Byla 2-932/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltva“ laikinai einančios direktorės pareigas Juditos Auškalnienės ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltva“ laikinai einančios direktorės pareigas Dianos Ivanauskienės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltva“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Cramo“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių ryšių objektų statyba“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų nustatymo.

6Ieškovė UAB „Baltva“ laikinai einanti direktorės pareigas Diana Ivanauskienė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iškelti atsakovui UAB „Baltva“ bankroto bylą dėl jo nemokumo bei bankroto administratoriumi paskirti Virginiją Lukošienę.

7Trečiasis asmuo AB SEB bankas kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB „Baltva“ bankroto bylą bei administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Nurodė, kad trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius skirtinas atsakovo administratoriumi dėl to, kad preliminariais duomenimis AB SEB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 10 061 830,21 Lt, jam yra įkeistas visas atsakovo kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Tuo tarpu aplinkybė, kad bankroto bylą atsakovui kelia jo akcininkas ir kartu siūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą kelia pagrįstų abejonių dėl šio administratoriaus šališkumo.

8Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB „Baltva“ bankroto bylą bei administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“. Nurodė, kad trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius yra kompetentingas, nešališkas bylos baigtimi bei turi patirties. Tuo tarpu vien ta aplinkybė, kad atsakovo vadovė siūlo administratoriaus kandidatūrą, reiškia, kad jos pasiūlytas administratorius nebus nešališkas.

9Trečiasis asmuo UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB „Baltva“ bankroto bylą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi nutarė iškelti atsakovui UAB „Baltva“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Teismas administratoriaus kandidatūrą parinko atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ baigė daugiausia bankroto procedūrų iš visų siūlomų bankroto administratorių bei joje dirba daugiau bankroto administratorių nei UAB „Verslo valdymo centras“. Todėl teismas padarė išvadą, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ kandidatūra yra tinkamiausia ginant tiek kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. 14 p.). Teismas pažymėjo, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ atitinka Įmonių bankroto įstatyme administratoriui keliamus reikalavimus.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai

13Ieškovė UAB „Baltva“ laikinai einanti direktorės pareigas Judita Auškalnienė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties dalį ir atsakovo UAB „Baltva“ administratoriumi paskirti Virginiją Lukošienę. Atskirąjį skundą ieškovė grindžia šiais argumentais:

141. atsižvelgiant į tai, kad teismas paskyrė didžiausio kreditoriaus pasiūlytą administratorių, ieškovei kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar šis administratorius sieks užtikrinti ir mažųjų kreditorių interesus;

152. teismas neatsižvelgė į tai, kad visų siūlomų bankroto administratorių darbo krūvis iš esmės yra vienodas, nes V. Lukošienė vykdo 10 bankroto procedūrų, UAB „Verslo administravimo kompanija“, kurioje dirba 4 administratoriai, vykdo 38 bankroto procedūras, o UAB „Verslo valdymo centras“, kurioje dirba 3 administratoriai, vykdo 39 bankroto procedūras. Taip pat teismas neatsižvelgė į tai, kad V. Lukošienės kaip fizinio asmens teikiamos bankroto administravimo paslaugos bus pigesnės. Be to, V. Lukošienė turi aukštą kvalifikaciją bei nepriekaištingą reputaciją. Šią aplinkybę patvirtina tai, jog V. Lukošienė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įmonės apskaitos ir atskaitomybės ekspertizės vykdymo klausimais;

163. byloje nėra pateikta duomenų apie V. Lukošienės šališkumą atsakovo UAB „Baltva“ akcininkų, vadovų atžvilgiu ar ateityje vykdant bankroto procedūras.

17Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties dalį ir atsakovo UAB „Baltva“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo centras“. Atskirąjį skundą trečiasis asmuo grindžia šiais argumentais:

181.

19atsižvelgiant į tai, kad teismas paskyrė didžiausio kreditoriaus pasiūlytą administratorių, ieškovui kyla pagrįsta abejonių dėl šio administratorius objektyvumo;

202.

21teismas, skirdamas administratorių nepagrįstai prioritetą suteikė tam, kuris buvo baigęs daugiau bankroto procedūrų bei kuriame dirbo daugiau administratorių. Pagal teismų praktikoje suformuotą nuostatą esminę reikšmę turi tik kriterijai, susiję su skaidrumo ir operatyvumo užtikrinimu bankroto procese. Trečiojo asmens siūlomas administratorius atitinka šiuos kriterijus, nes Įmonių bankroto valdymo departamentas jam nėra nei karto taikęs nuobaudų ar sankcijų.

22Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimus į atskiruosius skundus, prašydamas juos atmesti bei Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantai nepateikė įrodymų, jog teismo paskirtas administratorius gali būti neskaidrus. Atsiliepime į ieškovės UAB „Baltva“ laikinai einančios direktorės pareigas Juditos Auškalnienės atskirąjį skundą, trečiasis asmuo pažymi, kad apeliantė nepateikė įrodymų, jog jos siūloma bankroto administratorė teiktų pigesnes administravimo paslaugas. Be to, paslaugų pigumas negali būti lemiamas kandidato pasirinkimo kriterijus.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkinamas.

25Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku ir vyktų sklandžiai bei operatyviai. Norint įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu, jog dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus reikalavimus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė vieno iš trečiųjų asmenų (kreditoriaus) AB SEB banko pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Verslo administravimo kompanija“. Atskiraisiais skundais kitas trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ bei ieškovė UAB „Baltva“ vadovė abejoja teismo paskirto administratoriaus šališkumu. Taip pat atskirajame skunde ieškovė UAB „Baltva“ teismo paskirto administratoriaus tinkamumu abejoja dėl šio administratoriaus per mažos patirties, nepakankamos kvalifikacijos ir per didelių šio administratoriaus sunaudojamų administravimo išlaidų lyginant su ieškovės pasiūlyta administratore Virginija Lukošiene.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procedūrų atlikimas yra neatsiejamai susijęs su galimybe patenkinti kreditorių turtinius reikalavimus, todėl visi kreditoriai, nepriklausomai nuo kreditorinių reikalavimų atsiradimo pagrindo ar dydžio, neabejotinai turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Kuo kreditoriaus finansinis reikalavimas didesnis, tuo šio finansinio reikalavimo patenkinimas ar nepatenkinimas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto labiau įtakoja kreditoriaus finansinę padėtį, todėl toks kreditorius paprastai turės didesnį suinteresuotumą bankroto eiga bei bus aktyvesnis, įgyvendindamas savo teises nei mažą finansinį reikalavimą turtintis kreditorius. Tačiau vien ta aplinkybė, jog administratorių siūlo didžiausias atsakovo kreditorius pati savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto administratoriaus patikimumu ar nešališkumu. Priešingu atveju įstatymo leidėjas nebūtų įtvirtinęs pareigos visiems kreditoriams (išskyrus darbuotojus), nepriklausomai nuo jų finansinio reikalavimo dydžio, inicijuojantiems bankroto bylos įmonei iškėlimą ir teisės visiems kreditoriams, nepriklausomai nuo jų finansinio reikalavimo dydžio, įstojusiems į bylą trečiaisiais asmenimis, pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d. ir 11 str. 2 d., CPK 47 str.). Ši teisėjų kolegijos išvada atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavusią vieningą poziciją, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl paties siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1597/2009). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantai nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri verstų objektyviai abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, apeliantų atskirųjų skundų argumentai, jog teismo paskirtas administratorius yra šališkas vien dėl to, kad jį pasiūlė didžiausias atsakovo kreditorius, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

28Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, vien tik administratoriaus didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų bankroto procesų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioretiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1486/2009, 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-835/2009). Todėl ieškovės atskirojo skundo argumentai, jog teismo paskirtas administratorius nėra tinkamas dėl to, kad ieškovės pasiūlyta administratorė turi daugiau patirties bei yra aukštesnės kvalifikacijos, priešingai nei teismo paskirtas, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

29Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog teismas turėjo paskirti ieškovės pasiūlytą bankroto administratorę dėl to, kad ji yra fizinis asmuo, kas leistų sutaupyti administravimo išlaidas. Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekvienas asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 str. 1 d., 12 str. ir 178 str.). Ieškovė įrodymų kaip šiuo atveju administravimo išlaidas gali sumažinti vien ta aplinkybė, kad administravimo paslaugas teiks fizinis, o ne juridinis asmuo nepateikė. Todėl šią ieškovės prielaidą teisėjų kolegija atmeta kaip neįrodytą (CPK 12 ir 178 str.).

30Taigi, iš aukščiau nustatytų aplinkybių seka, kad apeliantai nepateikė nei vienos objektyvios aplinkybės, kuri keltų pagrįstų abejonių, jog teismas paskyrė administratorių, pažeisdamas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus, dėl ko teismo paskirtas administratorius lyginant su apeliantų pasiūlytais atliks bankroto procedūras nesąžiningai ir šališkai, nustatys žymiai didesnę bankroto administravimo paslaugų kainą ar teiks visiškai nekompetentingas administravimo paslaugas. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui motyvuotai pasirinkus bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės buvo tinkami administruoti įmonę bei atitiko Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, nėra pagrindo keisti teismo pasirinkimo. Pažymėtina, kad tokia teisėjų kolegijos pozicija atitinka Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1888/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1373/2010 ir t.t.). Atsižvelgiant į išdėstyta, atskirųjų skundų argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė apeliantų pasiūlytus administratorius, kurie taip pat yra nešališki ir turi tokį patį darbo krūvį kaip teismo paskirtas administratorius, atmetami kaip prieštaraujantys teismo, keliančio įmonei bankroto bylą, diskrecijos teisei pasirinkti vieną iš siūlomų bankrotų administratorių (CPK 12 ir 178 str.).

31Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantą UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ įtraukus į atsakovo kreditorių sąrašą, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti jau pirmajame kreditorių susirinkime. Be to, tuo atveju, jei suinteresuotiems asmenims (įskaitant ir ieškovę) neteisėtais administratoriaus veiksmais bus padaryta turtinė žala, jie galės kreiptis dėl šios žalos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovės UAB „Baltva“ vadovės ir trečiojo asmens UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ atskirųjų skundų argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis galėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovės UAB „Baltva“ vadovės ir trečiojo asmens UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ atskirieji skundai netenkinami, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo... 6. Ieškovė UAB „Baltva“ laikinai einanti direktorės pareigas Diana... 7. Trečiasis asmuo AB SEB bankas kreipėsi į teismą su prašymu iškelti... 8. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kreipėsi į... 9. Trečiasis asmuo UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą su prašymu iškelti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi nutarė iškelti... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai... 13. Ieškovė UAB „Baltva“ laikinai einanti direktorės pareigas Judita... 14. 1. atsižvelgiant į tai, kad teismas paskyrė didžiausio kreditoriaus... 15. 2. teismas neatsižvelgė į tai, kad visų siūlomų bankroto administratorių... 16. 3. byloje nėra pateikta duomenų apie V. Lukošienės šališkumą atsakovo... 17. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ pateikė... 18. 1.... 19. atsižvelgiant į tai, kad teismas paskyrė didžiausio kreditoriaus... 20. 2.... 21. teismas, skirdamas administratorių nepagrįstai prioritetą suteikė tam,... 22. Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimus į atskiruosius skundus,... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas netenkinamas.... 25. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procedūrų atlikimas yra neatsiejamai... 28. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią... 29. Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog... 30. Taigi, iš aukščiau nustatytų aplinkybių seka, kad apeliantai nepateikė... 31. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti...