Byla 2-457-769/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir veiksmų pripažinimo neteisėtais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Selenos šviesa“ pirmininkei L. B., atstovui advokatui L. S., atsakovės UAB „Jūros būstas“ atstovams M. Š. ir S. V., teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Selenos šviesa“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Jūros būstas“ dėl turtinės žalos atlyginimo ir veiksmų pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama pripažinti, kad atsakovė UAB „Jūros būstas“ nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 neteisėtai vykdė daugiabučių namų, esančių adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėda, administravimą ir neteisėtai reikalauja iš šių namų gyventojų piniginių lėšų, susijusių su šių daugiabučių namų administravimu bei bendro naudojimo objektų technine priežiūra, remontu, už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26. Ieškovė taip pat prašo iš atsakovės priteisti 32190,65 Lt turtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2005-04-14 direktoriaus įsakymu Nr. AD1-617 atsakovė, kurios tuometinis pavadinimas buvo UAB „Marių valdos“ buvo paskirta daugiabučių namų, esančių adresu Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore; nuo 2010-12-30 juridinių asmenų registre įregistravus Daugiabučio namo savininkų bendriją (DNSB) „Selenos šviesa“, kurią sudaro daugiabučiai namai, adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15. Klaipėda, atsakovės UAB „Jūros būstas“ teisė administruoti pastaruosius namus pasibaigė, tačiau atsakovė neperdavė ieškovei techninės dokumentacijos, įrangos, ieškovei priklausančių bei nepanaudotų kaupiamųjų lėšų bei toliau nuo 2010-12-31 neteisėtai vykdė daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėda, administratoriaus veiklą, iš bendrijos gyventojų neteisėtai reikalauja piniginių sumų už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Tokiu būdu laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26, iš namo, adresu Nidos g. 13, Klaipėda, gyventojų surinkdama 13394 Lt plius 21 procentas PVM, iš namo, adresu Nidos g. 15, Klaipėda, gyventojų surinkdama 13209,84 Lt plius 21 procentas PVM, padarė ieškovei 32190,65 Lt turtinės žalos (b. l. 195-198, t. I.). Bendrijos pirmininkė teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo bendrijos įsteigimo iki 2012-11-26 atsakovė neperdavė bendrijai jos dokumentų, nevykdė nei Klaipėdos miesto savivaldybės įspėjimo, nei teismo sprendimų, tyčiojosi iš bendrijos ,-i laiškus- pranešimus dėl dokumentų perdavimo atsiųsdavo tik po 2-3 dienų pasibaigus laiške nurodytam laikui, kėlė sąlygas, reikalavo atsisakyti Nidos 15 namo. UAB „Jūros būstas“ agitavo gyventojus nemokėti susikūrusiai bendrijai mokesčių, aiškino, kad „Selenos šviesa“ nekompetentinga. Negalėdama apskaičiuoti ir rinkti mokesčių DNSB „Selenos šviesa“ administracija dirbo neatlyginamai.

3Ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodęs, kad atsakovė neturėjo teisės ir negalėjo vykdyti namų administravimo, nes buvo įsteigta bendrija, kurios veikla niekada nebuvo sustabdyta; be to, savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą dėl administravimo nutraukimo, dėl neteisėtų, piktybiškų atsakovės veiksmų,- dokumentų bendrijai neperdavimo, Klaipėdos miesto savivaldybė net kreipėsi į teismą; negaudama dokumentų bendrija neturėjo galimybės apskaičiuoti mokesčių, negaudama administravimo lėšų bendrija negalėjo mokėti pirmininkei ir buhalterei atlyginimų; už šilumos punkto priežiūrą, techninę priežiūrą surinktų lėšų neprašo, reikalauja tik perduoti surinktas administravimo lėšas,- 13394 Lt ( be PVM) iš Nidos 13 namo gyventojų, 13209,84 Lt ( be PVM) iš Nidos 15 namo gyventojų; bendrija įgyvendina bendrasavininkų teises, todėl turi teisę reikalauti žalos atlyginimo. Bendrijai dokumentai tebuvo įteikti 2012-11-26

4Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko (b. l. 10-12, t. II). Nurodė, kad atsakovė laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 faktiškai suteikė bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės techninės priežiūros ir remonto paslaugas daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėdoje bendraturčiams, už kurias beveik visi bendraturčiai atsiskaitė, tokiu būdu patvirtindami, jog paslaugos buvo suteiktos tinkamai; patenkinus ieškovės reikalavimą ir pripažinus, jog atsakovė nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 neteisėtai vykdė daugiabučių namų administravimą, ieškovė negalėtų sumokėti teisėtai priskaičiuotų sumų už iki 2011-01-01 suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimo terminai suėjo po 2011-01-01, nors atsakovė iš savo lėšų yra atsiskaičiusi su tiekėjais už jų suteiktas paslaugas; ieškovės reikalavimas priteisti 32190,65 Lt turtinės žalos nepagrįstas, nes ieškovė nepatyrė žalos nei kaip tiesioginių nuostolių, nei kaip negautų pajamų, nes atsakovė teikė sąskaitas už paslaugas tiesiogiai savininkams, o ne juridiniam asmeniui DNSB „Selenos šviesa“, didžioji dalis bendraturčių už suteiktas paslaugas su atsakove yra atsiskaitę, ginčo dėl suteiktų paslaugų, jų apimties, kainos ar kokybės nėra.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas M. Š. prašė ieškinį atmesti, nurodęs, jog atsakovė daugiabučių namų administravimą vykdė teisėtai, nes vyko teisminiai ginčai dėl ieškovės įsteigimo teisėtumo, prašomas priteisti žalos dydis nepagrįstas, bendrija neturi reikalavimo teisės, nes sumokėjo fiziniai asmenys, nėra aišku, ar ieškovė reikalauja bendrijos ar bendrijos savininkų lėšų. ieškovė nėra PVM mokėtoja, o į prašomą priteisti sumą įskaičiavo ir PVM mokestį. Atsakovės atstovė A. V. nurodė, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės, nėra butų savininkų priimto sprendimo, ieškinys negali būti tenkinamas, nes atsakovė faktiškai suteikė administravimo paslaugas, atsakovė teisėtai ir pagrįstai rūpinosi Nidos 13 ir 15 namų priežiūra iki dokumentų perdavimo dienos 2012-11-26; ieškovė neįrodė žalos dydžio, nepateikė įrodymų, kad pagrįstai tikėjosi surinkti 32190,65 Lt sumą, iš tos sumos įmonės pelnas yra 5 procentai; bendrijos pirmininkė ir neturėdama dokumentacijos galėjo įgyvendinti bendrijos steigimo tikslus.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-617 atsakovė UAB ‚Jūros būstas“ (iki 2012-02-22 buvęs pavadinimas UAB „Marių valdos“), į. k. 140514359, paskirta daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore (b. l. 9, 10-13, 14-22, 23-27 t. I). 2010-12-30 VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruota DNSB „Selenos šviesa“, kurios steigėjai daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, patalpų savininkai (b. l. 28-29, 30-34, t. I). 2011-01-03 ieškovė pateikė atsakovei prašymą perduoti Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, namų techninę dokumentaciją, įrangą, priklausančias bei nepanaudotas kaupiamąsias lėšas (b. l. 35, t. I). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-18 įsakymu Nr. AD1-332 ir 2011-03-16 įsakymu Nr. AD1-495 nustatyta, jog UAB „Marių valdos“ vykdomas namų Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, administravimas pasibaigė, UAB „Marių valdos“ įpareigota perduoti DNSB „Selenos šviesa“ daugiabučių administravimą (b. l. 36, 37, 38, t. I). Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2012-07-23 nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-02-24 sprendimas, kuriuo atmestas UAB „Marių valdos“ skundas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-16 įsakymo Nr. AD1-495 panaikinimo, paliktas nepakeistas (b. l. 52-57, t. I). Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-07-05 sprendimu atmestas UAB ‚Jūros būstas“ skundas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-18 įsakymo Nr. AD1-332 panaikinimo (b. l. 141-143, t. I). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-24 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4605-889/2011 ieškinys dėl DNSB „Selenos šviesa“ steigiamojo susirinkimo bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais atmestas (b. l. 42-46, t. I), Klaipėdos apygardos teismo 2012-05-17 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-24 sprendimas paliktas nepakeistas (b. l. 47-51, t. I). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-28 sprendimu UAB „Marių valdos“ įpareigota per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoti DNSB „Selenos šviesa“ administruoti daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13 ir 15, Klaipėdoje, bendro naudojimo objektus, nepanaudotas surinktas lėšas šiems objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat, turimus namo statybos ir techninius inventorizacijos dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto, tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus, perdavimą įforminti perdavimo ir priėmimo aktu (b. l. 58, 59, 60-62, 63-65, t. I). Daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, priėmimo-perdavimo aktai, kuriais UAB ‚Jūros būstas“ perdavė DNSB „Selenos šviesa“ namų administravimą, šalių pasirašyti 2012-11-26 (b. l. 66, 67, t. I). Nors ir perdavė bendrijai dokumentus, atsakovė teikė namo, adresu Nidos g. 13, Klaipėda, priminimus, įspėjimus apie įsiskolinimus už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą laikotarpyje nuo 2013-01-01 iki 2013-04-01, kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš namo gyventojų. Teismui pateiktoje UAB „Jūros būstas“ suvestinėje nurodyta, kad iš Nidos 13 namo gyventojų nuo 2011 metų sausio iki 2012 metų gruodžio buvo surinkta: už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą-9018,44 Lt, bendrosios nuosavybės administravimą 13394 Lt, šildymo sistemų priežiūrą-6512,73 Lt, siūlių remontą 16298,02 Lt, teismo išlaidos, žyminis mokestis-255,40 Lt, langų montavimas 4088,28 Lt ir kt.( 144 b.l., I t.); iš Nidos 15 namo gyventojų atitinkamai 8896,19 Lt, 13209,84 Lt ir kt. (154 b.l., I t.). Sumos apskaičiuotos be PVM. DNSB “Selenos šviesa“ įstatų 29 straipsnyje nurodyta, kad tikslinės, kaupiamosios ir kitos įmokos, susijusios su bendrijos veikla, nustatomos vadovaujantis bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata<...>, įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas ( 31 str.), įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir jos administravimu <...> apskaičiuojamos pagal darbų aprašą <...> (30-34b.l., I t.).

9CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 1 dalis, 4 dalis.). Daugiabučio namo administratorius tuo atveju veikia pagal savivaldybės patvirtintus nuostatus, turtą jis administruoja CK 4.240 straipsnio, nustatančio paprastojo administravimo turinį, pagrindu. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 reglamentavimą, pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat namui priskirto žemės sklypu naudojimu ir priežiūra (4 punktas). Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais (14 p.). Pasibaigus administravimui, administratorius perdavimo ir priėmimo aktu perduoda įsteigtai daugiabučio namo savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyviams valdyti ir prižiūrėti namo bendrojo naudojimo objektus ir nepanaudotas surinktas lėšas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 12-345) ( 15 p.). Bendrijos įstatų VII skyriuje, kuris reglamentuoja tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarką, yra numatyta, kad įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas (Įstatų 32 p.), o įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra ir jos administravimu, įskaitant profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūrą, apskaičiuojamos pagal šių darbų aprašą ir atitinkamą kalkuliaciją, kurią sudaro pirmininkas ir tvirtina bendrijos narių susirinkimas (Įstatų 33 p.), kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas (Įstatų 36 p.). Iš teismui pateiktų suvestinių matyti, kad atsakovės surinktas administravimo mokestis per mėnesį sudarydavo 1366 Lt be PVM. Teismo posėdžio metu apklausta bendrijos pirmininkė nurodė, kad bendrijos nustatytas administravimo mokestis sudaro 13 litų per mėnesį nuo buto ( laikant, kad bendrijai moka mokesčius 120 butų, mėnesinė administravimo mokesčio suma sudaro 1560 Lt).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo DNSB „Selenos šviesa“ įsteigimo iki dokumentų bendrijai perdavimo momento, atsakovė UAB „Jūros būstas“ teisinio pagrindo administruoti daugiabučius namus Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, neturėjo. Beveik du metus buvo vykdomas neteisėtas šių namų administravimas,- tai patvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-18 įsakymas Nr. AD1-332 ir 2011-03-16 įsakymas Nr. AD1-495 dėl UAB „Marių valdos“ vykdomo namų Nidos g. 13 ir Nidos g.15, Klaipėda, administravimo pabaigos, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2012-07-23 nutartis Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-02-24 ir 2012-07-05 sprendimai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-24 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4605-889/2011, Klaipėdos apygardos teismo 2012-05-17 nutartis. Atsakovė gražiuoju nevykdant įpareigojimo perduoti susikūrusiai bendrijai daugiabučių namų dokumentaciją, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-28 sprendimu atsakovė įpareigota per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoti DNSB „Selenos šviesa“ administruoti daugiabučių namų, adresu Nidos g. 13, 15 bendro naudojimo objektus, nepanaudotas surinktas lėšas šiems objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyt, ir kt. Sukauptos lėšos perduodamų objektų remontui, rekonstrukcijai perduotos nebuvo. Šio teismo įpareigojimo atsakovė nėra įvykdžiusi. Pirminiame ieškinyje ieškovė buvo nurodžiusi, kad pagal civilinės bylos Nr.2-11095-255/2012 sprendimą atsakovė neperdavė 7758,63 Lt sukauptų lėšų, taip pat lėšų, surinktų už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros eksploatavimą, bei bendrosios nuosavybės administravimą, tuo padarydama 52965,72 litų žalą. Pateikdama patikslintą ieškinį ieškovė apsiribojo tik neteisėtai surinktų administravimo lėšų priteisimu, teigdama, kad neįmanoma tiksliai paskaičiuoti nepanaudotų surinktų lėšų kaupimo fonde, šildymo punkto priežiūrai. 32190,65 litų žala ieškovei padaryta dėl neteisėtų atsakovės veiksmų renkant iš bendrijos gyventojų administravimo mokestį.

11Teisėje galioja principas, jog iš neteisės negali atsirasti teisė (ex iniuria non oritur ius). Visi asmenys privalo vykdyti įsiteisėjusius teismo sprendimus, laikytis įstatymų, kitų teisės aktų. Nesilaikydami šių nuostatų asmenys nusižengia teisei, o tai reiškia, kad iš šių savo neteisėtų veiksmų jie negali gauti jokios naudos ir įgyti kokių nors neadekvačių ar neprotingų teisių. Atsakovė negalėjo teismui nurodyti teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis ji laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 atliko namų Nidos g.13 ir Nidos g.15, Klaipėda, priežiūrą, rinko iš gyventojų lėšas, už šių namų administravimą mokėjo savo darbuotojams algas ir pan. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad nuo 2011-01-01 savo veiklą pradėjusi DNSB „Selenos šviesa“ turėjo visus įgalinimus vykdyti įstatuose numatytą veiklą, rinkti iš bendrijos narių įmokas, skirtas bendrijos veiklai, sudaryti sutartis ir t.t. Tik 2011-04-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir buvo uždrausta bendrijai sudaryti sandorius dėl kreditorinių įsipareigojimų prisiėmimo, kurios buvo panaikintos atmetus ieškinį. Atsakovė privalėjo nutraukti Nidos g.13 ir 15 namų administravimą po Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus 2011-02-18 įsakymo Nr. AD1-332 ir 2011-03-16 įsakymo Nr. AD1-495 priėmimo ir perduoti DNSB „Selenos šviesa“ nepanaudotas surinktas lėšas namams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, t.y., perduoti ne tik nuo 2011-01-01, bet ir iki bendrijos įsteigimo surinktas ir nepanaudotas lėšas. Teisėtus sprendimus atsakovė ignoravo, toliau vykdė namų administravimą, savo neteisėtus veiksmus teisindama tuo, kad neva 32 butų savininkai prašė neperduoti dokumentacijos bendrijai. Iš neteisėtų veiksmų atsakovei negalėjo atsirasti teisėti lūkesčiai, todėl kaip nepagrįsti atmestini atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodyti teiginiai, kad faktiškai paslaugos gyventojams buvo teikiamos, pretenzijų dėl paslaugų kokybės nebuvo, todėl atsakovė turi teisę į atlygį.

