriškiui prie kaklo ir pasakė, kad negyvas. Jis pasakė T., kad reikia išvežti vyriškį, kad nebūtų kieme, galima išvežti konteineriu. Namo kieme stovėjo plastikinis atliekų konteineris su ratukais. Jis atitempė konteinerį, paguldė ant žemės. Vyriškis gulėjo ant nugaros. Jis paėmė rankomis vyriškiui už juosmens ir rankos žasto, o T. – iš kitos pusės, įstūmė vyriškį galva į priekį į gulintį konteinerį. Abu konteinerį pakėlė ir nusprendė ištempti iš kiemo kuo toliau nuo namų. Jis su T. paėmė už konteinerio rankenos ir tempė iš kiemo, žemyn nuo kalno. Prisimena, kad ištempė iš kiemo pro vartelius ir iš karto nuo kalno tempė žemyn. Tiksliai kiek nutempė žemyn pasakyti negali, nes neprisimena, bet šiek tiek toliau nuo kiemo, tada konteinerį, kuriame buvo vyriškio kūnas, paliko, o patys grįžo atgal pas D. į butą. Grįžęs į kambarį T. nusprendė eiti namo, o jis atsigulė ant sofos – lovos. Kai rytą atsikėlė apie 5.30 val., kambaryje, kuriame miegojo prie pečiaus, ant grindų, pamatė didelę kraujo dėmę, net kilimo kampas buvo kruvinas. Kai prabudo prisiminė, kad su T. išvežė vyriškio kūną. Tada nuėjo į kambarį, kuriame miegojo D. su J., pažadino J. ir abu išvažiavo namo. Kai grįžo namo, tai yra sekmadienį, nuo tos dienos iki jo sulaikymo vartojo alkoholį. Tiksliai pasakyti negali, bet galėjo būti pirmadienį, į jo mobiliojo ryšio telefono numerį, kurio neprisimena, skambino T. Abu apie kažką kalbėjosi, tačiau apie ką kalbėjosi, neprisimena, kadangi buvo neblaivus. D., pas kurį buvo svečiuose, jam neskambino, nes neturi jo numerio. J. apie tai, kad ištempė negyvą vyrą, nieko nepasakojo, apie tai aplamai niekam nepasakojo. Galvoja, kad vyriškis galėjo mirti dėl to, kad kai T. vyriškiui sudavė, pastarasis krisdamas galėjo atsitrenkti galva į koridoriuje stovinčią spintelę. 2017-03-25, kai buvo svečiuose pas D., vilkėjo liemenę (viena pusė juoda, o kita mėlynos spalvos), vilkėjo treningą mėlynai juodos spalvos su užrašu ,,Adidas", mūvėjo treningo kelnes šviesiai pilkos spalvos, avėjo rudos spalvos batelius. Kai grįžo namo, batelius ir treningo kelnes išskalbė, o liemenės ir treningo neskalbė. Minėti rūbai yra pas jį namuose. Kokiais rūbais buvo apsirengęs vyriškis, kuris buvo nužudytas, pasakyti negali, nes neįsidėmėjo. Kiek prisimena, nužudytasis vyriškis lyg tai su savimi turėjo liečiamą mobiliojo ryšio telefoną, tačiau kokios markės ir spalvos, pasakyti negali, nes nežino. T. vilkėjo tamsiais treningais. Ką T. avėjo, tiksliai neprisimena, bet gal kedus. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi, nužudyti nenorėjo (3 t., b. l. 136-139).

16Papildomos apklausos metu nurodė, kad pas D. atėjo dar vienas vyriškis, kaip jam yra žinoma, vardu A. Jis pats buvo išgėręs daug alaus ir buvo gerai apgirtęs, todėl dėl girtumo tiksliai pasakyti apie kai kurias aplinkybes negali, neprisimena. A. pradėjo J. prikaišioti dėl pastarosios buvusio vyro, kad nesirūpino, neprižiūrėjo. Matėsi, kad J. buvo susinervinusi. Jam A. tonas ir priekaištai J. nepatiko. Tuo metu kai vyko žodinis konfliktas tarp J. ir A., jis su T. sėdėjo ir juokėsi iš A. Kai A. išgėrė savo alų, pasakė, kad eis, atsistojo ir nuėjo link durų. T. nuėjo A. iš paskos. Kai A. su T. buvo koridoriuje, jis išgirdo garsą, panašų į trenkimą ir tuo metu A. nukrito ant žemės. Kas įvyko koridoriuje tarp T. ir A., kuris pirmas sudavė, pasakyti negali, nes nematė. Tik matė, kad kai A. krito tarp durų, T. stovėdamas prie A. galvos, spardė A. į galvą. Kiek kartų T. spyrė A. į galvą, pasakyti negali, nes smūgių neskaičiavo. Kai pamatė, kad T. spardo A. į galvą, jis pašoko nuo sofos ir, priėjęs prie A., kuris tuo metu gulėjo tarpduryje, nemažiau kaip du kartus spyrė A. į pilvą. Kai abu spardė A., pastarojo galva buvo kruvina, bėgo kraujas. Prisimena, kad kai T. ir jis spardė A., A. nieko nekalbėjo, nešaukė. Ką tuo metu veikė J. pasakyti negali, bet kiek prisimena, sėdėjo ant sofos, nemiegojo. Kiek tiksliai smūgių T. sudavė A. pasakyti negali, nes neskaičiavo, bet smūgių buvo daug. Po to kai T. nustojo spardyti, A. nejudėjo, veidas buvo kruvinas. Abu išvilko A. į koridorių, t. y. jis paėmė A. už kojų, o T. A. už pažastų, A. paguldė ant nugaros, galva į virtuvės pusę. A. tuo metu nejudėjo, ar kvėpavo pasakyti negali, nes netikrino. Ką veikė toliau su T., tiksliai pasakyti negali. Prisimena, jog jis su T. išvilko A. į kiemą. Išvilkę, A. paguldė ant nugaros, ant pievutės. A. nejudėjo, kieme buvo tamsu, todėl nelabai matėsi kaip tuo metu atrodė A.. Paguldę A., grįžo į kambarį, parūkė, tačiau negėrė, nes neturėjo alaus. Kai abu grįžo, kambaryje J. jau nebuvo, pastaroji jau miegojo kitame kambaryje, kuriame miegojo D. Jis su T. parūkė ir nusprendė nueiti į kiemą pažiūrėti, kaip A.. Kai abu grįžo su T. iš kiemo į kambarį, matė, kad kambaryje prie pečiaus, ant grindų, buvo kraujo dėmės. Kai atėjo į kiemą, A. gulėjo toje pačioje padėtyje, kaip ir buvo paliktas. Priėjęs prie A., T. pridėjo pirštus A. prie kaklo ir po kelių sekundžių pasakė, kad pastarasis nebegyvas, reikia išvežti iš kiemo. Jis pasakė, kad yra konteineris, kuris stovėjo prie tvoros netoli vartų. Jis atitempė konteinerį prie A. kūno, paguldė konteinerį ant žemės šalia A. kūno. Šalia A. kūno gulėjo paklodė, tačiau iš kur ji atsirado, pasakyti negali, nes neprisimena. Jis ir T. A. kūną įkišo į konteinerį, galva žemyn. Konteinerio dangtelį pilnai uždaryti nepavyko, kadangi trukdė kojos. Pastačius konteinerį ant ratukų, T. atidarė kiemo vartelius ir abudu ištempė iš kiemo konteinerį, kuriame buvo A. kūnas. Konteinerį tempė nuo kalno žemyn. Jis nevietinis, todėl T. kaip ir reguliavo kur tempti. Kai nutempė iki posūkio, T. pasakė, kad gana. Abu perkėlė konteinerį per apsauginę tvorelę ir konteinerį paliko maždaug metro atstumu nuo tvorelės, paguldytą ant šono. Konteinerio nuo kalno tikrai nenustūmė. Po to grįžo atgal į pas D. į namus. Grįžę dar parūkė, apie ką kalbėjosi ar tarėsi, tikrai neprisimena. Kai parūkė, jis prigulė kambaryje ant sofos, o T. išėjo namo (3 t., b. l. 142-145).

17Papildomos apklausos metu nurodė, kad A. J. nužudyti nenorėjo, viskas įvyko labai spontaniškai. 2017-03-25 ( - ), po išgertuvių, kai D. nuėjo miegoti, svetainėje liko jis, J., T. ir A. A. kalbėjosi su T., nesipyko. Po kiek laiko A. pradėjo negražiai kalbėti ant J., priekaištavo, kad neprižiūrėjo savo buvusio vyro, kuris buvo miręs. Ar T. kišosi į jų ginčą, neprisimena. Po kiek laiko A. pasakė, kad eina namo. Lyg T. pasakė, kad išleis A., tada abu atsistojo ir išėjo iš svetainės į koridorių. Tuo metu jis su J. liko svetainėje, tačiau nėra tikras, neatmeta galimybės, kad J. tuo metu galėjo nueiti pas D. į kambarį miegoti. Kai T. su A. buvo koridoriuje, jis išgirdo garsą, panašų į tai, lyg kažkas kažkam sudavė, po ko iš koridoriaus į svetainę, tarpduryje ant grindų nukrito A. Prieš tai jis negirdėjo, kad tarp A. ir T. būtų buvęs koks nors ginčas koridoriuje. A. nukrito lyg ant nugaros, galva į svetainės pusę. Tuo metu T. įšoko į svetainę ir, atsistojęs prie A., kuris tuo metu gulėjo lyg ant šono, abiem kojom pradėjo spardyti A. į pilvą, į šonus, į galvą. Smūgių buvo daug. T. A. spardė į viršutinę kūno dalį. Viskas vyko labai greitai. Kai pamatė, kad T. spardo A., jis pašoko nuo sofos - lovos ir, pribėgęs prie gulinčio ant grindų A., koja spardė A. į pilvą. Spardė mažiau negu T.. Jis A. į galvą nespardė. Tiksliai prisimena, kad po to kai sumušė A., T. tikrai niekur nebuvo išėjęs, nebent trumpam į lauką, į tualetą. Prisimena, kad T., priėjęs prie A., kuris tuo metu gulėjo ant grindų prie krosnies, pridėjo pirštus prie A. kaklo ir pasakė, kad A. negyvas. Lyg jis pasiūlė T. išnešti A. į lauką. T. sutiko. T. paėmė A. už pažastų, jis už abejų kojų ir išnešė A. iš svetainės į koridorių. Koridoriuje paguldė A. kūną ant grindų, pailsėjo, po to nešė A. kūną per virtuvės kambarį į lauką. Lauke A. kūną paguldė ant žolės. Jis tikrai taip smulkiai visko neprisimena, kadangi tuo metu buvo neblaivus. Kieme jis pamatė žalios palvos šiukšlių konteinerį ir pasakė T., kad A. kūną galima išvežti konteineryje. Jis priėjo prie konteinerio, kuris stovėjo prie tvoros netoli vartų, pritempė konteinerį prie paguldyto ant žolės A. kūno, atidarė dangtį ir kartu su T. įkišo A. kūną, galva žemyn, į konteinerį. Pakelė konteinerį nuo žemės, pastatė, uždarė konteinerio dangtį ir ištempė į gatvę. Tempė nuo kalno žemyn iki vietos, kurią parodė parodymų patikrinimo vietoje. Minėtoje vietoje permetė konteinerį, kuriame buvo A. kūnas, per atitvarą. Konteinerį lyg paliko pastatytą ant ratukų. Po to grįžo pas D. į namus. Pas D. namuose jis su T. dar parūkė ir jis nuėjo miegoti, o T. išėjo namo. Kodėl mušė A. pasakyti negali, taip pasielgė, kadangi buvo girtas (3 t., b. l. 151-153).

18Pagarsinus parodymus nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisingi. Negali pasakyti, kaip prie pečiaus atsirado kraujo dėme. Kai pamatė, kad T. spardo A., jis smūgių dar nebuvo sudavęs. Kai spyrė A., šis gulėjo nereaguodamas. A., griūdamas, galimai galėjo trenktis galva į spintelę. Konfliktas prasidėjo koridoriuje, A. įgriuvo į kambarį. Pečius yra prie pat durų.

19Parodymų patikrinimo vietoje protokole nurodyta, kad įtariamasis D. N. parodė vietą, kur 2017-03-25, vakare A. J. griuvo, kai buvo koridoriuje kartu su T. D., kur ir kokius smūgius A. J. sudavė T. D., kur ir kokius smūgius sudavė jis pats. D. N. nurodė, kad jis kartu su T. D. išvilko A. J. į kiemą, kišo pastarojo kūną į konteinerį ir nurodė vietą, kurioje paliko konteinerį su kūnu (3 t., b. l. 155-158).

20Nukentėjusioji, liudytoja E. J. nurodė, kad apie įvykį sužinojo po mėnesio, iš tyrėjos, kuri jai paskambino ir nuvykus pranešė, kad buvo nužudytas A. J.. Kaip buvo nužudytas, sužinojo iš žiniasklaidos. Nužudytasis buvo jos tėvas, su kuriuo ji nebendravo. Tėtis ja nesirūpino, elementų nemokėjo, todėl civilinio ieškinio nereškia.

21Nukentėjusioji, liudytoja J. M. nurodė, kad A. J. buvo jos sugyventinis. Jie gyveno kartu apie 18 metų. Pažįsta T. D., jis nebuvo labai geras A. J. pažįstamas. Atrodo šeštadienį, A. J. kažkodėl šovė mintis eiti pas D., jis išėjo ir nebeparėjo. Tą vakarą buvo išjungtas jo telefonas, kai ji jam skambino. A. J. buvo labai lėto būdo, nepuldavo muštis ar koneveiktis. Būdavo, kad A. J. negrįždavo po kelias dienas, bet perspėdavo, kad negrįš. Antradienį jai pranešė, kad rastas lavonas. Ieškinį reiškė tik dėl neturtinės žalos, kadangi A. J. palaidojo pusbrolis. Vaikai liūdi, kad nebėra tėčio. Kaltinamieji jos neatsiprašė, nors teko juos susitikti gatvėje. Vaikai gyvena su ja, A. juo išlaikė, jais rūpinosi. Tėvystė nustatyta.

22Liudytojas R. K. nurodė, kad su kaltinamuoju T. D. buvo kaimynai, kartu dirbo. Viskas vyko po jo gimtadienio. Kartu su juo D. bute buvo T. D., D. N. ir J. R.. Iš D. jis išėjo apie 18 val. ir tik po kelių dienų sužinojo, kas nutiko. Ten pabuvo apie porą valandų. Visi vartojo alkoholį. Ikiteisminio tyrimo metu gal geriau prisiminė aplinkybes.

23Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti teisiamojo posėdžio metu, kad A. J. buvo jo bendradarbis, geras draugas, su kuriuo gerai sutardavo. Taip pat gerai sutardavo ir su jo šeima, t. y. sugyventine J., pavardės nežino. Kartais jis padėdavo A. šeimai finansiškai, t. y. duodavo vaikams pinigų, nupirkdavo maisto. A. jam buvo geras draugas, darbštus, nekonfliktuodavo. 2017-03-28, apie 20.15 val., paskambino T. D., kuris jam pasakė, kad nėra jo draugo, darbininko. Jis nesuprato, kokio draugo, ką T. turėjo omeny. Jis net nespėjo T. paklausti kokio draugo, nes T. iš karto padėjo ragelį. Jis sunerimo, kadangi jis turėjo vienintelį darbininką A. J., todėl iškarto apsirengė ir kartu su sugyventine ėjo pas A. J., kuris gyveno Kaune, Ž. gatvėje. Jiems einant R. gatve, tai galėjo būti apie 20.30 val., sutiko T. D.. Jis T. pasiūlė eiti kartu iki A. namų, tačiau T. pasakė, kad turi reikalų, eina pas V. Kai atėjo, namuose buvo A. sugyventinė J., jų abejų vaikai R. ir K., J. dukra S. ir jos sugyventinis K. Jie buvo susinervinę, verkė. K. jam pasakė, kad šiandien rado negyvą, nužudytą, A. Paskutinį kartą jis A. J. matė 2017-03-25 laikotarpyje tarp 15 val. ir 15.30 val., Ž. gatvėje, prie namų kieme. A. tuo metu sėdėjo kartu su K., S. sugyventiniu, automobilyje. Jis tuo metu kartu su T. D. atėjo į šalia esančią parduotuvę. T. nuėjo į parduotuvę nusipirkti alaus, o jis tuo metu, kai jį pamatęs A. išlipo iš automobilio, su juo pasisveikino, A. pasakė, kad neprisigertų, nes pirmadienį daug darbo, reikės dirbti. Pokalbis buvo trumpas, nes pamatė T., išeinantį iš parduotuvės. T. parduotuvėje nusipirko du butelius alaus ,,Tauras tradicinis“, 6 laipsnių stiprumo ir jie abu nuėjo pas D. V., adresu ( - ). Atėję pas D. atsisėdo svetainėje, t. y. tame kambaryje buvo stalas, du foteliai, sofa – lova. Visi trys gėrė atneštą alų. Po to pas D. atėjo J. R. kartu su draugu, kuris prisistatė D., kurį visi vadino ,,N.“. ,,N.“ su savimi turėjo kuprinę, iš kurios vėliau paėmė du ar tris bambalius alaus. Vėliau J. pasiūlė nueiti į parduotuvę ir nupirkti jam degtinės. Parduotuvėje buvo apie 17 val., ten J. nusipirko butelį ,,Medaus starka“, 0,5 litro talpos. Kai jie grįžo pas D., namuose pas buvo tie patys žmonės. Išgėręs alkoholio, jis apsvaigo ir apie 18 val. nusprendė eiti namo. Jam būnant pas D., A. J. tikrai nebuvo užėjęs. Sekmadienį, t. y. 2017-03-26, apie 8 val., jis gal kokius keturis kartus skambino T., tačiau T. neatsiliepė. Tada jis paskambino T. mamai A., kuri pasakė, kad T. miega. Jis paklausė, kelintą T. grįžo namo, A. pasakė, kad apie 24 val. Jis paprašė, kad A. pažadintų sūnų, o jis perskambins T. Po kelių minučių jis paskambino T., T. atsiliepė. Iš balso jam pasirodė, kad T. apsimiegojęs. Kai jis su tėvu privažiavo prie T. namų, T. jau jų laukė. Tą rytą T. atrodė ramus, nesinervino, tik jam pasirodė keista, kad T. paprašė nusipirkti du butelius alaus. Vakare pas D., kiek jis pastebėjo, T. gėrė mažai alaus, neatrodė, kad būtų po pagirių. Prisimena, kad kai jie žvejojo, T. klausė, kur taip ilgai vakar buvo. T. tiesiog pasakė, kad kai jis išėjo, T. dar truputį pabuvo ir išsiskirstė. Žvejojo maždaug iki 12 val. Grįždami namo dar užvažiavo į prekybos centrą ,,Prisma“. Dar prisimena, kad kai jie buvo sustoję parduotuvės ,,Prisma“ aikštelėje, jis su T. buvo išlipę iš automobilio ir rūkė, T. labai dairėsi į L. kalną. Jis net T. paklausė, kas yra, o T. pasakė, kad dairosi, kadangi žiūri, ar nėra policijos. Sekmadienį, kai grįžo iš žvejybos, jis skambino A. į jo mobiliojo ryšio telefono numerį ( - ) gal kokius 8 kartus, tačiau prisiskambinti nepavyko, kadangi telefonas buvo išjungtas, buvo ne ryšio zonoje. Sekmadienį jis skambino S., tačiau S. pasakė, kad A. nėra namuose, dar negrįžo. A. bandė prisiskambinti, rašė jam SMS žinutes ir pirmadienį, tačiau telefonas buvo išjungtas. Pirmadienį rytą vėl skambino S., kuri pasakė, kad pirmadienį R., dukrai, skambino A. ir pasakė, kad geria pas ,,Z.“ barake ir visą savaitę negrįš. Jis dar klausė R., ar tikrai A. skambino, ji patikino, kad taip. T. D. pažįsta labai seniai, jis yra kaimynas, bendradarbis. Žino tiek, kad T. anksčiau vartodavo narkotikus, pats jam sakė (1 t., b. l. 155-158).

24Pagarsinus parodymus nurodė, kad parodymai teisingi.

25Liudytojas J. G. nurodė, kad tą dieną vaikščiojo po aikštelę, prie PC „P.“, ( - ). Prie jo priėjo susijaudinę vyras, moteris ir gal vaikas, paprašė paskambinti 112. Jį apklausė, surašė protokolą, jis į lavoną nežiūrėjo. Nežino, ar konteineris buvo matomas einantiems gatve, turbūt matėsi.

26Liudytoja S. M. nurodė, kad A. J. buvo jos patėvis, J. M. yra jos mama. Su A. J. bendraudavo, jis buvo geras, malonus. Ji buvo parduotuvėje, kai pardavėja pasakė, kad ant kalno guli kažkoks žmogus. Ji nubėgusi į namus apie tai pasakė vyrui, o šis nubėgo pažiūrėti. Grįžęs pasakė, kad atpažino A.. Nežino, kaip A. atsidūrė L. gatvėje. A. pas D. ne dažnai lankydavosi, bet būdavo, kad užeidavo. A. iš namų išėjo apie pietus, nepasakęs kur eina, buvo šiek tiek išgėręs. A. išgėręs būdavo ramus, nueidavo atsigulti, nekonfliktuodavo, buvo geras savo vaikams, nesmurtaudavo, dovanas dovanodavo. Tarp jų konfliktų nebuvo, gyveno kartu pas mamą.

27Liudytojas K. K. nurodė, kad pažįsta abu kaltinamuosius, o D. buvo jo kaimynas. A. J. nepažinojo. Tą dieną jis išgėrė ir J. jam iškvietė policiją, jį išvežė. Kai jį šeštadienį paleido, jis buvo nuėjęs iki O. gatvės, pasiėmė iš J. namų raktus. J. su D. grįžo trečiadienį, kitą dieną atėjo policija ir ją išsivežė. Apie tą įvykį nieko nežinojo.

28Liudytojas K. V. nurodė, kad A. J. buvo jo uošvis, jo kūną atpažino, kai rado policija. Tą dieną A. buvo išgėręs butelį alaus, nebuvo kažkaip sužalotas, alkoholio su savimi neturėjo. Kai A. išėjo iš namų, tai buvo paskutinis kartas, kai jis jį matė. A. lavonas buvo viduryje L. gatvės, už atitvaro. Ta vieta, kur buvo rastas lavonas, nuo gatvės nesimato, ten šlaitas ir toliau PC „S.“ tvora. A. išgėręs juokaudavo, agresyvus nebuvo. Kai išgerdavo, T. D. ieškodavo priekabių.

29Liudytojas G. V. nurodė, kad T. D. pažįsta, o D. N. yra porą kartų matęs. A. pažinojo iš matymo. Tą dieną į namus grįžo vakare, apie 20 val. Jis gyvena su žmona bute, o brolis D. V. gyvena šalimai esančiame bute. Pas D. tą vakarą tikrai buvo ramu, girdėjo tik kažkokį ,,bum“, pagalvojo, kad mašina pravažiavo. Taip pat gal vieną kartą girdėjo atsidarant/užsidarant duris. Rytą nuėjo pas brolį, norėdamas įmesti skalbinius į mašiną ir pamatė kraujo balą. Brolio namuose nieko nebuvo, bet durys buvo neužrakintos. Nelabai pamena, ar kraujas buvo valytas. Iš kiemo dingo konteineris, bet jis pagalvojo, kad šeimininkė J. R. jį pasiėmė.

30Liudytojas G. V. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti teisiamojo posėdžio metu, kad su žmona M. V. gyvena gyvenamajame name, kurio gretimame bute gyvena vienas jo brolis D. V. V. Brolio buto durys yra šalia jo buto durų. 2017-03-25, apie 9 val., kartu su žmona M. V. išvyko iš namų ir namo grįžo tą pačią dieną tarp 19-20 val. Nuo to laiko buvo namuose, žiūrėjo televizorių ir maždaug apie 21 val. jis išgirdo, kad trankosi lauko durys. Šios lauko durys buvo uždarinėjamos ne švelniai, bet stipriai, naudojant jėgą. Šis durų trenksmas galėjo trukti apie 5 min. Lauko durys tai atsidarydavo, tai vėl užsidarydavo. Pasižiūrėjo per savo buto akutę ir pamatė, kad niekas kieme nevaikšto. Kadangi durų trankymas liovėsi, jis vėl nuėjo žiūrėti televizoriaus. Praėjus maždaug 10 minučių išgirdo, kad vėl lauko durys trankosi. Šį kartą šios lauko durys trankėsi taip, lyg kažkas girtas griuvinėtų. Vėl lauko durys buvo trankomos apie 5 minutes. Triukšmui nurimus, jis grįžo atgal žiūrėti televizoriaus. Kai jis girdėjo visus šiuos lauko durų trankymus, iš savo brolio D. V. buto negirdėjo jokio triukšmo. Negirdėjo, kad D. V. bute kas nors kalbėtų. Žiūrint televizorių, praėjus maždaug 10 minučių, jis išgirdo trenksmus koridoriuje. Tie trenksmai buvo tokie, lyg kažkas atsitrenktų ar į spintelę, ar į sieną, bet lauko durys tuo metu nesidarinėjo. Tuo momentu dar brolio D. V. bute jis girdėjo T. D., kuris gyvena ( - ), balsą. Atrodė, kad T. D. kalbėtų mobilaus ryšio telefonu. Savo brolio balso negirdėjo. Daugiau jokių balsų, sklindančių iš brolio D. V. buto, negirdėjo. Kadangi trenksmai brolio D. V. buto koridoriuje nesiliovė, o jis su žmona nebegalėjo kentėti, todėl abu nusprendė nueiti pasižiūrėti kas vyksta. Buvo maždaug 22 val. Kai jis su žmona išėjo iš savo buto, žmona išėjo per pagrindines lauko duris, o jis išėjo per antrąsias buto duris. M. V. nuėjo prie D. V. buto durų (kurios yra iš gatvės pusės, prie skambučio), o jis nuėjo prie antrų D. V. buto durų, kurios yra iš kiemo pusės. Einant link brolio buto durų, jis dar girdėjo iš jo buto sklindantį triukšmą. Tas triukšmas buvo toks, lyg kažkas daužytųsi ar trankytųsi lyg į spintą, ar į kokią nors spintelę. Po visų šių garsų jis pagalvojo, kad ten girti griuvinėja D. V. ir T. D.. Nuėjęs prie šių durų, jas pabandė atidaryti. Durys buvo užrakintos. Žmona, nuėjusi prie pagrindinių D. V. buto durų, skambino durų skambučiu. Kaip tik po to, kai jis pabandė atidaryti brolio buto duris, o žmona paskambino į kitas brolio buto duris, visas triukšmas brolio bute aprimo. Kadangi buto durys buvo užrakintos, durų niekas neatidarė, triukšmas liovėsi, abu grįžo į savo butą. Prie brolio buto durų prabuvo apie 1 minutę. Apie 22.30 val. nuėjo miegoti. Nuėjus miegoti, daugiau jokių triukšmų, sklindančių garsų, ar balsų iš brolio buto negirdėjo. 2017-03-26 atsikėlė apie 9.30 val., papusryčiavę su žmona nusprendė eiti į miestą. Prieš išeinant į miestą jis prisiminė, kad jam reikia išsiskalbti darbo drabužius. Jis su broliu naudojosi viena skalbimo mašina, kuri yra pas brolį virtuvėje. Dėl to jis susidėjo savo darbo drabužius ir nuėjo pas brolį į butą. Nuėjo per antrąsias brolio buto duris. Prie šių durų skambučio nėra, jis patikrino, ar jos atrakintos. Pamatęs, kad buto durys atrakintos, jis užėjo į butą. Tik užėjus pro šias antrąsias buto duris patenkama į virtuvę, kurioje ir stovi skalbimo mašina. Įėjęs į virtuvę joje nieko įtartino nepastebėjo. Sudėjo savo skalbinius į skalbimo mašiną ir grįžo į savo butą. Tuo momentu nei savo brolio, nei jokių kitų asmenų virtuvėje nematė. Grįžęs į savo butą su žmona pagalvojo, kad gali nespėti grįžti iš miesto, todėl sugalvojo nueiti iki brolio ir paprašyti, kad kai skalbimo mašina išskalbs jo drabužius, brolis juos padžiautų lauke. Dėl to jis vėl pro tas pačias antrąsias buto duris įėjo į brolio butą. Įėjęs virtuvėje brolio nerado, todėl praėjo koridoriumi ir užėjo į pirmąjį kambarį, vadinamą „salioną“. Tik įėjęs į šį kambarį prie kambario durų, kairėje pusėje prie stovinčio koklinio pečiaus pamatė lyg pavalytą kraujo dėmę. Ta dėmė jau buvo ne visai raudona, o jau tokia pajuodavusi ir atrodė, lyg pravalyta skuduru. Ta pravalyta kraujo dėmė buvo maždaug 50 cm skersmens. Šiame kambaryje dar ant grindų gulintis kilimas buvo sujauktas, atrodė, kad buvo kojomis sustumtas. Taip pat šiame kambaryje prie stalo ant kėdės matė vieną tuščią stiklinį butelį, galimai 200 ml talpos. Daugiau nieko šiame kambaryje neįprasto nematė. Praėjęs šį pirmąjį kambarį, nuėjo į antrąjį kambarį (miegamąjį). Miegamasis atrodė tvarkingai, tik buvo nepaklota lova. Kadangi brolio nei viename kambaryje nematė, todėl paliko skalbimo mašiną įjungtą ir su žmona išėjo į miestą. Galėjo būti apie 11 val. Brolio tą rytą nematė. Kai su žmona grįžo namo, buvo maždaug 17-18 val. Grįžęs į namus pirmiausia nuėjo į brolio butą, į virtuvę, pasiėmė savo skalbinius ir išėjo iš buto. Po to į D. V. butą nevaikščiojo ir brolio nematė, iš brolio buto negirdėjo jokių garsų. Kiek prisimena, lyg vieną kartą girdėjo, kad brolio bute kažkas ėjo į tualetą, kelinta buvo valanda, negali pasakyti. Apie 21 val. 30 min. nuėjo miegoti. Kitą rytą, 2017-03-27, pastebėjo, kad jų kieme nėra žalio konteinerio, ant kurio rudos spalvos dažais parašyta „L.“. Šį konteinerį jis pats 2017-03-23, vakare, pastatė L. g., kadangi penktadieniais yra išvežamos šiukšlės. Prisimena, kad 2017-03-24 (penktadienį) iš ryto jis šį šiukšlių konteinerį parvarė į jų kiemą ir išvažiavo į darbą. Ar šis šiukšlių konteineris stovėjo jų kieme šeštadienį ir sekmadienį, negali pasakyti. Kaip minėjo, jis konteinerio pasigedo tik 2017-03-27 iš ryto. Nori papildyti, kad savo brolį D. V. matė 2017-03-24 rytą ir po to tik 2017-03-27 rytą. 2017-03-27, apie 8 val., kai jis rūkė namo kieme, išėjo ir brolis kartu parūkyti. Jis klausė brolio, kur yra šiukšlių konteineris. Brolis atsakė, kad nežino, gal būt jį pasiėmė šeimininkė. Šis šiukšlių konteineris priklauso kaimynei J. R., bet pastaroji kaimynystėje nebegyvena, tai šiuo šiukšlių konteineriu leido naudotis jiems. Prisimena, kad jis brolio paklausė kas vyko šeštadienį, ar brolis ten girtas trankėsi. Brolis atsakė, kad nieko neprisimena, buvo girtas. Jų pokalbis su broliu galėjo trukti apie 1 minutę. Papusryčiavęs jis išvažiavo į darbą. 2017-03-28, apie 8 val., matė brolį namo kieme, kuomet pastarasis išėjo parūkyti. Brolis mėgsta gerti alkoholį, mėgsta „pabaliavoti“. Pas brolį į namus dažnai užeina T. D., retai užeina R. K., į savaitę kartą užeina J. R.. Apie tai, kad A. jų šiukšlių konteineryje rado nužudytą, sužinojo iš policijos. A. buvo ramus žmogus, A. paskutinį kartą matė maždaug prieš mėnesį, netyčia susitiko gatvėje (1 t., b. l. 117-120).

