Byla 2A-549-370/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – UAB „BALTIC ARMS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal

3ieškovų R. V., Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-866-567/2016 pagal ieškovų Ellora 4522899 Ltd, R. V. ir Z. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „SKOMĖ“, J. M., R. R., Č. A., J. M., L. R. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – UAB „BALTIC ARMS“,

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai Ellora 4522899 Ltd, Z. V. ir R. V. prašė priteisti solidariai iš atsakovų

  6UAB „SKOMĖ“, J. M., Č. A. ir R. R. ieškovų patirtai žalai atlyginti: Z. V. – 6 577,62 Eur

  7(22 711,22 Lt), R. V. – 1 454 094,30 Eur (5 020 696,80 Lt), Ellora 4522899 Ltd –

  85 694 291,59 Eur (19 661 250 Lt) ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

 2. Ieškovai paaiškino, kad iki 2009 m. gegužės 20 d. valdė 70,4 proc. visų UAB „SKOMĖ“ akcijų. Z. V. nuo 1995 m. buvo UAB „SKOMĖ“ valdybos pirmininkas bei direktoriaus pavaduotojas. Be ieškovų ir valdybos pirmininko Z. V. žinios atsakovai 2009 m. kovo 24 d. suorganizavo valdybos posėdį, kuriame buvo patvirtinti akcininkų susirinkimui teiktini dokumentai, 2009 m. balandžio 30 d. buvo sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Tą pačią dieną įvyko valdybos posėdis, į kurį nebuvo pakviestas valdybos pirmininkas Z. V., kuriame buvo nutarta sušaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 2009 m. gegužės 13 d. įvyko pakartotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir už nutarimus balsavo akcininkai J. M., Č. A.,

  9J. M. ir L. R.. Penktu klausimu dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo akcininkų susirinkimas priėmė šiuos nutarimus: padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki

  101 000 000 Lt nominalios vertės akcijų; atšaukti visiems UAB „SKOMĖ“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų; suteikti teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų UAB „BALTIC ARMS“; įgalioti

  11UAB „SKOMĖ“ direktorių J. M. bendrovės vardu pasirašyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį su jas įsigyjančia UAB „BALTIC ARMS“; pakeisti UAB „SKOMĖ“ įstatus dėl padidinto iki 1 000 000 Lt dydžio bendrovės įstatinio kapitalo.

 3. 2009 m. gegužės 20 d. UAB „SKOMĖ“ sudarė akcijų pardavimo sutartį su UAB „BALTIC ARMS“. UAB „SKOMĖ“ direktorius J. M. buvo ir UAB „BALTIC ARMS“ direktorius bei akcininkas. 650 000 vnt. 1 Lt nominalo naujos emisijos UAB „SKOMĖ“ akcijų parduotos už 650 000 Lt, t. y. už nominalo kainą, kurios nenustatė nei UAB „SKOMĖ“ valdyba, nei visuotinis akcininkų susirinkimas. Kaina akivaizdžiai neatitiko rinkos kainos, nes vien

  12UAB „SKOMĖ“ nuosavybės teisėmis valdomo ir nesuvaržyto nekilnojamojo turto rinkos vertė pagal 2008 m. birželio 2 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. VN-08-116 buvo

  1335 000 000 Lt. UAB „SKOMĖ“ pagrindines pajamas gauna iš patalpų nuomos.

 4. Ieškovų teigimu, 2009 m. gegužės 20 d. sutartis yra sandoris, prieštaraujantis UAB „SKOMĖ“ teisnumui, nes prieštarauja šio juridinio asmens tikslams, pažeidžia imperatyvias įstatymų normas.
 5. Ieškovų nuomone, UAB „BALTIC ARMS“ galėjo išpirkti naują UAB „SKOMĖ“ akcijų emisiją už pačios UAB „SKOMĖ“ lėšas. UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo didinimo išvakarėse dėl lėšų pertekliaus buvo sumažinusi savo įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti perteklines, šiam atsakovui nereikalingas lėšas.
 6. Dėl priimtų UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo nutarimų kiekvienas akcininkas, valdęs

  14UAB „SKOMĖ“ akcijas patyrė turtinius praradimus, proporcingus valdomų akcijų skaičiui. Ieškovai, valdę 70,4 proc. UAB „SKOMĖ“ akcijų, dėl nurodytų veiksmų, prarado

  15UAB „SKOMĖ“ valdymo kontrolę, jų akcijų paketas sumažėjo iki 24,6 proc., dėl to patyrė

  1625 839 768 Lt žalą. Ieškovai patirtą žalą grindžia 2008 m. birželio 2 d. nepriklausomo vertintojo UAB „Verslavita“ atliktu UAB „SKOMĖ“ vertinimu. Sutartimi buvo nustatyta akivaizdžiai per maža naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina, pažeidžiant senųjų

  17UAB „SKOMĖ“ akcininkų turtines teises.

 7. UAB „SKOMĖ“ valdymą perėmus UAB „BALTIC ARMS“, Z. V. buvo atleistas iš direktoriaus pavaduotojo pareigų. 2010 m. kovo 23 d. UAB „SKOMĖ“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo perrinkta valdyba – ieškovai joje nebeturi nė vieno atstovo. Ieškovai

  18Z. V. ir R. V. susirgo ir negalėjo dalyvauti šiame susirinkime. Jų prašymo dėl bendrojo balsavimo biuletenio gavimo atsakovui įteikti nepavyko ir su antstolio pagalba.

 8. Be to, paaiškėjo, jog UAB „SKOMĖ“ 2012 m. kovo 28 d. vietoje akcininkės

  19Ellora 4522899 Ltd jos 187 500 vnt. UAB „SKOMĖ“ akcijų Juridinių asmenų registre įregistravo kitą asmenį – BISMARCK Limited pagal ieškovams nežinomą

  202011 m. balandžio 21 d. dokumentą.

 9. Atsakovai UAB „SKOMĖ“, J. M., R. R., Č. A. atsiliepimuose prašė ieškovų ieškinį atmesti.
 10. Atsakovai nurodė, kad Ellora 4522899 Ltd nėra UAB „SKOMĖ“ akcininkė, nes buvęs

  21UAB „SKOMĖ“ akcininkas Ellora Ltd visas turėtas 187 500 vnt. UAB „SKOMĖ“ akcijų

  222011 m. balandžio 21 d. perleido kitai UAB „SKOMĖ“ akcininkei – Naujosios Zelandijos įmonei BISMARCK LIMITED. 2011 m. balandžio 26 d. buvusi akcininkė Ellora Ltd buvo išregistruota iš Anglijos ir Velso įmonių registro ir tik 2011 m. rugsėjo 29 d. atsirado

  23Ellora 4522899 Ltd, tačiau nėra jokių duomenų apie tai, kad perleistos 187 500 vnt. akcijos

  24(ar jų dalis) būtų sugrąžintos Ellora 4522899 Ltd

 11. Ieškovai nepagrįstai deklaruoja, esą jie iki 2009 m. gegužės 20 d. kartu valdė 70,4 proc.

  25UAB „SKOMĖ“ akcijų, o po to jiems liko tik 24,6 proc. akcijų, nes kiekvienas ieškovas savo turimas UAB „SKOMĖ“ akcijas valdė atskirai.

 12. 2009 m. gegužės 13 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas ne tik priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt, tačiau ir nustatė, kad naujos emisijos akcijų pirkėjas bus trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“, taip pat nustatė naujos emisijos akcijų kainą – 650 000 Lt. J. M. neturėjo teisės sudaryti sutarties, kurioje būtų nustatytos kitokios naujai išleidžiamų akcijų emisijos sąlygos, jų kaina, nei buvo nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.
 13. J. M. 1999 m. kovo 25 d. UAB „SKOMĖ“ valdybai pateikė prašymą, kuriame prašė leisti tuo pačiu metu būti ir UAB „BALTIC ARMS“ administracijos vadovu. Trys valdybos nariai davė rašytinius sutikimus, kiekvienas padarydami pareiškime rankraštinius įrašus. Tuometinis

  26UAB „SKOMĖ“ valdybos pirmininkas Z. V. padarė rankraštinį įrašą „Sutinku“.

  272006 m. gegužės 17 d. visi naujai išrinkti ar perrinkti valdybos nariai vėl pateikė rašytinius pranešimus. J. M. pareiškime nurodė, kad jis dirba ir UAB „BALTIC ARMS“ direktoriumi. Duomenys apie tai, jog atsakovas J. M. yra ir trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ direktorius, yra skelbiami viešame Juridinių asmenų registre. Šios aplinkybės išviešinimas reiškia, kad ši aplinkybė buvo žinoma tiek ieškovams, tiek neapibrėžtam subjektų ratui. J. M., padidinus UAB „SKOMĖ“ įstatinį kapitalą, asmeniškai jokio turto neįgijo. UAB „SKOMĖ“ akcijas įsigijo UAB „BALTIC ARMS“, o J. M. yra tik šios bendrovės vertybinių popierių savininkas – smulkusis bendrovės akcininkas.

 14. UAB „SKOMĖ“ valdybos 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. sprendimų teisėtumo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais.
 15. Dėl UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu byloje Nr. 2A-12-275/2015 nusprendė pripažinti negaliojančiais UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų 5.2, 5.3 ir 5.4 punktus, kuriais nutarta atšaukti bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamu akcijų, suteikta teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas UAB „BALTIC ARMS“ ir įgaliotas bendrovės direktorius pasirašyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį. Ieškovo Z. V. reikalavimas pripažinti negaliojančiais sprendimus kitais susirinkime svarstytais klausimais buvo atmestas. Tai reiškia, kad ieškovų teiginiai, esą žalą jie patyrė dėl to, jog padidinus bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt, proporcingai sumažėjo jų balso teisę suteikiančių akcijų dalis, nėra pagrįsti. Tuo atveju, jeigu UAB „SKOMĖ“ akcininkams nebūtų atšaukta pirmumo teisė įsigyti 650 000 vnt. naujos emisijos akcijų, tai ieškovai, siekdami išlaikyti turimą balsų procentą, būtų turėję įsigyti naujos emisijos akcijų. Ieškovai Z. V. ir R. V. 2016 m. rugpjūčio mėn. turėjo galimybę įsigyti 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų už tą pačią kainą, tačiau šia teise nepasinaudojo.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu ieškovų Ellora 4522899 Ltd, R. V. ir Z. V. ieškinius atmetė.
 2. Teismas konstatavo, kad ieškovė Ellora 4522899 Ltd neįrodė, kad buvo arba yra

  28UAB „SKOMĖ“ akcininkė. UAB „SKOMĖ“ akcininkė buvo Anglijos ir Velso įmonė

  29Ellora Ltd, kuri 2011 m. balandžio 26 d. buvo išregistruota iš Anglijos ir Velso įmonių registro. Byloje nėra įrodymų, kad Ellora 4522899 Ltd yra buvusios įmonės Ellora Ltd teisių perėmėja ar įgijėja, todėl teismas darė išvadą, jog Ellora 4522899 Ltd neturi reikalavimo teisės, nes neįrodė savo, kaip UAB „SKOMĖ“ akcininkės, turėtų teisių.

 3. Teismo vertinimu, tai, kad UAB „SKOMĖ“ akcininkų sprendimas dėl UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo padidinimo ir 650 000 vienetų naujų akcijų išleidimo ieškovų buvo ginčijamas, savaime nepatvirtina atsakovų solidarios civilinės atsakomybės, nes įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendime civilinėje byloje

  30Nr. 2A-12-275/2015 buvo nustatyti prejudiciniai faktai, jog akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo yra teisėtas. Tai, kad teisėtas akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nėra pagrindas civilinei atsakomybei kilti, nes pagal įstatymą teisėtais veiksmais padaryta žala neatlyginama.

 4. Teismas atsižvelgė į tai, kad akcininkų susirinkimo sprendimas atšaukti esamiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 650 000 vienetus UAB „SKOMĖ“ akcijų įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu buvo pripažintas negaliojančiu, tačiau darė išvadą, jog tai nesudaro teisinio pagrindo taikyti atsakovams solidarią civilinę atsakomybę. Teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu buvo pripažinta negaliojančia akcijų pasirašymo sutartis tarp UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ bei pritaikyta dvišalė restitucija: UAB „SKOMĖ“ naudai grąžinant išleistas akcijas, o UAB „BALTIC ARMS“ grąžinant sumokėtas už akcijas lėšas. Teismas konstatavo, kad pritaikius restituciją buvo atkurta iki teisės pažeidimo buvusi padėtis, todėl šis akcininkų sprendimas nebesukelia ieškovams jokių teisinių pasekmių. Pagal 2016 m. rugpjūčio 1 d. UAB „SKOMĖ“ neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą nuspręsta pasiūlyti 350 000 vnt. bendrovės akcijų savininkams, kurie 2009 m. gegužės 13 d. buvo bendrovės akcininkais arba kurie po 2009 m. gegužės 13 d. įsigijo bendrovės akcijas iš bendrovės akcininkų, kurie jais buvo 2009 m. gegužės 13 d.
 5. Teismas nustatė, kad nei ieškovas Z. V., nei ieškovė R. V. pirmumo teise proporcingai jų turimų bendrovės akcijų skaičiui įsigyti 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų nepasinaudojo po 2016 m. rugpjūčio 1 d. UAB „SKOMĖ“ neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkime nutarimų priėmimo. Teismas nurodė, kad ieškovės R. V. teiginys, jog 2009 m. gegužės 13 d. ieškovai turėjo galimybę įsigyti akcijų, o vėliau tokios galimybės neturėjo, yra nepagrįstas įrodymais, nes ieškovai nepateikė įrodymų apie tai, kad jų finansinė padėtis nuo 2009 m. iki 2016 m. būtų iš esmės pablogėjusi.
 6. Teismas konstatavo, kad atsakovas R. R. nėra ir nebuvo visuotinio akcininkų susirinkimo metu UAB „SKOMĖ“ akcininkas, todėl jam negali būti taikoma solidari civilinė atsakomybė. Atsakovas R. R. buvo UAB „SKOMĖ“ valdybos narys. UAB „SKOMĖ“ valdyba nėra įgaliota priimti sprendimus dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, naujų akcijų išleidimo, pirmumo teisės jas įsigyti atšaukimo, nes šie klausimai tai yra išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Ieškovai neįrodė, kad atsakovas R. R. atliko neteisėtus tyčinius veiksmus, tarp kurių ir ieškovų įvardijamos žalos yra priežastinis ryšys. Ieškinyje minimi UAB „SKOMĖ“ valdybos sprendimai buvo pripažinti teisėtais prejudicinę reikšmę turinčiu 2010 m. liepos 23 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-276-430/2010, kuris vėliau paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartimi, dėl ieškovų Z. V. ir UAB „Inforverslas“ ieškinio dėl UAB „SKOMĖ“ 2009 m. kovo 24 d. ir

