Byla 1-881-297/2020

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Danguolė Urbanavičienė, sekretoriaujant Vismantei Valentaitei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei, kaltinamajam G. M., kaltinamojo gynėjai advokatei Ramunei Kuzmienei, nukentėjusiajai A. V., nukentėjusiosios atstovei V. V., civilinio ieškovo UAB „Alytaus Albera“ atstovui J. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3G. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, mokosi ( - ), dirbantis UAB „( - )“, gyvenantis ( - ), teistas:

41) 2018 m. gegužės 9 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 1 dalį, taikant BK 641 straipsnį, laisvės apribojimu 4 mėnesiams;

52) 2018 m. gruodžio 19 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, taikant BK 641 straipsnį, laisvės apribojimu 4 mėnesiams, remiantis BK 63 straipsnio 3, 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2018 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jas visiškai sudedant, galutinė bausmė – laisvės apribojimas 8 mėnesiams, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje.

6Teismas

Nustatė

7kaltinamasis G. M. 2019 m. gruodžio 6 d. apie 20.06 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, veikdamas bendrai su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdamas tikslą bet kokiu būdu gauti degtinės, parduotuvės darbo laiku užėjo į parduotuvę „( - )“, esančią ( - ), paprašė pardavėjos A. V. parduoti degtinės butelį draudžiamu laiku, t. y. po 20 valandos, pardavėjai atsisakius parduoti degtinę, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui peršokus per prekystalį ir iš alkoholinių gėrimų skyriaus atvirai pagrobus 10,49 Eur vertės 0,7 l talpos „Bajorų“ degtinės butelį, kaltinamasis G. M., siekdamas išlaikyti pagrobtą turtą – degtinės butelį, panaudojo fizinį smurtą prieš pardavėją A. V., kuri aktyviais veiksmais siekė sutrukdyti ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui pagrobti butelį degtinės, t. y. jis sugriebė nukentėjusiajai ties krūtine už rūbų, tempė ją pro prekystalius, dėl ko A. V. trenkėsi kaire šlaunimi į prekystalį, kumščiu smogė vieną kartą A. V. į veidą, nuo smūgio jai krentant smūgiavo kumščiu antrą kartą, bet nepataikė, A. V. nuo suduoto smūgio krisdama trenkėsi dešiniu šonu į prekystalį ir nukrito ant grindų, tada gulinčiai A. V. kumščiu smogė vieną kartą į krūtinę, taip nukentėjusiajai A. V. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl dešinės pusės VII-X šonkaulių lūžių, lydimų oro kaupimosi dešinėje pleuros ertmėje, jos sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui, tokiu būdu panaudodamas fizinį smurtą pagrobė svetimą – UAB „Alytaus Albera“ priklausantį 10,49 Eur vertės turtą.

8Kaltinamasis G. M. kaltę pripažino iš dalies. Duodamas paaiškinimus teisme, jis nurodė, kad 2019 m. gruodžio 6 d. su R. Č. drauge vartojo alkoholinius gėrimus, apsvaigo. Pritrūkus alkoholio, nutarė nueiti į bendrabutyje ( - ), esančią parduotuvę „( - )“. Eidami sutiko vaikiną vardu R., kuris prisijungė prie jų ir į parduotuvę jie ėjo trise. Buvo kelios minutės po 20 valandos. Kaltinamasis suvokė, kad alkoholio jiems gali ir neparduoti, bet jis tikėjosi, kad pavyks įkalbinti pardavėją. Jie nesitarė ką darys tuo atveju, jeigu pardavėja atsisakys parduoti alkoholį. Įėjęs į parduotuvę, kaltinamasis nuėjo prie pardavėjos A. V. ir paprašė parduoti alkoholio, neprisimena ko tiksliai jis prašė – alaus ar degtinės, o gal ir abiejų. Pardavėjai atsakius, kad po 20 valandos ji alkoholio negali parduoti, kaltinamasis gražiuoju jos prašė parduoti, bet ji vis tiek nesutiko. Kaltinamasis pasisuko į savo draugus ir tuo momentu jis pamatė, kaip R. peršoko prekystalį, paėmė nuo lentynos butelį degtinės ir bėgo link išėjimo. Tada kaltinamasis apsikabino pardavėją, kad ji nesustabdytų R., ir sudavė jai smūgį ranka. Tiksliai neprisimena, ar sudavė pardavėjai daugiau smūgių, bet žino, kad paguldė moterį ant grindų ir tada išbėgo iš parduotuvės, bet netrukus jį ir R. Č. sulaikė policijos pareigūnai. Kaltinamasis pripažino, kad savo veiksmais jis galėjo padaryti nukentėjusiajai A. V. nustatytus sužalojimus, tačiau teigė, kad fizinį smurtą jis vartojo ne plėšimo ar vagystės tikslu, o todėl, kad supyko ant nukentėjusiosios, kai ši atsisakė parduoti alkoholį. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi, atlygino dalį žalos.

