Byla 1-49-810/2015
Dėl kairio raktikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas bei J. L., kuriai dėl nosies kaulų, dešinės girnelės ir dešinės pėdos I pirštikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, dalyvaujant prokurorei Vilijai Žukauskienei, nukentėjusiųjų J. L. ir K. S. atstovei adv. padėjėjai E. P., AB „Lietuvos draudimas“ atstovui G. T., nukentėjusiesiems A. P. (A. P.), A. P. (A. P.), D. B., A. S., J. L., K. S. nedalyvaujant,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3E. V., a. k. ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, turinti aukštąjį išsilavinimą, išsituokusi, dirbanti ( - ), gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 str. 1 d.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5E. V., 2014-07-19, 14:00 val., Kaišiadorių r. sav., kelyje Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, 13,1-ajame kilometre, vairuodama automobilį „TOYOTA AURIS“, valst. Nr. ( - ), pažeidė kelių eismo saugumo reikalavimus, tai yra kelių eismo taisyklių 158 p., nurodantį, kad nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu, ko pasėkoje, neįsitikinusi kad tai daryti saugu, išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „FORD WINDSTAR“, valst. Nr. ( - ) vairuojamo A. P., ir susidūrė su juo. Eismo įvykio metu sužaloti automobilio „FORD WINDSTAR“ keleiviai – K. S., kuriam dėl kairio raktikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas bei J. L., kuriai dėl nosies kaulų, dešinės girnelės ir dešinės pėdos I pirštikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

6Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji E. V. kaltę dėl jai pareikšto kaltinimo visiškai pripažino, nuoširdžiai gailėjosi, atsiprašė nukentėjusiųjų ir paaiškino, kad 2014-07-19, apie 14.00 val., kelio Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, 13,1-ajame kilometre įvyko eismo įvykis. Tądien buvo vidurdienis, saulėta diena, kelias tiesus, ji vairavo automobilį „TOYOTA AURIS“, valstybinio numerio neatsimena, tačiau galėjo būti ( - ). Ketindama pervažiuoti į kitą kelio pusę per pagrindinį kelią, išvažiavo iš šalutinio - prieš tai sustojo, pažiūrėjo į dešinę pusę ir praleido keliu važiavusius du automobilius. Taip pat pastebėjo ir labai toli buvusį automobilį. Tuomet, pažiūrėjusi į kairę pusę, iš kurios nevažiavo nei vienas automobilis, dar kartą nepažiūrėjusi į dešinę pusę, pradėjo važiuoti. Iš dešinės pusės labai dideliu greičiu atvažiavęs automobilis nestabdydamas trenkėsi į dešinį sparną, ratą bei kapotą ir jos vairuojamą automobilį nubloškė toli į griovį. Automobiliu važiavo prisisegusi saugos diržus. Įvykio vietoje sustojusių žmonių paprašė padėti išlipti iš automobilio ir pervesti į kitą kelio pusę, kur paklausė nukentėjusiųjų ar jiems viskas gerai. Visi nukentėjusieji kalbėjo telefonu, vaikščiojo, judėjo. J. L. sėdėjo vairuotojui už nugaros, jos buvo klausiama, kodėl nebuvo prisisegusi saugos diržo, pastaroji verkšleno, nes skaudėjo. K. S., išlipęs iš automobilio, sėdėjo ir dejavo iš skausmo. Ją eismo įvykio vietoje buvę žmonės palydėjo iki suoliuko, ji paskambino šeimai. Su K. S. kartu važiavo greitosios pagalbos automobilyje, jis jos klausė kaip ji jaučiasi. Ligoninėje ji ir K. S. buvo apžiūrėti ir išleisti namo. Eismo įvykio metu jai buvo pažeisti trys slanksteliai, taip pat ant viso kūno išryškėjo kraujosruvos nuo saugos diržo. AB „Lietuvos draudimas“ kompensavo dėl automobilio, priklausiusio G mokyklai, sugadinimo padarytą žalą, taip pat ji gavo 150,00 Lt dydžio kompensaciją dėl padarytos žalos sveikatai. Vairuoja 30 metų, yra atsakinga vairuotoja, anksčiau yra bausta už greičio viršijimą. Su nukentėjusiųjų pareikštais civiliniais ieškiniais sutinka iš dalies: pagal savo finansines galimybes sutinka sumokėti 3500,00 Lt: nukentėjusiajai J. L. – 2000,00 Lt, nukentėjusiajam K. S. – 1500,00 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kadangi įvykis buvo draudiminis, nukentėjusiesiems padarytą turtinę žalą padengė AB „Lietuvos draudimas“. Be AB „Lietuvos draudimo“ išmokų, nukentėjusiesiems jokios žalos nėra atlyginusi. Sutinka atlyginti J. L. 210,00 Lt už bilietus, gynėjo atstovavimo išlaidas, nesutinka padengti negautų pajamų dėl dalyvavimo Erazmus programoje, kadangi tai nėra negautos išmokos. Esant neženkliam sveikatos sutrikdymui iki išvykimo pagal Erasmus programą dar buvo likę 50 dienų ir J. L. galėjo išvykti į kelionę. Erazmus programa veikia per visas 3 aukštojo mokslo pakopas, todėl į visas stažuotes galima vykti ir ateityje. Erazmus programos stipendijos paskirtis yra padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas - tai yra finansinis susitarimas, kuriam neįvykus, garantas nėra išmokamas ir tai jokiu būdu nėra gautos pajamos. Be patirtos neturtinės žalos, kurią sutinka mokėti nukentėjusiajam K. S., taip pat sutinka padengti bylinėjimosi išlaidas bei patirtus nuostolius dėl nukentėjusiojo įsigyto abonemento į sporto klubą „Impuls“. Priteistas didesnes, nei ji sutinka mokėti, sumas įsipareigoja atlyginti ne daugiau nei per penkerius metus. Ji dirba G aukštojoje vadybos mokykloje direktore, gauna 4500,00 Lt dydžio atlyginimą neatskaičius mokesčių, transporto priemonių neturi, gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute Kaune. Prašė netaikyti jai baudžiamojo poveikio priemonių dėl jos darbo specifikos, taip pat atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant I. S., su kuriuo ji labai aktyviai bendrauja, važinėja į komandiruotes, jis ją konsultuoja asmeniniais bei karjeros darbo srityje klausimais. I. S. turi didelį pripažinimą visuomenėje kaip aukšto lygio specialistas bei daro jai didelę įtaką.

7Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji E. V. bei prokurorė sutiko, kad būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

8Be kaltinamosios E. V. visiško prisipažinimo, jos kaltė įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 str. numatyta tvarka, sutrumpinus įrodymų tyrimą pagal BPK 273 str.

9Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. P. parodė, kad 2014-07-19, apie 14:00 val. jis vairavo jo tėvui A. P. (A. P.) priklausantį automobilį „Ford Windstar“, valst Nr. ( - ) ir važiavo keliu Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, link Antakalnio kaimo. Su juo kartu važiavo draugai - D. B., kuri sėdėjo priekinėje sėdynėje šalia jo, automobilio užpakalinėje dalyje sėdėjo K. S., J. L. ir A. S.. Neprivažiavus Kruonio kaimo, kuris iš buvo kairėje kelio pusėje, priekyje savęs, jam visiškai netikėtai, iš šalutinio kelio staiga išvažiavo automobilis, kuris užtvėrė jo vairuojamam automobiliui kelią. Nespėjus reaguoti į kliūtį, įvyko susidūrimas. Kontaktas įvyko jo važiuojamojoje kelio dalyje, t. y. jo automobilis priekine dalimi trenkėsi į kelią užtvėrusio automobilio dešinės pusės priekines dureles ir priekinį sparną. Nuo smūgio jo automobilis judėjo toliau ir sustojo kelio dešinėje pusėje, kelkraštyje. Išlipęs iš automobilio, kelio kairėje pusėje matė kelkraštyje sustojusį automobilį „Toyota Auris“. Jis prie to automobilio nėjo, tuo metu rūpinosi savo keleiviais, nes visi kartu važiavę nukentėjo, vieni daugiau kiti - mažiau, išskyrus jį patį. Po to atvažiavo policijos pareigūnai ir dar po to du greitosios med. pagalbos automobiliai. Eismo įvykio metu jis nenukentėjo, tik buvo apgadintas jo tėvui A. P. priklausantis automobilis (1 t. b. l. 23-25).

10Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. P. parodė, kad nuosavybės teise jam priklauso automobilis „Ford Windstar“, valst Nr( - ), kuriuo jis naudotis leido ir sūnui A. P. 2014-07-19, sūnus su draugais buvo išvykęs į svečius, į Kaišiadorių rajoną ir papuolė į eismo įvykį. Jis pats eismo įvykio nematė, todėl komentuoti negali, tačiau jo metu buvo apgadintas jam priklausantis automobilis (1 t. b. l. 33-34).

11Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis K. S. parodė, kad 2014-07-19, apie 14:00 val. jis važiavo automobiliu „Ford Windstar“, valst Nr. ( - ) kurį vairavo jo draugas A. P.. Važiavo keliu Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, link Antakalnio kaimo, Kaišiadorių r. sav.. Kartu važiavo draugai - A. S., J. L. ir D. B.. Jis sėdėjo automobilio užpakalinėje sėdynėje, už vairuotojo. Neprivažiavus Kruonio kaimo, kuris buvo kairėje kelio pusėje, priekyje, visiškai netikėtai, iš šalutinio kelio, esančio kairėje pusėje, staiga išvažiavo automobilis, kuris užtvėrė kelią. Susidūrimas įvyko tą pačią akimirką, kai jis pamatė tą automobilį, net nespėjo sureaguoti. Kontaktas įvyko jo važiuojamojoje kelio dalyje. Eismo įvykio metu susižalojo visi kartu važiavę asmenys, išskyrus vairuotoją A. P.. Visus keturis pristatė į Kauno klinikas. Jis iš karto po apžiūros buvo išleistas gydytis į namus ambulatoriškai (1 t. b. l. 38-39).

12Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji D. B. parodė, kad 2014-07-19, apie 14:00 val. ji važiavo automobiliu „Ford Windstar“, valst Nr. ( - ) kurį vairavo jos draugas A. P.. Važiavo keliu Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, link Antakalnio kaimo, Kaišiadorių r. sav. Kartu važiavo draugai - K. S., J. L. ir A. S., kurie sėdėjo automobilio užpakalinėje dalyje. Neprivažiavus Kruonio kaimo, priekyje, visiškai netikėtai, iš šalutinio kelio, esančio kairėje pusėje, staiga išvažiavo automobilis, kuris užtvėrė kelią. Susidūrimas įvyko tą pačią akimirką, kai ji pamatė tą automobilį, net nespėjo surikti. Eismo įvykio metu susižalojo visi kartu važiavę, išskyrus jos draugą A. P.. Visus keturis pristatė į Kauno klinikas (1 t. b. l. 143-145).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. S. parodė, kad 2014-07-19, apie 14:00 val. jis važiavo automobiliu „Ford Windstar“, valst Nr. ( - ) kurį vairavo draugas A. P.. Važiavo keliu Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, link Antakalnio kaimo, Kaišiadorių r. sav. Kartu važiavo draugai - K. S., J. L. ir D. B.. Jis sėdėjo automobilio užpakalinėje sėdynėje, per vidurį. Oro ir kelio sąlygos važiuoti buvo geros. Kelio danga - asfaltas buvo sausa, švietė saulė. Važiuojant kelias buvo tuščias. Važiavo prisisegę saugos diržus. A. P. automobilį vairavo neviršydamas leistino greičio, važiavo apie 80 km/h greičiu. Neprivažiavus Kruonio kaimo, priekyje, visiškai netikėtai, iš šalutinio kelio, esančio kairėje pusėje, staiga išvažiavo automobilis, kuris užtvėrė kelią. Susidūrimas įvyko tą pačią akimirką, kai jis pamatė tą automobilį, net nespėjo sureaguoti. Kontaktas įvyko jo važiuojamojoje kelio dalyje. Jų automobilis priekine dalimi trenkėsi į kelią užtvėrusio automobilio dešinę pusę. Nuo smūgio jų automobilis judėjo toliau ir sustojo kelio dešinėje pusėje, kelkraštyje. Išlipęs iš automobilio, priekyje, link Antakalnio, kelio kairėje pusėje matė kelkraštyje sustojusį automobilį, į kurį atsitrenkė. Jis prie to automobilio nėjo, nematė iš arti jo apgadinimų. Eismo įvykio metu susižalojo visi kartu važiavę, išskyrus A. P.. Visus keturis pristatė į Kauno klinikas (1 t. b. l. 158-160).

14Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji D. B. parodė, kad 2014-07-19, apie 14:00 val. ji važiavo automobiliu „Ford Windstar“, valst Nr. ( - ) kurį vairavo jos draugas A. P.. Važiavo keliu Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, link Antakalnio kaimo, Kaišiadorių r. sav. Kartu važiavo draugai - K. S., J. L. ir A. S., kurie sėdėjo automobilio užpakalinėje dalyje. Neprivažiavus Kruonio kaimo, priekyje, visiškai netikėtai, iš šalutinio kelio, esančio kairėje pusėje, staiga išvažiavo automobilis, kuris užtvėrė kelią. Susidūrimas įvyko tą pačią akimirką, kai ji pamatė tą automobilį, net nespėjo surikti. Eismo įvykio metu susižalojo visi kartu važiavę, išskyrus jos draugą A. P.. Visus keturis pristatė į Kauno klinikas (1 t. b. l. 143-145).

15Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. S. parodė, kad 2014-07-19, apie 14:00 val. jis važiavo automobiliu „Ford Windstar“, valst Nr. ( - ) kurį vairavo draugas A. P.. Važiavo keliu Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, link Antakalnio kaimo, Kaišiadorių r. sav. Kartu važiavo draugai - K. S., J. L. ir D. B.. Jis sėdėjo automobilio užpakalinėje sėdynėje, per vidurį. Oro ir kelio sąlygos važiuoti buvo geros. Kelio danga - asfaltas buvo sausa, švietė saulė. Važiuojant kelias buvo tuščias. Važiavo prisisegę saugos diržus. A. P. automobilį vairavo neviršydamas leistino greičio, važiavo apie 80 km/h greičiu. Neprivažiavus Kruonio kaimo, priekyje, visiškai netikėtai, iš šalutinio kelio, esančio kairėje pusėje, staiga išvažiavo automobilis, kuris užtvėrė kelią. Susidūrimas įvyko tą pačią akimirką, kai jis pamatė tą automobilį, net nespėjo sureaguoti. Kontaktas įvyko jo važiuojamojoje kelio dalyje. Jų automobilis priekine dalimi trenkėsi į kelią užtvėrusio automobilio dešinę pusę. Nuo smūgio jų automobilis judėjo toliau ir sustojo kelio dešinėje pusėje, kelkraštyje. Išlipęs iš automobilio, priekyje, link Antakalnio, kelio kairėje pusėje matė kelkraštyje sustojusį automobilį, į kurį atsitrenkė. Jis prie to automobilio nėjo, nematė iš arti jo apgadinimų. Eismo įvykio metu susižalojo visi kartu važiavę, išskyrus A. P.. Visus keturis pristatė į Kauno klinikas (1 t. b. l. 158-160).

16Eismo įvykio vietos tyrimo protokole nurodyta, jog eismo įvykis įvyko Kaišiadorių rajone, kelyje Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė 13,1-ąjame kilometre. Eismo įvykio rūšis – transporto priemonių susidūrimas (1 t. b. l. 5-14).

17Specialisto išvadoje Nr. G2207/14(02) nurodyta kad K. S. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio raktikaulio lūžimo jo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 d. laikotarpiui (1 t. b. l. 90).

18Specialisto išvadoje Nr. G2206/14(02) nurodyta kad J. L. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl padarytų kaulų lūžimo jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 d. laikotarpiui (1 t. b. l. 142).

19Specialisto išvadoje Nr. G2208/14(02) nurodyta kad D. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t. b. l. 157).

20Specialisto išvadoje Nr. G2222/14(02) nurodyta kad A. S. nustatytas krūtinės sumušimas. Neesant objektyvių mechaninės traumos požymių, sveikatos sutrikdymo mastas nenustatinėjamas (1 t. b. l. 173).

21Iš alkotesterio Lion alcolmeter 500, serijos Nr. 19006, asmens blaivumo testo Nr. 1729 šaknelės matyti, kad 2014-07-19, 15:07:19 val., A. P. testo rezultatas – 0.00 promilių (1t. b. l. 29).

22Teismo medicinos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A 6575/14(01) nurodyta, kad 2014-07-19 17.00 val., A. P. kraujyje etilo alkoholio nerasta (1 t. b. l. 32).

23Teismo medicinos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A 6396/14(01) nurodyta, kad 2014-07-19 16.00 val., E. V. kraujyje etilo alkoholio nerasta (2 t. b. l. 51).

24Teismo posėdžio metu apklausta nukentėjusioji J. L. paaiškino, kad šioje baudžiamojoje byloje ji reiškė civilinį ieškinį dėl 24039,41 Lt žalos atlyginimo. Jai išmokėta 10000,00 Lt neturtinės žalos ir 460,66 Lt negautų pajamų. Likusią sumą, kurią reikalauja priteisti, sudaro 6900,00 Lt (2000,00 Eur) negautų pajamų už Erazmus studijas, į kurias neišvyko dėl ligos, Vilniaus universitete negavo 400,00 Eur dydžio stipendijos, kuri buvo skirta mokymuisi užsienyje ir 5000,00 Lt neturtinei žalai atlyginti. Taip pat patyrė 792,20 Lt išlaidų degalams, 442,37 Lt gydymo išlaidų medikamentų pirkimui, 210,00 Lt už kelionės, į kurią neišvyko, bilietus. Gydymo ir kelionių išlaidas, t. y. bendrai 904,89 Lt sumai, jai apmokėjo draudimo bendrovė. 694,84 Lt dydžio negautas pajamas taip pat atlygino draudimo bendrovė. Jai liko neatlyginta 7110,00 Lt turtinės ir 5000,00 Lt neturtinės žalos, kurią reikalauja priteisti iš kaltinamosios. Eismo įvykio metu jai buvo padaryti sužalojimai: nosies lūžis, kelio girnelės lūžis, piršto lūžis, dėl ko prarado galimybę išvykti pagal Erazmus programą ir tai buvo paskutiniai metai, kai galėjo išvažiuoti, ir tai vertina kaip prarastą galimybę ir patirtą moralinę žalą, kadangi ji turėjo būti Ispanijoje ir galbūt ten būtų atsiradę kokių nors karjeros galimybių, be to, įvykis buvo vasarą, dėl ko pusę vasaros gulėjo lovoje, dėl ko jai buvo padaryta 15000,00 Lt neturtinė žala. Eismo įvykio metu ji sėdėjo automobilio galinėje sėdynėje, ar buvo prisisegusi saugos diržą, neprisimena. Kaip ji po eismo įvykio atsirado priekinėje automobilio sėdynėje, pasakyti negali, neprisimena, kad ten būtų sėdėjusi. Galinėje automobilio sėdynėje taip pat sėdėjo ir A. S., tačiau neprisimena, ar jis buvo prisisegęs saugos diržus. Po eismo įvykio A. S. iškėlė ją iš automobilio, kadangi ji negalėjo pajudėti. Ligoninėje jai buvo konstatuotas galvos sutrenkimas, tačiau galvos traumos ar aplinkybės, kad įvykio metu ji buvo praradusi atmintį, nebuvo nustatyta. Ar kaltinamoji po įvykio buvo priėjusi prie jos ar kitų nukentėjusiųjų ir klaususi kaip jie visi jaučiasi, neprisimena. Taip pat neprisimena, ar kaltinamoji dėl eismo įvykio jos atsiprašė.

25Teismo posėdžio metu nukentėjusiojo K. S. atstovė adv. padėjėja E. P. paaiškino, kad po ieškinio pateikimo draudimo bendrovė nukentėjusiajam K. S. apskaičiavo ir išmokėjo 6264,00 Lt neturinei žalai atlyginti, taip pat buvo atlygintos kuro išlaidos bei negautos pajamos. Atsižvelgiant į išmokėtas sumas palaikė ieškinio reikalavimą dėl neišmokėtos 8736,00 Lt neturtinės žalos, 683,00 Lt tiesioginių nuostolių, patirtų dėl abonento į sporto klubą „Impuls“ įsigijimo bei pardavimo kitam asmeniui už mažesnę kainą. Taip pat paaiškino, kad K. S. patirtą neturinę žalą vertina 15000,00 Lt, ir nors šio nukentėjusiojo sužalojimai kvalifikuojami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, tačiau jis buvo nedarbingas nuo 2014-07-19 iki 2015-01-30: nukentėjusiajam lūžo kairys raktikaulis, buvo atlikta operacija, po kurios jam atsivėrė pragula, dėl ko prireikė dar vienos operacijos. Nukentėjusysis iki eismo įvykio jau buvo susitaręs dėl darbo, avarija sukėlė ne tik fizinius skausmus, tačiau buvo sugadinti visos vasaros atostogų planai. Dėl patirtos operacijos, kūno estetinio vaizdo nukentėjusysis kompleksuoja, tapo pažeidžiamas, blogai miega, naktį be priežasties pabunda, taip pat vis dar nėra žinomos atsirasiančios pasekmės ateityje dėl peties sužalojimo.