  312009 m. balandžio 30 d. valdybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

 7. Teismo vertinimu, ieškovai nepagrįstai akcininko turimo turto vertę skaičiuoja padalydami UAB „SKOMĖ“ turimo nekilnojamojo turto vertę iš akcijų skaičiaus iki įstatinio kapitalo padidinimo ir po jo. Tokiu būdu apskaičiuotą žalą ieškovai padaugina iš 2, nurodydami galutinę patikslinto ieškinio sumą. Teismas pažymėjo, kad toks žalos apskaičiavimas yra teisiškai nepagrįstas. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkai neturi nuosavybės teisės į bendrovės turimą turtą, o byloje nėra pateikti įrodymai, kad UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo sprendimais UAB „SKOMĖ“ priklausantis turtas buvo perleistas.
 8. Atsakydamas į neišspręstus bylos šalių procesinius prašymus, teismas nurodė, kad nenustatė teisinių pagrindų ieškovo Ellora 4522899 Ltd ir ieškovo Z. V. ieškinius palikti nenagrinėtus, o ieškovo Z. V. ieškinį išskirti į atskirą bylą, nes ieškovo Z. V. neatvykimas į teismo posėdį nekliudė teismui išnagrinėti bylą iš esmės, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas išreiškė valią dėl ieškinio palaikymo visa apimtimi. Ieškovei Ellora 4522899 Ltd atstovavo advokatas. Teismas nenustatė teisinių pagrindų pripažinti atsakovų dalyvavimą teismo procese būtinu, kadangi atsakovai turi teisę laisvai disponuoti procesinėmis teisėmis ir savo nuožiūra įgyvendinti rungimosi principą procese. Teismas taip pat netenkino ieškovų prašymų išreikalauti įrodymus ir paskirti byloje teismo ekspertizę pagal suformuluotus ieškovų klausimus. Kitoje civilinėje byloje teismo ekspertė D. A. ekspertizės akte Nr. 1401/32E pateikė išvadas. Teismas nusprendė nesiremti šios ekspertizės išvadomis, nes ji buvo atlikta naudojant verslo vertinimo turto požiūrio metodų derinį bei pajamų metodą, neatsižvelgiant į tai, kad netaikytas sąnaudų metodas, o apsiribota įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrine analize ir jų kitimo dinamika, neatspindinčia realiųjų įmonės sąnaudų, atliekant verslo vertinimą, kai byloje buvo pareikšti reikalavimai, apskaičiuojant žalą dėl akcijų nuvertėjimo, bet ne dėl verslo vertės pokyčių.
 9. Teismas taip pat atmetė ieškovės Ellora 4522899 Ltd prašymą sustabdyti bylą, iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal R. V. ieškinį atsakovei UAB „SKOMĖ“ ir tretiesiems asmenims dėl 2009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo padidinti bendrovės įstatinį kapitalą. Teismas darė išvadą, kad šis prašymas negali būti tenkinamas, nes teismas pats gali nustatyti teisiškai reikšmingas aplinkybes bylos nagrinėjimo dalykui, atsižvelgiant į tai, kad jau yra įsiteisėję prejudicinę galią nagrinėjamai bylai turintys teismų sprendimai, dėl kurių buvo sustabdytas šios bylos nagrinėjimas.
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė Ellora 4522899 Ltd prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovei

  32Ellora 4522899 Ltd solidariai iš atsakovų UAB „SKOMĖ“, J. M., Č. A. ir R. R.

  332 847 145,80 Eur žalos atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, Ellora 4522899 Ltd nėra Ellora Ltd teisių perėmėja, nes tai viena ir ta pati įmonė. Viso civilinio proceso metu, toks klausimas net nebuvo keliamas. Jei pirmosios instancijos teismas manė, kad Ellora 4522899 Ltd yra netinkama ieškovė, jis turėjo ją pakeisti tinkamu ieškovu pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnį. Byloje yra pateikti konkretūs duomenys, kad Ellora 4522899 Ltd ir Ellora Ltd yra tas pats juridinis asmuo.
  2. Ieškovės nuomone, pasirengimas bylos nagrinėjimui nebuvo tinkamas, nes klausimai, kurie paprastai sprendžiami bylos pasirengimo nagrinėti teisme stadijoje, buvo išspręsti teismo sprendimu.
  3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į prejudicinį faktą byloje, kad iš ieškovų buvo atimta pirmumo teisė įsigyti naujos emisijos metu išleistas bendrovės akcijas. Šis prejudicinis faktas yra atsakovų civilinės atsakomybės pagrindas.
  4. Pasinaudoti akcininko teise įsigyti naujos emisijos metu išleistas bendrovės akcijas ieškovė neturi, nes jos bendrovės akcininkų sąrašuose nėra dėl to, kad 187 500 vienetų jos akcijų buvo neteisėtai perleistos. Dėl šių veiksmų yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje. Teismas šių aplinkybių neištyrė.
  5. Priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, naujos emisijos metu išleistas bendrovės akcijas akcininkai galėjo įsigyti, nes dėl perteklinių lėšų išmokėjimo akcininkams, jie disponavo 1,05 mln. Lt laisvomis lėšomis, kuriomis galėjo apmokėti akcijų emisiją.
  6. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovui R. R. negali būti taikoma solidari civilinė atsakomybė. Solidari atsakomybė R. R. atsiranda dėl to, kad jis ir jo aktualiu laikotarpiu buvo ir dabar yra valdybos narys, valdybos posėdžiuose kartu su kitais atsakovais balsavęs už sprendimų parengimą, kuriais buvo neteisėtai perimtas bendrovės valdymas. Be to, jis yra bendrovės akcininkės L. R. sutuoktinis, o akcininkų susirinkimuose balsavo už priešingų ieškovų interesams akcininkų sprendimų priėmimą.
  7. Mano, kad teismas tinkamai nenustatė žalos, jos dydžio ir susidarymo mechanizmo. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovų prašymą dėl teismo ekspertizės paskyrimo ir tinkamai nemotyvavo, kodėl nesirėmė D. A. ekspertizės akte Nr. 1401/32E nurodytomis išvadomis.
 2. Apeliaciniame skunde ieškovai Z. V. ir R. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – priteisti 3 288,81 Eur Z. V. naudai ir 727 047,15 Eur R. V. naudai solidariai iš atsakovų UAB „SKOMĖ“, J. M., Č. A. ir R. R. žalos atlyginimą. Taip pat prašo iš UAB „SKOMĖ“ išreikalauti įrodymus; pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“ ir jo atstovavimo išlaidų nepripažinti bylinėjimosi išlaidomis; neleisti advokatui V. B. byloje atstovauti trečiajam asmeniui UAB „BALTIC ARMS“; įvertinti ieškovės BUAB „Infoverslas“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ veiksmus; įvertinti melagingų UAB „SKOMĖ“ paaiškinimų teismui teikimą dėl galimų 1 786 346,60 Eur nuostolių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai atmetė atskirus reikalavimus, nors ieškovai nurodė, kad akcijas valdė kartu. Dėl šios priežasties teismas taip pat nepagrįstai nusprendė, kad turi būti mokami atskiri žyminiai mokesčiai. Teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgęs, kad buvo ne trys, o keturi ieškovai.
  2. Teismas nepagrįstai pakeitė ieškinio dalyką – reikalavimas susidėjo iš dviejų dalių – akcijų paketo nuvertėjimo (pagrindinė) ir papildomos žalos dėl įmonės valdymo praradimo (pagrindinė žala padauginta iš 2).
  3. Teismas pažeidė CPK reikalavimus dėl pasirengimo nagrinėti bylą iš esmės. Teismas paskyrė bylą nagrinėti iš esmės teismo posėdyje, nors neišsprendė bylos pasiruošimo nagrinėti nei CPK 227, nei CPK 228 straipsnių pagrindu. Tuo buvo pažeistos ieškovų teisės, nes nebuvo išreikalauti bylai svarbūs įrodymai ir nepaskirta ekspertizė, kuri būtų atsakiusi į klausimą, kiek akcijų vertė būtų sumažėjusi dėl to, kad ieškovai prarado

   34UAB „SKOMĖ“ valdymą. Teismas taip pat nemotyvuotai netenkino prašymo sustabdyti bylą, kol bus išnagrinėta byla Vilniaus miesto apylinkės teisme dėl UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo padidinimo. Byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje iš esmės turint įrodymus, kad ieškovas Z. V. patyrė labai sunkius sveikatos sužalojimus, todėl buvo pažeista ieškovo teisė būti išklausytam.

  4. Teismas be motyvų konstatavo, kad ieškovė Ellora 4522899 Ltd nėra UAB „SKOMĖ“ akcininkė, nors buvo pateikti rašytiniai įrodymai, rodantys priešingai.
  5. Teismas neatsižvelgė, kad ieškovai prašė teismo priteisti jų patirtą žalą ne dėl nekilnojamojo turto pardavimo, o dėl ieškovų akcijų paketų sumažėjimo ir valdymo kontrolės praradimo. Teismas dėl to nepasisakė, todėl sprendimas turi būti panaikintinas absoliučiais negaliojimo pagrindais.
  6. Teismas nepagrįstai nevertino byloje esančių teismo ekspertų išvadų, ir nepaskyrė šioje byloje teismo ekspertizės tiek dėl ieškovų akcijų vertės sumažėjimo, tiek dėl to, kad ieškovai prarado UAB „SKOMĖ“ valdymą.
  7. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015 pripažino negaliojančia nuo jos pasirašymo momento 2009 m. gegužės 20 d.

   35UAB „SKOMĖ“ akcijų emisijos sutartį. Taigi, atsakovų atliktų veiksmų neteisėtumas yra nustatytas. Sprendime teismas, pripažinęs šį prejudicinį ryšį, į įsiteisėjusius teismų sprendimus neatsižvelgė.

  8. Šiuo metu ieškovai dėl ilgamečio bylinėjimosi su atsakovais neturi lėšų akcijų emisijos akcijoms pirkti. Teismas sprendime nevertino taikytų laikinųjų apsaugos priemonių

   36Z. V. turtui ir lėšoms. Z. V. gaunamo mėnesinio MMA ir R. V., dirbančios bibliotekininke, pajamų neužtenka ne tik pragyvenimui, bet ir būtinam Z. V. gydymui. Teismas nevertino ir esminės aplinkybės, kad 2009 metais ieškovai turėjo galimybę pirkti UAB „SKOMĖ“ naujai išleistas akcijas, nes 2008 m. lapkričio 11 d. įregistravus

   37UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo sumažinimą dėl perteklinių lėšų išmokėjimo akcininkams, akcininkai disponavo 1,05 mln. Lt laisvomis lėšomis, kuriomis laisvai galėjo apmokėti 2009 m. gegužės 13 d. akcijų emisiją ir jiems dar būtų likę 0,4 mln. Lt laisvų lėšų.

  9. Sprendime teismas nepasisakė dėl 2016 m. spalio 5 d. prašyme suformuluotų reikalavimų, kuriuos ieškovai pakartojo ir rašytinėse baigiamosiose kalbose. Sprendime teismas taip pat nepasisakė ir dėl UAB „SKOMĖ“ piktnaudžiavimo teise.
 3. Atsiliepime į ieškovų R. V. ir Z. V. apeliacinį skundą Ellora 4522899 Ltd su ieškovų R. V. ir Z. V. apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį patenkinti. Atsiliepime į ieškovės Ellora 4522899 Ltd apeliacinį skundą ieškovai Z. V. ir R. V. su apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį patenkinti.
 4. Atsiliepime į ieškovų R. V. ir Z. V. apeliacinį skundą UAB „SKOMĖ“ prašo apeliacinį procesą pagal ieškovų Z. V. ir R. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo dalies, kurioje buvo atmestas ieškovo Ellora 4522899 Ltd ieškinys, nutraukti; likusią apeliacinio skundo dalį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Teismas pagrįstai neskyrė pasirengimo nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu, nes šis būdas taikytinas tais atvejais, jeigu abi šalis atstovauja CPK 56 straipsnio 1 dalies

   381 punkte ir 2 punkte ar 2 dalyje nurodyti asmenys (CPK 227 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje ne visi atsakovai buvo atstovaujami advokatų ar advokatų padėjėjų ir ne visi atsakovai turėjo aukštąjį teisinį išsilavinimą.

  2. Jeigu kitoje byloje atliktų teismo ekspertizių aktai hipotetiškai ir galėjo turėti įtakos apeliantų galimybei pateikti dar vieną patikslintą ieškinį, tai tose bylose ekspertizių aktai buvo surašyti ir pateikti teismui dar 2014-2015 m. Apeliantai patikslinto ieškinio nepateikė, neprašė atidėti bylos sudarant galimybę pateikti patikslintą ieškinį, nors civilinė byla po jos atnaujinimo buvo išnagrinėta iš esmės tik trečiame teismo posėdyje
  3. Pagal šios ir kitų bylų duomenis ir viešai prieinamą informaciją, Z. V. sveikatos būklė netrukdo jam savo nuožiūra ne tik naudotis procesinėmis teisėmis, gauti ir teikti procesinius dokumentus, bet ir aktyviai dalyvauti šalies visuomeniniame gyvenime, reikštis socialiniuose tinkluose. Atsakovės nuomonė, ieškovo procesinės teisės nebuvo apribotos.
  4. Teismas sprendė ekspertizės skyrimo klausimą ir dėl byloje esančio ekspertės

   39D. A. 2014 m. vasario 14 d. ekspertizės akto Nr. 1401/32E išsamiai pasisakė sprendime. Tai, kad teismas šiuos klausimus išsprendė ne taip, kaip pageidavo apeliantai, nereiškia, kad šie klausimai nebuvo sprendžiami ir / ar kad buvo sprendžiami netinkamai.