31Pagarsinus parodymus nurodė, kad buvo garsai, galvojo gal brolis girtas stumdo spintą. Ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisingi, parodymus tvirtina.

32Liudytoja M. V. nurodė, kad pažįsta tik T. D., kaip gerą kaimyną, o A. J. pažinojo tik iš matymo. Jos tą dieną namuose nebuvo, grįžo tik vakare, apie 20 val. Kažkokių garsų negirdėjo. Kitą dieną pas D. svetainėje pamatė kraujo balą prie pečiaus, netoli durų. D. sakė, kad nieko nežino, nieko nepamena. Ji dar matė tempimo žymes nuo pečiaus.

33Liudytoja M. V. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jos parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi, buvo perskaityti teisiamojo posėdžio metu, kad gyvena su vyru G. V. dviejų butų name. Gretimame bute vienas gyvena vyro brolis D. V.. 2017-03-25, apie 10 val., su sutuoktiniu G. išvažiavo iš namų ir sugrįžo namo tą pačią dieną apie 18-19 val. Ar jiems grįžus namo pas save bute buvo D. V., nežino, kieme sutikusi nebuvo. Jokio triukšmo, kuris sklistų iš D. buto, negirdėjo iki maždaug 20-20.30 val. Žiūrėdama TV nurodytu laiku, išgirdo kažkokius trenksmus į bendrą koridoriaus sieną. Suprato, kad toks triukšmas sklinda iš D. buto, bet žmonių balsų negirdėjo. Trenksmas buvo toks tartum kas kristų ir atsimuštų į sieną. Šie trenksmai buvo su pertraukom, jie galėjo trukti maždaug iki 23 val. Šiuos trenksmus girdėjo ir G. Jai su G. nekilo noras eiti pažiūrėti kas vyksta pas D., nes su juo retai bendraudavo, jis mėgdavo išgėrinėti, atsivesdavo draugus, todėl jie su sutuoktiniu nesikišo į D. gyvenimo būdą. Kai ji su G. nuėjo miegoti, daugiau jokio triukšmo nei namie, nei lauke negirdėjo. 2017-03-26, apie 8 val., būdama virtuvėje pamatė išeinantį rūkyti į jų bendrą kiemą D. Nieko neįprasto pastarojo elgesyje nepastebėjo, su juo pasisveikino. D. parūkė kokias penkias minutes ir grįžo į savo butą, ji su juo nesikalbėjo, kokie ten pas jį buvo trenksmų garsai, neklausinėjo. Apie 9-10 val. G. nuėjo pas D., kad sudėtų jų skalbinius į bendrai naudojamą skalbimo mašiną, o kai grįžo po kokių penkių minučių, paklausė jos: ,,ar nori pamatyti vaizdelį?“ Ji pasakė: ,,jeigu labai baisu, tai nenoriu“. G. atsakė: ,,nekoks“. Tada kartu su G. nuėjo pas D. D. bute nebuvo. D. durys buvo atrakintos. Įėjusi į D. butą, buto koridoriuje ant kairėje pusėje stovinčios spintos durų pamatė dėmes, panašias į kraują, jų buvo palyginti nedaug. Įėjusi į pirmąjį kambarį - saloną, pamatė ant grindų ir ant dešinės kambario sienos daug kraujo dėmių, ant grindų matėsi tartum vilkimo žymės. Ji su G. pasikalbėjo, kad čia turėjo kažkas nutikti, turėjo būti kažkokios muštynės, bet kas galėjo muštis, nesuprato, nes nematė, kas pas D. buvo atėję į svečius. Jokių išskalbtų ir padžiautų D. skalbinių nematė. Apie 11 val. ji su G. išėjo iš namų, D. dar nebuvo grįžęs. Kai apie 15 val. grįžo namo, susitiko D. kieme. Kažkuris iš jų, G. ar ji, paklausė D., iš kur tiek daug kraujo. D. atsakė: ,,miegojo, o dabar jau viską išvalė“. Ji D. paklausė kas pas jį buvo. D. atsakė, kad buvo A., pravarde K., ir J. R. su vyriškiu, pravarde N.. D. sakė, kad atsikėlęs pats išsigando, pagalvojo, kad atsitiko kažkas negero, bet nieko neprisimena, kas įvyko jo bute ir iš kur tiek kraujo. Jie su D. apsibarė, pasakė, kad daugiau tokių dalykų nebūtų, nes atsidurs policijos įskaitoje. Kai D. pasakė, kad jau išplovė, ji nuėjo į jo butą kartu su G. ir pažiūrėjo, ar sako tiesą. Matė, kad grindys buvo plautos, bet kai G. pakėlė kambaryje buvusį kilimą, pamatė, kad ir ant kilimo ir po juo dar buvo kraujo. Tai pamačiusi ji dar pasakė D., kad čia kažkas turėjo būti, nes ir ant spintos durų buvo tartum nubraukta krauju žmogaus pirštu, bet D. nieko nebeaiškino. Dabar tiksliai neprisimena, kuriuo metu, ar prieš jiems antrą kartą įeinant pas D. į butą, ar išėjus iš jo, į D. mobiliojo ryšio telefoną, kurio Nr. ( - ), kažkas paskambino, bet iš pokalbio suprato, kad D. galėjo kalbėti su J. R.. Tada ji iš D. paėmė telefoną ir pati paklausė J., kas atsitiko D. bute. J. pasakė, kad nieko neatsitiko, jie tik pasėdėjo ir išvažiavo, tačiau su kuo išvažiavo ir su kuo buvo, nepasakė. Kai vėliau tą dieną skambino J. iš G. mobiliojo ryšio telefono, kurio Nr. ( - ), J. jai neatsiliepė. Daugiau su J. nekalbėjo. 2017-03-26, apie 17 val., ji nuėjo pas kaimynę D., pas kurią atėjo dar kita kaimynė, kurios pavardė K. ir pastaroji pasakė, kad buvo sutikusi kaimyno A., gyvenančio lyg tai Ž. gatvėje, dukrą R., kuri pasakė, kad tėtis išėjo pas broliukus, dabar mama neįleis. Iš šių žodžių ji suprato, kad buvo kalbama apie jos sutuoktinį G. ir jo brolį D., nes juos taip kaimynai vadindavo. Šiandien pas juos atvyko policijos pareigūnai ir, parodę konteinerį, paklausė, ar žino, kam priklauso. Ji tą konteinerį atpažino kaip konteinerį, dingusį nuo jų namų praeitą savaitgalį. Žalios spalvos šiukšlių konteineris su užrašu ,,L.“ priklausė anksčiau J. R., bet jau kokie metai laiko pastaroji gyvena kažkur prie Kauno klinikų. J. išsikrausčius, jos šiukšlių konteineris liko stovėti prie jų namų vartų, iš kiemo pusės, nes ir anksčiau J. savo konteinerį laikydavo pas juos. Šį J. konteinerį paskutinį kartą prieš tai matė 2017-03-25, apie 10 val., prieš išvažiuodama iš namų, o kai grįžo tą pačią dieną apie 18-19 val., tuo metu neatkreipė dėmesio, ar konteineris buvo. Kai atsikėlė 2017-03-26, apie 8-9 val., pastebėjo, kad konteinerio kieme nebėra, bet pagalvojo, kad pasiėmė J. uošviai. Paskutinį kartą iš konteinerio šiukšlės buvo išvežtos penktadienį rytą, t. y. 2017-03-24, ar jame buvo kokių šiukšlių, nurodyti negali. Apie tai, kad galimai jų name buvo nužudytas kaimynas A. sužinojo iš policijos pareigūnų. A. ateinančio į jų namus anksčiau nėra mačius, bet su juo bendraudavo, kai netyčia kur nors susitikdavo. A. gali apibūdinti kaip ramų, nekonfliktišką žmogų, dirbantį padienius darbus. D. gali irgi apibūdinti kaip neūmaus charakterio žmogų, nekonfliktišką. Dėl ko galėjo būti nužudytas A., nežino (1 t., b. l. 123-125).

34Papildomai apklausta nurodė, kad patikslina, jog šių metų kovo mėnesio pabaigoje, tiksliai dienos neprisimena, bet tikrai žino, kad buvo šeštadienis, ji kartu su savo vyru G. V. apie 20 val. grįžo namo. Kai jie grįžo, lauke buvo jau tamsu. Ji pastebėjo, kad pas D. bute šviesa nedegė. Jokių balsų, garsų, sklindančių iš D. buto, ji negirdėjo. Grįžę namo, virtuvėje įjungė televizorių ir žiūrėjo muzikinę laidą ,,Muzikinė kaukė". Žiūrint muzikinę laidą, kartas nuo karto girdėjo garsą, panašų į tai, lyg kažkas pas D. bute eitų ir atsitrenktų į spintą, toks garsas, kaip ,,dunkt dunkt“. Tokie dunksėjimai nebuvo tankūs, jie nebuvo panašus į tai, kad bute pas D. būtų muštinės. Dunksėjimai pas D. bute būdavo ir anksčiau, kadangi kai D., būdamas išgėręs, eidavo į tualetą, ar į kiemą, svirduliuodamas atsitrenkdavo į spintą, esančią koridoriuje. Kadangi dunksėjimai buvo pavieniai, jiems sukėlė įtarimą, kad D. gali būti negerai su sveikata, kadangi D. tuo metu daug gėrė alkoholio. Ar D. tą šeštadienį gėrė alkoholį, ji pasakyti negali, nes nežino. Ar pas D. tą dieną buvo kas nors atėjęs, ji irgi nežino, sužinojo tik po įvykio kitą dieną, t. y. sekmadienį. Prisimena, kad kai žiūrėjo laidą ir girdėjo pavienius dunksėjimus, su vyru pakalbėjo ir nusprendė nueiti pas D. ir pasižiūrėti kaip jis. Kiek galėjo būti valandų, kai nusprendė nueiti pasižiūrėti pas D., nežino, bet žino, kad žiūrima laida dar nebuvo pasibaigusi, rodė reklamą. Namas, kuriame gyvena, yra dvejų butų, t. y. viename bute gyvena jie, kitame gyvena D. Į jų ir D. butą galimą patekti ir iš O. gatvės pro atskiras duris, ir iš L. gatvės pro vidinį kiemą, pro duris tiesiai į bendrą koridoriuką, kuriame yra dvejos duris, t. y. vienos durys - patekimas į jų butą, o kitos durys - patekimas į D. butą. G. išėjo pro virtuvės duris į koridorių ir bandė atidaryti duris pas D., tačiau pasakė, kad durys yra užrakintos. Tada ji išėjo iš savo buto į O. gatvę ir, priėjusi prie D. buto durų, paskambino į buto duris. Skambino kelis kartus ir ilgai, tačiau niekas durų neatidarė. Stovint jai prie D. buto durų jokių balsų, garsų negirdėjo, nėra tikra, bet kiek prisimena, pas D. bute šviesa nedegė. Kadangi buto durų jai niekas neatidarė, grįžo atgal į savo buto virtuvę. Dunksėjimai pas D. bute buvo nuo 20 val. ir tęsėsi galimai iki 21 val., dunksėjimai buvo pavieniai, pasikartojantys, nedažni. Kitą dieną, t. y. sekmadienį, atsikėlė apie 8 val., kieme sutiko D., kuris tuo metu rūkė. Ji D. nieko neklausė. Po to jie grįžo į savo butą, vėliau ėjo pas D. į virtuvę, įdėjo į skalbimo mašiną skalbinius, įjungė skalbimo mašiną ir grįžo į savo butą. Nieko įtartino tuo metu ji nepastebėjo. Tarp 10 - 11 val., tiksliai neprisimena, ji su vyru ruošėsi išeiti į turgų. G. nuėjo pas D. paprašyti, kad iškabintų skalbinius, kai baigsis skalbimas. Po kelių minučių grįžo G. ir paklausė, ar ji nori pamatyti vaizdelį. Jie kartu nuėjo pas D., pro pastarojo virtuvę į saloną. Tik įėjusi į saloną, kairėje pusėje nuo įėjimo durų, prie krosnies ant grindų buvo daug kraujo ir matėsi ant grindų lyg tempimo žymės. D. tuo metu namuose nebuvo. Iš turgaus jie grįžo galimai apie 15 val. Namo vidiniame kieme buvo D. su T. D.. Ji pradėjo šaukti ant D. kas vyksta, kad namą pavertė landine, iš kur ta bala salone. D. pasakė, kad nieko ten nėra, kad jie viską sutvarkė. Dar T. pasakė, kad ko ji čia rėkia, kad paklaustų J. kas čia atsitiko. Po to ji, D. ir T. nuėjo į saloną. Salone kraujo dėmė ant grindų buvo išvalyta, tik salone ant įėjimo durų buvo kraujo dėmė, panaši į prabraukimą. Po to dar pamatė koridoriuje kraujo dėmes ant spintos durų. Ji klausė jų iš kur tas kraujas, tačiau nei D., nei T. jai nieko nepaaiškino. D. ir T. tuo metu elgėsi ramiai, ji nieko įtartino nepastebėjo. Apie tai, kad galimai pas D. bute buvo nužudytas A. J. ji sužinojo iš policijos pareigūnų, kurie atvyko apžiūrėti D. butą. Apie tai, kad iš jų kiemo dingo J. šiukšlių konteineris, ji pastebėjo tik po kelių dienų (1 t., b. l. 127-129).

35Pagarsinus parodymus nurodė, kad parodymai teisingi, ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais galima vadovautis. T. D. jos kaimynas, jai jis labai geras.

36Liudytoja J. R. nurodė, kad pažįsta D. N. ir T. D., kuris gyvena kaimynystėje. Sunkiai pamena įvykį, nes tada šventė pas D. Ji nematė, kaip tai įvyko, gal užmigo. Gėrė daug alaus. D. išėjo alaus į parduotuvę, tada atsirado nukentėjusysis, bet ji jo nepažįsta. Atrodo, kad jo vardas A. ar A. Buvo apklausta ikiteisminio tyrimo metu, tada gal geriau aplinkybes atsiminė. Išgertuvių metu prie stalo visi sėdėjo, konfliktų kaip ir nebuvo. Jai nukentėjusysis priekaištavo, bet ji nekreipė dėmesio. Konfliktas prasidėjo, kai R. jai pasakė, kad ji nebuvo laidotuvėse, o A. lyg priešais ją sėdėjo ir jis irgi norėjo ją pamokinti, įsikišo. Kaltinamieji į tai niekaip nereagavo, gal apsižodžiavo. Turbūt vėliau buvo užmigusi. Buvo daug išgėrusi. Jai atrodo, kad vakare išvyko, nes jai reikėjo į darbą. Sekančią dieną telefonu bendravo su D. V. ir jis pasakė, kad pas jį kraujo klanas, kad jos konteineryje rado nukentėjusįjį. Kitą dieną su D. N. bendravo, apie įvykį D. nepasakojo, nebuvo sužalotas ar sutrikęs.