26Teismo posėdžio metu apklaustas AB „Lietuvos draudimas“ atstovas G. T. paaiškino, kad eismo įvykio metu nukentėjusiesiems padarytą žalą už kaltinamąją privalo atlygti draudimo įmonė. Su nukentėjusiųjų atstove ir su kaltinamąja dėl šio įvykio bendravo ir sprendė žalos atlygimo klausimus. Maksimali sutartinės atsakomybės dėl neturtinės žalos riba yra 5000,00 Eur (17264,00 Lt), ši suma buvo išdalinta nukentėjusiems asmenims. 1000,00 Lt yra palikta rezerve, kadangi nukentėjusioji D. B. nesikreipė dėl žalos atlyginimo ir jokių sąskaitų draudimo bendrovei nepateikė. Bendrovė nukentėjusiesiems jau yra išmokėjusi 16.264,00 Lt neturtinės žalos. Turtinės žalos riba 5 milijonai eurų. J. L. yra išmokėta 11365,55 Lt: 10.000 Lt dėl neturtinės žalos, 904,89 Lt dėl gydymo ir kelionės išlaidų, 460,66 Lt ir 21,54 Eur už negautas pajamas, K. S. - 7263,52 Lt: 6264,00 Lt dėl neturtinės žalos, 105,80 Lt dėl gydymo ir kelionės išlaidų, 893,72 Lt ir 242,42 Eur už negautas pajamas. Dalyvaujant Erazmus programoje, studentui yra skiriama stipendija, kuri yra skiriama kompensuoti dėl nuvykimo ir gyvenimo kitoje šalyje patiriamas išlaidas. Kadangi nukentėjusioji J. L. dėl eismo įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo negalėjo dalyvauti Erasmus programoje, taigi nevyko į kitą šalį, tai kompensacija nebuvo reikalinga ir ji nebuvo išmokėta. K. S. patirtos išlaidos dėl sporto klubo „Impuls“ abonento įsigijimo taip pat bendrovės nebuvo kompensuotos, kadangi šį abonentą, tuo metu negalint juo naudotis, galima buvo prasitęsti. Tačiau, bet kuriuo atveju, reikalavimai dėl turtinės žalos turėtų būti nukreipti draudimui.

27Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas I. S., pageidaujantis būti kaltinamosios E. V. laiduotoju, prašė teismo perduoti kaltinamąją jo atsakomybei pagal laidavimą ir paaiškino, kad E. V., kaip aukštosios mokyklos vadovę, su kuria teko daug bendradarbiauti, padėti aukštosios mokyklos administracijai rasti teisingus sprendimus, pažįsta nuo 2002 m. Šiuo metu su kaltinamąja bendrauja ne mažiau kaip tris dienas per savaitę. Mano, kad sugebėtų tinkamai atstovauti E. V., kuri yra socialiai atsakingas žmogus. Jos vadovaujamos aukštosios mokyklos vertinimai yra aukšti. Jis nėra teistas ar baustas administracine tvarka.

28Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu duotus kaltinamosios E. V. paaiškinimus bei ištirtų įrodymų visetą, teismas daro išvadą, jog kaltinamoji E. V. 2014-07-19, 14:00 val., Kaišiadorių r. sav., kelyje Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė, 13,1-ajame kilometre, vairuodama automobilį „TOYOTA AURIS“, valst. Nr. ( - ), pažeidė kelių eismo saugumo reikalavimus, tai yra kelių eismo taisyklių 158 p., nurodantį, kad nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu, ko pasėkoje, neįsitikinusi kad tai daryti saugu, išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „FORD WINDSTAR“, valst. Nr. ( - ) vairuojamo A. P., ir susidūrė su juo. Eismo įvykio metu sužaloti automobilio „FORD WINDSTAR“ keleiviai – K. S., kuriam dėl kairio raktikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas bei J. L., kuriai dėl nosies kaulų, dešinės girnelės ir dešinės pėdos I pirštikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Ši kaltinamosios E. V. veika kvalifikuotina pagal BK 281 str. 1 d.

29Kaltinamoji E. V. teismo posėdžio metu prašė ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 40 straipsniu ir perduoti ją I. S. atsakomybei pagal laidavimą. Byloje I. S. pateikė prašymą, kuriuo prašo, vadovaujantis BK 40 str., atleisti kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės ir ją perduoti jo atsakomybei pagal laidavimą. Pažymėtina, kad BK 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, būtina šių sąlygų visuma, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

30Spręsdamas dėl kaltinamosios E. V. baudžiamosios atsakomybės, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė neatsargų nusikaltimą (BK 281 str. 1 d.), kad prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl jos gailisi - tai pripažintina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.), sunkinančių kaltinamosios atsakomybę aplinkybių nenustatyta (BK 60 str.). Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad kaltinamoji E. V. nuo dirba ( - ), darbdavio charakterizuojama itin teigiamai – kaip atsakinga, gerbiama ir profesionali švietimo vadybos specialistė (t. 2 b. l. 52), nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą, anksčiau neteista ir nuo baudžiamosios atsakomybės nėra buvusi atleista (t. 2 b. l. 37), administracine tvarka bausta, tačiau nusikalstamos veikos metu neturėjo galiojančių administracinių nuobaudų (t. 2, b. l. 38-44), taip pat į tai, kad E. V. įsipareigojo atlyginti nukentėjusiesiems nusikalstama veika padarytą žalą, todėl yra pagrindo manyti, kad kaltinamoji E. V. visiškai atlygins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad I. S. pateikė prašymą teismui perduoti kaltinamąją jo atsakomybei pagal laidavimą, taip pat į tai, kad su kaltinamąja jis yra pažįstamas nuo 2002 metų ir per šį laikotarpį didžiąją laiko dalį jie praleido kartu, kad jis gali daryti kaltinamajai teigiamą įtaką bei yra vertas teismo pasitikėjimo: anksčiau neteistas ir administracine tvarka nebaustas (t. 3, b. l. 42, 43), Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos charakterizuojamas itin teigiamai - kaip sąžiningas, atsakingas, racionalus, analitiškas bei siekiantis gerai atlikti savo pareigas, pelnęs aukštą pasitikėjimą Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sektoriuje asmuo. Atsižvelgdamas į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog yra visos Lietuvos Respublikos BK 40 str. numatytos sąlygos kaltinamąją E. V. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, vienerių metų laikotarpiui, įvertinus laiduotojo turtinę padėtį (yra pensinio amžiaus, dirba visuomeniniais pagrindais), be užstato.

31Dėl civilinių ieškinių.

32Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. BPK 113 straipsnis nustato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.283 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

33Civilinis ieškovas K. S. civiliniu ieškiniu (t. I, b.l. 42-48) prašo priteisti iš įvykio kaltininkės E. V. 476,90 Eur (1646,64 Lt) turtinės žalos atlyginimą ir 4344,30 Eur (15000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą.

34Civilinė ieškovė J. L. civiliniu ieškiniu (t. I, b.l. 97-104) prašo priteisti iš įvykio kaltininkės 2617,99 Eur (9039,41 Lt) turtinės žalos atlyginimą ir 4344,30 Eur (15000 Lt) neturtinės žalos atlyginimą.

35Dėl civilinių ieškovų reikalavimų priteisti turtinės žalos atlyginimą.

36Turtinės žalos samprata suformuluota CK 6.249 str. 1 d. Pagal šią teisės normą žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPSVPDĮ) 2 str. 23 d. nustato, kad eismo įvykio žala — tai per eismo įvykį padaryta žala ar žala, kuri atsirado vėliau kaip eismo įvykio pasekmė.

37Civilinio ieškinio procesas baudžiamojoje byloje grindžiamas dvišališkumu: šiame procese dalyvauja dvi šalys – civilinis ieškovas ir nusikalstama veika žalą padaręs asmuo (kaltinamasis) ir (ar) už jo veikas materialiai atsakingas asmuo (atsakovas). Civilinės atsakomybės draudimo atveju pareiga atlyginti padarytą turtinę ir neturtinę žalą kyla dviem asmenims: draudikui ir žalą padariusiam asmeniui (draudėjui). Šių asmenų pareigos atsiradimo pagrindai ir apimtis skirtingi. Draudiko pareigos apimtis nustatoma pagal teisės normas, reglamentuojančias draudimo santykius, ir pagal draudimo sutartį (CK 6.254, 6.987 str.). Bendroji taisyklė yra ta, kad, esant draudiminiam įvykiui, draudikas atlygina žalą neperžengdamas sutartyje nustatytos draudimo sumos ribų. Tuo tarpu žalą padariusio asmens (draudėjo) pareiga atlyginti žalą kyla delikto pagrindu, t. y. jį su nukentėjusiuoju (civiliniu ieškovu) sieja deliktinė prievolė ir taikomas visiškas žalos atlyginimo principas (CK 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2, 3 d.). Jeigu padarytos žalos nukentėjusiajam (ieškovui) visiškai nepadengia išmokėta draudimo išmoka, likusią žalos dalį atlygina ją padaręs asmuo arba už kitas jo veikas materialiai atsakingas asmuo. Po draudiminio įvykio nukentėjęs trečiasis asmuo įgyja teisę reikalauti žalos atlyginimo tiesiogiai iš draudiko ar draudėjo (CK 6.987 straipsnis, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnis). Šiuos asmenis su nukentėjusio asmens pareikšto civilinio ieškinio dalyku sieja materialusis teisinis ryšys. Būtent draudimo sutartinius santykius reglamentuojančios teisės normos ir pati draudimo sutartis nustato, kokią žalą ir kokia apimtimi atlygina draudikas (kasacinės nutartys Nr. 3K-3-174/2005, 2K-410/2008, 2K-288/2010).

38Bylos duomenimis nustatyta, jog kaltinamoji E. V. Kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė vairuodama automobilį „TOYOTA AURIS“, valstybinis numeris ( - ) (t. I, b.l. 185), kuris buvo draustas valdytojo civiline atsakomybe draudimo bendrovėje AB „Lietuvos draudimas“ (t. I, b. l. 186-188). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012 m. birželio 11 d. yra 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui. Kauno apskrities VPK Kaišiadorių rajono PK KPS vyr. tyrėjo V. L. nutarimu (t. I, b.l. 78) į bylą civiliniu atsakovu buvo įtraukta AB „Lietuvos draudimas“ .

39Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 03/223089550 (t. I, b.l. 187-188) ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas yra pagrindas civiliniam atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ atlyginti automobilio „TOYOTA AURIS“, valstybinis numeris ( - ), valdytojo padarytą turtinę žalą tretiesiems asmenims, šiuo atveju – civiliniams ieškovams.

40Civilinis ieškovas K. S. prašo priteisti 476,90 Eur (1646,64 Lt) turtinės žalos, kurią sudaro: 181,82 Lt išlaidos degalams, kurios buvo patirtos dėl kelionių į medicinines įstaigas; 38,69 Lt išlaidos, susijusios su 2014-07-19 eismo įvykio metu patirtų traumų gydymui reikalingų medikamentų pirkimu; 683 Lt nuostoliai, kuriuos jis patyrė negalėdamas naudotis įsigytu abonementu į Impuls sporto klubą; 743,13 Lt negautos pajamos. Kaip matyti iš AB „Lietuvos draudimas“ pateiktos pažymos (t. II, b.l. 170), AB „Lietuvos draudimas“ K. S. išmokėjo 105,80 Lt gydymo ir kelionės išlaidas, 893,72 Lt ir 242,42 Eur negautas pajamas. Eksperto išvada patvirtina, kad 893,72 Lt negautos pajamos buvo apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 19 d. iki 2014 m. spalio 29 d. (t. II, b.l. 90, 100). Taip pat gydytojo eksperto išvada (t. II, b.l. 91) patvirtina, kad 38,69 Lt gydymo medikamentais išlaidos K. S. buvo kompensuotos. Todėl konstatuotina, kad K. S. prašoma priteisti turtinė žala – 11,21 Eur (38,69 Lt) gydymo išlaidos ir 215,23 Eur (743,13 Lt) negautos pajamos - draudiko buvo kompensuota, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

41Prašydamas priteisti dėl kelionių į medicinines įstaigas, taip pat dėl vykimo pas ikiteisminio tyrimo tyrėją patirtas 181,82 Lt išlaidas, ieškovas K. S. pateikė sąskaitos išrašą (t. I, b.l. 51), iš kurio matyti, kad 2014-08-19 ir 2014-09-04 degalinėse Neste Oil ir UAB „Emsi degalinė“ už pirkinius buvo sumokėta atitinkamai 50,11 Lt ir 94,71 Lt. Tačiau šis išrašas nėra patvirtintas, nėra duomenų, kieno lėšomis buvo apmokėta už pirkinius, kas konkrečiai buvo įsigyta degalinėse, todėl teismas šiuo įrodymu nesivadovauja. Be to, K. S. pateikė 2014-10-02 kelionės Vilnius-Kaunas bilietą 9,00 Lt sumai, 2014-10-02 kelionės Kaunas-Vilnius bilietą 8,00 Lt sumai (t. I, b.l. 52-53), 2014-10-10 kelionės Vilnius-Kaunas bilietą 9,00 Lt sumai, UAB „Neste Lietuva“ kvitą 100,00 Lt sumai, kuro pirkimo data – 2014-10-13 (t. I, b.l. 66), 2014-10-23 kelionės Kaunas-Vilnius bilietą 11,00 Lt sumai, 2014-10-23 kelionės Vilnius-Kaunas bilietą 8,00 Lt sumai ( t. I, b.l. 69), UAB „Kauno autobusai“ 2014-10-23 du bilietus po 1,20 Lt (t. I, b.l. 70). Kelionės išlaidos pagal šiuos pateiktus įrodymus draudiko buvo apmokėtos (t. II, b.l. 91, 99), todėl ieškinio reikalavimas šioje dalyje atmestinas. Ieškovo K. S. reikalavimas dėl kelionės išlaidų priteisimo likusioje dalyje pagal 2014-09-08 kelionės Vilnius-Kaunas bilietą 9,00 Lt sumai nebuvo įrodytas, nes nebuvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys kelionės būtinumą, todėl atmestinas.