12Patikslintu ieškiniu ieškovė pripažinti, kad atsakovė UAB „Jūros būstas“ nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 neteisėtai vykdė daugiabučių namų, esančių adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėda, administravimą ir neteisėtai reikalauja iš šių namų gyventojų piniginių lėšų, susijusių su šių daugiabučių namų administravimu bei bendro naudojimo objektų technine priežiūra, remontu, už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26. Teismo posėdžio metu ieškovė sumažino ieškinio reikalavimus dėl žalos priteisimo, teigdama, kad neįmanoma apskaičiuoti tikslios sumos dėl kaupimo lėšų, šilumos sistemos priežiūros lėšų, teigdama, jog namuose buvo nekokybiška šilumos sistemos priežiūra, nebuvo atlikti darbai, už kuriuos prašoma apmokėti ir pan. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į tai, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė atsisakė reikalavimo dėl lėšų, surinktų už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros eksploatavimą ir kt., įvertinus, jog bylos nagrinėjimo metu nebuvo nagrinėjami klausimai, susiję su trečiųjų asmenų, remonto ir kitas paslaugas suteikusių subjektų, atliktais darbais ir jų apmokėjimu, remontą ar kitas paslaugas atlikę subjektai kaip ir šias įmokas nesumokėję bendrijos gyventojai, nebuvo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nebuvo konkretizuotos surinktos sumos, atlikti darbai, skolos dydžiai ir pan., ieškovei teigiant, kad tie klausimai nėra susiję su ieškinio reikalavimu, nes prašomos tik administravimo išlaidos, reikalavimas pripažinti, kad atsakovė UAB „Jūros būstas“ nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 neteisėtai vykdė daugiabučių namų, esančių adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėda, administravimą ir neteisėtai reikalauja iš šių namų gyventojų piniginių lėšų, susijusių su šių daugiabučių namų administravimu bei bendro naudojimo objektų technine priežiūra, remontu, už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 tenkintinas iš dalies, ir, atsižvelgiant į įsiteisėjusius teismo sprendimus, pripažįstama, kad atsakovė UAB „Jūros būstas“ nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 neteisėtai vykdė daugiabučių namų, esančių adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėda, administravimą ir neteisėtai reikalauja iš šių namų gyventojų piniginių lėšų, susijusių su šių daugiabučių namų administravimu nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26. Atsižvelgiant į šalių teiginius, jog Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamos bylos pagal atsakovės reikalavimus dėl skolos už atliktus remonto darbus Nidos g.13 ir Nidos g.15, Klaipėda, priteisimo reikalavimas pripažinti, kad atsakovė neteisėtai reikalauja iš šių namų gyventojų piniginių lėšų, susijusių su šių daugiabučių namų bendro naudojimo objektų technine priežiūra, remontu, už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 paliktinas nenagrinėtu.

13Ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 32190,65 Lt tenkintinas. Ieškovė nurodo, kad jai atsakovės neteisėtais veiksmais buvo padaryta 32190,65 Lt žala, nes atsakovė iki 2012-11-26 pažeisdama teisės aktų reikalavimus, nevykdydama teismų sprendimų administravo daugiabučius namus Nidos g.13 ir 15, nors jis pagal LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr.603 Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 14 punktą pasibaigė 2010-12-31. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės, nes įmokas mokėjo namo bendraturčiai, ieškovė pati yra surinkusi lėšas iš namo bendraturčių, negali reikalauti apskaičiuotos 5586,80 Lt PVM sumos, nes nėra PVM mokėtoja, ieškovės veiksmų atsakovė neribojo, tai ribojo pačios pirmininkės nesugebėjimas organizuoti bendrijos funkcionavimo.

14Teismas negali sutikti su atsakovės teiginiais, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs ( 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010), kad nuolat veikiantis vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas – turi teisę bendrijos vardu pareikšti ieškinį teisme ir ginti bendrijos bei jos narių teises ir teisėtus interesus nuo pažeidimų. Tam, kad bendrijos primininkas pareikštų ieškinį jo kompetencijai priskirtais klausimais, nebūtinas bendrijos narių susirinkimo įgaliojimas, nes tokia bendrijos vadovo teisė išplaukia tiek iš Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme, tiek iš bendrijos įstatuose nustatytos bendrijos pirmininko kompetencijos turinio, nebent bendrijos įstatuose būtų sukonkretinta ir nustatyta priešingai. Atstovavimas bendrijos ir jos narių interesams teisme yra ne tik bendrijos pirmininko, kaip valdymo organo, teisė, bet ir pareiga. Ji išplaukia iš CK 2.87 straipsnio 2 dalyje nustatyto visiems juridinio asmens valdymo organams taikomo lojalumo principo, kurio esmė ta, kad juridinio asmens valdymo organas ir jo nariai turi būti lojalūs juridiniam asmeniui, t. y. veikti pagal steigimo dokumentus ir kitus juridinio asmens organų sprendimus bei rūpintis juridinio asmens gerove ir siekti įgyvendinti jo tikslus. Bendrijos pirmininkas, pareikšdamas ieškinį bendrijos vardu, įgyvendina lojalumo bendrijai pareigą, nes imasi priemonių pašalinti bendrijos ir jos narių interesų pažeidimus. Tai atitinka bendrijos primininko, kaip juridinio asmens valdymo organo, paskirtį ir neprieštarauja teisės aktuose ir bendrijos įstatuose nustatytai jo kompetencijai.

15Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš neteisėtų veiksmų. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė- tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje, kuriame įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, jog atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę, tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta lankstaus priežastinio ryšio samprata. Priežastinio ryšio lankstus taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado ( Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1991-258/2013). Pažymėtina, kad civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Teismas, atsižvelgdamas į Civiliniame kodekse įtvirtintus reikalavimus, iš dalies sutinka su atsakovės teiginiais, kad ieškovė nenurodė ir nepagrindė visų sąlygų civilinės atsakomybės taikymui.

16Lietuvos kasacinio teismo praktikoje teigiama, kad ieškinyje turi būti nurodytas faktinis ieškinio pagrindas,- aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t. y. ieškinio dalyką. Teisės taikymas yra teismo prerogatyva. Pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes parinkdamas ir taikydamas teisės normas, teismas yra nepriklausomas nuo šalių nuomonės, pageidavimų ar nurodymų. Pažymėtina, kad tai, koks įstatymas turi būti taikomas, bylą nagrinėjantis teismas privalo nuspręsti ex officio (CPK 265 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas). Vien ta aplinkybė, kad pareiškimą teismui pateikęs asmuo neteisingai nurodo įstatymą, kuriuo grindžia reikalavimus, negali būti pagrindas pareikštus reikalavimus atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009; kt.).

17Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas taikomas tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės nustatytus gynybos būdus) arba jos apginamos nevisiškai, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 straipsnio 1 dalis), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK6.237 straipsnio 2 dalis), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 straipsnio 1 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2010). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu, būtinos tokios sąlygos nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisiniams santykiams atsirasti: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Kai asmuo prašo teismo išreikalauti pas kitą asmenį esantį turtą, teismas visų pirma turi išspręsti materialinių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą: nustatyti, kokiu pagrindu turtas atsakovo gautas ir iš ko kilo prievolė turtą grąžinti, koks įstatymas, reglamentuojantis tokiu pagrindu gauto turto išreikalavimo taisykles (restitucijos, be pagrindo gauto turto išreikalavimo ar kt. institutas) ginčo atveju turi būti taikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-593/2008; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009; kt.).

18Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Jūros būstas“ ir daugiabučių namų Nidos g. 13 ir 15, Klaipėda, bendraturčius, įsteigus DNSB „Selenos šviesa“ nuo 2011-01-01 jokie santykiai nebesiejo, nes negali tuo pačiu metu būti įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija ir tuo pačiu metu paskirtas administratorius. Pagal CK 4.84 straipsnį administravimas pasibaigia įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus. Iš bylos medžiagos matyti, jog įsteigus DNSB „Selenos šviesa“ UAB „Jūros būstas“ namų administravimo nenutraukė, beveik du metus toliau rinko mokesčius iš gyventojų, nevykdydama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, neperduodama bendrijai administravimo objektų, dokumentacijos, nepanaudotų lėšų, bendrijos pirmininkės teigimu, ilgą laiką agituodama namo gyventojus nemokėti bendrijai, aiškindama, kad „Selenos šviesa“ nekompetentinga ir pan. Bendrijos „Selenos šviesa“ teisės vykdyti savo veiklą dėl neteisėtų atsakovės veiksmų buvo suvaržytos. Teismas kaip nepagrįstus, visiškai nemotyvuotus atmeta atsakovės teiginius, jog ieškovė galėjo vykdyti savo veiklą ir be dokumentacijos, neperėmusi objektų. Įvertinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad piniginės lėšos, susijusios su daugiabučių namų administravimu nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 buvo renkamos be teisėto pagrindo, daugiabučių namų bendrasavininkų veiksmai mokant administracinius mokesčius pagal jiems pateiktas sąskaitas buvo teisėti, be teisinio pagrindo įgyto 32190,65 Lt turto negalima išreikalauti kitais būdais,- esant visoms sąlygoms nepagrįsto praturtėjimo santykiams atsirasti, be pagrindo gautos lėšos privalo būti grąžinamos bendrijai, nuo 2011-01-01 pradėjusiai savo veiklą ir turėjusiai teisinį pagrindą rinkti namo bendrosios nuosavybės administravimo lėšas.

19Iš dalies tenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai. Laikytina, kad patenkinta 90 procentų ieškinio reikalavimų. Ieškovė prašo priteisti 2500 Lt advokato išlaidų. Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ( 2004-04-02 patvirtintų LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85) (toliau Rekomendacijos) nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme nustatyta 0,15 minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis ( 8.18 p.), už ieškinio surašymą – 3 MMA. Bylos nagrinėjimas vyko 4 valandas. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, priteistinų sumų dydį, spręstus teisinius klausimus bei įvertinus kitus kriterijus, nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato atstovavimo valandą teisme,-100 Lt, už 4 valandų atstovavimą - 400 Lt; už ieškinio surašymą -1800 Lt, bendra suma 2200 Lt, patenkinus 90 procentų ieškinio reikalavimų priteistina suma iš atsakovės ieškovei 1980 Lt advokato išlaidų. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo įsatymu buvo atleista, todėl 90 procentų nesumokėto žyminio mokesčio (999 Lt) valstybei priteistina iš atsakovės. Iš atsakovės valstybei priteistina ir 25,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 270 str., teismas,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Pripažinti, kad atsakovė UAB „Jūros būstas“ ( buv. UAB „Marių valdos“), kodas 140514359, nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26 neteisėtai vykdė daugiabučių namų, esančių adresu Nidos g. 13 ir Nidos g. 15, Klaipėda, administravimą ir neteisėtai reikalauja iš šių namų gyventojų piniginių lėšų, susijusių su šių daugiabučių namų administravimu nuo 2011-01-01 iki 2012-11-26.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Jūros būstas“, kodas 140514359, ieškovei Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Selenos šviesa“, kodas 302578867, 32190,65 Lt ( trisdešimt du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt litų ir 65 ct) be teisinio pagrindo gautų lėšų, 1980 Lt ( vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt litų) advokato išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtu.

25Priteisti iš iš atsakovės UAB „Jūros būstas“, kodas 140514359, valstybei 1024,30 Lt ( vieną tūkstantį dvidešimt keturis litus ir 30 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama pripažinti,... 3. Ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodęs, kad atsakovė... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas M. Š. prašė ieškinį atmesti,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 9. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo DNSB „Selenos šviesa“ įsteigimo iki... 11. Teisėje galioja principas, jog iš neteisės negali atsirasti teisė (ex... 12. Patikslintu ieškiniu ieškovė pripažinti, kad atsakovė UAB „Jūros... 13. Ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 32190,65 Lt tenkintinas.... 14. Teismas negali sutikti su atsakovės teiginiais, kad ieškovė neturi... 15. Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš... 16. Lietuvos kasacinio teismo praktikoje teigiama, kad ieškinyje turi būti... 17. Lietuvos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Jūros būstas“ ir daugiabučių namų... 19. Iš dalies tenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 265... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Pripažinti, kad atsakovė UAB „Jūros būstas“ ( buv. UAB „Marių... 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Jūros būstas“, kodas 140514359, ieškovei... 24. Kitoje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtu.... 25. Priteisti iš iš atsakovės UAB „Jūros būstas“, kodas 140514359,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...