37Liudytojas D. V. V. nurodė, kad su T. D. yra kaimynai, o D. N. žino iš matymo. Viskas vyko vakare, tai buvo 2017 m. kovo mėnuo. Tą dieną savo namuose jis gėrė su T. D., J., R. ir D. A. jis pažinojo iš matymo. Prieš jam einant miegoti, D. šiek tiek ginčijosi su A., jie kalbėjo apie kažką, apie žvejybą, pasistumdė, bet smūgių nesudavė. Jis nuėjo miegoti. Atsikėlęs matė T., D. ir A., jie prie stalo gėrė. Jis dar išgėrė ir vėl užmigo. Kai rytą atsikėlė, tai viskas buvo savo vietoje, tik stalas buvo šiek tiek pastumtas ir kraujo buvo prie pečiaus. Kraują jis pats valė. Kraujas buvo išmindžiotas koridoriuje, buvo kelios pėdos. Rytą nerado konteinerio. Jis T. D. klausė kas nutiko, bet šis jam sakė, kad ne jo reikalas ir kad nesikištų. Daugiau nieko nepamena, apie įvykį sužinojo po to, kai atvažiavo policija.

38Liudytoja S. B. nurodė, kad ji dirba pardavėja R. Š. IĮ, ( - ). Paskutinę dieną A. labai girtas nebuvo, gal buvo šiek tiek išgėręs. Tą dieną jis porą kartų buvo atėjęs į parduotuvę. Antrą kartą atėjo, kai jau buvo tamsu, vakare, pirko alaus. Dar pastovėjo, pakalbėjo. Kitą dieną atėjo A. dukra R. ir pasakė, kad tėvas negrįžo. Gal dar kitą dieną atėjusi moteris pasakė, kad prie PC ,,S.” rado A. konteineryje.

39Liudytoja J. B. nurodė, kad ji dirba parduotuvėje Ž. gatvėje, ten T. D. dažnai ateidavo. A. žinojo, jis tada pas ją buvo vieną kartą atėjęs ir pirko alaus. Tai buvo rytą. Po to pasirodė J., ji atėjo pirkti alaus su D. N.. Po to ne vieną kartą buvo atėję T. su D., jie buvo linksmi, pirko alų. Kitą dieną buvo atėję A. vaikai, klausė, ar nebuvo tėtis. Sekančią dieną T. su D. atėję nebuvo. A. buvo ramus žmogus, nekonfliktiškas. T. D. yra neagresyvus.

40Liudytoja A. D. nurodė, kad T. D. yra jos sūnus. Atvykusi tardytoja sakė, kad jų gatvelės apačioje, konteineryje, buvo rastas negyvas žmogus. Tą vakarą ji buvo namuose. T. rytą buvo išvykęs su draugu žvejoti, grįžo namo apie 19 val., pavalgė, pabuvo apie porą valandų namie ir išėjo. Sakė, kad eina pas broliukus D. ir G.. Po to grįžo gal šiek tiek išgėręs, bet negirtas. Jie pakalbėjo, sūnus pavalgė ir vėl išėjo. T. grįžo apie 23 val., sakė, kad eina miegoti. Jis buvo neramus, kėlėsi, ėjo rūkyti, bet kažko pastebimo nebuvo. Kai T. grįžo po suėmimo, jie kalbėjosi. Jis sakė, kad pasimetė, išeidamas paliko A. gyvą, tačiau jokių smulkmenų daugiau nepasakojo.

41Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-03-28, 17.58 val., gautas telefoninis pranešimas, kad L. g., Kaune, tarp prekybos centro „S.“ ir prekybos centro „P.“ į kalną, ties 15 namu, konteineryje, krūmuose, rastas negyvas žmogus. Atvykus į įvykio vietą nustatyta, kad ant kalno šlaito žalios spalvos buitinių atliekų plastikiniame konteineryje, ant kurio matomas rudos spalvos užrašas ,,L.“, galva žemyn įkištas vyriškio lavonas. Iš konteinerio matyti tik vyriškio kojos. Vietoje, kurioje ant šlaito rastas konteineris, yra kelias su atitvaru, kuris yra apie 1 metro aukščio. Priešais vietą, kur rastas konteineris su kūnu, yra Liškiavos gatvė, kurioje matomas negyvenamas ūkinės paskirties pastatas ant kurio kampo matomos dvi vaizdo kameros. Ant pastato numerio nematyti, patikrinus pagal žemėlapį, adresas ( - ). Apžiūrint lavoną matyti daugybiniai sumušimai veido ir galvos srityje, deformuota dešinė ausis, veidas ir galva kruvini, ištinę. Konteineryje šiukšlių nėra. Prie lavono rastas šviesus audeklas, galimai paklodė, kruvina. Prie lavono asmens daiktų ir dokumentų nėra. Pirminės informacijos tikslinimo metu nustatyta lavono asmenybė A. J. (1 t., b. l. 1).

42Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti L. g., Kaune, negyvenamas baltų plytų pastatas. Priešais šį pastatą yra metalinis kelio atitvaras. Nuo atitvaro apie 15 metrų atstumu nuokalnėje guli žalios spalvos plastikinis šiukšlių konteineris, konteinerio apatinė dalis nukreipta į nuokalnę link Jonavos gatvės, o viršutinė konteinerio dalis į kalno viršų, t. y. link kelio atitvaro. Konteinerio apačioje yra įtrūkimas, ant konteinerio šono gelsvos spalvos užrašas „L.“, konteineris su dviem ratukais. Konteineris praviras, iš jo kyšo žmogaus kojos, apautos avalyne: juodais sportiniais bateliais su baltom juostom. Kūnas buvo ištrauktas iš konteinerio pirminiai apžiūrai (1 t., b. l. 12-13).

43Įvykio vietos apžiūros protokole su priedu (fotolentele) nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti L. g., Kaune. Dešinėje gatvės pusėje yra baltos spalvos plytinis dviejų aukštų pastatas, nepažymėtas numeriu (nustatytas adresas ( - )), ant kurio pritvirtintos vaizdo kameros, nukreiptos į kalną ir į nuokalnę palei namo perimetrą. 9 m atstumu nuo kairiojo šio pastato kampo, kairėje gatvės pusėje yra metalinis, pilkos spalvos kelio atitvaras, apie 0,8 m aukščio. Iki kalno šlaito – 2,5 m atstumas. Perlipus atitvarą, nuo kalno šlaito 4 m žemyn yra lyguma. Ant kalno šlaito matomas nuverstas atidarytas plastikinis žalios spalvos buitinių atliekų konteineris su rudos spalvos užrašu „L.“. (1) Konteineris yra su plastikiniais ratukais. Konteinerio ilgis - 100 cm, be ratukų, plotis siauriausioje vietoje yra 28 cm, plačiausioje vietoje – viršutinėje dalyje – 38 cm. Jo dangtis, kurio dydis 50 cm x 47 cm, atidarytas. Tokioje padėtyje esančio konteinerio viršutinėje dalyje, prie kurios pritvirtintas ratukas, matomas 39 cm ilgiu nuo apačios įtrūkimas. Konteineris paimtas. Šalia konteinerio matoma susukta paklodė, šviesios spalvos, 140 cm x 185 cm dydžio, su užrašu „Fiz II“, su galimai kraujo dėmėmis. Paklodė paimta ir įdėta į voką. (2) Paklodė dengė matomo, iš konteinerio ištraukto, vyriškos lyties lavono veidą. Lavonas su drabužiais: juodos spalvos sportiniu bliuzonu su užtrauktuku priekyje; po juo – pilkos spalvos ilgom rankovėm megztukas, po juo – mėlynos spalvos džinsiniai marškinėliai, po kuriais tamsiai pilkos – žalsvos spalvos trikotažiniai marškinėliai (maikutė); juodos spalvos treningo kelnės su trimis baltos spalvos išilginėmis juostomis šonuose, po jomis – dar vienos juodos spalvos treningo kelnės, su užrašu „Adidas“, po jomis – pilkos spalvos trumpikės su užrašu „Man Basic“; batai – sportiniai, juodos spalvos, su baltos spalvos juostomis, su užrašu „Adidas“. Lavonas guli ant nugaros, rankos sulenktos per alkūnes virš galvos. Palaikai sustingę, lavoninis sustingimas stiprus. Veidas drėgnas, lūpos sutinusius, šnervėse kraujas, veido oda rausvai melsva, vokai sutinę, galvoje čiuopiant minkštų audinių sutinimai, ypač dešinio smilkinio srityje, deformuotas, lyg sutraiškytas dešinės ausies kaušelis; po vokų junginėmis ištisinės kraujosruvos. Lavondėmės kaklo, krūtinės, priekinio paviršiaus viršutinėje dalyje, spaudžiant prašviesėja ir atsistato per 1-2 minutes. Lavono temperatūra 19.45 val. 8,5 laipsnių C, aplinkos temperatūra 7 laipsniai C. Lavono sustingimas kojose gana stiprus (1 t., b. l. 14-21).

44Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas 2017-03-28 įvykio vietos apžiūros metu adresu Kaune, L. g. 12, paimtas konteineris. Jis yra tamsiai žalios spalvos su dviem plastikiniais ratukais, kurie yra žalios spalvos, ant jų juodos spalvos guminė dalis, konteinerio aukštis 100 cm, be ratukų, plotis siauriausioje vietoje yra 28 cm, plačiausioje vietoje, viršutinėje dalyje – 38 cm. Konteineris uždengiamas dangčiu, kurio dydis 50 cm X 47 cm, dešinėje ir kairėje konteinerio pusėje, kur nėra ratukų matome 2 įtrūkimus, kurių ilgis 39 cm, įtrūkimas eina nuo apačios į viršų. Ant konteinerio priekio yra užrašas didelėmis oranžinės spalvos raidėmis: „L.“. Atidarius konteinerio dangtį, ant jo ir konteinerio vidinių sienų matosi įvairios spalvos tamsios dėmės (2 t., b. l. 178-195).

45Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti 2017-03-30 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu paimti nužudytojo A. J. drabužiai. Popieriniame pakete yra mėlynos spalvos džinsiniai marškiniai ilgomis rankovėmis, nugarinėje dalyje viršuje ant marškinių užrašas „CROSS JEANS WAER CAMPANY“. Viršutinėje marškinių dalyje matosi tamsiai rudos spalvos dėmė, kitose marškinių vietose matosi įvairaus dydžio ir išsidėstymo rudos spalvos dėmės. Panaudojus preparatą „Blue Star“, ant marškinių esančios rudos spalvos dėmės tamsoje švyti. Marškiniai supakuoti į tą patį paketą ir paketas užklijuotas, ant jo uždėtas spaudas; popierinis paketas, kuriame yra viena kojinių pora. Kojinės juodos spalvos, vidinė jų dalis su pūkeliu. Panaudojus preparatą „Blue Star“ kojinės tamsoje švyti, matosi taškinis švytėjimas. Kojinės supakuotos į tą patį paketą ir paketas užklijuotas, ant jo uždėtas spaudas; popierinis paketas, kuriame yra sportinės kelnės. Kelnės juodos spalvos, viršutinėje jų dalyje, juosmens srityje yra įvertas raištis. Panaudojus preparatą „Blue Star“ tamsoje ant kelnių visame jų plote matosi taškinis švytėjimas. Kelnės supakuotos į tą patį paketą ir paketas užklijuotas, ant jo uždėtas spaudas; popierinis paketas, kuriame yra mėlynos spalvos marškinėliai trumpomis rankovėmis. Marškinėliai su apykakle, ant kurios matosi mėlynos spalvos juosta, kairė marškinėlių rankovė yra su mėlynos spalvos juostomis, ant marškinėlių priekio dešinėje viršutinėje pusėje matomas logotipas su užrašu „ADIDAS“. Panaudojus preparatą „Blue Star“ tamsoje ant marškinėlių matosi taškinis švytėjimas, viršutinė kairė marškinėlių dalis švyti visa. Marškinėliai supakuoti į tą patį paketą ir paketas užklijuotas, ant jo uždėtas spaudas; paketas, kuriame yra vyriškos trumpikės, kurios yra tamsiai pilkos spalvos, jų viršutinėje dalyje matome raudonos spalvos juosmenį. Panaudojus preparatą „Blue Star“ tamsoje ant viso trumpikių ploto matosi taškinis švytėjimas. Trumpikės supakuotos į tą patį paketą ir paketas užklijuotas, ant jo uždėtas spaudas (3 t., b. l. 1-9).

46Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad įvykio vieta, kurioje rastas A. J. lavonas, yra netoli adreso Kaunas, L. g. 15A. Tarp L. g. 15A ir L. g. 17 yra nenaudojamas pastatas be numerio, ant pastato yra stebėjimo kamera, tačiau minėta kamera yra nusukta į priešingą pusę, todėl įvykio vietos, kurioje buvo rastas lavonas, ir jos prieigų nefiksuoja (1 t., b. l. 22).

47Įvykio vietos apžiūros protokole su priedu (fotolentele) nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta. Tai vieno aukšto, medinis gyvenamasis namas, esantis L. g. 1, Kaune. Namo viena pusė ribojasi su O. gatve. O. gatvės pusėje yra tamsiai rudos spalvos durys, pro kurias patenkama į koridoriaus patalpą, kurios dešinėje sienoje yra medinės durys pro kurias patenkama į kambarį Nr. 1. Jį apžiūrėjus jokių nusikalstamos veikos objektų nėra. Kambario Nr. 1, kairėje sienoje yra medinės durys pro kurias patenkama į kambarį Nr. 2. Prie kairės kambario Nr. 2 sienos yra dvi medinės spintos, kurios antresolėse matoma pagalvė ant kurios yra raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują. Pagalvė supakuota į kartoninę dėžę. Prie priekinės kambario Nr. 2 sienos stovi žalios spalvos sofa - lova ant kurios patalynė. Sofa - lova yra išskleista. Sofos - lovoje patalynė apipurkšta spec. priemonę ,,Blue Star", skirta identifikuoti kraujo pėdsaku, matomas išryškėjimas priekinėje dešinėje sofos - lovos dalyje ant kaldros užvalkalo. Kaldros užvalkalas išimamas ir supakuotas į popierinį paketą. Prie galinės kambario Nr. 2 sienos yra stalas ir jo pirmame stalčiuje yra mobiliojo ryšio telefonai: 1) juodos spalvos ,,SAMSUNG“ be baterijos; 2) juodos spalvos ,,SONY ERICSSON“; 3) pilkos spalvos atlenkiamas telefonas ,,SIEMENS CL75“; 4) mėlynos spalvos ,,NOKIA 6100“; 5) juodai pilkos spalvos ,,NOKIA 1110“, telefonai paimti ir supakuoti į kartoninę dėžę. Iš kambario Nr. 1 grįžus į koridoriaus patalpą ir pasisukus į dešinę, po kaire puse yra dviejų durų medinė spinta ant kurios durų matomos raudonos spalvos dėmės panašios į kraują. Nuo durų paimtas biologinės kilmės pėdsakas, paimta nuoplova, supakuoti į popierinį voką. Toliau ant grindų šalia spintos matomos raudonos spalvos dėmės panašios į kraują. Nuo grindų paimtas biologinės kilmės pėdsakas, paimta nuoplova supakuota į popierinį voką. Iš koridoriaus patalpos, tiesiai, yra durų anga pro kurias patenkama į virtuvės patalpas. Apžiūrėjus virtuvės patalpą, jokių nusikalstamos veikos pėdsakų ar objektų nėra. Virtuvės patalpos priekinėje sienoje matomos durys, pro kuriais patenkama į namo vidinį kiemą, kurio dešinėje prie tvoros stovi žalios spalvos konteineris su užrašu ,,Kauno švara". Konteineryje sudėtos įvairios šiukšlės. Apžiūrėjus jų turinį jokių nusikalstamos veikos pėdsakų ar objektų nėra. Toliau vidiniame namo kieme matomi tris medžiai tarp kurių yra ištempta virvė, o ant virvės pakabinti drabužiai. Ant virvės pakabinti: raudonos spalvos kilimas, mėlynos spalvos ir pilkos spalvos vyriški apatiniai, raudonos spalvos marškinėliai trumpomis rankovėmis, pilkai - baltos spalvos vyriški apatiniai, mėlynos spalvos megztinis, rudos spalvos megztinis, mėlynos spalvos treninginės kelnės, pora pilkų kojinių. Minėtus drabužius apipurškus spec. priemone ,,Blu Star“, rūbai švyti, todėl rūbai buvo paimti. Raudonos spalvos kilimas supakuotas į kartoninę dėžę, kelnės supakuotos į kartoninę dėžę, megztiniai į atskiras dėžes, kojinės supakuotos į popierinį voką, pilkos kelnaitės supakuotos į popierinį paketą, pilkai - baltos spalvos kelnaitės supakuotos į popierinį paketą, mėlynos spalvos kelnaitės supakuotos į popierinį voką, raudonos spalvos marškinėliai supakuoti į popierinį paketą. Apžiūrėjus kieme esančias pagalbines patalpas, jokių nusikalstamos veikos pėdsakų nerasta (1 t., b. l. 23-40).

48Papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su priedais (fotolentele) nurodyta, kad apžiūrėtas namas, esantis ( - ). Namas geltonos spalvos, vieno aukšto, medinis. Iš O. gatvės pusės yra dveji įėjimai į namą, rudos spalvos, metalines durys. Įėjus į namą pro dešinėje pusėje esančias duris, patenkama į koridoriaus patalpą. Koridoriaus apžiūra vykdoma stovint nugara pasisukus į įėjimo durų pusę (iš kairės į dešinę), įjungus šviesą. Koridoriaus patalpa yra apie 3 m ilgio ir apie 1 m pločio. Apie 70 cm nuo įėjimo į namą durų, kairėje koridoriaus pusėje, prie sienos stovi medinė rudos spalvos spintelė, apie 70 cm aukščio ir apie 1 m pločio. Virš spintelės ant sienos kaba veidrodis. Toliau lygiagrečiai prie minėtos spintelės stovi rudos spalvos spinta, apie 2,5 m aukščio ir apie 1,5 m pločio. Nuo minėtos spintos apie 40 cm atstumu tiesiai matomas įėjimas į virtuvės patalpas. Dešinėje koridoriaus pusėje, nuo įėjimo į virtuvės patalpas, priešais, kairėje sienos pusėje matoma stovinčią spintą, matoma krosnį, kuri yra dešinėje koridoriaus sienoje. Krosnies apačioje vertikaliai yra dvejos durelės. Ant viršutinių ir apatinių durelių matomos užsukamas rankenėles. Nuo krosnies apie 50 cm link išėjimo durų, priešais kairėje pusėje stovinčią spintelę, yra įėjimas į kambarį Nr. 1. Įėjus į kambarį Nr. 1, pasisukama veidų į įėjimo kambario duris. Priešais matoma sieną Nr. 1, nuo įėjimo į kambarį dešinėje pusėje prie sienos stovi medinė rudos spalvos spintelė, apie 1 m aukščio ir 40 cm pločio. Nuo spintelės iki kambario kampo matoma krosnis. Pasisukus, dešiniau nuo kampo prie krosnies yra siena Nr. 2, apie 20 cm nuo krosnies prie sienos stovi rudos spalvos sekcija. Sekcijos apačioje matomos dvejos durelės, sekcijos viršuje stiklinė vitrina. Šalia spintelės ir krosnies ant grindų matomi tris juodos spalvos maišai, kuriuose yra sudėti įvairūs daiktai. Patraukus į šoną maišus bei spintelę ant sienos tapetų, kur stovėjo spintelė ir ant grindų, šalia kambario durų ir krosnies, matomos tamsiai raudonos spalvos dėmės panašios į kraują. Apžiūrėjus sekciją, ant sekcijos apatinių durelių ir šalia ant grindų matomos raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują. Panaudojus purškalą „BLUE STAR“, išpurškus sieną prie krosnies, krosnį, sekciją ir grindis, jie ryškiai švytėjo. Nuo sienos prie pečiaus paimta tapeto dalis su galimai kraujo dėmėmis, kuri supakuota į voką, pažymėtą Nr. 20. Kambaryje Nr. 1 ant grindų patiestas kilimas. Po kilimu medinės grindys. Kambaryje Nr. 1 palei kambario sienas Nr. 1 ir Nr. 2 patiestas linoleumas apie 50 cm pločio. Atlenkus kilimą prie pečiaus, kilimo apačioje matomos rudos spalvos didelės dėmės, galimai kraujo. Išpurškus kilimą prie krosnies ir priešais sekciją „BLUE STAR“, kilimas ryškiai švytėjo. Iškirpta kilimo dalis su galimai kraujo dėmėmis, kuri supakuota į baltą voką pažymėtą Nr. 22. Sienoje Nr. 2, dešiniau nuo sekcijos apie 20 cm, matomas įėjimas į kambarį Nr. 2. Nuo įėjimo toliau dešiniau prie sienos stovi medinė sekcija iki kambario kampo. Pasisukama nugarą į sieną Nr. 1, matoma siena Nr. 3, kurioje ties viduriu matomas langas. Langą dengia dieninės užuolaidos, o kairiajame lango šone kaba naktinės užuolaidos. Palei sieną Nr. 3, žemiau lango stovi apie 50 cm aukščio spintelė. Pasisukus dešiniau t. y. nugara į sieną Nr. 2, priešais matoma siena Nr. 4. Ties sienos viduriu stovi sofa – lova, ant kurios patiestas pledas. Sienoje už sofos – lovos yra langas ant kurio kaba dieninės užuolaidos, o lango šonuose naktinės užuolaidos. Sofos - lovos dešinėje stovi stalas. Tarp sienos Nr. 4 ir Nr. 1 kampe, netoli stalo kuris stovi prie sofos – lovos, stovi dar vienas stalas. Atsistojant nugara į įėjimą į kambarį nuo koridoriaus, matomas viduryje kambario stalas ant ratukų, už stalo prie sienos Nr. 3 stovi du foteliai. Apžiūrėjus kambarį daugiau nusikalstamos veikos objektų ar pėdsakų nerasta. Grįžus į koridoriaus patalpas, panaudojus purškalą „BLUE STAR“, išpurškiamos koridoriuje grindys prie spintelės, spintos ir krosnies, grindys ryškiai švytėjo. Taip pat buvo išpurkštos koridoriuje esančios krosnies viršutinė ir apatinė rankenėlės, viršutinė rankenėlė ryškiai švytėjo. Rankenėlė atsukta ir paimta, supakuota į voką Nr. 21. Apžiūrint koridoriaus patalpas, atitraukus spintelę, kuri yra priešais įėjimo į kambarį Nr. 1 duris, ant spintelės šono, kuris ribojasi su spinta, matomos tamsiai raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują. Ant grindų, kur stovėjo spintelė, irgi matėsi dėmės, panašios į kraują. Spintelės šonas ir grindys išpurškiant purškalu „BLUE STAR“, ryškiai švytėjo. Apžiūrėjus koridoriaus patalpas daugiau nusikalstamos veikos objektų ar pėdsakų nerasta (1 t., b. l. 41-51).

49VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties rašte Nr. MK-63 (6.9) nurodyta, kad 2017-03-28, 17.58 val. VŠĮ Kauno m. GMP stotyje buvo registruotas kvietimas adresu ( - ), Kaune. Pateiktas suarchyvuotas kvietimo garso įrašas (2 t., b. l. 77).

50Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas, sudaryta stenograma, garso įrašo, esančio kompaktinėje plokštelėje. Joje fiksuotas pokalbis tarp GMP dispečerės ir vyro, kviečiančio GMP pagalbą. Vyras, nurodo, kad pagalba yra reikalinga adresu Kauno miestas, L. g., ties maždaug 15 namu, tarp prekybos centro ,,S.“ Jonavos g. ir prekybos centro ,,P.“, nes rastas negyvas žmogus. Siunčiami medikai (2 t. b. l. 80-81).

51Bendrojo pagalbos centro rašte Nr. 41D(K)-572 nurodyta, kad 2017-03-28, 17.47 val., 17.49 val., ir 17.55 val. Centro informacinėje sistemoje yra užfiksuoti B. pranešimai telefonu dėl lavono viešojoje vietoje adresu Kaunas, L. g. Pateikti suarchyvuoti kvietimo garso įrašai (2 t., b. l. 83).

52Apžiūros protokoluose nurodyta, kad apžiūrėtas, sudaryta stenograma, garso įrašo, esančio kompaktinėje plokštelėje. Joje fiksuotas pokalbis tarp centro dispečerės ir vyro, kviečiančio GMP pagalbą. Vyras nurodo, kad pagalba yra reikalinga adresu Kauno miestas L. gatvė, ties maždaug 15 namu, tarp prekybos centro ,,S.“ Jonavos g. ir prekybos centro ,,P.“, nes rastas negyvas žmogus (2 t., b. l. 84-89).

53Specialisto išvadoje Nr. 140-(1981)-IS1-377 nurodyta, kad ant pateiktų tirti tapeto fragmento (mėg. Nr. 9) ir kilimo fragmento (mėg. Nr. 10), paimtų 2017-03-30 papildomai apžiūrint įvykio vietą ( - ), rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su A. J. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų A. J. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė kaip 0,0000000000000000004 proc. Ant pateiktų tirti D. N. batų (mėg. Nr. 23, Nr. 24), džemperio (mėg. Nr. 25) ir striukės (mėg. Nr. 26, Nr. 27), paimtų 2017-03-30 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu iš D. N., rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su A. J. genotipu. Ant pateiktų tirti dviejų tamponų su nuoplovomis (mėg. Nr. 7, Nr. 8), padarytomis 2017-03-28 apžiūrint įvykio vieta ( - ), rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su A. J. genotipu. Ant pateiktos tirti paklodės (mėg. Nr. 29), paimtos 2017-03-28 papildomai apžiūrint įvykio vietą - kalno šlaitą, esantį šalia L. g. 12, Kaune, rasta vyro kraujo, tinkamo asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, kurio genotipas sutampa su A. J. genotipu (3 t., b. l. 28-36).

54Specialisto išvadoje Nr. M 368/2017(02) nurodyta, kad A. J. mirties priežastis sunki galvos smegenų trauma, pasireiškusi pakraujavimu po kietuoju galvos smegenų dangalu abipus ir po voratinkliniu smegenų dangalu, kaukolės pamato priekinės duobės lūžiu dešinėje, nosies kremzlinės dalies lūžiu, difužiniu aksonų pažeidimų (sunkiu galvos smegenų sukrėtimu). Tai komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu, kraujavimu į kvėpavimo takus bei į skrandį, aspiracija krauju. A. J. mirė nemažiau kaip prieš 45 val. iki jo lavono apžiūros įvykio vietoje 2017-03-28 19. 45val. (nustatant mirties laiką pagal G. A. B. ir bendraautorius). A. J. kūne rasta poodinės kraujosruvos abiejų akių vokuose, kaktoje abipus, dešinio smilkinio srityje, kairio žando-smilkinio srityje, nosyje, kaires ausies kaušelyje, dešiniame žande, odos nubrozdinimai kaktoje abipus, abiejuose antakiuose, kairio smilkinio srityje, nosyje, kairės ausies kaušelyje, apatinės lūpos dešinėje, smakre, kraujosruvos po abiejų akių junginėmis, viršutinės ir apatinės lūpos kairėje, abiejų žandų minkštuose audiniuose, galvos minkštuose audiniuose, muštinės žaizdos abiejų akių viršutiniuose vokuose, kaktos dešinėje, dešinės ausies išorinėje landoje bei užausyje, apatinėje lūpoje, plėštinės žaizdos dešinės ausies kaušelyje su kremzlinės dalies pažeidimu, viršutinėje lūpoje, apatinės lūpos gleivinėje, viršutinės lūpos gleivinės nubrozdinimas, viršutinio kairio 2-o danties išmušimas, pakraujavimas po kietuoju galvos smegenų dangalu abipus ir po voratinkliniu smegenų dangalu, kaukolės pamato priekinės duobės lūžis dešinėje, nosies kremzlinės dalies lūžis, difuzinis aksonų pažeidimas (sunkus galvos smegenų sukrėtimas). Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais kuo galėjo būti ranka, koja ar kitas panašaus pobūdžio daiktas, ne mažiau 25 trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimas dėl kaukolės pamato priekinės duobės lūžio dešinėje, difuzinio aksonų pažeidimo (sunkaus galvos smegenų sukrėtimo) vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas ir šiuo atveju baigėsi A. J. mirtimi. Taip pat A. J. kūne rasta: poodinės kraujosruvos kakle abipus, kairio peties srityje, krūtinės kairėje, pilvo dešinėje, odos nubrozdinimai kaklo dešinėje, kairėje plaštakoje, kairiame klube, pilvo kairėje, Ill-o šonkaulio dešinėje, Il-V, VII-VIII-o šonkaulių lūžiai kairėje. Sužalojimai padaryti ne mažiau 16 trauminių poveikių pasėkoje. Pagal histologinį vaizdą, sužalojimai padaryti prieš 1-4 valandas iki mirties. Odos nubrozdinimai kairiame klube, pilvo kairėje galėjo būti padaryti šiomis sritimis kontaktuojant su kietais bukais daiktais ar paviršiais, kiti sužalojimai. t.y. poodinės kraujosruvos kakle abipus, kairio peties srityje, krūtinės kairėje, pilvo dešinėje, odos nubrozdinimai kaklo dešinėje, kairėje plaštakoje, lIl-o šonkaulio dešinėje, ll-V, VlI-VllI-o šonkaulių lūžiai kairėje galėjo būti padaryti kietais bukais daiktais kuo galėjo būti ranka, koja ar kitas panašaus pobūdžio daiktas. Pagal histologinį vaizdą sužalojimai padaryti prieš 1-4 valandas iki mirties. lIl-o šonkaulio dešinėje, ll-V, Vll-VlII-o šonkaulių lūžiai kairėje atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą ir įtakos mirčiai neturėjo, poodinės kraujosruvos kakle abipus, kairio peties srityje, krūtinės kairėje, pilvo dešinėje, odos nubrozdinimai kaklo dešinėje, kairėje plaštakoje, kairiame klube, pilvo kairėje atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir įtakos mirčiai neturėjo. A. J. prieš mirtį vartojo alkoholį, nes jo lavono kraujyje nustatyta mažiausia 1,51 promilės etilo alkoholio, šlapime nustatyta mažiausia 2,98 promilės etilo alkoholio. Gyviems asmenims tai atitinka vidutinį girtumo laipsnį. A. J. lavono kraujyje amfetaminų, amitriptilino, benzodiazepinų, difenhidramino, tenotiazinų, kokaino ir jo metabolitų, metamizolio, opiatų nerasta. Šlapime amfetaminų, amitriptilino, barbitūratų, benžodiazepinų, difenhidramino, fenotiazinų, metamizolio nerasta, imuninės analizės duomenimis kokaino ir jo metabolitų, tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties, opiatų šlapime nerasta. A. J. mirtis įvyko dėl sužalojimų bei juos lydinčių komplikacijų, nurodytų išvadoje. Pagal morfologinius požymius, odos nubrozdinimas kairėje blauzdoje padarytas po mirties. Kiti išvardinti sužalojimai priešmirtiniai. Sužalojimų, kuriuos A. J. galėjo pats tyčia ar atsitiktinai pasidaryti nekonstatuota. Odos nubrozdinimas kairėje plaštakoje galėjo būti padarytas kovos ar savigynos metu. Po patirtų sužalojimų į galvos sritį, A. J. neteko sąmonės ir atlikti sąmoningų veiksmų negalėjo. Po kurio konkrečiai smūgio į galvos sritį A. J. neteko sąmonės, nustatyti nėra galimybės. A. J. mirė praėjus keletui valandų po patirtos galvos traumos. Sužalojimų padarymo metu A. J. galėjo būti įvairiose padėtyse, trauminiams poveikiams jo kūno atžvilgiu esant iš priekio ir šonų. Sužalojimai padaryti ne mažiau 41 trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimuose individualios žalojančio daikto savybės neužsifiksavusios. Sužalojimai padaryti artimu vienas kitam metu, todėl nustatyti jų padarymo sekos nėra galimybės. Drabužiuose pažeidimų nefiksuota. Nėra medicininių duomenų apie lavono pozos keitimą po mirties (3 t., b. l. 48-55).