9Nukentėjusioji A. V., apklausta teisme, parodė, kad jai dirbant pardavėja parduotuvėje „( - )“, vakare, po 20 valandos, į parduotuvę užėjo trys nepažįstami jaunuoliai, vienas iš jų buvo kaltinamasis G. M.. Tuo metu parduotuvėje daugiau pirkėjų nebuvo. Pamačiusi jaunuolius, suprato, kad jie prašys alkoholio, todėl atsistojo prie kasos aparato, prie kurio yra apsaugos pultelis. Priėjęs kaltinamasis paprašė parduoti jiems alkoholinių gėrimų. Ji atsisakė, paaiškindama, kad pagal prekybos taisykles po 20 valandos alkoholis neparduodamas. Kaltinamasis vis tiek primygtinai prašė parduoti, sakė „gal susitarsim“. Kiti du jaunuoliai stovėjo kiek nuošaliau, jie nieko nekalbėjo, tik viską stebėjo. Staiga kaltinamasis G. M. čiupo ją (A. V.) ir sudavė kumščiu smūgį jai į veidą, nuo ko ji griuvo aukštielninka ant grindų, po to G. M. išsyk sudavė jai dar vieną smūgį į dešinį šoną, nuo kurio ji pajuto ypač stiprų, veriantį skausmą. Tuo pat metu, kai jai buvo suduodami smūgiai, ji girdėjo žodžius „imkit“ ir dūžtančius stiklus. Kai ji atsistojo nuo grindų, pamatė, kad vienas iš trijų jaunuolių, bėgdamas iš parduotuvės, išsineša butelį degtinės. Jaunuoliams išbėgus, ji paspaudė pavojaus mygtuką, netrukus atvyko apsauga ir policijos pareigūnai. Jai iš lūpos bėgo kraujas, nukrito ir sudužo jos akiniai. Kai pareigūnai sulaikė kelis įtartinus asmenis, ji nuėjo prie policijos automobilio ir atpažino kaltinamąjį G. M. kaip asmenį, kuris ją sumušė. Vakare, pablogėjus savijautai, nukentėjusioji kreipėsi į ligoninės priėmimo skyrių, ten gydytojai nustatė lūpos sumušimą, keturių šonkaulių lūžimą ir rado pradurtą plautį. Ligoninėje gulėjo savaitę, paskui gydėsi ambulatoriškai iki 2020 m. vasario 14 d. Po to buvo grįžusi į darbą, bet atsinaujino dešinio šono skausmai ir ji vėl sirgo iki balandžio mėn. vidurio. Sužalojimo pasekmes jaučia iki šiol.

10Civilio ieškovo UAB „Alytaus Albera“ atstovas J. B. paaiškino, kad bendrovei nusikaltimu buvo padaryta 47,44 Eur turtinė žala, nes parduotuvėje „( - )“, kuri priklauso UAB „Alytaus Albera“, asmeniui lipant per stiklinę vitriną, ji buvo sulaužyta ir sudaužytas jos stiklas, sugadintos prekės, kurios iš sulaužytos vitrinos pabiro ant žemės, pagrobtas 0,7 l talpos „Bajorų“ degtinės butelis, nuo priekasio paimtas žiebtuvėlis. Kaltinamasis G. M. atlygino žalą, todėl atstovas teisme atsisakė civilinio ieškinio.

11Liudytojas S. T., dirbantis ( - ), apklaustas teisme parodė, kad tarnybos metu, dirbdamas ekipaže su vyriausiuoju patruliu R. D., gavo policijos budėtojo nurodymą vykti į parduotuvę „( - )“, nes ten įvyko plėšimas. Važiuojant į nurodytą vietą, prie „Žuvinto“ parduotuvės pastebėjo įtartinus jaunuolius, kurių išvaizda atitiko plėšimą padariusių asmenų apibūdinimą, todėl du jaunuolius sulaikė, tada nuvažiavo iki parduotuvės „( - )“ ir pardavėja, pamačiusi sulaikytus jaunuolius, parodė į vieną iš jų, kurio pavardė buvo G. M., sakydama, kad jis trenkė jai į veidą. G. M. ir su juo buvęs jaunuolis neigė, kad apiplėšė parduotuvę, kartojo, kad jie tik pirko toje parduotuvėje alkoholį. Abu jaunuoliai buvo neblaivūs. Pardavėja buvo išsigandusi, jos veide buvo matyti kraujo, ji sakė, kad gavo smūgį į veidą.

12Teisme apklaustas liudytojas R. D. patvirtino tas pačias aplinkybes, kaip ir liudytojas S. T.. Papildomai nurodė, kad iš karto po įvykio bendravo su parduotuvės „( - )“ pardavėja ir matė, kad ji buvo susijaudinusi, išsigandusi, jai bėgo kraujas, ji pasakojo, kad į parduotuvę užėję trys jaunuoliai norėjo nusipirkti alkoholio, o kai ji nepardavė, nes po 20 valandos alkoholiu neprekiauja, tada vienas iš tų jaunuolių sudavė jai smūgius ir pasiėmė butelį alkoholinio gėrimo. Parduotuvės patalpose matėsi, kad ten tikrai kažkas įvyko, nes buvo sudaužytas prekystalio stiklas.

13Teisme apklaustas liudytojas R. Č. parodė, kad 2019 m. gruodžio 6 d. vakare su draugu G. M. ėjo į Alytaus miesto centrą, nes tą vakarą vyko eglutės įžiebimo šventė. Prieš tai jie kartu gėrė alkoholinius gėrimus, todėl abu buvo neblaivūs. Einant G. M. pasiūlė užeiti į parduotuvę „( - )“ ir nusipirkti dar alaus. Netoli tos parduotuvės, kuri yra bendrabučio pirmame aukšte, jie sutiko vaikiną vardu R., jis prisijungė prie jų. Tada buvo jau po 20 val. ir jie visi žinojo, jog alkoholio prekyba negalima, bet vis tiek ėjo, nes tikėjosi, kad jiems parduos alaus. Kai užėjo į parduotuvę, G. M. pradėjo prašyti pardavėjos parduoti alaus, tuo metu R. Č. nuėjo prie lentynos su maisto prekėmis. Staiga pamatė, kaip R. šoko per prekystalį prie lentynos, kur stovėjo alkoholis. R. Č. išsigando, nes suprato, kad tai gali blogai baigtis, todėl jis išbėgo iš parduotuvės ir nematė kas toliau ten vyko. Po to susitiko su G. M., bet atvažiavo policijos pareigūnai ir juos sulaikė.

14Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskrities VPK) tyrėjo A. I. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2019 m. gruodžio 6 d. 20.06 val. gautas pranešimas, kad į parduotuvę „( - )“, esančią ( - ), įėjo trys vaikinai, vienas iš jų sudavė ranka pardavėjai A. V. du smūgius į veidą ir dešinį šoną, bei pagrobę iš lentynos nenustatytą kiekį alkoholio pasišalino iš parduotuvės (1 t., b. l. 22, 23).

15Įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota, kad 2019 m. gruodžio 6 d. apžiūrėta nusikalstamos veikos padarymo vieta parduotuvėje „( - )“ adresu ( - ). Nustatyta, kad parduotuvė yra bendrabučio tipo name, pirmame aukšte. Į ją patenkama užlipus laiptais ir atidarius plastikines lauko duris. Įėjus vidun, kairėje pusėje stovi trys šaldymo vitrinos, dešinėje pusėje stovi dvi šaldymo vitrinos. Grindys išklotos plytelėmis. Einant tiesiai nuo durų, matomas kasos aparatas, jo kairėje pusėje stovi prekystalis, kurį dengia du stiklai, vienas iš jų rastas sudaužytas, stiklo šukės sukritę ant prekių, t. y. įvairių rūšių šokoladų. Už šio prekystalio yra lentyna, kurioje sustatyti alkoholinių gėrimų buteliai. Prie lentynos ant žemės rasta nukritusių įvairių saldainių, čiulpinukų, guminukų. Šalia jų alus litrinėse tarose. Ant žemės rasta nulūžusi prekystalio medinė dalis (1 t., b. l. 26–32).

16UAB „Alytaus Albera“ pareiškime policijai nurodyta, kad 2019 m. gruodžio 6 d. po 20 val. į parduotuvę „( - )“ (( - )) užėję trys jaunuoliai paprašė parduoti alkoholinių gėrimų, o pardavėjai A. V. nepardavus alkoholio (buvo jau po 20 valandos), vienas vaikinas sumušė pardavėją, išbėgdamas pasisavino nuo priekasio žiebtuvėlį 0,39 Eur vertės, o kitas, lipdamas per stiklinę vitriną, ją sudaužė, nuo lentynos čiupo 0,7 litro talpos „Bajorų“ degtinės butelį 10,49 Eur vertės ir pabėgo. Sudužus stiklui, ant žemės pabiro prekės (šokoladiniai „Kinder“ kiaušiniai, guminukai), jos sugadintos. Įvykio metu įmonei padaryta 47,44 Eur turtinė žala (1 t., b. l. 134).

17Alytaus apskrities VPK Reagavimo skyriaus vyriausiojo patrulio S. T. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2019 m. gruodžio 6 d. apie 20.09 val. buvo gautas policijos budėtojo pranešimas, kad ką tik parduotuvėje „( - )“ trys jaunuoliai apiplėšė ir sumušė pardavėją, tuo pagrindu policijos pareigūnai vyko į vietą ir netoli jos pastebėjo jaunuolius, kurių išvaizda atitiko policijos budėtojo nurodytą plėšimą padariusių asmenų apibūdinimą, todėl sulaikė du jaunuolius – G. M. ir R. Č., kurie aiškino, kad eina iš parduotuvės „( - )“, ten nusipirko alkoholio. Su šiais jaunuoliais pareigūnai nuvyko į parduotuvę „( - )“ ir pardavėja atpažino juos, kaip dalyvavusius plėšime, ji nurodė, kad G. M. trenkė jai ranka į veidą, pastūmė, bandė iš kasos paimti pinigus. Policijos komisariate G. M. buvo nustatytas 1,65 prom. girtumas, o R. Č. 1,24 prom. girtumas (2 t., b. l. 20).

18Iš Reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2019 m. gruodžio 9 d. parduotuvės „( - )“ buhalterė D. B. pateikė parduotuvės stebėjimo kameromis fiksuotus vaizdo įrašus (1 t., b. l. 150, 152).

19Apžiūros protokolas patvirtina, kad peržiūrėjus vaizdo įrašus, kuriais fiksuoti 2019 m. gruodžio 6 d. įvykiai parduotuvėje „( - )“, nustatyta: vaizdo įraše pavadinimu „2_04_M_191206215200.avi" matyti, kad parduotuvėje yra pardavėja A. V. ir trys vaikinai, iš kurių vienas – G. M. (vilki striukę su gobtuvu ant galvos), antrasis – R. Č. (vilki juodos spalvos striukę, ant galvos užsidėjęs juodos spalvos kepurę su baltos spalvos užrašu „NOPE“), trečias vaikinas nežinomas; pardavėja stovi prie alkoholinių gėrimų šaldymo vitrinos, prie jos prieina G. M. ir kažką sako, jis skėsčioja rankomis, po to atsisuka į kartu su juo atėjusius vaikinus ir kažką jiems sako, po to jis vėl atsisuka į pardavėją, su ja kalba emocionaliai, skėsčioja rankomis, tuo tarpu R. Č. ir tečiasis vaikinas stovi prie prekystalių; vaizdo įraše pavadinimu „3_04_M_191206215300.avi“ matyti, kaip R. Č. prieina G. M., kuris emocingai kalba su pardavėja, ir bando paimti jį už rankos, tuo tarpu trečiasis vaikinas lipa per prekystalį, nuspirdamas nuo prekystalio ten sudėtas prekes, ir iš alkoholinių gėrimų skyriaus pagriebia butelį degtinės, tada perlipa per prekystalį atgal, dūžta prekystalio stiklas, perlipęs jis pamoja ranka G. M., kviesdamas jį išeiti, ir išbėga iš parduotuvės, gi R. Č. išbėga iš parduotuvės pirmas, kai pamato, kad trečiasis vaikinas pagriebė butelį; kai trečiasis vaikinas lipa per prekystalį ir siekia butelio, tai pamačiusi pardavėja bėga link jo, bet G. M. ją sugriebia, nutempia prie šaldymo vitrinų su alumi, dešinės rankos kumščiu smogia jai į veidą, nuo smūgio pardavėja nukrenta ant grindų, užkliūdama už prekystalio, tada G. M. smūgiuoja antrą kartą, nepataiko, tada jis smūgiuoja trečią kartą pardavėjai, gulinčiai ant grindų, į veidą ar krūtinę, po šio smūgio G. M. pribėga prie prekystalio, kur stovi kasos aparatas, kažką paima nuo jo viršaus ir išbėga iš parduotuvės. G. M. pasišalinus, pardavėja atsikelia nuo grindų ir, priėjusi prie kasos aparato, apačioje paspaudžia pavojaus mygtuką; vaizdo įraše pavadinimu „4_04_M_191206215400.avi“ matyti, kad į parduotuvę įeina trys jaunuoliai, kurie galimai kviečia pagalbą, vienas iš jų nuo grindų toje vietoje, kurioje buvo suduoti smūgiai pardavėjai, pakelia ir pardavėjai paduoda mobilaus ryšio telefoną; vaizdo įraše pavadinimu „7_04_M_191206215700.avi“ matyti, jog į parduotuvę atvyksta apsaugos darbuotojai (1 t., b. l. 153–154).

20Daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad 2019 m. gruodžio 6 d. nukentėjusioji A. V. pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnui parduotuvės „( - )“ salėje rastą mobilaus ryšio telefoną „Sony Xperia“ (1 t., b. l. 167).

21Iš apžiūros protokolo ir prie jo pridėtų nuotraukų matyti, kad apžiūrėtas mobilaus ryšio telefonas „Sony Xperia“, jis yra juodos spalvos, jo ekranas ir galinis dangtelis subraižyti, telefonas išjungtas, išsikrovęs. Atidarius telefoną, jame rasta Tele2 Pildyk SIM kortelė, ant kurios yra jos numeris: ( - ). Apžiūrėjus telefoną, SIM kortelė įdėta atgal į telefoną. Įkrovėjo pagalba telefonas pakrautas, įjungtas ir surinkus telefono klaviatūra kombinaciją *#06#, nustatytas telefono „Sony Xperia“ IMEI ( - ) (1 t., b. l. 170–178).

22Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 1124/2019(06) patvirtina, kad atlikus nukentėjusiosios A. V. apžiūrą, nustatyti sužalojimai: kraujosruvos odoje ir poodyje viršutinėje lūpoje, krūtinės ląstos dešinėje pusėje ir kairėje šlaunyje bei dešinės pusės VII-X šonkaulių lūžiai, lydimi oro kaupimosi dešinėje pleuros ertmėje. Sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais žalojančiais daiktais, smogiant jais arba atsitrenkiant į juos. Sužalojimai padaryti mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pusės VII-X šonkaulių lūžių, lydimų oro kaupimosi dešinėje pleuros ertmėje, sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui (2 t., b. l. 62–63).

23Prokuroro 2020 m. liepos 6 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl tyrimo metu nenustatyto asmens, kuris įtariamas kartu su kaltinamuoju G. M. dalyvavęs darant nusikalstamą veiką, atskirtas į atskirą tyrimą (1 t., b. l. 11).

24Įrodymų vertinimas, nusikalstamos veikos kvalifikavimas

25Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad jie yra pakankami padaryti išvadą, jog kaltinimas G. M. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį yra pagrįstas ir įrodytas.

26Pagal BK 180 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą. Pagrobimas – tai tyčinis, neteisėtas ir neatlygintinas svetimo turto fizinis užvaldymas. Neteisėtas turto užvaldymas yra tada, kai kaltininkas neturi jokios tikros, ginčijamos ar tariamos teisės į grobiamą turtą ir turtas pagrobiamas veiksmais, numatytais BK 180 straipsnio 1 dalies dispozicijoje. Plėšimo metu panaudotas fizinis smurtas yra ne nusikalstamos veikos tikslas, o tik priemonė pagrobti svetimą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-82-139/2015, 2K-272-648/2015, 2K-349-648/2017). Pažymėtina, kad esminis plėšimo ir vagystės atribojimo kriterijus yra nusikaltimo padarymo būdas. Kaip vagystė kvalifikuojamas slaptas ar atviras, tačiau nesmurtinis svetimo turto pagrobimas. Tačiau jei prieš užvaldant turtą arba turto užvaldymo metu nukentėjusysis yra fiziškai ar psichologiškai veikiamas, tokia veika kvalifikuojama kaip plėšimas. Plėšimo metu kaltininkas fizinį smurtą ar grasinimus tuoj pat jo imtis naudoja tam, kad įveiktų, pašalintų ar neutralizuotų asmenį kaip kliūtį, trukdančią pagrobti turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-73/2007). Plėšimas laikomas baigtu, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę savo nuožiūra neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu; jeigu vagystės būdu grobiant turtą, tačiau dar jo neužvaldžius, panaudojamas smurtas siekiant išlaikyti paimtą turtą, tokia nusikalstama veika kvalifikuojama kaip plėšimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-388/2012, Nr. 2K-271-303/2016 ir kt.).

27Nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys, įvertinus kiekvieną atskirai ir jų visumą, patvirtina, kad kaltinime nurodytu laiku parduotuvėje „( - )“ pardavėjai A. V. atsisakius parduoti alkoholinius gėrimus, kaltinamasis G. M., turėdamas tikslą pagrobti alkoholį, veikdamas bendrai su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, šiam asmeniui pardavėjos A. V. akivaizdoje neteisėtai pagriebus nuo lentynos butelį degtinės ir bandant pasišalinti, kaltinamasis G. M. tyčia panaudojo fizinį smurtą prieš A. V., kad ši nesutrukdytų daromam grobimui. Fizinis smurtas pasireiškė kaltinamojo aktyviais veiksmais, t. y. jis sudavė kumščiu smūgį nukentėjusiajai A. V. į veidą, nuo ko ji krito ant grindų, atsitrenkdama dešiniu šonu į prekystalį, tada sudavė jai dar vieną smūgį kumščiu į krūtinę, šiais tyčiniais smurtiniais veiksmais kaltinamasis nesunkiai sutrikdė nukentėjusiosios sveikatą. Nors kaltinamasis teigė, kad jis nesitarė su tyrimo metu nenustatytu asmeniu padaryti plėšimą, į parduotuvę atėjo tikslu nusipirkti alkoholinių gėrimų, o pardavėjai sudavė smūgius dėl to, kad ji atsisakė parduoti alkoholį, tačiau teismas kaltinamojo paaiškinimus vertina kaip gynybinius ir nepatikimus, jie prieštarauja nukentėjusiosios parodymams ir vaizdo įraše užfiksuotoms įvykio aplinkybėms. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiosios A. V. parodymais, iš kurių seka, kad A. V. atsisakius parduoti alkoholinius gėrimus, kaltinamasis G. M. panaudojo prieš ją fizinį smurtą, t. y. sudavė jai smūgius rankomis į veidą ir į krūtinę, pargriovė ant grindų, po smūgio į krūtinę nukentėjusioji pajuto dešiniame šone veriantį skausmą. Teismo medicinos specialisto išvada patvirtina, kad A. V. buvo padaryti sužalojimai veide ir dešiniame šone, kur nustatyti VII-X šonkaulių lūžiai, lydimi oro kaupimosi dešinėje pleuros ertmėje. Nukentėjusioji nurodė girdėjusi dūžtančius prekystalio stiklus. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimo vietoje rastas sulaužytas prekystalis, sudaužytas prekystalio stiklas, išbarstytos prekės. UAB „Alytaus Albera“ pareiškime nurodyta, kad nusikaltimo metu buvo sugadintas parduotuvės inventorius, prekės, pagrobtas „Bajorų“ degtinės butelis. Teisme buvo ištirti parduotuvės viduje sumontuotų stebėjimo kamerų vaizdo įrašai, kurie gauti Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) nustatyta tvarka. Vaizdo įrašuose matyti, kad kaltinamajam G. M. kalbantis su pardavėja ir emocingai skėsčiojant rankomis, kas akivaizdžiai rodo kaltinamojo nepasitenkinimą pardavėjos sprendimu neparduoti alkoholio, tyrimo metu nenustatytas asmuo perlipo prekystalį ir pagriebė nuo prekių lentynos butelį degtinės; visa tai vyko pardavėjos A. V. akivaizdoje, iš jos judesių matyti, kad ji, supratusi, jog asmuo kėsinasi neteisėtai pasisavinti prekę, bandė tam užkirsti kelią, sulaikyti asmenį, tačiau tada G. M., siekdamas išlaikyti kito asmens grobiamą turtą, sugriebė A. V., nutempė ją į šalį ir sudavė smūgius, taip pašalindamas grobimo kliūtį. Nors byloje nėra duomenų, kad G. M. ir tyrimo metu nenustatytas asmuo buvo iš anksto susitarę pagrobti butelį degtinės, tačiau jų susitarimą įrodo abiejų konkliudentiniai veiksmai, t. y. iš jų veiksmų bendros darnos galima spręsti, kad sumanymas pagrobti prekę gimė spontaniškai, kai A. V. atsisakė ją parduoti, tada tyrimo metu nenustatytas asmuo pagriebė iš lentynos butelį degtinės ir jam dar realiai neužvaldžius turto kaltinamasis G. M. sulaikė A. V., panaudodamas jos atžvilgiu fizinį smurtą. Iš vaizdo įrašų matyti, kad kaltinamasis G. M. suvokė bendrininko daromus veiksmus ir veikė su juo išvien, t. y. jie veikė bendrai, siekdami vieno tikslo – pagrobti alkoholį. Esant susitarimui ir bendrai tyčiai, visi bendrininkai nepriklausomai nuo to, kokius konkrečiai veiksmus jie atliko realizuodami nusikalstamą sumanymą, atsako už tą pačią nusikalstamą veiką. Pažymėtina, kad nusikaltimo bendravykdytojas yra ne tik tas asmuo, kuris pats realizuoja visus nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, bet ir tas, kuris realizuoja dalį jų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-197/2009, Nr. 2K-300-699/2015, 2K-101-976/2019). Šiuo atveju tyrimo metu nenustatytas asmuo pradėjo daryti vagystę, atvirai pagriebdamas iš lentynos butelį degtinės, o tada atviroji vagystė transformavosi į plėšimą, nes kaltinamasis G. M., matydamas tyrimo metu nenustatyto asmens veiksmus, jiems pritarė ir sąmoningai prie jų prisidėjo, t. y. tyčia panaudodamas fizinį smurtą prieš pardavėją, kuri bandė sukliudyti tyrimo metu nenustatytam asmeniui pagrobti prekę, jis sudarė sąlygas pasišalinti šiam asmeniui ir realiai užvaldyti svetimą turtą. Šiuo atveju kaltinamojo G. M. veiksmai buvo reikšmingi bendrai veikai, nes be jo veiksmų svetimo turto pagrobimas būtų buvęs iš esmės apsunkintas arba net neįmanomas. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo G. M. veiksmuose yra visi BK 180 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymiai.