  5. Apeliantai deklaravo, jog žalą jie patyrė dėl to, kad negalėjo įsigyti

   402009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų už jų emisijos kainą po 1 Lt (0,29 Eur) už vieną akciją. Tokia teisė apeliantams buvo suteikta ir realiai įgyvendinta įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais bei atsakovės UAB „SKOMĖ“ 2016 m. rugpjūčio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, atsižvelgiant į įsiteisėjusius teismų procesinius sprendimus, buvo nuspręsta pasiūlyti 350 000 vienetų akcijų savininkams, kurie 2009 m. gegužės 13 d. buvo bendrovės akcininkais arba kurie po 2009 m. gegužės 13 d. įsigijo bendrovės akcijas iš bendrovės akcininkų, kurie jais buvo 2009 m. gegužės 13 d., pirmumo teise proporcingai jų turimų bendrovės akcijų skaičiui įsigyti 650 000 vienetus 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų, kurių emisijos kaina atitinka akcijų nominalią vertę po 0,29 euro už akciją. Apie tai buvo pranešta raštu kiekvienam akcininkui. Apeliantas Z. V. turėjo pirmumo teisę įsigyti 403 vienetų

   412009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų už 116,87 Eur, atitinkamai apeliantė R. V. –

   4288 920 vienetų akcijų už 25 786,80 Eur, apie ką jiems buvo pranešta

   432016 m. rugpjūčio 8 d. pranešimais, kurie buvo įteikti 2016 m. rugpjūčio 22 d.

  6. Priešingai nei nurodo apeliantai, šioje byloje nėra sprendžiami klausimai, susiję su sumažinto atsakovės UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo dalies sumokėjimu buvusiai akcininkei Ellora Ltd. Šis klausimas išspręstas atskiroje byloje – Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010. Šioje byloje taip pat nėra sprendžiami klausimai, susiję su tuo, iš kokių lėšų trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS” sumokėjo už 650 000 vienetų atsakovės UAB „SKOMĖ” akcijų. Apeliantai atsakovės

   44UAB „SKOMĖ” 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartį ginčijo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015. Šioje byloje taip pat nėra sprendžiami jokie klausimai, susiję su atsakovo UAB „SKOMĖ“ 2010 m. kovo 23 d., 2014 m. balandžio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d. visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais. Apeliantai šių atsakovo UAB „SKOMĖ” visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus ginčijo Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje

   45Nr. 2-1280-235/2016. Šioje byloje taip pat nėra sprendžiami klausimai, susiję su atsakovo UAB „SKOMĖ“ valdybos 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. posėdžių sprendimais. Apeliantas Z. V. šiuos atsakovo sprendimus ginčijo Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-276-430/2010.

  7. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas nepasisakė dėl apeliantų procesinių prašymų už tariamą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovui UAB „SKOMĖ“ skirti baudą ar dėl atskirosios nutarties priėmimo, kadangi teismas šiuos apeliantų prašymus išnagrinėjo ir juos atmetė.
  8. Esant neprivalomam procesiniam bendrininkavimui, kiekvienas iš bendrininkų, nesant pavedimo, veikia savo vardu ir turi būti teisiškai suinteresuotas skundžiamo teismo sprendimo panaikinimu. Apeliantai Z. V. ir R. V. neturi teisės paduoti apeliacinio skundo ieškovės Ellora 4522899 Ltd vardu ar interesais, todėl apeliacinis procesas šioje dalyje negalimas.
 5. Atsiliepime į ieškovės Ellora 4522899 Ltd apeliacinį skundą UAB „SKOMĖ“ prašo apeliacinį procesą pagal apeliantės Ellora 4522899 Ltd apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo dalies, kurioje buvo atmestas ieškovų Z. V. ir

  46R. V. ieškinys, nutraukti; likusią apeliantės Ellora 4522899 Ltd apeliacinio skundo dalį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:

  1. Ellora 4522899 Ltd nebuvo jokių kliūčių dar kartą patikslinti ieškinį. Apeliantė patikslinto ieškinio neteikė, neprašė atidėti bylos nagrinėjimo, nors civilinė byla po jos atnaujinimo buvo išnagrinėta iš esmės tik trečiame teismo posėdyje.
  2. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas netenkino kai kurių apeliantės prašymų, nereiškia, kad nebuvo tinkamai pasirengta bylos nagrinėjimui ar kitaip buvo pažeistos apeliantės procesinės teisės, kadangi diskrecijos teisė, ar tenkinti šalių prašymus, priklauso teismui.
  3. Apeliantė Ellora 4522899 Ltd nėra UAB „SKOMĖ“ akcininkė. Buvusi UAB „SKOMĖ“ akcininkė Ellora Ltd ir apeliantė Ellora 4522899 Ltd yra skirtingi subjektai. Reikšmingiausia tai, kad Ellora Ltd 2011 m. balandžio 21 d., likus 5 dienoms iki jos likvidavimo, perleido visus 187 500 vienetus UAB „SKOMĖ“ akcijų Naujosios Zelandijos įmonei BISMARCK LIMITED.
  4. Teismas pagrįstai pripažino, kad įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatytos aplinkybės, kad UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai padidinti įstatinį kapitalą bei pakeisti įstatus ir įregistruoti įstatų pakeitimus yra teisėti bei nepažeidė ieškovų teisių ir teisėtų interesų, turi šiai bylai prejudicinę ir res judicata galią, todėl iš naujo nenustatinėtinos.
  5. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovai jokios žalos nepatyrė, kadangi visa apimtimi buvo atkurta atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcininkų, kurie 2009 m. gegužės 13 d. buvo bendrovės akcininkais arba kurie po 2009 m. gegužės 13 d. įsigijo akcijas iš bendrovės akcininkų, kurie jais buvo 2009 m. gegužės 13 d., teisė pirmumo teise proporcingai turimų akcijų skaičiui įsigyti 2009 m. gegužės 13 d. emisijos atsakovės UAB „SKOMĖ“ akcijų už jų nominalią vertę po 1 Lt (0,29 Eur) už vieną akciją.
  6. Esant neprivalomam procesiniam bendrininkavimui, kiekvienas iš bendrininkų, nesant pavedimo, veikia savo vardu ir turi būti teisiškai suinteresuotas skundžiamo teismo sprendimo panaikinimu. Apeliantė Ellora 4522899 Ltd neturi teisės paduoti apeliacinio skundo ieškovų Z. V. ir R. V. vardu ar interesais, todėl apeliacinis procesas šioje dalyje negalimas.
 6. Atsiliepime į ieškovų R. V., Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd apeliacinius skundus atsakovės J. M. ir L. R. prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi nurodyti iš esmės tie patys argumentai kaip ir

  47UAB „SKOMĖ“ atsiliepimuose, todėl nekartojami.

 7. Atsiliepime į ieškovų R. V., Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd apeliacinius skundus atsakovai R. R. ir Č. A. prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi nurodyti iš esmės tie patys argumentai kaip ir

  48UAB „SKOMĖ“ atsiliepimuose, todėl nekartojami.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme apimties

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

51Dėl naujų rašytinių įrodymų pridėjimo prie bylos

 1. Apeliantai Z. V. ir R. V. pateikė naujus rašytinius įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui: 1) 2016 m. gruodžio 12 d. medicininę pažymą; 2) 2016 m. lapkričio 15 d. medicininių dokumentų išrašą; 3) 2016 m. gruodžio 20 d. prašymą Lietuvos advokatūrai.
 2. Apeliantė Ellora 4522899 Ltd pateikė naują rašytinį įrodymą, kuris nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teismui – Ellora 4522899 Ltd metinę ataskaitą ir jos vertimą į lietuvių kalbą.
 3. CPK 314 straipsnyje reglamentuota, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).
 4. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad naujai pateikiami įrodymai susiję su Z. V. ir R. V. apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodytais argumentais, taip pat į tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę susipažinti su naujai pateiktais įrodymais bei pateikti savo nuomonę dėl jų reikšmės nagrinėjamai bylai, nusprendžia apeliantų naujai pateiktus įrodymus priimti, pridėti prie bylos ir dėl jų įrodomosios reikšmės spręsti nagrinėjant bylą iš esmės (CPK 42 straipsnis, 302 straipsnis, 314 straipsnis).

52Dėl proceso eigos pirmosios instancijos teisme

 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad apeliantai apeliaciniuose skunduose kelia klausimą dėl pirmosios instancijos teismo padarytų procesinių pažeidimų ir jų teisių neužtikrinimo, mano esant tikslinga glaustai išdėstyti bylos pirmosios instancijos teisme eigą.
 2. 2012 m. gegužės 16 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovų Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. ieškinys, kuriame ieškovai prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „SKOMĖ“, J. M., Č. A. ir R. R. ieškovų patirtą žalos atlyginimą: Z. V. –

  5322 711,22 Lt; R. V. 5 020 696,80 Lt; UAB „Infoverslas“ – 1 135 109,50 Lt; Ellora 4522899 Ltd – 19 661 250 Lt ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi nustatė ieškovams 7 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti ir pateikti: ieškinį, kuriame būtų nurodytas trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „BALTIC ARMS“; pasirašytą ieškinį; dokumentus, patvirtinančius, jog sumokėtas žyminis mokestis pagal kiekvieno ieškovo reikalavimo dydį; įrodymus, jog Z. V. yra ieškovės Ellora 4522899 Ltd darbuotojas, ir turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir turi teisę vesti bylą teisme; įrodymus, jog įgaliojimą išdavusi Ellora 4522899 Ltd direktorė Stella G. Port-Louis turi teisę ieškovo Ellora 4522899 Ltd vardu vesti bylą ir atstovauti teisme bei perįgalioti kitus asmenis; ieškovo Ellora 4522899 Ltd įstatų arba užsienio registro išrašo duomenis dėl ieškovės Ellora 4522899 Ltd duomenų ir asmenų, turinčių teisę veikti ieškovo vardu; ieškovės

  54UAB „Infoverslas“ įstatus. Pasiūlė ieškovams R. V. ir Z. V. pasirūpinti tinkamu atstovavimu dėl bylos vedimo per advokatą, išaiškinant, kad jie turi teisę kreiptis į Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

 4. Ieškovai nustatytu terminu ieškinį patikslino. Taip pat prašė iki kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, apriboti UAB „SKOMĖ“ nekilnojamojo turto disponavimą, padarant atitinkamus įrašus viešuose registruose; prašoma pašalinti iš bylos dalyvių UAB „BALTIC ARMS“, nes galimas teismo sprendimas neturės įtakos šio asmens teisėms ir pareigoms; iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje arba iki UAB „SKOMĖ“ skolos ieškovei

  55Ellora 4522899 Ltd sumokėjimo pagal įsiteisėjusį 2010 m. gruodžio 28 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 atidėti ieškovams R. V., Ellora 4522899 Ltd ir UAB „Infoverslas“ nesumokėto žyminio mokesčio sumokėjimą bei pripažinti atsakovų ir trečiųjų asmenų dalyvavimą būtinu.

 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 27 d. nutartimi atmetė ieškovų Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V. prašymą atidėti nesumokėto žyminio mokesčio sumokėjimą; atmetė ieškovų Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. prašymą pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, UAB „BALTIC ARMS“ bei nustatė ieškovams Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti ir pateikti: patikslintą ieškinį, kuriame būtų nurodyta tinkama J. M. ir L. R. procesinė padėtis, arba tinkamai suformuluotas ieškinio reikalavimas (dalykas).
 6. Ieškovės Ellora 4522899 Ltd atstovas advokatas G. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“ bei nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovės Ellora 4522899 Ltd prašymas atidėti 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje arba iki UAB „SKOMĖ“ skolos sumokėjimo ieškovei Ellora 4522899 Ltd pagal įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 ir priimti sprendimą iš esmės – pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“ bei CPK 84 straipsnio pagrindu atidėti ieškovei Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje arba iki UAB „SKOMĖ“ skolos sumokėjimo ieškovui Ellora 4522899 Ltd pagal įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010.
 7. Ieškovės UAB „Infoverslas“ ir R. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“, bei nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti ieškovų Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“ ir R. V. prašymus CPK 84 straipsnio pagrindu atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje arba iki UAB „SKOMĖ“ skolos sumokėjimo ieškovui Ellora 4522899 Ltd pagal įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 ir priimti sprendimą iš esmės – pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“ bei CPK 84 straipsnio pagrindu atidėti ieškovėms trūkstamo žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo šioje byloje arba iki UAB „SKOMĖ“ skolos sumokėjimo ieškovei Ellora 4522899 Ltd pagal įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. galutinį sprendimą civilinėje byloje

  56Nr. 2-328-798/2010.

 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-77/2013 apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovių Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“ ir R. V. atskirųjų skundų dalis dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, UAB „BALTIC ARMS“, nutraukė; Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovių UAB „Infoverslas“ ir R. V. prašymas atidėti nesumokėto žyminio mokesčio sumokėjimą, panaikino ir išsprendė klausimą iš esmės: atidėjo ieškovei UAB „Infoverslas“ 15 351 Lt žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo dėl bylos esmės šioje byloje priėmimo, nustatė ieškovei

  57R. V. terminą sumokėti 800 Lt žyminio mokesčio už ieškinį šioje byloje ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinantį įrodymą iki 2013 m. sausio 28 d., atidėjo ieškovei R. V.

  5841 540 Lt žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo dėl bylos esmės šioje byloje priėmimo. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 27 nutarties dalį paliko nepakeistą.

 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi nustatė ieškovei Ellora 4522899 Ltd 30 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos žyminiam mokesčiui 42 540 Lt sumai sumokėti bei pateikti teismui dokumentą dėl sumokėto žyminio mokesčio; pratęsė ieškovei R. V. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi nustatytą terminą iki 2013 m. sausio 28 d. 800 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti, nustatant 30 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos žyminiam mokesčiui 800 Lt sumai sumokėti bei pateikti teismui dokumentą dėl sumokėto žyminio mokesčio.
 10. Ieškovai UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties dalį, kuria ieškovė Ellora 4522899 Ltd įpareigota sumokėti žyminį mokestį, nustatant, kad ieškovei Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas atidedamas iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.
 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi ieškovų UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties dalies, kuria nustatytas ieškovui Ellora 4522899 Ltd 30 dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos sumokėti 42 540 Lt žyminį mokestį, atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiems asmenims.
 12. Ieškovai UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, nustatant, kad ieškovei Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas atidedamas iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.
 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje

  59Nr. 2-1276/2013 apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 5 d. nutarties nutraukė, nes klausimas dėl žyminio mokesčio atidėjimo ieškovei Ellora 4522899 Ltd yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi.

 14. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi nustatė ieškovei

  60Ellora 4522899 Ltd 30 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos žyminiam mokesčiui 42 540 Lt sumai sumokėti bei pateikti teismui dokumentą dėl sumokėto žyminio mokesčio.

 15. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi atidėjo ieškovei

  61Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje priėmimo. Teismas, siekdamas įgyvendinti kooperacijos ir ekonomiškumo principus procese, bei sudaryti galimybę asmenims, manantiems, kad jų materialinės, subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti arba ginčijami, kreiptis į teismą ir kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju tikslinga atidėti ieškovei Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

 16. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi patenkino ieškovų

  62Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Įregistravo įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo atsakovei

  63UAB „SKOMĖ“ perleisti jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas su administracinėmis, ateljė, valymo, dviejų parduotuvių patalpomis, kurios yra pastate ( - ).

 17. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ 2013 m. liepos 10 d. pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovus Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. per 5 darbo dienas ar kitą teismo nustatytą terminą į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 497 316 Lt atsakovo UAB „SKOMĖ“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, arba pateikti Lietuvos Respublikoje registruoto ir veikiančio banko garantiją nurodytai sumai.
 18. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi atmetė atsakovės UAB „SKOMĖ“ prašymą užtikrinti galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 19. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ pateikė prašymą sustabdyti Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1406-567/2013 nagrinėjimą iki įsiteisės teismų sprendimai Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011, Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2637-464/2013 ir Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje

  64Nr. 2-3385-565/2013.

 20. Ieškovai Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. pateikė atsiliepimą dėl bylos sustabdymo, prašydami tenkinti prašymą sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. 2-240-600/2011 ir Nr. 2-2637-464/2013, atmesti prašymą sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013.
 21. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi nutarė sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės procesiniai sprendimai Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamose civilinėse bylose

  65Nr. 2A-2081-275/2013 ir Nr. 2-2637-464/2013. Teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-2081-275/2013 pagal ieškovo Z. V., trečiųjų asmenų

  66UAB „Infoverslas“, Ellora 4522899 Ltd, R. V. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 pagal ieškovo Z. V. ieškinį atsakovams UAB „SKOMĖ“ ir VĮ Registrų centras, tretiesiems asmenims UAB „BALTIC ARMS“, R. K., S. A., V. J., Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V.,

  67J. M., J. M., L. R., R. R. ir Č. A. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Minėtoje byloje ieškovas Z. V. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais

  682009 m. gegužės 13 d. pakartotinio UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento, kaip prieštaraujančius imperatyviosioms įstatymo normoms, priešingus bendrovės įstatams ir tikslams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, priimtus pažeidžiant nustatytą tvarką ir pripažinti negaliojančia 2009 m. gegužės 13 d. susirinkimo dokumentų registraciją Juridinių asmenų registre. Civilinėje byloje

  69Nr. 2-2637-464/2013 nagrinėjamas ieškovų Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V.,

  70Z. V. ieškinys atsakovams UAB „SKOMĖ“, UAB „BALTIC ARMS“, kuriuo jie prašė pripažinti atsakovų UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 20 d.

  71UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos pasirašymo memento, taikyti restituciją – 2009 m. gegužės 20 d. UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartimi atsakovo UAB „BALTIC ARMS“ įsigytas 650 000 vieno lito nominalo UAB „SKOMĖ“ paprastųjų vardinių akcijų grąžinti atsakovui UAB „SKOMĖ“, o atsakovą UAB „SKOMĖ“ įpareigoti grąžinti atsakovui UAB „BALTIC ARMS“ 650 000 Lt įnašą, gautą už UAB „SKOMĖ“ paprastąsias vardines akcijas.

 22. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 28 d. nutartimi nutarė atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą, pasiūlyti šalims sudaryti taikos sutartį byloje ir paskyrė teismo posėdį žodinio proceso tvarka. Ta pačia nutartimi ieškovės BUAB „Infoverslas“ ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, kad BUAB „Infoverslas“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Ius Positivum“, pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo. Atsakovai pateikė sutikimą, kad ieškovė BUAB „Infoverslas“ atsiimtų ieškinį. Ieškovės BUAB „Infoverslas“ kreditoriai trečiajame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2016 m. birželio 30 d., nutarimu Nr. 4 pritarė administratoriaus pasiūlymui atsiimti ieškinį.
 23. 2016 m. spalio 13 d. įvyko pirmasis teismo posėdis po bylos nagrinėjimo atnaujinimo. Buvo sprendžiamas klausimas dėl Z. V. prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Teismo posėdyje teismas išaiškino posėdyje dalyvavusiai R. V., kad ieškovai turi pasirūpinti tinkamu atstovavimu, nes bylos nagrinėjimą atidėti tuo pagrindu galima tik vieną kartą. Ieškovams, nepasirūpinus tinkamu atstovavimu, byla bus nagrinėjama toliau. Teismas ieškovo Z. V. prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos vertino kritiškai.
 24. 2016 m. lapkričio 2 d. įvyko antrasis teismo posėdis po bylos atnaujinimo. Posėdyje ieškovas Z. V. nedalyvavo, gauti ieškovo prašymai nenagrinėti bylos iš esmės, o tik išspręsti proceso dalyvių pateiktus prašymus. Posėdyje dalyvavo ieškovė R. V., ji į teisėjos klausimus dėl kvalifikuoto teisininko atstovavimo atsakė, kad buvo kreiptasi dėl antrinės teisinės pagalbos, gautas abstraktus atsakymas, kad pajamų užtenka advokatui. Teismas, įvertinęs proceso dalyvių prašymus, sprendė, kad vienas teismo posėdis jau buvo atidėtas tinkamam atstovavimui pasirūpinti. Atsakovams yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl būtų nesąžininga nenagrinėti bylos iš esmės šiame ir kituose paskirtuose posėdžiuose. Teismas išaiškino, kad Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO yra garso įrašai, todėl ieškovas, jei pageidaus, galės juos išklausęs susipažinti su bylos eiga.
 25. 2016 m. lapkričio 10 d. įvyko trečiasis teismo posėdis po bylos atnaujinimo. Posėdyje ieškovas Z. V. nedalyvavo. Pagarsinta, kad elektroniniu paštu buvo gauta Z. V. baigiamoji kalba, kurią teismas pridėjo prie bylos.

72Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad ieškinyje ir apeliaciniuose skunduose yra išdėstyta didelė apimtis faktinių aplinkybių, todėl mano esant tikslinga esmines šios bylos faktines aplinkybes taip pat išdėstyti.
 2. Iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (CPK 179 straipsnio

  733 dalis) nustatyta, kad ieškovai Z. V., R. V., Ellora Ltd buvo atsakovės UAB ,,SKOMĖ“ akcininkai. Iki 2009 m. gegužės 13 d. Z. V. priklausė 217 vnt., R. V. – 47 880 vnt., Ellora Ltd – 187 500 vnt., UAB „Infoverslas“ – 10 825 vnt., iš 350 000 vnt. UAB ,,SKOMĖ“ akcijų. Kiti UAB ,,SKOMĖ“ akcininkai buvo R. K. (421 vnt.), S. A. (322 vnt.), V. J. (213 vnt.), Č. A.

  74(27 701 vnt.), J. M. (100 vnt.), L. R. (27 255 vnt.), J. M. (47 566 vnt.).

 3. 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,SKOMĖ“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, be kita ko, buvo nutarta:
  1. padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1 000 000 Lt, išleidžiant

   75650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui (5.1. punktas);

  2. atšaukti visiems UAB ,,SKOMĖ“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų (5.2. punktas);
  3. suteikti teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 650 000 vnt. parastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui, o bendra nominali vertė yra 650 000 Lt, UAB ,,BALTIC ARMS“, atstovaujamai bendrovės direktoriaus (5.3. punktas);
  4. įgalioti UAB ,,SKOMĖ“ direktorių J. M. UAB ,,SKOMĖ“ vardu pasirašyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį su jas įsigysiančia UAB ,,BALTIC ARMS“ (5.4. punktas);
  5. pakeisti UAB „SKOMĖ“ įstatus dėl padidinto įstatinio kapitalo (5.5. punktas).
  6. Akcininkų susirinkime balsavo ir vienbalsiai pritarė akcininkai, turintys 102 622 vnt. akcijų – Č. A. (27 701 vnt.), J. M. (100 vnt.), L. R. (27 255 vnt.), J. M. (47 566 vnt.).
 4. Atsakovės UAB ,,SKOMĖ“ ir UAB ,,BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 20 d. sudarė akcijų pasirašymo sutartį, kuria atsakovė UAB ,,SKOMĖ“ įsipareigojo pateikti atsakovei

  76UAB ,,BALTIC ARMS“ 650 000 vnt. bendrovės naujai išleidžiamos emisijos paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės UAB ,,SKOMĖ“ akcijų, kurių bendra nominali vertė ir emisijos kaina yra 650 000 Lt, o UAB ,,BALTIC ARMS“ įsipareigojo per 3 (tris) mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo dienos pervesti atsakovei UAB ,,SKOMĖ“ 650 000 Lt į sutartyje nurodytą banko sąskaitą (sutarties 1.1., 2.1. punktai).

 5. 2009 m. birželio 26 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas ieškovo Z. V. ieškinys atsakovėms UAB ,,SKOMĖ“ ir VĮ Registrų centrui, kuriame jis prašė inter alia pripažinti negaliojančiais 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms, priešingus bendrovės įstatams ir tikslams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, priimtus pažeidžiant nustatytą tvarką. Anot ieškovo, susirinkimo nutarimais be motyvų atšaukta akcininkų pirmumo teisė į naujos emisijos akcijas, ši teisė už ne rinkos kainą, taip pat UAB „SKOMĖ“ valdymas (65 procentai visų akcijų) buvo suteikta ne bendrovės akcininkui UAB „BALTIC ARMS“, kuri 2009 m. gegužės 20 d. su

  77UAB „SKOMĖ“ pasirašė akcijų pirkimo sutartį, buvo iš esmės pakeistos UAB „SKOMĖ“ akcininkų proporcijos, patvirtinta UAB „SKOMĖ“ 2008 m. metinė finansinė atskaitomybė ir UAB „SKOMĖ“ direktoriaus J. M. 2008 m. sudarytos sutartys. Ieškovas nurodė, kad tikėtina, jog UAB „BALTIC ARMS“ akcijas iš UAB „SKOMĖ“ įsigijo už pačios UAB „SKOMĖ“ lėšas. Susirinkimas nutarė išleisti naują UAB „SKOMĖ“ akcijų emisiją, kurios kaina 650 000 Lt ir kuri akivaizdžiai neatitinka rinkos kainos, nes UAB „SKOMĖ“ nuosavybės teise valdomo ir niekaip nesuvaržyto nekilnojamojo turto Vilniaus miesto centre rinkos vertė pagal

  78UAB „SKOMĖ“ 2008 m. birželio 2 d. nekilnojamojo turto (patalpų) vertinimo ataskaitą yra

  7935 000 000 Lt. Ieškovas nurodo, kad akcijų emisijos kaina ekonomiškai nepagrįsta, nes vien tik padidinus UAB „SKOMĖ“ įstatinį kapitalą perkainojant jos nekilnojamojo turto vertę,

  801 paprastosios vardinės akcijos (toliau – PVA) kaina 34 kartus būtų didesnė už Sutarties 1 PVA kainą. UAB „BALTIC ARMS“ nebuvo pajėgi sumokėti 0,65 mln. Lt už akcijas, todėl

  81UAB „SKOMĖ“ direktorius J. M. slėpė informaciją apie UAB „SKOMĖ“ veiklą ir sudarytus sandorius nuo valdybos pirmininko – ieškovo Z. V. ir nuo kitų 70,4 proc. UAB „SKOMĖ“ akcijų turinčių akcininkų. Akcijų pirkimo sutartimi UAB „BALTIC ARMS“ perėmė

  82UAB „SKOMĖ“ valdymą, o pridėjus J. M., J. M., Č. A. ir R. R. turimas akcijas, valdoma yra 75,3 procentai visų UAB „SKOMĖ“ PVA, t. y. kvalifikuota dauguma (3/4). Iš kitų keturių akcininkų, turėjusių 70,4 procentų visų UAB „SKOMĖ“ PVA (Ellora Ltd, R. V.,

  83UAB „Infoverslas“ ir Z. V.), atimta reali galimybė paveikti UAB „SKOMĖ“ valdymą.

 6. 2010 m. kovo 22 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovų Ellora Ltd,

  84BUAB „Infoverslas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, R. V. ir Z. V. ieškinys, kuriame ieškovai, patikslinę ieškinio pagrindą 2012 m. spalio 10 d. ieškiniu, prašė pripažinti negaliojančia atsakovų UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“

  852009 m. gegužės 20 d. sudarytą UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį nuo sudarymo momento ir taikyti restitucija, grąžinant 650 000 vieno lito nominalo UAB „SKOMĖ“ paprastųjų vardinių akcijų atsakovui UAB „SKOMĖ“, o atsakovą UAB „SKOMĖ“ įpareigojant grąžinti UAB „BALTIC ARMS“ 650 000 Lt įnašą. Ieškovai nurodė, kad šios akcijos sudaro 65 proc. visų UAB „SKOMĖ“ balso teisę akcijų, jos išleistos vykdant

  862009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. UAB „SKOMĖ“ direktorius ir valdybos narys, veikė ne UAB „SKOMĖ“ interesais, o savo ir atsakovo UAB „BALTIC ARMS“ (kurios direktoriumi ir akcininku taip pat yra) interesais, pardavė akcijas už kainą, kuri ženkliai neatitinka rinkos kainos. Ieškovams nežinant ir atšaukus jų pirmumo teisę į naujos emisijos akcijas. Pirmumo teisė, o taip pat ir įmonės valdymas (65 proc. akcijų), nepagrįstai buvo sutekti atsakovei UAB „BALTIC ARMS“. UAB „SKOMĖ“ nuosavybės teise valdo didelės vertės nekilnojamąjį turtą Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12, jis neįkeistas, niekaip nesuvaržytas, bendrovė neturi skolų, gauna pajamas už nuomą ir savo veiklą. Tikėtina, kad atsakovas UAB „BALTIC ARMS“ galėjo išpirkti UAB „SKOMĖ“ akcijas už pačios UAB „SKOMĖ“ lėšas. Akivaizdžiai neatitinka tikrovės pareiškimai, kad UAB „BALTIC ARMS“ turėjo finansines galimybes investuoti į UAB „SKOMĖ“ iki 20 mln. Lt. Dėka ginčo sutarties, J. M. vadovaujama UAB „BALTIC ARMS“ perėmė UAB „SKOMĖ“ valdymą – 65 proc. akcijų, o kartu su J. M. žmonos akcijomis – 69,8 proc. akcijų, o pridėjus kartu su juo veikusių Č. A. ir R. R. ir jo žmonos akcijas, jau turima kvalifikuota UAB „SKOMĖ“ kontrolė – kvalifikuota balsų dauguma.