55Specialistės S. B. paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad paskaičiavus nomogramų metodu (pagal Henssge) mirties laiką pagal lavono rektalinę temperatūrą nustatyta, kad A. J. mirė prieš 60+/-7 val. iki jo lavono apžiūros įvykio vietoje 2017-03-28 19.45 val., t. y. tarp 2017-03-26 00.45 val. ir 2017-03-26 14.45 val. (3 t., b. l. 58-60).

56Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. J. 2017-03-25 naudojosi išankstinio apmokėjimo abonentu, kurio SIM abonentinis Nr. ( - ). Atlikus A. J. naudojamo išankstinio apmokėjimo abonento Nr. ( - ) gautą išklotinių analizę, nustatyta, kad 2017-03-25 A. J. naudojosi mobilaus ryšio aparatu, kurio IMEI Nr. ( - ). 2017-03-25 10.29 val. A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. L. V., būdamas prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai būdamas netoli savo gyvenamosios vietos) pokalbis trunka 130 s. 10.32 val. A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. K. V., būdamas prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai būdamas netoli savo gyvenamosios vietos) pokalbis trunka 52 s. 10.33 val. A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. L. V., būdamas prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai būdamas netoli savo gyvenamosios vietos) pokalbio trukmė 81 s. 11.40 val. A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. L. V., būdamas prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai būdamas netoli savo gyvenamosios vietos) pokalbis trunka 36s. 11.54 val. A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. L. V., būdamas prisijungęs prie celės Nr. 2046 adresu Kaunas, S. pr. 192 pokalbis trunka 44 s. 12.33 val. A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. K. V., būdamas prisijungęs prie celės Nr. 4074 adresu Kaunas, V. K. g. 45, pokalbis trunka 5 s. 16.39 val., A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. dukra R. M., būdamas prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai būdamas netoli savo gyvenamosios vietos) pokalbis trunka 13 s. 16.40 val., A. J. bendrauja su abonentu Nr. ( - ), t. y. dukra R. M., būdamas prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai būdamas netoli savo gyvenamosios vietos) pokalbis trunka 13 s. 2017-03-26: 08.39 val., 08.40 val., 09.04 val., 09.10 val. į A. J. mobilaus ryšio telefoną iš J. M. abonento Nr. ( - ), ateina SMS žinutės, telefonas yra prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai netoli A. J. gyvenamosios vietos), 09.26 val., 09.27 val., 09.42 val., 09.57 val. į A. J. mobilaus ryšio telefoną iš dukros R. M. Nr. ( - ), ateina SMS žinutės, telefonas yra prisijungęs prie celės Nr. D206 adresu Kaunas, M. g. 60 (galimai netoli A. J. gyvenamosios vietos). 09.57 val. telefonas prisijungimo prie celės nerodo (tikėtina, kad yra išjungtas). Nustatyta, kad 2017-03-25 ir 2017-03-26 iš A. J. naudojamo abonento SMS žinutės rašomos nebuvo (2 t., b. l. 110).

57Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atlikus A. J. dukros R. M. gautų mobilaus ryšio abonento Nr. ( - ) išklotinių analizę laikotarpiu nuo 2017-03-24 iki 2017-03-27 nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu R. M. bendravo su jai pažįstamais asmenimis, kurie nurodyti jos telefono atmintyje, kaip ryšiai. R. M. su ikiteisminiame tyrime apklaustais asmenimis nebendravo. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2017-03-24 iki 2017-03-37 R. M. bendravo su tėvu A. J.: išeinantis skambutis 2017.03.25 16:39:35 13 ( - ) D20A ,,Tėtis“. Išeinantis skambutis 2017.03.25 16:40:31 12 ( - ) D20A ,,Tėtis“. Išeinantis praleistas skambutis 2017.03.25 21:06:30 0 ( - ) D20A ,,Tėtis“. Išeinantis skambutis 2017.03.26 09:04:21 4 ( - ) D20A ,,Tėtis“. Peradresacija 2017.03.26 09:04:21 4 ( - ) D20A ,,Tėtis“. Išeinantis skambutis 2017.03.27 18:29:52 2 ( - ) D20A ,,Tėtis“. Peradresacija 2017.03.27 18:29:52 2 ( - ) D20A ,,Tėtis“ (2 t., b. l. 134-135).

58Veikos kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas

59BK 129 straipsnio 1dalyje nustatyta atsakomybė už kito žmogaus gyvybės atėmimą. Ši veika gali būti padaroma tiesiogine arba netiesiogine tyčia. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kaltės turinys atskleidžiamas ne vien išaiškinimu, kaip kaltininkas suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, taip pat prieš nusikaltimą ir po jo padarymo ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-423/2006, 2K-366/2011, 2K-316-699/2015, 2K-267-942/2017, 2K-231-303/2018 ir kt.). Nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad galva yra gyvybiškai svarbi kūno dalis bei normalaus protinio išsivystymo žmogus negali nesuvokti, jog suduodamas smūgį kitam žmogui į galvą, daro veiką, keliančią pavojų kito žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tai suvokdamas, kaltininkas numato, kad nuo tokio smūgio nukentėjusiajam gali būti padaryti sveikatos sužalojimai, tarp jų ir tokie, dėl kurių jis gali mirti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartys baudžiamosiose byloje Nr. 2K-237/2005, 2K-469/2007, 2K-281/2008 2K-302/2010, 2K-22/2013 ir kt.).

60Kaltinamasis T. D. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino, nurodydamas, kad jis pirmas A. J. kumščiu, ne mažiau kaip 3 kartus, stipriai sudavė į veidą ir ne mažiau kaip 15 kartų sudavė į krūtinę, o D. N. kumščiu sudavė A. į galvą. Nuo jų abiejų smūgių A. nukrito ant grindų, krisdamas galva trenkėsi į durų staktą, nukritęs A. dar judėjo, sunkiai kvėpavo, iš nosies pasipylė kraujas. Pripažino, kad jis kartu su D. N. įkišo kūną į šiukšlių konteinerį, kurį nustūmę, permetė per apsauginį barjerą (4 t., b. l. 60-62, 65-68). 2018-07-23 apklausiamas teisme, kaltinamasis T. D. taip pat šias aplinkybes patvirtino, pripažino, kad dėl jo ir D. N. bendrai suduotų smūgių A. J. galėjo numirti, tačiau 2019-06-07 teisiamojo posėdžio metu ėmė teigti, kad jis mušė A. J., tačiau jo nežudė, nužudė pastarąjį D. N., nukentėjusiojo bendrais veiksmais negalėjo nužudyti, be to kūno iš kambario kartu su D. N. nevilko, į šiukšlių konteinerį jis nekišo.

61Tokia nuteistojo pateikta įvykių versija iš dalies prieštarauja asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į kitą bylą, t, y. kaltinamojo D. N. parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu. D. N. nurodė, kad kai A. J. su T. D. buvo koridoriuje, jis išgirdo garsą ir tuo metu A. J. nukrito ant žemės. Jis matydamas, kaip T., stovėdamas prie A. galvos, spardo A. į galvą, priėjęs pats ne mažiau kaip 5 – 6 kartus spyrė A. į šoną. T. sudavė A. daug smūgių. Po to jis, kartu su T. D., gulintį vyriškį išvilko paėmę už rankų į kiemą, įstūmė vyriškį galva priekiu į gulintį konteinerį ir ištempė iš kiemo kuo toliau nuo namų (3 t., b. l. 136-139, 142-145, 151-153).

62Tai, kad prieš A. J. buvo smurtaujama bute, kūnas buvo tempiamas, patvirtina ir liudytojų parodymai. Liudytojas G. V. ir M. V. nurodė, kad jau maždaug nuo 20 val. D. V. V. bute girdėjo trenksmus, triukšmą, kuris tęsėsi galimai iki 22 ar 23 val. Kitą dieną M. V., įėjusi į D. V. V. priklausantį butą, salone pamatė prie krosnies, ant grindų, daug kraujo, matėsi lyg tempimo žymės, koridoriuje matė kraujo dėmes ant spintos durų (1 t., b. l. 117-120, 123-125). Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad koridoriaus patalpoje ant dviejų durų medinės spintos durų, šalia ant grindų rastos raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują. Taip pat tamsiai raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują, rastos ant sienos tapetų, kur stovėjo spintelė ir ant grindų, šalia kambario durų ir krosnies, ant sekcijos apatinių durelių ir šalia ant grindų, kilimo apačioje (1 t., b. l. 23-40, 41-51). Specialisto išvada Nr. 140-(1981)-IS1-377 patvirtina, kad įvykio vietoje rastas kraujas yra A. J.. Taip pat pastarojo kraujo rasta ir ant D. N. batų, džemperio, striukės (3 t., b. l. 28-36).

63Ir nors kaltinamasis T. D. teigė, kad A. J. į veidą kumščiu sudavė tik 3 kartus, dėl ko pastarasis mirti negalėjo, tačiau veidas yra galvos srityje, todėl neabejotinai yra gyvybiškai svarbi žmogaus kūno dalis, o smūgių sudavimas į ją gali sąlygoti žmogaus mirtį, ką nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje betarpiškai patvirtino ir specialisto išvada Nr. M 368/2017(02). Joje nurodyta, kad A. J. mirties priežastis sunki galvos smegenų trauma, sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais kuo galėjo būti ranka, koja ar kitas panašaus pobūdžio daiktas, ne mažiau 25 trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimas dėl kaukolės pamato priekinės duobės lūžio dešinėje, difuzinio aksonų pažeidimo (sunkaus galvos smegenų sukrėtimo) vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas ir šiuo atveju baigėsi A. J. mirtimi. Taip pat A. J. kūne rasta: poodinės kraujosruvos kakle abipus, kairio peties srityje, krūtinės kairėje, pilvo dešinėje, odos nubrozdinimai kaklo dešinėje, kairėje plaštakoje, kairiame klube, pilvo kairėje, Ill-o šonkaulio dešinėje, Il-V, VII-VIII-o šonkaulių lūžiai kairėje. Sužalojimai padaryti ne mažiau 16 trauminių poveikių pasėkoje. Po patirtų sužalojimų į galvos sritį, A. J. neteko sąmonės ir atlikti sąmoningų veiksmų negalėjo. A. J. mirė praėjus keletui valandų po patirtos galvos traumos. Sužalojimai padaryti ne mažiau 41 trauminio poveikio pasėkoje (3 t., b. l. 48-55).

64Aukščiau aptarti duomenys betarpiškai patvirtina, kad susitarimas atlikti smurtinio pobūdžio veiksmus A. J. atžvilgiu buvo išreikštas konkliudentiniais T. D. ir D. N. veiksmais. T. D. sudavus pirmuosius smūgius A. J., D. N. taip pat ėmė mušti A. J., kas neabejotinai atkleidžia tiek realų kaltinamųjų dalyvavimą realizuojant nužudymo sudėties požymius, tiek ir jų tyčią bendrais veiksmais sužaloti A. J., kas ir sąlygojo jo mirtį. Tokiu būdu, kiek smūgių kuris iš kaltinamųjų sudavė A. J., kurie iš jų sąlygojo jo mirtį, koks buvo jų eiliškumas, esminės reikšmės sprendžiant kaltinamojo T. D. kaltės klausimą, neturi, neabejotina, jog T. D., bendrais veiksmais su D. N., suduodamas 25 smūgius A. J. į galvos sritį, ne mažiau 16 smūgių į kitas kūno vietas, suvokė ir numatė, kad A. J. gali būti padaryti sveikatos sužalojimai, tarp jų ir tokie, dėl kurių jis gali mirti. Nors, kaip seka iš kaltinamojo parodymų, jis nesiekė A. J. mirties ir tokių duomenų byloje nėra, tačiau, jis nesiėmė jokių veiksmų tokiems padariniams išvengti, t. y. leido jiems atsirasti, kas leidžia daryti abejonių nekeliančią išvadą, jog nusikaltimą kaltinamasis padarė veikdamas netiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalis). Šiame kontekste vertinant kaltinamojo T. D. teiginį, jog savo neteisėtais veiksmais jie nenorėjo A. J. mirties, svarbu paminėti, kad kaltės turinys atskleidžiamas ne vien išaiškinimu, kaip kaltininkas/kaltininkai suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji (vidiniai–psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-1/2014, 2K-7-27-746/2015 ir kt.). Esant netiesioginei tyčiai (kuri nustatyta šioje byloje), kaltininkas/kaltininkai suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, taip pat tai, kad jo veikos pavojingi padariniai yra labai tikėtini ar net neišvengiami, ir nors tokių padarinių nesiekia bei jų nenori, neatsisako ir nekeičia savo pavojingo elgesio. Kaltininkas/kaltininkai nesitiki išvengti savo veikos padarinių (arba realios jų atsiradimo grėsmės), o jeigu ir tikisi, tai remdamasis tik subjektyviais ir atsitiktiniais dalykais – sėkme, likimu ir pan. Tai vertintina kaip abejingumas kitų asmenų interesams bei galimiems padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-498-746/2015, Nr. 2K-7-193-895/2016), kas visiškai pagrįstai nustatyta ir nagrinėjamoje situacijoje.

65Byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis T. D. bute, ( - ), Kaune, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, konflikto dėl asmeninių nesutarimų su A. J. metu, kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra išskirta į kitą bylą, bendrais veiksmais, tyčia A. J. rankų kumščiais sudavė bei kojomis spyrė ne mažiau kaip 25 smūgius į galvą ir ne mažiau kaip 16 smūgių į kaklą, kairį petį, krūtinę, pilvą, kairę plaštaką, kairį klubą, dėl ko A. J. po patirtos sunkios galvos smegenų traumos netrukus įvykio vietoje mirė, tokiu būdu nužudė A. J., t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje.

66Dėl bausmės

67Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis (BK 24 straipsnio 1 dalis). Susitarimas padaryti nusikalstamą veiką gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje iki bus pasiektas nusikalstamas rezultatas ir gali būti išreikštas bet kokia forma – tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais, be to, nusikaltimo darymo metu bendrininkai turi galimybę koreguoti susitarimo ribas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-218/2009, 2K-214/2011, 2K-630/2011). Konstatuojant susitarimo buvimą, nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-339/2010, 2K-10/2012). Esant susitarimui ir bendrai tyčiai, visi bendrininkai nepriklausomai nuo to, kokius konkrečiai veiksmus jie atliko realizuodami nusikalstamą sumanymą, atsako už tą pačią nusikalstamą veiką. Pažymėtina, kad bendravykdytojas yra ne tik tas asmuo, kuris pats realizuoja visus nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, bet ir tas, kuris realizuoja dalį jų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-211/2008, 2K-197/2009).

68Įvertinus visas nustatytas aplinkybes, nustatyta, kad tiek D. N., tiek T. D. abu sudavė smūgius A. J., pastarajam visi sužalojimai padaryti ne mažiau 41 trauminio poveikio pasėkoje, tiek D. N., tiek T. D. abu veikė sutartinai, suprato savo vaidmenį bendrame nusikaltime, todėl T. D. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupė (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Kaltinamasis T. D. neneigia įvykio dieną vartojęs alkoholį, tačiau nurodė, kad toks suvartoto alkoholio kiekis jokios įtakos jo elgesiui neturėjo, o pilnai įvykio aplinkybių neprisimena ne dėl suvartoto alkoholio, o dėl kažkada turėtos galvos traumos. Tačiau įvykio vakarą bute buvę asmenys nurodė, kad visą dieną buvo girtaujama, T. D. vartojo alkoholį kartu su kitais. Kaltinamasis D. N. nurodė, kad tą dieną jis nupirko 4 butelius 1 litro talpos alaus „Tauras“ 7,5 stiprumo, kurį išgėrė jis, D. V. ir T. D., po to apie 17 val., Jolanta kartu su vyriškiu nupirko 4 butelius alaus, vieną 0,5 litro butelį degtinės (3 t., b. l. 136-139). Liudytojas R. K. nurodė, kad ir pats T. D. pirko du butelius alaus ,,Tauras tradicinis“, 6 laipsnių stiprumo, kurį visi išgėrė pas D. V.. Liudytoja J. B., dirbanti pardavėja parduotuvėje, patvirtino, kad tą dieną T. D. ir D. N. į parduotuvę buvo atėję ne vieną kartą ir pirko alų. Taigi, byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių teigti, jog įvykio metu T. D. buvo apsvaigęs nuo alkoholio, nemotyvuotą, agresyvų kaltinamojo elgesį, be jokios priežasties suduodant visiškai nepažįstamam ir nieko blogo nepadariusiam A. J. mirtinus smūgius, negalima paaiškinti niekuo kitu, kaip tik alkoholio įtaka padarant šį nusikaltimą, todėl T. D. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

70Kaltinamasis T. D. būdamas teistas tris kartus, teistumui neišnykus, padarė labai sunkų tyčinį nusikaltimą, todėl jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad veiką padarė recidyvistas (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

71Kaltinamasis T. D. teisme neigė savo kaltę nužudžius A. J., visaip siekė sumenkinti savo vaidmenį nusikaltimo padaryme, nesistengė sušvelninti nusikalstamos veikos padarinių, t. y. nors ir žinodamas, jog be tėvo liko mažamečiai vaikai, nebendravo su jais, materialiai nepadėjo, todėl atsakomybę švelninanti aplinkybė, jog kaltininkas prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jam nepripažintina.

72Pagal bylos duomenis T. D. 2016-10-23/2016-10-24 lankėsi VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos Aleksoto skyriuje (4 t., b. l. 7), specialisto išvadoje Nr. 93TPK-795/2017 nurodyta, kad T. D. nustatytas psichofizinis sutrikimas, sukeltas psichoaktyvių medžiagų vartojimo laiko atžvilgiu nenusijęs su nusikalstamos veikos padarymu ir nėra duomenų, kad jis sirgtų lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu ar įtariamos nusikalstamos veikos padarymo metu būtų laikino psichikos sutrikimo būsenoje, todėl skirti psichiatrinę ekspertizę netikslinga (4 t., b. l. 15). Jis iki šio nusikaltimo padarymo jau buvo teistas tris kartus (4 t., b. l. 34-49), 2019-02-07 Kauno apylinkės Kauno rūmų teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte, baustas administracine tvarka (4 t., b. l. 31-33), nedirbantis (4 t., b. l. 4-5). Šios aplinkybės rodo kaltininko padidintą pavojingumą visuomenei, polinkį daryti nusikalstamas veikas. Taigi A. J. nužudymas buvo ne atsitiktinio kaltininko elgesio pasekmė, bet iš esmės dėsningas jo ankstesnio elgesio bei gyvenimo būdo rezultatas.

73Nusikalstama veika, numatyta BK 129 straipsnio 1 dalyje, yra priskiriama labai sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 6 dalis), nusikaltimas buvo padarytas netiesioginės tyčios forma, jis buvo baigtas. Įstatymas nenumato, jog padarius tyčinį labai sunkų nusikaltimą būtų galima taikyti BK 75 straipsnį ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti. Pagrindų taikyti BK 62 straipsnio 1 dalies ar 2 dalies nuostatas ir kaltinamajam paskirti švelnesnę nei įstatymo nustatytą bausmę, byloje taip pat nenustatyta. BK 54 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę jei sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Aukščiau nustatytos aplinkybės neduoda pagrindo padaryti išvadą, kad sankcijos ribose kaltinamajam paskirta terminuota laisvės atėmimo bausmės prieštarautų teisingumo principui, išimtinių aplinkybių dėl kurių būtų galima taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje vėlgi nenustatyta.

74Šių duomenų visumoje kaltinamajam T. D. skirtina BK 129 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta, terminuota laisvės atėmimo bausmė – 11 (vienuolika) metų.

75Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, T. D. šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė apėmimo būdu bendrintina su 2019 m. vasario 7 dienos Kauno apylinkės Kauno rūmų teismo nuosprendžiu jam paskirta bausme, paskiriant T. D. galutinę subendrintą 11 (vienuolikos) metų laisvės atėmimo bausmę.

76Dėl civilinių ieškinių

77Baudžiamojoje byloje yra pareikštas nukentėjusiųjų K. M. ir R. M. atstovės J. M. civilinis ieškinys, kuriame prašoma K. M. ir R. M. atlyginti nusikaltimu padarytą neturtinę žalą, t. y. kiekvienam iš jų priteisti po 20 000 Eur iš D. N. ir po 20 000 Eur iš T. D.. Ieškinyje nurodoma, kad A. J. buvo sūnaus K. M. ir dukros R. M. biologinis tėvas. Gyveno kartu ir juos išlaikė, rūpinosi, kad vaikai augtų normalioje šeimoje, glaudžiai bendravo. Žuvus tėvui, K. ir R. patyrė ir dabar patiria su niekuo nepalyginamus emocinius ir dvasinius išgyvenimus, vaikai mamos klausinėja, kodėl taip atsitiko ir ar niekada negrįš tėvelis (5 t., b. l. 6-8). Kauno apylinkės teismo 2017-12-14 sprendime nurodyta, kad nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog A. J., miręs ( - ), yra K. M. ir R. M. biologinis tėvas (2 t., b. l. 61-62). Teismo posėdžio metu nuketėjusysis K. M. nurodė, kad mirusysis yra jo tėtis, su juo gyveno visą laiką. Jų šeima gyveno iš jo mamos ir tėčio atlyginimų, dabar gyvena iš mamos uždirbtų pinigų, dar jis gauna kažkiek pinigų už mirusį tėtį. Anksčiau lengviau buvo gyventi, kadangi būdavo daugiau pinigėlių. Nukentėjusioji J. M. nurodė, kad prašoma pinigų suma palengvintų vaikų gyvenimą. Vaikai mokosi mokykloje. Dukrai yra 13 metų, sūnui – 14. Vyras dirbdavo nelegaliai, per mėnesį parnešdavo 200-300 eurų. Vaikai gauna našlaičių išmoką po 130 eurų, ji dirba valytoja, į rankas gauna 366 eurus. Gauna dar vaikų išmoką po 50 eurų.

78Taip pat baudžiamojoje byloje yra pareikštas nukentėjusiosios J. M. civilinis ieškinys, kuriame prašoma jai atlyginti nusikaltimu padarytą neturtinę žalą, t. y. jai priteisti 20 000 Eur iš D. N. ir 20 000 Eur iš T. D.. Ieškinyje nurodoma, kad ji su A. J. pragyveno 20 metų, susituokę nebuvo, augino du vaikus: sūnų K. M., gimusį ( - ) metais, ir dukrą R. M., gimusią ( - ) metais. Sugyventinis buvo geras tėvas, rūpinosi buitimi, dirbo statybose, šeimoje jai buvo ramstis, su ja nekonfliktuodavo, buvo ramaus būdo ir išlaikė visą šeimą. Juos siejo artimas ryšys, todėl jo netektis jai buvo didelis smūgis tolimesniam gyvenimui. Ji neteko vyro, draugo, maitintojo, patyrė ir dabar patiria su niekuo nepalyginamus emocinius ir dvasinius išgyvenimus. Dėl tokios būklės kreipėsi į medikus pagalbos, jai buvo paskirti vaistai, tačiau dėl sunkios materialinės padėties buvo priversta kai kurių jų nevartoti. Emocinę būklę sunkina ir vaikų patiriami išgyvenimai (5 t., b. l. 9-11). Teismo posėdžio metu nurodė, kad su A. J. gyveno kartu apie 15 metų, vyras dirbdavo nelegaliai, per mėnesį parnešdavo 200-300 eurų. Prašo iš T. D. 20 000 eurų, kad būtų lengviau išlaikyti vaikus. Su vyru santykiai buvo labai geri.

79Posėdžio metu kaltinamasis T. D. civilinius ieškinius pripažino pilnai.

80Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės normų, reglamentuojančių neturtinės žalos atlyginimą, yra ne kartą pažymėjęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (lotyniškai restitutio in integrum) objektyviai negali būti pritaikytas visa apimtimi. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Teisinga kompensacija už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus reiškia tokios piniginės satisfakcijos, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, fizinį skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus, parinkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 3K-3-103/2009). Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad jos dydį kiekvieną kartą nustato teismas remdamasis trimis pagrindais: vadovaudamasis įstatyme nustatytais kriterijais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis, 6.282 straipsnis); atsižvelgdamas į konkrečioje byloje teismo reikšmingais pripažintus kriterijus; pagal bylos aplinkybes atsižvelgdamas į jau suformuotą teismų praktiką.

81Įstatymų leidėjas nėra nustatęs neturtinės žalos atlyginimo dydžio ribų, o tik įtvirtinęs nebaigtinį neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašą, todėl teismas, kaip subjektas, nustatantis tokios žalos dydį, turi diskreciją spręsti dėl teisingo žalos atlyginimo nukentėjusiam asmeniui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad įstatyme nustatytas neturtinės žalos dydžiui reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu), todėl jame įtvirtinti kriterijai turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienoje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio. Šis sąrašas yra nebaigtinis, todėl teismas turi aiškintis ir vertinti konkrečiai bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, į kurių visumą įeina ir aplinkybės, dėl kurių neturtinės žalos atlyginimo dydis gali būti nustatytas ir mažesnis už reikalaujamą, nes kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 3K-3-171/2011). Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas taip pat privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, kurių laikymasis, taikant bei aiškinant teisės normas, leidžia teismui atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus, užtikrinti skirtingų interesų pusiausvyrą. Įstatymų leidėjas neatskleidžia šių principų turinio, nes jų aiškinimas ir taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių.

82Kaip jau buvo minėta, neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra numatyti Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Jie apibrėžiami konkrečiais ir vertinamaisiais požymiais. Spręsdamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) tai, ar padaryta turtinė žala, į padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Šioje teisės normoje nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Tai reiškia, kad teismo sprendime nepakanka vien formalaus neturtinės žalos dydžio kriterijų nurodymo: jie turi būti išnagrinėti, įvertinant kiekvieno atskiro kriterijaus ir jų visumos reikšmę konkrečiam neturtinės žalos atlyginimo dydžiui nustatyti.

83Neturtine žala laikomas teisės saugomoms ir ginamoms neturtinėms, nematerialioms vertybėms pakenkimas. Tokia žala gali būti padaroma pažeidžiant skirtingus gėrius. Be abejo, žmogaus sveikata, gyvybė yra aukščiausios vertybės, todėl išgyvenimai, sukelti dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, yra ypač dideli. Vienas pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra jos sukeltos pasekmės, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų moralinių praradimų dydį, jų įtaką žmogaus gyvenimo kokybei, darbinei veiklai, šeiminiam gyvenimui.

84Teismas konstatuoja, kad dėl kaltinamojo T. D. nusikalstamų veiksmų, nužudžius A. J., nukentėjusieji K. M., R. M. ir J. M. patyrė neturtinės žalos, pagal bylos duomenis, nukentėjusiųjų parodymus, galima daryti išvadą, kad nukentėjusiųjų K. M., R. M. ir J. M. santykiai su nužudytuoju A. J. buvo labai artimi. Šiuo atveju tyčiniais kaltinamojo T. D. nusikalstamais veiksmais buvo sukeltos sunkios ir neatstatomos pasekmės – nukentėjusioji J. M. staiga ir netikėtai neteko sugyventinio, su kuriuo kartu gyveno ir vedė bendrą namų ūkį 15 metų bei susilaukė dviejų vaikų, K. M., R. M. – tėvo. Tokia smurtinė mirtis nukentėjusiesiems neabejotinai sukėlė skaudžius dvasinius išgyvenimus, kančias ir sukrėtimą, sveikatos pablogėjimą, neigiamai paveikė jų gyvenimą. Dėl A. J. nužudymo nukentėjusieji neteko artimo ryšio, šiltų santykių. Taip pat teismas atsižvelgia ir į tai, kad nors T. D. neturi turto, tačiau darbingas, neturi sveikatos problemų, jo galimybės ateityje dirbti ir uždirbti yra realios, jis neturi išlaikytinių ir turtinių įsipareigojimų, todėl nukentėjusiesiems K. M., R. M. ir J. M. priteistina po 20 000 Eur. Toks neturtinės žalos atlyginimo dydis šiems nukentėjusiesiems yra proporcingas kaltinamojo padarytai nusikalstamai veikai ir dėl jos kilusioms pasekmėms, atitinka nukentėjusiųjų ir kaltinamojo interesų pusiausvyrą, sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijus, teismų praktiką (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-431-746/2015, 2K-421-511/2016, 2K-44-648/2016, 2K-9-697/2017 ir kt.).

85Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

86Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, saugomi UAB ,,Aleksoto prekyba“ (3 t., b. l. 37-38):

871) žalios spalvos konteineris, ant kurio užrašas ,,L." 1 vnt.; 2) rudos spalvos paklodė 1 vnt.; 3) žalios spalvos pagalvė su žalios ir geltonos spalvos gėlių piešiniais 1 vnt.; 4) raudonos spalvos užvalkalas su baltos spalvos apskritimais; 5) nuoplova nuo spintos koridoriuje 1 vnt.; 6) nuoplova nuo koridoriaus grindų 1 vnt.; 7) šviesiai raudonos spalvos kilimėlis 1 vnt.; 8) mėlynos spalvos apatiniai 1 vnt.; 9) pilko spalvos apatiniai 1 vnt.; 10) raudonos spalvos marškinėliai 1 vnt.;11) pilkai - baltos spalvos apatiniai 1 vnt.; 12) mėlynos spalvos megztinis 1 vnt.; 13) mėlynos spalvos treningo kelnės 1 vnt.; 14) pilkos spalvos 1 pora kojinių; 15) tapeto dalis 1 vnt.; 16) rankenėlė nuo krosnies viršutinių durelių 1 vnt.; 17) kilimo dalis 1 vnt.; 18) T. D. rankų pirštų nagų nuokarpos su panagių turiniu 1 vnt.; 19) D. V. V. rankų pirštų nagų nuokarpos su panagių turiniu 1 vnt.; 20) D. V. V. seilių pavyzdžiai 1 vnt.; 21) T. D. seilių pavyzdžiai 1 vnt.; 22) A. J. kraujo pavyzdys; 23) A. J. rankų, delnų ir pirštų atspaudai ant 3 daktiloskopinių kortelių, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini, kadangi yra menkaverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

88A. J. drabužiai: 1) juodos spalvos sportinis bliuzonas su užtrauktuku priekyje 1 vnt.; 2) pilkos spalvos ilgomis rankovėmis megztukas 1 vnt.; 3) juodos spalvos treningo kelnės su trimis baltos spalvos išilginėmis juostomis šonuose 1 vnt.; 4) juodos spalvos sportiniai batai su baltos spalvos juostomis 1 pora; 5) juodos spalvos kojinės 1 pora; 6) pilkos spalvos marškinėliai 1 vnt.; 7) juodos spalvos trumpikės 1 vnt.; 8) pilkos spalvos treningo kelnės 1 vnt.; 9) mėlynos spalvos marškinėliai 1 vnt.; grąžintini J. M. arba jos įgaliotam asmeniui, o šiems asmenims per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nepateikus rašytinio prašymo dėl šių daiktų grąžinimo UAB ,,Aleksoto prekyba“, jie sunaikintini, kadangi yra menkaverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

89Kaltinamojo T. D. drabužiai: 1) pilkos spalvos sportiniai bateliai 1 pora.; 2) pilkos spalvos sportinės kelnės 1 vnt.; 3) juodos spalvos marškinėliai trumpomis rankovėmis su užrašu ,,Adidas" 1 vnt.; 4) baltos spalvos bliuzonas 1 vnt.; 5) pilkos spalvos striukė 1 vnt., grąžintini kaltinamajam T. D. arba jo įgaliotam asmeniui, o šiems asmenims per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nepateikus rašytinio prašymo dėl šių daiktų grąžinimo UAB ,,Aleksoto prekyba“, jie sunaikintini, kadangi yra menkaverčiai (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

90Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, saugomi prie bylos, t. y. 14 vnt. kompaktinių plokštelių su įrašais, joje ir paliktini (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas);

91Dėl daiktų, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra išskirta į kitą bylą, t. y. D. N., bus pasisakyta jo atžvilgiu priėmus procesinį sprendimą.

92Teismas, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

93T. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 11 (vienuolikos) metų laisvės atėmimo bausmę.

94Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, T. D. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę apėmimo būdu bendrinti su 2019 m. vasario 7 dienos Kauno apylinkės Kauno rūmų teismo nuosprendžiu jam paskirta bausme ir paskirti galutinę subendrintą 11 (vienuolikos) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose, bausmės atlikimo pradžią skaičiuojant nuo asmens faktinio sulaikymo dienos.

95Vadovaujantis BK 65 ir 66 straipsniais, į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikiname sulaikyme bei kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2017 m. kovo 28 d. iki 2017 m. rugsėjo 28 d., vieną laikino sulaikymo ir kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai parai laisvės atėmimo.

96Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimą – palikti nepakeistas, pradėjus bausmės vykdymą – panaikinti ir T. D. asmens tapatybės kortelę ir pasą, esančius byloje (proceso dalyvių asmens duomenys, b. l. 53), pateikti bausmę vykdančiai institucijai.

97K. M. ir R. M. atstovės J. M. civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš T. D. K. M. naudai priteisti 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) neturtinei žalai atlyginti, R. M. naudai priteisti 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) neturtinei žalai atlyginti. Priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise iki nukentėjusiųjų K. M. ir R. M. pilnametystės nustatyti jų atstovę pagal įstatymą J. M..

98J. M. civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš T. D. J. M. naudai priteisti 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) neturtinei žalai atlyginti

99Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, saugomus UAB ,,Aleksoto prekyba“ (3 t., b. l. 37-38): 1) žalios spalvos konteinerį, ant kurio užrašas ,,L." 1 vnt.; 2) rudos spalvos paklodę 1 vnt.; 3) žalios spalvos pagalvę su žalios ir geltonos spalvos gėlių piešiniais 1 vnt.; 4) raudonos spalvos užvalkalą su baltos spalvos apskritimais; 5) nuoplovą nuo spintos koridoriuje 1 vnt.; 6) nuoplovą nuo koridoriaus grindų 1 vnt.; 7) šviesiai raudonos spalvos kilimėlį 1 vnt.; 8) mėlynos spalvos apatinius 1 vnt.; 9) pilko spalvos apatinius 1 vnt.; 10) raudonos spalvos marškinėlius 1 vnt.;11) pilkai - baltos spalvos apatinius 1 vnt.; 12) mėlynos spalvos megztinį 1 vnt.; 13) mėlynos spalvos treningo kelnes 1 vnt.; 14) pilkos spalvos 1 porą kojinių; 15) tapeto dalį 1 vnt.; 16) rankenėlę nuo krosnies viršutinių durelių 1 vnt.; 17) kilimo dalį 1 vnt.; 18) T. D. rankų pirštų nagų nuokarpas su panagių turiniu 1 vnt.; 19) D. V. V. rankų pirštų nagų nuokarpos su panagių turiniu 1 vnt.; 20) D. V. V. seilių pavyzdžius 1 vnt.; 21) T. D. seilių pavyzdžius 1 vnt.; 22) A. J. kraujo pavyzdį; 23) A. J. rankų, delnų ir pirštų atspaudus ant 3 daktiloskopinių kortelių, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas). A. J. drabužius: 1) juodos spalvos sportinį bliuzoną su užtrauktuku priekyje 1 vnt.; 2) pilkos spalvos ilgomis rankovėmis megztuką 1 vnt.; 3) juodos spalvos treningo kelnes su trimis baltos spalvos išilginėmis juostomis šonuose 1 vnt.; 4) juodos spalvos sportinius batus su baltos spalvos juostomis 1 pora; 5) juodos spalvos kojines 1 pora; 6) pilkos spalvos marškinėlius 1 vnt.; 7) juodos spalvos trumpikes 1 vnt.; 8) pilkos spalvos treningo kelnes 1 vnt.; 9) mėlynos spalvos marškinėlius 1 vnt.; grąžinti J. M. arba jos įgaliotam asmeniui, o šiems asmenims per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nepateikus rašytinio prašymo dėl šių daiktų grąžinimo UAB ,,Aleksoto prekyba“, juos sunaikinti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kaltinamojo T. D. drabužius: 1) pilkos spalvos sportinius batelius 1 pora.; 2) pilkos spalvos sportines kelnes 1 vnt.; 3) juodos spalvos marškinėlius trumpomis rankovėmis su užrašu ,,Adidas" 1 vnt.; 4) baltos spalvos bliuzoną 1 vnt.; 5) pilkos spalvos striukę 1 vnt., grąžinti kaltinamajam T. D. arba jo įgaliotam asmeniui, o šiems asmenims per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nepateikus rašytinio prašymo dėl šių daiktų grąžinimo UAB ,,Aleksoto prekyba“, juos sunaikinti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

100Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, saugomus prie bylos, t. y. 14 vnt. kompaktinių plokštelių su įrašais, joje ir palikti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

101Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nedalyvavusiam kaltinamajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuorašo išsiuntimo dienos, suimtam – nuo nuorašo jam įteikimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui (jei bus teikiamas skundas, skunde turi būti nurodyta, ar apeliacinėje instancijoje skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka).

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T.... 3. Teismas... 4. T. D. 2017-03-25 laikotarpiu nuo 20.30 val. iki 22.30 val. bute, ( - ),... 5. Kaltinamasis T. D. savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo nepripažino ir... 6. Kaltinamasis T. D. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo... 7. A. J. pažinojo galimai nuo 2014 metų, santykiai su A. buvo normalūs,... 8. A. J. kojomis nespardė, mušė tik rankomis. Nužudyti A. J. tikrai nenorėjo,... 9. Pagarsinus parodymus nurodė, kad jis pirmas sudavė mirusiajam. Jis mušė A.,... 10. 2018-07-23 apklausiamas teisme nurodė, kad viskas buvo kambaryje. Jis sudavė... 11. Parodymų patikrinimo vietoje protokole nurodyta, kad įtariamasis T. D.... 12. Specialisto išvadoje Nr. G859/2017(02) nurodyta, kad T. D. konstatuotas odos... 13. Specialisto paaiškinime nurodyta, kad T. D. konstatuotas odos nubrozdinimas... 14. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra išskirta į kitą bylą,... 15. Kaltinamasis D. N. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo... 16. Papildomos apklausos metu nurodė, kad pas D. atėjo dar vienas vyriškis, kaip... 17. Papildomos apklausos metu nurodė, kad A. J. nužudyti nenorėjo, viskas įvyko... 18. Pagarsinus parodymus nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai... 19. Parodymų patikrinimo vietoje protokole nurodyta, kad įtariamasis D. N.... 20. Nukentėjusioji, liudytoja E. J. nurodė, kad apie įvykį sužinojo po... 21. Nukentėjusioji, liudytoja J. M. nurodė, kad A. J. buvo jos sugyventinis. Jie... 22. Liudytojas R. K. nurodė, kad su kaltinamuoju T. D. buvo kaimynai, kartu dirbo.... 23. Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo parodymai,... 24. Pagarsinus parodymus nurodė, kad parodymai teisingi.... 25. Liudytojas J. G. nurodė, kad tą dieną vaikščiojo po aikštelę, prie PC... 26. Liudytoja S. M. nurodė, kad A. J. buvo jos patėvis, J. M. yra jos mama. Su A.... 27. Liudytojas K. K. nurodė, kad pažįsta abu kaltinamuosius, o D. buvo jo... 28. Liudytojas K. V. nurodė, kad A. J. buvo jo uošvis, jo kūną atpažino, kai... 29. Liudytojas G. V. nurodė, kad T. D. pažįsta, o D. N. yra porą kartų matęs.... 30. Liudytojas G. V. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jo parodymai,... 31. Pagarsinus parodymus nurodė, kad buvo garsai, galvojo gal brolis girtas stumdo... 32. Liudytoja M. V. nurodė, kad pažįsta tik T. D., kaip gerą kaimyną, o A. J.... 33. Liudytoja M. V. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir šie jos parodymai,... 34. Papildomai apklausta nurodė, kad patikslina, jog šių metų kovo mėnesio... 35. Pagarsinus parodymus nurodė, kad parodymai teisingi, ikiteisminio tyrimo metu... 36. Liudytoja J. R. nurodė, kad pažįsta D. N. ir T. D., kuris gyvena... 37. Liudytojas D. V. V. nurodė, kad su T. D. yra kaimynai, o D. N. žino iš... 38. Liudytoja S. B. nurodė, kad ji dirba pardavėja R. Š. IĮ, ( - ). Paskutinę... 39. Liudytoja J. B. nurodė, kad ji dirba parduotuvėje Ž. gatvėje, ten T. D.... 40. Liudytoja A. D. nurodė, kad T. D. yra jos sūnus. Atvykusi tardytoja sakė,... 41. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-03-28, 17.58 val., gautas... 42. Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėta įvykio vieta,... 43. Įvykio vietos apžiūros protokole su priedu (fotolentele) nurodyta, kad... 44. Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas 2017-03-28 įvykio vietos... 45. Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėti 2017-03-30 reikalaujamų... 46. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad įvykio vieta, kurioje rastas A. J.... 47. Įvykio vietos apžiūros protokole su priedu (fotolentele) nurodyta, kad... 48. Papildomos įvykio vietos apžiūros protokole su priedais (fotolentele)... 49. VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties rašte Nr. MK-63 (6.9)... 50. Apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėtas, sudaryta stenograma, garso... 51. Bendrojo pagalbos centro rašte Nr. 41D(K)-572 nurodyta, kad 2017-03-28, 17.47... 52. Apžiūros protokoluose nurodyta, kad apžiūrėtas, sudaryta stenograma, garso... 53. Specialisto išvadoje Nr. 140-(1981)-IS1-377 nurodyta, kad ant pateiktų tirti... 54. Specialisto išvadoje Nr. M 368/2017(02) nurodyta, kad A. J. mirties... 55. Specialistės S. B. paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad paskaičiavus... 56. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad A. J. 2017-03-25 naudojosi išankstinio... 57. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atlikus A. J. dukros R. M. gautų... 58. Veikos kvalifikavimas ir įrodymų vertinimas... 59. BK 129 straipsnio 1dalyje nustatyta atsakomybė už kito žmogaus gyvybės... 60. Kaltinamasis T. D. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino,... 61. Tokia nuteistojo pateikta įvykių versija iš dalies prieštarauja asmens,... 62. Tai, kad prieš A. J. buvo smurtaujama bute, kūnas buvo tempiamas, patvirtina... 63. Ir nors kaltinamasis T. D. teigė, kad A. J. į veidą kumščiu sudavė tik 3... 64. Aukščiau aptarti duomenys betarpiškai patvirtina, kad susitarimas atlikti... 65. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis T. D.... 66. Dėl bausmės... 67. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas yra tyčinės nusikalstamos... 68. Įvertinus visas nustatytas aplinkybes, nustatyta, kad tiek D. N., tiek T. D.... 69. Kaltinamasis T. D. neneigia įvykio dieną vartojęs alkoholį, tačiau... 70. Kaltinamasis T. D. būdamas teistas tris kartus, teistumui neišnykus, padarė... 71. Kaltinamasis T. D. teisme neigė savo kaltę nužudžius A. J., visaip siekė... 72. Pagal bylos duomenis T. D. 2016-10-23/2016-10-24 lankėsi VšĮ Respublikinės... 73. Nusikalstama veika, numatyta BK 129 straipsnio 1 dalyje, yra priskiriama labai... 74. Šių duomenų visumoje kaltinamajam T. D. skirtina BK 129 straipsnio 1 dalies... 75. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi,... 76. Dėl civilinių ieškinių... 77. Baudžiamojoje byloje yra pareikštas nukentėjusiųjų K. M. ir R. M.... 78. Taip pat baudžiamojoje byloje yra pareikštas nukentėjusiosios J. M.... 79. Posėdžio metu kaltinamasis T. D. civilinius ieškinius pripažino pilnai.... 80. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės normų,... 81. Įstatymų leidėjas nėra nustatęs neturtinės žalos atlyginimo dydžio... 82. Kaip jau buvo minėta, neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo... 83. Neturtine žala laikomas teisės saugomoms ir ginamoms neturtinėms,... 84. Teismas konstatuoja, kad dėl kaltinamojo T. D. nusikalstamų veiksmų,... 85. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti ... 86. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, saugomi UAB ,,Aleksoto prekyba“ (3 t.,... 87. 1) žalios spalvos konteineris, ant kurio užrašas ,,L." 1 vnt.; 2) rudos... 88. A. J. drabužiai: 1) juodos spalvos sportinis bliuzonas su užtrauktuku... 89. Kaltinamojo T. D. drabužiai: 1) pilkos spalvos sportiniai bateliai 1 pora.; 2)... 90. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, saugomi prie bylos, t. y. 14 vnt.... 91. Dėl daiktų, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla yra... 92. Teismas, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimi,... 93. T. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1... 94. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi,... 95. Vadovaujantis BK 65 ir 66 straipsniais, į paskirtos bausmės laiką įskaityti... 96. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 97. K. M. ir R. M. atstovės J. M. civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš T. D.... 98. J. M. civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš T. D. J. M. naudai priteisti... 99. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, saugomus UAB ,,Aleksoto prekyba“ (3... 100. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, saugomus prie bylos, t. y. 14 vnt.... 101. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, nedalyvavusiam kaltinamajam...