28Bausmės skyrimo klausimai

29Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnio nuostatomis, kad bausmė skiriama pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Be to, skiriant bausmę turi būti atsižvelgiama į BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus.

30BK 180 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šią veiką padaręs asmuo baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

31Kaltinamasis G. M. padarė apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis), kuriuo pasikėsinta į du objektus – svetimą turtą ir žmogaus sveikatą. Nors jauno amžiaus, bet teisiamas jau trečią kartą, turi neišnykusį teistumą už tyčinį smurtinį nusikaltimą. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, be to, veikė bendrininkų grupe, šios aplinkybės sunkina atsakomybę. Kartu teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis kritiškai vertina savo veiksmus, dėl jų nuoširdžiai gailisi, iš dalies atlygino žalą, kas lengvina atsakomybę. Įvertinus visas aplinkybes, G. M. skirtina BK 180 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, tačiau, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, jos vykdymas atidėtinas, nes teismas, atsižvelgdamas į jauną kaltinamojo amžių, jo socialinius ryšius, elgesį po nusikaltimo (pradėjo mokytis, įsidarbino), sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

32Dėl nukentėjusiosios A. V. civilinio ieškinio

33Nukentėjusioji A. V. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, prašydama priteisti iš kaltinamojo G. M. 113 Eur turtinei žalai ir 3 000 Eur neturtinei žalai atlyginti (1 t., b. l. 54). Nagrinėjant bylą teisme, nukentėjusioji atsisakė reikalavimo atlyginti 113 Eur turtinę žalą, nes kaltinamasis G. M. savo noru šią žalą atlygino, gi reikalavimą atlyginti neturtinę žalą ji palaikė ir prašė priteisti iš kaltinamojo 3 000 Eur. Nurodė, kad fizinį smurtą patyrė atlikdama darbines pareigas, smurtu sukeltas ne tik didelis fizinis skausmas, bet ir baimė, išgąstis, nepatogumai, dvasiniai išgyvenimai, kurie buvo sukelti dėl sveikatos, t. y. asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, jos nedarbingumas tęsėsi ilgą laiką, iki traumos darbe ji buvo visiškai sveika, o po nusikaltimo iki šiol jai tenka gerti vaistus nuo skausmo, todėl padarytai neturtinei žalai kompensuoti ir socialiniam teisingumui atkurti prašė priteisti 3 000 Eur.

34Kaltinamasis G. M. su nukentėjusiosios civiliniu ieškiniu sutiko iš dalies, t. y. jis pripažino, kad A. V. pagrįstai reikalauja neturtinės žalos atlyginimo, tačiau reikalaujama 3 000 Eur dydžio suma neturtinei žalai atlyginti, jo manymu, yra aiškiai per didelė.

35A. V. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

36Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese reikalauti iš kaltinamojo žalos atlyginimo. Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina civilinį ieškinį arba jį atmeta (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

37Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos; žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai bei kitais įstatymų nustatytais atvejais, taip pat nurodyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl neturtinės žalos dydžio, t. y. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kita. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus). Įstatymas nenumato atlygintinos neturtinės žalos ribų (minimumo ar maksimumo), įvertinti neturtinę žalą palikta teismui, nes tai yra fakto klausimas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais. Nustatant neturtinės žalos dydį, ypač svarbu yra tai, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Civilinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo aiškesnė ir svarbesnė yra vertybė, tuo stipriau ji ginama. Asmens sveikata yra viena iš svarbiausių vertybių, kurių pažeidimu sukeliami dvasiniai ir fiziniai išgyvenimai paprastai būna ypatingai stiprūs bei skausmingi, tai sudaro pagrindą priteisti nukentėjusiajam didesnę piniginę kompensaciją, negu kitų vertybių pažeidimo atvejais, ypač tada, kai tokie pažeidimai padaromi veikiant tyčia. Kita vertus, nukentėjusiojo asmens interesai negali būti suabsoliutinami, taip pat turi būti įvertinti ir kaltininko interesai, tuo labiau kad neturtinės žalos atlyginimo paskirtis yra kompensacinė, o ne nubausti kaltininką. Be to, sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą, atsižvelgtina ir į teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose. Kai padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tai, priklausomai nuo bylos aplinkybių, yra priteisiama nuo 289,62 Eur iki 2 606,58 Eur (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-24-895/2017, 2K-160-942/2017, Nr. 2K-265-976/2017, Nr. 2K-287-697/2017, Nr. 2K-142-489/2018, Nr. 2K-105-222/2019 ir kt).

38Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamojo tyčiniais nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajai A. V. buvo padaryta tiek fizinė, tiek ir moralinė žala, kuri neatlyginta. Teismui nekyla abejonės, kad nukentėjusioji jautė fizinį skausmą, patyrė stresą, išgąstį, pažeminimą, didelius dvasinius išgyvenimus ir sukrėtimus. Dėl padaryto sveikatos sužalojimo jai teko ilgą laiką gydytis, ji negalėjo dirbti, užsiimti mėgstama veikla, patyrė nepatogumus kasdieniniame gyvenime, visa tai kėlė neigiamas emocijas, pablogėjo jos gyvenimo kokybė. Nukentėjusioji išgyvena dėl savo sveikatos ateityje, nes jai išlikę skausmai dešiniame šone. Atsižvelgęs į visas byloje nustatytas aplinkybes, o taip pat ir į kaltinamojo kaltę (veikė tiesiogine tyčia), jo amžių, turtinę padėtį, taip pat įrodytos turtinės žalos dydį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus bei teismų praktiką, teismas mano, kad šiuo konkrečiu atveju 3 000 Eur dydžio kompensacija yra neadekvati sukeltų pasekmių atžvilgiu, todėl nukentėjusiajai A. V. už jos patirtą fizinį skausmą, nepatogumus, dvasinius išgyvenimus priteistina 2 000 Eur dydžio kompensacija neturtinei žalai atlyginti (BPK 115 straipsnio 1 dalis, CK 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6.250 straipsnis).

39Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus civilinio ieškinio

40Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Alytaus skyrius ikiteisminio tyrimo metu pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 936,42 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui padarytos žalos atlyginimo (1 t., b. l. 75–78). Ieškinio pareiškime nurodė, kad žala atsirado paskyrus ir išmokėjus nukentėjusiajai A. V. ligos išmoką už laikino nedarbingumo laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2020 m. vasario 14 d. Įvykis buvo draudžiamasis (nelaimingas atsitikimas darbe), todėl ligos išmoka paskirta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatomis. VSDFV Alytaus skyrius prašė priteisti 936,42 Eur žalos atlyginimo iš žalą nusikalstamais veiksmais padariusio asmens. Nagrinėjant bylą teisme, gautas civilinio ieškovo pranešimas, kad kaltinamasis G. M. 2020 m. rugpjūčio 13 d. sumokėjo ieškovui 40,00 Eur (2 t., b. l. 197).

41Kaltinamasis G. M. ieškinį pripažino.

42Ieškinys tenkintinas visiškai (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

43Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Tokia tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 straipsnyje, pagal kurią tais atvejais, jei ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo yra nustatoma, kad jis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, tai VSDFV teritorinis skyrius atgręžtinio reikalavimo teise išreikalauja išmokėtas išmokų sumas iš kalto asmens CK nustatyta tvarka. CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti kaltas asmuo. CK 6.290 straipsnyje 3 dalyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. CK 6.280 straipsnio 1 dalis nustato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi regreso teisę į padariusį žalą asmenį tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

44Byloje nustatyta, kad dėl kaltinamojo G. M. tyčinių nusikalstamų veiksmų nukentėjusioji A. V. tapo laikinai nedarbinga, jai buvo mokama ligos išmoka, tai patvirtina VSDFV Alytaus skyriaus priimti sprendimai skirti A. V. ligos išmokas už nedarbingumo laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2020 m. vasario 14 d., taip pat VSDFV Alytaus skyriaus pažyma apie A. V. išmokėtas išmokas (1 t., b. l. 92, 97 – 121). Ligos išmoka buvo išmokėta iš Fondo biudžeto, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti atlyginti žalą iš kalto asmens (CK 6.290 straipsnio 3 dalis). Byloje įrodyta, kad žala A. V. sveikatai padaryta kaltinamojo G. M. neteisėtais veiksmais, todėl jam tenka pareiga atlyginti Fondo biudžetui padarytą 936,42 Eur turtinę žalą (CK 6.263 straipsnis, 6.280 straipsnis, 6.290 straipsnis, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis). Išskaičiavus G. M. savanoriškai sumokėtą 40,00 Eur sumą, iš jo ieškovui priteistina 896,42 Eur suma.

45Dėl UAB „Alytaus Albera“ civilinio ieškinio

46Civilinis ieškovas UAB „Alytaus Albera“ byloje buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl nusikaltimu padarytos 47,44 Eur turtinės žalos atlyginimo. Perdavus bylą teismui, kaltinamasis G. M. savanoriškai atlygino ieškovui 47,44 Eur, tai patvirtina pašto perlaidos kvitas (3 t., b. l. 11). Teisminio bylos nagrinėjimo metu civilinio ieškovo atstovas atsisakė ieškinio, tai neprieštarauja įstatymui (BPK 112 straipsnio 3 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, procesas dėl UAB „Alytaus Albera“ civilinio ieškinio nutrauktinas.

47Kiti klausimai

48Kaltinamajam G. M. yra paskirtos dvi kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (2 t., b. l. 145–147). Kardomosios priemonės paliktinos nepakeistos iki bausmės vykdymo pradžios (BPK 139 straipsnio 3 dalis).

49Kaltinamasis G. M. buvo laikinai sulaikytas 2019 m. gruodžio 6 d. 20.45 val., iš sulaikymo paleistas 2019 m. gruodžio 8 d. 10.45 val. (2 t., b. l. 145, 147). Laikino sulaikymo laikas įskaitomas į bausmės laiką (BPK 140 straipsnio 9 dalis).