42K. S. pateikė įrodymus, kad 2014 m. sausio 28 d. jis įsigijo metinį Impuls sporto klubo abonementą (t. III, b.l. 11), kurio kaina metams 2028 Lt, atitinkamai mėnesinė abonemento kaina 169 Lt. Įmokėjęs pradinį 279 Lt įnašą, tolimesniems mokėjimams sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. C-174-287696, pagal kurią privalo kas mėnesį mokėti po 147,42 Lt (t. I, b.l. 55). Ieškovas K. S. nurodė, kad dėl 2014-07-19 eismo įvykio ieškovas neteko galimybės vaikščioti į sporto klubą ir naudotis jo paslaugomis (t. III, b.l. 12), tokiu būdu dėl sporto klubo abonemento 7 ir 8 mėnesio įmokų jis patyrė 338 Lt nuostolių. Vėliau, kaip nurodė ieškovas, siekdamas sumažinti atsiradusius nuostolius, galimybę naudotis sporto klubo paslaugos jis perleido K. S., susitariant, kad mėnesinis mokestis už sporto klubą bus 100 Lt. Todėl likusius vartojimo sutarties galiojimo 5 mėnesius jam pavyko pasiekti, kad nuostoliai būtų sumažinti ir dėl to jo patiriami nuostoliai už mėnesį bus 69 Lt, tai yra, viso 345 Lt. Atsižvelgiant į nukentėjusiojo K. S. išdėstytus argumentus ir teismui pateiktus ir ištirtus įrodymus, teismas ieškovo K. S. reikalavimą dėl 683 Lt nuostolių dėl negalėjimo naudotis sporto klubo Impuls paslaugomis laiko pagrįstu ir įrodytu, todėl iš draudiko AB „Lietuvos draudimas“ ieškovo K. S. naudai priteistina 197,81 Eur (683 Lt) nuostolių.

43Civilinė ieškovė J. L. prašo priteisti 2617,99 Eur (9039,41 Lt) turtinės žalos, kurią sudaro: 792,20 Lt išlaidos degalams, 442,37 Lt išlaidos gydymui, 210 Lt nuostoliai, susiję su neįvykusia kelione, 201,24 Eur (694,84 Lt) negautos pajamos, 6900 Lt negauta stipendija. Kaip matyti iš AB „Lietuvos draudimas“ pateiktos pažymos (t. II, b.l. 170), J. L. draudimo bendrovė išmokėjo 133,40 Eur (460,66 Lt) ir 21,54 Eur negautų pajamų, iš viso 154,94 Eur. Kaip matyti iš eksperto išvados (t. II, b.l. 95), J. L. draudimo bendrovė kompensavo 460,66 Lt negautas pajamas laikotarpiu nuo 2014-07-19 iki 2014-10-10, taip pat papildomai išmokėjo 21,54 Eur negautų pajamų. Ieškovė ieškinyje, surašytame 2014-10-03, nurodo, kad negautas pajamas sudaro 694,84 Lt, tačiau nenurodo ir nepateikia detalių paskaičiavimų, kodėl ši suma skiriasi nuo apskaičiuotos draudiko. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė šio reikalavimo visa apimtimi neįrodė, ieškovės J. L. reikalavimas iš dalies buvo patenkintas draudiko išmokant negautų pajamų išmokas, šis reikalavimas dėl 201,24 Eur (694,84 Lt) negautų pajamų priteisimo atmestinas.

44Ieškovės J. L. reikalavimas dėl 128,12 Eur (442,37 Lt) gydymo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, nes ieškovės dėl gydymo patirtą 107,35 Eur (370,67 L) žalą atlygino draudimo bendrovė (t. II, b.l. 104), o iš ieškovės J. L. pateiktų kvitų matyti, kad neatlygintos šios sumos: 14,62 Lt pagal 2014-07-30 kvitą (t. I, b.l. , 107, 113), 9,90 Lt pagal 2014-09-09 kvitą (t. I, b.l. 114). Šios 7,10 Eur (24,52 L) išlaidos pagrįstos, todėl priteistinos iš draudiko AB „Lietuvos draudimas“. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

45Ieškovės J. L. reikalavimas dėl 210 Lt nuostolių priteisimo atmestinas, nes ši suma buvo išmokėta ieškovei draudiko (t. II, b.l. 104, 170).

46Teismas, įvertinęs studijų pagal ES Erasmus programą stipendijos tikslinę paskirtį, sutinka su civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ argumentu (t. II, b.l. 95), kad tokiais atvejais mokama stipendija nelaikytina pajamomis, nes stipendijos paskirtis – kompensuoti padidėjusias sąnaudas, todėl ieškovės J. L. reikalavimas dėl 2000 Eur negautos stipendijos priteisimo, jai neišvykus studijoms į Deusto universitetą, atmestinas.

47Ieškovė J. L. taip pat prašo priteisti 229,44 Eur (792,20 L) išlaidas degalams dėl kelionių į medicinines įstaigas, dėl vykimo pas ikiteisminio tyrimo tyrėją ir prideda šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus (t. I, b.l. 108-110). Kaip matyti iš gydytojo eksperto išvados (t. II, b.l. 104), J. L. buvo atlyginta 282,07 Lt kelionės išlaidų, tačiau nekompensuotos 510,13 Lt išlaidos, nes būtinumas ir ryšys su eismo įvykiu nepagrįstas medicininiais dokumentais. Teismas sutinka su draudiko eksperto išvadoje nurodytais argumentais, kad ieškovės J. L. prašomos priteisti kelionės išlaidos nebuvo įrodytos pridėtais medicininiais dokumentais, nebuvo nurodyta, kurios išlaidos susijusios su vykimu gydymo tikslais, kurios – su vykimu pas ikiteisminio tyrimo teisėją, todėl šis ieškovės reikalavimas atmestinas. Pažymėtina, kad su prašymu kompensuoti vykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą patirtas išlaidas nukentėjusioji turėjo teisę kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigą.

48Dėl civilinių ieškovų reikalavimų priteisti neturtinės žalos atlyginimą.

49Civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. prašo jiems priteisti neturtinės žalos atlyginimą – po 4344,30 Eur (15000 Lt) kiekvienam.

50Pagal CK 6.254 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė gali būti (o įstatymo nustatytais atvejais – privalo būti) draudžiama. Civilinės atsakomybės draudimo atveju yra du asmenys, kuriems kyla pareiga atlyginti padarytą žalą, – žalą padaręs asmuo (draudėjas) ir draudikas, tačiau šios minėtų asmenų pareigos atsiradimo pagrindai ir apimtis yra skirtingi. Žalą padariusio (ar materialiai už jį atsakingo) asmens pareiga atlyginti padarytą žalą kyla delikto pagrindu, tai yra jį ir nukentėjusįjį sieja deliktinė prievolė. Kaip deliktinės prievolės subjektui, žalą padariusiam asmeniui taikomi deliktinės civilinės atsakomybės principai. Draudiko pareiga atlyginti žalą kyla kitu pagrindu – iš draudimo sutarties. Tai reiškia, kad draudiko pareigos apimtis nustatoma ne pagal deliktinės civilinės atsakomybės taisykles, o pagal teisės normas, reglamentuojančias draudimo santykius, tai yra pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą ir draudimo sutartį (CK 6.254, 6.987 straipsniai). Bendra taisyklė yra ta, kad draudikui visiškas nuostolių atlyginimo principas netaikomas, todėl jeigu padarytos žalos visiškai nepadengia nukentėjusiajam (ieškovui) išmokėta draudimo išmoka, likusią žalos dalį privalo atlyginti žalą padaręs ar už jo veikas materialiai atsakingas asmuo (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys 2K-280/2014, 2K-149/2013, 2K-86/2012, 2K-207/2009 ir kt.).

51TPVCAPD įstatymo 11 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012 m. birželio 11 d. yra 5000000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1000000 eurų dėl žalos turtui. Nagrinėjamoje byloje tik šioje įstatymo nustatytoje nuostolių dalyje draudikas prisiėmė už draudėją nuostolių riziką, todėl nustačius draudiko pareigą mokėti didesnę nei nustatyta įstatyme draudimo sumą, tai lemtų teisės galiojimą atgal bei nepagrįstai pažeistų draudiko teisėtus lūkesčius dėl jo nurodyta draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. pažeistų bendrąjį teisinio saugumo principą.

52Tuo atveju, kai dėl kaltininko (nuteistojo) padarytos nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo patiria neturtinę žalą, jos dydis nustatomas vadovaujantis kriterijais, kurie nurodyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Tokie kriterijai yra: žalos dydis ir jos pasekmės, ją padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydis bei kitos turinčios reikšmės bylai aplinkybės, taip pat atsižvelgiama į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pažymėtina, kad esminės ir lemiamos aplinkybės nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį yra nusikalstamos veikos pasekmės. Sveikatos sužalojimu padarytos neturtinės žalos dydis priklauso ne tik nuo sveikatos sutrikdymo sunkumo, bet ir jo pobūdžio, kitų aplinkybių, apibūdinančių žalos ypatumus. Visais atvejais, nustatydamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos dydį (pinigine išraiška), teismas privalo įvertinti tas neigiamas pasekmes, kurias nukentėjusiajam sukėlė atitinkama veika (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-576/2014). Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigais. Tačiau negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama beribės kompensacijos. Teismas yra įpareigotas nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio pažeidimus (fizinį skausmą, nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, bendravimo galimybių sumažėjimą ir kt.), nurodytus CK 6.250 straipsnio 1 dalyje. Šie neturtinės žalos požymiai yra vertinamieji ir juos vertina teismas nustatydamas neturtinės žalos dydį.

53Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį sveikatos sužalojimo atveju, yra padarytos žalos pasekmės. Sveikatos sužalojimo pasekmės vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką žmogaus tolimesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeimyniniams santykiams ir pan.

54Nagrinėjamu atveju nukentėjusiesiems K. S. ir J. L. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Teismų praktikoje nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiama nuo 579,24 Eur (2000 Lt) iki 2896,20 Eur (10 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimo (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-370/2013, 2K-17/2011, 2K-280/2010, 2K-461/2010; 2K-215/2010; 2K-200/2010; 2K-401/2009; 2K-258/2014, 2K-471/2014, 2K-228-303/2015, 2K-232-507/2015 ir kt.). Esminiai nukrypimai nuo teismų praktikoje susiformavusių neturtinės žalos dydžių, išskyrus atvejus, kai konkrečios bylos faktiniai ypatumai yra pagrindas per žalos dydžiui nustatyti taikytinus teisinius kriterijus pagrįsti kitokį neturtinės žalos dydį, vertinami kaip neatitinkantys sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2008). Nagrinėjamu atveju, nėra nustatyta aplinkybių, kuriomis remiantis galima būtų teigti, kad žalos dydžio nustatymo kriterijų visumos vertinimas leidžia iš esmės nukrypti nuo neturtinės žalos dydžių, kasacinėje praktikoje pripažįstamų atitinkančiais sąžiningumo, teisingumo ir protingumo imperatyvus.

55Teismas, įvertinęs nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų argumentus, kuriais jie grindžia reikalavimus dėl neturtinės žalos priteisimo, specialisto išvadas ((t. I, b.l. 90, 142), į bylą pateiktus medicininius dokumentus (t. I, b.l. 49, 50, 65, 68, 72, 105, 106, 107, 128, t. III, b.l. 8-25), gydytojų ekspertų išvadų motyvus (t. II, b.l. 91-92, 104), teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamoji E. V. teisiamojo posėdžio metu, atsižvelgdama į draudimo bendrovės išmokas neturtinei žalai atlyginti, sutiko papildomai J. L. sumokėti 2000 Lt, o K. S. – 1500 Lt neturtinės žalos atlyginimo, daro išvadą, jog nukentėjusiųjų K. S. ir J. L. prašoma priteisti neturtinė žala yra per didelė bei siekdamas nukentėjusiųjų bei kaltinamosios interesų pusiausvyros, atsižvelgdamas į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, teismas mažina reikalaujamos atlyginti neturtinės žalos dydį ir kaltinamosios nusikalstama veika nukentėjusiajai J. L. padarytą neturtinę žalą įvertina 3475,44 Eur (12000 Lt), nukentėjusiajam K. S. padarytą neturtinę žalą įvertina 2606,58 Eur (9000 Lt).

56AB „Lietuvos draudimas dėl 2014-07-19 autoįvykio išmokėjo tokias išmokas neturtinei žalai atlyginti: J. L. – 2896,20 Eur (10000 Lt), K. S. – 1814,18 Eur (6264,00 Lt), D. B. rezervuota 289,62 Eur (1000 Lt), kas sudaro 5000 Eur.

57Kadangi draudimo bendrovė K. S. yra sumokėjusi 1814,18 Eur neturtinės žalos, iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ K. S. priteistina likusi neišmokėta 289,62 Eur neturtinės žalos suma, likusi 502,78 Eur neturtinė žala priteistina iš atsakovės E. V.. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė ieškovei J. L. sumokėjo 2896,20 Eur neturtinės žalos, likusi 579,24 Eur neturtinė žala priteistina iš atsakovės E. V..

58Likusioje dalyje civiliniai ieškiniai atmestini.

59Vadovaudamasis BPK 297 str. ir 303 str. 2 d., teismas

Nutarė

60E. V., a. k. ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 281 str. 1 d. pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukti.

61Perduoti kaltinamąją E. V., a. k. ( - ) I. S., a. k. ( - ) atsakomybėn pagal laidavimą, be užstato, vieneriems metams.

62Išaiškinti E. V. ir I. S. , jog:

63- laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia <...> dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės;

64- jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas;

65- jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

66Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti E. V. palikti iki įsiteisės teismo nuosprendis, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

67Iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, adresas J. B. g. 12, LT-03600 Vilnius, ieškovo K. S., a.k. ( - ) naudai priteisti 197,81 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus, 81 ct) turtinės žalos atlyginimo ir 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 62 ct) neturtinės žalos atlyginimo.

68Iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ juridinio asmens kodas 110051834, adresas J. B. g. 12, LT-03600 Vilnius, ieškovės J. L., a.k. ( - ) naudai priteisti 7,10 Eur (septynis eurus, 10 ct) turtinės žalos atlyginimo.

69Iš atsakovės E. V., a.k. ( - ) ieškovo K. S., a.k. ( - ) naudai priteisti 502,78 Eur (penkis šimtus du eurus, 78 ct) neturtinės žalos atlyginimo.

70Iš atsakovės E. V., ( - ) ieškovės J. L., a.k. ( - ) naudai priteisti 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus, 24 ct) neturtinės žalos atlyginimo.

71Likusioje dalyje civilinio ieškovo K. S. ieškinį atmesti.

72Likusioje dalyje civilinės ieškovės J. L. civilinį ieškinį atmesti.

73Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. V., a. k. ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. E. V., 2014-07-19, 14:00 val., Kaišiadorių r. sav., kelyje Antakalnis –... 6. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji E. V. kaltę dėl jai pareikšto... 7. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji E. V. bei prokurorė sutiko, kad būtų... 8. Be kaltinamosios E. V. visiško prisipažinimo, jos kaltė įrodyta ir kitais... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. P. parodė, kad... 10. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. P. parodė, kad... 11. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis K. S. parodė, kad... 12. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji D. B. parodė, kad... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. S. parodė, kad... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji D. B. parodė, kad... 15. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis A. S. parodė, kad... 16. Eismo įvykio vietos tyrimo protokole nurodyta, jog eismo įvykis įvyko... 17. Specialisto išvadoje Nr. G2207/14(02) nurodyta kad K. S. padarytas nesunkus... 18. Specialisto išvadoje Nr. G2206/14(02) nurodyta kad J. L. padarytas nesunkus... 19. Specialisto išvadoje Nr. G2208/14(02) nurodyta kad D. B. padarytas nežymus... 20. Specialisto išvadoje Nr. G2222/14(02) nurodyta kad A. S. nustatytas krūtinės... 21. Iš alkotesterio Lion alcolmeter 500, serijos Nr. 19006, asmens blaivumo testo... 22. Teismo medicinos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A... 23. Teismo medicinos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A... 24. Teismo posėdžio metu apklausta nukentėjusioji J. L. paaiškino, kad šioje... 25. Teismo posėdžio metu nukentėjusiojo K. S. atstovė adv. padėjėja E. P.... 26. Teismo posėdžio metu apklaustas AB „Lietuvos draudimas“ atstovas G. T.... 27. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas I. S., pageidaujantis būti... 28. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu duotus kaltinamosios E. V.... 29. Kaltinamoji E. V. teismo posėdžio metu prašė ją atleisti nuo... 30. Spręsdamas dėl kaltinamosios E. V. baudžiamosios atsakomybės, teismas... 31. Dėl civilinių ieškinių. ... 32. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109... 33. Civilinis ieškovas K. S. civiliniu ieškiniu (t. I, b.l. 42-48) prašo... 34. Civilinė ieškovė J. L. civiliniu ieškiniu (t. I, b.l. 97-104) prašo... 35. Dėl civilinių ieškovų reikalavimų priteisti turtinės žalos atlyginimą. ... 36. Turtinės žalos samprata suformuluota CK 6.249 str. 1 d. Pagal šią teisės... 37. Civilinio ieškinio procesas baudžiamojoje byloje grindžiamas dvišališkumu:... 38. Bylos duomenimis nustatyta, jog kaltinamoji E. V. Kelių eismo taisyklių... 39. Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 40. Civilinis ieškovas K. S. prašo priteisti 476,90 Eur (1646,64 Lt) turtinės... 41. Prašydamas priteisti dėl kelionių į medicinines įstaigas, taip pat dėl... 42. K. S. pateikė įrodymus, kad 2014 m. sausio 28 d. jis įsigijo metinį Impuls... 43. Civilinė ieškovė J. L. prašo priteisti 2617,99 Eur (9039,41 Lt) turtinės... 44. Ieškovės J. L. reikalavimas dėl 128,12 Eur (442,37 Lt) gydymo išlaidų... 45. Ieškovės J. L. reikalavimas dėl 210 Lt nuostolių priteisimo atmestinas, nes... 46. Teismas, įvertinęs studijų pagal ES Erasmus programą stipendijos tikslinę... 47. Ieškovė J. L. taip pat prašo priteisti 229,44 Eur (792,20 L) išlaidas... 48. Dėl civilinių ieškovų reikalavimų priteisti neturtinės žalos... 49. Civiliniai ieškovai K. S. ir J. L. prašo jiems priteisti neturtinės žalos... 50. Pagal CK 6.254 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė gali būti (o įstatymo... 51. TPVCAPD įstatymo 11 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad transporto priemonių... 52. Tuo atveju, kai dėl kaltininko (nuteistojo) padarytos nusikalstamos veikos... 53. Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį... 54. Nagrinėjamu atveju nukentėjusiesiems K. S. ir J. L. buvo padarytas nesunkus... 55. Teismas, įvertinęs nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų argumentus,... 56. AB „Lietuvos draudimas dėl 2014-07-19 autoįvykio išmokėjo tokias išmokas... 57. Kadangi draudimo bendrovė K. S. yra sumokėjusi 1814,18 Eur neturtinės... 58. Likusioje dalyje civiliniai ieškiniai atmestini.... 59. Vadovaudamasis BPK 297 str. ir 303 str. 2 d., teismas... 60. E. V., a. k. ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 281 str. 1... 61. Perduoti kaltinamąją E. V., a. k. ( - ) I. S., a. k. ( - ) atsakomybėn pagal... 62. Išaiškinti E. V. ir I. S. , jog:... 63. - laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas,... 64. - jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 65. - jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 66. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti E. V. palikti iki... 67. Iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834,... 68. Iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ juridinio asmens kodas 110051834,... 69. Iš atsakovės E. V., a.k. ( - ) ieškovo K. S., a.k. ( - ) naudai priteisti... 70. Iš atsakovės E. V., ( - ) ieškovės J. L., a.k. ( - ) naudai priteisti... 71. Likusioje dalyje civilinio ieškovo K. S. ieškinį atmesti.... 72. Likusioje dalyje civilinės ieškovės J. L. civilinį ieškinį atmesti.... 73. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno...