Byla 2-65-881/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB ,,Nonfera“ atstovui advokatui Jauniui Svetickui, atsakovui L. Š. ir jo atstovui advokatui Arūnui Kontrimavičiui, atsakovui A. N. ir jo atstovui advokatui Konstantinui Mironovui, trečiojo asmens UAB ,,Vakarų krova“ atstovui advokatui Arūnui Juodžiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-65-881/2016 pagal ieškovo BUAB ,,Nonfera“ ieškinį atsakovams L. Š. ir A. N., trečiajam asmeniui UAB ,,Vakarų krova“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas BUAB ,,Nonfera“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų L. Š. ir A. N. 429 668,23 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Nurodo, kad 2013 m. birželio 28 d. ieškovui BUAB ,,Nonfera“ buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriui susipažinus su BUAB ,,Nonfera“ dokumentais, paaiškėjo, kad 2010 m. pabaigoje – 2011 m. pradžioje, UAB ,,Nonfera“ pardavė Kipre registruotai kompanijai Telocrine Services Limited, 2371,32 toną juodųjų metalų laužo (3A) bei 922,18 tonas juodųjų metalų laužo (9A), bendra pardavimo kaina, kurią patvirtina 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaita faktūra serija NNF Nr. 0000967 ir 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaita faktūra serija NNF Nr. 0000968, buvo 685 048 Eur. Patikrinus BUAB ,,Nonfera“ atsiskaitomosios sąskaitos išrašus, paaiškėjo, kad pirkėjas Telocrine Services Limited už metalų laužą sumokėjo tik dalį kainos ir liko skolingas UAB ,,Nonfera“ 429 668,23 Eur. 2014 m. vasario 11 d. raštu bankroto administratorius kreipėsi į skolininką Telocrine Services Limited, reikalaudamas sumokėti įsiskolinimą, tačiau jokio atsakymo nebuvo gauta. Iš Kipro įmonių registro duomenų matyti, kad minėta bendrovė 2011 m. rugsėjo 5 d. buvo išregistruota dėl išbraukimo iš įmonių registro, taigi iš šio subjekto nėra galimybės išreikalauti skolą už juodųjų metalų laužą. Administratoriaus vertinimu, sandoris dėl juodųjų metalų pardavimo Telocrine Services Limited, buvo akivaizdžiai rizikingas, viršijantis normalią ūkinę riziką, nesutampantis su įmonės interesais ir reikšmingai prisidėjęs sutrikdant įmonės veiklą. Sandorio akivaizdų rizikingumą patvirtina tai, kad minėtai bendrovei buvo perleistas itin didelės vertės UAB ,,Nonfera“ turtas, nesudarius rašytinio sandorio, kuriame būtų numatytos sandorio įvykdymo užtikrinimo priemonės (prekių įkeitimas, laidavimas, banko garantija, nuosavybės teisės perėjimo momentas po visiško apmokėjimo ar pan.), palanki pardavėjui ginčų nagrinėjimo tvarka ar kiti teisiniai mechanizmai, apsaugantys pardavėją nuo galimų nuostolių. Be to, didelės vertės turtas perleistas bendrovei esant sunkioje finansinėje padėtyje, nes praėjus vos keletui mėnesių po sandorio sudarymo, UAB ,,Nonfera“ direktorius kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Nonfera“ iškėlimo. UAB ,,Nonfera“ didelės vertės turtas buvo perleistas be jokių sandorio įvykdymo užtikrinimo priemonių įmonei, kuri registruota Kipre, turinčiame senas ofšorinių kompanijų registravimo tradicijas, kur apsunkintas duomenų gavimas apie kontrahento tikruosius valdymo organų narius bei akcininkus. Su šia bendrove sudarytas sandoris yra vienkartinis, t. y. nei prieš tai, nei po jokių sandorių su šia bendrove sudaryta nebuvo, todėl negalima teigti buvus pasitikėjimo santykiams tarp verslo partnerių. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo, UAB ,,Nonfera“ įstatų nuostatas atsakomybė už normalią ūkinę-komercinę riziką viršijančius sandorius, sudarytus UAB ,,Nonfera“ vardu, turi tekti bendrovės vadovui A. N.. A. N. iki jo paskyrimo UAB ,,Nonfera“ direktoriumi neturėjo reikiamos vadovauti bendrovei patirties, išsilavinimo, todėl abejotina, ar jis savarankiškai galėjo priiminėti bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir vienvaldiškai sudaryti kelių milijonų litų vertės sandorį. Iš surinktų duomenų matyti, kad faktiniu įmonės vadovu buvo vienintelis įmonės akcininkas L. Š., kuris įmonei darė esminę įtaką, kontroliavo jos veiklą. Tokiu atveju, kai juridinio asmens dalyvis atlieka funkcijas, kurios priskirtos vadovo kompetencijai, jis atsako kaip vadovas. Šioje byloje abu atsakovai turėtų būti laikomi asmenimis, kurie abu savo veiksmais ar neveikimu prisidėjo prie to, kad BUAB ,,Nonfera“ ir jos kreditoriams dėl rizikingo sandorio buvo padaryta žala. Administratorius pažymi, kad dar 2010 m. UAB ,,Nonfera“ buvo nemoki, nes bendrovės turtas sudarė 13 255 705 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 10 750 888 Lt, t. y. bendrovės įsipareigojimai sudarė daugiau nei pusę įmonės turto vertės. 2011 m. kovo 31 d. balanso duomenimis padėtis dar blogesnė (turtas 11 962 442 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 763 711 Lt). A. N. įmonės vadovu buvo nuo 2004 m. gegužės 24 d. iki 2011 m. gegužės 5 d., o L. Š. įmonės vadovu buvo nuo 2011 m. gegužės 6 d. iki bankroto bylos iškėlimo. Be to, L. Š. buvo vienintelis įmonės akcininkas nuo bendrovės įregistravimo 2003 m. Nors įmonės nemokumas buvo akivaizdus, tačiau nei vienintelis įmonės akcininkas, nei buvęs vadovas, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Nonfera“ iškėlimo, tuo pažeisdami tiek Akcinių bendrovių įstatymo specialiąsias nuostatas, tiek CK nustatytas bendrojo pobūdžio elgesio taisykles. Be to, nors įmonės nemokumas buvo akivaizdus, UAB ,,Nonfera“ naujasis vadovas L. Š. kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nepaisant to, kad UAB ,,Nonfera“ jau buvo nemoki, jai buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Sandorio su Telocrine Services Limited sudarymo metu UAB ,,Nonfera“ buvo nemoki ir nemokumas negalėjo būti nežinomas atsakovams. Atsižvelgdami į įmonės itin sudėtingą turtinę padėtį, atsakovai, kaip UAB ,,Nonfera“ vadovavę asmenys, turėjo būti itin atidūs ir rūpestingi, ir numatyti galimas savo veiksmų ar neveikimo pasekmes. Taigi sudarydami kelių milijonų litų vertės turto perleidimo sandorį atsakovai privalėjo imtis visų prieinamų sandorio įvykdymą užtikrinančių priemonių ir nepagrįstai nerizikuoti. Būtent atsakovų nerūpestingumas lėmė tai, kad sandoris liko neįvykdytas. Atsakovai taip pat nesiėmė jokių priemonių skolai atgauti. Sudarydami pernelyg rizikingą sandorį su Telocrine Services Limited, atsakovai pažeidė tiek savo fiduciarines pareigas pačiai bendrovei, tiek jos kreditoriams, todėl privalo atlyginti kreditoriams savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, kuri sudaro negautos kainos už juodųjų metalų laužą dalį, o būtent, 429 668,23 Eur.

5Atsakovas A. N. atsiliepimu į ieškinį ginčija jo pagrįstumą ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad viena aplinkybė, jog įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir padarė žalą įmonei ar jos kreditoriams, savaime nesuteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai, rūpestingai ir neviršijo įmonės veikloje įprastos verslo rizikos. Ieškovas neįrodė jo, kaip atsakovo, neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir bendrovei kilusios žalos. Ieškinys jam yra pareikštas be pagrindo, nes jis iki paskyrimo direktoriumi neturėjo nei reikiamos patirties vadovauti bendrovei, nei tinkamo išsilavinimo, todėl negalėjo savarankiškai priiminėti sprendimų, priskirtų įmonės vadovo kompetencijai, taigi ir vienvaldiškai sudaryti sandorį dėl juodųjų metalų laužo pardavimo Telocrine Services Limited. Esminę įtaką įmonei darė vienintelis akcininkas L. Š., kuris ir buvo faktinis įmonės vadovas, taigi jis ir turėtų būti atsakingas už įmonei padarytą žalą.

6Atsakovas L. Š. atsiliepimu į ieškinį taip pat ginčija ieškinio pagrįstumą ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nors ieškovas ginčija su Telocrine Services Limited sudarytą prekių pirkimo pardavimo sutartį, kaip prieštaraujančią juridinio asmens tikslams, tačiau ieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nereiškia, todėl sandoris laikytinas teisėtu ir turinčiu juridinę galią. Sandoris su Telocrine Services Limited dėl metalų laužo pirkimo buvo sudarytas 2010 m. gruodžio 9 d. susitarimo Nr. 09/12/2010 ir 2010 m. gruodžio 13 d. kontrakto Nr. 131210 pagrindu. Kontraktą pasirašė įmonės vadovas A. N., nes L. Š. tokių įgaliojimų neturėjo. Metalas 2011 m. sausio 7 d. buvo išvežtas laivu. Iki prekių išsiuntimo pirkėjas Telocrine Services Limited 2010 m. lapkričio 26 d., 2010 m. gruodžio 2 d. ir 2010 m. gruodžio 13 d. atliko išankstinis mokėjimus 728 540,80 Lt sumai. Toks išankstinis apmokėjimas užtikrino UAB ,,Nonfera“ interesus. Šis sandoris nebuvo išskirtinis, tokių sandorių bendrovės veikloje buvo sudaryta ir daugiau. Sandoris su Telocrine Services Limited nebuvo rizikingas, nes tuo metu bedrovės turtinė padėtis buvo gera, be to, pirkėjas iš anksto sumokėjo trečdalį sutarties kainos. Kad bendrovės turtinė padėtis sandorio sudarymo metu nebuvo kritinė ar ypač sudėtinga, patvirtina restruktūrizavimo bylos iškėlimo faktas. Ieškovas vadovaujasi bendrovės 2011 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, kurie negali būti siejami su sandorio sudarymo metu buvusia įmonės turtine padėtimi. Per 2011 m. pirmąjį ketvirtį įmonės įsipareigojimai sumažėjo nuo 10 750 888 Lt iki 8 763 711 Lt, be to, sandorio sudarymo metu nėra aktualūs ir įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai, o vien tik įmonės turto ir įsipareigojimų santykis nepatvirtina įmonės nemokumo. Tai, kad L. Š. iniciavo bendrovei restruktūrizavimo bylos iškėlimą, nepatvirtina sandorio su Telocrine Services Limited prieštaringumo įmonės interesams, šis sandoris nenulėmė įmonės restruktūrizavimo. Taigi įvertinus sandorio sudarymo metu buvusias aplinkybes, negalima jo kvalifikuoti kaip akivaizdžiai viršijančio normalią gamybinę - ūkinę riziką, akivaizdžiai nuostolingą ar ekonomiškai nenaudingą. Toks sandoris įmonei turėjo atnešti ne mažiau kaip 25 000 – 40 000 Eur pelno. Pažymi, kad ieškovas neįrodė visų būtinųjų sąlygų vadovo deliktinei atsakomybei kilti. Vien prekių vienkartinio pardavimo Telocrine Services Limited fakto nepakanka patvirtinti priežastinį ryšį su žalos atsiradimu, nei juridinio asmens dalyvių veiksmų neteisėtumo, nes įstatymai nedraudžia sudarinėti sandorius net ir esant įmonės nemokumui. Ieškovas nenurodė kokie būtent atsakovų sprendimai dėl įmonės turto, įsipareigojimų vykdymo ar panašiai, iš esmės apsunkino įmonės kreditorių galimybę gauti finansinių reikalavimų patenkinimą, ar lėmė žalos atsiradimą. Vien prekių pardavimo faktas negali sukelti įmonei žalos, nes šiuo konkrečiu atveju žalos atsiradimą sąlygojo pirkėjų, o ne atsakovų veiksmai. Didelė sandorio vertė savaime nerodo atsakovų nesąžiningumo, nes tokius sandorius įmonė sudarinėjo ir anksčiau. Tai, kad įmonėje neišsaugota sutartis dėl prekių pardavimo, neįrodo, kad atsakovai buvo nerūpestingi ir nesąžiningi. Sandorio sudarymo metu įmonės vadovu buvo atsakovas A. N., kuris priešingai nei teigiama, turėjo patirties, nes įmonei vadovavo jau 7 metus. Jis nuolat sudarinėjo sandorius, realiai vadovavo įmonei, ką patvirtina tiek pareiginės instrukcijos, tiek ir įmonėje esantys dokumentai. Ieškovas niekuo nepagrindė, kad L. Š., būdamas vieninteliu įmonės akcininkų, darė esminę įtaką įmonės valdymui, sandorio su Telocrine Services Limited sudarymui ir buvo ne tik juridinio asmens dalyvis, bet ir asmuo, faktiškai kontroliavęs visą bendrovės valdymą. Įmonės vadovu L. Š. tapo tik 2011 m. gegužės 6 d. ieškovas nepagrįstai prašo taikyti atsakovams solidariąją atsakomybę, nes niekuo nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad žala buvo padaryta bendrais abiejų atsakovais veiksmais. Atsakovai sandorio sudarymo metu turėjo skirtingą teisinį statusą, nes A. N. buvo įmonės vadovas, o L. Š. įmonėje dirbo konsultantu. Jau dirbdamas vadovu kreipėsi į skolininką, tačiau šiam nepadengus skolos, jis buvo įtrauktas į bendrovės debitorių sąrašą 2011 m. rugsėjo 1 d. iškeltoje restruktūrizavimo byloje. Pažymi, kad sandoris su Telocrine Services Limited buvo sudarytas 2010 m. gruodžio 13 d., taigi ieškovas, teikdamas ieškinį, praleido 3 metų ieškinio senaties terminą. L. Š., tapęs įmonės vadovu, siekdamas išsaugoti įmonė, nedelsiant iniciavo restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimą, todėl jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Ieškovas nepagrindė, kiek lėšų nepakanka įmonės prievolėms, atsiradusioms dėl bankroto, įvykdyti, kiek išaugo įmonės skolų dydis, dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

7Trečiasis asmuo UAB ,,Vakarų krova“ atsiliepimu į ieškinį palaiko ieškovo ieškinyje nurodomus argumentus ir prašo ieškinį tenkinti.

8Ieškinys tenkinamas.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartimi UAB ,,Nonfera“ iškėlė bankroto bylą, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutuojančia ir likviduojama dėl bankroto.

10Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas BUAB ,,Nonfera“ yra bankrutavusi bendrovė, teismas sprendžia, kad nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios bankrutavusios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra ginamas taip pat ir viešasis interesas, ir teismas privalo būti aktyvus, griežtai vykdyti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų reikalavimus (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2010 ir kt.).

11Tačiau ši aplinkybė negali būti suabsoliutinama. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra pasisakęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą ir bankrutuojančiai įmonei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

12Taigi bankrutavusi įmonė, kaip savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu atveju ieškovas, naudodamasis savo teisėmis, jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku šioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

13Ieškovas, prašydamas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų, nurodo, kad administratoriui susipažinus su BUAB ,,Nonfera“ dokumentais, paaiškėjo, kad 2010 m. pabaigoje – 2011 m. pradžioje, UAB ,,Nonfera“ pardavė Kipre registruotai kompanijai Telocrine Services Limited, 2371,32 toną juodųjų metalų laužo (3A) bei 922,18 tonas juodųjų metalų laužo (9A), bendra pardavimo kaina, kurią patvirtina 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaita faktūra serija NNF Nr. 0000967 ir 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaita faktūra serija NNF Nr. 0000968, buvo 685 048 Eur. Patikrinus BUAB ,,Nonfera“ atsiskaitomosios sąskaitos išrašus, paaiškėjo, kad pirkėjas Telocrine Services Limited už metalų laužą sumokėjo tik dalį kainos ir liko skolinga UAB ,,Nonfera“ 429 668,23 Eur. Iš Kipro įmonių registro duomenų matyti, kad minėta bendrovė 2011 m. rugsėjo 5 d. buvo išregistruota dėl išbraukimo iš įmonių registro, taigi iš šio subjekto nėra galimybės išreikalauti skolą už juodųjų metalų laužą. Administratoriaus vertinimu, sandoris dėl juodųjų metalų pardavimo Telocrine Services Limited, buvo akivaizdžiai rizikingas, viršijantis normalią ūkinę riziką, nesutampantis su įmonės interesais ir reikšmingai prisidėjęs sutrikdant įmonės veiklą. Be to, pasak ieškovo, atsakovai, nors įmonės nemokumas buvo akivaizdus, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Nonfera“ iškėlimo, tuo pažeisdami tiek Akcinių bendrovių įstatymo specialiąsias nuostatas, tiek CK nustatytas bendrojo pobūdžio elgesio taisykles.

14Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas A. N. įmonės vadovu buvo nuo 2004 m. gegužės 24 d. iki 2011 m. gegužės 5 d., o atsakovas L. Š. įmonės vadovu buvo nuo 2011 m. gegužės 6 d. iki bankroto bylos UAB ,,Nonfera“ iškėlimo. L. Š. taip pat buvo vienintelis įmonės akcininkas nuo bendrovės įregistravimo 2003 metais iki šiol.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl juridinio asmens vadovo teisinio statuso, akcentavo tam tikrą vadovo ir bendrovės santykių dualizmą: „vidiniuose“ santykiuose, t. y. organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, priimdamas, atleisdamas, skatindamas, bausdamas darbuotojus, vadovas vertintinas kaip darbo teisinių santykių subjektas, o „išoriniuose“, t. y. veikdamas bendrovės vardu santykiuose su kitais asmenimis, – kaip bendrovės, t. y. juridinio asmens, valdymo organas (ir atstovas). Išplėstinė teisėjų kolegija, įgyvendindama kasacinio teismo kompetenciją – formuoti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką ir siekdama suvienodinti teisės aiškinimo ir taikymo praktiką bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybės aspektu, išaiškino, kad kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009).

16Nagrinėjamu atveju žala, kurią įrodinėja patyręs ieškovas, kildinama iš vadovo veiklos „išoriniuose“ santykiuose, todėl vadovui, nustačius visas būtinąsias sąlygas civilinei atsakomybei kilti, taikoma civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus.

17Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.).

18Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006).

19Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

20Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nurodyta vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės jos kreditoriams už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą. Įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams. Šiuo laikotarpiu pagrindinė vadovų pareiga – tenkinti nuosavo kapitalo teikėjų – dalyvių interesus. Kuo įmonės finansinė būklė prastėja ir ji turi daugiau skolų, tuo didėja įmonės skolinto kapitalo teikėjų – kreditorių interesų reikšmė. Tai lemia, kad suprastėjus įmonės būklei atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti. Tai, kad tiesioginių prievolinių santykių tarp bendrovės vadovo ir kreditoriaus nėra, o fiduciarinės pareigos atsiranda pablogėjus įmonės finansinei būklei, suponuoja, kad vadovo atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai bendrovė nebepajėgi pati patenkinti kreditoriaus reikalavimų. Tai reiškia, kad bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB “Limantra” v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011).

21Kita vertus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

22Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006).

23Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012 BUAB „IBCA trobos“ (teisių perėmėjas M. D. ) v. A. G.).

24Ieškovas, įrodinėdamas atsakovų neteisėtus veiksmus, nurodo, kad sandoris dėl juodųjų metalų pardavimo Telocrine Services Limited, buvo akivaizdžiai rizikingas, viršijantis normalią ūkinę riziką, nesutampantis su įmonės interesais ir reikšmingai prisidėjęs sutrikdant įmonės veiklą. Pasak ieškovo, pagal Akcinių bendrovių įstatymo bei UAB ,,Nonfera“ įstatų nuostatas atsakomybė už normalią ūkinę-komercinę riziką viršijančius sandorius, sudarytus UAB ,,Nonfera“ vardu, turi tekti bendrovės vadovui A. N.. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas A. N. iki jo paskyrimo UAB ,,Nonfera“ direktoriumi neturėjo reikiamos vadovauti bendrovei patirties, išsilavinimo, todėl abejotina, ar jis savarankiškai galėjo priiminėti bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir vienvaldiškai sudaryti kelių milijonų litų vertės sandorį, todėl vienintelis įmonės akcininkas L. Š., daręs įmonės valdymui esminę įtaką, pripažintinas įmonės faktiniu vadovu ir turi atsakyti solidariai su A. N..

25Visų pirma, teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką įmonės vadovų civilinės atsakomybės bylose, daro išvadą, kad ieškovas įrodė visas būtinąsias sąlygas vadovo civilinei atsakomybei kilti, t. y. neteisėtus atsakovų veiksmus, žalą (nuostolius) ir priežastinį ryšį (CK 6.246–6.249 str.). Nustačius, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jų kaltė yra preziumuojama. Nagrinėjamu atveju atsakovai neįrodė savo kaltės nebuvimo (CPK 178 str., 182 str. 4 p.).

26Antra, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas taikyti solidariąją atsakovų civilinę atsakomybę, kadangi atsakovai, sudarydami akivaizdžiai rizikingą sandorį, bendrais neteisėtais veiksmais sukėlė įmonei žalą. Kasacinis teismas yra nurodęs bendrovės akcininkų pareigą elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2009). Ši pareiga atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrojo pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2011). Kasacinio teismo konstatuota, kad solidarioji atsakomybė taikoma, kai pagal neteisėtus veiksmus ir kilusią žalą saistančio priežastinio ryšio pobūdį nustatomas bendrininkavimas siaurąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-7-144/2014).

27Trečia, teismas sprendžia, jog egzistuoja visos sąlygos laikyti L. Š. ne tik vieninteliu įmonės akcininku, bet ir faktiniu įmonės vadovu, nes paaiškinimais, kurie buvo gauti byloje, nustatyta, jog A. N., nors ir buvo įmonės vadovas, nors ir pasirašinėjo įmonės vardu sutartis ir veikė kaip įmonės atstovas, tačiau vienas savarankiškai sprendimų nepriiminėjo. Esminę įtaką valdant įmonę bei priimant sprendimus dėl įmonės veiklos, sandorių sudarymo ir pan., darė vienintelis įmonės akcininkas L. Š.. Viena vertus, savarankiška ir ribota juridinio asmens atsakomybė yra reikšminga valstybės ūkiui, todėl įtvirtinama įstatyme. Kita vertus, juridinio asmens vardu veikiantys asmenys gali, prisidengdami savarankiška ir ribota juridinio asmens atsakomybe, elgtis nesąžiningai kreditorių atžvilgiu. Jei dalyviai ir vadovai linkę veikti pernelyg rizikingai, visiškai neatsižvelgiant į kreditorių interesus, gali būti iššvaistytas juridinio asmens turtas, dėl ko kreditorių reikalavimų patenkinimas taps neįmanomas ar sunkiai įgyvendinamas. Dėl to siekiant sutrukdyti pažeisti kreditorių interesus, piktnaudžiaujant juridinio asmens savarankiška ir ribota atsakomybe, įstatymas nustato vadovų ir dalyvių civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

28Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad abu atsakovai veikė turėdami bendrą tikslą padaryti įmonei žalos, tačiau atsakovas L. Š. surado nepatikimą klientą, suderino su juo esmines sutarties sąlygas, nurodė atsakovui A. N. įmonės vardu pasirašyti sandorį, o atsakovas A. N., nesigilindamas į pasirašomo sandorio aplinkybes, savo neveikimu, neapdairumu ir nerūpestingumu prisidėjo prie žalos atsiradimo bendrovei, taigi nesudarius ginčo sandorio bendrovė nebūtų patyrusi žalos, dėl šios priežasties, abiejų atsakovų veiksmais laikytini objektyviuoju bendrininkavimu ir jiems gali būti taikoma solidarioji civilinė atsakomybė už BUAB ,,Nonfera“ ir jos kreditoriams dėl rizikingo sandorio padarytą žalą.

29Ketvirta, neteisėti atsakovų veiksmai, pasireiškė akivaizdžiai rizikingo sandorio įmonės vardu sudarymu, t. y. atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ieškovo atžvilgiu ir tokiu būdu pažeidė rūpestingo, apdairaus, protingo elgesio standartus.

30Remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi neteisėtumas bendriausia prasme suprantamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei. Juo laikomas ne tik konkretaus įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos; 2 dalyje nustatyta pareiga asmeniui, atsakingam už žalą, padarytą asmeniui ar turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą, visiškai ją atlyginti. Tai yra specialioji deliktinės atsakomybės norma, kurioje kartu su bendrąja CK 6.246 straipsnio 1 dalies norma įtvirtintas vadinamasis generalinis deliktas, kurio esmė yra užtikrinti pagrindinę civilinės atsakomybės funkciją – kompensuoti nukentėjusiam asmeniui jo teisių pažeidimu padarytą žalą. Pagal generalinio delikto taisyklę atsakomybės pagrindas yra bendro pobūdžio rūpestingumo ir atsargumo pareigos pažeidimas, sukėlęs kitam asmeniui žalos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2012; kt.).

31Teismo vertinimu, sandorio su Telocrine Services Limited akivaizdų rizikingumą patvirtina tai, kad minėtai bendrovei buvo perleistas itin didelės vertės UAB ,,Nonfera“ turtas, nesiėmus jokių papildomų sandorio įvykdymo užtikrinimo priemonių, tokių kaip prekių įkeitimas, laidavimas, banko garantija, nuosavybės teisės perėjimo momento nustatymas po visiško apmokėjimo, palankios pardavėjui ginčų nagrinėjimo tvarkos nustatymas ar kiti teisiniai mechanizmai, apsaugantys pardavėją nuo galimų nuostolių. Kita vertus, didelės vertės turtas buvo parduotas bendrovei esant sunkioje finansinėje padėtyje (2010 m. UAB ,,Nonfera“ buvo nemoki, nes bendrovės turtas sudarė 13 255 705 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 10 750 888 Lt), ką taip pat patvirtina aplinkybė, jog praėjus keletui mėnesių po sandorio sudarymo bendrovės direktorius kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Nonfera“ iškėlimo. Sandorio rizikingumą ir atsakovų veiksmų neteisėtumą patvirtina ir aplinkybė, jog sandoris buvo sudarytas su Kipre, turinčiame senas ofšorinių kompanijų registravimo tradicijas, registruota bendrove, kur apsunkintas duomenų gavimas apie kontrahento tikruosius valdymo organų narius bei akcininkus. Su šia bendrove sudarytas sandoris yra vienkartinis, t. y. nei prieš tai, nei po jokių sandorių su šia bendrove sudaryta nebuvo, taigi teismo vertinimu, atsakovai, sudarydami sandorį su akivaizdžiai nepatikima bendrove, su kuria neturėjo susiklosčiusios verslo praktikos, nesiimdami jokių priemonių sandorio rizikingumui sumažinti, veikė neapdairiai ir neatsakingai, nors taip neturėtų elgtis protingas, apdairus ir atsakingas verslininkas. Taigi būtent atsakovų nerūpestingumas lėmė tai, kad sandoris liko neįvykdytas (kompanija Telocrine Services Limited 2011 m. rugsėjo 5 d. buvo išregistruota dėl išbraukimo iš įmonių registro). Be to, atsakovai nesiėmė jokių priemonių skolai atgauti. Taigi sudarydami pernelyg rizikingą sandorį su Telocrine Services Limited, atsakovai pažeidė tiek savo fiduciarines pareigas bendrovei, tiek jos kreditoriams, todėl privalo atlyginti kreditoriams savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą.

32Ieškovas nurodo, kad žalą sudaro negauta kainos dalis už juodųjų metalų laužą, o būtent, 429 668,23 Eur. Teismas sprendžia, jog ieškovas įrodė žalos dydį, nes UAB ,,Nonfera“ pardavusi Kipre registruotai kompanijai Telocrine Services Limited, 2371,32 toną juodųjų metalų laužo (3A) bei 922,18 tonas juodųjų metalų laužo (9A), išrašė 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą serija NNF Nr. 0000967 509 833,80 Eur sumai bei 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą serija NNF Nr. 0000968 175 212,20 Eur, iš viso 685 048 Eur. Kaip matyti iš BUAB ,,Nonfera“ sąskaitos AB Banke SNORAS išrašo, ir Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimų valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2014 m. birželio 25 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kompanija Telocrine Services Limited iki prekių išsiuntimo 2010 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais UAB ,,Nonfera“ pervedė iš viso 881 775,27 Lt (255 379,77 Eur), taigi skolinga liko 429 668,23 Eur sumą.

33CK 6.247 straipsnis nustato, jog atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Pagal suformuotą Lietuvos teismų praktiką priežastinio ryšio nustatymo procesą sąlygiškai galima padalinti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėtų veiksmų (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija). Nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą. Taip pat svarbi yra atsakomybės prigimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2008). Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007).

34Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismų formuojamą praktiką ginčo klausimu, atsakovų neteisėtų veiksmų pobūdį, ieškovo patirtą žalą, teismas daro išvadą, jog tarp atsakovų neteisėtų veiksmų, t. y. akivaizdžiai pernelyg rizikingo sandorio sudarymo, ir ieškovo patirtos žalos, kuomet nebuvo visiškai atsiskaityta už juodųjų metalų laužą egzistuoja tiek faktinis, tiek teisinis priežastinis ryšys, todėl, nustačius visas privalomąsias sąlygas civilinei atsakomybei kilti, ieškovo reikalavimai dėl žalos atlyginimo yra tenkinami.

35Atsakovas L. Š. taip pat nurodo, sandoris su Telocrine Services Limited buvo sudarytas 2010 m. gruodžio 13 d., taigi ieškovas, teikdamas ieškinį, praleido 3 metų ieškinio senaties terminą, todėl ieškinys turėtų būti atmestas. Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas nėra praleistas, nes ieškinio senačiai skaičiuoti yra reikšmingas ne pernelyg rizikingo sandorio sudarymo momentas, bet tai, kada bankroto administratoriui tapo žinoma apie įmonei akivaizdžiai nenaudingą sandorį. Kaip jau buvo minėta, bankroto byla UAB ,,Nonfera“ buvo iškelta 2013 m. birželio 28 d. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2013 m. birželio 28 d. Ieškinį dėl žalos atlyginimo bankroto administratorius BUAB ,,Nonfera“ vardu pareiškė 2014 m. lapkričio 10 d., taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl žalos priteisimo, būtų praleidęs 3 metų ieškinio senaties terminą.

36Tarp ieškiniu įrodinėjamų aplinkybių ieškovas nurodo ir tai, kad dar 2010 m. UAB ,,Nonfera“ buvo nemoki, nes bendrovės turtas sudarė 13 255 705 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 10 750 888 Lt, t. y. bendrovės įsipareigojimai sudarė daugiau nei pusę įmonės turto vertės. Tuo tarpu nei vienas iš atsakovų laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Nonfera“ iškėlimo, tuo pažeisdami tiek Akcinių bendrovių įstatymo specialiąsias nuostatas, tiek CK nustatytas bendrojo pobūdžio elgesio taisykles. Kadangi ieškovas šių aplinkybių pagrindu savarankiškų reikalavimų priteisti žalą nereiškia, o žalą kildina tik iš pernelyg rizikingo įmonės sandorio sudarymo ir ją apskaičiuoja remdamasis konkrečiai Telocrine Services Limited nesumokėta suma už juodųjų metalų laužą, teismas atskirai nepasisako dėl aplinkybių, susijusių su savalaikiu bankroto bylos neiniciavimu.

37Teismas atskirai nepasisako ir dėl visų kitų atsakovų nurodomų argumentų, nes laiko juos teisiškai nereikšmingais nagrinėjam ginčui teisingai išspręsti.

38Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 17,25 Eur, todėl ieškinį tenkinus, jos priteisiamos iš atsakovų (CPK 83 str., 96 str.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsniu, 96 straipsniu, 259 straipsniu, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškovo BUAB ,,Nonfera“ ieškinį atsakovams L. Š. ir A. N. tenkinti.

41Priteisti ieškovo BUAB ,,Nonfera“ (juridinio asmens kodas 111727525) naudai solidariai iš atsakovų L. Š. (a/k ( - ) ir A. N. (a/k ( - ) 429 668,23 Eur (keturis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir dvidešimt tris centus) žalos atlyginimui.

42Priteisti iš atsakovų L. Š. ir A. N. 17,25 Eur valstybės naudai išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, padengti.

43Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas BUAB ,,Nonfera“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Nurodo, kad 2013 m. birželio 28 d. ieškovui BUAB ,,Nonfera“ buvo iškelta... 5. Atsakovas A. N. atsiliepimu į ieškinį ginčija jo pagrįstumą ir prašo... 6. Atsakovas L. Š. atsiliepimu į ieškinį taip pat ginčija ieškinio... 7. Trečiasis asmuo UAB ,,Vakarų krova“ atsiliepimu į ieškinį palaiko... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio... 10. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas BUAB ,,Nonfera“ yra bankrutavusi... 11. Tačiau ši aplinkybė negali būti suabsoliutinama. Lietuvos Aukščiausiasis... 12. Taigi bankrutavusi įmonė, kaip savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu... 13. Ieškovas, prašydamas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų, nurodo, kad... 14. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas A. N. įmonės vadovu buvo nuo 2004... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama... 16. Nagrinėjamu atveju žala, kurią įrodinėja patyręs ieškovas, kildinama iš... 17. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra... 18. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė,... 19. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87... 20. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė... 21. Kita vertus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei... 22. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių... 23. Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako... 24. Ieškovas, įrodinėdamas atsakovų neteisėtus veiksmus, nurodo, kad sandoris... 25. Visų pirma, teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, atsižvelgdamas... 26. Antra, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas... 27. Trečia, teismas sprendžia, jog egzistuoja visos sąlygos laikyti L. Š. ne... 28. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad abu atsakovai veikė turėdami bendrą... 29. Ketvirta, neteisėti atsakovų veiksmai, pasireiškė akivaizdžiai rizikingo... 30. Remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 31. Teismo vertinimu, sandorio su Telocrine Services Limited akivaizdų... 32. Ieškovas nurodo, kad žalą sudaro negauta kainos dalis už juodųjų metalų... 33. CK 6.247 straipsnis nustato, jog atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję... 34. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismų formuojamą praktiką ginčo... 35. Atsakovas L. Š. taip pat nurodo, sandoris su Telocrine Services Limited buvo... 36. Tarp ieškiniu įrodinėjamų aplinkybių ieškovas nurodo ir tai, kad dar 2010... 37. Teismas atskirai nepasisako ir dėl visų kitų atsakovų nurodomų argumentų,... 38. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 17,25 Eur,... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsniu, 96... 40. ieškovo BUAB ,,Nonfera“ ieškinį atsakovams L. Š. ir A. N. tenkinti.... 41. Priteisti ieškovo BUAB ,,Nonfera“ (juridinio asmens kodas 111727525) naudai... 42. Priteisti iš atsakovų L. Š. ir A. N. 17,25 Eur valstybės naudai išlaidoms,... 43. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...