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301, 302 straipsniais, 304–307 straipsniais,

Nutarė

51G. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje, ir nubausti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

52Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalimi, atidėti bausmės vykdymą 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams, įpareigojant G. M. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą ar mokslą bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, per šešis mėnesius sudalyvauti elgesio pataisos programoje ir neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.

53R. B. kodekso 66 straipsniu, į paskirtą laisvės atėmimo bausmę įskaityti G. M. laikiną sulaikymą nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. gruodžio 8 d., t. y. dvi dienas.

54G. M. taikomas kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistas iki bus pradėtas bausmės vykdymas.

55Tenkinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus civilinį ieškinį. Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (įmonės kodas 188677775) iš G. M. 896,42 Eur (aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 42 ct) žalos atlyginimo.

56Nukentėjusiosios A. V. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš G. M. 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) A. V. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti. Nutraukti procesą dėl A. V. reikalavimo atlyginti 113 Eur dydžio turtinę žalą, ieškovei atsisakius šio reikalavimo.

57Nutraukti procesą dėl UAB „Alytaus Albera“ civilinio ieškinio atlyginti 47,44 Eur turtinę žalą, ieškovui atsisakius ieškinio.

58Mobilaus ryšio telefoną „Sony Xperia“ su SIM kortele, telefono IMEI 3580 9807 6930 272, saugomą Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal 2020 m. vasario 19 d. kvitą 004077, grąžinti G. M..

59Prie bylos pridėtą kompaktinį diską su parduotuvės stebėjimų kamerų vaizdo įrašais palikti saugoti prie bylos.

60Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Danguolė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. G. M., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. 1) 2018 m. gegužės 9 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų pagal... 5. 2) 2018 m. gruodžio 19 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų pagal BK... 6. Teismas... 7. kaltinamasis G. M. 2019 m. gruodžio 6 d. apie 20.06 val., būdamas apsvaigęs... 8. Kaltinamasis G. M. kaltę pripažino iš dalies. Duodamas paaiškinimus teisme,... 9. Nukentėjusioji A. V., apklausta teisme, parodė, kad jai dirbant pardavėja... 10. Civilio ieškovo UAB „Alytaus Albera“ atstovas J. B. paaiškino, kad... 11. Liudytojas S. T., dirbantis ( - ), apklaustas teisme parodė, kad tarnybos... 12. Teisme apklaustas liudytojas R. D. patvirtino tas pačias aplinkybes, kaip ir... 13. Teisme apklaustas liudytojas R. Č. parodė, kad 2019 m. gruodžio 6 d. vakare... 14. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus... 15. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota, kad 2019 m.... 16. UAB „Alytaus Albera“ pareiškime policijai nurodyta, kad 2019 m. gruodžio... 17. Alytaus apskrities VPK Reagavimo skyriaus vyriausiojo patrulio S. T.... 18. Iš Reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2019 m. gruodžio 9... 19. Apžiūros protokolas patvirtina, kad peržiūrėjus vaizdo įrašus, kuriais... 20. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad 2019 m. gruodžio 6 d.... 21. Iš apžiūros protokolo ir prie jo pridėtų nuotraukų matyti, kad... 22. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus skyriaus specialisto išvada Nr.... 23. Prokuroro 2020 m. liepos 6 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl tyrimo metu... 24. Įrodymų vertinimas, nusikalstamos veikos kvalifikavimas... 25. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą,... 26. Pagal BK 180 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar... 27. Nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys, įvertinus kiekvieną atskirai ir jų... 28. Bausmės skyrimo klausimai... 29. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnio nuostatomis, kad... 30. BK 180 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šią veiką padaręs asmuo... 31. Kaltinamasis G. M. padarė apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis),... 32. Dėl nukentėjusiosios A. V. civilinio ieškinio... 33. Nukentėjusioji A. V. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė byloje civilinį... 34. Kaltinamasis G. M. su nukentėjusiosios civiliniu ieškiniu sutiko iš dalies,... 35. A. V. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.... 36. Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, dėl nusikalstamos veikos... 37. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 ir 2... 38. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamojo tyčiniais nusikalstamais... 39. Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus civilinio... 40. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Alytaus... 41. Kaltinamasis G. M. ieškinį pripažino.... 42. Ieškinys tenkintinas visiškai (BPK 115 straipsnio 1 dalis).... 43. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1... 44. Byloje nustatyta, kad dėl kaltinamojo G. M. tyčinių nusikalstamų veiksmų... 45. Dėl UAB „Alytaus Albera“ civilinio ieškinio... 46. Civilinis ieškovas UAB „Alytaus Albera“ byloje buvo pareiškęs civilinį... 47. Kiti klausimai... 48. Kaltinamajam G. M. yra paskirtos dvi kardomosios priemonės – rašytinis... 49. Kaltinamasis G. M. buvo laikinai sulaikytas 2019 m. gruodžio 6 d. 20.45 val.,... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 51. G. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 52. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalimi, atidėti bausmės... 53. R. B. kodekso 66 straipsniu, į paskirtą laisvės atėmimo bausmę įskaityti... 54. G. M. taikomas kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 55. Tenkinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus... 56. Nukentėjusiosios A. V. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš... 57. Nutraukti procesą dėl UAB „Alytaus Albera“ civilinio ieškinio atlyginti... 58. Mobilaus ryšio telefoną „Sony Xperia“ su SIM kortele, telefono IMEI 3580... 59. Prie bylos pridėtą kompaktinį diską su parduotuvės stebėjimų kamerų... 60. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...