 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 ieškovo Z. V. ieškinį atsakovėms UAB ,,SKOMĖ“ ir VĮ Registrų centrui dėl 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais bei kitų su šiais nutarimais susijusių reikalavimų, atmetė.
 8. 2012 m. gegužės 16 d. buvo gautas ieškovų ieškinys nagrinėjamoje byloje.
 9. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo ir trečiųjų asmenų apeliacinius skundus, 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1369-661/2012 Vilniaus miesto

  871 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimą paliko nepakeistą.

 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje

  88Nr. 3K-3-68/2013, išnagrinėjęs ieškovo ir trečiojo asmens Ellora Ltd kasacinius skundus, nutarė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui apeliacine tvarka.

 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu civilinėje byloje

  89Nr. 2A-12-275/2015 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo dalį panaikino ir ieškinį patenkino iš dalies – pripažino negaliojančiais UAB ,,SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų 5.2, 5.3, 5.4 punktus, kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

 12. Vilniaus apygardos teismas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015 pagal ieškovų R. V., Z. V., Ellora 4522899 Ltd ir BUAB ,,Infoverslas” ieškinį, jį tenkino visiškai ir pripažino negaliojančia atsakovų UAB „SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“ 2009 m. gegužės 20 d. sudarytą UAB „SKOMĖ“ 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį, taikė restituciją.
 13. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje

  90Nr. 2A-405-516/2016 Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimas buvo iš esmės paliktas nepakeistas, patikslinta teismo sprendimo dalis dėl restitucijos taikymo. Apeliacinės instancijos teismas pašalino iš Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimo motyvuojamosios dalies išvadą, kad 2009 m. gegužės 20 d. UAB ,,SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartis laikytina negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu ir motyvus, kad atsakovams esant privatiems juridiniams asmenims, kurių direktoriumi buvo J. M., atsakovės UAB ,,BALTIC ARMS“ valdymo organai taip pat žinojo (turėjo žinoti) apie netinkamą

  91UAB ,,SKOMĖ“ akcininkų pirmumo teisės atšaukimą, todėl abi šalys laikytinos nesąžiningomis.

 14. UAB ,,SKOMĖ“ ir UAB „BALTIC ARMS“, atsižvelgdami į Vilniaus apygardos teismo

  922015 m. spalio 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015, kuris patikslintas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje

  93Nr. 2A-405-516/2016, pasirašė 2016 m. birželio 13 d. priėmimo – perdavimo aktą, kuriuo UAB „BALTIC ARMS“ grąžino UAB ,,SKOMĖ“ 650 000 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės ir kainos akcijų, kurias buvo įsigijusi pagal teismo pripažintą negaliojančia

  942009 m. gegužės 20 d. atsakovo akcijų pasirašymo sutartį, ir perdavė atsakovei akcijų sertifikato Nr. 12 originalą, o atsakovė, 2016 m. birželio 13 d. mokėjimo nurodymu Nr. 116133 grąžino UAB „BALTIC ARMS“ 188 253,01 Eur, kuriuos buvo gavusi už 650 000 vnt. akcijų pagal 2009 m. gegužės 20 d. atsakovo akcijų pasirašymo sutartį.

 15. 2016 m. rugpjūčio 1 d. pakartotiniame neeiliniame UAB „SKOMĖ“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta pasiūlyti 350 000 vnt. bendrovės akcijų savininkams, kurie

  952009 m. gegužės 13 d. buvo bendrovės akcininkai arba po 2009 m. gegužės 13 d. įsigijo bendrovės akcijas iš bendrovės akcininkų, kurie jais buvo 2009 m. gegužės 13 d., pirmumo teise proporcingai jų turimų bendrovės akcijų skaičiui įsigyti 650 000 vnt.

  962009 m. gegužės 13 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime išleistos emisijos akcijų. Akcijų emisijos kaina atitiko akcijų nominalią vertę po 0,29 euro už akciją, bendra akcijų emisijos kaina – 188 253,01 Eur.

 16. 2016 m. rugpjūčio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovų Z. V. ir R. V. ieškinys atsakovei UAB „SKOMĖ“, kurį ieškovai vėliau patikslino ir prašo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento UAB „SKOMĖ“ 2016 m. birželio 10 d.

  97UAB „SKOMĖ“ valdybos posėdžio nutarimus ir 2016 m. rugpjūčio 1 d. pakartotinio neeilinio UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pakartotinio 2016 m. rugpjūčio 1 d.

  98UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo nutarimų vykdymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartimi sustabdė pakartotinio 2016 m. rugpjūčio 1 d. UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo nutarimų vykdymą.

99Dėl Ellora 4522899 Ltd teisinio suinteresuotumo

 1. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad prieš nagrinėjant apeliacinių skundų argumentus iš esmės, privalu išspręsti apeliantės Ellora 4522899 Ltd teisinio suinteresuotumo klausimą. Apeliantai apeliaciniuose skunduose nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė Ellora 4522899 Ltd neįrodė, kad ji buvo arba yra UAB „SKOMĖ“ akcininkė.
 2. Teisėjų kolegija su apeliantų argumentais sutinka. Byloje yra išrašai iš Anglijos ir Velso įmonių registro, iš kurių matyti, kad Ellora Ltd, 2009 m. gegužės 13 d. buvusi UAB „SKOMĖ“ akcininkė, buvo likviduota 2011 m. balandžio 26 d., tačiau įvertinus tiek šios bylos duomenis, tiek viešai prieinamus Anglijos ir Velso įmonių registro duomenis, matyti, kad šis juridinis asmuo buvo atkurtas 2011 m. rugsėjo 28 d. ir pakeistas juridinio asmens pavadinimas į

  100Ellora 4522899 Ltd. Nors Lietuvos teisinėje sistemoje likviduotų juridinių asmenų atkūrimas nenumatytas, tačiau tokia galimybė egzistuoja Jungtinėje Karalystėje (žr. Companies Act 2006, Part 31, Chapter 3). Įvertinusi išdėstytus duomenis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Ellora Ltd ir Ellora 4522899 Ltd yra tas pats juridinis asmuo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ši aplinkybė nustatyta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1146/2014.

101Dėl žalos atlyginimo

 1. Apeliantai apeliaciniuose skunduose nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir nurodo, kad dėl prejudiciniais sprendimais nustatytų neteisėtų UAB „SKOMĖ“ veiksmų jie patyrė žalą, kuri būti atlyginta. Apeliantai nurodo, kad iki neteisėtų veiksmų valdė 70,4 proc.

  102UAB „SKOMĖ“ akcijų, o dėl neteisėtų veiksmų, prarado UAB „SKOMĖ“ valdymo kontrolę, jų akcijų paketas sumažėjo iki 24,6 proc., dėl to patyrė žalą.

 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovų ieškinių ir apeliacinių skundų pagrindą bei dalyką, atkreipia dėmesį, kad tiek ieškinių, tiek ir apeliacinių skundų pagrindas yra platesnis, nei formuluojamas ieškinio (ginčo) dalykas. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į tai, taip pat į kitas ieškovų inicijuotas civilines bylas, tikslinga šioje byloje aiškiai apibrėžti ginčo ribas ir identifikuoti ieškovų pasirinktą civilinių teisių gynimo būdą.
 3. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens galimybė savo nuožiūra laisvai naudotis civilinėmis teisėmis, t. y. asmuo savo nuožiūra gali atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų atlikimo. Asmuo, naudodamasis savo nuožiūra civilinėmis teisėmis, turi įvertinti savo būsimo elgesio variantus ir neperžengti savo turimų civilinių teisių ribų. Asmuo, nutaręs savo teises ginti teisme, privalo laikytis kreipimąsi į teismą bei procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų. Kartu įstatyme, suteikiant teisę savo nuožiūra laisvai naudotis civilinėmis teisėmis, nustatyti tam tikri naudojimosi civilinėmis teisėmis ribojimai (CK 1.137 straipsnio 2–5 dalys). CK 1.138 straipsnyje nustatyta, kokiais galimais būdais civilines teises įstatymų įtvirtinta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. Paprastai civilinių teisių gynimo būdai nustatyti teisės normų, reglamentuojančių konkretų teisinį santykį. Asmuo, norėdamas, kad jo civilinės teisės būtų apgintos, gali naudoti vieną ar iš karto kelis civilinės teisės gynimo būdus, jeigu įstatyme nenustatyta konkretaus tos civilinės teisės gynimo būdo. Tokiu atveju civilinių teisinių santykių subjektai gali pasirinkti civilinių teisių gynimo būdą savo nuožiūra. Teismas civilines teises gali ginti atkurdamas buvusią iki teisės pažeidimo padėtį (CK 1.138 straipsnio 2 punktas). Teismas civilines teises įstatymų nustatyta tvarka taip pat gina išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ir neturtinę žalą (nuostolius), o įstatymų numatytais atvejais – netesybas (baudą, delspinigius) (CK 1.138 straipsnio

  1036 punktas). Pasirinkdama konkretų civilinių teisių gynimo būdą, šalis tam tikra prasme rizikuoja, nes ne visada jos pasirinktas teisių gynimo būdas užtikrina efektyvią jos pažeistos teisės apsaugą. Be to, tam tikrais atvejais pasirinktas civilinių teisių gynimo būdas gali būti suprantamas ir kaip tam tikras piktnaudžiavimas savo teise (CK 1.137 straipsnio 3 dalis).

 4. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į anksčiau išdėstytą sprendžia, kad nepaisant plačiai suformuluoto ieškinio (apeliacinių skundų) faktinio pagrindo, nagrinėjamoje byloje ieškovai nedviprasmiškai nurodė, kad siekia atkurti savo teisę, pažeistą dėl pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijas praradimo 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,SKOMĖ“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, o pagal ieškinio (apeliacinių skundų) dalyką matyti, kad jie byloje pasirinko papildomą civilinių teisių gynimo būdą – žalos atlyginimą iš UAB ,,SKOMĖ“ ir asmenų prisidėjusių prie neteisėtų sprendimų priėmimo, pažeidus minėtą jų neturtinę teisę.
 5. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, taip pat duomenis iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, atkreipia dėmesį, kad šioje byloje anksčiau paminėtas ieškovų pasirinktas civilinių teisių gynimo būdas nėra vienintelis, kuriuo pasinaudojo ieškovai. Anksčiau išdėstytos faktinės aplinkybės rodo, kad ieškovai ėmėsi ginti savo pažeistas teises ir ginčydami jų teises pažeidžiančius visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus (nutarties 67 punktas), įmonės sudarytas sutartis dėl akcijų pardavimo (nutarties 73 punktas) bei kitus įmonės sprendimus pasikeitus valdybos ir dalyvių sudėčiai (nutarties 77 punktas). Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad šioje byloje ieškinio pagrindas daugiau ar mažiau yra panašus ieškovų nurodytam faktiniam ieškinio pagrindui ir kitose bylose, pvz. civilinėje byloje

  104Nr. 2A-12-275/2015 ir civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015. Dėl šios priežasties, apeliantams aiškiai neatskleidus kitų ieškovų nurodytų aplinkybių dėl Ellora Ltd akcijų perleidimo,

  105UAB „SKOMĖ“ sandorių su UAB „BALTIC ARMS“ ir kt. priežastinio ryšio su jų nurodyta žala (bylos dalyku) ir kitomis teismų išnagrinėtomis bylomis (nutarties 67–77 punktai), jos laikytinos tik šioje byloje nurodytų neteisėtų veiksmų ir šalių tarpusavio santykių kontekstu.

 6. Apeliantai pagrįstai nurodo, o to neneigė ir pirmosios instancijos teismas, kad neteisėtų veiksmų nagrinėjamu atveju įrodinėti nebereikia, nes UAB „SKOMĖ“ neteisėti veiksmai, iš kurių kildinama ieškovų žala, yra konstatuoti įsiteisėjusiu ir šioje byloje prejudiciniu Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-12-275/2015, kuriuo pripažinti negaliojančiais UAB „SKOMĖ“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, t. y. atšaukta pirmumo teisė įsigyti naujos emisijos UAB „SKOMĖ“ akcijas. Neteisėtų veiksmų pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės buvo revizuotos Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje

  106Nr. 2A-405-516/2016, o šalys sugrąžintos į status quo (akcijų pirkimo pardavimo sutartis pripažinta negaliojančia, taikyta restitucija).

 7. Teisėjų kolegija vis dėlto atkreipia dėmesį, kad šios civilinės bylos iškėlimo metu dar nebuvo nustatyta tai, ar 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,SKOMĖ“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas nutarimas atšaukti akcininkų teisę įsigyti naujos emisijos akcijas, yra teisėtas ar ne, o ieškovai ieškinį pateikė po jiems nepalankaus Vilniaus miesto

  1071 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo.

 8. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl žalos atlyginimo, kildinamo iš pažeistos neturtinės teisės pirmumo teise įsigyti akcijas, svarbu yra atskleisti šios neturtinės teisės turinį ir santykį su turtinėmis pasekmėmis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmenybės teisės pirkti akcijas instituto tikslai yra keli. Pirma, akcininko pirmenybės teisės tinkamu įgyvendinimu sudaroma galimybė sumažinti bendrovės dalyvių skaičių ir taip sukoncentruoti kapitalą vienose rankose. Dviejų ar daugiau akcininkų galimybės priimti sprendimus yra suvaržytos, todėl kai vienas jų parduoda savo akcijas kitam akcininkui, bendrovės strateginis valdymas, kurį įgyvendina bendrovės akcininkai, tampa efektyvesnis ir patogesnis, atitinkamai mažėja akcininkų tarpusavio nesutarimų. Antra, pirmenybės teisė pirkti akcijas leidžia uždarosios akcinės bendrovės akcininkų atliekamą strateginį bendrovės valdymą išlaikyti tarp jau bendrovės kapitale dalyvaujančių ir bendrovės verslą gerai išmanančių asmenų. Toks kapitalo uždarumas nuo išorinių subjektų ypač svarbus uždarojo tipo akcinėse bendrovėse. Siekiant šių tikslų įstatyme nustatyta parduodančiojo akcininko pareiga pranešti kitiems akcininkams apie parduodamas akcijas. Tokia pareiga esamų akcininkų naudai sukuria derybinį išimtinumą, kuriuo pasinaudodami akcininkai gali įgyti bendrovės akcijų. Savo teisine prigimtimi ABĮ 47 straipsnyje nustatyta akcininkų pirmenybės teisė pirkti ir pasitraukiančio iš bendrovės kapitalo akcininko pareiga pasiūlyti ir parduoti bendrovės akcijas pageidaujančiam pirkti bendrovės akcininkui yra įstatyme nustatyta prievolė (lot. lex obligationis), kurios viena šalis yra pasitraukiantis iš bendrovės kapitalo akcininkas, kita – visi likę akcininkai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje

  108Nr. 3K-3-168/2009).

 9. Taigi, įstatyme garantuota bendrovės akcininko pirmumo teisė įsigyti akcijas pasireiškia tuo, kad nesant kitų tos pačios bendrovės akcininkų, pageidaujančių įsigyti bendrovės akcijų, akcininkas turi teisę pirkti visas parduodamas akcijas už akcijas parduodančio akcininko pasiūlytąją kainą pirmiau už kitus asmenis, ketinančius įsigyti akcijas, bet nesančius tos bendrovės akcininkais. Bendrovės akcininko pirmumo teisė apima tik teisę pirmiau už tokios teisės neturintį pretendentą įsigyti visas parduodamas akcijas tomis pačiomis sąlygomis.
 10. Ieškovai pirmosios instancijos teisme žalą kildino iš prarastos dalies bendrovės valdyme ir pirmumo teisės įsigyti akcijas, žalos dydį jie grindė šių akcijų nuvertėjimu ir prarasta įmonės kontrole. Apeliacinėje instancijoje apeliantai neginčija atmestos reikalavimų dalies dėl prarastos įmonės kontrolės dalies ir prašo priteisti tik akcijų vertės sumažėjimą.
 11. Teisėjų kolegija visų pirma pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovų neturtinė teisė pirmiau įsigyti visas parduodamas akcijas tomis pačiomis sąlygomis buvo visiškai atkurta anksčiau nurodytais teismų sprendimais (nutarties 85 punktas) ir 2016 m. rugpjūčio 1 d. pakartotiniame neeiliniame UAB „SKOMĖ“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 12. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors, kaip minėta anksčiau, ieškovai pakankamai aiškiai nurodė neteisėtus veiksmus, iš kurių kildina žalą, tačiau tarp jų nurodytos žalos ir neteisėtų veiksmų prima facie nėra priežastinio ryšio. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmumo teisės įsigyti akcijas pažeidimas neturi jokios įtakos jų turimų akcijų vertei, nes ši vertė kito dėl padidinto įmonės įstatinio kapitalo. Taigi, ieškovų nurodytas ieškinio ir apeliacinių skundų argumentas dėl žalos fakto, kad jų akcijų vertė sumažėjo, yra neatsiejamai susijęs su įstatinio kapitalo padindinimo faktu ir nauja akcijų emisija, o ginčas dėl įstatinio kapitalo padidinimo yra jau išnagrinėtas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu civilinėje byloje

  109Nr. 2A-12-275/2015. Šioje byloje teismas, be kita ko, rėmėsi ir apeliantų nurodoma ekspertizės išvada, kurioje nurodyta, turėtų akcijų paketo procentinis sumažėjimas (kiekvienam nurodytam akcininkui atskirai ir jiems kartu), lyginant turėtus akcijų paketus 2009 m. gegužės 13 d. su turėtais akcijų paketais 2009 m. birželio 8 d., turėjo didelę įtaką akcijų paketų rinkos vertei. Tačiau teismas įsiteisėjusiame sprendime konstatavo, kad tai, jog naujų akcijų išleidimas ir jų pardavimas už mažesnę, nei rinkos kaina, buvo priešingas bendrovės tikslui siekti pelno ar kitam tikslui, byloje nebuvo įrodyta, ieškovas turėjo pareigą pateikti įrodymus, kad toks sprendimas buvo priešingas bendrovės tikslams, t. y. kad akcijų pardavimas už nustatytą kainą tik bendrovės akcininkams atitiko jos tikslus, arba pardavimas ne akcininkams tik už rinkos ar didesnę kainą atitiko jos tikslus, tačiau šios aplinkybės ieškovas neįrodė, todėl reikalavimas panaikinti nutarimą, susirinkimo protokole nurodytą 5.1 punkte, buvo atmestas. Dėl tų pačių priežasčių, priešingai nei nurodo apeliantai, ekspertizės skyrimas nagrinėjamoje byloje ne tik būtų užvilkinęs bylos nagrinėjimą, bet ir būtų buvęs netikslingas.

 13. Ieškovų nurodyta aplinkybė, kad akcijų išleidimo metu jie turėjo lėšų jas įsigyti, o atkūrus pažeistą neturtinę teisę, nebeturėjo, teisėjų kolegijos vertinimu, daromų išvadų nekeičia. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad ieškovų pažeista teisė akcijas įgyti nebuvo turtinė.

  1102016 m. rugpjūčio 1 d. atkūrus šią teisę, išleistų akcijų kiekis ir jų kaina nepakito, todėl faktinių kliūčių jas įsigyti nebuvo. Ieškovai, nurodę, kad akcijų išleidimo metu turėjo galimybes įsigyti akcijas, ginčydami atitinkamus jų teises pažeidžiančius akcininkų susirinkimo nutarimus, turėjo pagrindą lėšas išsaugoti iki bus atkurta jų pažeista teisė. Tarp UAB „SKOMĖ“ nustatytų neteisėtų veiksmų ir ieškovų prarastų turtinių lėšų akcijoms įsigyti nėra priežastinio ryšio. Asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, todėl teismams atkūrus pažeistą neturtinę teisę, o ieškovams perleidus turėtas lėšas ir praradus galimybę įsigyti akcijas, to neigiamos pasekmės tenka patiems ieškovams (CK 1.137 straipsnio 1 dalis).

 14. Teisėjų kolegijos išvadų nekeičia ir faktas, kad pakartotinio 2016 m. rugpjūčio 1 d.

  111UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo nutarimų vykdymas yra sustabdytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1571-859/2017. Teisėjų kolegija pažymi, kad šias laikinąsias apsaugos priemones iniciavo patys ieškovai, taigi jie patys ir apribojo savo pažeistos teisės atkūrimą (nutarties 77 punktas).

 15. Bylos duomenys taip pat nuosekliai patvirtina, kad UAB „SKOMĖ“ 2008 m. birželio 11 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą, o remiantis paminėtu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kilo prievolė Ellora Ltd, kaip akcininkei, sumokėti 562 500 Lt sumažinto įstatinio kapitalo dalį. Dalis nurodytos mokėtinos sumos, t. y. 300 000 Lt, iš UAB „SKOMĖ“ atsakovei Ellora Ltd buvo priteista Vilniaus apygardos teismo

  1122010 m. gruodžio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010. Kitą dalį, t. y.

  113262 000 Lt, 2009 m. liepos 8 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Ellora Ltd perleido UAB „FF lizingas”. 2012 m. birželio 29 d. ir 2012 m. gruodžio 13 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimis, sudarytomis tarp atsakovo Ellora Ltd ir UAB „FF lizingas“,

  114UAB „Infoverslas“, Z. V. bei R. V., Ellora Ltd perleido reikalavimo teises pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010. Taigi, apeliaciniame skunde nurodytas lėšas Ellora Ltd perleido dar nesulaukusi palankaus teismo sprendimo.

 16. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliantų argumentus, kad Ellora 4522899 Ltd net neturėjo galimybės įsigyti naujos emisijos akcijas, nes ji nebėra UAB „SKOMĖ“ akcininkė. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantai ir nurodė argumentus, dėl to, kad Ellora 4522899 Ltd neteko akcijų dėl neteisėtų veiksmų, tačiau pažymi, kad šioje byloje šie argumentai yra teisiškai nereikšmingi, nes jokių reikalavimų, susijusių su Ellora 4522899 Ltd padėties atkūrimu, šioje byloje nebuvo pareikšta.
 17. Atsižvelgiant į tai, kad Ellora Ltd akcijų perleidimas nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl ieškovei Ellora 4522899 Ltd nuginčijus akcijų perleidimo sutartį ir sugrąžinus ją į

  115UAB „SKOMĖ“ akcininkus, jai gali būti atkurta paneigta pirmumo teisė įsigyti naujos emisijos akcijas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šis klausimas yra nagrinėjamas atskiroje byloje Nr. 2-5016-866/2017.

 18. Apeliantai pateikė apeliacinius skundus tik dėl dalies skundžiamo sprendimo, t. y. neprašo priteisti žalos dalies dėl prarasto UAB „SKOMĖ“ valdymo. Atitinkamai, teisėjų kolegija plačiau jų argumentų dėl šios žalos dalies nevertina.

116Dėl kitų apeliantų Z. V. ir R. V. apeliacinio skundo argumentų

 1. Apeliantai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas savo išvadų nemotyvavo, taip pat pažeidė CPK reikalavimus dėl pasirengimo nagrinėti byla iš esmės. Teismas paskyrė bylą nagrinėti iš esmės teismo posėdyje, nors neišsprendė bylos pasiruošimo nagrinėti nei CPK 227, nei CPK 228 straipsnių pagrindu. Tuo buvo pažeistos ieškovų teisės, nes nebuvo išreikalauti bylai svarbūs įrodymai. Be to, byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje iš esmės turint įrodymus, kad ieškovas Z. V. patyrė labai sunkius sveikatos sužalojimus. Teismas pažeidė ieškovo teisę būti išklausytam.
 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi šių skundo argumentų pobūdį, visų pirma pažymi, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas būtų pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis).
 3. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentus dėl netinkamo pasiruošimo bylos nagrinėjimui. CPK 225 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad teismas, manydamas, jog papildomi pasirengimo nagrinėti bylą veiksmai nereikalingi, priima šio CPK 232 straipsnyje nurodytą nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Šiuo atveju, atsakovai teisingai pastebėjo, kad byloje nebuvo pagrindo paskirti pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdu (CPK 227 straipsnio 1 dalis).
 4. Įvertinus pirmosios instancijos teismo procesinius veiksmus, matyti, kad ieškovams kelis kartus buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti (nutarties 39, 41, 45 punktai). Ekspertizės klausimas byloje buvo neaktualus (nutarties 91 punktas).
 5. Priešingai, nei nurodo apeliantai, ieškovo Z. V. liga nebuvo pagrindu atidėti teismo posėdį pagal tuo metu galiojusią CPK 246 straipsnio 1 dalį. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į anksčiau išdėstytą, juo labiau nesutinka su apeliantų teiginiu, kad Z. V. liga buvo pagrindas bylą sustabdyti. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.
 6. Įvertinusi apeliantų teiginius dėl teisės būti išklausytam pažeidimo, teisėjų kolegija pažymi, kad CPK įtvirtinta, kad civiliniame procese vadovaujamasi dispozityvumo principu, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis).
 7. Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.). Šiam tikslui pasiekti CPK 7, 8, 159, kitų straipsnių nuostatose įtvirtinta tiek teismo, tiek šalių pareiga veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanomai trumpesnį laiką. Kartu pažymima, kad nors šalys civiliniame procese turi daug teisių, tačiau procesui vadovauja teismas, teisėjas vienintelis gali nustatyti nuo šalių interesų nepriklausomą bylinėjimosi eigą. Teismo darbas turi būti racionalus ir veiksmingas, šalims negali būti leidžiama netinkamai naudotis savo procesinėmis teisėmis, vilkinti procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje

  117Nr. 3K-3-348/2010).

 8. Teisėjų kolegija, įvertinusi procesą pirmosios instancijos teisme, esminių proceso pažeidimų nenustatė (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, kad apeliantas, teigdamas, jog pirmosios instancijos teismas užkirto jam kelią dalyvauti bylos nagrinėjime ir pažeidė jo teisę būti išklausytam, apeliaciniame skunde nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurios patvirtintų skundžiamo sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą materialinės teisės normų taikymo aspektu; nepagrindė, kaip konkrečiai buvo suvaržytos jo teisės, o pateikė iš esmės tik deklaratyvius teiginius. Teisėjų kolegija, įvertinusi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis apie bylų, kuriose dalyvavo Z. V., skaičių, jo paties teiktų įvairių procesinių dokumentų kiekį ir turinį, aktyvumą, neturi pagrindo nesutikti su atsakovės UAB „SKOMĖ“ argumentu, kad Z. V. gerai žinomi tiek bylų nagrinėjimo teisme ypatumai, tiek CPK principų, byloje dalyvaujančių asmenų proceso teisių turinys, jų esmė, įgyvendinimo tvarka, o apeliantas aktyviai dalyvauja nagrinėjamose bylose teikdamas rašytinius paaiškinimus ir prašymus. Atsižvelgtina ir į tai, kad apeliantas ir šioje byloje savo poziciją aiškiai pareiškė raštu – byloje yra jo baigiamoji kalba (t. X, b. l. 176-177). Teisėjų kolegija pabrėžia, kad apeliantas procese užėmė ieškovo padėtį, t. y. pats pradėjo procesą, o tai lemia išvadą, kad jis nebuvo labiau pažeidžiamas negu priešinga pusė, taigi, kaip rūpestinga proceso šalis, turėjo rūpintis savo bylos procesu, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu (CPK 13 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirmosios instancijos teismas kelis kartus pasiūlė ieškovams Z. V. ir R. V. pasirūpinti tinkamu atstovavimu (nutarties 39, 59 punktai). Šiuo pasiūlymu ieškovai nepasinaudojo (nutarties 60 punktas). Įvertinusi išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ėmėsi visų įmanomų priemonių užtikrinti apelianto teisės būti išklausytam teisme – apeliantui buvo suteikta pakankamai laiko ir galimybių tinkamai save atstovauti pačiam ir (ar) per atstovą.
 9. Apeliantų keliamas žyminio mokesčio mokėjimo klausimas buvo spręstas ieškinio priėmimo metu ir matyti, kad apeliantai dėl to kėlė ginčą (nutarties 42–44, 46, 48–49 punktai). Kaip minėta, apeliantai yra atskiri civilinių teisių subjektai, valdę savo turimas akcijas atskirai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai juos ir išskyrė pagal pareikštus reikalavimus, kurie taip pat buvo aiškiai individualizuoti kiekvienam ieškovui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pirmosios instancijos teismas žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą ieškovės

  118Ellora 4522899 Ltd sprendė itin lankčiai ir ieškovei palankiu būdu (nutarties 51 punktas).

 10. Kiti apeliacinio skundo teiginiai apie tai, kad teismas formaliai vertino susidariusią situaciją ir kai kuriuos prašymus išsprendė tik sprendime, yra abstraktaus pobūdžio, nekonkretūs ir deklaratyvūs, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek normos, reglamentuojančios procesinių dokumentų turinį (CPK 135, 142, 306 straipsniai), tiek bendrosios nuostatos, reglamentuojančios įrodymus, jų turinį, įrodinėjimo pareigos paskirstymą (CPK XIII skyriaus pirmasis skirsnis), lemia, kad šalys turi pareigą teikti tik tuos argumentus, reikalavimus ir (ar) atsikirtimus bei įrodymus, kurie turi reikšmės bylai, t. y. patvirtinančius arba paneigiančius įrodinėjamą poziciją, bylai reikšmingas faktines aplinkybes. Atitinkamai, ir teismo pareiga motyvuoti teismo sprendimus ar nutartis jokiu būdu nereiškia, jog teismas privalo analizuoti ir pasisakyti absoliučiai dėl kiekvieno argumento; teismas privalo aptarti ir įvertinti kiekvieną pagrįstą ir su nagrinėjama byla susijusį argumentą, tačiau neturi pareigos detaliai analizuoti ir vertinti argumentų, kurie nesusiję su nagrinėjama byla ar neturi teisinės reikšmės ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2012).
 11. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuluotus principus pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. gruodžio 9 d. sprendimą Ruiz Torija prieš Ispaniją, peticijos Nr. 18390/91). Į esminius apeliacinių skundų argumentus atsakyta, dėl kitų skundų argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes jie nekeičia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje

  119Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

120Dėl ieškovo Z. V. prašymo išreikalauti įrodymus apeliacinės instancijos teisme

 1. Ieškovas Z. V. apeliaciniame skunde prašo iš UAB „SKOMĖ“ išreikalauti įrodymus: dokumentų, patvirtinančių įmonės BISMARK LIMITED įregistravimą UAB „SKOMĖ“ akcininku vietoje Ellora 4522899 Ltd, ir šių dokumentų gavimą bei gavimo laiką patvirtinančių dokumentų originalus; visų dokumentų dėl 2011 m. balandžio 26 d. UAB „SKOMĖ“ tarptautinio mokėjimo nurodymo Nr. 211001 Citadele banke dėl 162 911,26 Eur (562 500 Lt) sumažinto UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo sumokėjimą gavėjui DEVELOPMENT WIN LIMITED ar kitam asmeniui originalus; išreikalauti iš UAB „BALTIC ARMS“ įrodymus apie tai, kokiomis lėšomis sumokėta 650 000 Lt pagal 2009 m. gegužės 20 d. UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį ir UAB „BALTIC ARMS“ įstatus, galiojusius 2009 m. gegužės 20 d. pasirašant sutartį
 2. Teisėjų kolegija, atsakydama į prašymą, pažymi, kad teismas, rinkdamas įrodymus, turi vadovautis įrodymų sąsajumo taisykle. Įrodymų sąsajumas reiškia įrodymų turinio loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku, t. y. informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra reikšmingos konkrečioje civilinėje byloje. Jei dalyvaujantis byloje asmuo pateikia prašymą teismui išreikalauti įrodymus, kurių jis pats negali gauti (CPK 199 straipsnis), teismas juos išreikalauja (tenkina prašymą) tik tokiu atveju, jeigu konstatuoja, kad tokie įrodymai yra susiję su civilinės bylos įrodinėjimo dalyku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014). Be to, pagal įrodymų pakankamumo taisyklę, net ir nustačius tam tikro įrodymo sąsajas su byloje nagrinėjamu klausimu, tokio įrodymo neišreikalavimas pats savaime nesudaro prielaidų panaikinti teismo priimtą procesinį sprendimą, jei nustatoma, kad byloje buvo surinkta pakankamai įrodymų teismo išvadoms pagrįsti (CPK 328 straipsnis,

  121329 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-573-823/2016).

 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, prašomi išreikalauti įrodymai yra nesusiję su bylos dalyku, dėl kurio teisėjų kolegija išsamiai pasisakė anksčiau (nutarties 81–97 punktai), todėl prašymai atmestini.

122Dėl bylos sustabdymo apeliacinės instancijos teisme

 1. 2017 m. rugsėjo 14 d. gautas apeliantų R. V., Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd prašymas sustabdyti bylą, nes Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 23 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2556-845/2017 pagal ieškovės R. V. ieškinį atsakovei UAB „SKOMĖ“ dėl pažeistų akcininkų teisių gynimo, tretieji asmenys UAB „BALTIC ARMS“, J. M., J. M., M. M., L. R., Č. A., R. K., S. A., V. J., Z. V., „Divine Consult Ltd“, Ellora 4522899 Ltd Teismas nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies. Pripažino, kad 2009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo

  123350 000 Lt iki 1000 000 Lt, išleidžiant 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, yra negaliojantis nuo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2016 m. birželio 8 d., kai buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 23 d. sprendimas apskųstas apeliacine tvarka.

 2. Apeliantai nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. sprendimas turi tiesioginį prejudicinį ryšį, nes gali atkurti pirminę UAB „SKOMĖ“ akcininkų sudėtį, buvusią iki 2009 m. gegužės 20 d.
 3. 2017 m. rugsėjo 14 d. taip pat gautas ieškovės Ellora 4522899 Ltd prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje

  124Nr. 2-5016-866/2017 pagal ieškovės Ellora Ltd ieškinį atsakovams UAB „SKOMĖ“,

  125DIVINE CONSULT LTD dėl daikto išreikalavimo iš svetimo turto.

 4. Ieškovė paaiškino, kad ieškiniu siekiama išreikalauti 187 500 vnt. Ellora 4522899 Ltd akcijų. Patenkinus ieškinį bus išspręstas ginčas dėl Ellora 4522899 Ltd buvimo ar nebuvimo

  126UAB „SKOMĖ“ akcininke.

 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatomi kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

  1272012 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012).

 6. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į šios, apeliacine tvarka nagrinėjamos, ir pirmiau nurodytų civilinių bylų Nr. 2-2556-845/2017 ir Nr. 2-5016-866/2017 nagrinėjimo dalyką, nėra pagrindo teigti, jog tarp jų yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys. Nurodytų bylų nagrinėjimo dalykas – aplinkybės, susijusios su UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo padidinimu išleidžiant naujos emisijos akcijas ir Ellora 4522899 Ltd reikalavimas dėl akcijų išreikalavimo iš neteisėto valdymo, o nagrinėjamos bylos – aplinkybės, susijusios su nuostoliais dėl pažeistos pirmumo teisės įsigyti akcijas.
 7. Atsižvelgusi į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje neegzistuoja privalomojo bylos sustabdymo pagrindai dėl apeliantų nurodytų civilinių bylų.

128Dėl kitų ieškovo Z. V. prašymų

 1. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas taip pat prašo pašalinti iš bylos dalyvių trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“ ir jo atstovavimo išlaidų nepripažinti bylinėjimosi išlaidomis; neleisti advokatui V. B. byloje atstovauti trečiąjį asmenį UAB „BALTIC ARMS“; įvertinti ieškovės BUAB „Infoverslas“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ veiksmus; įvertinti melagingų UAB „SKOMĖ“ paaiškinimų teismui teikimą dėl galimų 1 786 346,60 Eur nuostolių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.
 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytus prašymus, juos atmeta. UAB „BALTIC ARMS“ pagrįstai įtraukta byloje trečiuoju asmeniu, nes ieškinio pagrindas yra nedviprasmiškai su ja susijęs, todėl šio asmens dalyvavimas procese yra sąlygotas pačių apeliantų pasirinkto ieškinio pagrindo ribų. Byloje taip pat nėra nustatyta, kad advokatas V. B. būtų pažeidęs įstatymo reikalavimus, o jis atstovavo atsakovei UAB „SKOMĖ“ ir teisme gynė jos interesus. Vien tai, kad apeliantas Z. V. pasikreipė į Advokatų garbės teismą, nėra pagrindas spręsti dėl netinkamo atstovavimo. BUAB „Infoverslas“ nebėra šios bylos šalimi (nutarties 58 punktas), o bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas sprendžiamas bankroto byloje. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė teisinių pagrindų taikyti CPK 95, 299 ir 300 straipsnių nuostatas. Kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, tai, kad šalis laisvai disponuoja procesinėmis teisėmis ir įgyvendina rungimosi principą procese, savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti CPK 95, 299 ir 300 straipsnių nuostatas.

129Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teisme

 1. Apeliantai Z. V. ir R. V. nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paskirstymu, nes teismas nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų proporcingai.
 2. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu nesutinka. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą aiškiai nurodė, kad ieškovo Z. V. prašoma priteisti ieškinio suma sudarė 0,09 % nuo bendros trijų ieškovų reikalavimų sumos; ieškovės R. V. prašoma priteisti ieškinio suma sudarė 20,32 % nuo bendros trijų ieškovų reikalavimų sumos; ieškovės Ellora 4522899 Ltd prašoma priteisti ieškinio suma sudarė 79,59 % nuo bendros trijų ieškovų reikalavimų sumos. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo CPK 93 straipsnyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos.

130Dėl procesinės bylos baigties

 1. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tyrė ir vertino byloje surinktus įrodymus, teisingai nustatė faktines kilusio ginčo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, jų pagrindu pagrįstai konstatavo, kad byloje neįrodyti iš pažeistos pirmumo teisės įsigyti akcijas kylantys žalos atlyginimo pagrindai, tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi apeliacinių skundų argumentus, nenustatė pagrindų naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliaciniai skundai atmetami (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

131Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą (nutarties 123 punktas), sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, atsižvelgiant į bylos rezultatą, apeliantams nepriteistinas (CPK 93 straipsnis).
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 4 d. nutartimi atidėjo apeliantei Ellora 4522899 Ltd žyminio mokesčio dalies, sudarančios 12 320 Eur, sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) apeliacinės instancijos teisme priėmimo. 2017 m. sausio 4 d. nutartimi atidėjo ieškovei R. V. 8 429 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo; atidėjo ieškovui Z. V. 99 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo. Atmetus apeliacinius skundus valstybei iš Ellora 4522899 Ltd priteistina 12 320 Eur, iš R. V. – 8 429 Eur, iš Z. V. – 99 Eur (CPK 93, 96 straipsniai).
 3. Atsakovė UAB „SKOMĖ“ prašo atlyginti 1 815 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į

  132Z. V. ir R. V. apeliacinį skundą parengimą; 1 512,50 Eur už atsiliepimo į Ellora 4522899 Ltd apeliacinį skundą parengimą. Šios išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (įsakymo 2015 m. kovo 19 d. redakcija), nustatytą dydį (7, 8.11 punktai). Teisėjų kolegijos vertinimu, šios bylos sudėtingumas ir apimtis šiuo atveju nėra pagrindas viršyti Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, nes atstovas dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl prašomos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki maksimalaus pagal Rekomendacijas priteistino dydžio – 1 944,8 Eur (1,3 x 748 Eur x 2) už atsiliepimus į apeliacinius skundus (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

 4. Atsakovai R. R. ir Č. A. prašo atlyginti po 979,89 Eur už atsiliepimo į Z. V. ir R. V. ir Ellora 4522899 Ltd apeliacinius skundus. Šios išlaidos viršija Rekomendacijose nustatytą dydį (7, 8.11 punktai), tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovais, kad vien tai, jog jie į bylą vietoje dviejų atskirų atsiliepimų į ieškovų apeliacinius skundus yra pateikę vieną bendrą atsiliepimą, nėra pagrindas mažinti jiems priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį. Vis dėlto, kaip ir nurodyta anksčiau, pagrindo priteisti daugiau, nei nustatyta Rekomendacijose šiuo atveju nėra, todėl prašomos bylinėjimosi išlaidos, nors ir nežymiai, tačiau mažintinos iki maksimalaus pagal Rekomendacijas priteistino dydžio – 1 944,8 Eur (1,3 x 748 Eur x 2) už atsiliepimą į apeliacinius skundus (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).
 5. Atitinkamai, atsižvelgiant į apeliacijos dalyką, apeliantai iš viso prašė priteisti

  1333 577 481,76 Eur: Ellora 4522899 Ltd – 2 847 145,80 Eur (79,59 proc. visų reikalavimų),

  134R. V. – 727 047,15 Eur (20,32 proc. visų reikalavimų), Z. V. – 3 288,81 Eur (0,09 proc. visų reikalavimų). Atsižvelgiant į reikalavimo dalį apeliacinės instancijos teisme, toliau paskirstomas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

 6. Iš ieškovės Ellora 4522899 Ltd atsakovei UAB „SKOMĖ“ priteistina 1 547,87 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, iš ieškovės R. V. atsakovei priteistina 395,18 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, iš ieškovo Z. V. atsakovei priteistina 1,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme.
 7. Iš ieškovės Ellora 4522899 Ltd atsakovams R. R. ir Č. A. priteistina 1 547,87 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, iš ieškovės R. V. priteistina 395,18 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, iš ieškovo Z. V. priteistina

  1351,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme.

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

137Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

138Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SKOMĖ“ (juridinio asmens kodas 122574319) iš ieškovės Ellora 4522899 Ltd (juridinio asmens kodas Jungtinėje Karalystėje 04522899) 1 547,87 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus ir 87 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

139Priteisti atsakovui R. R. (asmens kodas ( - )) iš ieškovės

140Ellora 4522899 Ltd (juridinio asmens kodas Jungtinėje Karalystėje 04522899) 773,94 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt tris eurus ir 94 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

141Priteisti atsakovui Č. A., (asmens kodas ( - )) iš ieškovės

142Ellora 4522899 Ltd (juridinio asmens kodas Jungtinėje Karalystėje 04522899) 773,94 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt tris eurus ir 94 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

143Priteisti į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovės Ellora 4522899 Ltd (juridinio asmens kodas Jungtinėje Karalystėje 04522899) 12 320 Eur (dvylika tūkstančių tris šimtus dvidešimt eurų) žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartimi.

144Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SKOMĖ“ (juridinio asmens kodas 122574319) iš ieškovės R. V. (asmens kodas ( - )) 395,18 Eur (tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir 18 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

145Priteisti atsakovui R. R. (asmens kodas ( - )) iš ieškovės R. V. (asmens kodas ( - )) 197,59 Eur (šimtą devyniasdešimt septynis eurus ir 59 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

146Priteisti atsakovui Č. A., (asmens kodas ( - )) iš ieškovės R. V. (asmens kodas ( - )) 197,59 Eur (šimtą devyniasdešimt septynis eurus ir 59 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

147Priteisti į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovės R. V. (asmens kodas ( - )) 8 429 Eur (aštuonis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt devynis eurus) žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartimi.

148Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SKOMĖ“ (juridinio asmens kodas 122574319) iš ieškovo Z. V. (asmens kodas ( - )) 1,75 Eur (vieną eurą ir 75 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

149Priteisti atsakovui R. R. (asmens kodas ( - )) iš ieškovo Z. V. (asmens kodas ( - )) 0,86 Eur (86 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

150Priteisti atsakovui Č. A., (asmens kodas ( - )) iš ieškovo Z. V. (asmens kodas ( - )) 0,86 Eur (86 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

151Priteisti į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovo Z. V. (asmens kodas ( - )) 99 Eur (devyniasdešimt devynis eurus) žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. ieškovų R. V., Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd apeliacinius skundus dėl Vilniaus... 4. Teisėjų kolegija... 5.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai Ellora... 6. UAB „SKOMĖ“, J. M., Č. A. ir R. R. ieškovų patirtai žalai atlyginti:... 7. (22 711,22 Lt), R. V. – 1 454 094,30 Eur (5 020 696,80 Lt), Ellora 4522899... 8. 5 694 291,59 Eur (19 661 250 Lt) ir bylinėjimosi išlaidų... 9. J. M. ir L. R.. Penktu klausimu dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo... 10. 1 000 000 Lt nominalios vertės akcijų; atšaukti visiems UAB „SKOMĖ“... 11. UAB „SKOMĖ“ direktorių J. M. bendrovės vardu pasirašyti naujai... 12. UAB „SKOMĖ“ nuosavybės teisėmis valdomo ir nesuvaržyto nekilnojamojo... 13. 35 000 000 Lt. UAB „SKOMĖ“ pagrindines pajamas gauna iš patalpų... 14. UAB „SKOMĖ“ akcijas patyrė turtinius praradimus, proporcingus valdomų... 15. UAB „SKOMĖ“ valdymo kontrolę, jų akcijų paketas sumažėjo iki 24,6... 16. 25 839 768 Lt žalą. Ieškovai patirtą žalą grindžia 2008 m. birželio 2... 17. UAB „SKOMĖ“ akcininkų turtines teises.
 2. UAB „SKOMĖ“ valdymą... 18. Z. V. ir R. V. susirgo ir negalėjo dalyvauti šiame susirinkime. Jų prašymo... 19. Ellora 4522899 Ltd jos 187 500 vnt. UAB „SKOMĖ“ akcijų Juridinių asmenų... 20. 2011 m. balandžio 21 d. dokumentą.
 3. Atsakovai UAB „SKOMĖ“, J.... 21. UAB „SKOMĖ“ akcininkas Ellora Ltd visas turėtas 187 500 vnt. UAB... 22. 2011 m. balandžio 21 d. perleido kitai UAB „SKOMĖ“ akcininkei –... 23. Ellora 4522899 Ltd, tačiau nėra jokių duomenų apie tai, kad perleistos 187... 24. (ar jų dalis) būtų sugrąžintos Ellora 4522899 Ltd
 4. Ieškovai... 25. UAB „SKOMĖ“ akcijų, o po to jiems liko tik 24,6 proc. akcijų, nes... 26. UAB „SKOMĖ“ valdybos pirmininkas Z. V. padarė rankraštinį įrašą... 27. 2006 m. gegužės 17 d. visi naujai išrinkti ar perrinkti valdybos nariai vėl... 28. UAB „SKOMĖ“ akcininkė. UAB „SKOMĖ“ akcininkė buvo Anglijos ir Velso... 29. Ellora Ltd, kuri 2011 m. balandžio 26 d. buvo išregistruota iš Anglijos ir... 30. Nr. 2A-12-275/2015 buvo nustatyti prejudiciniai faktai, jog akcininkų... 31. 2009 m. balandžio 30 d. valdybos sprendimų pripažinimo... 32. Ellora 4522899 Ltd solidariai iš atsakovų UAB „SKOMĖ“, J. M., Č. A. ir... 33. 2 847 145,80 Eur žalos atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais... 34. UAB „SKOMĖ“ valdymą. Teismas taip pat nemotyvuotai netenkino prašymo... 35. UAB „SKOMĖ“ akcijų emisijos sutartį. Taigi, atsakovų atliktų veiksmų... 36. Z. V. turtui ir lėšoms. Z. V. gaunamo mėnesinio MMA ir R. V., dirbančios... 37. UAB „SKOMĖ“ įstatinio kapitalo sumažinimą dėl perteklinių lėšų... 38. 1 punkte ir 2 punkte ar 2 dalyje nurodyti asmenys (CPK 227 straipsnio 1 dalis).... 39. D. A. 2014 m. vasario 14 d. ekspertizės akto Nr. 1401/32E išsamiai pasisakė... 40. 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų už jų emisijos kainą po 1 Lt (0,29... 41. 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų už 116,87 Eur, atitinkamai apeliantė... 42. 88 920 vienetų akcijų už 25 786,80 Eur, apie ką jiems buvo pranešta... 43. 2016 m. rugpjūčio 8 d. pranešimais, kurie buvo įteikti 2016 m. rugpjūčio... 44. UAB „SKOMĖ” 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartį ginčijo... 45. Nr. 2-1280-235/2016. Šioje byloje taip pat nėra sprendžiami klausimai,... 46. R. V. ieškinys, nutraukti; likusią apeliantės Ellora 4522899 Ltd apeliacinio... 47. UAB „SKOMĖ“ atsiliepimuose, todėl nekartojami.
 5. Atsiliepime į... 48. UAB „SKOMĖ“ atsiliepimuose, todėl nekartojami.
... 49. Teisėjų kolegija... 50. Dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme apimties 51. Dėl naujų rašytinių įrodymų pridėjimo prie bylos
  52. Dėl proceso eigos pirmosios instancijos teisme
   53. 22 711,22 Lt; R. V. 5 020 696,80 Lt; UAB „Infoverslas“ – 1 135 109,50 Lt;... 54. UAB „Infoverslas“ įstatus. Pasiūlė ieškovams R. V. ir Z. V.... 55. Ellora 4522899 Ltd sumokėjimo pagal įsiteisėjusį 2010 m. gruodžio 28 d.... 56. Nr. 2-328-798/2010.
  1. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 14 d.... 57. R. V. terminą sumokėti 800 Lt žyminio mokesčio už ieškinį šioje byloje... 58. 41 540 Lt žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo... 59. Nr. 2-1276/2013 apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 60. Ellora 4522899 Ltd 30 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo... 61. Ellora 4522899 Ltd 42 540 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo... 62. Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. prašymą taikyti... 63. UAB „SKOMĖ“ perleisti jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį... 64. Nr. 2-3385-565/2013.
  2. Ieškovai Ellora 4522899 Ltd, UAB... 65. Nr. 2A-2081-275/2013 ir Nr. 2-2637-464/2013. Teismas Lietuvos teismų... 66. UAB „Infoverslas“, Ellora 4522899 Ltd, R. V. apeliacinius skundus dėl... 67. J. M., J. M., L. R., R. R. ir Č. A. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo... 68. 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio UAB „SKOMĖ“ visuotinio akcininkų... 69. Nr. 2-2637-464/2013 nagrinėjamas ieškovų Ellora 4522899 Ltd, UAB... 70. Z. V. ieškinys atsakovams UAB „SKOMĖ“, UAB „BALTIC ARMS“, kuriuo jie... 71. UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos... 72. Dėl faktinių bylos aplinkybių
   1. Teisėjų... 73. 3 dalis) nustatyta, kad ieškovai Z. V., R. V., Ellora Ltd buvo atsakovės UAB... 74. (27 701 vnt.), J. M. (100 vnt.), L. R. (27 255 vnt.), J. M. (47 566... 75. 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė... 76. UAB ,,BALTIC ARMS“ 650 000 vnt. bendrovės naujai išleidžiamos emisijos... 77. UAB „SKOMĖ“ pasirašė akcijų pirkimo sutartį, buvo iš esmės pakeistos... 78. UAB „SKOMĖ“ 2008 m. birželio 2 d. nekilnojamojo turto (patalpų)... 79. 35 000 000 Lt. Ieškovas nurodo, kad akcijų emisijos kaina ekonomiškai... 80. 1 paprastosios vardinės akcijos (toliau – PVA) kaina 34 kartus būtų... 81. UAB „SKOMĖ“ direktorius J. M. slėpė informaciją apie UAB „SKOMĖ“... 82. UAB „SKOMĖ“ valdymą, o pridėjus J. M., J. M., Č. A. ir R. R. turimas... 83. UAB „Infoverslas“ ir Z. V.), atimta reali galimybė paveikti UAB... 84. BUAB „Infoverslas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ius... 85. 2009 m. gegužės 20 d. sudarytą UAB „SKOMĖ“ akcijų pasirašymo sutartį... 86. 2009 m. gegužės 13 d. UAB „SKOMĖ“ pakartotinio visuotinio akcininkų... 87. 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimą paliko nepakeistą.... 88. Nr. 3K-3-68/2013, išnagrinėjęs ieškovo ir trečiojo asmens Ellora Ltd... 89. Nr. 2A-12-275/2015 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo dalį... 90. Nr. 2A-405-516/2016 Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimas... 91. UAB ,,SKOMĖ“ akcininkų pirmumo teisės atšaukimą, todėl abi šalys... 92. 2015 m. spalio 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015, kuris... 93. Nr. 2A-405-516/2016, pasirašė 2016 m. birželio 13 d. priėmimo – perdavimo... 94. 2009 m. gegužės 20 d. atsakovo akcijų pasirašymo sutartį, ir perdavė... 95. 2009 m. gegužės 13 d. buvo bendrovės akcininkai arba po 2009 m. gegužės 13... 96. 2009 m. gegužės 13 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime... 97. UAB „SKOMĖ“ valdybos posėdžio nutarimus ir 2016 m. rugpjūčio 1 d.... 98. UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo nutarimų vykdymą. Vilniaus miesto... 99. Dėl Ellora 4522899 Ltd teisinio suinteresuotumo
     100. Ellora 4522899 Ltd. Nors Lietuvos teisinėje sistemoje likviduotų juridinių... 101. Dėl žalos atlyginimo
     1. Apeliantai apeliaciniuose... 102. UAB „SKOMĖ“ akcijų, o dėl neteisėtų veiksmų, prarado UAB „SKOMĖ“... 103. 6 punktas). Pasirinkdama konkretų civilinių teisių gynimo būdą, šalis tam... 104. Nr. 2A-12-275/2015 ir civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015. Dėl šios... 105. UAB „SKOMĖ“ sandorių su UAB „BALTIC ARMS“ ir kt. priežastinio ryšio... 106. Nr. 2A-405-516/2016, o šalys sugrąžintos į status quo (akcijų pirkimo... 107. 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo.
     2. Teisėjų... 108. Nr. 3K-3-168/2009).
     3. Taigi, įstatyme garantuota bendrovės akcininko... 109. Nr. 2A-12-275/2015. Šioje byloje teismas, be kita ko, rėmėsi ir apeliantų... 110. 2016 m. rugpjūčio 1 d. atkūrus šią teisę, išleistų akcijų kiekis ir... 111. UAB „SKOMĖ“ akcininkų susirinkimo nutarimų vykdymas yra sustabdytas... 112. 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010. Kitą... 113. 262 000 Lt, 2009 m. liepos 8 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Ellora... 114. UAB „Infoverslas“, Z. V. bei R. V., Ellora Ltd perleido reikalavimo teises... 115. UAB „SKOMĖ“ akcininkus, jai gali būti atkurta paneigta pirmumo teisė... 116. Dėl kitų apeliantų Z. V. ir R. V. apeliacinio skundo argumentų 117. Nr. 3K-3-348/2010).
     4. Teisėjų kolegija, įvertinusi procesą pirmosios... 118. Ellora 4522899 Ltd sprendė itin lankčiai ir ieškovei palankiu būdu... 119. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).
     ... 120. Dėl ieškovo Z. V. prašymo išreikalauti įrodymus apeliacinės instancijos... 121. 329 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 4 d.... 122. Dėl bylos sustabdymo apeliacinės instancijos teisme
      123. 350 000 Lt iki 1000 000 Lt, išleidžiant 650 000 vnt. paprastųjų vardinių... 124. Nr. 2-5016-866/2017 pagal ieškovės Ellora Ltd ieškinį atsakovams UAB... 125. DIVINE CONSULT LTD dėl daikto išreikalavimo iš svetimo turto.... 126. UAB „SKOMĖ“ akcininke.
     1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės... 127. 2012 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.... 128. Dėl kitų ieškovo Z. V. prašymų
      1. Apeliacinės... 129. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teisme 130. Dėl procesinės bylos baigties
       1. Apeliacinės... 131. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme
         132. Z. V. ir R. V. apeliacinį skundą parengimą; 1 512,50 Eur už atsiliepimo į... 133. 3 577 481,76 Eur: Ellora 4522899 Ltd – 2 847 145,80 Eur (79,59 proc. visų... 134. R. V. – 727 047,15 Eur (20,32 proc. visų reikalavimų), Z. V. – 3 288,81... 135. 1,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 137. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti... 138. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SKOMĖ“ (juridinio asmens... 139. Priteisti atsakovui R. R. (asmens kodas ( - )) iš ieškovės... 140. Ellora 4522899 Ltd (juridinio asmens kodas Jungtinėje Karalystėje 04522899)... 141. Priteisti atsakovui Č. A., (asmens kodas ( - )) iš ieškovės... 142. Ellora 4522899 Ltd (juridinio asmens kodas Jungtinėje Karalystėje 04522899)... 143. Priteisti į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių... 144. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SKOMĖ“ (juridinio asmens... 145. Priteisti atsakovui R. R. (asmens kodas ( - )) iš ieškovės R. V. (asmens... 146. Priteisti atsakovui Č. A., (asmens kodas ( - )) iš ieškovės R. V. (asmens... 147. Priteisti į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių... 148. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SKOMĖ“ (juridinio asmens... 149. Priteisti atsakovui R. R. (asmens kodas ( - )) iš ieškovo Z. V. (asmens kodas... 150. Priteisti atsakovui Č. A., (asmens kodas ( - )) iš ieškovo Z. V. (asmens... 151. Priteisti į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių...